un mundo en branco e negro (IES Ponteceso)

Page 1

Un mundo en branco ou negro

Revista de educaci贸n en valores I.E.S. Ponteceso


E C I D ucción

IN introd

acoso escolar alimentac acces ión o á nos a m u a h s u o t i g e a r o g r a d s e d n ó i c a c l i eduemprego t n a f n i n ó i c a t o expl guerr a o s a m o s edica acce men inm tos i r s g e o p i a t r n a s a ción s a n i o m pcións s e r t o e r c t viven ura ursos xual da natu rais señada por un grup e d e o de profes evista foi elaborada ores e pro fesora al u m o d n a a v i d t c a o n ó s do IES Ponteceso i c a p i c rti a p e a a co e coa laboració n de ed outro e u ca s mem idad n u tiva m b o r c os da e de to dos os que amablemente nos cederon espazos para realizar as fotos, os que lles damos o noso agradecemento máis sincero

Es ta r


Empa tizar? Meter

i

d

E

e

no s

se na pel dos demais, percibir situacións alleas como p ro p i a s a c spe e t a d do o Sen res do ión com c s ac a m e m s r o o f o s nf os p ont se nta i rota e a t c s e mentos non valoramo e mos que sentimos. A gonis or se atend i a nos m tas d é ao a hab e d n í a u a uq eles, e a diferenz ilid tíaq d a o t r c e a s e a a n p o í s s d p t e sinta e pa em mos que fai que aínda sendo aem é a ncia leva comprender e senti coma se parti cipásemos na experie r máis Ma profunda is esta mente. c a p a c i d a d e medra coas propias experie e nt ncias q ende ue r as dos demais, e nesa idea movémonos neste trab serven de soporte para situ allo; na d ació e interpre ns que p e á r c r e e d e c p c a c e ta r ión d viven outras persoas o s o n s c m s e la á a n r t imentos que x i s xu engadir coñecemento e valo e ra n, stiza . ar no sufrimento de homes ara empatiz de mulleres qu tamos p e r e son protagonistas p r e t n I o ec n ó m u i c o l a a i l c l e o s s asignou. Empatizamos na iseria dos papeis que a m uen non ten que comer nin que lle dar á súa fa eq anza d ilia, no temor de qu r rado tu s e r , n a to s i ncomprensión m o d p r o r r en es o te n d a , s alienación o s e o c d a d ó s. a a rr s e u o g as tid iritual d máis próximas e favorables, qu ome p s s e á e son ns ro e st froito alei os situació humanos pero que b o s d m e s r n a ó e t s e x e n s , e e d r o p c er en o goze do s re s s n l ú u o p g g a l a r s a res d s condi o te og tod cións o mu an a dr én in d de ndo. Empatizamo ns e s ú s i ó c n n m o a c , g o u ze n ó do amor sen m ed a valor ta es ación do traballo, co to da u n e q s m da no goce ito ento proveita v e i r s n a m l u q e u e son exem a plo de em er volve s, no a tur a r n patía d n e e t ó i . l s sici e s o a e z d í d po u s x o e t quecen o noso m tex nas, que enri coñec n pr a e m e s u d h emen s a amizade lectura z to e cos sufrimentos e as inqu n a rs e c i f e i t r n a e e o f e d c i i d s d o anz as de Crecem as lleres co cidade u m e das s homaelimentan esta capa eali r da d a d e q a z ue viven u s ti miles persoas. stindo en percibir a inx i s de in r i u g mil s ouca p v n A intención, se o e n e c u e q s presumimo do o p lón m te n u n e o s d s e de persoas nun mund o s v ivir plena ríam av e d o p s e r le men an l e próspero. Sabemos que todos os homes e mu te n za sario e a c p az, porque a iso é ne a undo r a p e u q e e x p o h a e d z o o m é o mundo c o fog teria da que está feita a dig ar d nida humano, a súa casa, construída coa ma o de só hum ser terá sentido se nela estamos todos e todas. Moitos seres humano an s vive a da existencia. Eviden n no e c o i a r es t u a s s i t ua t c i ó r ns respons é un paso; oe o coñe abilíz xtr ce anos. e Moitos son os que, nun mundo cada vez máis acmento estes hom cesibl es e mulle e, tra res i mostrámos nvisibles. Son os verdadeiros construtores da paz e ballan por lle o noso re coñecemento Nesta publicación queremos in sistir ne sta ta das actividades desenvolvida refa e que quede como memorroiafesores e s no cur so 201 lumnas, p profesoras do instituto de Ponteceso. 0-2011 por alumnos, a

