Page 1

juni 2012 - nummer 12 - jaargang 4

n oordel i j k e ma a s v a l l ei

Lees het landschap met geopaden • Dorpskracht leidt tot dorpspracht • Mooiste fietsplekjes in de Noordelijke Maasvallei • Kern met Pit • Een reis om de wereld • Waardevolle natuurstroken door het landschap


Juni is de Maand van het Spannende Boek

Tijdens de Maand van het Spannende Boek 2012 (1 t/m 30 juni) staan psychologische thrillers centraal in de bibliotheekvestigingen van BiblioPlus. Het motto luidt: ‘Het kwaad in jezelf - Waar ligt jouw grens?’ Spannende Blind Date Tijdens de Maand van het Spannende Boek kunt u spannend Blind Daten in de bibliotheek. Voor leners die zich graag laten verrassen, heeft BiblioPlus een spannende Blind Date samengesteld, een ontmoeting met drie verrassende spannende boeken. De kosten van een Blind Date zijn € 1,00 en de Blind Date-tas krijgt u cadeau. Wilt u gebruikmaken van deze actie maar bent u geen lid van de bibliotheek? Via de actiebutton op www.biblioplus.nl kunt u zich online inschrijven en ontvangt u 20% korting op het lidmaatschap.

0485 – 583 500 info@biblioplus.nl www.biblioplus.nl

Thrillerglossy voor thrillerfans Spannende boeken zijn populair, vooral in de vakantiemaanden. Want wat is er lekkerder dan de zomer doorbrengen met een stapel thrillers bij de hand. BiblioPlus trakteert leden daarom op de fraaie Thrillerglossy. Een inspiratiegids vol (lees)tips om er een spannende, zinderende boekenzomer van te maken. Het cadeau is vanaf 1 juni verkrijgbaar in de bibliotheek. Wees er snel bij, want op=op!

Instrumentenmarkt Op zaterdag 9 juni vindt in Boxmeer een grote instrumentenmarkt plaats. De instrumentenmarkt wordt georganiseerd door Kunstencentrum Meander en is bedoeld voor zowel kinderen als volwassenen die een instrument willen gaan bespelen. Tijdens de instrumentenmarkt wordt een keur aan instrumenten gedemonstreerd en natuurlijk mag het instrument ook zelf bespeeld worden. De instrumentenmarkt is van 10.00-12.00 uur en vindt plaats in de nieuwe Weijerhof bij Cultureel centrum de Weijer in Boxmeer. Entree gratis.

Accordeonconcert

Foto: Frans Bonants

0485 – 562 542 info@kunstencentrummeander.nl www.kunstencentrummeander.nl

0485 – 562 544 info@cultuuraandemaas.nl www.cultuuraandemaas.nl

Liefhebbers van accordeonmuziek kunnen op zaterdag 9 juni hun hart ophalen bij een optreden van het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest i.s.m. leerlingen accordeon van Kunstencentrum Meander. Het NJAO bestaat uit jeugdige accordeonisten afkomstig uit diverse regio’s van het land. De leeftijd van de spelers varieert tussen de 12 en 26 jaar. In totaal zullen zo’n 70 accordeonisten deelnemen. Het optreden vindt plaats in MFC Oelbroeck in Sint Anthonis, aanvang 19.00 uur. Entree gratis.

De boom in!

In de regio Land van Cuijk staan verreweg de meeste monumentale bomen van Brabant. Zoals bijvoorbeeld een prachtige, eeuwenoude tamme kastanjeboom. Deze staat in de nabijheid van de voorburcht van kasteel Makken bij Holthees. Deze boom staat ook afgebeeld op het koningszilver van de schuttersgilde van Beugen. Maar het meest beroemd is de linde van Sambeek, waarschijnlijk geplant ergens tussen 1000 en 1400 na Christus! Hoewel de boom wat ijzeren steuntjes nodig heeft, staat de linde fier te pronken op de Grotestraat 93 in Sambeek. Ook op de Floriade vinden veel activiteiten rondom bomen plaats. Kijk op www.floriade.nl of floriade.landvancuijk.nl voor de agenda. Speciaal voor de scholen ligt bij Marktplaats Cultuur aan de Maas gratis een speciale bomenlesbrief te wachten: Boom, boom, dikke boom, ontwikkeld door Kunstencentrum Meander. De lesbrief is geschikt voor groep 1 t/m 8. Op de hoogte blijven van nieuws over cultuureducatie? Kijk op www.cultuuraandemaas.nl Vind Marktplaats Cultuur aan de Maas leuk op Facebook Volg ons op Twitter via @CultuuradMaas

Deze pagina komt tot stand dankzij een samenwerkingsverband van BiblioPlus, Kunstencentrum Meander en Marktplaats Cultuur aan de Maas.


3 Geniet (van) binnen en buiten! Hoewel de échte zomer dit jaar iets langer op zich heeft laten wachten, Geopaden

4

Zorg

6

Onderwijs

9

lokt het zonnetje ons toch al regelmatig naar buiten. Kom genieten van al het moois dat onze Noordelijke Maasvallei binnen en buiten te bieden heeft! Onze regio kleurt en geurt, waardoor de mooiste plekjes gecreëerd worden. Zij maken dat uzelf van binnen en buiten geniet!

Bijzonder initiatief

11

Duurzaamheid

12

Onderwijs

15

plekjes in onze regio, maar waarin we ook kijken naar bijzondere

Mening van

16

initiatieven zoals De Agaat en de leefbaarheidswedstrijd Kern met

Onderwijs

23

Onderwijs

25

Mooiste fietsplekjes

26

We zoomen in op de gespecialiseerde thuisbegeleiding en de grote

Leefbaarheidswedstrijd

28

waarde hiervan. Ook nemen we een kijkje in de wereld van cliënten

Zorg

30

Onderwijs

33

onze regio. Dat de Noordelijke Maasvallei zicht blijft ontwikkelen,

Onderwijs

35

blijkt wel uit diverse grote en kleinere projecten, zoals bijvoorbeeld

Samenwerking

37

Ecologische verbindingszone

38

Nieuwbouwproject

40

Wij hopen dat u dit seizoen van binnen kunt genieten, van al het

Historie

44

moois dat de Noordelijke Maasvallei buiten te bieden heeft.

Koken met

46

Agenda

48

Puzzel

51

Colofon Prat Op is een uitgave van De Winter media groep.

Voor u ligt de twaalfde editie van Prat Op de Noordelijke Maasvallei. Een nieuwe editie waarin we u meenemen naar de mooiste (fiets-)

Pit. Mooie voorbeelden van hoe gebundelde krachten tot prachtige resultaten leiden.

van Dichterbij. We benadrukken de samenwerkingsbanden binnen én buiten de regio en spelen in op het belang van duurzaamheid voor

nieuwbouw de Cuijkse Cantheelen en de nieuwe indoor avonturenspeeltuin. Er wordt gedacht aan jong en oud!

Trek erop uit, de natuur in! En misschien komen we u nog tegen op één van de geologische themawandelingen of bij de aangelegde ecologische verbindingszones… Heeft u nog tips? De volgende uitgave verschijnt in september, dus laat u horen! U kunt mailen naar pratop@dewinter.nl. Wij wensen u veel leesplezier toe bij deze twaalfde uitgave van Prat Op, en een hele fijne zomer!

Prat Op wordt gratis huis aan huis verspreid samen met weekblad De Maas Driehoek in een oplage van 60.000 exemplaren. Aan deze uitgave werkten mee: Ingrid van Tiel, Petra van den Hoek (vormgeving), Tom Verstegen, Dorry Smeets, Ingrid Artz, Rian Weemen, Eefke Peeters (redactie), Hagemann Fotografie, Dorry Smeets, Eefke Peeters, Ed van Alem (fotografie), Robert Hermens (acquisitie), Miriam van Hout, Moniek van der Aa (projectcoördinatie). Met dank aan de inbreng van de redactieraad. Wilt u reageren? Schrijf, mail

Prat Op is een promotiemagazine van de regio Noordelijke Maasvallei. Prat Op is het resultaat

of bel dan naar Prat Op,Vluchtoord 1, 5406 XP

van de samenwerking tussen De Winter media groep en het Platform Noordelijke Maasvallei.

Uden, t. 0413 – 266 766, e. Pratop@dewinter.nl.

Het magazine is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeenten

Informatie over commerciële acties: Robert Hermens e. r.hermens@dewinter.nl t. 06-55340324

Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert, Mook en Middelaar, Sint Anthonis, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Mooiland Maasland, ROC de Leijgraaf, Elzendaal College, Metameer Stevensbeek/Boxmeer, Merlet College, ROC Nijmegen/MBO College De Maasvallei, Pantein en Dichterbij.


‘Lees het landschap’ met geopaden

Zo’n 160.000 jaar geleden beleefde onze aarde een ijstijd. Gletsjers staken hun ijzige tongen richting ons gebied uit. Het landijs hier was zo’n tweehonderd meter dik. De kracht van die enorm dikke ijstongen stuwde de grond voor en naast het puntje van elke tong omhoog. Zo ontstonden de stuwwallen waaraan wij tot op vandaag het prachtige reliëflandschap danken aan de noordoostkant van de Noordelijke Maasvallei: ‘bergen’ tot negentig meter hoog, die ooit zelfs twee keer zo hoog waren. Al wandelend kun je hier versteld staan van de krachten die de natuur weet op te wekken.

Het heuvellandschap bij Mook kent uitge-

tijden bleef een W-vormig heuvellandschap

strekte bossen en heidevelden, met stille

achter. Dit stuwwallandschap noemen we een

meertjes, diepe droogdalen en kabbelende

geotoop: een gebied met bijzondere aardkun-

beekjes. Het betoverende decor maakt deel uit

dige (geologische) kenmerken. Geologie is de

van een omvangrijk stuwwalgebied: de heuvels

wetenschap die de processen bestudeert die

strekken zich uit over Nederlands en Duits

onze aarde hebben gevormd.

grondgebied tussen Nijmegen, Beek-Ubber-

Daarmee is dus ook de naam ‘geopaden’

gen, Kleve, Kranenburg, Groesbeek en Mook.

verklaard. Het zijn korte wandelingen met

Vier oud-medewerkers van de Radboud Uni-

uitgebreide uitleg over het landschap. De vier

versiteit in Nijmegen hebben in dit stuwwalge-

oud-medewerkers van de universiteit – één

bied geologische themawandelingen opgezet.

van hen is geoloog – vonden het tijd om ook

De wandelingen voeren over zogenoemde

de ‘Mookse bergen’ geopaden te bezorgen.

geopaden. Met het boekje ‘Geologie van de

Dat is nu vier jaar geleden. Naast de gemeente

stuwwal tussen Nijmegen, Mook en Kleve’ en

Mook en de provincie ondersteunde de

de bijbehorende routebeschrijvingen voor de

Vereniging Natuurmonumenten het initiatief

geopaden kunnen we kennismaken met het

al vroeg. De paden lopen ook over grond van

ontstaan en de vorming van de stuwwal. Dat

Natuurmonumenten. Met boswachter Bart

betekent: veel klimmen en dalen. En natuurlijk

van der Aa lopen we langs het eerste geopad,

ook gewoon genieten van het adembenemend

het geopad Mook, dat begint en eindigt bij het

mooie heuvelachtige landschap.

NS-station Mook-Molenhoek. En we raken onder de indruk...

Enorme ijsmassa’s In de voorlaatste ijstijd was een groot deel

Nietig

van de aarde bedekt met enorme ijsmassa’s.

Langs het pad krijgen we enkele duidelijke

Vanuit Scandinavië reikten landgletsjers tot

voorbeelden van de geschiedenis te zien. Bij

in onze streken. Twee gletsjertongen kwamen

een inmiddels verlaten zandgroeve kunnen

tot bij Groesbeek en bij Kleve en drukten de

we duidelijk het binnenste van de stuwwal

bevroren onderliggende grondlagen omhoog.

bekijken. In de afgegraven steilwand zijn de

Na de terugtrekking van het gletsjerijs in latere

structuren van schuine afzettingslagen goed te


Geopaden

5

Goed voorbeeld doet volgen Het Noord-Limburgse initiatief van de geopaden is uitgebreid naar de gemeenten Groesbeek, Ubbergen, Kleve en Kranenherkennen. Op een andere plek is een aantal

ven. In de tussentijd zijn er nog vijf geo-

burg. Er is subsidie in het vooruitzicht ge-

zwerfstenen neergezet, voor een deel afkom-

paden bijgekomen en ook daarvoor komen

steld door de Euregio Rijn-Maas in Kleve.

stig uit Scandinavië en door de landgletsjer tot

boekjes beschikbaar. Twee paden gaan over

Bij laatstgenoemde plaats komen ook nog

in onze streken vervoerd. Andere zwerfkeien

Duits grondgebied. De routes zijn allemaal

twee geopaden.

werden in de ijstijd in de Eiffel of de Arden-

rondwandelingen; begin- en startpunt zijn

De routegids (€ 2,50) en het boekje met uit-

nen op een bevroren Maas of Rijn gestort en

dus op dezelfde plek. Ze zijn niet bewegwij-

gebreide achtergrondinformatie ‘Geologie

bij invallende dooi op ijsschotsen naar hier

zerd. Ook informatie onderweg ontbreekt.

van de stuwwal’ (€ 4,50) zijn verkrijgbaar

vervoerd...

Dat is bewust zo gedaan: mensen móeten

bij de VVV-kantoren in de wijde regio van

Op de Mookerheide is een tijdbalk geplaatst

als het ware hun boekje lezen en komen op

Mook, de Zweef Inn van het Zweefvlieg-

die verbeeldt hoeveel tijd er verstreken is sinds

die manier steeds weer nieuwe verrassende

veld Malden en ook te downloaden via de

het ontstaan van de aarde. De balk, van drie

informatie tegen.

website www.geopaden.nl. De vereniging

meter lengte, wijst in de richting van de twee

De geopaden kunnen ook thematisch met

verzorgt ook excursies voor onder meer

markante torens van de Cuijkse Martinuskerk.

een smartphone bewandeld worden. Geen

middelbare scholen.

Dáár begint onze tijdbalk, 4,6 miljard jaar

smartphone? Dan kan het ook met een GPS-

geleden, bij het ontstaan van de aarde. Op de

ontvanger, waarop de routes te downloaden

drie meter van de tijdbalk zijn de laatste paar

zijn. Verder zullen er in de naaste toekomst

millimeters ingeruimd voor de mens. Zó kort

ook meerdaagse wandeltochten mogelijk

zijn wij pas op aarde... Het maakt je nietig.

zijn met overnachtingen op kampeerterreinen, in hotels of bed & breakfast. Over

Boekjes

belangstelling heeft de Vereniging Geopaden

De Vereniging Geopaden Stuwwal heeft

Stuwwal niet te klagen: er zijn al achthon-

voor de eerste twee routes boekjes uitgege-

derd boekjes verkocht.


Basisschoolprojecten ‘Ik en de ander’ en ‘Samen actief’

Dichterbij streeft actief naar een maatschappij waaraan mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deelnemen. En dat betekent dat er drempels moeten worden verlaagd. Bij Jenaplan-basisschool de Canadas in Boxmeer weten ze inmiddels hoe dat moet. Dankzij de projecten ‘Ik en de ander’ en ‘Samen actief ’ maken kinderen en mensen met een verstandelijke beperking kennis met elkaars wereld. Een bijzonder initiatief dat zich verder gaat ontwikkelen binnen de Noordelijke Maasvallei.

Ze komen zomaar even binnenlopen bij de

derzijds is het leerzaam voor kinderen om in

weeksluiting van basisschool de Canadas.

de wereld van iemand met een verstandelijke

En ze zijn erbij tijdens de Kerstviering. De

beperking rond te mogen kijken.” Het project

mensen met een verstandelijke beperking die

– dat vier woensdagen beslaat – bleek meteen

hebben deelgenomen aan het project ‘Ik en de

een succes en heeft inmiddels al verschillende

ander’ of ‘Samen actief’ voelen zich welkom

keren ‘gedraaid’. Ook is er een variant ontwik-

in de Boxmeerse basisschool. Voor hen geen

keld voor leerlingen van de groepen drie, vier

drempel meer die het lastiger maakt bij de sa-

en vijf: ‘Samen actief’.

menleving te horen. “Geweldig natuurlijk dat deze projecten hiertoe hebben geleid”, vindt

Nieuwsgierig

locatiemanager Els Vissers van de Canadas.

