Page 1


2

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

FØLG DIF PÅ DE SOCIALE MEDIER:

DIFdk danmarkol

danmarktilol

DIFidraet

on-sport.dk

UDGIVER Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 26 26 www.dif.dk REDAKTION Michael Fester Jonas Hjortdal Lars Hestbech Jacob Bech Andersen Jakob Draminsky Charlotte Brix Andersen (ansv.) Torben Lollike (redaktør) LAYOUT

Formegon ApS TRYK Formegon ApS OPLAG 700

FOTOKREDITERING Forside: Dansk Ride Forbund, side 3: Lars Horn, side 5: Lars Møller, Lars Møller og Jan Sommer, side

6: Kenneth Havndrup, side 7: Lars Møller, Side 8: Lars Møller, side 9: Bent Nielsen, side 10: DTF/Peter Tvermoes, side 11: Bent Nielsen, side 12: Klaus Sletting, side 14: Dansk Fægte-Forbund, side 15: Lars Møller, side 17: Bent Nielsen, side 18: Lars Møller, side 19: Lars Møller, side 20: Lars Møller, side 23, 24, 25 og 26: Lars Møller, side 28: Stopmatchfixingdk, side 29: Danske Spil/ Søren Wesseltoft, side 30: IOC/ Ian Jones, side 32-33: Lars Møller, Jan Sommer og Lars Møller, side 34: Jan Sommer, side 35: Torben Lollike, side 38: Torben Lollike, side 39: Lars Møller, side 39 (Simone): DAS BÜRO, side 40: Ole Bo Jensen/Photos4.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

FORORD Store opgaver venter 5

14

20

34

VISION 25-50-75 - BEVÆG DIG FOR LIVET Idrættens fælles barn fik sit navn Kronprinsen til visionsdåb i Valby Fart på floorball Glæde over fælles front Fodbold og tennis i historiske samarbejder GoRun løber videre

6 7 8 9 10 11

RUNDT OM SPECIALFORBUNDENE Samarbejde på tværs 121 danske medaljer Vi elsker sportsevents Kvinder i fremgang trods samlet medlemsfald

12 14 15 16

I RINGENES TEGN European Games - en ny konkurrence i den olympiske familie Youth Olympic Games OL i børnehøjde

18 19 20

NY ORGANISATION I DIF DIF’s nye røde tråd ændrer administrationen To gange Morten

22 24

INTERESSEVARETAGELSEN Bevægelse i folkeskolen Forebyggelse rykker ind i omklædningsrummet Idrætten fik en håndsrækning International strategi

26 28 29 30

RUNDT OM DIF DIF på ambitiøs kurs Hjælp til flygtninge Dopingrapport afslørede ledelsessvigt Sådan brugte DIF pengene Nyt støttekoncept skal udvikle idrætten Og vinderne er: DIF’s ambassadørkorps Nedslag i idrætsåret 2015 DIF’s udvalg og nævn DIF eksternt

32 34 35 36 38 39 40 41 42 43

3


OLYMPISKE PARTNERE

VISIONSPARTNERE

ANDRE PARTNERE

IOC’S TOPSPONSORER:


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Forord

STORE OPGAVER VENTER Af DIF’s formand, Niels Nygaard For mig var ét af de store øjeblikke i 2015 åbningen af Skole OL på Østerbro Stadion. For mange år siden var det her, jeg selv for første gang blev dansk ungdomsmester i 800 meter og 1.500 meter løb. Ligesom dengang summede stadion af liv på denne dag i juni, hvor knap 8.000 forventningsfulde skolebørn fra hele Danmark var mødt op for at gøre deres bedste i konkurrencerne og for at have det sjovt sammen med deres klassekammerater. Hele stadion emmede af begejstring, sammenhold og fysisk aktivitet. Det er det, idrætten kan: Skabe et rum med en helt særlig glæde, hvor vi sammen med andre kan yde vores bedste. Et rum, der holder os både mentalt og fysisk sunde. NYT POLITISK PROGRAM Hver dag træder børn, unge, voksne og ældre ind over stregerne – ind på sportspladsen. Og det skal de gerne blive ved med. Det er en vigtig opgave at sikre gode rammer omkring foreningslivet. Med det politiske program, som blev vedtaget på årsmødet sidste år, har vi frem mod 2020 et solidt fundament for netop det arbejde.

I 2016 skal DIF vedtage en ny økonomisk støttestruktur for, hvordan pengene fordeles til forbundene. Det politiske program vil være styrepinden for de strategiaftaler, der skal laves om, hvordan hver idrætsgren skal udvikle sig i fremtiden. Det er et ambitiøst arbejde, og vi glæder os til at samarbejde med forbundene om at udvikle dansk idræt til gavn for de mere end 9.000 klubber, hvor idrætsudøvere, trænerne og frivillige hver dag yder en kæmpe indsats. BEVÆG DIG FOR LIVET DIF og DGI’s visionsprojekt ’Bevæg dig for livet’ kom godt fra start i 2015. Floorball var spydspids, da tre idrætter blev lanceret inden for visionen. Senest er fodbold og tennis kommet til. Og flere er på vej. Målet er at få 600.000 flere til at bevæge sig inden 2025. Visionen er skrevet ind i regeringsgrundlaget og er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Vi er stolte og glade for opbakningen og ser frem til at rulle visionen endnu mere ud. INTEGRATION GENNEM IDRÆT Vi kommer ikke uden om at forholde os til den store tilgang af flygtninge, som vi i disse år oplever i Europa. Vi

ved, at fysisk aktivitet og foreningslivet spiller en vigtig rolle i mødet med andre kulturer. Det har DIF Get2Sports aktiviteter bevist mange gange. Gennem vore foreninger kan de tilkomne møde danskerne og vores kultur, og på den måde bliver det lidt lettere for flygtninge og andre nydanskere at blive integreret. Jeg har mødt mange frivillige, som står klar til at tage et ansvar på dette område. INTERNATIONALT RÆDSELSÅR Ansvar er dog langt fra noget, der er givet i international idræt. Tværtimod. På verdensplan har idrætten oplevet den største tillidskrise nogensinde. I Danmark har vi hel-

digvis gode traditioner for, hvordan vi samarbejder og omgås penge. Vi lægger vægt på åbenhed, gennemsigtighed og ordentlighed. Det er værdier, vi kan bidrage med internationalt for at genoprette idrættens blakkede image. Og det gør vi igennem en nøje tilrettelagt strategi. IMPONERENDE MEDALJEHØST Det blev til 12 danske medaljer ved de første European Games i Baku og sammenholdt med de imponerende 121 medal-

jer, som danske atleter fik hængt om halsen ved EM- og VM-konkurrencer i løbet af 2015, er der grund til at se frem mod OL i Rio med optimisme. Mon ikke, at hele Danmark glæder sig til at heppe på danskerne? Jeg gør i hvert fald!

5


6

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet

IDRÆTTENS FÆLLES BARN FIK SIT NAVN Halvandet år efter at den fælles vision mellem DIF og DGI opstod i hovedet på DIF-formand Niels Nygaard i efteråret 2013, blev den i marts 2015 præsenteret for danskerne og fik sit navn: ’Bevæg dig for livet’. Danskerne befinder sig allerede i den absolutte europæiske elite, når det kommer til fysisk aktivitet og idrætsdeltagelse. 68 procent motionerer hver uge, kun overgået af vores svenske naboer med 70 procent. Men ambitionerne stopper ikke ved Europas grænser. Målsætningen for den fælles vision er, at Danmark er den mest idrætsaktive nation i verden inden 2025. Gjort op i tal betyder det 600.000 flere idrætsaktive danskere og 325.000 flere i foreninger inden 2025. Det er en stigning på henholdsvis 11 og 6 procent af den samlede befolkning.

POLITISK OPBAKNING I 2014 mødte visionen bred politisk opbakning i stemmeaftalen om idrættens finansiering. Det politiske arbejde fortsatte for fuld styrke op til folketingsvalget i juni 2015. Det blev belønnet med en plads i regeringsgrundlaget til ’Bevæg dig for livet’ og en stærk markering af idrættens centrale rolle i samfundet.

Samfundsarbejdet er styrket med visionsaftalen på skoleområdet, hvor DIF og DGI sammen med Dansk Skoleidræt kompetenceudvikler de lærere, der skal sikre fundamentet til et langt liv i bevægelse. I alt omfatter samarbejdet 7.500 elever på 125 skoler landet over frem til udgangen af 2018.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet

KRONPRINSEN TIL VISIONSDÅB I VALBY Den 24. marts blev ’Bevæg dig for livet’ og partnerskabet med Nordea-fonden og TrygFonden endeligt introduceret til danskerne og til pressen ved en større lancering i sportslige rammer hos traditionsklubben Fremad Valby i Bevægelseshuset.

Først blev visionen præsenteret ved både Niels Nygaard og DGI-næstformand Birgitte Nielsen. Efterfølgende var der taler fra Jørgen Huno Rasmussen og Mogens Hugo, bestyrelsesformænd i henholdsvis TrygFonden og Nordea-fonden. De lagde begge vægt på den store

betydning, idræt og bevægelse har for folkesundhed og sammenhængskraften i samfundet. Visionsidrætterne cykling, løb og floorball gav prøver på de nye tilbud under den fælles fane. H.K.H Kronprins Frederik viste sig som altid interesseret i at prøve nye idrætter, da han kastede sig ud i stavsporten floorball. H.K.H. Kronprins Frederik fremhævede glæden og begejstringen ved idræt og bevægelse som drivkraften i den fælles vision: ”Det her er ikke en løftet pegefinger til alle dem hjemme på sofaen, som sidder med dårlig samvittighed. Visionen er til for at erindre alle, aktive som inaktive, om, at idræt og motion er sjovt,” sagde H.K.H. Kronprins Frederik.

”Selvom vi er et lille land, kan vi godt tænke stort.” Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden.

7


8

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet

FART PÅ FLOORBALL Hvis man ønsker bevis for floorballs potentiale som folkesport, så kan man tage Øresundsbroen over på den anden side af Sundet. I Sverige er innebandy den næststørste idræt med flere end 120.000 udøvere. Det fælles visionsprojekt i floorball skal sørge for, at danskerne får øjnene op for stavsporten. Målsætningen er 11.000 medlemmer ved udgangen af 2017. Det svarer til en fordobling af medlemmerne fra 2014. Tallene for 2015 giver et positivt fingerpeg om udviklingen. 32 nye klubber er spiret frem i løbet af året, hvilket er en fremgang på næsten 30 procent. Samtidig er man næsten halvvejs i mål i forhold til at nå 71 nye foreninger i den første aftaleperiode.