e mo qu


acoso escola


Que podía facer, en tales circunstancias, se non buscar un l ugar privado, un abeiro no que puidera estar só , ensimes marme sen in terferencias d de e os demais, e a stab topar alg ilidad o e e afe cto?. A m Fr iña situación era p eem arecid an D aáq yson ou no ue descr n ens ibe no inar': qu seu en “Eu p ec saio a erten are utobio cía a cía u gráfic nha r nd o 'En e ad ducid e fo sin a min rza úa oría de ar sp físi rapac ca res es e ión apt itud si es a dé nti tlé ti cas cas. E vi (a d vían un d ae som irect sc or cr etido ol a ao u s e l ead )… no o so s man A dir gall ect topam ob óns or os qu ob abe e s iro nun ter r os A itor co o io q co fú ue tb era lat ol igu ín .A alm rit ea to or ent os pa io ei m no de na o so cc sa li sc be om ir pa ñe iro s n ba a id im t in

n

n io s se

ad

en pr

de

s… mo

ter

no

e qu

no de a z i am e i de od da r o e be ía n a ir at d dio e m ío

ac

c ia ie n

éu

n

Oliver S

acks

cia n e ci

….

e

ad n o si

na

o’

o

Ot

Tu ngsteno

íb es

el


alimentaci贸


Diario

acfarl

de un x Que oven m rida aniátic Susie .Dic o :Grazas pola ías q túa carta ue pes as e máis, q que despois de terd es perd ue sem ido medio. I is re foi así e t n s es en Tamé que n dis teu estás uilos, engordaches un e que a cons irm lgunh tante as p án mente ten erso c he c tando perder peso h a a ma hipop . estes óta da t pr ob l ú mo a fam ema ilia no s s on et n te com e moi c u pa pren e fo o i di qu múns, m de rma e a is a co m n, s. A f ort qu nosa altura es somos, un ep co eo especialm e m ad ente cando so s a a no ó se me un facéndoo. conv s n p T t ales se sent eh ert nt ir in per a e ip n útile im soa ers nu se s so os com oa n inc nm er s d .T pr ap ca a o l a nt ici bl ce id em sd co a ef de m a er ac ca si e mo nx nd rn en o ip a d ou te a sd co ex est e act e co a m no m n c ente o i or om d po a. en rq O ué o ,a p qu se e ín ed stás bl da eng eb em dé qu ord er aé id bi ía an e l n. e l qu ga no a d e l r g a ac m alm ning e o unha om er d ut en xe r em t eé asi ad todo op , no e o ara np q T ue a re I .A está ce q s ue e. s sí e teas mo i gorda pesando 52 quilos

Aidan M s do

on

ane, An n M a c Pher s

p

2

q

s

e en s r í t r o ive o lo d d o a os no tó ar n ri ñ p n r e a e a o no ax fac arez om c n p a s nt nte da e i T ce p re s. tú a s e p e ue an q t s a oa s os r t e n p pu sab or qu s os n p é o o e u s n st qu os xu do c n a i n .É ol ga m cto o e a x o sp e m re s a a ó g ste di os e e e pr da ro m e e s e qu Eu r po é g o a oit m do

