Page 1


Resultats de les proves de conservació ex situ de la falguera Dryopteris remota a Catalunya  

VII Seminari sobre patrimoni natural de la Garrotxa. Febrer 2013. Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Resultats de les proves de conservació ex situ de la falguera Dryopteris remota a Catalunya  

VII Seminari sobre patrimoni natural de la Garrotxa. Febrer 2013. Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Advertisement