Bij het project ‘Ik en de ander’ gaan leerlingen

“En het mooiste is natuurlijk dat het mes aan

en cliënten van Dichterbij in gesprek met

twee kanten snijdt”, vult Annemie Janssen,

elkaar. Leerlingen laten hun school zien en

praktijkopleider bij Dichterbij, enthousiast aan.

brengen een bezoek aan woon- en dagbeste-

“Ook voor de kinderen is er een drempel ver-

dingslocaties van Dichterbij. Annemie: “Ze

dwenen. Voor hen is het contact met mensen

vragen elkaar het hemd van het lijf. Leerlin-

met een beperking nu heel normaal.”

gen zijn ontzettend nieuwsgierig en cliënten vinden het leuk om te vertellen.”

Keuzeprojecten

Het project blijkt een echte ‘eyeopener’ voor

Basisschool de Canadas biedt haar leerlingen

de kinderen. “Ze staan soms verbaasd van wat

ieder jaar verschillende keuzecursussen, die in

mensen met een verstandelijke beperking alle-

samenwerking met ouders worden opgezet.

maal wel en niet kunnen”, ervaart Els. “Ze zien

Zes jaar geleden bedacht Annemie – moeder

hen niet langer als mensen die ‘gek’ zijn, maar

van twee kinderen – het project ‘Ik en de

beseffen nu dat iedereen kwaliteiten heeft.”

ander’: een project waarbij leerlingen van de groepen zes, zeven en acht kennismaken met

Elkaar helpen

mensen met een verstandelijke beperking. “Ik

Het project ‘Samen actief’ is – zoals de naam

vind het belangrijk dat cliënten van Dichterbij

al zegt – gericht op samen bezig zijn. “Voor

in contact komen met de samenleving. En an-

deze jongere kinderen is het natuurlijk nog


Zorg

7

Positieve ervaringen wat lastiger om echt een gesprek te voeren”,

“Ze weten dat mensen met een beperking niet

weet Els. “Maar door samen actief te zijn,

hetzelfde zijn. Maar dankzij deze projecten

“Soms als je iemand ziet die verstandelijk

leren ze elkaars werelden ook goed kennen.”

beseffen ze dat je daar niet om hoeft te lachen.

gehandicapt is, lijkt dat zielig. Maar ik heb

Er wordt samen geschilderd, muziek gemaakt

Door kennis te maken met cliënten van

gezien dat ze bijna hetzelfde leven hebben als

en gesport en de kinderen brengen een bezoek

Dichterbij wordt het omgaan met mensen met

ons. En wat kunnen ze mooie dingen maken!”

aan de Haven om samen broodjes te bakken.

een beperking normaal voor hen. Ze hebben

Thijs Bink (11), leerling de Canadas

“Elkaar helpen blijkt direct een vanzelfspre-

geleerd dat je iedereen in zijn of haar waarde

kendheid”, merkt Annemie. “Kinderen die een

moet laten.”

“Ik vond het leuk om samen te voetballen, muziek te maken en broodjes te bakken. Ook

volwassen man bij de hand pakken tijdens slagbal en hem naar het volgende honk leiden.

Meer scholen

mocht ik laten zien waar ik werk. En ik vind

Dat is toch schitterend?”

Dichterbij biedt de projecten ook aan op

het erg leuk dat de kinderen me begroeten als

andere basisscholen en op het voortgezet

ik ze in het dorp tegenkom.”

Openheid

onderwijs in de Noordelijke Maasvallei. “Hoe

Angela van Bakel, cliënt Dichterbij

De openheid tussen de leerlingen en de

breder dit initiatief wordt ingezet, hoe beter

cliënten van Dichterbij biedt een belangrijke

natuurlijk”, stelt Annemie. Naast het ken-

“Mijntje vond het een geweldig project. Het

meerwaarde voor beide partijen. “Voor men-

nismaken met elkaars werelden hebben de

is goed voor kinderen om te zien dat er ook

sen met een verstandelijke beperking zijn deze

projecten ook tot doel het werken in de zorg

‘andere’ mensen zijn, die er anders uitzien en

contacten belangrijk. Zij voelen zich hierdoor

in een positief daglicht te zetten. “Al op de

anders reageren. Mijntje weet nu dat je ook

geaccepteerd in de samenleving en dat geeft

basisschool plant je met zulke projecten het

met hen eigenlijk heel normaal leuke dingen

zelfvertrouwen”, aldus Annemie.

zaadje dat op het voortgezet onderwijs uit kan

kunt doen.”

Voor de kinderen is het goed om kennis te

groeien tot interesse in het vakgebied. En dat

John Scheerman, vader van leerling Mijntje (8)

maken met een doelgroep die ‘anders’ is. Els:

zien we natuurlijk graag.”


klomp interieurbouw

[

R INTERIEU OP MAAT MP VAN KLO

] Exclusief in maatwerk Lijsterstraat 33 • Mill • Tel. 0485 - 45 22 55 • www.klompkeukens.nl


Onderwijs

9

ROC de Leijgraaf en OTTO Work Force leiden logistieke medewerkers uit het buitenland op voor het bedrijfsleven

Steeds meer Oost-Europeanen, onder wie Polen, Tsjechen en Litouwers, weten de weg naar de Noordelijke Maasvallei te vinden. Via uitzendorganisaties verzetten ze veel werk in onder andere de logistieke sector. ROC de Leijgraaf en uitzendorganisatie OTTO Work Force hebben de handen ineengeslagen om deze groep verder op te leiden. De verwachting is dat er straks meer buiten-

locaties. De meeste werknemers uit de Noor-

Brouwer gelooft zeer in dit traject. “Zo kunnen

landse handen nodig zijn om het werk gedaan

delijke Maasvallei worden net over de grens

we de buitenlandse krachten die we hierheen

te krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat deze

in Weeze opgeleid, waar zij wekelijks drie uur

halen op een nog betere manier inzetten in het

groep op niveau en vakgericht wordt opgeleid

les krijgen. Daarnaast is het zelfstudie, waarbij

bedrijfsleven van de Noordelijke Maasvallei.

en kan communiceren met de Nederlandse

internet een belangrijke tool is. “We werken

En dat kan wel eens hard nodig zijn.”

werknemers. De Leijgraaf leidt daarom veel

met een internetmethode die ook op de iPhone

buitenlandse werknemers van OTTO op met

draait. De studenten hebben er allemaal een

als doel dat zij na twee jaar over een Nederlands

gekregen, zodat ze daarop bijvoorbeeld zelf de

vakdiploma beschikken dat ook internationaal

door ons gepubliceerde toets kunnen afne-

geaccepteerd wordt.

men. OTTO heeft het geïntroduceerd en onze docenten zijn daar meteen ambassadeur van

Logistieke operatie

geworden.”

Eén van de pijlers van ROC de Leijgraaf is meewerken aan de regionale ontwikkeling. Hun

Praktijkgericht

opleiding logistiek medewerker is nu vertaald

Dat de uitzendorganisatie vooruitstrevend

naar een speciaal traject voor Oost-Europese

is, blijkt wel uit het feit dat er een eigen App

werknemers. Tom Brouwer, projectleider van-

ontwikkeld is en daarnaast de OTTO Academy

uit ROC de Leijgraaf, vertelt dat de nieuwe stu-

opgezet is. Daar sluit dit traject bij aan. Brouwer

denten eerst geschoold worden in het gebruik

is blij met de innovatieve samenwerking. “Onze

van de juiste logistieke woordenschat. “Daarna

werkwijzen passen goed bij elkaar. Onze slogan

gaan we inhoudelijk verder met het verdiepen

is ‘ROC de Leijgraaf brengt kennis in praktijk’

van de logistieke kennis.” De cursus is vorig

en OTTO werkt veel samen met leerwerkbe-

jaar oktober van start gegaan en is inmiddels

drijven. Dit traject is eigenlijk een driehoek;

een logistieke operatie op zich geworden. “We

je hebt de student, een docent/coach en een

geven les aan 700 werknemers, verdeeld over 42

praktijkbegeleider. OTTO heeft 55 begeleiders

groepen, ook in andere delen van het land.”

die de medewerkers persoonlijk begeleiden. We hebben hen gevraagd om de studenten op

Zelfstudie

de werkvloer in situaties te brengen waar ze

De lessen worden voornamelijk gegeven door

Nederlands kunnen oefenen, want in de prak-

docenten van De Leijgraaf op verschillende

tijk leer je het beste.”


Pratjes

Boertoer Boxmeer; de deur staat open

bij agrarische ondernemers in gemeente Boxmeer De elektrische fiets is aan een ongekende opmars bezig. Modellen zijn er inmiddels te kust en

de

voorzij

te keur: het ‘gewone’ model, maar ook de elektrische mountainbike, moederfiets, 29-er, vouwfiets, elektrische fietsen met extra lage opstap en nog veel meer. Wim Lemmens van Hans

en en routes r hie Ook zijn rijgbaar:

Lemmens Tweewielers gaat ons voor. “Je kunt ook kiezen op basis van het aantal versnellingen, voor- of achterwielaandrijving, open of dichte kettingkast, accu achterop of in het frame, uitneembare accu, het gewicht, trekkracht, opladen tijdens bergaf en actieradius”, legt hij uit. “Goed advies wordt steeds belangrijker naarmate er meer te kiezen valt. Wij helpen daar graag bij, want wie een fiets koopt die

576665

past, fietst met plezier.” Door het ruime aanbod vragen de specialisten van Hans Lemmens Tweewielers altijd eerst

eer, 2011 e Boxm Recreati r, 2011 Boxmee ecreatie

waarvoor iemand de elektrische fiets gaat gebruiken. Wil je ermee op vakantie de bergen in of

en , Eindhov r Boxmee

ngen of v. wijzigi ingen en heid t.a. opmerk llen uw . Wij ste eer.nl. oxm reatieb

Kies de juiste elektrische fiets

eer.nl

boxm ecreatie erismer

www.to

ga je er enkel boodschappen mee doen? Dat maakt namelijk nogal verschil. Er zijn nog andere overwegingen: wordt de fiets sportief of vooral praktisch gebruikt? Moet het rijwiel al of niet achterop de auto meegenomen kunnen worden?

Voor wie geïnteresseerd is in de

Voornemen

passie van agrarische ondernemers

Ook het budget speelt een rol, want de aanschafwaarde is uiteraard hoger dan bij de meeste

voor de natuur en het bedrijf is er nu

gewone fietsen. Daarom is het goed te weten dat Hans Lemmens Tweewielers ook mooie

de Boertoer Boxmeer, een fietstocht

tweedehands fietsen aanbiedt, inclusief een half jaar garantie. Nieuw of tweedehands, de

door elf kernen van de gemeente

aanschafprijs is snel terugverdiend. Met gemiddeld woon-werkverkeer en de huidige benzine-

Boxmeer die middels informatie-

prijzen heb je een nieuwe elektrische fiets er in anderhalf jaar ‘uit’...

panelen op de route informeert over

Een idee voor een goed voornemen?

diverse agrarische bedrijven. Hans Lemmens Tweewielers, Gildekamp 17, 5431 SP Cuijk, Tel. 0485-312716 De fietstocht leidt o.a. langs een

www.hanslemmenstweewielers.nl

melkveehouderij, zorgboerderij, fruitkwekerij en ezelgasterij. De fietser wordt middels informatieborden ter plaatse geïnformeerd over het agratische bedrijf en bij een aantal geselecteerde bedrijven zal de deur

Van Boxtel tot Wesel; treed in het spoor van het Duits Lijntje

ook openstaan voor een bezoek.

Het Duits Lijntje kent een veelbewogen historie van ruim een eeuw. Tussen 1873 en

Iedereen is welkom om een kijkje

2004 werden afwisselend personen en goederen vervoerd over deze unieke oost-west-

achter de schermen te nemen, in

verbinding tussen Londen – Berlijn – St. Petersburg. De fiets- en belevingskaart neemt

de folder kunt u terugvinden welke

de fietser mee op ontdekkingstocht, leidt u langs intrigerende landschappen en onthult

bedrijven hieraan deelnemen.

zichtbare herinneringen aan het Duits Lijntje. De route wordt gefietst aan de hand van het fiets-

Meer informatie over de route of

knooppuntensysteem.

de folder kunt u vinden op

Meer informatie over de route of de kaart vindt u

www.toerismerecreatieboxmeer.nl.

op www.duitslijntje.eu onder het kopje ‘Recreatie’.


Bijzonder initiatief

11

De Agaat is nu al het kloppend hart van Sint Agatha

Waar een klein dorp groot in is. Sint Agatha heeft het bewezen. In augustus van dit jaar wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie officieel geopend. Ze heeft een omvang die je in een dorp als dit niet één, twee, drie zou verwachten. Een pluim op de hoed van de bewoners die zelf het initiatief namen om de leefbaarheid van hun kleine kern een enorme impuls te geven. En er werd niet alleen begonnen, maar ook doorgezet, met als gevolg dat er een accommodatie is verrezen die je onder het huidige economische gesternte al niet meer voor mogelijk mag houden. Hoe ‘dorpskracht’ heeft geleid tot ‘dorpspracht’.

De naam voor het nieuwe centrum is er ook

de gemeenteraad unaniem groen licht. Van de

hebben eerder al aangegeven zich daadwerke-

al: De Agaat, met een knipoog naar de naam

benodigde investering voor het dorpsontwikke-

lijk als vrijwilliger te willen inzetten. Dat gaat

van het dorp. Maar er is meer: een agaat is een

lingsplan, met daarin de nieuwe accommodatie

onze stichting regelen. Ook de aankleding van

edelsteen die, opengeslepen, hol is en afgezet

als grootste project, brachten provincie Noord-

het gebouw. De bar, de keuken, het meubilair

met kristallen. “Het ‘mooie’ zit binnenin en dat

Brabant en gemeente Cuijk het grootste deel in.

het licht en geluid en de buitenaankleding; dat

staat voor al onze toekomstige gebruikers”, zegt

Een samenloop van omstandigheden bracht de

wordt voor een groot deel door de inwoners

Willy Thijssen. De voorzitter van de dorpsraad

zaak in een stroomversnelling doordat een vijf-

zélf bij elkaar gebracht.”

is een belangrijke trekker van het initiatief.

tal verenigingen niet langer in het parochiehuis

In augustus nemen voetbalclub VCA, korf-

“In 2005 werd een dorpsontwikkelingsplan

bij het klooster terecht kon. En alleen door alle

balclub Quick Up, tennisvereniging ’t Poortje,

gemaakt. Een eigen gemeenschapsaccom-

verenigingen van alle vier de locaties bij elkaar

KBO, zangkoor de Maasklanken, carnavalsver-

modatie stond hoog op het verlanglijstje van

te brengen kon een betaalbaar gebouw worden

eniging de Ulewappers, jeugd- en jongerenwerk

de bewoners”, vertelt Willy. “De verenigingen

gerealiseerd.

’t Staagje, fanfare H. Agatha, dorpsraad en

zaten verspreid op vier verouderde locaties en

basisschool de Lindekring (die het gebouw gaat

dat moest anders.” Het bleef echter een tijd stil,

Vrijwilligers

gebruiken voor gymlessen en vieringen) hun

totdat de dorpsraad in 2008 het initiatief nam

Bart Prinsen is van de beheerstichting: “Pla-

intrek. Allard Kooijmans van de fanfare en van

en zelf een planologisch en financieel haal-

nologisch en financieel was het plan haalbaar,

VCA is één van de toekomstige gebruikers van

baarheidsonderzoek uitvoerde. Het pand werd

maar de exploitatie van het gebouw is straks al-

het gebouw: “Geweldig zoals sport en cultuur

ook al in ‘eigen huis’ getekend: door architect

leen mogelijk als we als vrijwilligers de handen

in één gebouw bij elkaar zijn gebracht. Voor

en dorpsraadlid Marco Rose. In juni 2009 gaf

uit de mouwen steken. Zo’n zeventig mensen

zover we weten is dit uniek in het hele land!”