”I 90’erne blev vi afvist af kommunerne, der ikke vidste, hvad floorball var. I dag er det kommunerne, der ringer til os for at høre, hvordan de kan få floorball ind i hallerne,” fortæller Michael Milo Jørgensen, der er udviklingskonsulent i ’Bevæg dig for livet – Floorball’. Visionsarbejdet er endnu i en tidlig fase af forløbet, men floorball har videnskaben på sin side. Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet har over flere perioder brugt floorball til at teste sundhedseffekten af holdspil, og resultaterne er meget positive. Selv ved kort træningstid er der betydelige forbedringer at spore i både benstyrke, hvilepuls og fedtprocent hos de ældre deltagere, der har deltaget i et forsøgsprojekt.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet

GLÆDE OVER FÆLLES FRONT Foreningsudvikling er en grundforudsætning, hvis der skal hentes 325.000 nye medlemmer inden 2025. Målsætningen er i alt 2000 forløb i foreningerne fordelt på 25 idrætter i løbet af visionsperioden. Landet over skal foreninger og kommuner vænne sig til, at DIF og DGI nu kommer på besøg under en fælles fane. Bedømt på det seneste års erfaringer er der tilfredshed med den udvikling. Status i starten af 2016 er, at 200 foreninger har igangsat udviklingsforløb, der skal målrette udbud og markedsføring i klubberne direkte mod de ændrede behov hos den moderne dansker. For at komme helt tæt på danskerne arbejdes der målrettet med de udviklingskonsulenter, der driver udviklingsforløbene. I 2015 er der oprettet et gratis uddannelsestilbud til forbundene, der går specifikt på foreningsudvikling. For at forsimple arbejdet er der udviklet en fælles ramme for udviklingsforløbene, der kan versioneres til hver enkelt idræt. Samarbejdet med landets kommuner er kommet godt fra land. Indtil videre har 23 kommuner underskrevet samarbejdsaftaler. Dermed er man næsten i mål på kommuneområdet, hvor målsætningen i visionsaftalen lyder på 30 samarbejder inden 2025. Og tilbagemeldingen på de fælles besøg i ’Bevæg dig for livet’-regi er positiv på tværs af kommuner, udvalg og idrætsråd. Deres arbejde er blevet lettere af, at DIF og DGI kommer med et fælles produkt og har et fælles mål for den fortsatte udvikling af dansk idræt.

DIFdk

9


10

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet

FODBOLD OG TENNIS I HISTORISKE SAMARBEJDER I januar 2016 blev visionsfamilien to traditionsrige idrætter større. De to seneste medlemmer er fodbold og tennis. I første omgang har hver af de to idrætter skrevet under på treårige aftaler med klare indsatsområder og måltal. I fodbold lyder målsætningen på 52.000 nye medlemmer over en periode på 10 år. En stor satsning på FodboldFitness skal få 40.000 nye voksenmotionister til at snøre støvlerne, mens en styrket fastholdelsesindsats på ungeområdet skal give 12.000 ekstra spillere. I tennis skal et tæt samarbejde og øget vidensdeling vende den negative udvikling, hvor halvdelen af medlemmerne er forsvundet siden velmagtsdagene i starten af 90’erne. Mere fleksible rammer og en bedre markedsføring af sporten skal knække kurven og lokke flere danskere til at svinge ketsjeren fremover. Fyrtårnseventen i tennis er Tennissportens Dag den 30. april, hvor tennisklubber landet over åbner dørene for hele befolkningen. Ambitionen for samarbejdet mellem Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis er, at hver af organisationerne skal have 10.000 nye medlemmer inden udgangen af 2018.

Bag om visionen Efterår 2012: Kulturministeriet påbegynder udredning af idrættens økonomi og struktur. August 2013: Niels Nygaard får idéen til Vision 25-50-75 og præsenterer den for DIF’s bestyrelse. Efterfølgende præsenteres den for DGI-formand Søren Møller. November 2013: Søren Møller offentliggør visionen på DGI’s årsmøde med deltagelse af daværende kulturminister Marianne Jelved. April 2014: Kulturministeriets udredning offentliggøres. Maj 2014: Politisk stemmeaftale om idrættens finansiering vedtages med bred opbakning i Folketinget. I aftalen bakker partierne op om Vision 25-50-75. Marts 2015: Partnerskabet med Nordea-fonden og TrygFonden bliver offentliggjort på et pressemøde. Fondene bidrager med 30 millioner kroner hver til visionen, der får navnet ’Bevæg dig for livet’. Juni 2015: ’Bevæg dig for livet’ bliver indskrevet i regeringsgrundlaget for den ny Venstre-regering.


11

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet

Visionsfamilien Håndbold Badminton Løb Cykling Floorball Tennis Fodbold

GoRun LØBER VIDERE Samarbejdsøvelser og projektopstart har fyldt meget i visionens første levetid. Nu starter det vigtige arbejde for at få danskerne i foreningerne og i samfundet til at tage ’Bevæg dig for livet’ til sig. Det er forudsætningen for at starte en folkelig bevægelse. Arbejdet bygger på et solidt fundament. En undersøgelse i forbindelse med lanceringen af visionen viste, at 95 procent af danskerne bakker op om visionen. Samtidig vurderer 82 procent af lederne i landets idrætsforeninger, at visionen kan få flere danskere til at blive idrætsaktive. Starten på 2016 giver lovninger om et spændende år. Knap var året skudt i gang, før ’Bevæg dig for livet- Løb’ lancerede deres bud på et nytårsforsæt: GoRun. Her kan kommuner, foreninger og løbeklubber landet over hver søndag formiddag klokken 10 arrangere fælles løb af 2,5 eller 5 kilometer på tværs af niveau, alder, køn og ambitioner. GoRun er kommet godt fra start i Ringsted og Fredericia, hvor der er blevet luftet både ben, hund

og barnevogne. Holstebro og Give er de seneste byer til at løbe med, og flere byer er på vej. GoRun skal hjælpe med at opfylde målsætningen for løbesamarbejdet om 100.000 flere løbere i perioden for visionssamarbejdet.

’Bevæg dig for livet’ Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det svarer til 600.000 nye fysisk aktive og 325.000 nye foreningsmedlemmer. Nordea-fonden og TrygFonden bidrager i de kommende tre år hver med 10 millioner kroner årligt – altså 60 millioner kroner i alt. I samme periode bidrager DIF og DGI med tilsammen 40 millioner kroner. Det er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.


12

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om specialforbundene

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Verden ændrer sig, trends opstår, og nye konkurrenter melder sig på banen. Nye tanker er nødvendige, hvis den organiserede idræt skal have del i de nye markedsandele - og ikke mindst fastholde de eksisterende medlemmer. 2016 blev året, hvor en række specialforbund valgte det, man på godt dansk kan kalde for ’at ryste posen’. Der er blevet tænkt nyt, udviklet koncepter for fastholdelse og rekruttering af medlemmer, og der er blev indgået samarbejdsaftaler, der, for bare få år siden, ville have været utænkelige. DIF og DGI’s fælles vision 25-50-75 har naturligvis været katalysator for flere nye idéer, projekter og samarbejdsmuligheder, og mange forbund begyndte for alvor

at arbejde intenst på udviklingen af netop deres idræt med visionen som pejlemærke. Læs mere på side 6-11. FRUGTBART SAMARBEJDE Derudover valgte en række forbund og idrætsgrene at lade sig inspirere af visionen. Volleyball gik sammen med basketball i projektet ’Welcome you’, som primært henvender sig til unge under uddannelse.

Svømning og gymnastik udviklede deres samarbejdsprojekt ’Vi bevæger tweens’, som er en målrettet indsats omkring fastholdelse af de otte- til tolvårige (tweens) i henholdsvis gymnastik og svømning. Og endelig rullede et frugtbart samarbejde fortsat derudaf mellem Danmarks Rulleskøjte Union og Dansk


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Volleyball og basketball er gået sammen om et projekt, der henvender sig til unge under uddannelse.

Skøjte Union. For to år siden bakkede DIF op om det utraditionelle samarbejde og støttede de to forbund - både øko­­nomisk og med de tilbud, DIF kan stille til rådighed for små forbund. Resultatet har indtil videre været, at det pibler frem med talenter fra de to idrætsgrene samtidig med, at resultaterne bliver bedre og bedre. På foreningsplan blev samarbejdstanken også mere og mere udbredt. Eksempelvis gik hele 24 foreninger sammen i konceptet ’Odense Sportscentrum’. De 24 foreninger rykkede ind i et nedlagt butikscenter, og fællesskabet blev hurtigt en succes blandt de fynske brugere. Ved gallashowet Sport 2015 i Herning vandt ’Odense Sportscentrum sågar ’Danskernes Idrætspris’, som uddeles af DIF og e-Boks. Se side 39.

13


14

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Fægteren Patrick Nielsen vandt overraskende VM-sølv og kan ikke skjule sin begejstring.

Rundt om specialforbundene

121 DANSKE MEDALJER Bueskytterne ramte plet ved Christiansborg, orienteringsløberne vandt guldmedaljer på stribe, og keglerne falder fortsat for de danske bowlingspillere. Det er blot nogle af de VM- og EM-medaljer, Danmark tilkæmpede sig i 2015. I alt stod der danskere på medaljeskamlen 121 gange i 2015. Det er tre medaljer flere end i 2011, som har samme turnus i internationale mesterskaber. Med i regnestykket er dog, at danske atleter i 2015 vandt 12 medaljer ved European Games, som ikke blev afholdt i 2011.

22 FORBUND BIDRAGER TIL MEDALJEHØSTEN Det er ikke kun i de olympiske idrætsgrene, at danske atleter har vundet VM- og EM-medaljer til Danmark. I alt har 22 forbund bidraget til den flotte medaljestatistik. Det er en nedgang i forhold til 2011, hvor 26 forbund bidrog til medaljehøsten. Alligevel viser mangfoldigheden, at der udføres et fornemt elitearbejde i de enkelte specialforbund, selvom nogle af medaljerne aldrig når mediernes søgelys. Alt fra bowling til dans har vundet medaljer, og så har orientering med Maja Alm i spidsen haft et forrygende år. Hun vandt hele tre VM-guldme-

daljer i 2015. Flere af de danske EM- og VM-medaljetagere har OL i Rio som det altoverskyggende mål, og det lover godt, at der er blevet vundet 12 VM-medaljer i olympiske discipliner i løbet af 2015. Antallet af vundne medaljer i OL-discipliner tegner dog ikke det fulde billede af de danske medaljechancer i Rio. Team Danmark laver pointberegninger over top-8-placeringer i de olympiske discipliner. Målet for 2015 var 111 point, men bundlinjen viste, at de danske atleter havde ’tjent’ 137 point.

