__MAIN_TEXT__

Page 1

6

Innledning

8

Kapittel 1: Den coachende treneren – den lærende utøveren

11

Hvordan lærer du best?

11

En coachende trener

14

Et coachende læringssyn

14

Måten vi tenker på påvirker handlingene våre

16

Mer om tenkemåter

16

Vår mentale innstilling til vekst og utvikling

18

Oppsummering – læring og coachende tilnærming

18

Refleksjonsoppgave

22

Kapittel 2: Motivasjon

25

Indre og ytre motivasjon

28

Motivet for å drive idrett

31

TARGET: Å skape et utviklende miljø

33

Refleksjonsoppgaver

33

Det sosiale miljøet

34

Tilhørighet

34

Selvstendighet

36

Refleksjonsoppgaver

36

Motivasjon og det store bildet

38

Refleksjonsoppgave

40

Kapittel 3: Kommunikasjon

41

Å kommunisere

45

Empati

45

Forventninger

46

Hvilke mål har vi?

48

En oppsummering – verdt å tenke på i kommunikasjonen med utøverne

48

Refleksjonsoppgaver

49

Konkret eksempel – trenerrollen og hensiktsmessig kommunikasjon

54

Kapittel 4: Veien videre

55

Samarbeid med foreldre og andre

57

Diskusjoner og sanksjoner – hvordan håndterer du det?

59

Refleksjonsoppgaver

60

Veien videre

Profile for Akilles

Den coachende treneren 1 innhold  

Den coachende treneren 1 innhold  

Advertisement