Page 1

PEDAGOJİ

OKULU 2013 - 2014

İELEV Eğitim Kurumları

İELEV Özel İlkokulu ve Ortaokulu


PEDAGOJİ OKULU


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir psikolojik yardım hizmetidir.

REHBERLİK ANLAYIŞIMIZ İELEV Eğitim Kurumlarının vizyonu analitik düşünen, farklılığa saygılı, mücadeleci ve dayanışmacı bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda “önleyicilik” “destekleyicilik” “süreç odaklılık” ve “gelişimsel rehberlik” çerçevesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde sürdürür: Öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve yeterliklerini tanıması, Öğrencinin çevresiyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmesi, Öğrencinin problem çözme, karar verme ve kendini yönetme becerilerini geliştirmesi, Öğrencinin gelişim dönemlerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı olarak gerçekleştirmesi temel hedeflerimizdir.

PEDAGOJİ OKULU KURALLARI Çalışmalar sırasında katılımcıların deneyim paylaşımları “gizlilik ilkesi” çerçevesinde değerlendirilir. Katılımcı her birey tek ve biriciktir. Birbirinden farklı da olsa herkesin değerlerine, inançlarına ve düşüncelerine saygı gösterilir. Çalışmalar zamanında başlar ve bitirilir. Çalışmalara aktif katılım önerilir. Bununla birlikte üyelerin cevap vermeme hakkı vardır. Çalışmayı ilgilendiren kararlar birlikte alınır.

1


Bilal ALBAŞ İELEV Özel İlkokulu ve Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Koordinatörü

Yalova'da doğdu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsünde 8 yıl süren Psikodrama ve Sosyometri eğitimini başarı ile tamamlayarak “psikodrama terapisti” ünvanına hak kazandı. Kişisel gelişimi ve eğitimi çerçevesinde “Klasik Psikanaliz” sürecini Psikanalist Bella Habip'le tamamladı. Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesinde 3 yıl gönüllü olarak çalıştı. Çapa tıp fakültesinde yüksek lisans döneminde psiko-onkoloji çalışmalarına katıldı. Çeşitli eğitim kurumlarında psikolojik danışman, eğitim koordinatörü, eğitim danışmanı ve yöneticilik yaptı. Aura ve Ayna Psikoterapi Merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev aldı. Arkas Holding, Telsim, Digitürk, DYO, İAS v.b. kurumlara yönelik şirket eğitim çalışmalarında “grup lideri” ve “eğitimci” olarak katılım sağladı. Halen Marmara Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve İELEV Eğitim Kurumlarında psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır. Kişisel ilgileri çerçevesinde felsefe lisans eğitimine devam etmektedir. Yayınlanmış bir meslek kitabına katkısı, pek çok sempozyum, panel ve konferansta sunumu mevcuttur.

2


Ayşen AKAYOĞLU İELEV Özel İlkokulu ve Ortaokulu Uzman Psikolojik Danışman

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Darülaceze Müessesesi, Çocuk Esirgeme Kurumu Üsküdar Şubesinde staj yaptı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalında başladığı yüksek lisans öğrenimini 1991 yılında “Çözücü Maddelerle Çalışan İşçilerde Nöro Psikolojik Etkiler” başlıklı teziyle tamamladı. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında “Bankacılık Mesleğinde Çalışma Statüsü, Süresi İle İlişkin Ruhsal Etkilenmeler”, “Çözücü Kimyasal Maddelere Maruz Kalanlarda Nöropsikolojik Etkiler”, “Kurumlarda Yaşayan Yaşlılarda Demansı Etkileyen Faktörler” gibi araştırma çalışmalarını yürüttü. Çocuk gelişimi ile ilgili Bender Gestalt Görsel Algı-Motor Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Denver Gelişim Testi-II, WISC-R Testi uygulayıcı eğitimlerine katıldı. Psikolog Ursula Günster Schöning'den özel öğrenme güçlüğünün özellikleri, okula ve aileye yansımalarını kapsayan AFS metodu eğitimlerini tamamladı. 2011 yılından beri İELEV Özel İlkokulunda Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır.