m añ s ta

os o os c m a ust sg

mo


acceso รก augdereitos humano


er

n

e

un

D

no

rop e o O tribunal Eu caso qu de vo e resolver: o asasina to a to da ito das a a. Súmase esta m s s atro x te kay u a denuncia or Hu or cida v co s mano kós r an na d mu imo te lit nid l n i o s a a ade ta A na P a y n a inte k s e or v rn a inatos, tortura en daz cion a propia Politkó , asas s , se s n ó i c a cue lla desta m cer ame xa a l. M t e a v b , s m str o as po ntos alos trat de o l os a d b e carne ex acr r am a e voz foron o gran c er es c eazas ívicos levo . O seu c qu ome ereitos c c d un o s m o p imp ito r c r o t m s o i i d e o í s a v i s c c h u s en nome e un no es. so at dun conflito político. O zeta un cheno a da n se deixou a G r o Po oparon s a v y o c a z e ás vit r is op nos seus ar tigos da Nov fas o, P ara os propio imas dos cist olitkó s soldados com as e cont vskaya era odia do polo a oa r a d s a b s polos ser arbaridades aínda súa vizos se políti militares. As cretos, p ca no a co olas mafi Cáuca utoridades non esca nve as, polos g p s aron á súa p r teron o e en C rupos lu h m a ec a h e P e n i a er a o o d u l ra p it r m kóvskaya na opio Pu ente atac numerosas a co a t nc d rmas de d in iencia do x a. Todas aga ornalism istintas fr estas bvaiu sallo tallas o o n ru t es. Hai q so e no punto Estrasb de aniversario para de m u i r a d e e n s e urgo de o dirixente rus o. O Trib atreve a dicir que o bería as denu seu asasinato é un unal u m ir nciou. a investi Europe Probablem g a c o ió d e eitos Humanos de e r D n p ente, varios in voces ocentes orque pode acontecer , namentre serán o que tantas veces s os verdadeir verm Politkóvskaya os instigad prese o n r tados como e e s do rec llas. Quizais por fin Es c s ul p a b l trasburgo escoite o laioeua asasinato pasean por es para calar as lam alfombras bouxa a o res dor que d s. N o n o n p s a m ó e u h t P s o o it d re o e s d o li t k en para todas as v óvskay ítimas da gran m a senón de o leste entira rusa. te

es

qu

am v

r

e

le ul


drog


les, qu e va

n

ro

m

n

compre Ca nder !. Vo nd sted os e no n os iso aímos, coñe co n sem ce. C tam on eles non se o p s r fala n c e- pe vid histe u nc ax r s o , d n a. ecim unca u nt o os, s f p a a rvada lam dend Non s, bur eoc os nos radas, o con l d e x en falamo i o, e tamo s de tías ó s nu s. N é co n c a na o m para po n o se da. N der co on c non n sei. Lev ntarlle o os c m am o unic - Iso s a alg oñ s toda amo emp uén e a puta s¿ cé as m re é e ram nte iñas - No b n o d np mov . os od idas e?. P en no í o absoluto. am . r is ite ov ss aís eñ ua .D o a erlle nd v e o. sp n T o t i e is d ña -¡ s pe e qu No qu s e morrera Fierr ad n!. e d o, paseino e l a o f a ta s no ¡N rlle s l. E q ue v on mái rgu ía a s vo os p foi íam l t a a i m s de s ao un ep os F ierr ola tem a o lo pe cc a. F ber s r r á ide qu oi u ndo fe c m e na nte tam e: “ co asa cci nt ! e sin , de inu nte N o”, nte o ou “as qu sa . . In asi e no” . t clu ám m s o oc o sll fo an ra ee do de int día for en b sí za ta eb .E mo m e os r an lo slle , go pa fo do be i r ,c ar p be lle or qu an . P is ra ixe do o qu e .C mo ch ela arl s am os bo t a ivo te a id lla ea.

