Page 1

juni 2013 - nummer 16 - jaargang 5

n oordel i j k e ma a s v a l l ei

‘Onze’ Nederlands Barbecue Kampioen over de Noordelijke Maasvallei • IJs maken is een kunst • Fonkelnieuw agentschap voor de VVV • Grave, bastion van zorg • Passie voor brood • Bezoekerscentrum De Maasduinen


3 De Noordelijke Maasvallei in het zonnetje! Toptalent

4

Samenleving

6

Iedere editie zetten wij onze mooie regio weer in het zonnetje. En deze keer ook letterlijk, want we gaan de zomer tegemoet. Dat betekent lekker buiten zijn, de regio verkennen en genieten

Onderwijs

11

van al het moois! Wat dacht u van een bezoekje aan de verschil-

Ontwikkeling

12

golfbaan ’t Golfhuisje in Plasmolen?

Samenwerking

15

Streekproduct

16

Samenwerking

22

Zorg

26

Onderwijs

29

we brengen ook een bezoekje aan het nieuwe bezoekerscentrum

Recreatie

30

De Maasduinen.

Heropening

32

Voor een leuk dagje uit kunt u zich laten informeren door de VVV.

Mening van

34

De VVV in Gennep is onlangs heropend en de vrijwilligers helpen

Zorg

36

kers van Toen’. Voor een heerlijke ijskoude lekkernij tussendoor

Onderwijs

39

Bijzondere passie

41

Historie

44

Koken met

46

Agenda

48

Puzzel

51

lende ‘pareltjes’ van de Maasheggen? Of een dagje naar midget-

Voor u ligt de zestiende editie van Prat Op de Noordelijke Maasvallei. Een nieuwe editie waarmee we precies vier jaargangen completeren. Vier jaargangen vol met nieuws uit de regio: nieuwe wandelroutes, nieuwbouwprojecten, familiebedrijven en toptalenten. Zo nemen we u mee naar Grave, ons bastion van zorg. Maar

u graag. Of neem een kijkje in de privéverzameling ‘Arts Bakmoet u beslist het ijs van Heldro nuttigen. En hebt u grote honger gekregen van alle inspanningen? Met de barbecuetips van onze kampioen wordt het vast en zeker smullen geblazen. Met veel plezier hebben wij deze nieuwe editie voor u samengesteld. wij wensen u veel leesplezier toe, en een zonnige zomer. Hebt u nog tips? U kunt ons mailen via pratop@dewinter.nl.

Colofon Prat Op is een uitgave van De Winter media groep en wordt gratis huis aan huis verspreid samen met weekblad De Maas Driehoek in een oplage van 60.000 exemplaren. Aan deze uitgave werkten mee: Ingrid van Tiel, Petra van den Hoek (vormgeving), Tom Verstegen, Dorry Smeets, Ingrid Artz, Rian Weemen, Eefke Peeters, Gerie van der Land (redactie), Hagemann Fotografie, Dorry Smeets, Ingrid Artz, Eefke Peeters, Ed van Alem (fotografie), Robert Hermens, Gerie van der Land

(acquisitie), Moniek van der

Aa, Kelly Bijl-van der Burgt (project-coördinatie). Met dank aan de inbreng van de redactieraad. Wilt u reageren? Schrijf, mail of bel dan naar Prat

Prat Op is een promotiemagazine van de regio Noordelijke Maasvallei. Prat Op is het resultaat

Op, Vluchtoord 1, 5406 XP Uden, t. 0413 – 266 766,

van de samenwerking tussen De Winter media groep en het Platform Noordelijke Maasvallei.

e. Pratop@dewinter.nl. Informatie over commerciële acties: Robert Hermens e. r.hermens@dewinter.nl t. 06-55340324

Het magazine is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert, Mook en Middelaar, Sint Anthonis, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, ROC de Leijgraaf, Elzendaal College, Metameer Stevensbeek/Boxmeer, Pantein en Dichterbij.


Ralph de Kok,

Mannen en barbecueën. Het hoort bij elkaar als Nederland en molens, als Brabant en gezelligheid. En juist die gezelligheid is zo bepalend, stelt Ralph de Kok. De geboren Cuijkenaar is Nederlands Barbecue Kampioen. “Mijn vader was altijd al met kooltjes aan het klooien. Denk ik aan barbecue, dan denk ik aan een goeie sfeer, zon, lachen, een terrasje. Is het mooi weer? Steek dan de fik in dat ding! Trouwens, niet alleen met mooi weer...”


Toptalent

Nederlands Barbecue Kampioen, geniet van het ‘thuiskomen’

Ralph de Kok werd geboren tegenover het

vuur, zoals met een Zuid-Afrikaanse braai.

station in Cuijk, aan de andere kant van het

Maakt niet uit. Als ik zin krijg om iets uit te

spoor. Op z’n achttiende vertrok Ralph naar

proberen, ga ik aan de slag. Al doende heb

de Verenigde Staten waar hij als talentvol

ik veel geleerd over vlees, smaken, rookhout,

bassist ging spelen in de band van Up With

om maar wat te noemen. Geef me tien minu-

People, een internationaal dans- en muziek-

ten en ik maak iemand die gewoon voor z’n

gezelschap. In totaal bleef hij vier jaar in de

hobby barbecuet, honderd procent beter. En

States. Daar zou zijn passie voor het barbe-

bij wie enthousiaster wordt, lukken de dingen

cueën definitief gevormd worden.

als vanzelf ook steeds beter.”

Maar muziek was de eerste liefde en tot aan 2007 was Ralph als beroepsbassist actief. Hij

Terug in Cuijk

ontmoette wereldsterren, deed clinics met

Sinds vier jaar is Ralph ook weer terug in

En dat kan óók in een restaurantkeuken. De

hen en eenmaal terug in Nederland bege-

Cuijk. In de voormalige doe-het-zelfwinkel is

echte top van chef-koks in Nederland staat

leidde hij de grootste vaderlandse artiesten,

alles te vinden op het gebied van barbecues

daar voor open. Ik breng ze de kneepjes van

zoals Marco Borsato. “Of ik nu om drie of

en buitenkeukens, rookovens en pizzaovens,

het grillen bij, maar ook van het stomen bij-

vier uur ’s nachts thuiskwam, heel vaak ging

gereedschappen en accessoires. Alles wat no-

voorbeeld. Er kan zóveel op dat vuur...” Wie

die barbecue nog even aan... In Amerika ben

dig is om een eigen buitenkeuken te bouwen,

daar meer over wil weten, moet maar eens

ik in 46 staten geweest en overal wordt die

maar ook de beste barbecuekruiden, -mari-

kijken op: www.ralphdekok.nl.

barbecue aangestoken. Je hebt daar van die

nades en -sauzen, barbecuekookboeken en

enorme smokers en buitenkeukens en al snel

-dvd’s. Drie keer per week komt Ralph vanuit

was ik met het barbecuevirus besmet. Die

de Achterhoek naar ‘zijn’ Cuijk. En beter nog

typisch Amerikaanse technieken heb ik me

dan alles wat er in zijn winkel te vinden is, is

eigen gemaakt en die ben ik gaan combineren

zijn kennis van apparatuur en zijn passie voor

met de Europese finesse.”

het barbecueën en buitenkoken. Het Barbecue Paleis verzorgt de officiële We-

Koken en muziek

ber Grill Academy. Ralph de Kok behaalde als

Koken en muziek, Ralph heeft er eigenlijk

eerste de titel Official Weber Grill Master na

nooit uit kunnen kiezen. Maar toen hij door

een speciale opleiding van de met twee Mi-

een aandoening zijn bas aan de wilgen moest

chelin-sterren bekroonde meester-kok Ron

hangen, hoefde hij geen dag na te denken.

Blaauw. Hij is niet de enige absolute topper

Het werd een eigen onderneming: Het

met wie Ralph werkt: “In het driesterren-res-

Barbecue Paleis. In Neede, waar het gezin

taurant De Librije in Zwolle, van Jonnie Boer,

woont, heeft Ralph een showtuin, waar hij

geef ik eens en soms twee keer per week

zijn vaardigheden demonstreert. Als hij niet

workshops. Op het hoogste niveau werken,

elders in Europa is, trouwens. Want van

dat is zó mooi om te doen... Je hebt weliswaar

Noorwegen tot Spanje wordt hij uitgenodigd

opleidingen, maar het gaat er uiteindelijk om

voor workshops en demonstraties. “Mooie

wat je toepast. Het fijnslijpen, dat leer je in

dingen maken... geweldig toch?”

de praktijk. Heel veel mensen denken aan

Volgens Ralph kun je overal op barbecueën.

barbecueën als ware het een gerecht, maar

“Op gas, op houtskool, in smokers of op echt

dat is het niet: het is een manier van koken!

Ralph over de Noordelijke Maasvallei “In Brabant zijn we echt Bourgondisch. Ik mis dat steeds als ik in de Achter-

hoek ben. In Brabant zie je mensen met groepjes gezellig uit eten, daar zie je

alleen maar stelletjes. Bij ons in Bra-

bant is eten meer een sociaal gebeuren, ook in de Noordelijke Maasvallei. Het

is de gemoedelijkheid, het je realiseren

dat je ‘niks mee kunt nemen’, toch? Wat mij het meeste is bijgebleven van de

regio? Het altijd samen iets afspreken, het onder mekaar zijn en gein maken. In de kroeg had je vroeger allemaal je eigen tegeltje, zeg maar. Als ik terug-

kom in Cuijk, herken ik dat nog steeds. Lekker ouwehoeren, ik hou daarvan!”

5


Dagbesteding Dichterbij: Samen sterk

Dichterbij streeft ernaar mensen met een verstandelijke beperking en de samenleving dichter bij elkaar te brengen. Hoe? Door deze mensen te ondersteunen bij het ontdekken van zichzelf en de wereld om hen heen. En door de maatschappij kansen aan te reiken om de mensen met een verstandelijke beperking te leren kennen. In de Noordelijke Maasvallei heeft Dichterbij al volop werk gemaakt van dit streven, in samenwerking met steeds meer partners. De veranderende wetgeving in zorg en wel-

'T-Pannekoekehuus.” Twan Maassen van

zijn zijn voor Dichterbij een stimulans om,

Stichting 4Events Gennep zag hierin een

met name op het gebied van dagbesteding

geweldige uitdaging om outdoor activiteiten

en werken, samen te werken met gemeenten,

rond het nieuwe pannenkoekenrestaurant

bedrijven, welzijnsorganisaties en andere

te gaan organiseren: van handboogschieten

zorgaanbieders. Met die samenwerking wil

tot bosgolf en van laser- tot Highlandgames.

Dichterbij bereiken dat mensen met een

“Maar er is meer”, laat hij weten, “ondernemers

verstandelijke beperking en andere mensen

hebben samen www.eropuitingennep.nl

met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun

gestart, waardoor iedereen de meest

eigen woonomgeving zinvolle dagbesteding

uiteenlopende arrangementen naar zijn

kunnen hebben.

eigen portemonnee kan samenstellen. Dat wordt zeker een succes.”

'T-Pannekoekehuus Het is al weer een jaar geleden dat Dichter-

Samen

bij en de gemeente Gennep ondernemers

Cliënten van Dichterbij zijn nu al betrokken

vroegen zich te oriënteren op het gebied van

bij het project. Zo hebben medewerkers van

recreatie in samenhang tot dagbesteding.

‘Ambachtelijk Hout’ vlaggen en bosgolfstok-

“Wij wilden onze krachten bundelen”, aldus

ken gemaakt en zorgt de ‘Bosploeg’ voor het

projectleider Ton Baaijens, “in deze omgeving

onderhoud van het terrein. “Daar waar dat

hebben we veel zorg en ook veel toerisme,

mogelijk is, zullen cliënten straks ook mee

maar die hadden nog niets met elkaar.” Een

gaan werken”, laat Ton weten, “maar het kan

lang gekoesterde wens van Frank Pennings,

ook gewoon een leuke plek zijn om de dag

eigenaar van onder andere restaurant

door te brengen.” Het terrein is bijna ont-

‘Old Inn’, kon hiermee in vervulling gaan: Ton, Frank en Twan (v.l.n.r.) voor het nog in

manteld en biedt vele mogelijkheden met zijn

“Ik heb al jaren de wens iets te doen met het

te richten 'T-Pannekoekehuus

schitterende omgeving, zoals het voormalige

‘Theehuis’ op het terrein van Maria Roepaan;

Natokamp en de Zevenmorgensiep. “Na

nu is die mogelijkheid er en komt er

de aanleg van het fietspad is er een directe


Samenleving

Op de bank (v.l.n.r.) Toon, Hetty en Cor. Staand: Dolf en Ceciel, die allen van hun samenzijn genieten.

verbinding gekomen met het woongedeelte

buitengebied van Gassel ontvangt zij iedere

haar blije lach werkt aanstekelijk. Hetty, die

van Gennep”, aldus Frank, “nu al zie ik veel

dinsdag en donderdag 10 gasten, tussen de

vaak kookt, afwast – en ondertussen Cor

fietsers en wandelaars deze kant op komen.

60 en 81 jaar. “Dit is belevingsgerichte zorg”,

voor de gek houdt – vindt het heel fijn dat ze

Dit is echt een stimulans voor onze regio.”

stelt ze, “de mensen zijn al ouder en hoeven

mag komen. “De omgeving is anders en hier

Twan benadrukt dat het gebied zorgvriende-

niet zoveel te presteren, maar we stimule-

is geen spanning”, laat ze desgevraagd weten,

lijk zal worden. 'T-Pannekoekehuus werd op

ren ze wel om bepaalde taken te doen.” Zo

“ik ben trots op wat ik doe.” Trots is ook

Eerste Pinksterdag 20 mei geopend; op

helpen de gasten ’s morgens mee met koken,

Ceciel dat gelukt is wat ze voor ogen had:

zaterdag en zondag tussen 10.00 en 20.00 uur

met ingrediënten die allemaal in eigen tuin

“Het is fijn om puur met mensen bezig te

en bij boekingen kan iedereen nu hier

en kas verbouwd worden. ’s Middags wordt

zijn; daar krijg ik echt energie van.”

genieten van een pannenkoek of een drankje.

er gewandeld, een kaartje gelegd, de planten

“Wij zijn er heel blij mee”, aldus Ton, “dit is

water gegeven en gewerkt in de tuin.” Ceciel

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

kan putten uit 7 vrijwilligers – met name

Het is een bijdrage aan de kwaliteit van de

oud-collega’s – die dit werk met liefde doen.

samenleving.”

Maar ze wil nog meer. “Mijn plan is om ook een kleine kampeerplaats en bed & breakfast

Gastenverblijf ‘uit en thuis’

te beginnen”, vertelt ze enthousiast, “en daar

Dagbesteding op kleine schaal vindt ook

onze gasten met een beperking bij te betrek-

plaats bij Gastenverblijf ‘uit en thuis’.

ken, zoals ik dat nu al doe met studiedagen.”

Eigenares is Ceciel Welling, die eerder woonbegeleider en mentor was bij Dichterbij. “Ik

Ontspanning

liep al langer rond met plannen om op deze

Het prachtige terrein rond het huis met klein-

manier dagbesteding te bieden aan mensen

vee, straalt rust uit; ieder gaat er zijn eigen

met een verstandelijke beperking”, vertelt ze,

weg. Dat de mensen het goed hebben bij ‘uit

“eerst heb ik dat vanuit Dichterbij gedaan,

en thuis’ is duidelijk te merken. De 81-jarige

nu als zelfstandig ondernemer.” In het mooie

Dicky komt iedere keer enthousiast binnen;

'T-Pannekoekehuus Siebengewaldseweg Ottersum

Reserveringen: Old Inn 0485-511058

Gastenverblijf ‘uit en thuis’ Kapellaan 4

5438 NN Gassel 0486-475679

Voor meer informatie over andere

dagbestedingslocaties en lunchrooms zie www.dichterbij.nl.

7


Landgoed de Barendonk

Beleef het groene gastvrije landleven! U wilt er tussenuit. Voor een vakantie of zomaar een paar dagen. U zoekt de serene rust van het landelijke leven temidden van natuur en boerderijen. Dan moet u beslist bij ons komen op Landgoed de Barendonk om kennis te maken met de Brabantse gastvrijheid en de vele mogelijkheden op ons landgoed. Wij bieden diverse authentieke overnachtingsmogelijkheden aan, van 4 tot 40 personen. Het Grote Huis is tevens een officiĂŤle trouwlocatie van gemeente Cuijk. Voor bedrijven is onze Appelloods (tot 40 personen) geschikt om te vergaderen met of zonder overnachting.

De sfeer is ontspannen en gezellig. U bent bij ons echt buiten, midden in de natuur. Landgoed de Barendonk | Millseweg 13 | 5437 NB BEERS Tel. 06 22 447 254 | bgg 0485 31 64 36

receptie@barendonk.nl | www.barendonk.nl


Pratjes

HENK HEIJS achtergrond.

9

Notitie voor de studio: graag in de lengte 1/3 pagina opmaken. Een geel kader, zwarte letters, witte

Varen is (nóg) fijner dan u denkt… Vaar met ons mee Kom genieten op het fantastische riviercruiseschip Rigoletto uit Malden Beleef een zorgeloze onvergetelijke zomervakantie:

• Varen van stad naar stad • Beleef verwend worden • Proef heerlijk eten en drinken • Ervaar vriendelijke, vrolijke sfeer • Luxe en comfort

Komt u aan boord?

De brillenmaker Laat je zien! En neemt alle tijd voor U

HENK HEIJS OPTICIEN HENK HEIJS De brillenmaker GEBOREN EN GETOGEN IN GENNEP Laat je zien! ONTVANGT U GRAAG IN ZIJN WINKEL IN GROESBEEK U bent er zo!

