Prisliste trelast - juni 2024

Page 1

PRISLISTE TRELAST

JUNI 2024

2 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no ROYALIMPREGNERT TRELAST Terrassebord 8 KOPPERIMPREGNERT TRELAST KLASSE AB Konstruksjonsvirke 6 Rekker / lekter / sløyfer 6 Utvendig kledning 7 Vannbrett 8 Altanrekke – flat 8 Underpanel 8 Siloplank 8 Terrassebord 8 SIDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 4 KONTAKT 5 SIDE INNHOLDSREGISTER
3 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no SIDE
SIDE HVIT TRELAST Konstruksjonsvirke 9 Rekker / lekter / sløyfer 9 Utvendig kledning 10 Underpanel 11 Justert forskaling 11 Innvendig panel – gran 12 Innvendig panel – furu 13 ANNET Kledningsprofiler 14 Panelprofiler 15 Pakkeinnhold 16 Dekningsmål for trelast 17 Egne notater 18–19
INNHOLDSREGISTER

GENERELT

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg, med mindre annet er skriftlig avtalt med kjøper.

AVTALEINNGÅELSE

Tilbud er gyldig i 3 uker etter utsendelse fra selger, Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt salgsbetingelsene, og dette blir da bindende ved skriftlig ordrebekreftelse.

Produkt utenom standard avtales i hvert enkelt tilfelle.

VAREUTVALG

Alle dimensjoner er oppgitt i millimeter.

Selger forbeholder seg retten til å forandre dimensjoner og utførelse i forhold til katalogført standard uten plikt til forhåndsinformasjon.

PRISER

Alle priser er i kr/lm eks. mva. og er registrert i NOBB.

Plukktillegg: kr 590,00

Sortering i lengder/minimumslengder: + 15 %

LEVERINGSTID

Leveringstid fremgår av ordrebekreftelse, eller etter annen avtale med kjøper.

BETALINGSBETINGELSER

Pr. 30 dager netto.

Ved for sen betaling belastes morarenter.

RETUR

Retur avtales på forhånd, og skjer for kjøpers egen regning og risiko.

Returgebyr: 10 % av fakturert beløp.

AVBESTILLING

Avbestilling som skjer etter at ordre er plukket, belastes kunden med 10% av ordreverdi.

REKLAMASJON

Kjøper plikter å kontrollere varene straks etter levering, og gi beskjed umiddelbart etter mottak dersom feil eller mangler oppdages.

Varer som er tatt i bruk eller som ikke kan framlegges for selger, erstattes ikke.

ANSVARSBEGRENSNING

Selger sitt ansvar overfor kjøper er begrenset til kjøpers dokumenterbare direkte tap, og kan ikke overstige fakturert beløp som danner grunnlag for kravet. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap (inkludert erstatning for tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd eller tap som følge av varens videre anvendelse) som oppstår etter leveransen.

TVIST

Eventuell tvist skal i hovedsak løses ved forhandlinger.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

4 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no

Skansen 2 G, 2670 Otta

Telefon 61 23 68 00 Org nr.: NO 935092477 MVA

www.ottasag.no

Bestillinger sendes til ottasag@ottasag.no

KONTAKT

CAMILLA SMIDESANG

Salgssjef

camilla@ottasag.no

950 40 566

OLE CHRISTIAN SMIDESANG

Daglig leder ole.chr@ottasag.no

950 30 505

5 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
foto: Erik Berg-Johansen

KOPPERIMPREGNERT TRELAST

6 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
KOPPERIMPREGNERT FURU - FINGERSKJØTT Dimensjon NOBB Pris/lm 36 x 98 54286165 34,33 148 54286173 51,51 198 54286184 68,66 48 x 98 54286260 45,18 123 54286241 59,95 148 54286237 67,77 173 54286203 83,92 198 54286256 90,35 223 54286222 109,45 73 x 148 60008181 115,25 198 54286275 156,29 98 x 98 54286286 91,74 Dimensjon NOBB Lengde Pris/lm 48 x 148 54294096 5500 mm 85,57 148 54293956 6000 mm 85,57 148 54294100 7500 mm 85,57 48 x 198 54294115 5500 mm 114,06 198 54293941 6000 mm 114,06 198 54294126 7500 mm 114,06
KONSTRUKSJONSVIRKE C24
KLASSE AB REKKER / LEKTER / SLØYFER Dimensjon NOBB Pris/lm Beskrivelse 11 x 36 28671436 10,88 23 x 48 54285912 12,27 23 x 73 44919855 19,70 30 x 48 54285484 15,74 36 x 48 54285632 18,65 48 46523801 19,18 5 gr skrå 68 28671113 27,98 73 54285624 27,98 48 x 48 54285556 24,56 68 60163742 36,81 73 54294202 36,81 73 x 73 60008425 62,27

UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186

UTVENDIG KLEDNING – REKTANGULÆR

DOBBELTFALS

UTVENDIG KLEDNING – FINGERSKJØTT

DOBBELTFALS NY

DOBBELTFALS GAMMEL M/PERLE

B = Bestillingsvare Kledningsprofiler side 14

ENKELTFALS

7 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Pris/lm 16 x 98 54285734 17,08 19 x 98 54285435 20,67 123 54285726 24,73 148 54285715 29,67 173 60008436 35,29 22 x 98 54285976 23,49 123 54285942 29,37 148 54285802 35,23 173 54285465 41,09 198 54285677 46,97
Dimensjon NOBB Lengde Pris/lm 22 x 148 46627420 6000 mm 51,99 22 x 198 46627855 6000 mm 78,65
GAMMEL
GR LANG
28
WEATHERBOARD – SKRÅ KLEDNING Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 60008472 31,01 173 60008475 36,18 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54285840 31,01 173 60008437 36,18 B Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 60008438 35,43 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54295023 36,95 B
Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54285836 31,01 173 54294743 36,18 B
8 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no TERRASSEBORD Dimensjon NOBB Sortering Pris/lm 21 x 95 54285416 1 19,98 28 x 95 54285492 1 26,91 28 x 120 54286025 1 31,96 28 x 145* 60008480 1 46,24 *)
VANNBRETT SILOPLANK Dimensjon NOBB Pris/lm 48 x 73 60008423 52,82 48 x 98 60008424 70,43 ALTANREKKE – FLAT UNDERPANEL Dimensjon NOBB Pris/lm 34 x 145 54286052 62,84 Dimensjon NOBB Pris/lm 21 x 120 54293680 39,27 Dimensjon NOBB Pris/lm 28 x 120 54293676 54,48 Not og
endepløyd.
FURU TERRASSEBORD Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm 28 x 120 46906065 DUO BRUN 55,66 28 x 120 51998516 DUO GRÅ 55,66 28 x 120 23304215 GLATT BRUN 55,66 28 x 120 51998501 GLATT GRÅ 55,66
Terrassebord er rillet på én side.
fjær –
ROYALIMPREGNERT

KONSTRUKSJONSVIRKE C24

HVIT TRELAST

REKKER / LEKTER / SLØYFER

GRAN – FURU

F = furu

Annen dimensjon, kvalitet og styrke leveres på forespørsel, Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

TREKANTLEKT

9 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Pris/lm 36 x 98 54294573 26,89 148 54294974 40,35 198 54294622 53,79 48 x 98 54294338 35,39 123 54294497 46,66 148 54294444 53,10 198 54294565 70,79 223 54294482 85,46 73 x 198 54294853 124,23 223 54294675 139,74 98 x 98 F 44069442 98,26
Dimensjon NOBB Pris/lm Beskrivelse 11 x 36 28671428 8,44 23 x 48 54294758 9,25 30 x 48 54294546 11,84 36 x 48 54294781 14,06 48 49058694 16,45 5 gr skrå 68 54294921 21,10 73 54294376 21,10 48 x 48 54294274 18,51 68 54294342 27,75 73 54294694 27,75
Dimensjon NOBB Pris/lm 48 x 48 54294902 20,58

UTVENDIG KLEDNING

NS 3180 / 3186

ENKELFALS

DOBBELTFALS NY 60 GR KORT

– SKRÅ KLEDNING

DOBBELFALS RETT KANT 10 MM EP UBEHANDLET

HVIT

10 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
REKTANGULÆR UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 16 x 98 54294985 20,27 43046163 26,33 19 x 98 54294917 23,48 43046197 30,51 123 54294686 26,86 43046424 35,65 148 54294516 28,90 43046443 39,46 173 54294285 37,67 43046602 49,96 22 x 98 54295042 24,45 43046655 32,44 123 54294478 30,57 43046674 40,54 148 54294883 36,67 43046723 48,66 173 54294520 42,81 43047056 56,76 198 54294777 48,91 43047060 64,87
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294361 30,02 43047075 40,57 173 54294293 35,02 43047086 47,34 DOBBELTFALS
GR LANG UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294357 30,02 43047094 40,57 173 54294425 35,02 43047105 47,34
UBEHANDLET GRUNNING STD
Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294713 30,02 43139736 40,57 173 54294936 35,02 43047124 47,34
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54295012 35,23 43047132 48,30 Kledningsprofiler side 14
GAMMEL 28
HVIT
WEATHERBOARD
GRUNNING
Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 44112880 30,02 29496304 41,27
STD

UNDERPANEL ENDEPLØYD NS 3185

11 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Pris/lm 15 x 120 54294834 18,75 145 54294826 21,80 18 x 120 54294501 21,24 145 54295061 25,49 21 x 120 54294724 23,87 145 54294312 28,64 28 x 120 28768042 33,66 34 x 145 54294815 53,35 JUSTERT FORSKALING Dimensjon NOBB Pris/lm 15 x 98 54294800 14,02 23 x 98 54294323 18,45 148 54294463 27,68 30 x 98 54294955 23,61

INNVENDIG PANEL

GRAN

GRAN

EP = endepløyd Avvik på endefresing kan forekomme og er ikke grunnlag for reklamasjon.

