Inkludera alla med kommunikationen

Page 6

Annat bra att tänka på • Gör kommunikationen mer tillgänglig genom syntolkning, teckenspråkstolkning, tolkning eller klarspråk. Då når du fler! • Tala i mikrofon under tillställningar eller använd hörslinga (om det finns möjlighet) för personer med nedsatt hörsel. • Erbjud anpassad kommunikationssätt genom att fråga medlemmar vad de önskar och behöver, till exempel genom ett frågeformulär. Resultatet av formulären kan visa att det kan behövas alternativa kommunikationshjälpmedel som kommunikationstavlor, talapparater eller tolk. • Visa att ni vill inkludera alla personer i er verksamhet genom att använda regnbågsfärger. • Be alltid någon annan titta på ett färdigt material innan publicering. Kontakta gärna också representanter från målgruppen för att testa material, t.ex. via olika intresseorganisationer. Fundera hur det kan uppfattas beroende av kön, ålder, bakgrund och nationalitet. • Använd de kommunikationskanaler som fungerar bäst för mottagaren. Diskutera, fråga och kartlägg tillsammans med medlemmarna vad de önskar att använda som kommunikationskanal. • Informera på förhand om tillgängligheten på olika tillställningar, så som tävlingar, träningar och andra händelser. Information om tillgängligheten kan upplysas om i inbjudningar och i anslutning till informationen om arrangemanget. Information som kan upplysas om är exempelvis: • beskrivning av utrymmet och området, det vill säga en tillgänglighetsbeskrivning. • hurudana omklädningsrum det finns, t.ex. finns det separata omklädningsbåsar • serveras mat och/eller dryck och är det möjligt att få kost enligt specialdieter som glutenfritt • finns det möjlighet till högtalare, projektor och andra hjälpmedel för att underlätta deltagande för personer med olika funktionsnedsättningar / variationer. • meddela om textning ingår eller inte vid digitala tillställningar

Se till att kunna motivera val som gjorts ifall frågor om inkludering uppkommer.

6