Flere store idrætspræstationer kan ikke aflæses i medaljestatistikken. Fx var Sara Slott Petersen blot et mulehår fra en medalje ved VM i atletik, de danske golfspillere triumferede flere gange på Europa Touren, og det danske U-21 landshold i fodbold blev slået i EM-semifinalen og kvalificerede et herrefodboldhold til OL for første gang i 24 år. Se DIF’s samlede medaljestatistik på www.dif.dk.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om specialforbundene

VI ELSKER SPORTSEVENTS I Danmark er appetitten på at afholde store sportsevents øget markant over de seneste år, både blandt specialforbund, og i særdeleshed blandt danske byer, som ser et stort potentiale i at bruge events som løftestang for by- og erhvervsudvikling, branding mv. Et væld af små og store sportsevents blev afholdt i 2015. Hele 35 events blev afviklet landet over med støtte fra Sport Event Denmark. Blandt de store elitesportsarrangementer fandt man VM i bueskydning under fantastiske rammer på Christiansborgs Slotsplads i hjertet af København. Der var VM i trampolin og tumbling i Odense. Og endelig sluttede eventåret af på forrygende vis med VM i kvindehåndbold i Herning, Frederikshavn, Kolding og Næstved. På breddesiden så man også mange unikke events. Der var Copenhagen Gran Fondo i cykling. Tusindvis af løbere spurtede afsted i Københavns gader i Copenhagen Halfmarathon. Og på Gudenåen omkring Silkeborg og Randers var der gang i kajakkerne i Tour de Gudenå.

EM standarddans professionelle

København

ICF Sprint Committee Meeting

København

EM latin (sportsdans)

Aarhus

EM squash hold

Herning

Copenhagen Gran Fondo (cykling, breddeevent)

København og Helsingør

Made in Denmark Challenge Tour Golf

København

World Cup Sprint kano og kajak

Bagsværd

EM Bowling for herrer

Aalborg

Swoop Challenge (faldskærm)

København og Herning

Challenge Denmark (triatlon, breddeevent)

Herning og Billund

FIBA 3x3 Challenger (basketball, breddeevent) København Hærvejsløbet (breddeevent (cykling, løb, march)

Viborg

VM i Nacra 17-klassen +

Aarhus

EM i Laser/Laser Radial

Aarhus

EM i 470 Jolle (sejlsport)

Aarhus

VM i matchrace for kvinder

Middelfart

Melges 24 World Championship (sejlsport)

Middelfart

Copenhagen Skateboard Open

København

VM i bueskydning

København

Generation Handball (breddeevent)

Viborg

NBA 3X Denmark (basketball, breddeevent)

Odense

Made in Denmark - Golf European Tour

Himmerland

YETI Adventure Challenge

Silkeborg

Christiansborg Rundt inkl. LEN Cup (åbent vand svømning, kombinationsevent)

København

Waterz - IFCA Junior & Youth Freestyle Wave World Championships

Hvide Sande og Ringkøbing Fjord

VM landevejscykling for amatører (breddeevent)

Hobro og Aalborg

Tour de Gudenå (breddeevent)

Silkeborg og Randers

Copenhagen Halfmarathon (breddeevent)

København

Cold Hawaii PWA World Cup windsurfing

Klitmøller

WADA Executive Committee Meeting

København

EM i karate

Holstebro

Yonex Denmark Open BWF World Superseries Premier (badminton)

Odense

EM Parabordtennis

Vejle

Play the Game Conference

Aarhus

ISCA MOVE Congress

København

EM curling m/k

Esbjerg

VM trampolin og tumbling

Odense

VM kvindehåndbold

Herning, Frederikshavn, Kolding, Næstved

15


16

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om specialforbundene

KVINDER I FREMGANG TRODS SAMLET MEDLEMSFALD Fra 2014 til 2015 oplevede DIF samlet set en tilbagegang på 4.827 medlemmer. Årsagen er dog mere af organisatorisk art end egentlig medlemsnedgang. Forklaringen er, at Dansk Flugtskydnings Forbund i 2015 er trådt ud af Dansk Skytte Union. Denne afgang ’koster’ 5.735 medlemmer i det samlede medlemsregnskab. Ser man bort fra flugtskytterne, kan DIF-idrætten således melde om en mindre fremgang i medlemstallet. Det er især i de motionsprægede aktiviteter - ’træning i motionscentre’ – fitness, cykling, løb og svømning - der kan melde om medlemsfremgang. Disse idrætsaktiviteter følger op på ’Bevæg dig for livet’s store indsats

rettet mod motionister. I det kommende år fortsætter DIF og DGI arbejdet med at få endnu flere motionister til at melde sig ind i foreningsidrætten i regi af Bevæg dig for livet. Det er værd at bemærke, at der er kommet endnu flere kvinder ude i foreningerne. I det forgangne år er der 2.553 flere kvinder, som er medlemmer af en forening under DIF end tilfældet var i 2014. Der er dog stadig en overvægt af mænd i DIF, men efterhånden som der kommer flere og flere motionsprægede aktiviteter - noget som typisk tiltrækker flere kvinder - er det højst sandsynligt, at der kommer endnu flere kvinder i dansk idræt.

DIF’s medlemstal 1896-2015 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 1896 1935 1945 1952 1955 1958 1961 1963 1966 1968 1970 1972 1974 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Top 5: Procentuel fremgang Specialforbund

Vækst

Dansk Styrkeløft Forbund

40,81%

Dansk Minigolf Union

15,06%

Bueskydning Danmark

14,94%

Dansk Dart Union

11,16%

Dansk Karate Forbund

9,74%

Top 5: Medlemsfremgang Specialforbund

Vækst

Dansk Svømmeunion

5.157

Dansk Arbejder Idrætsforbund

4.889

Danmarks Gymnastik Forbund

2.384

Danmarks Cykle Union

2.218

Dansk Styrkeløft Forbund

1.922

Top 5: Procentuel tilbagegang Specialforbund

Vækst

Danmarks Moderne Femkampforbund

-55,22%

Dansk VægtløftningsForbund

-37,15%

Dansk Curling Forbund

-15,80%

Dansk Kickboxing Forbund

-14,13%

Dansk Skytte Union

-13,71%

Top 5: Medlemstilbagegang Specialforbund

Vækst

Badminton Danmark

-5.631

Dansk Skytte Union

-5.602

Dansk VægtløftningsForbund

-5.091

Dansk Håndbold Forbund

-2.690

Dansk Atletik Forbund

-1.646

Fremgang/tilbagegang på køn Køn

Vækst

Damer

2.553

Herrer

-7.380

17


18

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

I ringenes tegn

EUROPEAN GAMES – EN NY KONKURRENCE I DEN OLYMPISKE FAMILIE

12. juni 2015 blev den olympiske ild tændt på det storslåede nationale stadion i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og dermed var det første europæiske OL i gang. I 16 dage kæmpede 65 danske atleter i 19 idrætsgrene mod den europæiske idrætselite om medaljer – og om OL-kvalifikation i enkelte idrætsgrene.

fra blandt andet bueskytten Maja Jager, der skød sig til sølv, herredoublen Mathias Boe og Carsten Mogensen som totalt udraderede deres modstandere i badmintonhallen og strøg helt til tops, og BMX-køreren Simone Christensen som rundede det europæiske OL af med en guldmedalje.

FORRYGENDE DANSK DEBUT Den danske medaljemålsætning lød på fem medaljer, og den blev mere end indfriet med en overvægt i flyet hjem fra Baku til København på 12 medaljer - fire af guld, tre af sølv og fem af bronze. Dog tæller tre medaljer ikke med i forhold til målsætningen, da svømning udelukkende var for juniorer ved European Games.

Danmark endte med sine 12 medaljer som en fornem nummer 16 i medaljestatistikken. Øverst sluttede ikke overraskende Aserbajdsjans naboer fra Rusland med hele 164 medaljer.

Et år før OL var antallet af danske medaljer ved European Games ikke det eneste, der blev kigget på. Præstationerne og formkurverne hos de enkelte udøvere var også et fokuspunkt. Og her var der fornemme indsatser

EUROPEAN GAMES MED POTENTIALE Legene havde en hård fødsel med en heftig kritik af det aserbajdsjanske styre, men da først ilden blev tændt, så formåede værterne at skabe nogle lege i absolut topklasse. Atleterne boede fornemt, konkurrencerne blev gennemført på et højt niveau, og konkurrencerne blev afviklet på topmoderne og imponerende stadions.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Om European Games European Games er det første af sin art. Det kaldes også for europæisk OL og kan sidestilles med kontinentale mesterskaber som Asian Games og Commonwealth Games. Hvor: Baku, Aserbajdsjan Hvornår: 12.-28. juni 2015 Hvem: ca. 6.000 atleter fra 50 europæiske lande Hvad: 20 udvalgte idrætsgrene Dansk hold: 65 atleter

Den danske medaljehøst ved European Games Guld i herredouble badminton ved Mathias Boe og Carsten Mogensen Guld i damesingle badminton ved Line Kjærsfeldt Guld i mixed double badminton ved Sara Thygesen og Niclas Nøhr Guld i BMX ved Simone Tetsche Christensen Sølv i herresingle badminton ved Emil Holst Sølv i bueskydning ved Maja Jager Sølv i 10 m luftriffel mixede hold ved Stine Nielsen og Steffen Olsen Bronze i 1000 m kajak ved René Holten Poulsen Bronze i damedouble badminton ved Lena Grebak og Maria Helsbøl Bronze i 50 m brystsvømning ved Tobias Bjerg Bronze i 50 m fri ved Julie Kepp Jensen Bronze i 50 m butterfly Julie Kepp Jensen

danmarkol

Danmark tog en pæn andel af medaljerne, da European Games første gang blev afviklet.

danmarktilol

Kritikken lød efterfølgende fra flere kanter, at legene nærmest fremstod for imponerende, da det bliver svært for kommende værtsbyer at hamle op med niveauet i Baku. European Games beviste sin berettigelse i sportskalenderen – især som en test af de europæiske topatleters styrke et år før OL. I 2019 er det håbet, at endnu flere olympiske idrætter er med ved European Games, og at der er endnu flere olympiske kvotepladser at kæmpe om, for så er der ingen tvivl om, at legene vil blive prioriteret højt af alle de bedste atleter i Europa. Det er endnu ikke afgjort, hvor European Games skal afholdes i 2019.

YOUTH OLYMPIC GAMES Fra 12.-21. februar 2016 blev der afholdt Winter Youth Olympic Games i Lillehammer – også kaldet ungdoms-OL. Danmark havde fire atleter med ved legene: • Herman Borring Valset – langrend • Marcus Toft Vorre – alpin ski • Ida Sofie Bünsov Brøns – alpin ski • Nicoline Nielsen – ski cross Det blev ikke til medaljer til de danske deltagere. Bedste placering opnåede den danske fanebærer, Marcus Toft Vorre, med en femteplads i disciplinen Super-G.

