Page 1

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫‪14th Year, No.3 June, 2012‬‬


irst class university education.


‫ ‬

‫سخن سردبیر‬

‫‪2012‬‬

‫ماهنامه داخلی شورای بازرگانی ایرانیان ‪ -‬دبی‬

‫اعضاء محترم ش��ورا و خوانندگان گرامی‬

‫‪June‬‬

‫با سالم و احترام‬

‫‪Issue 03‬‬

‫با تبريك اعياد ماه شعبان و آرزوي توفيقات بيشتر با حلول ماه مبارك رمضان‪،‬‬

‫نشريه را آغاز مي نماييم‪.‬‬

‫‪14th Year‬‬

‫ش��روع فصل تابستان و گرماي دبي‪ ،‬نويد دهنده دوره تعطيالت‪ ،‬كاهش مبادالت‬

‫تجاري و افت فعاليت ها مي باش��د‪ ،‬اما امسال بر خالف سالهاي قبل وضعيت در شورا‬

‫چنين نيست‪ .‬پروژه دايركتوري‪ ٢٠١٢-١٣‬شورا و جشن‪ ٢٠‬سالگي تاسيس شورا مجالي‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شورای بازرگانی ایرانیان‪ -‬دبی‬

‫براي تعطيلي فراهم نمي آورد تا شروع مجدد فصل كسب و كار دبي‪ ،‬دو ماه كار فشرده و برنامه ريزي شده در شورا خواهيم‬

‫داشت كه منجر به توليد و توزيع دايركتوري در ابتداي ماه سپتامبر خواهد گرديد‪.‬‬

‫‪Publisher‬‬ ‫‪Iranian Business Council - Dubai‬‬

‫فضاي كسب و كار همچنان دستخوش ناماليمات ناشي از عوامل درون زا و برون زاي اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و سياسي‬

‫‪Manager in Charge‬‬ ‫‪Dara Boushehri‬‬

‫في مابين مي باشد كه از استثنا گذشته و به اصل تبديل شده است‪ .‬اخالق مداري و رعايت حقوق متقابل تنها عامل‬

‫‪Chief Editor‬‬ ‫‪Hamid R Hamidi‬‬

‫اخالق مداري در مديريت خرد و كالن بنگاه هاي اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و سياسي‪ ،‬التزام به مسووليت هاي محوله‬

‫مدیرمسوول‪ :‬دارا بوشهری‬ ‫سردبیر‪ :‬حمید رضا حمیدی‬

‫مدیر اجرایی‪ :‬امیرحسین مصدقی‬

‫‪Executive Manager‬‬ ‫‪Amir Hossein Mosadeghi‬‬

‫ویراستار‪ :‬ندا مظهری‬

‫‪Proofreader‬‬ ‫‪Neda Mazhari‬‬

‫هیاتتحریریه‪:‬‬ ‫حمید رضا حمیدی‪ ،‬اسفندیار رشیدزاده‪ ،‬جمال نیک نژاد‪،‬‬ ‫الهام ارجمندی‪ ،‬ایمان ارجمندی‪ ،‬محمود بشاش‬ ‫‪Editorial Board‬‬ ‫‪Hamid Reza Hamidi, Esfandiar‬‬ ‫‪Rashidzadeh, Jamal Niknejad,‬‬ ‫‪Elham Arjmani and Iman Arjmandi‬‬ ‫‪Mahmoud Bashash‬‬

‫مدیر هنری و ناظر چاپ‪ :‬علی فراهانی‬ ‫‪Art Director & Printing Supervisor‬‬ ‫‪Ali Farahani‬‬

‫دبیرخانه‪ :‬نرگس دادرس‪ ،‬انور محمد‬

‫‪Secretariat Office‬‬ ‫‪Narges Dadras, Anwar Mohammad‬‬

‫آدرس‪ :‬خیابان عود میثاء‪ ،‬ساختمان گلف تاور‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬شماره ‪105‬‬

‫تلف��ن‪ +97143359220 :‬فاک��س‪+97143359022 :‬‬ ‫صن��دوق پس��تی‪ 28447 :‬دب��ی‪ -‬ام��ارات متح��ده عرب��ی‬ ‫‪105, B1, Gulf Towers,Oud Metha Road,‬‬ ‫‪Tel: +971 4 335 92 20 Fax: +971 4 335 90 22‬‬ ‫‪P.O. Box: 28447, Dubai, UAE‬‬

‫مطالب این ماهنامه بیانگر نظرات نویسندگان آنها است و ماهنامه داخلی‬ ‫شورای بازرگانی مسوولیتی در قبال مطالب ندارد‪ .‬خواهشمندیم مطالب‬ ‫خود را بصورت تایپ ش��ده در اختیار شورا قراردهید تا در شماره های‬ ‫آینده از آن استفاده شود‪ .‬ماهنامه در ویرایش مطالب و مقاالت آزاد است‪.‬‬ ‫‪IBC News has based this document on information‬‬ ‫‪obtained from sources it believes to be reliable‬‬ ‫& ‪but which it has not independently verified; IBC‬‬ ‫‪IBC News makes no guarantee, representation or‬‬ ‫‪warranty and accepts no responsibility or liability as‬‬ ‫‪to its accuracy or completeness; hence expressions‬‬ ‫‪of opinion are those of the authors only.‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae‬‬

‫‪www.ibc.ae‬‬

‫منطقه اي و جهاني مي باشد كه خارج از مديريت مي نمايد‪ .‬افزون بر اين همه و تاسف بارتر عدم التزام به تعهدات‬

‫برون رفت از اين بحران خواهد بود‪.‬‬

‫و پاسخگويي در برابر مردم‪ ،‬به قطع و يقين گره گشا خواهد بود‪ .‬بياييم با آگاهي از حقوق شهروندي‪ ،‬پرسش گرانه‪،‬‬ ‫موشكافانه و سازنده نسبت به چالش كشيدن و بهبود فضاي كسب و كار بپردازيم‪ ،‬كه امروز كمتر مديريتي است كه از‬

‫زير تيغ نقد مصلحانه سربلند خارج شود‪.‬‬

‫بهره گيري بهينه از منابع موجود‪ ،‬از حقوق نسل هاي آتي نيز مي باشد كه در تضييع آن هيچگونه وكالتي به نسل‬

‫فعلي تفويض نگرديده است‪ .‬پس بياييد در كنار يكديگر "دست از خراب كردن دنيا برداريم" و براي داشتن دنيايي بهتر‬ ‫"فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم"‪.‬‬

‫فهرست‬ ‫‪/4‬‬

‫اخبار شورا‬

‫‪ / 8‬خداحافظی استاد مصطفی علیمدد‬ ‫‪ / 9‬اخالق کسب و کار‬ ‫‪ / 10‬بریده نشریات اقتصادی ایران‬ ‫‪ / 1 4‬زرد پوستهای چینی برای تسخیر جهان به کدام ابزار راهبردی می اندیشند‬ ‫‪ / 1 6‬سهم عوامل تولید در کشور تابع تولید و تولید تابع !‬ ‫‪ / 1 8‬کنترل فساد و مافیا در گرجستان‬ ‫‪ / 1 9‬اقتصاد و اختالس‬ ‫‪ / 20‬ایران هشتمین اقتصاد بسته دنیاست‬ ‫‪ / 22‬زندگی به سبک دلفینی‬ ‫‪ / 24‬هوش مدیریتی‬ ‫‪ / 25‬خسارت معنوی قراردادی‬ ‫‪ / 26‬دزدی دریایی در هزاره سوم‬ ‫‪ / 30‬یک زمین برای همه‬ ‫‪ / 32‬شبکه های اجتماعی و تاثیر آنها بر کسب و کارهای متوسط و کوچک‬ ‫‪ / 34‬خودداری شرکت اپل از فروش به مشتری ایرانی‬ ‫‪Why Bosses No Longer Care If You’re Late for Work / 36‬‬ ‫‪IRAN MARKET / 38‬‬

‫حمیدرضا حمیدی‬ ‫سردبیر‬


2012 June Issue 03 14th Year

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

3

ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

IBC DIRECTORY

THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

COMING SOON


‫اخبار شورا‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬

‫دارا بوشهری‬

‫‪Issue 03‬‬

‫تفاهمنامههمکاریشورا باکنفدراسیونصادراتایران‬

‫‪14th Year‬‬

‫در روز ش��نبه ‪ ٢٧‬خردادم��اه ‪ ١٣٩١‬جلس��ه‬ ‫مشتركي بين هيأت مديره كنفدراسيون صادرات‬ ‫ايران و شوراي بازرگاني ايرانيان دبي در ساختمان‬ ‫اتاق بازرگاني‪ ،‬صنايع‪ ،‬معادن و كشاورزي ايران در‬ ‫تهران برگزار گرديد‪.‬‬ ‫در اين جلس��ه آقايان سید رضي ميري رياست‬ ‫كنفدراسيون‪ ،‬الهوتي نائب رئيس‪ ،‬مظفر عليخاني‬ ‫دبير كل‪ ،‬صدر الدين نياوراني‪ ،‬س��يد رضا نوراني و‬ ‫محمدرضا طالئي‪ ،‬از اعضا هيأت مديره كنفدراسيون‬ ‫صادرات ايران به نمايندگي از آن س��ازمان و آقايان‬ ‫حميدرضا حميدي‪ ،‬رياست ش��ورا و دارا بوشهري‬ ‫قائ��م مقام اجرايي ش��ورا به نمايندگي از ش��وراي‬ ‫بازرگاني ايرانيان دبي شركت داشتند‪.‬‬ ‫كنفدراس��يون صادرات ايران از عضويت بيش‬ ‫از ‪ ٤٠‬تش��كل بوج��ود آمده اس��ت و اعضا هيأت‬ ‫مديره آن نيز عالوه بر كنفدراس��يون‪ ،‬در اتحاديه‬ ‫و تش��كل خود نيز نقش فعالي دارند‪ ،‬بطور نمونه‬ ‫اعضا هيأت مديره حاضر در نشس��ت مش��ترك با‬ ‫شورا ذيال معرفي ميگردند‪:‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫ س��يد رض��ي می��ری‪ ،‬نائ��ب رئی��س اتحادیۀ‬‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران‬ ‫ محم��د الهوت��ی‪ ،‬نائ��ب رئی��س اتحادی��ۀ‬‫صادرکنندگان چرم و ساالمبور ایران‬ ‫ مظفر عليخاني‪ ،‬دبير كل اتاق مشترك ايران‬‫و افغانستان‬ ‫ محم��د رض��ا طالئي‪ ،‬رئي��س اتحاديه توليد‬‫كنندگان و صادر كنندگان نرم افزار ايران‬ ‫ سيد رضا نوراني‪ ،‬رئيس هيأت مديره اتحاديه‬‫ملي محصوالت كش��اورزي اي��ران و رئيس هيأت‬ ‫مديره انجمن توسعه و ترويج محصوالت ارگانيك‬ ‫ايران‬ ‫در اين جلس��ه طرفين ضمن معرفي س��اختار‪،‬‬ ‫اهداف‪ ،‬تش��كيالت و برنامه هاي سازمان خود‪ ،‬ابراز‬ ‫اميدواري كردند با همكاري در زمينه شناخت قابليت‬ ‫ها‪ ،‬امكانات و توانمندي هاي اعضا موجبات برداشت‬ ‫گام موثري در جهت رش��د‪ ،‬بالندگي و ش��كوفايي‬ ‫فعاليت اقتصادي اعضا هر دو سازمان گردد‪.‬‬ ‫چارچوب تفاهم نامه عبارتند است از‪:‬‬ ‫‪ -1‬هم��کاری در زمین��ه ش��ناخت قابلیت ها‪،‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫امکان��ات و توانمندیهای اعضای تحت پوش��ش و‬ ‫اطالع رسانی به یکدیگر‪.‬‬ ‫‪ -2‬معرف��ی محص��والت‪ ،‬تولی��دات و خدمات‬ ‫اعضای تحت پوشش به یکدیگر‪.‬‬ ‫‪ -3‬اس��تفاده مش��ترک از بانکه��ای اطالعاتی‬ ‫علمی و تجاری طرفین‪.‬‬ ‫‪ -4‬زمین��ه س��ازی ب��رای ایج��اد بان��ک های‬ ‫اطالعات��ی تخصصی و مدیری��ت جریان اطالعات‬ ‫تخصصی‪.‬‬ ‫‪ -5‬ایجاد فرصت دس��تیابی به بازارهای جدید‬ ‫برای اعضای تحت پوشش‪.‬‬ ‫‪ -6‬طراحی و تدوین گزارش های تخصصی در‬ ‫خص��وص محصوالت تولی��دی و صادراتی اعضای‬ ‫تحت پوشش و اطالع رسانی به یکدیگر‪.‬‬ ‫‪ -7‬ارائه خدمات مشاوره ای و اطالعاتی به روز‬ ‫در موردقوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬رقبا‪ ،‬بازارهای صادراتی‪،‬‬ ‫مناقصات و ‪ ...‬به اعضای تحت پوشش‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمینه س��ازی برای حض��ور اعضای تحت‬ ‫پوشش در رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی‬ ‫(نمایشگاه ها‪،‬سمینارها‪ ،‬همایش ها و ‪.)...‬‬ ‫‪ -9‬زمین��ه س��ازی جهت اس��تفاده از خدمات‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫فناوری اطالع��ات و ارتباطات(‪ )ICT‬و فعالیت در‬ ‫فضای مجازی و تجارت الکترونیک توسط اعضای‬ ‫تحت پوشش‪.‬‬ ‫‪ -10‬همکاری و مشارکت در برگزاری نمایشگاه‬ ‫های تخصصی‪ ،‬همایش ها‪ ،‬نشست های تخصصی‬ ‫و ‪ ...‬در سطح ملی و بین المللی‪.‬‬ ‫‪ -11‬معرفی اعضاء تحت پوش��ش و مشخصات‬ ‫آنها به یکدیگر‪.‬‬ ‫‪ -12‬لینک کردن وب س��ایت و پورتال خبری‬ ‫دو سازمان به یکدیگر‪.‬‬ ‫در راس��تای اج��رای ای��ن تفاه��م نام��ه‪،‬‬ ‫کارگروه��ی متش��کل از نماین��دگان طرفی��ن‬ ‫نس��بت به چگونگی اجرای تفاهم نامه همکاری‬ ‫و عندالل��زوم تهیه دس��تور العم��ل های اجرایی‬ ‫جهت انج��ام تعهدات توافق ش��ده اقدام نموده‬ ‫و هر س��ه م��اه یکبار طی نشس��تی در خصوص‬ ‫پیگیری اج��راء‪ ،‬ارزیابی اقدامات انجام ش��ده و‬ ‫اجرای تعهدات‪ ،‬اقدامات الزم را به عمل خواهد‬ ‫آورد‪ .‬نشس��ت های فوق الذکر به صورت ادواری‬ ‫در تهران و دبی برگزار خواهد ش��د‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫‪2012‬‬

‫عضویت در خبرنامه ش��ورا فقط از طریق تکمیل و ارس��ال فرمی که‬ ‫در صفحه ورودی وب سایت شورا در آدرس ‪ www.ibc.ae‬قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬امکان پذیر می باشد‪ .‬کافی است در این فرم‪ ،‬نام و آدرس ایمیل‬ ‫خود را وارد و ارس��ال نمایید‪ .‬هر آدرس ایمی��ل فقط یک بار می تواند‬ ‫درخواس��ت عضویت نماید‪.‬‬ ‫پ��س از تکمیل این فرم‪ ،‬صفحه جدیدی ظاهر خواهد ش��د که پیام‬ ‫تش��کر را نمایش خواهد داد‪ .‬شما می توانید این صفحه را بسته و از آن‬ ‫خارج ش��وید‪ .‬با این کار‪ ،‬نام و آدرس پست الکترونیک شما در خبرنامه‬ ‫ش��ورا ثبت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در صورت��ی که سیس��تم خبرنامه تش��خیص دهد که آدرس پس��ت‬ ‫الکترونیک ش��ما نیاز ب��ه تاییدیه دارد‪ ،‬قبل از اینکه ش��ما در خبرنامه‬ ‫ثبت ش��وید‪ ،‬یک ایمیل خودکار برای شما ارسال خواهد شد که شامل‬ ‫یک لینک اس��ت که ش��ما با کلیک بر روی این لینک‪ ،‬عضویت خود در‬ ‫خبرنامه ش��ورا را تایید و قطعی خواهید نمود‬

‫در اي��ن بخش قصد داريم همكاراني را كه به تازگي مس��ئوليتي اجرايي‬ ‫در ش��ورا بعه��ده گرفته اند معرف��ي نماييم‪ ،‬اميدوارم ب��ا حضور خود به‬ ‫غناي بيش��تر ش��ورا بيافزايند‪.‬‬

‫‪14th Year‬‬

‫عضویتدرخبرنامه‬

‫‪Issue 03‬‬

‫‪Iranian Businee Council , Duba i‬‬

‫‪June‬‬

‫همکارانجدید‬

‫نام و نام خانوادگي‪ :‬محمد بش��اش‬ ‫تحصيلات‪:‬مهندس��ي الكتروني��ك‬ ‫نام ش�ركت‪eBiz International :‬‬ ‫زمين�هفعالي�ت‪ :‬فن��اوري اطالع��ات‬ ‫عضويت ش�ورا‪ ٢٠٠٨ :‬تا كنون‬ ‫همكاري با ش�ورا‪ :‬مديريت اجرايي خبرنامه الكترونيكي ش��ورا‬ ‫كميت�ه‪ :‬رواب��ط عموم��ي‬ ‫محمود بش��اش‪ ،‬مديريت اجرايي خبرنامه الكترونيكي شورا را بيش از ‪٢‬‬ ‫م��اه قبل بعه��ده گرفته و تا كنون چهار خبرنام��ه الكترونيكي به آدرس‬ ‫ايميل ش��ما ارس��ال نموده اس��ت‪ .‬پانزدهم و س��ي ام هر ماه ساعت ‪١٠‬‬ ‫صبح ايميل خود را جهت مطالعه خبرنامه الكترونيكي ش��ورا باز كني��د‪.‬‬