HENK HEIJST OPTICIEN DE MOOISTE MERKEN GEBOREN EN GETOGEN VOOR MOOIE PRIJZEN IN GENNEP ONTVANGT U GRAAG IN ZIJN WINKEL IN GROESBEEK

LENZEN, MONTUREN & GLAZEN VOOR MANNEN & JONGENS OOGMETING VADERS & ZONEN AANDACHT EN ZORG VROUWEN & MEISJES DE MOOISTE MERKEN MOEDERS & DOCHTERS VOOR MOOIE PRIJZEN VRIENDEN & VRIENDINNEN

Hotel op het water

Komt u aan boord? Op riviercruiseschip Rigoletto uit Malden?

Feestelijke feestcruise

3 of 4 dagen in september Welkom jong en oud! Vaar mee: Köln, Andernach, Koblenz, Rüdesheim, Wiesbaden en St. Goar. Laat u verrassen door de Rijn en Loreley. Kijk uw ogen uit naar sprankelend spetterend vuurwerk en zing mee met Duitse schlagers. Geniet van Frühschoppen en dansen. Vaar mee, single, samen, of met het hele gezin. Vaar mee met vrienden en vriendinnen, de buurt of met de medewerkers van uw bedrijf.

MONTUREN HEIJS & GLAZEN HENK

VOOR SECURE OOGMETING, MANNEN & JONGENS AANDACHT, ZORG, VADERS & ZONEN VROUWEN & MEISJES VAKKENNIS, NAZORG EN MOEDERS & DOCHTERS SERVICE VRIENDEN & VRIENDINNEN

Wij zijn Marijke Faassen en Teun Sijbrands, eigenaren van SijFa Cruises BV en heten u graag welkom op ons schip.

Er is nog plaats in juli en september! SijFa Cruises BV. Sinds 2002 een begrip voor varend vakantie vieren & meer. Riviercruisschip Rigoletto: ook voor uw bruiloft, (bedrijfs-)feesten, shows en andere evenementen. Gaat u kijken op onze site? www.sijfacruises.nl Ahoi en tot ziens! Tel. 024-3572008

Zonnige zomer gewenst, en fijne vakantiedagen! Zonnebrillen voor de wintervakantie. Bescherm uw ogen. Ook hier, in de Noordelijke Maasvallei, als u thuisblijf

KOM OOK KIJKEN NAAR ONZE ZONNEBRILLEN Zonneglazen op sterkte vanaf  35,-

Mis de boot niet Bel 024-3572008

of loop binnen: Schutkolk 4a, Malden (Heumen)

Varen is fijner dan u denkt! In september

FEESTCRUISE

Volpension al vanaf E 225,- p.p.

WELKOM IN GROESBEEK Parkeren voor de deur

Burg. Ottenhofstraat 14 6561 CM Groesbeek Tel. 024 -3972551 • www.hethuis.nl

Welkom aan boord en ook op www.sijfacruises.nl


Hagemann Fotografie maakt de meest

Bijzondere Fotografie

Hagemann Fotografie maakt foto’s die verrassend, gedurfd en eigentijds zijn. foto’s die weergeven wat u van ze verwacht. Je vriendin op haar mooist, je kinderen zoals ze werkelijk zijn, je broers en zussen samen. Wil je ook bijzonder gefotografeerd worden bel dan voor een afspraak.

Praktijk PraktijkArovital Arovital Complementaire Complementaire Geneeswijzen Geneeswijzen

Complementaire Geneeswijzen

Wist Wist u dat u 75% 75% vanvan allealle ziekten ziekten ontstaan ontstaan in onze in Wist u dat dat 75% van alle ziekten ontstaan in onze onze darmen darmen darmen Gelukkig Gelukkig bestaat bestaat er Colon er Hydrotherapie. Hydrotherapie. Gelukkig bestaat er Colon Colon Hydrotherapie. EenEen comfortabele comfortabele en effectieve en effectieve manier manier vanvan Een comfortabele en effectieve manier van darmreiniging. darmreiniging. darmreiniging. Indicaties Indicaties voorvoor eeneen darmreiniging darmreiniging zijnzijn o.a.:o.a.: Indicaties voor een darmreiniging zijn o.a.: Diarree/obstipatie, Diarree/obstipatie, spastische spastische darm, darm, PDS, PDS, opgeblazen opgeblazen Diarree/obstipatie, spastische darm, PDS, opgeblazen gevoel, gevoel, winderigheid, winderigheid, eczeem, eczeem, hoofdpijn/migraine, hoofdpijn/migraine, gevoel, winderigheid, eczeem, hoofdpijn/migraine, maagklachten, maagklachten, chronische chronische vermoeidheid, vermoeidheid, concentratieconcentratiemaagklachten, chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen, stoornissen, slechte slechte vertering, vertering, overgewicht, overgewicht, PMS, etc.etc. stoornissen, slechte vertering, overgewicht, PMS, PMS, etc. Behandelingen Behandelingen worden worden veelal veelal (deels) (deels) door door de ziektekostenverzekering de Behandelingen worden veelal (deels) door de ziektekostenverzekering ziektekostenverzekering vergoed. vergoed. vergoed. Zoetsmeerweg Zoetsmeerweg 1d –1d Haps – – 0485-310506 – – www.arovital.nl – Zoetsmeerweg 1d – Haps Haps – 0485-310506 0485-310506 – www.arovital.nl www.arovital.nl


Onderwijs

11

Metameer bereidt scholieren voor op het ‘wereldburgerschap’

Leerlingen van de middelbare school zijn tegenwoordig niet alleen Nederlander, ze zijn Europeaan, wereldburger. Vervolgstudies, de maatschappij waarin ze straks gaan werken: alles wordt mondialer. Metameer bereidt hen hierop voor. Onder meer via uitwisselingen met scholieren en hun gezinnen in andere Europese landen. Twintig jaar geleden begon de school er mee. Intussen doen negen Europese landen mee. Daarbij ontstaan vriendschappen voor het leven.

Nog opgewonden van de reis zitten ze

Tijd om eens te informeren hoe Italië was.

bij elkaar: Rowie Kuppen uit Wanroij, die

Trinko: “De leerlingen van de I.I.S.S. Augusto

vmbo-t volgt, vwo-leerling Trinko ten Haaf

Righi school reageren erg uitgelaten, zijn

uit Rijkevoort en de Oploose Loes Lange van

veel enthousiaster dan wij. Wij Hollanders

vmbo-basis. Derdejaars leerlingen die begin

zijn nuchterder. Ik heb best veel Italiaanse

april een week te gast waren in gezinnen in

woorden geleerd. En ook veel nette hoor!”

het Zuid-Italiaanse Cerignola.

Volgens Loes waren de gastgevers erg open

Anita Beurskens, docent Nederlands en

en zorgden ze heel goed voor haar. “Ze zijn

Duits, is er ook bij. Ze is coördinator van de

minder gestrest en willen allemaal graag met

Commissie Internationale Uitwisselingen,

je praten. De Italianen van onze generatie

CIU. “Die afkorting klinkt in het Engels

kunnen best goed Engels, maar met de rest

bijna als ‘See You’. Bewust gekozen, want op

van de familie was het lastig.”

Metameer vinden we internationalisering

Rowie herkent het: “Als je er niet meer uit-

belangrijk. Zo van: kijk eens wat verder dan

kwam, vroegen de oudere mensen weer of je

je neus lang is. Proef meer van de wereld om

nog wat wilde eten, haha! Italië heeft sowieso

je heen. Leerlingen kunnen zich opgeven.

een eetcultuur. ’s Morgen eten ze meteen veel

Helaas is er nog niet voor iedereen plaats,

en vooral zoetigheid en toetjes. En ’s avonds

maar daar werken we aan.” Dit schooljaar

pasta. Ze blijven maar bijscheppen. De broer

bezochten in totaal 125 leerlingen scholen in

van mijn uitwisselingsgenoot at stiekem de

Portugal, Hongarije en het voormalige Oost-

restjes van mijn bord; ik zat vól!”

Duitsland. Geen snoepreisje

Vrienden maken Trinko: “Uitgaan is bij hen ’s avonds naar

En dus ook Italië. “Het is geen snoepreisje”,

het park en elkaar ontmoeten. Het was een

vervolgt Anita, “we verlangen dat de leer-

graadje of twintig in Cerignola, dus voor ons

lingen zich verdiepen in de cultuur van het

voelde het al als zomer!” Anita knikt instem-

gastland. Ze maken een reis-studiegids en

mend: “Het mooiste aan deze uitwisselingen

eenmaal in het buitenland houden ze een

is contacten leggen, nieuwe vrienden maken.

dagboek bij.” Tegen de tijd dat u dit leest

Wist je dat sommigen elkaar na twintig jaar

hebben de Italiaanse kinderen op hun beurt

nog ontmoeten en bij elkaar op vakantie

een tegenbezoek gebracht om te proeven van

komen? Dan heeft Metameer haar doel

ónze cultuur en leefgewoonten.

bereikt!”


Struinpad Cuijk - St. Agatha

Beekmonding Oeffeltsche Raam / Virsche Graaf

Cuijk

Middelaar

Milsbeek Kavelruil

Natuurvriendelijke oevers Maas

St. Agatha

Ottersum

Oeffelt

Gennep Portaal De Vilt

Heijen

Beugen Inrichtingsplan Oeffeltsche en Beugense weiden

Natuurvriendelijke oever Viltsche graaf

De

Boxmeer

Ma

as

Afferden

Sambeek Inrichtingsplan Maasheggen

Vortum-Mullem

Groeningen

Bergen

Beekmonding St. Jansbeek

Vierlingsbeek Herstelplan Maasheggen

Maashees Vierlingsbeekse Molenbeek 0

0,5

1

2km

Onze Maasheggen zijn er om te koesteren Ons unieke en nu zo wonderschone Maasheggengebied was ooit niet bepaald aantrekkelijk: de natte, vruchtbare gronden waren niet geschikt om op te wonen. En dus werden de gronden gebruikt als weien hooiland. De heggen, die gevlochten werden, dienden als natuurlijke afscheiding tussen de weilanden. Niet alleen vee werd tegengehouden, maar ook mensen. Julius Caesar schreef er zelfs al over; zijn leger kon de heggen met moeite bedwingen! De Maasheggen is het grootste historische heggengebied van Nederland en vormt als geheel een cultuurhistorisch waardevol uiterwaardenlandschap binnen de Noordelijke Maasvallei. Reden genoeg om het te koesteren!


Ontwikkeling

13

Kilometers Maasheggen slingeren zich als

Het Struinpad tussen Cuijk en Sint Agatha is

najaar wordt het tweede deel van het poelen-

een parelsnoer door de uiterwaarden van de

ook af. Het is vooral bedoeld voor wandelaars,

onderhoud gedaan en worden nog twintig

Maas, van Cuijk en Oeffelt in het noorden via

maar ook toegankelijk voor fietsers. Het begint

nieuwe poelen gegraven. Nieuwsgierig gewor-

Boxmeer tot aan Maashees in het zuiden. Een

bij de Cuijkse Stier en loopt anderhalve kilo-

den? In de Oeffeltsche en Beugense weiden

cultuurhistorisch juweel, maar het snoer is

meter door de uiterwaarden naar het Kruis-

kunt u het unieke cultuurhistorische karakter

in de loop der tijd wat pareltjes kwijtgeraakt.

herenklooster in Sint Agatha. Het Struinpad

van het Maasheggengebied nu al goed ervaren!

Door grof beheer of juist gebrek daaraan.

vormt een mooie uitbreiding van de ‘omme-

Zonde, vinden veel gebiedspartijen. Samen

tjes’ die u kunt maken in Cuijk en Sint Agatha.

Allemaal beter worden

werken zij aan het Integraal Gebiedsprogram-

Er is ook een zijpad naar ‘De 7 Dwergen’ en er

Om ruimte voor de projecten te realiseren,

ma Maasheggen.

zijn ‘stapstenen’ over de beek bij het klooster

is vrijwillige ruil van grond nodig tussen

Daarin wordt het Maasheggengebied duur-

geplaatst. Kijk voor wandelroutefolders op:

particulieren onderling en overheden. “Het

zaam ingericht, met ruimte voor cultuurhis-

www.gehegdaanmaasheggen.nl.

doel is om er allemaal beter van te worden”,

torie en natuur, een betere verkaveling van de

aldus een enthousiaste kavelruilcoördinator

agrarische gronden, verbeterde mogelijkheden

De Oeffeltsche en Beugense Weiden

Pieter Vloet uit Mill, die in opdracht van de

voor recreanten, herstel van bestaande beken

Een belangrijk onderdeel van het programma

Dienst Landelijk Gebied werkt. “We hebben

en een betere bescherming van de omge-

is het Herstelplan voor de Maasheggen. Staats-

een grote kavelruil gehad nabij de Vortumse

ving tegen eventuele overstromingen. In het

bosbeheer beheert in het Maasheggengebied

en Groeningse Bergjes. Aan de Viltsche Graaf,

programma wordt door veel partijen samen-

zo’n 85 kilometer heggen. Daarnaast draagt

tussen Oeffelt en Beugen was een ruil om

gewerkt. Dat is tegelijk de kracht.

ze zorg voor onder meer ruim 2500 bomen

flauwere oevers te kunnen realiseren. Zo krijgt

en circa tachtig poelen. Als eigenaar van grote

natuur meer ruimte. Tussen Oeffelt en Beugen

Portaal De Vilt en het struinpad

delen van het gebied (zoals de Oeffeltsche en

was er een project waarbij de oude Maasweid-

Er is al veel gerealiseerd. Zo hebben de ge-

Beugense Weiden) is de terreinbeheerder een

jes terugkomen. Rijkswaterstaat creëert daar

meenten Cuijk en Boxmeer het gebied voor

belangrijke partij voor het herstel. Piet Hop-

oevers die deels afkalven.”

recreanten beter beleefbaar gemaakt. Portaal

man, projectleider bij Staatsbosbeheer, licht de

“Momenteel ruilen we gronden rond de

De Vilt vormt een toegang voor natuurge-

plannen toe.

Loerangel bij het oude ziekenhuis in Box-

bied De Vilt in het westen en het Maasheg-

“Ons Herstelplan wil het historische land-

meer, waar een natuurzone wordt ingericht

gengebied in het oosten. Op deze plek is een

schapsbeeld herstellen. Tegelijk verbeteren en

tussen de twee hiervóór genoemde projecten.

parkeerplaats met informatiepunt ingericht,

vergroten we het leefgebied van vijf diersoor-

Grondruil was er ook bij de Molenbeek in

met een film over het gebied. Hier start een

ten: steenuil, sleedoornpage, grauwe klauwier,

Vierlingsbeek, die weer mag meanderen. Bij de

bewegwijzerde wandelroute van zo’n drieën-

boomkikker en patrijs. Ze zijn ambassadeur

oude watermolen is een vispassage gekomen.

halve kilometer door de Oeffeltsche en Beu-

voor hun eigen leefgebied in de Maasheggen,

Natuurvriendelijke oevers komen er ook bij

gense weiden. Onderweg komt u bijzondere

met bijbehorende planten en dieren. Onze

de Bergjes, bij Vierlingsbeek. Verder wordt er

kenmerken van dit deel van het Maasheggen-

maatregelen behelzen onderhoud van poelen,

grond geruild bij de nieuwe, meer natuurlijke

gebied tegen, zoals de typisch gevlochten heg-

snoeien van heggen en zo nodig gaten in de

uitmonding van de Sint Jansbeek in de Maas.

gen, de Viltsche Graaf, kleiputten van na de

heggen dichten, het knotten en opkronen van

Er zal ook nog grond geruild worden bij de

watersnood uit 1926 (toen de dijken werden

bomen. Verder worden er nieuwe poelen ge-

Oeffeltsche Raam.”

opgehoogd), drinkpoelen (of ‘wêterkuulen’),

graven en nieuwe heggen aangelegd. Er worden

“Dankzij goede communicatie kunnen we de

waardevolle graslanden, een rivierkazemat en

ook enkele vluchtplaatsen opgeworpen waar

plannen in grote lijnen realiseren. Veel agrari-

het befaamde Duits Lijntje. Natuurlijk kunt u

dieren bij hoogwater op kunnen vluchten.”

ers zijn blij met de oplossingen die we bieden.

de route makkelijk inkorten of aanpassen via

Op dit moment is ongeveer negentig procent

Ik geniet ervan dat het zo goed gaat; dit is

het netwerk van onverharde wegen.

van het Herstelplan uitgevoerd. Komend

geweldig mooi om te doen!”


Kansen

Gouden tijden Sombere nieuwsberichten over de kwakkelende economie struikelen over elkaar

op het voorterrein, de klanten zijn bijna

heen. Tijd voor een positief geluid, uit een hoek van waaruit je dat niet zo snel zou

verbaasd dat deze ‘ouderwetse’ service

verwachten. Want ook de autoverkopen hebben een flinke knauw gehad zou je zeg-

nog bestaat!”

gen. Maar er zijn ook ondernemers die juist voldoende kansen zien, één daarvan is Dick Jetten, eigenaar van het Opeldealerbedrijf in Cuijk en het Shell brandstofstation

Investeren

in Boxmeer.