19


20

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

I ringenes tegn

OL I BØRNEHØJDE 25.000 skolebørn fra 17 danske byer prøvede kræfter med kast, spring og løb. Skole OL 2015 blev således det største i legenes syvårige historie - ligesom det er det største atletikstævne for børn i Danmark. FINALESTÆVNE MED ROYALT BESØG Skole OL er for 4.-7. klassetrin. I 2015 var der 22 lokale stævner i hele Danmark, hvor alle skoler kan deltage, men hvor kun de bedste kvalificerer sig til finalestæv-

net på Østerbro Stadion.

7.600 idrætsglade børn fra 320 skoleklasser i hele landet deltog i finalen, som foregik over fire dage i juni 2015. Finalerne havde prominent besøg i form af blandt andre H.K.H. Kronprins Frederik, daværende undervisningsminister Christine Antorini og OL-deltager på 800-meteren Andreas Bube. Der blev løbet, kastet og sprunget til den store olympiske guldmedalje, men der blev også grinet, hygget og leget, hvilket er ligeså vigtigt for arrangørerne.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Om Skole OL

SKOLE OL PÅ SKOLESKEMAET Danmarks Idrætsforbund sætter stor pris på, at der er kommet mere bevægelse ind i børnenes skoledag med blandt andet Skole OL. Med skolereformen har børnene

fået mere idræt og bevægelse på skoleskemaet, og det har betydet en endnu større satsning på Skole OL fra DIF og atletikforbundets side og et endnu tættere samarbejde mellem skoler, atletikklubber og kommuner i 2015. Det kunne ses i deltagerantallet, og forventningen er, at rekorden endnu en gang slås i 2016, hvor finalen afvikles på Østerbro Stadion 7.-11. juni.

Skole OL er OL i børnehøjde med atletikdiscipliner i form af kast, spring og løb tilpasset børn i 4.-7. klasse. Stævnet hylder de olympiske værdier herunder fællesskab, venskab og fair play. Der er store ambitioner for udbredelsen af og involveringen på landsplan, som ikke mindst skal ses i lyset af folkeskolereformens 45 minutters idræt og bevægelse om dagen. Skole OL er Danmarks officielle olympiske aktivitet for børn og blev første gang afviklet i 2009. Se mere på www.skoleol.tv2.dk Bag Skole OL i 2015 stod DIF, Dansk Atletik Forbund og TV 2 med økonomisk støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden.

21


22

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

M GRA PRO K und ITIS 0 orb POL 5-202 Idrætsf 201 marks Dan

Ny organisation i DIF

DIF’S NYE RØDE TRÅD ÆNDRER ADMINISTRATIONEN DIF’s repræsentantskab vedtog et nyt politisk program på DIF’s årsmøde 9. maj 2015. Programmet er den nye DIF-grundlov frem til 2020 og indeholder fire søjler; kvalitet, samarbejde, eliteidræt og faciliteter. For at kunne opfylde målsætningerne i programmet og operationalisere visionen ’Bevæg dig for livet’ sammen med DGI, var det nødvendigt med ændringer i DIF’s struktur.

Hotel og Konference

DIF Public Affairs Poul Broberg

NY DIF-LEDELSE Administrationen i DIF ledes nu af en direktion med administrerende direktør Morten Mølholm og økonomidirektør Morten Olesen. DIF’s bestyrelse udpegede nemlig 10. juni de to efter, at de siden årsskiftet havde været konstitueret i de samme funktioner.

Morten Mølholm afløser Karl Chr. Koch, som stoppede af helbredsmæssige årsager.

Direktion Morten Mølholm Morten Olesen

DIF Udvikling Anne Pøhl

DIF Kommunikation Charlotte Brix Andersen

DIF Økonomi Morten Olesen

Team Forbund/HR Anne Pøhl

Team Økonomi Morten Olesen

Team Bredde og Motion Mikkel Nørtoft Magelund

Team Forbund Jeanette Bagh

Team Talent og Elite Morten Rodtwitt

Team Idrættens Hus Klaus Seidler


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Med den nye rolle til Morten Mølholm følger, at han nu er olympisk generalsekretær for DIF. Morten Mølholm har været ansat i DIF siden 1992 og var i en årrække kommunikationschef, inden han i 2011 blev udviklingschef. Se et dobbeltportræt af organisationens nye direktion på de næste sider.

Chef for Public Affairs er Poul Broberg, der tidligere havde titel af idrætspolitisk chef. Derudover består chefgruppen af udviklingschef Anne Pøhl og kommunikationschef Charlotte Brix Andersen. Under to afdelinger er der oprettet flere teams – fx Team Talent & Elite og Team Bredde & Motion.

Desuden består administrationen af fire afdelinger: DIF Public Affairs, DIF Udvikling, DIF Kommunikation og DIF Økonomi.

GODDAG OG FARVEL For at kunne løse de nye opgaver i DIF’s politiske program er der ansat en række nye medarbejdere. Og da

Public Affairs er en ny afdeling, som erstatter det idrætspolitiske sekretariat og varetager DIF’s internationale arbejde og interesser over for stat og kommuner. Afdelingen vil som noget nyt i DIF desuden arbejde med idrætsfaciliteter og fysisk planlægning, som indgår med stor vægt i det politiske program.

64 medarbejdere Der var ved årsskiftet til 2016 i alt 64 fuldtidsansatte medarbejdere i DIF. Året før var antallet 70. Derudover er der ansat to elever, en praktikant, mens der er to medarbejdere på barsel.

der samtidig er opgaver, der ifølge det politiske program ikke længere er prioriteret, har det været nødvendigt at afskedige en håndfuld medarbejdere.

23

Efter at Karl Chr. Koch forlod direktørstolen i DIF af helbredsmæssige årsager, ledes organisationen nu af en tomandsdirektion: Morten Mølholm og Morten Olesen.


24

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Ny organisation i DIF

TO GANGE MORTEN DIF fik ny direktion 10. juni, da bestyrelsen udpegede Morten Mølholm og Morten Olesen til at stå i spidsen for organisationen. Lær dem bedre at kende her.

OLESEN: 1. Der er tre store ting, der optager mig. Det ene er idrættens indtægtsgrundlag fremadrettet. Vi kan mærke tilbagegang i vores indtægter og skal derfor havde vendt udviklingen. I den sammenhæng følger jeg naturligvis den nye økonomiske støttestruktur tæt.

Det andet, der optager mig, er den nye tilbygning til Idrættens Hus. Byggeriet skal afleveres til tiden og til den pris, som vi har aftalt. Endelig er det netop nu højsæson (red: februar) for økonomifolk. Der er en masse regnskaber, der skal afsluttes. I DIF laver vi jo regnskaber for alle vores samarbejdspartnere og 35 forbund. Det bliver rundt regnet til 40 årsrapporter, der kommer ind over mit bord. 2. Samlet set skal vores økonomi været styrket væsentligt. Den samlede kage skal være udvidet med 25 millioner kroner. Det vil jeg gerne måles på. 3. Jeg altid går rundt med en HP12C-regnemaskine. Det er en klassisk regnemaskine af den lidt ældre årgang. Jeg har seks stykker af dem. Jeg nænner simpelthen ikke at smide dem ud, når de er slidt op. 4. Jeg er ’opdraget’ i DFDS, hvor jeg hurtigt blev controller. Da jeg var 24 år, blev jeg ansat i DZ-Danmark, der lavede plastikkort til bankerne. Siden kom jeg ind i møbelbranchen, da jeg blev ansat hos Bondo Gravesen. Her blev jeg chef i en økonomifunktion og derfra videre til Rederiet Dannebrog. Inden jeg kom til DIF i 2000, var jeg lige omkring KPMG som konsulent. 5. Gift med Tine. Har en dreng på 16 og en pige på 13 år. Bor i lejlighed på Frederiksberg og har også et kolonihavehus. 6. Jeg drømte om at blive selvstændig - at opfinde noget og tjene penge på det. Senere ville jeg bare gerne på handelsskole og bagefter være revisor.

7. Jeg har haft lejlighed til at følge OL flere gange, og det er noget meget stort at følge den danske deltagelse. Ellers må jeg sige, at jeg husker kampen i 1980 mellem Næstved og KB. Jeg var på stadion. Altså jeg elsker fodbold. Det er min store passion og jeg har været til Champions League finalen fire gange. 8. Det, vi arbejder for – at være et sted, der engagerer så mange mennesker – er fantastisk. Vores produkt er noget stort og betydningsfuldt. 9. Set fra min stol er det værste, at der er en vis træghed i vores system. Sådan er det jo i et politisk system. Der går et stykke tid fra, der er besluttet noget, til der kommer handling bag.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

SPØRGSMÅL: 1. Hvad er du optaget af? 2. Hvor er DIF om fem år? 3. Hvad ved vi ikke om dig? 4. Hvordan har din karriere formet sig? 5. Hvad er din familiemæssige baggrund? 6. Hvad drømte du om at blive som barn? 7. Hvad har været din største oplevelse med idræt? 8. Hvad er det bedste ved DIF? 9. Hvad er det værste ved DIF?

MØLHOLM: 1. Jeg er utroligt optaget af at få den nye organisation til at fungere i forhold til omstruktureringen. Det er afgørende for de ting, vi skal opnå. Også den nye økonomiske støttestruktur optager mig. DIF skal være gearet til at håndtere processen omkring de nye strategiaftaler. Endelig så bruger jeg meget tid på relationsopbygning til omverdenen.

2. Om fem år har vi nået en række af målsætningerne fra det politiske program, og vi er langt med at aktivere den danske befolkning. Vi har implementeret nye sportsgrene i det danske system, og vi har dannet nye rammer for samarbejdet med de danske kommuner. Udefra set fremstår vi sammen med forbundene som et stærkt og sammenhængende DIF.

