Page 1

265,8 332 2,96 324,6 1,00E-16 0,12 947,3 ? 7 94 7,00E-07 1826 Antoine J. Balard

2 8 18 24 DO 1 (HIDRÓXENO) 8 AO 38 (ESTRONCIO) 2

ElementosI

186,207


símbolo

Foto punto fusión: Kelvin punto ebullición: Kelvin electronegatividade

Nome

Afinidade electrónica:(kJ/mol) Conductividade eléctrica: (MS/m)

Conductividade térmica: (W/mK)

Calor específico: (J/kgK) Dureza [Mohs]

configuración electrónica

número atómico

C

Sólido

Br

Líquido

He

Gaseoso

Rf

Descoñecido

Valencia Radio [calculado] :(pm) abundancia [universo]:(%)

ano descubrimento descubridor

masa atómica

Non metais

Metaloides

Outros non metais

Halóxenos

Gases nobles

Metais de transición

Metais do grupo p

Metais Lantánidos Alcalinos

Alcalinotérreos Actínidos


H 14,01 20,28 2,20 72,8 ? 0,1805 14300 ? 1 53 75 1766

Henry Cavendish

1,0079

1 1

Hidr贸xeno


He 0 4,22 ? 0 ? 0,1513 5193,1 ? 0 31 23 1895

Pierre Janssen, Norman Lockyer

4,0026

Helio

2 2


3

Li 453,69 1615 0,98 59,6 11 85 3570 0,6 1 167 6,0E-7 1817

Johan Arfvedson

6,941

2 1

Litio


Be 1560 2743 1,57 0 25 190 1820 5,5 2 112 1,00E-7 1797

Berilio

Louis Nicolas Vauquelin

9,0121

4 2 2


. K.

5

B 2348 4273 2,04 26,7 1,00E-10 27 1030 9,3 3 87 1,00E-07 1808

H. Davy, L. Gay-Lussac, L. J. Thenard.

10,811

2 3

Boro


6

C 3823 4300 2,55 153,9 0,10 140 710 10 / 0,5 4 67 0,50 ?

2 4

Carbono

12,0107


7

N

63,05 77,36 3,04 7 ? 0,02583 1040 ? 5 56 0,100 1772

2 5

Nitr贸xeno

Daniel Rutherford

14,0067


8

O 54,8 90,2 3,44 141 ? 0,02658 919 ? 2 48 1,00 1774

2 6

OsĂ­xeno

Joseph Priestley

15,9994


9

F

53,5 85,03 3,98 328 ? 0,0277 824 ? 1 42 0,000040 1886

2 7

FlĂşor

Henri Moissan

18,9984


Ne 24,56 27,07 ? 0 ? 0,0491 1030,0 ? 0 38 0,13 1898

Neon

Sir William Ramsay, Morris W. Travers

20,1797

10 2 8


Na 370,87 1156 0,93 52,8 21 140 1230 0,5 1 190 0,0020 1807

Sodio

Sir Humphry Davy

22,9897

11 2 8 1


Mg 923 1363 1,31 0 23 160 1020 2,5 2 145 0,060 1755

12

Magnesio

Sir Humphrey Davy

24,305

2 8 2


Al 933,47 2792 1,61 42,5 38 235 904 2,75 3 118 0,0050 1825

13

Aluminio

Hans C. Oersted, Friedrich Wรถhler

26,9815

2 8 3


Si 1687 3173 1,90 133,6 0,0010 150 710 6,5 4 111 0,070 1824

Silicio

J. Jacob Berzelius

28,0855

14 2 8 4


15

P 317.3 553.6 2.19 72 10 0.236 769.7 ? 5 98 0.00070 1669

F贸sforo

Hennig Brandt

30,9737

2 8 5


16

S

388,36 717,87 2,58 200 1,0E-21 0,205 705 2 6 88 0,050 -500 ?