- ¡E

.

o -N

S

ia ab

ie Fo

on

po

b ca

e co ula olp a b b g a est á am el

ez

c a . ia, ulle pileta c n o a

el

da

o ac

os

rlle

ntr

a


educaci贸


s o e ma l ó n s qu e

a

o isteri os du m á i n de pr of und ía nn os so p ía o it an, dic ar Per . o L ol llen o os a o e: páj d o de tr aros igo de J Ri uad to ala o g di in ara me cí cu t s a i e sto t r e nen qu um l l l a d e e a na jarjan e áb lgú all que ha ta e u de tr n bí tra n ijo a b pa ro n allo pe on plan o. dici tas m r sen onoc e resp o til s irar q e e d o ab qu fam ón x e eas ido d i l ia a , ñ era i t , a i c a ali G bo da noite e O po d es os t n mo

D

d

Manuel Rivas

at s t a l m e s x fo o m r m o o bia g

sa

R

L

r

e

Am

o

to

in

e d q u uraba o d e e u

s


empreg


r re io Fe iro

NOITE D

E PE DR

s o Emil

ONG A

A

Agor a tomo o sol. Pero até agora trabe lléi c inco neta anos sin sosego. Co mín o pan suando día a día nun labourar arr eo . Ga st e pas i o tempo co xornal dos sábados. óu a primav era, v Din eu lle ao patrón a frol do inverno. o meu es ia forzo miñ a moceda Op de. Nada teño. atrón está rico á miña co nta, eu, á sú Ben p ensadoa, estóu vello . , o patr ón tod Eu non o mo lle de nin debe b o siqu . era is te sol q ue agora to m o. Mentr es o t omo, e spero . L C el


explotaci贸n infanti


at

Par a to do h de nenos e ome é unha vergo xplotado nza, un crime, q s no mu ue existan en ndo. O dousce xor ntos cin b rigado nada cuenta m s a s t r e a illóns es sgota ballar d doras cra e sde os por unh c i v n co, seis a as moeda má itude nos en ofici s, cando te ou semiescravitu is b os insalubres, ñ e n so d a rt e, porque mo ixos e, s de it o e s cativos trab que n pr tod allan en réx otecció os no o ti imes de ill m ó n s e s n st E d a. s l ic e e d é g a m o l n ni n po. enos, a s neno quinc s que v nalfa em an ás esco b illó Atóp las, sofren enfermidades infecciosas, feridas etos, má ns d ne , a is frac los na amp en no os, s gran eno u t o c m o a o t n n o sq a s t c países m des cida ións ndo s son u m u d e á e o s d is po rá et explotados. bres. En A aldraxe s, rab Cando un se ac s est alla hega a esta realidade, d mé e inm ban án r tra e i diat ca nas ho vé mina o re xe Lat sd s a c d ina, e carb oa ord es ó l n a c eá écu en épocas ance a histo da Revolución Ind los dos no saú ria dos ustria .H sos ollos. de. l. Si t oxe R e E u es nfe ació pr no m pr rmi es ns q undo x ote dad e a non h u cci a e t s ir an que de ón stas sociais qu i u e q n e s re sp cria co ev inm ec a involución das mos e iole t lo cían d te or venc op nci a x l u ali o efinitivamen gr p b , i o i an l das v l o l a b a a l r t a dad s horas de ció a oq olver n, p ron rea e. E ue s on: tube e ato stes o lida rculose, cólera, sífilis los con pan expostos . feito de der san os cat s abe as p eito gue a ivos d O r An r a a l n e a t tes e e b s sá s m t r a a as de bsórb ós t ra da fi do d edu n enno n Nietz o e s cac que v s como sche: ¿ i Ernesto ión u v n imos un os valo vórtice, fa Sábato res xa n c e n d on valen?. o

d

e

n

pa


guerr


er ng i m Me ida l e ies urm e L nte d de u ar e qdame millar lug d n , n ra un a ura min eguprof áis du a s r u a a o a t Es stab res m nc P e ment oaba onia. v s o l r i Co b ombarde soas. o om i dunhas quiñentas per casa c o c oñecido sen of ando l u o resultad b am e entullo O tras quiñentas mil de oreas d m s a ic entre as fantasmagór tomar e a miño a c nte ue nta ar q d i c u nd dil quenolle pe rtencían as ruínas dos fogares desfeitos .

