Prisliste trelast april 2024

Page 1

PRISLISTE TRELAST

APRIL 2024

2 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no ROYALIMPREGNERT TRELAST Terrassebord 8 KOPPERIMPREGNERT TRELAST KLASSE AB Konstruksjonsvirke 6 Rekker / lekter / sløyfer 6 Utvendig kledning 7 Vannbrett 8 Altanrekke – flat 8 Underpanel 8 Siloplank 8 Terrassebord 8 SIDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 4 KONTAKT 5 SIDE INNHOLDSREGISTER
3 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no SIDE INNHOLDSREGISTER SIDE HVIT TRELAST Konstruksjonsvirke 9 Rekker / lekter / sløyfer 9 Utvendig kledning 10 Underpanel 11 Justert forskaling 11 Innvendig panel – gran 12 Innvendig panel – furu 13 ANNET Kledningsprofiler 14 Panelprofiler 15 Pakkeinnhold 16 Dekningsmål for trelast 17 Egne notater 18–19

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

GENERELT

Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg, med mindre annet er skriftlig avtalt med kjøper.

AVTALEINNGÅELSE

Tilbud er gyldig i 3 uker etter utsendelse fra selger, Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt salgsbetingelsene, og dette blir da bindende ved skriftlig ordrebekreftelse.

Produkt utenom standard avtales i hvert enkelt tilfelle.

VAREUTVALG

Alle dimensjoner er oppgitt i millimeter.

Selger forbeholder seg retten til å forandre dimensjoner og utførelse i forhold til katalogført standard uten plikt til forhåndsinformasjon.

PRISER

Alle priser er i kr/lm eks. mva. og er registrert i NOBB.

Plukktillegg: kr 590,00

Sortering i lengder/minimumslengder: + 15 %

LEVERINGSTID

Leveringstid fremgår av ordrebekreftelse, eller etter annen avtale med kjøper.

BETALINGSBETINGELSER

Pr. 30 dager netto.

Ved for sen betaling belastes morarenter.

RETUR

Retur avtales på forhånd, og skjer for kjøpers egen regning og risiko.

Returgebyr: 10 % av fakturert beløp.

AVBESTILLING

Avbestilling som skjer etter at ordre er plukket, belastes kunden med 10% av ordreverdi.

REKLAMASJON

Kjøper plikter å kontrollere varene straks etter levering, og gi beskjed umiddelbart etter mottak dersom feil eller mangler oppdages.

Varer som er tatt i bruk eller som ikke kan framlegges for selger, erstattes ikke.

ANSVARSBEGRENSNING

Selger sitt ansvar overfor kjøper er begrenset til kjøpers dokumenterbare direkte tap, og kan ikke overstige fakturert beløp som danner grunnlag for kravet. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap (inkludert erstatning for tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd eller tap som følge av varens videre anvendelse) som oppstår etter leveransen.

TVIST

Eventuell tvist skal i hovedsak løses ved forhandlinger.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

4 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no

Skansen 2 G, 2670 Otta

Telefon 61 23 68 00

Org nr.: NO 935092477 MVA

www.ottasag.no

Bestillinger sendes til ottasag@ottasag.no

KONTAKT

CAMILLA SMIDESANG

Salgssjef

camilla@ottasag.no

950 40 566

OLE CHRISTIAN SMIDESANG

Daglig leder

ole.chr@ottasag.no

950 30 505

5 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no
foto: Erik Berg-Johansen

KLASSE AB

6 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no KONSTRUKSJONSVIRKE C24 KOPPERIMPREGNERT FURU - FINGERSKJØTT Dimensjon NOBB Pris/lm 36 x 98 54286165 30,65 148 54286173 45,99 198 54286184 61,30 48 x 98 54286260 40,34 123 54286241 53,53 148 54286237 60,51 173 54286203 74,93 198 54286256 80,67 223 54286222 97,73 73 x 148 60008181 102,90 198 54286275 139,55 98 x 98 54286286 81,92 Dimensjon NOBB Lengde Pris/lm 48 x 148 54294096 5500 mm 81,49 148 54293956 6000 mm 81,49 148 54294100 7500 mm 81,49 48 x 198 54294115 5500 mm 108,63 198 54293941 6000 mm 108,63 198 54294126 7500 mm 108,63
KOPPERIMPREGNERT TRELAST
REKKER / LEKTER / SLØYFER Dimensjon NOBB Pris/lm Beskrivelse 11 x 36 28671436 9,72 23 x 48 54285912 10,96 23 x 73 44919855 17,59 30 x 48 54285484 14,05 36 x 48 54285632 16,65 48 46523801 17,13 5 gr skrå 68 60167960 24,98 73 54285624 24,98 48 x 48 54285556 21,93 68 60163742 32,87 73 49545232 32,87 73 x 73 60008425 55,59

UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186

7 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no UTVENDIG KLEDNING – REKTANGULÆR Dimensjon NOBB Pris/lm 16 x 98 54285734 15,25 19 x 98 54285435 18,46 123 54285726 22,08 148 54285715 26,49 173 60008436 31,51 22 x 98 54285976 20,98 123 54285942 26,22 148 54285802 31,46 173 54285465 36,69 198 54285677 41,94 UTVENDIG KLEDNING – FINGERSKJØTT Dimensjon NOBB Lengde Pris/lm 22 x 148 46627420 6000 mm 51,99 22 x 198 46627855 6000 mm 78,65
DOBBELTFALS GAMMEL 28 GR LANG DOBBELTFALS NY DOBBELTFALS GAMMEL M/PERLE WEATHERBOARD – SKRÅ KLEDNING Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 60008472 27,68 173 60008475 32,31 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54285840 27,68 173 60008437 32,31 B Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 60008438 31,64 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54295023 32,99 B
ENKELTFALS
B = Bestillingsvare Kledningsprofiler side 14 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54285836 27,68 173 54294743 32,31 B

Not

8 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no TERRASSEBORD Dimensjon NOBB Sortering Pris/lm 21 x 95 54285416 1 17,84 28 x 95 54285492 1 24,03 28 x 120 54286025 1 28,54 28 x 145* 60008480 1 41,29 *) Terrassebord er rillet på én side. VANNBRETT SILOPLANK Dimensjon NOBB Pris/lm 48 x 73 60008423 48,91 48 x 98 60008424 65,22 ALTANREKKE – FLAT UNDERPANEL Dimensjon NOBB Pris/lm 34 x 145 54286052 58,19 Dimensjon NOBB Pris/lm 21 x 120 54293680 35,07 Dimensjon NOBB Pris/lm 28 x 120 54293676 48,64
og fjær – endepløyd.
TERRASSEBORD Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm 28 x 120 46906065 DUO BRUN 49,69 28 x 120 51998516 DUO GRÅ 49,69 28 x 120 23304215 GLATT BRUN 49,69 28 x 120 51998501 GLATT GRÅ 49,69
ROYALIMPREGNERT FURU

HVIT TRELAST

REKKER / LEKTER / SLØYFER

GRAN – FURU

Annen dimensjon, kvalitet og styrke leveres på forespørsel, Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

TREKANTLEKT

9 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Pris/lm 36 x 98 54294573 24,45 148 54294974 36,68 198 54294622 48,90 48 x 98 54294338 32,17 123 54294497 42,42 148 54294444 48,27 198 54294565 64,36 223 54294482 77,69 73 x 198 54294853 112,93 223 54294675 127,03 98 x 98 F 44069442 89,33
KONSTRUKSJONSVIRKE C24
Dimensjon NOBB Pris/lm Beskrivelse 11 x 36 28671428 7,67 23 x 48 54294758 8,41 30 x 48 54294546 10,76 36 x 48 54294781 12,78 48 49058694 14,96 5 gr skrå 68 54294921 19,18 73 54294376 19,18 48 x 48 54294274 16,83 68 54294342 25,23 73 54294694 25,23 F = furu
Dimensjon NOBB Pris/lm 48 x 48 54294902 18,71

UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186

WEATHERBOARD

– SKRÅ KLEDNING

10 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no ENKELFALS REKTANGULÆR UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 16 x 98 54294985 18,43 43046163 23,94 19 x 98 54294917 21,35 43046197 27,73 123 54294686 24,42 43046424 32,41 148 54294516 26,27 43046443 35,87 173 54294285 34,25 43046602 45,42 22 x 98 54295042 22,23 43046655 29,49 123 54294478 27,79 43046674 36,86 148 54294883 33,34 43046723 44,23 173 54294520 38,90 43047056 51,60 198 54294777 44,46 43047060 58,97
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294361 27,29 43047075 36,88 173 54294293 31,84 43047086 43,03 DOBBELTFALS GAMMEL 28 GR LANG UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294357 27,29 43047094 36,88 173 54294425 31,84 43047105 43,03
NY
GR KORT UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294713 27,29 43139736 36,88 173 54294936 31,84 43047124 43,03
DOBBELTFALS
60
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54295012 32,02 43047132 43,91 Kledningsprofiler side 14
RETTKANT 10 MM EP UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 44112880 27,29 29496304 30,45
DOBBELFALS

UNDERPANEL ENDEPLØYD NS 3185

JUSTERT FORSKALING

11 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Pris/lm 15 x 120 54294834 17,05 145 54294826 19,82 18 x 120 54294501 19,31 145 54295061 23,17 21 x 120 54294724 21,70 145 54294312 26,03 28 x 120 28768042 30,60 34 x 145 54294815 48,49
Dimensjon NOBB Pris/lm 15 x 98 54294800 12,74 23 x 98 54294323 16,77 148 54294463 25,16 30 x 98 54294955 21,47

EP = endepløyd Avvik på endefresing kan forekomme og er ikke grunnlag for reklamasjon. GRAN