‫هم�كاري ب�ا ش�ورا‪ :‬ويراس��تاري ماهنامه ش��ورا و عضو تي��م اجرايي‬ ‫دايركت��وري ‪٢٠١٢-١٣‬‬ ‫كميت�ه‪:‬كارگ��روهجوان��ان وكميت��هرواب��طعموم��ي‬ ‫ندا مظهري‪ ،‬ويراس��تاري ماهنامه ش��ورا را از اين ماه آغاز نمود‪ .‬ايش��ان‬ ‫از اعضا فعال كارگروه جوانان ش��ورا مي باشند كه دو ماه است همكاري‬ ‫خود را با كميته روابط عمومي ش��روع كرده اس��ت‪.‬‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪5‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫ن�ام و ن�ام خانوادگ�ي‪ :‬ن��دا مظه��ري‬ ‫تحصيالت‪ :‬مهندس��ي صنايع گرايش برنامه ريزي و تحليل سيس��تم ها‬


‫اخبار شورا‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬

‫الهام ارجمندی‬

‫‪14th Year‬‬

‫نخستین گردهمایی کمیته های شورا‬

‫اولين گردهمايي كميته هاي ش��ورا با تالش اعضا‬ ‫كارگ��روه جوان��ان به ثمر نشس��ت‪ ،‬يك��ي از نادر‬ ‫جلساتي كه مديريت آن توسط چهره هايي انجام‬ ‫ش��د كه كمتر ديده ايم و البته بس��يار با فكر‪ ،‬پر‬ ‫محتوا و هدفمند‪.‬‬

‫چندي پيش جدي مي نمود‪.‬‬ ‫از تك تك كساني كه در مديريت اين گردهمايي‬ ‫سهم داشته اند سپاسگزارم‪ ،‬با تشكر ويژه به داليل‬ ‫ويژه از‪:‬‬ ‫ آق��اي صالح حكيم خليل��ي‪ ،‬مديريت با جرات‬‫تفويض كار‬ ‫ خانم مهسا نيكوپايان‪ ،‬مديريت با دانش و تهور‬‫ خان��م اله��ام ارجمن��دي‪ ،‬مديريت ب��ا تجربه و‬‫تصميم گيري‬

‫پیش��نهاد برگزاری جلسه اول کمیتۀ کمیته ها‬ ‫ابتدا با هدف برگزاری جلسه هماهنگی و همفکری‬ ‫می��ان اعضاء کمیت��ه ها و آش��نایی تمامی اعضا با‬ ‫یکدیگر مطرح گردید‪ .‬نظر بر این بود که مسئوالن‬ ‫کمیته ه��ا و رابطهای هیات مدی��ره در هر یک از‬ ‫کمیته ها‪ ،‬گزارش��ی از فعالیته��ای جاری و اهداف‬ ‫مورد نظر خود ارائه دهند تا عالوه بر ارتقاء انگیزه در‬ ‫سایر همکاران و همراهان شورا‪ ،‬امکان برنامه ریزی و‬ ‫تقسیم کار بصورت جامع وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد در هر یک از جلسات کمیتۀ‬ ‫کمیته ها‪ ،‬یکی از کمیته ها میزبان سایرین باشد‬ ‫و با توجه به تعریف جدید این س��اختار‪ ،‬کارگروه‬ ‫جوان��ان که فعالترین بخش بدنۀ اجتماعی ش��ورا‬ ‫به ش��مار می آید‪ ،‬مسئول برنامه ریزی و برگزاری‬ ‫نخستین کمیتۀ مشترک شد‪.‬‬ ‫کارگروه جوانان‪ ،‬با توجه به پتانسیل قابل توجه‬ ‫اعض��ای خود و نوآوری هایی که از ایش��ان میتوان‬ ‫انتظار داشت‪ ،‬روش برگزاری جلسه را به شیوۀ یک‬ ‫کارگاه کا ِر گروه��ی طراحی نمودن��د و از آن پس‬ ‫بر نا م��ه ر یز ی ب��ر ا ی بر گ��ز ا ر ی نخس��تین‬

‫از اعض��اء کمیته ها‪ ،‬انتخاب مکان مناس��ب خارج‬ ‫از دفتر ش��ورا الزامی شد‪ .‬س��الن "دیوان سلطان"‬ ‫از مجموعه رس��تورانهای صدف با مدیریت جناب‬ ‫آقای لطیف ناصری انتخاب شد‪ .‬حمایت ایشان از‬ ‫نشست کمیته ها و فضایی که در اختیار شورا قرار‬ ‫دادند و پذیرایی از حاضرین همزمان با فعالیتهای‬ ‫گروهی‪ ،‬قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫مهسا نیکوپایان‪ ،‬از اعضاء فعال کارگروه جوانان‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به تجارب خ��ود در برگزاری کارگاههای‬ ‫مشابه‪ ،‬طراحی اهداف و مفاهیم و مدیریت اجرای‬ ‫فعالیتهای عملی را بر عهده داش��ت‪ .‬مطابق طرح‬ ‫اولیه‪ ،‬اهداف کارگاه به شرح زیر تدوین گردید‪:‬‬

‫آنچه چند ماه قبل حركتي ساده مي نمود‪ ،‬امروز‬ ‫نويدبخش آينده روشني اس��ت‪ ،‬ظرفيتي از شورا‬ ‫امروز خودنمايي كرد كه در ذهن كمتر كس��ي تا‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫‪IBC Committees Team Building Workshop‬‬

‫آغاز شد‪.‬‬

‫تعداد اعض��اء تمامی کمیته ها ‪ 58‬نفر اس��ت‬ ‫که برخی از ایش��ان در بیش از یک کمیته فعالند‬ ‫و برخ��ی نیز در تمامی جلس��ات کمیته ها حضور‬ ‫بهم نرس��انده و کمتر در فعالیتهای اجرایی ش��ورا‬ ‫دخال��ت دارند‪ .‬با دریاف��ت آمادگی حضور ‪ 39‬نفر‬

‫‪6‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫تقویت و تمرین کا ِر تیمی و اعتمادس��ازی در‬ ‫بین اعضای گروه ها‪ ،‬تعریف و پذیرش مس��ئولیت‬ ‫و ایفای نقش بعنوان عضوی از تیم‪ ،‬تمرین عملی‬ ‫ب��رای ایجاد تی��م های کارآمد‪ ،‬تفک��ر گروهی در‬ ‫م��ورد اینکه جایگاه ش��ورا کجاس��ت و در نهایت‪،‬‬ ‫ارائۀ پیشنهادهایی برای برنامه های عملیاتی برای‬ ‫جبران کاستی هایی که وجود دارد‪.‬‬ ‫جهت پوش��ش تمامی اهداف فوق‪ ،‬کارگاه در‬ ‫چهار مرحله اجرا شد‪ .‬در مرحله نخست‪ ،‬حاضرین‬ ‫به شورا امتیاز دادند؛ امتیازها روی زمین مشخص‬ ‫ش��ده بودند و حاضرین در نقط��ه مورد نظر خود‬ ‫ایستادند‪ .‬امتیاز صفر به معنی کمترین دستاوردها‬ ‫در راستای اهداف شورا‪ 5 ،‬به معنی جایگاه متوسط‬ ‫ش��ورا و امتیاز ‪ 10‬به معنی آنکه شورا صد در صد‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫ جن��اب دكتر نم��ازي‪ ،‬حمايت هم��راه با ايجاد‬‫روحيه خودباوري و اعتماد بنفس‬ ‫كارگروه جوانان تمامي استعدادها و قابليتهاي الزم‬ ‫را در خود دارد تا در آينده نزديك س��هم بس��يار‬ ‫ج��دي و قابل توجهي از مس��ووليت امور اجرايي‬ ‫ش��ورا توس��ط اين جوانان و با خالقيت و نوآوري‬ ‫بيشتر به انجام رسد‪.‬‬

‫حمید رضا حمیدی‬

‫رییس شورای بازرگانی ایرانیان دبی‬

‫به تمامی اهداف خود رسیده و هیچ کاستی ندارد‪.‬‬ ‫کسانی که بیش��ترین و کمترین امتیاز را به شورا‬ ‫داده بودند دالیل خود را مطرح نموده و س��ایرین‬ ‫هم نقطه نظرات خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه حاضرین به گروههای کاری‬ ‫‪ 5-4‬نفره تقس��یم ش��ده بودند‪ ،‬دومی��ن فعالیت‬ ‫گروهی بدین شرح تبیین ش��د‪ :‬هر گروه از میان‬ ‫چندین تصویر رنگی‪ ،‬نزدیکترین تصویر به جایگاه‬ ‫ش��ورا را از دید گروه خ��ود انتخاب نمودند‪ .‬ضمن‬ ‫تعریف شورا بر اساس تصویر منتخب‪ ،‬فهرستی از‬ ‫«آنچه در ش��ورا خوب انجام م��ی دهیم» و«آنچه‬ ‫در ش��ورا خ��وب انجام نمی دهی��م» تهیه کردند‪.‬‬ ‫س��پس نمایندۀ هر گروه‪ ،‬دستاورد همفکری خود‬ ‫را برای همگان تش��ریح کرد‪ .‬تمامی فهرس��تها بر‬ ‫دیوار نصب ش��ده و در معرض دی��د قرار گرفت ‪.‬‬ ‫پس از آن ‪ 3‬برچس��ب در اختیار تمامی حاضرین‬ ‫قرار گرفت تا از میان تعداد زیادی گزینه از «آنچه‬ ‫در ش��ورا خوب انجام نمی دهیم»‪ ،‬مهمترین ها را‬ ‫انتخاب نماین��د‪ .‬مدیر کارگاه‪ ،‬نتایج حاصل از این‬ ‫فعالیت را برای مرحله آخر نیاز داشت‪.‬‬ ‫سومین فعالیت گروهی‪ ،‬که بیشتر به یک بازی‬ ‫تیمی شبیه بود‪ ،‬س��اختن بلندترین برج ممکن با‬ ‫تع��دادی کاغ��ذ معمولی و چس��ب مایع در مدت‬ ‫زم��ان ‪ 15‬دقیقه بود‪ .‬گروهی که بلندترین برج را‬ ‫بس��ازد که با در مقابل فوت کردن س��ایر گروهها‬ ‫از فاصل��ه یک متری واژگون نش��ود‪ ،‬برندۀ میدان‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪7‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫از دیگ��ر نکات ای��ن کارگاه آن بود که آقای‬ ‫دکت��ر باق��ر نم��ازی ک��ه در ح��وزه فعالیتهای‬ ‫س��ازمانهای غیردولت��ی متخص��ص هس��تند‪،‬‬ ‫بعنوان ناظر ( ‪ )observer‬در جلس��ه حضور بهم‬ ‫رس��اندند‪ .‬ایش��ان عالقمندی و مش��ارکت مؤثر‬

‫‪14th Year‬‬

‫آنچه مهس��ا نیکوپایان بعنوان آخرین فعالیت‬ ‫گروهی در نظ��ر گرفته بود‪ ،‬در راس��تای ایجاد‬ ‫ی��ک نتیجه ملم��وس و برنام��ه کاری مبتنی بر‬ ‫تفکر جمعی‪ ،‬آن بود که ‪ 4‬گزینه از خروجیهای‬ ‫مرحله دوم که بیش��ترین امتیاز را کسب کردند‬ ‫(با توجه به ش��مارش برچسبها) اعالم شود‪ .‬هر‬ ‫گ��روه یکی از گزین��ه ها را برگزید و فهرس��تی‬

‫در انتهای جلس��ه‪ ،‬فرمه��ای ارزیابی کارگاه‬ ‫تکمیل گردید‪ .‬بررس��ی نتایج‪ ،‬نشان از بازخورد‬ ‫بس��یار مثبت اعض��اء کمیته ه��ا دارد‪ .‬در یک‬ ‫ن��گاه کوت��اه‪ %85 ،‬حاضری��ن‪ ،‬کارگاه را خوب‬ ‫و بس��یار خ��وب ارزیابی کردند‪ %82 ،‬ایش��ان‬ ‫فعالیتهای تعریف ش��ده را خوب و بسیار خوب‬ ‫توصی��ف نموند‪ ،‬هیچکس در هیچ یک از موارد‬ ‫امتیاز منفی نداده اس��ت و بس��یاری از شرکت‬ ‫کنندگان خواس��تار ت��داوم برگزاری جلس��ات‬ ‫مش��ابه ش��دند‪.‬‬

‫‪Issue 03‬‬

‫است‪ .‬از این مرحله‪ ،‬هر دو گروه تلفیق شدند و ‪4‬‬ ‫تیم ‪ 9-8‬نفره تشکیل دادند‪ .‬تالش دسته جمعی‪،‬‬ ‫فارغ از س��ن‪ ،‬تجربه و تحصیالت و مشارکت فعال‬ ‫در ارتقاء توانایی تیم از نکات قابل توجه در انجام‬ ‫این فعالیت بود‪ 15 .‬دقیقه پر نش��اط که ماحصل‬ ‫آن در عکسهای منتخب قابل دیدن است‪.‬‬

‫از فعالیته��ای زمان��دار را ب��ا تعیین ش��خص یا‬ ‫س��ازمان مس��ئول‪ ،‬ارائه نمود‪ .‬ای��ن فعالیتها در‬ ‫راستای بهبود «آنچه که خوب انجام نمیدهیم»‬ ‫پیشنهاد شدند‪ .‬کارگروه جوانان‪ ،‬بعنوان میزبان‬ ‫این کارگاه‪ ،‬مس��ئول اس��تخراج‪ ،‬دسته بندی و‬ ‫اعالم این پیش��نهادها ش��د ت��ا در اولین فرصت‬ ‫نتای��ج عملی این کارگاه در دس��تور کار کمیته‬ ‫ها قرار گرفته و قابل مش��اهده گردد‪.‬‬

‫حاضرین در این کارگاه را بس��یار خوب ارزیابی‬ ‫نم��وده و توصیه های مفیدی برای تداوم چنین‬ ‫فعالیتهای��یارائ��هنمودن��د‪.‬‬


‫یادبود‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬

‫هنگامه مقدس پور‬

‫‪Issue 03‬‬

‫خداحافظی استاد مصطفی علیمدد‬

‫‪14th Year‬‬

‫اس�تاد تمام حس�ابداری و حسابرسی ایران‪ ،‬موسس دانشگاه سیس�تان و بلوچستان ‪ ،‬عضو هيات‬ ‫عالي جامعه حس�ابداران رس�مي و چهره ماندگار حرفه حس�ابداري ايران‬ ‫وی دارای ‪ ٣٢‬عنوان کتاب تالیفی و ترجمه‪ ،‬بیش از ‪ ١٠٠‬مقاله در حسابداری حرفه ای و سابقه‬ ‫تدریس ‪ ٤٤‬س��اله در دانش��گاه ها و موسس��ات حسابداری و بانکی بوده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که تعداد‬ ‫بس��یار زیادی از مدیران‪ ،‬حسابداران‪ ،‬حسابرسان و مدرس��ان فعلی حسابداری کشور‪ ،‬مستقیم یا غیر‬ ‫مستقیم شاگرد استاد علیمدد بوده اند‪.‬کتاب اصول حسابداري استاد در سال ‪ ١٣٧١‬که عنوان کتاب‬ ‫سال را از آن خود کرد و تقدیر نامه از رییس جمهور دریافت نمود یکی از ده ها افتخار علمی استاد‬ ‫بود و همه این افتخارات در کنار محبوبیت و جایگاه اس��تاد در دل دانش��جویانش که هدایت بیش از‬ ‫‪ ٧٠‬پایان نامه کارشناس��ی ارش��د بخش��ی از این تالش علمی اس��ت چیزی نیس��ت‪.‬‬ ‫«مصطفی علیمدد» حس��ابدار برجس��ته ایرانی در ‪۷۶‬سالگی روز یکشنبه ‪ ١٤‬خرداد ماه ‪ ١٣٩١‬به‬ ‫دلیل بیماری س��رطان درگذش��ت‪.‬‬ ‫جامعه حس��ابداری ایران حداقل در ‪۲۵‬س��ال اخیر‪ ،‬همواره به مصطفی علیمدد به مثابه مصداقی‬ ‫از حس��ابداری اخالقی تکیه کرده اس��ت و او را به عنوان ش��اهد و نمونه به حس��ابداران جوان نشان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در محيط کس��ب وکار ایران‪ ،‬علیم��دد چندان نگران نبود که بگوی��د «من تنها همه کار‬ ‫نمیتوان��م بکنم‪،‬ام��ا نبای��د از کاری که میتوانم به تنهایی بکنم غافل ش��وم‪ ».‬چنی��ن بود که به رغم‬ ‫همه نامالیمات محیطی‪ ،‬به طور مطلق به اصول و موازین اخالقی خود در رش��ته حس��ابداری پایبند‬ ‫مان��د و ب��ه دنبال این نرفت که چون س��ایر حوزه های کس��ب و کار آلوده اس��ت‪ ،‬باید همراه جریان‬ ‫ش��ود و از اصولش کوتاه آید‪ ،‬چه رس��د به اینکه از آنها عدول کند‪ .‬درگذش��ت استاد علیمدد دردی‬ ‫جانگاه به جان حس��ابداران ریخته اس��ت و تاثری عمیق در جوامع حسابداری برانگیخته است و این‬ ‫همه نه به دلیل دهها جلد کتاب حس��ابداری ارزش��مند وی و نه به دلیل نقش موثر او در تولد نهاد‬ ‫حرفه ای حس��ابداران و نه تنها به جهت خیل انبوه دانش��جویان او و نه ناش��ی از سهم بی بدیل او در‬ ‫پایه گذاری دانش��گاه بلوچس��تان اس��ت‪ ،‬بلکه موقعیت ممتاز او حاصل تعهدات و احساس مسوولیت‬ ‫او در قبال کش��ور و ایرانیان از گذر رش��ته حسابداری بوده اس��ت‪ .‬مصطفی علیمدد باالتر از هر چیز‪،‬‬ ‫حس��ابداری اخالقی بود که عش��ق خود به ایران و ارتقای موقعیت کشور را به تعهدات و مسوولیتش‬ ‫در قبال دانش حس��ابداری گره زده بود‪.‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫زندگین�ام�ه‬ ‫اس��تاد مصطفی علیمدد آذرماه ‪ ۱۳۱۵‬در تهران زاده ش��د‪ ،‬دیپلم ریاضی رادر سال ‪ ۱۳۳۴‬گرفت‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۳۷‬در مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران پذیرفته شد‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۴۳‬در مؤسسه عالی‬ ‫حس��ابداری ادامه تحصیل داد و در س��ال ‪ ۱۳۴۷‬لیسانس گرفت‪ ،‬در مهر ‪ ۱۳۴۷‬در دوره فوق لیسانس‬ ‫دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران پذیرفته شد و این دوره را به اتمام رساند‪ ،‬از اواسط سال ‪ ۱۳۴۷‬به‬ ‫وزارت علوم و آموزش عالی منتقل ش��ده بود و در س��ال ‪ ۱۳۵۰‬به س��مت مدیرکل طرح ها و بررسی‬ ‫های وزارت علوم منصوب ش��د‪ .‬در تأسیس دانش��گاه بلوچستان نقش کلیدی داشت و از سال ‪۱۳۵۳‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۵۷‬با عنوان معاون و قائم مقام رییس دانشگاه بلوچستان خدمت کرد‪ .‬یکی دوسال در سالهای‬ ‫پ��س از انقالب در س��مت مع��اون اجرایی وزارت علوم مش��غول به کار و در نهایت در س��ال ‪۱۳۵۹‬‬ ‫بازنشس��ته ش��د‪.‬به موازات فعالیتهای اجرایی‪ ،‬دروس مختلف حسابداری را در دانش��گاه های مختلف‬ ‫ب��ه ص��ورت پ��اره وق��ت تدری��س م��ی ک��رد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬

‫دارا بوشهری‬

‫‪14th Year‬‬

‫اخالق کسب و کار‬ ‫راستی یادتان هست آخرین باری که صندلی خود را به یک خانم یا فرد مسن‬ ‫در اتوبوس دادید‪ ،‬چه زمانی بود؟ وای که چه لذتی می بردیم از این حرکت‪ ،‬همیشه‬ ‫منتظر بودیم کسی وارد اتوبوس مسیر خوابگاه تا دانشگاه بشود و ما فورا بلند شویم‪.‬‬ ‫آن روز را از نوشیدن این باده‪ ،‬تا شب‪ ،‬سرمست بودیم‪.‬‬ ‫حال بر ما چه گذشته که باید داستان تلخ زیر را به چشم ببینیم و آنچنان‬ ‫متاثر شویم که تا آن را برای دیگران بازگو نکنیم‪ ،‬خیالمان راحت نشود‪ .‬این چه‬ ‫زخمی است بر دل ما؟‬ ‫ش��نبه س��وم تيرماه ‪ ١٣٩١‬وارد فرودگاه بين المللي امام خميني شدم تا با‬ ‫پرواز شماره ‪ W5065‬ساعت ‪ ٢٠‬شركت هواپيمايي ماهان به دبي عزيمت نمايم‪.‬‬ ‫خانم و آقايي مسن جلوتر از من در كانتر بيزينس كالس در حال تحويل بار‬ ‫و انجام تشريفات بودند كه خانم مسؤول كانتر پرواز از آقاي مسن خواست جهت‬ ‫بسته بندي مناسب چند كارتن به قسمت مربوطه مراجعه نمايد‪.‬‬ ‫خانم مس��ن بس��ته اي كه حاوي يك قاب عكس بود را جهت تحويل روي‬ ‫تسمه نقاله قرارداده بود‪ .‬خانم مسؤول كنترل و صدور كارت پرواز پس از الصاق‬ ‫برچسب هاي باركد از خانم مسن خواست به باالي سكو رفته و بسته حاوي قاب‬ ‫عكس را از روي تسمه برداشته و به پشت كانتر منتقل نمايد‪ .‬با توجه به شرايط‬ ‫مسافر كه خانم مسني بود و استنباط اينكه با وزن زياد بسته امكان جابجايي آن‬ ‫توس��ط خانم كارمند ماهان هم وجود ندارد‪ ،‬به خانم مسن گفتم اين كار را من‬ ‫انجام خواهم داد‪.‬‬ ‫با كمال تعجب وزن بسته را كمتر از ‪ ٣‬كيلوگرم يافتم‪ ،‬و تعجب بيشتر اينكه‬ ‫درست در پشت سر ايشان دو كارمند خانم و آقاي جوان مشغول صحبت بوده و‬ ‫با چهره حق بجانب و به بهانه اينكه در حال حاضر كارگر جابجايي بار در پشت‬ ‫كانتر حضور ندارد به توجيه اقدام همكار خود و عدم همكاري خويش پرداختند‪.‬‬ ‫صحنه بسيار تاسف انگيزي كه در حضور سه كارمند زميني شركت هواپيمايي‬ ‫ماهان رقم خورد‪.‬‬

‫عبادت بجز خدمت خلق نيست‬ ‫به تسبيح و سجاده و دلق نيست‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪9‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫البته ناگفته نماند که كم لطفي همكاران زميني با لطف خدمه پرواز در طول‬ ‫س��فر جبران شد‪ ،‬به اميد اينكه اخالق آسماني را در زمين الگوي رفتار خويش‬ ‫سازيم كه بزرگان ما که افتخار به ایرانی بودن خود را مدیون آنها هستیم به ما‬ ‫آموخته اند که‪:‬‬


‫بریده جراید‬

‫‪2012‬‬

‫دارا بوشهری‬

‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫چالش های چندگانه رفاه اجتماعی و توزیع درآمد در ایران‬ ‫قدرت خرید آحاد جامعه به دلیل تورم های دورقمی طی دو دهه اخیر کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به آحاد جامعه به ویژه گروه های پر‬ ‫درآمد و در نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه ای به اقشار آسیب پذیر پس‬ ‫از اج��رای قانون هدفمند کردن یاران��ه ها از چالش های موجود در حوزه رفاه‬ ‫اجتماعی و توزیع درآمد به شمار می رود‪.‬‬ ‫دالیل کسری بودجه فزاینده‬ ‫آنچه مس��لم اس��ت بین هزینه های رفاهی تورم و نرخ تورم ارتباط مستقیمی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬یعنی در تورم های باال به ویژه نرخ ‪ 2‬رقمی که در کشور ما نهادینه‬ ‫شده است‪ ،‬زیان رفاهی تورم افزایشی خواهد بود‪.‬‬ ‫به رغم اجرای طرح هدفمند س��ازی یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی در‬ ‫س��ه ماهه پایانی سال ‪ 1389‬و سال ‪ ،1390‬نه تنها کسری بودجه خانوارهای‬ ‫متوسط و اقشار آسیب پذیر کاهش نیافته بلکه عمیق تر شده است‪.‬‬ ‫وضعیت هش��دار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ‪ 1391‬هم وجود‬ ‫خواهد داش��ت که به دلیل عدم تخلیه کامل فش��ار نقدینگی در سال ‪1390‬‬ ‫ممکن است این فشار در قالب التهاب و سفته بازی در هر بازاری ظهور کند‪.‬‬ ‫بازار در تب و تاب پدیده های جدید‬ ‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫به روزهای آغاز ماه مبارک رمضان نزدیک می ش��ویم و تقاضا به طور طبیعی‬ ‫برای تامین مایحتاج و کاالهای اساس��ی از س��وی مردم باال می شود‪ .‬این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که آن گونه که تغییر و تحوالت نش��ان می دهد قرار بر این‬ ‫نیست که برنامه منسجمی برای این ماه از سوی دولت اعمال شود‪.‬‬ ‫مهم ترین اتفاق اجرای ‪ 6‬ساله اصل ‪ 44‬ضعیف تر شدن بخش خصوصی است‬ ‫دکتر ش��ایان آرانی معتقداند ما یک خال قانونی مهم داریم‪ .‬یعنی وقتی عنوان‬ ‫شد در واگذاری ها بخش خصوصی حضور داشته باشد‪ ،‬تعریف درست و کامل‬ ‫از بخش خصوصی نش��د‪ .‬هیچ گاه هم انگی��زه ای برای پا گرفتن و تقویت آن‬ ‫داده نشد‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫اگر بخش خصوصی واقعی مالک ‪ 90‬هزار میلیارد تومان می شد‪ ،‬می توانست‬ ‫چنی��ن حجمی را به ارزش ‪ 200‬هزار میلیارد تومان برس��اند‪ .‬یعنی با کاهش‬ ‫هزینه ها و افزایش بهره وری و درآمد می توانست خلق ارزش کند‪.‬‬ ‫هنوز امید وجود دارد‬ ‫روح اجرای قانون اصل ‪ 44‬بسیار زیبا و کارآمد بوده و هست و اقدامات موثری‬ ‫هم توسط برخی متولیان امر انجام شده و آگاهان به آن صحه می گذارند‪ .‬اما‬ ‫واقعیت این اس��ت که نتایج به دس��ت آمده از مسیر شش ساله طی شده این‬ ‫اصل مورد رضایت کمتر کارش��ناس و مقام مس��ئول و حتی مردم عادی قرار‬ ‫دارد‪ .‬در همین حال هنوز امیدها به بهبود وضعیت و اصالح مسیر روشن باقی‬ ‫مانده وجود دارد به شرطی که واقعیت ها دیده و به کار بسته شود‪.‬‬ ‫تغذیه رایگان در مدارس مناطق فقیرنشین‬ ‫در شرایطی که در خانواده های فقیر اغلب غذای کافی در خانه موجود نیست‪،‬‬ ‫تغذیه رایگان در مدرس��ه راه خوبی برای جلب کودکان به مدرسه است‪ .‬مردم‬ ‫فقیر باید میان فرس��تادن فرزندان خود به مدرسه یا نگاه داشتن آنها در خانه‬ ‫ب��رای کار یا نگهداری از فرزندان کوچک تر‪ ،‬یکی را انتخاب کنند و دادن یک‬ ‫وعده غذای مناسب در مدرسه می تواند انگیزه ای قوی باشد که آنها کودکان‬ ‫خود را به مدرسه بفرستند و این حضور مداوم و دائمی باشد‪.‬‬ ‫مدرسه به عنوان شبکه ای حمایتی در فقیرترین مناطق دنیا به رهایی کودکان‬ ‫از چرخه گرس��نگی و فقر کمک کرده و مانع از سوء استفاده و بهره برداری از‬ ‫کودکان در خارج از مدرسه می شود‪.‬‬ ‫بازاری که ثبات نمی شناسد‬ ‫آقای بهمنی این همه مصاحبه نکنید!‬ ‫غالمرضا جگردون نماینده مردم گچس��اران در مجلس نهم و معاون س��ازمان‬ ‫مدیریت سابق‪ :‬بر اساس قانون برنامۀ چهارم و پنجم توسعه کشور‪ ،‬نرخ ارز باید‬ ‫در طول برنامه شناور و مدیریت شده باشد‪ .‬نرخ فعلی ارز خطری جدی است‬ ‫و باعث ایجاد مش��کالتی برای تولید کنندگان شده است‪ .‬سیاست های پولی‬ ‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫بانک ها ارز ارزان را فروختند‪ ،‬جیب شان را خالی کردیم‬ ‫بانک مرکزی پس از افزایش فش��ارها از س��وی مجلس و بانک های خصوصی‬ ‫مس��تنداتی را منتشر کرد که نشان می داد برداشت از حساب بانک ها در پی‬ ‫مصوبه هیأت وزیران انجام شده است‪.‬‬ ‫بهمن��ی بیان ک��رد‪ :‬گزارش های مختلفی از انحراف��ات قابل توجه بانک ها در‬ ‫مصرف ارز داریم به طوری که برخی بانک ها به صورت مخفیانه ارزهای دولتی‬ ‫را به بازار تزریق کردند‪.‬‬ ‫سود یکی‪ ،‬ضرر دیگری‬ ‫دالر ‪ ...‬دالر‪ ...‬به نرخ دولتی‪...‬و این گونه ش��د که همه دالر فروش ش��دند! چه‬ ‫کسی بدش می آید دالر ارزان بخرد و دو برابر به ملت بفروشد؟ دالل و بازرگان‬ ‫و مغازه دار نمی شناس��د انگار همه دنبال سود بیشترند‪ .‬دولت به بانک ها ارز‬ ‫ارزان داده و آن ه��ا رفت��ه ان��د در بازار فروخته اند‪ .‬ح��اال دولت می خواهد از‬ ‫حسابشان سود این اقدام را بردارد‪ .‬پس مردمی که سرشان کاله رفته دست در‬ ‫جیب چه کسی کنند؟!‬ ‫جنبه کیفری چک بالمحل را برگردانید‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫نگاهی به وضعیت نرخ بیکاری کشور در هفت سالۀ گذشته نشان می دهد که‬ ‫ب��ا وجود ادعاهای دولت های نهم و ده��م در خصوص ارائۀ برنامه های ویژه و‬ ‫صرف منابع کالن برای ایجاد فرصت های جدید شغلی‪ ،‬نرخ بیکاری همچنان‬ ‫دورقمی و باال بوده و از تعداد بیکاران نیز آن چنان که باید کاسته نشده است‪.‬‬ ‫با این که تعداد بیکاران در کش��ور طی س��ال ‪ 84‬از س��وی مرکز آمار ایران به‬ ‫می��زان ح��دود دومیلیون و ‪ 500‬هزار نفر اعالم ش��ده بود‪ ،‬ام��ا پس از اجرای‬ ‫زودب��ازده ها این تعداد نه تنها کاهش نیافت بلکه تا س��ه میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫نفر افزایش یافت‪.‬‬ ‫به نظر می رسید به دلیل ورود ساالنه یک میلیون و ‪ 200‬هزار نفر به بازار کار‬ ‫کش��ور‪ ،‬نرخ بیکاری در فاصلۀ سال های ‪ 84‬تا ‪ 90‬کاهش چشمگیری داشته‬ ‫باشد اما نه تنها پیزی از آن کم نشد بلکه نرخ بیکاری ‪ 11.5‬درصدی سال ‪84‬‬ ‫به ‪ 12.3‬درصد در سال ‪ 90‬نیز افزایش یافت!‬ ‫دوسوم مشاغل ایجاد شده بدون بیمه هستند‬ ‫در حالی دولت مدعی افزایش نظارت ها و بازرسی از وضعیت نیروی کارشاغل در‬ ‫بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی کشور است که عنوان می شود بیش از دوسوم‬ ‫مشاغل ایجاد شده در سال ‪ 90‬فاقد بیمه هستند‪.‬‬ ‫دولت از کدام شغل صحبت می کند؟ در صورتی که نه آدرس آن را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫نه توانسته شرایط بیمه آن را فراهم کند و نه استدالل الزم آن را ارائه می کند‪.‬‬ ‫اشتغال زایی ‪ 1/6‬میلیونی‬ ‫محمدحس��ین فروزان مهر‪ ،‬معاون وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه با اعالم اینکه مرکز‬ ‫آمار ایران تلویحاً ایجاد ‪ 1.6‬میلیون فرصت شغلی سال ‪ 90‬را در شورای عالی‬ ‫اشتغال پذیرفته‪ ،‬دلیل اختالف آمار ‪ 200‬هزار نفری را خروج افراد از بازار کار‬ ‫و ریزش ها اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ضرورت های عصر دانایی و جهانی شدن اقتصاد‬ ‫در عصر دانایی و جهانی ش��دن اقتصاد‪ ،‬مه��م ترین ضرورت برای حل و فصل‬ ‫تناقض های ایجادش��ده‪ ،‬این اس��ت که در ابعاد بی س��ابقه ای بر ضرورت‬ ‫تنظیم گری‪ ،‬اتفاق نظر وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫پدی��دۀ بحران در بازارهای مالی طی س��ه چهار س��ال اخیر ب��ه دلیل تصلب‬ ‫س��اختاری که باید به صورت روشمند شناسایی شود‪ ،‬موجب می شود تا دائماً‬ ‫فرص��ت ها ب��ه طرز غیر متعارفی از دس��ت رفته و تهدیده��ا هزینه های غیر‬ ‫متعارف بر ما تحمیل کنند‪.‬‬ ‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪11‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫محمد مهدی راس��خ ‪ :‬به دلیل افزایش تعداد زندانیان چک‪ ،‬جنبه کیفری آن‬ ‫حذف شده و طبیعتاً برای عده زیادی بابی باز شد که چک بالمحل صادر کنند‪.‬‬ ‫قوۀ قضائیه باید تالش کند که قانون چک به حالت قبل برگردد و صادرکنندۀ‬ ‫چک در قبال آن مسوولیت هایی داشته باشد‪ ،‬چون در غیر اینصورت هیچ کس‬ ‫نمی تواند بفهمد کس��ی که برای دریافت دس��ته چک به بانک مراجعه کرده‪،‬‬ ‫حسن نیت دارد یا سوء نیت و این در عمل مشخص می شود‪.‬‬ ‫تعداد چک های برگش��تی در س��ال ‪ 78‬بالغ بر ‪ 2.63‬میلیون برگ بوده که با‬ ‫شیب صعودی‪ ،‬این رقم در سال ‪ 90‬به ‪ 6.37‬میلیون برگ رسیده است‪.‬‬

