Τικ και Τέλα: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο - Axel Scheffler

Page 1
Πρώτη έκδοση Οκτώβριος 2018 ISBN 978-960-572-230-2 Τίτλος πρωτοτύπου Pip and Posy: The Christmas Tree Nosy Crow Ltd Κείμενο & Εικονογράφηση: Axel Scheffler Μετάφραση: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια: Μαρία Ζουράρη Στοιχειοθεσία - Προσαρμογή: Ευτυχία Λιάπη © 2018, Copyright για το κείμενο: Nosy Crow Ltd © 2018, Copyright για την εικονογράφηση: Axel Scheffler © 2018, Copyright Εκδόσεις Ίκαρος (για την Ελληνική γλώσσα) Το βιβλίο Pip and Posy: The Christmas Tree στην ελληνική γλώσσα, εκδίδεται σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Nosy Crow Ltd. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62, Αθήνα ΤΗΛ: 210 3225152, FAX: 210 3235262 www.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr Τυπώθηκε στην Κίνα.


Μετάφραση: Φίλιππος Μανδηλαράς


Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και ο Τικ με την Τέλα πήγαν να πάρουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.Όταν έφτασαν στο σπίτι, το έβαλαν σε μια γλάστρα.


Έπειτα έψησαν μπισκότα για να τα κρεμάσουν στο δέντρο.


Τα πέντε μπισκότα ήταν υπέροχα!

Η Τέλα πήγε να φέρει τέσσερα καραμελένια μπαστούνια.


Όταν γύρισε, ένα από τα μπισκότα έλειπε.

«Παράξενο...» είπε. «Πριν λίγο ήταν πέντε τα μπισκότα και τώρα είναι τέσσερα!»


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.