Hyttemagasinet sommer17

Page 1

Årgang 13

GAUSDAL | ØYER | LILLEHAMMER | SJUSJØEN

Espedalen SIDE 4–5

SOMMER 2017

Mat fra Øyerfjellet

Birkebeinerlandsby på Natrudstielen

SIDE 8–9

SIDE 24-25

INFORMATIV

UNYTTIG


SOMMER 2017

Innhold n Leder 2 n Turtips – i gamle seterlandskap

3

n Espedalen – himmel og Helvete

4-5

n Kortreist mat – fra Øyerfjellet

8-9

n Gausdal – Det skjer…

10-11

n Øyer – Det skjer…

14-15

n Arrangementsguide – midten

16-17

n Lillehammer – Det skjer…

18-19

n Sjusjøen – Det skjer…

21

n Regionsiden 22 n Natrudstilen – planlegger Birkebeinerlandsby

25

n Historisk tilbakeblikk – gruvedrift i Espedalen

28

n Hytteeieren – fram for miljøet

30

n Barnekroken 31

Aktuelle og nyttige telefonnummer og nettadresser Lillehammer-regionen – www.lillehammer.no Lillehammer kommune, servicetorget: 61 05 05 05 servicetorget@lillehammer.kommune.no www.lillehammer.kommune.no Øyer kommune, servicetorget: 61 26 81 00 postmottak@oyer.kommune.no – www.oyer.kommune.no Gausdal kommune, servicetorget: 61 22 44 00 servicetorget@gausdal.kommune.no – www.gausdal.kommune.no Ringsaker kommune, servicesenteret: 62 33 50 05 postmottak.servicesenteret@ringsaker.kommune.no www.ringsaker.kommune.no Lillehammer Turist*: 61 28 98 00 info@lillehammer.com – www.lillehammer.com *Lillehammer Turist dekker områdene Lillehammer, Nordseter, Sjusjøen og Øyer med Hafjell og Hunderfossen, Gausdal, samt Ringebu og Frons-kommunene Gausdal Turistinformasjon: 61 22 44 00 turistinfo@gausdal.kommune.no – www.gausdal.com Skeikampen Resort: 61 22 50 00 booking@skeikampen.no – www.skeikampen.no Hafjell: 61 27 47 00 - info@hafjell.no – www.hafjell.no Hunderfossen Familiepark: 61 27 55 30 – www.hunderfossen.no Nordseter: 994 37 000 booking@nordseter.no – www.nordseter.no Sjusjøen: post@visitsjusjoen.no - www.visitsjusjoen.no Bjørnsonvegen info@bjornsonvegen.com – www.bjornsonvegen.com Lillehammer Region brannvesen: 61 05 09 00 – www.lrbv.no Politi (der du er): 02800 • Legevakt: 61 25 14 50 VED NØDSTILFELLER BENYTTES NØDNUMMER Brann 110 – Politi 112 – Ambulanse 113

sommeren t y N i Lillehammerregionen

Sommeren er her igjen, med lyse kvelder og forhåpentligvis mye sol og varme. Men uansett vær er det mye å finne på i regionen, både på fjellet og i lavlandet. Hyttelivet gir lavere skuldre, feriefølelse, naturglede og familiesamhold. Sommereventyret venter på deg! I sommerens utgave har vi satt fokus på Espedalen både i fortid og nåtid. På midten av 1800-tallet og utover var det stor aktivitet i nikkelgruvene, med opptil 1000 personer som jobbet der. I dag ligger aktivitetene på et annet plan, men med mange opplevelser. Blant annet er overnatting i Elgtårnet blitt en attraksjon, og jettegrytene i Helvete er en obligatorisk stopp. BRIT Det er økt fokus på kortreist mat og på historien KRAMPRUD bak den maten vi tilbereder og spiser. 6 gårder i Øyer LUNDGÅRD Ordfører, har tatt konsekvensen av det og gått sammen i et Øyer kommune samarbeid med produksjon og salg av lokale, ekte og naturlige matprodukter. Og i denne sammenheng nevnes også Bondens marked som selger sine produkter under Mataukfestivalen i Lillehammer primo oktober. Det er stadig utvikling i hyttebyggingen, og på Sjusjøen er det planlagt en birkebeinerlandsby ved Natrudstilen, med over 400 leiligheter med kvartalsstruktur, alpinbakke, mestringspark, kulturarena mv. Lillehammer kan skilte med mange opplevelsestilbud. Gågata med sitt myldrende folkeliv er verdt et besøk, og på Maihaugen er det mange sommeraktiviteter. Videre kan turer langs Mesnaelva anbefales. Hunderfossen Familiepark har flere nyheter også i år, og på Barnas Gård som ligger like ved kan du i år hilse på dådyrene som er det nye tilskuddet til dyremangfoldet. Både i Øyer, på Skei og Sjusjøen står sykling sterkt. Sykkelstiene er godt opparbeidet, og det arrangeres turritt og downhill-arrangementer. Også i tilstøtende regioner skjer det mye. I Ringsaker har Prøysenfestivalen et omfattende og spennende program både for små og store. På Rudi Gard er det mange konserter for enhver smak. Og Peer Gynt-stevnet arrangeres i perioden 4.–13. august, der både far og sønn Oftebro spiller rollen som Peer. I arrangementsoversikten ser du hva som skjer i regionen i sommer og utover høsten. Miljøfokus er også viktig på hytta. Mjøsanlegget på Lillehammer har åpnet sitt nye oppgraderingsanlegg av biogass, og dette vil gi enda større miljøgevinst. Vi håper at dere vil bruke mye tid på hytta, og ønsker dere en flott hyttesommer med avslapning, naturopplevelser og aktiviteter! n PRODUKSJON OG UTGIVER

n ANNONSE?

Har du produkter eller tjenester du ønsker å markedsføre til hytteeierne i Lillehammer-regionen, så ta kontakt med Trine på tlf. 61 24 66 60 eller e-post hyttemagasinet@ntu-as.no Vinternummeret 2018 sendes til hytteeierne primo februar.

2

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Utgiver, produksjon og annonsesalg: Norsk Turistutvikling AS - www.ntu-as.no Fåberggt. 153 B, 2615 Lillehammer - hyttemagasinet@ntu-as.no Layout og annonsesalg: IGT as, Gausdalsvegen 1579, 2651 Østre Gausdal - www.igt.no Trykk: RK Grafiske Opplag: 13 000 Utgave: Nr. 26 Forsidefoto: Terje Borud - Visitnorway.com Samarbeidspartner: Regionrådet for Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer)


Tursiden

Nordre Aksjøen seter. (Foto: Ådne Norheim)

Godt med en rast underveis. (Foto: Ådne Norheim)

I GAMMELT SETERLANDSKAP Grenseområdene mellom Ringsaker og Lillehammer, helt mot nordøst i Lillehammer, byr på fine turmuligheter. De benyttes mye, da det finnes et betydelig antall hytter i området, som Sjusjøen, Elgåsen, Aksjøen, Nysetra og Melsjøen. TEKST OG FOTO: ÅDNE NORHEIM

Vårt turforslag i dette gamle seterområdet starter ved bommen på Elgåsen langs Birkebeinerveien. De første to kilometerne går vi mot Aksjøen. Dette er en vei som er godt kjent og mye brukt. Om sommeren er det gjennomkjøring til Østerdalen. Vinterstid er veien åpen, i hvert fall til Storåsen innenfor Sjusjøen. Litt avhengig av snøforholdene er den vanligvis brøytet noe lenger innover. Til vinterferien forsøker man å åpne til Aksjøen. THOREVEIEN Vi går i slak utforbakke fra Elgåsen. Foran oss ligger Aksjøen. Veien vi nå benytter, mellom Sjusjøen og Østerdalen, går i dag under navnet Birkebeinerveien. Historisk er ikke dette helt riktig. Det var kun veien fra Åstbrua til Østerdalen, åpnet først i 1960, som egentlig bar dette navnet. Fra Sjusjøen til Åstbrua ble veien åpnet allerede i 1881. Den fikk navnet Thorevegen, etter veibyggeren, Thore Bjerke. Han var født i Furnes i 1815, og var en svært driftig mann. Han slo seg opp som gårdbruker, kveghandler, fabrikkeier og etter hvert godseier. Sentral i byggingen av Gausdal Høifjeldssanatorium, det senere Gausdal Høifjellshotell, var han også. Navnet ”Thore fortære” ble etter hvert knyttet til ham fordi han brukte kraftuttrykket ”fortære meg” i nesten alt han sa. NABOENS BEITEMARKER Vi passerer Søndre Aksjøen seter på høyre side av veien. Til venstre for oss ligger nå Presttjernet. Dette området er mye brukt om vinteren, da flere skiløyper går her. Etter nok en kilometer kommer vi til et sentralt veikryss hvor det går veier inn i hytteområdet på vestsiden av Birkebeinerveien. Her slutter vanligvis vinterbrøytingen i vinterferien og påsken. Vi fortsetter,

På vei til topps. (Foto: Marit Norheim)

og kommer til Nordre Aksjøen seter på høyre side. Her går en vei inn til venstre, merket til Snultra. Den er også merket med sykkelsymbol. Stien fører oss nord om Høgåsen, og gjennom et område med en del myr. Akkurat ved grensen mellom Lillehammer og Ringsaker treffer vi skiløypa mellom Snultra og Elgåsen. Stien og skiløypa følger nå samme trasé fram til Snultra seter. Setra ligger nær grensemøtet mellom Lillehammer, Øyer og Ringsaker. En mulig forklaring på navnet Snultra er at setereierne på Snultra ble beskyldt for å la buskapen snylte på naboenes beitemarker. Det var tre gårder som setret på Snultra. Alle setrene er godt vedlikeholdt.

bekkesig ga oss den gang vann i kaffekjelen. Kaffekok på åpen varme er kos, men husk de strenge og nødvendige reglene for ild i skog og fjell. Det er forbud mellom 15. april og 15. september. En liten lempning i de strenge reglene ble gitt i 2016. Den sier at hvis det er usannsynlig at skade kan skje, er det lov med et lite bål. Vårt råd er likevel: Hold deg til den gamle regelen: Ingen åpen ild i naturen mellom 15. april og 15. september. Etter passering av "plankemyra" fortsetter vi sørover til toppen av åsen. Den er navnløs på kartet, men høyden er angitt til 944 moh. På toppen står et trigonometrisk punkt som ennå ikke har falt ned. Disse gamle signalene i form av en stolpe med et hvitt trekors i toppen er ikke lenger i bruk. Statens kartverk har tatt i bruk helt andre målemetoder i moderne karttegning.

EN TRIVELIG SETERGREND Stien dreier nå vestover og følger åsryggen et stykke før den svinger mot sør igjen, og går bratt opp til neste topp, Melsjøhøgda. På toppen skal det ifølge kartet også være et trigonometrisk punkt. Dette signalet har imidlertid for lengst falt ned, slik at det nå ligger bare gammelt treverk og rustne jernbarduner igjen. Nå er vi på turens høyeste punkt, 989 moh. Utsikten er fremragende. De nærmeste fjellene er Svartåsen, Kriksfjellet, Hitfjellet og Reinsfjellet. Langt ute mot nord ligger den mektige Lyngkampen. Veien går nå bratt nedover til Melsjøen og de velstelte setrene som ligger der. Det er bilvei hit, og mange tar turen hit for å kose KAFFEKOK OG ÅPEN ILD seg med fiske, bålbrenning og båttur. Fra Fra Snultra vender vi kursen sørover igjen. Melsjøen følger vi bilveien tilbake over Vi passerer et myrområde hvor Turistforeningen har lagt ut en ”plankevei” i nærmere Elgåsen fram til bomvokterhytta på Birkebeinerveien. Turen er 12 kilometer i ganske 100 meters lengde. Sist vi gikk her var det lettgått terreng. høst, og tillatt å fyre opp kaffebål. Et lite HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN 3


Elgtårnet. Foto: Sam Hughes

ESPEDALEN – HIMMEL OG HELVETE

Skal vi ta en tur til Helvete? Eller skal vi sove i en seng oppunder himmelen – i et elgtårn med god utsikt over området der et av landets største og mest unike elgtrekk foregår? Himmel, helvete og skogens konge nesten på en gang, der altså. I Espedalen. AV: ANDERS LINDSTAD

Espedalen ligger i Gausdal kommune og Frons-kommunene. Elgtårnet ligger i nordenden av dalen, langs den idylliske Bjørnsonvegen. Ta en avstikker fra E6 rett nord for Lillehammer, og kjør fylkesveg 255 gjennom vakkert kulturlandskap i Gausdal oppover mot mer åpent og fjellpreget terreng. Espedalen byr på unike opplevelser.

vi ser dem – kan du ta en natt i Elgtårnet. Dette må kunne betegnes som en av de mer spesielle overnattingsmuligheter. Tårnet rager 12 meter over bakken, og gir med det god oversikt over terrenget rundt. Vinduer i alle retninger gir overblikk over naturen rundt deg uten at dyr og fugler merker at du er til stede. Dette gir en unik mulighet til å følge alt som skjer i nærheten; både i dagslys, ettermiddagsskumringen, tussmørket på kvelden og natten, kanskje i månelys, helt til lyset gradvis vender tilbake til starten av en ny dag. Lyset er i seg selv verdt en himmelsengovernatting. Det rike dyre- og fuglelivet er en bonus. Som betegnelsen elgtårnet indikerer, er det store muligheter for å få se Skogens

KANSKJE KOMMER SKOGENS KONGE Gjennom Espedalen går et av landets største og mest unike elgtrekk. Her passerer skogens konge på sin vei mellom sommerog vinterbeite. Det er ikke uten grunn at Espedalen har fått tilnavnet Elgland. For å øke sjansen til å se elgen – uten å forstyrre de sky dyrene som vanligvis forsvinner før 4 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

konge i sitt naturlige element. Du vil bli overrasket over hvor stille og verdig det store dyret beveger seg i terrenget. Det er en sitrende spenning i å sitte der i morgengryet – med fantastisk utsikt over naturskjønne Espedalen – og gjennomsøke terrenget med kikkert. For mer informasjon: www.elgtarn.no og www.elgland.no JETTEGRYTENE I HELVETE Elg og annet dyreliv er ikke den eneste naturopplevelsen i Espedalen. I Helvete naturpark har vann, stein og grus formet Nord-Europas største jettegryter. Dette naturens kunstverk kan spores tilbake til slutten av siste istid for ca. 10 000 år siden.