i

i

k

r se

Markus Zusa

bro s

C in cocentas almas.Leveinas nas mans, coma se fosen ma letas. Cand Ou boteimas ó ombreiro. Só levei nos brazos os neno o aca bei, o ceo estab Se te fix a amarelento, abas coma un xorna ben, l en chamas. da g aínda impres uerra s e lían os to e tem o qu titulares que comentaban o desenvolvemen as po no edaba e lan l o m estilo. oito zalo in Como o ceo trab lonx má stan me gusta a ar e l r . te. lo po Doían r is r í u a g a rrancalo de alí, en Out r fac me os brazos e despo ceo ros t a cousa estaba que er. Co a ardaro ardía, aínd Caris de qs e r m o sería n u n po gab ue pecol d ea uco máis a a asa ler m . Tiña que gardar, moitos morrer a, alm ran áis a on ir a máis lev a ca os ú lmas, pol sitios, o q an u e v o r l l v í n t c b a i o oniz mos Coloni ñece tei a máis ada d avións. E pre av tarde, pouco r senciei alg unha cr ista o exce iatura ado cara pcional. lescen ó que t e cando, mo se con habí i vertera a un grup nun ceo sulfúrico. Cerca o de nena dela s de s sin dez anos alou . Unha algo .-Qu eé Al adroa de li isto?. s.


inmigraci贸


,

s,

cu

e

m co

c aa

t r e ,s e d a em ba r c aci ón

ran

o ns Alo

a asc

a esí talarse v a ins r r t o te A up an s. l i a o c b d va ca on , a xe e s t do o rri en ela ed o u m c q m ns pe rp o da ra or t e t a co a rz qu po so fo ab a m z n e d e en i a an nt ot m . as is c nh e av Pol in e ce r r r ou o . u c c s u a d a n r u e o s e s ,q ir re vo uin xe ent cil en mo ble a í se g a s f o a c i c embar d ta oteir pa bar es os a tan d in coc o , a d le n ore sta can ab du teu n m i a o u. O s da c rm o t e o t a s in iss o n d xe Naf outrvoz l a ba , a uoi lon o d s semel v a o súa c vi da star m vin nditaei a a o n c e ó , e qu esi s eu sco ía re:c só e xpr iamo ira vez a e er p a n a t i e s b n e d v e e, d o n d er r a én ser xa nofoi a d meu homr. Non m ta ga a a ane, o ma EsA u s o s e l E po án ca. n ch o ” r d a i irm t b o glu eá n e s d a r ar es, e ag lant m u p u i e tr que n a para b ve a r r u e b me on toda a gravidez do ue q a a, ord c a rte me amarrou á únic pe a so deses a e u i do rq o p or m a de as Cart

es

ad r id

ac

"Aq u ela n o ite e s pe ra m os a qu o e o s a di pe ca r c f í ió sd ns a s a d co eq pr us a u a i e a s n ,e de no h á a s s Tá s t res e tiñ n c d a a n ma o a r. ss ñá Er úa a s m un an ha b arc a f ráx il, ag

,

F

p

ra d

c

iq ue ,


acceso medicamento


tima de amor e enfermidade

eiro r e P Lois

ra b m so á o d n i v i v r a só puulaidrlelen peavrita sempre a quen amaba inoc doses letais de amor que envelenaba a súa alma cunha dor eterna sustituíndo o desexo polo exilio ia c n e t s i s e deixándome levar sen r ia x l a t o fondo dunha interna a de nos aniquilación che

Somentes

ía úl Poes


minas antiperso


A dramática secuencia dun rapaz

palestino cun cinto de explosivos n

bism

o....

