Page 1

gemeente

Informatiegids 2011-2012

1


Wijnen – Champagnes – Malt Whisky’s – Cognacs – Calvados – Rhum’s – Likeuren, enz… Meer dan 1000 soorten dranken……

Twee winkels te Oostkamp Hertsbergsestraat 34 (500m van de E 40) Tel : 050/ 82 67 43

2 Stationsstraat 14 (in het Centrum) Tel : 050/ 82 02 88

Voor meer informatie : www.lucavins.be en www.wijntekoop.eu


Beste inwoner,

De infogids bevat de samenstelling van de besturen en de verschillende gemeentediensten. De praktische informatie is opgedeeld in vier grote hoofdstukken : wonen en omgeving, werken en ondernemen, vrije tijd en leven en sociaal.

Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe, geactualiseerde infogids van onze gemeente. In deze gids willen we u wegwijs maken in de gemeente en een overzicht bieden van de dienstverlening waarop u, als inwoner, kan rekenen. Er werden ook gegevens opgenomen van tal van andere organisaties en instellingen.

We leven in een snel evoluerende maatschappij. Informatie van vandaag is morgen achterhaald. Om u steeds op de hoogte te houden van de actualiteiten binnen de gemeente, engageert de gemeente zich om de meest actuele informatie te publiceren op de website www.oostkamp.be. Voor de uitgave van de infogids ging het bestuur in zee met S&G Advertising. Deze firma staat garant voor de afwerking en de bedeling. Wij bedanken ook de adverteerders. Door hun financiële inbreng is het mogelijk om de infogids gratis aan te bieden. Gegevens of informatie die wijzigt mag u steeds doorgeven aan de dienst Communicatie (t 050 83 31 04 of communicatie@oostkamp.be). Ook onduidelijkheden en vragen kunnen gericht worden aan de dienst Communicatie. Er leeft heel wat in onze mooie en groene gemeente. Wij hopen u via het verenigingsleven of op één van de vele gemeentelijke activiteiten te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten Uw burgemeester Luc Vanparys

3


Inhoud

Inhoud

Voorwoord........................................................................................................p. 1 Inhoudstafel......................................................................................................p. 2 Over Oostkamp.................................................................................................p. 10

Bestuur en Beleid

................................................................p. 11 1. Gemeentebestuur.......................................................................................p. 11 A. Gemeenteraad............................................................................................p. 11 B. College van Burgemeester en Schepenen..............................................p. 13 C. Gemeentesecretaris en financieel beheerder.........................................p. 15 2. OCMW-bestuur...........................................................................................p. 15 • Voorzitter.................................................................................................p. 15 • OCMW-raadsleden.................................................................................p. 15 • OCMW-secretaris en financiëel beheerder..........................................p. 16 3. Politiebestuur..............................................................................................p. 16 • Politieraad................................................................................................p. 16 • Politiecollege...........................................................................................p. 18 • Korpschef................................................................................................p. 18 4. Adviesorganen en commissies.................................................................p. 18 5. Verkiezingen................................................................................................p. 20 6. Inspraak en participatie.............................................................................p. 20 7. Klachten.......................................................................................................p. 21

Overzicht diensten............................................................p. 22

4

1. 2. 3.

Grondgebiedszaken | gemeente..............................................................p. 22 a) Ruimtelijke ordening..............................................................................p. 22 b) Milieu.......................................................................................................p. 22 c) Lokale Economie en Landbouw............................................................p. 22 d) Publieke Ruimte......................................................................................p. 22 Vrije tijd | gemeente ................................................................................p. 22 a) Bibliotheek-infopunt...............................................................................p. 22 b) Cultuur.....................................................................................................p. 23 c) Jeugd ......................................................................................................p. 23 d) Sport........................................................................................................p. 23 e) Toerisme..................................................................................................p. 23 f) Vrijetijdsloket...........................................................................................p. 23 Leven en sociaal | gemeente....................................................................p. 23 a) Burgerzaken (Bevolking en Burgerlijke stand).....................................p. 23 b) Riderfort...................................................................................................p. 23 c) Sociaal infopunt .....................................................................................p. 24 d) OCMW.....................................................................................................p. 24


Ondersteunende diensten | gemeente...................................................p. 24 a) Archief.....................................................................................................p. 24 b) Communicatie.........................................................................................p. 25 c) Financieel beheer...................................................................................p. 25 d) ICT............................................................................................................p. 25 e) Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk..............p. 25 f) Personeel.................................................................................................p. 25 g) Secretariaat ............................................................................................p. 25 h) Technische ondersteuning....................................................................p. 25 Provincie diensten......................................................................................p. 25 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap..............................................p. 26

Inhoud

4. 5. 6.

Wonen en omgeving.......................................................p. 27

1. Verhuizen.....................................................................................................p. 27 a) Adreswijziging........................................................................................p. 27 b) Huisnummering......................................................................................p. 27 c) Vreemdelingen........................................................................................p. 27 2. Bouwen en verbouwen..............................................................................p. 27 a) Inlichtingen en bouwaanvragen............................................................p. 27 b) Premies en toelagen...............................................................................p. 28 3. Wonen en verhuren....................................................................................p. 28 a) Premies en toelagen...............................................................................p. 28 b) Inspectie en controle..............................................................................p. 28 c) Sociale Huisvesting................................................................................p. 28 d) Ongezonde, onbewoonbare bouwvallige en verkrotte woningen....p. 28 e) Kadaster...................................................................................................p. 28 f) Conformiteitsattest................................................................................p. 29 g) Hypotheekkantoor..................................................................................p. 29 h) Registratiekantoor..................................................................................p. 29 4. Onderhoud wegen en openbare werken.................................................p. 29 a) Gemeentelijke wegen.............................................................................p. 29 b) Gewestwegen.........................................................................................p. 29 c) Signalisatie..............................................................................................p. 30 d) Groenzones, sportvelden en speelpleinen..........................................p. 30 e) Straatverlichting.....................................................................................p. 30 f) Monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappelijk erfgoed, archeologisch en varend erfgoed.............p. 30 5. Mobiliteit en verkeer..................................................................................p. 30 a) Rijbewijs..................................................................................................p. 30 b) Fiets merken............................................................................................p. 30

5


Inhoud 6

6. 7. 8. 9.

c) Openbaar vervoer..................................................................................p. 30 • Trein......................................................................................................p. 30 • Bus........................................................................................................p. 30 • Belbus...................................................................................................p. 31 d) Verkeerscommissie................................................................................p. 31 e) Wegvergunningen – inname openbare weg........................................p. 31 Afval..............................................................................................................p. 31 a) Huisvuilophaling en afvalkalender........................................................p. 31 b) Grof huisvuil............................................................................................p. 31 c) Glascontainers........................................................................................p. 31 d) Containerparken.....................................................................................p. 31 • Praktische info.....................................................................................p. 32 • Containerpark Siemenslaan...............................................................p. 32 • Containerpark De Leiteweg................................................................p. 32 • Gratis afvalsoorten.............................................................................p. 32 • Tuinafval...............................................................................................p. 33 • Te betalen afvalsoorten......................................................................p. 33 • Asbestcement.....................................................................................p. 33 • Ondernemingsafval............................................................................p. 33 • Tegemoetkoming in de kostprijs van containerparken...................p. 33 e) Groenafval...............................................................................................p. 33 • Composteren.......................................................................................p. 33 • Aan huis opgehaald............................................................................p. 34 f) Kringloopgoederen................................................................................p. 34 g) Vuilniszakken...........................................................................................p. 34 Milieu............................................................................................................p. 34 a) Milieuvergunningen...............................................................................p. 34 b) Toelagen..................................................................................................p. 35 c) Natuurbehoud & Landschapsbeheer....................................................p. 35 d) Meldingen en hinder..............................................................................p. 35 e) Milieuraad................................................................................................p. 35 Natuur en bos..............................................................................................p. 36 a) Bossen.....................................................................................................p. 36 b) Natuurreservaten....................................................................................p. 36 Veiligheid.....................................................................................................p. 36 a) Brandweer...............................................................................................p. 36 b) Politie.......................................................................................................p. 37 • Politiezone Het Houtsche.......................................................................p. 37 • Contactpersonen....................................................................................p. 37 • Diensten...................................................................................................p. 37 • Overzicht wijkdienst...............................................................................p. 38 c) Noodnummers........................................................................................p. 39


Inhoud

10. Nutsvoorzieningen.....................................................................................p. 40 a) Gas en elektriciteit..................................................................................p. 40 b) Kabel........................................................................................................p. 40 c) Water........................................................................................................p. 40 d) Riolering..................................................................................................p. 41 e) Sociale tarieven......................................................................................p. 41 11. Bpost............................................................................................................p. 42 12. Justitie.........................................................................................................p. 42 13. Federale overheidsdienst Volksgezondheid...........................................p. 42

Werken en ondernemen...........................................p. 43

1. Handel en economie...................................................................................p. 43 a) Vergunningen . .......................................................................................p. 43 • Socio-economische vergunningen...................................................p. 43 • Ambulante handel...............................................................................p. 43 • Sterke en gegiste dranken..................................................................p. 43 • Tombola...............................................................................................p. 43 • Kansspelinrichting..............................................................................p. 43 • Afwijking op wekelijkse rustdag........................................................p. 43 b) Subsidies.................................................................................................p. 43 c) Belastingen..............................................................................................p. 44 • Personenbelasting..............................................................................p. 44 • Directe Belastingen voor vennootschappen....................................p. 44 • BTW......................................................................................................p. 44 d) Informatie................................................................................................p. 44 • Digitaal Economische Kaart...............................................................p. 44 • Kruispuntbank en ondernemingen...................................................p. 44 • Ondernemingsloketten.......................................................................p. 44 • UNIZO...................................................................................................p. 44 • VOKA....................................................................................................p. 44 e) Bouwen en verbouwen .........................................................................p. 44 2. Landbouw....................................................................................................p. 45 A. Loket Lokale Economie en Landbouw................................................p. 45 a) Subsidies groenbedekkers................................................................p. 45 b) Slachtbewijzen....................................................................................p. 45 c) Inventariseren varkens......................................................................p. 45 d) Sanitaire attesten...............................................................................p. 45 e) Tellingen..............................................................................................p. 45 f) Schade.................................................................................................p. 45 g) Milieu...................................................................................................p. 45 B. Agentschap voor Landbouw en Visserij.............................................p. 45

7


Inhoud

3. 4. 5. 6.

Tewerkstelling.............................................................................................p. 46 a) Arbeidsbemiddeling...............................................................................p. 46 • VDAB Oostkamp.................................................................................p. 46 • PWA......................................................................................................p. 46 • GTB.......................................................................................................p. 46 • OCMW..................................................................................................p. 46 b) Sociale tewerkstelling............................................................................p. 46 • Loca Labora.........................................................................................p. 46 • ’t Roodhof............................................................................................p. 47 • Sobo@work.........................................................................................p. 47 c) Militie.......................................................................................................p. 47 d) Werken bij de gemeente........................................................................p. 47 e) Informatie................................................................................................p. 47 f) Werkwinkel..............................................................................................p. 47 g) Vrijwilligerswerk.....................................................................................p. 47 Opleiding.....................................................................................................p. 48 a) Volwassenonderwijs..............................................................................p. 48 b) Competentiecentrum VDAB..................................................................p. 48 Werkloosheid..............................................................................................p. 48 a) Werkloosheidsbureau RVA....................................................................p. 48 b) Uitbetalingsinstellingen.........................................................................p. 48 • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen..........................................p. 48 • ACV.......................................................................................................p. 48 • ABVV....................................................................................................p. 48 • ACLVB...................................................................................................p. 48 • Controle...............................................................................................p. 49 Pensioenen..................................................................................................p. 49 a) Bewijs.......................................................................................................p. 49 b) Inkomensgarantie...................................................................................p. 49 c) Berekening..............................................................................................p. 49 d) Beroepsactiviteiten................................................................................p. 49 e) Zelfstandigen, werknemers privé-sector en openbare sector..........p. 50

Vrije tijd. ......................................................................................................... p. 51

8

1. 2.

Vrijetijdsloket..............................................................................................p. 51 Bibliotheken................................................................................................p. 51 a) Openingsuren en adressen...................................................................p. 51 b) Romans....................................................................................................p. 52 c) Informatiepunt........................................................................................p. 52 d) Beeld en geluid.......................................................................................p. 52 e) Internet....................................................................................................p. 52 f) Niet te vinden..........................................................................................p. 52 g) Genealogie..............................................................................................p. 52


h) Leesclub voor jongeren (KJV)...............................................................p. 52 i) De bibliotheek van thuis uit...................................................................p. 52 Cultuur.........................................................................................................p. 53 a) Theater/cultuurjaar.................................................................................p. 53 b) Vormingscursussen, tentoonstellingen en lezingen...........................p. 53 Evenementen...............................................................................................p. 53 a) Kermissen................................................................................................p. 53 b) Rommelmarkten.....................................................................................p. 53 c) Braderie...................................................................................................p. 53 d) Festivals en Nieuwjaarsdrink.................................................................p. 54 Jeugd............................................................................................................p. 54 a) Aanspreekpunt voor elke jongere.........................................................p. 54 b) Activiteiten..............................................................................................p. 54 • Speelpleinwerking..............................................................................p. 54 • Grabbelpas..........................................................................................p. 54 • T-rit.......................................................................................................p. 54 • Andere..................................................................................................p. 54 c) Jeugdbewegingen..................................................................................p. 55 • Ondersteuning....................................................................................p. 55 • Toelagen...............................................................................................p. 55 d) Speelpleinen...........................................................................................p. 55 e) JongerenOntmoetingsCentrum JOC Den Artisjoc.............................p. 55 f) Skateparken..............................................................................................p. 55 g) Jeugdraad................................................................................................p. 56 Sport.............................................................................................................p. 56 a) Activiteiten..............................................................................................p. 56 b) Accommodatie.......................................................................................p. 56 • Sportcentra..........................................................................................p. 56 • Zwembad.............................................................................................p. 57 • Petanqueterreinen..............................................................................p. 57 c) Sportverenigingen.................................................................................p. 57 Toerisme......................................................................................................p. 58 a) Fietstochten.............................................................................................p. 58 • Gemeentelijke fietsroutes..................................................................p. 58 • Andere fietsroutes..............................................................................p. 58 b) Wandelroutes..........................................................................................p. 58 c) Autoroutes...............................................................................................p. 58 d) Monumenten en bezienswaardigheden...............................................p. 58 • Beschermde monumenten................................................................p. 58 • Beschermde landschappen...............................................................p. 59 • Beschermde dorpsgezichten.............................................................p. 59 • De reuzen.............................................................................................p. 59 • Oostkamps bier Wittoen....................................................................p. 59

Inhoud

3. 4. 5. 6. 7.

9


Inhoud

8. 9.

Zelf iets organiseren...................................................................................p. 59 a) Algemeen aanspreekpunt.....................................................................p. 59 b) Locaties en zalen....................................................................................p. 59 c) Vergunningen – toelating nodig ?..........................................................p. 60 • Tombola...............................................................................................p. 60 • Serveren van sterke dranken.............................................................p. 60 • Inname openbaar terrein....................................................................p. 60 • Rommelmarkten..................................................................................p. 60 • Elektronisch versterkte muziek..........................................................p. 60 • Wijkfeesten..........................................................................................p. 60 d) Publiciteit.................................................................................................p. 60 Verenigingen...............................................................................................p. 61 a) Vrijetijdsgids............................................................................................p. 61 b) Activiteitenkalender...............................................................................p. 61 c) Materiaal voor verenigingen.................................................................p. 61 d) Bijzondere toelagen................................................................................p. 61 e) Recepties en ontvangsten.....................................................................p. 61 f) Kampioenen- en keizersvieringen.........................................................p. 61

Leven en Sociaal...................................................................p. 62

10

1.

Bevolking.....................................................................................................p. 62 a) Geboorte.................................................................................................p. 62 • Geboorteaangifte................................................................................p. 62 • Geboorteakten....................................................................................p. 62 • Erkenning van vaderschap.................................................................p. 62 b) Adoptie....................................................................................................p. 62 c) Samenwonen..........................................................................................p. 62 d) Huwelijk...................................................................................................p. 62 • Huwelijksaangifte................................................................................p. 62 • Huwelijksakte......................................................................................p. 63 • Echtscheidingsakte.............................................................................p. 63 • Huwelijksjubileum...............................................................................p. 63 e) Overlijden................................................................................................p. 63 • Overlijdensaangifte.............................................................................p. 63 • Aangifte lijkbezorging.........................................................................p. 63 • Erfrechtverklaring...............................................................................p. 63 • Begrafenis en crematie.......................................................................p. 63 • Overlijdensakte...................................................................................p. 64 • Concessies...........................................................................................p. 64 f) Andere documenten..............................................................................p. 64 • Identiteit en nationaliteit.....................................................................p. 64 • Attesten................................................................................................p. 64 • Registratiekantoor...............................................................................p. 64 • Reizen...................................................................................................p. 64


Voorwoord

• Rijbewijs...............................................................................................p. 64 • Uittreksel uit strafregister..................................................................p. 65 2. Communicatie.............................................................................................p. 65 a) De Merel..................................................................................................p. 65 b) Kleine Merel............................................................................................p. 65 c) Activiteitenkalender...............................................................................p. 65 d) Openbaarheid van Bestuur....................................................................p. 65 3. Directe belastingen voor natuurlijke personen......................................p. 65 4. Kinderen.......................................................................................................p. 66 a) Onderwijs................................................................................................p. 66 b) Kinderopvang..........................................................................................p. 66 • Buitenschoolse kinderopvang...........................................................p. 66 • Dienst voor onthaalouders.................................................................p. 66 • Onthaalouders.....................................................................................p. 67 • Kinderen met specifieke zorgbehoeften..........................................p. 67 • Kinderdagverblijven erkend door Kind & Gezin...............................p. 67 • Babysitdiensten...................................................................................p. 67 • Opvang zieke kinderen.......................................................................p. 68 c) Kind & Gezin............................................................................................p. 68 5. Levensbeschouwingen..............................................................................p. 68 a) Katholieke Kerk.......................................................................................p. 68 b) Vrijzinnige gemeenschap.......................................................................p. 69 c) Orthodoxe kerk.......................................................................................p. 69 6. Mensen Spreken Mensen..........................................................................p. 69 7. Onderwijs....................................................................................................p. 69 a) Kleuter en lager.......................................................................................p. 69 b) Secundair................................................................................................p. 70 c) Volwassenonderwijs..............................................................................p. 70 8. Ontwikkelingssamenwerking...................................................................p. 71 9. Ouderen.......................................................................................................p. 71 10. Welzijn en zorg............................................................................................p. 72 a) Palliatieve zorg : tegemoetkoming........................................................p. 72 b) Thuiszorg.................................................................................................p. 72 c) Ziekenhuizen...........................................................................................p. 72 d) Woonzorgcentra.....................................................................................p. 73 e) Erkende centra voor algemeen welzijnswerk .....................................p. 73 f) Maatschappelijk werk.............................................................................p. 74 g) Bloedtransfusie.......................................................................................p. 74 h) Personen met een handicap..................................................................p. 75 i) Drugpreventie.........................................................................................p. 75 j) Organentransplantatie...........................................................................p. 75 k) Kom op tegen Kanker.............................................................................p. 76 11. Ziekenfondsen.............................................................................................p. 76

11


Over Oostakamp

Over Oostkamp Contactgegevens

Adres: Kapellestraat 19 | 8020 Oostkamp Telefoon: 050 83 31 00 Fax: 050 82 66 76 E-mail: info@oostkamp.be Website: www.oostkamp.be

Deelgemeenten:

Hertsberge, Oostkamp, Ruddervoorde, Waardamme

Parochies:

Baliebrugge, Hertsberge, Moerbrugge, Oostkamp, Ruddervoorde, Waardamme

Buurgemeenten:

Brugge, Beernem, Lichtervelde, Wingene, Zedelgem, Torhout

Oppervlakte:

Totaal: 7.964 ha Hertsberge: 1.126 ha Oostkamp: 3.409 ha Ruddervoorde: 2.683 ha Waardamme: 746 ha

Aantal inwoners

(op 1 januari 2011): Totaal: 22.535 Hertsberge: 1.785 Oostkamp: 13.240 Ruddervoorde: 5.599 Waardamme: 1.911

12


1. Gemeentebestuur A. Gemeenteraad

De Gemeenteraad (burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden) komt minstens tien maal per jaar samen, in principe de derde donderdag van de maand om 19.30 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis (met uitzondering van de maanden juli en augustus). De bijeenkomsten van de Gemeenteraad zijn openbaar. De agenda en de goedgekeurde verslagen van de Gemeenteraad kunnen geraadpleegd worden op www.oostkamp.be en in Bibliotheek-infopunt.

Bestuur & Beleid

Bestuur en Beleid

l Voorzitter Gemeenteraad : Eric Denys (CD&V) Rooiveldstraat 75 | Waardamme t 050 27 62 39 | eric.denys@oostkamp.be l Leden College p. 13 l Gemeenteraadsleden – in alfabetische volgorde Ballegeer Roger (CD&V) Legeweg 196 | Oostkamp t 050 35 71 55 | roger.ballegeer@oostkamp.be

Beernaert Filip (Open VLD) Stationsstraat 22 | Oostkamp t 050 82 21 29 | filip.beernaert@oostkamp.be

Beke Christine (sp.a) Hagedoornlaan 7 | Waardamme t & f 050 27 52 25 | gsm 0479 81 64 54 | christine.beke@oostkamp.be

Chevalier Miguel (Open VLD) Polderstraat 10 | Ruddervoorde gsm 0474 28 94 46 | miguel.chevalier@oostkamp.be

De Groote Patrick (N-VA) Tuinkersstraat 4 | Ruddervoorde t 050 27 67 99 | gsm 0479 88 96 83 | patrick.degroote@oostkamp.be

De Jonghe Franky (sp.a) Sint-Godelievestraat 37 | Oostkamp gsm 0478 44 31 83 | franky.dejonghe@oostkamp.be

De Pestel - Wydhooge Katrien (CD&V) Kortrijksestraat 509 | Ruddervoorde t 050 27 65 34 | f 050 28 11 35 | katrien.wydhooge@oostkamp.be

De Zutter Dirk (CD&V) Kattestraat 54 | Oostkamp t 050 82 44 06 | gsm 0496 28 64 64 | dirk.dezutter@oostkamp.be

gemeente

13


Bestuur & Beleid 14

Fraeyman Jean-Pierre (Vlaams Belang) Kwagatstraat 18A | Ruddervoorde t 050 27 59 81 | gsm 0478 35 10 47 | jeanpierre.fraeyman@oostkamp.be

Haerynck Dirk (sp.a) Hugo Verrieststraat 2 | Oostkamp t 050 84 04 26 | dirk.haerynck@oostkamp.be

Maene Marleen (Vlaams Belang) Lodistraat 35 | Hertsberge t 050 27 85 49 | gsm 0478 35 13 66 | marleen.maene@oostkamp.be

Pintelon Sofie (N-VA) Zuidstraat 22 | Waardamme t 050 28 19 96 | gsm 0473 67 22 76 | sofie.pintelon@oostkamp.be

Roels Delphine (CD&V) Hofstraat 10 | Ruddervoorde gsm 0494 23 69 46 | delphine.roels@oostkamp.be

Somers Marie-Paule (sp.a) Nieuwenhovelaan 88 | Oostkamp t 050 82 51 47 | gsm 0494 39 94 50 | mariepaule.somers@oostkamp.be

Van links naar rechts : Eerste rij : Schepen Els Roelof, Schepen Katrien Talloen, Schepen Luc Vande Caveye, Burgemeester Luc Vanparys, Voorzitter Gemeenteraad Eric Denys, Gemeentesecretaris Jan Compernol, Schepen Lisette Vandeputte, Schepen Jan de Keyser, Schepen Sebastian Vande Ginste Tweede rij : raadsleden Dirk Haerynck, Geert Vercruyce, Sofie Pintelon, Nicole Verleye-Bollaert, Magda Vandycke, Delphine Roels, Katrien De Pestel-Wydhooge, Marleen Maene, Christine Beke, Marie-Paule Somers, Filip Beernaert, Miguel Chevalier Derde rij : Martin Vanhollebeke, Roger Ballegeer, Dieter Van Parys, Jean-Pierre Fraeyman, Dirk De Zutter, Patrick De Groote, Franky De Jonghe


Vandycke Magda (CD&V) Molleree 43 | Hertsberge t 050 28 19 84 | gsm 0476 58 24 90 | magda.vandycke@oostkamp.be

Vanhollebeke Martin (CD&V) Kortrijksestraat 17 bus 1 | Oostkamp t 050 82 60 61 | f 050 82 38 39 | gsm 0475 69 81 80 | martin.vanhollebeke@oostkamp.be

Van Parys Dieter (Vlaams Belang) Molenstraat 40 | Oostkamp t 050 33 17 32 | dieter.vanparys@oostkamp.be

Vercruyce Geert (Groen!) Korte Kwadeplasstraat 6 | Oostkamp t en f 050 84 13 31 | geert.vercruyce@oostkamp.be

Verleye-Bollaert Nicole (CD&V) Albrecht Rodenbachstraat 15 | Oostkamp t 050 82 30 79 | f 050 84 05 54 | gsm 0498 90 87 24 | nicole.bollaert@oostkamp.be

Bestuur & Beleid

B. College van Burgemeester en Schepenen AC Beukenpark Kapellestraat 19 | 8020 Oostkamp t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be

Het College van Burgemeester en Schepenen komt elke week samen op maandagnamiddag. De vergaderingen zijn niet openbaar. Burgemeester Luc Vanparys (CD&V) Majoor Woodstraat 26 | Oostkamp t 050 82 25 85 | f 050 37 03 11 burgemeester@oostkamp.be Beleidsdomeinen : algemeen beleid en coördinatie, politie, personeel, ruimtelijke ordening en stedenbouw, public relations, pers, communicatie, relatie met OCMW. Spreekuur : op donderdag van 11.30 tot 12 uur en op zaterdag van 10 tot 11.30 uur in het AC Beukenpark of na telefonische afspraak (t 050 83 31 08). Eerste Schepen Lisette Popelier-Vandeputte (CD&V) Zandstraat 17 | Ruddervoorde t & f 050 27 79 33 | gsm 0497 46 72 36 lisette.vandeputte@oostkamp.be Beleidsdomeinen : burgerzaken en begraafplaatsen, ondergeschikte besturen, patrimonium, aanbestedingen, aankoopbeleid, materiaalbeheer, preventie en interne veiligheid. Spreekuur : elke dag in het AC Beukenpark of thuis bereikbaar, na telefonische afspraak. Schepen Luc Vande Caveye (CD&V) Waterstraat 28 | Oostkamp t 050 82 33 10 | f 050 82 72 95 | gsm 0475 48 86 71 luc.vandecaveye@oostkamp.be

15


Bestuur & Beleid

Beleidsdomeinen : openbare werken, groenbeleid, waterbeheer (afwatering, waterzuivering en waterleidingen), landbouw. Spreekuur : elke dag van 11 tot 12.30 uur in het AC Beukenpark, na telefonische afspraak. Schepen Katrien Talloen (CD&V) Terluchtestraat 57 | Waardamme t & f 050 27 92 28 | gsm 0474 89 93 81 katrien.talloen@oostkamp.be Beleidsdomeinen : cultuur en toerisme, sociale zaken en gezin, seniorenbeleid, kinderopvang, gelijke kansenbeleid, ontwikkelingssamenwerking, archief. Spreekuur : elke woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag, na telefonische afspraak. Schepen Jan de Keyser (CD&V) Leegtestraat 76 | Ruddervoorde t 050 27 54 42 | gsm 0475 78 28 44 jan.dekeyser@oostkamp.be Beleidsdomeinen : begroting en financiën, lokale economie en middenstand, (sociale) tewerkstelling, feestelijkheden, brandweer. Spreekuur : na telefonische afspraak Schepen Els Roelof (CD&V) Sint-Godelievestraat 40 | Oostkamp t 050 57 01 94 | gsm 0476 40 65 02 els.roelof@oostkamp.be Beleidsdomeinen : milieu en duurzaamheidsbeleid, verkeer en mobiliteit, jeugd. Spreekuur : woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag na telefonische afspraak Schepen Sebastian Vande Ginste (CD&V) Korte Kwadeplasstraat 8 | Oostkamp t 050 84 13 16 | sebastian.vandeginste@oostkamp.be Beleidsdomeinen : sport en recreatie, eurozaken, ICT en administratieve vereenvoudiging. Spreekuur : na afspraak

16


Jan Compernol | gemeentesecretaris AC Beukenpark Kapellestraat 19 | Oostkamp t 050 83 31 05 | f 050 82 66 76 | secretaris@oostkamp.be Hugo Van Vijnckt | financieel beheerder Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 | Oostkamp t 050 83 31 61 | f 050 37 66 75 | ontvanger@oostkamp.be

Bestuur & Beleid

C. Gemeentesecretaris en financieel beheerder

2. OCMW-bestuur Voorzitter

Herman Himpens (CD&V) Legendaledreef 22 | Oostkamp t en f 050 84 06 74 | herman.himpens@ocmw-oostkamp.be Spreekuur : na afspraak t 050 28 82 90