Foto: Sam Hughes

Strand Fjellstue. Foto: Kari Anne Sukkestad

Jettegrytene i Helvete. Foto: Kari Anne Sukkestad Elgtårnet. Foto: Sam Hughes

På vinteren innhylles det hele i is og snø, på sommeren kan man se mer av detaljene i fjellet og områdene rundt. Flere av «grytene» er over 50 meter dype og 20 meter brede. Den idylliske naturparken ved jettegrytene byr i tillegg på ulike arrangementer, kafé og matservering, utleie av gamme for små selskap, catering og søndagsbuffet gjennom hele sommeren. Gammene i parken kan i tillegg benyttes til overnatting. Gjennom sommeren kommer det til å være ulike typer arrangementer, slik som konserter, grillaften og annet. Facebooksiden til Helvete naturpark for en oversikt over kommende arrangementer. Vertskapet i Helvete naturpark er det samme som på Strand Fjellstue ved det idylliske Espedalsvatnet, og de tilbyr her utleie av kano, padlekurs mv.

VILT OG FISK – VIKTIG FØR OG VIKTIG NÅ Både vilt og fisk har vært viktig for bosettingen i Espedalen fra gammelt av. Elgtrekket ga mulighet for skaffe mat. Nå er jakt og fiske stort sett forbundet med rekreasjon og fritidsaktivitet, med noen unntak. Øverst i Espedalen ligger Eggen gård, og her driver Linda og Lars Eggen Jotunheimen Fisk. Her foredles villfisk av høyeste kvalitet fra omkringliggende fjellvann. Hovedproduktet er sik. Den blir foredlet til varmrøkt, akevittgravet, einebærmarinert, speket, skinn- og beinfri fileter, og av sikrogna lages himmelsk kaviar. Noe sik blir også lagt ned til rakfisk. Jotunheimen Fisk har også ørret og røye i utvalget. Den varmrøykes og rakes, i tillegg til at den vakuumeres og fryses ned enkeltvis. På gården har de et eget hus til utleie. Her kan gjester nyte gårdslivet, eller leie båt og forsøke å fiske selv. Med litt flaks og dyktighet fanger du din egen middag. Og

om ikke lykken står deg bi, er det en god mulighet å kjøpe foredlet vare. BJØRNSONVEIEN TIL ESPEDALEN Unike naturopplevelser og naturformasjoner til tross - opplevelsene starter før du kommer til Espedalen. Bjørnsonvegen, som er veistrekningen fra Lillehammer, gjennom Gausdal og opp til Espedalen er omkranset av et frodig kulturlandskap med vakre gårder. Navnet Bjørnsonvegen kommer av at du passerer Aulestad, dikterhjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson, på turen oppover. Nobelprisvinnerens hjem er vel verdt et besøk med omvisning, utstillinger, museumsbutikk og kafe. Langs veien ligger også små gallerier, særegne spisesteder og andre severdigheter. For mer info, kikk på www.bjornsonvegen. com

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

5


DET ER RØRLEGGEREN DET KOMMER AN PÅ!

Lillehammer Kunstmuseum har en samling med sentrale verk i norsk kunsthistorie fra begynnelsen av 1800 og frem til i dag. 200 av disse kan du nå se i vår utstilling. I tillegg viser vi:

SMYKKER / JEWELRY

SPØR MEG OM:

17. JUNI – 29. OKTOBER 2017

• alt innen baderom og sanitæranlegg • gassinstallasjoner for private og næringsbygg • modernisering av hus og hjem • varmeanlegg i nye og gamle bygg • varmepumper (væske/vann, luft/luft, luft/vann • sentralstøvsuger

JAKOB WEIDEMANN

RØRLEGGEREN NÆRMEST

Etterkrigsmodernismens gjennombrudd i Norge

SKEIKAMPEN!

THE BREAKTHROUGH OF POST-WAR MODERNISM

Sertifisert for GASSINSTALLASJONER

Vakttelefon 957 87 998

igt.no

Arne Gunnar Noreng 2653 Vestre Gausdal noreng@bbnett.no

www.agnrør.no

KITT Y L. KIELL AND FRI LUFT

18. november 2017 – 29. april 2018

www.lillehammerartmuseum.com

Takk for at du har hytte i Gausdal Hytteglede – sommer som vinter

Velkommen til hyttesommer i Gausdal! Anbefalte opplevelser i fjellet: • Fotturer med familien i Langsua nasjonalpark • Sykkeltur på et rikt utvalg av veier i fjellet • Padleturer gjennom vakre Espedalen

igt.no Foto: Jon Gunnar Henriksen

www.lillehammer.com / www.gausdal.com

Turistkontoret i Gausdal Aulestadvegen 4, 2656 Follebu Tel: +47 975 62 000 - turistinfo@gausdal.kommune.no Åpent: 18.5.–30.9.2017 kl 10.00-16.30 www.gausdal.com

6

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Åpingstider gjenvinningsstasjon Segalstad Bru: www.glor.no

Følg oss i sosiale medier


ANNONSE

TARJEI BØ BYGGER MED BLÅNE Tarjei Bø har bestilt sin hytte fra Blåne Hytter. Hytta får god plass til venner og familie, med 12 sengeplasser i fire soverom og en hems, fordelt på 150 kvadratmeter. – Hytta er litt større enn jeg trenger akkurat i dag som jeg ikke har egen familie, men jeg vil jo gjerne ha en hytte som passer for fremtiden også, forklarer Tarjei! GOD HJELP:

Jeg setter bort arbeidet med hytta for å bruke tiden på å trene. Hvis jeg gjør det jeg er best på og de som bygger gjør det de kan best, blir nok også resultatene best for alle sammen, sier Tarjei Bø.

Blåne Hå 1, utgangsp

unktet for Tarjeis hyt

KOSELIG OG PRAKTISK – Dette er nøkkelordene for hytta. Den oppføres i en kombinasjon av lav og stavlaft, med sprosser på vinduene og torv på taket, sier Tarjei. Han har gode minner fra familiehytta i Stryn, hvor turer i alpinanlegget og lune, mørke kvelder inne i hytta sammen med mor, far og fire søsken sitter igjen som gode minner. Da var de samlet på 30 kvadratmeter, uten strøm, med peis og alltid for lite leselys! Slike opplevelser har vært med på å legge føringer for hvordan hytta på Skeikampen skulle bli. Følelsen av trivsel understrekes av at det brukes mest mulig tre og grovt tømmer. Så når Blåne er ferdige med hytta framstår den like koselig som familiehytta Tarjei er vant til - men med strøm og mer plass!

Tarjei Bø, kjent som en av Norges fremste skiskyttere, valgte Skeikampen og Blåne for å få oppfylt sin hyttedrøm. Foto Jørgen Kvalsvik

te på Skeikamp en.

Blåne Hytter bidrar til at

Tarjei Bøs hyttedrøm blir oppfylt. Besøk våre visningshytter på Skeikampen eller Hellerudsletta. La deg inspirere på

blåne.no du også!

igt.no

TLF. 932 14 866 | POST@BLANEHYTTER.NO HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

7


Lammelår fra Stubrud gård marinert i bringebærhonning fra Moe med småpoteter fra Jevne som tilbehør. Spekepølsa Ferdinand fra Fjellstad som tursnadder. Et festmåltid med langtidsmørnet biff fra Høvren. Bringebær og bringebærprodukter fra Moe.

KORTREIST MAT

fra Øyerfjellet Kortreist og langtidsmodnet kjøtt, lokale bringebærprodukter og ferskt, steinbakt brød. Det er blant flere matvarer du kan kjøpe fra et nettverk av gårder under fellesmerket Mat fra Øyerfjellet. AV: ANDERS LINSTAD • FOTO: MAT FRA ØYERFJELLET

Det er noe ekstra med å vite litt om maten du behandler. Dette gjelder enten du inviterer til middag, om du skal nyte et ordentlig godt måltid selv eller om du kjøper unike spiselige gaver. Følelsen av å vite hvor maten kommer fra, hvordan råvarene har blitt til, er en god følelse. Det tilfører produktet en historie. Dette er noe av bakgrunnen for oppstarten av Mat fra Øyerfjellet. Målet til den nyetablerte organisasjonen er å tilby hytteboere, turister og fastboende lokal mat av høy kvalitet. I tillegg til kjøtt- og kjøttprodukter, er bringebærprodukter, grønnsaker, poteter og bakst noe av det som blir presentert på felles markeder, i gårdsbutikk og i utvalgte lokale matbutikker. GOD MOTTAKELSE Foreløpig er det seks forskjellige gårder 8 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN


som inngår i nettverket. De har alle lang erfaring fra å produsere kvalitetsmat, men det var først i 2016 at Mat fra Øyerfjellet ble en egen merkevare. Og så langt har det vært en suksess. -Vi har fått enormt god mottakelse. Det er virkelig moro å se at så mange hytteeiere liker idéen og kjøper lokalprodusert mat av høy kvalitet. Det er lang tradisjon for matproduksjon i nærområdene her, og jeg synes det er veldig positivt at vi nå kan selge mat i området der maten er produsert. Kortreist mat er med på å sikre god kvalitet, samtidig som det er bra i et miljøperspektiv, sier Erlend Moe, styreleder i Mat fra Øyerfjellet Han forteller videre at deltakerne i nettverket kommer med stadig nye produkter, og tanken er at nettverket skal hjelpe flere i gang med lokal håndverksmat. Flere av produsentene utvikler nå nye produkter i samarbeid med lokale kokker. GARDSBUTIKK I SOMMER I sommer blir det gårdsbutikk på Moe med salg av produkter fra de forskjellige gårdene. Torsdag til søndag vil det være mulig å kjøpe bringebær, lokale grønnsaker og andre produkter fra nettverket i denne butikken. -Vi har utsalg i en gammel gårdssmie på Moe gård fra bringebærsesongen starter omtrent siste halvdel av juli – litt avhengig av når bærene er modne, forteller Moe. Moe gård ligger ved veien opp fra sentrum til hyttefeltene i Hafjell. HØSTMARKED PÅ PELLESTOVA I år som i fjor vil det bli matmarked på Pel-

lestova i Øyerfjellet. Dette var et populært arrangement i fjor, og årets marked blir arrangert 16. og 17. september. Her blir det mulighet til å møte matprodusentene, få tips og råd og naturligvis kjøpe produkter. Produktene er det også mulig å bestille

via nettsiden www.matfraoyerfjellet.no og fra Mat fra Øyerfjellets egen Facebook-side. I tillegg vil den nyåpnede Spar-butikken i Øyer ha ferskt kjøtt fra Øyer og Øyerfjellet, samt andre produkter fra nettverket.

Fakta MAT FRA ØYERFJELLET er en felles merkevare for bønder i Øyer som tilbyr lokale, ekte og naturlige produkter direkte fra Øyerfjellet og de fruktbare liene ved Hafjell til hyttefolk, turister og fastboende. Prosjektet har i utviklingsfasen mottatt støtte fra Innovasjon Norge. Det er nå seks gårder med; Stubrud, Høvren, Moe, Jevne, Fjellstad og Høistad - som driver med geit, sau, storfe, potet, bringebær og mer. Kjøttproduktene er av dyr som har beitet hele sommeren i Øyerfjellet og er slaktet rett etter at de er hentet ned fra fjellet. HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

9


Foto: Elin Voldbakken

Det skjer i… Gausdal

Dikterportalen - Turistinformasjon i Gausdal har åpent hver dag i hele sommer.

Nytt i år er at det er inngått samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad for salg av billetter til museet. Museumsbutikken er også flyttet hit. Her får du gode turtips og informasjon om hva som skjer i Gausdal og omegn, og det er salg av turkart, lokale bøker og suvenirer, varmt drikke og is.