3


Dilşad KOLOĞLUGİL BİNGÖL İELEV Özel İlkokulu Uzman Klinik Psikolog

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 2005 yılında mezun olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamladı. Bitirme tezini “Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu 12-24 ay bebek evinde çalışan bakıcı annelere yönelik eğitim ve süpervizyon destek grubunun bakıcı anneler ve bebekler üzerindeki etkilerinin araştırılması” üzerine yazmıştır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde staj yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında ise ÇAPA Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı'nda, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nda ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi'nde klinik stajlarını tamamlamıştır. Uzmanlığını aldıktan sonra özel bir merkezde erken çocukluk dönemi, okul çağı çocukları, ergenler ve aileleri ile psikodinamik yaklaşım üzerinden çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreçte oyun terapisi ve çocukta psikolojik değerlendirme (gelişimsel, bilişsel ve duygusal alanlarda) üzerine çeşitli eğitim programları ve süpervizyon çalışmalarını tamamlamıştır. Ekim 2012 tarihinde Anna Freud Center Tavistock Kliniği'nin düzenlediği Bebek Gözlemi Eğitimi'ni tamamlamıştır. İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği'nin (ICEPPD) 4 yıl süren Formasyon Eğitimi'nin 2. yılındadır. İELEV Özel İlkokulunda Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır.

4


Ece UÇAR İELEV Özel Ortaokulu Uzman Klinik Psikolog Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden 2011 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında burslu olarak tamamladı. Bu süreçte üniversitenin danışmanlık merkezinde çocuk ve yetişkin danışanlarla bireysel ve grup terapilerine devam etti. Bitirme projesini üniversite öğrencileriyle öfke yönetimi üzerine yürüttüğü grup terapisi üzerine yazdı. Lisans öğrenimi sırasında Katholieke Universiteit Leuven'de ayna nöronlar üzerine bir araştırma yaptı. Bu araştırma üzerine yazdığı makale “Cortex” isimli uluslararası bir dergide yayımlandı. Her yıl Avusturya'da düzenlenen, uluslararası ve disiplinler arası sempozyum ve seminerlerin yer aldığı “Forum Alpbach”a burslu olarak katıldı. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği'nin “Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını Engelleme” ve “GençRUH” projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Özel bir danışmanlık merkezinde otizmli ve öğrenme güçlüğü olan çocuk ve ergenlerle çalıştı. Kalkınma ajansı desteği ile yürütülen Oyun Temelli Matematik Projesi'nin ölçme ve değerlendirme ayağında görev aldı. Yüksek lisans eğitimi süresince, süpervizyon altında, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi'ne okul ve çevresinden psikolojik destek almak için başvuruda bulunan danışanlarla Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) modelini kullanarak 187 saatlik klinik staj programını tamamlamıştır. Çocuk ve yetişkinler için kullanılan çeşitli psikolojik değerlendirme araçları üzerine eğitim ve süpervizyon almıştır. İELEV Özel Ortaokulunda psikolojik danışman olarak çalışmakta, mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla seminer, sempozyum ve kongrelere katılmaya devam etmektedir.

5


Nur MCKEOWN İELEV Özel Ortaokulu Psikolojik Danışman

1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü bitirdi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans derslerini tamamladı. 1996–98 yıllarında YÖRET Eğitici Eğitimi programını tamamlayarak, yetişkin ve gençlerle grup lideri olarak indoor-outdoor çalışmalarda görev aldı. Anne-baba, yetişkin ve gençlerle iletişim ve ilişkiler başta olmak üzere farklı konu başlıklarında grup çalışmaları yaptı. Davranışçı, Bilişsel ve Varoluşcu Terapi Yaklaşımları konusunda Prof. Dr. Kadir Özer'den eğitimler aldı. 2005 yılında Aile Terapisi Temel Eğitimi'ni tamamladı. Uyuşturucu madde kullanımı-bağımlılık önleme eğitimi aldı. Eğitim ve Psikoloji alanındaki çeşitli toplantılara dinleyici olarak ve sunum yaparak katıldı. Prof. Dr. Kültekin Ögel, Prof. Dr. Talat Parman ve Psikyatrist-Analist Sezai Halifeoğlu'ndan alınan grup süpervizyon çalışmalarına katıldı. İELEV Özel Ortaokulunda Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır.