OCMW-Raadsleden

Collier Zeger (sp.a) Volderstraat 50 | Oostkamp t 050 84 11 53 | zeger.collier@ocmw-oostkamp.be Costenoble Stefanie (CD&V) Proosdijstraat 68 | Hertsberge t 050 27 68 33 | stefanie.costenoble@ocmw-oostkamp.be Degrieck Lode (CD&V) Legeweg 74 | Oostkamp t 050 82 33 20 | lode.degrieck@ocmw-oostkamp.be de Meester Jean Marie (Sp.a-Spirit) Stationsstraat 212 | Oostkamp t 0475 82 69 80 | jeanmarie.demeester@ocmw-oostkamp.be Gellinck Liesbeth (CD&V) Groenhovestraat 6 | Ruddervoorde t 050 28 10 12 | liesbeth.gellinck@ocmw-oostkamp.be Landschoot Tom (N-VA) Vlamingstraat 2A bus 2-1 | Ruddervoorde t 0478 37 61 31 | tom.landschoot@ocmw-oostkamp.be Martens Elisabeth (CD&V) Erkegemstraat 102 | Oostkamp t 050 82 20 16 | elisabeth.martens@ocmw-oostkamp.be Stevens Johan (Open VLD) Kunstschilderslaan 2 | Oostkamp t 050 82 64 96 | johan.stevens@ocmw-oostkamp.be

17


Bestuur & Beleid

Van Steenkiste Katrien (CD&V) Speienstraat 9 | Ruddervoorde t 0497 39 91 68 | katrien.vansteenkiste@ocmw-oostkamp.be Verbelen Kristien (Vlaams Belang) Marechalstraat 21 | Oostkamp t 0479 28 97 41 | kristien.verbelen@ocmw-oostkamp.be

OCMW-secretaris en financieel beheerder

Tom Vandenberghe | secretaris OCMW Dorpsplein 1 | 8020 Waardamme t 050 28 82 98 | f 050 28 01 78 | tom.vandenberghe@ocmw-oostkamp.be Eveline Dubois | financieel beheerder OCMW Dorpsplein 1 | 8020 Waardamme t 050 28 82 99 | f 050 28 01 78 | eveline.dubois@ocmw-oostkamp.be

3. Politiebestuur Politieraad

De leden van de politieraad zijn gemeenteraadsleden uit de drie gemeenten. De Rycke Johan (CD&V) Bloemendalestraat 112 | 8730 Beernem t 050 28 91 47 | burgemeester@beernem.be Vanparys Luc (CD&V) Kapellestraat 19 | 8020 Oostkamp t 050 83 31 08 | burgemeester@oostkamp.be Verhegge Hilaire (CD&V-NW) Snellegemsestraat 1 | 8210 Zedelgem t 050 28 83 30 Naast de drie burgemeesters zijn er 19 raadsleden : 5 van Beernem, 7 van Oostkamp en 7 van Zedelgem. De raad is als volgt samengesteld (in alfabetische volgorde) : Arnou Patrick (CD&V-NW) Burg. Jos Lievensstraat 12 | 8210 Zedelgem t 050 20 15 41 | patrick.arnou@scarlet.be Ballegeer Roger ( CD&V) Legeweg 196 | 8020 Oostkamp t 050 35 71 55 | roger.ballegeer@oostkamp.be Beernaert Filip (VLD) Stationsstraat 22 | 8020 Oostkamp t 050 82 21 29 | filip.beernaert@oostkamp.be

18

Bollaert Nicole (CD&V) Albrecht Rodenbachstraat 15 | 8020 Oostkamp t 050 82 30 79 | nicole.bollaert@oostkamp.be


Lahousse Ivan (Groen!) Looveld 1a | 8210 Veldegem t 050 20 86 04 | ivanlahousse@telenet.be Lauwers Wilfried (CD&V ) J. de Lanierlaan 9 | 8730 Sint-Joris t 050 79 11 54

Bestuur & Beleid

Dehaemers Jurgen (CD&V-NW) Diksmuidse Heirweg 76 | 8210 Zedelgem t 059 50 03 03 | jurgen.dehaemers@zedelgem.be

Maes Tom (VLD-Vivant-OK) Koning Albertstaat 10 | 8210 Veldegem t 0497 40 99 05 | maes.tom@hotmail.com Moelaert Katrien (CD&V) Lijsterhoek 1 | 8730 Beernem t 050 79 09 40 | katrien.moelaert@euphonynet.be Pintelon Sofie (N-VA) Zuidstraat 22 | 8020 Waardamme t 050 28 19 96 | sofie.pintelon@oostkamp.be Somers Marie-Paule (SP.A) Nieuwenhovelaan 88 | 8020 Oostkamp t 050 82 51 47 | mariepaule.somers@oostkamp.be Vandaele Xavier (CD&V-NW) Burg. Hatsestraat 4 | 8210 Zedelgem t 050 20 86 17 | xavier.vandaele1@telenet.be Van De Voorde Filip (CD&V-NW) ‘t Veld 10 | 8211 Aartrijke t 050 24 11 14 | filip.van.de.voorde@landelijkegilden.be Vandevyver Hilde (CD&V) Beekstraat 81 | 8730 Oedelem t 050 78 17 51 | hilde.vandevyver@compaqnet.be Vanhollebeke Martin (CD&V) Kortrijksestraat 17 bus 1 | 8020 Oostkamp t 050 82 60 61 | martin.vanhollebeke@oostkamp.be Vermeulen Christophe (CD&V-NW) Koningin Astridstraat 12 | 8210 Veldegem t 050 27 96 05 | christophe.vermeulen@gmail.com Verstrynge Martine (CD&V) Mexicostraat 5a | 8730 Beernem t 0477 66 94 86 | martina.verstrynge@minfin.fed.be

19


Bestuur & Beleid

Verstringe Vicky (BRON) Tuinwijk 2 | 8730 Sint-Joris t 050 78 19 54 | vicky.verstringe@telenet.be Wydhooge Katrien (CD&V) Kortrijksestraat 509 | 8020 Ruddervoorde t 050 27 65 34 | katrien.wydhooge@oostkamp.be

Politiecollege

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeenten (Beernem, Oostkamp en Zedelgem), de korpschef en de secretaris van de politiezone. Van 2011 t.e.m. 2012 is Johan De Rycke (burgemeester Beernem) voorzitter. De korpschef is Eddy Van Daele. De secretaris is Mia Gobert.

Korpschef politiezone Het Houtsche (Beernem-Oostkamp-Zedelgem) Eddy Van Daele Siemenslaan 6 | 8020 Oostkamp t 050 82 08 00 | eddy.van.daele@hethoutsche.be

4. Adviesraden en commissies Beheersorgaan bibliotheek Voorzitter : Bert Bouljon | Van Arteveldestraat 3 | Oostkamp | t 050 82 36 41 Secretaris : Paul Gervoyse | Bibliotheek - infopunt Oostkamp | t 050 83 31 34 paul.gervoyse@oostkamp.be Gemeenschapscentrum De Valkaart - Raad van Bestuur Voorzitter : Schepen Katrien Talloen | Terluchtestraat 57 | Waardamme | 050 27 92 28 | katrien.talloen@oostkamp.be Secretaris : Gert Steevens | De Valkaart | Oostkamp | t 050 83 31 90 gert.steevens@oostkamp.be Cultuurraad Voorzitter : Jaak Van Hulle | Rooiveldstraat 89 | Waardamme | t 050 27 70 47 jaak.van.hulle@skynet.be Secretaris : Gert Steevens | De Valkaart | Oostkamp | t 050 83 31 90 gert.steevens@oostkamp.be Eurocomité Voorzitter : De Zutter Dirk | Kattestraat 54 | Oostkamp t 050 82 44 06 | gsm 0496 28 64 64 | dirk.dezutter@oostkamp.be Secretariaat : Carine Ramon | De Valkaart | Oostkamp | t 050 83 31 94 carine.ramon@oostkamp.be  

20

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) Voorzitter : Sylvie Vandenbussche-Dejonghe | Loppemsestraat 23 | Oostkamp t 050 84 22 10 Secretaris : Eddy Hoste | AC Beukenpark | Oostkamp | t 050 83 31 14 eddy.hoste@oostkamp.be


Lokaal Comité Open Monumentendag Voorzitter : Schepen Katrien Talloen | Terluchtestraat 57 | Waardamme | t 050 27 92 28 katrien.talloen@oostkamp.be Secretaris : Gert Steevens | De Valkaart | Oostkamp | t 050 83 31 90 gert.steevens@oostkamp.be

Bestuur & Beleid

Jeugdraad Voorzitter : Koen Wildemeersch | Lodistraat 85 | 8020 Hertsberge | gsm 0477 70 80 36 koen@koenwildemeersch.be Secretariaat : dienst Jeugd | De Valkaart | Oostkamp | t 050 83 31 92 jeugd@oostkamp.be

Minaraad Voorzitter : Lode Bourez | Beukendreef 22 | Hertsberge | t 050 28 14 94 Secretaris : Patrick Keirsebilck | AC Beukenpark | Oostkamp | t 050 83 31 22 patrick.keirsebilck@oostkamp.be Noord-Zuid Raad Voorzitter : Irena Vanhaverbeke | Karel van Manderstraat 13 | Oostkamp | t 050 82 30 80 wilfriedvanhooren@skynet.be  Secretaris : Toon Decuypere | Wingensestraat 52 | 8020 Hertsberge | t 050 27 62 36 toon_decu@hotmail.com Secretariaat : Inge Priem | Sociaal Infopunt | Oostkamp | t 050 83 31 74 inge.priem@oostkamp.be  Raad voor Personen met een handicap     Voorzitter : Noël Van Ryckeghem | Marechalstraat 6 | Oostkamp | gsm 0496 12 96 99 noel.van.ryckeghem@telenet.be  Secretaris : Madeleine Depovere | Langestraat 19 | Oostkamp | t 050 82 32 52 Secretariaat : Inge Priem | Sociaal Infopunt | Oostkamp | t 050 83 31 74 inge.priem@oostkamp.be  Ouderenadviesraad Voorzitter : Ward Demuyt | Sint-Pietersplein 1/3 | Oostkamp | t 050 82 28 55 ward.demuyt@skynet.be  Secretaris : Christiane De Grande | Wollestraat 32 | Oostkamp | t 050 82 29 75 christ.degrande1@telenet.be  Secretariaat : Inge Priem | Sociaal Infopunt | Oostkamp | t 050 83 31 74 inge.priem@oostkamp.be  Sportraad Voorzitter : Romain Hallaert | Guido Gezellestraat 6 | Beernem | t 050 67 78 52 romain.hallaert@telenet.be Secretaris : Peter Deboot | Moerkerksestreenweg 415 | Sint-Kruis | t 050 37 61 32 peter.deboot@telenet.be Straatnamencommissie Voorzitter : Schepen Katrien Talloen | Terluchtestraat 57 | Waardamme | t 050 27 92 28 katrien.talloen@oostkamp.be Secretaris : Marc Senesael | AC Beukenpark | Oostkamp | t 050 35 66 18 marc.senesael@oostkamp.be

21


Bestuur & Beleid

Verkeerscommissie Voorzitter : Schepen Els Roelof | Sint-Godelievestraat 40 | Oostkamp | t 050 57 01 94 els.roelof@oostkamp.be Secretaris : Luc Vanelslander | dienst Publieke Ruimte | Oostkamp | t 050 83 31 47 luc.vanelslander@oostkamp.be Lokaal overleg kinderopvang Voorzitter : Katrien Van Steenkiste | Speienstraat 9 | Ruddervoorde | gsm 0497 39 91 68 Secretaris : Anja Willaert | Sociaal Infopunt | Oostkamp | t 050 83 31 79 anja.willaert@oostkamp.be

5. Verkiezingen Alle inlichtingen over verkiezingen zijn te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken. Kiezerslijsten zijn niet ter inzage, maar de betrokkene kan nagaan of hij/zij opgenomen is.

6. Inspraak en Participatie

Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur na afspraak

Er zijn meerdere mogelijkheden voor de inwoners om deel te nemen aan het beleid.

a) Inspraak- en informatievergaderingen

Het gemeentebestuur van Oostkamp organiseert inspraakvergaderingen, waarbij betrokken inwoners over een bepaald onderwerp hun standpunt kunnen laten kennen, vooraleer er een beslissing genomen wordt.

b) Polls en enquêtes

Soms wil het bestuur op grotere schaal de mening van de inwoners kennen. In een dergelijke situatie kan er een enquête georganiseerd worden.

c) Adviesraden en commissies

Er zijn verschillende adviesraden en commissies actief in Oostkamp. Zij adviseren het College op diverse domeinen. De meeste adviesraden bestaan uit afgevaardigden, maar soms kunnen burgers ook vrij lid worden, zoals bij de jeugdraad.

d) Voorstellen van burgers

De inwoners hebben het recht om hun voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het verzoek moet wel gesteund worden door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar. Voor meer informatie over de procedure kan men terecht op www.oostkamp.be en bij de dienst Communicatie.

e) Verzoekschriften aan Gemeenteraad

Iedereen heeft het recht een verzoekschrift aan de Gemeenteraad in te dienen, door een of meerdere personen ondertekend. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. De vraag moet wel voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het onderwerp moet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren.

f) Gemeentelijke volksraadpleging

22

De Gemeenteraad kan beslissen om de inwoners te raadplegen over een bepaald onderwerp. Dit kan ook op initiatief van de inwoners zelf. In dat geval moet het initiatief wel gesteund worden door minstens 3.000 inwoners. Voor meer informatie over de procedure kan men terecht op www.oostkamp.be en bij de dienst Communicatie.

Dienst Communicatie : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 04 | 050 82 66 76 communicatie@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur na afspraak


a) Gemeentelijke klachtenprocedure

Elke gebruiker van de Oostkampse dienstverlening heeft recht om een klacht te uiten. Onder klachten wordt begrepen : ongenoegen over een door de gemeente (al dan niet) verrichte handeling of prestatie, die niet rechtstreeks verband houdt met een beleidsbeslissing. Deze procedure is dus enkel van kracht om klachten te behandelen over de uitvoering of werking van de gemeentelijke organisatie. Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, beroep, bezwaar, petitie en een beleidsklacht vallen niet onder deze specifieke procedure. Een klacht kunt u schriftelijk indienen op elke dienst. Online klachtenformulier : www.oostkamp.be/e-loket

Dienst Communicatie : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 04 | f 050 82 66 76 communicatie@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur na afspraak

Bestuur & Beleid

7. Klachten

b) Vlaamse Ombudsdienst

U kunt bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht als u een klacht heeft over een dienst van de Vlaamse overheid. Als u zelf niet tot een oplossing komt met die overheidsdienst dan gaat de Vlaamse Ombudsdienst voor u gratis bemiddelen bij die dienst. U kunt uw klacht opsturen, doorbellen, faxen of mailen naar : Vlaamse Ombudsdienst | Leuvenseweg 86 | 1000 Brussel t 0800 240 50 | f 02 552 48 00 | klachten@vlaamseombudsdienst.be Online klachtenformulier : www.vlaamseombudsdienst.be U kunt ook langsgaan op het kantoor in Brussel of op het spreekuur in de provincie elke eerst week van de maand. Meer info : t 0800 240 50

c) De federale Ombudsman

U kunt bij de federale Ombudsman een klacht indienen als u zelf niet tot een oplossing komt met de federale administratie. Zij zoeken bij de administratie gratis naar een oplossing voor uw probleem. U kunt uw klacht opsturen, doorbellen, faxen of mailen naar : de federale Ombudsman | Hertogsstraat 43 | 1000 Brussel | t 0800 99 962 (gratis nummer) of t 02 289 27 27 | contact@federaalombudsman.be. Online klachtenformulier : www.federaalombudsman.be U kunt ook langsgaan op het kantoor in Brussel elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur of op het spreekuur in de provincie.

23


Overzicht diensten

Overzicht diensten 1. Grondgebiedzaken | gemeente a) Ruimtelijke Ordening

AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | Oostkamp | t 050 83 31 13 | f 050 82 66 76 ruimtelijkeordening@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur

b) Milieu

AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | Oostkamp | t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur

c) Lokale Economie en Landbouw

AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | Oostkamp | t 050 83 31 23 | f 050 82 66 76 economie@oostkamp.be of landbouw@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur

d) Publieke Ruimte (groen, water en wegen)

Stationsstraat 150 | Oostkamp | t 050 83 31 51 | f 050 82 72 09 mobiliteit@oostkamp.be groen@oostkamp.be openbarewerken@oostkamp.be wegen@oostkamp.be rioleringen@oostkamp.be waterlopen@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en ’s namiddags na afspraak

2. Vrije Tijd | gemeente a) Bibliotheek - infopunt

24

Kapellestraat 19 (Beukenpark) | t 050 83 31 30 | f 050 82 71 35 bibliotheek@oostkamp.be t 050 83 31 33 (uitleenbalie, tijdens openingsuren) Openingsuren : maandag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 20 uur dinsdag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 20 uur woensdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur donderdag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 20 uur vrijdag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 20 uur zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur Openingsuren bibliotheken in de deelgemeenten : pagina 51


Sport- en cultuurcentrum De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 | Oostkamp t 050 83 31 80 | f 050 84 07 06 | cultuur@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur

c) Jeugd

Sport- en Cultuurcentrum | De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 | Oostkamp t 050 83 31 92| f 050 84 07 06 | jeugd@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur

Overzicht diensten

b) Cultuur

d) Sport

Sport- en Cultuurcentrum De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 | Oostkamp t 050 83 31 80 | f 050 84 07 06 | sport@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur

e) Toerisme

Sport- en Cultuurcentrum | De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 | Oostkamp t 050 83 31 81 | toerisme@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur Bibliotheek-infopunt | Kapellestraat 19 | t 050 83 31 32 | toerisme@oostkamp.be Openingsuren : Tijdens de openingsuren van de bibliotheek

f) Vrijetijdsloket

De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 | Oostkamp | t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur

3. Leven en Sociaal | gemeente

a) Burgerzaken (Bevolking en Burgerlijke Stand)

Gemeentehuis (1ste verdieping) | Gemeenteplein 1 | Oostkamp | t 050 83 31 70 f 050 82 66 66 | burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur en na afspraak

b) Riderfort (Bevolking)

Sportstraat 2 | Ruddervoorde | t 050 27 73 98 | f 050 27 63 95 afdeling.ruddervoorde@oostkamp.be

25


Overzicht diensten

Openingsuren: maandag van 15 tot 19 uur dinsdag tot vrijdag van 8.30 – 12 uur

c) Sociaal Infopunt

Antenne Oostkamp

Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 | Oostkamp | t 050 83 31 79 en 050 83 31 76 f 050 82 66 66 | sociaalinfopunt@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur | na afspraak

Antenne Waardamme

Oud Gemeentehuis Waardamme | Dorpsplein 1 | 8020 Waardamme | t 050 28 82 90 f 050 28 01 78 | sociale.dienst@ocmw-oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur in de namiddag na afspraak

c) OCMW

Administratie :

Kerkstraat 6 | Waardamme | t 050 28 82 90 | f 050 28 90 46 info@ocmw-oostkamp.be

Sociale dienst :

Dorpsplein 1 | Waardamme | t 050 28 82 90| f 050 28 01 78 sociale.dienst@ocmw-oostkamp.be Directeur Sociale Zaken : Marc Delodder t 050 28 82 91 | marc.delodder@ocmw-oostkamp.be Hoofdmaatschappelijk werker : Hilde Standaert | t 050 28 82 93 e-mail : voornaam.naam@ocmw-oostkamp.be Openingsuren : elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en in de namiddag na afspraak.

Woonzorgcentrum Ter Luchte

Sint-Elooisstraat 87 | Ruddervoorde Spreekuur : elke werkdag na afspraak t 050 27 75 30 | f 050 27 56 38

4. Ondersteunende diensten | gemeente a) Archief

Brugsestraat 30 | t 050 35 66 18 | archief@oostkamp.be Contact : na afspraak Rijksarchief : Academiestraat 14-18 | 8000 Brugge | t 050 33 72 88 | f 050 61 09 18 rijksarchief.brugge@arch.be | www.arch.be Openingsuren leeszaal Rijksarchief : van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. Maandag gesloten. In juli en augustus gesloten tussen 12 en 13 uur en op zaterdag.

26


AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | Oostkamp | t 050 83 31 04 | f 050 82 66 76 | communicatie@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en na afspraak

c) Financieel Beheer

Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 | Oostkamp | t 050 83 31 60 | f 050 37 66 75 financieelbeheer@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur

Overzicht diensten

b) Communicatie

d) ICT

Stationsstraat 150 | 8020 Oostkamp | t 050 83 31 45 | informatica@oostkamp.be Openingsuren : na afspraak

e) Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Jan Lescouhier | preventie-adviseur Siemenslaan 8 | Oostkamp | t 050 83 20 70 | jan.lescouhier@oostkamp.be Openingsuren : na afspraak

f) Personeel

AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | Oostkamp | t 050 83 31 09 | f 050 82 66 76 personeelsdienst@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur na afspraak

g) Secretariaat

AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | Oostkamp | t 050 83 31 00 | f 050 82 66 76 secretariaat@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en na afspraak

h) Technische Ondersteuning (gebouwen,… )

Stationsstraat 150 | Oostkamp | t 050 83 31 50 | f 050 82 72 09 gebouwen@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur | na afspraak

5. Provincie diensten

www.west-vlaanderen.be l Kabinet van de provinciegouverneur Paul Breyne Burg 3 | 8000 Brugge | t 050 40 58 11 | f 050 40 58 00

27


Overzicht diensten 28

l Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 | 8200 Sint-Andries | t 050 40 31 11 | f 050 40 31 00 • Kabinetten van de gedeputeerden t 050 40 31 11 | f 050 40 31 00 • Kabinet van de provinciegriffier t 050 40 73 15 | f 050 40 73 00 • Diensten : Griffie, Organisatie en HRM, Communicatie, Internetontwikkeling, ICTprojectcoördinatie, Datawarehousing, Informatietechnologie, Cultuur, Huishoudelijke dienst, Europese programma’s, Externe relaties, Gebiedsgerichte werking, Financiën, Milieu, Natuur- en Waterbeleid, Groendienst, Vergunningen, Personeel, Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, Welzijn l Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31 | 8200 Sint-Andries | t 050 40 34 61 | f 050 40 31 01 Diensten : Grafische dienst, School voor Bestuursrecht vzw, WIVO, Schakel tussenmens en bestuur l Provinciehuis Boeverbos – Filiaal II Kerkhofstraat 1 | 8200 Sint-Andries | t 050 30 31 11 | f 050 30 31 00 Diensten : Westkans : t 050 40 73 73 | f 050 71 00 43 | info@westkans.be l Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries | t 050 40 71 87 | f 050 71 94 06 Diensten : Economie, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen l Provinciehuis Abdijbeke Abdijbekestraat 9 | 8200 Sint-Andries | t 050 40 71 12| f 050 40 71 00 Diensten : Ruimtelijke Planning en Mobiliteit, Beheerscontrole-audit, Provinciebelastingen, Gebouwen, Contracten, overheidsopdrachten en patrimonium, gebouwen, Waterlopen (noord), Wegen (noord). l Dienst Sport Doornstraat 114 | 8200 Sint-Andries | t 050 40 76 86 | f 050 40 76 87 sport@west-vlaanderen.be l Archiefdienst Gistelse Steenweg 528 | 8200 Sint-Andries | t 050 40 72 90 | f 050 34 90 79 archiefdienst@west-vlaanderen.be | www.west-vlaanderen.be/archiefdienst Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur l Informatiecentrum Tolhuis Jan Van Eyckplein 2 | 8000 Brugge | t 0800 20 021 | f 050 40 74 75 provincie@west-vlaanderen.be Openingsuren  : maandag tot en met vrijdag : van 9 tot 17 uur | dinsdag van 9 tot 18 uur | zaterdag van 9 tot 12 uur • Europe Direct t 050 40 33 99 | f 050 40 74 76 | europedirect@west-vlaanderen.be Openingsuren  : Weekdagen : van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur | dinsdag tot 18 uur | zaterdag van 9 tot 12.30 uur. l Provinciale bibliotheek en documentatiecentrum Afdeling welzijnszorg, Beeldbank West-Vlaanderen, Toneelfonds en Westflandrica t 050 40 74 61 | bibadm@west-vlaanderen.be Openingsuren  : maandag : van 13.30 tot 17 uur dinsdag tot donderdag : van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur vrijdag : van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 18 uur zaterdag van 9 tot 12 uur

6. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Infolijn : 1700 | www.vlaanderen.be


1. Verhuizen a) Adreswijziging

l verhuis naar en binnen Oostkamp aanmelden aan het loket Burgerzaken in Oostkamp of Ruddervoorde meebrengen : de identiteitskaart van elk lid van het gezin dat van adres wijzigt (eventueel identiteitsbewijs voor kinderen beneden de 12 jaar) l verhuis naar een andere gemeente aanmelden bij de dienst bevolking van de nieuwe gemeente binnen de 8 werkdagen meebrengen : de identiteitskaart van elk lid van het gezin dat van adres wijzigt (eventueel identiteitsbewijs voor kinderen beneden de 12 jaar) l verhuis naar het buitenland aanmelden aan het loket Burgerzaken in Oostkamp of Ruddervoorde meebrengen : de identiteitskaart van elk lid van het gezin dat van adres wijzigt (eventueel identiteitsbewijs voor kinderen beneden de 12 jaar)

Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur na afspraak

Wonen en omgeving

Wonen en omgeving

Dienst Burgerzaken : Riderfort | Sportstraat 2 | Ruddervoorde t 050 27 73 98 | f 050 27 63 95 afdeling.ruddervoorde@oostkamp.be

b) Huisnummering

Voor de toekenning van een huisnummer is het verplicht vooraf contact op te nemen met de dienst Burgerzaken. Huisnummers zijn te verkrijgen aan het loket.

c) Vreemdelingen

Vreemdelingen die zich in Oostkamp komen vestigen of er als toerist wensen te verblijven, moeten • zich binnen de 3 werkdagen na aankomst laten inschrijven bij de dienst Burgerzaken. • zich persoonlijk aanmelden. meebrengen : identiteitsdocumenten en minimum 2 pasfoto’s.

2. Bouwen en verbouwen a) Inlichtingen en bouwaanvragen

De algemene regel : een stedenbouwkundige vergunning is nodig voor • het bouwen, afbreken, herbouwen, verbouwen (zowel buiten als binnen een gebouw) van een constructie • het ontbossen, vellen van hoogstammige bomen • reliëfwijzigingen • gebruikswijzigingen • publiciteitsborden of uithangborden • aanleggen van recreatieve terreinen waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad. Voor de meeste bouwvergunningen is een architect vereist, maar er zijn vrijstellingen. Sinds 1 december 2010 kunnen bepaalde werken ook geregeld worden via een melding. Voor bepaalde werken is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Contact, meer info en formulieren : dienst Ruimtelijke Ordening en de website van de Vlaamse overheid www.ruimtelijkeordening.be

Dienst Ruimtelijke Ordening : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 13 | f 050 82 66 76 ruimtelijkeordening@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

29


Wonen en omgeving

b) Premies en toelagen

l Zonne-installaties Toelage voor particulieren voor het plaatsen van een systeem om sanitair water of gebouwen op te warmen op basis van zonne-energie of het plaatsen van een fotovoltaïsch element. Meer info en aanvragen : dienst Milieu. l Eigen waterbevoorradingsinstallatie of infiltratievoorziening Meer informatie : zie Wonen en Omgeving > Voorzieningen > Water p. 40 l Huisvestingspremies. De gemeentelijke premies zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de premies van het Vlaams Gewest en de Provincie en bestaan uit een percentage ervan. • Beveiliging tegen inbraak (aanvraag indienen bij de politie) • Kwaliteitsverbeteringwerken aan zeer bescheiden woningen (aanvraag indienen bij de dienst Ruimtelijke Ordening) • Aanvullende premie op renovatiepremie of verbeterings- en aanpassingspremie van de Vlaamse overheid of een provinciale premie (aanvraag indienen bij de dienst Financieel Beheer) • Verharden private toegangswegen (aanvraag indienen bij dienst Publieke Ruimte)

a) Premies en Toelagen

Dienst Ruimtelijke Ordening : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 13 | f 050 82 66 76 ruimtelijkeordening@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Voor informatie over de premies van het Vlaams gewest, de provincie West-Vlaanderen,… kunt u terecht op www.premiezoeker.be of bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

3. Wonen en verhuren

Dienst Milieu : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Wat : installatiepremie of huurpremie bij het betrekken van een aangepaste woning (Vlaams gewest) Meer info : www.premiezoeker.be of dienst Ruimtelijke Ordening.