Met de blik vooruit wordt er bij Jetten momenteel volop geïnvesteerd. Binnenkort wordt de shop van het Shellstation grondig

“Het zijn eigenlijk gouden tijden om

kritischer zijn bij het doen van aankopen,

verbouwd en vergroot. In de bedrijven in

juist nu boven het maaiveld uit te ste-

moet je zorgen dat je het verschil weet

Boxmeer en Cuijk is en wordt duurzaam

ken” aldus Jetten, die niet bij de pakken

te maken door de manier waarop je je

geïnvesteerd in bijvoorbeeld energiezui-

neerzit en daarmee zijn optimisme kort

klanten helpt. Dag in dag uit. Als de klant

nige verlichting en electrische mobiliteit.

samenvat.

ervaart dat hij of zij welkom is in je bedrijf,

In de Opelwerkplaats, die dit jaar een

“Natuurlijk krijgen we het niet voor niks

en dat je ook nog eens met oprecht en-

omzetstijging ten opzichte van vorig jaar

momenteel, we moeten hard werken voor

thousiasme behulpzaam bent, dan doet

vertoont, wordt over enkele weken nieuwe

de euro’s. Maar als het in het economisch

de gunfactor de rest!” De verkoopcijfers

uitlijn-apparatuur geïnstalleerd. Onlangs

tij minder gaat, moet er juist een schepje

bewijzen dat Jetten gelijk heeft. Zijn

heeft Jetten twee leerlingmonteurs in

bovenop om het verschil te maken. Als

Opelbedrijf in Cuijk draait al het hele jaar

dienst genomen, en de derde start in au-

klanten de positieve en klantgerichte

qua marktaandeel en verkopen bij de top

gustus. Opvallend? “Nee”, zegt Jetten,

stemming in je bedrijf ervaren dan liggen

van Nederland. En ook zijn tankstation

“investeren in de jeugd is investeren in de

de kansen bijna voor het oprapen”, aldus

gaat tegen de stroom in: er worden meer

toekomst. Als Erkend Leerbedrijf moeten

de ondernemer.

liters verkocht dan voorheen. “Op zater-

we kansen blijven bieden aan talentvolle

“Wanneer je beseft dat klanten, terecht,

dagen verlenen we persoonlijke service

jonge technici.”


Samenwerking

15

De Industriële Kring van het Land van Cuijk en Noord Limburg, wie heeft er nu niet van hen gehoord? Deze gedreven groep betrokkenen uit het ondernemersleven hebben de Kring in 1954 opgericht, als platform voor onderlinge samenwerking rond vraagstukken als de noodzaak tot industrialisatie en economische groei, aansluiting van scholing op de werkgelegenheid en verbetering van de infrastructuur. Deze groep opereert dus al bijna zestig jaar als een spin in het web. Voor niet-leden onzichtbaar spannen zij draden die wellicht niet te zien zijn, maar wel voor de broodnodige stevigheid zorgen. Intensieve samenwerking binnen de regio

Brabantse Ontwikkel Maatschappij, BZW),

voor een stevig fundament aan het zorgen.

Land van Cuijk en Noord Limburg

verenigingen en onze leden om zodoende

Lijntjes spannen tussen alle ondernemers,

Door lokale kracht (via afdelingen Boxmeer,

werkgelegenheid, economische groei,

organisaties en verenigingen om er voor te

Cuijk, Mill en Gennep) en regionale

toerisme en recreatie te bevorderen.

zorgen dat we één sterke regio Land van

samenwerking via het hoofdbestuur LvC&NL

We hebben een schitterende regio en

Cuijk en Noord-Limburg worden en blijven

streeft de Industriële Kring naar optimalisatie

wanneer we samenwerken zal dit economisch

waar iedereen zich prettig voelt.

van de economische ontwikkelingen.

ook zeker zijn vruchten kunnen gaan

“We willen zorgen wegnemen en kansen

Een voorbeeld hiervan is een optimale aan-

afwerpen voor alle inwoners. We hebben

creëren. We luisteren en doen ons uiterste

sluiting tussen ondernemers en onderwijs.

contacten met het DBO voor collectieve

best dat iedereen, leden en inwoners zich

Zo is het, in ontwikkeling zijnde, stagebureau

inkoop en met de bedrijventerrein-

gehoord voelen. Je ziet ons misschien niet

één van de initiatieven die de kring steunt en

verenigingen om parkmanagement en

maar we zijn feitelijk overal. Bij de Provincie,

trekt. “Een goed doordacht initiatief om de

verbeteringen te steunen bij de ondernemer

de Kamer van Koophandel, op het bedrijven-

regio niet te laten vergrijzen maar juist jong

op de hoek.”

terrein, bij sponsortrajecten, maar ook bij die

te houden”, aldus Martin van Collenburg.

nieuwjaarsrecepties of gezamenlijk diners.

Daarnaast worden er bijvoorbeeld ook

Contacten creëren

Natuurlijk zijn we ook via Linkedin en onze

initiatieven ontplooid om bedrijventerreinen

De enthousiaste leden van de Industriële

website te vinden. We hoeven niet zo nodig

te revitaliseren. “Er komen aspecten bij

Kring zijn dus al bijna zestig jaar op de

in beeld maar als men ons zoekt zijn we

kijken die gemakkelijk over het hoofd gezien

achtergrond en soms op de voorgrond

gemakkelijk te vinden.”

worden zoals veiligheid wat enorm belangrijk is op een bedrijventerrein maar pas aan het licht komt wanneer het niet goed geregeld is.” Regioverbetering De spin zorgt er voor dat het web stevig is en blijft. Er wordt landelijk gekeken naar de subsidiemogelijkheden en trends op gebied van innovatie. “We willen niet achterblijven en zijn dus constant op de hoogte van wat er landelijk gaande is, opdat onze regio aantrekkelijk blijft om in te wonen en te werken. We praten met burgemeesters, organisaties (o.a. VNO/NCW, provincie,


Heldro IJs; je moet toch wel heel erg weinig van deze koude lekkernij houden wil je deze naam niet eerder gehoord hebben. Heldro is onze regionale trots als het gaat om het fabriceren van overheerlijk ijs. Nationaal bekend, én daarbuiten. Het op en top Ottersumse familiebedrijf bestaat dit jaar driekwart eeuw. Veel is er veranderd, maar het ijs is hetzelfde gebleven! Het wordt nog altijd volgens het oude, unieke familierecept op ambachtelijke wijze gemaakt. IJs maken is een kunst, en Heldro verstaat dit. Daar wordt dit jaar, het hele ‘ijsseizoen’ door, op gezette tijden aandacht aan besteed.

In de wijde omgeving is het ambachtelijk

denken, staat het niét voor ‘Heldens roomijs’.

bereide consumptie-ijs beroemd: of het nu

Dat ‘ro’ erachter bekt gewoon lekker.”

genuttigd wordt in de ijssalon in Ottersum,

Het blijkt een succesnummer... In de eerste

in één van de restaurants waar Heldro IJs

jaren bakt Sjef Heldens ook nog wel bro-

wordt geserveerd of bij één van de veer-

den, maar in de wederopbouwjaren na de

tig verkooppunten in onze regio. Begin

Tweede Wereldoorlog komt zijn ijsfabriekje

maart (‘de eerste zaterdag na de vierde’)

pas echt goed op gang. De bakkerij wordt

werd een bijzonder ijsseizoen geopend: het

dan al vrij snel verkocht... aan de familie

vijfenzeventigste. Zelden bleef het nog zo

Arts, die tot op vandaag in Ottersum haar

lang koud... Op bezoek in Ottersum, zo’n

brood bakt. En, nog altijd als buren! In

anderhalve maand later, hebben we die kou

1972 komen Sjefs zonen Jos en Henk in het

toch echt achter ons gelaten. Het tovert een

bedrijf werken en vier jaar later nemen Jos

glimlach op de gezichten van het Heldro-

en Henk, en diens vrouw Arianne Heldro IJs

team. Het kriebelt achter de schermen. “De

over. Jos gaat in 2006 met pensioen, maar

zon is de beste advertentie, zeggen wij hier

Heldro blijft een echt familiebedrijf door

wel eens.”

het toetreden van de derde generatie: naast Henk en Arianne zijn ook dochter Lieke

Bakker

en, sinds 2007, haar partner Niky Pouwels

Het begint allemaal in 1938, als het Ot-

fulltime aan het werk. En kortgeleden kwam

tersumse bedrijf wordt opgericht door

daar ook Henke, zoon van Henk en Arianne,

bakker Sjef Heldens. Hij besluit verder te

bij.

gaan als bereider en verkoper van ambach-

Heldro IJs, opgericht door Sjef Heldens (midden)

telijk gemaakt consumptie-ijs. Aan de Sint

Uniek

Janstraat, daar waar Heldro nog altijd te

De vijf familieleden zijn in vaste dienst

vinden is. De naam Heldro IJs wordt in 1940

en daarnaast zijn er twintig oproepkrach-

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

ten. “In de loop der jaren kwamen er veel

“Over de naam is geen duidelijkheid”, krijgen

ijsproducenten zoals wij, maar de meesten

we te horen. “In tegenstelling tot wat velen

zijn weer verdwenen”, weet Henke. “Wat


Streekproduct

17

‘Op topdagen is het ijs in onze salon amper aan te slepen’

wij doen: het fabriceren van handijs voor de

Iedereen kent die smaak...

er al vijfenzeventig jaar op dezelfde plek en

groothandel en daarnaast het verkopen van

Maar wat verklaart nou dat succes van

het is hier waar we onze reputatie hebben

schepijs in onze eigen winkel, dat is behoor-

Heldro? Natuurlijk, het is overheerlijk, maar

opgebouwd. We horen het nog wel eens als

lijk uniek. Op deze schaal blijven we bewust

verder? “Onze kracht zit misschien wel in

we ijs bij klanten afleveren: ‘Wij hebben

werken: bescheiden in omvang, maar groot

het feit dat we eigenlijk maar één smaak

jullie opa nog gekend’. Dat is geweldig, toch?”

in smaak!”

hebben”, oordeelt Henke. “Ons vanille-ijs smaakt overal hetzelfde, want het ís immers

Niky vult aan: “We hebben veertig verkoop-

overal hetzelfde. Mensen komen dan ook

punten, maar dat zouden er ook gemakkelijk

echt voor ons ijs, niet zomaar voor ‘een

een paar honderd kunnen zijn. Zodra de zon

ijsje’. Het feit dat we vers willen aanleveren,

gaat schijnen, worden we benaderd. Toch

betekent dat ons werkgebied zijn grenzen

houden we het beperkt en dat heeft alles

kent. We gaan niet ‘te ver weg’. Maar tussen

te maken met onze grootte en het feit dat

Nijmegen en Horst, en de Middenpeelweg

we ons ijs absoluut vers willen aanleveren.

en een stukje Duitsland mag iedereen ons

Ook bij de restaurants. We maken dus elke

kennen hoor.”

dag vers ijs. Tijdens het ijsseizoen, dat loopt

Wat betekent de regio voor jullie, en an-

tot 1 oktober, werken we hier zeven dagen

dersom? “De Noordelijke Maasvallei wordt

per week. We beginnen om half zeven ’s

flink gepromoot en dat is goed. Steeds meer

ochtends en in de weekenden draaien we

gasten vertellen ons hoe mooi het hier wel

door tot tien uur ’s avonds. Op topdagen is

niet is. Wij zien dat zelf gewoon te weinig,

het ijs in onze salon amper aan te slepen.

maar die mensen hebben gelijk! Het aantal

Ook de hele decembermaand is onze fabriek

binnenlandse vakanties groeit en ook het

open, want dat is voor ons de maand van de

aantal senioren. Dat is voor ons natuurlijk

ijstaarten.”

een goede zaak. Dit is óns gebied, we zitten


Wanneer wordt een kleine stap een grote sprong?

DE NIEUWE FORD KUGA

SMART UTILITY VEHICLE

Als u bijvoorbeeld de handen vol hebt. En de handsfree achterklep van de nieuwe Kuga zich opent als u alleen maar even uw voet beweegt. Dan. Vanaf 32.465,ford.nl/kuga

Autobedrijf Van Haren B.V. Lionstraat 9 (Industrieterrein Saxe Gotha), Boxmeer. Telefoon 0485 - 56 17 20 ford-vanharen.nl

Alle prijzen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,0-18,9; liter/100 km: 5,3-7,7; CO2- g/km: 139-179.


Pratjes

19

partner van Genium Groep Wijchen

ELECTRO B.V. Data • inbraak • zwakstroom sterkstroom • camerasystemen

www.kerkhoff-bredeweg.nl Bredeweg 16 6562 DE Groesbeek T. (024) 397 15 62 F. (024) 397 81 48 INSTALLATIEBEDRIJF B.V. installatiebedrijf@kerkhoff-bredeweg.nl

ELECTRO B.V.

Gas • water • CV installaties sanitair • ijzerwaren • zinkwerk

Bijzonder www.kerkhoff-bredeweg.nl Familiebedrijf

Bredeweg 16 6562 DE Groesbeek T. (024) 397 15 62 F. (024) 397 81 48 installatiebedrijf@kerkhoff-bredeweg.nl

Bijzonder Jubileum

Installatiebedrijf Kerkhoff viert in oktober 2013

110-jarig bestaan!

Generatie op generatie staat bij ons de klant centraal. Ons uitgangspunt is: • Iedere klant moet tevreden zijn. • De mensen kunnen van ons op aan! • Wij hebben allround vakmensen in dienst. 24-uursservice en totaalconcept: Gas Water CV installatie Dak- en zinkwerk Elektra Sanitair Zonnepanelen

BETROKKEN – DUIDELIJK EFFICIËNT en BETAALBAAR! Beste ondernemer in midden- en kleinbedrijf,

Ondernemen zonder financiële en fiscale zorgen, dat is toch wat u wilt? Aangenaam: ik ben Twan Wijers en ik help u graag. Belt u mij? 024-6777405 Graag kom ik naar u toe. Of u komt naar mij? Ik bied u optimale financiële en fiscale ondersteuning. No nonsens, helder en duidelijk, transparant en eerlijk. Juist in deze tijden is het uitermate van belang om altijd op de hoogte te zijn van uw financiële positie én dat u er grip op hebt! Twan Wijers De Penningmeestersch BV Ondernemen zonder zorgen Gespecialiseerd in advies voor MKB zzp-er en starter. Bijsterhuizen 2417, 6604 LK Wijchen T. 024-6777405 of kijk op www.depenningmeestersch.nl

Vierdaagselied (1932)

tekst: J.P.J.H. Clinge Doorenbos.

WIJ LOPEN DE VIERDAAGSE MEE VOL LEVENSLUST EN MOED ALS GOEDE LOPERS BLIJVEN WIJ ALTIJD "OP GOEDE VOET" WANT WIJ ZIJN EEN VOOR ALLEN EN ALLEN ZIJN WIJ EEN ZO WILLEN WIJ DOOR NEDERLAND EN DOOR HET LEVEN HEEN

NATUURLIJK OP SCHOENEN VAN AUSTRIA SPORT! Sinds 1977 uniek en toonaangevend

‘ALTIJD OP GOEDE VOET’ Wij bieden u deskundige voetanalyse en maken correctiezolen op maat om voet- en loopproblemen te voorkomen. AUSTRIA SPORT OOK VOOR AL UW WANDELKLEDING RUGZAKKEN EN HEUPTASSEN

Wij wensen alle wandelaars veel wandelplezier en een mooie zomer!

Vertrouwd adres voor Groesbeek en omstreken. 110 jaar Installatiebedrijf Kerkhoff

BREDEWEG 16 6562 DE Groesbeek Tel. 024-3971562

Auf wiedersehen bij Austria Sport www.austriasport.nl | Rijksweg 209

Kijk op: www.kerkhoff-bredeweg.nl

MALDEN | Tel: 024-3236037


Genieterij

21

Puur genieten bij Hotel Restaurant De Molenhoek-Nijmegen in Molenhoek In het uiterste puntje van de Noordelijke

becue en ook de Big Green Egg aan! Lekker

blijven slapen in ons hotel.” De zon schijnt.

Maasvallei, in de gemeente Mook en

en verrassend. Een culinair festijn! Alles vers.

“Wil je nog een cappuccino? Heerlijk toch,

Middelaar, is het goed toeven bij Hotel

Live cooking. Onze koks maken heerlijke

ons terras?” “Ja, het lijkt wel vakantie…”

Restaurant de Molenhoek-Nijmegen in

gerechten klaar waar je bij bent! Er kan op

Molenhoek. Uit de verte zie je de trotse

maat worden bereid als dat moet.”

Toekanvlaggen al wapperen. Sinds 1952 is ‘Van der Valk’ een begrip in Molenhoek en

Smakelijk smullen. Vanaf 18.00 uur voor een

omgeving. Echtpaar Roeland de Ridder en

lekkere zomerprijs, € 27,50 per persoon.

Sylvia van der Valk is de 5e generatie die

Genieten in een comfortabele en luxe om-

op deze locatie de scepter zwaait. “Dat

geving. Lekker uit in Molenhoek! Heerlijke

doen we met passie en plezier.”

amuse, knapperig vers brood, vlees, vis, groenten, salades en een overheerlijk zomers

We ontmoeten elkaar op hun mooie terras.

toetje. Een sorbet om van te watertanden.

Een warme ontvangst. “Het lijkt wel vakan-

En leuk: Welkomstdrankje van het huis!

tie.” “Wel of geen vakantie, een bezoek

Reserveren gewenst: 024-3580155. “Als gas-

bij ons moet altijd een beetje vakantie zijn.

ten op zaterdagavond à la carte willen eten

Vanaf een kop koffie tot een uitgebreid

kan dat ook natuurlijk! Onze nieuwe uitge-

diner. Dat is ons uitgangspunt. Op welke

breide zomermenukaart is met zorg samen-

dag je ook komt!”

gesteld: van kotelet tot (verse) kreeft!”

“Steeds zijn we op zoek naar de beste producten van het seizoen waarmee we onze gasten kunnen verrassen. Onze koks koken culinair en smaakvol, met (h)eerlijke producten. Lekker feestelijk. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. We hebben goede koks en onze porties zijn royaal. Dit is een fijne plek om naar toe te fietsen. Weet je trouwens dat we door de organisatie ‘Wielerland Fietsvriendelijk’ zijn geselecteerd

“Van 1 juni tot 1 september vieren wij de zomer! Iedere dag maar speciaal op zaterdagavond! Kom je ook een keer?”

als de perfecte uitvalsbasisbasis voor fietsvakanties? Ja, dat vinden we leuk!”

“Het is hier fantastisch in de gemeente Mook en Middelaar”, zegt Roeland. “Graag

Zomer nadert: het terras is spic en span

ga ik wandelen, met mijn gezin of met mijn

in orde en gezellig, vrolijke bloemen en

vader en onze hond, op de Mookerhei. Alle

de grote plataan geeft schaduw. Voor de

seizoenen prachtig! Of varen vanaf De Dol-

liefhebbers zijn er plaatsen in de zon. Loun-

fijn in Mook. Genieten op de Mookerplas.