6


AÇIK HAVA EĞİTİMİ Etkinlik No 1 İELEV Eğitim Kurumları tüm çalışanlarının katıldığı açıkhava eğitimi etkinliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi öncülüğünde ve Beden Eğitimi Bölümü ile işbirliği içinde gerçekleştirilir. Tüm gün boyunca süren bu etkinliklerdeki amaç, ekip çalışması içerisinde etkili iletişim yollarını ve yaratıcılığı kullanarak çeşitli problemler çözerken, hep birlikte eğlenmek ve üç kampüste etkinlik gösteren İELEV çalışanlarının kaynaşmasını sağlamaktır. Tarih: 29 Ağustos 2013 Perşembe Saat: 09.00 - 16.00 Yer: Nişantepe Ormanı Çalışma Yürütücüsü: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ve Beden Eğitimi Bölümü Katılımcı: Tüm Öğretmenler, İdari Kadro, Okul Çalışanları

ANAOKULU ORYANTASYON “ANASINIFINA BAŞLARKEN” Etkinlik No 2 Bu etkinlik ile öğrenci ve veli oryantasyonuna katkı, velilerimize gelişim psikolojisi konusunda bilgi aktarımı ve okulun ilk günlerine dair uyum süreçlerinin paylaşımı sağlanmaktadır.

Tarih: 2 Eylül 2013 Pazartesi Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İEL Asım Kocabıyık Konferans Salonu Çalışma Yürütücüsü: Dilşad Koloğlugil Bingöl Katılımcı: Tüm Veliler

7


2, 3 VE 4. SINIFLAR ORYANTASYON “DESTEKLEYİCİ EBEVEYN TUTUMLARI” Etkinlik No 3 Bu etkinlik ile velilerimize gelişim psikolojisi konusunda bilgi aktarımı ve okulun ilk günlerine dair uyum süreçlerinin paylaşımı sağlanmaktadır. Tarih: 4 Eylül 2013 Çarşamba Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İEL Asım Kocabıyık Konferans Salonu Çalışma Yürütücüsü: Ayşen Akayoğlu Katılımcı: Katılımcı Veliler

5. SINIFLAR ORYANTASYON “ORTAOKULLU OLMAK” Etkinlik No 4 Bu etkinlik ile velilerimize ergenlik, akademik süreçler, değişim ve uyum süreci konularında psikoloji bilgisinin aktarımı sağlanmaktadır.

Tarih: 4 Eylül 2013 Çarşamba Saat: 14.00 - 16.00 Yer: İEL Asım Kocabıyık Konferans Salonu Çalışma Yürütücüsü: Ece Uçar Katılımcı: Katılımcı Veliler

8


1. SINIFLAR ORYANTASYON “İLKÖĞRETİME BAŞLARKEN” Etkinlik No 5 Bu etkinlik ile öğrenci ve veli oryantasyonuna katkı, velilerimize gelişim psikolojisi konusunda bilgi aktarımı ve okulun ilk günlerine dair uyum süreçlerinin paylaşımı sağlanmaktadır. Tarih: 5 Eylül 2013 Perşembe Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İEL Asım Kocabıyık Konferans Salonu Çalışma Yürütücüsü: Dilşad Koloğlugil Bingöl Katılımcı: 7 - 8. Sınıf Öğrenci ve Velileri

6, 7 VE 8. SINIFLAR ORYANTASYON “ORTAOKUL VE SONRASI” Etkinlik No 6 Bu etkinlik ile velilerimize ergenlik ve akademik süreçler ile değişim konularında psikoloji bilgisinin aktarımı sağlanmakta, yeni sınav sistemi ve sınav kaygısı ile psikolojik baş etme konuları üzerine paylaşım yapılmaktadır.