Dienst Financieel Beheer : Gemeentehuis | Gemeentplein 1 t 050 83 31 60 | f 050 82 66 75 financieelbeheer@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

b) Inspectie en controle

Wat : het opsporen, verbaliseren en vervolgen van stedenbouwkundige misdrijven. Meer info : Inspectie RWO West-Vlaanderen (ruimte, wonen en erfgoed) West-Vlaanderen | Werkhuisstraat 9 | 8000 Brugge | t 050 44 28 01 | 050 44 28 13 inspectie.westvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

c) Sociale Huisvesting

Wat : verhuur diverse woningen aan gezinnen die moeilijk een huurwoning vinden | samenwerkingsakkoord tussen OCMW en het sociaal verhuurkantoor ‘Sovekans’ Meer info : t 050 28 01 78 | f 050 28 01 78 | sociale.dienst@ocmw-oostkamp.be www.vmsw.be

d) Ongezonde, onbewoonbare, bouwvallige en verkrotte woningen

Meer info : Inspectie RWO West-Vlaanderen | Werkhuisstraat 9 | 8000 Brugge t 050 44 28 01 | 050 44 28 13 | inspectie.westvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

e) Kadaster

30

Wat : informatie over eigenaar van een bepaald perceel grond of gebouw, de oppervlakte, het perceelnummer en kadastraal inkomen of een uittreksel uit het kadastraal plan en/of legger Meer info : Gewestelijke Directie van het Kadaster | Koning Albert I-laan 1/5 bus 3 | 8200 Brugge

Dienst Publieke Ruimte : Stationsstraat 150 t 050 83 31 51 | f 050 82 72 09 wegen@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur ‘s namiddags na afspraak


Dienst uittreksels : t 02 578 23 00 | f 02 579 79 57 dir.kad.west- vl.uittreksels@minfin.fed.be Loket-inlichtingen : t 02 575 12 09 Openingsuren : maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Tijdens de schoolvakanties ‘s namiddags gesloten. Wat : Voor uitleg en bezwaren i.v.m. het kadastraal inkomen. Voor de aangifte van de ingebruikneming van een nieuwbouw of herbouw en de voltooiing van de verbouwingen of transformaties. Meer info : Antenne 303 – controle kadaster Brugge 2 | Koning AlbertI-laan 1/5 bus 3 8200 Brugge | t 02 577 67 80 | f 02 579 66 31 contr.kad.brugge2@minfin.fed.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur | na afspraak.

f) Conformiteitsattest

Verhuurders moeten aan de hand van een conformiteitattest aantonen dat hun woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. Dit attest moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (dienst Ruimtelijke Ordening).

g) Hypotheekkantoor

Wonen en omgeving

Dienst Ruimtelijke Ordening : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 13 | f 050 82 66 76 ruimtelijkeordening@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Wat : inlichtingen in verband met hypotheken en notariële akten Meer info : het Eerste Hypotheekkantoor | G. Vincke-Dujardinstraat 4 | 8000 Brugge t 050 32 91 23 | f 050 32 96 29 Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur.

h) Registratiekantoor

Wat : registratie van een contract, huurcontract, muurovername of overeenkomst Meer info : het Registratiekantoor (kantoor 3) | Gulden Vlieslaan 36 | 8000 Brugge t 050 44 74 90 | f 050 44 74 89 Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur.

4. Onderhoud wegen en openbare werken a) Gemeentelijke wegen

Informatie en/of klachten over de (her)aanleg, verbeteringswerken of herstellingswerken van gemeentelijke wegen, bruggen, voetpaden, riolering, waterlopen,… : dienst Publieke Ruimte

b) Gewestwegen

l Aanleg en onderhoud wegdek De gewestwegen worden onderhouden door de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest. • Hoofdzetel Wegen en Verkeer West-Vlaanderen | Markt 1 | 8000 Brugge t 050 44 11 20 | f 050 34 23 81 | wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be wegen.vlaanderen.be. • Aanleg en onderhoud : t 050 44 11 11 | f 050 34 23 81 • Vergunningen, toelatingen en schade : Sectie Exploitatie en Beheer | Rijselstraat 231 8200 Brugge | t 050 30 11 40 | f 050 30 11 30 • Wegentelefoon : t 0800 12 666 (voor alle ongemakken langs gewestwegen) Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 16 uur.

Dienst Publieke Ruimte : Stationsstraat 150 t 050 83 31 51 | f 050 82 72 09 wegen@oostkamp.be openbarewerken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur ‘s namiddags na afspraak

31


Wonen en omgeving

l Groenonderhoud gewestwegen Door een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de gemeente wordt het groenonderhoud van de gewestwegen in Oostkamp door de gemeente uitgevoerd. De onderhoudswerken betreffen het maaien van bermen en grachten en taluds, veiligheidsmaaien tussen 15 april en 15 juni, het maaien van gazons en parkzones binnen de bebouwde kom, het onderhoud van beplanting, verwijderen van zwerfvuil langs de gewestwegen.

Dienst Publieke Ruimte : Stationsstraat 150 t 050 83 31 51 | f 050 82 72 09 groen@oostkamp.be | mobiliteit@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur ‘s namiddags na afspraak

c) Signalisatie

Meer info over weg- en verkeerssignalisatie en straatnaamborden : dienst Publieke Ruimte

d) Groenzones, sportvelden en speelpleinen

Meer info over onderhoud/inrichting : dienst Publieke Ruimte

e) Straatverlichting

Meldingen van storingen of defecten : t 0800 635 35 (24u/24u – 7 dagen op 7) of www.straatlampen.be. Steeds de volledige adresgegevens van de lamp en zo mogelijk ook het identificatienummer van de paal vermelden, waarna het defect zo snel mogelijk wordt hersteld.

f) Monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappelijk erfgoed, archeologisch en varend erfgoed

Het beleid rond het onroerend erfgoed (beheer en beschermen) wordt uitgevoerd door Ruimte en Erfgoed, afdeling West-Vlaanderen – Onroerend Erfgoed. Meer info : Ruimte en Erfgoed, afdeling West-Vlaanderen – Onroerend Erfgoed Werkhuisstraat 9 | 8000 Brugge | t 050 44 28 11 | f 050 44 28 13 ruimte.erfgoed.wvl@rwo.vlaanderen.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

5. Mobiliteit en verkeer a) Rijbewijs

Om een rijbewijs te bekomen moet u uw identiteitskaart en 2 recente pasfoto’s meebrengen naar het loket Burgerzaken. Indien het een duplicaat betreft, moet het attest van verlies of diefstal afgeleverd door de lokale politie eveneens meegebracht worden.

b) Fiets merken

Bij de dienst Publieke Ruimte elke 1e woensdag van de maand van 13 tot 15.30 uur. Identiteitskaart meebrengen. Geregeld doet ook de politie markeeracties.

Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur na afspraak

c) Openbaar vervoer

32

l Trein Algemeen infonummer voor informatie over dienstregelingen en tarieven : t 02 528 28 28 Info : www.nmbs.be (My Train Info en sms 2828), www.hetstation.be en www.railtime.be l Bus De Lijn West-Vlaanderen | Nieuwpoortsesteenweg 110 | 8400 Oostende | t 059 56 52 11 f 059 56 52 12 | wvl@delijn.be | www.delijn.be

Dienst Publieke Ruimte : Stationsstraat 150 t 050 83 31 51 | 050 82 72 09 mobiliteit@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur ‘s namiddags na afspraak


Abonnementen en info : de lijnwinkels (Stationsplein in Brugge en G. Roelandtsplein 15 in Assebroek) Info dienstregeling, tarieven, enz. : t 070 22 02 00

Wonen en omgeving

l

Belbus

t 059 56 52 56 (doven, slechthorenden en mensen met een afasie kunnen per fax reserveren : f 059 56 52 36) De belbuscentrale is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 6.30 tot 19 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen van 8 tot 19 uur. Bel één dag of minimum 2 uur op voorhand. U moet volgende gegevens doorgeven : uw naam, dag en gewenste uur van vertrek, gemeente, op- en afstaphalte. De centrale deelt mee wanneer de bus langskomt aan de vertrekplaats.

d) Verkeerscommissie

De verkeerscommissie geeft advies aan het College van Burgemeester en Schepenen in verband met zaken rond verkeer en mobiliteit. De leden zijn afgevaardigden van een politieke partij, een scholengroep, middenstand, landbouw,… Contact : zie Bestuur en Beleid > Adviesraden en Commissies p. 18

e) Wegvergunningen – inname openbare weg

College van Burgemeester en Schepenen : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be

Wanneer een bepaald gedeelte van het openbaar domein wordt ingenomen om welke reden ook, moet minstens 1 maand vooral een vergunning aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Hierbij worden eveneens het plaatsen van een container op de openbare weg en de aanvragen voor een vergunning tot het inrichten van sportwedstrijden op de openbare weg bedoeld.

6. Afval a) Huisvuilophaling en afvalkalender

Ieder jaar wordt aan ieder gezin een gedetailleerde afvalkalender bezorgd met de concrete data van alle ophalingen. Deze afvalkalender kunt u ook vinden op www.oostkamp.be. Daarnaast zijn er ook selectieve ophalingen van papier en karton, PMD (Plastiek flessen, Metaalverpakkingen en Drankkartons) (2 keer per maand), klein gevaarlijk afval (KGA) (2 keer per jaar), tuinafval en bundels snoeiafval (2 keer per maand van maart tot november). Meer info : dienst Milieu.

Dienst Milieu : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

b) Grof huisvuil

Naast de gewone huisvuilophaling is er vier keer per jaar een ophaling van het grof huisvuil en schroot, op telefonische afroep bij IVBO (t 050 45 63 11).

c) Glascontainers

Er zijn glascontainers te vinden op het Kerkplein te Hertsberge, de parking van De Wara te Waardamme, het Baliebrugplein, de Kattestraat, de Lindenstraat, de Boterbloemstraat, het Kanunnik Duboisplein, Pastorieplein, het Sint-Elooisplein, de parkings van Delhaize en van drankcentrale Reso-Notterdam en aan het station. Meer info : dienst Milieu.

d) Containerparken

De containerparken staan in voor de selectieve inzameling van huishoudelijke afval-

33


Wonen en omgeving 34

stoffen. Alle ingezamelde afvalstoffen worden in grote mate gerecycleerd en hergebruikt, slechts een kleine fractie wordt gestort of verbrand. De Oostkampse containerparken zijn diftar-parken. Bij een diftar-park is de aanbreng van afvalsoorten te betalen volgens de aangebrachte hoeveelheid. Het gewone dagelijkse afval is gratis en de gebruiker betaalt voor die soorten afval die duurder zijn om te verwerken.

l Praktische info Toegang tot de gemeentelijke containerparken kan enkel door een identiteitskaart of verblijfskaart voor vreemdelingen met een domicilieadres in Oostkamp, of een badge. Eigenaars van tweede verblijven in Oostkamp of ondernemers met een vestiging in Oostkamp kunnen een gratis toegangsbadge verkrijgen bij de dienst Milieu. Een toegangsbadge die tijdelijk toegang geeft tot de parken moet schriftelijk aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Voor deze badge moet een waarborg betaald worden. Het aanvoeren van gesorteerd afval mag in voertuigen tot max. 7,5 ton, met een totaal maximaal brutogewicht van 9,5 ton. U mag maximaal 3 m3 aanvoeren. De parkwachters zijn aangesteld om de gebruikers informatie en aanduidingen te geven en op het reglement toe te zien. Zij hebben het recht om te informeren naar de identiteit van iedere gebruiker en hun instructies moeten strikt opgevolgd worden. l Containerpark Siemenslaan (gratis en te betalen afvalsoorten) Siemenslaan | t 050 84 03 22 Openingsuren : dinsdag, woensdag en vrijdag : 14 - 18 uur (van maart t.e.m. oktober) 14 - 17 uur (van november tot en met februari) donderdag : 08 - 12 uur zaterdag : 08 - 14 uur l Containerpark De Leiteweg (enkel gratis afvalsoorten) De Leiteweg | t 050 28 16 79 Openingsuren : maandag en donderdag 14 - 18 uur (van maart t.e.m. oktober) 14 - 17 uur (van november tot en met februari) donderdag : 08 - 12 uur zaterdag : 08 - 14 uur l Gratis afvalsoorten • Klein Gevaarlijk Afval (niet in De Leiteweg) • Batterijen • TL-lampen • Hol glas • Elektrische en elektronische apparaten (beperkt tot 3 stuks / dag) • Frituurvet • Frituurolie • Afvalolie • PMD • Papier en Karton • Harde plastic voorwerpen (beperkt tot plastic tuinmeubelen, buitenspeelgoed en plastic bakken en kratten) • Verpakkingsfolies (winkelzakjes, krimpfolies, …) • Plastic bloempotjes, plantentrays en plantenschalen • Oude metalen • Autobanden (beperkt tot 4 stuks per jaar per gezin) • Piepschuim • Textiel • Kringloopgoederen

College van Burgemeester en Schepenen : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be


Wonen en omgeving

l Tuinafval Tuinafval kan in kleine hoeveelheden gratis aangeleverd worden. Dit is beperkt tot 2 voorgeschreven herbruikbare zakken per dag en per gezin. De zakken zijn te verkrijgen op de containerparken en op de dienst Financieel Beheer. Kostprijs : 1 euro / 2 zakken. Tuinafval, meer dan de 2 voorgeschreven zakken, kan ook aangeleverd worden op het containerpark De Leite mits de aankoop van een waardekaart van 7 euro. Deze kaart kan zowel betaald worden of een omzetting zijn van het forfait op het containerpark. De kaart kan aangekocht worden bij de dienst Financieel Beheer, dienst Milieu en in Riderfort. l Te betalen afvalsoorten : • grof brandbaar afval • alle vormen van bouw- en sloopafval (ook gyproc, vlak glas, houtafval & asbestcement) • tuinafval (behalve tuinafval in de twee voorgeschreven herbruikbare zakken dat gratis aangeleverd kan worden) • snoeiafval (gebonden aanleveren) • boomwortels • afvalbanden uit de landbouw • afdekfolie uit de landbouw (mag enkel in de maanden mei, oktober en december aangevoerd worden). De folie moet gebonden zijn. Kostprijs : 0.01 euro/kg zuivere steenbrokken 0.05 euro/kg tuinafval,bouw-en sloopafval en afdekfolie 0.10 euro/kg grof brandbaar vuil 0.15 euro/afvalband landbouw l Asbestcement Asbestcement is een betalende fractie, maar op de ophaaldagen van Klein Gevaarlijk Afval mag er per gezin gratis tot maximum 10 stuks asbestcement dakbedekking afkomstig van particuliere woningen op de parken aangebracht worden. l Ondernemingsafval Ondernemers mogen afvalfracties die vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval aanbrengen (behalve vormen van klein gevaarlijk afval en voertuigbanden) en dit mits gebruik te maken van een badge voor ondernemers. l Tegemoetkoming in de kostprijs van containerparken : Er is een vrijstelling van betaling voorzien van 7 euro per gezinslid op jaarbasis (toestand 1 januari). Dit komt erop neer dat bijvoorbeeld een gezin met 4 personen per 1 januari voor 28 euro te betalen afvalsoorten gratis mag aanbrengen. Deze forfaits vervallen per 31 december van ieder jaar

Dienst Milieu : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Dienst Financieel Beheer : Gemeentehuis | Gemeentplein 1 t 050 83 31 60 | f 050 82 66 75 financieelbeheer@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

e) Groenafval

l Composteren Zelf composteren biedt een duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor groen- en keukenafval. In een compostvat of -bak kunt u groente-, fruit- en tuinafval, grasmaaisel, koffiefilters en theezakjes, verwelkte bloemen enz. kwijt. Compostvat : 10 euro/stuk en kan verkregen worden in het containerpark. Compostbak : inhoud van 1m³ en kost 30 euro/stuk en kan worden verkregen in het containerpark. Er worden ook regelmatig compostdemonstraties georganiseerd op de containerparken.

35


Wonen en omgeving

l Aan huis opgehaald Snoeihout : in bundels aangeboden : max. 20 stuks, max. 1 meter lang, max. 0,50 meter diameter. Samengebonden met natuurtouw, nooit met metaaldraad of kunststoftouw. Fijn tuinafval (enkel gras, bladeren, haagscheersel, bloemen- en plantenresten) mag enkel aangeboden worden in reglementaire tuinafvalzakken of een rolcontainer van IVBO. Keukenafval mag onder geen beding aangeboden worden. De voorgeschreven zakken zijn verkrijgbaar in de dienst Financieel Beheer (Gemeentehuis), Loketdienst Ruddervoorde (Riderfort), bibliotheekfilialen en diverse handelszaken. Rolcontainers : te verkrijgen bij IVBO, meer info : t 050 45 63 11.

f) Kringloopgoederen

Veel van de afgedankte goederen die meegegeven worden met de grofvuilophaling of op het containerpark belanden, kunnen nog gebruikt worden. Wie telefoneert naar het kringloopcentrum (t 050 34 94 00) kan nog te gebruiken afgedankte goederen gratis laten afhalen. Er mogen ook zelf goederen gebracht worden naar De Kringwinkel | Langestraat 169-171 | Brugge | van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Zij kunnen ook naar het containerpark gebracht worden in de daarvoor geplaatste container. Meer info : www.klctrad.be | www.uwkringding.be

Dienst Financieel Beheer : Gemeentehuis | Gemeentplein 1 t 050 83 31 60 | f 050 82 66 75 financieelbeheer@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Dienst Burgerzaken : Riderfort | Sportstraat 2 | Ruddervoorde t 050 27 73 98 | f 050 27 63 95 afdeling.ruddervoorde@oostkamp.be

g) Vuilniszakken

De verschillende soorten afvalzakken zijn te koop op de dienst Financieel Beheer, Loketdienst Ruddervoorde (Riderfort), in de bibliotheekfilialen en bij verschillende Oostkampse winkeliers.

Gratis vuilniszakken

Gezinnen die voor personen zorgen die om medische redenen extra vuilniszakken nodig hebben (incontinente personen, stomapatiënten en personen aan de nierdialyse) en gezinnen met 3 kinderen of meer die kinderbijslag genieten, hebben recht op jaarlijks gratis huisvuilzakken (20 grote of 40 kleine en 20 PMD-zakken). Deze vuilniszakken kunnen afgehaald worden op de dienst Financieel Beheer. Om de extra vuilniszakken om medische redenen te bekomen, is een medisch attest nodig. De extra vuilniszakken voor gezinnen met drie kinderen of meer worden aan de hand van een stortingsbewijs van de kinderbijslag afgeleverd.

7. Milieu a) Milieuvergunningen

36

Info over welke bedrijven, activiteiten of inrichtingen er vergunnings- of meldingsplichtig zijn en inzage in alle milieuvergunningen (VLAREM-vergunningen maar ook de vroegere exploitatievergunningen, lozingsvergunningen, grondwaterwinningen enz..) Aanvraagformulieren Wat : een nieuwe of gewijzigde milieuvergunning, openbare onderzoeken i.v.m. aanvragen, beroepsprocedures, enz. Vergunningsaanvragen klasse 2 en meldingen (klasse 3-inrichtingen, overname van vergunde klasse 2-inrichtingen, kleine veranderingen aan vergunde klasse 2-inrichtingen) moet u richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor inlichtingen en formulieren i.v.m. klasse 1-inrichtingen kunt u terecht bij de Deputatie van West-Vlaanderen. Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 | 8200 Sint-Andries | t 050 40 31 11 | f 050 40 31 00.

Dienst Milieu : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

College van Burgemeester en Schepenen : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be


l Kleine landschapselementen Wat : subsidie voor de aanleg en/of het onderhoud van heggen, hagen, houtkanten, knotbomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden in landelijk gebied. l Milieu- en natuureducatieve activiteiten Wat : subsidie voor het organiseren van natuureducatieve wandelingen, tentoonstellingen, drukwerk, enz. l Zonne-installaties Wat : toelage voor particulieren voor het plaatsen van een systeem om water op te warmen op basis van zonne-energie, of elektriciteit op te wekken door het plaatsen van een fotovoltaïsche elementen.. l Inzaai groenbedekkers Wat : aanvullende ondersteuning aan landbouwers die in het najaar groenbemesters inzaaien zodat het veld niet braakliggend de winterperiode ingaat, ter voorkoming van erosie. l Milieu-educatieve wandelingen en tentoonstellingen Wat : subsidie voor het organiseren van natuureducatieve wandelingen, tentoonstellingen, drukwerk, enz. Aanvragen te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. l Eigen waterbevoorradingsinstallatie of infilratievoorziening Meer informatie : zie Wonen en Omgeving > Voorzieningen > Water p. 40

c) Natuurbehoud & Landschapsbeheer

De gemeente staat in voor natuurbehoud en landschapsbeheer : wegbermbeheer, bosbeheer domeinen Zorgvliet en Nieuwenhovebos, soortbescherming, wettelijke plantafstanden en uitvoering van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. Aanvragen voor een natuurvergunning moeten ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Meer info : dienst Milieu of Agentschap voor Natuur en Bos | Zandstraat 255 bus 3 | 8200 Brugge | t 050 45 41 76 | f 050 45 41 75 | wvl.anb@vlaanderen.be www.natuurenbos.be | na afspraak

Dienst Milieu : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Loket Lokale Economie en Landbouw : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 23 | f 050 82 66 76 economie@oostkamp.be landbouw@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Wonen en omgeving

b) Toelagen

College van Burgemeester en Schepenen : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be

d) Meldingen en hinder

Dringende problemen en klachten kunnen gemeld worden bij de politie - t 050 82 08 00. Voor meldingen i.v.m. milieu, natuur en landschap kan u ook terecht bij de dienst Milieu. Voor algemene vragen over natuurbehoud, bosdecreet en jachtwetgeving : Agentschap voor Natuur en Bos | Zandstraat 255 bus 3 | 8200 Brugge | t 050 45 41 76 f 050 45 41 75 | wvl.anb@vlaanderen.be | www.natuurenbos.be | Bezoek na afspraak

e) Milieuraad

De MINA-raad (Milieu- en Natuurraad) geeft adviezen over het milieubeleid in de gemeente, op vraag van het College of op eigen initiatief. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties, beroepsgroepen en beroepsorganisaties (landbouwers, middenstand, domeineigenaars), onafhankelijke burgers en afgevaardigden van de politieke fracties vertegenwoordigd in de Gemeenteraad. Naast de bijeenkomsten zet de MINA-raad ook informatiemomenten op en worden initiatieven naar de bevolking toe ondersteund, o.a. de succesvolle “Energiejacht”. Contact : zie Bestuur en Beleid > Adviesraden en Commissies p. 18

37


Wonen en omgeving

8. Natuur en Bos a) Bossen

• ‘Nieuwenhovebos’, gemeentelijk bos, bereikbaar via Nieuwenhovelaan en Waterstraat • Domein ‘Zorgvliet’, gemeentelijk bos, bereikbaar via de Kortrijksestraat te Ruddervoorde • ‘Kampveld’, domeinbos, bereikbaar via Waterstraat en Papenvijverstraat te Oostkamp. • Doeveren, privaat natuurreservaat, bereikbaar via Sijslostraat te Waardamme

De bossen zijn enkel toegankelijk op de dreven voor voetgangers tussen zonsopgang en -ondergang. Verboden toegang voor fietsers, bromfietsers, ruiters, auto’s, enz... Honden moeten aan de leiband. Toegang enkel op de paden, de percelen mogen niet betreden worden zonder toelating (uitzondering : speelbos ten westen van de Hertendreef - aangeduid met borden). Afwijkingen op deze bepalingen voor wandeltochten en organisaties in de gemeentelijke bossen kunnen onder voorwaarden toegestaan worden door het College van Burgemeester en Schepenen na advies van de Afdeling Natuur en Bos. Voor het domein Kampveld kunnen vragen gesteld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos | Zandstraat 255 bus 3 | 8200 Brugge.

b) Natuurreservaten

• Bosreservaat Rooyveld : Rooiveldstraat, Waardamme (niet toegankelijk) • Erkend Natuurreservaat Leiemeersen : Westdijk langs het kanaal (alleen toegankelijk onder begeleiding) • Natuurreservaat de Warandeputten : Westdijk langs het kanaal (vrij toegankelijk) • Natuurreservaat Doeveren : omgeving Sijslostraat Waardamme (beperkt toegankelijk bos)

9 Veiligheid a) Brandweer

l

Dringende oproepen : 100 of 112 of 050 84 16 66 Niet-dringende oproepen, informatie, administratieve diensten, preventie : t 050 84 03 61 Hoofdpost Oostkamp Siemenslaan 8 | Oostkamp | t 050 84 03 61 | f 050 84 05 63 brandweerkazerne@oostkamp.be Voorpost Ruddervoorde Hofstraat 26 | Ruddervoorde | t 050 28 05 84 (niet-dringende oproepen) | f 050 84 05 63 Brandweercommandant : Kpt. Jan Lescouhier jan.lescouhier@oostkamp.be

Opdrachten :

• Brandbestrijding en brandvoorkoming. • Technische hulpverlening : verkeersongevallen, opkuisen van wegdek, verdelgen van wespennesten, bevrijden van geknelde slachtoffers, gaslek.

38

l Tussenkomsten (mits betaling) : • Verdelgen van wespennesten : 15 euro (deelname in de kosten) • Waterlevering : forfaitprijs van 125 euro per tankwagen (8000 liter) • Opkuisen van het wegdek

College van Burgemeester en Schepenen : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be


b) Politie

l Politiezone Het Houtsche : Oostkamp maakt deel uit van de politiezone Het Houtsche, samen met de gemeenten Beernem en Zedelgem. www.hethoutsche.be | politie@hethoutsche.be Adres : Siemenslaan 6 | Oostkamp | t 050 82 08 00 | f 050 25 26 87 l Contactpersonen Korpschef : Eddy Van Daele t 050 82 08 00 | f 050 25 26 85 Verantwoordelijke commissaris : Eva De Gersem t 050 82 08 00 | f 050 25 26 87 | eva.degersem@hethoutsche.be Vanaf 1 juli 2011 : Verantwoordelijke commissaris : Alain Van Acker t 050 82 08 00 | f 050 25 26 87 | alain.van.acker@hethoutsche.be l Diensten • Recherche : Verantwoordelijke commissaris : Idès Vankeirsbilck t 050 82 08 00 | f 050 25 26 70 • Stafdiensten : t 050 82 08 00 | f 050 25 26 85 • Zorgteam : Een team van politiemensen zorgt voor crisishulpverlening aan slachtoffers van misdrijven alsook in het kader van de jeugd- en gezinsproblematiek Coördinator : hoofdinspecteur Stefanie Vandaele t 050 82 08 00 | f 050 25 26 85. • Het onthaal - alle niet-dringende aangiften, klachten of meldingen - afgifte van gevonden voorwerpen (deze gevonden voorwerpen worden nadien bijgehouden door de dienst Burgerzaken waar ze opgehaald kunnen worden door de eigenaar) - wapens : alle inlichtingen over wapens en de reglementering kan men verkrijgen bij de politie. - aanvraag vakantietoezicht op de woningen - aanvraag advies inbraakbeveiliging woning • De interventie De interventie is zonaal georganiseerd en werkt 24/24 uur. Deze dienst komt tussen voor alle dringende politionele interventies en is oproepbaar via t 101. • Wijkdienst - toezicht op de naleving van het gemeentelijk politiereglement zoals : problemen in verband met orde en rust, achterlaten van vuilnis, aanplakkingen, onregelmatige bouwwerken, vandalisme - sociale problemen in gezinnen of woonomgeving, jeugdproblematiek - toezicht en onderzoek bij woonstveranderingen - dierenbescherming - oostkamp@hethoutsche.be

Wonen en omgeving

• Ledigingwerken (o.a. bij lek in eigen installatie of slecht gedichte kelder) • Verwijderen van bomen op de openbare weg, die eigendom zijn van particulieren • Afdekken of beschermen van woningen • Bewaking vuurwerk : forfaitprijs van 125 euro • Overbrengen van overleden personen in opdracht van de verbaliserende overheid : forfaitprijs van 100 euro • Verlenen brandpreventie-advies of -verslag : prijs volgens type gebouw of opdracht

39


Wonen en omgeving

• Wijkagent & regio Iris Bamelis : Oostkamp centrum Mieke Heyns : Oostkamp centrum Rudy Dewaele : Hertsberge, Moerbrugge Marc Geldof : Moerbrugge, Hertsberge Luc Nys : Ruddervoorde Chris Schepens : Ruddervoorde Jan Dendooven : Nieuwenhove, Waardamme, Waaroost  Luc Talloen : Waardamme, Waaroost, Nieuwenhove 

Telefoonnummer 0492 27 30 36 0492 27 30 37 0492 27 30 38 0492 27 30 39 0492 27 30 40 0492 27 30 41 0492 27 30 42 0492 27 30 43

    

Marc Geldof Inspecteur

 

Iris Bamelis Inspecteur

Mieke Heyns Inspecteur

       

Jan Dendooven Inspecteur

  Luc Talloen Inspecteur

       

Rudy Dewaele Inspecteur

    

40

Luc Nys Inspecteur

Chris Schepens Inspecteur

• Verkeersdienst Verantwoordelijke hoofdinspecteur : Koen Deblauwe t 050 82 08 00 | f 050 25 26 85 | verkeerscel@hethoutsche.be - onbeheerde achtergelaten auto’s of moto’s - opleiding gemachtigde opzichters en signaalgevers - verkeersvoorlichting, verkeersreglementering, verkeerstoezicht Openingsuren : Van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Op zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur Buiten de diensturen en voor zeer dringende gevallen : t 101


