Ένα κίτρινο φύλλο - Μιχάλης Μουλάκης & Φίλιππος Φωτιάδης

Page 1


Final_Ins_Fillo.indd 2

24/3/17 5:41 μμ


Final_Ins_Fillo.indd 3

24/3/17 5:41 μμ


Στους δύο Χριστόφορούς μου, τον Δημήτρη, και την κυρία Μαίρη Καμπόσου. Μ. Μ. Στη Μέλπω και τη Λουίζα. Φ. Φ.

© 2017, Κείμενο: Μιχάλης Μουλάκης © 2017, Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης © 2017, Εκδόσεις Ίκαρος Φωτογράφιση: Γιώργος Βδοκάκης Επιμέλεια εικονογράφησης: Μίνα Κουβάρα Τυπογραφική επιμέλεια: Μαρία Ζουράρη Στοιχειοθεσία - Σελιδοποίηση: Ευτυχία Λιάπη Εκτύπωση: Μητρόπολις Α.Ε. Βιβλιοδεσία: Ηλ. Μπουντάς - Π. Βασιλειάδης Πρώτη έκδοση Απρίλιος 2017 ISBN 978-960-572-150-3 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ – Βουλής 4, 105 62, Αθήνα – ΤΗΛ: 210 3225152, FAX: 210 3235262 – www.ikarosbooks.gr

Final_Ins_Fillo.indd 4

24/3/17 5:41 μμ


Μιχάλης Μoυλάκης

Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Final_Ins_Fillo.indd 5

24/3/17 5:41 μμ


Final_Ins_Fillo.indd 6

24/3/17 5:41 μμ


Μια μέρα, ένα κίτρινο φύλλο έφυγε από το δέντρο του κι άρχισε σιγά σιγά να πέφτει προς τη γη.

Final_Ins_Fillo.indd 7

24/3/17 5:41 μμ


Final_Ins_Fillo.indd 8

24/3/17 5:41 μμ


πετάω!È

ÇΣα να φύ λλο .

ο

ετ κ η φτ

ÇΤι ωραία που ε ίν

Final_Ins_Fillo.indd 9

σκ αι να πέφτεις έτσι απαλά!È

έ

24/3/17 5:41 μμ


Final_Ins_Fillo.indd 10 24/3/17 5:41 μμ

ÇΌχιÈ, απάντησε το σπουργίτι. ÇΔεν σε ξέρωÈ.

ÇΓεια σου, με θυμάσαι;È ρώτησε το φύλλο.

γιατί ήξερε το σπουργίτι που ζούσε εκεί.

φωλιά στο δέντρο. Το φύλλο χάρηκε πολύ,

Όπως έπεφτε προς τα κάτω, είδε μια


Final_Ins_Fillo.indd 11 24/3/17 5:42 μμ

που με ξέρεις;È είπε το φύλλο.

πετάς μακριά και να γυρίζεις πίσω. Κι εσύ ούτε

πάνω από τη φωλιά σου. Σ' έβλεπα κάθε μέρα να

ÇΤι αστείο! Όλη μου τη ζωή ήμουν στο κλαδί


Final_Ins_Fillo.indd 12 24/3/17 5:42 μμ

καθώς συνέχισε να πέφτει προς τα κάτω.

ÇΤι αστείο!È είπε πάλι το κίτρινο φύλλο,

φύλλα στη θέση τους. Πώς ήθελες να σε ξέρω;È

φθινόπωρο, και μετά, την άνοιξη, βγαίνουν άλλα

ÇΚαι κάθε χρόνο φεύγουν. Πέφτουν το

είπε το σπουργίτι.

από τη φωλιά μουÈ,

πολλά τα φύλλα πάνω

ÇΕίναι πάρα


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.