Tarih: 6 Eylül 2013 Cuma Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İEL Asım Kocabıyık Konferans Salonu Çalışma Yürütücüsü: Ece Uçar - Nur Mckeown Katılımcı: Katılımcı Veliler

9


ÇOCUK NASIL ÖĞRENİR? Etkinlik No 7 Öğrenme hamilelik döneminde başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Genetik potansiyelin içsel ve dışsal uyaranlarla yorumlanıp biriktirilebilme ve kullanılabilme durumudur. Öğrenilenlerin kalıcı olması için sağlamlaştırılması, pekiştirilmesi gerekir. İnsanların zihinsel, sosyal, duygusal gelişimi, çeşitli bilgi, tutum ve alışkanlıklar kazanması, kısaca hayatın her aşaması öğrenme ile ilgilidir. Bir kuram insanın bilgiyi doğuştan getirdiğini ve hayatta uygun ortamlarda bilinçaltından bilinç düzeyine çıkardığını savunarak öğrenmenin bir keşif olduğunu söyler. Öğrenme, beynin keşfedilmesiyle ilgili yapılan araştırmalar sonrası nöropsikolojinin de önemli konularından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, öğrenmeyi etkileyen faktörleri ve öğrenmeyi aksatan durumları fark edeceğiz. “Biz nasıl öğrendik, öğreniyoruz?”. “ Çocuklar nasıl öğreniyor?” sorularına bir bakış açısı oluşturmaya çalışacağız. NOT: Çalışma üç oturum olarak planlanmıştır. Oturumlar süreklilik arz edeceğinden katılımcıların çalışmanın diğer tüm oturumlarına katılmaları önerilmektedir. Katılımcıların süreçten üst düzeyde yararlanabilmeleri ilkesi temel alınarak katılımcı sayısı 16 kişi olarak belirlenmiştir. Başvuruda öncelik esastır. Tarih: 25 Eylül 2013 / 2 Ekim 2013 / 9 Ekim 2013 Çarşamba Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İELEV Kültürevi Beyoğlu Çalışma Yürütücüsü: Ayşen Akayoğlu Katılımcı: Tüm Veliler

10


GELECEK VE SINAV KAYGISI Etkinlik No 8 Sınavlar, öğretim hayatı ile mi başlar, yoksa yaşadığımız hayat aslında sınavın kendisi midir? Çocuklarımızın büyümesi ile beraber yaşamımızın bir parçası haline gelen “sınavlar” annebabalık rolümüzü nasıl etkiliyor, “anne-babalık rolümüz” çocuğumuzun sınavlarını nasıl etkiliyor? Yaşamımız boyunca verdiğimiz sınavlar, çocuklarımızın okul yolunda verdikleri, verecekleri sınavlar, beklentilerimiz, bu yoldaki arzularımız, endişelerimiz… Sınava ait duygularımızı, düşüncelerimizi, algılarımızı ve tutumlarımızı fark edip üzerinde birlikte düşünmeyi, tartışmayı ve yeni bakış açıları geliştirerek bu yolculuğu bizim ve çocuklarımız için duygusal konforu daha yüksek bir yaşantıya dönüştürebilmeyi hedeflediğimiz bir grup çalışması planladık. NOT: Çalışma üç oturum olarak planlanmıştır. Oturumlar süreklilik arz edeceğinden katılımcıların çalışmanın diğer tüm oturumlarına katılmaları önerilmektedir. Katılımcıların süreçten üst düzeyde yararlanabilmeleri ilkesi temel alınarak katılımcı sayısı 16 kişi olarak belirlenmiştir. Başvuruda öncelik esastır. Tarih: 6 Kasım 2013 / 13 Kasım 2013 / 20 Kasım 2013 Çarşamba Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İELEV Kültürevi Beyoğlu Çalışma Yürütücüsü: Nur Mckeown Katılımcı: Tüm Veliler

11


ANNE - BABA TUTUMLARI Etkinlik No 9 Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren iletişim kurmaya hazırdır. Yeni doğan bir bebek, doğuştan gelen ve hayatta kalmasını sağlayacak temel beyin işlevleri sayesinde dış dünya ile temas kurmaya başlar. Dolayısıyla “ilişki kurmak” çocuk gelişiminin çok temel bir özelliğidir. Bilimsel çalışmalar çocukların anne-babaları ile kurdukları ilişkinin niteliğinin onların zihinsel ve duygusal gelişimi üzerine etkileri olduğunu göstermektedir. Anne-Baba Tutumlarıyla işte bu ilişkiye gönderme yapmayı amaçlayacağız. 3 hafta sürecek bu grup çalışmasının amacı: -

Anne-babaları çocuklarının zihinsel ve psiko-sosyal gelişimi üzerine bilgilendirmek,

-

Sağlıklı iletişim yöntemleri üzerinde durarak anne-babaların problem çözme becerilerini geliştirmek, aile içi çatışmaların nasıl etkin biçimde yönetilebileceği üzerine çalışmak olacaktır.