Aids- en Soatelefoon....................................................................................... 078 15 15 15 Amnasty International Vlaanderen................................................................ 03 271 16 16 Autisme-telefoon............................................................................................. 078 15 22 52 Anonieme Alcoholisten................................................................................... 03 239 14 15 Antigifcentrum................................................................................................. 070 245 245 Brandweer........................................................................................................ 100 of 112 (gsm) Brandwondencentrum (Gent). ........................................................................ 09 332 34 90 Card Stop.......................................................................................................... 070 34 43 44 Child Focus (vermiste en seksueel uitgebuite kinderen)..................................... 116 000 Civiele Bescherming........................................................................................ 03 653 24 22 Diabetes infolijn............................................................................................... 0800 96 333 Dopinglijn.......................................................................................................... 0800 30 201 Druglijn (elke werkdag van 12 tot 21 uur, zaterdag van 15 tot 21 uur). .................. 078 15 10 20 Eurocross.......................................................................................................... 02 272 09 00 Europees noodnummer.................................................................................. 112 GAIA.................................................................................................................. 02 245 29 50 Gasreuk............................................................................................................. 0800 650 65 Holebifoon (maandag en donderdag van 18.30 tot 21.30 uur, op woensdag van 15.30 tot 21.30 uur, niet op feestdagen).................................... 0800 995 33 Kankerinfo • Kankerfoon (weekdagen van 9 tot 13 uur, maandag van 9 tot 19 uur) .............. 0800 158 00 • Vlaamse kankertelefoon (elke werkdag van 9 tot 17 uur)............................... 078 15 01 51 Kinder- en Jongerentelefoon . ....................................................................... 102

Wonen en omgeving

c) Noodnummers

(elke dag van 16 tot 22 uur, niet op zon- en feestdagen)

Meldpunt bejaardenmishandeling................................................................. 078 15 15 70 Politie................................................................................................................. 101 of 112 (gsm) Rode Kruis......................................................................................................... 105 Teleblok............................................................................................................. 0800 131 44 Tele-onthaal...................................................................................................... 106 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling................................................... 0800 970 79 Vlaams Kruis Brugge....................................................................................... 050 33 01 01 Vlaams Kruis (secretariaat)............................................................................... 050 34 42 73 Vlaamse Wegentelefoon................................................................................. 0800 122 66 Wachtdienst apothekers ................................................................................ 0900 105 00 Wachtdienst geneesheren ............................................................................. 078 15 15 90 - maandag tem vrijdag morgen : telkens van 19 uur tot 8 uur - Vrijdagavond tem maandagmorgen : aaneensluitend van 19 uur tot 8 uur Wachtdienst tandartsen (zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur). ......... 0903 39 969 Zelfmoordlijn.................................................................................................... 02 649 95 55 Ziekenwagen.................................................................................................... 100 Zit Stil (ADHD) (donderdag van 9.15 tot 12.15 uur en ......................................... 070 22 21 35 elke 1e en 3e maandag van 19 tot 22 uur)

41


Wonen en omgeving

10. Nutsvoorzieningen a) Gas & Elektriciteit

De gas- en elektriciteitsdistributie wordt verzorgd door IMEWO. Algemeen nummer op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur : t 078 35 35 34. • Verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters • Vragen over de opneming van meterstanden • Rationeel energiegebruik (REG) en premies • Vragen over betaalproblemen en budgetmeters Meer info : www.eandis.be | www.imewo.be | www.eandis.be | klantenkantoor van Eandis | Scheepsdalelaan 56 | 8000 Brugge Openingsuren : maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur. dinsdag van 14 tot 18 uur. woensdag van 8.30 tot 12 uur.

l Gasreuk t 0800 65 0 65 | 24u/24u – 7 dagen op 7 | melding gasreuk. Oproepen worden prioritair behandeld. l Storingen en defecten t 078 35 35 00 | 24u/24u – 7 dagen op 7 | melden van storingen die defecten op het elektriciteits- of aardgas net veroorzaken. l Meteropneming t 078 35 35 34 | www.eandis.be l Ombudsdienst Ombudsdienst Eandis | Postbus 60 | 9090 Melle www.eandis.be > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis

b) Kabel

De aansluiting op het kabeldistributienet gebeurt door Telenet. Meer info : www.telenet.be | t 015 66 66 66 Voor administratieve vragen maandag - vrijdag : 8 tot 20 uur zaterdag : 9 tot 17.30 uur zon- en feestdag : gesloten Voor technische vragen maandag - vrijdag : 8 tot 22 uur zaterdag : 9 tot 22 uur zon- en feestdag : 9 tot 22 uur Nieuwe klanten : t 0800 66 041, online bestellen of via uw Telenet verdeler

c) Water

42

l Watermaatschappijen • TMVW/water-link : deelgemeente Oostkamp Stropkaai 14 | 9000 Gent info@tmvw.be | www.water-link.be - algemeen waternummer : t 078 35 35 99 verhuizingen, vragen inzake aansluiting, algemene vragen over de dienstverlening, algemene informatie over water, vragen over facturen en tarieven of over de meteropname en informatie over kortingen en subsidies. - defectnummer : t 078 35 35 99 - meterstanden elektronisch doorgeven : 0800 90 211


l Toelagen voor eigen watervoorzieningen Wat : De gemeente kent een premie toe voor het steken van een boorput, een steenput, een hemelwaterput en/of het aanleggen van een infiltratievoorziening. Voor het onderzoeken van drinkwater van een eigen waterbevoorradingsinstallatie kunt u een aanvraag indienen bij de dienst Milieu. De voorwaarde is wel dat de woning niet kan aangesloten worden op het openbaar waterdistributienet. Meer info en aanvragen : dienst Milieu.

Dienst Milieu : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

d) Riolering

Wie wil aansluiten op het openbaar rioleringsnet of wanneer de aansluiting moet hersteld worden, moet voorafgaandelijk toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Wonen en omgeving

• VMW : deelgemeenten Hertsberge, Waardamme en Ruddervoorde Roggelaan 2 | 8500 Kortrijk t 056 23 17 03 | f 056 23 17 50 Info : west.vlaanderen@vmw.be | www.vmw.be

College van Burgemeester en Schepenen : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be

e) Sociale Tarieven

Voor meer info over de sociale tarieven voor kabel, gas en elektriciteit : Sociaal Infopunt.

11. bpost

Website : www.bpost.be Oostkamp | Postkantoor | Stationsstraat 154 | t 02 201 23 45 maandag : 9 – 12.30 uur en 13.30 – 17 uur dinsdag : 9 – 12.30 uur en 14.30 – 17 uur woensdag : 9 – 12.30 uur en 13.30 – 17 uur donderdag : 9 – 12.30 uur en 13.30 – 17 uur vrijdag : 9 – 12.30 uur en 13.30 – 17 uur zaterdag : 9 – 12.30 uur zondag : gesloten Ruddervoorde | PostPunt | Contact GB | Sint-Elooisstraat 1 Open tijdens openingstijden warenhuis.

• frankeringsadvies voor nationaal en internationaal postverkeer • aankoop van postzegels • afgifte en ophaling van aangetekende zendingen • afgifte en ophaling van pakjes • stortingen van kleine bedragen (tot 300 euro, alleen met een gestructureerde mededeling) bv. voor de betaling van kleine facturen Het PostPunt is ook uitgerust met een brievenbus.

Sociaal Infopunt antenne Oostkamp : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 79 en t 050 83 31 76 f 050 82 66 66 sociaalinfopunt@oostkamp.be

Openingsuren :

ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur na afspraak

In een PostPunt kunt u terecht voor :

12. Justitie

www.just.fgov.be | info@just.fgov.be Volgende hoven, rechtbanken en andere diensten bevinden zich in de Kazernevest 3-4 8000 Brugge | t 050 47 30 00 | www.rechtbankbrugge.be Openingsuren griffies : Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

43


Wonen en omgeving

Rechtbank van Eerste Aanleg • • • • • • •

Burgerlijke Griffie Griffie van de Rollen Correctionele Griffie Griffie van het Onderzoek Griffie van het Beslagrecht De Jeugdrechtbank (ingang Koopmansstraat 29) Hof van Assisen

Rechtbank van Koophandel

• Griffie - afd. Brugge • Handelsregister / Rechtspersonenregister - afd. Brugge

Arbeidsrechtbank en Arbeidshof • Griffie Arbeidsrechtbank • Auditoraat • Griffie Arbeidshof afdeling Brugge

Politieparket Vredegerecht • 1ste kanton

Parket van de Procureur des Konings Justitiehuis

Predikherenrei 3 | 8000 Brugge | t 050 44 24 10 | f 050 44 24 24 justitiehuis.brugge@just.fgov.be

13. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid l Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Administratief Centrum Kruidtuin | Food Safety Center | Kruidtuinlaan 55 | 1000 Brussel | t 02 211 82 11 | info@favv.be |www.favv.be Voor vragen en klachten kan u terecht bij het meldpunt voor de consument : t 0800 13 550 van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur | meldpunt@favv.be f 02 211 82 60 l Het FAVV in West-Vlaanderen Provinciale Controle Eenheid West-Vlaanderen | Koning Albert I-laan 122 | 8200 Brugge | t 050 30 37 11 | info.WVL@favv.be

44


Werken en ondernenen

Werken en ondernemen 1. Handel en economie a) Vergunningen

l Socio-economische vergunningen Wat : een handelsvestiging van minimum 400 m2 netto handelsoppervlakte is vergunningsplichtig. l Ambulante handel Wat : Ambulante handel is het verkopen, het te koop aanbieden of uitstallen van producten met het oog op verkoop door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. Wie op het grondgebied van Oostkamp ambulante handel wenst uit te oefenen heeft hiervoor toelating nodig van de gemeente. In bepaalde situatie is er een machtiging (leurkaart) nodig om ambulante handel uit te oefenen. Deze machtiging kan u aanvragen bij een ondernemersloket. l Sterke en gegiste dranken Wat : een vaste of reizende drankgelegenheid waar gegiste (bieren en wijnen) en/of sterke dranken (+22°) worden geschonken. Vergunning nodig voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken. Bij het (her)openen, overnemen, verbouwen van een drankgelegenheid moet deze vergunning worden aangevraagd. l Tombola Voor de organisatie van een tombola • op grondgebied Oostkamp dient u toestemming te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Hiervoor dient u een aanvraagformulier in bij het loket lokale economie en landbouw. • op het grondgebied van meer dan één gemeente dient u uw aanvraag te richten aan de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Sint-Andries. l Kansspelinrichting Wie een kansspelinrichting wil uitbaten, heeft een vergunning nodig. Die kan aangevraagd worden bij de Kansspelcommissie in Brussel. Afhankelijk van het soort klasse moet er ondermeer het advies van de burgemeester of een convenant afgesloten met de gemeente, mee gestuurd worden naar de kansspelcommissie. l Afwijking op wekelijkse rustdag Ter gelegenheid van bijzondere en tijdelijke omstandigheden (braderieën, wijkfeesten, kermissen,…) kan het College van Burgemeester en Schepenen, op vraag van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars, een afwijking toestaan op de wekelijkse rustdag. Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 rustdagen per jaar bedragen. Alle formulieren zijn ook te vinden op : www.oostkamp.be/Werken_en_ondernemen/Lokale_economie.

b) Subsidies

Bij de opstart van een onderneming kan u een subsidie bekomen van de gemeente. De oprichter dient een natuurlijk persoon te zijn. Meer info en aanvraagformulier : Loket Lokale Economie en Landbouw.

Loket Lokale Economie en Landbouw : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 23 | f 050 82 66 76 economie@oostkamp.be of landbouw@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

45


Werken en ondernenen

c) Belastingen l l l

Personenbelasting

Controle Brugge 1 en Brugge 2 | G. Vincke-Dujardinstraat 4 | 8000 Brugge t 050 32 92 76 (Brugge 1) | t 050 32 92 75 (Brugge 2) Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

Directe Belastingen voor vennootschappen

Ontvangkantoor Brugge 2 | G. Vincke-Dujardinstraat 4 | 8000 Brugge | t 050 32 92 06

BTW

Controle Brugge 4 | G. Vincke-Dujardinstraat 4 | 8000 Brugge | t 050 32 94 23 Controles : open op woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Ontvangkantoor : t 050 32 93 82 Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

d) Informatie

l Digitaal Economische Kaart De digitale economische kaart is een internet-toepassing waarbij men via verschillende zoekopdrachten lokale handelaars en ondernemers kan terugvinden. Selecties kunnen gebeuren op straat, bedrijfsnaam en type activiteit. De kaart is een dynamisch gegeven. www.oostkamp.be l Kruispuntbank en ondernemingen (KBO) De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opslaat. Meer info : Helpdesk.kbo@economie.fgov.be| t 0800 120 33 | f 02 277 50 82 www.mineco.fgov.be l Ondernemingsloketten Om de administratieve verplichtingen van beginnende en gevestigde zelfstandige ondernemers te vereenvoudigen, werden naast het KBO ook ondernemingsloketten opgericht. Deze ondernemingsloketten staan onder andere in voor de inschrijving van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen in België. Voor meer info en de loketten in uw buurt : www.economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket l UNIZO – Unie voor Zelfstandige Ondernemers Unizo Service Center : t 078 35 39 39 www.unizo.be/noordwestvlaanderen of uw lokale unizo afdeling : www.unizo.be/oostkamp en www.unizo.be/ruddervoorde l VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen Kantoor : Havenhuis De Caese | Hoogstraat 4 | 8000 Brugge Operationele zetel : Pres. Kennedylaan 9A | 8500 Kortrijk t 056 23 50 51 | f 056 21 85 64 Contactpersoon : Bart Vansevenant, regioverantwoordelijke voor Noord-West-Vlaanderen | bart.vansevenant@voka.be www.voka.be/west-vlaanderen

e) Bouwen en verbouwen

46

Loket Lokale Economie en Landbouw : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 23 | f 050 82 66 76 economie@oostkamp.be of landbouw@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Zie Wonen en omgeving > Bouwen en verbouwen p. 27

Onderneem en investeer in regio Brugge Het digitaal infopunt is hét economisch informatieplatform voor de Brugse regio. Ben je ondernemer, handelaar of investeerder, surf dan naar deze webstek voor allerhande informatie omtrent ‘ondernemen in regio Brugge’.

www.ondernemenderegiobrugge.be DAMME BLANKENBERGE

ZUIENKERKE


A. loket Lokale Economie en Landbouw : a) Subsidie groenbedekkers :

Ter voorkoming van erosie geeft de gemeente ondersteuning aan landbouwers die in het najaar groenbemesters inzaaien zodat het veld niet braakliggend de winterperiode ingaat.

b) Slachtbewijzen

Iedereen die eigenaar is van een varken, schaap, geit of hert (zelfgekweekt of pas aangekocht) en dit voor particulier gebruik wil laten slachten buiten een slachthuis heeft een slachtbewijs nodig. Het slachtbewijs kan aangevraagd worden bij het loket Lokale Economie en Landbouw. Het slachten van runderen kan enkel gebeuren in een slachthuis en hiervoor is een éénmalige registratie bij de gemeente nodig. Het registratienummer kan u aanvragen bij het loket Lokale Economie en Landbouw.

c) Inventariseren varkens

Alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten, alsook elke geboorte en sterfte, moeten dezelfde week op een permanente inventaris ingeschreven worden. Een nieuwe inventaris kunnen de landbouwers bekomen aan het loket Lokale Economie en Landbouw.

Loket Lokale Economie en Landbouw : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 23 | f 050 82 66 76 economie@oostkamp.be of landbouw@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

Werken en ondernenen

2. Landbouw

d) Sanitaire attesten

Een sanitair attest hebt u nodig wanneer u een aantal varkens bij u thuis houdt. De aanvraagformulieren moeten aangevraagd worden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De gemeente tekent de ingevulde formulieren voor ontvangst en stuurt de aanvraag door naar het FAVV. Meer info : FAVV | Koning Albert I-laan 122 | 8200 Brugge | t 050 30 37 10 f 050 30 37 12 | www.favv.be

e) Tellingen

In opdracht van het Nationaal Instituut voor Statistiek worden er jaarlijks twee landbouwtellingen uitgevoerd, in mei en in september.

f) Schade

Wie als landbouwer, door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstromingen of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter, schade heeft aan land- en tuinbouwteelten in openlucht of onder glas de bedrijfsinkomsten in aanzienlijke mate kan verminderen, kan de landbouwschattingscommissie optreden om de nodige vaststellingen te doen.

Dienst Milieu : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

g) Milieu

Aanvragen van milieuvergunningen en meer info : dienst Milieu.

B. Agentschap voor Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid)

Eén van de taken van het agentschap is het uitvoeren van controles ter plaatse bij landbouwers en bij operatoren. Meer info : Baron Ruzettelaan 1 | 8310 Brugge | t 050 20 76 20 | f 050 20 76 29 mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be | www.lv.vlaanderen.be Nieuw adres vanaf december 2011 : Kamgebouw, Koning Albert I-laan 1, 8000 Brugge

47


Werken en ondernenen

3. Tewerkstelling a) Arbeidsbemiddeling l

l

VDAB Oostkamp (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

t 050 25 25 90 | f 050 25 25 95 Open : vrijdag van 8.45 tot 12.15 uur (in de namiddag enkel na afspraak) U kunt er terecht voor inschrijving als werkzoekende (via een consulent of via een zelfinschrijvings-PC) en inlichtingen over opleidingen en andere basisdienstverleningen. Consulent : Annie Cocquyt : annie.cocquyt@vdab.be Daarnaast kunt u er ook terecht voor begeleiding naar werk. Trajectbegeleider : Bart Talloen (na afspraak) | t 050 25 25 92 | bart.talloen@vdab.be Voor arbeidsbemiddeling kunt u terecht bij : • VDAB-Brugge | Spanjaardstraat 17 | 8000 Brugge | t 050 44 04 11 | vdab@vdab.be Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 17 uur. Gesloten op donderdagnamiddag • Werkwinkel Oostkamp | Fonteinstraat 30 | t 050 25 25 90

PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap)

t 050 25 25 93 en 050 25 25 94 | f 050 25 25 95 | pwa.oostkamp@scarlet.be PWA-beambte en verantwoordelijke dienstencheques : Herlinde Lagast Administratief verantwoordelijke dienstencheques : Linda Cools Langdurig werklozen kunnen er terecht om zich te laten inschrijven voor het uitvoeren van activiteiten. Deze activiteiten kunnen op vraag zijn van privé-personen, plaatselijke overheden, VZW’s en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en land- en tuinbouwbedrijven. Mensen die op PWA werknemers een beroep willen doen, kunnen daar eveneens terecht. U kan er ook terecht voor thuishulp. Via dienstenchequesregeling komt een gekwalificeerde hulp bij u thuis poetsen, strijken of kleine huishoudelijke karweitjes opknappen. De dienstencheques-onderneming Witdoen helpt u zeker verder met de administratie voor het bekomen van dienstencheques. Daarnaast kunt u bij het PWA ook terecht voor informatie over de federale tewerkstellingsmaatregelen. Win-Win is hiervan momenteel het meest gekend.

l GTB (gespecialiseerd trajectbepaling en begeleidingsdienst) GTB Vlaanderen is een dienst die werkzoekenden met een arbeidshandicap begeleidt naar een gepaste tewerkstelling via een traject op maat. We mikken hierbij op jobs in gewone bedrijven. Indien blijkt dat zo’n job niet haalbaar is, dan worden andere tewerkstellingsinitiatieven gecontacteerd : sociale tewerkstelling, beschutte werkplaatsen, arbeidszorg, vrijwilligerswerk. Trajectbegeleider : Sophie Stevens (na afspraak) t 051 25 32 25 | gsm 0472 33 71 60 | f 051 25 32 27 sophie.stevens@gtb-vlaanderen.be l OCMW Wie vragen heeft over tewerkstelling kan terecht bij de sociale dienst van het OCMW of het Sociaal Infopunt.

b) Sociale tewerkstelling l

48

Loca Labora

Bulskampveld 12 | 8730 Beernem | t 050 28 00 48 |info@localabora.be www.localabora.be Loca Labora is een maatschappelijk verantwoorde ondernemer met tewerkstellingsinitiatieven (als leer- en sociale werkplaats, inclusief arbeidszorg) binnen de biologische kruidenteelt, binnen de groenzorg voor openbare besturen, bedrijven en parti-

Sociaal Infopunt antenne Waardamme : Oud Gemeentehuis Waardamme Dorpsplein 1 t 050 28 82 90 | f 050 28 01 78 sociale.dienst@ocmw-oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 11.30 uur ‘s namiddags na afspraak


Werken en ondernenen

culieren en binnen de horecasector met ons landelijk verblijfscentrum met feest- en vergaderaccommodatie en met de cafetaria van de kinderboerderij van Torhout.

l ’t Roodhof Nieuwburgstraat 32 | Oostkamp | t 050 84 22 90 | f 050 84 22 91 | info@troodhof.be www.roodhof.be ’t Roodhof is een opleidings- en tewerkstellingsproject van Loca Labora vzw, actief binnen horeca en landelijk verblijfstoerisme. Enkel op reservatie. l SOBO@werk Buurtdiensten op het grondgebied van Oostkamp. Hoofdzetel Brugge | Pathoekeweg 9 A7 | 8000 Brugge | t 050 67 37 99 | f 050 32 01 49 info@sobo.be contactpersoon : David Rotsaert - Directeur buurtdiensten | gsm 0498 23 32 89 david.rotsaert@sobo.be Oostkamp | OCMW Oostkamp | t 050 84 20 20

c) Militie

Voor informatie in verband met de loopbaan bij de krijgsmacht : Het Informatiecentrum van Brugge | Marinekazerne | Leopold Debruynestraat 125 | 8310 Brugge (SintKruis) | t 050 36 62 70 | f 050 36 62 79

d) Werken bij de gemeente

Wie in aanmerking wil komen voor tewerkstelling bij de gemeente Oostkamp bezorgt de dienst Personeel een volledig Curriculum Vitae. U kan ook het sollicitatieformulier op de website invullen. Vacatures voor functies bij de gemeente kunt u vinden op de website, via de VDAB en in de krant. Meer info : www.oostkamp.be

Dienst Personeel : AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 09 | f 050 82 66 76 personeelsdienst@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

e) Informatie

Voor meer informatie omtrent tewerkstelling kunt u terecht bij het OCMW t 050 28 82 90| info@ocmw-oostkamp.be.

f) Werkwinkel

Fonteinstraat 30 (domein VDAB - opleidingscentrum) | Oostkamp t 050 25 25 90 | f 050 25 25 95 | wwoostkamp@vdab.be In de werkwinkel kunt u • zich inschrijven als werkzoekende • info opvragen rond werk en opleidingen Openingsuren VDAB : vrijdag 9 - 12.15 uur Trajectbegeleiding : enkel na afspraak

g) Vrijwilligerswerk

Als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk, info over vrijwilligerswetgeving of een gratis verzekering voor vrijwilligers kunt u terecht op www.vrijwilligerswerk.be of in het Sociaal Infopunt. Meer info : Provinciaal steunpunt voor vrijwilligers | Koning Leopold III-laan 41 t 050 40 34 87 | vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be

49


Werken en ondernenen

4. Opleiding a) Volwassenenonderwijs

Zie Leven en Sociaal > Onderwijs p. 70.

b) Competentiecentra vdab

Inschrijvingen en informatie : • VDAB-centrum voor Training en Opleiding - secundaire sector | Eriestraat 2 8000 Brugge | t 050 31 81 22 | f 050 31 25 48 • VDAB-centrum voor Training en Opleiding - tertiaire sector | Fonteinstraat 30 Oostkamp | t 050 28 86 30 | f 050 28 86 90 | linda.danneels@vdab.be • VDAB-centrum voor Training en Opleiding – quartaire sector | Ruddershove 4 8000 Brugge | t 050 32 72 90 | f 050 32 72 88 • Centrum voor Grafische Opleidingen | Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge t 050 40 30 60 • Centrum voor Maritieme Opleidingen | L. Bondeellaan 9 | 8380 Brugge t 050 54 67 66

5. Werkloosheid a) Werkloosheidsbureau RVA

Emmanuel de Neckerestraat 5 | 8000 Brugge t 050 40 77 80 | f 050 38 29 72 | www.rva.be Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur, en ook dinsdag van 14 tot 16.30 uur, woensdag van 13.30 tot 16 uur en donderdag van 14 tot 16 uur en na afspraak

b) Uitbetalingsinstellingen l

50

l l l

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Hoefijzerlaan 25 | 8000 Brugge | t 050 33 63 98 | f 050 34 15 89 info.brugge@hvw.fgov.be Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur. Maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag gesloten.

ACV

Dienstencentrum Oostkamp : Marechalstraat 7 | Oostkamp | t 050 83 30 20 dienstencentrum.oostkamp@acv-csc.be Openingsuren : maandag van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur dinsdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur donderdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 8.30 tot 12 uur

ABVV

Stationsstraat 39 | Oostkamp | t & f 050 82 72 74 | oostkamp.wlh@abvv-wvl.be Openingsuren : maandag van 14 tot 17.30 uur dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur

ACLVB

Houtkaai 23/0301 | 8000 Brugge | t 050 33 25 97 | noord.west.vlaanderen@aclvb.be


Openingsuren : maandag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur vrijdag 8.30 tot 11.30 uur

c) Controle

De controles gebeuren steekproefsgewijs. De RVA kan de werkloze aanschrijven om een formulier ‘verblijfsbewijs’ te laten invullen. Hiervoor kan u terecht in het Gemeentehuis of in Riderfort bij de dienst Burgerzaken. Als werkloze moet u ook de controlekaart invullen. Als deeltijdse werkloze moet u het controleformulier ‘C3-deeltijds’ driemaandelijks laten valideren in het Gemeentehuis of in Riderfort bij de dienst Burgerzaken.

6. Pensioenen

Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur na afspraak

Dienst Burgerzaken : Riderfort | Sportstraat 2 | Ruddervoorde t 050 27 73 98 | f 050 27 63 95 afdeling.ruddervoorde@oostkamp.be

Werken en ondernenen

a) Bewijs

Een bewijs van pensioenaanvraag kunt u verkrijgen bij het Sociaal Infopunt.

b) Inkomensgarantie

Wat : Een uitkering of toeslag op de pensioenbedrag aan ouderen vanaf 65 jaar en die over onvoldoende middelen beschikken. Hiervoor wordt een onderzoek gevoerd naar de bestaansmiddelen. Meer info en aanvragen : Sociaal Infopunt of www.oostkamp.be

c) Berekening

De berekening is afhankelijk van uw loopbaan, uw beroepsinkomen en uw gezinssituatie en verschilt naargelang uw pensioenstelsel. • werknemerspensioen : website van de R.V.P. (http ://www.rvponp.fgov.be) • pensioen als zelfstandige : meer info op de site van het RSVZ (http ://www.rsvz.be) • ambtenarenpensioen : raadpleeg de Pensioendienst van de Overheidssector (www.PDOS.be). Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van de prestaties van de overleden echtgeno(o)t(e). Vanaf de leeftijd van 55 jaar ontvangt u automatisch een raming van uw toekomstig pensioen. Voor uw 55ste kan u ook reeds een simulatie opvragen via de website www.kenuwpensioen.be. Via MyPensioen (www.mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypensioen) kunnen burgers (via een kaartlezer en identiteitskaart) hun pensioendossier online raadpegen en bepaalde wijzigingen meedelen. Werknemers kunnen ook een raming opvragen.

d) Beroepsactiviteiten

Elke gepensioneerde kan naast zijn pensioen nog wat bijverdienen. De grensbedragen van de toegestane beroepsinkomsten verschillen naargelang de aard van de activiteit, de aard en ingangsdatum van het pensioen, de leeftijd en eventuele kinderlast. U moet elke activiteit (hoe klein ook) voordien aangegeven bij de instelling die uw pensioen uitbetaalt. Ook uw werkgever en uw partner die samen met u van een gezinspensioen geniet, moet aangifte doen. De aangifte gebeurt via een officieel document dat u kan bekomen in het Sociaal Infopunt.