Rabobank ondersteunt duurzaamheid agrarische sector

Het gebruik van antibiotica vraagt van de veehouderij om versnelde aandacht en actie. Veel wijst er namelijk op dat de kans bestaat dat overmatig antibioticagebruik bij dieren negatieve effecten kan hebben op de volksgezondheid. Bacteriën zouden resistent kunnen worden (MRSA), waardoor de toediening van antibiotica aan mensen geen of minder effect meer heeft. Werk aan de winkel dus voor de veehouderij. Maar ze staan er niet alleen voor. Op initiatief van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen gingen afgelopen anderhalf jaar 72 varkenshouders uit het Land van Cuijk en de kop van Limburg aan de slag met het verlagen van hun antibioticagebruik. De resultaten liegen er niet om. Gemiddeld blijkt het mogelijk een reductie van meer dan veertig procent te realiseren! “In opdracht van onze leden zijn wij aan de

Hygiëne Focus en PorQ,” aldus Marco Hol

slag gegaan met dit thema,” vertelt Jan van

die namens DLV als projectleider optrad.

Schijndel, adjunct directeur Food & Agri

“Tijdens de inventarisaties is op maat

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

geadviseerd waar er verbetering te halen

“Enerzijds vanwege de mogelijke gevol-

valt. Elke varkenshouder was al kortere of

gen voor de volksgezondheid, anderzijds

langere tijd samen met zijn dierenarts bezig

vanwege het grote aantal veehouders in

om de diergezondheid te verbeteren, maar

ons werkgebied. Onder de noemer Triple D

vreemde ogen zien toch weer andere zaken.

hebben we onze verantwoordelijkheid

Dat blijkt ook wel uit de resultaten.”

genomen om de sector te helpen bij het te-

De gemiddelde afname van het gebruik van

rugdringen van het gebruik van antibiotica.”

antibiotica bij zeugenhouders bedroeg 38%, bij vleesvarkenshouders zelfs 43%. Opval-

Jan Baltussen

Vreemde ogen

lend is verder dat de afname bij gecombi-

Eind 2010 is bij alle deelnemende varkens-

neerde bedrijven – zeugen én vleesvarkens

bedrijven een nulmeting uitgevoerd.

– met 50 % aanzienlijk groter is dan de

In het najaar van 2011 heeft een tweede

afname van 25% bij bedrijven die slechts

meting plaatsgevonden en begin 2012

één van beiden houden. “Al met al is de

de laatste meting. “Deze inventarisaties

conclusie dus dat de 50% reductie in 2013

werden uitgevoerd door dierenartsen, DLV,

die de wet voorlegt, haalbaar is!”


Duurzaamheid

13

“Voorheen wist je alleen wat je jaarlijks aan je dierenarts kwijt was: nu zie je per dier het geneesmiddelgebruik. Die cijfers hebben iedereen wakker geschud.”

Wakker geschud

het geneesmiddelgebruik. Die cijfers hebben

Dat erkent ook deelnemer Jan Baltussen.

iedereen wakker geschud. Vervolgens stelde

“Ik heb een gesloten varkensbedrijf en dan

dit project iedereen in staat een plan van

hoort duurzaam agrarisch ondernemen er

aanpak te maken en tot actie over te gaan.

gewoon bij. Daarbij komt dat geneesmiddelen

Dat is de grote waarde van het project.”

duur zijn en zieke dieren minder presteren. Daar wil je de vinger achter krijgen. We

Verantwoordelijkheid

hebben intussen mooie resultaten geboekt”,

Trots blikt Jan van Schijndel terug op

vervolgt Jan Baltussen. “Het antibiotica-

het project. “Maar niet alleen omdat de

gebruik is fors gereduceerd. We richten ons

resultaten boven verwachting zijn.

nu meer op de entingen: dus niet langer

Vooral ook omdat 72 varkenshouders het lef

wachten tot dieren ziek worden, maar van

hebben gehad hieraan deel te nemen en hun

te voren antistoffen meegeven. Daarbij

ondernemersverantwoordelijkheid hebben

is de DDD, de dagdosering per dierjaar,

genomen. We hebben daarmee een nieuwe

die is opgesteld door de Autoriteit Dier-

beweging op gang geholpen, waarvan ook

geneesmiddelen het vertrekpunt. “Voor het

andere veehouders kunnen profiteren.

eerst hebben we een kengetal in handen.

De varkenshouders hebben laten zien dat

Voorheen wist je alleen wat je jaarlijks aan

het kan. Dat moet ook andere ondernemers

je dierenarts ‘kwijt’ was: nu zie je per dier

motiveren en inspireren.”

Jan van Schijndel


Opendeurdag Interieur Design 3L Door middel van een ‘Opendeurdag’ willen wij u graag een indruk te geven van wat Interieur Design 3L voor u kan betekenen. Na 2 jaar van voorbereiden en bouwen is onze droom werkelijkheid geworden. Een nieuw woon- en werkpand op een unieke locatie waar we u nog beter kunnen ontvangen en adviseren met het maken van de juiste keuzes. U koopt of renoveert een pand voor veel geld. Over alles laat u zich dan uitgebreid door specialisten voorlichten: de hypotheek, het bouwkundig ontwerp, etc. Onze kracht zit in het maken van een ontwerp en dit uit te voeren tot een passend interieur. Er zijn klanten die alles uit handen willen geven, maar ook klanten die zelf aan de slag gaan en een gedeelte van het plan zelf uitvoeren. Laat u verrassen en inspireren! Op vrijdag 8 juni 2012 tussen 15:00 en 21:00 uur kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen. Interieur Design 3L is vanaf heden te vinden op: Waterkering 29, 5432 KE te Cuijk. Kijkt u ook eens op www.id3l.nl. Om deze dag nog meer glans te geven kunt u een financiële bijdrage geven die volledig ten goede zal komen aan ‘Zorgcentrum Maartenshof’ in de vorm van een stijlvol element.

Praktijk PraktijkArovital Arovital Complementaire Complementaire Geneeswijzen Geneeswijzen

Complementaire Geneeswijzen

Wist Wist u dat u 75% 75% vanvan allealle ziekten ziekten ontstaan ontstaan in onze in Wist u dat dat 75% van alle ziekten ontstaan in onze onze darmen darmen darmen Gelukkig Gelukkig bestaat bestaat er Colon er Hydrotherapie. Hydrotherapie. Gelukkig bestaat er Colon Colon Hydrotherapie. EenEen comfortabele comfortabele en effectieve en effectieve manier manier vanvan Een comfortabele en effectieve manier van darmreiniging. darmreiniging. darmreiniging. Indicaties Indicaties voorvoor eeneen darmreiniging darmreiniging zijnzijn o.a.:o.a.: Indicaties voor een darmreiniging zijn o.a.: Diarree/obstipatie, Diarree/obstipatie, spastische spastische darm, darm, PDS, PDS, opgeblazen opgeblazen Diarree/obstipatie, spastische darm, PDS, opgeblazen gevoel, gevoel, winderigheid, winderigheid, eczeem, eczeem, hoofdpijn/migraine, hoofdpijn/migraine, gevoel, winderigheid, eczeem, hoofdpijn/migraine, maagklachten, maagklachten, chronische chronische vermoeidheid, vermoeidheid, concentratieconcentratiemaagklachten, chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen, stoornissen, slechte slechte vertering, vertering, overgewicht, overgewicht, PMS, etc.etc. stoornissen, slechte vertering, overgewicht, PMS, PMS, etc. Behandelingen Behandelingen worden worden veelal veelal (deels) (deels) door door de ziektekostenverzekering de Behandelingen worden veelal (deels) door de ziektekostenverzekering ziektekostenverzekering vergoed. vergoed. vergoed. Zoetsmeerweg Zoetsmeerweg 1d –1d Haps – – 0485-310506 – – www.arovital.nl – Zoetsmeerweg 1d – Haps Haps – 0485-310506 0485-310506 – www.arovital.nl www.arovital.nl


Onderwijs

15

Metameer blijft op koers

De Noordelijke Maasvallei is rijk aan scholen waar goed onderwijs wordt gegeven. Metameer is één van die middelbare scholen, met locaties in Stevensbeek en Boxmeer. Vertrekkend rector Herman Vullings legde de fundamenten voor een succesvolle leergemeenschap. Ontstaan 55 jaar geleden als determineer

een kleinschalige leeromgeving die het beste

schakelschool, is Metameer na diverse fusies

voor hun leerlingen was. Mijn taak was het te

uitgegroeid tot een grote scholengemeenschap

faciliteren, te stimuleren en te coördineren.”

met 2.000 leerlingen. “Vanaf het begin werd er gepionierd”, aldus Herman Vullings, “zo waren

Onderwijsontwikkeling

wij een van de eerste twaalf brede scholenge-

De uitdaging werd opgepakt. Binnen de school

meenschappen in Nederland. Die pioniersgeest

kwamen allerlei concepten tot stand. Een

is er nog steeds.” Deze is terug te vinden in de

voorbeeld hiervan is het jenaplanonderwijs

Herman Vullings begon als wiskundeleraar

drie kernwaarden van de school: innovatie,

en daarbinnen bij het vmbo het intersectoraal

en eindigt zijn carrière bij Metameer als

aandacht en kwaliteit. “Mijn ambitie is altijd

concept. Ook hier liet Metameer zien een voor-

rector. Hij heeft er 28 jaar gewerkt,

geweest het onderwijs te transformeren van

trekker te zijn. Daarnaast kwam er tweetalig

waarvan 12 jaar in de laatste functie.

een instituut waar kennis overgedragen wordt

onderwijs. In de onderbouw van het vmbo ging

Met ingang van 1 augustus maakt hij

tot een leergemeenschap: een omgeving maken

men werken met leergebieden en kwamen er de

gebruik van de FPU. “Ik vind het wel

waarin de kinderen goed kunnen leren en

zogenaamde plusklassen: kleine groepen voor

moeilijk om alles hier los te laten,” stelt hij,

onderwijs krijgen dat hen inspireert. De indivi-

kinderen die meer structuur nodig hebben. Bij

“maar ik kijk heel dankbaar terug op alle

duele leerprocessen vroegen om een stimule-

de bovenbouw van het vmbo in Stevensbeek

groeimogelijkheden en kansen die ik bij

rende leeromgeving, voor zowel de leerlingen

werd het projectonderwijs tot stand gebracht.

Metameer heb gehad.”

als de docenten. Daarom hebben we docenten

“We hebben ook veel ICT in het onderwijs

gegroepeerd om leerlingtypes heen. Hen is

geïmplementeerd”, laat Herman Vullings weten,

gevraagd – breder dan het vak – te kijken naar

“met goede uitrusting van digitale apparatuur

en ruimtes waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.” Al deze concepten maken dat de leerlingen hun leervermogen ontwikkelen en zich beter voor kunnen bereiden op de veranderende maatschappij. Succes Van meet af aan is het een groot succes: het leerlingenaantal stijgt alleen maar en onderzoek van de HAN geeft aan dat, van de 36 scholen in de omgeving, Metameer dit jaar als eerste uit de bus komt wat betreft studie- en doorstroomresultaten. Of deze koers en visie gecontinueerd worden na het vertrek van de rector? “Absoluut”, laat deze weten, “vooruitkijken en vooroplopen zit in de genen van onze organisatie.”


Vakantiepark De Bergen is al decennialang een vaste waarde in de Noordelijke Maasvallei. Liggend in een oase van groen en water spreekt het park met onze kenmerkende Brabantse gastvrijheid de bezoekers direct aan. En dankzij het grote natuurbad is er voor alle leeftijden wat te doen. Maar voor kinderen van twee tot twaalf jaar is er iets heel speciaals: de indoor avonturenspeeltuin waar je ‘een reis om de wereld’ kunt maken. Geniet van het uitzicht op de grote vulkaan of kijk vanaf acht meter hoogte op je ouders neer vanaf de grote machinetoren. Papa en mama of opa en oma zitten relaxed achter een kopje koffie op het treinstation. Maar ook zij wanen zich in een andere wereld, dus ze willen nog lang niet naar huis...

Jo van Dongen ‘Zomaar een paar uurtjes plezier’ Jo van Dongen uit Zeeland is met zijn vrouw en drie kleinkinderen op bezoek. Hij is er voor de tweede keer en geniet opnieuw van de aankleding. “Vroeger kwamen we hier in de zomer elke zondag met onze eigen kinderen. Naar het strandbad hè? Deze binnenspeeltuin was er toen natuurlijk nog niet. Hij is echt geweldig mooi gemaakt. Het is méér dan alleen maar klimstellages, het is ook nog eens fraai afgewerkt met al die gevels. Je kunt hier zomaar voor een paar uurtjes veel plezier hebben. Als het echt druk is, moeten de wat grotere kinderen er wel voor zorgen dat ook de kleintjes aan de beurt komen.”


Mening van

17

Bo, Juul en Lars

Noa en Lona

Marcel, Hilde, Jasmijn en Fleur de Groot

‘De zweefmolen moet even afkoelen’

‘Ik ben al boven op de berg geweest’

‘Veel aandacht voor de fantasie van kinderen’

Een eindje verderop vinden we de drie in actie,

De twee nichtjes Noa (vijf ) en Lona (vier)

Marcel en Hilda de Groot uit Uden kwamen

in de ballenbak. Bo (vijf jaar), Juul en Lars (al-

Ermers uit Haps hebben het eigenlijk veel

al vaker op De Bergen, maar de binnenspeel-

lebei zeven) komen er graag uit om te vertellen

te druk om even te stoppen met spelen.

tuin is nieuw voor hen. “Superleuk gedaan”,

wat ze er van vinden. Voor de twee oudsten

Noa is al vaker geweest, maar haar jongere

begint Marcel en Hilda valt hem bij: “Er

is het niet de eerste keer dat ze hier zijn, voor

nichtje kijkt haar ogen uit en laat zich maar

zijn natuurlijk wel meer binnenspeeltuinen,

Bo wél. Maar ze zijn het er alle drie over eens:

wat graag de weg wijzen. “Ik ben al boven

maar bij deze is veel aandacht besteed aan de

de vulkaan is het spannendst. “Daar moet je

op de berg geweest”, lacht ze, wijzend naar

fantasie van jonge kinderen. Het lijkt alsof ze

tegenop klauteren en dan kun je er weer af

de vulkaan. En om het te bewijzen schiet het

hier in een echt stadje spelen, met zo’n oude

glijden. Dat gaat nóg harder dan bij de andere

tweetal direct weer naar boven. Noa doet

fabriek, een mijn en de boot. Onze dochters

glijbanen”, glundert Lars. De blauwe glijbaan

voor hoe je ook door de tunnelbuis naar

Jasmijn en Fleur genieten volop.” De laatste

vindt Juul best wel eng. “Die is stijl, joh. Vorige

beneden kunt. “Ik wil hier nog véél vaker

heeft zelfs al een behoorlijke blos op de

keer ben ik er vanaf gegaan, maar vandaag

komen”, klinkt het opgewonden. En weg zijn

wangen... Marcel: “Wat ook zo heerlijk is, is

nog niet. En zo dadelijk gaan we ook nog in de

ze weer.

de groene omgeving hier. Als je buiten komt,

zweefmolen.” Bo vult aan: “Ja, die is zó warm geworden, dat ’ie even moet afkoelen...”

hoor je meteen de vogeltjes fluiten.”


Hagemann Fotografie maakt de meest

Bijzondere Fotografie

Hagemann Fotografie maakt foto’s die verrassend, gedurfd en eigentijds zijn. foto’s die weergeven wat u van ze verwacht. Je vriendin op haar mooist, je kinderen zoals ze werkelijk zijn, je broers en zussen samen. Wil je ook bijzonder gefotografeerd worden bel dan voor een afspraak.