Kulturstua i Ro selges Tor Jacobsen og Lina Dybdal takker for seg i Kulturstua i Ro. De blir vertskap på spisestedet ”Ditlevines utsikt” på Vestre Toten, som skal drives etter samme filosofi som i Ro. Tor Jacobsen har eid Kulturstua i Ro i 33 år, da han startet med melkeproduksjon samtidig som han la grunnlaget for det unike matstedet det har blitt.

Karikatur: Roar Hagen

Nye voktere i Helvete

Aulestad - Med streken som våpen Sommerens store utstilling i låven på Aulestad viser karikaturer fra en rekke kjente norske avistegnere. Utstillingen forteller karikaturens historie og setter lys på karikaturens verdi. Du får også se hvordan en karikaturtegning blir til. I sommer åpner også utstillingen «Den usynlige broen - Milada Blekastad 1917-2017», som handler om den tsjekkiske kona til maleren Hallvard Blekastad. Det er også ny omvisning for voksne i hjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson, og eventyrstund for barn hver dag i juli.

Fra 1. mai overtok Kari Anne og Tom Sukkestad driften av Helvete Naturpark. Mange kjenner dem som vertskap på Strand Fjellstue. Nå skal de i tillegg drive Helvete Naturpark. Resepsjonen vil også inneholde en liten butikk, og det blir kafédrift med norsk tradisjonskost og hjemmelagde kaker, i tillegg til enkle dagligvarer. Det er også mulig å leie overnatting i jordgammer i naturparken med langbord og vedfyring til festlige lag. Det finnes også gapahuk med stor utegrill. Aktivitetsløype kan by på mye moro. Sankthans blir det fest med Åremål som spiller til dans.

«Fagernesbussen» Opplandstrafikk har bestillingsrute over Gausdal Vestfjell fra Gausdal til Fagernes i sommer, og den blir bare mer og mer populær. Her er det mulig å ta med sykkelen eller fiskestanga og vandre videre i fjellheimen, overnatte på en av Gausdal Fjellstyres hytter eller buer, og ta bussen hjem noen dager senere.

Skeistua

Rudstuen seter. Foto: Jon Gunnar Henriksen

Skeistua gjestehus, et gammelt tømmerhus fra 1850, er innredet med bondemøbler og antikviteter. Dette gir serveringsstedet et unikt særpreg med en hyggelig atmosfære. Det tilbys kaffe, rømmevafler, grøt, spekemat og viltkarbonader.

Gausdalsdagen jubilerer Gausdalsdagen har 20-årsjubileum i år. Det er en markedsdag for Gausdals mange lag og foreninger, samt næringsliv. Jubiléet markeres med et yrende folkeliv og konserter/fester både fredag og lørdag på Brua Bakeri og Kafe AS.

Topptrimmen premierer unge deltakere Topptrimmen har vært arrangert i 20 år, og den er blitt mer og mer populær. I fjor ble det solgt 976 konvolutter. Årets konvolutter med 10 topper er nå i salg med nye spennende turmål. Nytt i jubileumsåret er at del deles ut premie til alle over 15 år som klarer minst ti topper og til alle under 15 år som klarer minst 5 topper. Det blir trukket ut vinnere i tillegg. I løpet av disse årene har arrangørene satt opp 51 kasser, og tilbudet økes stadig. 10 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Åpen seter på Rudstuen Seter Rudstuen seter er en koselig gammel seter fra 1800-tallet, og ligger langs Peer Gynt Vegen ved Skeikampen. Vertskapet Inga Johanne og Knut tilbyr enkel servering og omvisning på setra, og her kan du også hilse på dyra og gå en tur i kulturstien. Det går også tur– og sykkelsti forbi setra merket «Rudstuenrunden». Åpent i helger, se Gråtassen med skilt i innkjøringen.


Fossbekkbua, Gausdal Vestfjell. Foto: Gausdal fjellstyre

Bading i Gausdal

Gausdal Vestfjell / Langsua nasjonalpark

Fornøyde fiskere på Øvre Megrundstjønnet. Foto: Ivar Nustad

Nasjonalparken ble opprettet i mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen. Totalt verneområde er på 1000 km2, men selve Langsua er på 537 km2. Langsua er ment å være en brukspark, både til rekreasjon, jakt, bærplukking mv. Et av særmerkene for Gausdal Vestfjell og Langsua nasjonalpark er de mange åpne buene. Innenfor verneområdene er det 18 åpne buer som står til disposisjon for fjellfolket. 14 av disse ligger i Gausdal vestfjell-delen av verneområdene, og eies av Gausdal fjellstyre. Buene står oppe året rundt, med unntak av de tre første ukene av småviltjakta (15. september–6. oktober). Da leies de ut til småviltjegere. Snilt fjellterreng, gode stier og kort avstand mellom buene gjør området svært barnevennlig. Bruk av de åpne buene er også fint å kombinere med DNT sine hytter i området. Buene er utstyrt med kjøkkenutstyr, madrasser og tørr ved. De fleste buene ligger i umiddelbar nærhet til fine fiskemuligheter, så fiskestanga bør være med.

Bademulighetene er mange både i bygda og på høyfjellet. På varme dager blir mange fjellvann raskt varme og fine å bade i, likeså mange elver. Ved de fleste badeplassene er det bord og benker, grill- og bålplass, og kort vei til p-plass og utedo. Follebu badeplass: Fint opparbeidet badeplass i Gausa, nord for Follebu bruk og nedenfor Aulestad Segalstad Bru: Fjerdumshølen i Gausa ved Fjerdum skole Østre Gausdal: Rausjøen, Skeiselva og småvannene i Nordfjellet Forset: Kråbølsvollen i Jøra Bødal: Bjørkhågåhølen i Jøra ved Bjørkhågå bru Olstad: Like ved Olstad Camping, ved brua til Viknekjølen Espedalen: Espedalsvatnet v/Strand Fjellstue og Verksodden v/Espedalen Fjellstue Gausdal Vestfjell: Dokkvatnet med fin sandstrand som ligger 3 km fra Holsbru Kafé innover Liumseterveien. Fine bademuligheter på Revsjøene. Veslesetervannet: v/Austlid Fjellstue Paradis, Skeikampen: Idyllisk badeplass nedenfor Skei Caravan

Signe Marits ull, klær og interiør Unik gardsbutikk med særpreg og atmosfære i en gammel stall/ låve på småbruket Gottenborg i baklia mellom Follebu og Segalstad Bru. Hjemmelagde produkter av ull fra sauen på garden (saueskinn, sitteunderlag mv.) og i tillegg barne- og dameklær, interiør, strikkeprodukter mv.

Skeikampen Kaféen på Austlid vil være åpen på dagtid i skoleferien. Det vil være noe utleiedrift av Thons leiligheter på Skitorget og leilighetene ved hotellet på Skeikampen. Det som holder åpent ellers på Skeikampen gjennom sommeren er Jokerbutikken, kafeen på Segalstad seter og Skeistua sammen med Skei Appartement som driver utleie /overnatting. Skeikampen Booking driver utleie av private hytter og leiligheter på helårsbasis.

Sykling på Skeikampen Skeikampen er kjent som et av Norges beste steder for stisykling i høyfjellet og fin tursykling på trivelige seterveier. Her finner du ruter skreddersydd for familier og andre som vil på tur sammen og kanskje kombinere med fiske, bading eller bærplukking, eller mer krevende ruter for økt puls og intervalltrening.

Kittilbu Utmarksmuseum Nye vertskap Det er nye drivere på kaféene i Gausdal vestfjell, og de viderefører den gode tradisjonen med god hjemmelaget mat og hjemmebakte kaker. Holsbru Kafé drives av Tonje Aasberg fra Moss/Follebu, og på Værskei Kafé driver gausdølene Merete og Dag Sveen, sammen med Lina Holslien. Nye drivere på campingplassene er Evy Grøndal på Ringen Camping og Gunvor Helleberg på Olstad Camping.

har et variert sesongprogram med tilbud for både barn og voksne. I juli og august arrangeres spennende tematurer om flora, fauna og klima, og det er seteruker og setersykling. Hver søndag serveres seterlunsj på Volden seter. Nytt av året er flere kurs der du kan friske opp kunnskap eller lære noe helt nytt, bl.a. ljåslåttekurs. Ved Kittilbudammen er det satt opp et fugleskjul slik at du kan studere fugler uten å forstyrre dem i sårbare perioder. Her er det informasjon om fuglene du kan se på vannet og i terrenget rundt.

Galleriopplevelser i Olstadgrenda, Vestre Gausdal Illustrasjon: Jan Olav Bjørnsen

Galleri Skomakerstuen er en husmannsplass fra 1700-tallet. Ellen Sofie og Egil Torin Næsheim tilbyr kulturopplevelser med stor spennvidde - fra utstilling og salg av kunst, tekstiler, håndverk og husflid til eventyrtablåer, historisk byggeskikk, omvisning, husmannshistorier, botanikk, bakst fra bakerovn osv., samt kaffe og skomakerlapper. Galleri Rusten er et sommergalleri som drives av Jan Olav Bjørnsen. Han stiller ut egne akvareller av landskap, dyr, portretter og blomstermotiv for salg. HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

11


Tors 3. aug:

To Rustne Herrer

Fre 4. aug:

Rudigilde – festkveld med mat og kultur

Laur 5. aug:

Dølarock – Baksia og venner

Mån 7. aug:

Peer Gynt-middag

Ons 9. aug:

Bjørn Eidsvåg med band

Ons 23. aug

Ole Nilssen

Laur 26. aug: Stein Torleif Bjella med band Ons 6. sept:

Frida Ånnevik med band

Laur 16. sept: Sheep o Høy, bondeaction og Belfast Lads www.rudigard.no

grill- & spekemat!

Tid for…

- Vi gir deg de beste råvarene, og de gode rådene på veien til det perfekte hyttemåltid! foto: ofk.no – igt.no

Gode parkeringsmuligheter!

FÅBERGGT. 126, TLF. 61 26 45 55

432

7466

60 35 20 75

86 0 32 0

VISSTE DU...

... at vi tar totalansvar for hele prosessen med bad og våtrom? Alt fra søknader til offentlige etater, til ferdig utført arbeid, i henhold til gjeldende forskrifter. DU får ferdig bad til avtalt tid og pris - enkelt og trygt!

VI TILBYR: -

å tegne drømmebadet ditt! gratis befaring og uforpliktende tilbud hjelp av fagfolk kjente leverandører reparasjoner og service komplett dokumentasjon vannbårne varmeanlegg

24 -t im VA ers OR D K TNIN G

61 22 74 94

GAUSDAL Steinsmoen 5, 2651 Østre Gausdal Telefon 61 22 74 94 / bente@arne-nyheim.no LILLEHAMMER Landbruksvegen 2, 2619 Lillehammer Telefon 46 90 86 46 / kenneth@nyheim-as.no

igt.no

www.arne-nyheim.no // bademiljo.no

12

RØRLEGGER OG BUTIKK PÅ SAMME STED HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

SOMMER PÅ MAIHAUGEN På Maihaugen venter aktiviteter og gode opplevelser for hele familien. Nyt de idylliske omgivelsene i friluftmuseet og lev deg inn i livet før i tida.

maihaugen.no TRADISJON OG LEVEMÅTE

#1 av 26 ting å gjøre i Lillehammer


ELGTÅRNET Unik overna�ng i vakker natur.

www.elgtarn.no

RUTEN

Fjellbryggeri, middag, overna�ng.

www.ruten.no

DALSETER

Ridning, lunsj, middag, overna�ng.

www.dalseter.no

HAFJELL et sykkeleldorado! Hafjell har flotte muligheter for alle typer sykling; prøv vår fantastiske sykkelpark på downhillsykkel eller nyt endeløse grusveier og stier på fjellet. Ta med sykkelen på gondolen og opplev fjellet fra sykkelsetet.

Ferskvann

hafjell.no

TIL FJELLS MED BUSSEN Last ned «Opplandstrafikk reise» og planlegg turen direkte på din mobil.

Enklere blir det ikke HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

13


Det skjer i… Øyer Foto: Hafjell Resort

Sykling i Hafjell Hafjell Bike Park er ledende i Norge på heisbasert sykling, med 15 løyper fra grønn til svart vanskelighetsgrad fordelt på til sammen 28 km. Løypene i anlegget er tilpasset alle ferdighetsnivåer, fra nybegynnere til drevne syklister. I tillegg til ”downhillsykling” har området muligheter for alle andre typer sykling, og sommergondolen tar deg opp til Mosetertoppen, hvor du kan innta lunsj med utsikt på Skavlen restaurant. Nytt for sommeren 2017 er en nyoppusset sykkelutleie, oppgradert med nye sykler, inkludert el-sykler, til utleie. I fjor høst ble den nye familieløypa bygget ferdig, en enkel grønn løype fra Mosetertoppen til Midtstasjonen i Hafjell. Dette er en fin introduksjon til ”downhillsykling”. Hafjell Bike Park har åpent fra 17. juni til 8. oktober, og det vil si torsdag-søndag gjennom sommermånedene, kun helger i september, og så hele høstferien første uken i oktober. På arrangementsiden i år vil det være skandinavisk cup i downhill den 13. august, og Hafjell Enduro den 10. september.

