Hyttemagasinet sommer 2018

Page 1

Årgang 14

GAUSDAL | ØYER | LILLEHAMMER | RINGSAKER /SJUSJØEN

SOMMER 2018

AKTIV

KOS

Festivalsommer SIDE 4

Gausdal Bruvoll SIDE 8-9

Bærekraft SIDE 27

Arrangementer SIDE 16-17


SOMMER 2018

Drømmen om

Innhold n Leder 2 n Turtips – i Huldreland

3

n Festivalsommer – Gausdalfestivalen og Lillehammer Live

4

n Reko-ring – kjøp mat rett fra bonden

5

n Gausdal Bruvoll – kortreiste byggematerialer

6-7

n Gausdal – Det skjer…

10-11

n Øyer – Det skjer…

14-15

n Arrangementsguide – midten

16-17

n Ringsaker/Sjusjøen – Det skjer…

18-19

n Lillehammer – Det skjer…

20-21

n Regionsiden 23 n Historisk tilbakeblikk – Gudbrandsdalens Uldvarefabrik

26

n Bærekraftig utvikling

27

n Hytteeieren – DNT Lillehammer

30

n Barnekroken 31

Aktuelle og nyttige telefonnummer og nettadresser Lillehammer-regionen – www.lillehammer.no Lillehammer kommune, servicetorget: 61 05 05 05 servicetorget@lillehammer.kommune.no www.lillehammer.kommune.no Øyer kommune, servicetorget: 61 26 81 00 postmottak@oyer.kommune.no – www.oyer.kommune.no Gausdal kommune, servicetorget: 61 22 44 00 servicetorget@gausdal.kommune.no – www.gausdal.kommune.no Ringsaker kommune, servicesenteret: 62 33 50 05 postmottak.servicesenteret@ringsaker.kommune.no www.ringsaker.kommune.no Visit Lillehammer*: 61 28 98 00 info@lillehammer.com – www.lillehammer.com *Visit Lillehammer dekker områdene Lillehammer, Nordseter, Sjusjøen og Øyer med Hafjell og Hunderfossen, Gausdal, samt Ringebu og Frons-kommunene Gausdal Turistinformasjon - Dikterportalen: 61 22 44 00 turistinfo@gausdal.kommune.no – www.gausdal.com Skeikampen: 926 97 757 marked@visitskeikampen.no – www.visitskeikampen.no Hafjell: 61 27 47 00 - info@hafjell.no – www.hafjell.no Nordseter: 994 37 000 booking@nordseter.no – www.nordseter.no Sjusjøen: post@visitsjusjoen.no - www.visitsjusjoen.no Bjørnsonvegen info@bjornsonvegen.com – www.bjornsonvegen.com Lillehammer Region brannvesen: 61 05 09 00 – www.lrbv.no Politi (der du er): 02800 • Legevakt: 61 25 14 50 VED NØDSTILFELLER BENYTTES NØDNUMMER Brann 110 – Politi 112 – Ambulanse 113

! v i l e t t y h e d o g det

Det er en formidabel etterspørsel etter fritidseiendommer i regionen vår. Hytter som blir lagt ut for salg blir omsatt i ekspressfart, nye som gamle, og det bygges nytt som aldri før. Markedet ser ut til å være nesten umettelig. Sommeridyll og glede Jeg velger å tolke presset på hyttemarkedet vårt som at drømmen om den gode fritiden finnes her, og at det er derfor hyttefolket søker seg til de flotte områdene her i det indre Østlandet. Til frisk luft. Til vennlig natur. Til fantastisk turterreng. Til kvalitetstid hvor man kan lade batteriene – alene eller sammen med barn, barnebarn, venner og familie. ANITA Hytta er for mange en viktig og betydningsfull arena IHLE STEEN Ordfører, for rekreasjon og friluftsliv, og en koselig ramme Ringsaker kommune for å skape varige minner sammen med dem man er glad i. Vi er stolte og glade for at så mange finner hyttedrømmen sin akkurat her. Det er også gledelig at så mange hyttefolk velger å bli kjent med mulighetene i nærheten av hyttene sine. På sommeren tar mange av de flotte Mjøsgårdene varmt imot tilreisende med åpne gårdsbutikker, kaféer og hagevandringer. Den yngre garde kan fristes med mer fartsfylte aktiviteter som leie av sykler og kajakker og luftige svev mellom trekronene i Klatreparken på Helgøya. Maihaugen kan besøkes om og om igjen, uansett alder. Og en tur innom Prøysenhuset for teater, en konsertopplevelse eller bare å vandre rundt i Alf Prøysens rike kan fenge alle generasjoner. Bare for å nevne noe. Det finnes så uendelig mange tilbud i nærheten av hyttene. Summen av det bidrar sterkt til kvaliteten ved å ha hytte akkurat i denne delen av landet – sommer som vinter. Et stort nærområde Hyttefolket har virkelig fått opp øynene for gode sommeropplevelser i nærområdet til hyttene sine, og ikke bare i den kommunen hvor man selv har hytte. For det er et stort nærområde å ta av. Har man hytte på Sjusjøen for eksempel, ligger et dagsbesøk i Hunderfossen, en kinokveld i Lillehammer eller en utflukt til Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad bare en kjøretur unna. Mange med hytter lengre nord i dalen legger også både handleturer og utflukter til Ringsaker. Det setter vi pris på. Ta i bruk mulighetene! Er du i ferd med å planlegge helger og ferieuker framover, er jeg helt sikker på at du vil finne flotte opplevelsestilbud i hyttekommunene Ringsaker, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Utforsk mulighetene med hytta som base. Legg inn utflukter til opplevelser utenfor hytteområdet, og jeg tør å love deg mange gode ferieminner. Velkommen rundt, og ha en riktig god sommer! Hjertelig hilsen Anita Ihle Steen – Ordfører Ringsaker kommune n PRODUKSJON OG UTGIVER

n ANNONSE?

Har du produkter eller tjenester du ønsker å markedsføre til hytteeierne i Lillehammer-regionen, så ta kontakt med Trine på tlf. 61 24 66 60 eller e-post hyttemagasinet@ntu-as.no Vinternummeret 2019 sendes til hytteeierne primo februar.

2

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Utgiver, produksjon og annonsesalg: Norsk Turistutvikling AS - www.ntu-as.no Fåberggt. 153 B, 2615 Lillehammer - hyttemagasinet@ntu-as.no Layout og annonsesalg: IGT as, Gausdalsvegen 1579, 2651 Østre Gausdal - www.igt.no Trykk: Merkur Grafisk AS Opplag: 13 000 Utgave: Nr. 28 Forsidefoto: Jørgen Skaug - VisitLillehammer Samarbeidspartner: Regionrådet for Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal, Lillehammer og Ringsaker kommune)


Tursiden

Setergrenda Vedemslia. Bildet er tatt sørøstover mot Åstdalen. Foto: Inger-Lise Kirkebye

Brandskjønnhaugen i Øyerfjellet. Det kan neppe herske tvil om at det bodde underjordiske i slike hauger.

I HULDRELAND

I tidligere tider trodde man fullt og fast på at det fantes troll, hulder, nisse, nøkk og mange andre slags underjordiske. Norsk natur og livsvilkår ga denne folketroen en rik og særegen utforming. TEKST OG FOTO: ÅDNE NORHEIM

SETRA MÅTTE FLYTTES Turforslaget denne gang går i Øyerfjellet, et område som er rikt på gamle sagn. Parkér ved Rognhaugen, og gå bilveien mot Vedemslia. Snart åpner landskapet seg og den store setergrenda Vedemslia dukker opp. Bak setrene reiser det seg en langstrakt ås, Kjerringknappen. Den er 1017 meter høy. Turen videre går sørøstover mot Gullbringen, men først skal vi fortelle om setergrendas plassering. Etter sagnet lå setrene først i Gammellia, et par kilometer lenger ned mot bygda. Men der var det ”frakt med hulder”, sier bygdebokforfatteren Tor Ile. Det var uro og leven stadig vekk. Straks det ble mørkt, trommet det på vindusrutene, det banket på døra og dunket i veggen. Seterfolket hørte at slipesteinen gikk så det ”riksa og kvein”, og det hendte at slipesteinen ble trillet nedover seterlykkja. Noen ganger ble kuene løst fra båsen og gikk løse på fjøsgulvet om morgenen. Flere av budeiene fikk psykiske problemer. Til slutt fant de ingen annen utvei enn å flytte hele setra dit den nå står. Og det hjalp. Hør bare hva Tor Ile sier: ”Huldersamt någå ha det vore innpå desse nye Vedemsli’n, au, men inte brått så gale som hempå Gammel-li’n”. HAUGFOLK Den rødmerkede stien vi skal følge mot Gullbringen viser mot Pellestova og Nordseter. Stien går gjennom et stort myrområde. Gjennom våteste myra er det lagt ut planker i en lengde av ca. 300 meter. Plankene er stort sett fire tommer brede, men med normal balanse går det fint å komme seg over. Opp til venstre reiser den bratte sørsiden av Svartberget seg. Foran oss, på venstre side av stien, ligger en langstrakt haug med en karakteristisk rund

Skiltet mellom Gullbringen og Rognhaugen som minner om det gamle sagnet.

kolle på vestsiden. Det er Brandskjønnhaugen som er nevnt på et mystisk skilt nede ved Gullbringen. På skiltet står det: ”Mora høre Håkon gråte inni Brandskjønnhaug”. Etter gammel folketro var det mye underjordisk liv i skog og fjell. Hulderfolket ville gjerne få kontakt med menneskene. Derfor stjal de barn når sjansen bød seg. Barna ble ført inn i haugen, og ble hulderfolk dersom de ikke ble reddet. En måte å redde dem på var å ringe med kirkeklokker. Da måtte hulderfolket slippe barnet ut av berget. Imidlertid merket de barnet for livstid ved at de brakk av ytterste leddet på lillefingeren. Fikk imidlertid hulderfolket tak i navnet på barnet, var det fortapt. Da hjalp ikke all verdens klokkeringing og salmesang. HÅKON I BRANDSKJØNNHAUG Sagnet sier at det alltid har vært haugfolk i

Brandskjønnhaugen. En gang ble en liten gutt, Håkon het han, borte fra setra på Gullbringen. Mora hadde lagt ham fra seg ved fjøsdøra mens hun melket, og dermed var det gjort. Man lette etter gutten uten resultat, og man begynte å mistenke at Håkon var bergtatt. Med mye strev fikk de brakt inn ei kirkeklokke og monterte den ved Brandskjønnhaug. De begynte å ringe, og snart hørte de sår barnegråt inne fra haugen. ”Nå høre eg han Håkon græt”, sa mora. Dermed var navnet avslørt, og de hørte en kald og uhyggelig latter inni haugen: ”Håkon! Håkon! Ha-ha-ha”. Da hulderfolket hørte kirkeklokkene var de i ferd med å slippe Håkon, men først skulle de bryte av fingeren. Det var da Håkon begynte å gråte, og mora sa navnet hans. Dermed fikk haugfolket høre navnet, og da hadde de ham for all tid. Gutten kom aldri til rette. Gamle folk fortalte at de hadde kjent noen som kunne huske noen gamle stolperester fra det provisoriske klokketårnet inne ved haugen. DET ER MER MELLOM HIMMEL OG JORD… Det kan passe med en kaffepause ved Brandskjønnhaugen. Hører dere en sår lyd fra berget kan det selvsagt være vindsus, eller det kan være en fugl som piper. De som har et våkent sinn, med sans for mystikk, kan kanskje høre at det er Håkon som gråter i berget. Kanskje er det mer mellom himmel og jord enn vi forstår? Etter pausen fortsetter vi på den merkede stien fram til setergrenda Gullbringen. Derfra følges bilvegen tilbake til Rognhaugen. Turen er i underkant av 10 km, og passer både for store og små.

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

3


TIL GLEDE FOR HYTTEEIERE

FESTIVALSOMMER AV: ANDERS LINDSTAD

DeLillos

Smokie

Baksia

GAUSDALFESTIVALEN PÅ SKEIKAMPEN 9.-11. AUGUST På Skeikampen dras det i gang en fjellfestival denne sommeren. 9. til 11. august arrangeres Gausdalsfestivalen, som Marius og Petter Hansen fra Brua Event står bak. Her kan du oppleve artister som De Lillos, Dr. Hook og Smokie, men også Stjernekampvinner Knut Anders Sørum, Stjernekamp-kollega Gaute Ormåsen og Claudia Scott som nylig deltok i Hver gang vi møtes. Av mer lokale band nevnes rockebandet Black Ice, som gjorde stor suksess i denne sesongens utgave av Norske talenter på TV2. Get Rhythm er et annet populært og lokalt band på Gausdalsfestivalen. Til sammen 14 band er booket til festivalen som finner sted utendørs foran Thon Hotel Skeikampen. Her vil publikum ha fin utsikt mot den ruvende Skeikampen. LILLEHAMMER LIVE 7. OG 8. SEPTEMBER Lokale initiativtakere samarbeider blant

4

Get Rhythm

Claudia Scott

annet med Dumdum Boys og Jaa9 & OnklP for å dra i gang den første gjennomføringen av Lillehammer Live den 7. og 8. september. De som står bak festivalen lover å lage en festival som Lillehammer kan være stolt av og glede seg over i mange år fremover. Og det er ikke hvem som helst av artister som dukker opp på strandpromenaden denne helgen: Her blir både partnerne Jaa9 og OnklP og Dumdum Boys blant artistene. I tillegg kan arrangørene skilte med navn som Timbuktu & Damn, Morten Abel, Eva Weel Skram og Vazelina Bilopphøggers. Disse trenger sannsynligvis ingen ytterligere presentasjon. Tromsøartisten Dagny er en nyere stjerne som dukker opp. Hun kom i 2016 med monsterhiten «Backbeat» som sin debutsingel. Det kritikerroste minialbumet «Ultraviolet» og singler som «Wearing Nothing» og «Love You Like That» har bidratt til at Dagny av mange spås å bli en av våre største popeksporter noensinne. På scenen er hun et fyrverkeri av en formidler, og publikum

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Festivalområdet Gausdalsfestivalen. Foto: Heimstad foto

Lillehammerregionen er for mange kjent som en idrettsregion med en rekke arrangementer både for eliteutøvere og for den jevne mosjonist. Det er selvsagt viktig med World Cup og Birken og andre arrangementer, men gledelig nok dukker det også opp nye kulturarrangement med jevne mellomrom. I sommer er det bare å glede seg til to nye musikkfestivaler.

kan glede seg til å oppleve en av landets mest karismatiske artister ved Mjøsas bredd. En annen ung og spennende artist er Halie – eller Hannah Emilie Grung. Tross sin unge alder er hun allerede booket til flere store festivaler i sommer, og festivalgjester kan se fram til en kombinasjon av erfarne og kjente navn og noen av Norges kommende stjerner på Lillehammer Live. Festivalsjef Tor Kristian Mjelde er storfornøyd med festivalarbeidet så langt. - Endelig skal Lillehammer få sin egen festival av dette kaliberet. Jeg gleder meg enormt til å se både regionens hyttegjester og byens faste befolkning med venner, naboer og kollegaer samles på Strandpromenaden andre helgen i september. Gjennom to magiske dager skal vi tilby en helg Lillehammer har ventet på, sier den ferske festivalsjefen Tor Kristian Mjelde. - Vi har møtt svært mye positiv respons i dialog med flere aktører, og Lillehammer kommune har virkelig tatt godt i mot dette og lagt til rette for videre fremdrift. I samarbeid med kommunen, regionrådet, Visit Lillehammer, Høgskolen i Lillehammer og en rekke andre aktører er målet å lage en festival byen vår kan være stolt av, og ha glede av, i mange år fremover, fortsetter festivalsjefen. PERFEKT MED HYTTEOG FESTIVALLIV Sensommer, hytteglede og strålende festivalliv. For mange er dette den perfekte kombinasjon. Og for mange med hytte i Lillehammerregionen er det å kunne kombinere hyttelivet med kulturarrangementer en positiv tilleggsdimensjon. Med to nye festivaler i sommer, i tillegg til alle andre kulturbegivenheter, er det bare å glede seg til å kombinere hytteliv og kulturliv i regionen. Kan det egentlig bli bedre?