Woongenot

21

Heijligers Roelofs Wonen

1.200 vierkante meter woongenot Heijligers Roelofs Wonen in Afferden is dé partner als het gaat om complete woning-

gers uitproberen, waarbij we deskundig ad-

inrichting. De woonwinkel biedt een internationale collectie van topmerken die vol-

vies geven over de best passende keus.”

doen aan de hoogste standaards als het gaat om kwaliteit en comfort. Of het nu gaat

Daarnaast biedt de woonwinkel een brede

om meubilair, zonwering of vloeren: Heijligers Roelofs Wonen biedt alles onder één

collectie van tapijten, karpetten en lami-

dak voor het ultieme woongenot.

naat, en kunnen klanten er ook terecht voor zonweringsproducten. “We bieden een

Heijligers Roelofs Wonen kent een rijke

klanten eindeloos variëren. Niet alleen met

totaalconcept op het gebied van wonen”,

geschiedenis. Opgericht als bouw- en

het meubilair in de showroom. Ook bieden

benadrukt Paul. “Dat is efficiënt voor onze

meubelbedrijf in 1949, is de onderneming

we maatwerk, zodat klanten altijd vinden

klanten. Zij hoeven maar één adres te bezoe-

uitgegroeid tot een populaire woonwinkel

wat ze zoeken.”

ken als het gaat om de complete inrichting

met een grote klantenkring in de wijde om-

Paul vult aan: “Steeds vaker verzorgen we

van hun woning.”

geving van Afferden. Anno 2012 zijn Paul

ook (maatwerk)interieurs voor de zakelijke

Heijligers en Loes Linssen het vaste gezicht

markt. Zo staken we het clubhuis van de

Woonadvies

van de woonwinkel. Als derde generatie

golfbaan in Afferden in een nieuw jasje en

Wie een bezoek brengt aan Heijligers Roe-

namen zij het familiebedrijf geleidelijk van

hebben we de inrichting van de vipboxen

lofs Wonen, krijgt alle ruimte om zich vrij-

Pauls ouders over.

van ADO Den Haag verzorgd. Voor be-

blijvend te oriënteren. Ook kunnen klanten

drijven is een interieur op maat immers dé

rekenen op gedegen advies. Daarbij gaat

manier om zich te onderscheiden.”

de woonwinkel nog een stapje verder. Loes:

Eindeloos variëren

“We komen graag bij de mensen thuis om

Kwaliteit en comfort zijn de pijlers waarop de onderneming gestoeld is. Niet voor

Totaalconcept

woonadvies op maat te geven, zodat we sa-

niets sieren internationale topmerken als

Op de eerste etage presenteert Heijligers

men komen tot een interieur dat past bij de

Leolux, Bert Plantagie, Auping, Luxaflex en

Roelofs Wonen sinds enkele jaren ook een

klant en de omgeving. Daar doen we graag

Karat de twaalfhonderd vierkante meter

uitgebreide collectie op het gebied van

wat extra moeite voor. Een nieuw interieur

grote showroom. Loes: “We bieden een

slapen. Paul: “Klanten kunnen in de show-

koop je immers niet voor even.”

uitgebreide collectie op basis van uiteen-

room kennismaken met diverse modellen

lopende stijlen: van eigentijds tot modern,

van vooraanstaande merken. Ook kunnen

Meer informatie:

en alles daartussenin. Bovendien kunnen

ze verschillende matrassen en bodemdra-

www.heijligersroelofswonen.nl.


Besloten feesten als: personeelsfeesten, bedrijfsfeesten, verjaardagen, bruiloften.

De Drie Provinciën

VUURWERK

WERELD-

BRUNCH-

NIJMEEGSE

HAVENDAGEN

TOCHT

VIERDAAGSE

ROTTERDAM

€ 29,00 p.p.

€ 65,00 p.p.

€ 68,00 p.p.

Een ca. 4 uur durende vaartocht over de

Op zondag 15 juli vanuit Cuijk een

Op vrijdag 7 september vanuit Cuijk een

compleet verzorgde vaartocht met wel-

kompleet verzorgde bootreis naar Rot-

komstdrank, vrij drinken, koud/warm

terdam met ontbijt, lunch, koud/warm

het varen een uitgebreide brunch met

buffet en dessert. Een ca.4 uur durende

buffet en dessert. Inclusief een haven-

een variëteit aan heerlijke koude en war-

vaartocht over de rivier de Maas, het

rondvaart met gids. Vertrek ,s morgens

Maas-Waal Kanaal en de Waal tot voor

om 7.30 uur. Aankomst in Rotterdam ca.

de stad Nijmegen. Tussen de twee brug-

14.30 uur.

gen hebben wij een exclusieve plek ge-

Bezichtiging van de activiteiten i.v.m.

huurd in de directe omgeving van het

de Wereldhavendagen. 17.30 uur Ha-

ponton waarvan het vuurwerk wordt

venrondvaart. Om 20.00 uur meren we

afgeschoten. De avond wordt muzikaal

weer af en staan de bussen gereed om u

opgeluisterd door live muziek.

naar Cuijk terug te brengen.

Aanvang: 20.00 uur

Aanvang: 07.00 uur

Maas met een prachtig uitzicht over landerijen en historische plekjes van Limburg, Brabant en Gelderland. Tijdens

me gerechten met koffie/thee en melk. Soep vooraf en ijs na. Kinderen van 4 t/m 11 € 14,-. Vertrek- en aankomstplaats: Maaskade Cuijk Afvaart op zondag: 03-06, 17-06-, 01-07, 22-07, 26-08, 23-09, 30-09, 14-10 en 28-10.

Aanvang: 12.00 uur

Einde: 16.30 uur

www.janvancuijk.nl

Einde: 01.00 uur

info@janvancuijk.nl

Einde: 22.30 uur

Tel.: 0485-314049

Voor bovenstaande activiteiten kunt u,van individueel tot grote groep telefonisch boeken. (0485) 31 40 49, 24 uursservice, 7 dagen per week Voor meer informatie bezoek onze website.

Jan Van Cuijk Party River Cruise Postbus 82, 5430 AB Cuijk, Tel. 0485 - 314049, Fax 0485 - 330806


Onderwijs

23

Leerlingen Merletcollege gaan de strijd aan met de lokale overheid

Hoe ziet de gemeente Cuijk er in 2030 uit? Over dat onderwerp zijn havo- en vwo-leerlingen van het Merletcollege in debat gegaan met de Cuijkse gemeenteraad. Gewapend met stellingen zijn de leerlingen naar het gemeentehuis gegaan om daar de strijd aan te gaan met de burgemeester en zes raadsleden. Sinds een half jaar is er een opmerkelijke

onder de jeugd in de Noordelijke Maas-

club in de Noordelijke Maasvallei: de de-

vallei. Zo heeft hij enkele jaren geleden

batclub van het Merletcollege. Deze actieve

tijdens het Nationaal Jeugddebat de degens

club wordt namelijk volledig gerund door

gekruist met de toenmalige staatssecretaris

leerlingen. Initiatiefnemers zijn Awed Duale

Van Bijsterveldt en later meegedaan aan

en A.J. Dijkshoorn, beide havoleerlingen.

het Model European Parliament.

“Het idee komt van Awed”, vertelt A.J., “en hij heeft mij gevraagd om hem daarbij te

Humor

helpen.” Awed: “Ik had zijn hulp nodig,

Volgens A.J., die niet meedeed aan het debat

want ik ben een doener en hij is een denker.

maar vanuit de zaal observeerde, kwam Hil-

We zijn echt een team.” De groep bestaat

lenaar een beetje nerveus over en maakte niet

uit ruim twintig bovenbouwers en meer

altijd oogcontact. “Maar hij kon goed debat-

dan dertig onderbouwers die elke dinsdag

teren”, voegt hij eraan toe. Ook de leerlingen

samenkomen om te trainen.

hebben het, hoewel ze best gespannen waren, uitstekend gedaan. “En ze hebben er veel van

Lagerhuis

geleerd. Daar spelen we bij de lessen weer

Toen Awed hoorde van het idee van de

op in.” De sfeer was goed en er was ruimte

gemeente om met jongeren in debat te

voor humor. “We zijn gewend om naast de

gaan, heeft hij contact opgenomen en is

serieuze kant gewoon lol te hebben in een

samen met A.J. aan de slag gegaan. “De

debat. Ik denk dat de raadsleden dat ook op

gemeente is gewend om in bestuursvorm

prijs stelden.” Awed valt hem bij: “Het is een

te debatteren”, zegt hij, “wat erg langdradig

frissere vorm van debat.”

is. Dat wilden we niet, we hebben gekozen voor Het Lagerhuis: twee kanten tegenover

Tips hebben ze ook voor de raadsleden.

elkaar met als doel je gelijk krijgen.” Net als

“Ze mogen meer ingaan op de meningen

bij het televisieprogramma Het Lagerhuis

van de jeugd”, zegt A.J., “nu dwaalden ze er

was het soms één tegen één en soms twee

best vaak vanaf.” Awed: “En hou het kort

groepen tegen elkaar. Zo is Awed zelf in

alstublieft!” Een vervolgdebat met de Cuijkse

debat gegaan met Wim Hillenaar. Daar had

gemeenteraad willen ze graag houden en de

de burgemeester een flinke kluif aan, want

kans is groot dat die er volgend jaar inder-

Awed is een van de meest ervaren debaters

daad weer komt.


Pratjes De mooiste tegels uit voorraaD leverbaar!

HILLES Mega Tegelstore in Wijchen Keramische tegels & Natuursteen

Nieuw in Wijchen

Jan Hillekens, tegelexpert. Hij is een specialist op het gebied van natuursteen en keramische vloer- en wandtegels. Al meer dan 30 jaar. - Gastvrije ontvangst - Ruime keus - Duurzame producten - Kennis en kwaliteit - Service en scherpe prijzen - Iedere week een speciale aanbieding Als je het bij Hilles niet kunt vinden, vergeet het dan maar!

Hilles tegels & Natuursteen Als je huis je thuis is

Kom kijken en beleven in de Edisonstraat 6 te Wijchen – zo dichtbij! Parkeren voor de deur.

www.hillestegels.nl

Kerkstraat 32, 6596 AL Milsbeek

www therawellness

Bijzondere wandeling op de unieke Jans-

Heerlijke (vakantie) dag

berg. Maak kennis met de vier elementen,

Vier de zomer, een dag totale ontspanning.

We hebben zoveel meer!

aarde, lucht, water en vuur. Laat u verras-

Kijk op: www.therawellness.nl

Genieten alleen of met uw partner, met familie, vriendinnen of vrienden.

sen. Huisgemaakte lunch. Kwaliteit en persoonlijke aandacht. Massageprogramma

Speciale zomeractieprijs Bel 0485-541141

met een fantastische ontspanning.

Hmmm, heerlijke dag... Specialist in wandelsport en wintersport! Wij denken klantgericht en geven daarom graag advies bij de aanschaf van uw uitrusting. Naast een uitgebreide wandelsportcollectie maken wij correctiezolen op maat om voetproblemen aan te pakken. Maak gebruik van een gratis voetanalyse zodat u weet waarop u moet letten. Service staat bij ons hoog in het vaandel! Op wintersportgebied zijn wij gespecialiseerd in skischoenen op maat van Strolz.

Auf Wiedersehen bij: Austria Sport | Rijksweg 209 | 6581 EK Malden | Tel: 024-3236037 | www.austriasport.nl


Onderwijs

25

Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op Elzendaalcollege

In Boxmeer, midden in de Noordelijke Maasvallei, ligt het Elzendaalcollege. Deze grote scholengemeenschap heeft aan de lessentabel van de brugklas en tweede klas een vak toegevoegd: persoonlijke ontwikkeling.

Hoe leer je jezelf kennen, hoe ontwikkel je

goed en wat zijn leerpunten? Marlieke: “Dit

je en hoe wil je dat je omgeving met je om-

doen ze naar elkaar toe, naar ons en inhou-

gaat? Dat zijn een paar van de vragen die

delijk naar het vak; dat nemen wij dan ook

naar voren komen tijdens het vak PO, dat

weer mee naar een volgend schooljaar.” De

gegeven wordt door Marlieke Silvertand,

module ‘Rots en water’ vindt plaats in de

Lizzy van de Kamp en Robin Hurkmans.

gymzaal, waar getraind wordt op weerbaar-

Op de vraag wat in het kort de inhoud van

heid. Ook lopen de leerlingen een eerste

PO is, antwoordt Marlieke: “Leren over

maatschappelijke stage bij PO.

elkaar en over jezelf. We doen dat in een

Aan het einde van het eerste jaar staan ze

paar stappen: Je wilt iets leren. Hoe ga

stil bij hun groei in deze periode.

je dat doen? Daarop volgt een activiteit en tenslotte de reflectie.” De activiteiten

Kracht

gebeuren in de vorm van opdrachten, spel-

De lessen in de tweede klas staan vooral

letjes, klassengesprekken en discussies. “In

in het teken van (homo)seksualiteit en

de brugklas hebben we de vier modules ‘Sa-

emoties. “Ze durven dan hele persoonlijke

menwerken en tegenwerken’, ‘Jij en je om-

dingen met elkaar te delen”, aldus Mar-

geving’, ‘De groep en jij’ en tenslotte ‘Rots

lieke, “dat maakt zo’n klas echt hechter. En

en water’’’, aldus Lizzy, “zo behandelen we

natuurlijk zijn er vooroordelen, maar de

in blok 1 het onderwerp pesten en plagen

kracht van dit vak is dat je niet stuurt in

aan de hand van verschillende casussen.”

wat iemand vindt. Iedere mening is goed, je laat ze kritisch kijken waaróm ze dat

Groei

vinden.” De laatste opdracht is het maken

In de tweede en derde module wordt er ge-

van een handleiding voor jezelf. De meest

sproken over vriendschap, verliefdheid, pu-

uiteenlopende creaties komen dan naar

berteit en normen en waarden in de groep.

voren. Marlieke, Lizzy en Robin zijn het

Robin: “Aan elke les proberen we een vaar-

erover eens dat dit het allerleukste vak is:

digheid te koppelen en vragen de leerlingen

“De reacties zijn ontzettend goed, zowel

daar over na te denken. Zo leren ze zichzelf

van leerlingen als van docenten. Je hebt

kennen, maar ook een mening te hebben

een unieke kans om kinderen écht te zien;

over onderwerpen.” Aan het eind van de

ze het gevoel geven dat ze er toe doen en

modules vindt feedback plaats. Wat ging

zichzelf mogen zijn.”


Mooiste fietsplekjes

Op de fiets ziet u zoveel meer. Toch springen we nog vaak in de auto op ontdekkingstocht door onze mooie Noordelijke Maasvallei. Zonde! Er gaat zoveel moois aan u voorbij‌ Om u te inspireren vindt u daarom hier van iedere gemeente de mooiste fietsplekjes. Zo ontdekt u de mooiste plekjes van de Noordelijke Maasvallei, op de fiets uiteraard!

Ook zo benieuwd waar u deze mooiste plekjes kunt vinden? Bij de plaatselijke VVV kunt u diverse fietsroutes verkrijgen door onze prachtige regio. Op www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner of op www.fietsrouteplanner-zuid.nl kunt u zelf een mooie route door de Noordelijke Maasvallei samenstellen. U kiest zelf uw startpunt, uw eindpunt en de af te leggen afstand.

27


Een idee voor je leefomgeving? Doe mee aan Kern met Pit!

Wie zelf het voortouw neemt om zijn of haar leefomgeving te verbeteren kan heel veel bereiken. Deelnemers aan Kern met Pit laten het steeds opnieuw zien. Niet wachten tot de overheid iets doet, maar zelf de verantwoordelijkheid nemen. En dat levert zoveel meer op! Want een dorpshuis bouwen, de toneelvereniging nieuw leven inblazen of die skatebaan realiseren, gaat niet vanzelf. Daarvoor moeten de buurt, lokale organisaties en de gemeente enthousiast zijn. Bewoners die zelf initiatieven nemen, zorgen voor meer betrokkenheid bij de leefomgeving.

