Page 1


Časová os slúži ako pomôcka  napríklad v dejepise, finančnej  matematike, pri opise  akéhokoľvek vývoja a  podobne. Napríklad časová os celých  ľudských dejín vzniká tak, že  sa na priamku nanesie  začiatok kresťanského  letopočtu a označí sa číslom 0;  následne sa na priamku  nanášajú ďalšie roky, ktoré sa  usporadúvajú v zvolenom  smere ­ napríklad naľavo od  nuly sa roky označia ako pred  Kristom a napravo od nuly ako  po Kristovi.


Na časovej priamke zisťujeme   čo sa kedy stalo.

Časová priamka  

Časová priamka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you