‫‪2012‬‬

‫دولت دهم در سال آخر عمر خود قرار دارد و هنوز خبری از اصالح نظام بانکی‬ ‫و س��ایر محورهای طرح تحول نیست‪ .‬بدتر از آن اقتصاد کشور با چالش های‬ ‫مختلفی دس��ت به گریبان است و به نظر می رسد دولت یازدهم باید تدبیری‬ ‫اساسی برای این مسائل بیندیشد‪.‬‬

‫با اینکه دولت اعالم می کند در فاصلۀ سال های ‪ 89‬و ‪ 90‬توانسته سه میلیون‬ ‫و ‪ 200‬هزار فرصت جدید ش��غلی ایجاد کند‪ ،‬آمارها از حذف ‪ 5‬درصد مشاغل‬ ‫صنعتی در سه سال گذشته و از بین رفتن ‪ 650‬هزار شغل در بخش کشاورزی‬ ‫حکایت می کند‪.‬‬

‫‪June‬‬

‫اگر به ناظران مجلس در ش��وراهای مختلف حق رای داده شود‪ ،‬نقش نظارتی‬ ‫مجلس ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کرده و این شوراها کارآمدتر می شوند‪.‬‬

‫تناقض آماری‬

‫‪Issue 03‬‬

‫نمایندگان در پی حق رای در شورای پول و اعتبار‬

‫ه��ر چن��د پس از گذر کش��ور از ده��ه ‪ 60‬و نیمه ‪ 70‬دیگر آن رش��د یکبارۀ‬ ‫جمعیت خانواده ه��ا اتفاق نیفتاد‪ ،‬اما افزایش تقریباً دو برابری جمعیت از ‪30‬‬ ‫به ‪ 75‬میلیون نفر در س��ه دهه گذش��ته‪ ،‬تاثیرات فراوانی را بر بازار کار کشور‬ ‫گذاشته است‪.‬‬

‫‪14th Year‬‬

‫ما جهت گیری حمایت از تولید ندارد‪ .‬خطاب به رئیس کل بانک مرکزی باید‬ ‫گفت اینجا بحث حرف زدن یا حرف نزدن یا مصاحبه کردن یا مصاحبه نکردن‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬رئی��س کل بانک مرکزی نباید مصاحبه کن��د‪ ،‬اگر هم مصاحبه‬ ‫کرد‪ ،‬سالی یک بار و حرف هایش هم باید حرف هایی مورد تائید اقتصاددانان‬ ‫باشد‪ .‬آقای بهمنی مصاحبه های متعدد شما در باب نرخ ارز و عدم شفافیت‬ ‫صحبت هایتان باعث نوسانات بازار ارز و ایجاد فشارهای زیادی در تولید شده‬ ‫است‪ .‬البته طی چند ماه اخیر با کاهش مصاحبه های جناب عالی بازار ارز ثبات‬ ‫نسبی یافت‪ .‬در این میان‪ ،‬باید پرسید چه کسی مسوول رانت هایی است که در‬ ‫اثر این صحبت ها به جیب برخی افراد رفت؟‬

‫ورود سه میلیون نفر به بازار کار‬


‫بریده جراید‬

‫‪2012‬‬

‫روزانه چه تعداد مرگ و میر در جاده های کشور داریم؟‬

‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫به گفتۀ یکی از معاونان وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬سوانح جاده ای ساالنه بیش‬ ‫از هشت هزار میلیارد تومان هزینه بر دوش دولت می گذارد که این رقم شش‬ ‫برابر اعتبارات ساالنۀ جاده سازی است‪.‬‬ ‫کمبود عالئم ایمنی مناسب در طول جاده یا حتی عالئم راهنمایی و رانندگی‬ ‫متناس��ب با نوع جاده‪ ،‬بزرگترین معضالت حادثه خیزی جاده های کش��ور را‬ ‫دارن��د‪ ،‬ضمن اینکه صرف نظر از تعداد مجروحان و آس��یب دیدگان تصادفات‬ ‫رانندگی‪ ،‬روزانه ‪ 72‬نفر در جاده های کشور کشته می شوند‪.‬‬ ‫جاده مرگ خیز نداریم‬ ‫روزانه سه هزار و ‪ 500‬نفر در حمل ونقل بین المللی جهان کشته می شودکه‬ ‫دودرصد کشته های سوانح رانندگی دنیا متعلق به ایران است در صورتی که ما‬ ‫یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهیم‪.‬‬ ‫خداحافظی بازار با کاالی بنجل خارجی‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬تمام کاالهای صنعتی باید تائیدیه سازمان استاندارد مبنی بر با‬ ‫کیفیت بودن کاال را قبل از ثبت سفارش بگیرند‪ .‬این فرایند به گونه ای تعریف‬ ‫شده است که در بحث تجارت و واردات کاال خللی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫بعضی از تولیدکنندگان که امکان تطابق با استاندارها را ندارند‪ ،‬نباید به تولید‬ ‫ادام��ه دهند‪ .‬ما تا یک زمانی تعامل خواهیم کرد اما پس از آن از تولید کاالی‬ ‫بی کیفیت جلوگیری می کنیم‪.‬‬ ‫اس��تقالل سازمان استاندارد به معنی این نیست که نگاهی که تخلف کوچکی‬ ‫کرد س��ریع اقدام به بس��تن بنگاه کنیم اگر به دنبال نهادینه کردن استاندارد‬ ‫هستیم‪ ،‬باید تعامل داشته باشیم‪.‬‬ ‫دولت بخش خصوصی را بازی نمی دهد‬ ‫ب��ازار بورس ایران به علل گوناگون س��اختاری و موقعیتی توان کافی برای‬ ‫اج��رای کارآمد اصل ‪ 44‬و واگذاری صحیح و عادالنه ش��رکت های دولتی‬ ‫به بخ��ش خصوصی را ندارد‪ ،‬هر چند در مجم��وع بهترین گزینه برای این‬ ‫منظوراس��ت‪.‬‬ ‫ناموفق بودن تجربۀ خصوصی سازی در ایران که عمال در برخی از بخش ها‬ ‫به رهاس��ازی و نیز حیف و میل بیت المال تبدیل ش��ده بود‪ ،‬ذهنیت مردم‬ ‫را درباره انجام دوباره و وس��یع تر اینکار‪ ،‬تاریک کرده و نگرانی های جدی‬ ‫درب��ارۀ فرجام خصوصی س��ازی از راه اص��ل ‪ 44‬و از جمله دربارۀ وضعیت‬ ‫اش��تغال کارکنان موجود ش��رکت های واگذار ش��ده‪ ،‬پدید آورده اس��ت‪.‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫سهام عدالت‪ ،‬خصوصی سازی نیست‬ ‫بزرگترین دردی که کشور ما دارد عدم توجه به قانون و قانون شکنی است‪.‬‬ ‫متاسفانه مقابله جدی هم با این مسئله صورت نمی گیرد‪ .‬همان قانونی که‬ ‫خودش��ان گذاش��ته اند را باید عمل کنند که نمی کنند‪.‬‬ ‫اصطالحاً بخش بزرگی از ش��رکت هایی که به سمت خصوصی شدن رفتند‪،‬‬ ‫ب��ه طرف نهادهای��ی رفتند که با دولت تفاوت چندان��ی ندارند‪ .‬پس ما می‬ ‫توانیم بگوییم اجرای تفس��یر اصل ‪ 44‬را نمی توان موفق ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫هیچ کش��وری با حمایت های دولت‪ ،‬به جایی نرس��یده و ما هم جزء آنها‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫س��ی سال است که دولت به ش��دت در اقتصاد دخالت می کند‪ .‬هم کنترل‬ ‫می کند هم قیمت گذاری‪ ،‬هم ش�لاق می زند و جریمه می کند و نتیجه آن‬ ‫هم این است که دیده ایم‪.‬‬ ‫چهره های برتر اقتصاد ایران در سال جهاد اقتصادی‬ ‫م��ردم با مش��اهدۀ نام بهترین های اقتصاد ایران رفت��ار دولت را به قضاوت‬ ‫خواهند نشس��ت که آیا توانمندها و برگزیدگان همان کس��انی هس��تند که‬ ‫س��کان اقتصاد ایران را در دس��ت دارند‪.‬‬ ‫در نهای��ت با داوری ‪ 150‬نخبه علمی‪ ،‬مدیریتی و رس��انه ای کش��ور‬ ‫معرفی ش��دند‪:‬‬ ‫محم�د نهاوندی�ان (اقتص��اد دان اخ�لاق گ��را)‬ ‫احم�د توکل�ی (م��رد مطالب��ه گ��ر اقتص��اد ای��ران)‬ ‫رس�تم قاسمی(س��ردار مقابله با تحریم ها)‬ ‫فش�ار اقتصادی به س�ی میلی�ون ایران�ی با اجرای ف�از دوم‬ ‫هدفمندی‬ ‫به طور قطع‪ ،‬اگر در نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بازنگری‬ ‫نش��ود‪ ،‬یک جامعه سی میلیونی تحت فشار اقتصادی شدید قرار می گیرد؛‬ ‫چرا که دیگر ش��رایط قیمتی‪ ،‬برای آنها قابل تحمل نخواهد بود‪.‬‬ ‫ماجرای بنزین رام نشدنی‬ ‫دولتی ها هم عدم افزایش قیمت را در س��ال گذش��ته بهانه ای کردند تا در‬ ‫س��ال جدید بتوانن��د چهل درصد بر قیمت این کاالی باارزش اس��تراتژیک‬ ‫بیفزاید بدون اینکه به تبعات تورمی آن توجه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫آمار منتش��ره از مصرف بنزین به خصوص در س��ال ‪ 90‬نشان می دهد که‬ ‫افزایش قیمت فاکتوری تاثیرگذار در کاهش مصرف نبوده و ش��وک افزایش‬ ‫قیمت برای مردم به پایان رسیده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬دولتی ها نباید به شوک‬ ‫قیمت��ی دل ببندن��د‪.‬‬ ‫مصرف بنزین‬ ‫برای کش��وری که صنعت اولش نفت است‪ ،‬شاید افت باشد که ضعف اولش‬ ‫هم آمار مصرف فراورده های نفتی باشد و آن قدر این مصرف زیاد شود که‬ ‫ناگزیر از واردات برای مدیریت آن باش��د‪ .‬ایران اما چنین کشوری است‪ .‬در‬ ‫روزهایی که به موعد اجرای تحریم اتحادیه اروپا نزدیک می ش��ویم‪ ،‬ش��اید‬ ‫نکته ای که به نظر می رس��د می تواند برای آینده کش��ور چالش ساز باشد‬ ‫همین مصرف بنزین اس��ت‪ .‬آیا افزایش قیمت می تواند دردی را دوا کند یا‬ ‫این که باید در پی یافتن کش��ورهایی باش��یم که مانند ونزوئال بنزین را به‬ ‫ما راحت بفروش��ند؟‬ ‫وعدۀ جدید دولت برای خانه دار کردن تهرانی ها‬ ‫در طرح مس��کن ویژه‪ ،‬انبوه س��ازان بدون آن که پولی بابت دریافت زمین‬ ‫بپردازند بر اساس قرارداد با دولت‪ ،‬متعهد هستند واحدهای مسکونی را با‬ ‫قیمت ترجیحی‪ ،‬البته با هزینه ساخت فراتر ازهزینه ساخت مسکن مهر در‬ ‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫ش��هروندان همپای مدیریت شهری به ویژه بعد از هدفمندی یارانه ها نه تنها‬ ‫سهم قانونی خود در حمل و نقل عمومی را در سال های اخیر پرداختند بلکه‬ ‫در مواقع��ی که دولت تمایلی به پرداخت س��هم خود در توس��عه حمل و نقل‬ ‫عمومی نداشت‪ ،‬این مردم بودند که وظیفه دولت را به دوش می کشیدند‪.‬‬ ‫هر چقدر که مسئوالن دولتی خود را میان تار و پودهای آمارهای غیرمنطقی‬ ‫خود محصور کرده اند و دم از کمک هش��ت برابری دولت به توس��عه مترو می‬ ‫زنند به همان اندازه هم ازامکان استفاده مدیریت شهری از امکانات قانونی ای‬ ‫که نمایندگان مجلس برای توس��عه مترو در اختیار کالنش��هرها قرار داده اند‪،‬‬ ‫ممانعت می کنند‪.‬‬

‫رتبۀ ایران در شاخص الکترونیک‬ ‫دوپله صعود‪ ،‬نزدیک به سقوط‬ ‫ایران در گزارش ‪ 2012‬دولت الکترونیک س��ازمان ملل که اخیرا ً تحت عنوان‬ ‫دولت الکترونیکی برای مردم منتش��ر شده از میان ‪ 190‬کشور دنیا رتبۀ صدم‬ ‫را به دس��ت آورده است و این در حالی اس��ت که در گزارش قبلی که مربوط‬ ‫به س��ال ‪ 2010‬این سازمان است ایران در رتبۀ صد و دوم قرار داشت که این‬ ‫امر نشان می دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته در این زمینه دوپله‬ ‫صعود کند‪ .‬البته درآمارهای پیشتر از آن‪ ،‬دولت ایران در سال ‪ 2008‬رتبۀ صد‬ ‫و هشتم را به دست آورده بود‪.‬‬ ‫ماشین چاپ پول خاموش شدنی نیست‬

‫تورم رسمی با گرانی ها همخوانی ندارد‬ ‫در اقتصاد ایران ما با یک نوع نقدینگی رو به رو هستیم به نام نقدینگی پنهان‪.‬‬ ‫حجم نقدینگی پنهان در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل بی ثباتی سیاس��ت‬ ‫های بی پولی همچنان در حال افزایش است‪.‬‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫طرح جامع فرودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫پیش نویس طرح جامع فرودگاه در سال ‪ 1354‬تهیه و در سال ‪ 1356‬موافقت‬ ‫اصول��ی با آن به عمل آمد و مقدمات اجرایی آن آغاز ش��د‪ .‬پس از توقف چند‬ ‫ساله مصادف با جنگ تحمیلی‪ ،‬مجددا ً در اسفند ‪ 1369‬فعالیت در این زمینه‬ ‫به صورت عملی شروع شده و باتجدید نظر در طرح جامع و تصویب آن توسط‬ ‫وزیر راه و ترابری و رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری وقت‪ ،‬عملیات طراحی‬ ‫و اجرایی ادامه یافت‪ .‬در س��ال ‪ 1381‬فرودگاه مذکور برای تمام پروازهای‬ ‫بین المللی و جابجایی مسافران در سال برنامه ریزی شد ‪.‬‬ ‫در خصوص توس��عه فاز ‪ 2‬فرودگاه امام خمینی (ره) پیشنهاد سرمایه گذاری‬ ‫خارجی داریم و اگر مصوبات قانونی سرمایه گذاری خارجی به دست آید‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت فاز ‪ 2‬این فرودگاه از ابتدا تا انتها طی چهار سال ساخته و تحویل شود‪.‬‬ ‫این کنسرس��یوم دو ملیتی آسیایی تضمین س��رمایه گذاری دو هزار میلیارد‬ ‫تومانی در چهار سال را داده است‪.‬‬ ‫طرح توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) یکی از پروژه های سنگینی است که در‬ ‫کش��ور در حال انجام است‪ .‬اجرای این کار در فازهای مختلف طراحی شده و‬ ‫برای اتمام آن رقمی حدود ‪ 2‬هزار میلیارد تومان برآورد شده است‪.‬‬ ‫گرهی که با دست باز نمی شود‬ ‫تجربه چند س��ال اخیر نیز نشان داده است هر زمان صحبت از پرداخت سهم‬ ‫دولت برای حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس می شود‪ .‬سیاست دولت‬ ‫بازی با اعداد و ارقامی اس��ت که از آن به عنوان حمایت های مالی دولت از‬ ‫حمل و نقل عمومی تهران نام می برد‪.‬‬ ‫عدم تعهد دولت به پرداخت یارانه حمل و نقل عمومی و تاخیرهای زیادی که‬ ‫در این پرداخت ها وجود دارد باعث شده تا تمام مشکالت دست به دست هم‬ ‫دهند و مسئوالن شهری ناچار شوند در غیاب کمک های دولتی به افزایش نرخ‬ ‫کرایه ها دست بزنند تا شاید از این طریق بتوانند مقداری از بار هزینه هایی که‬ ‫به آن ها تحمیل می شود را جبران کنند‪.‬‬ ‫غازی که مرغ همسایه است!‬ ‫آشی که دهن سوز نیست!‬ ‫به طور کلی‪ 77/9‬درصد از جامعه آماری ما کیفیت را مهمترین عامل مصرف کاالهای‬ ‫خارجی ارزیابی می کنند و پس از آن تبلیغات است که با سهم ‪ 15/6‬درصدی خود‬ ‫در فروش کاالهای وارداتی‪ ،‬تولید کننده ما را در تنگنا قرار داده اس��ت‪ .‬نکته جالب‬ ‫اینجا است که ما در مقابل محصوالت وارداتی مزیت قیمتی داریم و سهم اندک ‪6/5‬‬ ‫درصدی مردم که قیمت کاالی خارجی را مناسب می دانند‪ ،‬موید این گفته است‪.‬‬ ‫بنابراین به جرات می توان گفت که کیفیت‪ ،‬حلقه مفقوده تولید ما است‪.‬‬ ‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪13‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫تورم و ربا دو روی یک سکه هستند و هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت می‬ ‫ش��وند و تورم قطعاً به ربا تبدیل می ش��ودو ش��رط الزم برای خشکاندن ربا از‬ ‫جامعه حذف تورم اس��ت اما عجیب آن که ما نسبت به ربا فوق العاده حساس‬ ‫هس��تیم و آن را یک گناه بزرگ می دانیم‪ .‬اما تورم‪ ،‬حداکثر یک مکروه تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬

‫‪Issue 03‬‬

‫ترمزی به نام دولت‬

‫‪14th Year‬‬

‫برخی مشاوران امالک در مقابل نرخ های غیر منصفانه برخی مالکان به آن ها‬ ‫وعده می دهند با توجه به تقاضای باالی بازار‪ ،‬قادرند ملک آن ها را به باالترین‬ ‫قیمت اجاره بدهند به طوری که شعار ملک شما را به باالترین قیمت اجاره می‬ ‫دهیم به سرلوحۀ کاری این گونه افراد تبدیل شده است‪.‬‬

‫‪June‬‬

‫سبقت گرفتن اجاره از تورم‬

‫‪2012‬‬

‫کمترین زمان ممکن ساخته و تحویل متقاضیان مشمول طرح دهند‪.‬‬

‫نیروی کار را به استثمار می گیرند!‬ ‫کارفرمایان س��ودجو و آن دس��ته از بنگاه دارانی که صرف��اَ به منافع خود می‬ ‫اندیش��ند‪ ،‬هم بیکار ننشسته اند و شگرد جدیدی را پس از انعقاد قراردادهای‬ ‫سفید امضا به کار می گیرند و آن هم چیزی نیست جز دریافت تسویه سفید‬ ‫امضاء عالوه بر قرارداد سفید!‬ ‫برخی از کارشناس��ان بازار کار کش��ور ادامۀ انعقاد قراردادهای سفید امضاء و‬ ‫مخ��دوش را وج��ود نواقص و ضعف هایی در قان��ون کار و عدم وجود ضمانت‬ ‫اجرایی آن تعبیر می کنند و اجبار نیروی کار به امضای این گونه قراردادها را‬ ‫به معنای کامل استثمار افراد می دانند‪.‬‬ ‫این که قراردادهایی کوتاه مدت‪ ،‬یک ماهه‪ ،‬س��فید و از این نام ها در بنگاه ها‬ ‫منعقد می ش��ود به معنای کاهش ش��دید امنیت ش��غلی برای نیروی کار و از‬ ‫دست رفتن امنیت کاری برای واحد تولیدی است‪.‬‬


‫مقاله اقتصادی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬ ‫مجیدیوسفی‬

‫زردپوستهایچینیبرایتسخیر‬ ‫جهانبهکدامابزارراهبردیمیاندیشند‬

‫واپس��ین باری که ش��هر دورافت��اده داروین‬ ‫اس��ترالیا نق��ش منحصر به ف��ردی ایفا کرد در‬ ‫برنام��ه های نظامی آمریکا بود‪ .‬روزهای نخس��ت‬ ‫جن��گ جهان��ی دوم‪ ،‬آن گاه که ژن��رال داگالس‬ ‫م��ک آرت��ور از این بندر به عن��وان پایگاهی برای‬ ‫فعالیتهای خود در جه��ت تخلیه اقیانوس آرام از‬ ‫حضور س��ربازان ژاپنی استفاده کرد‪ .‬شاید حضور‬ ‫رئیس جمهور آمریکا در کانبرا‪ ،‬طی ماه گذش��ته‬ ‫بی مناسبت با آن واقعه تاریخی نباشد‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارشناسان بین المللی نوع این حضور را نمادین‬ ‫خواندن��د؛ مانوری که با بیانیه ای مبنی بر این که‬ ‫آمریکا خواهان آن اس��ت از شهر داروین به عنوان‬ ‫قرارگاه عملیات خود در آس��یا س��ود ببرد‪ ،‬کمی‬ ‫بیش��تر از حرکتی نمادین جل��وه کرد‪ .‬اقدامی که‬ ‫از نظر نشریه نیویورک تایمز در "راستای کوشش‬ ‫ای��االت متحده برای تقویت حض��ور در منطقه و‬ ‫رقابت با حضور روز افزون چین" صورت می گیرد‪.‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫با وجود این‪ ،‬همه م��ی دانند که تبدیل چین‬ ‫به قدرتی جهانی در س��الهای آینده اصلی مسلم‬ ‫و پذیرفته ش��ده اس��ت اما این که چین قدرتمند‬ ‫در صورت تحرکات امریکا‪ ،‬چه تاثیری بر تحوالت‬ ‫بین المللی خواهد گذاش��ت‪ ،‬پرسش��ی است که‬ ‫هنوز پاس��خ دقیقی برای آن پیدا نشده است‪ .‬آیا‬ ‫چین نظام بین المللی کنونی را به چالش خواهد‬ ‫گرفت یا به بخش��ی از آن تبدیل می شود؟ و این‬ ‫ک��ه امریکا همگام با ق��درت گرفتن چین قادر به‬ ‫حفظ جایگاه بین المللی خود خواهد بود؟‬

‫‪14‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫اما آی��ا راهبرد کالن چینی ها تنها براس��اس‬ ‫رویکردهای نظامی اس��ت؟ امری که احتماال باید‬ ‫واقعیتهای دیگری را در آن جس��تجو کرد‪ .‬چه آن‬ ‫که‪ ،‬چین طی یک س��ال و نی��م اخیر تحرکاتی را‬ ‫ب��رای حمایت از مطالبات ارضی در آبهای نزدیک‬ ‫به ویتنام و فیلیپین داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بس��یاری از کش��ورهای کوچک تر این‬ ‫منطقه خواستار تعامل مجدد واشنگتن در منطقه‬ ‫به عنوان یک وزنه تعادلی هستند‪ .‬هوآنگ جینگ‪،‬‬ ‫کارش��ناس سیاس��ت خارجی چین در موسس��ه‬ ‫بروکینگز در واشنگتن چندی پیش اظهارنظر کرد‬ ‫که‪« :‬آمریکا نیاز دارد که به چینی ها نش��ان دهد‬ ‫هنوز قدرت درهم شکستن آنها را دارد‪ ،‬این اقدام‬ ‫یک مانع تراشی سیاسی است‪».‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در حال حاضر چین به بزرگترین‬ ‫شریک تجاری اکثر کشورها در منطقه تبدیل شده‬ ‫و همین امر نفوذ اقتصادی آمریکا را تحت الشعاع‬ ‫قرار داده است‪ .‬این کشور همچنین در حال طرح‬ ‫ریزی قدرت نظامی گسترده خود در ابعادی است‬ ‫که در تاریخ نوین این کشور بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫بودجه نظامی واقعی چین چندان آش��کار نیست‬ ‫اما به اعتقاد کارشناس��ان رق��م آن طی یک دهه‬ ‫اخیر سه برابر شده و همین امر به چین این امکان‬ ‫را می دهد که حضور دریایی نس��بتاً ضعیف خود‬ ‫را با افزایش س��اخت کش��تیهای پیشرفته که می‬ ‫توانند دامنه وس��یع تری را بپیمایند تقویت کند‪.‬‬ ‫اما این ش��اید تلویحا یک حقیقت فریبنده باشد‪.‬‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫قدرت چین طی این س��الها بیش از آن‬ ‫که در بخش نظامی توس��عه یافته باش��د‪،‬‬ ‫در بخش��های صنعتی و دریایی گسترش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬چین در حال گس��ترش چه نوع نفوذی‬ ‫اس��ت؟ براساس ش��واهد و قراین آن چه طی ‪10‬‬ ‫س��ال گذشته به عنوان مهمترین داده پیرامون‬ ‫توس��عه چین مغفول مانده است تحرکات و‬ ‫فعالیت آشکار چین به عنوان یک قدرت‬ ‫دریایی بوده است‪.‬‬ ‫آیا تاکن��ون از خودمان پرس��یده ایم‬ ‫ک��ه چرا چین به عنوان قدرت دریایی در‬ ‫حال رشد است؟ تغییرات بنیادین بنادر‬ ‫چین و گس��ترش حوزه های دریایی و‬ ‫بنادر جدیدی که در اطراف نوار ساحلی‬ ‫چین افزوده می شود در آینده چه نوع‬ ‫کارکردی خواهد داشت؟‬ ‫ش��اید به این جهت که بیشتر‬ ‫از حوزههای دیگ��ر‪ ،‬از توانایی‬ ‫تبدیل شدن به چنین قدرتی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬چه آن که تا‬ ‫س��ال ‪ 2000‬بیش��تر مرزهای‬ ‫خ��ود را معین کرده اس��ت‪ .‬می‬ ‫دانیم که چی��ن در باالترین نقطه‬ ‫تسلط زمینی قرار دارد‪ .‬از همین‬ ‫روس��ت که اگر این کشور بر‬ ‫شرق آس��یا مس��لط شود‪،‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫‪2012‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪15‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫بنابراین می توان از رشته برنامه های متعددی‬ ‫که چینی ها آن را دنبال می کنند عامل "دسترسی‬ ‫به دریایی آزاد" را به عنوان یکی از کلید واژه های‬ ‫اصل��ی دنبال کرد که چینی ها بیش از متغیرهای‬ ‫دیگر به آن می اندیش��ند و برای آن محاس��باتی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫چندی پیش حتی نشریه فرانسوی لوپوئن‬ ‫این تحلی��ل را بر این دادهه��ا افزوده که‬ ‫«ش��دت بخش��یدن به راهبرد کنترل‬ ‫راههای دریای��ی و مناطق اقتصادی‬ ‫یک��ی از مهمتری��ن راهبرده��ای‬ ‫چینی ها در سالهای اخیر است‪».‬‬ ‫ب��ر ای��ن داده ه��ا اگ��ر ظرفیت‬ ‫جابجای��ی کانتینرهای بنادر مهم‬ ‫چین را نی��ز بیافزاییم ـ مخصوصا‬ ‫بندر ش��انگهای چین ـ دس��ت کم‬ ‫بخش مهم��ی از این پازل آش��کار‬ ‫خواهد شد‪.‬طبق آخرین اخبار‬ ‫طی شش ماه آخر ‪2010‬‬ ‫میالدی ظرفیت جابجایی‬ ‫کانتینرهای این بندر به‬

‫‪June‬‬

‫در واقع ثبات سیاس��ی کشور به ایستگاه‬ ‫های زغال رسانی آن وابسته بود‪ .‬در نتیجه‬ ‫مشابه همین موضوع اگر‬ ‫روی نقش��ه دقی��ق‬ ‫ش��ویم‪ ،‬م��ی‬ ‫توان منطقه‬ ‫نفوذی را‬ ‫ب��ر ا ی‬ ‫چین‬

‫درس��ت در بخش ش��مالی جایی که چین در‬ ‫حال اس��تقرار یک س��کوی عمیق برای استخراج‬ ‫گاز طبیعی اس��ت‪ .‬هر دو کشور به گاز طبیعی نیاز‬ ‫دارند‪ .‬چین در صدد اس��ت که در سرتاسر برمه به‬ ‫سوی چین غربی و مرکزی جاده ها و خطوط لوله‬ ‫بکشد و به این شکل از عبور در تنگه ماالکا اجتناب‬ ‫ورزد‪ .‬از این رو تنها راه دسترس��ی به گاز و نفت از‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬دستیابی به گاز طبیعی از برمه و انتقال‬ ‫آن از طریق راههای زمینی است‪.‬‬

‫‪Issue 03‬‬

‫کمی به گذش��ته ه��ای دور برگردی��م و وارد‬ ‫معادالت بین المللی قرون گذش��ته ش��ویم‪ .‬شاید‬ ‫چی��ن امروز را بتوان با انگلس��تان ق��رن نوزدهم‬ ‫مقایسه کرد‪ .‬امپراطوری که با استفاده از خطوط‬ ‫دریایی و ایس��تگاه های زغال رس��انی‪ ،‬سوخت‬ ‫مورد نیاز کشتیها‪ ،‬را تامین می کرد‪.‬‬

‫جالب ت��ر این که موقعیت دیگ��ری را هم می‬ ‫توان به این معادله افزود‪ .‬پاکستان به نوعی کشور‬ ‫بالکانی آس��یا به شمار می رود که در معرض خطر‬ ‫تجزیه قرار دارد‪ ،‬برمه یا میانمار روی نقش��ه نوعی‬ ‫بلژیک پیش از جنگ جهانی اول به شمار می رود‪.‬‬ ‫زی��را این نقطه از جهان منطقه ای اس��ت که نفوذ‬ ‫هند و چین به شدت با همپوشانی دارند‪.‬‬

‫‪14th Year‬‬

‫دریاهای مرزی مانند دریای جنوبی چین و دریای‬ ‫ش��رقی‪ ،‬چین را به یک ق��درت منطقه ای بزرگ‬ ‫تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫ام��ا نباید این مه��م را نادیده بگیری��م که اگر‬ ‫چین در اقیانوس هند هم حضور پیدا کند به یک‬ ‫ابرقدرت تبدیل خواهد شد‪ .‬امری که در تکاپوی آن‬ ‫اس��ت‪ .‬چین اکنون مشغول تاسیس بندرگاههایی‬ ‫در چیتاگون��گ بنگالدش‪،‬هامبانتوتا‪ ،‬پاکس��تان و‬ ‫سریالنکا‪ ،‬در کیائوکپیو در برمه است‪ .‬چرا به چنین‬ ‫کاری مشغول است؟ مزیت نسبی تفوق و گسترش‬ ‫نفوذ دریایی در جهان برای چینی ها چیس��ت؟ آیا‬ ‫استقرار پایگاههای نظامی همان مزیت نسبی است‬ ‫که چینی ها به دنبال آنند؟ به نظر‪ ،‬چینی ها بسیار‬ ‫زیرک تر از این هس��تند که به چنین واکنش��های‬ ‫آشکاری دس��ت یابند‪ .‬آنها توان عملیاتی و قدرت‬ ‫دسترسی به انبارهای کاالهایشان را می خواهند و‬ ‫به این ش��کل می توانند خطوط ارتباطاتی دریایی‬ ‫ویژه خ��ود را در میان نواحی غن��ی از نفت خلیج‬ ‫فارس و چین داش��ته باشند‪ .‬از این رو محافظت از‬ ‫حمل و نقل انرژی و کاالهای تجاری چین در میان‬ ‫خاورمیانه و آسیا نیازمند حضور و نه تسلط چینیها‬ ‫در اقیانوس هند است‪.‬‬

‫تصور کرد که با این متغیر تعمیم داده میشود‪.‬‬

‫بیش از ‪ 29‬میلیون تی‪.‬یو رسیده است که بخشی‬ ‫از ای��ن جابجایی عملیات‪ ،‬به تبادالت بازرگانی این‬ ‫کش��ور با جهان پیرامونی خود اس��ت‪ .‬اما آنچه که‬ ‫مهم است که ش��انگهای به تنهایی در رتبه بندی‬ ‫جهانی به��ره برداری بن��دری مهمترین و برترین‬ ‫بندر از حیث جابجایی ظرفیت کانتینری در جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬این البته تهدید بنیادینی اس��ت که چین‬ ‫را ب��ه عنوان قدرت برتر در جه��ان به نمایش می‬ ‫گذارد اما می تواند فرصت مغتنمی برای کشورهای‬ ‫دوست و همسایه های چین تلقی شود‪ .‬حتی چین‬ ‫این روزها مایل اس��ت در حوزه ق��درت اقتصادی‬ ‫بی��ش از هر زمان دیگری از امریکا س��بقت بگیرد‬ ‫اما می بینیم که رش��د اقتصادی خود را نسبت به‬ ‫سالهای گذش��ته کندتر کرده است‪ .‬حتی بسیاری‬ ‫معتقدند که چین با در اختیار داشتن منابع عظیم‬ ‫مالی‪ ،‬در ح��دود ‪ 3000‬میلیارد دالر‪ ،‬می تواند به‬ ‫عنوان فرش��ته نجاتی برای اقتصاد بحران زده اروپا‬ ‫محسوب شود‪ .‬اما چین قدمی پیش نمی گذارد‪ .‬آیا‬ ‫تعلل رهبران چین برای نجات کش��ورهای بحران‬ ‫زده حوزه اتحادیه اروپا‪ ،‬نش��انه این اس��ت که این‬ ‫کشور به دنبال اهداف راهبردی تری است؟‬