B = Bestillingsvare

Enkelte profiler og dimensjoner av innvendig panel kan, uten forvarsel, bli tatt ut av sortimentet på grunn av for lite etterspørsel. Gjelder både gran og furu. Vi skaffer flere typer panel på bestilling. Panelprofiler side 15

12 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm Lm/m2 14
Faspanel natur ep 28,41 16,70 B
Faspanel natur ep 31,42 11,80 B 120 54293922 Faspanel Faspanel natur ep 36,40 9,10 B 14 x 120 54293725 Slettpanel Slettpanel natur ep 36,40 9,10 B 14 x 145 54294032 Møllerstue Møllerstue natur 49,79 7,40 B 12 x 120 54294043 Skygge Skygge skrå natur ep 29,27 9,10 14 x 120 54293733 Skygge Skygge skrå natur ep 31,61 9,10 B 145 54293903 Skygge Skygge skrå natur ep 40,62 7,40
x 070 54293816 Faspanel
14 x 095 54293918 Faspanel

FURU

Vi skaffer beiset og malt panel på bestilling. Panelprofiler side 15 FURU

INNVENDIG PANEL

EP = endepløyd Avvik på

og er ikke grunnlag for reklamasjon. *) 3,72 av overligger og underligger.

B = Bestillingsvare

13 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm Lm/m2 14 x 095 54293714 Faspanel Faspanel natur ep 34,71 11,80 B 120 54293797
Faspanel natur ep 34,94 9,10 B 14 x 120 54294145 Slettpanel Slettpanel natur ep 40,57 9,10 B 145 54294164 Slettpanel Slettpanel natur ep 47,51 7,40 B 14 x 145 54293986 Møllerstue Møllerstue natur 56,04 7,40 B 170 54293994 Møllerstue Møllerstue natur 64,68 6,30 B 21 x 195 26471649 Rondane Overligger 50,56 3,72* 9 x 095 28670172 Rondane Underligger 23,37 3,72* 12 x 120 54293975 Skygge skygge skrå natur ep 33,65 9,10 14 x 120 54294134 Skygge skygge skrå natur ep 39,11 9,10 B 145 54294172 Skygge skygge skrå natur ep 45,72 7,40
endefresing
Faspanel
kan forekomme

Enkelfals

Enkelfals

ENKELTFALS

UTVENDIG KLEDNING

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

DOBBELTFALS, GAMMEL TYPE

Dobbelfals ny type

Dobbelfals ny type

Enkelfals

Dobbelfals ny type

DOBBELTFALS, NY TYPE

Dobbelfals ny type

Rektangulær kledning

Dobbelfals gammel type

REKTANGULÆR KLEDNING

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Dobbelfals ny type

Weatherboards

WEATHERBOARD

Weatherboards

Weatherboards

Weatherboards

14 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no

INNVENDIG PANEL

SLETTPANEL PERLESTAFF

FASPANEL KROKSKOG

ØSTERDALSPANEL

MØLLERSTUEPANEL

RUNDTØMMERPANEL

SKYGGEPANEL SKRÅ

RONDANEPANEL

15 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no

Pakkeinnhold (løpemeter)

I impregnerte pk: 10-15 % mindre volum 11x33: bunter á ca 100 m, 13x38: bunter á ca 130 m

16 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no MM 33 36 38 48 68 70 73 95 98 120 123 145 148 170 173 195 198 223 9 2300 11 10500 12 1500 13 3500 14 2040 1500 1300 1000 850 15 1100 1000 800 16 1300 1000 850 18 1000 700 19 2000 1000 900 800 650 21 1000 800 700 400 22 950 750 700 600 500 23 2400 1800 1200 850 650 28 750 600 500 360 30 1400 650 450 34 400 36 1150 850 750 600 450 420 300 45 500 460 48 1000 650 650 450 350 300 250 230 200 61 73 180 140 120 98 230

Antall løpemeter pr m2

DEKNINGSMÅL FOR TRELAST

UTVENDIG KLEDNING HØVELLAST

17 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no
25 mm oml, like bord falset kledning bredde glattkant normal pløying dyp pløying 45 22,20 26,40 58 17,30 19,60 70 14,30 15,90 13,70 95 10,50 11,40 11,80 11,40 110 9,10 9,70 10,10 10,20 9,60 120 8,30 8,90 9,10 8,90 8,40 135 7,40 7,80 8,00 8,20 7,70 145 6,90 7,30 7,40 7,30 6,90 160 6,30 6,50 6,70 6,80 6,50 170 5,90 6,10 6,30 5,80 5,60 195 5,10 5,30 5,40 5,10 4,90 220 4,60 4,70 4,80

NOTATER

18 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no

NOTATER

19 PRISLISTE TRELAST – JUNI 2024 www.ottasag.no

Skansen 2G, 2670 Otta

Telefon: 61 23 68 00

E-post: ottasag@ottasag.no www.ottasag.no

trykk: post@ igt.no - juni 2024

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.