Ny vert på Pellestova

arrangeres 13.–17. juli. Det blir utstilling for gatebil, Amcar, UsTruck Mc Veteran, Us Can/Pickup mv. Nytt i år er at hovedtreffet er lagt til lørdag med bedømming og premieutdeling. Lørdagskvelden blir det live musikk i teltet på Tretten Kro.

Etter fire år utenfor reiselivet er Jon Lunke tilbake i reiselivet - nå som vert på Pellestova. Han har vokst opp med reiseliv fra Lunke Gård. I voksen alder har han drevet flere restauranter, både i Nord-Norge, Lillehammer og Hafjell, og vært direktør på flere hotell. Begge foto: Stavsplassen SA

Bådstøtreffen

Basestasjonen på Svarthaugen er åpnet Telenors basestasjon for mobiltelefon på Svarthaugen ble åpnet i vinter. Stasjonen gir mobildekning i Telenors nett i nordre og vestre deler av Øyerfjellet. Her har det tidligere vært store områder uten eller med svært dårlig - dekning.

Mosetertoppen Tomtesalget i de tre første månedene i 2017 startet meget bra med 19 solgte tomter. Omsetningen var på 36 mill. i første kvartal.

7- fjellsturen Lillehammer Lørdag 9. september er dagen for langtur over topper i Lillehammerog Øyerfjellet. Velg mellom tre løyper og gå i ditt eget tempo. Alle turene har start og mål på Pellestova. Alle må registrere seg før start for å få deltakerkort. Alle som deltar er med i trekningen om ti flotte premier. 7-fjellsturen (27 km) går i en stor runde over de 7 toppene Hafjell, Slåseterfjell, Nevelfjell, Nyseterhøgda, Kriksfjell, Hitfjell og Veslefjell. Beregn 7 timer på turen. Det er også mulighet for 5-fjellstur (20 km) og 3-fjellstur (8 km) for de som ønsker mindre krevende alternativer. Påmelding til DNT eller ved start ved Pellestova.

Klopping av råk / stier i Øyerfjellet I fjor ble det påbegynt klopplegging av råk/stier, og arbeidet fortsetter i år. Plank er kjørt ut med snøskuter mens snøen fortsatt var farbar. Dette gjelder Vedemsliråket, Reinsfjellet, Hitfjellet, Hitråket og Sjøsetra - Gullbingen.

Toppturer i Øyerfjellet Hvert år arrangerer Øyer fjellstyre Toppturer i Øyerfjellet. Det blir lagt ut bøker på 10 utvalgte steder. Ved å skrive navnet ditt, er du med i trekningen av fine premier. Brosjyre vedrørende turene får du tilsendt gjennom Øyermagasinet eller ved å kontakte Øyer fjellstyre. Den ligger også i enkelte forretninger og bensinstasjoner. I brosjyren følger det med et klippekort. Besøker du minst 8 av stedene, er du med i trekningen av hovedpremien.

14

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Innlandets største øl-festival 19. august arrangeres Stavsbrygg for 4. gang på Stav på Tretten. Smak deg gjennom spennende og gode smaker – alt fra lettdrikkelig pilsner til kraftige smaksbomber. Underholdning fra scenen, Pub og ekstra liv ut på kvelden, servering av mat, foredrag om øl, demo av bryggerutstyr og hjemmebryggingskonkurranse er nok til å underholde deg en hel dag og kveld.


Foto: Lilleputthammer

Lilleputthammer I Lilleputthammer familiepark er det to daglige show med Vennebyen 1.– 31. juli. Vennebyen er kjente figurer for norske barn, og mange synes det er morsomt å treffe sine favoritter når de er på sommerferie i regionen. Det blir også sirkusshow med Malte Knapp hele sommeren. Olas klatrepark som åpnet i slutten av juni i 2016 har blitt en suksess. Over 10 000 barn prøvde seg i klatreparken i fjor. Den er inkludert i billetten til Lilleputthammer familiepark. Lilleputthammer vil også holde åpent i høst hver lørdag fra 26. august til 30. september og alle dager i uke 40 når det er høstferie.

Miljøvennlige Gocarts

Hunderfossen familiepark er Norges første og eneste park med ordentlige Gocarts, og de er også de første i landet med miljøvennlige helelektriske Gocarts.

Hunderfossen familieplass har bygget ny scene formet som Kongsgården, som gir en flott ramme for flere sceneforestillinger. Det er skrevet en egen eventyrmusikal for den nye scenen, ”Askeladden og Dronningen på Kongsgården”, som vil bli spilt i sommer. «Trollnatt» blir spilt 16 kvelder i juli og byr på en helt ny oppsetning med en kombinasjon av teater, dansere og musikkinnslag. Premieren på Trollnatt er 15. juli. Parkens store eventyrattraksjoner er også åpne før forestillingen begynner, og du møter tusser og småtroll rundt omkring i parken.

20.–22. oktober arrangeres Stavsmartn for 160. gang som autorisert martn. I 1857 ble Stavsmartn autorisert ved kongelig resolusjon. Stavsmartn har eksistert lenge før dette, og første sikre kilde er fra 1802. Stavsmartn er opprinnelig en gammel hestemartn. Fremdeles er det hesteprogram, kjøp og salg av hest og god gammeldags stemning. De siste 20 årene har Stavsmartn gått igjennom et løft, og etter mye og engasjert jobbing fra lokale krefter fremstår i dag Stavsmartn som et marked det virkelig er verdt å besøke. Det er 120 bodutstillere, lokal mat, eget mattorg, håndverk, ting du ikke visste du hadde bruk for og kaker og godteri. På kunstloftet kan du se og kjøpe verk av årets martnskunstner Tone Hagen og hennes avdøde far, Arve Hagen.
Håndverksloftet tilbyr demonstrasjoner av forskjellig typer håndverk. Knivtorget har utstilling og konkurranse på innsendte kniver. Det er videre et stort landbrukstun med aktiviteter for store og små. Thomas Tivoli er her med fart og spenning. Det er opptog lørdag med hest og søndag med veterantraktorer og tråtraktorer.
«Hestkartreffen» er en humor- og konsertkveld.

Aktiv i 100

Foto: Stavsplassen SA

DNT arrangerer i samarbeid med Frivilligsentralen og Øyer kommune formiddagsturer under vignetten «Aktiv i 100» for seniorer og andre voksne som har gått litt turer før. Turene går i all slags vær, og turmålene varierer fra gang til gang. Mandag 19. juni går til Høgberget med oppmøte kl. 11.00 ved Øyer bibliotek og samkjøring til Rustberg Camping. Koselige skogsstier, variert terreng og storslagen utsikt! Lengde ca. 4 km. 1-2 timer.

Fjellmarsj fra Vetåbua til Djupslia Dette er en god anledning til å bli kjent med et flott og lett tilgjengelig fjellterreng i rimelig nærhet. I samarbeid med GD setter DNT Lillehammer opp buss til Vetåbua og tilbake fra Djupslia med avreise fra Håkons Hall 1. juli kl. 08.30. Bussen stopper i Øyer etter avtale. Deltakerne går strekningen i eget tempo og på eget ansvar, og kan velge stier av ulik lengde. Korteste distanse er ca. 17 km. På Djupslia serveres suppe til alle. Avreise fra Djupslia tilbake til Øyer/Lillehammer kl. 17.30. Påmeldingsfrist 28. juni på nettsiden til DNT Lillehammer. Her finner du også mer informasjon og forslag til alternative rutevalg. Dersom du vil forlenge turen kan du overnatte på Djupslia og gå tilbake til Øyer neste dag.

Foto: Stavsplassen SA

Foto: Hunderfossen familiepark

Trollnatt på Kongsgården

Stavsmartn

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

15


Arrangement

Arrangementsguide GAUSDAL | ØYER | LILLEHAMMER / SJUSJØEN 22. Lillehammer 22.-25. Lillehammer Lillehammerdagene. Foto: Lillehammer Sentrum Drift

23. Lillehammer 23.-25.

Tretten

AllmennQuiz. Felix Pub & Scene Veidekkelekene, friidrett. Stampesletta St.Hansfeiring på Maihaugen (www.maihaugen.no) Kjørekurs og feltrittstrening. Stav kjøre- og ridekludd

23.-25. Lillehammer

Barnas Campingfestival. Hunderfossen Camping

23.-25. Lillehammer

Miðsumarblót. Felix Pub & Scene

24. Lillehammer

Marith Endresen feat. Kreegah Bundolo Band. Lillehammer Bryggeri

24. Lillehammer

Sesongåpning Barnas Gård Hunderfossen (www.barnasgard.no)

24. Vestre Gausdal Sommeråpning med underholdning. Galleri Rusten

JUNI 1.5.- Lillehammer 31.10.

25.-29. Skeikampen

NTG sommerskiskole

25.-30. Skeikampen

Merida Terrengsykkelskole

27. Lillehammer

Tur til Sjøsetra og Myggbukta. DNT Lillehammer

27. Lillehammer

Rutesesongen for Skibladner begynner

30.

Elton John konsert. Stortorget

Hamar

Utstilling Birkebeinerrennet - fra saga til styrkeprøve. Maihaugen (www.maihaugen.no)

1.6.-31.8. Lillehammer

Utstilling Soldatuniformer. Maihaugen (www.maihaugen.no)

1.6.-1.10. Lillehammer

Utstilling om Nobelprisvinnere i litteratur. Aulestad og Bjerkebæk (www.maihaugen.no)

JULI 1. Skeikampen

NM Terrengsykkel Maraton Bukkerittet

1.-30. Rudshøgda

Prøysenfestivalen (www.proysenfestivalen.no)

1.-31.

Vennebyen show. Lilleputthammer

Øyer

Turnstevne

2.

Espedalen

9.-11. Lillehammer

Kulturhjerte. Familieforestilling. Kulturhuset Banken

2.

Sjusjøen

9.-11. Lillehammer

Søre Ål-festivalen for korps

6. Lillehammer

Nattåpent i Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no)

10. Lillehammer

Birkebeinerløpet og HalvBirken løp. Birkebeineren Skistadion

7. Lillehammer

10. Lillehammer

BarneBirken løp. Stampesletta

Utekonsert med Vamp på Dansarvollen. Maihaugen (www.maihaugen.no)

9.

Gudstjeneste Sjusjøen fjellkirke

9.-11.

Tretten

10. Lillehammer

UngdomsBirken løp. Håkons Hall

10.

Birken Fjellmaraton og UltraBirken løp. Sjusjøen langrennsarena

SjusjøenLillehammer

11. Lillehammer

Kongefamilien ankommer Lillehammer

11. Lillehammer

Nasjonal motordag m/feiring av museets 25-årsjubileum. Norsk vegmuseum

11.

Gudstjeneste Nordseter Fjellkirke

Nordseter

15.-17. Lillehammer 16.

Biri

16.6.- Lillehammer 31.12.

Lillehammerdagene med musikkfest (www.lillehammersentrum.no) Sesongåpning Stabburskaféen på Sigstad Gård Utstillling ”Idrettsglede for alle… Så lenge de har råd?” Norges Olympiske Museum, Maihaugen

16.-18. Vestre Gausdal Låverock. Auggedalen

Sjusjøen

12. Lillehammer

Fellestur i Espedalen. DNT Lillehammer Gudstjeneste Sjusjøen fjellkirke

NRK Sommertoget ankommer Lillehammer

13.-16.

Tretten

Bådstøtreffen 2017 - Treffet for alt med motor

15.-23.

Gausdal Vestfjell

Seteruke på Kittilbu Utmarksmuseum (www.randsfjordmuseene.no)

16. Lillehammer 18.-23. Lillehammer

Konsert m/Camilla Granlien og Kristin Sevaldsen. Garmo Stavkirke, Maihaugen (www.maihaugen.no) Norges Bygdeungdomslags Landsstevne. Jorekstad

19. Lillehammer

Konsert med Byting og Staut. Jorekstad

19.

Sjusjøen

Gospelkonsert v/Kristin Asbjørnsen og Olav Torget. Sjusjøen fjellkirke

19.-23.

Sjusjøen

Sommerfestuke. Sjusjøen Fjellkirke

20.

Sjusjøen

Konsert med Anne P. Flugstad og Anders Rønningen. Sjusjøen fjellkirke

17. Lillehammer

Utstillingsåpning: Liv Blåvarp. Lillehammer Kunstmuseum

17.

Sykkelparken åpner. Sjusjøen Skisenter

21.

Sjusjøen

Historisk hotellvandring på Sjusjøenl. Oppmøte Sjusjøen fjellkirke

17. Trondheim Oslo

Styrkeprøven, sykkelritt

22.

Sjusjøen

Konsert med Frida Ånnevik. Sjusjøen fjellkirke

17. Lillehammer - Oslo

Styrkeprøven Peugeot Grand Prix og Styrkeprøven Ladies Edition

17.

Øyer

Pink Cup. Hafjell Golfklubb

17.

Bjønnåsen

Sjusjøen

Pultostmart’n med rekeaften

22. Lillehammer

Konsert med The Dogs og Jaa9 og OnklP. Jorekstad

22. Kvamsfjellet

Furusjøen Rundt Rittet

23.