KJØP MAT RETT FRA BONDEN! AV: MONICA ERIKSSON, NORSK TURISTUTVIKLING

Et nytt tilbud innen distribusjon av lokalmat har dukket opp; REKO-ringer, som betyr Rettferdig Konsum.

NOEN EKSEMPLER PÅ PRODUKTER SOM VAR TILGJENGELIG I MAI: Syltetøy av molter, bringebær, rabarbra, epler og ripsgele Villbringebæreddik Krydder: Ringblomstblader, mynte, dill mv. Hjemmelagde gryteretter, marinerte kjøttprodukter og kyllingvinger Upasteurisert fløte Fjellsmør Honning Hønseegg og vaktelegg Fårepølse

Medisterfarse Svinekjøtt fra utegris Storfekjøtt av dølafe SLIK FUNGERER DET Be først om å få bli medlem i gruppen ”REKO-ringen Lillehammer”. Du vil raskt bli godkjent som medlem og få oversikt over produkter som produsentene legger ut for salg. Dato og tidspunkt for neste utlevering står på forsidebildet og i hver annonse. Dersom du vil bestille noe, legger du inn din bestilling i kommentarfeltet for eksempel slik; «Til utlevering den 7.5 bestiller jeg følgende varer...». Bestillingene er bindende og vil bli bekreftet av leverandøren. Du møter opp på annonsert tidspunkt og sted og får hentet og betalt varene dine. Betalingsform varierer mellom de ulike produsentene – kontant, vipps eller kortterminal. Trine Lillefosse fra Norsk Turistutvikling testet REKO-ringen 7. mai. Et 10-talls produsenter

leverte ut varer denne dagen, og Trine kom hjem med fjellsmør og poteter. Hun synes at dette er en opplevelse som også hytteeierne bør prøve. REKO-ringen er under stadig utvikling, og det ble nevnt muligheter for en bedre tilpassing av leveringstider mot hyttefolket hvis interessen blir tilstrekkelig stor.

Låvende saker´18 Fredag 15. juni kl. 20.30: Claudia Scott med band Onsdag 1. aug Laurdag 4. aug Tysdag 7. aug Torsdag 9. aug Laurdag 15. sept

kl. 20.30: kl. 21.00: kl. 17.00: kl. 20.30: kl.18.00:

REKO-ringen er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, med mål om å øke lokalmatproduksjonen i Norge, stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

• LILLEHAMMERDAGENE for hele familien 14.-16. juni • LILLEHAMMER BYFEST Sommerslagere, Trang Fødsel og De Lillos, 14.-16. juni. Billetter på gdbillett.no • CITYWALK LILLEHAMMER Onsdag og torsdag kl. 11.00 20. juni - 16. august. Gratis byvandring i Lillehammer sentrum. Oppmøte på Lillehammer skysstasjon. • NATTÅPENT torsdag 5. juli til kl. 24.00 • MUSIKKFEST LILLEHAMMER lørdag 25. august • KVELDSÅPENT torsdag 16. august til kl. 22.00

GD Lillehammer. Foto: GLIS studio

En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side, og det dukker stadig opp nye lokale REKO-ringer. Ved å være medlem i REKOringen kan du kjøpe produkter direkte fra produsenten uten mellomledd. REKO-ringen er en møteplass mellom forbruker og lokale produsenter i området, hvor presentasjon av varer til salgs og bestillinger gjøres gjennom en lukket gruppe på facebook, og henting og levering av varer settes på en fast møteplass og tidspunkt. I Lillehammer er utleveringsstedet Lurhaugen, på parkeringsplassen ovenfor Tyrili Klatresenter. Utveksling skjer i løpet av en halvtimes tid på kvelden på leveringsdagen. I dag skjer utleveringen ca. hver tredje uke. Nå i mai rundet facebooksiden 2000 medlemmer!

Sigrid Moldestad med band Dølarock med BAKSIA og venner Peer Gynt middag Kari Bremnes med band Sheep o Høy med Belfast Lads

5. og 6. oktober

SENTRUM P-HUS • MIDT I BY´N! • Enkel parkering og betaling • Ingen kontrollavgift

BRYGGERIGATA 7

Bordbestilling for middag før forestilling. Fleire arrangement, billettar og info: www.rudigard.no Rudi Gard - vinner av Fakkelprisen 2017

Ta gjerne kontakt for firma- ogvennelag, dagmøter og kurs oystein@rudigard.no

GARD

Dyrkar gode opplevingar

Hovedsamarbeidspartner:

www.lillehammersentrum.no

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

5


Henrik Sørensen, Jean Heiberg, Axel Revold og Per Krohg

26. MAI - 30. SEPTEMBER 2018

UTSTILLINGER • ARKITEKTUR • MUSEUMSBUTIKK • KAFÉ

ATTRAKTIVE FRITIDSLEILIGHETER Skeikampen byr på fantastisk terreng og flotte naturopplevelser sommer som vinter. Nå har vi startet salget av 16 nyrenoverte helårs fritidsleiligheter på Skitorget, rett ved alpinbakken, langrennsløypene og golfbanen. 2-3 roms | 45 – 68,5 kvm | fra 1.450.000,- + omk. Les mer på thoneiendom.no/skeikampen

SALGET ER I GANG

6

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

SKEIKAMPEN HØYFJELLSENTER


Parkettmannen AS

Vi produserer dører etter dine ønsker og behov - i heltre furu - på tradisjonelt vis!

STØVFRI

gulvsliping Furugulv, parkett og trappetrinn blir som nye med profesjonell sliping og behandling!

Hei! Jeg heter Tom-Reidar Enger og driver Parkettmannen AS. Jeg setter min ære i å gjøre en profesjonell jobb til avtalt tid og pris. Jeg har slipt gulv siden 1979 og har bygd meg opp en solid erfaring som kommer ditt gulv tilgode.

igt.no

Du finner meg på Ring for gratis besiktigelse og pristilbud på deres gulv

95 15 45 40

Det ER rørleggeren det kommer an på!

igt.no

2651 Østre Gausdal • Tlf. 61 22 02 40 post@paulsrud.as • www.paulsrud.as

Bruk tiden på hytta til å slappe av! Prøv UTEX HYTTESERVICE

SPØR MEG OM: • alt innen baderom og sanitæranlegg • gassinstallasjoner for private og næringsbygg • modernisering av hus og hjem • varmeanlegg i nye og gamle bygg • varmepumper (væske/vann, luft/luft, luft/vann • sentralstøvsuger

Vi sørger for vask, gressklipping, maling/beising, vedlikehold av torvtak og hage, snømåking og salg av bjørkeved. Enkle vaktmesteroppdrag.

Ta kontakt for uforpliktende tilbud! Espen Uthberg tlf. 915 99 872 - info@utex.no - www.utex.no

RØRLEGGEREN NÆRMEST

SKEIKAMPEN! Sertifisert for GASSINSTALLASJONER

Vakttelefon 957 87 998

igt.no

Arne Gunnar Noreng 2653 Vestre Gausdal post@agnror.no

www.agnrør.no

Kafé, lunsj, middag og vegetarretter Mandag-lørdag 12-21 Stor buffet hver søndag kl. 13.00-17.00 Lokale råvarer og hjemmelaget mat. Allergivennlig og vegetarmat Nyhet! Catering til hytter i området! Kano-, båt- og sykkelutleie. Gårdsbutikk. Hesteridning. Åpent mandag-lørdag 12-21, søndag 13-17 Strandsetervegen 7, 2658 Espedalen • Telefon 61 28 57 20 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

7


MER ENN EN SAG: Produksjonen i den nye fabrikken for overflatebehandlet kledning er i stor grad datastyrt. Ved hjelp av video og ulike sensorer overvåkes produksjonen. Skjermene på bildet viser prosessen åtte ulike steder i produksjonen.

KORTREISTE BYGGEMATERIALER Visste du at Europas kanskje mest avanserte og moderne produksjonsbedrift for behandlet kledning ligger i Gausdal? I mai åpnet den nye produksjonshallen hos Gausdal Bruvoll SA på Segalstad Bru. TEKST OG BILDER: ANDERS LINDSTAD

- Det er sentvoksende, og dermed får man Ser du deg rundt i et hyttefelt i vår region er det vi kaller tettvokst, hardt trevirke. Det det svært sannsynlig at du ser behandlet ytterkledning fra Gausdal Bruvoll. Kledning er viktig for konstruksjonsvirke, men det fra Gausdal leveres nemlig til Familiehyter enda viktigere for ytterkledning som skal ta, alle overflatebehandlede Tinde-hytter, stå ute i vær og vind i årevis, forteller Jørn Nordlyshytter og Telemarkshytter. Videre Nørstelien, administrerende direktør ved leverer de både til hytter og hus fra BoligGausdal Bruvoll. partner. I tillegg leverer de alt av byggtre og utEUROPAS MEST MODERNE FABRIKK vendig kledning til Gausdal Landhandleri, FOR OVERFLATEBEHANDLET KLEDNING så om du har vært innom etter kledning, litt Gode råvarer er utgangspunktet for et godt «to’’fire’’» og kanskje noen taklekter, er du sluttprodukt. Og når tømmerstokken anen av dem som har handlet kortreist trevirke fra Gausdal Bruvoll. kommer sagbruket på lastebil, ser vel de Nå er det mer vanlig å snakke om kortfleste for seg at denne går inn i en tradisjoreist når det handler om mat. Men dette er nell sag og kommer ut som like planker på noe man også kan tenke når det gjelder treden andre siden. Det er mer teknologifokuvirke. Alt tømmeret som foredles ved Gaussert enn som så... dal Bruvoll er fra regionen, og det er viktig i Det starter med at hver eneste tømmerstokk blir scannet tredimensjonalt på bånet transport- og miljøperspektiv. Imidlertid det på vei inn til saga. Dette mates automaer det enda viktigere når man tenker kvalitet: tisk inn i en datamaskin som igjen regner ut Det lokale tømmeret har god kvalitet. hva som er mest hensiktsmessig oppdeling 8 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

av stokken – naturligvis basert på det som er bestilt og etterspurt. Deretter skjæres tømmerstokken, før trevirket går til tørking. Etter at tørkingen er unnagjort, høvles bordene til endelige dimensjoner – enten det nå er utvendig kledning eller konstruksjonsvirke som for eksempel 2’’4’’ eller 2’’6’’. Neste prosess etter saging, tørking og høvling, er overflatebehandling for det som skal bli grunnet eller malt ytterkledning. Dette startet Bruvoll sag med allerede i 2007 i Øyer, og i 2017 ble over 12 millioner løpemeter med overflatebehandlet kledning produsert i denne fabrikken. Nå flyttes produksjonen til en enda mer moderne produksjonsenhet i Gausdal. Industri handler i stor grad om å være mest mulig effektiv. Den internasjonale konkurransen er knallhard, og vi må være i tet på teknologi og effektivitet. Der vi på fabrikken i Øyer produserte med 14 til 15 mann, vil vi i den nye enheten produsere mye mer med 7 mann. Dette er den mest


ULTIMALT Låvekledning rett Jotun 9054 Naturlig Eldet

ULTIMALT - tømmerfalskledning.

moderne fabrikken i Europa, forklarer Nørstelien. I den nye produksjonsenheten går det tre parallelle prosesser. Først påføres grunning, så tørker grunningen før malingslag nummer en påføres. Deretter er det ny tørkeprosess før det siste laget overflatebehandling legges. Etter ny tørking er det klart for pakking og utlevering. FORENKLING OG FORBEDRING Det er lett å skjønne at det ligger en klar forenkling for hus- og hyttebyggere i å få ferdig overflatebehandlet kledning. Gausdal Bruvoll leverer alle Jotuns produkter – alt du som kunde trenger å gjøre, er å bestemme fargen og melde inn farge og kode. Derifra går resten av seg selv, og selve blandingsutstyret for maling er det nyeste og beste Jotun har å tilby.

ULTIMALT Tømmerfalskledning Jotun 0675 Seterbrun

Det er mange som liker at man slipper å bekymre seg for holdbarheten. Det er ikke alle steder det er like lett å komme til med malerpensel, og da er det fint å ha kledning som er behandlet. 85 % OVERFLATEBEHANDLET Etterspørselen etter overflatebehandlet kledning har nærmest eksplodert, og Nørstelien anslår at ca. 85 % av all kledning de leverer er behandlet. Prisen blir omtrent som om du kjøper inn maling og malingsutstyr selv, og timebetalingen for å stå og

ULTIMALT - tømmerfalskledning.

på ca. 100 millioner fra 2007 til 2014. Vi tror på fortsatt vekst i etterspørselen etter overflatebehandlet kledning. Dette gjelder i aller høyeste grad i hyttemarkedet. Færre og færre vil bruke ferietid på maling, og det er nok av andre oppgaver å ta tak i når man bygger hytte, sier Nørstelien. UBEHANDLET TREVIRKE OG PRECUT I tillegg til alt som produseres av overflatebehandlet virke, driver Gausdal Bruvoll med vanlig konstruksjonsvirke og såkalt

”– lokale råvarer blir til hytter!” - Vi får ganske ofte høre kommentarer som: «Hadde jeg bare visst dette da jeg bygde forrige gang, skulle jeg i hvert fall ha bestilt kledning som var behandlet.» Det er en stor jobb å skulle grunne og male alle strøkene selv. Med kledning som er malt eller beiset, er det bare det siste strøket som må legges, og det kan du vente inntil to år med når det er malt og inntil fem år med når det er beiset, forteller Nørstelien. Da kan det selvsagt friste med beis framfor maling. Husk bare på at beis må påføres hvert fjerde til femte år, mens heldekkende maling varer i ti år. Dessuten mener mange at heldekkende maling gir bedre beskyttelse i værharde strøk – og værhardt er det som regel på hyttefjellet. Og når vi først snakker om værhardt og holdbarhet. Gausdal Bruvolls produkt «ULTIMALT» er først påført fire siders råtebeskyttelse før det er grunnet og malt eller beiset. Ikke uventet er det veldig populært på Vestlandet, men det er også et produkt det går mer og mer av på Østlandet.

