Page 1


Actuacions de conservació en l’única població coneguda a Catalunya de la falguera Dryopteris remota  

VII Seminari sobre patrimoni natural de la Garrotxa. Febrer 2013. Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Actuacions de conservació en l’única població coneguda a Catalunya de la falguera Dryopteris remota  

VII Seminari sobre patrimoni natural de la Garrotxa. Febrer 2013. Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Advertisement