Sjusjøen

Festgudstjeneste Sjusjøen fjellkirke

27.

Gausdal Vestfjell

Steinalderdag på Kittilbu Utmarksmuseum (www.randsfjordmuseene.no)

29.

Follebu

Olsokfeiring. Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Aulestad (www.maihaugen.no)

17.

Follebu

Kurs i kalkmaling. Signe Marits ull, klær og interiør

17.-18.

Tretten

Hoppe- og vallakutstilling. Stavsplassen

17.-18.

Hafjell

Åpningshelg Bikepark 2017. Hafjell Bikepark

30.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen fjellkirke

Sommerutstilling Elisabeth Werp. Galleri Zink

30.

Bjønnåsen

Sætermesse på sætervangen

3.

Sør-Fron

To Rustne Herrer - Hvis helsa holder. Rudi Gard (www.rudigard.no)

17.6-13.8 Lillehammer 18. 18.

16

Gausdal Vestfjell Espedalen

Sesongåpning og villblomstens dag. Kittilbu Utmarksmuseum (www.randsfjordmuseene.no) Gudstjeneste Espedalen fjellkirke

19. Lillehammer

Sommerkonsert med Vingar Vocale. Kulturhuset Banken

21. Lillehammer

Kanthaugenløpet Sørdalskarusellen

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

AUGUST 4.-13. Gålå/Vinstra 4.-5.

Biri

Peer Gynt-stemnet 2017 Mjøsmarkedet 2017. Biri Travbane


9.

Sør-Fron

11.

Moelv

12. Lillehammer

Bjørn Eidsvåg med band. Rudi Gard (www.rudigard.no)

24. Fåberg Vestfjell Fellestur til Prestkjerringa og Skjellbreidhytta. DNT Lillehammer

Oslo-Filharmonien utekonsert. Prestgardsjordet, Ringsaker kirke

24.

Åstdalen

Topptur til Tuva, Ringsakers høyeste fjell. Hamar og Hedemarken Turistforening

30.

Espedalen

Espedalsfjella med gruvebesøk og historikk. DNT Lillehammer

Lillehammerløpet for veteranbiler

12.-13.

Hafjell

Skandinavisk Cup Downhill. Hafjell Bikepark

12.-13.

Tretten

Hesteustilling NPA og norsk varmblod. Stavsplassen

30.9-8.10

12. Skeikampen

Skeikampen rundt

30.9-8.10 Lillehammer

13. Lillehammer

Familiedag. Norsk vegmuseum

13. Kvamsfjellet

Høgfjellskonserten ved Rondane

13.

Fellestur fra seter til seter, Elgåsen. DNT Lillehammer

Sjusjøen

Øyer

Høståpen familiepark. Lilleputthammer Familiepark Høstferieaktiviteter på Norsk Vegmuseum

OKTOBER 2.-8.

16. Lillehammer/ Flømyrløpet Sørdalskarusellen Nordseter

Hafjell

Høstferie og avslutningshelg. Hafjell Bikepark

5. Lillehammer

Åse Kleveland med band. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

6. Lillehammer

Albert & Anna - Riksteatret. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

6.-7. Lillehammer

Lillehammer Mataukfestival. Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no)

6.-7. Lillehammer

Bondens marked. Lilletorget, Lillehammer sentrum

16.-19. Lillehammer

Byfest (www.lillehammersentrum.no)

17.-20.

Tretten

13 Festivalen med konserter. Tretten Kro og Motell

18.-20.

Tretten

Elgtreffet 2017 NBCC. Stavsplassen

7. Skeikampen

Skeikampen Opp

19.

Tretten

Stavsbrygg 2017, ølfestival. Stavsplassen

7. Skeikampen

Gausdalsmessa og åpen helg på Skeikampen

19. Lillehammer

T-Bears and The Dukes of Rythm på Eftasbluesen. Lillehammer Bryggeri

19. Lillehammer

CC Cowboys konsert. Stortorget

20.

Gudstjeneste Sjusjøen fjellkirke

Sjusjøen

24. Lillehammer 24.-27.

Svatsum

24.8-24.9 Lillehammer 25.-27.

Tretten

13.

Tretten

Dølajazz, Lillehammer jazzfestival 2017

20.-22.

Stavsmartn 2017. Stavsplassen

Tretten

21.-22. Lillehammer

Konsert m/Camilla Granlien og Kristin Sevaldsen. Garmo Stavkirke, Maihaugen (www.maihaugen.no)

Kunstutstilling. Stavsplassen

19.-22. Lillehammer

22. Lillehammer

FjellCampen 2017, FjellTid. Nessesetra, Øvre Svatsum

Loppemarked. Håkons Hall Kan nokon gripe inn - Riksteatret. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

NOVEMBER

Jubileumsutstilling Nusken Jørgensen 100 år. Galleri Zink 3.-4. Lillehammer

13 Treffet, trucktreff. Stavsplassen

Stihl Timbersports World Championship. Håkons Hall

Birkebeinerrittet

4. Lillehammer

De glade damene på tur - en grisefestlig forestilling. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

26. Pellestova Lillehammer

UltraBirken og HalvBirken sykkel

8. Lillehammer

Ingrid Bjørnov - Steinway to heaven. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

26.

Svatsum

Svatsumdagen

16. Lillehammer

26.

Sør-Fron

Stein Torleif Bjella. Rudi Gard (www.rudigard.no)

Korps - en slags kjærlighetshistorie. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

17.

Korps - en slags kjærlighetshistorie. Gausdal kulturhus

26.-27.

Rena Lillehammer

Øyer

Klubbmesterskap 2017, Hafjell Golfklubb

27. Lillehammer

UngdomsBirken og BarneBirken sykkel

27. Lillehammer

Barnas sommerdag. Maihaugen (www.maihaugen.no)

31. Lillehammer

Lykkebobler. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

31.8-2.9

Tretten

NM Hovslager. Stavsplassen

SEPTEMBER

Gausdal

17. Lillehammer

Honningsvågrevyen - over fifty, snill og grey. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

24. Lillehammer

Lisa Lystam Family Band. Lillehammer Bryggeri

27. Lillehammer

Christmas with Nordic Tenors

29. Lillehammer

Trine Rein - julekonsert Julegaven. Lillehammer kirke

30. Lillehammer

Julegateåpning Lillehammer

1.-2. Segalstad Bru Gausdalsdagene 2017 (www.gausdalnf.no) 2. Lillehammer

Champagne-Cruise fra Lillehammer. Skibladner

2. Lillehammer

Stein Stokke & The Engine på Eftasbluesen. Lillehammer Bryggeri

2. Lillehammer

Motordagen 2017, motorutstilling og autoslalåm. Birkebeineren skistadion

2. Kvamsfjellet

Furusjøen Rundt Løpet

3.

Follebu

Aulestaddagene. Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Aulestad (www.maihaugen.no)

3.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen fjellkirke

9. Lillehammer

Øystein Sunde og Meget i Sløyd. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

9. Lillehammer

BokkeReidars Bluesband på Eftasbluesen. Lillehammer Bryggeri

DESEMBER 9. Lillehammer

Julemarked. Lillehammer sentrum

10. Lillehammer

Førjulskveld. Norsk vegmuseum

14. Lillehammer

Julestemning på et Blunck, Bettan & Endresen. Maihaugsalen (www.maihaugen.no)

19. Lillehammer

Årets julekonsert - Deilig er jorden m/Anita Skorgan og Rein Alexander. Lillehammer kirke

Hyttemagasinet tar forbehold om endringer og feil i arrangementsoversikten.

26.

9.-10.

Hafjell

Hafjell Enduro ritt. Hafjell Bikepark

10.

Tretten

Knøttecup. Stavsplassen

15.-17. Lillehammer 16.

Sør-Fron

16.

Hafjell

16. Lillehammer 17.

Tretten

18.-24. Lillehammer

Teaterdagene 2017 Sheep o høy. Rudi Gard (www.rudigard.no) Hafjell Opp motbakkeløp Per Arne Glorvigen: Tango con amigos. Maihaugsalen (www.maihaugen.no) Familiedag Stav krk. Stavsplassen Sportsuka Lillehammer

23. Lillehammer

Game of Hansen. Kulturhuset Banken

24. Lillehammer

Håndverksdag. Maihaugen (www.maihaugen.no)

Lillehammerdagene. Foto: Lillehammer Sentrum Drift

9. Lillehammer- 7-fjellsturen Lillehammer 2017, Pellestova. DNT Lillehammer og Øyerfjellet

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

17


Det skjer i… Lillehammer

Norsk vegmuseum Ny jubileumsutstilling Etter 25 års drift åpnet portene til jubileumsutstillingen DRIFT på Norsk vegmuseum i april. Bak låste dører og mørklagte vinduer finnes det skjulte skatter, hemmelige rom, spennende historier og sider av museets virksomhet som publikum aldri tidligere har hatt tilgang til. Bli med på en unik utstillingsopplevelse der hemmelige dører og ganger åpnes for første gang for små og store. Norsk fjellsprengningsmuseum er en reise gjennom norsk fjellsprengningshistorie. Museets hovedattraksjon er en 240 meter lang tunnel som viser glimt fra den autentiske og dramatiske fjellsprengningshistorien gjennom lys, lyd og bilde. Tunnelen har flere nisjer, og en flott berghall som leies ut til arrangementer.

Branntomta i Storgata er pakket inn Langs fasaden til den brannrammede bygningen i gågata henger det nå et forstørret fotografi fra gamle dagers liv og røre i Storgata. Bildeoriginalen er utlånt fra Maihaugen.

Vingnesbrua er stengt for biltrafikk

Interaktivt trafikksikkerhetssenter Trafikksikkerhetssenteret på Norsk vegmuseum viser trafikkens krefter. Hvordan kan vi bli bedre og tryggere trafikanter? Mål hvor lang stopplengde en bil har i ulike hastigheter, finn ut hvor mye du veier ved en kollisjon, prøv rusbriller som gir deg inntrykk av hvordan det er å kjøre i ruspåvirket tilstand og test egne trafikkunnskaper.

Etter en prøveperiode er Vingnesbrua stengt for biltrafikk, og er nå åpen kun for gående og syklende, samt traktorer og mopeder.

Lillehammer Kunstmuseum har en kunstsamling med flere høydepunkter fra norsk kunsthistorie fra 1800-tallet frem til i dag. Som et av Norges mest betydelige kunstmuseer kan de skilte med kunstnere som Edvard Munch, Johan Christian Dahl, Adolph Tidemand, Hans Gude, Christian Krohg, Erik Werenskiold, Frits Thaulow m.fl. Museet viser flere spesialutstillinger hvert år, både historisk og samtidskunst. Sommerutstillingen i 2017 er med en av Norges fremste smykkekunstnere, Liv Blåvarp (1956). Hennes smykker av tre har vakt stor internasjonal oppmerksomhet. Med sine verktøy skaper hun håndlagede store, ekspressive og fargesterke halssmykker og armbånd. 18. november åpnes en stor utstilling med Kitty Lange Kielland (1843-1914) «FRI LUFT. Kitty L. Kielland». Kitty L. Kielland var en pioner. Som en av de første norske kunstnerne tok hun med seg impulser fra fransk 1880-tallsmaleri, og innførte nyromantikken i Norge. Hun var en av de første norske kunstnerne som malte i friluft. Utstillingen vil også inneholde verk av kunstnere hun var inspirert av eller arbeidet tett med, blant annet Lars Hertervig, Hans Gude, Harriet Backer og Eilif Peterssen.

Kongeparet besøker Lillehammer Kongeparet besøker Hedmark og Oppland 11.-14. juni. De kommer til Lillehammer med Skibladner søndag 11. juni. Da blir det kulturprogram og aktiviteter i Vingnesvika. Kongen og dronningen skal også delta på et ettermiddagsarrangement på høyfjellsscenen på Kvamsfjellet 12. juni. 13. juni blir det hagefest for innlandsfolket på Maihaugen. 600 personer fra Hedmark og Oppland er invitert. Elever fra videregående skoler skal lage mat, servere og underholde, og ellers gjøre mye av forarbeidet.

Hyttebyggingen skyter fart på Nordseter Det skal bygges et hundretalls hytter nedenfor Landetjernet. Området ligger rundt Camp Lillehammer, og har fått navnet Lillehammer seter. Tomtene ligger fint til med mulighet for å komme rett inn i skinettet. Pågangen er stor, både fra kjøpere og utbyggere. 18 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Kunstopplevelser ved Lillehammer Kunstmuseum

Hyttedrømmen på Maihaugen Sommeren på Maihaugen er full av liv og aktiviteter for små og store. En nyhet i friluftsmuseet er hytta Myklebu som er med å fortelle om den norske hyttedrømmen. Hytta Myklebu fra 1965 ble flyttet fra Fåvangfjellet i høst, og har fått plass ovenfor setergrenda på Maihaugen. I boligfeltet kan du se Dronning Sonjas barndomshjem, som er under restaurering innvendig, og som har fått sin opprinnelige 1930-tallsfasade utvendig. Verdt å få med seg er vandreteatrene og omvisninger som går i dybden på ulike temaer. Enkelte dager kan du bli med museumsbonden og se kornets vei fra jord til bord og tresking på gamlemåten. Få også med deg årets nye utstillinger i besøkssenteret, om birkebeinerrennets historie og norsk kunst på frimerker.