‫مقاله اقتصادی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬

‫منبع‪ :‬اقتصاد ایران‬

‫‪Issue 03‬‬

‫سهم عوامل تولید در کشور‬ ‫تابع تولید و تولید تابع!‬

‫‪14th Year‬‬

‫عوامل مولد در کشور ما از عوامل مولد جهانی‬ ‫فاصل��ه دارند‪ .‬برای عقب نمان��دن از قافله جهانی‬ ‫باید این شکاف را پر کرد‪.‬‬ ‫س��ازمان بی��ن الملل��ی کار‪ ،‬عوام��ل تولید را‬ ‫در چه��ار گ��روه زمین‪ ،‬س��رمایه‪ ،‬نی��روی کار و‬ ‫س��ازماندهی یا مدیریت خالصه م��ی کند‪ .‬رابطۀ‬ ‫بازدهی س��ه عامل اول در ترکیب با عامل چهارم‬ ‫مش��خص کننده میزان بهره وری خواهد بود‪ .‬در‬ ‫برخی دیگر از منابع انرژی‪ ،‬بهره وری و تکنولوژی‬ ‫نیز جزو عوامل تولید در نظر گرفته ش��ده اند‪ .‬اما‬ ‫به راستی‪،‬تولید در ایران تابع چه عواملی است؟‬ ‫کار و سرمایه‬ ‫با توجه به موجودی فراوان س��رمایه (ش��امل‬ ‫منابع طبیعی) در کشور و متاثر از برخی سیاست‬ ‫های دولتی‪،‬تولیدات ما بیشتر به سمت محصوالت‬ ‫س��رمایه بر و یا به اس��تفاده از شیوه های تولیدی‬ ‫سرمایه بر متمایل شده اند‪ .‬سهم منابع فیزیکی و‬ ‫منابع طبیعی در کل ثروت کشورمان که به ترتیب‬ ‫‪ 14‬و ‪ 59‬درصد است‪ ،‬موید این مطلب بوده و این‬ ‫سهم برای منابع انسانی بیش از ‪ 27‬درصد نیست‪.‬‬ ‫این در حالی است که منشا منابع انسانی در تولید‬ ‫ث��روت جهان ‪ 78‬درصد و ب��رای منابع فیزیکی و‬ ‫طبیع��ی جهان به ترتیب ‪ 18‬و ‪ 4‬درصد اس��ت و‬ ‫این یعنی ما از منابع انس��انی خویش به درس��تی‬ ‫بهره نمی بریم‪.‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫س��هم نیروی کار از کل درآمد ناخالص داخلی‬ ‫در حدود ‪ 25‬درصد اس��ت و همین رقم در آمریکا‬ ‫ب��ه حدود ‪ 55‬درصد می رس��د‪ .‬نکته جالب اینجا‬ ‫اس��ت که هنوز بسیاری از بخش های ما به تولید‬ ‫س��نتی و کاربر خود ادامه م��ی دهند‪ .‬این تناقض‬ ‫از اینجا نش��ات می گیرد که تولید امروزۀ جهان‪،‬‬ ‫دانش محور است و اندیش��ۀ انسانی بسیار بیشتر‬ ‫از نیروی یدی به کار گرفته می ش��ود‪ .‬این حلقۀ‬ ‫مفقوده در اقتصاد ایران‪ ،‬س��هم منابع انس��انی در‬ ‫تولی��د را به ش��دت کاه��ش داده اس��ت‪ .‬اگر می‬ ‫خواهیم محص��والت تولیدی کش��ورمان از قافله‬ ‫اقتصاد جهان��ی عقب نمانند‪ ،‬ناچاریم به تحقیق و‬ ‫توس��عه‪ ،‬چه در س��طح خرد و چه در سطح کالن‬ ‫بیشتر بها دهیم‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫از س��وی دیگر با نگاهی به س��هم باالی منابع‬ ‫طبیع��ی در مقاب��ل س��هم ناچیز منابع انس��انی و‬ ‫فیزیکی در تولید ثروت به نکتۀ دیگری پی خواهیم‬ ‫برد‪ :‬بهره وری پایین کار و سرمایه‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫در اقتص��ادی که نفت ثروت بیکرانی را به آن هدیه‬ ‫کرده‪ ،‬با توزیع این ث��روت دیگر نیازی به پیمودن‬ ‫راه ه��ای پرپیچ و خم افزایش بهره وری احس��اس‬ ‫نمی گردد‪.‬‬ ‫بهره وری‬ ‫بهره وری از مهمترین متغیرهای تابع تولید‬ ‫جهانی است‪ .‬امروزه کشورهای پیشرفته درصد‬ ‫قابل توجهی از رش��د اقتصادی خود را (حدود‬ ‫‪50‬درص��د) با افزایش بهره وری به دس��ت می‬ ‫آورند؛ روش��ی که در آن به افزایش س��رمایه و‬ ‫ی��ا نی��روی کار احتیاجی نیس��ت‪ .‬طبق برآورد‬ ‫اقتص��اد ای��ران‪ 16 ،‬درصد از رش��د اقتصادی‬ ‫ایران در س��ال ‪ 90‬مرهون رشد بهره وری بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما پیش بینی ها از سیر نزولی این روند‬ ‫حکای��ت دارند‪ ،‬به طوری که س��ال ‪ ،91‬حدود‬ ‫‪ 14‬درصد و در س��ال ‪ 92‬تنها ‪ 2‬درصد از رشد‬ ‫اقتصادی توس��ط رش��د بهره وری پوشش داده‬ ‫خواهد شد‪ .‬به عبارت بهتر وقتی اقتصاد ما می‬ ‫توان��د با رش��د بهره وری ‪ 0/6‬درصد‪ ،‬به رش��د‬ ‫اقتصادی ‪ 4/3‬درص��د (طبق پیش بینی اقتصاد‬ ‫ایران برای س��ال ‪ )91‬دس��ت یاب��د‪ ،‬اص ً‬ ‫ال دور‬ ‫از دس��ترس نیست که با رش��د بهره وری‪1/8‬‬ ‫درصدی (مانند بس��یاری از کشورهای جهان)‪،‬‬ ‫رش��د اقتصادی خود را به ‪ 5/5‬درصد برساند و‬ ‫ای��نیعن��یحمای��تازتولی��دمل��ی‪.‬‬ ‫تکنولوژی‬ ‫به��ره وری مفهوم��ی اس��ت که رابطۀ بس��یار‬ ‫نزدیکی با تکنولوزی دارد‪ .‬در واقع می توان گفت‬ ‫یکی از عوامل افزایش بهره وری‪ ،‬تکنولوژی است‪.‬‬ ‫بنابراین یکی از عوامل تولید در تابع تولید کشورمان‬ ‫تکنولوژی قلمداد می گردد‪ .‬ماشین آالت قدیمی و‬ ‫فرس��وده ای که بنگاه ه��ا در اختیار دارند با مصرف‬ ‫بیش از حد انرژی و کارایی پایین‪ ،‬ظرفیت تولید ما‬ ‫را به ش��دت پایین آورده اند‪ .‬فراموش نکنیم یکی از‬ ‫بهترین راه های انتقال تکنولوژی به کش��ور‪ ،‬جذب‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ مقوله ای که‬ ‫در آن به شدت ضعیف عمل کرده ایم‪ .‬ضمن این که‬ ‫باید توجه داشت واردات تکنولوژی و بومی نکردن آن‬ ‫همیشه به ما لطمه زده است‪.‬‬ ‫زمین‪ ،‬منابع طبیعی و انرژی‬ ‫گس��تره جغرافیای��ی و منابع طبیع��ی فراوان‪،‬‬ ‫مناب��ع انرژی غن��ی و یارانه های آش��کار و پنهان‬ ‫پرداخت ش��ده در این بخ��ش‪ ،‬منابع طبیعی را به‬ ‫اصلی ترین و کاراترین عوامل تولیدی ما بدل کرده‬ ‫اند‪ .‬مصرف انرژی در کش��ورمان حدودا ً چهار برابر‬ ‫متوس��ط مصرف جهانی اس��ت و این خود گویای‬ ‫وابس��تگی تولید ما به این منابع است‪ .‬ضمن این‬ ‫ک��ه باال بودن س��هم منابع طبیع��ی در تولید می‬ ‫تواند نشانه ای از خام فروشی کشورما تلقی گردد‪.‬‬ ‫اتفاقی که م��ا را از مزای��ای ارزش افزوده محروم‬ ‫ک��رده و نابودی منابع را در بلن��د مدت به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیریت و سازماندهی‬ ‫در نهایت‪ ،‬مدیریت و س��ازماندهی اس��ت که‬ ‫کاروان هم��ۀ این عوامل تولی��د را به مقصد می‬ ‫رس��اند؛ متغیری که ش��اید بیشترین نقش را در‬ ‫این میان داش��ته ولی کمتر به آن توجه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به راس��تی چند درصد از مدی��ران بنگاه‬ ‫ه��ای تولیدی بن��گاه های تولیدی م��ا مدیرند؟‬ ‫دانش مدیری��ت تا چه حد در اقتصاد ما نهادینه‬ ‫ش��ده اس��ت؟ مدیران چند درصد از بنگاه ها از‬ ‫سطح بهینۀ خود در تولید‪ ،‬نیروی کار و سرمایه‬ ‫آگاه ان��د؟ ک��دام کارخانج��ات مطاب��ق با طرح‬ ‫توجیه��ی‪ -‬اقتص��ادی خود به فعالیت مش��غول‬ ‫اند؟ پاس��خ تمام این سوال ها ما را به یک نقطه‬ ‫می رس��اند‪ :‬برای حمایت از تولی��د ملی باید از‬ ‫دان��ش مدیریت حمای��ت ک��رد‪ .‬در نهایت باید‬ ‫توجه داش��ت که نقش مدی��ران بنگاه های خرد‬ ‫و متوس��ط در زمینه کارآفرین��ی غیر قابل انکار‬ ‫است‪ .‬ش��اید محیط کسب و کار و مشکالتی که‬ ‫بر سر راه ایجاد کس��ب و کار جدید قرار دارند‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه بازدارنده باش��ند‪ ،‬ام��ا کارآفرین‬ ‫ب��ودن در قال��ب مدیری��ت یک بن��گاه تولیدی‪،‬‬ ‫فرهنگی اس��ت که باید نهادینه گردد‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


2012 June Issue 03 14th Year

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

17

ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

IBC DIRECTORY

THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

COMING SOON


‫مقاله اقتصادی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬

‫دكتر محمدمهدي بهكيش‬

‫‪14th Year‬‬

‫کنترل فساد و مافیا در گرجستان‬ ‫در كتابهاي توسعه اقتصادي از تدريجي بودن امر توسعه‪ ،‬ايجاد شفافيت و در نتيجه كنترل فساد سخن بسيار رفته‬ ‫اس��ت و تجربيات اكثر كش��ورها نيز همين امر را تاييد مي كند؛ ولي گرجستان روندي متفاوت را تجربه مي نمايد‪.‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫اقتصاد بازار و ايجاد شفافيت كامل در امور بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از اتفاقات عجيب در گرجستان آنكه در‬ ‫يك روز‪ ،‬تمام پرس��نل پليس راهنمايي كشور را‬ ‫اخراج ميكنند و افرادي جديد طي چند ماه بعد‬ ‫اس��تخدام مينمايند و جالب آنك��ه نقل ميكنند‬ ‫كه طي چند ماهي كه كش��ور بدون پليس بود‪،‬‬ ‫ام��ور حمل ونقل كش��ور بهتر از گذش��ته اداره‬ ‫ميش��د‪ .‬نخست وزير گرجس��تان نقل ميكرد كه‬ ‫در يك بررس��ي بين المللي مشخص شده كه در‬ ‫س��ال گذشته تنها سه درصد از افراد خانوارهاي‬ ‫گرجستاني مبادرت به دادن رشوه كردهاند؛ در‬ ‫حالي كه اين شاخص حتي در برخي كشورهاي‬ ‫اروپاي��ي باالتر از اين رقم اس��ت‪ .‬طي نه س��ال‬ ‫گذش��ته حكومت گرجس��تان تحوالت غير قابل‬ ‫باوري را به اجرا گذاشته است‪ .‬از جمله سيستم‬ ‫گمركي را ب��ه وجود آورده كه يك كاميون طي‬ ‫يك ساعت وارد گمرك شده‪ ،‬مورد ارزيابي قرار‬ ‫مي گيرد و از در ديگر گمرك پس از انجام كليه‬ ‫تش��ريفات گمركي خارج ميش��ود‪ .‬سيستمهاي‬ ‫اس��كن آنچن��ان دقيق اند كه ام��كان هيچ گونه‬ ‫تخلفي وجود ندارد و سيس��تم اداري گمرك به‬ ‫ترتيب��ي س��ازمان يافته كه از لحظ��ه ورود فرد‬ ‫متقاضي ب��ه گمرك تا زمان خ��روج او همه جا‬ ‫تصوير و صداي او ضبط ميش��ود‪ .‬به عالوه همه‬ ‫امور به صورت اتوماتيك انجام ميگيرد؛ بنابراين‬ ‫دخال��ت ماموران گمرك در تصمي��م گيريها در‬ ‫حداقلاس��ت‪.‬‬ ‫مراكزي تحت عن��وان خدمات عمومي ايجاد‬ ‫كرده اند كه در آن پاس��پورت طي يك س��اعت‬ ‫صادر ميش��ود‪ ،‬صدور گواهينامه رانندگي نيز به‬ ‫همين ترتيب اس��ت‪ .‬امتحان گواهينامه و آزمون‬ ‫رانندگ��ي در سيس��تمهاي ديجيتالي طي همان‬ ‫يك س��اعت انجام ميشود و گواهينامه در همين‬ ‫فاصله‪ -‬در ص��ورت قبولي‪ -‬صادر ميگردد‪ .‬گفته‬ ‫ميش��ود ك��ه اجازه س��اخت و س��از و همچنين‬

‫اين كشور كوچك ‪ 4/5‬ميليوني كه تا بيست‬ ‫سال پيش جزو كش��ورهاي تحت پوشش اتحاد‬ ‫جماهير ش��وروي سابق بود‪ ،‬امروز روندي سريع‬ ‫به سوي توسعه و كنترل فساد را در پيشرو دارد‬ ‫كه اگر همچنان ادامه پيدا كند مي تواند تحولي‬ ‫جدي در قفق��از جنوبي به وجود آورد و خود را‬ ‫به مركزي قابل اعتنا براي تبادل كاال و خدمات‬ ‫در منطق��ه تبديل كند‪ .‬هفته گذش��ته به بهانه‬ ‫شركت در اجالس منطقه اي اتاق بازرگانی بین‬ ‫المللی ( ‪ )ICC‬كه هر ش��ش ماه يك بار در يكي‬ ‫از كش��ورهاي خاورميانه و شمال آفريقا تشكيل‬ ‫ميشود به گرجس��تان سفر كردم و طي سه روز‬ ‫اقامت در اين كش��ور‪ ،‬با تجربهاي مواجه ش��دم‬ ‫ك��ه روندي متفاوت از توس��عه و كنترل فس��اد‬ ‫و همچني��ن ارائه خدمات س��هل دولت��ي را به‬ ‫نمايش گذاش��ته بودند‪ .‬گرجس��تان در ش��مال‬ ‫كشورهاي آذربايجان و ارمنستان واقع شده و از‬ ‫طرف غرب در مجاورت درياي س��ياه قرار دارد‪.‬‬ ‫كشوري نيمه كوهستاني است و از منابع طبيعي‬ ‫خدادادي فقط بارندگي بس��يار دارد (حدود يك‬ ‫ه��زار ميليمت��ر در س��ال) كه حدود پن��ج برابر‬ ‫متوس��ط بارندگي در ايران اس��ت‪ .‬گرجستان تا‬ ‫ده س��ال پيش مملو از فساد و تباهي بوده است‬ ‫ب��ه ترتيبي كه رييس ‪ ICC‬گرجس��تان ميگفت‪:‬‬ ‫«در آن زم��ان من مجبور بودم با حداقل ش��ش‬ ‫محافظ در ش��هر حركت كن��م»‪ ،‬ولي امروز اين‬ ‫كشور آنچنان امن است كه نه او ديگر نيازي به‬ ‫محافظ دارد و نه خبري از قتل و غارت منتش��ر‬ ‫مي ش��ود‪ .‬رمز تغيير در گرجستان آن است كه‬ ‫تعدادي از وزراي جوان دولت ش��وارد نادزه در‬ ‫س��ال ‪ 2003‬حركتي را به راه مي اندازند كه‬ ‫به انق�لاب گل س��رخ ( ‪)Rose Revolution‬‬ ‫معروف ش��ده اس��ت‪ .‬هدف از اين حركت كنار‬ ‫گذاش��تن افراد فاسد در سلسله مراتب حكومتي‬ ‫و بازس��ازي نظام اداري كش��ور براس��اس نظام‬

‫‪18‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫مصاحبه اقتصادی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬

‫اقتصاد و اختالس‬

‫‪14th Year‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫منبع ‪ :‬همشهری اقتصاد‬

‫از منظ�ر ریاس�ت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش�اورزی ایران‬