Rijksweg 1, 8684 AA Molenhoek

gen? Dat kan ook. Ook een kinderstoel

Soms kijken bij de Maas, daar waar de pont

T. 024-3580155

is zo aangeschoven. “Dat vind ik nou zo

van Cuijk Middelaar raakt, mooi uitzicht. Die

www.hoteldemolenhoek.nl

mooi, als de hele familie hier is en ik zie dat

markante kerk, schitterend vanaf deze kant.

ze allemaal lekker eten en drinken en ge-

Er zijn zoveel redenen om naar Molenhoek

nieten”, zegt Roeland.

te komen. Met de fiets of met de auto. Parkeerplaats genoeg. Graag bieden wij een

Ze vertellen er enthousiast over: “Zomerse

comfortabele pleisterplaats. Lekker eten en

Zaterdagvond, dat is een bijzondere bar-

drinken en onze gasten kunnen ook nog

“Beste lezer van Prat Op, wij zijn iedere dag geopend. Graag ontvangen en verrassen wij u. Welkom!”


Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen stimuleert samenwerking in de regio

Als het goed gaat met een gebied, gaat het ook goed met de mensen die er wonen, werken en ondernemen. Vanuit die coöperatieve gedachte maakt Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen zich sterk voor de ontwikkeling van de regio. Een hoofdrol is uiteraard weggelegd voor de gemeenten in dit gebied. Met het opstellen van de ‘Strategische visie Land van Cuijk’ hebben vijf gemeenten nu een belangrijke stap gezet.

In de strategische visie bepalen de gemeenten

Maasvallei. Hierin werken gemeenten, onder-

Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis, en

nemers, onderwijs, zorg- en woonorganisaties

Mill en Sint Hubert de gezamenlijke koers

met elkaar samen om van het Land van Cuijk

voor het Land van Cuijk. Zo slaan zij de

en Noord-Limburg een nog aantrekkelijker

handen ineen voor een economisch krachtige

gebied te maken. “Het ontstaan van het

en bedrijvige regio. “Een fantastische

magazine ‘Prat Op de Noordelijke Maasval-

mijlpaal”, vindt Harald Klijnman, directeur

lei’ is daar een rechtstreeks gevolg van”, stelt

Bedrijven van Rabobank Land van Cuijk &

Harald Klijnman. “Maar we doen natuurlijk

Maasduinen. “Krachtenbundeling maakt ons

veel meer. Door het platform is de motivatie

als regio slagvaardiger.”

om samen te werken enorm toegenomen. Dat is de voornaamste winst. Het gaat erom

Regionale benadering

dat je elkaars plannen kent en in gezamenlijk-

Voor Rabobank Land van Cuijk & Maas-

heid ergens naartoe werkt. Het gevoel dat we

duinen is die regionale kijk intussen heel

in deze regio allemaal voor dezelfde opdracht

natuurlijk. De bank ontstond in 2006 na een

staan. En dat levert vervolgens weer nieuwe

fusie van vier lokale Rabobanken. “Toen zijn

creativiteit en samenwerkingsverbanden op.”

de contouren van ons verzorgingsgebied ontstaan”, vertelt Harald Klijnman. “In de jaren

Verbindende factor

die volgden hebben we allerlei inspanningen

Verbindingen leggen, dat is de kracht van

verricht om deze regio nog beter tot bloei

de Rabobank. “De overtuiging dat je samen

te laten komen, zowel op economisch als op

meer kunt bereiken dan alleen, is de basis

maatschappelijk en sociaal gebied. Dat zit in

van het coöperatieve gedachtegoed”, legt

ons DNA. We willen iets bijdragen aan de

Harald Klijnman uit. “Enerzijds leggen wij

samenleving en erin investeren. Dat betekent

verbindingen met klanten, waarbij we er

dat we er ook echt tijd, geld en mensen voor

primair naar streven om hun ambities waar

vrijmaken.”

te maken. Anderzijds slaan we bruggen binnen de regio. Tussen organisaties,

Harald Klijnman

Gezamenlijk doel

ondernemingen, de overheid en het onderwijs.

Een goed voorbeeld is de deelname van de

Daarbij stellen we graag onze kennis en

Rabobank in het Platform Noordelijke

netwerken beschikbaar.”


Samenwerking

23

Kennispartner

betrokken bij de Bol Rabo Masterclass

14 miljoen euro om de regionale economische

Kennis levert de Rabobank onder meer via het

en Op KOERS, allebei trajecten die zich

slagkracht te stimuleren. Daar gaan we voor.”

directoraat Kennis en Economisch Onderzoek

richten op innovatie, groei en persoonlijke

(KEO), de economische denktank van

ontwikkeling van ondernemers.

Trots

Rabobank Nederland. Harald Klijnman:

“We bevorderen innovatie natuurlijk ook

Harald Klijnman is trots op de gezamenlijke

“Ons eigen kenniscentrum deed in 2010

via ons Fonds Vernieuwend Ondernemen.

kracht in de regio. “De samenwerking komt

bijvoorbeeld een verdiepend onderzoek

Elk jaar hebben we 40.000 euro beschikbaar

steeds beter op gang. De ‘Strategische visie

naar toerisme en recreatie in deze regio.

om ondernemers een financieel duwtje in

voor het Land van Cuijk’ is daar het bewijs

Dit leverde waardevolle inzichten op. Wist

de rug te geven bij de realisatie van veel-

van. Hiermee laten ook de gemeenten in

je dat wij meer toeristische overnachtingen

belovende innovaties.” De Rabobank denkt

het Land van Cuijk zien dat ze achter een

hebben dan de Veluwe en Zuid-Limburg?

ook mee over de ontwikkeling van bedrijven-

gezamenlijke toekomst staan. Een goede stap

Een mooi vertrekpunt, toch? Als je dat weet

terreinen. En omdat het binden van jong

in de richting van een nóg sterkere regio.”

en je zoekt elkaar op, dan kun je mooie

talent van cruciaal belang is, helpt ze met

kansen benutten. Het bewijs is al geleverd.

de ontwikkeling van een stagebureau in de

Er zijn de afgelopen jaren mooie initiatieven

regio. Dit is een initiatief van de Industriële

van de grond gekomen. Kijk in de Kop van

Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Noord-Limburg. Langs de fiets- en wandel-

Het doel is het matchen van stagiairs en

routes vind je tegenwoordig borden met

bedrijven in de regio. Als we dit goed

QR-codes die naar (recreatie)voorzieningen

aanpakken, hebben we jongeren meer te

leiden. Om maar een voorbeeld te noemen.”

bieden en houden we ze in onze regio.”

Ondernemerschap ondersteunen

Over de grenzen van de regio

De inzet voor de regio uit zich ook in

“Als Rabobank kijken we ook over de grenzen

ondersteuning van ondernemers. “Het is

van ons werkgebied heen”, vervolgt Harald

van het grootste belang dat we economisch

Klijnman. “We investeren bijvoorbeeld in

sterk in onze schoenen staan”, verklaart

het ‘Valorisatieplan 5-sterren Noordoost

Harald Klijnman. “Zo hebben we een eigen

Brabant’. Dit is een stimuleringsprogramma

mentorklas voor ondernemers die op een

voor een nieuwe generatie van innovatieve

cruciaal punt in de levensloop van hun

ondernemers in de wijde regio. “Door

bedrijf staan.” Daarnaast is de Rabobank

ieders bijdrage hebben we een budget van

Ondernemers, dien vóór 1 november je aanvraag in! Heeft jouw onderneming ideeën die je

niet wil laten stranden op de tekentafel? Ideeën die je in rap tempo wilt reali-

seren? Dan is het Fonds Vernieuwend

Ondernemen van Rabobank het juiste duwtje in de rug. Je kunt je aanvraag

indienen via www.rabobank.nl/lvcm.


VAARTOCHTEN

WWW.JANVANCUIJK.NL

Uw feest vaart er wel bij! •

• B r u i l of te n ● Ve r j a a rd a ge n ● Ro n d va a r te n ● Pe r s o n e e l s fe e s te n P ro d u k t p re s e n t a t i e s ● B e d r i j fs u i t j e s ● Ve r ga d e r i n ge n ● Re ce p t i e s ● J u b i l e a

BRUNCHCRUISES VANUIT CUIJK Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar

€ 29,00 p.p. € 14,00 p.p.

Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat ). Inschepen vanaf 12.00 uur. Einde 16.30 uur. Een ca. 4 uur durende vaartocht over de Maas richting Venlo door de sluis van Sambeek tot aan Afferden en daarvandaan weer terug naar Cuijk. Tijdens het varen een uitgebreide brunch met een groot assortiment aan koude en warme gerechten, koffie, thee en melk. Vooraf serveren wij de soepen na het buffet serveren wij het dessert. Inclusief entertainment voor jong en oud. Afvaart op zon- en feestdagen: 16-06, 30-06, 14-07, 21-07, 04-08, 18-08, 01-09, 22-09, 13-10, 03-11 en 24-11. Eveneens op woensdag 29-05, 12-06, 03-07 en 14-08.

VUURWERK CUIJKSE VIERDAAGSE

€ 55,00 p.p.

In samenwerking met restaurant “Het Broertje” organiseren wij op woensdag 17 juli een vaartocht met onbeperkt tapas eten en onbeperkt drinken. Dat alles onder het genot van sfeervolle live-muziek. Het programma ziet er als volgt uit: 19.30 uur Inschepen, ontvangst met een welkomstdrankje, brood en gerechtjes op de tafels. 20.00 uur Vertrek voor een 4 uur durende vaartocht over de Maas. 20.15 uur Opening van het uitgebreide tapasbuffet met een groot assortiment aan heerlijke koude en warme gerechten. 23.00 uur Spetterend vuurwerkspektakel “Maas in vlammen”. 24.00 uur Einde vaartocht en avondprogramma. Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat ) Afvaart op woensdag 17 juli 2013.

Veelzijdig en bijzonder Het luxe passagiersschip “Jan van Cuijk” is een volwaardig horecabedrijf. Een prima locatie voorzien van alle faciliteiten en daarom uitermate geschikt voor het organiseren van feesten en andere bijeenkomsten op het water. Op alle dekken vindt u een gezellige bar en dansvloer. De vele ramen zorgen voor een optimaal uitzicht over het water tijdens de vaartocht. De “Jan van Cuijk” is te huur voor tal van feesten en bijeenkomsten. Er worden rondvaarten en dagtochten georganiseerd vanuit elke plaats en langs elke vaarroute. U bepaalt zelf de plaats van vertrek en aankomst.

Varen is puur genieten Een tocht op het water. Dat is het ultieme genieten voor u en uw gasten. U kunt lekker uitwaaien op het zonnedek, dineren in de lounge of gewoon gezellig praten aan de bar. Telkens als u naar buiten kijkt is het decor weer anders als daarvoor.

Verzorgd tot in detail Een verrassend aperitiefje geserveerd met verfijnde hapjes? Een uitgebreid koud / warm buffet, een vijfgangen diner of gewoon pannenkoeken met stroop? U zegt het maar. Want aan boord van de Jan van Cuijk bevindt zich een volledig uitgeruste keuken waar de scheepskok de scepter zwaait.

All in arrangementen Speciaal voor groepen hebben wij reeds all in arrangementen samengesteld. Volledig verzorgde varende feesten inclusief boottocht, drankjes, koud/warm buffet en live muziek bieden wij al vanaf Euro 45,00 per persoon.

365 Dagen per jaar WERELDHAVENDAGEN ROTTERDAM

€ 69,00 p.p.

Een geheel verzorgde vaartocht met ontbijt, lunch en uitgebreid koud/ warm buffet met aansluitend dessert. Omstreeks 07.45 uur zetten we koers naar Rotterdam waar we omstreeks 14.30 uur zullen afmeren voor een 2 uur durend bezoek aan de activiteiten in het kader van de Wereldhavendagen. Tussen 17.30 en 20.30 uur een 3 uur durende rondvaart door de havens van Rotterdam onder begeleiding van een rasechte Rotterdamse gids. Om 20.30 uur stappen we in de bus voor de terugreis. Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat ). Inschepen vanaf 07.00 uur. Einde 22.30 uur. Afvaart op vrijdag 06 en zaterdag 07 september 2013.

De “Jan van Cuijk” is het gehele jaar door te huur voor ieder denkbaar feestelijk of zakelijk evenement. Aan boord van een schip heeft ieder jaargetijde zijn charme.

De “Jan van Cuijk” biedt plaats tot maximaal 250 gasten

Postbus 82 5430 AB Cuijk Tel. 0485 - 314049 Fax 0485 - 330806 info@janvancuijk.nl www.janvancuijk.nl @scheepsjournaa1 www.facebook.com/scheepsjournaalJVC


Pratjes

25

Mies 3 , 6562 LZ Groesbeek Tel: (024) 397 4083 I. www.rutolux.nl E. info@rutolux-zonwering.nl

Wij wensen u een zonnige zomer en u bent welkom in onze mooie toonzaal in Groesbeek op De Mies 3. Beste lezer van Prat Op, jong en oud,

Zin in een leuke dag uit? Kom dan naar Mook, kom naar De Dolfijn! Wij bieden

• Sportieve activiteiten • Mooi terras aan het water • Lekkere koffie en nóg lekkerder ijs • Heerlijke menu’s • Betaalbare prijzen

Nieuw: Varen met de sloep, op avontuur met de scooter!

Wilt u de zon buitensluiten? Daarvoor bieden wij u mooie en betaalbare oplossingen: Screens, knikarmschermen, uitvalschermen, markiezen en serrrezonwering. En ook: enegiebesparende Heroal RE-1000 rolluiken met Politiekeurmerk Veilig Wonen Besturen via afstandsbediening, tablet, smartphone, PC of helemaal automatisch? Dat is Home Motion by Somfy. Daar kunnen wij ook voor zorgen! Wij bieden u hoogwaardige kwaliteit en gunstige prijzen. Vakwerk op maat! Uitstekende service en nazorg en medewerkers met hart voor uw werk! Erkent Tibelly®dealer

Dolfijn Mook Ook voor al uw (bedrijfs-) feesten en voor een onvergetelijke vakantiedag!

Rutolux Uw partner voor buitenzonwering. Leveringen door heel Nederland bij particulieren en bij bedrijven.

Step, Solex, elektrische fiets, funfiets, mountainbike, kano, kajak, zeilboot, GPS-tochten, etc.

Graag tot ziens! Wim & Sandra Eeren

Kijk voor meer informatie en speciale arrangementen op www.dolfijn-mook.nl Welkom!

Cees, Riet en Suzanne Lieskamp Kanaalweg 4 6585 AX Mook Tel. 024-6962310

Rutolux, sinds 1971

Goed bekeken de beste!

EN KIJK OOK OP onze verrassende site: www.rutolux.nl en vraag een gratis offerte aan of bel: 024-3974083

Gratis en online

ZONWERING Offerte maken

Familiebedrijf waar vriendelijkheid gastvrijheid en service vanzelfsprekend zijn Komt u het beleven in Malden? U bent er zo!

Alle dagen van de week culinair en feestelijk genieten • Onbeperkt wokken • Teppanyaki bakplaat • Sushi • Koud en warm buffet • Fruit, ambachtelijk ijs en gebak € 20,50 p.p. vrijdag t/m zondag € 18,50 p.p. maandag t/m donderdag Kinderen 0-3 jaar gratis 4 t/m 11 jaar € 1,30 per leeftijd Alles inclusief? Dat kan ook! Vanaf 10 personen 2,5 uur lekker eten én lekker drinken Vrijdag en zaterdag € 29,- p.p. Ma t/m do € 27,- p.p. Ook uitermate geschikt voor alle (bedrijfs)feesten.

You never wok alone Reserveren gewenst

(groeten uit Malden, fijne vakantie)

WWW.WOKDEMOLEN.NL Rijksweg 109, 024-3881115


Bastion van Zorg

“Omwonenden zien ons niet altijd graag komen, maar nog minder graag gaan...” Een asielzoekerscentrum doet veel goed werk, en stimuleert daarbij ook de lokale economie. Wat hier volgt is een verhaal als een spiegel, de filosofie van het Asielzoekerscentrum Grave: hoe zou je zelf ontvangen en behandeld willen worden? “Opvang is mensenwerk en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. We creëren hier een veilige en leefbare omgeving”, vertelt locatiemanager Arnoud Hennink. Intussen is achter hem een man met een kruiwagen en bezem in de weer. Hij wil wat terugdoen voor wat Nederland voor hem doet: opvang bieden in angstige en onzekere tijden.

Het Asielzoekerscentrum Grave bestaat

Samenwerking

land van herkomst.”

sinds 1997. In dat najaar werden vierhon-

Grave is één van de locaties die het COA het

Martijn van de Koolwijk vervolgt: “Door-

derd asielzoekers ondergebracht in de

langst in portefeuille heeft. Dat getuigt van

gaans hebben mensen binnen drie maanden

voormalige Generaal de Bonskazerne, die

een prima samenwerking met de gemeenten

duidelijkheid over hun bestemming. Dat is

leeg was komen staan. Dat aantal is later

én omwonenden. Arnoud Hennink: “Wij

veel sneller dan voorheen het geval was. De

verhoogd naar zeshonderd.

huisvesten en begeleiden op een profes-

hele vreemdelingenketen wil die onzekere

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

sionele manier mensen in een kwetsbare

periode zo veel mogelijk beperken.”