NOT: Çalışma üç oturum olarak planlanmıştır. Oturumlar süreklilik arz edeceğinden katılımcıların çalışmanın diğer tüm oturumlarına katılmaları önerilmektedir. Katılımcıların süreçten üst düzeyde yararlanabilmeleri ilkesi temel alınarak katılımcı sayısı 16 kişi olarak belirlenmiştir. Başvuruda öncelik esastır. Tarih: 4 Aralık 2013 / 11 Aralık 2013 / 18 Aralık 2013 Çarşamba Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İELEV Kültürevi Beyoğlu Çalışma Yürütücüsü: Dilşad Koloğlugil Bingöl Katılımcı: Tüm Veliler

12


ÖFKE YÖNETİMİ Etkinlik No 10 Heyecan, mutluluk, üzüntü gibi yaşadığımız temel duygulardan biridir öfke. Bazen trafikte bir sürücüye, bazen işyerinde bir çalışana bazen de çocuğumuza öfke ya da kızgınlık duyarız. Bu duygu aslında yaşamın olağan bir parçasıdır. Ancak öfkeyi ifade ediş biçimimiz, nasıl dışa vurduğumuz öfkeyle olan ilişkimizi belirler. Öfkeyi yok sayıp bastırmaya çalışma ya da fiziksel ya da sözlü şiddet olarak dışa vurma duygunun sağlıklı olarak ifade edilmesini engeller. Üç oturumdan oluşan bu grup çalışmasında öfke duygusu, bu duyguya eşlik eden fiziksel değişiklikler ve düşünceler öfkenin sağlıklı yollarla nasıl ifade edilebileceği üzerine odaklanılacaktır. NOT: Çalışma üç oturum olarak planlanmıştır. Oturumlar süreklilik arz edeceğinden katılımcıların çalışmanın diğer tüm oturumlarına katılmaları önerilmektedir. Katılımcıların süreçten üst düzeyde yararlanabilmeleri ilkesi temel alınarak katılımcı sayısı 16 kişi olarak belirlenmiştir. Başvuruda öncelik esastır. Tarih: 8 Ocak 2014 / 15 Ocak 2014 / 22 Ocak 2014 Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İELEV Kültürevi Beyoğlu Çalışma Yürütücüsü: Ece Uçar Katılımcı: Tüm Veliler

13


GENEL VELİ SEMİNERİ: İNTERNETİN KÖTÜYE KULLANIMI VE SİBER PSİKOLOJİYİ YÖNETMEK Etkinlik No 11 Öğrencilerimizin fazlaca zamanını alan biilgisayar ve türevlerinin işgal ettiği yapı artık yeni bir psikolojik düzlem olarak önümüze çıkmaktadır. Sanal dünya adını verdiğimiz bu alan avantajlar kadar riskleri - bağımlılıkları, sorumlulukları yeniden düşünmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede veliler de bu sanal dünyanın yarattığı yeni davranış normlarını yani sanal psikolojiyi yönetmek konusunda yeni ebeveyn ödevlerine mecbur olmaktadır. Tüm bu yeni olanların konuşulacağı, tartışılacağı konferans İELEV Eğitim Kurumlarının Genel Veli Semineri adı ile gerçekleştireceği çalışmanın her yeni öğretim yılında yeni konu ve konuşmacılarla geleneksel olarak gerçekleştirdiği bir etkinliktir. Tarih: 12 Ocak 2014 Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İEL Asım Kocabıyık Konferans Salonu Çalışma Yürütücüsü: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi Katılımcı: Tüm İELEV Eğitim Kurumları Velileri