‫یکی از موضوعاتی که س��ال گذش��ته توانس��ت اعتماد مردم را به موضوع س��رمایه دار و سرمایه‬ ‫گ��ذار تغیی��ر داده و منفی تر کند‪ ،‬موضوع اختالس بود‪ .‬به هر حال‪ ،‬یک س��ری واحدهای تولیدی و‬ ‫افراد‪ ،‬درس��ت یا نادرست نام سرمایه دار پیدا کردند و نام آن ها در صدر متهمان قرار گرفت‪ .‬چنین‬ ‫اتفاقات��ی در اقتص��اد را چط��ور ارزیاب��ی م��ی کنی��د ؟‬ ‫با کمال تاس��ف باید گفت اگر ریش��ه یابی این پرونده صورت گیرد‪ ،‬مشخص می شود بیش از آن‬ ‫که پای بخش خصوصی به خصوص بخش خصوصی ریشه دار و اصیل در میان باشد‪ ،‬اتکای به رانت‬ ‫های دولتی و اس��تفاده از زدوبندها با برخی از دس��تگاه های دولتی و ش��به دولتی در آن دیده می‬ ‫ش��ود‪ .‬در همین مورد اخیر نیز افرادی که طراحان این س��وء اس��تفاده بوده اند؛ به هیچ وجه حضور‬ ‫معتبر و مورد اعتمادی در خانواده بزرگ بخش خصوصی کش��ور و در تش��کل های بخش خصوصی‬ ‫نداش��ته اند‪ .‬نه س��ابقۀ طوالنی داش��ته اند و نه حضور و فعالیتی در تش��کل را کسی از آن ها به یاد‬ ‫دارد‪ .‬در واقع نمونۀ ناگواری از س��وء استفاده از نام بخش خصوصی است و طبعاً در هر حوزه‪ ،‬صنف‬ ‫و جماعتی هم موارد تخلف و س��وء اس��تفاده را می توان یافت‪.‬‬ ‫اقلیتی از نام نیک هر گروهی می توانند اس��تفاده کنند و بی آبرویی به بار آورند‪ .‬وظیفۀ رس��انه‬ ‫ها و افرادی که تریبون هایی در اختیار دارند‪ ،‬این اس��ت که حساب این اقلیت خطاکار را از اکثریت‬ ‫خدوم جدا کنند‪ .‬زمانی که به این نکته برس��یم که بخش خصوصی کش��ور یعنی مردم‪ ،‬آنگاه مگر‬ ‫می ش��ود در یک جامعه ای نس��بت به مردم آن جامعه‪ ،‬نگاه منفی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫همچنان که درست نیست‪ ،‬نگاه منفی نسبت به کل دولت ایجاد کرد و اگر کسی در دولت‪ ،‬سوء‬ ‫اس��تفاده و تخلفی کرد‪ ،‬باید حس��اب او را جدا کرده و به تخلف او رس��یدگی جدی کرد‪ .‬در بخش‬ ‫خصوصی نیز این گونه است که اگر کسی یا کسانی تخلف کرده اند‪ ،‬باید حساب آن ها را جدا کرده‬ ‫و به حس��اب آن ها رس��یدگی کرد؛ ولی اعتبار و احترام مجموعۀ فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی‬ ‫کش��ور را بایدحف��ظ کرد و آن ها را م��ورد حمایت قرار داد‪ .‬همه اقتصادهایی که توانس��ته اند گوی‬ ‫س��بقت را در این رقابت بین المللی بربایند‪ ،‬اقتصادهایی هس��تند که دولت و نظام به طور کامل و‬ ‫جدی از آن ها حمایت کرده اس��ت‪ .‬وقتی یک ش��رکت از یک کش��ور اروپایی‪ ،‬قراردادی را در یک‬ ‫کش��ور دیگر منعقد می کند‪ ،‬مش��اهده می شود سفیر‪ ،‬نخس��ت وزیر‪ ،‬وزیر و حتی رئیس جمهور آن‬ ‫کش��ور به کشور هدف س��فر می کنند تا این قرار داد به یکی از شرکت های کشورشان برسد‪ .‬حتی‬ ‫وقتی که مش��کل کوچکی در مورد یک محصول صادراتی پیدا می ش��ود که اختالل در صادرات یک‬ ‫محصول به یک بازار اتفاق می افتد‪ ،‬باالترین مقامات سیاس��ی آن کش��ور برای حل این مشکل سفر‬ ‫م��یکنن��د‪.‬‬ ‫این برخوردها‪ ،‬جلوه این اس��ت که نظام آن ها از بخش خصوصی حمایت می کند؛ چرا که توجه‬ ‫دارند اگر این بازار صادراتی از دس��ت برود و اگر این قرارداد به دس��ت نیاید‪ ،‬پشت بند آن چند ‪10‬‬ ‫ه��زار ش��غل از بین م��ی رود؛ بنابراین حمایت از بخش خصوصی در واقع حمایت از اش��تغال ملی و‬ ‫حمایت از دس��تیابی آن اقتصاد به نرخ رش��دی اس��ت که در برنامه هدف گذاری شده است‪ .‬مسئله‪،‬‬ ‫مس��ئلۀ ش��خصی نیست‪ ،‬مسئلۀ دفاع از لشکری است که در صحنۀ اقتصاد قرار است سنگرها را فتح‬ ‫کن��د ‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪19‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫صدور مج��وز براي هرگونه كس��ب وكار طي‬ ‫يك روز انجام ميش��ود و فرد متقاضي تكليف‬ ‫خود را به روش��ني ميداند كه چه ديوني دارد‬ ‫و در مقاب��ل چه امتيازات��ي را دريافت ميكند‪.‬‬ ‫نخس��ت وزير گرجس��تان طي س��خنان خود‬ ‫در جلس��ه افتتاحي��ه اج�لاس ‪ ICC‬گفت كه‬ ‫رتبه گرجس��تان از نظر شفافيت طي ده سال‬ ‫گذش��ته از ‪ 112‬ب��ه ‪ 12‬در بين كش��ورهاي‬ ‫جه��ان ارتقا يافته و امي��دوار بود كه در چند‬ ‫سال آينده به ش��فافترين كشور جهان مبدل‬ ‫شوند‪ .‬اين كش��ور كوچك حدود ‪ 25‬ميليارد‬ ‫دالر تولي��د ناخالص دارد ك��ه ‪ 10‬درصد آن‬ ‫از محل فعاليتهاي كش��اورزي تامين ميشود‪.‬‬ ‫در حالي كه ‪ 56‬درصد نيروي كار آن كش��ور‬ ‫در كش��اورزي مش��غول كارند كه مقايسه اين‬ ‫دو رقم نش��ان از عدم تعادلي چشمگير دارد‪.‬‬ ‫البته رش��د اقتصادي گرجس��تان در سالهاي‬ ‫‪ 2007‬و ‪ 2008‬ك��ه با روس��يه مش��كل پيدا‬ ‫ك��رد تن��زل ج��دي نمود‪ ،‬ول��ي بع��د از آن‪،‬‬ ‫رش��د مثبت ش��ده و رو به افزايش اس��ت‪ .‬به‬ ‫ترتيب��ي كه در س��ال ‪ 2011‬رقم ‪ 6/8‬درصد‬ ‫رش��د را ثبت كرده اند‪ ،‬هرچن��د هنوز جذب‬ ‫س��رمايهگذاري خارجي به مي��زان جذب آن‬ ‫در س��الهاي ‪ 2005‬و ‪ 2006‬نرسيده است‪ .‬با‬ ‫اقدامات متهورانه اي كه دولت گرجس��تان در‬ ‫جهت بازس��ازي انجام داده ميتوان آيندهاي‬ ‫روش��ن براي آن تصوير كرد‪ .‬به عالوه بررسي‬ ‫متغيرهاي كالن اقتصادي كش��ور از س�لامت‬ ‫اقتصادي آن حكايت دارد و به تعبير نخس��ت‬ ‫وزي��ر «م��ا مزي��ت خ��ود را در تقويت بخش‬ ‫خصوصي ديده ايم تا خدماتي ارزان‪ ،‬شفاف و‬ ‫سريع به كشور خود و همسايگان ارائه كنيم»‬ ‫و به نظر مي رس��د كه هدفگذاري دقيقي كرده‬ ‫اند و در آن مسير با اطمينان به پيش مي روند‪.‬‬ ‫اين تجربه از آن جهت بس��يار متفاوت و مهم‬ ‫است كه ميتوان يك كشور غوطه ور در فساد‬ ‫و فاق��د مناب��ع قابل توج��ه طبيعي را طي ده‬ ‫سال به كشوري پيشرو تبديل كرد‪ .‬مسووالن‬ ‫گرجستاني ‪ ICC‬معتقد بودند كه رمز موفقيت‬ ‫درخواس��ت سياسي و ايجاد انگيزه در مديران‬ ‫جوان تحصيلكرده و پرانرژي بوده است‪ .‬البته‬ ‫بايد توجه كرد كه مخالفان در احزاب مخالف‬ ‫دولت حاكم متمركز ش��ده اند و ممكن است‬ ‫در شرايطي داراي اكثريت شده و حكومت را‬ ‫در دس��ت گيرند‪ ،‬ولي صرفنظر از آنكه آينده‬ ‫گرجس��تان به چه ترتيب رق��م خواهد خورد‬ ‫اين سوال براي كش��ورهاي در حال توسعه و‬ ‫از جمل��ه خود ما مطرح اس��ت كه آيا راههاي‬ ‫ميانب��ر براي ايجاد تغيير در امور مهمي چون‬ ‫فس��اد وج��ود دارد؟ يا آنكه ميت��وان خدمات‬ ‫دولتي را به س��رعت شفاف و سهل كرد و در‬ ‫اختي��ار مردم قرار داد؟ گرجس��تان براي اين‬ ‫سواالت جواب مثبت پيدا كرده و ثابت نموده‬ ‫كه فس��اد قابل كنترل اس��ت‪.‬‬


‫گزارش اقتصادی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬

‫ایران هشتمین اقتصاد بسته دنیاست؟‬

‫‪Issue 03‬‬

‫اخالل در فضای کس�ب و کار همزمان با اجرای هدفمندی‬

‫‪14th Year‬‬

‫قابل ذکر است که طی سالهای ‪2009‬‬ ‫و ‪( 2010‬س��الهای ‪ 88‬و ‪ )89‬ای��ران در‬ ‫این رتبه بندی وضعیتی بهتری داش��ت و‬ ‫از جمع ‪ 179‬کش��ور در رتب��ه ‪ 168‬قرار‬ ‫گرفت��ه بود ولی همزمان ب��ا اجرای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها از زمستان سال ‪ 89‬و‬ ‫بسته ش��دن بازارها با حضور دولت جهت‬ ‫مهار تورم می بینیم که وضعیت ش��اخص‬ ‫های فوق ش��یر نزولی پیدا کرده اس��ت و‬ ‫ای��ران دوباره به جمع ‪ 10‬کش��ور انتهای‬ ‫جدولس��قوطکردهاس��ت‪.‬‬

‫اقتص��اد ای��ران از س��ال ‪ 90‬دوباره به‬ ‫جم��ع ‪ 10‬کش��ور جه��ان با بس��ته ترین‬ ‫اقتصاد ها پیوس��ت‪.‬‬ ‫بنی��اد بی��ن المللی هریتیج هر س��ال‬ ‫با رص��د کردن فضای اقتصاد کش��ورهای‬ ‫جه��ان ضم��ن بررس��ی فضای کس��ب و‬ ‫کار در ای��ن کش��ورها ش��اخصی را به نام‬ ‫میزان آزادی اقتصادی اس��تخراج کرده و‬ ‫کشورها را بر این اس��اس رتبه بندی می‬ ‫کند‪ .‬اقتصاد ای��ران در آخرین رتبه بندی‬ ‫مربوط به س��ال ‪ 2012‬می�لادی از جمع‬ ‫‪ 179‬کشور مورد ارزیابی‪ ،‬رتبه ‪ 171‬را از‬ ‫آن خود کرده و در جمع ‪ 10‬کشور جهان‬ ‫با بس��ته ترین اقتصاد قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫در این رتبه بندی طی س��ال ده سال‬ ‫گذش��ته بازترین اقتصاد مربوط به کشور‬ ‫هنگ کن��گ بود و بس��ته تری��ن اقتصاد‬ ‫جهان کش��ور کره ش��مالی ارزیابی ش��ده‬ ‫ا س��ت‪.‬‬ ‫در منطقه خاورمیانه در س��ال ‪2012‬‬ ‫کشور قطر با کسب رتبه ‪ 24‬باالترین رتبه‬ ‫را به خود اختص��اص داده و ایران با رتبه‬ ‫‪ 171‬بسته ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه‬ ‫اس��ت‪.‬‬

‫در بررسی ش��اخص ها نشان می دهد‬ ‫طی س��ال ‪ 2010‬تا ‪ 2012‬بالغ بر ش��ش‬ ‫ش��اخص افت کرده‪ ،‬س��ه ش��اخص بدون‬ ‫تغیی��ر باقی مانده و تنها در یک ش��اخص‬ ‫ش��اهد بهبود وضعیت هستیم که شاخص‬ ‫آزادی حمل و نقل نقدینگی اس��ت‪ ،‬بهبود‬ ‫این شاخص به دلیل ارتقا زیر ساخت های‬ ‫بانکداری الکترونیکی در کشور بوده است‪.‬‬ ‫ولی با اج��رای قانون هدفمندی که‬ ‫شاهد کاهش امنیت شغلی‪ ،‬کاهش آزادی‬ ‫تب��ادالت تجاری‪ ،‬ارتقاء ش��اخص فس��اد‬ ‫و افزای��ش هزین��ه های دولت را ش��اهد‬ ‫هس��تیم‬ ‫‪.‬‬

‫وضعیت شاخص های ایران از نظر شاخص های فضای کسب و کار( اقتصاد باز)‬ ‫امنی�ت‬ ‫نی�روی‬ ‫کار‬

‫رتب�ه‬ ‫فس�اد‬

‫حق�وق‬ ‫مالکی�ت‬

‫امنی�ت‬ ‫س�رمایه‬

‫آزادی‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری‬

‫آزادی‬ ‫جابجایی‬ ‫نقدینگی‬

‫‪76،4‬‬

‫‪30،0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪30‬‬

‫‪60،1‬‬

‫‪88،0‬‬

‫‪52،5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪62،0‬‬

‫‪84،5‬‬

‫‪81،2‬‬

‫‪52،4‬‬

‫‪25‬‬

‫‪79،7‬‬

‫‪81،0‬‬

‫‪57،4‬‬

‫‪50،7‬‬

‫‪18‬‬

‫‪81،1‬‬

‫‪44،8‬‬

‫‪53،0‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫‪53،1‬‬ ‫‪55،1‬‬ ‫‪51،5‬‬

‫‪20‬‬

‫‪29‬‬

‫‪10‬‬

‫‪27‬‬

‫‪10‬‬

‫‪23‬‬

‫‪10‬‬

‫‪22‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪60،1‬‬

‫ها ی دولت‬

‫ثب�ات‬ ‫مالیات�ی‬

‫آزادی‬ ‫تج�ارت‬

‫آغ�از‬ ‫وکس�ب‬ ‫کار‬

‫‪81،2‬‬

‫‪78،8‬‬

‫‪40‬‬

‫‪55،4‬‬

‫‪55،4‬‬

‫هزینه‬

‫‪85،1‬‬

‫‪61،3‬‬

‫‪84،5‬‬

‫‪54،7‬‬

‫‪79،6‬‬

‫‪62‬‬

‫‪76،9‬‬

‫‪60،1‬‬

‫‪60،7‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫‪76‬‬

‫‪81،2‬‬ ‫‪81،1‬‬ ‫‪81،1‬‬

‫‪80،6‬‬

‫‪55،4‬‬

‫امتی�از‬ ‫کل‬

‫‪50،5‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪45،0‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪44،6‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪45،0‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪57،4‬‬

‫‪55،8‬‬

‫‪45،0‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪50،2‬‬

‫‪69،9‬‬

‫‪43،4‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪42،3‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪45،7‬‬

‫‪56،1‬‬

‫س�ال‬

‫‪60،6‬‬

‫‪69،4‬‬

‫‪64،8‬‬

‫‪42،1‬‬

‫‪2011‬‬

‫منب�ع‪ :‬بنی�اد بی�ن الملل�ی هریتی�ج‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


2012 June Issue 03 14th Year

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

21

ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

IBC DIRECTORY

THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

COMING SOON


‫مقاله مدیریتی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫زندگی به سبک دلفین ها‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫هم��ه ما ب��رای برق��راری ارتباط با‬ ‫دیگران‪ ،‬روش��های منحص��ر به فردی‬ ‫داری��م‪ .‬بنابراین تعداد بس��یار زیادی‬ ‫روش ارتباطی وج��ود دارد‪ .‬اما چگونه‬ ‫میتوانی��م كلیدی پیدا كنیم كه روابط‬ ‫خانوادگ��ی‪ ،‬عاطفی و حرفه��ای ما را‬ ‫تس��هیل كند؟ و چگون��ه میتوانیم راه‬ ‫حلی بیابی��م كه برای همه اش��خاص‬ ‫راضی كننده باش��د و م��ا را به تفاهم‬ ‫برس��اند؟ نویس��ندگان كت��اب راهبرد‬ ‫دلفین��ی كلی��د ای��ن ام��ر را تنها در‬ ‫هم��كاری و انعطاف پذی��ری میدانند‪.‬‬ ‫آنها معتقدند كه به طور كلی‪ ،‬انس��انها‬ ‫را همانند موجودات دریایی میتوان به‬ ‫‪ 3‬طبقه تقس��یم كرد‪ :‬ماهیهای كپور‪،‬‬ ‫كوس��ه ها و دلفینها‪.‬‬ ‫دسته اول‪ :‬ماهیهای كپور هستند‬ ‫كه همیش��ه ماهیه��ای قربانی اند زیرا‬ ‫پیوس��ته توس��ط دیگر ماهیها خورده‬ ‫میش��وند‪ .‬در حی��ات اجتماعی بش��ر‪،‬‬ ‫برخی از انس��انها نیز چنین هس��تند؛‬ ‫یعنی برخی از انس��انها در زندگی خود‬

‫‪22‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫نقش ماهی كپور را بازی می كنند‪.‬‬ ‫آنها كم و بیش و برحس��ب مورد‪،‬‬ ‫قربانی این ی��ا آن چیز‪ ،‬این یا آن‬ ‫مس��ئله‪ ،‬این یا آن شخص میشوند‬ ‫و حتی ممكن اس��ت قربانی روابط‬ ‫غلط و تفكرات منفی خود ش��وند‪.‬‬

‫كاركنانی میش��ود كه برای رسیدن به مقامهای‬ ‫باال یكدیگر را میدرند‪ .‬در دنیای پررقابت امروز‪،‬‬ ‫حتی س��ازمانها گاهی اوقات ب��ه طور موذیانه به‬ ‫س��ازمانهای دیگر حمله میكنند‪ .‬به طور خالصه‬ ‫انس��انهایی را میت��وان یافت كه ك��م و بیش در‬ ‫حال رقابت دائمی از نوع برنده‪ -‬بازنده هس��تند‪.‬‬

‫دس�ته دوم‪ :‬كوس��ه ماهیه��ا‬ ‫هستند كه روش (برنده – بازنده)‬ ‫را به كار میگیرند‪ .‬برای اینكه من‬ ‫برنده ش��وم تو باید بازنده باشی و‬ ‫ای��ن كار باید بدون هی��چ تمایز و‬ ‫تفاوت��ی انجام گیرد‪ .‬برای كوس��ه‬ ‫ماه��ی‪ ،‬هر نوع ماهی‪ ،‬دش��من به‬ ‫حس��اب م��ی آید‪ .‬ه��ر ماهی یك‬ ‫وعده غذایی بالقوه اس��ت‪ .‬ش��اید‬ ‫م��ا نیز ای��ن نقش را ب��ازی كرده‬ ‫باش��یم یا حداقل در زندگی حرفه ای‬ ‫یا ش��خصی خ��ود با كوس��ه هایی‬ ‫برخ��ورد ك��رده باش��یم‪ .‬دنی��ای‬ ‫س��ازمانها و دنیایی ك��ه ما در آن‬ ‫كار میكنیم از دیرباز دنیای كوسه‬ ‫ها تلقی میش��ود كه گاه صحبت از‬