(COA) is verantwoordelijk voor de opvang,

positie. Daarbij werkt het COA nauw samen

begeleiding en uitstroom (uit de opvang)

met de andere organisaties binnen de

Te gast

van asielzoekers in Nederland. De voorbije

vreemdelingenketen, zoals de Immigratie-

Wie in Grave binnenkomt, krijgt eerst de

periode waren er jaarlijks zo’n veertiendui-

en Naturalisatiedienst, de Vreemdelingen-

huisregels uitgelegd. “Zij zijn immers te

zend asielzoekers in ons land. De instroom

politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

gast bij ons. Wij noemen het ook wel het

is ongeveer gelijk aan de uitstroom. “Dat kan

Het Vluchtelingenwerk zit hier ook, net als

‘rechten-en-plichtengesprek’. Je hebt hier

echter snel veranderen, vluchtelingenstro-

de gezondheidszorg bijvoorbeeld.”

zoveel culturen bij elkaar. Kinderen die op

men laten zich niet sturen”, vertelt Martijn

“Voor ons zijn er drie verschillende groepen

de gang spelen, geluidsoverlast... het is net

van de Koolwijk, communicatieadviseur van

bewoners. Je hebt de statushouders, die een

een klein dorp”, stelt de locatiemanager vast.

het Graafse centrum. “We vangen op wat

verblijfsvergunning hebben en waarvoor

“Alles wat er in een ‘normale’ woonwijk ge-

zich aandient.” De laatste jaren komen deze

permanente woonruimte wordt gezocht,

beurt, gebeurt hier ook. Wij verwachten van

vluchtelingen vooral uit Afghanistan, Irak,

je hebt de mensen voor wie de procedure

onze bewoners dat ze elkaar respecteren.

Somalië en Iran. ????????????

nog loopt en tenslotte de bewoners die zich

We bestrijden ook het beeld dat asielzoekers

moeten voorbereiden op terugkeer naar hun

lui zouden zijn. Fout, ze liggen niet de hele


Zorg

27

Een man is bezig met kruiwagen en bezem. Hij wil wat terugdoen...

dag op bed hun lot af te wachten. Ze houden

met aanverwante diensten komt dat aantal

te worden. Tijdens de bouw blijft de winkel

de keukens bij, koken zelf hun potje. Doen

al gauw op vijftig. Het COA wil heel graag

open, inderdaad”, aldus de locatiemanager.

daarvoor ook zelf boodschappen.”

in Grave blijven, maar rijksmonument de

Martijn van de Koolwijk besluit: “Dat is

Voorzieningen zijn er ook, zoals een open

Generaal de Bonskazerne (uit 1938) zou

maar goed ook, want zolang er vluchte-

leercentrum en een huiswerkruimte. Voor

dan voor zo’n twintig miljoen euro moeten

lingen in de wereld blijven, blijft ons

jongeren is er ook een chill out ruimte waar

worden opgeknapt. Dat is niet rendabel

werk nodig.”

ze op doordeweekse avonden terecht kun-

meer, dus moet er een nieuw, duurzaam

nen om bijvoorbeeld een film te kijken. De

gebouw komen. Een soort appartementen-

Stichting Vrolijkheid organiseert activiteiten

complexen. Als het COA dan vertrekt, kan

voor kids. Verder zijn er gerichte program-

de gemeente het gebouw hergebruiken.

ma’s die bewoners voorbereiden op integra-

“We kijken naar duurzaamheid en energie-

tie in de maatschappij. “Je komt natuurlijk

kosten. Onze bewoners krijgen ook meer

ook best grappige voorvallen tegen, zoals

privacy. Stichting Boei, die zich bekommert

afdingen bij de kassa...”, glimlacht Martijn.

om industrieel erfgoed, gaat nieuwe bestemmingen voor de panden zoeken, in de zorg

Nieuwbouw

en het toerisme. We hopen eind dit jaar,

Een asielzoekerscentrum brengt werkgele-

begin volgend jaar te beginnen met de bouw

genheid met zich mee. Denk aan onderwijs,

op het bestaande AZC-terrein. Dan kan het

medewerkers van het asielzoekerscentrum,

nieuwe centrum in 2015 open. Doordat de

maar ook aan vrijwilligerswerk. Het COA

oudbouw blijft bestaan, hoeft er niet naar

zélf heeft in Grave 27 mensen in dienst,

tijdelijk vervangend onderkomen gezocht

Grave kent diverse zorginstellingen,

zoals een Huis van Bewaring, een on-

derwijsinstelling voor visueel gehandi-

capten, een instelling voor verstandelijk beperkten en een asielzoekerscentrum.

Grave wil ruimte bieden aan dergelijke

instellingen onder de filosofie van ‘Grave, bastion van zorg’. Daarmee maakt

het een knipoog naar het verleden, toen het immers een vestingstad was.


Uw ideale

badkamer

maken we samen ‘May your day bubble over with fun‘ Op ieder moment van de dag is uw badkamer belangrijk. Om de dag te beginnen, tot rust te komen of voor de dagelijkse routine. Iedereen heeft zijn eigen wensen en ideeën over de ‘badkamer‘. Graag zetten wij samen uw wensen en ideeën om in een concreet ontwerp.

Kom een kijkje nemen in onze showroom om inspiratie op te doen en de eerste stappen te zetten richting uw ideale badkamer.

Nijmeegseweg 16-24 6591 CH Gennep

T: 0485 - 51 16 10 F: 0485 - 51 12 97

info@geurtsvanbergen.nl www.geurtsvanbergen.nl


Onderwijs

29

ROC de Leijgraaf presenteert opleiding Ervaringsdeskundige geestelijke gezondheidszorg

De Noordelijke Maasvallei is een van de regio’s waar ROC de Leijgraaf samen met GGZ Oost-Brabant en de Reinier van Arkelgroep werkt aan ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Daarvoor hebben de organisaties gezamenlijk de opleiding Ervaringsdeskundige geestelijke gezondheidszorg ontwikkeld. Binnen de GGZ is de ervaringsdeskundige

Energie

Nieuw is dat enkele mensen die al jarenlang

een begrip geworden. “Het is al jarenlang

De eerste lichting zit nu in het tweede leer-

in het vakgebied werkzaam zijn komend

een trend om cliënten meer te betrekken bij

jaar van de driejarige opleiding. De studenten

schooljaar alleen de topmodule gaan volgen.

behandeling en ondersteuning”, vertelt Hans

die in september beginnen, volgen momen-

De leerlingen worden aangedragen door

Leeijen van ROC de Leijgraaf. “Om dat con-

teel een voortraject. Leeijen: “Leerlingen

beide GGZ-instellingen. Leeijen: “Ze kunnen

creet vorm te geven is er beleid ontwikkeld

moeten het niveau van de opleiding aankun-

overal vandaan komen, met name GGZ Oost

om meer ervaringsdeskundigen in dienst te

nen en daarnaast de topmodule volgen. Je

Brabant heeft een fors verzorgingsgebied. Ze

nemen en een plek te geven binnen de hulp-

vraagt dan van mensen die toch een bepaalde

hebben ondermeer een vestiging in Boxmeer

verleningsteams en zelfs de hele organisatie.”

kwetsbaarheid hebben een extra inspan-

en van daaruit bestrijken ze de hele Noorde-

ning.” Meijer voegt eraan toe: “Onze insteek

lijke Maasvallei.”

Meer mogelijkheden

is dat het energie moet geven in plaats van

Meijer ziet dat binnen de GGZ veel belangstel-

GGZ-ervaringsdeskundigen beschikken over

kosten. We komen een dag in de maand bij

ling voor het inzetten van ervaringsdeskundi-

brede kenniservaring op het gebied van de

elkaar. Dan staan de ervaringen en wat ze

gen is. “Er is behoefte aan en er wordt beleid

psychiatrie en ontlenen hun expertise aan

tegenkomen in de praktijk centraal. Door de

op gemaakt.” De verwachting is dat dit nog

eigen ervaringen. GGZ Oost Brabant en de

analyse daarvan komen ze steeds een stap

verder zal groeien. “Het is iets waar perspectief

Reinier van Arkelgroep hebben het initiatief

verder. Ook het elkaar helpen geeft energie.”

en toekomst in zit”, concludeert Leeijen.

genomen en hebben de opleiding samen met ROC de Leijgraaf, waarmee ze al intensief samenwerkten, opgezet. De Leijgraaf biedt de topmodule aan naast de reguliere bbl-opleiding Verpleegkundige of Maatschappelijke Zorg. Geert Meijer, docent Maatschappelijke Zorg en begeleider topmodule Ervaringsdeskundige, geeft aan dat deze combinatie kansen biedt. “Als ze afstuderen, hebben ze een regulier diploma en kunnen ze kiezen of ze hun ervaringsdeskundigheid in willen zetten of niet.” Het is essentieel dat de nieuwe deskundigen hun eigen ervaringen een plek hebben gegeven. “We kijken er hier op school naar hoe je die ervaringen kunt omzetten naar advies geven aan anderen.”

Hans Leeijen (links) en Geert Meijer


Bezoekerscentrum De Maasduinen

In het hart van Nationaal Park De Maasduinen ligt Bezoekerscentrum De Maasduinen. Een uniek, transparant gebouw, letterlijk hangend in de oude sluisbak die het Reindersmeer verbindt met het Leukermeer. Het bezoekersgedeelte biedt informatie over het gebied, maar natuurgenieters kunnen er ook terecht voor een hapje en een drankje. Het maakt het bezoekerscentrum de ideale uitvalsbasis voor wandelaars en fietsers. Je kunt door het centrum heen, maar ook er omheen, bijvoorbeeld op momenten dat het gesloten is. In beide gevallen word je gegrepen door de schoonheid van het ontwerp. Een schip bijna, dat dwars over de sluis is komen liggen. En het terras, dat boven het water zweeft, moet wel het mooiste van de wijde omtrek zijn... Edmond Staal, van het Limburgs Landschap,

voerd; je zit ‘in’ de natuur...

heeft het educatieve concept voor het cen-

Het gebouw, dat in mei vorig jaar werd

trum ontwikkeld. “Dit is het eerste bezoe-

geopend, is duurzaam: er is driedubbel

kerscentrum in Nederland met een honderd

glas, zonne-energie en de warmte die door

procent vermenging van recreatie, horeca en

machines en medewerkers wordt opgewekt,

informatie”, begint hij. “Die bundeling maakt

wordt opgeslagen in de bodem om later

dit centrum vooralsnog uniek in ons land.

gebruikt te worden.

We informeren mensen, maar niet té. Het is net genoeg om hen nieuwsgierig te maken

Adembenemend

naar al het moois dat hier te zien is. Je kunt

We maken een rondje waarbij ons een eerste

hier een rondwandeling maken waarbij het

blik wordt gegund op het achterland: het ver-

bezoekerscentrum start- of eindplaats is. We

bluffend mooie Nationaal Park De Maasdui-

willen mensen niet per se iets leren, maar

nen. Adembenemende vergezichten, met een

wél leren kijken.”

prominente rol voor het Reindersmeer. Wat direct opvalt is het verschil in de kleur van

Spelenderwijs

het water: aan de Maaszijde van de sluis, die

Ruiken, kijken, voelen, het kan allemaal. De

nu overigens permanent op slot zit, vinden

verlichting aan de plafonds is uitgevoerd in

we roestbruin (Maas)water van het Leu-

sterrenbeelden en je ziet allerlei wolkenpa-

kermeer, dat bovendien omgewoeld wordt

tronen voorbij komen. Spelenderwijs neem

door de intensieve recreatie met de vele

je informatie in je op. Dat gebeurt zelfs als

jachtjes en bootjes. Hogerop, aan de andere

je aan tafel schuift voor iets lekkers: terwijl

kant, is het water helderblauw: grondwater

je wacht pik je even mee welke bijzondere

vanuit het hoger gelegen Duitsland vult het

planten er straks op je route liggen. Het

Reindersmeer.

staat gewoon op het tafelblad! En sommige

Toen de ontzanding in de jaren zestig van de

bladen zijn zelfs als complete vitrine uitge-

vorige eeuw op gang kwam, was het nodig


Recreatie

31

Je denkt onwillekeurig aan De Veluwe, maar dan mét water

een sluis aan te leggen, omdat het Duitse

ik nieuwe vriendjes maken?” Dankzij een

hier zowat alle Nederlandse landschappen op

achterland anders ‘leeg zou lopen’. Tussen

route om het duin heen kun je hier ook met

4200 hectare en zeventig gebieden bij elkaar.

1971 en 2001 passeerden 22.500 schepen met

fietsen en rolstoelen komen. Er zijn zelfs twee

Met het grote voordeel dat je hier de Maas

zand en kiezel de sluiswachter. In die periode

rolstoelpaden. Wie vogels wil spotten, kan

overal vlakbij hebt en dat je door de langge-

groeiden beide meren uit tot wat ze nu zijn:

terecht in de vogelkijkhut.

rektheid van De Maasduinen al die verschil-

highlights, samen met de Maasduinen.

lende landschappen onder handbereik hebt!” Fjord

Meer weten? Kijk op:

We zijn bijna terug bij de sluis, die door

www.bosbrasserieindesluis.nl of

Terwijl we aan onze linkerhand nog het

Limburgs Landschap als industrieel mo-

www.np-demaasduinen.nl.

amfitheater zien, met ruimte voor kinder-

nument wordt behandeld. “Natuur bestaat

voorstellingen, natuurtheater en muziek,

bijna niet zonder cultuur. Daarom mag deze

slaan we rechtsaf, richting het Reindersmeer.

sluis gezien worden, hij hoort erbij, heeft

We komen langs een waterspeelplaats. En zeg

een belangrijke rol in de jongste geschiede-

nou eerlijk, wat hebben kinderen nog meer

nis van dit gebied gespeeld. Aan de Maas-

nodig dan zand en water? We kunnen acht

zijde hebben we een aanlegsteiger geplaatst.

kilometer om het Reindersmeer heenlopen,

Zo kunnen hier ook rondvaartboten met

maar kiezen voor de versnelde route over de

gezelschappen afmeren.”

brug naar het Speelbos, waaraan de gemeente

Wat eerder staan we onderweg op een plat-

Bergen een belangrijke bijdrage leverde. Al

form met uitzicht op het Reindersmeer. Met

het hout voor de speeltoestellen komt van

de berken en grove dennen half beneden ons

eigen kap, opgespaard in de voorbije jaren.

en het perspectief gericht op het helderblau-

Edmond Staal: “Hier kunnen kids heerlijk

we water waan je je zelfs in een Noorse fjord.

klooien en een beetje vies worden. Dat mag

“Die zichtassen naar het Reindersmeer heb-

en dat hoort er allemaal bij. Terwijl de ouders

ben we bewust gemaakt”, legt Edmond Staal

lekker picknicken ontdekken zij spelender-

uit. “Je denkt hier namelijk onwillekeurig aan

wijs de natuur. Wat kan ik? Wat durf ik? Kan

de Veluwe, maar dan mét water! We hebben

Speelbos


Toekomst ligt open voor VVV Gennep

VVV Gennep heeft een nieuw onderkomen: van een ruimte in de bibliotheek is de organisatie naar een agentschap in de gloednieuwe Jan Linders Supermarkt verhuisd. Het zal even wennen zijn, maar een aantal vrijwilligers ziet de nieuwe start ook als het begin van een nieuw tijdperk. De laatste jaren is er hard gewerkt aan het opzetten van een netwerk waarbij de vrijwilligers zich ook zijn gaan richten op samenwerking met commerciële partijen, zoals de ondernemers, met wie zij bijvoorbeeld regelmatig een ‘toeristisch café’ houden. “Nieuwe initiatieven moet je omarmen, samen word je sterker.”

“De VVV is voor toeristen én inwoners de

“Heel veel mensen bereiden op internet hun

Stadsgidsen

plek waar je naar toe gaat als je meer wilt

bezoek voor. Prima, maar daarnaast willen

Vrijwilliger Margo van Bergen werkt al 27 jaar

weten over leuke uitjes in je eigen omge-

ze een persoonlijk advies. Zo van: ‘Vandaag

voor de VVV en is daarmee een oudgediende.

ving. Denk aan activiteiten, evenementen,

schijnt de zon; wat is nu écht leuk om hier

“Waarom ik er ooit aan begonnen ben? Welnu,

mooie en interessante plekjes, maar ook

te gaan doen?’ Of een advies voor een gezin

er komen alleen maar vrolijke mensen aan je

leuke streekproducten”, zegt VVV-coördi-

met twee jongere kinderen op een dag dat

balie”, lacht ze. “In wezen is dat wél waar het op

nator Wilma Lems van BiblioPlus. “Bij ons

het juist regent... Dat soort maatwerk kan

neerkomt. Maar voor mij is er meer: 27 jaar ge-

werken betrokken vrijwilligers die weten

vaak alleen gegeven worden door mensen

leden zat ik even zonder werk. Ik wilde me toch

wat er leeft in Gennep en omgeving. Zij

die de omgeving ook écht kennen. Vanuit

graag nuttig maken. Mijn moeder was al lang

kunnen je informatie geven die je niet van

hun eigen ervaring adviseren onze mensen

voor de VVV actief en zo ben ik erin gerold.”

internet haalt.”

de klanten.”

De reservering voor de rondleidingen door de stadsgidsen gebeurt ook via de VVV. Volgens Willy Michels, één van de drie stadsgidsen die Gennep rijk is, groeit dat aantal gestaag. “In 2009 hadden we nog twintig wandelingen, een jaar later veertig en nu al rond de zestig.” De stadsgidsen zijn nauw verweven met het Gennepse en door hun betrokkenheid wordt steeds meer informatie aan een route toegevoegd. “We hebben in principe twee wandelingen, beide van minimaal anderhalf uur: eentje door het historische centrum van de stad en eentje die voert naar de ruïne van Vesting ‘t Genneperhuis, waarvan de kroonwerken en grachten weer zichtbaar zijn gemaakt. Ook het


Heropening

33

Hart van Gennep Gennep heeft een uitgespreid winkelgebied: van de Markt tot aan het Europaplein. In het midden ligt het Hart

van Gennep, rondom het Jan LindersKruittorentje wordt bezocht; stadsdichter Piet

waar twee wateren samenkomen, de Maas

Tunnesen draagt daarbij een gedicht voor.”

en de Niers). Verder het monument van de Barmhartige Samaritaan, Genneps oudste

plein. Daar bevindt zich de VVV, in

het nieuwe complex Het Bolwerk. Het gebied krijgt daarnaast een tweede nieuwbouwcomplex, er komt een

Blikvangers

huis (uit 1520) en het moderne gemeen-

Wie volgen zulke wandelingen? “Histori-

tehuis in antroposofische stijl, met daarbij

sche kringen van andere gemeenten, maar

het Ellen Hoffmanplein.

heringericht en parkeervoorzienin-

tuurlijk worden op gezette tijden de nieuwe

Kansen

gebied leefbaarder en voelt iedereen

inwoners door ons rondgeleid om te proe-

Het Gennepse VVV kende een behoorlijk

ven van Genneps roemruchte geschiedenis.

constante bezetting, maar daar komt nu een

De draaiboeken voor de wandelingen zijn

einde aan. Van de zeven vrijwilligers hebben

bijvoorbeeld ook familiereünies. En na-

‘In de supermarkt komen veel mensen en daar hebben we baat bij’

ontmoetingsplein, de straten worden gen worden uitgebreid. Zo wordt het

zich welkom. Het is er prettig wonen en winkelend publiek kan gemakkelijk en

veilig het Hart van Gennep bezoeken. In 2015 is het project klaar.

