Γρα-Γρου - Τ. Ζαφειριάδης, Γ. Παλαβός, Θ. Πέτρου, Μ. Σιγανίδης

Page 1
Για να ακούσετε τη μουσική, σκανάρετε το QR code ή επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://ikarosbooks.gr/gragrousoundtrack/

© Tάσος Ζαφειριάδης, Γιάννης Παλαβός, Θανάσης Πέτρου & Eκδόσεις Ίκαρος, 2017 © Μιχάλης Σιγανίδης (για τη μουσική), 2017 Τυπογραφική επιμέλεια: Κυριάκος Μαργαρίτης Εκτύπωση: Μητρόπολις Α.Ε. Βιβλιοδεσία: Ηλ. Μπουντάς - Π. Βασιλειάδης Ο.Ε.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου ή τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού που κυρώθηκε με τον Ν. 100/1975. Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2017 ISBN: 978-960-572-191-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ • ΒΟΥΛΗΣ 4, 105 62 ΑΘΗΝΑ • Τ: 210 3225152 • www.ikarosbooks.gr
5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.