Stolpejakten er et gratis tur- og trimtilbud for alle. Det går ut på å finne stolper plassert rundt omkring i Lillehammer kommune. Stolpene kan registreres både manuelt og digitalt. For å bruke den digitale løsningen, laster du først ned appen på mobilen, slik at du kan skanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Hvis du heller foretrekker kart med inntegnede stolper vil dette være tilgjengelig gratis hos samarbeidspartnere til Stolpejakten. Kart/info er tilgjengelig flere steder i kommunene, samt på hjemmesiden www.stolpejakten.no.


Biltema med ny butikk Biltema har åpnet sitt nye varehus i Lillehammer, beliggende ved E6 i Nordre Ål. Dette er Biltemas nye flaggskip i Norge. Butikklokalene er på ca. 5000 kvm. I tillegg er det kafé med 100 sitteplasser, samt uteservering. Bygget er miljøvennlig og har automatisk solskjerming i vinduene.

Endringer i gågata Fjellshop er en ny friluftsbutikk i Storgata 70. På grunn av brannen har Safa flyttet lenger nordover til Storgata 91.

Fuglekikkertårnet på Mosodden Lillehammer har fått fuglekikkertårn - Viewpoint Lågen. Det er bygd i to etasjer, er delvis under tak og er bygd slik at det er støydempende mot E6 som ligger like ved. Det må kunne kalles et lokalt bygg, med stein fra Tretten, rekkverk fra Tveit Smie i Sør-Fron, og malmfuru fra Skjåk. I tillegg kommer glasset fra Petter Thorsen på Lillehammer. Morten Kval fra Saksumdalen har gjort betongjobben og stolkubbene er fra Viken sag. Tårnet ble høytidelig åpnet i april. Tårnet ligger i et idyllisk område og er fint tilrettelagt med bord, benker og grillplass. Lågendeltaet ble fredet som naturreservat i 1990. Områdets areal er på 8000 dekar og strekker seg fra Øyer grense til litt sør for Vingnesbrua. Mosodden er mye brukt av turgåere hele året, og i fjor var nærmere 60 000 personer registrert.

Skatter på hjul Norges Postmuseum på Maihaugen har flere flotte kjøretøy. Utvalgte dager i juli demonstrerer sjåføren på Postmuseet noen av postkjøretøyene på torget i Byen på Maihaugen. I Postgården er det en morsom skattejakt med premier til barna. Få også med deg den nye frimerkeutstillingen inne i besøkssenteret. Postmuseet inngår i billettprisen til Maihaugen.

Norges Olympiske Museum

Foto: Camilla Damgård / Norges Olympiske Museum

Norges Olympiske Museum er et moderne og interaktivt museum. Sommerens nye utstilling «Idrettsglede for alle – så lenge de har råd?» setter fokus på et aktuelt tema i barneidretten. Ny av året er også utstillingen «Håkon Brusveen – småbrukeren fra Vingrom som ble olympisk mester». På OL-museet kan du drømme også deg tilbake til folkefesten under Norges to vinter-OL i 1952 og 1994, og bli med på en tidsreise gjennom OL-historien.

”Skjulte perler” i Lillehammer Skrull kafé - i Bryggerigt. 70 (tidligere Paa Bordets lokaler) - drives på frivillig basis. Café Sorgenfri - liten og sjarmerende med østerrikske spesialiteter, beliggende mellom Storgata og Stortorget. Ohlalla Sjokola & Kafe - sjokoladebutikk og kafé i hyggelig bakgård med original utsmykning i smuget. Vietnamesisk kafé i samme bakgård. Mikrobryggeriet - et mikrobryggeri etablert i de gamle kjellerne fra det opprinnelige bryggeriet fra 1847. I restauranten får du en smak av Lillehammer i form av egenprodusert øl, mat med basis i lokale råvarer og et innblikk i Lillehammers historie. Dudeburger i Nordre Ål serverer burgere og pizza med bruk av lokale råvarer.

”Nye” Terrassen? Lillehammer Bryggeri har satt opp ny utescene og pusset opp takterrassen over restauranten. Det er plass til 150 personer. Det blir både grilling og bar. Det er planlagt både konserter og levende musikk på ”eftasblues”, og mange kjente band vil opptre. Utesesongen avsluttes med BokkeReidars Bluesband 9. september.

Åpen hage på Bjerkebæk I sommer åpner Bjerkebæk for første gang opp hagen til Sigrid Undset som en gratis opplevelse for publikum. Verken hagen eller kafeen trenger du nå museumsbillett for å besøke. Flere ganger gjennom dagen er det omvisninger i Nobelpris-forfatterens hjem, og en av dem går ekstra i dybden. I sommer kan du se en ny utstilling om Nobelprisvinnere i litteratur. Denne står også på Aulestad.

Lillehammerfest med CC Cowboys 19. august blir det utendørs konsert på Stortorget i regi av Lillehammer kommune, Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer og Lillehammer Sentrum Drift. CC Cowboys er hovedtrekkplasteret. Målet er å samle 4000 tilhørere til konserten. Det blir flere arrangementer samme helg - filmfremvisning i parken, parkkonsert, samt historiefortelling av den lokale historieklubben og Lillehammer guideforening. HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN 19


Selge hytte? Vi er en stor og seriøs aktør med lokalkjente, aktive fritidsmeglere som har lang erfaring med salg av hytter i ditt område. Vi er ditt naturlige førstevalg når det gjelder kjøp og salg av hytter. Ta kontakt og del dine planer med oss idag. Tlf.nr.: 61 27 97 10 evt. mail megling@em1-lillehammer.no

20

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN


Det skjer på… Sjusjøen

Sommerfestuke Sjusjøen Fjellkirke

Teknikk-kurs og guidede turer for barn I løpet av sommeren arrangerer Sjusjøen Skisenter teknikkurs og guidede turer for barn. Da blir det sykling i gruppe sammen med instruktør. Oppvarming og teknikktrening i ferdighetsløypa ved Natrudstilen, før en tar turen videre i den lengre runden, Eftasløypa, eller til topps på Brannhytta. Turene blir tilpasset etter nivået i gruppa.

Sommerfestuka i 2016 ble en suksess, og følges opp i år 19.-23. juli med utgangspunkt i fjellkirken. Det blir et allsidig program med konserter, gudstjenester, kunstutstilling og temavandringer. Mer informasjon på www.nms.no/kalender og på Sjusjøen Fjellkirke sin facebookside. Foto: Sjusjøen Fjellkirke

Foto: Sjusjøen Skisenter

Sjusjørittet

Ny butikk på Sjusjøen Gamle Graaten på Sjusjøen og kafédelen er revet, og byggingen av den nye store handelsbygningen er i gang. Den skal bygges i to etapper. Matbutikken holdes åpen i hele byggeperioden. Når første byggetrinn er ferdig over nyttår, vil butikken flytte inn i den nye delen. Eksisterende butikk vil da bli revet for å gi plass til neste byggetrinn. I september neste år vil hele det nye handelssenteret være klart, inkludert Sport 1. Da vil hyttefolket finne en butikk på 960 kvadratmeter med et forbedret vareutvalg i forhold til i dag. Kundene vil få et større parkeringsareal.

Familietur med fuglemerking

Arrangeres for 6. gang den 29. juli og er åpent for alle syklister fra 17 år og oppover. Rittet er 56 km langt og går mellom Sjusjøen, Pellestova, Hornsjøen og Åstdalen. Ungdomsrittet arrangeres for andre gang, og er for ungdom mellom 13-16 år. Traseen er 6 km, og kjøres to eller fire runder.

DNT-turer i sommer 27. juni Tur til Sjøsetra og Myggbukta Turen starter ved Sjøsetervegen der Birkebeinerløypa krysser vegen. En går opp til Sjøsetra med orientering om setergrenda. Turen videre går på sti mot Avskåkån og til Myggbukta med rasting. En følger sti tilbake til utgangspunktet. Det er en relativt lett rundtur. 4. juli Rundtur fra Gunnhildringen i Mesnali Turen går over Svarthaugen til Eftastjernet der en raster. Tilbake går turen over Langmyra og Kurstedstoppen. Det er en middels tung tur med noen bløte partier. 26. september Avslutningstur på Sjusjøen Årets siste kveldstur er en rundtur på Sjusjøen med servering på Rustad Fjellstue.

Foto: Sjusjøen Skisenter

Foto: Sjusjøen Fjellkirke

22. juli tar Ingvald Ekeland med barn og voksne med på spennende opplevelser. Oppmøte ved Fjellkirka på Sjusjøen.

Nye gang- og sykkelveier på Sjusjøen

Stisykling med guide

Hele 18 nye sykkel- og gangveier skal bygges de nærmeste årene. Dette er en betingelse for å få byggetillatelse for mer hyttebygging.

Har du lyst til å prøve deg på stisykling på Sjusjøen? Eller vil du ut på en sosial tur, hvor du blir guidet til de beste stiene sammen med andre sykkelentusiaster? Sjusjøen Skisenter har satt opp turer som passer for nybegynnere og turer for mer erfarne. Tempoet blir tilpasset behovet i gruppen. Dette er en god mulighet til å bli bedre kjent i nettverket av stier på Sjusjøen.

Ringsaker - Norges største hyttekommune Ringsaker er fremdeles Norges største hyttekommune med 6981 fritidsboliger pr. januar 2017. Trysil er på andreplass, og Hol og Vinje er på henholdsvis 3. og 4. plass.

Sjusjøen Fjellkirke - en “sjømannskirke” på fjellet Sjusjøen fjellkirke har i mange år vært et naturlig samlingspunkt, ikke bare gjennom kirkens liturgi, men også til premieutdeling etter konkurranser, foredrag, konserter, og lokale velforeninger har sine møter her. Her kan man stille i dress og småsko eller langrennsdress og skisko, derav kommer kanskje navnet en ”sjømannskirke” på fjellet. Det er høyt under taket i Sjusjøen Fjellkirke. Kirkebygningen ble i 1958 tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust og hadde et budsjett på kr 250 000. En ganske beskjeden sum også den gang, så her var det duket for mye dugnadsarbeid. Kirka ligger lavt i terrenget og med utstrakt bruk av naturstein og skifer. Kilde: Erik Helli, Birkebeinern. HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

21


Regionsiden

U T E K O N S E R T PÅ P R Ø Y S E N H U S E T

fra Norske Talenter

21.juli 18:00 Bestill billettene på Les mer proysenhuset.no

U T E K O N S E R T PÅ P R Ø Y S E N H U S E T

U T E K O N S E R T PÅ P R Ø Y S E N H U S E T

Langs Prestvegen

Festkveld langs Prestvegen

Staut

Ingrid Olava

Angelina Jordan

23.juli 19:00

.no

Bestill billettene på Les mer proysenhuset.no

festivalen 1.—30. JULI 2017

28.juli 21:00

.no

Bestill billettene på Les mer proysenhuset.no

.no

festivalen 1.—30. JULI 2017

festivalen 1.—30. JULI 2017

Prøysenfestivalen Prøysenfestivalen Blåklokkevikua arrangeres fra 1.-30. juli. I denne perioden har Prøysenhuset et innholdsrikt dagsprogram med familieforestillinger, barneleker og aktiviteter. Det skjer noe gjennom hele dagen, spesielt for barna. Det blir dukketeater, Sirkus Mikkelikski med frøken Kråke, Bolla Pinnsvin og de andre dyrebarna i Prøysens univers. Barneteater foregår hver dag kl 13. Brakar og Joanna er et syngespill med Geirr Lystrup som spilles lørdager og søndager i hele festivalperioden. I forestillingene ”Ut på tur, aldri sur” og ”Jada jada ja - Prøysen i skolen” blir tilhørerne aktivt deltakende. Disse passer for alle aldersgrupper. Camilla Granlien, Kristine Lundsbakken og Annar By vil ta dere med på en musikalsk reise gjennom skillingsvisene fra Alf Prøysens verden, og det blir visekro med Roger Strand. En av hovedartistene er Angelina Jordan som vil synge på utescenen ved Prøysenhuset den 21. juli. Av artister kan ellers nevnes Ingrid Olava, Staut, DeLillos, Jørn Simen Øverli, Benjamin Kippersund, Anne Persdotter Flugstad og Anders Rønningen, Lillebror, Låveteatret, Geirr Lystrup, Simon Røttingen m.fl. Samuel Massie vil presentere unge, talentfulle utøvere. Lisa Aisato, illustratør, forfatter og billedkunstner, står bak årets festivalutstilling i hele festivalperioden og i hele august.

22

Sommerkveld ved Mjøsa 11. august Festivalen avsluttes ved at Oslo-Filharmonien spiller på en utekonsert på et jorde nedenfor Ringsaker Kirke. Kveldens solister er Knut Anders Sørum og Ole Edvard Antonsen. Herborg Kråkevik er konferansier og dirigent er Ben Gernom. Stortingspresident Olemic Thommesen ønsker velkommen. Initiativtaker er Arthur Buchardt, i et samarbeid med Kreftforeningen og Ringsaker kommune ved Prøysenhuset. Konsertens overskudd går i sin helhet til Kreftforeningen.