32,065

Xofre

2 8 6


Cl 171,6 239,11 3,16 349 1,00E-08 0,0089 478,2 ? 7 79 0,000100 1774

Carl W. Scheele

35,453

Cloro

17 2 8 7


Ar 83,8 87,3 ? 0 ? 0,01772 520,33 ? 2 71 0,020 1894

Sir William Ramsay, Lord Rayleigh

39,948

Argon

18 2 8 8


19

K

336,53 1032 0,82 48,4 14 100 757 0,4 1 243 0,00030 1807

Potasio

Sir Humphrey Davy

39,0983

2 8 8 1


Ca 1115 1757 1,0 2,37 29 200 631 1,75 2 194 0,0070 1808

Calcio

Sir Humphry Davy

40,078

20 2 8 8 2


Sc 1814 3103 1,36 18,1 1,8 16 567 ? 3 184 3,00E-06 1879

Lars Fredrik Nilson

44,955

21

Escandio

2 8 9 2


Ti 1941 3560 1,54 7,6 2,5 22 520 6 4 176 0,00030 1791

William Gregor

47,867

Titanio

22 2 8 10 2


23

V

2183 3680 1,63 50,6 59 31 489 7 5 171 0,000100 1801

Vanadio

Andrés M. del Río, Nils Sefström

50,9415

2 8 11 2


Cr 2180 2944 1,66 64,3 7,9 94 448 8,5 6 166 0,0015 1797

Cromo

Louis Nicolas Vauquelin

51,9961

24 2 8 13 1


Mn 1519 2334 1,55 0 0,62 7,8 479 6 7 161 0,00080 1774

25

2 8 13 Manganeso 2

Johann G. Lehmann

54,938


Fe 1811 3134 1,83 15,7 10 80 449 4 6 156 0,11 -2000 ?

55,845

Ferro

26 2 8 14 2


Co 1768 3200 1,88 63,7 17 100 421 5 5 152 0,00030 1735

Cobalto

George Brandt

58,933

27 2 8 15 2


Ni 1728 3186 1,91 112 14 91 445 4 4 149 0,0060 1751

Axel Frederik Cronstedt

58,693

NĂ­quel

28 2 8 16 2


Cu 1357,77 3200 1,90 118,4 59 400 384,4 3 4 145 6,0E-6 -8000

Cobre

63,546

29 2 8 18 1


Zn 692,68 1180 1,65 0 17 120 388 2,5 2 142 0,000030 1500 ?

65,38

Zinc

30 2 8 18 2


Ga 302,91 2477 1,81 28,9 7,1 29 371 1,5 3 136 1,00E-06 1875 Lecoq de Boisbaudran

69,723

Galio

31 2 8 18 3


Ge 1211,4 3093 2,01 119 0,0020 60 321,4 6 4 125 0,000020 1886

Clemens Winkler

72,63

32

Xermanio

2 8 18 4


As 1090 887 2,18 78 3,3 50 328 3,5 5 114 8,00E-07 1250

33

ArsĂŠnico

Alberto Magno

74,9216

2 8 18 5


Se 494 958 2.55 195 1.0E-8 0.52 321.2 2 6 103 3.00E-6 1817

Jรถns Berzelius

78,96

Selenio

34 2 8 18 6


Br 265,8 332 2,96 324,6 1,00E-16 0,12 947,3 ? 7 94 7,00E-07 1826

Antoine J. Balard

79,904

Bromo

35 2 8 18 7


Kr 115,79 119,93 3,0 0 ? 0,00943 248,05 ? 2 88 4,0E-6 1898

Sir William Ramsay, Morris W. Travers

83,798

Kripton

36 2 8 18 8


Rb 312,46 961 0,82 46,9 8,3 58 364 0,3 1 265 1,00E-6 1861

Rubidio

Robert Bunsen, G. Kirchhoff

85,4678

37 2 8 18 8 1


Sr 1050 1655 0,95 5,03 7,7 35 300 1,5 2 219 4,00E-06 1790

Sir Humphrey Davy

87,62

38

Estroncio

2 8 18 8 2

LIBRO DOS ELEMENTOS I (DO HIDRÓXENO AO ESTRONCIO  
LIBRO DOS ELEMENTOS I (DO HIDRÓXENO AO ESTRONCIO  

Libro coas características dos elementos e coas fichas para facer o mural

Advertisement