“De winkel zoals die er nu is, wordt een agentschap. Dat betekent minder ruimte,

overigens nog door de moeder van Margo

er vijf aangegeven niet mee te willen verhui-

maar toch zien we het als een nieuwe kans.

opgezet. Ze worden regelmatig aangepast.”

zen. Ook Wilma Lems stopt als coördinator;

In Gennep zijn er heel wat mensen die be-

Blikvangers zijn volgens hem het oude

zij blijft immers bij BiblioPlus. Maar de ver-

gaan zijn met ons stadje. Wellicht dat daar

stadhuis met raadszaal en de Martinusto-

huizing naar Jan Linders biedt ook kansen:

nog nieuwe vrijwilligers tussen zitten? Je

ren, die nog niet zo lang geleden open is

“Daar komen veel mensen en daar heeft de

kunt jezelf ontwikkelen, cursussen volgen en

gesteld als museum en uitkijktoren. En de

VVV baat bij. We weten dat niet iedereen

scholing krijgen.” En voor de liefhebbers van

Niersbrug, over één van de rivieren waar

een VVV in een bibliotheek bezoekt. En de

keramiek van de plaatselijke kunstenaars:

Gennep haar naam aan dankt (‘Gennep’ is

openingstijden zijn in de nieuwe situatie zelfs

ook in het agentschap wordt dit te koop

afgeleid van het Keltische ‘Ganapja’: plaats

nog wat ruimer.”

aangeboden!


Plasmolen – Aan de voet van de Sint-Jansberg, verscholen tussen het groen, met de entree aan de Rijksweg, ligt midgetgolfbaan ’t Golfhuisje. Al vijftig jaar een fijne plek voor jong en oud om lekker te spelen en te ontspannen. Een royaal terras, een sprookjesachtige sfeer en een baan met 18 holes. Een prima plek om een wandeling op de Sint-Jansberg of een bezoek aan recreatiegebied De Grote Siep mee af te sluiten. Of, om een leuke dag in Plasmolen mee te beginnen! Koffie thee, biertje, goed glas wijn, lunch en buffet, ’t Golfhuisje biedt het allemaal. Van heinde en verre weten velen deze mooie en gezellige golfbaan in het puntje van de Noordelijke Maasvallei te vinden en beleven er plezierige uren. Bock Ocker, de zoon van de bekende kunstschilder Dirk Ocker (18821958), die deel uitmaakte van de kunstenaarskolonie Plasmolen, heeft in 1963 deze golfbaan gebouwd in de tuin van zijn ouderlijke woning. De golfbaan is nog net als toen! Alleen de vloerbedekking op de baan is vervangen door kunstgras, waardoor het spel nog leuker wordt. Al meer dan tien jaar zijn Rob en Cora Toonen uit Cuijk de gastvrije uitbaters en prat op hun mooie uitspanning. Dat het bij hen goed toeven is wordt bevestigd door de spontane reacties van jong en oud op een willekeurige zonnige middag in mei.

Kaja Maaswinkel “Mama, ik wil nóg wel een rondje!” Jesse Maaswinkel is negen jaar, zijn broer Mats is acht, en Kaja vier jaar. Ze zijn een middag uit in Plasmolen met hun moeder Tamara Peeters. Tamara heeft een vrije dag en de jongens vakantie. Ze wonen in Molenhoek, lekker in de buurt. Thuis is er nog een broertje: “Benjamin, die is twee.” Ze zijn voor het eerst bij het golfhuisje en vinden het alle vier erg leuk. Het was een spannende wedstrijd en de jongens zijn trots op mama, want die sloeg een hole-in-one! “Dat kan ik ook hoor”, zegt Kaja. En ook Jesse en Mats zijn van mening dat ze hun score kunnen verhogen als ze hier vaker terugkomen. “Mama, ik wil nóg wel een rondje”, zegt Kaja. Jesse en Mats zijn het er meteen mee eens! En na serieus rekenwerk zijn ze het ook eens over de uitslag en nemen het briefje met daarop de score mee naar huis om aan papa te laten zien.


Mening van

35

Stefanie Krämer

Gerrit Nillessen

Kim en Ellen Broekhuizen

“Plasmolen heeft alles voor een leuke dag uit!”

“En ook de Sint-Jansberg is natuurlijk geweldig!”

“Naar ’t Golfhuisje in Plasmolen!”

Stefanie Krämer uit het Duitse Kevelaer is 28

Voormalig wethouder in Groesbeek, Gerrit

Vijf leuke meiden op een rij: Nelleke Jonge-

jaar en heeft een tijdje in Nederland gestudeerd.

Nillessen, komt graag bij het Golfhuisje.

breur is uit met haar dochters Kim en Ellen

Daardoor spreekt ze goed Nederlands. Ze

Al jaren en jaren. Terwijl de twee jongste

Broekhuizen. Ze wonen in Boxmeer. Beide

werkt als touroperator in Duitsland en vindt

kleinkinderen golfen, leest hij op z’n gemak

dochters mochten hun vriendin meenemen

zowel zakelijk als prive, dat ’t Golfhuisje en

de krant en lost een puzzel op. Zijn vrouw

en kiezen waar ze naar toe wilden. Ze wisten

alles was Plasmolen te bieden heeft, uniek.

en kleindochter Fleur Hoesen (14) genieten

het meteen: “Naar ’t Golfhuisje in Plasmo-

We spreken haar op 1 mei, dat is een vrije dag

van de zon. Kleindochter Hanna Bos (9)

len!” Vanaf hun prilste jeugd bewaren ze daar

in Duitsland. Samen met vrienden en vrien-

heeft met nichtje Isa Hoesen (10) een partijtje

goede herinneringen aan. Ellen Reitsma (16)

dinnen, die ze kent vanaf haar middelbare

golf gespeeld. “Gelijk spel opa!” De klein-

woont in Cuijk is vandaag voor de eerste keer

schooltijd, is ze een dagje uit. Ze vertelt:

kinderen vinden het golfhuisje in Plasmolen

uit in Plasmolen. Maar ze komt zeker terug.

“Mijn vrienden komen uit verschillende

ook een fijne plek. Ze komen er graag met

“Even met de pont over en je bent er al!”

plaatsen, o.a. uit Essen, Kleef en Duisburg,

opa en oma. “De sfeer is hier ontspannen,

Vriendinnetje Joyce van Sambeek (14) mocht

Ik vind het leuk om ze Plasmolen te laten zien.

zegt Gerrit, een fijn terras, gezellig en rustig

gezellen met zusje Ellen mee. De zusjes

Plasmolen heeft alles voor een leuke dag uit!

en er valt hier altijd wat te kijken. En ook de

Broekhuizen hebben gewonnen. Dat wordt

Water, bos en lekker eten en deze golfbaan.

Sint-Jansberg is natuurlijk geweldig!”

vrolijk gevierd met lekkere limonade en een

Mijn vrienden zijn hier vandaag voor het

“En straks gaan we een lekkere pannenkoek

portie bitterballen in de stralende zon. “Ja,”

eerst, maar Ik kom hier een paar keer per jaar.

eten en daarna ook nog een ijsje bij Clevers,”

zegt Kim, “dit is echt de aller-leukste midget-

Als klein kind kwam ik hier al. Toen woonde

vullen de kleindochters aan. “En dan nog

golfbaan die ik ken, en vanmorgen was het

ik in Kleef en fietsten we hier naar toe. Het

een nachtje bij opa en oma slapen.” Lang

bowlen bij Bowling Plasmolen ook leuk! En

is een mooie baan en het is ook leuk om na

leve de vakantie!

nu komen we ook nog in Prat Op! Wat een

afloop nog een poosje op het terras te zitten.”

mooie herinnering aan een leuke dag.” Met veel plezier gaan ze op de foto.


Effecten van landelijk beleid op zorg in de regio

In de zorg vinden op dit moment veel veranderingen plaats. Wat betekent dat voor de inwoners van de Noordelijke Maasvallei? Eén ding is duidelijk: ouderen blijven steeds langer in hun eigen huis wonen. Verhuizen naar een zorgcentrum ligt minder voor de hand nu de overheid de regels aanscherpt. Zo lang mogelijk thuis wonen is de trend. “Door het nieuwe overheidsbeleid wordt de

de overheid de zorg anders gaan organiseren.

een verzorgings- of verpleeghuis strenger

zorg anders georganiseerd. Maar uiteraard

Wonen in een zorgcentrum is relatief duur

geworden en is ook de eigen bijdrage fors

kunnen inwoners van onze regio blijven

en is om die reden bedoeld voor mensen die

omhoog gegaan. Degenen die nog thuis

rekenen op de zorg die ze van ons nodig

intensieve zorg nodig hebben, vaak 24 uur

kunnen blijven wonen, worden gestimuleerd

hebben”, benadrukt Roel Jutten, directeur

per dag. Van ouderen die nog het nodige

hun middelen in te zetten voor aanpassingen

van Zorgcentra Pantein. Zorg wordt steeds

zelf kunnen, verwacht de overheid dat ze

in huis of extra hulp of ondersteuning. Al

vaker aan huis aangeboden. Mantelzorgers

thuis blijven wonen. Jutten: “Dat is overigens

het beleid staat zoveel mogelijk in het teken

en familie spelen hier een steeds belang-

ook wat veel ouderen het liefste willen.

van zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

rijkere rol bij.”

De meeste van hen nemen immers niet graag afscheid van hun eigen vertrouwde

Langer thuis

Kijken naar de mogelijkheden

omgeving om naar een zorgcentrum te

De overheid heeft de laatste jaren de

In Nederland is de zorg al decennialang

verhuizen.”

aandacht verlegd van ‘ziekte en zorg’

goed geregeld. Maar door de groeiende

Met de invoering van het nieuwe overheids-

naar ‘gezondheid en preventie’. Jutten:

zorgvraag – vanwege de vergrijzing – moet

beleid zijn de criteria voor een plaats in

“Concreet betekent dit dat je kijkt naar wat

Veel voorkomende diensten aan huis: 1. Verzorging en verpleging 2. Huishoudelijke hulp 3. Maaltijdservice 4. Hulpmiddelen

5. Services aan huis (bijvoorbeeld kapper, pedicure)


Zorg

37

een persoon allemaal wél kan in plaats van

we bezoeken. Je staat tenslotte toch heel

moment bekijkt Pantein hoe de toekomstige

te kijken naar wat iemand niet meer kan.

dicht bij iemand, ook op momenten dat

zorgbehoefte in de regio er gaat uitzien.

Door anders te kijken, kan iemand vaak

iemand ziek is of zich kwetsbaar voelt.”

“We zullen op verschillende manier investe-

langer thuis blijven wonen mét de nodige

Sommige mensen die zorg aan huis krijgen,

ren in de zorgcentra in de regio”, legt Jutten

ondersteuning. Zorg aan huis is voor veel

doen ook een beroep op de diensten

uit. “Zo willen we de komende jaren klein-

mensen een uitkomst. In de praktijk blijkt

of voorzieningen van een zorgcentrum.

schalige woonvormen verspreid over de regio

dat mantelzorgers en familieleden vaak in

Denk bijvoorbeeld aan eten in het

ontwikkelen.” Het idee is dat hier zo’n zes

staat zijn eenvoudige hulp of zorgtaken

restaurant van een zorgcentrum.

bewoners in een woongroep bij elkaar

op zich te nemen. Wij vullen dat aan met

Jutten: “Ook door deze service zijn veel

wonen, uiteraard ieder met eigen woonruimte

professionele zorg. Samen zijn we vaak heel

mensen in staat langer thuis te blijven

en sanitair. Het worden dus geen groot-

goed in staat een goed plan te maken voor

wonen. Het idee dat ze een beroep kunnen

schalige zorgcentra centraal in de regio.

de zorg die nodig is.”

doen op de zorg vanuit een zorgcentrum

“We willen juist graag op meerdere plaatsen

geeft een veilig gevoel.”

kleine zorgvoorzieningen voor in totaal 30

Vertrouwde gezichten van de thuiszorg

tot 36 bewoners. Het liefst midden in het

Pantein werkt in de verschillende wijken en

Kleinschalige zorgcentra

dorp met voorzieningen bij de hand en waar

buurten met teams van professionals die

Door de nieuwe criteria van de overheid

ook wat te doen is. Leefbaarheid en sociale

ook zwaardere zorg aan huis kunnen bie-

gaan minder mensen in een zorgcentrum

contacten binnen de eigen vertrouwde

den. “We proberen er zoveel mogelijk voor

wonen. Jutten verwacht dat de capaciteit

omgeving zijn belangrijke aandachtspunten.

te zorgen dat cliënten te maken krijgen met

van Zorgcentra Pantein – die ruim 800

Door hiervoor te kiezen, willen we er alles

dezelfde zorgverleners”, stelt Jutten.

plaatsen omvat – over een paar jaar

aan doen om inwoners van de regio de best

“Dat voelt vertrouwd voor de mensen die

ongeveer 700 plaatsen bedraagt. Op dit

mogelijke zorg te bieden.”


Keurslager William Hermanussen, uw barbecuespecialist! Het bestelde wordt bezorgd in koelboxen.

Buurt-/verenigingsbarbecue

Barbecueparty Compleet

Barbecueparty Compleet Culinair

School- / kinderbarbecue

Barbecueparty Reuzenpan

Assortiment van 8 soorten vlees, 4 stuks per persoon - barbecueworst - portie saté - hamburger - gemarineerde kipfilet - drumstick - gemarineerde schouderkarbonade - souvlakispies - gekruid speklapje aan een stokje

Assortiment van 8 soorten vlees, 4 stuks per persoon - houthakkerssteak - gekruid speklapje aan een stokje - gegaarde kipfilet - gegaarde sparerib - gekruid varkensfiletlapje - barbecueworst - portie saté - hamburger

Assortiment van 8 zeer speciale vleessoorten, 4 stuks per persoon - Italiaanse spies - schnitzelspies - zalmmoot in folie - kiphouthakkerssteak - haas op stok - gekruide biefstuk - garnaalspies - gemarineerde lamskotelet

Assortiment van 6 soorten vlees, 3 stuks per persoon - barbecueworst dun - hamburger - kipfilet - golfspies - frikandelspies - knakworstspies

Diverse soorten reepjesvlees, te bakken in een bijgeleverde reuzenpan van 120 cm doorsnee! - varkensgyros - lamskebab - kalkoen dordogne - biefreepjes

Met daarbij: - huzarensalade - kartoffelsalade - 3 soorten verse heerlijke rauwkostsalades - cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus - satésaus - diverse soorten stokbrood - kruidenboter

Met daarbij|: - huzarensalade - kartoffelsalade - verse fruitsalade - 3 soorten verse heerlijke rauwkostsalades - cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus - satésaus - diverse soorten stokbrood (incl. kaas/uien) - kruidenboter

Met daarbij|: - huzarensalade - kartoffelsalade - verse fruitsalade - 3 soorten verse heerlijke rauwkostsalades - cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus - satésaus - diverse soorten stokbrood (incl. kaas/uien) - kruidenboter

Inclusief Bezorgen, ophalen, gasbarbecue, porseleinen borden, bestek, barbecuegereedschap, schoonmaken van de barbecue en afwas.

Inclusief Bezorgen, ophalen, gasbarbecue, porseleinen borden, bestek, barbecuegereedschap, schoonmaken van de barbecue en afwas.

Inclusief: Bezorgen, ophalen, gasbarbecue, porseleinen borden, bestek, barbecuegereedschap, schoonmaken van de barbecue en afwas.

Prijs per persoon (bij afname vanaf 20 personen)

1295

Prijs per persoon (bij afname vanaf 20 personen)

1495

Prijs per persoon (bij afname vanaf 20 personen)

Keurslagerij en Catering

William Hermanussen

Hoogstraat 17, Overasselt Maasburg 1, Cuijk Tel. 024-6221329 Tel. 0485-317138 www.cateringhermanussen.nl, www.hermanussen.keurslager.nl

1695

Met daarbij: - huzarensalade - kartoffelsalade - 2 soorten verse heerlijke rauwkostsalades - cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus - satésaus - diverse soorten stokbrood - kruidenboter Inclusief Bezorgen, ophalen, gasbarbecue, porseleinen borden, bestek, barbecuegereedschap, schoonmaken van de barbecue en afwas.

Prijs per persoon (bij afname vanaf 20 personen)

875

Met daarbij: - nasi - aardappelpartjes - huzarensalade - kartoffelsalade - 3 soorten verse heerlijke rauwkostsalades - cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus - satésaus - diverse soorten stokbrood (incl. kaas/uien) - kruidenboter Inclusief Bezorgen, ophalen, reuzenpan, porseleinen borden, bestek, kookgereedschap, schoonmaken van de reuzenpan en afwas.