De op te knappen ruimte in dorpshuis De Stek in Landhorst

Gemeenschapshuis De Jachthoorn in Sint Hubert

Elk jaar organiseert de Koninklijke Neder-

de nationale ‘Gouden Kern met Pit’. Dit jaar

landsche Heidemaatschappij (KNHM) de

zijn er 124 deelnemende projecten door heel

wedstrijd Kern met Pit. De wedstrijd bestaat

Nederland. De KNHM let daarbij vooral op

al sinds 1978. Bewonersgroepen gaan via Kern

wat het oplevert voor de buurt en of bewoners

met Pit aan de slag om hun idee voor hun

zelfwerkzaam zijn. Maar ook duurzaamheid

leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Als

en originaliteit van het idee wegen mee. In de

dat lukt, dan ontvangen zij het predikaat Kern

Noordelijke Maasvallei zijn er drie projecten

met Pit en een geldbedrag van € 1.000,-.

die meedoen aan Kern met Pit.

Kern met Pit biedt actieve bewoners net

Hoe krijg ik meer leden?

dat steuntje in de rug om het project voor

Zo werkt men in Sint Hubert aan een pro-

elkaar te krijgen. En als het even tegenzit,

motieplan voor lokale verenigingen onder

dan staat KNHM klaar met deskundigheid

de naam ‘Samen sterk de toekomst in’. Vraag

en contacten. Dat kan zij dankzij jarenlange

daarbij is: ‘Hoe krijg ik meer (actieve) leden?’

ervaring met bewonersinitiatieven en doordat

Sint Hubert kent een rijk verenigingsleven.

zij meer dan honderd adviseurs in huis heeft

Dat willen de inwoners voor de toekomst uit-

die op vrijwillige basis bewoners begeleiden.

breiden, verdiepen en voortzetten. Dit doen zij

Ook medewerkers van het ingenieursbureau

door gebruik te maken van elkaars kennis.

ARCADIS ondersteunen Kern met Pit, bij-

In het dorp maken zo’n twintig verenigingen

voorbeeld bij het meedenken over technische

gebruik van gemeenschapshuis De Jachthoorn,

oplossingen. Via deze samenwerking geeft

dat zo’n dertig jaar bestaat. Maar er is een

ARCADIS vorm aan haar maatschappelijke

terugloop in leden bij alle verenigingen. Deels

betrokkenheid. Kern met Pit ondersteunt leef-

doordat het dorp vergrijst, maar ook doordat

baarheidsinitiatieven in een buurt of dorp met

men de aansluiting mist met een hele brede

advies en begeleiding. De wedstrijd speelt zich

doelgroep: de vijftien- tot vijftigjarigen. Het

af in het gehele land. Per provincie wint één

wordt ook steeds moeilijker om mensen voor

bewonersgroep een extra prijs van € 1.500,- en

bestuursfuncties te vinden.

de trofee. Deze winnaars dingen mee naar

Met twaalf verenigingen hebben de Sint Hu-


Leefbaarheidswedstrijd

29

Het is nu nog een kaal stuk grasveld, maar straks vinden we hier een heuse theaterhoek˝

Er wordt hard gewerkt in de theaterhoek met kampvuurkuil in Wellerlooi. Twee van de harde werkers zijn leden van Scouting Wellerlooi en volgen op dit moment een opleiding in de bouw. Zij brengen het geleerde dus gelijk in de praktijk voor de vereniging, en krijgen aan de andere kant de mogelijkheid om hun vaardigheden te oefenen op een concreet project.

Ook plannen voor je buurt? Vanaf 1 september kun je je aanmelden voor de volgende ronde van Kern met Pit. Meer weten? Kijk op: www.kernmetpit.nl.

bertenaren de koppen bij elkaar gestoken om

dan een ongezellige, kale vergaderruimte is

het verenigingsleven opnieuw te promoten.

het niet.

Dit jaar wil men een onderzoek houden naar

Doordat straks de ouderen een eigen ruimte

de behoeften van de mensen in de genoemde

hebben, zitten ze niet langer door het gehele

gewoon gezellig samenzijn. De 110 leden van

leeftijdsgroep. Vervolgens willen de plannen-

gebouw verspreid. Het is er niet al te groot,

Scouting Wellerlooi zijn er natuurlijk welkom

makers promotiemateriaal gaan ontwikkelen,

maar ruim genoeg om samen gezellig acti-

maar ook andere verenigingen die gebruik-

zoals een ‘verenigingsmarkt’, een promotie-

viteiten te kunnen houden. De Katholieke

maken van het Wellerlooise buurthuis, zoals

boekje en/of promotiefilm. Het gaat erom dat

Bond van Ouderen heeft 140 leden; zij zullen

de fanfare.

er ‘slimme samenwerkingsverbanden tussen

het meest gebruikmaken van deze ruimte,

Een theaterhoek met kampvuurkuil zorgt er

de verenigingen’ komen.

maar de initiatiefnemers denken dat ook an-

volgens de plannenmakers ook voor dat het

deren straks dit onderkomen prettiger vinden

buurthuis beter verhuurd kan worden. Dit

Een eigen home

om activiteiten in te houden. Zo'n 65 leden

draagt dan weer bij aan een positieve exploi-

Een ruimte om elkaar te ontmoeten en om te

gaan zelf de ruimte opknappen, zoals schap-

tatie waarvan vervolgens alle verenigingen

ontspannen. Landhorstenaren willen een be-

pen maken, schilderen en wanden texen. Ook

die hiervan gebruikmaken meeprofiteren.

staande ruimte in dorpshuis De Stek op gaan

moet er nieuw meubilair komen.

Dit jaar bestaat Scouting Wellerlooi vijftig jaar en het doel is om het project nog in dit

knappen. Het gaat om een ruimte die vooral door ouderen gebruikt gaat worden voor

Bij het kampvuur

jubileumjaar voor elkaar te krijgen. De uit-

bijvoorbeeld handwerken, kaarten, koffie

Het is nu nog een kaal stuk grasveld, maar

voering van het project wordt volledig door

drinken, sociale contacten opdoen, buurten

Scouting Wellerlooi wil bij het buurthuis

leiding en vrienden van de Scouting gedaan.

en puzzelen. Deze bestaande ruimte werd het

een theaterhoek met kampvuurkuil creëren.

Door alleen de benodigde materialen in te

Rabozaaltje genoemd: tot tien jaar geleden

Die kan gebruikt worden voor het geven van

kopen, kunnen de kosten voor het project

hield de Rabobank er spreekuur, maar meer

opvoeringen en instructies, maar ook voor

laag worden gehouden.


Gespecialiseerde Thuisbegeleiding Thuiszorg Pantein is expert op het gebied van de Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, die haar oorsprong vindt in de Gespecialiseerde Gezinsverzorging. Deze hulp werd vroeger in grote gezinnen vaak ter ondersteuning van de moeder ingezet. Tegenwoordig werken de gespecialiseerde thuisbegeleiders in uiteenlopende situaties bij mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis. Dit varieert van gezinnen met opvoedingsproblemen en mensen met problemen bij de dagelijkse handelingen, problemen na een ingrijpende verandering zoals een echtscheiding of overlijden en problemen met financiĂŤn tot problemen door overspannenheid, depressies of angsten en verslavingsproblematiek. De Gespecialiseerde Thuisbegeleiding van Thuiszorg Pantein werkt nauw samen met andere organisaties zoals de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Bureau Jeugdzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Gespecialiseerde Thuisbegeleiding valt nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar gaat op termijn over naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die wordt uitgevoerd door de gemeente. Deze overschakeling is nog niet concreet vormgegeven. Meer informatie: tel. 0900-8803 (lokaal tarief) en www.thuiszorgpantein.nl.


Zorg

31

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding biedt praktische hulp op maat

Mensen met problemen van psychische aard kunnen in de Noordelijke Maasvallei rekenen op de Gespecialiseerde Thuisbegeleiding van Thuiszorg Pantein. Deze begeleiding richt zich ondermeer op de structuur in het dagelijks leven, ondersteuning bij opvoeding, stimulering bij het uitvoeren van huishoudelijke taken en budgetbegeleiding. De hulpvraag, wensen en mogelijkheden van de zorgvrager staan hierbij centraal. Belangrijk is mensen weer zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven te laten leiden. Cris Manders (59) uit Boxmeer weet als geen

week gaan we samen boodschappen doen.

ook in de ochtenden wil ik mijn eigen gang

ander hoe belangrijk de hulp van de Gespecia-

We bespreken wat ze kan uitgeven, maar ze

kunnen gaan”, vertelt ze. “Rustig opstaan,

liseerde Thuisbegeleiding (GTB) van Thuiszorg

beslist zelf wat ze in het winkelwagentje legt.”

lekker muziek luisteren. Daar kan ik echt van

Pantein is. Dankzij die hulp is het voor haar

Verder gaat de gespecialiseerde thuisbegelei-

genieten.”

namelijk mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

der mee naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut,

Cris probeert – ondanks haar beperkingen –

“Daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor”,

tandarts en kapper en stapt Cris elke week

toch alles van de positieve kant te bekijken.

stelt ze met een glimlach. In haar eigen ver-

op de fiets, samen met een vrijwilliger. “Fijn

“Dat heb ik wel moeten leren, hoor. Mijn

trouwde omgeving voelt ze zich het prettigst.

dat ze dat voor mij hebben geregeld. Ik zou

leven is veel vallen en opstaan.” De Gespeci-

Cris heeft na een ernstig ongeluk in 1975 her-

anders veel te weinig bewegen”, aldus Cris.

aliseerde Thuisbegeleiding is voor haar – en

senletsel opgelopen en jarenlang intensief ge-

Ook pakt de gespecialiseerde thuisbegeleider

voor vele anderen in de Noordelijke Maasval-

revalideerd. Zaken als praten en lopen heeft

regelmatig samen met Cris een huishoudelijk

lei – een belangrijke steun in de rug. “Dankzij

ze opnieuw moeten leren. Door het ongeluk

klusje op. “Zoals het opruimen van een kastje

de begeleiding die ik krijg, zijn mijn dagen nu

is ze moeilijker ter been, heeft ze rugklachten

of het schoonmaken van de koelkast. Daar

minder chaotisch. En ik heb geleerd hoe ik

en last van evenwichtsstoornissen. De Ge-

zou ze in haar eentje nooit aan beginnen”,

mezelf beter kan redden.”

specialiseerde Thuisbegeleiding komt enkele

weet Maria. “Ook helpen we met de post en

uren per week bij haar thuis en begeleidt haar

de administratie en regelen we zaken zoals

Signaleren

bij dagelijkse taken. Eenmaal per week krijgt

Tafeltje Dekje en de aanvraag van bijvoor-

Een belangrijke taak van de Gespecialiseerde

ze ook huishoudelijke hulp voor zaken waar

beeld een rollator en een aangepaste fiets.”

Thuisbegeleiding is te signaleren hoe het écht

ze zelf lichamelijk niet toe in staat is. Structuur in de dag

met iemand gaat. Maria: “Daar kom je achter Eigen regie

door bij mensen thuis veel met elkaar te praten

De hulp die de Gespecialiseerde Thuisbe-

en de ander zijn of haar verhaal te laten doen.”

Cris krijgt van de Gespecialiseerde Thuisbe-

geleiding biedt, gaat allemaal in overleg met

Het werk bij de Gespecialiseerde Thuisbegelei-

geleiding ondermeer hulp bij het douchen.

Cris. “Ze houdt zelf de regie in handen en dat

ding geeft Maria veel voldoening. “Ik vind het

“Ze kan het zelf, maar is bang om te vallen.

vinden we belangrijk”, benadrukt Maria. “Bij

geweldig om het leven van mensen met pro-

Daarom moet er altijd iemand bij aanwezig

ons draait alles om respect voor de zorgvrager.

blemen weer op de rit te krijgen. Het geeft me

zijn”, legt Maria Visschedijk van Thuiszorg

Wij respecteren wat zij belangrijk vinden.”

een heel tevreden gevoel als ik aan het einde

Pantein uit. “Daarnaast brengen we wat meer

Zo heeft Cris bijvoorbeeld duidelijk aangege-

van de middag bij Cris de deur achter me dicht

structuur in haar dagelijks leven. Een keer per

ven in het weekend geen hulp te willen. “En

trek en weet dat ze goed in haar vel zit.”


Landgoed de Barendonk

Beleef het groene gastvrije landleven! U wilt er tussenuit. Voor een vakantie of zomaar een paar dagen. U zoekt de serene rust van het landelijke leven temidden van natuur en boerderijen. Dan moet u beslist bij ons komen op Landgoed de Barendonk om kennis te maken met de Brabantse gastvrijheid en de vele mogelijkheden op ons landgoed. Wij bieden diverse authentieke overnachtingsmogelijkheden aan, van 4 tot 40 personen. Het Grote Huis is tevens een officiĂŤle trouwlocatie van gemeente Cuijk. Voor bedrijven is onze Appelloods (tot 40 personen) geschikt om te vergaderen met of zonder overnachting.

De sfeer is ontspannen en gezellig. U bent bij ons echt buiten, midden in de natuur. Landgoed de Barendonk | Millseweg 13 | 5437 NB BEERS Tel. 06 22 447 254 | bgg 0485 31 64 36

receptie@barendonk.nl | www.barendonk.nl


Onderwijs

33

Vakopleiding Techniek

Leerlingen komen binnen en hangen eerst even wat begroetend rond. Harm Nagels begeeft zich als één van hen onder de jongens, snel even informerend naar hoe de zaken ervoor staan. Een nieuw lesblok op de Cuijkse bedrijfstakschool Vakopleiding Techniek gaat beginnen. Harm Nagels is docent bedrijfsopleidingen elektrotechniek en deze jongens zijn ‘zijn’ jongens. “Wij zijn er om hen te helpen. Want al mag elk bedrijf dat nog zo graag willen, een jongen van zeventien jaar kan nou eenmaal geen tien jaar ervaring hebben.” Vakopleiding Techniek is ontstaan uit de bedrijfstakscholen Stichting Regionaal Opleidingscentrum Cuijk (opgericht 1982) en Stichting Vakopleiding Metaal Nijmegen (opgericht 1986). Deze bedrijfstakscholen zijn op hun beurt opgericht door respectievelijk de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg én het Rijk van Nijmegen. Van oorsprong ligt er dus een sterke band met het regionale bedrijfsleven. “Onze leerlingen zijn gemotiveerd, hébben al een baan maar moeten nog verder schaven aan hun kennis. Het gaat om vijf disciplines, te weten; elektrotechniek; montage en onderhoud; constructie, plaatwerk en lassen; verspaning of mechatronica. Dat doen ze hier. Wat hier gebeurt is nagenoeg uniek in ons land: er zijn slechts nog vijf scholen,

opgericht en nog altijd ondersteund worden.

locatie de lessen verzorgt) voor haar rekening

waaronder onze vestigingen in Cuijk en

We leiden zo'n 120 leerlingen op via een

neemt. “Dat sluit goed aan bij gemotiveerde

Nijmegen, die vanuit het bedrijfsleven zijn

tweejarige opleiding. Ze komen uit de hele

leerlingen die aan de slag willen en moeite

Noordelijke Maasvallei en een enkeling van

hebben met het uitzitten van lessen in de

daarbuiten, tot aan Oss, Wijchen en noorde-

schoolbanken...”

lijk van Nijmegen toe. We hebben zelfs een

“Leerlingen komen hier twee of drie dagen per

leerling uit Weeze.”

week. Ze doen dan een dagdeel theorie en gaan

Wereldkampioen Docent Harm Nagels begeleidt ook elk jaar

vervolgens in onze werkplaats aan de slag. Een

de studenten die deelnemen aan de interna-

Schoolbanken

hele dag in de schoolbanken is niks voor hen.

tionale beroepenwedstrijd World Skills. De

Het bijzondere is dat in dit Beroeps Bege-

Daar gaan we ze echt niet mee vermoeien.”

opdrachten hebben altijd een sociaal-maat-

leidende Leerweg-systeem de jongens en

Er zijn meer voordelen. “Stel dat een leerling

schappelijk karakter. In 2003 won een team

meisjes al op hun zestiende bij een bedrijf in

nog zoekende is naar wat hij écht wil. In het

vakkanjers onder begeleiding van Harm met

dienst gaan. De hoofdmoot bestaat uit het

bedrijfsleven is daar geen tijd voor: daar moet

een waterpomp die werkt op zonnepanelen

opdoen van praktijkervaring bij de deelne-

nou eenmaal productie gemaakt worden. Hier

en daarmee een irrigatiesysteem voor een

mende bedrijven, aangevuld met de noodza-

bij ons is die tijd voor begeleiding en aandacht

Derde-Wereldland kan aansturen.

kelijke theorie die de Vakopleiding Techniek

er uiteraard wél. Leerlingen kunnen daardoor

in samenwerking met een ROC (dat op

geweldig groeien en daar genieten we van.”


