Page 1

#09

NYHEDSBREVET

PIONEREN

September 2015

I DENNE UDGAVE Side 2 Obersten har ordet 3 Stabschefen har ordet 4 Kongeligt besøg 6 Nye VPL - hold august 7 Byens velkomst til nye VPL 8 Stabsstillinger i INTOPS 9 US CCC Course 13 Flagdag 2015 14 Brave Beduin 2015 16 ”Train the trainer” in Kenya 20 En måned som menig 21 Flag i Kosovo - KFOR 33A 22 GEODEL i Baltikum 23 IGKMP 2015-II på øvelse 25 Navnenyt 27 Ingeniørtjenesten kampafgørende 30 7 HBUKMP på feltøvelse 33 Åbent Hus på Skive Kaserne 35 Den glemte udsendelse 37 Exercise Precise Responce 40 KFOR 33A på MISU 42 1 PNIGKMP på ALU 45 Dansk håndværk - er godt håndværk

REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, 7282 5021 Redaktion: Ingeniørregimentet, Garnisonenstøtteelementet (GSE) Formål med nyhedsbrevet: At styrke informationsniveauet mellem ansatte på Skive Kaserne Næste udgave af Nyhedsbrevet ”PIONEREN” udkommer medio december 2015 Deadline for input er 19. november 2015 til Redaktionen

Forside foto: 7 HBUKMP på feltøvelse 1 Side 1

Nyhedsbrevet PIONEREN september 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you