3. Jeg har gået til pilates. Det gjorde jeg i to år. Jeg er jo ellers den klassiske konkurrenceelskende boldspiller, og pilates er jo det stik modsatte. Sagen er, at jeg gik til pilates for at få en bedre ryg. Og det hjalp, men kedeligt - det var det. 4. Jeg havde læst statskundskab og en journalistisk tillægsuddannelse, da jeg indledte min karriere som fuldmægtig i Kulturministeriet. Jeg kom til DIF i 1992. Her har jeg været informationschef, kommunikationsog analysechef, udviklingschef og nu altså direktør. Undervejs i DIF har jeg bygget på med en Master i strategisk kommunikation og ledelse. 5. Gift med Ditte og har to piger på 13 og 16 år. Bor i et hus i Bistrup ved Birkerød. 6. Da jeg var ti år skrev jeg læserbreve til aviserne om, hvordan man kunne professionalisere dansk fodbold. Jeg vidste fra starten, at jeg ville et eller andet med sport, medier og politik. Det er det, der interesserer mig mest her i verden. 7. EM i 1992 var fantastisk og De Olympiske Lege, som jeg har været med til flere gange er noget særligt, men en bevilling til DIF Get2Sport, som går igennem hos et ministerium efter to års hårdt arbejde, betyder lige så meget for mig. 8. Det bedste er de forskellige idrætters pudsige særegenheder. Der er så mange historier i et forbund, som jeg kan blive fascineret af. Det er en ekstrem styrke, at hvert forbund har så meget engagement - så meget indre drift. 9. Det værste er den anden side af mønten. Idrætternes særegenheder betyder også, at vi sommetider kan være meget optaget af vores egen idræt, at vi ikke tænker på tværs og ser potentialerne. Vores udfordring er at værne om særegenhederne – idrætternes identitet – og samtidig være åbne.

25


26

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Interessevaretagelsen

BEVÆGELSE I FOLKESKOLEN


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Et vigtigt element i den nye folkeskolereform er et øget fokus på bevægelse. Alle elever skal have 45 minutters bevægelse om dagen. Bevægelsen kommer ikke af sig selv, og DIF forsøger via en række tiltag at hjælpe udviklingen på vej. Centralt står blandt andet projektet Krop og Kompetencer, som i foråret 2015 fik en bevilling af A.P. Møller Fonden på fem millioner kroner, og nu for alvor lægger fra land. Projektet, som også VIA (professionsuddannelserne i Region Midtjylland), UC (danske produktionshøjskoler), DGI og Dansk Skoleidræt står bag, er i skoleåret 2015/2016 på besøg hos 65 skoler i fem udvalgte fyrtårnskommuner (Ålborg, Ringkøbing/Skjern, Herning, Slagelse og Frederikssund). På den måde kommer projektet i kontakt med flere end 3.000 elever. Projektet skal klæde lærere, pædagoger og skoleledere på til at kunne leve op til skolereformens krav om mere og bedre idræt og bevægelse. Det handler både om at løfte kvaliteten af idrætstimerne, og at idræt og bevægelse generelt udbredes og får kvalitet som en del af undervisningen i alle fag og i løbet af skoledagen.

Et andet element i folkeskolereformen, der rimer på bevægelse, er samarbejdet med blandt andet idrætsforeninger – den såkaldte ’åbne skole’. DIF har ikke lagt skjul på, at det ben af reformen halter en del. Der er gode eksempler på samarbejdet med idrætsforeningerne, men der mangler en systematisering og opprioritering af indsatsen fra kommunernes side. DEN ÅBNE SKOLE Dette synspunkt bliver understreget, når DIF’s idrætspolitikere holder møder med stat og kommuner, men der bliver også handlet på Den Åbne Skole i regi af Krop og Kompetencer. Der bliver således afviklet kurser i de fem fyrtårnskommuners foreninger om netop Den Åbne Skole. Her er temaerne en afklarende bestyrelsesproces, kursus for relevante trænere og hjælp til at etablere samarbejde mellem skole og forening.

Det er planen, at erfaringerne fra projektet i de fem kommuner skal danne baggrund for en senere national udrulning. I første omgang er der søgt om midler til at starte projektet op i yderligere fem kommuner.

Det skal Krop og Kompetencer give svar på: • Hvordan kan skolen sikre, at alle elever har 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen? • Hvor meget og hvilken type idræt og bevægelse skal der være i den understøttende undervisning? • Hvordan kan bevægelse bidrage til variation og bedre læring i den fagopdelte undervisning? • Hvordan kan man skabe en rød tråd i idrætsfaget fra skolestart til eksamen i 9. klasse? • Hvordan kan alle lærere og pædagoger bidrage til mere idræt og bevægelse i skolen? • Hvordan kan kvaliteten i idrætsfaget højnes? • Hvordan kan kommune, skole og forening arbejde med at udvikle ”den åbne skole”?

27


28

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Interessevaretagelsen

FOREBYGGELSE RYKKER IND I OMKLÆDNINGSRUMMET I 2015 og 2016 afvikler DIF kampagnen ’Stop Matchfixing – Sig noget, hvis du ser noget’ i samarbejde med Kulturministeriet, DBU, Danske Spil og DOGA (Danish Online Gambling Association). Formålet er at oplyse om og forebygge matchfixing i idrætten. Som led i kampagnen er der iværksat klubbesøg i de fem mest udsatte idrætsgrene: Fodbold, håndbold, badminton, tennis og ishockey. Her får 150 klubber besøg, hvor undervisere klæder udøvere, trænere og ledere på til at takle udfordringerne.

Kampagnen er også kommet bredt ud i Danmark. Ikke mindst takket være de mange ambassadører, der er gået ind i kampen mod matchfixing. I efteråret medvirkede Louise Burgaard, Niklas Landin, Erik Sviatchenko og Jesper Grønkjær i en video med et glimt i øjet om de dramatiske konsekvenser af matchfixing. Videoen nåede en million danskere og satte effektivt matchfixing på dagsordenen. ØGET TRUSSELSBILLEDE Som led i kampagnen foretog DIF i slutningen af 2015 en undersøgelse af danskernes holdning til matchfixing. Undersøgelsen viste blandt andet, at: • 85 procent af danskerne ser matchfixing som en trussel mod idrættens troværdighed, hvilket er en stigning på fem procentpoint siden 2013. • 80 procent af danskerne mister interessen for at følge med i sporten ved mistanke om aftalt spil. DIFdk

National platform Fra 1. januar 2016 er der nedsat en fælles national platform med sekretariat i Anti Doping Danmark. Formålet er at koordinere indsatsen mod matchfixing mellem idrætten, spiludbydere og offentlige myndigheder.

Ministeren mødte idolerne Det var en blandet oplevelse for kulturminister Bertel Haarder at deltage i ’Stop Matchfixing’-klubbesøget i FC København. Trods den alvorlige baggrund for besøget var det nemlig et specielt møde for ministeren, der er glødende fan af fodboldholdet. Under besøget fik han lov til at prøve livet som idrætsstjerne, da han blev spurgt om autografer.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Interessevaretagelsen

IDRÆTTEN FIK EN HÅNDSRÆKNING Da spilleloven blev lavet om og liberaliseret i 2011, var det meningen, at det skulle skabe ro om finansieringen af det almennyttige foreningsarbejde – heriblandt finansieringen af foreningsidrætten. Men det er svært at spå om fremtiden, og det har de seneste år vist med stor tydelighed. Danskerne spiller ikke nær så meget Lotto, som det er forudsagt i prognoserne, og det er et problem, når man som idrætten har sin finansiering bundet op på overskuddet fra Lotto.

bindelse nogle konstruktive tilbagemeldinger fra flere politikere. Der var da også stor tilfredshed tilsat en vis portion lettelse, da DIF og de andre almennyttige foreningers hovedorganisationer efter valget fik en henvendelse fra statsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Claus Hjort Frederiksen. Her fremgik det, at der ville blive ydet et ekstraordinært bidrag på 50 millioner kroner til overskudsmodtagerne på grund af de faldende indtægter fra Dansk Lotterispil.

Det går strålende for Danske Licens Spil, som dækker over blandt andet Oddset og Casino, men overskuddet herfra går kun til staten, mens Danske Lotterispil (Lotto) ikke kan levere det forventede overskud.

LANGSIGTET FINANSIERING Løsningen er dog kun midlertidig, og problemet med de faldende indtægter består. Derfor var det vigtigste budskab i henvendelsen også, at regeringen ville igangsætte en evaluering af spilleloven med henblik på at finde en holdbar og langsigtet finansiering af det almennyttige foreningsliv.

Konkret betyder det, at DIF har udsigt til en fremtid med årlige fald i indtægterne fra udlodningsmidler­ne på 8-10 millioner kroner. I samarbejde med flere af de øvrige almennyttige organisationer har det derfor været en topprioriteret op­­gave at gøre politikerne på Christiansborg opmærksomme på den uholdbare situation. Der er blevet afholdt mange møder, hvor udviklingen er blevet skitseret og konsekvenserne beskrevet. Den tidligere regering proklamerede i foråret 2015, at de almennyttige foreninger skulle have en kompensation for de faldende indtægter, men forslaget blev ikke til virkelighed, før der kom et valg på tværs. Organisationerne bragte derfor også dagsordenen på banen i forbindelse med valgkampen og fik i den for-

DIF’s idrætspolitikere har udarbejdet forskellige scenarier om, hvordan en ny fordelingsmodel kan se ud i fremtiden. Christiansborgpolitikerne er løbende blevet informeret om disse scenarier, og den politiske interessevaretagelse vil fortsætte i den kommende tid. Forhåbningen er, at arbejdet ender ud med en model, som er robust og tidssvarende. Det politiske arbejde og henvendelserne til politikerne har været koordineret med DGI, Danske Handicaporganisationer og Dansk Ungdoms Fællesråd.

29


30

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Interessevaretagelsen

INTERNATIONAL STRATEGI Danmark er et lille land, men vi har efterhånden stor idrætspolitisk indflydelse. Det bliver understreget af resultatet af Det Idrætspolitiske Magtbarometer – en undersøgelse, som DIF laver af de enkelte landes politiske indflydelse i de internationale magtcentre. Danmark ligger placeret som nummer 28 på ranglisten på trods af, at vi kun er verdens 112. folkerigeste land. I Europa er Danmark helt fremme som nummer 12, og hvis vi sorterer miniputnationerne fra, så har vi efter Schweiz næstmest indflydelse per indbygger. Begge placeringer er altså et udtryk for, at vi bokser i mindst en vægtklasse over, hvad vores 5,5 millioner indbyggere i sig selv berettiger til. Siden seneste måling i 2013 er der sket en fremgang. Vi har rykket os otte pladser frem på verdensplan, og det skyldes blandt andet et målrettet arbejde på at få danske idrætspolitikere valgt ind på magtfulde poster. Senest blev der ydet en stor indsats i forhold til at få Thomas Kønigsfeldt valgt ind i bestyrelsen for det internationale tennisforbund, og der arbejdes i øjeblikket med flere andre kandidaturer. DIF’s internationale strategi har særligt fokus på økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed,

DIFidraet

Danmarks idrætspolitiske indflydelse Danmark har i alt 28 internationale poster, som tæller i forhold til Det Idrætspolitiske Magtbarometer. 1 formand for olympisk idrætsgren 2 medlemmer af IOC 3 medlemmer af internationale olympiske specialforbund 1 formand af europæisk olympisk specialforbund 10 medlemmer af europæiske olympiske specialforbund 5 medlemmer af internationale ikke-olympiske specialforbund 4 medlemmer af europæiske ikke-olympiske specialforbund 1 medlem af UEFA 1 medlem af EOC


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

bekæmpelse af matchfixing og udbredelse af idrætsdeltagelse på kloden. Desuden er der selvfølgelig et fokus på bekæmpelse af korruption – blandt andet gennem specielt indførelse af good governance. Aktualiteten af dette har aldrig været mere relevant set i lyset af de mange idrætspolitiske skandaler i det seneste år. TÆT SAMARBEJDE DIF har haft fokus på at etablere gode samarbejder, hvor vi kan

udveksle erfaringer med andre nationer, der deler vore værdier, og som også har ført succesfulde internationale kampagner og vil bidrage til en positiv udvikling af idrætten. Derfor er der både formelt og reelt et tæt samarbejde med Sverige, Norge, Finland og Holland. Samarbejdet går blandt andet ud på at uddanne fremtidens internationale ledere, som bliver klædt på til at gå ind og tage de hårde diskussioner og sætte nye retninger. Et samarbejde med de nordeuropæiske lande er dog ikke nok. Der er en del lande og verdensdele, som bestemmer meget idrætspolitisk, men hvor moralen har haltet voldsomt. Man kan vælge to veje i den forbindelse. At gå uden for døren, melde sig ud af fælleskabet og frasige sig indflydelse, eller at gå aktivt ind i maskinrummet og arbejde med at få ændret tingenes tilstand. DIF’s bestyrelse har valgt den sidste løsning.

