Ένα δώρο για τους φίλους μου!

Page 1Το λαγουδάκι ζούσε στο δάσος

με την ποντικούλα, το αλεπουδάκι και

τον αρκουδάκο, που ήταν οι καλύτεροί του φίλοι.


Ένα χιονισμένο πρωινό πριν

τα Χριστούγεννα, το λαγουδάκι φόρεσε την κόκκινη κάπα του

και βγήκε να συναντήσει τους φίλους του.

Όλοι ήταν έτοιμοι για παιχνίδι.

«Τι λέτε να κάνουμε;» ρώτησε η ποντικούλα.

«Ξέρω τι να κάνουμε» είπε το

λαγουδάκι. «Θέλετε να πάμε για έλκηθρο στο λοφάκι; Θα είναι

τέλεια!»


Κι έτσι έγινε.


Σε λίγο το λαγουδάκι, η ποντικούλα, το αλεπουδάκι και ο αρκουδάκος κατέβαιναν με τα έλκηθρά τους την πλαγιά.

Γιούπιιιιιι! Περνούσαν υπέροχα,

αλλά ο βοριάς φυσούσε όλο και πιο δυνατά. « Έχω ξεπαγιάσει» είπε η ποντικούλα. «Θέλω να πάω σπίτι μου». Κι έφυγε.


Το λαγουδάκι, το αλεπουδάκι και ο αρκουδάκος στενοχωρέθηκαν. «Τι λέτε να κάνουμε τώρα;» ρώτησε το αλεπουδάκι.

«Ξέρω τι να κάνουμε» είπε το λαγουδάκι.

«Θέλετε να πάμε για πατινάζ στην παγωμένη λίμνη; Θα είναι τέλεια!» Κι έτσι έγινε.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.