BEHANDLET KLEDNING PÅ VEI TIL TØRKING. Administrerende direktør i Gausdal Bruvoll, Jørn Nørstelien, står foran grunnet kledning (øverst), kledning med ett strøk (i midten) og kledning med to strøk (nederst).

male selv blir følgelig særdeles lav. Store kvanta gir rasjonell drift, og Nørstelien spår at det snart vil koste ekstra å få levert kledning uten overflatebehandling. INVESTERT 100 MILL. PÅ TO ÅR En slik innovasjon og utvikling er naturligvis ikke gratis. For å få inspirasjon til den nye fabrikken har de vært rundt og sett på anlegg i hele Europa, men løsningen har vært å videreutvikle deler av dette selv. På denne måten har de bygget det som er den mest moderne fabrikken i Europa – hvor overflatebehandlingsdelen har en prislapp på vel 50 millioner. Til sammen er det investert 100 millioner i perioden 2015-2017. Dette kommer på toppen av investeringer

precut. Det betyr rett og slett ferdigkuttet virke, med utfresinger, skråskjært konstruksjonsvirke mv. basert på tegninger. Dette leveres for eksempel både til hus og hytter fra Boligpartner. En tegning av bygningen sendes på epost fra Boligpartner på Hamar, mates inn i datamaskinen og ut kommer ferdigkuttet konstruksjonsvirke som leveres direkte på byggeplassen. Så neste gang du ser deg rundt i hytteområdet vet du at mye av det du ser av kledning og byggevarer er kortreist, av god kvalitet og produsert av en høyteknologisk virksomhet midt i hjertet av hytteregionen Lillehammer.

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

9


Foto: Gausdal Fjellstyre

Det skjer i… Gausdal

Det er 90 større eller mindre fiskevann i Gausdal Vestfjell. Samlet elvestrekning av betydning er ca. 40 km, bl.a. Dokkelva, Nordåa, Revåa og Hynna. Ørreten er den dominerende fiskearten, men i noen få vann finnes det røye, abbor og sik. Røye forekommer i Hornsjøen, Dunglungen, Mossjøen, Ropptjønnet, nedre Reinsjøen v/Hellebergseter og Kroktjønnet i Vetafjellet. Det er sik i Mjogsjøen og abbor i Kroktjønnet ved Kittilbu og Svarttjønnet. Dokkfløyvatnet har i dag bestand av både abbor og sik i tillegg til ørret. Stangfiske er tillatt for alle. I strømmende vann (elver og bekker) er alt fiske forbudt i tiden fra og med 11. september til og med 15. oktober. I sjøer og tjern er fiske tillat hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utløpsos i perioden f.o.m. 11. september t.o.m. 15. oktober. Husk at i perioden 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark.

Elgland Elgland strekker seg fra Kittilbu Utmarksmuseum i sør gjennom Espedalen og Skåbu inn til Glittersjå i Murudalen. I dette området går et av Europas største og mest spesielle elgtrekk. Her byr åtte bedrifter på produkter og opplevelser spesielt knyttet til elgens natur- og kulturhistorie.

Elgdager på Kittilbu

Teater Leven på Aulestad Teater Levens forestilling «Vandreren» er basert på historien om Tord Øverås og har et rikt persongalleri. En vandringsmann har gått sine siste dager. Gjennom prestens minnetale i begravelsen, får vi et tilbakeblikk på hans historie. Etter å ha mistet sønnen i en drukningsulykke, solgte han gården og ga halvparten av pengene til kirken. Bjørnstjerne Bjørnson skrev om Tord Øverås i novellen «Faderen» i 1860. I stykket synges flere av Bjørnsons kjente og kjære dikt, tonesatt av flere komponister - til og med Teater Levens egen Henrik Slåen. Vi finner også spor fra «En glad gutt». Reidar Stangenes, kjent blant annet fra teater- og revymiljøet i Fron og Peer Gynt på Gålå, har rollen som vandringsmannen. De øvrige rollene står Teater Levens Helena Klarén og Henrik Slåen for. Forestillingen spilles på Aulestad, Bjørnsons eget hjem, 26., 27. og 28. juni.

14.-16. september blir det eget arrangement for alle som driver med jakt eller skal på elgjakt.
Det blir stand med salg av lokal mat, jaktutstyr, samt ulike foredrag om elg, slakting og våpen.

Ny familieomvisning og ny utstilling på Aulestad

Setermat og seterliv på Kittilbu

Nytt i år er en familieomvisning rundt på hele gården hver dag i juli. Det er også hyggelig for barna å være med på eventyrstund. Årets sommerutstilling heter «Bjørnstjerne Bjørnson – som en konge ble han ført til graven» og handler om Bjørnsons storslåtte begravelse. Nytt er også at Matveveriet AS står for serveringen i Drengestua kafé på Aulestad. Øyerfirmaet serverer god mat laget med omhu av lokale råvarer. Kaféen er åpen for alle, man trenger ikke kjøpe museumsbillett for å spise der.

Hver søndag i skoleferien blir det servering av seterlunsj på Volden seter. Uke 29 og 30 blir det seteruker. Du kan komme og hilse å alle dyra, eller delta på blant annet ysting, kinning av smør, spinning og karding slik de gjorde i gamle dager. Mat og drikke fås kjøpt.

Stall Kankerud i Østre Gausdal har rideskole og tilbyr drop-in-timer, samt rideleir hver sommer. Rideskolen tilbyr kurs på flere nivåer, både sprang og dressur.

Ulsrud Gardsmuseum i Auggedalen, som eies av Gausdal Historielag, har «Åpne dager» i sommersesongen med omvisning, demonstrasjoner og salg av husflid. 10 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Thon Austlid fjellstue er nyoppusset og er åpen mandag, onsdag og fredag-søndag på dagtid. Serveringsstedet er et fint stopp på fjellturen. Her får du kjøpt pizza, suppe, vafler og kaker, snacks og kioskvarer. Nytt av året er at de har pizza for take away.

Foto: Teater Leven DA

Vil du prøve fiskelykken?


Sykkeltur langs Peer Gyntvegen ved Nisjuvatnet. Foto: Elin Voldbakken

Ølbrygging i Gausdal Det er mulig å få kjøpt lokalt brygget øl flere plasser i Gausdal: • Bryggeri 7null4 brygger øl og lager meskebrød. Årets innovasjon er ølchips laget av mesk som er til overs etter bryggingen. Målsettingen er 1 mill. poser pr. år. 11 sorter øl, det mest ettertraktede er ”Gausdøl”. • Gausa Ølbryggerlaug i Follebu brygger øl og har fått ros for sin Bayer. • På Espedalen Fjellbryggeri på Ruten Fjellstue er det brygget øl siden 2004. De produserer 5-6 ulike øltyper. Spesialiteten er ”Sevjeøl” brygget med bjørkesevje og krydret med ryllik og mjødurt. Nesten alt øl brygges for servering på Ruten, men det hender at det finnes noen flasker for salg i bryggeriet.

Sykling på Skei Skeiområdet har et flott stisykkelterreng, både for nybegynnere og de mer erfarne. Det er også et stort nettverk og seterveger med lite eller ingen trafikk som er perfekt for sykkelturer. Det er satt opp mange turforslag både på vei og sti.

Merida Terrengsykkelskole Foto: Visitskeikampen

For 9. gang arrangeres terrengsykkelskole på Skeikampen. 24.-29. juni er det skole for barn, og uken etter er det de voksnes uke.

Småviltjakt Gausdal Vestfjell er et vakkert og lettgått område med 589.000 da barskog, lauvskog og høyfjell. Rype, skogsfugl, ender og andre jaktbare arter er i området. Jaktkort til utenbygdsboende småviltjegere i begrenset periode (15/9-5/10) legges ut for salg via Inatur.

Golf på Skeikampen Sau på toppen av Skruvdalstind. Foto: Even Røhnebæk

Her ligger Nordens høyest beliggende golfbane i flott natur under Skeikampen. 18-hulls bane med naturgreener.

Terrengløp på Skeikampen Skeikampen Rundt arrangeres 18. august. Det er tre løypetraseer - lang løype (12,2 km), kort løype (8,7 km) og egen løype for barneklassene (3,7 km). Skeikampen Opp gjennomføres 6. oktober, fra foten av Skeikampen til steinbua på toppen. Begge løp passer både for aktive utøvere og mosjonister i alle aldre.

Helvete Naturpark omfatter jettegrytene og Dalbakken Fjellgard. Det arrangeres vandreteater, konserter og gruvevandring på sommeren. Andrea Rice holder konsert 13. juli. I kaféen er det servering av nystekte vafler, rømmegrøt og spekemat mv., og i butikken selges lokale matprodukter.

Strand fjellstue i Espedalen

Gausdal Vestfjell Langsua Nasjonalpark er et eldorado for naturelskere, og har også et barnevennlig turterreng. Liomseter Turisthytte (DNT) har servering og overnatting. Fjellørreten vaker i elver og mange små fjellvann. Det er mulig å leie båt i flere vann. Disse kan leies på kaféene i fjellet. I området har Gausdal Fjellstyre overnatting i 14 åpne buer, og har 8 hytter til utleie. Turkart over fjellet anbefales. Gausdal fjellstyre har gitt ut kart i målestokk 1:50000. Værskei Kafé ligger på 1000 moh. med flott utsikt innover Gausdal Vestfjell og Langsua nasjonalpark. Det serveres hjemmelaget og hjemmebakt mat. Nytt i år er automatbom på Liumsetervegen.

Ny gårdsbutikk selger lokale varer, også egenproduserte. Kaféen har åpent hver dag hele året (a la carte), og hver uke er det søndagsbuffet. De har eget bakeri og konditori (Hemlagd). Andre nyheter er uteplass med flott utsikt over Espedalsvannet og bobiloppstillingsplass med tømmestasjon. De er nå i startgropa for catering mot både hyttefolk og lokalbefolkning. Det er fast avgang hver dag med veteranbuss til Helvete. For barna er det barneridning og mulighet for å kose med lam, høner og kaniner. Det tilbys utleie av tråkkebåt som ligger i Espedalsvatnet. I tillegg er det utleie av sykler, kajakk, kano og robåter, samt båt med motor.

Utex Hytteservice Utex er et nystartet hytteservicefirma som arbeider i hele Hyttemagasinets område, med base i Gausdal.
Daglig leder og eier Espen Uthbergs mål er å gjøre hytteferien så behagelig som mulig for hytteeiere - slik at tiden på hytta
kan brukes på det folk har mest lyst til. Tjenestene kan være alt fra helgevask og handling, til større rengjøring, maling, beising, tilsyn av hytte og hyttetomt,
snømåking, gressklipping og generelt vedlikehold. Bjørkeved leveres på bestilling. HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN 11


ÅPNINGSTIDER / OPENING HOURS Mandag - onsdag / Monday-Wednesday Torsdag - fredag / Thursday-Friday Lørdag / Saturday

10.00 - 17.00 10.00 - 20.00 10.00 - 16.00

Her finner du smørebu, museum, et stort utvalg hardvare fra SWIX og TOKO, tekstiler fra SWIX, Ulvang og Lundhags, sykler fra Hardrocx, telt og soveposer fra Helsport, klubbtøy fra Original og Outlet butikk. Here you will find a waxing cabin, museum, coffee shop, a large variety of poles, ski waxes and waxing tools from SWIX and TOKO. SWIX, Ulvang and Lundhags apparel. Hardrocx bikes, tents and sleeping bags from Helsport, and our Outlet. BELIGGENHET / LOCATION Blåswixvegen 5, 2624 Lillehammer.

Søndagsåpent hele året 12–18

BRUMUNDDAL

INTERIØR OG BLOMSTER TIL HUS OG HYTTE Hagesenteret bugner av blomster, busker og trær Hagemøbler av høy kvalitet

Rikt utvalg i gaveartikler og interiør 12

Åpningstider:

Man–lør ........... 9– 18 Søndag ............ 12– 18 Mai-juni: Man-fre. 09-20

Nordåsveien Plantesenter

Gratis leie av tilhenger!

www.hagelandbrumunddal.no

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Brumunddal

Nordåsveien 11, 2380 Brumunddal. Tlf. 62 33 28 00


Du kan prøve varen hjemme i 50 dager etter kjøp. Hvis du ikke er fornøyd kan du returnere varen og få pengene tilbake.* *Se betingelser på elkjop.no/kundegarantier

"

" 50 dager åpent kjøp

VERDIKUPONG

RABATTKUPONG

VERDI KR 1 000,-

VERDI KR 200,-

ldende nettpris i vårt varehus enn gje Alltid 1000 kr billigere ong. kup av isning på elkjop.no ved fremv

Ved kjøp over

kr 500,-

SAMSUNG COMFORT 9 VARMEPUMPE COMFORT9 - designet for å regulere innetemperaturen i nordiske hjem. Gyldig til 01.01.2019 kun på Elkjøp Rudshøgda

Gyldig til 01.01.2019 kun på Elkjøp Rudshøgda

"

Midt i smørøyet rundt mjøsregionen finner du et nytt, flott Elkjøp varehus Illustrasjonsfoto fra Sjusjøen

Du finner oss i samme bygg som Coop OBS Hypermarked på Rudshøgda

ELKJØP RUDSHØGDA

Vi leverer varer i hele Norge

Vi har stort utvalg av varmepumper til hytta di

Vi har god kunnskap på TV og TV-signaler

Stor og gratis parkeringsplass

Er du på hytta i Oppland/Hedmark kan du gjøre en hyggelig handel hos oss og få levert varene rett hjem! 5 års garanti på varmepumper og montering. Montering utføres av sertifiserte montører. Enten du ønsker å gå for en løsning via luftantenne eller parabol. Vi tilbyr montering av TV-signaler i samarbeid med sertifisert montør. med mulighet for lading av elbil

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI Stolvstadvegen 2, 2360 Rudshøgda | Åpent: 10-20 (17) Kundesenter: 21 00 21 21 | varehussjef.rudshogda@elkjop.no | www.elkjop.no HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN 13


Det skjer i… Øyer

Undersøkelse om miljøvennlig interntransport

Turforslag I alt 19 turer er merket og skiltet etter nasjonal standard i Øyerfjellet. Mange av turene er lagt ut på appen UT. DNT har mange interessante turforslag i området. Nedenfor er noen turforslag.