Prijs per persoon (bij afname vanaf 20 personen)

1425

Kijk ook eens op onze website www voor meer barbecuemenu’s of buff .cateringhermanussen.nl etten vanaf € 8,95 p.p. Natuurlijk kunt u ook alleen barb ecuevlees bestellen. Voor meer informatie kunt u cont act met ons opnemen op tel. 024- 6221329 (Overasselt) of 0485 -317138 (Cuijk) of info@hermanussen.keurslager.nl


Onderwijs

39

Het is niet de vraag óf er digitaal onderwijs komt, maar wanneer. Het Elzendaalcollege weet dat als geen ander en heeft zich jarenlang gebogen over de manier van digitaal lesgeven in een elektronische lesomgeving. Niet de laptop, de E-reader of het Smartbook heeft de grondige test doorstaan, maar de allernieuwste iPad van Apple mag pronken in de lokalen. Apple TV en Wifi zorgen onder andere voor een interactieve manier van lesgeven, waarbij onderwijs op maat centraal staat. Daarnaast waakt het Elzendaalcollege er voor dat de iPad te allen tijde een middel is om een doel te bereiken, maar nooit een doel op zich mag worden. “Laat foto’s zien van een ziekenhuis 100 jaar

gen wel of niet kunnen met de iPad; muziek

stil geconcentreerd in de wereld van hun

geleden en een ziekenhuis van nu en stel de

luisteren, apps downloaden of de camerafunctie

tablet gevangen zitten tegenover een klein

vraag waar je het liefst geopereerd zou willen

gebruiken. De docent kan met de iPad klassi-

groepje bezig in competitieverband sommen

worden. Iedereen zal volmondig het huidige

kaal een vraag stellen en de antwoorden per

te ‘scoren’. Twee tegen twee zitten de jongens

ziekenhuis kiezen. Laat je een foto zien van

leerling onmiddellijk bekijken en zodoende

met scherpe focus op het randje van hun

een leslokaal 100 jaar geleden en nu, dan moet

direct de sterke en zwakke plekken ontdek-

stoel. Om vervolgens vliegensvlug op het

je met een vergrootglas de verschillen zoeken,

ken. Op deze manier wordt differentiëren

touchscreen het juiste antwoord te tikken.

terwijl er op digitaal gebied zoveel gebeurd is.

binnen één klas een stuk eenvoudiger. Het is

Schouderklopjes worden uitgewisseld en de

Het werken in de klas gaat veranderen en daar

een brede ondersteuning van het reguliere

saamhorigheid en drang om beter te worden

hebben we zin in”, vertelt Wouter van Alphen,

onderwijs wat perspectief biedt.

groeit zienderogen. “Dit is het lokaal van de

iPad-coördinator in Boxmeer . Bijzondere pilot De lessen met de iPads zullen niet het reguliere onderwijs vervangen. De boeken en schriften zullen voorlopig nog steeds in de boekentassen meegenomen moeten worden. “Ja, helaas voor de leerlingen worden de tassen komend jaar nog niet lichter. We hebben gekozen voor twee pilots. Bij Pilot 1 zal één specifieke brugklas bij elk vak gebruik mogen maken van de iPad. Bij de tweede Pilot is het zo dat alle brugklassen die komend schooljaar beginnen, bij één vak de iPad in handen krijgen. De docenten volgen momenteel bijscholing zodat ze de iPad ten volle kunnen benutten. Het is namelijk ongelooflijk wat je allemaal uit dit apparaat kunt halen.” Interactieve toevoeging De docenten kunnen bepalen wat de leerlin-

toekomst. De leerlingen worden geboeid en Meer focus

gaan graag de lessen in, dat is prettig voor de

Een les volgen van Wouter van Alphen werpt

docent, voor de ouders, maar vooral voor de

een blik in de toekomst. Leerlingen die muis-

leerling zelf!”


Nog deze zomer samen op pad? Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969 ✔ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt

S T I C H T I N G

✔ Persoonlijke begeleiding en voorstellen, alle leeftijden ✔ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen Laat het leven en de liefde niet aan je voorbijgaan! Voor regionaal consulent Jerney Antonie van Stichting Date is de zomer een drukke tijd. “Uitgerekend in de vakantie nemen veel mensen het besluit om nu eindelijk het lot eens een handje te helpen en gelukkig is dat vaak met een heel goed resultaat. Mensen die nú de knoop doorhakken kunnen nog déze zomer met een nieuwe vriend of vriendin naar het strand of de bergen in”, legt Date-consulent Jerney Antonie uit. “Via de uitgebreide maar anonieme persoonsbeschrijvingen in het partnerboek kan men elkaar vinden. Als er op papier de aantrekkingskracht al is, dan hoeft het alleen nog maar te klikken. Uit de praktijk heb ik dan ook talloze voorbeelden van mensen die na een enkele kennismaking al geslaagd zijn.”

D

A

T

E

Waarom wachten? Met een beetje hulp van ons kunt u meteen aan de slag en zelfs deze zomer nog met z’n tweetjes leuke dingen gaan doen. Stichting Date www.stichtingdate.nl info@stichtingdate.nl Postbus 38, 5469 ZG Erp Tel. 0413-216152 / 0800-0220225 Voor meer informatie en inschrijving kunt u dagelijks bellen: tel. 0486-851961 of gratis 0800-0220225 of e-mailen: jerneyantonie@stichtingdate.nl


Bijzondere passie

41

Het is de passie voor het bakkersvak die Sjoerd Arts deed besluiten in de voetsporen van zijn vader te treden. Hij omschrijft het nuchter: “Het is gewoon heel mooi om aan de slag te gaan met maar enkele ingrediënten: water, zout, meel of bloem en eventueel een beetje gist. Het is ook dankbaar werk. Brood spreekt tot de verbeelding. Bijna iedereen eet het, het wordt gebakken en in de regel nog dezelfde dag gegeten. Hoe bijzonder is dat?” Het kon bijna niet anders dan dat Sjoerd Arts in het ouderlijk bedrijf zijn opwachting zou maken. “Ik heb heel wat bedrijven gezien, maar zag alleen maar voordelen om juist híér te werken, in deze streek.” Sjoerd Arts is de zoon van de Ottersumse bak-

Modern én authentiek

website en op Facebook. We laten graag zien

ker Harrie Arts. Deze volgde op zijn beurt zijn

Achter de deur met het bordje ‘Arts Bakkers

dat brood bakken allerminst een ouderwets en

vader Theo op, die in 1947 de bakkerij aan de

van Toen’ bevindt zich zijn enorme verzame-

stoffig beroep is!”

Sint Janstraat 23 overnam. Daar is Arts Bakkers

ling, maar Harrie doet er méér: hij houdt er zijn

nog steeds gevestigd.

favoriete ‘Bakkerspraatje’, geeft er rondleidingen

Zoon Sjoerd kwam in 1995 in het bedrijf

en organiseert er workshops, zoals ‘Italiaanse

werken, en zijn interesse nam toe. Wat later zou

producten’, ‘Bruidstaarten’ en ‘Tarte Tatin’.

hij de zaak overnemen. “Mijn broer Job en ik

Harrie wil zijn ‘museum’ binnenkort officieel

hielpen al heel vroeg mee en zo is het gekomen.

openen. “Ik vind het leuk en nuttig om over

Ik had altijd al interesse voor mooi en goed eten

het ambacht te vertellen. Zie het als promotie

en toen ik eenmaal voor het bakkersvak koos,

voor het mooie bakkersvak. Bovendien is het

heb ik eerst eens goed om me heen gekeken.

een goede combinatie met de bakkerij. Een

En toen werd voor mezelf ook meteen duidelijk

moderne, ambachtelijke bakker en een authen-

dat ik hier, in de Noordelijke Maasvallei, wilde

tieke, oude bakkerij vind je immers nergens

wonen, recreëren én werken.”

onder één dak.”

Museum

Blijven vernieuwen

Nadat Harrie Arts een stapje terug deed uit de

Met vijfendertig mensen in dienst, twee winkels

bakkerij, stortte hij zich volledig op zijn grote

in Gennep, een winkel in Bergen en de Otter-

passie: zijn bakkerijverzameling. Zijn privé-

sumse winkel is Arts Bakkers stevig verankerd

museum, dat zich bevindt achter de bakkerij

in de Noordelijke Maasvallei. “Het is eigenlijk

‘Arts Bakkers van Hier’, beschikt zelfs over een

best bijzonder dat ons brood in de gehele regio

compleet ingerichte oude winkel en bakkerij.

wordt gegeten”, stelt Sjoerd vast. “En ondanks

Een groot deel van zijn uit de hand gelopen

de concurrentie vanuit de supermarkten, lopen

privéverzameling is afkomstig van zijn vader

de klanten toch vaak even bij ons binnen voor

Theo. Intussen is er een indrukwekkende

het meer luxe werk, vooral in de weekenden. Er

collectie met onder meer een authentieke

komt steeds meer waardering voor ons vak.”

roggebroodmachine van zeker een eeuw

“Wij maken alles zelf: brood en luxe brood-

oud. Bezoekers zien ook klutsers uit de

jes, eigen roggebrood en eigen banket, met

negentiende eeuw, planeetmengers, een

als specialiteit de vlaaien, chocoladewerk en

speculaasmachine, een spritskanon, oude

bruidstaarten. Ons assortiment wordt steeds

graanmolens en een mechanische weeg-

breder, we blijven nieuwe dingen bedenken.”

schaal met een patent uit 1906.

Sjoerd doet nog meer: “We zijn druk met onze


Pratjes

Schrijverij

Gerie van der Land-Zijderveld

Ik schrijf graag! Ook voor u! CULINAIR BARBECUEËN

STEVEN RAICHLEN Dit is zonder twijfel het allerbeste barbecueboek ooit geschreven…! Van spiesjes van kip en lamsgehakt en het perfect grillen van worstjes tot aan hele kippen, lammeren en varkens, het komt allemaal in dit boek Culinair barbecueën voorbij. Dus ook de bekende kip op het blikje bier en de Italiaanse klassieker pollo al mattone (kip onder een baksteen) worden in woord en beeld uitgebreid uitgelegd. O.a. grote stukken vlees die u moet blijven bedruipen komen voorbij. Maar ook vis in z’n geheel, alleen de filets, in pakketjes van bladeren en het roken ervan worden besproken. En vergeet dan de hele kreeften, oesters en mosselen van de barbecue niet. Ook in het hoofdstuk over groenten wordt u verrast: hebt u wel eens een gegrilde hele kool gezien? Of sla van de barbecue? En wat dacht u van pizza en crème brûlée van de barbecue? Als u dit boek helemaal doorgenomen hebt zal u waarschijnlijk nooit meer voor verrassingen komen te staan.

Dit boek kunt u nu winnen! Hoe?

Maak de puzzel op pagina 51 en stuur uw oplossing in. Het boek is tevens te bestellen via o.a. de site van topkok Ralph de Kok van Het Barbecue Paleis.

Speels en sprankelend Wervend en enthousiast Strak en zakelijk Interviews Websiteteksten Poëzie & meer: Organiseren en enthousiasmeren Verkoopbegeleiding Gastvrijheidstraining Acquisitie Met plezier geschreven voor deze Prat Op over 't Golfhuisje in Plasmolen, Rene en Jolanda Zeegers uit Milsbeek en Roeland de Ridder en zijn Restaurant De MolenhoekNijmegen Gerie van der Land-Zijderveld Muldershofweg 12 6586 AG Plasmolen T. 06-52088052 gerievanderland-zijderveld@ hotmail.com Volgens Picasso zijn er mensen die van een zon een gele vlek kunnen maken En er zijn anderen die van een gele vlek een zon kunnen maken

Zonnepanelen Wilt u ook zelf de producent worden van uw eigen energie? Dat kan! Met zonnepanelen. Is het u opgevallen? Steeds meer mensen gaan ertoe over. Denkt u er ook weleens serieus over na? Wilt u er meer van weten? Wij zijn specialist.

STEEK UW LICHT OP via Nikkelen Elektrotechniek BV Sinds 1961 actief in de gehele regio.

Door middel van licht wordt door zonnepanelen elektriciteit opgewekt. U gebruikt die bijvoorbeeld voor uw verlichting, verwarming, televisie, wasmachine, uw computer of telefoon. Zodoende bespaart u geld en u bent ook goed bezig voor uw leefomgeving. Ons deskundig team adviseert u graag persoonlijk en biedt duurzame energieoplossingen. Voor woningen en bedrijfspanden. Maatwerk. Uw maat en binnen uw budget. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen.

Belt u? 024-3971658

Tevens initiatiefnemer van: www.vrouwentafel-plasmolen.nl

Wie schrijft die blijft!

Hulsbroek 38 6562 JH Groesbeek www.nikkelen.nl


Specialist

43

Ontmoeting met Rene en Jolanda Zeegers uit Milsbeek, eigenaren van Fietswereld Milsbeek Rene Zeegers, 45 jaar. Bescheiden en

merken zijn vertegenwoordigt en veel uit

dingen te doen, weer zelf fietsen en ruimte

inspirerend. Staat niet graag in de belang-

voorraad leverbaar. Ook de reparatieplaats is

in m’n hoofd houden om nieuwe dingen te

stelling, is meer van: ‘Doe maar gewoon,

tip top in orde. De bovenverdieping moet er

bedenken.”

dan doe je gek genoeg’. Een man met een

nog op. Daar heeft hij leuke plannen mee…

warm hart voor zijn klanten en bevlogen

Zijn streven is om volgend jaar klaar te zijn

Nieuwe zaak

van de fiets. Van alle fietsen! Zelf fietst hij

met de bouw. “Bouwen vind ik leuk om erbij

Rene en Jolanda hebben bewust de stap

graag op de racefiets.

te doen. Dat is een soort hobby naast het

gezet om op kleinere schaal te gaan werken

fietsen.”

en meer tijd te nemen voor elkaar en voor

Rene: “Als kind droomde ik al van een winkel… Een winkel vol fietsen!”

leuke dingen. 13 april jl. was hun laatste Malden

werkdag in Malden en werd hun winkel

“Onze zaak in het winkelcentrum in Malden,

gesloten. “We hebben op tijd geschakeld

bestond 10 jaar en liep als een tierelier.

en we hebben het met onze medewerkers

Steeds meer omzet, steeds meer medewer-

goed kunnen afronden. We zijn met plezier

kers, maar ik werd er niet gelukkiger van.”

opnieuw gestart in Milsbeek, waar we al 17

nen zijn handen maken. Zijn woonhuis in de Jolanda doet de administratie en vult aan:

jaar wonen. Wat zo leuk is, veel klanten zijn

Langstaat 74 in Milsbeek, dat dateert uit de

“ Ik ook niet. Bij een fietsenwinkel heb je

met ons mee verhuisd.”

jaren ’70, heeft hij eigenhandig van onder

zoveel werk te doen achter de schermen. De

tot boven gestript en verbouwd. Daar is

meeste mensen hebben daar geen idee van:

geen aannemer aan te pas gekomen. Zijn

naast de normale financiële administratie en

bedrijfspand en winkel heeft hij eigenhan-

de inkoop, ben je ook bezig met verzekerin-

dig gebouwd, alleen de stalen spanten

gen en bedrijfsfietsplannen. Met ons klan-

heeft een aannemer voor hem neergezet.

tenbestand en omzet bracht dat zo veel werk

“Een aannemer die klant is bij ons.” Dat

met zich mee.”

Toekomst

vinden hij en zijn vrouw Jolanda belangrijk,

Rene vertelt verder: “Ik werd een manager,

“Wij wonen in zo’n prachtig fietsgebied.

dat je de boodschappen doet in je eigen

liep de hele dag te regelen, dat wilde ik niet.

Er zijn vanaf hier zoveel mogelijkheden om

dorp of bij klanten. Het bedrijfspand is nog

Ik wil zelf met de klanten in gesprek en ik wil

lekker te fietsen. We kunnen alle kanten op.

niet helemaal klaar, maar in de winkel fiet-

ook zelf het onderhoud van de fiets doen,

Routes door de Noordelijke Maasvallei of

sen te kust en te keur! Alle vooraanstaande

lekker sleutelen en ook tijd hebben om leuke

naar Duitsland. We kunnen onze klanten

Een harde werker, wat zijn ogen zien kun-

Jolanda: “Veel klanten zijn goede kennissen geworden, vrienden soms.”

zoveel mooie routes aanbevelen. Wat de plannen voor de bovenverdieping zijn? Ze lachen vrolijk en een beetje geheimzinnig. “Daar dromen we eerst nog een beetje over. Die droom kunnen we dromen omdat wij deze stap hebben gezet.” Hun droom gaat vast uitkomen. Blijft u de site volgen? WWW.FIETSWERELDMILSBEEK.NL

Fietswereld Milsbeek Langstraat 74, 6596 BS Milsbeek www.fietswereldmilsbeek.nl Tel. 0485-517177


Afferden

Hotel Maaszicht aan de Veerweg heeft plaats moeten maken voor nieuwbouw.

. cht Rimpelt 20

da Molen Nooit Ge

Bergen Gezicht op het

oude Gemeent

ehuis vanaf de Maas gezien.

Statig woonhuis van de Fam. Winkelmolen-Ponjee, Oude Kerkstraat 8.

Aijen

Winters taferee ltj

e in Aijen. n

De Sint Antoniuskapel, een Rijksmonument.

vervange ent, inmiddels Oorlogsmonum kruis. door een ander


Historie

45

Siebengewald an Hoof.

. Creemers-v eg 9 van de Fam

stinusw Woonhuis Augu

Grensovergang naar Duitsland.

Well

Gezicht op Well

aan de Maas.

Pittoresk oud kiekje op de Kamp.

Wellerlooi

.

Tuindorp et ketelhuis in

Eerste kassen m

Hamert

Oude boerderij

aan de Kruisst raat

, nu woonhuis

Fam. Schroem bges

.

Deze pagina is geheel gewijd aan oude kiekjes uit de gemeente Bergen. Foto’s uit de 5 kerkdorpen Afferden, Bergen met Aijen, Siebengewald,

Well en tenslotte Wellerlooi met de Hamert. De gemeente Bergen weet met zijn Maasduinen, met de mooie bossen, de meren, maar ook met

zijn kastelen, historische plekjes en gezellige, betaalbare accommodaties jaarlijks vele toeristen te trekken. Boerderij Kanaalmond, Hamert 6 van de Fam. W.A.M. Wijgerde.