B = Bestillingsvare

Enkelte profiler og dimensjoner av innvendig panel kan, uten forvarsel, bli tatt ut av sortimentet på grunn av for lite etterspørsel. Gjelder både gran og furu. Vi skaffer flere typer panel på bestilling. Panelprofiler side 15

12 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no GRAN
Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm Lm/m2 14 x 070 54293816 Faspanel Faspanel natur ep 27,05 16,70 B 14 x 095 54293918 Faspanel Faspanel natur ep 29,93 11,80 B 120 54293922 Faspanel Faspanel natur ep 34,66 9,10 B 14 x 120 54293725 Slettpanel Slettpanel natur ep 34,66 9,10 B 14 x 145 54294032 Møllerstue Møllerstue natur 47,42 7,40 B 12 x 120 54294043 Skygge Skygge skrå natur ep 27,88 9,10 14 x 120 54293733 Skygge Skygge skrå natur ep 30,10 9,10 B 145 54293903 Skygge Skygge skrå natur ep 38,68 7,40
INNVENDIG PANEL
13 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no FURU
PANEL Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm Lm/m2 14 x 095 54293714 Faspanel Faspanel natur ep 33,06 11,80 B 120 54293797 Faspanel Faspanel natur ep 33,27 9,10 B 14 x 120 54294145 Slettpanel Slettpanel natur ep 38,64 9,10 B 145 54294164 Slettpanel Slettpanel natur ep 45,24 7,40 B 14 x 145 54293986 Møllerstue Møllerstue natur 53,37 7,40 B 170 54293994 Møllerstue Møllerstue natur 61,60 6,30 B 21 x 195 26471649 Rondane Overligger 76,72 3,72* 9 x 095 28670172 Rondane Underligger 22,25 3,72* 12 x 120 54293975 Skygge skygge skrå natur ep 32,05 9,10 14 x 120 54294134 Skygge skygge skrå natur ep 37,25 9,10 B 145 54294172 Skygge skygge skrå natur ep 43,54 7,40
INNVENDIG
Avvik på endefresing kan forekomme og er ikke grunnlag for
*) 3,72 av overligger og underligger.
EP = endepløyd
reklamasjon.
Panelprofiler
15
B = Bestillingsvare
Vi
skaffer beiset og malt panel på bestilling.
side
FURU

Enkelfals

Enkelfals

ENKELTFALS

UTVENDIG KLEDNING

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

DOBBELTFALS, GAMMEL TYPE

Dobbelfals ny type

Dobbelfals ny type

Enkelfals

Dobbelfals ny type

DOBBELTFALS, NY TYPE

Dobbelfals ny type

Rektangulær kledning

Dobbelfals gammel type

REKTANGULÆR KLEDNING

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Dobbelfals ny type

Weatherboards

WEATHERBOARD

Weatherboards

Weatherboards

Weatherboards

14 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no

INNVENDIG PANEL

SLETTPANEL PERLESTAFF

FASPANEL KROKSKOG

ØSTERDALSPANEL

MØLLERSTUEPANEL

RUNDTØMMERPANEL

SKYGGEPANEL SKRÅ

RONDANEPANEL

15 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no
16 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no MM 33 36 38 48 68 70 73 95 98 120 123 145 148 170 173 195 198 223 9 2300 11 10500 12 1500 13 3500 14 2040 1500 1300 1000 850 15 1100 1000 800 16 1300 1000 850 18 1000 700 19 2000 1000 900 800 650 21 1000 800 700 400 22 950 750 700 600 500 23 2400 1800 1200 850 650 28 750 600 500 360 30 1400 650 450 34 400 36 1150 850 750 600 450 420 300 45 500 460 48 1000 650 650 450 350 300 250 230 200 61 73 180 140 120 98 230 I impregnerte pk: 10-15 % mindre volum 11x33: bunter á ca 100 m, 13x38: bunter á ca 130 m Pakkeinnhold (løpemeter)

DEKNINGSMÅL FOR TRELAST

17 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no Antall løpemeter pr m2 UTVENDIG KLEDNING HØVELLAST 25 mm oml, like bord falset kledning bredde glattkant normal pløying dyp pløying 45 22,20 26,40 58 17,30 19,60 70 14,30 15,90 13,70 95 10,50 11,40 11,80 11,40 110 9,10 9,70 10,10 10,20 9,60 120 8,30 8,90 9,10 8,90 8,40 135 7,40 7,80 8,00 8,20 7,70 145 6,90 7,30 7,40 7,30 6,90 160 6,30 6,50 6,70 6,80 6,50 170 5,90 6,10 6,30 5,80 5,60 195 5,10 5,30 5,40 5,10 4,90 220 4,60 4,70 4,80
18 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no
NOTATER
19 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2024 www.ottasag.no
NOTATER

Skansen 2G, 2670 Otta

Telefon: 61 23 68 00

E-post: ottasag@ottasag.no

www.ottasag.no

trykk: post@ igt.no - april 2024
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.