Onderwijs

35

Adoptie oorlogsmonument door studenten MBO College De Maasvallei

Afgelopen donderdag 10 mei werd er een herdenkingsceremonie gehouden bij het oorlogsmonument in Boxmeer aan de Begijnenstraat. Studenten Vakmanschap en Veiligheid (VeVa) van MBO College De Maasvallei hebben dit monument geadopteerd. Per toeval kwamen zij oog in oog te staan met het monument en sindsdien liet het hen niet meer los. Wie heeft het gemaakt, wie wordt hiermee herdacht en wie onderhoudt het? Zij kwamen uit bij de Nationale Oorlogsgravenstichting en comité 4 en 5 mei. In goed overleg met de beheerscommissie mogen deze leerlingen uit de Noordelijke Maasvallei voortaan de zorg voor dit monument dragen.

“Voor een aantal jongeren is de overstap op

dat zij dondersgoed beseffen dat hier zeven

jonge leeftijd van school naar defensie te

soldaten herdacht worden, gestorven voor

groot. Dat is een van de redenen waarom het

onze vrijheid. Militair instructeur, sergeant

ROC en defensie gezamenlijk de opleiding

Maurice vertelt de verhalen van de slachtof-

VeVa aanbieden”, vertelt militair instructeur

fers. De eerste zes zijn gestorven in het heetst

Maurice. Deze opleiding is een vooroplei-

van de strijd. “Soldaat Smalling was de enige

ding, een soort tussentraject van de mid-

van het stel die de strijd mocht overleven

delbare school naar defensie. “Mijn tien

nabij kazemat S-67. Met de vrijheid in zicht

tweedejaarsstudenten kwamen zelf met dit

en naar verluid met de handen in de lucht,

project omtrent het monument. We waren

werd hij alsnog neergeschoten.” Het is stil op

aan het marsen en liepen langs een poort

de begraafplaats en dan klinken de heldere

met het bordje oorlogsgraven. Zij zagen het

geluiden van de Taptoe en later het Wilhel-

monument en bleven vragen stellen. Vragen

mus uit de trompet van student Martens. Er

waar zij uiteindelijk zelf de antwoorden op

wordt nog een herdenkingskrans geplaatst,

hebben gevonden.”

geschonken door Bloemsierkunst Joselien uit

Dat deze jonge studenten respect hebben

Boxmeer. Dan is de herdenkingsdienst ten

voor het monument en deze taak eervol

einde en spreekt de sergeant zijn studenten

uitdragen blijkt wel bij de herdenkingscere-

toe. Hij is trots op het verzette werk en op

monie. Met gepaste rust en toewijding wordt

de respectvolle omgang. Kaarsrecht, met

de vlag gehesen. Collin Muntinga vertelt: “Er

de handen op de rug en de neuzen dezelfde

is flink gevochten in de Noordelijke Maasval-

kant op staan zij in het gareel en luisteren

lei en ook in Boxmeer. Het was een gevecht

aandachtig. Dat de eervolle toespraak raakt

om de beheersing van de Maas. Ze vochten

zie je in hun blik. Vervuld met trots. Trots op

vanuit kazematten, versterkte opstellingen,

zichzelf, op elkaar, de sergeant, maar vooral

van waaruit gevuurd werd. Tot drie maal toe

op het monument en het feit dat zij de zorg

werden zij gebombardeerd in deze Maas-

en eer mogen dragen voor de zeven dappere

kronkel. Opgeven was geen optie.” Aan de

militairen gesneuveld voor ons in de Noorde-

gezichten van de studenten is af te lezen

lijke Maasvallei.


Pratjes

WEER LEKKER IN JE LIJF AFVALLEN EN MEER ENERGIE KRIJGEN! Zelfvertrouwen begint met een lichaam waar je trots op bent. Als dit voor jou betekent dat je af wilt van overgewicht, heeft Leeflijn de oplossing om hier doeltreffend aan te werken. "Cliënten gezond maken door een gezonde en uitgebalanceerde voeding", dat is mijn missie. ‘Anders eten’ betekent: gezond afvallen. Alles begint bij het veranderen van je eetgewoontes en voedingspatronen, maar het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn… Prodimed is hiervoor de uitkomst!

EEN MOOIE EN GEZONDE HUID DOOR LIPOMASSAGE EN CAVITATIE De behandelingen met de cavitatie (ultra sound) en de endermologie worden ingezet om de puntjes op de i te zetten op gebied van figuurcorrectie. Lovehandles, zadeltassen, zwembandjes, knieën, armen en buik. De Stabiele Cavitatie techniek helpt u op een verantwoorde fantastische manier om uw probleemzones die met sporten en afvallen moeizaam weggaan definitief aan te pakken. Endermologie is een pijnloze massagetechniek die je lichaam activeert om de afvalstoffen af te voeren. Wilt u meer weten voor uw persoonlijke wensen en behoeften? Bel of mail! M. Hendriks dr.Verbeecklaan 40 5845 ce sint antHonis tel. 0485-385021 Mob. 06-5393583 info@leeflijn.nl www.leeflijn.nl

B.P.S. Kinesiologie, lipomassage, voedingadvies,Orthomoleculair Therapeut, Klinische PNI i.o., ooraccupuntuur, Cranio sacraal therapie en prognos metingen

Stone DreamS

Laat u verrassen in Nederasselt Kunstenaarsechtpaar Hans van Belle en Alice Musarara ontvangt u gastvrij. Het is zeker de moeite waard om hier te stoppen en om uitgebreid rond te kijken in de beeldentuin en de galerie. Honderden beelden voor binnen en buiten, door hen zelf gemaakt of door kunstenaars uit Zimbabwe. Met passie en met liefde gemaakt. Voor elk wat wils. Abstract en figuratief. Groot en klein, maar altijd echt en origineel! Stone Dreams. Betaalbare kunst. Tevens het adres voor een mooi cadeau, geschenkenbon of workshop. Stop in Nederasselt. Broekstraat 50, 6612 AD. Meer informatie op www.stonedreams.nl of tel. 06-42012419.


Samenwerking

37

Industriële Kring sterker door samenwerkingsverbanden

De Noordelijke Maasvallei mag trots zijn op de Industriële Kring Land van Cuijk & Noord-Limburg, die al jaren zorgt voor samenwerking tussen ondernemers in deze streek. Maar het gaat verder. Onlangs bezocht een grote delegatie bestuurders en ondernemers uit de regio de stad Jintan in China. Tiny Weemen, directeur van Weemen Druk-

Cuijk – namen hieraan deel. “Het begon

Hillenaar mee; de Industriële Kring werd

werk & Communicatie, is al meer dan 25 jaar

allemaal bij Teeuwissen uit Cuijk. Deze heeft

vertegenwoordigd door voorzitter Jan van

lid van de Industriële Kring. Sinds enige tijd

tientallen fabrieken over de hele wereld

Raaij.” Na het ondertekenen van de verklaring

is hij vicevoorzitter van het hoofdbestuur

– ook in China – en is de grootste op het

werden de burgemeester en Jalal Laham

en voorzitter van de afdeling Cuijk. “We zijn

gebied van verwerking van slachtafval. Di-

benoemd tot ereburgers van Jintan.

altijd heel actief ”, laat hij weten, “netwerken

recteur Jalal Laham en de toenmalige burge-

“De ontvangst was overweldigend”, aldus

en connecties vinden we erg belangrijk.”

meester van Cuijk hadden het plan opgepakt

Tiny Weemen, “ook waren er diverse work-

Dit leidde ertoe dat er goede contacten zijn

om contacten te gaan onderhouden tussen

shops. Door het bezoek aan bedrijven zijn

richting provincie en er een samenwerkings-

Jintan en Cuijk. Dit resulteerde uiteindelijk

er al zinvolle zakelijke contacten ontstaan en

verband is met de BZW (Brabants-Zeeuwse

in een stedenband op economische gronden.

dat is natuurlijk geweldig!” Inmiddels is men

Werkgeversvereniging). Daarnaast vindt er

Om het breder te trekken dan Cuijk hebben

bezig een stichting op te zetten die alles in

een paar keer per jaar overleg plaats over

wij toen een enquête gehouden onder onze

goede banen gaat leiden en zich voorbereidt

de regio met de wethouders Economische

leden en de leden van de businessclub van

op een tegenbezoek. “De afdeling Cuijk is

Zaken van de acht gemeenten in ons werk-

JVC. Er was genoeg animo en er werd besloten

direct betrokken geweest bij de voorberei-

gebied en met provinciale gedeputeerden.

aan te sluiten bij de handelsreis vanuit de

dingen van deze reis; wij zijn blij dat het zo’n

“Wij zijn geen onbelangrijke speler in het ge-

provincie. Namens Cuijk ging burgemeester

succes is geworden.”

heel”, aldus Tiny, “op strategisch niveau wordt er rekening met ons gehouden.” De voorzitter laat weten dat de organisatie van de Industriele Kring goed in elkaar zit. “Mede door onze inbreng vindt er industriële ontwikkeling plaats en op een positief kritische manier zijn we altijd bezig met het opzetten van goede organisatiestructuren, waardoor grote spelers in de regio de mogelijkheid krijgen om hier uit te breiden. Regionale bedrijven hebben daar weer profijt van.” Jintan Een goed voorbeeld van intensieve samenwerking is het bezoek eind april aan Jintan, een Chinese stad met 550.000 inwoners. Veel ondernemingen en bestuurders uit Noord-Brabant – met 22 uit het Land van


Waterschap Aa en Maas werkt mee aan aanleg ecologische verbindingszones

Natuurgebieden liggen vaak verspreid en worden door allerlei barrières, zoals wegen, doorsneden. Een ecologische verbindingszone is een natuurstrook met bijvoorbeeld houtwallen en amfibieënpoelen die de natuurgebieden (weer) met elkaar verbindt. Zo kunnen planten en dieren zich veilig verplaatsen en krijgen ze meer leefruimte. Waterschap Aa en Maas heeft kortgeleden de aanleg van twintig kilometer ecologische verbindingszone afgerond in het Land van Cuijk. En dat mag best een bijzondere operatie worden genoemd.

Deze waardevolle natuurstroken liggen bij

natuurgebieden. Het waterschap helpt bij het

onder meer de Groespeel in Mill en bij een

aanleggen en herstellen van de zogenaamde

aantal beken in de omgeving van Sint Antho-

‘natte’ verbindingszones. “Dat is lastiger dan

nis, Boxmeer en Rijkevoort. Op zichzelf is dat

het lijkt. Als waterschap hebben wij te maken

al vrij opmerkelijk, omdat sinds vorig jaar de

met allerlei belangengroepen: agrariërs en de

investeringen in de natuur sterk onder druk

ZLTO, burgers, bedrijven, milieuverenigingen

zijn komen staan. Maar éxtra speciaal is dat

en natuurbeschermers, zoals IVN, Staatsbos-

er maar liefst twintig kilometer is aangelegd,

beheer en Brabants Landschap. Die brengen

en dat de zones (niet allemaal, maar toch

wij graag zo vroeg mogelijk bij elkaar.”

voor een groot deel) aaneengesloten zijn. Bijzonder is ook de uitstekende samenwerking

Gebiedsgerichte aanpak

die er daarbij is geweest tussen waterschap en

De medewerkers waterbeheer Marcel Cox,

belangenorganisaties.

Joost Rooijakkers en Jan Derks zijn elk leider van enkele projecten rond de ecologische ver-

Duurzaam

bindingszones. Marcel Cox: “Door gebieds-

Roel Bruggink is afdelingshoofd van het dis-

gericht samen te werken, kun je vaak tot ver-

trict Raam van Waterschap Aa en Maas. Het

rassende resultaten komen: boeren zijn best

district behelst de vijf gemeenten in het Land

bereid grond langs de waterkant af te staan

van Cuijk en ook de gemeente Landerd hoort

mits ze bijvoorbeeld terrein kunnen ruilen.

erbij. “Het waterschap regelt de stand (via

Zo ontstaat er voor hen een beter werkbare

zo’n driehonderd stuwen) en kwaliteit van

situatie. Of misschien is er een bedrijfsbeëin-

het oppervlakte- en grondwater en zorgt voor

diging gepland. Zo kun je win-winsituaties

de rioolwaterzuivering”, aldus Roel. Hoogste

creëren. Daarbij werken we uiteraard ook

prioriteit hebben veiligheid, gezondheid en

nauw samen met de gemeenten, de provincie

welzijn. Bovendien staat het waterschap voor

Noord-Brabant en Dienst Landelijk Gebied.”

innovatief en duurzaam waterbeheer.

Een paar jaar geleden is het district Raam

Met de provincie zijn afspraken gemaakt

gestart met de planvoorbereiding. Dat leidde

over het weer met elkaar verbinden van

tot de aanleg van de twintig kilometer ‘natte’


Ecologische verbindingszone

39

door het landschap

ecologische verbindingszone. Jan Derks zegt

grondeigenaren betrokken bij het vrijwil-

pelijke schakel tussen Mill en het uitgestrekte

erover: “De ecologische verbindingszones

lig ruilen van 80 hectare grond voor diverse

landbouwgebied van de Peel. Naast de aanleg

zijn nu klaar, maar aan het échte werk in het

projectdoelen. Roel Bruggink: “Wij zijn trots

van ecologische verbindingszones is ook

veld gaat wel zo’n drie jaar voorbereiding

op onze klankbordgroepen: de vertegenwoor-

het fietspad langs het Peelkanaal vanaf de

vooraf. Na grondverwerving moeten er diver-

digers van alle betrokken belangengroepen.

Langenboomseweg tot aan de Koestraat

se onderzoeken uitgevoerd worden rond flora

Dankzij die samenwerking is het meer ge-

opgeknapt en is de defensiewal gedeeltelijk

en fauna, bodem, archeologie en explosieven.

worden dan een ecologische verbindingszone

hersteld. In het Peelkanaal zijn drie vistrap-

Ook moet er een wettelijke inspraakproce-

alléén. Het gaat ook om landschapherstel en

pen aangelegd en bij het bestaand toeristisch

dure doorlopen worden. Daarbij maakt het in

om de beleving bij de bezoeker, die er kan

fietspad is een brug aangebracht. Daarnaast

wezen niet uit of je nu vijfhonderd meter of

wandelen of fietsen. Deze gebieden worden

kwam er een ecologische verbindingszone

vier kilometer ontwikkelt. Je begrijpt dat we

er alleen maar mooier op, wat kansen biedt

langs de Lage Raam zuidelijk van Rijkevoort

juist daarom liever meer dingen ineens doen

voor toerisme.”

met daarin een ommetje. In Boxmeer en Sint Anthonis kwamen verbindingen langs de Sint

waar dat maar kan.” De projecten

Verbonden

Anthonisloop, Balkloop en de Oploosche

“Cultuur, recreatie en landbouw worden aan

Molenbeek.

Van de 86 kilometer die er uiteindelijk moet

elkaar verbonden”, zegt Joost Rooijakkers.

komen is nu de helft klaar. Zoals de 4,4 ki-

“Bijvoorbeeld in de Groespeel bij Mill: orga-

Onderhoud

lometer langs de Graspeelloop. Al een eeuw

nisaties die ‘in het veld’ met elkaar te maken

De voorbereidingen voor de aanleg van

is dit de natuurlijke grens (de ‘Scheiwal’)

hebben merkten dat het beter was de ge-

nieuwe natuurstroken in 2012/2013 wor-

tussen de gemeenten Landerd en Mill & Sint

plande ecologische verbindingszone deels te

den binnenkort in de streek gepresenteerd.