10-trimmen Øyers vandreprogram går i år til Langberga, Vardkampen, Tverrberget, Høgberget (Skarsmoen), Skjønsbergaksla, Hundbergslia, Haugen, Haugakampen, Brånån og Måsbergan (Musdal). Går du minst 8 av turene får du et 10-trimmen krus. Klippekort, turkart og turbeskrivelser kan lastes ned fra kommunens hjemmeside.

• arrangementer på kveldstid • handel • ankomst og avreise Undersøkelsen viste at deltakere i undersøkelsen har dårlig kjennskap til hva som finnes av transporttilbud i området. Vi anbefaler dere derfor å laste ned appen Entur, som gir dere informasjon om tilgjengelig kollektivtransport.

7-fjellsturDNT/Ragnvald Jevne 7-fjellstur Lillehammerfjellet 5

Øyer kommune har gjennomført en undersøkelse om miljøvennlig interntransport. Her er noen korte fakta fra undersøkelsen: Over 80 % av deltakerne i undersøkelsen mener det er viktig med et tilbud for interntransport i Øyer. 85 % mener det er viktig at det blir et miljøvennlig tilbud. Viktigst med transport er det i forbindelse med; • restaurant- og kafébesøk • å komme seg til/fra aktiviteter

Toppturer Langtur eller frivillig? Lørdag 8. september er dagen for langtur i fjellet. Da arrangerer DNT Lillehammer på nytt 7-fjellstur i Lillehammer- og Øyerfjellet. Ønsker du en kortere tur, kan du velge mellom 5-fjellseller 3-fjellstur. Arrangementet er gratis. Start fra Pellestova mellom kl. 9 og 11. Det er også mulig å stille opp som frivillig under arrangementet.

Foto: Øyer Fjellstyre Steinhytta

Øyer fjellstyre arrangerer hvert år toppturer i Øyerfjellet. Alle som skriver navnet sitt i bøkene som er lagt ut, er med på trekning av fine premier. Brosjyre og klippekort blir tilsendt gjennom Øyermagasinet, og er også tilgjengelig på enkelte forretninger og bensinstasjoner.

Overnattingstur til åpen bu Fjellstyret har 5 buer i allmenningen som står åpne og kan brukes av alle som er i fjellet. I alle buene er det vedovn og kokemuligheter på propan. Det er også enkelt utstyr som kokekar og stekepanne. I uthuset er det tørr ved. Buene er til bruk for alle fjellfarende, fra den som vil søke ly for regnskura, til den som vil ligge noen dager og kose seg i fjellet. Det eneste fjellstyret krever av deg som bruker buene, er at du farer fint fram både inne og ute. Bua skal forlates i den stand som du selv ønsker å finne den. Buene kan ikke bestilles. Den som kommer først til ledig bu har førsteretten til å bruke den. Kommer det flere, er det en selvfølge at de også får plass, så langt det er mulig.

Åpen seter på Sjøsetra Det er åpen seter på torsdager, fredager og lørdager i juli. 14

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

I Thor Heyerdals fotspor Familien Heyerdahl hadde hytte på Hornsjø da Thor var i ungdomsårene. Der møtte han sin læremester og inspirator fra unge år, Ola Bjørnebye, som overvintret på Hynna. Søndag 26. august arrangerer DNT i samarbeid med Øyer Turlag fottur i unge Thor Heyerdahls fotspor, som går fra Hornsjøen til Hynna. For mer informasjon og plassbestilling, se DNT sine nettsider. Det hører også med til historien at Heyerdahl etter hvert kjøpte sin egen hytte i området, og det var her han etter krigen for alvor begynte å stille spørsmål ved de arkeologiske funnene han hadde kommet over i Polynesia. Hvem var Tiki og hans menn? Hvor kom de fra? Boka om Kon-Tiki -ekspedisjonen fra 1948 ble sist år kåret som beste reiseskildring etter siste verdenskrig i P2s programserie «Faktasjekken».


Hafjell Opp. Foto: Stein B. Olsen

Lilleputthammer. Foto: Cathrine Wilhelmsen

Hafjell Opp The Guardian har kåret Barnas Bokby til en av de ti beste bokbyene i Verden. Lilleputthammer er listet som nummer 4, og er verdens eneste barnebokby. Bokbyen er fordelt på 5 forskjellige hus med ulike temaer og inneholder ca. 15 000 bøker.

Stavsmartn Stavsmartn på Tretten i Gudbrandsdalen har blitt arrangert i mer enn 200 år. Med tiden har den utviklet seg til å bli en salgsmartn der du kan få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker til seletøy og hesteredskap – etter hvert også traktorer og traktorredskap. Opplevelsen står i fokus, med alt fra kjøp og salg av lokal mat, husflid/håndverk, hest og landbruk, til satsing på kulturarrangementer. Martn byr på tivoli, aktiviteter og mye moro for barnefamilier. Her kan de små møte dyrene og bli kjent med landbruk og landbruksmaskiner. I tillegg kan barna få prøve seg på hesteryggen. Det tradisjonsrike opptoget inn på martn med hester går på lørdagen. Det har blitt arrangert i snart 20 år og går gjennom sentrum av Tretten. Det legges fortsatt til rette for kjøp og salg av hest, som i gamle dager. I tillegg blir det oppvisninger og presentasjoner av hest.

Hafjell Enduro Avslutningen på årets 80/20 serie holdes i Hafjell Bike Park lørdag 15. september. Det blir ulike typer ritt som gir variasjon i serien. Explorer klassen er for dem som vil oppleve alle de fine stiene og prøve seg på et ritt, men ikke er så opptatt av resultatet. Nytt av året er lagkonkurranse.

Ønsker du å jakte småvilt? Øyer statsallmenning er et attraktivt område for småviltjegere. Årlig selges det ca. 900 jaktkort. For innenbygdsboende og for utenbygdsboende uten hund er det fritt kortsalg, mens for utenbygdsboende med hund er kortsalget begrenset. For å kjøpe jaktkort må du framvise jegeravgiftskort. Jakttid for utenbygds uten hund er 15.-24. sept. og 1. okt. - 23. des. Jaktkort kan kjøpes på noen lokale butikker og bensinstasjoner eller på Inatur.

13-festivalen Med god erfaring fra i fjor arrangeres festival på Tretten 16.-19. august med musikk satt sammen for de flestes ønsker og behov. På scenen i storteltet spiller Streaplers, Donnez, Rune Rudberg Band og Contiki.

Dagstur til Eldåhøgda – der Kong Oscar den II også har vært Turen starter fra Tromsbua i Fåvangfjellet og går til Eldåhøgda (1232 moh.) - grensefjellet der to fylker (Hedmark og Oppland) og tre kommuner (Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer) møtes. Kong Oscar II var på Eldåhøgda i 1873 da han skulle til Nidarosdomen for å krones. Fra toppen er det storslagen utsikt. Kong Oscar var konge av Norge frem til unionsoppløsningen i 1905. Turen er ca. 17 km totalt og tar ca. 6 timer inkl. pause. På deler av turen er det ikke sti, men terrenget er ikke vanskelig å gå i. For påmelding og mer informasjon – se DNT Lillehammers hjemmesider.

Landsstevne for rekrutter 50 meter rifle Gudbrandsdal Sportsskyttere inviterer til Landsstevnet for Rekrutter 50 m (rifle) som avholdes 25. august på Skarsmoen i Øyer kommune.

Demningen ved Hunderfossen. Foto: Norsk Turistutvikling

Lilleputthammer

Velkommen til motbakkeløpet Hafjell Opp lørdag 15. september. Hafjell Opp er egnet for alle, uansett ambisjoner. Her er det plass for eliteløpere som satser spesifikt på motbakkeløping, her er det plass for langrennsløperen som ser nytten av ei god og hard økt og her er det plass for mosjonisten som vil gå turen med eller uten staver. Det er start nederst i Hafjell (Skitorget) og mål på Pellestova Hotell Hafjell. Lengde 7,8 km og total stigning 860 meter. Halv distanse for de yngste årsklassene med start på Mosetertoppen og mål på Pellestova Hotell Hafjell, lengde 3,8 km og total stigning på 295 meter. Løypa blir merket med km-skilt og høydemeter f.o.m. 1. juli, så det er bare å starte oppkjøringen.

Ønsker du å fiske? I Øyer statsallmenning er det 40-50 fiskevann og flere kilometer med elver og bekker. I dag er stangfiske tillatt i alle vann og vassdrag i perioden 15. mai - 5. sept. Etter 5. september og til isen legger seg er det kun stangfiske på vann og ikke nærmere inn- og utløpsbekker enn 50 meter, altså ikke stangfiske i elver og bekker. Det er tillatt å fiske med inntil to stenger eller håndsnører pr. fiskekort. Du kan kjøpe fiskekort på Inatur.

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

15


Arrangement

Arrangementsguide GAUSDAL | ØYER | LILLEHAMMER | RINGSAKER / SJUSJØEN JUNI Utstilling: Fotografen H.H. Lie. Maihaugen (www.maihaugen.no) Utstilling: Pariserne. Lillehammer Kunstmuseum (www.lillehammerartmuseum.com) Døden. En utstilling om livets slutt. Maihaugen (www.maihaugen.no) Mesterstykker i miniatyr - graverte frimerker. Maihaugen (www.maihaugen.no) Ambshow på Tingnes. Tingnes Kulturhus Birkebeinerløpet og HalvBirken løp. Birkebeineren Skistadion BarneBirken løp. Stampesletta UngdomsBirken løp. Håkons Hall Birken Fjellmaraton og UltraBirken løp. Sjusjøen langrennsarena

1.6.-6.9. 1.6.30.9. 1.6.4.11. 1.6.25.11. 7.-9. 9. 9. 9. 9.

Lillehammer Lillehammer

9.

Danseoppvisning og konsert. Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Lillehammer Klubb: Sound from the other side. Cafe Stift Skeikampen Nybegynnerkurs. Skei Golf Lillehammer Kajakkurs. DNT Lillehammer Lillehammer Kreativt verksted for barn. Lillehammer Kunstmuseum (www.lillehammerartmuseum.com) Lillehammer Nasjonal motordag. Norsk vegmuseum Øyerfjellet Aktivitetsdag på Djupslia. DNT Lillehammer Lillehammer Krasjkurs i kunsthistorie. Lillehammer Kunstmuseum (www.lillehammerartmuseum.com) Tingnes Ambshow på Tingnes Lillehammer Liv Stubstad om Elena Engelsens skulpturer. Lillehammer Kunstmuseum (www.lillehammerartmuseum.com) Lillehammer Lillehammerdagene. Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Lillehammer Byfest Lillehammer med konserter og show. Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Lillehammer Landsstevne seniordans 2018. Håkons Hall Hafjell Åpning av Hafjell Bike Park Natrudstilen Åpning av Sjusjøen Mountain Bike Park. Sjusjøen Skisenter Lillehammer BokkeReidars Bluesband på Eftasbluesen. Lillehammer Bryggeri Vestre Gausdal Låverock. Auggedalen Trondheim - Styrkeprøven, sykkelritt Oslo Lillehammer Styrkeprøven Peugeot Grand Prix og Styrkeprøven Ladies - Oslo Edition Lillehammer Søre Ål festivalen. Korpsfestival Skeikampen Nybegynnerkurs. Skei Golf Lillehammer Kajakkurs for nybegynnere. DNT Lillehammer Lillehammer Jubileumsutstilling. Galleri Zink 10 år

9. 9.-10. 9.-10. 10. 10. 10. 11.-15. 12.-16. 14. 14.-16. 14.-16. 15.-17. 16. 16. 16. 16. 15.-16. 16. 16.-17. 16.-17. 16.-17. 16.6.9.9. 17. 17. 17. 17. 17. 20. 21.-23. 23. 23. 16

Lillehammer Lillehammer Tingnes Lillehammer Lillehammer Lillehammer SjusjøenLillehammer Lillehammer

Gudstjeneste Espedalen fjellkirke Villblomstens dag. Kittilbu Utmarksmuseum (www.randsfjordmuseet.no) Åpning av skogsti gjennom den nye 1890-tallsskogen. Maihaugen (www.maihaugen.no) Lillehammer Kreativt verksted for barn. Lillehammer Kunstmuseum (www.lillehammerartmuseum.com) Vestre Gausdal Dagstur til Djuptjernkampen. DNT Lillehammer Lillehammer Gosen Gla’jazz fra Lillehammer. Skibladner Moelv Moelvdagene 2018 Bjønnåsen Rekeaften Lillehammer Sankthansfeiring. Maihaugen (www.maihaugen.no) Espedalen Gausdal Vestfjell Lillehammer

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

23. 23.

Mesnali Åstdalen

23. 23.-24. 24. 24.-29. 26.-28. 27. 29.6.1.7. 30.

Mesnali Skeikampen Øyer Skeikampen Follebu Bjønnåsen Skeikampen

30.6.1.7. 30.6.1.7. 30.6.31.7.

Gausdal Vestfjell Lillehammer

Mesnarittet. Mesna Islandshest Senter Padletur på Åsta fra Kvarstadsætra. Hamar og Hedemarken Turistforening St. Hans, sommermat, bål og aktiviteter. NMS Camp Sjusjøen Nybegynnerkurs. Skei Golf Hageselskapets 1000 åpne hager. Skåden Gard Merida Sykkelskole for barn Vandreren, Teater Leven. Aulestad Fottur på Bjønnåsen. Hamar og Hedemarken Turistforening Merida Sykkelskole for voksne Fjellmarsj fra Værskei til Skjellbreidhytta. DNT Lillehammer NM Terreng rundbane 2018. Birkebeineren skistadion

Vestre Gausdal Forestilling Den Stundesløse på Godset. Det Hemmelige Teater Ringsaker

Sommer på Mjøsgårdene

Øyer Rudshøgda

Vennebyen til Lilleputthammer familiepark Sommer i Prøysen. Prøysenhuset

JULI 1.-31. 1.7.12.8. 2. 3. 4.-8. 5. 7. 7. 7. 8. 13.7.4.8. 13. 14. 14.-15. 15.

Konsert med Peder Most Garden fra Danmark. Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Sjusjøen Utsiktstur til Melsjøhøgda. DNT Lillehammer Vinstra Countryfestivalen på Vinstra Lillehammer Nattåpent i Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Rudshøgda Odd Nordstoga. Prøysenhuset Lillehammer Strandtorget Classic Rock Night Kvamsfjellet Furusjøen Rundt Rittet Vestre Gausdal Ulsrudsøndag. Ulsrud gardsmuseum, Auggedal Lillehammer Trollnatt i Hunderfossen Familiepark Lillehammer

Espedalen Lillehammer Gausdal Vestfjell Rudshøgda

Andrea Rice. Helvete Naturpark Bryggerigangen på Eftasbluesen - utescena. Lillehammer Mikrobryggeri Ljåslåttekurs. Kittilbu Utmarksmuseum (www.randsfjordmuseet.no) Trygve Skaug. Prøysenhuset

Åpen

t 19. juni–19. augu Natur- og ku st kl. 11-16 lturhistoriske o pplevelser Utstillinger o g spennende utflukter Salg av souve Planlegg ture nirer n i Langsua n asjonalpark p Utstillinger – ku å vår 3D land skapsmodell! ltursti – seteropp levelser –

kurs og tematurer

– omvisning

Velkommen til Kittilbu!