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN


igt.no • Foto: Jon Gunnar Henriksen

KUN

20 LEDIGE tomter!

- midt mellom Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen! FRA KR

580.000

www.musdalseter.no

For visning og informasjon, ta kontakt med grunneier

907 92 786

E-post: si-vasru@online.no

Store, byggeklare hyttetomter med panoramautsikt - uten byggeklausul

Trenger du elektriker på hytta? Ønsker du befaring, ta kontakt, så reiser vi ut til deg!

Ring vår 24 timers vakttelefon om det haster og ikke kan vente! post@brunbjorn.no | www.brunbjorn.no | tlf. 98 43 11 00 | Korgvegen 33, 2619 Lillehammer

Åpningstider og priser:

www.jorekstad.no

Jørstadmovegen 690, Fåberg Tlf. 6105 7060

Følg oss!

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

igt.no

• Regionens største badeland, ute og inne! • Syv kilometer fra Lillehammer sentrum • Bassenger, badstuer, sklier, wibit-hinderløyper og stupetårn • Servering ute og inne

23


Natrudstilen

Slik kan det se ut: Birkebeinerlandsbyen vil huse opp mot 450 leiligheter, næringslokaler, forsamlingslokaler og amfi i intime og bilfrie omgivelser. I tilknytning til landsbyen kommer det en aktivitets- og mestringspark. Forhåpentligvis kan spaden settes i jorda våren 2018.

Planlegger Birkebeinerlandsby med mestringspark Ringsaker Almenning ser både fremover og bakover når de planlegger en Birkebeinerlandsby med opp mot 450 leiligheter ved Natrudstilen. AV: ANDERS LINDSTAD

Her blir det bilfritt med intimt gatemiljø og en mestringspark med lek og lær-fokus. Ikke minst blir det fremtidsrettet med miljøvennlig teknologi både når det gjelder bygg og drift, samtidig med et historisk perspektiv på ressursutnyttelse i naturen fra gammelt av og fram til i dag. -Vi har tenkt mye og lenge på et sentralt spørsmål: Hvordan kan vi utnytte området mest mulig fornuftig når vi ser langt framover. Som skogbruksutdannet er jeg vant til å tenke i hundreårsperspektiv, forklarer Mathias Neraasen, bestyrer i Ringsaker Almenning når han forteller om Birkebeinerlandsbyen.

intimt gatemiljø med torgplass og trygg ferdsel. Bilparkering vil være på utsiden, og det legges til rette for at man i praksis skal klare seg uten bil mens man er på stedet. Aktiviteter og skiområder vil ligge i umiddelbar nærhet, og det skal være aller enklest å la bilen stå. På sikt kan dette åpne for større grad av kollektivtransport gjennom kombinasjon av tog og shuttlebuss. KUNNSKAPS-, LEKEOG MESTRINGSPARK I tilknytning til Birkebeinerlandsbyen er det planlagt en mestringspark – en leke- og aktivtetspark med et klart læringselement. Her vil det være fokus på områdets geologi og historie, samt mer generelle naturkunnskaper som fotosyntese, karbonbinding

BILFRITT TUN Birkebeinerlandsbyen skal preges av et 24 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

og –utslipp og mye mer. Dette vil være et område hvor foreldre og besteforeldre kan gå rundt og friske opp kunnskap – mens de håpefulle er både aktive og lærende. Skogen omtales stadig vekk som innlandets grønne gull, og det er helt naturlig for Ringsaker Almenning at kunnskap om skogen er med. Parken skal i tillegg knytte boområdet til skistadion. I dette ligger også historiske elementer. I området rundt Eftastjernet er det en mengde historiske fangstanlegg i form av rekker med dyregraver. Her går et fast elgtrekk, og dette var noe som tidlige beboere i Ringsaker var avhengige av. Det har også bodd fargerike og myteomspunnede personer i området, som for eksempel Ludden og Tjuv-Ola.


Kunnskap om historien, kulturen og naturen til området er viktig for mange tilreisende. Det planlegges med en flerbrukshall, tretopphytter og andre elementer. Dette – sammen med et utstrakt framtidsrettet fokus på miljømessig kloke løsninger – vil gjøre Birkebeinerlandsbyen helt unik, sier Neraasen. Ringsaker Almenning står bak en av de store reiselivssuksessene og eiendomsutviklingene i regionen, og de er kjent for å tenke offensivt. Sjusjøen har alltid vært snøsikkert og hatt en lang skisesong, men med utstyr til snøproduksjon i sommervarme, har de på Natrudstilen bidratt til enda lengre sesong. Sist sesong var det cirka 7,5 måneder med skiløyper. Snø er ikke lenger en selvfølge i store deler av Nord-Europa. Det er noe vi har, og det må vi utnytte. Men vi har mye mer som også er etterspurt. Tradisjon, historie og ikke minst områder i nærheten som ikke er utbygd. Sammen med landets fremste eksperter på byggteknologi og energiteknologi fra NTNU Gjøvik (Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet), ser de på muligheter for miljøvennlige energikilder som jordvarme og solcelleteknologi i Birkebeinerlandsbyen. Samtidig jakter de på det mest innovative innen byggeteknologi – i tre, selvsagt. Skogbruket er viktig for Ringsaker Almenning, og konstruksjoner i tre har evne til å binde CO2. Ved å konsentrere boenhetene kan man både beholde større områder som uberør-

te grøntområder, samtidig som man kan bygge og drifte mest mulig miljøriktig og fremtidsrettet. FOR AKTIVE MENNESKER – TIL OVERKOMMELIGE PRISER Ringsaker Almenning har lenge hatt en filosofi om å utvikle hytteområder for dem som er aktive og som vil bruke området. Trenden med effektive sportshytter til overkommelige priser for aktive barnefamilier har hatt sterk tradisjon her. Dette er noe Neraasen ser som en stor fordel: -Vi får aktive mennesker hit som bruker hytta mye. Det at vi har mange besøkende på hyttene, betyr mye for andre aktører som skianlegg, butikker, spisesteder mv. Det bidrar til utvikling av området, forklarer han. På samme måten tenker de for kjøpere av boenheter i Birkebeinerlandsbyen. Det legges opp til effektive boenheter med 3 soverom, kjøkken og stue/oppholdsrom. I tillegg vil det være sportsboder for sykkel og ski. Og ikke minst – det blir fellesområder som kan brukes ved behov. Det blir også lagt til rette for utleie av næringslokaler og forsamlingslokaler som kan brukes til arrangementer og selskaper, et større amfi til konserter mv.

langs veien til skisenteret. Næringsutvikling som innebærer tungtransport flyttes nærmere hovedveien til Sjusjøen, noe som er positivt for alle hytteeiere i området. VEIEN VIDERE Så langt har ikke Ringsaker Almenning møtt noen store motforestillinger mot prosjektet. Tvert imot er de fleste positive til helheten i denne planen. Planprogrammet er nå til andre gangs behandling, og neste runde blir en mer detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning. I et så omfattende prosjekt vil dette naturlig nok ta litt tid, og Neraasen gjetter at det tar et års tid. -Vi håper å sette spaden i jorda på våren i 2018. Vi har tenkt og fundert lenge på dette, og nå begynner det å nærme seg på papiret. Vi har lært utrolig mye av å samarbeide med fagfolk på NTNU, og vi gleder oss til å realisere prosjektet, avslutter bestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker Almenning

DEL AV EN STØRRE PLAN Ringsaker Almenning ser denne utbyggingen i en større sammenheng. Konsentrasjon av boenheter frigjør annet område til fellesskapets beste. I planen inngår også turstier og skiløyper til boligområder i Mesnalia og

GS

V01

H14

0-1 Fris

ikt

GT

GV-1

10X

80

H140-2

KG2

V02

BFF-0

BFK-1 19,3 daa

KG5

BFF-1

KG1

6,7 daa

BFF-2 14,1 daa KG4

KG3

G1

BFF-3 6,8 daa

BFK-2 GV-2

12 daa

BFF-5

V03

9,2 daa

V04

BFK-4 9,5 daa

SGS7

SKV2

GV-3

SKV1 SKV3

BST

G2

SPP2 BFK-4

BFF-6

3,3 daa

12,1 daa

BB1 G3 KBG7

BKB

SPP1

30.0

G4

G5

BLK1

VFE6

BFK-3

BFB1

KG10

4 daa

SGS8 SKV6

BFF-7 11,3 daa

SPP3

BS

BFB2

SGS3 GV-

GN9

KG9

SPP4

SGS6

BFP1

KG8

SGS2

SPP5 H190-1

BFF-8

BFF-10

BFF-9 10,8 daa

4 daa

SGS9

SPP7

4

KG6

VFE3 GN20

BFB4

GN8

SPP6

6,3 daa

VFE4

BFB3 VFE5

GN6

GN5

GN7

G6

GN4

SGS4

GN3

GN21

GN13

BB2 VFE2

GN10

SKV4

GN2

GN1

GN16

GN12

GN11

GN17

GN19

SPP8 SPP9 SPP11

SPP10

SKV5

GN18

TEGNFORKLARING AVGRENSNING PLANOMRÅDE

SPP12

GANG-/SYKKEL-/TURVEG STI SKI / SYKKEL SKILØYPE NEDFART B1

INTERNT GANGAREAL

0

100

200

Meters

B2

SIVILARKITEKT SIVILINGENIØR TAKSTMANN STØRKSVEGEN 2, 2420 TRYSIL TLF. 62 45 06 85 E-POST: firmapost@arkitektbua.no

LANDSKAPSARKITEKT

MNAL NIF MNTF MNLA

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

25


Historisk tilbakeblikk

Verksodden.

Minnetavlen på gravholmen.

Gruvedrift i Espedalen KILDE: FRON HISTORIELAG • ALLE FOTO: ARTHUR BREDLI

VESLEGRUVA Den tidligste gruvehistoria i Espedalen strekker seg helt tilbake til 1660-årene. I 1666 startet den dansk-norske stattholderen Ulrik Frederik Gyldenløve prøvedrift, men driften ble nedlagt seks år senere. Det var da kobber man var ute etter, men forekomstene var svært magre. Veslegruva er fra denne tiden. Kobbermalmen i Veslegruva ble brutt ut for hånd ved hjelp av en teknikk som heter fyrsetting. Store bål ble tent opp inntil bergveggen. Når berget ble varmt nok kunne man pga. spenningene i berget få det til å sprekke opp ved å slå med slegger.

Gravholmen.

Et kanadisk selskap startet i 2003 igjen opp med undersøkelser i Espedalen for å se om det finnes drivverdige funn med dagens teknologi. Falconbridge/Sulfidmalm har derfor drevet prøveboring i området og utredet mulighetene for drift i igjen.

NIKKELGRUVENE Espedalens storhetstid som gruvesamfunn kom på ca. 1850-tallet. I 1846 ble det satt i gang gruvedrift med utvinning av nikkel VERKSODDEN som formål. I en periode var Espedalen Mellom Espedalsvatnet og Breidsjøen omtrent midt i dalen ligger Verksodden.
I et verdens største nikkelprodusent. I to par perioder fra 1846 til 1878, ble nikkelperioder, 1845-1867 og 1874-1888 var det forekomstene i dalen utnyttet. Under flere hundre arbeidere knyttet til nikkelutvinning i dalen, på det meste så mange som driften av nikkelverket var det en liten ”by” 1000 mennesker. med skole, kirke, forsamlingshus, kontor, Gruvene ligger i Sør-Fron og Gausdal hybelhus, smeltehytte, mølle, sagverk mv. kommuner. Det var flere gruver i området, Det bodde opptil 700 mennesker i gruvesamfunnet. Restene av verket ligger mellom blant annet Evansgruva, Veslegruva, Andreasberg og Bjellku. De fleste av gruvene Espedalsvatnet og Breidsjøen. Selve smelteovnen (masovn) er restaurert og står som et lå på østsiden av Espedalsvatnet. Den største gruva var Stangsgruva. En del monument over menneskenes arbeid og slit kisholdig avfall er deponert utenfor. Tippen oppe i fjelldalen. Ved smelteovnen var det ligger på ras i bratt terreng og drenerer til også et stort vannhjul som drev blåsebelger Megrunnbekken som går til Espedalsvansom sørget for høy nok temperatur i ovnen. net. Bruddet er sannsynligvis drenert ved I dag ser vi bare murene og vannkanalen. en vannstoll som i dag er overdekket av Fra selve smelteovnen og nedover mot tippmasser. I en bekk nedenfor tippen er Breidsjøen ligger store mengder slagg fra det målt 1 mg nikkel og 189 µg kobber pr. selve smelteprosessen. liter. Espedalen var i løpet av disse korte ESPEDALEN FJELLKIRKE epoker et sentrum for gruvedrift. ForekomPå den idylliske Verksodden ved Espestene har både lokalhistorisk, geologisk og dalsvannet kan en over furukronene se industrihistorisk interesse den dag i dag. konturene av Espedalen Fjellkirke. Kirken 26 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Murene på Verksodden.

står ualminnelig vakkert og harmonisk til den mektige natur som omgir Verksodden. Kirken ble vigslet i 1974. GRAVHOLMEN Gravholmen regnes som en av Norges mest særpregede kirkegårder, her er det naturen som rår. For å komme over til holmen, må man gå over en lang trebro. Ute på Gravholmen står en minnetavle med navnene på alle de som er gravlagt der fra gammelt av. På slutten av 1800-tallet var det gruvedrift etter nikkel i Espedalen og stor virksomhet på Verksodden. Det var harde forhold og stor dødelighet spesielt blant barn og unge. Fra Lillehammer tar du av fra E6 mot Gausdal og kjører fylkesvei 255 til Espedalen.


igt.no

Velkommen til Olstad i Vestre Gausdal

Sommerutstilling Egil Torin Næsheim - Oljemalerier og grafikk Ellen Næsheim - NunoFilt og klær

Solskjerming (innv.) Gardiner Interiørsøm • Fra befaring og måltaging til ferdig montert, råd og tips! • Også befaring i helger • Kjente leverandører • Referanser på forespørsel

Åpent fra søndag 9. juli kl 12.00-18.00

galleriskomakerstuen.com nsbruk • Husman let al -t 0 0 7 1 fra låer •Eventyrtab n • Bakerov

Åpent alle dager t.o.m. 1. august kl 12.00-18.00. Grupper fram til 10. sept. Tlf. 913 75 631

908 47 063 / akd@designsom.no

igt.no Foto:kirsch.no

Åp

ent 18. juni–20 Natur- og ku . august lturhistoriske o p p levelser Utstillinger o g spennende utflukter Salg av souve Planlegg ture nirer n i Langsua n asjonalpark p å vår 3D land Utstillinger – ku skapsmodell! ltursti – seteropp levels

er – kurs og tem

aturer – omvisn ing Velkommen til Kittilbu!