31


32

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

DIF PÅ AMBITIØS KURS God og sikker bilkørsel er og bliver lettest, når man ved, hvor man skal hen. Sådan er det også i store træk med linjerne i DIF-idrætten. Kurs og retning er vigtig. Og kurs og retning har DIF. På DIF’s årsmøde i foråret 2015 vedtog DIF’s repræsentantskab det politiske program for de kommende fem år. Et ambitiøst politisk program, der bærer titlen ’DIF bevæger Danmark’. Titlen på det nye politiske program tager afsæt i DIF’s overordnede motto. Bevægelse er den glæde, vi opnår ved at dyrke idræt sammen og den fantastiske følelse, når tingene på sportsbanen går op i en højere enhed. Bevægelse er den fysiske aktivitet i idrætten, der gør os sunde og forebygger sygdomme.

Vi bliver bevæget og stolte over danske atleter, som klarer sig godt til OL, VM og andre internationale mesterskaber. Samtidig er idrætten en frivillig, folkelig bevægelse, som er med til at videreudvikle det danske samfund. Med det nye politiske program i baghånden er DIF yderligere klar til at bevæge Danmark i de kommende år. IDRÆTTENS VÆRDIER Det politiske program er blevet til efter en etårig proces med dyb og bred involvering af specialforbundene i DIF via høringer og drøftelser.

Programmet sigter mod, at man i de kommende år skal værne om idrættens værdier og sikre gode rammer at dyrke idræt i. Man skal kunne involvere sig som frivillig, og idrætstilbuddene skal være attraktive, fleksible og mangfoldige.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

DIF’s politiske program består af to dele: Første del handler om visionen for DIF og idrættens rolle i Danmark frem mod 2020. Den kan man læse mere om andre steder i denne beretning på side 6-11. Den anden del handler om de fire idrætspolitiske fokusområder, DIF lægger vægt på frem mod 2020. De fire vigtige fokusområder handler om kvalitet, samarbejde eliteidræt og faciliteter. Overordnet har det politiske program for 2015 til 2020 som målsætning at: • Opnå verdens højeste idrætsdeltagelse • Fremme idrættens betydning i samfundet • Skabe idrætstilbud med høj kvalitet • Udvikle frivilligheden i idrætten og i Danmark • Sikre et mangfoldigt idrætsbillede • Arbejde visionært med talentudvikling og eliteidræt

Allerede godt i gang Arbejdet med at opfylde de ambitiøse målsætninger i DIF’s nye politiske program 2015-2020 er allerede godt i gang. Nye afdelinger, nye medarbejdere og nye fokusområder præger arbejdet på DIF’s gange i disse år, og det politiske program er konstant omdrejnings­ punktet. Arbejdet med vision 25-50-75 skrider fremad, og netop visionen er en bærende sten i forhold til at føre DIF’s målsætninger ud i livet. Det politiske program spiller også en afgørende rolle, når der i den kommende tid skal udarbejdes strategiaftaler med alle forbund i forbindelse med den nye økonomiske støttestruktur, der skal være på plads inden 2018. (Se side mere på side 38)

Større og stærkere foreninger Foreningerne er på mange niveauer i fokus i det nye politiske program. DIF vil hjælpe idrætsforeningerne med at udnytte mulighederne for tættere og tværgående samarbejder inden for og på tværs af idrætter. Derudover skal der arbejdes for, at flere foreninger arbejder systematisk med at dygtiggøre sig og skabe en professionel tilgang, der kan styrke driften og engagementet hos frivillige og aktive.

33


34

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

HJÆLP TIL FLYGTNINGE

Da flygtningekrisen satte ind i efteråret 2015, valgte mange af DIF’s foreninger næsten øjeblikkeligt at byde nye flygtninge i deres område velkommen via sporten, fællesskabet og foreningslivet. Der var eksempelvis volleyball for syriske børn i Slagelse. Boksetræning for unge afghanske drenge uden forældre i Roskilde. Støttearrangement og hjælpeauktion i håndboldklubben Team Esbjerg. Og bold- og kaffehygge i Nord-Als Boldklub i Sønderjylland. Nogle foreninger tog på egen hånd initiativ til at hjælpe flygtninge – andre gjorde det i regi af DIF’s succesrige Get2Sport-koncept. FIK IOC-FONDSMIDLER Foreningslivets hjælp til flygtninge blev sat yderligere i system, da IOC oprettede en hjælpefond på to millioner dollar, som de nationale olympiske komitéer kunne søge. DIF søgte fonden og fik efterfølgende 100.000 dollar øremærket til idrætsforeninger, der inviterer flygtninge til at deltage i foreningernes aktiviteter.

Puljen fra IOC fik navnet ’DIF Get2Sport For All’ og ad­ ministreres af DIF’s integrationsenhed, DIF Get2Sport. Foreningerne kan søge tilskud til påklædning, sportsudstyr, transportomkostninger, forplejning, deltagergebyr, sociale arrangementer og kontingentbetaling. Indsatsen på flygtningeområdet fik massiv medieomtale. Politikken var eksempelvis med til første træning,

da en gruppe unge flygtninge fra Syrien og Afghanistan kastede sig ud i fodbold og foreningsliv i Lundtofte Boldklub ved Lyngby. Der blev tacklet, grint og sågar arrangeret ’landskamp’ mellem Syrien og Danmark på træningsbanen. 19-årige Navid Wahab, der er flygtning fra Afghanistan, var begejstret for fodboldinitiativet i Lundtofte Boldklub og sagde efter sin første fodboldtræning i Danmark: ” Vi trænger til et fællesskab med danske unge, så vi kan lære dem at kende”. Også formanden i Lundtofte Boldklub Claus Abildgaard var godt tilfreds med træningen for de unge flygtninge. ”Fodbold er ukompliceret. Nogle af syrerne taler dansk, nogle gør ikke, men fodbolden taler sit eget sprog, og de spiller noget fodbold og er glade”. DIFdk

DIF Get2Sport For All Alle DIF’s foreninger, der har indsatser målrettet flygtninge, har mulighed for at søge om tilskud i puljen ’DIF Get2Sport For All’. Der kan søges tilskud til påklædning, sportsudstyr, transportomkostninger, forplejning, deltagergebyr, sociale arrangementer og kontingentbetaling. DIF bidrager selv med 500.000 kroner i form af arbejdstid, administration og materialer.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

DOPINGRAPPORT AFSLØREDE LEDELSESSVIGT Under stor mediebevågenhed blev den omfattende rapport ’Doping i dansk cykelsport 1998 – 2016’ offentliggjort. Rapporten, som blev udgivet i et tæt samarbejde mellem Anti Doping Danmark og DIF, afdækkede et stort ledelsessvigt i cykelsporten. Blandt andet blev det afsløret, at danske ledere i cykelsporten som Bjarne Riis, Johnny Weltz og Alex Pedersen, der har haft en rolle på det hedengangne cykelhold Team CSC, alle havde undladt at reagere på konkret viden om egne rytteres brug af doping. Efter undersøgelsesgruppens vurdering var der tale om strafbare overtrædelser af antidopingreglerne, men på grund af forældelsesfristerne kunne der ikke rejses sager. HELT UACCEPTABELT Undersøgelsesgruppen, der bestod af Morten Mølholm Hansen (DIF), Jesper Frigast Larsen (DIF/ADD), Lone Hansen (ADD/TDK) og Christina Friis Johansen (ADD), konstaterede også, at adskillige ryttere gennem årene

har overtrådt antidopingreglerne, men at disse overtrædelser også ligger uden for forældelsesfristen. ”Selvfølgelig ville vi gerne have rejst en egentlig sag, fordi vi gerne vil straffe folk, der har begået noget forkert. Men jeg er ikke skuffet. Jeg er derimod stolt over, at vi har kunnet få nogle ting frem, som ingen andre kunne få frem. Vi har sat et fokus på et markant ledelsessvigt.

Og det vigtigste er egentlig virkningen fremadrettet, og at vi har kunnet komme med nogle anbefalinger”, siger Morten Mølholm Hansen. I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udtalte Anti Doping Danmarks direktør, Michael Ask: ”Desværre har undersøgelsen afdækket, at dopingmisbruget på Team CSC ikke kun kan lastes enkelte af rytterne. Ledelsen, med Bjarne Riis som den øverste ansvarlige, har som minimum haft kendskab til doping på holdet, men undlod at gribe ind. Det er helt uacceptabelt. Man har som leder et særligt ansvar og en handlepligt, som de efter vores opfattelse ikke har levet op til”. ANBEFALINGER Undersøgelsesgruppen gav i rapporten en række anbefalinger til det fremtidige antidopingarbejde i

cykelsporten. Anbefalingerne går blandt andet på, at antidopingorganisationerne udnytter muligheden for at gennemføre kontroller om natten ved begrundet mistanke, og at oplysninger om blodværdier forsinkes for udøverne eller helt tilbageholdes. Desuden anbefales det også, at holdene får et øget ansvar for at holde styr på deres ansatte, og at den internationale cykelunion (UCI) indfører en egnethedsvurdering i sit licenssystem for sportsdirektører og læger.