Sociaal Infopunt antenne Oostkamp : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 79 en t 050 83 31 76 f 050 82 66 66 sociaalinfopunt@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur na afspraak

51


Werken en ondernenen

Informatie en aanvragen : U kan elke vraag stellen in het Sociaal Infopunt. Neem uw identiteitskaart en beginen einddatum van de perioden van tewerkstelling steeds mee.

e) Zelfstandigen, werknemers privé-sector en openbare sector l l l

Werknemers privé-sector :

Rijksdienst voor Pensioenen | Torhoutsesteenweg 281 | 8200 Brugge t 050 40 62 60 | f 050 40 62 88 | brugge@rvp.fgov.be gratis telefoonnummer : 0800 50 246 Open elke werkdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Zelfstandigen :

Rijksinstituut voor Sociale Verzekering Zelfstandigen | Abdijbekepark 2 | 8200 Brugge t 050 30 53 11 | f 050 30 53 99 | info-brugge@rsvz-inasti.fgov.be | www.rsvz.be

Openbare sector :

• Pensioendienst voor de overheidssector : Victor Hortaplein 40 - bus 30 | 1060 Brussel | t 02 558 60 00 | f 02 558 60 10 info@pdos.fgov.be • Inlichtingenbureau Brugge : Torhoutsesteenweg 281 | Van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur Zitdagen PDOS : iedere maandag, dinsdag en woensdag.

l Gemengde loopbaan Mensen met een gemengde loopbaan kunnen terecht in één van de Pensioenpunten die de RVP samen met het RSVZ en de PDOS organiseert. Pensioenpunt Brugge : Torhoutsesteenweg 281 | 8200 Brugge | van 10 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur | zitdagen : elke dinsdag en de 1, 3e en 5e donderdag van de maand l Problemen Voor problemen bij het uitbetalen van pensioenen in de privé-sector kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen | Zuidertoren | 1060 Brussel | t 0800 502 46 info@rvponp.fgov.be | www.onprvp.fgov.be

52


1. Vrijetijdsloket

Vrije Tijd

Vrije tijd De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 | Oostkamp | t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur Eén loket waar u terecht kunnen voor informatie over zowel cultuur, jeugd, sport als toerisme.

l Verenigingen In het Vrijetijdsloket kunnen verenigingen informatie verkrijgen over de starttoelage en de jaarlijkse ondersteuning voor verenigingen en de toelage voor bijzondere projecten jeugd.

2. Bibliotheek a) Openingsuren en adressen l l l l l l

Bibliotheek-infopunt Oostkamp

Kapellestraat 19 (Beukenpark) | t 050 83 31 30 | f 050 82 71 35 oostkamp@bibliotheek.be Catalogus via www.oostkamp.be t 050 83 31 33 (uitleenbalie, tijdens openingsuren) maandag 10 - 12 uur / 16 - 20 uur dinsdag 10 - 12 uur / 16 - 20 uur woensdag 10 - 12 uur / 14 - 18 uur donderdag 10 - 12 uur / 16 - 20 uur vrijdag 10 - 12 uur / 16 - 20 uur zaterdag 9.30 – 12.30 uur

Bibliotheek Ruddervoorde

Sportstraat 2 | t en f 050 28 02 71 maandag 14 - 18 uur woensdag 14 - 18 uur zaterdag 9.30 – 12.30 uur

Bibliotheek Moerbrugge

V. Hennemanstraat 1 | t 050 82 51 66 dinsdag 14 - 18 uur zaterdag 9.30 – 12.30 uur

Bibliotheek Waardamme

Kortrijksestraat 419 | t 050 27 52 36 dinsdag 14 - 18 uur

Bibliotheek Hertsberge

Wingensestraat 1 | t 050 27 74 87 dinsdag 14 - 18 uur

Bibliotheek Baliebrugge

Vrijgeweidestraat 1 | t 050 27 92 67 vrijdag 14 - 18 uur

53


Vrije Tijd

b) Romans

De romanafdeling biedt een rijke keuze aan recente boeken en klassiekers. Veelgevraagde genres staan apart. Er is ook een collectie poëzie, Spaans-, Portugees-, Engels-, Duits- en Franstalige romans en een gamma volwassenenstrips. Daarnaast is er een Sprinterservice, waarbij veelgevraagde boeken voor een kortere periode uitgeleend worden. Op De Markt vindt u wisselende themastandjes die bepaalde collectie-onderdelen onder de aandacht brengen. Wie het moeilijk heeft met kleine lettertjes kan terecht bij de collectie grootletterboeken of kan een daisy-boek ontlenen.

c) Informatiepunt

De bib is ook een infopunt: u kan over alles een vraag stellen: informatie voor uw persoonlijk leven, uw beroepsleven, een hobby,...

d) Beeld en geluid

Honderden films op dvd en blu-ray en duizenden muziekcd’s.

e) Internet

Op de eerste verdieping staan een tiental internet-pc’s. U kan er gratis gebruik van maken. Printen en opslaan van gegevens zijn eveneens mogelijk.

f) Niet te vinden

U kan ook materialen opvragen uit de andere bibliotheken uit Oostkamp en uit heel Vlaanderen. De bib bestelt deze voor u.

g) Genealogie

De bibliotheek is in het bezit van een databank met oude akten van de Burgerlijke Stand (van 1792 tot 1900) en de parochieregisters (vanaf 1631 tot en met 1792) van de gemeente Oostkamp en van de deelgemeenten Ruddervoorde en Waardamme. Voor de deelgemeente Hertsberge (opgericht in 1919) zijn de akten uit Waardamme en Ruddervoorde aangewezen. De akten van de Burgerlijke Stand na 1900 kunnen enkel geconsulteerd worden na voorlegging van een recente toelating door de vrederechter. Alle gegevens worden via een PC geraadpleegd. Reserveren is aangewezen.

h) Leesclub voor jongeren (KJV)

De Kinder- en Jeugdjury is een leesclub voor jongeren tussen 8 en 15 jaar. De jonge lezers bespreken er per leeftijdsgroep de nieuwste jeugdboeken van Vlaamse auteurs. Een werkjaar start in oktober en duurt tot maart. Men komt een 5-tal keer samen en bepaalt zelf welke auteur het beste boek heeft geschreven.

i) De bibliotheek van thuis uit

54

Via www.oostkamp.be kunt u de catalogus raadplegen, uw bibliotheekmaterialen verlengen en reserveren en blijft u op de hoogte van het recente nieuws uit de bibliotheek. Als u uw e-mailadres doorgeeft aan de bibliotheek kunt u op de hoogte gehouden worden van aanwinsten of activiteiten.


a) Theater/cultuurjaar

Elk jaar wordt een boeiend programma opgemaakt met muziek-, dans- en theatervoorstellingen; sommige voorstellingen in samenwerking met het verenigingsleven. Per seizoen wordt gewerkt rond een bepaald thema. Een overzicht van de programmatie is te vinden in de cultuuragenda. Deze wordt elk jaar aan het begin van de zomer verspreid in alle bussen in Oostkamp. De cultuuragenda is ook te raadplegen en te downloaden op www.oostkamp.be. Tickets zijn te verkrijgen bij het Vrijetijdsloket.

Vrijetijdsloket : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur

Vrije Tijd

3. Cultuur

b) Vormingscursussen, tentoonstellingen en lezingen

In de gemeente vinden er regelmatig activiteiten plaats, zoals tentoonstellingen, vormingscursussen en schrijverslezingen. Die worden georganiseerd door de bibliotheek, de dienst Cultuur, het jeugdwerk, de Oostkampse socio-culturele verenigingen, het tekenatelier, de cultuurraad, vormingscentra, enz. Meer info over de komende activiteiten: De Valkaart, Bibliotheek-infopunt of op de website www.oostkamp.be. Voor meer informatie over de vormingscursussen : www.vormingplus.be/brugge.

4. Evenementen a) Kermissen

• Sint-Blasiuskermis Waardamme: eerste zondag na 2 februari • Paaskermis Hertsberge: Paaszondag • Kleine kermis Ruddervoorde-centrum: laatste zondag van juni • Sint-Godelievekermis Moerbrugge: eerste zondag van juli • Vijverskermis Waardamme: eerste zondag van juli • Sint-Godelievekermis Ruddervoorde: tweede zondag van juli • Kleine kermis Oostkamp-centrum: eerste zondag van augustus • Sijslokermis Ruddervoorde: eerste zondag van augustus • Schaerekermis Hertsberge: weekend rond 15 augustus • Grote kermis Hertsberge: vierde zondag van augustus • Grote kermis Waardamme: derde zondag van september • Grote kermis Ruddervoorde-centrum: vierde zondag van september • Grote kermis Oostkamp-centrum: eerste zondag van oktober • Wijkkermis Moerbrugge: derde zondag van oktober.

b) Rommelmarkten

• 3de zondag van juli: Molenstraat, Oostkamp • 1ste zondag van augustus: Kortrijksestraat, Oostkamp Org.: Johan Calcoen, Shopping | t 0498 12 00 66 • Zondag rond 15 augustus: Scharestraat, Hertsberge • 3de zondag van augustus: Beekstraat en Dorpsplein, Waardamme Org.: Harmonie Deugd Baart Vreugd • 4de zondag van september: Torhoutsestraat, Ruddervoorde Org.: t 050 27 76 13

c) Braderie

• 1ste zondag van augustus: Kleine Kermis Oostkamp-centrum • 4de zondag van september: Grote Kermis Ruddervoorde-centrum

55


Vrije Tijd

d) Festivals en Nieuwjaarsdrink

• Nieuwjaarsdrink (2de zondag van januari) • 11-juliviering • Parkpop: derde zondag van augustus • Film in het Park: week na Parkpop • Gipsy’s in het park: laatste zaterdag in augustus

5. Jeugd a) Aanspreekpunt voor elke jongere

De dienst Jeugd heeft basisinformatie over bijna alles wat kinderen en jongeren aanbelangt: vragen over school en studeren, vakantiejobs, relaties en seksualiteit, kinderrechten, vrije tijd, reizen, gezondheid of andere zaken. Daarnaast kan de dienst Jeugd ondersteuning bieden wanneer u (alleen of met vrienden) een activiteit wilt organiseren (fuif, optreden, benefiet, een zeepkistenrace…). Ze kunnen ook helpen wanneer er daarbij vragen rijzen over bijv. wetgeving of reglementen. Jongeren kunnen ook een toelage verkrijgen bij de dienst Jeugd voor hun (kader)vorming.

b) Activiteiten

l Speelpleinwerking Iedere zomer organiseert de dienst Jeugd de gemeentelijke speelpleinwerking in Oostkamp en Ruddervoorde voor alle kinderen van het lager onderwijs. Iedere werkdag kunnen de kinderen van 9 tot 17 uur terecht in De Schakel (park De Valkaart) of op Dominiek Savio (speelplein Ruddervoorde). l Grabbelpas Elke dinsdag en donderdag tijdens de zomervakantie zijn er Grabbelpasactiviteiten voor alle kinderen tussen 3 en 12 jaar. Bij de eerste inschrijving moet u eenmalig een Grabbelpas kopen. Daarmee kan u uw kinderen inschrijven voor de afzonderlijke activiteiten. Inschrijvingen gebeuren in het Vrijetijdsloket, op de website www.oostkamp.be of telefonisch, t 050 83 31 80 (De Valkaart) of t 050 83 31 96 (dienst Jeugd). l T-rit Al 15-tal jaar werken Damme, Oostkamp en Beernem samen op het vlak van tienerwerking, vroeger SWAP, nu T-rit. De maandag en woensdagmiddag zijn er activiteiten in de jeugdhuizen. Inschrijven kan de dag zelf in het jeugdhuis, maar ook voor 1 maand of voor de twee zomermaanden. Op vrijdag zijn er intergemeentelijke grote uitstappen. Hiervoor moet u vooraf inschrijven op de gemeentelijke jeugddienst of tijdens de zomer in het jeugdhuis. Prijzen te verkrijgen bij de dienst Jeugd. Meer info : www.t-rit.be l Andere De dienst Jeugd organiseert ook regelmatig losse activiteiten, zoals een kinder- en tienerfuif, kindercarnaval, Roefel…

56

Dienst Jeugd : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 92 | f 050 84 07 06 jeugd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur


l Ondersteuning De dienst Jeugd ondersteunt jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen en jongerenbewegingen, geeft informatie, organiseert vorming en geeft antwoorden op alle mogelijke vragen. Jeugdbewegingen kunnen er ook (audiovisueel) materiaal huren. l Toelagen Wat : binnen de perken van het budget, krijgen de erkende jeugdverenigingen een toelage voor hun activiteiten, kampen, weekends, vorming, leden en begeleiding. Andere toelagen zijn voor gehuurde of aangekochte duurzame materialen, kwaliteitsverhoging van de interne werking en/of kadervorming. Er zijn ook nog toelagen voor het integreren van specifieke doelgroepen en voor de verbouwing, herstelling of uitbreiding van het jeugdlokaal.

Dienst Jeugd : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 92 | f 050 84 07 06 jeugd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur

Vrije Tijd

c) Jeugdbewegingen

d) Speelpleinen

In Oostkamp zijn er verschillende openbare speelpleinen en speelbossen. l Oostkamp : Bloemenwijk (Kroonhoveplein en langs de Begoniastraat), Bomenwijk (Olmenstraat), De Valkaart (A. Rodenbachstraat), Kevergemwijk (Kevergemdreef), Macieberg (Molenstraat), Erkegem (Walbrugstraat), Moerbrugge (V. Hennemanstraat), Nieuwenhove (Cardijnplein en Lieven Gevaertplein), speelbos in Nieuwenhovebos (stuk bos rechts van de Hertendreef), speelbos in park De Valkaart (stuk bos achter de lokalen van FOS en VKSJ-Oostkamp) l Hertsberge : Kerkplein l Ruddervoorde : Dominiek Savio (Sportstraat), Kruidenwijk (Laurierstraat), Molenwijk (Wiekenstraat), voetbalterrein Sint-Godelieve (Vrijgeweidestraat), wijk Baron Pecsteen (Baron Pecsteenstraat) l Waardamme : De Waarde (Beekstraat)

e) JongerenOntmoetingsCentrum JOC Den Artisjoc

Brugsestraat 30 | Oostkamp | t 050 83 31 96 | joc@oostkamp.be www.denartisjoc.be

Het jeugdhuis Den Artisjoc is een plaats waar jongeren vanaf 12 jaar kunnen samenkomen. Het zijn de jongeren (de leden en bezoekers) die bepalen hoe het er draait en wat er allemaal gebeurt. Er zijn tal van activiteiten zoals optredens (muziek, stand up-comedy, …), films, een DJ-workshop, quiz, thema-avonden, tornooitjes… Als je zelf iets wilt organiseren in het JOC, of je hebt voorstellen: de stuurgroep en diverse werkgroepen kunnen daarbij helpen. Spreek gewoon de mensen in de bar of de coördinator aan met je idee. Tijdens de openingsuren kan je er terecht om af te spreken met je vrienden of gewoon om iets te drinken.

Wat ?

Openingsuren :

woensdag van 14 – 17 uur (vanaf 12 jaar) vrijdag van 21 – 24 uur (vanaf 16 jaar) zaterdag van 20 – 02 uur (vanaf 16 jaar)

f) Skateparken

In elke deelgemeente is er een skatepark : in Oostkamp in park De Valkaart, Hertsberge (Kerkplein), Ruddervoorde (Riderfort-Sportstraat), Waardamme (de Waarde – Beekstraat)

57


Vrije Tijd

g) Jeugdraad

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over alles wat een invloed heeft op de leefwereld van jongeren in Oostkamp. Tijdens de vergaderingen van de jeugdraad wordt geïnformeerd, overlegd en worden voorstellen en ideeën besproken. Alle jongeren vanaf 14 jaar kunnen lid worden van de jeugdraad. Contact : zie Bestuur en Beleid > Adviesraden en Commissies p. 18

Dienst Sport : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 | f 050 84 07 06 sport@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

6. Sport a) Activiteiten

De dienst Sport organiseert verschillende activiteiten om sport te promoten, zoals de fietsactie voor scholen, straatvoetbal, zwembaddagen, gemeentelijke funkampen, gemeentelijke zwemlessen, Sport Over dag, figuurtraining, Funky Dance, seniorensportdag, Jogging en Beereltrofee, Wielertrofee, diverse initiatiereeksen, enz.

b) Accommodatie

Het gemeentebestuur stelt de gemeentelijke sportinfrastructuur ter beschikking. Het sportjaar loopt in principe vanaf 1 augustus tot eind juni. Voor de vaste gebruikers wordt de kalender vanaf 1 augustus opgesteld. Occasionele gebruikers kunnen dagelijks contact opnemen met de dienst Sport. Reservaties gebeuren via het Vrijetijdsloket of het e-loket op de website : www.oostkamp.be.

l Sportcentra Sportcentrum De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp Sluitingsperiode Conciërges sporthal (3 zalen) laatste week van juni t 050 83 31 95 matsportenzaal laatste week van juni t 0485 08 84 14 zolder matsportenzaal laatste week van juni t 0485 08 84 14 1 zwembad (25x10 m) eerste week van het schooljaar t 050 83 31 95 1 instructiebad (8x10 m) eerste week van het schooljaar t 050 83 31 95 2 voetbalterreinen 01/05 - 01/08 t 050 83 31 95 2 voetbalterreinen 01/05 - 01/08 gebruikt dr SV Oostkamp 1 omnisportveld niet vrij van gebruik 1 oefenterrein niet vrij van gebruik 3 tennisterreinen niet t 050 83 31 95 Sportcentrum Riderfort, Sportstraat 2, Ruddervoorde Sluitingsperiode sporthal (1 zaal) eerste week van juli 1 voetbalterrein 01/05 - 01/08 2 voetbalterreinen 01/05 - 15/07 1 omnisportveld niet

58

Conciërge t 050 28 14 06 t 050 28 14 06 Gebruikt door KDC Ruddervoorde vrij van gebruik

Vrijetijdsloket : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur


Vrije Tijd

Sportcentrum De Waarde, Beekstraat, Waardamme Sluitingsperiode 1 krachtbalterrein 01/05 - 01/08 1 voetbalterrein 01/05 - 01/08 1 omnisportveld niet

Conciërge t 050 27 61 86 t 050 27 61 86 vrij van gebruik

Sportcentrum Baliebrugge, Vrijgeweidestraat, Ruddervoorde Sluitingsperiode Conciërge 2 voetbalterreinen 01/05 - 01/08 t 050 67 84 48 1 oefenterrein niet vrij van gebruik Sportcentrum Breeweg, Hertsberge Sluitingsperiode 2 voetbalterreinen 01/05 - 01/08 1 krachtbalterrein 01/05 - 01/08

Conciërge gebruikt dr SKD Hertsberge gebruikt dr KBC Hertsberge

Gelieve er rekening mee te houden dat, naast de vaste sluitingsperiode, de gemeentelijke sportcentra op de wettelijke feestdagen gesloten zijn. l Zwembad Openingsuren : Schooljaar maandag 18-21 uur dinsdag 18-21 uur woensdag 7-8 uur * 14-20 uur donderdag 18-21 uur vrijdag 17-21 uur zaterdag 9-12 uur 15-18 uur zondag 9-12 uur

Schoolvakanties 14-21 uur 14-21 uur 7-8 uur* 14-21uur 14-21 uur 14-21 uur 9-12 uur 15-18 uur 9-12 uur

* enkel groot bad beschikbaar

Op maandag, dinsdag & donderdag worden 2 banen vrijgehouden voor baantjeszwemmen vanaf 20 uur. Er worden zwemlessen georganiseerd door de dienst Sport, de gezinsbond en andere organisatoren. l

Petanqueterreinen

• De Valkaart - dolomiet (= halfverhard) : buiten, 36 terreinen (41 * 33 m = 1.353,00 m²) • De Oude Brandweerkazerne : binnen, 6 terreinen • Bloemenwijk (Leliestraat, Irisstraat, Poelstraat) Kroonhove : buiten, 2 terreinen • Macieberg (zijstraat Molenstraat) : buiten, 1 terrein • Nieuwvliet : buiten, 2 terreinen • Steenbrugge, Vogelwijk (Olmenstraat) : buiten • De Waarde : buiten, 2 terreinen • Riderfort : buiten, 2 terreinen

Dienst Sport : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 | f 050 84 07 06 sport@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 - 19 uur

c) Sportverenigingen

Er zijn verschillende toeslagen voor erkende sport- en sportieve ontspanningsverenigingen in Oostkamp : • impulssubsidie voor meer en hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en -coör dinatoren • zaaltoelage voor sportverenigingen met jeugdwerking • werkingstoelage Aanvragen : dienst Sport.

59


Vrije Tijd

7. Toerisme a) Fietstochten

l Gemeentelijke fietsroutes Voor wie Oostkamp wil ontdekken op de fiets, beschikt het gemeentebestuur over fietsroutes die bijzondere plekjes in Oostkamp laten zien. De fietsroutes zijn opgenomen in folders met foto’s en uitgetekend op het gemeentelijk stratenplan : te koop in het Vrijetijdsloket, in Bibliotheek-infopunt Oostkamp en via www.oostkamp.be : • De Kastelenroute : route langs de Oostkampse kastelen (42 km) • De Zuidleieroute : route langs de natuurdomeinen van Moerbrugge (28 km) • De Sportieve route : route langs alle deelgemeenten (55 km) • De Noordroute : route Waardamme en Moerbrugge (24km) • De Zuidroute : route richting Hertsberge, Baliebrugge en Waardamme (26 km) • Hoevenroute : route langs verschillende hoeves (44 km) • Op oorlogspad : route langs relicten uit de jaren 1914-18 en 1940-44 (44 km) l Andere fietstochten Naast de fietsroutes die de gemeente aanbiedt zijn er heel wat alternatieven, zoals : • De fietsknooppuntenroutes van het Brugse Ommeland Noord en Zuid (kaart 4 en 5). • Buitengoed, zomerverblijven van de Brugse elite. Een fietstocht langs kastelen en buitenverblijven van rijke Brugse families (55 km). • Fietsroute Vensters op het landschap. • Kroenkelen, de jaarlijkse fietshappening in september in de groene gordel rondom Brugge. • Fietszoektochten in de zomer. • Regionale mountainbikeroutes.

b) Wandelroutes

• Torenhofpad (van Vakantiegenoegens Oostkamp) | 11 km • Kampveldwandelpad: bosrijke omgeving van het Kampveld ten noordoosten van Waardamme (provincie) | 9 km • Doeveren | bosrijke omgeving Zedelgem en Oostkamp | 5,7 km • Wandelnetwerk Bulskampveld | een samenhangend netwerk van ruim 120 km, doorkruist Beernem, Ruiselede, Oostkamp, Aalter en Wingene • Vrijgeweedwandelroute | de wandelroute vertrekt in Baliebrugge en ligt op de grens tussen Wingene en Oostkamp | 12 km

c) Autoroutes

Er zijn verschillende toeristische provinciale autoroutes in het Brugse Ommeland.

d) Monumenten en bezienswaardigheden

60

l Beschermde monumenten • Hoeve Rustenburgh en kasteel Schoonhove, Boudewijnlaan- Wilgenbroekstraat, te Oostkamp • Toren Sint Pieterskerk te Oostkamp • Orgel Sint Pieterskerk te Oostkamp • Station van Oostkamp • ‘t Blauw kasteel, Ravenbosstraat te Oostkamp • Parochiekerk H. Blasius te Waardamme • Neogotische kapel, Kapellestraat te Oostkamp • Oorlogsgedenkteken voor de militaire doden van Ruddervoorde, Tourhoutsestraat te Ruddervoorde

Vrijetijdsloket : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur Bibliotheek-infopunt : Kapellestraat 19 t 050 83 31 30 | f 050 82 71 35 bibliotheek@oostkamp.be t 050 83 31 33 (uitleenbalie, tijdens openingsuren) Openingsuren : ma – vr : 10 - 12 uur en 16 – 20 uur wo : 10-12 uur en 14 – 18 uur zat : 9 – 12 uur


Vrije Tijd

l Beschermde landschappen • Rivierbeek, Waardammebeek en Hertsbergebeek doorstroomt de deelgemeenten Waardamme, Hertsberge en Oostkamp • Park en bosgebied ten westen van de hoeve Rustenburgh en kasteel Schoonhove, Oostkamp • Nieuwenhovebos in de wijk Nieuwenhove • Het Meersengebied Steenbrugge l Beschermde dorpsgezichten • Boudewijnlaan 72 en 75, Oostkamp : hoeve met onmiddellijke omgeving • Ravenbosstraat 10, Oostkamp : hoevedomein ’t Blauw Kasteel • Omgeving van de parochiekerk H. Blasius Waardamme l De reuzen Speciaal ter gelegenheid van Open Monumentendag 1998 werd een nieuwe reus gecreëerd, figuur Ridder Jan Wittoen, in 1417 Heer van de Heerlijkheid Orscamp. Hij vocht aan de zijde van Filips de Goede. In mei 2003 vond het huwelijk plaats van Ridder Jan Wittoen en Jonkvrouw Ligarde. l Oostkamps bier Wittoen Sinds 2004 heeft Oostkamp een eigen bier. Het Oostkamps bier Wittoen is een tripel en werd gearomatiseerd met kruiden, als herinnering aan de lokale bieren die in de Middeleeuwen gebrouwen werden. De kruidenmengsels werden in die tijd ter plaatse verzameld. Wittoen wordt met hoge gisting, ambachtelijk gebrouwen door Brouwerij Strubbe uit Ichtegem.

8. Zelf iets organiseren a) Algemeen aanspreekpunt

Verenigingen die zelf iets willen organiseren, kunnen voor startinformatie terecht in het Vrijetijdsloket. Concrete aanvragen moeten ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.

b) Lokalen en zalen

l l l l

De aanvragen tot het huren van de gemeentelijke infrastructuur moeten ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. De betreffende formulieren zijn beschikbaar in het e-loket op www.oostkamp.be en in het Vrijetijdsloket. Volgende lokalen staan ter beschikking : In Oostkamp : • De theater- en bovenzaal van De Valkaart • De Schakel, park De Valkaart • ‘t Valkennest, park De Valkaart • De Wieke, Brugsestraat 9 • Nieuwvliet (Nieuwenhove) | Lieven Gevaertplein 4 In Moerbrugge : • Zuidleie | V. Hennemanstraat 1 In Ruddervoorde : • Gemeenschapshuis Riderfort | Sportstraat 2 • Cultureel Centrum Baliebrugge | Vrijgeweidestraat 1 • De Gilde | Vlamingstraat 3 • Dominiek Savio | Sportstraat In Waardamme : • De Wara | Beekstraat 3

College van Burgemeester en Schepenen AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be

Vrijetijdsloket : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur

61


Vrije Tijd

c) Vergunning of toelating nodig ?

l Tombola Wat : wie een tombola of loterij wil organiseren in Oostkamp heeft toestemming nodig van het College van Burgemeester en Schepenen. Organiseert u een tombola op het grondgebied van meer dan één gemeente dient u uw aanvraag te richten aan de Provincie West-Vlaanderen | Provinciehuis Boeverbos | Koning Leopold III-laan 41 | 8200 Sint-Andries. l Serveren sterke dranken Wat : iedereen die een vaste of reizende drankgelegenheid wenst te openen waar gegiste (bieren en wijnen) en/of sterke dranken (+22°) worden geschonken, moet in het bezit zijn van een vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken. Bij het (her)openen, overnemen, verbouwen van een drankgelegenheid moet deze vergunning worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen. l Inname openbaar domein Wat : • Wanneer u voor de organisatie van het evenement of activiteit een gedeelte van het openbaar domein (straat, park, plein,…) wil gebruiken, moet u minstens 1 maand vooraf een goedkeuring aanvragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. • Voor grote evenementen waarbij bijvoorbeeld volledige straten worden afgesloten,… moet de aanvraag minstens 3 maanden vooraf ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. l Rommelmarkten Wat : voor het organiseren van rommelmarkten moet een toelating gevraagd worden bij het College van Burgmeester en Schepenen. l Elektronisch versterkte muziek Wat : verenigingen die evenementen willen organiseren waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, moeten een toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. l Wijkfeest Wat : organisatoren van straat- en wijkfeesten kunnen rekenen op materiële ondersteuning, gratis Wittoenbier en er is de mogelijkheid om gratis een harmonie/fanfare op een straat- of wijkfeest te laten spelen. Hiervoor richt u een aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen. Meer info : Mensen Spreken Mensen | AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | Oostkamp | t 050 83 31 00 | gsm 0496 55 48 40 | mensensprekenmensen@oostkamp.be | www.oostkamp.be

d) Publiciteit

62

l Activiteitenkalender Verenigingen kunnen hun activiteiten voor de activiteitenkalender indienen bij de dienst Communicatie, of via het e-loket op www.oostkamp.be. Terugkerende activiteiten worden in De Merel opgenomen, eenmalige activiteiten in De Kleine Merel. Deadline is telkens de 10e van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie. l Perslijst Een adressenlijst van de journalisten is verkrijgbaar bij de dienst Communicatie en op www.oostkamp.be -> Nieuws,actueel en info. l Publiciteitsborden Om een activiteit aan te kondigen kan een vereniging gebruik maken van de gemeentelijke aanplakborden. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. De locaties van de aanplakborden kunnen aangevraagd worden bij de dienst Jeugd.

Loket Lokale Economie en Landbouw: AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 23 | f 050 82 66 76 economie@oostkamp.be of landbouw@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr: 8.30 - 12 uur wo: ook 15 – 19 uur

Dienst Milieu: AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 22 | f 050 82 66 76 milieu@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr: 8.30 - 12 uur wo: ook 15 – 19 uur

Dienst Communicatie AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 04 | f 050 82 66 76 communicatie@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr: 8.30 - 12 uur wo: ook 15 – 19 uur

Dienst Jeugd : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 92 | f 050 84 07 06 jeugd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur


a) Vrijetijdsgids

In de gemeente zijn ongeveer 300 verenigingen actief. In de vrijetijdsgids vindt u een overzicht van de Oostkampse verenigingen. De gids is te verkrijgen aan het Vrijetijdsloket en kan geraadpleegd worden op www.oostkamp.be -> Vrije tijd -> Verenigingen. In het Vrijetijdsloket kunnen verenigingen informatie verkrijgen over de starttoelage en de jaarlijkse ondersteuning voor verenigingen en de toelage voor bijzondere projecten jeugd.