- besøkssenter for Langsua nasjonalpark

Gausdal Vestfjell tlf.: 47 97 00 82 www.randsfjordmuseet.no


18. 18.-22. 20.-22. 21. 27. 28. 28. 29. 29.

Vestre Gausdal Gausdal Vestfjell Sjusjøen Sjusjøen Tretten Sjusjøen Rudshøgda Vestre Gausdal Sjusjøen Lillehammer

Ulsrudsøndag. Ulsrud gardsmuseum, Auggedal Seteruker. Kittilbu Utmarksmuseum (www.randsfjordmuseet.no)

Åpning av festuka. Konsert v/Geirr Lystrup. Sjusjøen fjellkirke Sommerfestuke. Sjusjøen fjellkirke Bådstøtreffen 2018. Tretten Kro og Motell Konsert m/Knut Anders Sørum m/band. Sjusjøen fjellkirke D.D.E. Prøysenhuset Godsteaterdagen. Det Hemmelige Teater Sjusjørittet Olsokgudstjeneste i Garmo stavkirke. Maihaugen (www.maihaugen.no) Vestre Gausdal Ulsrudsøndag - Olsok. Konsert. Ulsrud gardsmuseum, Auggedal

AUGUST 1. 2.-5. 2. 3.-12. 4. 5. 5. 9. 9.-11. 11. 11.-12. 12. 16. 16.-19. 18. 18. 24.-25. 25. 25. 25. 25. 25.

igt.no

26. 26. 26. 27.

Sigrid Moldestad med band. Rudi Gard (www.rudigard.no) Motorsag-VM. Håkons Hall Åpningsseremoni Motorsag-VM. Lillehammer sentrum (www. lillehammersentrum.no) Vinstra/Gålå Peer Gynt-stemnet Sør-Fron Dølarock med Baksia med venner. Rudi Gard (www.rudigard.no) Øyerfjellet Dagstur til Lyngkampen. DNT Lillehammer Vestre Gausdal Ulsrudsøndag. Høymesse. Ulsrud gardsmuseum, Auggedal Sør-Fron Kari Bremnes med band. Rudi Gard (www.rudigard.no) Skeikampen Gausdalfestivalen 2018 Lillehammer Lillehammerløpet for veteranbiler. Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Skeikampen Stisykkelhelg på Skeikampen. DNT Lillehammer Lillehammer Familiedag. Norsk vegmuseum Lillehammer Kveldsåpent og Bondens Marked i Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Tretten 13 Festivalen. Tretten Kro og Motell Skeikampen Skeikampen Rundt - terrengløp Lillehammer Åpning av historisk fotomontasje. Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Ringebu Landsbyrock 2018. Ringebu sentrum Sør-Fron Blest med Marie Klåpbakken. Rudi Gard (www.rudigard.no) Øyer Landsstevne for rekrutter 50 meter rifle. Skarsmoen skytebane Rena Birkebeinerrittet Lillehammer Pellestova UltraBirken og HalvBirken sykkel Lillehammer Lillehammer Bakgårdskonserter. Musikkfest Lillehammer (www.lillehammersentrum.no) Lillehammer UngdomsBirken og BarneBirken sykkel Øyerfjellet Den unge Thor Heyerdahl i Øyerfjellet. DNT Lillehammer Lillehammer Barnas Sommerdag. Maihaugen (www.maihaugen.no) Lillehammer Dødskafé om sorg. Maihaugen (www.maihaugen.no) Sør-Fron Lillehammer Lillehammer

Velkommen til Olstad i Vestre Gausdal

Sommerutstilling Egil Torin Næsheim - Oljemalerier og grafikk Ellen Næsheim - NunoFilt og klær

Åpent fra søndag 8. juli kl 12.00-18.00

galleriskomakerstuen.com nsbruk • Husman let al -t 0 0 7 1 a fr låer •Eventyrtab n ov er • Bak

Åpent alle dager t.o.m. 1. august kl 12.00-18.00. Grupper fram til 1. sept. Tlf. 913 75 631

31.8.2.9.

Tretten

13 Treffet - Truck treff. Stavsplassen

2. 6. 7.-8. 8. 13.

Nordseter Skeikampen Lillehammer Pellestova Lillehammer

14.-16.

Gausdal Vestfjell Hafjell Hafjell Sør-Fron Lillehammer Fåberg vestfjell Nordseter Lillehammer Lillehammer Lillehammer Lillehammer

Kom deg ut- og fjelldagen ved Nevelvatn. DNT Lillehammer Torsdagsløp i orientering. Austlid fjellstue Lillehammer Live festival. Strandpromenaden 7 fjellsturen Lillehammer. DNT Lillehammer Foredrag: Frode Krohg. Lillehammer Kunstmuseum (www.lillehammerartmuseum.com) Elgdagene. Kittilbu Utmarksmuseum (www.randsfjordmuseet.no)

SEPTEMBER

15. 15. 15. 15. 16. 16. 21.-23. 28. 29. 29.7.10.

80/20 Hafjell Enduro 2018. Hafjell Bike Park Hafjell Opp motbakkeløp. Hafjell Alpinsenter Sheep o Høy med Belfast Lads. Rudi Gard (www.rudigard.no) Live: Gurls. Café Stift Tur til Prestkjerringa og Skjellbreidhytta. DNT Lillehammer Søndagstur til Lunkefjell. DNT Lillehammer Teaterdagene i Lillehammer. Kulturhuset Banken Testosteron - Teater Innlandet. Kulturhuset Banken Lisa Ekdal - konsert. Maihaugsalen (www.maihaugsalen.no) Høstferieaktiviteter. Norsk vegmuseum

OKTOBER 6. 10.

Skeikampen Lillehammer

10. 13.-14. 17. 18.-21. 19.-21. 20.

Lillehammer Lillehammer Lillehammer Lillehammer Tretten Lillehammer

26. 30.

Lillehammer Lillehammer

2. 3. 11.

Lillehammer Lillehammer Lillehammer

15.

Lillehammer

29.

Lillehammer

1.

Lillehammer

1.-2. 1.-2. 2.

Lillehammer Lillehammer Moelv

3.

Brøttum

4.

Lillehammer

4. 7. 7. 8. 8. 8.

Lillehammer Lillehammer Lillehammer Lillehammer Lillehammer Furnes

Skeikampen Opp - motbakkeløp ”Tung tids tale” av Olaug Nilssen. Riksteatret. Maihaugsalen (www.maihaugsalen.no) Rosa sløyfe-løpet Lillehammer 2018 Loppemarked. Håkons Hall Kollaps i kulissene, teater. Maihaugsalen (www.maihaugsalen.no) Dølajazz 2018 - Lillehammer jazzfestival Stavsmartn 2018. Stavsplassen Utstilling: Marte Johnslien. Lillehammer Kunstmuseum (www.lillehammerartmuseum.com) TINA - Simply the Best. Kulturhuset Banken Bør Børson Jr. - Teater Innlandet. Maihaugsalen (www.maihaugsalen.no)

NOVEMBER Lykkeliten, Rune Andersen. Kulturhuset Banken Bjørn Eidsvåg med band. Maihaugsalen (www.maihaugsalen.no) Jacobsen, Værsågod! Riksteatret. Maihaugsalen (www.maihaugsalen.no) En akustisk aftentur, Åge Aleksandersen og Gunnar Pedersen. Maihaugsalen (www.maihaugsalen.no) Julegateåpning. Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no)

DESEMBER Blåtoner - Julekonsert K.A. Sørum, L. Bergrud & E. Nikolailsen. Lillehammer Kirke Maihaugens julemarked 2018 (www.maihaugen.no) World Cup langrenn og kombinert. Birkebeineren skistadion Blåtoner - Julekonsert K.A. Sørum, L. Bergrud & E. Nikolailsen. Ringsaker Kirke Blåtoner - Julekonsert K.A. Sørum, L. Bergrud & E. Nikolailsen. Brøttum kirke Christmas with Nordic Tenors. Maihaugsalen (www.maihaugsalen.no) Julekonsert - Deilig er jorden. Lillehammer Kirke Stille natt hellige natt. Lillehammer Kirke Norwegian Rock’n roll Train. Scandic Lillehammer Hotell Julemarked Lillehammer sentrum (www.lillehammersentrum.no) Julekonsert med Kurt Nilsen. Håkons Hall Konsert Staut. Furnes Hall HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

17

Hyttemagasinet tar forbehold om endringer og feil i arrangementsoversikten.

15. 16.-29.


Det skjer i… Ringsaker / Sjusjøen

Gårdsbutikk og –kafé på Kvarstad Besøk Kvarstad gård, 5 km nord for Brumunddal, for en annerledes handleopplevelse i gårdens gamle potetkjeller. Kvarstad er berømt for den nydelige sjokoladekonfekten som produseres på gården. Kaffe og småkaker kan nytes på terrassen, som har vidstrakt utsikt til omkringliggende kulturlandskap.

Søskna Amb 7.-16. juni blir det Sommershow på Tingnes med Andreas og Karoline Amb med band. Showet har 5 års jubileum i år. Her blir det stand-up, sketsjer og musikk i artig showtradisjon.

Stolpejakt

Tilbring en sommerdag i Prøysen, med opplevelser og aktiviteter for store og små. Hver dag i perioden 1. juli til 12. august arrangeres det familieteater, barnetimen for de minste, ”måraskaffen ved dørstokken heme”, allsang og «Prøysenperler». Hils på dyrene i Kusvea, besøk frøken Kråke i toppen av Nøttelitens klatreløype og gå på oppdagelsesferd i Mikkelikskiskogen. I år er det «Emil» som står på plakaten i uteteateret, og både Odd Nordstoga, Trygve Skaug og DDE kommer for å spille kveldskonsert i Prøysen. Både individuelle gjester og forhåndsbestilte grupper som kommer til Prøysenhuset vil møte musikalske og sangglade formidlere - enten i Prøysenstua, utstillingen eller i Kafé Julie.

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpejakten i Ringsaker er et aktivitetstilbud for alle i regi av Ringsaker Orienteringsklubb. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Stolpejakten varer til 10. oktober. Gratis brosjyre legges ut i sportsbutikkene, kommunens servicekontorer og bibliotekene både i Moelv og Brumunddal. Du kan også få brosjyren på Shellstasjonen i både Brumunddal og Moelv hvor det er åpent i helgene.

Torget i Brumunddal På torget finner du kafé, bakeri, restaurant og utsalg for lokale matprodukter. Hver lørdag kl. 12 er det også liv og røre med et arrangement fra scenen. Patriot-Paulas festkonsert er i år 21. juli kl. 19 med Marit Larsen og Ingebjørg Bratland. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Skibladner Fra Moelv kan man få med seg en seilas på Mjøsas Hvite Svane. Det er rutegående passasjertrafikk fra Skibladnerbrygga i Moelv i sommersesongen.

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Sommer i Prøysen

Mjøsa-vin Vinimportøren Birkedal Hartmann har lansert rødvinen Mjøsa ”Noe Rød” og hvitvinen Mjøsa ”Noe Hvit”. Rødvinen er en spansk Tempranillo- og Petit Verdot-blanding, og har etikettmotiv fra Furnesfjorden, mens hvitvinen er fransk, fra Cotes de Gascoine og har etikettmotiv fra Østre Toten/Kapp. Begge etikettene er påført sitatet «Det er såmmå å en bor hen i væla, bære en ser Mjøsa». Begge vinene har fått god poengscore på blindtest. I første omgang er det produsert 5000 flasker rød og 3000 flasker hvit.

InnlandsMarkedet i Moelv Siste helgen i august (24.-25.) står matglede, matkultur og matproduksjon i fokus når landbruket og handelsstanden inviterer til det tradisjonsrike innlandsmarkedet i Moelv. Bondens Marked, andre småskalaprodusenter og lokale mattilbydere er på plass med mange gode matopplevelser. Nyt et godt måltid på markedet, eller kjøp med deg råvarer til å briljere med i eget kjøkken. Årets tema «Fra skogen» vil sette preg på programmet. Barnas InnlandsMarked er et eget område for barna. Her kan de hoppe i høyet, hilse på søte dyr, ta førerkort på minitraktor, hogge ved sammen med Ringsaker Skogeierlag, bli med på hesteskyss og mye annen moro.

Foto: Skafferiet

Sommer på Mjøsgårdene

Midt i Mjøsa Nes og Helgøya ligger midt i Mjøsa, og har en rekke flotte turmål for både unge og gamle. Hva med å besøke en gårdsbutikk, ta en sykkeltur rundt på vakre Helgøya, oppsøke en luftig opplevelse i Klatreparken, vandre i den prisbelønte hagen på Hovelsrud gård, sette deg til bords på Skafferiet for et kortreist måltid eller padle deg en tur på Mjøsa? Infoteket på Tingnes leier ut både kajakker og sykler hvis du ikke har med eget utstyr. 18 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Mjøsgårdene er en sammenslutning av 10 gårder rundt Mjøsa som tar imot gjester på ulike vis. Felles for dem alle er at de tilbyr matog kulturopplevelser med utgangspunkt i gården. De er opptatt av kulturhistorien og de lokale råvarene, og tar vare på bygningsarven og kulturarven i vid forstand. Vertskapene forteller mer enn gjerne om alt sammen. Årets Sommer på Mjøsgårdene, som varer fra 30. juni til 31. juli, åpner med en spektakulær middag på Sveinhaug gård, hvor det dekkes langbord for 100 gjester ute omringet av grønnsaker, blomster og fuglekvitter. Videre blir det arrangert alt fra hagefester, vandringer i hus og tun, sykkelturer til åpne gallerier, for å nevne noe – til ulike datoer på de forskjellige gårdene. Hva med å besøke Godværskaféen, eller ta turen innom Skafferiet på Hovinsholm for å nyte en deilig lunsj under epletrærne i hagen på vakre Helgøya? Det vil finnes mange muligheter til å besøke de herskapelige gårdene gjennom sommeren!


Seterbesøk Flere setre holder åpent med servering for besøkende. Sjekk visitsjusjoen.no for åpningstider og program.