Fakta Undersøgelsesgruppen blev nedsat administrativt i januar 2013 i forbindelse med samarbejdsaftalen med den nu tidligere cykelrytter Michael Rasmussen. Samarbejdsaftalen gik ud på, at Michael Rasmussen fik reduceret sin karantænestraf mod at levere væsentlige oplysninger om sit eget og andres misbrug af doping. Gruppen fik til opgave at søge at verificere Michael Rasmussens oplysninger. I forlængelse af dette arbejde blev det besluttet at udarbejde en rapport med fokus på dopingproblematikken i dansk cykelsport 1998-2015.

35


36

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

SÅDAN BRUGTE DIF PENGENE Regnskabsmæssigt set var 2015 et godt år for DIF. Der var budgetteret med et overskud på en halv million, men da året randt ud var der 2,6 millioner kroner mere på bundlinjen. Overskuddet på 3,1 millioner kroner betyder, at DIF’s egenkapital nu er på lidt over 36 millioner kroner.

Det er en lille nedgang i forhold til året før, hvor det var 81,3 procent. Pengene til forbundene udbetales enten som direkte eller indirekte tilskud. Det direkte tilskud er klart det største. Det er på 71,9 procent. Direkte tilskud er bloktilskud, særligt tilskud til TankeSport, Dansk Døve Idræt og DHIF, revisionstilskud, DIF/TD fælles forberedelsespulje, udviklingskonsulentordningen, strategisk udviklingspulje,

PENGENE GÅR VIDERE Langt de fleste af DIF’s indtægter går videre til forbundene og Team Danmark. I 2015 var det 78,7 procent.

4%

DIF’s indtægter - i alt 295 millioner kroner

• •• • ••

1%

19%

Tilskud fra Kulturministeriet, internationale organisationer mv. Tilskud fra Team Danmark Sponsorer, rettigheder og entré

43%

Kontingenter, licenser, turnerings-/ deltagergebyr mv. Uddannelses-/kursusindtægter Renteindtægter og kursgevinst 24%

9%

Dansk OL-deltagelse koster

Idrættens koncernregnskab - eliteidræt

Idrættens koncernregnskab 1

DIF’s samlede udgifter til sommer-OL i 2016 forventes at blive 21,6 millioner kroner. Sammenholdt med de indtægter, der modtages fra IOC, forventes den samlede nettoudgift at blive 7,4 millioner kroner.

Samlet set, er der i dansk idræt brugt 375 millioner kroner til eliteidræt i 2014 (de sidst opgjorte tal).

I det sidst opgjorte koncernregnskab for 2014 udgør de samlede indtægter for dansk idræt samlet set 1.021 millioner kroner. Det er en stigning på 12 procent i forhold til 2013.

Team Danmark bidrog med cirka en fjerdedel.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

tilskud til internationalt samarbejde samt de lovbestemte tilskud til Team Danmark og DBU.

Sponsorer er svære at finde Det er en tendens igennem de seneste år, at det er mere og mere vanskeligt at indgå sponsoraftaler for de enkelte idrætter. Kun de absolut største idrætter har mulighed for at indgå fornuftige sponsoraftaler.

De indirekte tilskud - kollektive forsikringer, frivillighedspris, projekt fitness og breddeidrætsaktiviteter - er faldet fra 9,7 procent i 2014 til 6,8 procent i 2015. Faldet skyldes primært, at Sport Event Denmarks tilskud på 5 mio. kr. er bortfaldet.

6,8%

DIF’s udgifter - i alt 292,6 millioner kroner

3,5% 5,0%

71,9%

6,7% 2,2% 0,8% 3,3%

Idrættens koncernregnskab 2

Idrættens koncernregnskab 3

Sammen med DIF udgør de fire største specialforbund ca. 58 procent af omsætningen. De 21 mindste forbund, der alle har en omsætning på under tre millioner kroner, udgør blot tre procent af den samlede omsætning.

Af de samlede indtægter har DIF og forbundene selv genereret 57 procent (2013: 59 procent). Resten kommer fra Danske Lotterispil/Klasselotteriet og internationale organisationer som f.eks. UEFA og IHF.

• •• •• •• •

Direkte tilskud specialforbund Inddirekte tilskud specialforbund Olympisk og anti doping arbejde Servicevirksomhed Administration og fælles udgifter Politisk/lovbestemt og udvalg Kontorudlejning og hotelfaciliteter Prioritetsrenter og afs. på bygninger

Færre ansatte i DIF Der var ved udgangen af 2015 i alt 64 fuldtidsansatte medarbejdere i DIF. Året før var antallet 70. Derudover er der ansat to elever, en praktikant, mens der er to medarbejdere på barsel.

37


38

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

På dialogmødet 2. december kunne forbundene drøfte fordele og ulemper ved det nye støttekoncept.

NYT STØTTEKONCEPT SKAL UDVIKLE IDRÆTTEN I 2018 og 2019 er forbund i en overgangsordning sikret minimum 90 procent af deres støtte fra fordelingsnøglen i 2017.

Hvis det går, som de fleste forventer, vedtager DIF’s repræsentantskab ved årsmødet ’Mere idræt for pengene’ - et helt nyt og gennemgribende økonomisk støttekoncept. Det træder i kraft fra 1. januar 2018. I gennem hele 2015 har en arbejdsgruppe bestående af blandt andet ni forbundsformænd skabt det nye koncept. Mange møder i arbejdsgruppen og ikke mindst dialogmøder med forbundene har betydet justeringer i konceptet – fx var det oprindeligt tanken, at det skulle indføres allerede fra 2017. Kort fortalt går forslaget ud på at skabe en fremadskuende støttestruktur, hvor der fortsat er penge til forbundenes basisaktiviteter, men hvor en stor del af støtten er bundet op omkring strategiske aftaler med DIF. Aftaler, som forbundene selv lægger op til, og som skal sikre en fortsat udvikling af deres idræt.

Sådan vil DIF fordele den samlede støtte fra 2018: 40 procent: Grundstøtte 55 procent: Strategiske støtte 5 procent: Initiativstøtte

MINDRE BUREAUKRATI

Formålet med ’Mere idræt for pengene’ er – som navnet siger – at imødekomme forbundenes ønske om mindre bureaukrati og i stedet bruge kræfterne og pengene på mere og endnu bedre idræt ude i de mange idrætsforeninger. Ønsket er altså at frigøre resurser i forbundene og motivere dem til at tage strategiske beslutninger, der kan udvikle netop deres idræt med det udgangspunkt, som netop det enkelte forbund har. Det nye økonomiske støttekoncept skal desuden sikre, at man kan føre de fælles planer, som DIF og forbundene har beskrevet i det politiske program, ud i livet. Forudsat, at DIF’s indtægter fra Lotto-midlerne ikke falder, er den samlede pulje, der skal uddeles til forbundene, uændret.

Arbejdsgruppe: Formændene fra Golf, KUF, Floorball, Rugby, Ski, Svøm, KFUM, Sejl og Atletik - tre medlemmer af DIF’s bestyrelse, DIF’s direktion og DIF’s politiske konsulent.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

OG VINDERNE ER: Sportsåret 2015 sluttede med, at årets store profiler og projekter blev hyldet med forskellige priser.

ANDREAS INGVORDSEN Årets Holdkammerat 19-årige Andreas Ingvordsen fra Dragsholm Svømmeklub fik prisen som Årets Hold-

kammerat 2015 til Sport 2015 i Herning. Ud over den fornemme titel skal Andreas Ingvordsen også på en sportsrejse med hele holdet til en værdi af 100.000 kroner.

RENÉ HOLTEN POULSEN Årets Sportsnavn 2015:

ODENSE SPORTSCENTRUM Danskernes Idrætspris I et tæt kapløb med Team Veteran fra Frederiksberg og Universitetsroning i Aalborg Roklub trak Odense Sportscentrum det længste strå og kunne kalde sig vindere af Danskernes Idrætspris 2015. Det nytænkende idræts­ kollektiv modtog 50.000 kroner sammen med prisen.

VIKTOR BROMER Danmarks Olympiske håb Viktor Bromer er et af de største mandlige svømmetalenter i Dan-

mark. Han blev nummer fem til VM og kvalificerede sig til OL i Rio. Derudover svømmede han sig til en sølvmedalje ved kortbane-EM. Alt dette bidragede til, at han ved Sport 2015 blev kåret til Danmarks Olympiske Håb. Kajakroeren René Holten Poulsen har været aldeles suveræn i 2015. Med hele seks internationale medaljer var han ikke til at komme udenom, da DIF og Jyllands-Posten skulle uddele prisen Årets Sportsnavn til gallashowet Sport 2015 i Herning i januar. Mest imponerende var de to VM-guldmedaljer, hvoraf den ene blev vundet på den olympiske 1000-meterdistance.

SIMONE TETSCHE CHRISTENSEN Årets Fund 2015: BMX-talentet Simone Tetsche Chri-

stensen slog for alvor igennem i 2015, hvor hun vandt guld ved European Games, sølv ved EM og bronze ved VM. Derfor fik hun fortjent overrakt prisen som Årets Fund og en check på 100.000 kroner. Hendes største opgave i 2016 bliver at kvalificere sig til OL.

39


40

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

DIF’S AMBASSADØRKORPS DIF-ambassadørerne varetager DIF’s interesser rundt omkring i landet og koordinerer deres indsats med de lokale idrætsråd. Ambassadørerne er valgt på baggrund af deres frivillige arbejde i DIF-idrætten og deres rolle i lokalsamfundet. De gør i forvejen alle en stor indsats for at sikre et stærkt foreningsliv i deres lokalsamfund, der giver dem et stærkt fundament til at udfylde rollen. I 2015 skete dette blandt andet ved deltage med aktiv sparring til ’Bevæg dig for livet’ og DIF’s arbejde for idræt i skolen. I 2015 har ambassadørerne desuden skrevet en række debatindlæg til lokalaviser, og i Idrætsliv har de haft en fast klumme, hvor de har sat fokus på aktuelle problemstillinger i foreningslivet.

DIF- ambassadørerne arbejder lokalt for at: • • • •

Synliggøre DIF-idrætten og dens udvikling Formidle DIF’s holdninger, initiativer og politik Udbygge netværk i kommunerne Bidrage til viden i DIF ved at have øje for lokale udfordringer og nye idrætstendenser.