KARİYER GÜNÜ “DİLİN KARİYERİ, KARİYERİN DİLİ” Etkinlik No 12 Eğitim kurumlarının temel varlık sebeplerinden biri olan “üst öğrenim kurumlarına öğrencilerin hazırlanması” bağlamında, öğrencilerimizin kendi ilgi ve potansiyellerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlenmelerine destek olmak amacıyla düzenlediğimiz Kariyer Günleri programının beşincisi “Dilin Kariyeri, Kariyerin Dili” temasıyla gerçekleştirilecektir. Tarih: 18 Şubat 2014 Salı / 19 Şubat 2014 Çarşamba / 20 Şubat 2014 Perşembe Saat: 13.30 - 15.30 Yer: İEL Asım Kocabıyık Konferans Salonu Çalışma Yürütücüsü: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi Katılımcı: 6, 7, 8. Sınıf Öğrencileri

14


BÜYÜME YOLCULUĞUNA EŞLİK EDERKEN Etkinlik No 13 Anne-baba olmak, yaşam boyu çocuğun tüm gelişim ve değişim süreçlerine, ihtiyaçlarına adapte olmayı beraberinde getiren, yaşayarak öğrenilen ve her çocuk için tekrar, yine ama yeniden deneyimlenen evrensel bir rol. Bebeklikten, çocukluğa ve gençliğe giden yaşam serüvenlerinde anne-babalar neler yaşar, çocuklar nasıl etkilenir ve şekillenir, temel sorularının tartışılacağı bir çalışmadır. NOT: Çalışma üç oturum olarak planlanmıştır. Oturumlar süreklilik arz edeceğinden katılımcıların çalışmanın diğer tüm oturumlarına katılmaları önerilmektedir. Katılımcıların süreçten üst düzeyde yararlanabilmeleri ilkesi temel alınarak katılımcı sayısı 16 kişi olarak belirlenmiştir. Başvuruda öncelik esastır. Tarih: 5 Mart 2014 / 12 Mart 2014 / 19 Mart 2014 Çarşamba Saat: 10.00 - 12.00 Yer: İELEV Kültürevi Beyoğlu Çalışma Yürütücüsü: Ece Uçar - Nur Mckeown Katılımcı: Tüm Veliler

EĞİTİM DÜNYASI SEMİNERLERİ 3 Etkinlik No 14 Eğitim dünyasının gündemi doğrultusunda içeriği belirlenecek bir panel planlanmıştır.

Tarih: 26 Nisan 2014 Cumartesi Saat: 09.30 - 13.00 Yer: İELEV Kültürevi Beyoğlu Çalışma Yürütücüsü: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ve Okul Yönetimi Katılımcı: Tüm Eğitim Entellektüelleri ve İlgili Veliler

15


İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ İELEV Özel İlkokulu ve Ortaokulu Bilal ALBAŞ Koordinatör Psikolojik Danışman Sınıf Düzeyi: 4. Sınıflar Telefon: 0212 512 78 87 (dahili 111) E-posta: balbas@ielev.k12.tr

Ece Uçar Psikolojik Danışman Sınıf Düzeyi: 5. ve 6. Sınıflar Telefon: 0212 512 78 87 (dahili 147) E-posta: eucar@ielev.k12.tr

Dilşad Koloğlugil Bingöl Psikolojik Danışman Sınıf Düzeyi: Anaokulu ve 1. Sınıflar Telefon: 0212 512 78 87 (dahili 144) E-posta: dbingol@ielev.k12.tr

Nur MCKEOWN Psikolojik Danışman Sınıf Düzeyi: 7. ve 8. Sınıflar Telefon: 0212 512 78 87 (dahili 134) E-posta: nmckeown@ielev.k12.tr

Ayşen AKAYOĞLU Psikolojik Danışman Sınıf Düzeyi: 2. ve 3. Sınıflar Telefon: 0212 512 78 87 (dahili 112) E-posta: aakayoglu@ielev.k12.tr

16


/ielev

/ielev

Pedagoji Okulu kitabı - Cağaloğlu  

Pedagoji Okulu kitabı - Cağaloğlu

Advertisement