Toppturer

Sommerfestuke på Sjusjøen Foto: Knut Bry

I samarbeid med Sommerfestuka på Sjusjøen og Brøttum historielag inviterer Montebellosenteret til to spennende timer fredag 20. juli fra kl. 12.00. Da kan du få høre om stedets historie og om dagens drift. Det er en utrolig vakker plass. Det gis omvisning i den vakre hagen og stedet ellers. Det blir servering av kaffe og medbrakt. Det er ingen forhåndspåmelding.

Foto: Ricardofoto.no

Montebellosenteret i Mesnali åpner dørene for hyttefolket

For tredje år på rad arrangeres Sommerfestuke i fjellkirken 18.-22. juli med blanding av kirkelig og kulturelt program. Spesielt nevnes åpningskvelden med Geirr Lystrup og «Lyden av Mjøsa» den 18. juli. Geirr kommer til Sjusjøen med medsolist Maren Aarskog fra Ringsaker og Lyden av Mjøsa-trioen: Frode Berntzen, gitar, Ole Gjøstøl, piano og Morten Strypet, bass. Videre kan nevnes «Sommerkveld med HC Andersen» ved skuespiller Morten Jostad den 19. juli, ”Salmekveld” fredag 20., konsert med Knut Anders Sørum lørdag 21. og festgudstjeneste og avslutning med Sunniva Gylver den 22. juli.

«10 topper i Ringsaker» er populære turmål. I år er det satt ut poster på fem topper nær Sjusjøen sentrum: Lunkefjell, Snørvillen, Mostfjell, Sollifjell og Natrudstilen.

Sykling på Sjusjøen

Sjusjøen .Foto: Ricardofoto.no

Sjusjøen kan by på et enormt nettverk av fjell- og seterveier og sykkelruter tilpasset alle nivåer. Sykkelmulighetene på Sjusjøen og omegn er preget av lette og raske grusveier. Elementer som god tilgjengelighet, mange turmål, vakkert åpent fjellterreng og stor variasjon i sykkelmulighetene, gjør Sjusjøen til en av de aller beste fjellsykkeldestinasjonene i Norge. Sykkelsesongen varer fra midten av juli til tidlig oktober. Et eget sykkelkart for Sjusjøen og omegn får du kjøpt på Sport1 Sjusjøen. Sport1 Sjusjøen og Sjusjøen Skisenter tilbyr sykkelutleie. Sjusjørittet, 56 km, arrangeres 28. juli.

Foto: Ringsaker kirkelige fellesråd

Sykling på Natrudstilen

Sjusjøen Fjellkirke Sjusjøen Fjellkirke ligger vakkert til på Sjusjøen, og det er mange aktiviteter i sommer og høst. Det er gudstjeneste hver søndag fra 8. juli til og med 7. oktober.

Sjusjøen Skisenter kan by på Downhill sykling i Sjusjøen Mountain Bike Park. Heisen går i høstferien (uke 40/41). Rundløype på 4,5 km slynger seg rundt i terrenget ved rulleskianlegget og består av smal, gruset sti med innslag av terreng. Her finner man tekniske partier med utfordringer i de naturlige elementene. Det er mulighet for god flyt og bra tempo, samtidig som det også er en familievennlig løype som passer fint for de yngre syklistene. Utenfor sykkelutleien finner du en ferdighetsløype. Løypa er 1 km lang, og der finner du hindre og utfordringer for både nybegynnere og erfarne. Du finner en skiltet løype til topps: Her starter du på grusvei via Rømåsen før du kommer opp til Utsikten. Derifra går det videre på en flott fjellsti hvor du kan nyte en flott utsikt på vei opp til Brannhytta. Der kan du ta en hvilepause med nystekte vafler eller kanelsnurrer, og deretter kjøre ned slalåmbakken eller ta sykkelen videre på stier innover fjellet. HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN 19


Det skjer i… Lillehammer

Bli en stolpejeger og bli bedre kjent i Lillehammer og omegn

Foto: Elisabeth Blomberg

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpejakten i Lillehammer er et aktivitetstilbud for alle i regi av Lillehammer o-klubb. 80 stolper blir satt ut i Lillehammers smug og naturperler. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Hovedkart med inntegnede stolper vil være tilgjengelig gratis flere steder i kommunene i Lillehammer/Gudbrandsdalen, på app, samt på hjemmesiden www.stolpejakten.no

Terrassen

Hver onsdag kl 18.00-19.00 fram til 15. august. Arrangører er Kreftforeningen og Frisklivssentralen. Tilbudet er gratis, og passer for alle. Ta med matte. På årets første arrangement den 23. mai deltok 140 personer.

Det arbeides med planene om utvikling av Terrassen. Saken legges frem for Utvalg for plan- og samfunnsutvikling 14. juni og er tilgjengelig på kommunens hjemmeside f.o.m. 6. juni. Bjerkebæk. Foto: Ian Brodie

Yoga i Nordre park

Lillehammerdagene arrangeres 14.-16. juni. Det blir internasjonalt marked på Lilletorget, mange arrangementer for barna med barnehageopptog, trylleshow, aktivitetsarena på Sigrid Undsets plass, bruktmarked mv. Søre Ål-festivalen for skolekorps med 28 korps blir synlige og hørbare i paraden, der også Veterankorpset spiller, og det blir seniordans og opptog mv. Det blir lange åpningstider og mye aktivitet i hele byen.

Lillehammer Byfest Som en del av Lillehammerdagene arrangeres Lillehammer Byfest i år også. Det blir tre dager med show på Stortorget. Torsdag 14. og fredag 15. juni blir det Sommerslagere, da Trond Nagell-Dahl og Leif Anders Wentzel med band tar turen fra Gjøvik. Her blir det store og små slagere, humor, vitser og allsang. Lørdag 16. juni blir det konsert med Trang Fødsel og DeLillos med mange kjente låter.

Byvandring Lillehammer Fra 20. juni til 16. august vil det hver onsdag og torsdag bli gratis byvandring i Lillehammer sentrum. Oppmøte ved Lillehammer skysstasjon.

Sommerfest med Classic Rock på Strandtorget I samarbeid med Strandtorget Kjøpesenter arrangeres Classic Rock Night ved bredden av Lågen lørdag 7. juli. Manfred Mann’s Earth Band kommer sammen med en annen storhet fra Storbritannia The Alarm. Dream Police med Rene Andersen i spissen har gjort comeback og stiller på Lillehammer for første gang. Last Great Dreamers spiller radiovennlig PowerPop Rock inspirert av noen av 70-80-tallets beste band - Mott The Hoople, The Clash, T-Rex, Elvis med flere. Black Ice fra Gausdal kommer også.

Åpen hage og nye omvisninger på Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk har åpnet portene til hagen slik at den er åpen for alle hele dagen. Her kan du gå på egen hånd, eller bli med på litterær vandring søndager i skoleferien. Det er også interessant å komme inn på Bjerkebæk og se et hjem fylt med bøker og gjenstander som reflekterer forfatteren. Det er en egen ny omvisning om Kristin Lavransdatter som går hver dag hele sommeren. Matveveriet serverer kortreist mat i kaéen som har nydelig utsikt mot hagen. Man trenger ikke museumsbillett for å besøke hagen og kafeen.

Hunderfossen Familiepark Årets store nyhet er attraksjonen «Rundsnurr” på innsjøen midt i Raftingen. Av andre nyheter er Bondegården som har fått nytt hønsehus. Det er utviklet en app som skal bidra til at du får mest mulig ut av dagen i parken. Det blir fortsatt mulig å oppleve Trollnatt i parken.

Jorekstad Fritidsbad under oppussing

Branntomta i Storgata

Jorekstad Fritidsbad skal bygge ut for 125 millioner kroner fordelt på to faser. Første fase ble sluttført i mai med sentrale vedlikeholdstiltak, nytt bygg med resepsjon, nytt garderobebygg, selskapslokaler og møterom, samt tilknytning til Jørstadmoen barneskole. I fase to blir det et nytt anlegg med lekeanlegg, bølgebasseng, strømkanal, flere vannsklier og et nytt basseng.

Planleggingen for Storgt. 81 er i gang. Arkitektkontoret Vardehaugen AS har lagt frem forslag til nytt bygg. Man er imidlertid ikke helt i mål når det gjelder føringer fra fylkeskonservatoren. Dette er et nasjonalt verneverdig byområde, og det er ikke avgjort om det skal rekonstrueres eller rives og bygges nytt. Nå skal det gjennomføres en reguleringsplanprosess. Dette kan ta tid, og det blir spennende å følge utviklingen.

20

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN


Foto: Jim Bengston

Gå trappene i Lysgårdsbakken Har du prøvd å gå trappene i Lysgårdsbakken? Hvis ikke, kan du ta dette som en god treningsøkt, samtidig som du får en opplevelse av hoppbakken. Det er 936 trappetrinn opp til toppen. På toppen av Lysgårdsbakken får du en flott utsikt ut over Lillehammer og Mjøsa. Utsikten er vel verdt en god pause før du tar de 936 trinnene ned igjen.

Pariserne på Lillehammer Kunstmuseum I sommer viser Lillehammer Kunstmuseum en stor utstilling med «Pariserne», Henrik Sørensen, Jean Heiberg, Axel Revold og Per Krohg. Disse kunstnerne var elever hos den franske maleren Henri Matisse (1869-1954) i Paris. Utstillingen består av et 100-talls arbeider lånt fra kunstinstitusjoner fra hele Skandinavia og fra en rekke privatpersoner. Få også med deg museets faste samling med verker av Norges fremste kunstnere fra 1800-tallet og fram til i dag.

Foto: Norsk Turistutvikling

Motorsag-VM VM i motorsag avholdes i Lillehammer 2.-5. august, og samler nærmere 150 deltakere fra 29 ulike land. Vertskap er det Internasjonale forbundet for motorsagmesterskap (ialc) og Norges Bygdeungdomslag (NBU). Motorsag-sporten har utgangspunkt i skogbruksnæringen - en næring med stor betydning for Innlandet og for Norge i fortid, nåtid og framtid. Det konkurreres i 6 ulike øvelser, med fokus på presisjon, hurtighet og sikkerhet.

Fiske på Nordseter På Nevelvann kan du fiske ørret. Det er enkelt å komme ned til fine fiskeplasser rundt hele vannet, og det er også fint å bade. Det er satt opp badebrygge, og du kan leie kano. Mellsjøen er kanskje det mest barnevennlige vannet på Nordseter, og det vannet som har mest fisk (abbor og ørret). Den fineste og beste fiskeplassen er der hvor elva renner ut. Det er også et fint badevann. Reinsvann er enkelt å komme ned til, og fint både for bading og fiske av abbor og ørret.

DS Skibladner Skibladner går i rutetrafikk fra 24. juni til 16. august, og har avgang fra Lillehammer tirsdager, torsdager og lørdager kl. 15.00. En ettermiddagstur med Skibladner fra Lillehammer til Moelv tar ca. 1,5 time, hvor man kan ta tog tilbake til Lillehammer. Dersom du ønsker en lengre tur kan du ta hjuldamperen til Hamar, en tur som tar i underkant av 4 timer. 20. juni spiller Gosen Gla’jazz sine fengende rytmer sørover fra Lillehammer.

Barnas Gård på Hunderfossen har ny skogsbilbane hvor barna kan kjøre tøffe terrengbiler gjennom skog og ulendt terreng. Skogsbilbanen er 150 meter lang og er den første av sitt slag i Norge.

Hytteliv på museum På Maihaugen vokser hyttegrenda nå fram ved siden av setergrenda øverst i friluftsmuseet. Den nye hytta «Vy» fra Leve Hytter i Øyer åpner 22. juni. Under mottoet "Fra seterliv til hytteliv – den norske hyttedrømmen" vil Maihaugen vise hvordan den norske hyttedrømmen har utviklet seg over tid. Museet vil også fortelle om fritid og friluftsliv i det moderne Norge. 23. juni er det klart for tradisjonell Sankthansfeiring på Maihaugen, i samarbeid med kulturlivet i Gausdal. Hele sommeren er det vandreteatre og mange andre aktiviteter i friluftsmuseet hver dag. Barnas Sommerdag arrangeres søndag 26. august.

OL-historien på 16.32.6 Hver dag i sommer blir du møtt av en begeistret idrettssupporter når du besøker Norges Olympiske Museum på Maihaugen. Flere ganger om dagen tar aktøren deg med på en kort introduksjon til det flotte OL-museet. Supporteren forteller blant annet om Hjallis sin legendariske verdensrekord på 16.32.6 på 10 000 meter skøyter i forkant av OL i 1952 og formidler entusiasmen og engasjementet i forbindelse med sport og mesterskap.

Helt nordvest i foreningens område ligger Fåberg Vestsides eneste snaufjell. Skjellbreidsfjell er et fjellmassiv som strekker seg over i Gausdal Vestfjell, og lengst i syd begynner det med Bleikefjell, så Prestkjerringa, Hindalsfjell, Myssmørhelje og GammelHans. Disse ligger på godt over 1000 moh. Det er mange gode fiskevann med hovedvekt av ørret og abbor, og det er lov å fiske i grunneierforeningens område for både innenbygds og utenbygds med garn, oter og stang. Noen fiskevann som kan nevnes, er Skjellbreidsvann (ørret), Sjogvatna (ørret/abbor), Auggevatnet (ørret), Åltjern (ørret), Dingen (ørret). Bakseterkjølen har flere fiskevann, bl.a. er Kroktjernet et godt vann.

Foto: Camilla Damgård / Norges Olympiske Museum

Gode fiskevann i Fåberg Vestfjell

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

21


21. JULI KL. 19

30. JUNI-31. JULI

Gratiskonsert på torget i Brumunddal Gå ikke glipp av Patriot-Paulas festkonsert på torget, som i år har Marit Larsen og Ingebjørg Bratland på plakaten.

Sommer på Mjøsgårdene Få med deg den spektakulære åpningsmiddagen på Sveinhaug, hagevandring på Hovelsrud, lunsj på Skafferiet eller i Godværskaféen, matkurs og Italiensk hagefest på Lier, vandre fra sal til sal på Simenstad, galleri og åpen butikk hos Edel Design, og mye mer. Se mjosgardene.no

Sommer i Ringsaker? — Da har du mye å glede deg til!