Her er DIF’s ambassadører Allan Nyhus, formand for Hovedstadens Svømmeklub, Birthe Steenberg, formand for Helsingør IF Atletik, Marie Krabbe, formand for Hvidovre Attack Floorball, Jan Lindorff, formand for Sydsjællands Håndboldklub, Mads Olsen, formand for Volleyklubben Vestsjælland, Stine Sørensen, formand for Svømmeklubben NORD, Christian Bang, formand for håndboldafdelingen i Strandby-Elling IF, Dorthe Mølgaard, frivillig i Brønderslev Badminton Club, Brian Holst Pedersen, formand for Herning Fremad, Christian Nicolai Ørum-Petersen, bestyrelsesmedlem i Aarhus Klatreklub, Preben Jensen, formand for Viborg Idrætsråd, Flemming Otvald Jensen, formand for Horsens Judoklub, Lone Tørnes Andersen, medlem af Vejle Tennisklub og næstformand for Jyllands Tennis Union, Torben Kjeldsen, forretningsfører ved Randers Gymnastiske Forening, Jesper Larsen, formand for Nordals Boldklub, Carsten Andersen, formand for Fredericia Triathlon Team, Mette Skov Hansen, koordinator for Svendborgprojektet. Tak for en flot indsats til John Christensen, formand for Fynske Idrætsforbund, Niels Juul-Olsen, formand for Gymnastik­ foreningen Køge Bugt og Bjarne Malmros, forhenværende idrætskonsulent ved Vordingborg Kommune, der er trådt ud af korpset i det forgangne år.


ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

NEDSLAG I IDRÆTSÅRET 2015 5. marts

18. juni

DIF’s store idrætskongres åbner i Idrættens Hus i Brøndby. Titlen for kongressen er ’Skal idrætten redde verden? Eller skal verden redde idrætten?’ En lang række oplægsholdere taler på kongressen – deriblandt IOC-præsident Thomas Bach, superligatræner Jonas Dal, arkitekt Bjarke Ingels og badmintonlegenden Peter Gade.

Folketingsvalg i Danmark, hvor blå blok generobrer magten. DIF og DGI’s fælles vision indskrives i det nye regeringsgrundlag. Bertel Haarder udnævnes til kulturminister.

24. marts På et pressemøde offentliggøres det, at Nordea-fonden og TrygFonden bliver partnere i Vision 25-50-75. De to fonde bidrager med hver 30 millioner kroner til visionen, som får navnet ’Bevæg dig for livet’.

5. maj Ny national kampagne går til kamp mod matchfixing. Kampagnen skal påvirke eliteidrætsudøvere til aktivt at fortælle om ulovlige eller problematiske hændelser i idrætten. Kulturministeriet, DIF, DBU, DOGA (Danish Online Gambling Association) og Danske Spil står bag kampagnen mod aftalt spil.

9.-12. juni Et rekordstort antal på 7.600 børn løber, springer og kaster i en flot, olympisk ramme på Østerbro Stadion til årets Skole OL-finalestævne. Undervisningsministeren løber sammen med børnene på stævnets første dag. H.K.H. Kronprinsen er med til at åbne stævnets tredje dag og overrækker medaljer.

10. juni Morten Mølholm Hansen præsenteres som ny direktør i DIF. Han erstatter Karl Chr. Koch, som må forlade posten pga. sygdom. Morten Olesen forfremmes til økonomidirektør, og de to gange Morten udgør dermed direktionen i DIF.

11.-14. juni Folkemødet på Bornholm finder sted. DIF er repræsenteret med debattører og oplægsholdere ved en lang række arrangementer om blandt andet ’bæredygtige events’ og ’forenings­ livets samarbejde med fitnessbranchen’. DIF afholder også sit eget arrangement ’ ’Kampen for foreningslivet i de udsatte boligområder’.

12.-28. juni Det første europæiske OL nogensinde ’European Games’ begynder i Baku. Danmark klarer sig forrygende ved legene og vinder i alt 12 medaljer. Fire af guld, tre af sølv og fem af bronze.

22.-23. august René Holten Poulsen vinder to guldmedaljer ved VM i kajak. Dermed lægger han kimen til hyldesten senere på året, hvor han af DIF og Jyllands-Posten kåres til Årets Sportsnavn 2015.

26. august VM i bueskydning begynder. Stævnet bliver en stor succes qua de gode danske resultater og ikke mindst den unikke placering på Christiansborg Slotsplads.

25. september Næstformand i Dansk Tennis Forbund, Thomas Kønigsfeldt, vælges til en bestyrelsespost i Det Internationale Tennisforbund ITF’s. Et succesrigt resultat af DIF og specialforbundenes intense arbejde med at få danskere valgt ind på idrættens internationale toppposter.

9. november En uafhængig kommission under WADA offentliggør en rapport, hvor konklusionen er, at den russiske stat er dybt involveret i doping i russisk atletik. Rapporten konkluderer desuden, at der har været korruption i toppen af IAAF og hos WADA-godkendte dopinglaboratorier.

9. januar (2016) Prisregn i Herning, hvor DR og DIF holder sit store idrætsshow Sport 2015. Udover de mange priser afsløres Peter Gade også som nyt medlem i idrættens Hall of Fame.

5. februar (2016) Tennisstjernen Caroline Wozniacki præsenteres som Danmarks kommende fanebærer ved Ol i Rio. Udnævnelsen finder sted præcist et halvt år før, den olympiske flamme i Rio tændes.

41


42

ÅRSBERETNING 2015 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

DIF’S UDVALG OG NÆVN BESTYRELSEN Niels Nygaard, formand Preben Staun, næstformand Bent Clausen Christian Pedersen Flemming Knudsen Lotte Büchert Niels-Christian Levin Hansen Susanne Ward Thomas Bach Tine Teilmann IOC’s medlem i Danmark: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik UDVIKLINGSUDVALGET Lotte Büchert, formand Bo Ejstrup Conny Sørensen Ide Kristine Kromann Peter Tornbo Simon Prahm Søren Casparij Thomas Bach Thorbjørn Ovedal Torben Dan Pedersen

AKTIVKOMITÉEN Fælles med Team Danmark Susanne Ward, formand Asger Mølgaard Camilla Andersen Cecilie Mayer Christian Bundgaard Eva Dyrberg Henrik Stephansen Lars Rasmussen Mads Kruse-Andersen

Peter Andreas Andersen Tobias Sølver Rehling DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS Ole Græsbøll Olesen, formand Annelise Vidø Birte Rasmussen Claus Juel Hansen Eigil Lego Andersen John Skovbjerg Louise Saul Morten Larsen

Ole Borch Ulla Ingerslev

MEDLEMSUDVALGET Thomas Bach, formand Bent Clausen Flemming Knudsen Niels-Christian Levin Hansen

MATCHFIXINGNÆVNET Torben Jessen, formand Nanna Blach Peter Schønning Mikael Friis Rasmussen, suppleant

IDRÆTTENS MEDIEUDVALG Fælles med Team Danmark Britta Riis, formand Niels-Christian Levin Hansen, næstformand Charlotte Brix Andersen Søren Willeberg Ane Rønn-Poulsen Jesper Jürgensen Martin Thenning Michael Tannis Beck Nora Thomsen Rikke Højgaard

DOPINGNÆVNET Torben Jessen, formand Mogens Kreutzfeldt Nanna Blach Inge-Lise Kanstrup, suppleant Mikael Friis Rasmussen, suppleant DOPINGAPPELINSTANSEN John Skovbjerg Jeppe Fogh Morten Brustad Niels Peter Berg

MOTIONSDOPINGNÆVNET Torben Jessen, formand Mogens Kreutzfeldt Nanna Blach (Desuden sidder der repræ-

sentanter i nævnet fra DGI og Firmaidrætten) UDELUKKELSESNÆVNET FOR SEKSUELLE KRÆNKELSER Preben Staun (Desuden sidder der repræsentanter i nævnet fra DGI og Firmaidrætten) DIF-AMBASSADØRER Region Hovedstaden Allan Nyhus, formand for Hovedstadens Svømmeklub Birthe Steenberg, formand for

Helsingør IF Atletik Marie Krabbe, formand for Hvidovre Attack Floorball Region Sjælland Jan Lindorff, formand for Sydsjællands Håndboldklub Mads Olsen, formand for Volleyklubben Vestsjælland Region Nordjylland Stine Sørensen, formand for Svømmeklubben NORD Christian Bang, formand for håndboldafdelingen i Strandby-Elling IF Dorthe Mølgaard, frivillig i Brønderslev Badminton Club


DIF EKSTERNT Region Midtjylland Brian Holst Pedersen, Formand for Herning Fremad Christian Nicolai Ørum-Petersen, bestyrelsesmedlem i Aarhus Klatreklub Preben Jensen, formand for Viborg Idrætsråd Flemming Otvald Jensen, formand for Horsens Judoklub Lone Tørnes Andersen, medlem af Vejle Tennisklub og næstformand for Jyllands Tennis Union Torben Kjeldsen, forretnings­ fører ved Randers Gymnastiske Forening Region Syddanmark Jesper Larsen, formand for Nordals Boldklub Carsten Andersen, formand for Fredericia Triathlon Team Mette Skov Hansen, koordinator for Svendborgprojektet IDRÆTSRÅDSREPRÆSENTANTER I DIF ’S REPRÆSENTANTSKAB (NYVALG SKER I MARTS 2016) Region Nordjylland: Keld Jensen Region Midtjylland: Bent Hviid Region Syddanmark: Ole Hansen Region Sjælland: Jørn C. Nielsen Region Hovedstaden: John Borelli

(Redaktionen sluttede 1. marts 2016)

DIF-repræsentanter i eksterne udvalg, råd, bestyrelser mv. – indstillet eller udpeget af DIF ANTI DOPING DANMARK Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen Marie Overbye, postdoc, Ph.d., Syddansk Universitet BRØNDBY HALLEN Niels Nygaard, formand for DIF Christian Pedersen, bestyrelsesmedlem i DIF Morten Olesen, økonomidirektør i DIF DANSKE SPIL Niels Nygaard, formand for DIF EUROPÆISKE OLYMPISKE KOMITÉ (EOC) Niels Nygaard, formand for DIF FRILUFTSRÅDET Niels-Christian Levin Hansen, bestyrelsesmedlem i DIF FRIVILLIGRÅDET Lotte Büchert, bestyrelsesmedlem i DIF HALL OF FAME Niels Nygaard, formand for DIF LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN Preben Staun, næstformand for DIF SPORT EVENT DENMARK Dorte Vibjerg, direktør Sparta Torben Frølich, direktør i Gentofte Kommune SPORT ONE DANMARK Morten Olesen, økonomidirektør i DIF TEAM DANMARK Niels-Christian Levin Hansen, bestyrelsesmedlem i DIF Flemming Knudsen, bestyrelsesmedlem i DIF Susanne Bach Bager, oberst og formand for Dansk Militært Idrætsforbund Else Trangbæk, professor i idræt ved Københavns Universitet

(Redaktionen sluttede 1. marts 2016)


Profile for Idrætsliv

DIF Årsberetning 2015  

Få et hurtigt overblik over Danmarks Idrætsforbunds aktiviteter i 2015.

DIF Årsberetning 2015  

Få et hurtigt overblik over Danmarks Idrætsforbunds aktiviteter i 2015.