Hubert. De waterloop is vanaf nu letterlijk

verleggen langs de Groote Beek, ofschoon hij

Intussen denkt Waterschap Aa en Maas na

een groene schakel die verschillende natuur-

langs het Peelkanaal was ingetekend. Zo zie

over hoe zij de burger verder kan interesseren

gebieden verbindt, zoals de Hooge Raam

je dat de mensen die het gebied persoonlijk

voor dit werk. Roel Bruggink: “Bijvoorbeeld

en de Molenheide. Er zijn flauwe oevers en

kennen, vaak met heel waardevolle inzichten

door hen een deel van het onderhoud te laten

poelen voor amfibieën gecreëerd. Bestaande

komen. Daar wordt het resultaat alleen maar

doen. Dat gebeurt onder andere bij de vistrap

houtwallen zijn versterkt en er zijn passages

beter van.”

Snepke in de Oeffeltse Raam. Dat scheelt in

aangelegd voor dieren zoals de das.

De Groespeel, met het beekdal van de Groote

de kosten en zo’n gebied wordt vervolgens

Onlangs zijn in de Graspeel maar liefst 47

Beek en het Peelkanaal, vormt de landschap-

ook ‘van de vrijwilligers’. ”


Mooiland Maasland bouwt een bijzondere wijk

Tussen de Maas en het centrum van Cuijk bouwt Mooiland Maasland aan een compleet nieuwe wijk: de Cuijkse Cantheelen. Hier komen huur- en koopwoningen, stadsappartementen en eengezinswoningen, penthouses en zorgwoningen van Pantein, maar ook een multifunctionele accommodatie (MFA) waar ook gemeenschapshuis ’t Fort een plekje in krijgt. “Het wordt een wijk voor iedereen”, vertelt

elkaar wonen. “Eigenlijk was dat bij de Lage

Maurice van Nistelrooij, projectontwikkelaar

Weidjes ook al zo en dat ging heel erg goed.”

bij Mooiland Vastgoed. De nieuwe wijk in de Noordelijke Maasvallei zal de komende

Betrokken

jaren verrijzen op de plek van de voormalige

Door de verschillende achtergronden van de

Lage Weidjes. Het grote project wordt in

klankbordgroepleden kunnen ze op veel vlak-

verschillende fases gebouwd. De eerste fase,

ken advies geven. “Vanuit de sector wonen kij-

bestaande uit een appartementencomplex

ken we naar de kwaliteit, vooral of er voldaan

aan de Vorstendom/Deken van de Ackerhof,

wordt aan de vereisten voor ‘levensbestendig

is inmiddels afgerond. Fase 2 gaat in het

wonen’, zoals afwezigheid van drempels, ruime

voorjaar van 2013 van start.

draaicirkels van deuren, extra grote toiletten in verband met mogelijke rolstoelen enzo-

Meedenken

voorts. Iemand anders kijkt weer naar wat er

Bij de bouw van de Cuijkse Cantheelen gaat

mooier kan.” Annelieke Steenbergen, adviseur

het niet alleen om de stenen, maar vooral

Participatie Mooiland Maasland, geeft aan

ook om de sociale waarde van wonen. Omdat

dat de insteek is zo goed mogelijk rekening te

er voor alle doelgroepen wordt gebouwd,

houden met ieders inbreng. “Maar doordat er

is het voor Mooiland belangrijk om zoveel

zoveel verschillende groepen en toekomstige

mogelijk partijen en mensen bij het project

gebruikers bij betrokken zijn, is het nog een

te betrekken. Dat heeft vorm gekregen in

hele puzzel om daar een goed geheel van te

een speciaal opgerichte Klankbordgroep.

maken.” De betrokkenheid waarderen de beide

Hierin zijn diverse groepen en organisaties

Mooiland-collega’s zeer. Van Nistelrooij: “Het

vertegenwoordigd, waaronder de Bewoners-

werkt voor ons enorm stimulerend en boven-

commissie Lage Weidjes, SWOC, Radius en

dien is het fijn als er iemand met een andere

Wijkraad Centrum. Mieke van Maanen, die

blik naar kijkt.”

vanuit SWOC sector wonen in de groep zit, vindt het een groot pluspunt dat het een wijk

Informeren

wordt waar mensen van alle leeftijden door

Een ander voordeel is dat de Klankbordgroep


Nieuwbouwproject

41

in de Noordelijke Maasvallei

Nieuwe bewoners Cuijkse Cantheelen werken aan project DwarsDeurCuijk

Inloopbijeenkomst 11 juni Op maandag 11 juni is iedereen die interesse heeft in ‘wonen in de Cuijkse Cantheelen’ van harte welkom tijdens de speciale inloopbijeenkomst. De locatie is de Schouwburg Cuijk, waar de bijeenkomst tussen 16.00 en 19.00 uur gehouden wordt. De architect zal om 16.30, 17.30 en 18.30 uur een toelichting op het plan geven.

aan de inwoners van Cuijk kan vertellen wat

ouderen in de Noordelijke Maasvallei flink

er precies gaat komen. Van Nistelrooij: “Het

stijgt. Dat is voor de gemeente Cuijk aanlei-

is voor ons heel belangrijk om mensen goed

ding geweest om met Mooiland Maasland en

te informeren. Er komt een nieuw verpleeg-

Pantein in gesprek te gaan. De drie partijen

en verzorgingshuis, het nieuwe Maartenshof,

zijn gaan kijken wat ze gezamenlijk konden

zoals wij dat noemen. Daarnaast komen er

ontwikkelen. De samenwerking heeft geresul-

woningen in alle categorieën; van sociale

teerd in een ongekend groot project. Toch is

huur tot koop. Er zijn woningen voor star-

het ook een project dat past in een regio als

ters, voor gezinnen en voor ouderen, waarbij

de Noordelijke Maasvallei. “Ondanks dat het

er de mogelijkheid is om – als ze bijvoor-

om zoveel woningen gaat, heeft het toch de

elkaar.” Van Nistelrooij vertelt dat Mooiland

beeld minder valide worden – beperkte zorg

schaal van Cuijk gekregen”, legt Van Nistel-

het zetje om met elkaar in contact te komen

in te kopen. Zo krijgen we een gevarieerde

rooij uit. “Cuijk is toch een kleine stad of een

wel zal geven. “Je kunt het natuurlijk niet

opbouw van de wijk. We willen een gebied

groot dorp en die structuur zie je terug in de

afdwingen, maar je kunt het wel stimuleren

creëren waar je zorgeloos kunt wonen en wat

nieuwbouw. Dat doen we door met verschil-

en dan zie je dat mensen elkaar snel weten

goed gefaciliteerd is om zorg te kunnen ont-

lende gevels te werken en die steeds te laten

te vinden. En waar kun je nu mooier samen

vangen.” “Wat ook uniek is, is dat er wonin-

verspringen.”

wonen dan hier; je kijkt uit over de Maas,

www.cuijksecantheelen.nl

waar de boten voorbij varen, met op de

gen voor startende gezinnen komen, die ruim zijn, maar wel betaalbaar”, voegt Steenbergen

Mooi wonen

achtergrond de Mookerheide. En als je je

eraan toe.

Een gevarieerde en levendige wijk als de

omdraait, zit je middenin het centrum.” Van

toekomstige Cuijkse Cantheelen is doorgaans

Maanen valt hem bij: “Het duurt nog een

Op Cuijkse schaal

ook een heel sociale wijk. Van Maanen: “Je

paar jaar, maar ik denk dat het hier heel mooi

De verwachting is dat tot 2030 het aantal

voelt je hier eerder verantwoordelijk voor

wonen wordt.”


    

 



  -  -  -  



      -     -  

Openingsactie nieuw pand Verhuurschuur Mill Hebt u in 2012 bijvoorbeeld nog een springkussen, blikvanger, spelen, sumopakken, een opblaasbare Abraham of Sarah nodig? Reserveer deze dan voor 1 juli bij de Verhuurschuur in Mill. Op alle reserveringen voor 2012 krijgt u tot 1 juli 20% korting. Bekijk de volledige collectie op www.verhuurschuur.nl Materiaal ophalen kan uitsluitend na reservering via www.verhuurschuur.nl, via info@verhuurschuur.nl of telefonisch op tel. 06-10838612.


Tuinontwerp

43

Jan Peters Tuinontwerp en Bob Vloet Tuinvormgeving

"Een mooie tuin is een tuin waarin je je thuis voelt" “Wat is een mooie tuin? Dat is een tuin waarin de gebruiker of de eigenaar zich hele-

bad, vijver, zonwering en pergola's worden

maal thuis voelt. Het gaat er om dat de tuin uitstraalt waar de persoon zelf voor staat. door ons geleverd.” De tuin is een waardevol verlengstuk van iemands woning en zijn of haar levensstijl.

Bob Vloet vult aan: “Je merkt dat mensen

Dat past in een tijd waarin mensen steeds meer willen spenderen aan een fraai inge-

het prettig vinden om één aanspreekpunt

richte tuin. Een tuin waarin we meer en meer willen vertoeven.”

te hebben, op die manier nemen wij hen zorgen uit handen. Ik vind het belangrijk

Jan Peters Tuinontwerp en Advies en Bob

alist in het ontwerpen van Engelse borders

dat ik in een zo vroeg mogelijk stadium bij

Vloet Tuinvormgeving en Onderhoud heb-

en heeft grote kennis van vaste planten.

een project betrokken ben. Mensen mogen

ben de handen in elkaar geslagen. Hoewel

Bob Vloet is van huis uit hovenier en dus

uiteraard hun tuin ook zelf aanleggen, in dat

twee afzonderlijke ondernemingen, heb-

gespecialiseerd in aanleg en onderhoud.

geval adviseren we daar desgewenst bij. Natuurlijk kan iedereen ook bij mij terecht

ben zij elkaar gevonden en werken zij vaak samen. “Er was meteen een klik en we

Voeling

voor enkel onderhoud en advies, dus zonder

besloten dat we elkaar zowel werk uit han-

Jan Peters: “Het eerste contact met onze

ontwerp vooraf. Wie zijn of haar tuin mooi

den konden nemen als nieuwe opdrachten

klanten hebben we aan tafel. Op locatie,

heeft aangelegd, wil graag dat dat zo blijft.

bezorgen. Qua stijl, beleving en manier

omdat ik voeling wil hebben met de op-

Daarom is het van belang dat de tuin meer-

van werken zitten we absoluut op één lijn.

pervlakte en de omgeving. Het eerste uur

dere malen per jaar aandacht krijgt.”

Daarbij weten we dat we het werk dat we

tasten we vrijblijvend af of ik iets kan bete-

bij elkaar neerleggen, vakkundig wordt

kenen aan de hand van plannen, wensen

Trends

uitgevoerd”, aldus Jan Peters.

en mogelijkheden. Daarna volgt een eerste

Beide tuinspecialisten verzorgen ook ont-

De ontwerper komende uit de architectuur

schets die desgewenst wordt uitgewerkt in

werp, advies en onderhoud voor bedrijven.

maakte van zijn hobby zijn beroep. Zijn

een concreet plan. Het definitieve plan kan

Het groen rondom een bedrijfspand is

technische achtergrond komt hem goed

vervolgens nog aangevuld worden met bij-

immers óók een visitekaartje. Nog trends?

van pas. Een eventueel bouwkundig plan

voorbeeld een bouwkundig ontwerp. Ook

“De ‘strakke’ tuin is nog steeds in, maar de

kan hij namelijk ook aanleveren. Hij is speci-

bijvoorbeeld potterie, accessoires, zwem-

ronde vormen komen eraan.” Spannend!

Jan Peters (links) en Bob Vloet


ook al weer?

Scholen Langstraat Hier kijkt u de Langstraat in. Het witte gebouw aan de rechterzijde was toen school. Nu staat er nieuwbouw op deze plaats. De winkel rechtsvoor is nu een restaurant, en ze hebben hier een zaal bijgebouwd. De foto zal zo'n 25-30 jaar oud zijn.

Langstraat Dit is het uitzicht dat u heeft wanneer u voor de kapel staat. Ook deze foto zal 25-30 jaar oud zijn. Links ziet u een cafetaria. Aan de zijkant hebben zij een stuk aangebouwd, en de beplanting aan de voorzijde heeft plaatsgemaakt voor terras. Aan het einde van de straat die u inkijkt bevindt zich ‘De Sleutels’, een herberg en pannenkoekenhuis.

Oproep – Oproep – Oproep Heeft u ook een mooie verzameling oude ansichten? Of een mooie collectie foto's van vroeger die u zou willen delen met de lezers van dit blad? Wij zijn benieuwd naar uw verhaal, en komen graag bij u langs.

O.L.V. Kapel Op deze foto’s ziet u het kapelletje in Afferden. In het begin van de 17e eeuw (waarschijnlijk in 1606) is een kleine kapel in Griekse kruisvorm gebouwd ter ere van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Dit kappelletje ziet u op de afbeelding boven. Later, in 1909, is hier een achthoekige kapel aan toegevoegd, die aan de achterkant direct aansluit aan de voorgevel van de kleine kapel uit de 17e eeuw. De kapel is nog dagelijks te bezoeken en elke twee weken wordt hier op woensdagavond een mis gehouden.


Historie

45

Pont Hier ziet u de pont die op de Maas de oversteek maakt tussen Afferden en Sambeek. Veel scholieren die vanuit Afferden of gemeente Bergen in Boxmeer naar school gaan, maken hier dagelijks gebruik van. Nu vaart er op dezelfde route een grotere pont.

Bronvermelding: Deze editie zijn we op bezoek geweest bij mevrouw Mia Franssen in Afferden, en hebben we een kijkje genomen in haar bijzondere collectie oude ansichten. We hebben al eerder kennisgemaakt met Mia Franssen, zij is de beheerder van het kapelletje in Afferden, en in Kasteel Blijenbeek Op deze foto ziet u hoe het kasteel er vroeger (voor de oorlog) uit zag. Het hoofdgebouw bestond uit vier om een binnenpleintje aangelegde vleugels. In het timpaan (driehoekig bovenstuk) prijkte het wapen van de familie Schenck van Nijdeggen en boven de deuren was het jaartal 1688 aangebracht. Op de middelste foto ziet u het theehuisje bij het kasteel. In de zomermaanden lag het kasteel vrijwel geheel verscholen in het groen. Het theehuisje en de grachten waren dan de belangrijkste aanduidingen van de plaats waar men het kasteel kon vinden. Nu is er van het kasteel niet meer over dan een ruïne. Het restant is erg vervallen. Er zijn plannen om de overblijfselen te restaureren, om bijvoorbeeld de muren te verstevigen.

Prat Op nummer 6 (december 2010) is er een artikel gewijd aan het kapelletje. Zij heeft een mooie verzameling kaarten van Afferden, die zij graag met ons wil delen. Hoewel ze geen echte Afferdense is, Mia is in Vierlingsbeek geboren, woont ze er wel al bijna 50 jaar. Wij willen Mia Franssen hartelijk danken voor de medewerking bij het publiceren van deze foto’s. Wilt u reageren op deze foto’s of heeft u vragen? Schrijf, mail of bel dan naar Prat Op, Vluchtoord 1, 5406 XP Uden, t. 0413-266766, e. pratop@dewinter.nl.