Vrijetijdsloket : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur

Vrije Tijd

9. Verenigingen

b) Activiteitenkalender | publiciteit

Zie Zelf iets organiseren/publiciteit p. 59

c) Materiaal voor verenigingen

Verenigingen kunnen voor de organisatie van feesten of activiteiten onder bepaalde voorwaarden materiaal huren. De gemeente beschikt over een beperkte voorraad verhuurmateriaal. Deze voorraad bestaat uit tribunes, podia, vlaggenmasten, vlaggen, publiciteitsborden, tentoonstellingspanelen, stapelbare stoelen, schraagtafels en naderafsluiting. De aanvraag voor het huren van materiaal wordt minstens 1 maand vooraf gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor technische informatie over het materiaal en/of de beschikbaarheid kunt u contact opnemen met de dienst Technische Ondersteuning | t 050 83 31 52.

Dienst Jeugd : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 92 | f 050 84 07 06 jeugd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur

d) Bijzondere toelagen

Per 25 jaar bestaan kan een vereniging een toelage van 250 euro krijgen. De aanvraag moet aan het College van Burgemeester en Schepenen gericht worden. De Gemeenteraad beslist over de toekenning.

College van Burgemeester en Schepenen AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be

e) Recepties en ontvangsten

Jubilerende verenigingen die een receptie organiseren kunnen een gemeentelijke tussenkomst in de receptiekosten aanvragen door een schriftelijke aanvraag te richten tot het College van Burgmeester en Schepenen. Bij een jubileum kan de vereniging ontvangen worden door het gemeentebestuur. Hiervoor kan een aanvraag gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

f) Kampioenen- en keizersvieringen

Verenigingen die hun kampioenen huldigen kunnen een trofee aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Deze trofee wordt overhandigd aan de kampioen(en) door de burgemeester of een schepen. Wie drie maal op rij kampioen is, wordt gehuldigd als keizer. De vereniging kan een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor een ontvangst van de keizer door het Gemeentebestuur. Bij deze gelegenheid voorziet de gemeente in een speciale trofee.

Dienst Jeugd : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 92 | f 050 84 07 06 jeugd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur

63


Leven en Sociaal

Leven en Sociaal 1. Bevolking a) Geboorte

l Geboorteaangifte Voor elk kind dat geboren wordt in de gemeente Oostkamp (bevallingen in een andere gemeente moeten in die andere gemeente aangegeven worden), moet aangifte gedaan worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De geboorte moet aangegeven worden door de vader of de moeder of beide ouders samen. De aangifte moet gebeuren binnen de 15 dagen na de bevalling. Meebrengen : • het attest van geboorte uitgereikt door de geneesheer direct na de geboorte; • het trouwboekje (indien gehuwd) en de identiteitskaart van beide ouders. l Geboorteakten In een geboorteakte vindt u alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Een uittreksel of afschrift kunt u aanvragen bij het loket Burgerzaken. l Erkenning van vaderschap De man die het kind wil erkennen, verschijnt samen met de moeder van het kind voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Is het kind 15 jaar of ouder, dan is ook zijn aanwezigheid en akkoord vereist. Een uittreksel uit de geboorteakte moet voorgelegd worden als het kind niet in Oostkamp geboren is. Bij erkenning vóór de geboorte moet de moeder een medisch attest hebben waaruit blijkt dat zij zwanger is en beide ouders komen samen naar de dienst Burgerzaken.

b) Adoptie

Informatie over adoptie kunt u vinden op de site van Kind & Gezin, www.kindengezin.be/Themas/Adoptie, bij de dienst Burgerzaken of op het e-loket van www.oostkamp.be.

c) Samenwonen

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft. U moet een schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen overhandigen aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Van deze aangifte krijgt u een ontvangstbewijs. Meer info : dienst Burgerzaken of op het e-loket van de website www.oostkamp.be

d) Huwelijk

l Huwelijksaangifte Het huwelijk moet aangegeven worden minimum 15 dagen en maximum 6 maanden en 15 dagen vóór de voltrekking ervan bij de dienst Burgerzaken. Voor een huwelijkscontract moet u zich wenden tot een notaris vóór het burgerlijk huwelijk.

64

Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur na afspraak

Dienst Burgerzaken : Riderfort | Sportstraat 2 | Ruddervoorde t 050 27 73 98 | f 050 27 63 95 afdeling.ruddervoorde@oostkamp.be


Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur na afspraak

Dienst Burgerzaken : Riderfort | Sportstraat 2 | Ruddervoorde t 050 27 73 98 | f 050 27 63 95 afdeling.ruddervoorde@oostkamp.be

Leven en Sociaal

l Huwelijksakte In een huwelijksakte vindt u alle gegevens over het huwelijk, de echtgenoten, de getuigen, ... De Burgerlijke Stand maakt de akte op en schrijft ze in haar registers in. Een uittreksel of afschrift kunt u aanvragen bij het loket Burgerzaken. l Echtscheidingsakte Voor de echtscheiding heeft u een echtscheidingsvonnis nodig van de rechtbank. Dit vonnis wordt naar de gemeente gestuurd en overgeschreven in de registers van de Burgerzaken. Voor een echtscheidingsakte kan u terecht bij de dienst Burgerzaken. l Huwelijksjubileum Het College brengt een bezoek aan echtparen die een huwelijksjubileum vieren (vanaf 60 jaar gehuwd). Koppels die 50 jaar getrouwd zijn, worden uitgenodigd voor een koffietafel. De koffietafel wordt 4 maal per jaar georganiseerd. De huwelijksjubilea worden aangekondigd in De Merel na toestemming van de echtparen.

e) Overlijden

l Overlijdensaangifte Elk overlijden op het grondgebied van de gemeente moet aangegeven worden. Wat moet u meebrengen naar het loket Burgerzaken om de aangifte te doen : • een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld • de identiteitskaart en het trouwboekje van de overledene • het rijbewijs van de overledene • eventueel de parkeerkaart l Aangifte lijkbezorging Alle personen, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente, kunnen een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van hun laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging richten tot de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. l Erfrechtverklaring Voor bedragen beneden de 743,68 euro kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken. Voor bedragen boven de 743,68 euro moet u zich wenden tot : • het Vredegerecht - eerste kanton | Kazernevest 4 | 8000 Brugge | t 050 47 33 50 • de notaris. De griffies van de rechtbank zijn open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur. l Begrafenis en crematie Voor alle administratie in verband met lijkenvervoer, begraven of ontgraven en voor het bekomen van grondvergunningen, aanvragen tot het plaatsen van graftekens en het bepalen van de plaats kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken. Crematorium : De Blauwe Toren | Zeelaan 2 | 8380 Brugge | t 050 31 41 41 (geleide bezoeken van groepen na afspraak). Op alle begraafplaatsen zijn strooiweiden aangelegd, columbaria gebouwd en urnekelders voorzien. De begraafplaatsen zijn toegankelijk van 9 uur tot zonsondergang. Voor eventuele afspraken voor het uitvoeren van werken op de begraafplaatsen kunt u terecht bij de dienst Publieke Ruimte. Begraafplaatsen : De begraafplaatsen zijn gelegen op volgende locaties : • Baliebrugge : Vrijgeweidestraat • Hertsberge : Lodistraat • Oostkamp : A. Rodenbachstraat “De Warande” • Ruddervoorde : Sint-Elooisstraat (voorkant) of Sint-Elooisplein • Waardamme : Beekstraat

Dienst Publieke Ruimte : Stationsstraat 150 t 050 83 31 51 | f 050 82 72 09 groen@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur ‘s namiddags na afspraak

65


Leven en Sociaal 66

l Overlijdensakte In een overlijdensakte vindt u alle gegevens omtrent een overlijden. Door de akte bekomt u de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene. Een uittreksel of afschrift kunt u aanvragen bij het loket Burgerzaken. l Concessies De concessies op de begraafplaatsen worden verleend voor een termijn van 25 jaar of 50 jaar. Er kan gekozen worden voor een begrafenis in volle grond, in een kelder, een colombarium, een urnekelder of een herdenkingszuil.

f) Andere documenten

l Identiteit en nationaliteit Voor een identiteitskaart wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd. Meebrengen naar het loket Burgerzaken : • de uitnodiging • een recente pasfoto met witte achtergrond • huidig identiteitsbewijs De Belgische nationaliteit wordt toegekend op grond van : • de nationaliteit van de ouder(s) • een adoptie • de geboorte in België • een gevolg van de akte van verkrijging l Kids-ID De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument met pasfoto voor kinderen onder de 12 jaar en is verplicht om naar het buitenland te reizen. De aanvraag moet gebeuren door één van de ouders. Deze procedure duurt 2 à 3 weken. l Attesten Voor het afleveren van volgende attesten moet u zich persoonlijk aan het loket Burgerzaken aanbieden met uw identiteitskaart : • attest van woonst; • attest samenstelling gezin; • nationaliteitsbewijs (vreemdelingen moeten zich tot hun ambassade of consulaat wenden); • levensbewijs. l Registratiekantoor Voor de registratie van een contract, overeenkomst, testament, gift of schenking of voor de aangifte van een nalatenschap kunt u terecht bij het Registratiekantoor (kantoor 3) | Gulden Vlieslaan 36 | 8000 Brugge | t 050 44 74 80 | maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur. l Reizen Meebrengen naar het loket Burgerzaken : • 2 recente pasfoto’s in kleur • eventueel de oude reispas (als die gestolen is, moet u aangifte doen bij de politie) • identiteitskaart. De wachttijd bedraagt 6 werkdagen. Voor reizen naar het buitenland moeten kinderen tot 12 jaar in het bezit zijn van een identiteitsbewijs. Het dient om een snelle identificatie van het kind mogelijk te maken, zowel binnen als buiten België. De persoon of de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen moeten het identiteitsbewijs aanvragen. l Rijbewijs Meebrengen naar loket Burgerzaken : uw identitritskaart en twee recente pasfoto’s. Indien het een duplicaat betreft, moet het attest van verlies of diefstal afgeleverd door de lokale politie eveneens meegebracht worden.

Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur na afspraak

Dienst Burgerzaken : Riderfort | Sportstraat 2 | Ruddervoorde t 050 27 73 98 | f 050 27 63 95 afdeling.ruddervoorde@oostkamp.be


2. Communicatie a) De Merel

Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur na afspraak

Driemaandelijks magazine met een aantal vaste rubrieken met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening en andere openbare diensten, verenigingen en een activiteitenkalender. Verschijnt telkens de 1e dag van een nieuw seizoen.

Leven en Sociaal

l Uittreksel uit Strafregister Vroeger gekend als een “Bewijs van goed zedelijk gedrag”., Zich persoonlijk aanmelden bij het loket Burgerzaken met identiteitskaart.

b) Kleine Merel

Maandelijkse nieuwsbrief met korte berichten over de gemeente en het bestuur en een activiteitenkalender. Verschijnt telkens de 1e van de maand, niet in augustus.

c) Activiteitenkalender

Verenigingen kunnen hun activiteiten voor de activiteitenkalender indienen bij de dienst Communicatie, of via het e-loket op www.oostkamp.be. Terugkerende activiteiten worden in De Merel opgenomen, eenmalige activiteiten in De Kleine Merel. Deadline is telkens de 10e van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie.

d) Openbaarheid van Bestuur

Met het decreet van 26 maart 2004 over openbaarheid van bestuur wil men de burger meer inzicht geven in de werking van het bestuur. Actieve openbaarheid van bestuur : de gemeente moet een aantal initiatieven nemen om de burger actief te informeren : website up-to- date houden, infogids, infomagazine, persberichten, infovergaderingen zijn daar voorbeelden van. Passieve openbaarheid van bestuur biedt de burger de mogelijkheid om inzage te hebben in documenten, een afschrift te ontvangen van documenten,.. Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag gericht worden aan de gemeentesecretaris of de dienst Communicatie. De wetgeving voorziet een aantal specifieke uitzonderingen.

3. Directe belastingen voor natuurlijke personen l Voor eenvoudige vragen kan u elke werkdag naar het Contactcenter bellen op het nummer 02 572 57 57. Vermeld of hou steeds het artikel en het nationaal nummer (N.N.) bij de hand in al uw correspondentie. l Voor aanvullende informatie omtrent : • de berekening van de belasting Voor het indienen van de aangiften en voor alle vragen over de aanslagen inzake personenbelasting : Taxatiedienst CTK Brugge | Rode Haanstraat 3 | 8000 Brugge | t 02 575 03 40 f 02 579 53 96 | ctk.db.brugge@minfin.fed.be Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur of na afspraak.  • de terugbetaling van de belasting Alle inlichtingen omtrent terugbetalingen personenbelasting : Ontvangkantoor Brugge 3 | G. Vincke-Dujardinstraat 4 | 8000 Brugge | t 050 32 92 17 f 050 32 96 24 | ontv.db.brugge3@minfin.fed.be Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur of na afspraak. 

Dienst Communicatie AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 04 | f 050 82 66 76 communicatie@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr: 8.30 - 12 uur wo: ook 15 – 19 uur

College van Burgemeester en Schepenen AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 08 | f 050 82 66 76 cbs@oostkamp.be

67


Leven en Sociaal

• het indienen van een bezwaarschrift Het indienen van een bezwaarschrift gebeurt bij de Gewestelijke Directie Brugge | G. Vincke-Dujardinstraat 4 | 8000 Brugge | t 050 32 91 11.  

4. Kinderen a) Onderwijs

Zie Leven en Sociaal > Onderwijs p. 69

b) Kinderopvang

In het Sociaal Infopunt kunt u een algemene sociale kaart van kinderopvang en jeugdwerk tot 12 jaar verkrijgen die een overzicht biedt van het opvangaanbod voor 0-12 jarigen in Oostkamp.

l Buitenschoolse kinderopvang De organisatie van buitenschoolse kinderopvang is een gemeentelijk initiatief dat in opdracht gegeven wordt aan de Landelijke Kinderopvang vzw, in Oostkamp onder de benaming Stekelbees.

Stekelbees

l

68

Biedt voor- en naschoolse opvang en opvang op woensdagmiddag. Tijdens de vakanties en schoolvrije dagen geldt een aparte regeling. Voor wie ? Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Praktisch ? Voor vakanties en schoolvrije dagen wordt gewerkt met voorinschrijving. Waar ? (1) erkende opvang, (2) gemelde opvang • Hoofdlocatie en secretariaat Oostkamp (1 en 2) Schooldreef 6 | t 050 84 14 10 LKoostkamp@LandelijkeKinderopvang.be | www.landelijkekinderopvang.be • Ruddervoorde (1) Sportstraat 6 | gsm 0476 46 01 52 • Baliebrugge (1 en 2) Torhoutsestraat 306 | t 050 28 17 85 Vrijgeweidestraat 1 | gsm 0476 70 59 27 • Waardamme (1) Oeverhof | gsm 0475 69 11 10 • Hertsberge (1 en 2) Kerkplein 6 | t 050 81 32 72 Molleree 36 | gsm 0473 83 33 32 • Moerbrugge (2) Patersonstraat 98 | gsm 0478 72 40 04 • Nieuwenhove (1) Gevaertplein 4 | t 050 84 19 92

Dienst voor onthaalouders

Kinderopvang KAV vzw | Brugsestraat 30 | Oostkamp | t en f 050 82 79 06 dienstoostkamp@kinderopvang-kav.be Telefoonpermanentie : Elke dinsdag van 14 tot 16 uur en bijkomend elke 2de en 4de dinsdag van 16.30 tot 18 uur. Deze dienst zorgt hoofdzakelijk voor de opvang van kinderen tot 3 jaar en voor de begeleiding en ondersteuning van onthaalmoeders. Een opvanggezin kan eventueel ook dagopvang van kinderen tot 12 jaar buiten de schooluren en tijdens de vakantieperiodes verzorgen.

Sociaal infopunt antenne Oostkamp Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 79 en t 050 83 31 76 f 050 82 66 66 sociaalinfopunt@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur Na afspraak


Leven en Sociaal

l Onthaalouders • Sonja Beuselinck | Vrijgeweidestraat 111 | Ruddervoorde | t 050 27 93 96 • Lena De Caluwe | Molenstraat 3 | Oostkamp | t 050 82 65 85 | rudi.ide1@telenet.be • Marleen De Grande | Zuidstraat 37 | Waardamme | t 050 27 74 30 • Mireille Demeyer | Veldhoekstraat 110 | 8020 Waardamme | gsm 0474 77 55 43 | johan.dedecker1@skynet.be • Nancy Desloover | Kunstschilderslaan 9 | Oostkamp | t 050 82 64 95 • Kaboutertje | Constant Permekestraat 7 | 8020 Oostkamp | t 050 82 44 13 | taveirneyannick@hotmail.com • Martine Van Acker | Oedelemsestraat 22 | Oostkamp | t 050 82 69 58 • Rita Van Eenooghe | Stationsstraat 104 | Oostkamp | t 050 82 55 48 • Anje Van Waes | Legeweg 107 | Oostkamp | t 050 84 13 26 Permanentie : Kind en Gezinlijn, t 078 15 01 00 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) Meer info : www.kindengezin.be l Kinderen met specifieke zorgbehoeften ’t Vliegend Paard | Beverhoutsveldstraat 2 | 8730 Oedelem | t en f 050 35 58 31 zonnebloemen@skynet.be | gsm 0479 07 37 59 (Kathleen Heyndrickx, verantwoordelijke dagelijkse werking) | www.kinderopvangvliegendpaard.net Dit is een kinderopvang die opvang biedt aan kinderen van 0-3 jaar zonder een specifieke zorgbehoefte en aan kinderen van 0-12 jaar met een specifieke zorgbehoefte l Kinderdagverblijven erkend door Kind en Gezin • De kadees : Torhoutsestraat 275 | 8020 Ruddervoorde | gsm 0498 56 64 93 • De 7 dwergjes : Veldstraat 53F | 8020 Oostkamp | t 050 82 37 60 anja.lust@skynet.be • Het Kikkertje : Kortrijksestraat 487 | 8020 Ruddervoorde | gsm 0475 51 57 24 evelyne@kinderopvanghetkikkertje.be • Het Kikkertje II : Gaston Roelandtsstraat 93 | 8020 Oostkamp | gsm 0475 51 57 24 evelyne@kinderopvanghetkikkertje.be • Hummeltje : Torhoutsestraat 185 | 8020 Ruddervoorde | t 050 28 17 02 hummeltje.a@skynet.be • Kleine Fieloe (0-18 maand) : Brugsestraat 14 | 8020 Oostkamp | t 050 27 86 06 minicreche_fieloe@skynet.be • Fieloe (18 maand-3 jaar) : Maciebergstraat 28 | 8020 Oostkamp | t 050 54 51 46 minicreche_fieloe@skynet.be • Lars & Lotje : Sint-Elooisstraat 57 bus 1 | 8020 Ruddervoorde | gsm 0486 37 74 29 lars.lotje@skynet.be • ’t Pampertje : Schooldreef 16 | 8020 Oostkamp | gsm 0494 20 69 43 tpampertje@hotmail.com • De Paddestoel : Stationsstraat 45 | 8020 Oostkamp | t 050 84 16 04 depaddestoel@telenet.be • Duimelijntje : Verbindingsstraat 5 | 8020 Hertsberge | gsm 0472 52 75 84 jolienrommelaere@hotmail.com l Babysitdiensten • Babysitdienst van de Gezinsbond : Ruddervoorde: Evie van Cauwenberghe | t 050 27 72 49 Oostkamp: Jessica Duyck | t 050 27 54 47 Waardamme: Griet Deketelare | t 0474 55 84 42 • Babysitdienst Reddie Teddy van de Bond Moyson : Wendy Robaey | t 050 44 79 45

69


Leven en Sociaal

l Opvang zieke kinderen • Bond Moyson | t 056 23 03 81 • Oppas ziek kind (samenwerkingsinitiatief tussen Familiehulp en CM) t 050 34 94 74 | brugge@familiehulp.be • Vlaams Neutraal Ziekenfonds: thuisoppas zieke kinderen ‘Kortjakje’ t 0800 62 009 • West-Vlaams Liberaal Ziekenfonds: bereikbaar via de dienst voor oppas van zieke kinderen van Solidariteit voor het Gezin | t 070 23 30 28 • OEF! (initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen): oppas en assistentie thuis bij kinderen en volwassenen met een beperking/handicap. Sint-Rembertlaan 20 | 8820 Torhout | t 050 21 41 82 | f 050 21 71 66 torhout@familiezorg-wvl.be | www.familiezorg-wvl.be t 050 33 02 70 (24/24 uur)

c) Kind & gezin

• Kind en Gezinlijn : t 078 15 01 00 | elke werkdag van 8 tot 20 uur info@kindengezin.be | www.kindengezin.be • Provinciale afdeling Kind en Gezin : Koning Albert I-laan nr 122/3 | 8200 Sint-Michiels | t 050 44 65 50 | f 050 33 45 02 Openingsuren : van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur (vrijdag tot 16 uur)

5. Levensbeschouwingen a) Katholieke Kerk

70

l De federatie Oostkamp bestaat uit zes parochies : • Sint-Pieter Oostkamp Pastorieplein 1 | Oostkamp | t 050 82 22 30 | f 050 54 72 35 stpieter.oostkamp@skynet.be Op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Woensdag van 14 tot 17 uur Tevens decanaal secretariaat • Sint-Godelieve Oostkamp Sint-Godelievestraat 53 | Moerbrugge | t 050 82 20 87 | f 050 82 20 86 • Sint-Blasius Waardamme Beekstraat 1 | Waardamme | t en f 050 27 75 12 • Sint-Jan Hertsberge Wingensestraat 2 | Hertsberge | Chantal Haers, parochiaal contactpersoon t en f 050 27 80 68 | gsm 0473 84 28 89 Op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur • Sint-Eligius Ruddervoorde Hofstraat 4 | Ruddervoorde | t en f 050 28 16 73 Op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur • Sint-Godelieve Ruddervoorde (Baliebrugge) Torhoutsestraat 306 | Ruddervoorde | t 050 27 72 19 l Pastoors in de federatie Oostkamp : • Laurent Delmotte | Torhoutsestraat 306 | Ruddervoorde | t en f 050 27 72 19 • Luc Pillen | Brugsestraat 47 | Oostkamp | t 050 82 22 59 | gsm 0477 46 72 81 lucpillen@telenet.be • Luc Deschodt, Deken | Pastorieplein 1 | Oostkamp | t 050 82 22 30 gsm 0473 87 07 14 | f 050 54 72 35 | luc.deschodt@skynet.be • Jef Gailliaert | Sint-Godelievestraat 53 | Oostkamp | t 050 82 20 87 gsm 0473 94 93 45


Leven en Sociaal

• Frans Lateur | Beekstraat 1 | Waardamme | t 050 27 75 12 • Matthieu Jottier | Hofstraat 4 | Ruddervoorde | t en f 050 28 16 73 gsm 0474 42 60 52 | matjottier@hotmail.com

l Heilig Hart Steenbrugge : Diaken Willem de Witte, tevens parochiecoördinator | Parochiaal Centrum | Baron Ruzettelaan 296 | 8310 Assebroek | t en f 050 35 72 11 parochie.steenbrugge@skynet.be

b) Vrijzinnige gemeenschap

Vrijzinnig Centrum De Molensteen – Oostkamp vzw p/a Bosdreef 13 | Oostkamp | gsm 0476 90 29 57 | www.vrijzinnigoostkamp.be info@vrijzinnigoostkamp.be Zitdagen in De Wieke : Maandag 19 tot 21 uur en woensdag 17 tot 19 uur

c) Orthodoxe kerk

Contactpersoon : priester Bernard Peckstadt | De Vrièrestraat 19 | 8300 Knokke-Heist t 050 51 00 74 | gsm 0476 49 95 77 | orthodoxie.brugge@skynet.be Website parochie Brugge : http://orthodoxie-brugge.org/ Website parochie Oostende : http://orthodoxie-oostende.org/ De regio Brugge-Oostkust bestaat uit twee parochies : • HH. Kyrillos en Methodios Euphrosyna Beernaertstraat 32 | 8400 Oostende | orthodoxie.oostende@skynet.be • HH. Konstantijn en Helena Ezelstraat 85 | 8000 Brugge

6. Mensen spreken Mensen

Mensen spreken Mensen, een project van de gemeente Oostkamp is ontstaan n.a.v. het ‘Decennium voor een cultuur van vrede en geweldloosheid’ van de Verenigde Naties (2001-2010). De werkgroep probeert op vele manieren de verbondenheid tussen de bewoners van de gemeente te bevorderen : • Kortlopende cursussen rond ‘geweldloos omgaan met elkaar’. • Financiële steun aan vormingsinitiatieven (van verenigingen) die op een bijzondere manier met verbondenheid en communicatie te maken hebben. • Financiële tegemoetkoming voor de uitgevers van wijk- en dorpskrantjes. • Nieuwjaarswens voor alle bewoners. • Materiële ondersteuning, gratis Wittoenbier en de mogelijkheid tot gratis een harmonie/fanfare op een straat- of wijkfeest. • Op de website is een inventaris van materialen beschikbaar die verenigingen aan andere verenigingen ter beschikking stellen (soms tegen een kleine vergoeding).

Mensen Spreken Mensen AC Beukenpark | Kapellestraat 19 t 050 83 31 00 en t 0496 55 48 40 mensensprekenmensen@oostkamp.be Openingsuren : Na afspraak

7. Onderwijs a) Kleuter en Lager

• Freinetschool Klimop: Onafhankelijke basisschool Fabiolalaan 2 | Oostkamp | t 050 39 69 79 | f 050 39 69 89 info@klimop.info | www.klimop.info

71


Leven en Sociaal

• Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ruddervoorde Kan. Andriesstraat 11 | 8020 Ruddervoorde | t 050 27 71 03 | gsm 0475 347285 f 050 27 57 99 bsg.malpertuis@scarlet.be | www.basisschoolmalpertuis.be • Basisschool Koning Boudewijn Marechalstraat 48 | Oostkamp | t 050 84 19 71 | f 050 84 19 72 bs.oostkamp@scarlet.be | www.koningboudewijnschool.be Afdeling Nieuwenhove kleuterschool en eerste leerjaar: Van Maerlantstraat 30 | Oostkamp | t 050 82 41 58 • Vrije Basisschool Baliebrugge Torhoutsestraat 268 | Ruddervoorde | t 050 27 59 63 info@basisschoolbaliebrugge.be | www.basisschoolbaliebrugge.be Afdeling Vrijgeweidestraat 2 | t 050 28 12 23 • Vrije Basisschool De Bosbes Hertsberge Wingensestraat 10 | Hertsberge | t 050 54 51 57 | f 050 27 59 42 info@vbshertsberge.be | www.vbshertsberge.be • Vrije Basisschool De Kiem Leegtestraat 1 | Ruddervoorde | t 050 27 88 50 | f 050 27 88 52 info@vbsruddervoorde.be | www.vbsruddervoorde.be • Vrije Basisschool De Vaart Patersonstraat 98 | Oostkamp | t & f 050 82 62 67 info@vbsmoerbrugge.be | www.vbsmoerbrugge.be • Vrije Basisschool Sint-Pieter Kortrijksestraat 47b (kleuter, 1ste, 2de en 3de leerjaar) en Schooldreef 18 (4de, 5de en 6de leerjaar) | Oostkamp | t 050 82 68 44 Afdeling Nieuwenhove (enkel kleuter) | Kanunnik Duboisplein 10 | Oostkamp t 050 82 63 12 info@vbsspo.be | www.vbsspo.be • Vrije Basisschool De Sprong Kleuter, 1ste en 2de graad : Kloosterstraat 14 | Waardamme | t 050 27 76 95 | f 050 27 76 99 3de graad : Kortrijksestraat 421 | Waardamme | t 050 27 66 60 directeurdesprong@vbswaardamme.be | www.vbswaardamme.be

b) Secundair

• Koninklijk Technisch Atheneum – Centrum deeltijds beroepsonderwijs Marechalstraat 46 | Oostkamp | t 050 20 92 29 kta.cdbso.brugge@g-o.be | www.kta-brugge-cdbso.be • Middenschool Sint-Pieter Kortrijksestraat 47 | Oostkamp | t 050 82 68 22 | f 050 82 67 22 info@middenschoolsint-pieter.be | www.middenschoolsint-pieter.be 1ste graad secundair onderwijs : Latijn, moderne, sociale en technische vorming, mechanica-elektriciteit

c) Volwassenenonderwijs

72

• CVO Sint-Godelieve vzw Sint-Pieter Volwassenenonderwijs Kortrijksestraat 47 | Oostkamp | t 050 50 24 34 | f 050 50 24 30 sintpieter@cvogodelieve.be | www.cvogodelieve.be Dag- en avondcursussen : creatief koken, decoratie, informatica, mode, schoonheidsverzorging en talen.