A

oa

Ros a

A

o s e u c o rp o é a la q ina u que s to a e do d c i o áfica n u e gr a a imax n n lidade q de cad uere s a catro uicidarse ando sexa grande. Isto é o que psiqu nenos c iatra Eya desa s e des d el Sarraj na que o 35% p má r e d n o s d r a e paces e dunha in r tires con vestigación do o 14% tra o esta do de Israel. Resu d a s lt se r a o a doado erguer o n ccidental e a nte cusalos d oso d pazas de n es o e Gaza m do á is e disp escuro s ado asegu fanatis lescen ara raron q m tes cho o uerer ser nam n c r e lixioso. ídos entre o m entr on fu M áis com ar e o sís contra eles, es plicado novo as nen de parece im muro súa vergoñ os se com axinar como se a a d s fa xe e r i p s m r l aelí icad ado n mil . mo m M o i su áis complicado p fog as m par oti nica rre arece intu ece orre va are m ír que s e d r n e t e con pedras. M da nd s s enten m c , u á is brir q e se se acu ata cando p u o e sad d r soldad s e e r n n te ou ca n c do os de a int n d o v e n a m os xud s piscinas ndo conte ere imp c éd o íos la d m b o o p l r s la a i c c s n io c a n o non só a ico mudos a destr ismo cos lonos es te u c c r c i r ó o i n r xe srael ristas. enza s, q dos seus op ís che É co nunh ou u e com olít as de a mplic a r g uga ar a ico eden a o d o p qu ran sd un c e ro imp ión d ed ite ta o e r i e n tipo reli scindi ubi fern cto ble. Q xioso senón a as futu dos o. Por iso a c ue mi u s, n r c a i o o ó m n u les de étic n d dos id ou a a d v e i a i d n te a . d rapa rn alb Cóm acional deb ous á q ue e ces pobo e deixa pre qu ane s s t e r . án a se implique de che Porque de m is, o o i b n o r u s n a oca u pe ha pront rapaces p r car os. a solu dos rruqu alestinos, aa neir ción ao igual eiros. T o u t ao c que os r eñen derei o lado onfl to a estar v israel ito p ís, te ivos. o pé d ñen Como ale teñen o de der eito stino ber de p rese a s -isra rvar oñ a vid ar elí a dos co dema n is.


opci贸ns sexuairecursos naturai


ille se aque

pondeume que non. Sabía de l terreo lle pertencía. Res

in tera, abr

s q ue

á vista que cumprira os cincuenta.

Cincuenta e cinco, díxome.

o seu único fil nci lo; logo a súa muller. tar a de Acabou retirándose a aq árbor con uelas solitarias te e rras, onde s. Agr am se egou q abil ue, a falt idad a e os doutra oc upación m espír áis urxente, de itos s cidira poñer remedi olitar o a aque i os. Pe nll l esta ro esa eq feli d ue e cida mesma n tr xuvent de. ude emp in t a urrábame ano a consider s os ar s eus d ía b ez m asta il car nte vida ballo , en t s ser rinta ían a n no o os pl a céan ntaría tantos má o is

vid a. P erde u

home. Saltaba

ios da les design ib ic d e r p im ores e dos con perder a metade a mans dos roed ntes a onde a d i v n o allos c Providencia. Así pois, aínda quedaban dez mil carb

ba tres anos

. Plantara xa cen mil uel deserto q a n o d n planta

ño ntación. Supo idado. Tr as o xantar continuou as tarefas de pla

resp ostas . Leva

sumo co

perte ncese a pe rsoas que non lle outorgaban maior importancia. Non tiña o

Pregun te

ro na a vara de fer ar v ra c a ou Entón comez

o atos n r u b o d

o

a us

e

tra

e Díx

d nce lle co


tortur


ber ond e es dicíalles taba que no n, qu no e no sd que e em u so ns u ais a bes tom bía e. T .E and da io oo u qu qu que ev pel i l o, q o fa es ue ab oste é c énd un era al d cab es ose l impo Lev o d rón p sible o e e ár p q n

Eles querían s a

q

ta

ía od

c

s

de

de

ar

e

.