1. JULI-12. AUGUST

Sommer i Prøysen Ingen sommer er komplett uten et besøk i Prøysen. I år spilles «Emil» i uteteateret, og det blir kveldskonserter med Odd Nordstoga, Trygve Skaug og DDE. Se proysenhuset.no

24.-25. AUGUST

InnlandsMarkedet i Moelv Matglede står i fokus under det tradisjonsrike InnlandsMarkedet. Se innlandsmarkedet.no

22

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

Flere tips til hva du kan oppleve? Se RINGSAKER.NO


Regionsiden

El-sykling gir nye opplevelser! Det er et ganske vanlig syn å møte terrengsykler både på fjellveier og på stier. Nå kommer også el-terrengsyklene. Vi spår en økning av el-sykler både i reiselivssammenheng og til daglig bruk i regionen. En grunn til den kommende økningen er at reglene ble endret i 2017, slik at el-sykkel nå er Begge foto: Norsk Turistutvikling lov å bruke i fjell og utmark. Det åpner opp mulighetene for at enda flere kan og inntil 5.000 i støtte per sykkel. Ordningene komme seg ut i naturen. har vært veldig populære. Salgsstatistikken viser at el-sykling er på Ladetiden på en el-sykkel varierer med batvei opp. De siste 4 årene har salget økt med teriets størrelse. Et fulladet batteri fra 0-100 % nærmere 60 % hvert eneste år. Elbilforenin- for et batteri på 400-500 Wh tar ca. 3-4 timer. gen som fører statistikken, estimerte salget for Som oftest når du er på tur, er ikke batteriet 2017 til 70 000 sykler. helt utladet når du setter den på lading, men En solid el-sykkel som passer for det rela- det er en fordel at ladestasjoner etableres der tivt bratte terrenget og fjellsyklingen vi har i det er litt å se og gjøre mens man venter. Et regionen vil i dag ligge i en prisklasse på kr enkelt batteri på 4-500 Wh har under norske 20.000-30.000. Vi kan alltids håpe at prisen vil forhold potensial til å hjelpe deg i 30-100 km, gå litt ned etter som volumet øker. Syklistenes avhengig av hvor mye du bruker motoren, toLandsforening er pådriver for at regjeringen tal tyngde sykkelen drar og kjøreforholdene skal innføre en nasjonal støtteordning for (kulde reduserer batteriets kapasitet). Det er stort behov for ladestasjoner i Lilleel-sykler slik de for eksempel har gjort i Sverige, hvor det er innført en ordning som gir inn- hammer-regionen, og vi håper dette utvikler byggerne 25 % og inntil 10.000 i støtte ved kjøp seg i takt med at antall el-syklister øker. Vi har av el-sykkel. Flere kommuner i Norge har hatt kun klart å finne en håndfull ladestasjoner i lignende prøveordninger der de har gitt 20 % regionen så langt. De finner du på dikterpor-

talen i Follebu, ved sykkel-parkeringen ved Kulturhuset Banken og i Sentrum P-hus i Lillehammer. I løpet av høsten kommer det en ladestasjon i tilknytning til nytt sykkelhotell i Lillehammer. Med el-sykkel velger du nivå for motorassistanse for å bestemme om du vil ha mye hjelp eller gjøre mesteparten av jobben selv. Med el-sykkel blir det lettere å komme seg langt ut i naturen og over kneikene. Det er også lettere å balansere personer med ulikt kondisjonsnivå og evner når flere drar på tur sammen. Med ekstra drahjelp blir det ikke tungt å sykle selv om du med el-sykkelen har barn i barnesete/sykkelvogn eller drar på ekstra bagasje. På alle områder der du lar el-sykkel erstatte bruk av bil, vil du dessuten spare penger og bidra til mindre utslipp i naturen. Vi tror at el-sykling vil bidra positivt til nye opplevelser i vår region.

EL-SYKKELUTLEIE

Hafjell Bike Park, Hafjell Sjusjøen Sport1, Sjusjøen Skeistua, Skeikampen

Fossedagene i Sollia Høgfjellscenen Rondane. Foto: Norsk Turistutvikling

Fossedagene i Sollia arrangeres 31. august til 2. september. Lørdag er det markedsplass med salg av lokalmat og håndverksprodukter og overraskelser fra nye salgsboder. For barna er det natursti, luftgeværskyting, instruksjon i fluefiske, kurs i håndverksteknikker og muligheter for noe godt fra Sjokoladelåven og utegrillene. Du kan også være med fra fisken fanges i garna til den spises som varmrøkt ørret i flatbrød og rømme. Museumsanlegget blir åpent med smed i smia, saga i drift og vasking og plantefarging på vaskeplassen. Ved Atnbrufossen ligger også Sollia krigshistoriske samling som nå er blant landets 3. største museum om 2. verdenskrig.

Høyfjellskonserten ved Rondane

Arrangeres på utendørsscenen på Kvamsfjellet, og med Rondane som bakteppe settes en helt spesiell ramme for kultur i natur. Arrangeres i år 12. august med jubileum for Grieg og Forsvarets stabsmusikkorps. Griegs klassiske Peer Gynt musikk blir framført, sammen med utdrag av Ibsens sterke tekst. Ta med egen stol eller sitteunderlag.

Nordiske jakt- og fiskedager

Gjennom årene har jakt- og fiskedagene blitt Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere. Utstillinger, salgsboder og aktiviteter. Arrangementet gjennomføres 9.-12. august. Årets program blir offentliggjort i juli. for stor

Naturopplevel

R 7O TUe RE og små

Foto: Bård Løkken

boka står det ene. I denne mellom hend til deg. 70 flotte turer j. Resten er opp står det Du holder nå turen i detal ene. I denne boka mellom hend for å planlegge du trenger n er opp til deg. 70 flotte turer i detalj. Reste har gått før? Her er Du holder nå du aldri å planlegge turen eller du trenger for du tips til en søndagstur trekk beins rask Her er Kanskje finner du vil ha en har gått før?med – enten kald alle gstur du aldri til dagertrekk r for sønda eller passe en som til turer du tips det turer det lune skogs ha en rask beins . Øyer, Kanskje finner arsj. Her er – enten du vilr i nære fjellområder en dryg dagsm dager med kald er. passer for alleturer til toppe lighet skogsturer til det turer somtypiske finværs turmu eråder . Øyer, Her er det lune og på utallig by arsj. blåst kan fjellom d dagsm r i nære en dryg og omlan er. Lillehammer turer til toppeke 70 av dem! dal, e turmulighet Gausog typiske finværs blåst d kan by på utallig Bli med på å utfors ammer og omlan ke 70 av dem! Gausdal, Lilleh Bli med på å utfors

Badeplasser Vi tør nesten garantere at du ikke har prøvd alle de til sammen 44 badeplassene som Gausdal, Øyer, Lillehammer og Ringsaker har å by på. Vi kan absolutt anbefale deg å prøve et nytt sted. Liste over badeplasser finner du ved søk på den enkelte kommunes hjemmeside.

R REER UR OTTU 77O småå ogsm storeeog forrstor fo

nd omla ogoml merog and ham mer ham r, Gausdal, Lille r, Gausdal, Lille Fotturer i Øye Fotturer i Øye

Naturopplevel

ser for livet

ser for livet

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

23


igt.no

Takk for at du kildesorterer

Unngå dette!

– også når du er på hytta!

- ring oss når uhellet er ute! s Vakttelefon 61229000 Dag-Tore Aamodt Brænden dagtore@gausdalelektro.no 901 50 173

Håvard Kronberget havard@gausdalelektro.no 995 01 864

DET SKJER ALLTID NOE PÅ MAIHAUGEN Spennende vandreteatre og omvisninger for hele familien. maihaugen.no TRADISJON OG LEVEMÅTE

24

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

igt.no

Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen Design: M8 design

Installasjon i hus, hytter, landbruksbygg / næringslokaler. Nybygg og rehabilitering.

Avfall oppstår også når man er på hyttetur – og med veldig få unntak er nå kildesortering innført på miljøstasjonene ved de aller fleste hytteområdene i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Husk at uansett hvor du er, så er det kun «daglig avfall», som oftest emballasje, som skal leveres her. Ved oppussing og opprydding må avfallet leveres til gjenvinningsstasjonen. Her får du den hjelpen du trenger for å gjøre det riktig.

Mer informasjon om beliggenhet og åpningstider finner du på www.glor.no


grill- & spekemat!

TORILLS MØBELRESTAURERING

Tid for…

- gir nytt liv til gamle møbler!

- Vi gir deg de beste råvarene, og de gode rådene på veien til det perfekte hyttemåltid!

Vær tidsriktig, ta vare på det du har! Vi gir nytt liv til dine gamle, slitte møbler.

foto: ofk.no – igt.no

Før

TIL FJELLS MED BUSSEN

Velkommen innom og ta en kikk på vårt store utvalg av møbelstoffer!

Ferskvann • Foto: Erland Husom/Nasjonalparkriket

Fåberggt. 126 (Prix) • Lillehammer • Tlf. 61 26 45 55 Kiwi Søre Ål • Lillehammer • Tlf. 950 80 740

Etter

Ta kontakt for pristilbud! Tlf 911 11 022 torillsmobelrestaurering@gmail.com Østringsvegen 337, 2651 Ø Gausdal

igt.no

Gode parkeringsmuligheter!

Nordseter Sjusjøen Hafjell Skeikampen Rondane Jotunheimen

Last ned ENTUR i App Store eller Google Play • www.en-tur.no

Åpningstider og priser:

www.jorekstad.no

Jørstadmovegen 690, Fåberg Tlf. 6105 7060

Følg oss!

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

igt.no

• Regionens største badeland, ute og inne! • Syv kilometer fra Lillehammer sentrum • Bassenger, badstuer, sklier, wibit-hinderløyper og stupetårn • Servering ute og inne

25


Historisk tilbakeblikk

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS KILDE: GU • GAMLE FOTO: GU

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik (GU) er en prisvinnende produsent av møbel- og bunadsstoffer, bygget på tradisjoner og lokale verdier. I 131 år har fabrikken levert kvalitetsprodukter i ull, og har all produksjon i fabrikken på Lillehammer. Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS startet som et lite spinneri i 1887, da under navnet Gudbrandsdalens Uldspinderi. Lokalitetene besto av noen små trehus ved Nedre Mesnafoss. Her var det rikelig tilgang på vann og ull, og det var kort vei til jernbane og båttransport.

Inne i spinneriet på 1920-tallet

EIERSKAP Spinneriet ble kjøpt opp av Andreas R. Svarstad i 1912 fra Bernt Otto Johan Johnsen, og har siden vært i familien. Listen over nybygg, utvidelser og investeringer i Andreas R. Svarstads tid er lang. Resultatene ble vekst i produksjon, antall ansatte og omsetning. I dag eies familiebedriften av 4. generasjon Svarstad - tremenningene Ragnvald Svarstad (tiltråd- Andreas R. Svarstad d.e te i 1976) og Frode Svarstad (kom inn i 1991). PRODUKTENDRINGER I 1920-årene ble kjoletøy og dresstoffer viktige deler av produksjonen, og kåpestoffer ble en stor artikkel i 1930-årene. Etter hvert spesialiserte produksjonen seg mer på møbelstoffer. OL i Lillehammer i 1994 økte behovet for bunadsstoffer dramatisk - over 100 000 meter levert på ett år. I dag er annenhver norske bunad laget av stoff fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrik. Bunadsstoffet ble utviklet på 1990-tallet i samarbeid med Sjøforsvaret, og skulle brukes i losjakker. Dette er blitt en av bedriftens største suksesser. Ullen i stoffene består i dag av 60 % norsk ull, og resten kommer fra New Zealand. Sorteringen av norsk ull er blitt bedre de senere år, og målet er å komme opp til 80 % andel norsk ull.

Foto: Ricardofoto

har vært rettesnorer i bedriftens strategi. På 1990-tallet slo bedriften rekorden i antall hedersbevisninger fra Norsk Designråd, og fikk hele åtte Merker for god design.

leet i 1987. Fabrikken har hele tiden sørget for å modernisere maskinparken og fremstår i dag som en moderne bedrift med den beste teknologien for sin produksjon.

MILJØTILTAK På slutten av 70-tallet ble «Den store undersøkelsen om arbeidsmiljøet i norsk tekstilindustri» gjennomført. Den viste at Gudbrandsdalens Uldvarefabrik var blant de bedrifter som hadde kommet lengst i sitt miljøarbeid. Et kostbart miljøtiltak ble gjennomført i 1978, da fabrikken bygde sitt eget renseanlegg for behandling av utslippsvannet før det går videre til det kommunale renseanlegget. Det svære bassenget fikk en ekstra etasje som ga plass for utvidelse av fargeriet. Vaskeri og karboniseringsavdeling fikk anlegg for varmegjenvinning og ventilasjon. Dette var tidligere installert i spoleri og tvinneri og kom senere til fargeri og nupperi. Bedriften har også samarbeidet med norske og internasjonale designere gjennom mange år får å utvikle robuste og trendy tekstiler med høy miljø- og kvalitetsprofil.

STORE INVESTERINGER KOMPETANSE, KVALITET Det er gjort store investeringer i bedriften. OG DESIGN I FOKUS I 1914 ble det omlagt fra vannkraft til elek”Familien Svarstads Stiftelse til fremming trisk strøm. På 1920-30-tallet ble teglsteinsav utdannelsesformål” ble opprettet i 1980, bygningene satt opp, og nytt veveri ble bygd fordi kompetanseutvikling alltid har vært i 1964. Der ble det i 1965 introdusert en ny ansett som viktig. Formålet er å yte stipender til ansatte i bransjen og studenter som generasjon vevemaskiner – Sulzer Prosjektilmaskiner. Disse hadde vesentlig høyere satser på utdannelse og kompetanseutvikling innen de tekstile fag. Kvalitet, produkkvalitet og effektivitet. Maskinene var så tutvikling, godt design og pålitelige leveeffektive at én operatør kunne betjene seks ringer har hele tiden vært egenskaper som maskiner samtidig. Den siste bygningen bedriften var kjent for, og som hele tiden (kalt plysbygget) sto ferdig til 100-årsjubi26 HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

LEDENDE LEVERANDØR AV MØBELSTOFFER Gudbrandsdalens Uldvarefabrik er i dag en av Europas ledende leverandører av møbelstoffer, og den eneste tekstilleverandøren i Skandinavia som har hele produksjonen samlet - fra levert ull til ferdige produkter. De har levert stoffer til NSB, Hurtigruta, cruisebåter, Det Norske Teatret, King Abdullah World Cultural Center i Saudi-Arabia, for å nevne noen få. STABIL ARBEIDSPLASS For mange er GU blitt en arbeidsplass for livet. Fra 1966 til 1983 fikk 9 ansatte Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste, etter 50 år i bedriften. Fra 1931 til 1984 fikk hele 73 ansatte Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste, det vil si minst 30 år. ULDVAREN Fabrikkutsalget i byen heter idag Uldvaren og er skilt ut fra fabrikken og drives som et eget selskap. Uldvaren har med årene utviklet seg til å bli en moderne butikk med stort utvalg innen utstyr, garn, gardiner, interiør og solavskjerming. Uldvaren jobber i dag mye mot hyttemarkedet med sine produkter og tar også målsøm og montering av gardiner og innvendige solavskjermingsprodukter.