Leven en Sociaal

• Instituut voor Volwassenenonderwijs (IVO) CVO Afdeling bouw Handelsstraat 3 | Oostkamp | t 050 38 67 63 ivo.sint-andries@ivo.skynet.be | www.ivobrugge.be

8. Ontwikkelingssamenwerking l Oostkamp is FaireTradeGemeente In juni 2007 behaalde Oostkamp de titel van FaireTradeGemeente. Deze titel werd behaald dankzij een blijvende inspanning van de hele gemeente voor eerlijke handel. l Noord-Zuid De gemeente ondersteunt projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Zowel erkende organisaties (nl. ngo’s) -via de overkoepelende organisatie 11.11.11 (www.11.be)- als projecten die door Oostkampenaren worden opgevolgd, kunnen op een subsidie rekenen. Ook vrijwilligers die in het buitenland aan ontwikkelingssamenwerking doen, ontvangen een bijdrage. • Toelage vrijwilligerswerk in het Zuiden • Toelage sensibilisatie en educatie • Toelage projecten in het Zuiden • Noodhulp • Toelage voor 11.11.11, koepelorganisatie van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging • Toelage lokale Noord-Zuidbewegingen Meer info : Sociaal-infopunt

9. Ouderen l In Oostkamp zijn er verschillende verenigingen voor ouderen actief. Informatie en contactadressen vindt u in het vrijetijdsloket De Valkaart en in de Vrijetijdgids, die te verkrijgen is in De Valkaart en te raadplegen op www.oostkamp.be. l De Ouderenadviesraad adviseert het gemeentebestuur en het OCMW omtrent verschillende zaken die ouderen aanbelangen. Daarnaast bespreekt zij verschillende onderwerpen die voor bejaarden, senioren en jong senioren belangrijk kunnen zijn en onderneemt zij acties. Voor meer info kunt u terecht bij voorzitter Ward Demuyt (zie Bestuur en Beleid > Adviesraden en Commissies p. 18) of in het Sociaal Infopunt, t 050 83 81 74. l Voor diverse toelagen en/of zorgverlening kunt u terecht bij het Sociaal Infopunt of bij het OCMW of bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk van het ziekenfonds (zie Leven en Sociaal > Welzijn en Zorg p. 72). Er zijn in Oostkamp ook twee woon- en zorgcentra : OCMW - Ter Luchte en Sint-Jozef (zie Leven en Sociaal > Welzijn en Zorg) l De Bibliotheek biedt de 60-plussers een gratis abonnement aan. Zij beschikt over een collectie grootletterboeken en er staat een PC ter beschikking voor de opmaak van de familiestamboom. (zie Vrije tijd > Bibliotheek p. 51) Personen die ouder zijn dan 55 jaar krijgen korting op de voorstellingen in De Valkaart die door de gemeente geprogrammeerd zijn, en krijgen korting in het zwembad De Valkaart.

Sociaal infopunt antenne Oostkamp Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 79 en t 050 83 31 76 f 050 82 66 66 sociaalinfopunt@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur Na afspraak Vrijetijdsloket : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur Bibliotheek-infopunt : Kapellestraat 19 t 050 83 31 30 | f 050 82 71 35 bibliotheek@oostkamp.be t 050 83 31 33 (uitleenbalie, tijdens openingsuren) Openingsuren : ma – vr : 10 - 12 uur en 16 – 20 uur wo : 10-12 uur en 14 – 18 uur zat : 9 – 12 uur

73


Leven en Sociaal

10. Welzijn en Zorg a) Palliatieve zorg : tegemoetkoming

Wat : palliatieve thuispatiënten kunnen financiële ondersteuning krijgen bij kosten voor de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.

b) Thuiszorg

l Waarderingstoelage Wat : Gemeentelijke premie voor de inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon : waarderingstoelage voor de thuiszorg. l Tegemoetkoming voor nachtoppas Wat : Volwassenen die nood hebben aan nachtoppas krijgen financiële ondersteuning. l Diensten voor gezinszorg, oppashulp en kraamzorg • Centrum voor Thuiszorg Bond Moyson President Kennedypark 2 | 8500 Kortrijk | t 056 23 03 81 (24u/24u) ctz.wvl@socmut.be • Familiehulp Nieuwstraat 4 | 8000 Brugge | t 050 33 14 55 | f 050 34 83 75 | brugge@familiehulp.be | www.familiehulp.be • Familiezorg West-Vlaanderen vzw Sint-Rembertlaan 20 | 8820 Torhout | t 050 21 41 82 | f 050 21 71 66 torhout@familiezorg-wvl.be | www.familiezorg-wvl.be t 050 33 02 70 (24/24 uur) • Solidariteit voor het gezin, afdeling Brugge Koningin Astridlaan 97 | 8200 Brugge | t 050 40 66 90 | f 050 39 59 95 solidariteit@svhg.be | www.solidariteit.be • Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen Bruggestraat 134 | 8820 Torhout | t 050 21 34 16 | f 050 22 22 65 torhout@wgkwvl.be | www.wgkwvl.be 24u/24u, 7/7 Thuisverpleging en dieetadvies • Kraamcentrum ‘de wieg’ (initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen) Zorg aan huis rond zwangerschap en geboorte Expertisecentrum kraamzorg Ezelpoort 5 | 8000 Brugge | gsm 0473 45 14 38 | www.eckdewieg.be l Zelfstandige thuisverpleegkundigen • Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Brugge-Houtland-Kust vzw Beukenweg 12A | Loppem | t 050 27 90 87 kring.zelfst.verpl.b.h.k@compaqnet.be • Vlaamse Beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen t 070 22 26 78 | 7 dagen op 7 van 8 tot 22 uur info@vbzv.be | www.vbzv.be

c) Ziekenhuizen

74

l

In Oostkamp zijn geen ziekenhuizen gevestigd. Er zijn wel 3 ziekenhuizen in Brugge, 1 in Torhout en 1 in Damme (Sijsele) :

AZ Sint-Jan AV

Campus Sint Jan | Ruddershove 10 | 8000 Brugge | t 050 45 21 11 | f 050 45 22 38 Spoedgevallendienst : t 050 45 20 00 info@azbrugge.be | www.azbrugge.be

Sociaal infopunt antenne Oostkamp Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 79 en t 050 83 31 76 f 050 82 66 66 sociaalinfopunt@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur Na afspraak


Campus Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis | Spaanse Loskaai 1 | 8000 Brugge t 050 47 04 70 | f 050 47 04 80

AZ Sint-Lucas

Sint-Lucaslaan 29 | 8310 Assebroek-Brugge | t 050 36 91 11 | f 050 37 01 27 Spoedgevallendienst: t 050 36 90 09 | f 050 36 90 19 info@stlucas.be | www.stlucas.be

Ziekenhuis Sint-Rembert

Sint-Rembertlaan 21 | 8820 Torhout | t 050 23 21 11 | f 050 23 28 12 Spoedgevallendienst: t 050 23 23 01 info@azstrembert.be | www.azstrembert.be

AZ Alma

Leven en Sociaal

l l l

Campus Sijsele | Gentse Steenweg 132 | 8340 Sijsele-Damme | t 050 72 81 11 Spoedgevallendienst : t 050 72 81 00 info@azalma.be | www.azalma.be

d) Woonzorgcentra

l OCMW – Ter Luchte Sint-Elooisstraat 87 | Ruddervoorde t 050 27 75 30 | f 050 27 56 38 | info@ocmw-oostkamp.be • Woonzorgcentrum : 75 kamers voor zowel zorgbehoevende als dementerende bewoners. • Centrum voor kortverblijf : 3 kamers. Dit centrum kan voor maximaal 60 dagen per jaar een oplossing bieden indien er zich een situatie voordoet (ziekte, vakantie,…) waarbij de mantelzorger de verzorging van uw familielid tijdelijk niet kan opnemen. • 10 serviceflats (Terluchtestraat 14) maken ook deel uit van het Woon-en Zorgcentrum Ter Luchte en staan ter beschikking van valide of minder zorgafhankelijke bewoners. OCMW Oostkamp plant op de zorgsite Ter Luchte de bouw van 30 zorgflats en een polyvalente zaal. l Sint-Jozef Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef vzw | Sint-Jozefsdreef 5 | Oostkamp t 050 82 20 40 | f 050 82 76 04 | info@wzcstjozef.be | www.wzcstjozef.be Dienstverlening : Residentieel : • Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Jozef (124 woongelegenheden) • Serviceflat Ter Haeghe (37 woongelegenheden) Thuiszorgondersteunend : • Dagverzorgingscentrum De Regenboog • Centrum voor kortverblijf Contactpersonen : Katrien Dewitte, sociale dienst : iedere werkdag, bij voorkeur na telefonische afspraak t 050 20 75 01

e) Erkende centra voor algemeen welzijnswerk l

Centrum Algemeen Welzijnswerk Christelijke Mutualiteit Brugge

Spreekuren van Kenny Vanhaerens, maatschappelijk werker kenny.vanhaerens@cm.be : CM Oostkamp | Kortrijksestraat 66 | Oostkamp | t 050 54 57 40 Op maandag van 8.30 tot 12 uur en op woensdag van 13.45 tot 17.15 uur. CM Ruddervoorde | Sint-Elooisstraat 30 | Ruddervoorde | t 050 54 57 50 Op maandag van 13.45 tot 16 uur

75


Leven en Sociaal

l Centrum voor Maatschappelijk Werk van de Bond Moyson Brugsestraat 5 | Oostkamp | t 050 82 22 78 Dinsdag van 9 tot 10 uur (behalve de 1e dinsdag van de maand)

f) Maatschappelijk werk

Sociale dienst OCMW : Dorpsplein 1 | Waardamme | t 050 28 82 90| f 050 28 01 78 sociale.dienst@ocmw-oostkamp.be Dienstverlening : l Algemeen Maatschappelijk Werk : • Informatieve hulp • Sociale administratie en verwijzen • Bemiddeling • Psychosociale hulp • Advies over opleiding en tewerkstelling • Huisvesting l Financiële hulp : • Leefloon • Financiële tussenkomsten bij huishuur, verwarming,… • Voorschotten l Schuldbemiddeling : • Budgetbeheer • Budgetbegeleiding • Collectieve schuldenregeling l Thuiszorgdiensten : • Samenwerking met de diensten voor gezinszorg • Poetsdienst, ook met dienstencheques • Bezorging aan huis van warme maaltijden • Personenalarmtoestel • Minder Mobielen Centrale • Gemeentelijke thuiszorgpremie • Kortverblijf in het rusthuis ‘Ter Luchte’ • Tegemoetkoming bij dagverzorging • Vlaamse Zorgverzekering l Ouderenwoningen. De sociale dienst is eveneens verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de asielaanvragers die aan onze gemeente zijn toegewezen.

g) Bloedtransfusie

Het Bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen (Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed) organiseert dagelijks mobiele bloedinzamelingen in heel de provincie. In het bloedtransfusiecentrum te Brugge kan men behalve bloed ook plasma en bloedplaatjes geven.

Bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen :

76

Lieven Bauwensstraat 16 | 8200 Brugge | t 050 32 07 27 | f 050 31 11 09. westvlaanderen.bloed@rodekruis.be | www.bloedgevendoetleven.be Bloed geven : maandag en donderdag van 16 tot 19 uur en elke derde zaterdag van de maand maart, juni, september en december van 10 tot 16.30 uur. Plasmageven : iedere dag na afspraak Meer gegevens over de mobiele bloedinzamelingen in Oostkamp, Ruddervoorde en Waardamme vindt u terug op www.bloedgevendoetleven.be/donoren en in de activiteitenkalender van De Kleine Merel.


l Verenigingen In Oostkamp zijn er verschillende verenigingen voor personen met een handicap actief. Informatie en contactadressen vindt u in het Vrijetijdsloket De Valkaart en in de vrijetijdsgids (in De Valkaart en www.oostkamp.be). Personen met een handicap kunnen ook steeds terecht bij het project ‘Nieuwenhove in actie’ (zie Leven en Sociaal > Ouderen p. 71). Tevens kan men beroep doen op het OCMW of bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk voor diverse vormen van hulp (zie Leven en Sociaal > Welzijn en zorg p. 72). l Raad voor Personen met een handicap De gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap adviseert het gemeentebestuur en bespreekt verschillende onderwerpen die de doelgroep aanbelangen. Daarnaast organiseren zij acties of bewustmakingsactiviteiten omtrent belanghebbende thema’s. Voor meer info kunt u terecht bij voorzitter Noël Van Ryckeghem (zie Bestuur en Beleid > Adviesraden en Commissies p. 18) of in het Sociaal Infopunt. l Sociaal-pedagogische toelage Gezinnen die kinderen met een zware handicap thuis verzorgen kunnen op financiële steun rekenen van de provincie en gemeente. Extra info : eerst moet de aanvraag door de provincie erkend zijn vooraleer u een aanvraag bij de gemeente kan doen. l Premie voor mantelzorger Wat : Gemeentelijke premie voor de inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon : waarderingstoelage voor de thuiszorg. l Integratietegemoetkoming Wat : tegemoetkoming voor mindervaliden die door hun laag inkomen moeilijkheden ondervinden om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. l Inkomensvervanging Wat : wanneer uw inkomen door een handicap laag is, kan u hiervoor een tegemoetkoming krijgen. l Parkeerkaart Wat : personen met een handicap kunnen een speciale parkeerkaart aanvragen waarmee ze gebruik kunnen maken van de parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap.

Vrijetijdsloket : De Valkaart | A. Rodenbachstraat 42 t 050 83 31 80 vrijetijd@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur

Sociaal Infopunt antenne Oostkamp Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 79 en t 050 83 31 76 f 050 82 66 66 sociaalinfopunt@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur Na afspraak

Leven en Sociaal

h) Personen met een handicap

i) Drugpreventie

Het Sociaal Infopunt zorgt op verschillende manieren voor drugpreventie : • secretariaat stuurgroep drugpreventie • geven van correcte informatie rond legale en illegale middelen • preventieve acties naar diverse doelgroepen (onderwijs, jeugdwerk,…) • ondersteunen 1e lijnshulpverleners

j) Organentransplantatie

Het principe is dat organen en weefsels bestemd voor transplantatie kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit Inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden kan in principe iedereen een verklaring afleggen. Dit kan een verklaring of herroeping van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen. De aangifte dient persoonlijk te gebeuren bij de dienst Burgerzaken. Meer info : e-loket van de website www.oostkamp.be.

Dienst Burgerzaken : Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 70 | f 050 82 66 66 burgerzaken@oostkamp.be Openingsuren : ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur na afspraak

77


Leven en Sociaal

k) Kom op tegen Kanker

Het Sociaal Infopunt organiseert occasioneel preventieacties en verkoopacties in het kader van Kom op tegen Kanker. Meer info : Sociaal Infopunt of www.tegenkanker.be

11. Ziekenfondsen l l l l

Bond Moyson

Sociaal infopunt antenne Oostkamp Gemeentehuis | Gemeenteplein 1 t 050 83 31 79 en t 050 83 31 76 f 050 82 66 66 sociaalinfopunt@oostkamp.be Openingsuren: ma – vr : 8.30 - 12 uur wo : ook 15 – 19 uur Na afspraak

Brugsestraat 83 | Oostkamp | t 050 82 22 78 | t 050 37 03 74 | bm.oostkamp@socmut.be Giro-Bus : Torhoutsestraat 58 | Ruddervoorde www.socmut.be

Christelijke Mutualiteit

Kortrijksestraat 66 | Oostkamp | t 050 44 05 00 | f 050 84 11 96 Sint-Elooisstraat 30 | Ruddervoorde | t 050 44 05 00 | f 050 84 11 96 brugge@cm.be | www.cm.be.

Liberaal Ziekenfonds

A. Rodenbachstraat 1 | Oostkamp | t 050 27 04 06 Open op dinsdag van 14 tot 17.15 uur. info@lmwvl.be | www. lmwvl.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Stationsstraat 28 | Oostkamp | t 050 84 16 89 klantendienst@vnz235.be | www.vnz235.be Partena ziekenfonds & Partners Brugsestraat 140 bus G/V | Oostkamp | t 050 81 36 15 oostkamp@partena-partners.be | www.partena-partners.be

Bedankt ! In het bijzonder willen wij volgende mensen en instanties van harte bedanken voor de fijne samenwerking :

78

Het college van burgemeester en schepenen De medewerkers van het gemeentebestuur Oostkamp SCRIBENT media service Het S&G advertising team voor de volledige coördinatie … … en natuurlijk al onze adverteerders uit Oostkamp en omgeving, zonder wie niets van dit alles mogelijk was geweest !


Auto Dealers

GaraGe Godderis n.v.

Erkend Verkoper

Legeweg 121 8020 OOSTKAMP Tel. 050 31 67 67 Fax 050 31 23 13 info@godderisbrugge.be www.godderisbrugge.be

Sint-Elooisstraat 133, 8020 Ruddervoorde tel.050 28 13 08 • fax 050 28 13 09 info@denbaes.be • www.denbaes.be D E PA N N AG E

C ARROSSERIE

Tankstation & Carwash o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties o Graag NIEUWE drukproef Opmerkingen :

D.D.S. MOTORS BVBA Gaston Roelandtsstraat 48 8020 Oostkamp tel 050/39.07.10 • fax 050/39.08.18

Kontraktnummer : Datum : Naam : Handtekening :&

www.hondaoostkamp.be info@hondaoostkamp.be

14069

Klei 203 • 1745 Opwijk 79


Shoppen in Oostkamp

& DIGITALE DRUKKERIJ OFFSET OFFSET & DIGITALE DRUKKERIJ

GEMAPRINT GEMAPRINT cvba

cvba

36 alle info MolenakkerstraatMolenakkerstraat 36 op: 8020 OOSTKAMP8020 OOSTKAMP T 050 84 14 04 - TF 050 050 84 84 14 1404 05- F 050 84 14 05 M 0495 57 83 97 M 0495 57 83 97 drukkerij@gemaprint.be drukkerij@gemaprint.be

alle in

fo op:

www. www.ge gema m print. aprint.be be

TANKSTATION

Zijn service is gekend Gratis pechverhelping

(25 liter brandstof aankopen in 3 weken)

LPG ADBleu nieuwkuis Madsen

www.fribona.be • Tel. 050 83 30 90 LPG en bediening TANKSTATION Maandag tot vrijdag 7.30-18.30 Zaterdag 9.30-16.30

weken)

o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties Graag NIEUWE drukproef Zijno service is gekend

Gratis pechverhelping

OOSTKAMP

(25 Opmerkingen liter brandstof: aankopen in 3 weken)

Maandag tot vrijdag 7.30-18.30 Zaterdag 9.30-16.30

Gaston Roelandtsststraat, 38,Oostkamp (baan naar Brugge) Gsm 0473 789 996 www.total.oostkamp.net

0-18.30

LPG ADBleu nieuwkuis Madsen LPG en bediening Kontraktnummer : 14104 Datum :

Gaston Roelandtsstraat 38, Oostkamp (baan naar Naam Brugge) : SM 0473 789 996 • www.total.oostkamp.net Handtekening :& 80


Shoppen in Oostkamp

licht uit, spots aan... op ùw evenement wij verhuren of verkopen geluid, belichting en video voor uw privéfeest, bedrijfsevent, party, festival... geïnstalleerd en getest ter plaatse, zodat u zonder zorgen van uw feest kan genieten

www.soundsystem.be www.soundshop.be

0473 96 11 41 0486 49 50 28

verhuur, verkoop & advies van professionele geluids- en lichtinstallatie soundsystem soundshop.indd 1

kinderkledij 0-16 meubels en bedlinnen

12/12/2010 19:54:06

babyartikelen geboortelijsten o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties o Graag NIEUWE drukproef Opmerkingen :

Kortrijksestraat 110a 8020 OOSTKAMP tel 050 82 03 77

www.louis-louise.be info@louis-louise.be

Kontraktnummer : Datum : Naam : Handtekening :&

81

14092


Horeca in Oostkamp

Hotel • Restaurant • Lounge Brugsestraat 2, 8020 Oostkamp tel +32 (0)50 82 59 99 fax +32 (0)50 82 26 81 info@toudwethuys.be www.toudwethuys.be

café - taverne

3de proef ‘t Oud gemeentehuis o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties o Graag NIEUWE drukproef

Markt 2 Ruddervoorde 0478/267.254

Opmerkingen :

Drinks Snacks Cocktails Music Poolbiljarts

Kontraktnummer : Datum : Naam : Handtekening :

82

14058


Trouwen in Oostkamp

HAARLIJN DORINE Sound & Light:21376 PVL Sound & Light 11863 PVL Sound & Light

UW KAPPER AAN HUIS DAMES • HEREN • KINDEREN GSM : 0477 28 25 62 0811011 16:32doRINE vANHooRNE Meerkoetstraat 22 • 8020 oostkamp

05-02-2004

19:25

Pagina 1

Verkoop, verhuur, plaatsing en dienst na verkoop van geluids- en lichtinstallaties

www.pvl-sound.be

www.pvl-sound.be

Legeweg 123 • 8020 Oostkamp Tel. 050 35 10 46 • Fax 050 35 13 20 E-mail: philip@pvl-sound.be

op, verhuur, plaatsing en dienst na verkoop van 83


Feest- en Banketzaal

’t Boldershof

Oostkamp……... Laat mensen feestelijk genieten”

t Boldershof

'

is vernieuwd .....

een kijkje nemen ?... dat kan, iedere woensdag en donderdag tot 20.00 uur, of op afspraak Lunch iedere woensdag, donderdag en vrijdag à € 16.00 pp

Maart & oktober Gezellig tafelen op zondagmiddag met familie of vrienden Met Dans en muziek van 12.30 tot 17.30 uur Prijs All-in : € 48.00 pp kinderen < 6j € 10.00, < 12 j € 20.00

www.boldershof.be 84


Veiligheid onze prioriteit ! ION ELECTRO SERVICES

ALARM • BRAND • CAMERA 12 jaar ervaring in de sector privé en KMO 0473 340784 Jo Steevens Poelstraat 44 8020 Oostkamp info@ionelectroservices.be 85

Erkende beveiligingsonderneming FOD BIZ 20 1599 02

www.ionelectroservices.be


Bouwen • Verbouwen • Interieurinrichting

10% KORTING OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE GRATIS PLAATSING PARKET

leveren en plaatsen van parket en laminaat en binnendeuren door eigen plaatsingsdienst • rechtstreeks van groothandel

PARKET S-LINE

GROENESTRAAT • ZEDELGEM • 0489 43 7943 94 79 94 GROENESTRAAT112A 112A • ZEDELGEM • 0489 parketland@skynet.be • www.parkets-line.be info@parkets-line.be • www.parkets-line.be openenkel enkel afspraak open opop afspraak

PARKETLAND_85x6k_11-11-10.indd 1

09-11-2010 08:54:19

Het terras seizoen is gestart bij ons voor al uw vloer- of wandtegels

AlGeMene bOuwOndeRneMinG

• Vloeren - Faiencen • Terrassen - Opritten • Metselwerken Nieuwbouw -Verbouwingen • Gevelrestauratie • Plakwerken • Totaalprojecten

Gaston Roelandtsstraat 79 • 8020 Oostkamp • tel. & fax 050-54 41 e-mail: info@bouwonderneming-snauwaert.be • www. bouwonde

AlGeMene bOuwOndeRneMinG

• Vloeren - Faiencen • Terrassen - Opritten • Metselwerken Nieuwbouw -Verbouwingen • Gevelrestauratie • Plakwerken • Totaalprojecten Gaston Roelandtsstraat 79 • 8020 Oostkamp • tel. & fax 050-54 41 11 • GSM 0496-62 65 79 e-mail: info@bouwonderneming-snauwaert.be • www. bouwonderneming-snauwaert.be

86


Bouwen • Verbouwen • Interieurinrichting

SANLACHAU

BVBA

Centrale verwarming Sanitair Hernieuwbare energie

050 82 32 67

info@sanlachau.be

o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties o Graag NIEUWE drukproef Opmerkingen :

aanleg en onderhoud groenzones verkoop en verhuur laurieren

Kontraktnummer : Datum : Naam : Handtekening :&

St.-Elooisstraat 80 • 8020 Ruddervoorde - Oostkamp Tel.: 050 28 17 76 • Fax: 050 27 56 35 E-mail: laurus.schrauwen@skynet.be

4de Proef

87

14066


Bouwen • Verbouwen • Interieurinrichting Een goed onderhouden woning stijgt in waarde. Het is evident dat het dak van de woning hierbij een belangrijke factor is. Laat u bijstaan door een vakman die de nodige ervaring en refentie kan voorleggen !

www.smalle-vanloocke.be Volderstraat 4 8020 Oostkamp Tel 050 82 73 38

M

Dé specialist in uw regio. Vraag vrijblijvend inlichtingen en offertes over : alle dakwerken • zink- en koperwerken staande naad • roofingdaken • EPDM rubberdaken Voor nieuwbouw of renovatie, privéwoning of bedrijf

MADELIEFJE woon- en leefdesign

www. madeliefje.be madeliefje.oostkamp@skynet.be

Brugsestraat 38 - 8020 Oostkamp Tel. 050 82 41 29 - Fax 050 82 75 61

open op zondagnamiddag gesloten op donderdag o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties o Openingsuren Graag NIEUWE : drukproef

Moerbruggestraat 20, 8020 Oostkamp Tel. : 050 82 75 86 • Fax : 050 82 75 87 www.ovalco.be • info@ovalco.be

Maandag-Vrijdag 8u-12u en 13u-18u

Opmerkingen Zaterdag :

TOONZAAL

8u-12u en 13u-17u

VERWARMING

ADVIES

Kontraktnummer : 14063 Datum : SANITAIR Naam : Handtekening :

STOCK SERVICE 88

o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties


Bouwen • Verbouwen • Interieurinrichting AANKOOP - VERKOOP ANTIEKE EN RUSTIEKE BOUWMATERIALEN • Stijlmeubelen & deuren (oud & nieuw) • Lambrizeringen • Plankenvloeren • Stijlschouwen in marmer, hout of witte steen • Plavuizen • Tegels • Oude stenen • Balustrades • Portieken • Zuilen • Consoles

SPECIALITEIT OUDE EIK • pannen en leien • velux dakvlakramen • bezetten van gevels met leien • dakgoten in zink en koper • platte daken in rubber, E.P.D.M. derbigum

VANHAELEMEESCH b.v.b.a.