De foto’s zijn afkomstig van Archief Well, Archief Aijen en verder van studenten van Emerson College, Kasteel Well.


Omdat het leven ook aangenaam mag zijn


Koken met

47

Trendy, maar ook met klassieke elementen die de verschillende ruimten warm en sfeervol maken. Met de intentie om vooral een gezellig café te zijn, maar er toch ook al in geslaagd om in korte tijd een naam op te bouwen als uitstekend restaurant. Grand Café De Douairière is een sinds een kleine twee jaar een welkome aanvulling op het Boxmeerse horeca-aanbod. Op een bewogen plek aan de Steenstraat,

Ongedwongen

nietend achter een borrel zitten. Ongedwon-

middenin het Boxmeerse hart, bereidt een

Chef-kok is Gert-Jan Verdijk. Hij werkte onder

gen en door elkaar heen. Zo moet het zijn! En

team van koks dagelijks een keur aan in-

meer bij Hotel Plasmolen, de Karpendonkse

onze tapasavonden op woensdag zijn altijd

ternationale gerechten voor lunch of diner.

Hoeve in Eindhoven, Grand Hotel Karel V in

al weken van te voren uitverkocht. Geweldig

Een tikkeltje eigenwijs, maar mag het? We

Utrecht en Jachtslot Mookerheide. Hostellerie

mooie avonden om te doen: hard werken,

hebben hier te maken met een ploeg van

De Hamert in Wellerlooi liep daar als een rode

maar met veel voldoening!”

toegewijde horecadieren. Succes zit in een

draad doorheen. In zijn voorlaatste functie

combinatie van toewijding en kwaliteit van

was hij er souschef, voordat hij koos voor zijn

Knipoog

de geboden waar. Maar eerst even die naam.

‘eigen’ ding: “Dan wil je een zaak die je bij je

Aansluitend op de binnentuin is de tuinka-

Een douairière is een weduwe van adellijke

past en dat gevoel heb ik hier helemaal”, zegt

mer, die afsluitbaar is van de rest van het

afkomst. De laatste douairière in Boxmeer

hij. “Boxmeer heeft hier op zitten wachten. Bij

Grand Café. Zeer geschikt voor bijeenkom-

was Jeanette Sasse van Ysselt, wier impo-

ons kan alles: van lunch tot feestavond en van

sten, zoals vergaderingen, een presentatie

sante H. Hartbeeld in maart 1976 plotseling

een luxe broodje tot diner.” “De dag begint hier

of een (bedrijfs)borrel. Op gezette tijden is

ging huilen. De naam van het etablissement

met koffie en gebak, ’s middags is er een mooie

er livemuziek. Maar wat het doel van het

is echter niet verbonden aan één persoon,

lunch en ’s avonds kun je hier dineren, maar

bezoek ook is, in de keuken wordt alles vers

maar een respectvolle verwijzing naar de

ook gewoon lekker een drankje komen pak-

bereid, het liefst met streekgerechten en met

rijke Boxmeerse geschiedenis. Het Grand

ken. Je ziet hier jongens van de voetbalclub,

een dikke knipoog naar het seizoen. Zo is De

Café is niet adellijk, maar dan toch zeker wel

meiden die op het terras of in de binnentuin

Douairière elke tijd van het jaar weer anders!

charmant. En vooral hoffelijk.

een wijntje komen pakken en ouderen die ge-

Een boeiende dame...

Gemarineerde ananas: 1 st ananas, 4 dl witte wijn, 1 dl water, 1 st vanillestokje en 100 gr suiker. Ananas in blokjes snijden. Vanillemerg met de suiker, water, witte wijn 20 minuten trekken op het vuur. Schenk deze op de ananasblokjes.

stokje, 2,5 dl melk, 2,5 dl slagroom, 3 st eieren, 125 gr suiker, 3 snee suikerbrood, 3 snee krentenbrood, aardbeien, frambozen en blauwe bessen.

Een suggestie… Chef-kok Gert-Jan Verdijk geeft de lezers van Prat Op graag een suggestie voor een heerlijk seizoensgerecht. Veel kokkerelplezier en:

Gemarineerde ananas, hazelnotencrumble, steranijsschuim, broodpudding met roodfruit (vier personen)

Steranijsschuim: 2 dl melk, 1 dl room, 1 st eidooier, 1 st steranijs en 25 gr suiker. Melk, room, steranijs laten trekken. Suiker met de eidooier loskloppen, giet hierop het warme room-melkmengsel, zodat dit afgebonden wordt. Zeven en koud zetten. Dan afvullen in een slagroomspuit. Hazelnotencrumble: 140 gr bloem, 80 gr boter (zacht), 60 gr hazelnoten, 80 gr suiker. Alles mengen en op een bakplaat in een voorverwarmde oven schuiven van 170°C. Om de vijf minuten spatelen zodat het kruimelig wordt, blijven herhalen totdat het goudbruin kleurt. Broodpudding met roodfruit: 1 st vanille-

Melk, slagroom, vanillestokje en suiker laten trekken. Suiker met de eieren loskloppen, giet hierop de warme melk-roommassa. Goed roeren en zeven. Vetvrij papier in cakeblik. Leg hierin van ieder één laag op elkaar: krentenbrood, roodfruit en suikerbrood. Tussen iedere laag het melkroommengsel gieten. 25 Min. afbakken op 170°C. Plaats een cakeblik op de broodpudding en druk deze aan, in koeling plaatsen. Whiskyglas vullen met ananas, hazelnotencrumble, dan steranijsschuim. Broodpudding portioneren, bestrooien met rietsuiker en karamelliseren met crème brûléebrander. Serveer met vanille-ijs.


Netwerkdiner voor ondernemende vrouwen

Netwerken, net werken en het werkt! Van alle kanten weten ondernemende vrouwen Vrouwentafel Plasmolen te vinden. Op 10 juni is alweer de derde bijeenkomst. “Sommige Voorjaarsexpositie bij Galerie Pictura Aijen (gem. Bergen L.) Tot en met zondag 16 juni Zomeravondwandeling Gemeenschapshuis ‘Iedershuus’ Afferden (gem. Bergen L.) 5, 12, 19 en 26 juni, 18.00 – 21.00 uur Land van Cuijkse Paardendagen Evenemententerrein Haps Zaterdag 8 en zondag 9 juni Vrouwentafel Plasmolen De Plasmolense Hof, Plasmolen Maandag 10 juni, 16.30 uur Caribbean Soul Night Boomkwekerij Ebben, Cuijk Zaterdag 15 juni, 20.30 uur Summertime Gennep Centrum Gennep Zaterdag 22 juni t/m zaterdag 24 aug. Met op 24 aug. een optreden van de Middelaarse band Red White and Blues Bos- en Heidetocht Gemeenschapshuis ‘Iedershuus’ Afferden (gem. Bergen L.) Zondag 23 juni, 6.00 – 18.00 uur Live@Landschapspark festival Landschapspark Mill Zondag 23 juni, 13.00 – 19.00 uur

vrouwen komen al voor de derde keer, maar er is ook nieuwe aanwas.” Het netwerkdiner is voor vrouwen met een gevestigd bedrijf en voor starters. Vrouwentafel Plasmolen is een uitstekende gelegenheid om kennis en ervaring te delen, nieuwe contacten op te doen of om met mensen die je al kent te praten over eventuele vormen van samenwerkingsverbanden. Het geeft ook een keur aan kansen om werk te generen en om elkaar verder te helpen. Vrouwentafel Plasmolen is leuk, lekker en leerzaam! Initiatiefneemsters Esseline Dorrestijn en Gerie van der Land-Zijderveld ontvangen u graag in Restaurant De Plasmolense Hof. Meer informatie vindt u op www.vrouwentafel-plasmolen.nl.

Open atelierroute Een gezamenlijke tentoonstelling van leden van de Kunstkolk in het gemeentehuis van Boxmeer is het startpunt van de open atelierroute. Op vrijdagavond 6 september om 20.00 uur wordt de tentoonstelling geopend m.m.v. de ‘Klanktuin’ van Jeanette Eeuwes. Samen met het publiek draagt zij zorg voor een klankervaring die u niet snel zult vergeten. Zij experimenteert met de klank van hout, steen en metaal. Het hele jaar wordt er hard gewerkt in de ateliers en in het binnen- en buitenland geëxposeerd. Ieder jaar is het weer een feest om de geopende deuren binnen te gaan! Komt u ook? U treft dit weekend o.a. Alice Jetten, een van de gastexposanten. Zij toont haar werk tegelijkertijd in het Museum van Alle Tijden in Beugen. Else van der Sloot geeft 2 gratis proeflessen in haar atelier in het Kloosterhuis in Sambeek. Kortom: u kunt een weekend lang genieten van kunst! Zaterdag en zondag geopend van 11.00 - 17.00 uur. Meer informatie vindt u op www.kunstkolk.nl.

Caribbean Soul Night Op 15 juni organiseert Kiwanisclub Land van Cuijk voor de 11e keer de Caribbean Soul Night. Dit belooft de mooiste uitvoering ooit te worden! Met twee bands (o.a. Trafassi), de oorverdovende trommelaars van TOK, danseressen, trommels bij de entree, een

Hippisch Festijn Grave Grave Vrijdag 28 t/m zondag 30 juni All American Day Mill Centrum Mill Zondag 30 juni, 10.00 uur Graafs Smartlappenfestival Oude binnenstad Grave Zondag 7 juli, 13.00 uur

exotische en tropische sfeer, lekker eten en drinken, en nog veel meer… Deze keer is het goede doel Stichting Leergeld Land van Cuijk. In steeds meer gezinnen wordt het onmogelijk om kinderen mee te laten doen met een sportclub of muziekles. Kosten die de school met zich meebrengt, zoals een computer of een fiets om er heen te gaan, zijn voor veel ouders niet op te brengen. Stichting Leergeld helpt hierbij. Het begint om 20.30 uur, bij Boomkwekerij Ebben in Cuijk. Kaarten kosten € 15,- in de voorverkoop, en € 17,50 aan de kassa. Voorverkoop en meer inforamtie op: www.kiwanislvc.nl. Graag tot dan!


Agenda

49

Zomeravondwandeling Wandelsportvereniging DWS Afferden organiseert in juni de Zomeravondwandeling. U kunt deelnemen op woensdagavond 5, 12, 19 en 26 juni. Deze avonden wordt er een mooi parkoers in de bossen van Afferden uitgezet, en er is de mogelijkheid om deel te nemen aan een puzzeltocht voor het gehele gezin. Het startbureau is geopend vanaf 17.45

Doortocht 4daagse O.a. Linden, Beers en Cuijk

uur, en u kunt starten tussen 18.00 en

Vrijdag 19 juli

18.30 uur. U kunt kiezen uit 5, 10 of 15 kilometer. De start en finish vindt u in

Westerbeekse Oogstdag

Gemeenschapshuis ‘Iedershuus’ aan de

Evenemententerrein Westerbeek

Kapelstraat 7a in Afferden. Meer informa-

Zondag 21 juli, 11.00 – 17.00 uur

tie over deze of andere wandelingen op: www.wsvdwsafferden.nl.

Vakantiejaarmarkt Centrum Mill Woensdag 24 juli, 10.00 – 18.00 uur

Cultuur aan de Maas

Muziekpark 2013

Op zondag 25 augustus organiseert de stichting Cultureel Hart Cuijk haar tiende

Zaterdag 10 en zondag 11 augustus

Culturele Dag, met als motto “Cultuur aan de Maas, Internationaal” en het thema “Cuijk Cultuur Internationaal”. Het Festival “Cultuur aan de Maas” wordt gehouden

Centrum Boxmeer

Waterfestival, Braderie Grave

in het oude centrum van Cuijk, het loopt van het Protestantse Kerkje tot in het

Brugstraat, Grave

Tuigleerstraatje en het hele gebied er tussen tot de Maaskade. Concerten, live

Zondag 18 augustus, 11.00 – 17.00 uur

optredens, wagenspelen, toneel en straattheater maken het festival bijna tot een complete Uitmarkt. De Culturele

Festival Cultuur aan de Maas

Instellingen gelegen in het centrum

Centrum Cuijk

van Cuijk zullen zich presenteren en

Zondag 25 augustus

er komen weer diverse optredens van dansgroepen, koren, orkesten en an-

Concert met koormuziek

dere toneel- en muziekgezelschappen.

Van Wolfgang Amadeus Mozart

Als een lint tussen al deze activiteiten bieden kraamhouders van boeken en kunstwerken hun waar aan.

Kerk aan de Stationsstraat, Molenhoek Zondag 1 september, 15.00 uur Toegang is gratis Cuijkse Avond4daagse Rondom Cuijk Dinsdag 3 t/m vrijdag 6 september Open atelierroute Boxmeer Vrijdag 6 t/m zondag 8 september Molenhoekdag 2013 Molenhoek Zaterdag 7 en zondag 8 september Wilbertoord Pakt Uut! Centrum Wilbertoord Zondag 8 september, 11.00 uur


van het VierdaagseFeest Cuijk Het comité VierdaagseFeest Cuijk is al weer enkele maanden bezig met de voorbereidingen en de organisatie van het feest. Om het programma zo te maken dat iedereen, jong en oud, zich er thuis voelt, moet er nogal wat werk verzet worden. We streven naar een programma met geijkte succesnummers en nieuwe verrassingen. Het Vierdaagsefeest Cuijk kan echter niet bestaan zonder de steun die we ieder jaar krijgen van onze sponsors. Betrokken ondernemers, bedrijven en instellingen zorgen er voor dat zo’n groots evenement in Cuijk kan plaatsvinden. Daar zijn we in Cuijk en omgeving erg dankbaar voor.

We proberen het feest steeds weer voor iedereen vrij toegankelijk te houden. Momenteel is dat wel moeilijker dan andere jaren, vandaar dat wij dit jaar een beroep op u doen.

Wordt nu Vriend van het VierdaagseFeest Cuijk Met uw bijdrage behouden we dit bijzondere feest voor ons allemaal. Wilt u weten wat het precies betekent, surf dan naar www.vierdaagsefeestcuijk.nl of neem contact op met Wilbert van den Braak - 06-51574264 of Ingrid Kloosterman - 06-12939266

... zullen we er weer een fantastisch feest van maken?

www.vierdaagsefeestcuijk.nl - info@vierdaagsefeestcuijk.nl - fotografie Exclusief4man.com - design Inpladi bv


Puzzel N

O

Z

G

I

O

A

G

I

E

S

U

I

O

E

E

J

S

A

E

R

D R

O E

E

R Z

Z

O

A

A

E

U

C

E

P

N L

T

A

G U

P

R D

I

W M

L

O

L

V

E

E

N

N

O

U A A

U A T

A

S O

N

Z

O

E

A

Winnaar

E

E

U

K

N M O

De winnaar van de dinercheque voor 4 personen, te verzilveren bij Van der Valk Hotel Cuijk, is:

E

K

Renske van den Berg uit Cuijk

R

I

H

T

N

N

E

R

I

S

T

S

T N

P

O

S

N

N N G

E

S

E

D

L O

R

N

T W K B

E

E

E

D O O C

Z L

R

E O

B O

S A

E

S

I

B

R A B A

S

L

R

I

T

L E

K

N R

S

T

B

E

F

S

V

N

G

S

T

J

U B

T O

R G

T

De oplossing van de laatste puzzel was: LENTEZONNETJE

E

E

S

U

M U

K

A N R R

U

E

K

I

L

I

L

A Z

T P

T

A D L

E

S

E S

E

U

R

Oplossing

R

E

I

B

G

K

P

S

N

I

V E

I

S

R

I

E

E

E

N

A

K

M

E

S

K

E

P

E

N M M P

K S

S

T

K

J

I

G

B S

K

G

N I

C

E

A N

E

R M D O

D

M Z

Z O M

K

M R

A

B A T

I

H

T

L

V

M R

S

E

T

G E

T

N

E

G

Van harte gefeliciteerd!

R

K

U M

Hieronder staan vijf vragen. De antwoorden erop zijn terug te vinden in de artikelen in dit blad. De gevonden woorden streept u weg in de woordzoeker.

Omschreven zoekwoorden: 1. Wat is de achternaam van de oprichter van Heldro IJs? 2. Op de deur naar het museum van Harrie Arts hangt een bordje: 'Arts ....... van Toen'. 3. Waardoor is de vloerbedekking op de midgetgolfbanen vervangen? 4. Over welke plaats gaat het in het artikel 'Bastion van Zorg'? 5. Hoe heet het naastgelegen speelbos bij het bezoekerscentrum in de gemeente Bergen?

De andere zoekwoorden: Asielzoeker

Ijs

Opening

Streekproduct

Veel

Bakker

Jubileum

Opleiding

Tablets

Vestingstad

Barbecue

Kampioen

Pilot

Terras

Wens

Bastion

Koken

Samen

Tevreden

Zomer

Bos

Maasheggen

Samenwerking

Toer

Zomers

Brood

Midgetgolf

Seizoen

Toerisme

Zon

Centrum

Museum

Speelbos

Toerist

Zonnen

Drankje

Natuur

Spelen

Uitwisseling

Zorg

Gast

Open

Stad

Vaak

De oplossing:

Heeft u de oplossing gevonden? Stuur deze dan voor: 1 augustus a.s. op naar: Prat Op, Vluchtoord 1, 5406 XP Uden. U kunt ook mailen naar: pratop@dewinter.nl en u mag de oplossing natuurlijk ook afgeven bij het kantoor van weekblad De Maas Driehoek, Steenstraat 91b in Boxmeer. Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer!

Welke leuke prijs kunt u winnen? Het boek 'CULINAIR BARBECUEテ起' van Steven Raichlen

51


Prat op editie 16 2013  

De Noordelijke Maasvallei is een regio waar de inwoners trots op mogen zijn! Trots op de mooie omgeving, op de rijke historie, speciale loca...

Prat op editie 16 2013  

De Noordelijke Maasvallei is een regio waar de inwoners trots op mogen zijn! Trots op de mooie omgeving, op de rijke historie, speciale loca...

Advertisement