FAKTA

Familiebedrift - eies av 4. generasjon Svarstad All produksjon under samme tak i Lillehammer 650 000 meter møbel- og bunadsstoffer pr. år Mer enn 50 % av omsetningen er eksport 80 ansatte (320 ansatte på 1950-tallet) Hver andre bunad i Norge har stoff fra GU Har mottatt Merket for God Design 19 ganger Vant prisen for Årets Produsent da BO BEDRE Designpris ble delt ut på DOGA 26. august 2015


Bidra til en bedre klode og et livskraftig lokalsamfunn AV: TORHILD JØRGENSEN SOLBAKKEN, NORSK TURISTUTVIKLING

Bærekraftig utvikling er i vinden som aldri før, og «alle» snakker om det. Men vi må ikke bare snakke om det, alle bør bidra med tiltak. Bærekraftig utvikling av regionen er viktig for oss som bor her, for deg som hytteeier og alle tilreisende. Ressursgrunnlaget for våre aktiviteter og opplevelser er i stor grad basert på natur, kultur og klima. Visit Lillehammer arbeider for å bli et bærekraftig reisemål etter Innovasjon Norges standard, og regner med å bli merket som bærekraftig reisemål nå i juni. Å være et bærekraftig reisemål innebærer å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og styrke økonomisk levedyktighet for bedriftene. De fleste av oss ønsker ikke at påvirkning på klimaet skal bidra til en temperaturøkning på kloden med de konsekvenser det fører med seg, som økt havnivå, tørke, matmangel, mer regn og mange steder dårligere og kortere vintre. Vi ønsker heller ikke at vår flotte natur forsøples og ødelegges, at det kastes mat, at det kastes klær, utstyr, inventar mv. som kan gjenbrukes osv. Hva kan vi alle gjøre for å bidra til en bedre klode og et mer bærekraftig hytteområde og lokalsamfunn? Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt! Her er noen eksempler på hva hver enkelt av oss kan bidra med. BIDRA TIL MILJØET Reduser avfall - resirkuler det som kan resirkuleres, sorter avfall og reduser matsvinn. I stedet for å kaste brukt turutstyr og sportsutstyr kan du f.eks. levere det på Fretex på Lillehammer, som låner ut utstyr til dem som ikke har gjennom BUA. På Fretex kan du også levere alt av klær, tekstiler, glass, stentøy, bøker, leker mv. Klær som ikke kan selges, går til resirkulering og blir til nye produkter. Du kan også levere på Ting & Tøy. Det er flott at det som du ikke har bruk for lenger, kan benyttes av andre eller resirkuleres. GLØR har lagt til rette for at vi kan sortere svært mye av vårt avfall, så det bør alle følge opp og være gode på sortering. ENERGISPARING Ha fokus på energisparing – slå av lys i rom du ikke er i og skift til ledpærer. Senk temperaturen når hytta ikke brukes og slå helt av i rom som ikke trenger oppvarming når du ikke er der. Da sparer du energi, miljøet og lommeboka! La bilen stå mest mulig når du er på hytta. Bruk beina eller sykkel, så får du ekstra trening. Du sparer miljøet, øker trivselen for alle i hytteområdet og lokalområdet med mindre støy og støv, og du får bedre helse. Eller du kan reise kollektivt dersom det er mulig. Når flere benytter kollektive transportmidler, gir det bedre grunnlag for å opprettholde tilbudet og eventuelt øke tilbudet.

gjerne som frivillig i arrangementer. Da får du god kontakt med lokalbefolkningen og mer innsikt i den lokale kulturen. For å ta vare på kulturlandskapet som er viktig for områdets identitet og estetikk, er kan du bidra til å opprettholde gårdsbrukene. Lag mat av lokale råvarer som du får kjøpt enten direkte fra bonden, på utsalgssteder eller i butikken. Dette er ren og ekte mat som gir deg større matopplevelser. BRUK LOKALT NÆRINGSLIV OG HANDLE LOKALT Det er viktig å opprettholde lokalsamfunn som er attraktive å bo og leve i. Det gir også hytteområdet større attraktivitet og verdi. Derfor må vi sammen sikre verdiskapningen. Alle - både de som bor her og dere hytteeiere - bør handle lokalt for å opprettholde tilbudene. Hvis du vil ha tilbudet i morgen, må du handle i dag! Hvis hver enkelt gjør litt, så kan vi sammen få en bærekraftig utvikling av området for alle som bor her hele eller deler av året! SOLAVSKJERMING – GARDINER – SENGETØY – INTERIØR – GARN

SOLAVSKJERMING TILPASSET DITT BEHOV! Vi har lang erfaring med rådgiving, oppmåling og montering for best mulig resultat!

TA VARE PÅ VÅR FLOTTE NATUR Bruk gjerne naturen så mye som mulig til aktiviteter og opplevelser. Det gjør godt for både kropp og sinn, og opplevelser ute i naturen sammen med familie og venner gir minnerike opplevelser. Men du bør etterstrebe sporløs ferdsel i naturen og følg gjerne oppmerkede stier. Ta med deg søppelet hjem og plukk det søppelet du ser i naturen. Kanskje du også kan drive med ”plogging” – plukking av søppel og jogging samtidig, noe som gir ekstra trening. Vi vil ha en ren natur, og søppel i naturen kan også være farlig for beitedyr. VÅR KULTURARV ER VÅR IDENTITET Vår kulturarv gir et område identitet og er viktig å ta vare på både for dem som bor her og dere hytteeiere. Besøk dem som tar vare på og formidler vår kulturarv og lokale arrangementer. Engasjer deg

Stor gardinavdeling med målsøm!

Faghandelen i Lillehammer Sentrum

post@uldvaren.no

www.uldvaren.no

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

27


SKEIKAMPEN 9.-11. AUGUST 2018

TORSDAG: • Get Rhythm • De Lillos • Baksia • Stas

FORLENGER GYLNE ØYEBLIKK

FREDAG: • Dr. Hook • Claudia Scott • Black Ice • Knut Anders Sørum • Younameit LØRDAG: • Smokie • Rydell & Quick • Hilljacks • Gaute Ormåsen • Terje Sending

Foto: Ian Brody Design: M8 design

FESTIVALPASS KR. 995,Fra 1. juli kr. 1.495,-

DAGSPASS KR. 500,Fra 1. juli kr. 795,-

BESTILL BILLETTER PÅ TIKKIO.COM

La deg begeistre av olympiske begivenheter fra hele verden. ol.museum.no

igt.no

eller kjøp hos Joker Skeikampen, Thon Hotel Skeikampen, Segalstad Seter eller Brua Bakeri og kafé

gausdalfestivalen.no

Trenger du elektriker på hytta? Ønsker du befaring, ta kontakt så reiser vi ut til deg!

Ring vår 24 timers vakttelefon om det haster og ikke kan vente! 984 31 100 post@brunbjorn.no | www.brunbjorn.no | tlf. 984 31 100 | Korgvegen 33, 2619 Lillehammer

igt.no • Foto: Jon Gunnar Henriksen

NYE TOMTER! - midt mellom Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen! FRA KR

590.000

www.musdalseter.no 28

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

For visning og informasjon, ta kontakt med grunneier

976 72 590 / 907 92 786 E-post: si-vasru@online.no

Store, byggeklare hyttetomter med panoramautsikt - uten byggeklausul


Vi har 57 hytter/leiligheter for booking – men søker flere for utleie For å sikre våre hytteeiere har vi ikke online booking for bestilling. Alle forespørsler skjer via bookingforespørsel, mail eller telefon slik at både gjester og eier blir fornøyd med oppholdet. Alle våre hytter / leiligheter er privateid og har personlig preg for en hyggelig atmosfære. Vi har en filosofi om at en hytte med mye sjel gir et bedre opphold i kontrollerte former.

VÅRE TJENESTER • Dere bestemmer selv når dere leier ut, og vi har tett oppfølging med eier og leier. • Håndverksoppdrag – tilbygg, terrasser, innredning, vasking, beising, maling. VI HAR LEDIG KAPASITET PÅ HÅNDVERKSOPPDRAG, MALING, SNEKRING MV. Ta kontakt for mer info – Omar tlf. 93 25 34 79

NYBYGG - TILBYGG REHABILITERING Vi tar hånd om alt fra prosjektering til ferdig bygg. Solide håndverkere med lang erfaring.

www.byggost.no - post@byggost.no Tlf 414 65 600 Forhandler av:

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

29


Hytteeieren

DNT Lillehammer gir ut ny turbok

«70 TURER FOR STORE OG SMÅ» FOTTURER I ØYER, GAUSDAL, LILLEHAMMER OG OMLAND Vil du ha tips til flotte turer du kan ta ut fra hytta i sommer? DNT Lillehammer gir ut Naturen smiler til deg! ei ny turbok med 70 sommerturer i Øyer, Gausdal, Lillehammer og tilgrensende Ny treningsform turområder. Hytteeiere på Skei, Hafjell og tar av i Norge Sjusjøen når startpunktet for 60 av 70 turer Plogging startet i Sverige i 2016 og har nå innen en times kjøring fra hytta. Hver tur er spredt seg til store deler av verden. Når beskrevet med tekst med forklart adkomst og man er ute på plogging plukker man søppel anbefalt kart, kartutsnitt og bilder. Turene under joggeturen. Vi håper alle som ferdes er varierte, og du finner både timesturer og i fjellområdene våre tar opp trenden og krevende dagsturer, nærturer i lavlandet og lange fjellturer. bidrar til at det blir mindre søppel i fjellet De fleste turene går i Øyer, Gausdal og Lillehammer, men også når dere er ute og går. det er også noen turer i nabokommunene. Her er det lune skogsturer for dager med kald blåst, og typiske finværsturer til topper i nære fjellområder. For alle turer er det anslått tidsbruk og vanskelighetsgrad, basert på skjønn. Det er lagt vekt på at boka skal brukes av folk som ikke er så godt kjent, med grundige adkomstbeskrivelser, og at det skal være en FUGLESANG bruksbok som tåler å være med i sekken i lang tid fremover. Turboka er ett av DNT Lillehammers lokale bidrag til juTa opp lyden fra en fugl som synger og få forslag til hvilken bileumsfeiringa av DNT som fyller 150 år i 2018. Forrige turbok ble gitt ut av Reidun og Bjørn Winquist i fugl det kan være. WhatBird-appen kjenner igjen 2001. sangen til 22 av våre mest kjente sangfugler. Dersom du er uten nettkobling kan du Utleie av fritidsboligen er bra både for lommeta opp lyden og sjekke hvilken fugl du har boka og samfunnet hørt når du har fått dekning. Som eier av fritidsbolig i området, er du en viktig del av markedet for lokalt næringsliv. Bruken av fritidsboligene er størst på vinteren, noe som gir utfordringer i arbeidet med å TURAPPER skape flere helårs arbeidsplasser og bedre tilbud til deg og andre gjester i regionen. Ved å leie OUTT er en Lommeguide ut hytta får du ikke bare mer penger, men du bidrar også positivt til utviklingen i området, med turforslag og kart til vandre- og sykkelturer i hele gjennom at det er flere gjester i området. Norge.

Apper til nytte på hytta

FOTOKONKURRANSE:

DNT har utviklet en app som heter UT, som gir turforslag for sykkel, ski og vandring i Norge. Foreninger, organisasjoner, kommuner/fylkeskommuner og andre som tilrettelegger for friluftsliv kan bidra til å forbedre innholdet i appen. Det samme gjelder medlemmer i DNT. Kanskje dette er noe for din velforening?

Send inn sommerbilder! Du inviteres til å sende inn sommerbilder tatt i Lillehammerregionen/ Ringsaker/Sjusjøen til Hyttemagasinet. Bidraget sendes til: hyttemagasinet@ntu-as.no Blant utvalgte bilder, som vi ønsker muligheten til å bruke i neste sommernummer, trekker vi én vinner som får tilsendt 5 flaxlodd. Vi takker for mottatte bidrag, hvor det var mange flotte bilder.

TRENINGSAPP STRAVA er en app for de som stadig vil lengre, raskere og høyere og som liker å konkurrere med seg selv eller andre. Appen er GPS-basert som registrerer alle dine bevegelser og gjør at du kan sammenligne strekninger med tidligere turer eller se hvordan du er rangert sammenlignet med venner, profesjonelle og motstandere.

Vinner av fotokonkurransen fra sist sommer ble Turid Runden med dette sommerbildet fra Hafjell. Vi gratulerer!

Tilbakemeldinger på Hyttemagasinet Del ditt bilde #hyttemagasinetlillehammer

30

Følg oss på Facebook Hyttemagasinet Lillehammerregionen

Vi ønsker å gjøre Hyttemagasinet så interessant og nyttig som mulig, og tar gjerne imot dine meninger og innspill til innhold. Send oss en epost til: hyttemagasinet@ntu-as.no

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN


Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet

ger Du tren eger av

åb por To sm ller iso papp e Bord Teip ge cm lan To 30 r e tråd

© MCT/Bulls

Tiger

Marvin

Lim enden av hver tråd fast til bunnen av et beger

Hva skjedde?

Be en voksen forsikre seg om at teipen ikke vil skade bordet

Begrene beveger seg mot hverandre hele tiden mens du blåser

2 3 Blås jevnt i rommet mellom begrene og se hva som skjer.

Teip den andre enden av trådene fast til bordet slik at begrene henger 4-5 cm fra hverandre

lavere trykk Luften i bevegelse senker lufttrykket mellom begrene Lufttrykket rundt begrene presser dem sammen

Ti kjappe

1. Hvor sykler alltid syklistene i Tour de France i mål på siste etappe? 2. Hvem bor i et kloster? 3. Hva heter de tre døtrene til Märtha Louise og Ari Behn? 4. Greide de romerske keiserne å erobre Skottland også? 5. Hvor mange Mosebøker inneholder Bibelen? 6. Hva slags dyr var mammuten, som nå er utdødd? 7. Hvor mange spillere har et fotballag på banen samtidig? 8. Hva er egentlig EU? 9. Hva heter megleren i tegneserien om Knoll og Tott? 10. Hva heter tv-serien om brødrene Dal der de reiser med en tidsmaskin som heter Stjernegris?

Sudoku

Svar:

1. I Paris 2. Munker eller nonner 3. Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah 4. Nei, bare England 5. 5 6. En slags elefant med pels 7. 11 8. Et politisk og økonomisk forbund av land 9. Megler Smekk 10. Brødrene Dal og spektralsteinene

Disse begrene blir ikke påvirket av tyngdekraft, magnetisme eller noen annen kraft. Det er lufttrykket som gjør jobben.

1

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

HYTTEMAGASINET FOR GAUSDAL, ØYER, LILLEHAMMER/SJUSJØEN

© Bulls

Usynlig kraft

31


RETUR: Norsk Turistutvikling Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer

DANEBU 128

Opplev Tindekvaliteten • Kvalitetsfilosofi basert på over 40 år med erfaring • vi tilbyr en total leveranse = Étt firma å forholde seg til gjennom hele byggeprosessen

@tindehytter postkasse@tindehytter.no +47 940 89 000


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.