Volderstraat 8, 8020 Oostkamp tel. 050/82 38 58

' (50) 27 71 96 • Fax (050) 27 56 42 Veldegemsestraat 13, 8020 Ruddervoorde-Oostkamp

Marnix Verkain uw “tuinhout” specialist

ASFALT- EN GRONDWERKEN Van Eenoo en Zoon bvba o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties o Graag NIEUWE drukproef

afsluitingen • tuinhuizen • carports • terrassen schommels • prieeltjes • poorten enz... zwembaden • tuindecoratie

Opmerkingen :

Kontraktnummer : 14111 Datum : Torhoutsestraat 307 • 8020 Ruddervoorde Naam : 050 27 94 61 Handtekening • asfalt.vaneenoo@scarlet.be :

Baliebrugstraat 10, Ruddervoorde 050 27 62 09 • 0475 76 16 84 www. marnixverkain.be 2de proef

89


Immobiliën • Vrije Beroepen

DEFECTENNUMMER WATER • Melden van defecten en storingen

078 35 35 88

ALGEMEEN WATERNUMMER

078 35 35 99

• Verhuizing melden • Vragen inzake aansluiting • Algemene vragen over onze dienstverlening • Algemene informatie over water • Vragen over uw factuur, vragen over onze tarieven • Vragen over de meteropname • Informatie over kortingen en subsidies Het defectennummer water is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar. Op de overige nummers van AquaFoon kan u terecht alle werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. U kan ook een mail sturen naar klantendiensten@tmvw.be of een brief naar TMVW – Divisie Klantendiensten, Stropkaai 14, 9000 Gent. Voor algemene informatie over onze dienstverlening kan u terecht op www.tmvw.be of www.water-link.be

ADVOCATENKANTOOR o Goed voor druk ZONDER wijzigingen Jackie o GoedLONGEVILLE voor druk NA correcties o Graag NIEUWE drukproef : SOpmerkingen t. PieterSPlein 6/E 8020 OOSTKAMP

MEER DAN 50 JAAR ERVARING KLANTGERICHTE EN VAKKUNDIGE SERVICE

14057 18 28 18 29 GSM 0476 25 91 03 jackie.lonGeville@telenet.be

VRIJBLIJVENDE OFFERTES NA MARKTONDERZOEK

Kontraktnummer : Datum : . 050 84 tel Naam : Fax 050 84 Handtekening :&

Tel 050 / 83 30 10 info@huyghebaert.eu www.huyghebaert.eu

90


Samen maken we school

BASISSCHOOL Koning Boudewijn

kleuter en lager onderwijs slaapklasjes taalinitiatie Frans vanaf 3e kleuter digitale schoolborden eigen sporthal & schoolbus schoolrestaurant ‘t Bollebuikje voor- & naschoolse opvang i.s.m. Stekelbees

BASISSCHOOL Koning Boudewijn GO! Centrum : Maréchalstraat 48 Wijk Nieuwenhove: Van Maerlantstraat 30 8020 Oostkamp T 050 54 19 71 bs.oostkamp@scarlet.be www.koningboudewijnschool.be

KTA Brugge School van de Vlaamse gemeenschap

Dé technische en topsportschool van Brugge ASO • KSO • TSO • BSO • DBSO Rijselstraat 7 - 8200 Brugge (Sint-Michiels) Jakobinessestraat 2 - 8000 Brugge T 050 388 288 - F 050 381 706

info@ktabrugge.be • www.ktabrugge.be

Elke leerling VIP in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap


Onderwijs

og

rm

ra fie

& matica ac pc

Info

Fo t

barentaal Vlaamse ge Breien Juwelen Kled ing

Volwassenenonderwijs aan SNT: een waaier aan opleidingen n

la er

d

Ne

ns apa

J

n

ge

r

o vo

ali

rst

e nd

a ees rtug s Po Duit gels Italiaans En

Frans Russisch Spaans

Be d

rij

fsb

Ko ken

eh

Talen

Mode

Fotografie

Koken

Bedrijfsbeheer

Informatica

Duits - Engels - Frans - Italiaans - Portugees Russisch - Spaans - Vlaamse Gebarentaal Nederlands voor anderstaligen - Japans

ds

Compacte toestellen Reflex- of bridgetoestellen Reportage-, landschaps- en portretfotografie je vestigingsattest in 140 uur

ee

r

    

fantasiejuwelen - breien kleding - retouches en hersteltechnieken patroontekenen Roose eenvoudig koken culinair en feestelijk koken

uitgebreid aanbod ook voor 55+

volledig aanbod op www.snt.be

050 82 68 44 opleidingscheques/proton/bancontact 0477 58 32 SNT 00 Volwassenenonderwijs overdag en ‘s avonds “ Je mag zijn Informatica Talen Vlaamse Gebarentaal Koken Mode parkeren in Katelijneparking aan 050 82 24 77 “eJe mag zijn wie je bent (28 eurocent/uur) Fotografi Nederlands voor anderstaligen Bedrijfsbeheer cursistentarief info@vbsspo.be wie je bent en zoals je bent, www.vbsspo.be

Arsenaalstraat 4 050 82 68 44 8000 Brugge 0477 58 32 00 050 33 76 69 adm@snt.be 050 82 24 77 info@vbsspo.be en zoals je bent, met je fouten www.vbsspo.be met je fouten Afdeling Kortrijksestraat 47 b 050 82 68 44 en gebreken  2de 050 68 44 0477 58 32 00 Kleuteronderwijs + lager onderwijs 1ste, en82 3de lj.  raat 47 b “ Je mag zijn en gebreken om te kunnen worden 68 44 0477 58 32 “ Je mag zijn wie je bent 00 worden 050 82 24 77 ager onderwijs 1ste, 2de en 3de lj.  050 82 om te kunnen die je in aanleg bent.” Afdeling Schooldreef 18  050 82 24 77 wie je bent en zoals je bent, 6de0477 00 je “ Je mag zijn Lager onderwijs 4de, 5de en lj. 58 32die in aanleginfo@vbsspo.be bent.” f 18  info@vbsspo.be  www.vbsspo.be  050 82 24 77 en zoals bent, Naar wie Dr. A.A. je Terruwe bent , 5de en 6de lj.  je050 82met 68 44 je fouten  www.vbsspo.be Afdeling Kan. Duboisplein 10  info@vbsspo.be Naar Dr. A.A. Terruwe met je fouten  0477 58 32 00 en zoals je bent, Afdeling Kortrijksestraat 47 b en gebreken Kleuteronderwijs splein 10  www.vbsspo.be 050 82 24 77 Afdeling Kortrijksestraat 47 b en  gebreken Kleuteronderwijs + lager onderwijs 1ste, 2de en 3de lj. met je fouten om te kunnen worden Kleuteronderwijs onderwijsSecundair 1ste, 2de Onderwijs: en 3de lj. eerste graad  info@vbsspo.be om teokunnen worden Kortrijksestraat 47 Afdeling Kortrijksestraat 47Afdeling b+ lagerSchooldreef en gebreken die jedruk in aanleg bent.” Goedwww.vbsspo.be voor ZONDER wijzigingen 18  8020 Oostkamp Moderne Latijn Sociale en technische vorming Kleuteronderwijs + lager onderwijs 1ste, 2de en 3de lj. Secundair Onderwijs: eerste graad die je in aanleg bent.” Afdeling Schooldreef 18 om te kunnen worden Lager onderwijs 4de, 5de en 6de lj. o Goed voor druk NA correcties Mechanica / Elektriciteit  050 82 68 22onderwijs Moderne - Latijn - Sociale vorming Lager 4de, 5deenentechnische 6de lj. Naar Dr. A.A. Terruwe Afdeling 47 b dieKortrijksestraat je in aanleg bent.” Afdeling Schooldreef 18 Afdeling Kan. Duboisplein 10 o Dr.Graag NIEUWE drukproef Mechanica  050 82 67 22 / Elektriciteit Naar A.A. Terruwe Kleuteronderwijs + lager onderwijs 1ste, 2de en 3de lj. Lager onderwijs 4de, 5de en 6de lj. Afdeling Kan. Duboisplein 10 Kleuteronderwijs  info@middenschoolsint-pieter.be Naar Dr. A.A. Terruwe Kleuteronderwijs Afdeling Schooldreef 18 Afdeling Kan. Duboisplein 10  www.middenschoolsint-pieter.be choolsint-pieter.be Opmerkingen Kortrijksestraat 47 Secundair Onderwijs: eerste Lager onderwijs 4de, 5de en graad 6de lj. : choolsint-pieter.beKleuteronderwijs Kortrijksestraat 8020 47 Oostkamp Secundair Onderwijs: eerste graad Moderne - Latijn - Sociale en technische vorming Afdeling Kan. Duboisplein 10 802047 Oostkamp 050 82 68 22 Secundair Onderwijs: Moderne - Latijn - graad Sociale en technische vorming Mechanica / Elektriciteit Kortrijksestraat eerste VOLWASSENENONDERWIJS Kleuteronderwijs Mechanica / Elektriciteit  050 82 68 22 050 82 67 22 Moderne - Latijn 8020 Oostkamp Sociale en technische vorming Vestigingsplaats: Sint-Pieter VOLWASSENENONDERWIJS 050 82 67 22 info@middenschoolsint-pieter.be / Elektriciteit  050Sint-Pieter 8268 22 Kortrijksestraat 47 -Mechanica 8020 Oostkamp Vestigingsplaats: Kortrijksestraat 47 Secundair Onderwijs: eer  info@middenschoolsint-pieter.be Kontraktnummer : 14113   050 82 67 22 050 50 24 34 Kortrijksestraat 47 - 8020 Oostkamp www.middenschoolsint-pieter.be 8020 Oostkamp Moderne - Latijn - Sociale  www.middenschoolsint-pieter.be info@middenschoolsint-pieter.be Datum : Mechanica / Elektriciteit  050 50 24 34  sintpieter@cvogodelieve.be  050 82 68 22  www.middenschoolsint-pieter.be  www.cvogodelieve.be  050 82 67 22  sintpieter@cvogodelieve.be Naam : VOLWASSENENONDERWIJS  www.cvogodelieve.be  info@middenschoolsint-pieter.be Cursussen: decoratie, voeding, mode, schoonheidsverzorging, Handtekening : VOLWASSENENONDERWIJS Vestigingsplaats: Sint-Pieter talen en informatica www.middenschoolsint-pieter.be Cursussen: decoratie, voeding, mode, schoonheidsverzorging, talen en informatica Vestigingsplaats: Sint-Pieter 47 Kortrijksestraat - 8020 Oostkamp VOLWASSENENONDERWIJS Kortrijksestraat 47 - 8020 Oostkamp  050 50 24 34 Vestigingsplaats: Sint-Pieter  47 050 50 24Oostkamp 34 sintpieter@cvogodelieve.be  Kortrijksestraat - 8020 VOLWASSENENONDERWIJS sintpieter@cvogodelieve.be 92  www.cvogodelieve.be  050 50 24 34

    

haal hier je bagage


Onderwijs

L

Autorijschool BOUDRY Erkend door het Ministerie van Verkeer en Mobiliteit.

Damme • Oostkamp • Wingene ' 0475 591 456

Begeleiding en advies van alle informatica:o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties

Wij zoeken de gepaste applicatie o Graag NIEUWE drukproef PC’s, netwerken en systemen en Internet O o k uOpmerkingen w p u b: lic ite it Begeleiding enWebsite advies van alle informatica : Communicatie i n de sta ds g i ds  ? Onderhoud en nazorg Wij zoeken de gepaste applicatie Vragen of problemen ? Converge-IT Schooldreef 31a 8020 Oostkamp 050//688 199 info@converge-it.be

www.converge-it.be

C o ntacte e r o n s :

Vragen of problemen ? 0 47 5 32 8 5 6 2 Kontraktnummer : 14110

PC’s, netwerken en systemen Website en internet Converge-IT Communicatie 31a Onderhoud enSchooldreef nazorg

8020 Oostkamp 050/688 199—info@converge-it.be

www.converge-it.be 93

Datum : Naam : Handtekening :

Dorpstraat 18/2 1785 Merchtem Fax 02 461 37 17 GSM 0475 32 85 62


Thuiszorg

®

Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Een waaier van diensten  Gezins- en ouderenzorg door verzorgenden  Poetsdienst ook met dienstencheques  Kraamcentrum ‘de wieg’: zorg aan huis rond zwangerschap en geboorte; expertisecentrum: info, uitleendienst, workshops en infomomenten voor ouders  Aanvullende Thuiszorg: thuisoppas en assistentie met vrijwilligers, ook bij personen met dementie (Camino) en kinderen en volwassenen met een beperking (OEF!)  Thuiszorgondersteuning Dementie Foton: info, advies en vorming rond dementie, gespreksgroepen, thuisbegeleiding  Regionaal Dienstencentrum Zonnewende: info, advies en vorming over thuiszorg, ergotherapie aan huis, personenalarm, woningaanpassing, coördinatie van de zorg thuis…  24u/24 bereikbaar: tel. 050 33 02 70 (bij hoogdringendheid)

Opleiding tot polyvalent verzorgende / zorgkundige Van harte welkom!

Sint-Rembertlaan 20 - 8820 Torhout - tel.: 050 21 41 82 torhout@familiezorg-wvl.be - www.familiezorg-wvl.be

Als het plots allemaal wat moeilijker gaat… komt Familiehulp bij u thuis. Familiehulp biedt u:

o Goed voor druk wijzigingen Als het plots allemaal wat moeilijker gaat ... komt Familiehulp bijZONDER u thuis.

Als het plots allemaal bejaardenzorg, wat moeilijker gaat…poetshulp o Goed voor druk NA correcties ✓ Gezinszorg, kraamzorg, o Graag NIEUWE drukproef tel: 050 33 14 55 komt Familiehulp Familiehulp biedt u : bij u thuis. ✓ Oppas Familiehulp biedt u: ziek kind: tel: 050 34 94 74

Opmerkingen :

3 Gezinszorg, bejaardenzorg, kraamzorg, poetshulp : tel 050 33 14 55 PIT: dienstverlening metpoetshulp dienstencheques ✓ Gezinszorg,✓ bejaardenzorg, kraamzorg, 3 Oppas ziek kind : tel 050 34 94 74 tel: 078 15 00 45 tel: 050 33 14 55 3 PIT : dienstverlening met dienstencheques : tel 078 15 00 45 Kontraktnummer : 14236 Informatie: Nieuwstraat 4, 8000 Brugge, tel 050 33 14 55 ✓ Oppas ziek kind: tel: 050 34 94 74

brugge@familiehulp.be Informatie : Nieuwstraat 4, 8000 tel 050 33 14 55 ✓ PIT: dienstverlening metBrugge, dienstencheques brugge@familiehulp.be tel: 078 15 00 45

www.familiehulp.be

Informatie: Nieuwstraat 4, 8000 Brugge, tel 050 33 14 55 www.familiehulp.be brugge@familiehulp.be

94

Datum : Naam : Handtekening :&

Thuiszorg zoals je ’t zelf zou doen


Thuiszorg

Verpleging bij u thuis U kunt ons 24/24 7/7 bereiken : tel. 050 21 34 16

Wit-Gele Kruis vzw afdeling Torhout Bruggestraat 134, 8820 Torhout torhout@wgkwvl.be â&#x20AC;˘ www.wgkwvl.be

Bart Hostyn o Goed voor druk ZONDER wijzigingen tHUIsVErPLEGInG o Goed voor druk NA correcties DIaBEtIsEDUCator o Graag NIEUWE drukproef Opmerkingen :

torhoutsestraat 141 8020 ruddervoorde Kontraktnummer : Datum : Naam : Handtekening :&

telefoon 050 28 07 53 GsM 0475 89 11 95

Alle mutuAliteiten 2de proef

95

14238


SINT-REMBERTZIEKENHUIS St.-Rembertlaan 21 8820 Torhout Tel. : 050 23 21 11 Fax : 050 23 28 12 info@azstrembert.be www.azstrembert.be

Anesthesie - ReAnimAtie :

050 23 21 11

AnAtomo-PAthologie :

050 23 25 37

Pijnkliniek :

050 23 21 11

Dr. G. Billiet • Dr. R. Alliet • Dr. S. Gouwy Dr. D. Marrécau • Dr. K. Crombez Dr. M. De Weert Dr. D. Marrécau

Fysische geneeskunde en RevAlidAtie mAnuele theRAPie - sPoRtgeneeskunde : Dr. de Decker - secretariaat 050 23 24 92 Rug en nek RevAlidAtie : gynAecologie :

Dr. Vlaemynck Geert - secretariaat Dr. Stroef Franciska - secretariaat Dr. Deckers Ellen - secretariaat Dr. Casier Lena

050 23 25 45 050 23 24 46 050 23 24 46 050 23 24 46 050 23 24 43

heelkunde :

-Algem. en Abdom. Heelkunde : Dr. Olivier - secretariaat -Vascul. Heelkunde : Dr. Stalpaert - secretariaat -Algem. en Digestieve Heelkunde : Dr. Cloet - secretariaat -Oncol. en Algem. Heelkunde : Dr. Brouns - secretariaat

huidziekten :

Dr. Verschaeve - secretariaat Dr. Stockman - secretariaat

050 23 24 21 050 23 24 21 050 23 24 24 050 23 24 24 050 23 24 62 050 23 24 62

inwendige geneeskunde :

secretariaat 050 23 24 02 -Alg. Inw. ziekten : Dr. De Rudder -Geriatrie-Reumatologie : Dr. Gabriel -Geriatrie : Dr. De Raes (vanaf 1 oktober 2011) -Maag-darm-leverziekten : Dr. Deprez - Dr. De Pauw -Longziekten - Allergie : Dr. Van Haecke - Dr. Mariën (vanaf 1 sept 2011) -Oncologie : Dr. Mispelaere -Hart- en vaatziekten : 050 23 24 03 Dr. Van Iseghem - secretariaat Dr. Dhondt - secretariaat 050 23 24 03

kindeRgeneeskunde :

Dr. Desimpel Dr. Gunawan Dr. De Ketelaere Dr. Machiels

lAboRAtoRium :

Klinische Biologie

050 23 24 31 050 23 24 32 050 23 24 33 050 23 24 35 050 23 25 32

neus-, keel- en ooRziekten :

Dr. Verhaert - secretariaat Dr. Naessens - secretariaat

oogziekten :

Dr. Seynaeve - secretariaat Dr. Vandenberghe - secretariaat Dr. Vantieghem - secretariaat

oRthoPedie :

Dr. Dauwe - secretariaat Dr. De Gendt - secretariaat Dr. Schoellner - secretariaat

uRologie :

050 23 24 51 050 23 24 51 050 23 24 57 050 23 24 57 050 23 24 57 050 23 24 76 050 23 24 76 050 23 24 76

Dr. de Maeyer - secretariaat Dr. Van Haute - secretariaat

050 23 24 36 050 23 24 36

collect. AutodiAlyse (cAd) :

050 23 25 91

RAdiologie :

050 23 25 21

mond-, kAAk- en AAngezichtschiRuRgie : Dr. Lamoral - secretariaat 050 23 24 81

sPoedgevAllen :

050 23 23 01

neuRologie :

Dr. De Rudder

050 23 24 01

obesitAskliniek :

050 23 26 58

Dr. Maes - secretariaat Dr. Goethals - secretariaat

consulent kindeRneuRologie :

Dr. D’Hooghe - secretariaat

050 23 24 26 050 23 24 26 050 23 24 26

diAbetes-conventie :

conventie zuuRstoFtheRAPie :

Dr. Van Haecke

050 23 24 01


Medisch • Uitvaart Woon- en Zorgcentrum Sint- Jozef Woon- en Zorgcentrum Sint- Jozef

Woon- en Zorgcentrum Sint- Jozef

Onze dienstverlening : Onze dienstverlening : Onze dienstverlening : Rust-en verzorgingstehuis Rust-en verzorgingstehuis Rust-en verzorgingstehuis 124 woongelegenheden met oa124 ‘De Zonnewijzer’ : woongelegenheden 124 woongelegenheden met oa ‘De Zonnewijzer’ : een aangepaste met oa ‘De Zonnewijzer’ : een aangepaste woonomgeving voor dementerende ouderen. woonomgeving voor dementerende ouderen. een aangepaste woonomgeving voor dementerende ouderen.

ruime aula

Centrum voor kortverblijf

Centrum voor kortverblijf

Centrum voor kortverblijf 7 verblijfeenheden. Gepland verblijf, crisisopvang, revalidatieverblijf, palliatief verblijf 7 verblijfeenheden. Gepland verblijf, crisisopvang, revalidatieverblijf, palliatief verblijf 7 verblijfeenheden. Centrum voor dagverzorging ‘De Regenboog’ Centrum voor dagverzorging ‘De Regenboog’ Gepland verblijf, crisisopvang, revalidatieverblijf, palliatief verblijf

online condoleren

Open iedere werkdag van 8u30 tot 17u; vervoer en naar huis met vervoer voorvan en naar huis met aangepast vervoer voor Openvan iedere werkdag van aangepast 8u30 tot 17u; vervoer rolstoelgebruikers, aangepast zorg- en activiteitenaanbod rolstoelgebruikers, aangepast zorg- en activiteitenaanbod

Centrum voor ‘De Regenboog’ Serviceflat ‘Terdagverzorging Haeghe’ Serviceflat ‘Ter Haeghe’ Open iedere werkdag van 8u3037tot 17u; 37 wooneenheden voor zelfstandig wonende ouderen wooneenheden voor zelfstandig wonende ouderen vervoer van en naar huis met aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers, aangepast zorg- en activiteitenaanbod

uitvaartzorgplan 24/24 bereikbaar

Serviceflat ‘Ter Haeghe’ Voor informatie kan uvoor terecht bij mevrouw Katrien Dewitte, sociale dienst 37 wooneenheden zelfstandig wonende ouderen Voor informatie kan u terecht bij mevrouw Katrien Dewitte, sociale dienst Sint-Jozefsdreef 5 – 8020 Oostkamp

Sint-Jozefsdreef 5 – 8020 Oostkamp

Voor informatie kan u terecht bij mevrouw Katrien Dewitte, sociale dienst Tel : 050 20 75 01 01 20 75 01 Sint-Jozefsdreef 5 • 8020 OostkampTel :•050 Tel20: 75050 : socialedienst@wzcstjozef.be E-mail : E-mail socialedienst@wzcstjozef.be • Website : http://www.wzcstjozef.be E-mail : socialedienst@wzcstjozef.be

Kortrijksestraat 488 - 8020 Ruddervoorde 050 27 74 31 - couffez@dela.be

: http://www.wzcstjozef.be WZC Sint-Jozef behoort tot groep Website Zorg H.Familie Website : http://www.wzcstjozef.be

WZC Sint-Jozef behoort tot groep Zorg H.Familie

WZC Sint-Jozef behoort tot groep Zorg H.Familie

algemeen ziekenhuis sint-lucas couffez_oostkamp.indd 1

7/02/11 11:34

050 36 91 11

Sint-Lucaslaan 29 8310 Brugge E-mail: info@stlucas.be Website: www.stlucas.be Breng steeds uw SIS- en identiteitskaart mee.

o Goed voor druk ZONDER wijzigingen o Goed voor druk NA correcties o Graag NIEUWE drukproef Opmerkingen :

Kontraktnummer :

14102

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of Datum : openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, Naam : zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Ver. uitg. : 2de TonyProef Broeckaert, S&G Advertising, © 2011 Brussegem

Handtekening :


Lijst Deelnemende Adverteerders Advocaten Longeville Jackie . ....................................Pag. 88 Alcohols (algemeen) Luca Vins . ................................................ Cover 2 Afsluitingen Marnix Verkain ......................................... Pag. 87 Aluminium Jodts . ........................................................Pag. 85 Antieke/Rustieke bouwmaterialen (aankoop) Vanhaelemeesch . .................................... Pag. 87 Asfaltwerken Van Eenoo & Zoon . .................................. Pag. 87 Autodaelers Garage Goderis (Alfa Romeo)................. Pag. 77 Garage Den Baes (Ford)........................... Pag. 77 Garage DDS Motors.................................. Pag. 77 Autorijschool Boudry . ..................................................... Pag. 91 Bank Huyghebaert/Mommens ........................Pag. 88 Bedlinnen Louis & Louise kids .................................. Pag. 79 Beveiliging Ion Electro Services . ...............................Pag. 83

ION ELECTRO SERVICES 0473 340784 Jo Steevens Poelstraat 44 8020 Oostkamp info@ionelectroservices.be

Branddetectie Ion Electro Services . ...............................Pag. 83 Brandstoffen Total Oostkamp ........................................ Pag. 78 Gabriels & C° ............................................. Pag. 77 Café / Taverne Café Vogelzang ........................................Pag. 80 ’t Oud Gemeentehuis ..............................Pag. 80 Camerabewaking Ion Electro Services . ...............................Pag. 83 Centrale verwarming Ovalco .......................................................Pag. 86 Sanlachau .................................................Pag. 85 Dagschotels ’T Boldershof ............................................ Pag. 82 Dagverzorging Sint - Jozef ................................................ Pag. 95 Dakwerken (algemeen) De Moor .................................................... Pag. 87 Smalle/Van Loocke ..................................Pag. 86 Decoratie Madeliefje .................................................Pag. 86 Diabetiseducator Bart Hostyn . ............................................. Pag. 93

Diepvriesvoeding Fribona ...................................................... Pag. 78 Dee-Jaymateriaal (verhuur & verkoop) Soundsystem ........................................... Pag. 79 Drukkerij (Digitaal) Gemaprint ................................................. Pag. 78 Drukkerij (Ofset) Gemaprint ................................................. Pag. 78 Feestzaal ’T Boldershof ............................................ Pag. 82 Geboortelijsten Louis & Louise kids .................................. Pag. 79 Geluidsinstallaties (verhuur & verkoop) PVL Sound & Light ................................... Pag. 81 Soundsystem ........................................... Pag. 79 Grondwerken Van Eenoo & Zoon . .................................. Pag. 87 Hernieuwbare energie Sanlachau .................................................Pag. 85 Hotel ’T Oud Wethuys .......................................Pag. 80 Hout & PVC Jodts . ........................................................Pag. 85 Immobiliën Huyghebaert/Mommens ........................Pag. 88 Inbraakbeveiliging Ion Electro services .................................Pag. 83 Informatica (advies) Converge IT .............................................. Pag. 91 Interieur Madeliefje .................................................Pag. 86 Kapper aan huis Haarlijn Dorine ......................................... Pag. 81 Kinderkleding Louis & Louise kids .................................. Pag. 79 Kindermeubelen Louis & Louise kids .................................. Pag. 79 Kraamzorg Familiehulp ............................................... Pag. 92 Familiezorg West Vl. ................................ Pag. 92 Lichtinstallaties (verhuur & verkoop) PVL Sound & Light ................................... Pag. 81 Soundsystem ........................................... Pag. 79 Lounge ’T Oud Wethuys .......................................Pag. 80 Nieuwbouw Snauwaert ................................................Pag. 84 Onderwijs Atheneum Vijverhof ................................Pag. 89 Familiezorg West Vl. ................................ Pag. 92 Koning Boudewijnschool ........................ Pag. 89 KTA Brugge ..............................................Pag. 89 Middenschool Sint Pieter . ......................Pag. 90 Middenschool Vijverhof .......................... Pag. 89 SNT Brugge ..............................................Pag. 90 Sint Lodewijkscollege ............................. Pag. 91 Openbaar Vervoer De Lijn ...................................................... Cover 3 Parket Snauwaert ................................................Pag. 84

98

Reklame Xtence ....................................................... Pag. 79 Restaurant ’T Boldershof ............................................ Pag. 82 ’T Oud Wethuys .......................................Pag. 80 Rubberdaken Smalle/Van Loocke ..................................Pag. 86 Sanitair Ovalco .......................................................Pag. 86 Sanlachau .................................................Pag. 85 Schrijnwerkerij Jodts . ........................................................Pag. 85 Serviceflats Sint-Jozef .................................................. Pag. 95 Sound & Light (verhuur & verkoop) Soundsystem ........................................... Pag. 79 Tankstation Gabriels & C° ............................................. Pag. 77 Total Oostkamp ........................................ Pag. 78 Terrassen & Opritten Snauwaert ................................................Pag. 84 Thuisverpleging Bart Hostyn . ............................................. Pag. 93 Carels/Bogaert ......................................... Pag. 93 Thuiszorg Familiehulp ............................................... Pag. 92 Familiezorg West Vl. ................................ Pag. 92 Wit-Gele Kruis .......................................... Pag. 93 Tuinaanleg Schrauwen & Zoon .................................. Pag. 85 Tuinhuizen Marnix Verkain ......................................... Pag. 87 Tuinmeubelen Madeliefje ................................................Pag. 86 Tuinonderhoud Schrauwen & Zoon .................................. Pag. 85 Verbouwing Snauwaert ................................................Pag. 84 Verzekeringen Huyghebaert/Mommens ........................Pag. 88 Vloeren Snauwaert ................................................Pag. 84 Watervoorziening TMVW .......................................................Pag. 88 Webdesigners Xtence ....................................................... Pag. 79 Webshop Soundsystem ........................................... Pag. 79 Wijnen Luca Vins................................................... Cover 2 Woon & Zorgcentrum Sint-Jozef .................................................. Pag. 95 Ziekenhuizen Sint-Lucasziekenhuis ............................... Pag. 95 Sint-Rembertziekenhuis ..........................Pag. 94 Zink & koperwerken Smalle/Van Loocke ..................................Pag. 86 Zwembaden Marnix Verkain ......................................... Pag. 87


De bus. Daar zit muziek in.


Noodnummers Aids- en Soatelefoon...............................................078 15 15 15 Amnasty International Vlaanderen.........................03 271 16 16 Autisme-telefoon....................................................078 15 22 52 Anonieme Alcoholisten...........................................03 239 14 15 Antigifcentrum........................................................070 245 245 Brandweer..............................................................100 of 112 (gsm) Brandwondencentrum (Gent). .................................09 332 34 90 Card Stop................................................................070 34 43 44 Child Focus . ...........................................................116 000 (vermiste en seksueel uitgebuite kinderen) Civiele Bescherming...............................................03 653 24 22 Diabetes infolijn......................................................0800 96 333 Dopinglijn................................................................0800 30 201 Druglijn ...................................................................078 15 10 20 (elke werkdag van 12 tot 21 uur, zaterdag van 15 tot 21 uur) Eurocross................................................................02 272 09 00 Europees noodnummer...........................................112 GAIA........................................................................02 245 29 50 Gasreuk...................................................................0800 650 65 Holebifoon ..............................................................0800 995 33 (maandag en donderdag van 18.30 tot 21.30 uur, op woensdag van 15.30 tot 21.30 uur, niet op feestdagen)

Kinder- en Jongerentelefoon .................................102 (elke dag van 16 tot 22 uur, niet op zon- en feestdagen)

Meldpunt bejaardenmishandeling..........................078 15 15 70 Politie......................................................................101 of 112 (gsm) Rode Kruis...............................................................105 Teleblok...................................................................0800 131 44 Tele-onthaal.............................................................106 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.............0800 970 79 Vlaams Kruis Brugge..............................................050 33 01 01 Vlaams Kruis (secretariaat)........................................050 34 42 73 Vlaamse Wegentelefoon........................................0800 122 66 Wachtdienst apothekers .......................................0900 105 00 Wachtdienst geneesheren ....................................078 15 15 90 • maandag tem vrijdag morgen : telkens van 19 uur tot 8 uur • Vrijdagavond tem maandagmorgen : aaneensluitend van 19 uur tot 8 uur

Wachtdienst tandartsen.........................................0903 39 969 (zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur) Zelfmoordlijn...........................................................02 649 95 55 Ziekenwagen...........................................................100 Zit Stil (ADHD) . .....................................................070 22 21 35 (donderdag van 9.15 tot 12.15 uur en elke 1e en 3e maandag van 19 tot 22 uur)

Kankerinfo • Kankerfoon .........................................................0800 158 00 (weekdagen van 9 tot 13 uur, maandag van 9 tot 19 uur) • Vlaamse kankertelefoon . ...................................078 15 01 51 (elke werkdag van 9 tot 17 uur)

100

Informatiegids Gemeente Oostkamp 2011-2012  
Informatiegids Gemeente Oostkamp 2011-2012  

Informatiegids Gemeente Oostkamp 2011-2012

Advertisement