Gausdal Vestfjell tlf.: 47 97 00 82 www.randsfjordmuseene.no

- besøkssenter for Langsua nasjonalpark

SOMMER PÅ AULESTAD Velkommen inn i Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Nye utstillinger og daglige omvisninger hele sommeren. Hver dag i juli kan barna bli med på oppdagerferd i Bjørnstjerne og Karolines hjem og høre spennende eventyr. Åpent hver dag fra 26. mai til 31. august kl. 10.–17.

NORGES MEST SOLGTE BOLIGBEREDER

aulestad.no

Super S har spennende utseende og en mengde tekniske forbedringer.

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS HJEM

• 10% mer varmtvann bl.a. fordi faktisk volum er mer enn andre • 35% bedre isolert bereder enn eldre modeller, takket være OSO ECO Foam, isolering av ventiler og varmeelement. Sparer tusenvis av kroner pga. redusert varmetap ift. eldre beredere.

Badet for hele familien

V

E P U MP

E R

IN

ger det !

Fron Badeland

STA LL ASJ

Nord-Fron kommune

ER

G ASS

RM

ON

I

VA

BEFAR

NG

GR

952 32 000 – Rørlegger når du tren

igt.no

IS AT

G

• Ny design. Ingen tilkoblinger/ventiler/rør er synlige på overløpsrør. Nettkabel føres under berederen i kanaler TO R DN IN AK - Super S passer hvor som helst!

firmapost@medby-as.no

Tlf. 61 29 69 90

Sør-Fron kommune

www.fronbadeland.no HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

27


Hytteeieren

Fram for miljøet!

Minister og President på Roverudmyra Hvorfor bruke millioner av år gammel fossil olje fra Nordsjøen som drivstoff når en kan kjøre på potetskrell og epleskrotter fra Innlandet? Samtidig får vi gjødsel og jord til nye planter og mat, mindre CO2-utslipp og mindre utslipp av miljøgifter som skader helsa vår. Torsdag 6. april var det en offisiell åpningsmarkering av Mjøsanlegget, som ligger på Roverudmyra. Anlegget eies av de 5 renovasjonsselskapene GLØR, Sirkula, MGR, SØIR og GLT-Avfall. Innlandets største biogassanlegg for matavfall, Mjøsanlegget og GLØRs nye oppgraderingsanlegg av biogass ble offisielt åpnet av miljø- og klimaminister Vidar Helgesen og stortingspresident Olemic Thommesen. Innbyggere, hytteeiere og bedrifter rundt Mjøsa har all grunn til å være stolte av miljøsorteringen de har gjort siste 17 år. Matavfallet er utnyttet som

en ressurs ved Mjøsanlegget i Lillehammer. Nå har anlegget gjennomgått en forvandling som gir enda større klimagevinst i en grønn sirkulær økonomi. Gassen fra Mjøsanlegget oppgraderes av GLØR i det nye oppgraderingsanlegget, - GLØR Biogass. Her produseres lokalt, klimanøytralt og bærekraftig drivstoff. Årlig behandles 30 000 tonn matavfall og produserer biogass som tilsvarer 2,7 millioner liter diesel. Biogassen brukes blant annet renovasjonsbilene og til jord- og gjødselprodukter. Biogassen er klimanøytral fordi den allerede finnes i kretsløpet. Dermed tilføres ikke atmosfæren mer CO2 ved bruk enn hva som er tilfellet ved naturlig nedbrytning. For hver liter die-

sel man bytter ut med biogass, reduseres utslippet av CO2 med 2,7 kilo. De aller fleste hytteområder har nå tilbud om kildesortering av avfall. Når Nordseter nå skal få nytt miljøtorg, blir det sann-

synligvis det første hytteområdet som får tilbud om sortering av matavfall i vårt område. Blir dette vellykket, innføres det etter hvert flere steder.

Bedre bredbåndsdekning på Skei-Austlid Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) jobber med forskjellige saker til medlemmenes beste. Ett av prosjektene er å bedre bredbåndsdekningen. I den forbindelse har SUs styreleder Jens N. Engelstad og Dag Høiholt-Vågsnes fra Lillehammer-regionen Vekst møtt Eidsiva Bredbånd for å drøfte mulige utbyggingsstrategier på Skeikampen. Enkelte felt har allerede utbyggingsavtale mellom hytteleverandørene/eiendomsutviklerne og Eidsiva Bredbånd. I slike felt er muligheten for påkobling av fiberbasert bredbånd som også vil dekke TV-signaler, ivaretatt. For hyttefelt som ikke har slike avtaler, må bredbåndsutbyggingen skje gjennom samarbeidsprosjekter mellom styret i den enkelte hytteforening/vel og Eidsiva Bredbånd. Samarbeidsutvalget og Lillehammer-regionen Vekst kommer til å legge til rette for slike prosjekter. Neste steg blir å invitere styrene i samtlige hytteforeninger/vel til et informasjons- og drøftelsesmøte med Eidsiva Bredbånd i høstferien.

Brannsikkerhet

Tryg Forsikring og Norsk brannvernforening anbefaler følgende sjekkliste på hytta:

FOTOKONKURRANSE:

• Test røykvarsleren hver gang du tar hytta i bruk. • Gå aldri fra levende lys. • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ. • Askeavfall må håndteres på forsvarlig måte. • Ved bruk av gass: Sjekk utstyret jevnlig. • Ikke gå fra hytta med elektriske husholdnings-

28

apparater i bruk. • Påse at hytta har tilstrekkelig med brannslokke utstyr. • Sørg for å utføre alle bygningsmessige endringer etter gjeldende regelverk. • Sjekk skorstein og ildsted. Fei etter behov.

Send inn sommerbilder! Du inviteres til å sende inn sommerbilder tatt i Lillehammerregionen. Bidraget sendes til: hyttemagasinet@ntu-as.no

Del ditt bilde #hyttemagasinetlillehammer

Vi er på Facebook Hyttemagasinet Lillehammerregionen

Tilbakemeldinger på Hyttemagasinet

Vi ønsker å gjøre Hyttemagasinet så interessant og nyttig som mulig, og tar gjerne imot dine meninger og innspill til innhold. Svar gjerne på vår korte spørreundersøkelse på: no.research.net/r/hyttemagasinet17 Alternativt kan du sende oss en epost til: hyttemagasinet@ntu-as.no

Blant utvalgte bilder, som vi ønsker muligheten til å bruke i neste sommernummer, trekker vi én vinner som får 5 flaxlodd. Vinner av fotokonkurransen fra sist sommer ble Anne Kari Grimstad med dette trolske bildet tatt en forsommermorgen ved Abbortjønn på Viknekjølen i Gausdal. Vi gratulerer!

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Vinternummeret sendes ut til hytteeierne midten av februar - uke 7 2018


Opplev Lillehammer sentrum!

Hunderfossen Koselige dyreopplevelser for hele familien!

• Nattåpent til kl.24 torsdag 6. juli • Onsdag 12. juli: NRK Sommertoget stopper på Lillehammer stasjon • Kveldsåpent til kl.22 torsdag 17. august med sommerkonsert • Lillehammerfest 16. - 19. august Konserter og byhistorie

SENTRUM P-HUS NYTT OG ENKELT!

• Enklere parkering • Enklere betaling • Ingen kontrollavgift

6. og 7. oktober

Bryggerigata 7

ÅPENT I SENTRUM

Man - Fre ................9-18 Lørdag ..................10-16

www.lillehammersentrum.no

Åpent 24.6 -20.8 kl. 11-17

r y d O 5 1 Over

Voksen/barn kr. 130,- (u. 2 år gratis) Felles parkering med Hunderfossen Familiepark

www.barnasgård.no

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

29


Takk for at du kildesorterer – også når du er på hytta!

NYBYGG - TILBYGG REHABILITERING Vi tar hånd om alt fra prosjektering til ferdig bygg. Solide håndverkere med lang erfaring.

www.byggost.no - post@byggost.no Tlf 414 65 600 Forhandler av:

PRØYSENHUSET PRESENTERER

SOMMER I PRØYSEN

igt.no | foto: Geir Olsen

1.—30. JULI

Avfall oppstår også når man er på hyttetur og med veldig få unntak er nå kildesortering innført på miljøtorgene ved de aller fleste hytteområdene i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Husk at uansett hvor du er så er det kun «daglig avfall», som oftest emballasje, som skal leveres her. Ved oppussing og opprydding må avfallet leveres til gjenvinningsstasjonen. Her får du den hjelpen du trenger for å gjøre det riktig. Mer informasjon om beliggenhet og åpningstider finner du på www.glor.no

Opplevelser og aktiviteter

Teaterforestilling for barn hver dag / Klatreløype / Dyr og gamle barneleker Allsang / Omvisning i Prøysenstua / Vandring langs Præstvegen Snekker Andersen-verksted / Brakar og Joanna

Konserter:

Oslo-Filharmonien, Angelina Jordan, Ingrid Olava, DeLillos, Staut

www.proysenhuset.no

festivalen 1.—30. JULI 2017

30

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN


Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet Hva skjedde?

Dansende is

Vanndråper danner seg på isen

1

Du trenger

Bland litt farge i vannet, hell det i begeret og legg det i fryseboksen over natten Ta begeret ut neste dag

Lite, høyt glass eller plastbeholder

2

Lite beger Konditorfarge

Vegetabilsk olje

© MCT/Bulls

Tiger

Marvin

Vegetabilsk olje

!

Fyll glasset med olje og legg biten med farget is i midten. Isen vil flyte Se hva som skjer når den smelter

Vegetabilsk olje er lettere enn flytende vann, men har omtrent samme tetthet som is Olje flyter på vann Is flyter på olje Smeltet vann synker ned i oljen, trekker isen ned og skyver den omkring Du kan helle olje av isvannet og bruke den igjen, til steking eller dressing

Ti kjappe

1. Hvem var det Ole Brumm bygde hus til på Bjørnehjørnet? 2. I hvilket land var Napoleon keiser? 3. Hva sto forkortelsen EF for, som EU het fram til 1993? 4. Hvem reiste bl.a til kjempenes land, i en roman av Jonathan Swift? 5. Hva er et orlogsfartøy? 6. Hva het tv-serien på TVNorge som skulle kåre Amerikas beste danser? 7. Hvilket lag vant tippeligaen i 2008? 8. Hva er et annet ord for ordblindhet? 9. Hva slags kjøretøy bruker man i motocross? 10. Hva heter Norges største innsjø?

Sudoku

Svar: Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

© Bulls

Her er en interessant måte å få isbiter til å bevege seg rundt på.

Når de faller av og synker ned i oljen, vugger isen fra side til side og dupper opp og ned

1. Tussi 2. Frankrike 3. Det europeiske fellesskap 4. Gulliver 5. Et krigsskip 6. So You Think You Can Dance 7. Stabæk 8. Dysleksi 9. Motorsykkel 10. Mjøsa

1

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

31


RETUR: Norsk Turistutvikling Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer

Sett hverdagen på pause Se for deg fyr på peisen etter fjellturen, middag rundt langbordet, hvor du kan senke skuldrene. Være til stede i den gode praten, brettspillet og latteren som gir påfyll og overskudd. Mer tid til familien med plass til alle. Vi bygger rammene rundt ditt hytteliv, slik at du får det akkurat sånn du vil ha det. Derfor har vi utviklet ulike serier kvalitetshytter – alle med sine særtrekk og egenskaper. Velkommen til Tinde!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.