Page 1

Exkurzia do meteorologickej stanice v Kamenici nad Cirochou 

Na Slovensku je 50 meteorologických staníc. My sme navštivili meteorologickú stanicu v Kamenici nad Cirochou.


Čo sme videli: Barograf: - prístroj na plynule meranie a automatické zapisovanie hodnôt atmosferického tlaku. 


 -

-

Zrážkomer: Prístroj na meranie zrážok v mm. Keď su zrážky 1mm, to znamená že na plochu 1m, spadli zrážky s objemom 1l.


 -

-

1.

2.

Anemometer: Používa sa na určovanie smeru a rýchlosti vetra. Tvorí ho smerovka a otáčkový miskový kríž, Smerovka - ukazuje smer vetra. Otáčkový miskový kríž – z počtu otáčok je možné určiť rýchlosť vetra. (rýchlosť vetra sa určuje v Beaufortovej stupnici)


Meteorologická búdka: - Nachádza sa v ňom vlhkomer, teplomer, tlakomer a barograf. 


 -

Ombrograf: meria a automaticky zaznamenáva množstvo zrážok v závislosti od času.


Héliograf: - alebo slnkomer zaznamenáva dĺžku slnečného svitu. 


Dozvedeli sme sa nieÄ?o o oblakoch


Ďakujem za pozornosť: 

Prezentáciu pripavil Matúš Fedorčák pod vedením pani učiteľky Popíkovej.

1. 2. 3.

Exkurziu uskutočnili triedy: 7.A 7.B 7.C

Exkurzia do meteorologickej stanice v kamenici nad cirochou(1)  
Exkurzia do meteorologickej stanice v kamenici nad cirochou(1)  

etwinningový projekt

Advertisement