Ο Νόι και η φάλαινα τον χειμώνα - Benji Davies

Page 1
Πρώτη έκδοση Ιανουάριος 2018 ΙSBN 978-960-572-193-0 Τίτλος Πρωτοτύπου: The Storm Whale in the Winter Πρώτη έκδοση στη Μεγάλη Βρετανία 2016, Simon and Schuster UK Ltd. 222 Gray’s Inn Road, Λονδίνο, WC1X 8HB, εταιρεία του ομίλου CBS © 2016, Benji Davies © 2018, Copyright για την ελληνική έκδοση Εκδόσεις Ίκαρος Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62, Αθήνα, Τ 210 3225152, F 210 3235262, www.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr Τυπώθηκε στην Κίνα.


Benji Davies

απόδοση:

Αντώνης ΠαπαθεοδούλουΟ Νόι ζούσε στην ακρογιαλιά, μαζί με τον μπαμπά του και έξι γάτες.

Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Νόι έσωσε ένα φαλαινάκι

που η καταιγίδα είχε ξεβράσει στην ακτή. Μαζί με τον μπαμπά του, το επέστρεψαν εκεί όπου άνηκε, στη θάλασσα.

Όμως, ο Νόι δεν μπορούσε να ξεχάσει τον φίλο του.


Κάθε τόσο νόμιζε πως ξανάβλεπε το φαλαινάκι, πως ξεχώριζε από μακριά την ουρά του να χτυπά τα κύματα.


Αλλά πάντοτε κάτι άλλο ήταν.


Ο χειμώνας έμπαινε για τα καλά και το νερό γύρω από το νησί τους είχε αρχίσει σιγά σιγά να παγώνει.

Ο μπαμπάς του Νόι βγήκε για ένα τελευταίο ψάρεμα με το καΐκι του.


Όταν, όμως, έπεσε η νύχτα κι ο μπαμπάς του ακόμη δεν είχε γυρίσει σπίτι, ο Νόι άρχισε να ανησυχεί.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.