Met verse producten kun je álles maken˝


Koken met

47

Op de grens van Brabant en Limburg, nog net aan de oostelijke kant van de Maas, vinden we Restaurant Bloemers. Ooit begonnen als huiskamerrestaurant, maar die typering dekt de lading allang niet meer, al is het alleen maar om het feit dat de brigade van Maarten en Susanne Bloemers prestaties levert die het huiskamerniveau verre zijn ontstegen. We schoven er aan... Gastvrouw Susanne en chef Maarten Bloemers

Gelukkig

“En ze komen terúg”, stelt Maarten tevre-

van het gelijknamige restaurant lieten in 2003

De chef hamert op kwaliteit. “Echt, dat is het

den vast. “Dan doe je het niet verkeerd. We

hun droomwens in vervulling gaan: een eigen

enige waarmee je je kunt onderscheiden. Dat

hebben reële prijzen en aan alles, of het nu

restaurant waar het ‘plezier in het plezieren van

betekent dat onze producten, die altijd al vers

het minst dure of juist het duurste is van

mensen’ voorop moest staan. Het restaurant

waren, nóg verser moeten. Dat kan alleen

de kaart, wordt evenveel zorg besteed. En

viel meteen op en wist de afgelopen jaren tal

als die filosofie ook bij je personeel ingebak-

verder krijgen we nog steeds veel bezoekers

van lovende recensies en onderscheidingen

ken zit.” Wat dat betreft mogen Maarten en

uit ons dorp zélf. Zoiets is natuurlijk altijd

binnen te slepen. Daar is het Maarten Bloemers

Susanne zich gelukkig prijzen met een razend

erg leuk!”

niet om begonnen, maar natuurlijk streelt het

enthousiast team van jonge talenten, die op

hem als chef. Restaurant Bloemers kent een

alle mogelijke manieren meedenken bij de

Een suggestie…

frisse inrichting op een warme, eikenhouten

bedrijfsvoering. “Een hechte club, waarmee

De Boxmeerse burgemeester Karel van

vloer. Vanuit het grote terras valt veel licht naar

we mooie dingen presteren. Je mag nooit

Soest heeft een bijzondere verzameling

binnen in het restaurant, dat plaats biedt aan

verzaken, dus we houden elkaar onder-

aspergeschalen. Maarten Bloemers cre-

zeker veertig gasten. Opsmuk zul je bij Bloe-

ling scherp. En: met verse producten kun je

eerde verrassende aspergegerechten, die hij

mers niet veel vinden: de tafels zijn fraai gedekt

werkelijk álles maken. Het is de basis voor elk

speciaal voor deze uitgave van Prat Op heeft

in een sobere en daardoor stijlvolle omgeving

heerlijk gerecht.”

opgemaakt op vier van deze fraaie schotels.

die verraadt dat het tweetal precies weet wat

Wie bij Bloemers wil komen eten, doet er,

Lezers van Prat Op die zelf met één van

het wil. “Met de kunst van het weglaten straalt

zeker voor de weekenden, goed aan te reser-

deze gerechten aan de slag willen, geeft chef

ons restaurant eenvoud en tegelijk gastvrijheid

veren. Dat zegt genoeg. Gasten komen vanuit

Maarten Bloemers graag een suggestie.

uit”, aldus Maarten Bloemers.

de grote omliggende steden naar Oeffelt.

Veel kokkerelplezier en: eet smakelijk!

Een suggestie…

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

• Artisjokken

1. Kook de artisjokken met jeneverbes,

Lezers van Prat Op die zelf alvast

• Jeneverbes

aan de slag willen, geeft kok Maar-

• Steranijs

ten Bloemers van Restaurant Bloe-

• Gemalen peper

2. Maak ze schoon en snij ze in stukjes.

mers te Oeffelt graag een suggestie

• Citroensap

3. Schil de asperges en kook de helft gaar.

voor een heerlijk seizoensgerecht.

• Asperges

4. Maak noedels van de andere helft met

• Roomboter

steranijs, gemalen peper en citroensap gaar.

een dunschiller en stoof ze gaar in roomboter.

Ingrediënten saus:

Asperges, artisjok en jus van gewürztraminer

• 3 dl. room • 2 dl. kookvocht asperges • 2 dl. gewürztraminer • 2 sjalotten

5. Kook van room, sjalot, kookvocht van de asperges en gewürztraminer de saus. Maak deze luchtig met een staafmixer. 6. Garneer met fijngehakt eigeel, chips van zoete aardappel en basilicum.


Cultuur aan de Maas

Kunst op Brakkenhof Op zondag 17 juni vindt er voor de 2e keer een expositie plaats van Amateurkunst bij Atelier Brakkenhof te Vortum-

Voor de fijnproevers van kunst en

Mullem. Een groot aantal kunstenaars presenteert zeer

cultuur wordt het zondag 26 au-

uiteenlopend werk, waaronder airbrush, schilderijen in

gustus genieten in het centrum van

olieverf en acryl, kunst met gedichten, beelden voor binnen

Cuijk. Tijdens de negende editie van

en buiten, beeldhouwen, sieraden, bijzonder vlechtwerk,

het culturele festival staat het thema

aquarel, keramiek en nog veel meer… Verder kunt u een

‘De Dans’ centraal. Dansen uit

kijkje nemen bij diverse demonstraties van kunstenaars, of

diverse culturen en regio’s worden

zelf kunsten uitproberen in een workshop.

uitgevoerd. Kunst met de K van kwaliteit op een unieke locatie! Kom genieten op deze buitenexpositie Daarnaast zijn er optredens van

van kunst, live muziek en terrasjes. U bent welkom van 11.00 uur tot 17.00 uur en de

muziekgezelschappen, theatergroe-

entree is gratis.

pen en zangkoren op sfeervolle en historische locaties. Alle Culturele

Bezoekers kunnen loten kopen voor het goede doel,

Instellingen in het oude centrum

en hiermee een favoriet kunstwerk winnen dat

van Cuijk zijn die dag geopend en

beschikbaar wordt gesteld door de kunstenaars. De

gratis te bezoeken. In de straten

opbrengst gaat naar het goede doel: De Boekenbrug

staan boeken- en kunstkramen, en

uit Landhorst, waarvoor Hilda Willems zich al ruim 6

om 15.30 uur wordt de 4e Bronzen

jaar inzet. Meer informatie over het goede doel kijkt u

Merlet uitgereikt.

op: www.deboekenbrug.nl.

Het festival is gratis te bezoeken en

Voor meer informatie over de expositie kunt u kijken op: www.atelierbrakkenhof.nl.

wordt om 12.00 uur geopend met een Carillonconcert.

Floriade 2012 Wereld Tuinbouw Expo, Venlo Doe mee aan het theater van de natuur! Bezoek de Floriade 2012 in Venlo van 5 april t/m 7 oktober.

Kom, Kijk & Kombineer Een border is méér dan zomaar een verzameling planten. Een mooie border maken is een kunst en een kunde. Een mooie combinatie van bloeiende planten is jaarrond interessant, en boeiend qua kleur, vorm en opbouw. Op zondag 26 augustus kunt u op de ‘Kwekerij van opvallende vaste Planten’ in Ven-Zelderheide combinaties van planten kiezen uit het rijkbloeiende en grote assortiment van bloeiende planten op deze kwekerij. Stijlvolle en langbloeiende borders verzekerd! Om 10.00 uur wordt gestart met een lezing. De entree is gratis.


Agenda

49

Optreden De Maessanghers Mannenkoor De Maessanghers uit Grave zal op de Floriade een optreden verzorgen. Het schipperskoor, bestaande uit zo’n 60 leden, bestaat dit jaar 15 jaar en heeft een uitgebreid repertoire opgebouwd van nationale en internationale liederen die veelal een relatie hebben met het zeemansleven, de zee, de haven en het verlangen naar huis en haard. U kunt het koor komen beluisteren op de Floriade. Op zaterdag 21 juli van 14.00 uur tot 15.15 uur zal het koor in de heestervallei een optreden verzorgen.

De Land van Cuijkse Paardendagen Evenemententerrein Haps Zaterdag 9 en zondag 10 juni De Boxmeerse Vaart Centrum Boxmeer Zaterdag 9 en zondag 10 juni Kunst op Brakkenhof Atelier Brakkenhof, Vortum-Mullem Zondag 17 juni, 11.00 – 17.00 uur Hippisch Festijn Grave Ruitersportterrein ’t Raamdal, Escharen Vrijdag 22 t/m zondag 24 juni

Molenhoekdag 2012 Hét regio-evenement om trots op te zijn! Dit gemoedelijke feest, dat al meer dan 40 jaar oergezellig is voor jong en oud, zal dit jaar in het teken staan van: ‘MOLENHOEK BEWEEGT’. In dit eerste weekend van september zullen wij u vermaken met braderie, optredens, sport, spel, een uitgebreid jeugdprogramma én een zaterdagavondfeest dat een waar spektakel beloofd te worden. Met het oog op de komende Olympische Spelen worden er ook demonstraties door topsporters verzorgd die je niet mag missen! Graag tot ziens in Molenhoek op zaterdag 1 en zondag 2 september. Voor meer informatie kunt u kijken op www.molenhoekdag.nl.

12e Graafs Smartlappenfestival Centrum Grave Zondag 1 juli Gezinswandeling Activiteitencentrum De Zevenboom, Afferden Zaterdag 14 juli, 13.30 uur Openluchtspel ‘Landgoed de Barendonk 170 jaar in de familie’ Landgoed de Barendonk, Beers Zaterdag 14 juli, 20.00 uur Zondag 15 juli, 16.00 uur 24ste Westerbeekse Oogstdag ‘De Twisse Dorsers’ Evenemententerrein Westerbeek Zondag 15 juli, 11.00 – 18.00 uur Optreden De Maessanghers Het Floriadeterrein Zaterdag 21 juli, 14.00 – 15.15 uur Daags na de Tour Centrum Boxmeer Maandag 23 juli, 13.00 uur Muziekpark Centrum Boxmeer Zaterdag 11 en zondag 12 augustus Kom, Kijk & Kombineer Kwekerij, Ven-Zelderheide Zondag 26 augustus, 10.00 – 16.30 uur Festival Cultuur aan de Maas Centrum Cuijk Zondag 26 augustus, 12.00 – 17.00 uur Molenhoekdag 2012 Molenhoek Zaterdag 1 en zondag 2 september Receptie en Frühshoppenconcert Die Original Maastaler Gemeenschapshuis D’n Toomp, Heijen Zondag 2 september, 11.00 uur


De Land van Cuijkse Paardendagen De traditionele Land van Cuijkse Fokpaardendag, een jaarlijks terugkerend evenement, en de Power

Wilt u op de hoogte blijven van alle evenementen die in de regio Noordelijke Maasvallei plaatsvinden? Kijk dan op: www.landvancuijk.nl en www.maasduinen.nl. U kunt hier ook informatie over uw evenement aanleveren!

Horse Competitie, menwedstrijd voor trekpaarden die vorig jaar voor het eerst in Haps werd georganiseerd, worden nu gecombineerd

Hippisch Festijn Grave

georganiseerd op zaterdag 9 en zondag 10 juni.

Het laatste weekend van juni, van vrijdag 22 t/m zondag 24 juni, staat de 14e editie van

Onder de noemer ‘de Land van

het Hippisch Festijn Grave op de agenda: het

Cuijkse Paardendagen’ wordt het

grootste paardenevenement in Noordoost-

evenemententerrein zo ingedeeld

Brabant met circa 1.500 starts in dressuur en

dat de keuringen, de aangespannen

springen en ruim 10.000 bezoekers.

rubrieken en de PHC-wedstrijden op het terrein kunnen plaatsvin-

Het terrein is gratis toegankelijk voor

den. Het wordt een doorlopend

iedereen, en u kunt genieten van paarden

programma vanaf 10.00 uur, met

en pony’s in dressuur- en springrubrieken,

op zondag als afsluiting een grote

diverse horecagelegenheden en standhouders

slotshow met antieke rijtuigen, kar-

en een feestavond met DJ op zaterdag.

ren en koetsen. Op zondag wordt het evenement afgesloten met Wij zien u graag op het evenemen-

de Derby, een zeer bijzonder springparcours

tenterrein te Haps.

van 1.000 meter met een aantal natuurlijke

Meer informatie vindt u op:

hindernissen. Deze bijzondere rubriek wordt

www.fokpaardendaghaps.nl.

hoogstzelden verreden in Brabant. Aansluitend op dit weekend, vinden er nog de volgende paardenevenementen plaats in Grave: Zaterdag 30 juni:

1e editie Koudbloedendag Grave. Zondag 1 juli:

7e editie Hippisch Festijn Mennen. Meer informatie vindt u op: www.hippischfestijngrave.nl. Wij zien u graag deze weekenden op Ruitersportterrein ’t Raamdal te Escharen.

Heeft u tips? De volgende Prat Op verschijnt op dinsdag 11 september. Heeft u tips voor onze Agenda voor de periode 11 september tot 4 december? Laat het ons dan uiterlijk 13 juli weten via pratop@dewinter.nl.


Puzzel B

V

U

R

E

I

T

A D O M M O

N

A

D

U

N

E

D A

E

K

N

U

G

E

O

K

O

E

T

U

Z

R

P

L

A

O

R M E

T S

E

L

E

N

L

E

Z

W E

D

R

E

E

N

I

N

R

S

E

D

A

I

M

I

A

C

C

A N

P B

D

F

O

V

I

E O

L O G

I

E

R

O G

T N

V X R E

G

I

O

N

I

G T

J

V

I

G N

T W

S

L W T G

A

A

I

I

E

A

I

S

I

E

L

K

J

P K

N

E

L

A N

F

E

I

S

S

T K

R

O

L

F

E M B

J

T

F

T

E E

W E

N

I

O R

B O

H O

I

H

I

M L

N

D

A

G

J

E

I

N

E

E

R

J

N

S

G

D

E

L

V

T G

L G

A O

I

A D

R N

B

E

R

G

E

N

E

E

E

I

R

R

S

D A

E G

M

S

T

S

U

R N N

F

I

J

N

H

V

P

K B

I

N

I

T

I

A T

E

F

E

K

N

E

V

E L

P

A

H

C

S

D N A L

P

R

A

K

T

I

J

L

E

R

E

N

T H C

A R

P

S

P

R O

N

I

A

I

I

Oplossing De oplossing van de laatste puzzel was: BOOMFEESTDAG

Winnaar De winnaar van de dinercheque voor 4 personen, te verzilveren bij Van der Valk Hotel Cuijk, is: Mw. Jolanda Verkuijlen uit Mill Van harte gefeliciteerd!

K

D N

Hieronder staan vijf vragen. De antwoorden erop zijn terug te vinden in de artikelen in dit blad. De gevonden woorden streept u weg in de woordzoeker.

Omschreven zoekwoorden: 1. Welke wereldtuinbouwtentoonstelling kunt u nog t/m 7 oktober bezoeken? 2. Hoe heet de wetenschap die de processen bestudeert die onze aarde hebben gevormd? 3. De burgemeester van welke gemeente heeft een bijzondere verzameling aspergeschalen 4. 'De Agaat' is een mooi voorbeeld van hoe dorpskracht leidt tot ………? 5. Hoe heet de wedstrijd die de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) jaarlijks organiseert?

De andere zoekwoorden: Accommodatie Fijn

Leren

Praktijk

Vakopleiding

Vernieuwing

Adem

Goed

Leven

Regio

Verenigingen

Vogel

Bedrijfsleven

Ijstijd

Mooi

Regiobelang

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Bergen

Ijstongen

Natuur

Rust

Wandelen

Wandelen

Dagje

Initiatief

Ontwikkeling

Samenwerken Zon

Warmte

Duurzaamheid Jas

Pad

Tent

Terras

Zon

Fiets

Landschap

Paden

Theorie

Tulp

Fietsen

Leefbaarheid

Persoonlijk

Vak

Varen

De oplossing:

Heeft u de oplossing gevonden? Stuur deze dan voor 1 augustus a.s. op naar: Prat Op, Vluchtoord 1, 5406 XP Uden. U kunt ook mailen naar: pratop@dewinter.nl en u mag de oplossing natuurlijk ook afgeven bij het kantoor van weekblad De Maas Driehoek, Steenstraat 91b in Boxmeer. Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer!

Welke leuke prijs kunt u winnen? Een dinercheque voor 4 personen, te verzilveren bij Van der Valk Hotel Cuijk.

51


Uitnodiging

KOM LANGS VOOR EEN GRATIS ONDERHOUDS-ADVIES. Marc Dinnessen, servicemanager. “In uw bijzijn bekijken we uw auto en geven een betrouwbaar en reëel onderhouds-advies. Waarom? Nou, om te bewijzen dat we de beste kijk hebben op uw Opel, én dat u bij ons uiteindelijk toch het voordeligste uit bent !” Jetten Opel: mensen maken het verschil !

Jetten Opel Cuijk

0485 - 33 65 00 www.autojetten.nl

Prat Op Juni 2012  

De Noordelijke Maasvallei is een regio waar de inwoners trots op mogen zijn! Trots op de mooie omgeving, op de rijke historie, speciale loca...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you