Ferreiro

pol o

me uo ficio.

a casa

ld para as guerrillas xen sa M pre . No ía. lto to gun en ns Ne c tando se eñ ó h os n facerm s s a or, a m o s n c Be alm ado ec di mal eu n, d aso R aíl e ch íx e ac . ¿O nlle á d í én mo xom ns nd eu, sd ee para me as e o tr a Se stá es miñ a ba s Q a rs e s na as tiven e llo, ue e arm sa e es lev ita u aé as r n a m son era oP ra am as ? ab ere iñ a un o ¿O roc sP h vid am ha adr a, nd s ó anc e e en n, d fro o es hea má es ea tá nte is p n l c ar ca u o ira me av rto s sc infi el ca Ta ;d óm nda r no t o os ise tra . re d ba ao nto llo r xo g an pa rna ra iza Ce lq ac ue ció lso a g sa n? Emil añ ed o io

a

ue n arv on alb san me a o. N os e , n p on se pa el r i m s tá e ra e ñor, e ir o d pin u u e n nada non nd ca tor, so n porq o qu l a e b e tiña q u n o e o o zo eu v nm ue e i e v ue o do es ma oc u no n p meu t a o d á d n fa ra e má ron a cía me sí frío espi is política po nin r, po que esa. rque ñerm ha eu era b ía un e en om p pre por an Nadal pola tarde, que raga d so m ran e da oi pe nte Merelles o que di chego mosquit ch rixir o r u i s g ca os un os a qu ao r to , s o

tr

i dic

c ió

g Se

A

uiu

me


vivenda


os nove. n xe Ata No o l e d esa n viñan cidad noi e; vivira nun lugarexo con te n t r viv riba, por emba a z ixo, pola a ira s beir d nn a s; esfarelaba u n n sós tro porque lev luga ab r da an d n p ea ova eque a sú de do c r l de tobos, po ad rec a ha r r n i c h l l u o e a se o aire rna e ; n ro i inc m z ,e óm inera siona lle ,n c z e dos a la v od lu se que se om c a a c , o a b no nseira na no rta n da qu pod n en ía entr e a pen fos a ar norm s en es almente aquele en s cativ o s becho tía cos que ían nse no seu; unha estreita gabia r, os ue os ollos se afixeran a ve q a n ra cu s s a non trop e ezar e os pulmóns a subsistir. do a b ó c ue chamaban casa; unha ca b ia q mpa a g a hab Unh itad e d n o d m e den xente viva, e falaba co ap qu te en t x p or ro beira da or s voce d un s, ento fend e d e n fun spa lecidos, s a ab rex en teren por o il, c erta ma ers na cid os ñá u e e a q de; unha tri ; os na ec ste regaña da seu proc os un ura d s hab ha e aire e luz e algo de mantenza , remo itan olla pe end ndo os tes qu pazos dos Grandes Cu o s p lpables aía ala e un t , bra n c na cus obo-ga s piñ bia-camp non ada and a-fenda; dita un burato inc o xenreir s omp q u e a , s; rensi blemente, seguían c ha ma ndo cas a.

á

ou

ha

cous

a ni ng u n

iña

Xosé Neira Vilas. ome de pau

to

Oh

ev

bura

ola

to

ar

nd e ri

e

bo

ro


s fá rmer nta ans ón, Ent e as m sase na s supe t res ce o , Desd o procé dese n caixa o. r n caca ey e vé tra na o caca , Richa n s Her r que e de vén oronto as de n T dóla as de o sta de ontañ m i . alde ornal s,n as acións , x r Un s aldea s plant scansa e desa ro reu a ou a d . Antes e Perc do sent colat rodea ho Can as de c opous e an t barr ada, a probar t den nunca Eles

I.E.S. Ponteceso

superm tiña de cab outro máis E algu home anun e mañ móven e arra debaix cruza camiñ cando


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.