‫دسته سوم‪ :‬نوع دیگری از حیوانات دریایی‬ ‫دلفینها هس��تند‪ .‬این پس��تاندار آبزی بزرگ به‬ ‫طور طبیع��ی بازیگوش و دارای روحیه همكاری‬ ‫اس��ت و در ارتباطات خود ش��یوه برنده‪ -‬برنده‬ ‫را برگزی��ده اس��ت‪ .‬دلفی��ن در دنیای��ی از وفور‬ ‫نعمت زندگی می كن��د‪ .‬او هیچ كمبودی ندارد‬ ‫و میخواه��د ك��ه همه چیز را با همگان تقس��یم‬ ‫كن��د‪ .‬اگر ی��ك دلفی��ن زخمی ش��ود‪4 ،‬دلفین‬ ‫دیگ��ر او را همراهی میكنند ت��ا خود را به گروه‬ ‫برس��اند‪ .‬داس��تانهای زیادی نیز وجود دارد كه‬ ‫در آنه��ا دلفینها جان انس��انها را نجات داده اند‪.‬‬ ‫پژوهش��های انجام شده در س��ان دیه گو نشان‬ ‫داده اس��ت كه دلفینها عالوه بر داش��تن روحیه‬ ‫همكاری بسیار باهوش هس��تند‪ .‬حتی برخی از‬ ‫پژوهش��گران آنها را باهوشترین موجودات روی‬ ‫زمین دانس��ته اند‪.‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪23‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫تحقی��ق زی��ر روحیه هم��كاری و روش��های‬ ‫برنده‪ -‬بازنده و برنده‪ -‬برنده را به خوبی آش��كار‬ ‫میسازد‪ .‬در س��ان دیه گو پژوهشگران ‪ 95‬كوسه‬ ‫و ‪ 5‬دلفین را به مدت یك هفته در یك اس��تخر‬ ‫ب��زرگ رها كرده و به مطالعه حاالت رفتاری آنها‬ ‫پرداختند‪ .‬ابتدا كوسه ها به یكدیگر حمله كردند‬ ‫و در این تهاجم تعداد زیادی از آنها نابود شدند‪،‬‬ ‫سپس به دلفینها حمله ور ش��دند‪ .‬دلفینها فقط‬ ‫میخواس��تند با آنها بازی كنند ولی كوسه ها بی‬ ‫وقفه به آنه��ا حمله میكردند‪ .‬س��رانجام دلفینها‬ ‫به آرامی كوس��ه ها را محاص��ره كرده و هنگامی‬ ‫كه یكی از كوس��ه ها حمله میكرد آنها به ستون‬ ‫فقرات پشت یا دنده هایش می كوبیدند و آنها را‬ ‫می شكس��تند‪ .‬به این ترتیب كوسه ها یكی بعد‬ ‫از دیگری كشته می شدند‪ .‬پس از یك هفته ‪95‬‬ ‫كوس��ه مرده و ‪ 5‬دلفین زنده در حالی كه با هم‬ ‫زندگی میكردند در اس��تخر دیده ش��دند‪.‬‬ ‫ارتب��اط هدای��ت ش��ده در جه��ت راه حلها‪،‬‬ ‫تمایزه��ای پرباری را برای روش��ن كردن زندگی‬ ‫حرفه ای و شخصی ارائه می دهد‪ .‬كوسه تمایزی‬ ‫انج��ام نمیده��د‪ .‬در دنیای او برای برنده ش��دن‬ ‫دیگ��ران یا باید بمیرند و ی��ا ببازند‪ .‬ولی دلفینها‬ ‫بس��یار انعطاف پذیرند زیرا در دنیایی سرش��ار از‬

‫تش��خیصهای پربار زندگی میكنند‪.‬‬ ‫بیایید یكبار دیگر ماجرای اس��تخر‬ ‫س��ان دیه گو را م��رور كنیم‪ .‬وقتی‬ ‫یك كوس��ه با یك دلفی��ن روبه رو‬ ‫میش��ود چه اتفاقی میافتد؟ كوسه‬ ‫حمله میكند چ��ون روش ارتباطی‬ ‫او برن��ده‪ -‬بازنده اس��ت ولی دلفین‬ ‫با انعطاف پذی��ری خاص خود فرار‬ ‫میكن��د و میگوی��د م��ن در دنیایی‬ ‫سرش��ار از ث��روت و وف��ور نعم��ت‬ ‫زندگی میكن��م‪ .‬در دریا برای همه‬ ‫به ان��دازه كاف��ی غذا هس��ت پس‬ ‫بیا ب��ا هم بازی و هم��كاری كنیم‪.‬‬ ‫كوسه دوباره حمله میكند و دلفین‬ ‫فرار میكند‪ .‬كوس��ه توانایی درونی‬ ‫الزم را ب��رای خارج ش��دن از تنگ‬ ‫نظری ندارد‪ ،‬بنابراین مجددا حمله‬ ‫میكن��د‬ ‫‪.‬‬ ‫دلفی��ن ك��ه م��ی بین��د دیگر‬ ‫چارهای ندارد میگوی��د‪ :‬من آنقدر‬ ‫انعط��اف پذی��ری دارم كه در موقع‬ ‫مناس��ب به یك كوسه تبدیل شوم‬ ‫پ��س حاال آم��اده رویاروی��ی باش‪.‬‬

‫اگر ب��ه ط��ور تصادفی‪ ،‬كوس��ه آنقدر‬ ‫هوش داش��ته باش��د كه بفهمد حریف‬ ‫دلفین نمیش��ود و بخواه��د در بازی و‬ ‫هم��كاری با او ش��ركت كند‪ ،‬دلفین به‬ ‫راحتی او را میبخش��د و ط��وری با او‬ ‫رفتار میكند كه انگار یك دلفین است‪.‬‬ ‫تاكید كت��اب راهب��رد دلفینی این‬ ‫اس��ت كه روحی��ه انعط��اف پذیری و‬ ‫همكاری دلفینی می بایس��تی در همه‬ ‫ادارات‪ ،‬س��ازمانها‪ ،‬موسسات‪ ،‬مدارس‪،‬‬ ‫خان��واده ه��ا وحت��ی زوجه��ا تعمیم‬ ‫یابد زی��را همه ما در س��طوح مختلف‬ ‫دلفینهای��ی بالق��وه هس��تیم و ب��رای‬ ‫پایان دادن به مس��ائل ناخوش��ایند از‬ ‫انعطافپذیری الزم برای تبدیل ش��دن‬ ‫ب��ه یك كوس��ه برخورداری��م ولی این‬ ‫كار باعث نمیشود كه دوباره به روحیه‬ ‫دلفین��یخ��ود ب��ازنگردی��م‬ ‫پس قرار نش��د فقط گیرنده باشید‪.‬‬ ‫سازمان یادگیرنده و یاد دهنده باشید‪.‬‬ ‫تا ح��ال یک طرف ب��ود از این به بعد‬ ‫تبادل‪ .‬اطالعات با کسانی می شود که‬ ‫برن��ده‪-‬برن��دهب��ا زیکنن��د‪.‬‬


‫مقاله مدیریتی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬ ‫دکتر فرشته پناهی‬

‫هوشمدیریتی‬

‫ای��ن مطلب را با جمل��ه ای از ویلیام رینگلی‬ ‫اغ��از میکنم ک��ه تاکید داش��ت "وقت��ی ‪ 2‬نفر‬ ‫همواره در یک س��ازمان آرا و نظ��رات همانند و‬ ‫موافقی دارند یکی از آنها برای سازمان خود غیر‬ ‫ضروری اس��ت‪" .‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫امروزه پژوهشگران در نگرش طالیی نسبت‬ ‫به مقوله کار و شغل و فعالیت های تجاری‬ ‫به این نتیجه رس��یده اند که چه خوب است‬ ‫برای نايل ش��دن به موفقیت بیشتر دنبال تفاوتها‬ ‫بودنه ش��باهتها و به نوعی پذی��رش آرا و عقاید‬ ‫مخال��ف در همه ابع��اد تجارت‪-‬چه کارکنان‪-‬چه‬ ‫رقب��ا چ��ه اطرافی��ان و در مجموع هم��ه جامعه‬ ‫پیرامون‪ ،‬امکان موفقیت را بیش��تر می کند‪.‬‬ ‫پارادایم ها افکار و اندیش��ه ها و باورهای قوی‬ ‫هر انس��ان مانند یک فیلتر ذهن��ی عمل میکند‬ ‫و داده ه��ا و اطالعات ورودی را بررس��ی میکنند‬ ‫و اج��ازه ورود در چارچ��وب معیاره��ای خود به‬ ‫مغ��ز میدهند‪.‬در واق��ع اینها اگر کنترل نش��وند‬ ‫برای همیش��ه م��ا را در گذش��ته منفیات و طرز‬ ‫تلق��ی تن��گ نظرانه نس��بت به محی��ط پیرامون‬ ‫قرار میدهند‪-‬که این قضیه مش��کل س��از اس��ت‬

‫‪24‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫و خالقیت پذی��رش افکار و باورهای‬ ‫" ن��و" را از م��ا م��ی گی��ر ن��د‪.‬‬ ‫هر قدر در محیط کاری و شغلی ‪,‬‬ ‫بخصوص در رده های باالو مدیریتی‪،‬‬ ‫فیلتر ذهنی نرمش پذیر و بی تعصب‬ ‫باش��د بینش نگ��رش و تصمیمات او‬ ‫را ام��روزی ت��ر و با ط��راوت تر نگه‬ ‫می��دارد ک��ه در مجموع به رش��دو‬ ‫تعالی ش��رکت کمپانی کارخانه و یا‬ ‫هر موسس��ه تجاری می انجامد‪.‬‬ ‫مدیری��ت خ��وب ک��ه از ه��وش‬ ‫مدیریت��ی اس��تفاده میکن��د‪ ،‬بدان‬ ‫معناست که سر س��ازگاری با پدیده‬ ‫های نوین را داشته باشد‪.‬یعنی اینکه‬ ‫ع�لاوه بر باورهای خ��ود به باورهای‬ ‫دیگران هم بها دهد و زندانی اندیشه‬ ‫های خود نباش��د‪.‬‬ ‫امروزه در س��ال ‪ 2012‬میالدی‪،‬‬ ‫بس��یاری از لغات‪ ،‬ضرب المثل ها و‬ ‫دیدگاه های گذش��ته معنای قدیمی‬ ‫خود را از دس��ت داده ان��د و معانی‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫جدی��دی پیدا کرده اند که ما نیز باید‬ ‫در معنای انها تجدید نظر کنیم‪.‬آنچه‬ ‫امروز درست اس��ت ممکن است فردا‬ ‫درس��ت نباش��د‪.‬‬ ‫بای�د هم�واره خ�ود را به روز‬ ‫نگه داش�ته و تبادل نظر کنیم‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت ع�لاوه بر جلس��ات‬ ‫مرتب��ط به کار و تج��ارت و بدهکاری‬ ‫و بس��تانکاری و صورتحس��اب سود و‬ ‫زی��ان جلس��ات تبادل افکار اندیش��ه‬ ‫و نظری��ات ش��خصی ه��م راه اندازی‬ ‫ک��رد که ای��ن خود به ش��ناخت رقبا‬ ‫از یکدیگر و پیش��رفت تجارت کمک‬ ‫ش��ایانی می کند‪.‬‬ ‫هوش مدیریتی س��فارش می کند‬ ‫ب��ه اینکه به راحت��ی قضاوت نکنیم و‬ ‫بر چسب نزنیم و توقع نداشته باشیم‬ ‫زمان را بشناسیم تا زمان ما را نبلعد‬ ‫و در نهای��ت مدیری��ت بحران روحی‬ ‫و روان��ی ه��م برای خ��ود و هم برای‬ ‫کارکنان خود داش��ته باش��یم ‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫مقاله حقوقی‬

‫‪2012‬‬

‫فراموش نکنیم که گاهی ش��نیدن درد دل‬ ‫ه��ای یک کارمند یا کارگر بیش��تر از پرداخت‬ ‫نق��دی و مادی به او می تواند مش��کل گش��ا‬ ‫باش��د و خوب کار کند‪.‬‬

‫رضا سعودی‬

‫‪June‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫ورشکس��تگی واقعی از دست دادن اخالق‬ ‫رفتار روحیه و توجه ما به شادیهاست نه فقط‬ ‫م��ال و ث��روت ‪.‬‬

‫‪Issue 03‬‬

‫خسارت معنوی قراردادی‬

‫حتی ورشکس��تگی واقعی میتواند از دست‬ ‫دادن اعتماد کارکنان و پایین امدن انگیزه آنها‬ ‫و عدم مش��ارکت آنها در اداره امورات باش��د‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر یک مدیر باه��وش میداند‬ ‫که در جلس��ات عاقالنه تر است که کم حرفتر‬ ‫باشد و بیشتر ش��نونده باشد‪.‬چرا که پر حرفی‬ ‫آغاز ناش��نوایی طرف مقابل اس��ت‪.‬‬ ‫ه��وش مدیریت��ی م��ی آم��وزد ک��ه هیچ‬ ‫پش��تیبانی بهت��ر و اس��توارتر از مش��ورت ب��ا‬ ‫کارش��ناس خب��ره و توانمن��د نیس��ت با این‬ ‫تحلیل کارهای بزرگ و محال قابل دس��ترس‬ ‫میشوند‪ .‬ش��غل جای خود را به شوق میدهد‪,‬‬ ‫عمر را با اعداد دوس��تان و رقبا می ش��ماریم‬ ‫زندگی را با تع��داد لبخندها ان��دازه میگیریم‬ ‫نه با تعدادقطرات اش��ک پیروز شدن از پیروز‬ ‫ماندن آس��ان تر میش��ود و در نهایت سیاست‬ ‫گذاری محیط آماری تبدیل مغزهای خالی به‬ ‫مغزهای باز میشود و نه صرفا مغزهای پر آری‬ ‫دوستان ثروتمند ش��دن نتیجه کار عاشقانه و‬ ‫پیگیر میش��ود براحتی آماده تغییرات پذیرش‬ ‫مش��کالت میشویم چون همه اینها نقابی را در‬ ‫چهره دارند که اگر کنار زده شوند به موفقیت‬ ‫خواهیمرس��ید‪.‬‬ ‫ب��ا این دی��دگاه دیگر مهم نیس��ت که چه‬ ‫کاری انجام میدهیم مهم آن اس��ت که چگونه‬ ‫آن��راانج��اممیدهی��م‪.‬‬

‫از گفت��ن "نمیدان��م "اش��تباه ک��ردم" ‪،‬‬ ‫"تقاضای کمک " و "ببخش��ید " نترسید‪ .‬این‬ ‫اس��ت ه��وش مدیریتی و ضامن ی��ک تجارت‬ ‫م��و ف��ق‪.‬‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫ش��اید در بادی امر چنین تصور ش��ود که مطالبه خس��ارت معنوی در قلمرو مس��ئولیت قهری‬ ‫مصداق دارد و در مسئولیت قراردادی که طرفین به دنبال کسب سود و امتیازات مالی و اقتصادی‬ ‫هس��تند‪ ،‬فاقد موضوعیت اس��ت‪ .‬اما نگاهی گذرا به انواع و اقس��ام قراردادها نش��ان می دهد که‬ ‫پاره ای از آنها چنان با مفاهیم و ضوابط روحی و روانی و عاطفی پیوس��ته اس��ت که نقض چنین‬ ‫قراردادهایی بیش از آن که به منافع اقتصادی و مالی صدمه وارد س��ازد‪ ،‬مخل آس��ایش و امنیت‬ ‫روحی و روانی ش��خص بوده و پدید آورندۀ خس��ارت معنوی اس��ت‪ .‬در حقوق ایران با وجود بیان‬ ‫انواع قراردادها‪ ،‬تقس��یم بندی عقود به اعتبار هدف آن از حیث تامین منافع اقتصادی و یا منافع‬ ‫روحی و روانی مورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪ .‬امروزه تقس��یم بندی دیگری در ارتباط با معامالت‬ ‫براساس هدف طرفین مورد نظر قرار گرفته است‪ .‬با این توضیح‪ ،‬که در پاره ای از معامالت هدف‬ ‫اساس��ی و اصلی طرفین‪ ،‬جلب منافع مادی و اقتصادی اس��ت‪ .‬مانن��د قراردادهای تجاری و بیع و‬ ‫در برخی دیگر‪ ،‬هدف از انعقاد قرارداد‪ ،‬تحصیل منافعی اس��ت که بیش��تر با عواطف و ابعاد معنوی‬ ‫انس��ان در ارتباط اس��ت‪ .‬در هر دو نوع قراردادهای مورد اشاره‪ ،‬امکان اینکه طرف عقد‪ ،‬به واسطۀ‬ ‫نقض قرارداد متحمل خسارت معنوی شود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬ولی دردسته دوم یعنی قراردادهایی که با‬ ‫ابعاد معنوی و شخصیتی انسان در ارتباط است تحقق چنین خسارتی به واقعیت نزدیک تر است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در قرارداد بیع نیز این امکان وجود دارد که خریداری ثمن معامله را بپردازد اما به‬ ‫علت نقض تعهد از س��وی فروش��نده‪ ،‬موفق به تحویل گرفتن مبیع نشود و در نتیجه آسیب روحی‬ ‫و روانی متحمل ش��ود‪ .‬اما در قرارداد ظهور فیلم های مربوط به مراس��م جش��ن عروسی‪ ،‬چنانچه‬ ‫متعهد نقض تعهد کند و به واسطه تخریب فیلم‪ ،‬نتواند عکس های یادگاری را چاپ کند‪ ،‬خسارت‬ ‫معنوی صاحب عکس‪ ،‬به نحو برجس��ته ای قابل درک اس��ت‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪25‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫در نهایت هوش مدیریتی س��فارش میکند‬ ‫ک��ه اگر جایی از کار میلنگ��د نگرش را عوض‬ ‫کرد ‪,‬ش��اید از زاویه دید دیگ��ر اصال لنگیدنی‬ ‫در کار نباشد‪ .‬ضمنا هر مشکلی به اندازه افراد‬ ‫خالق��ی که با آن س��روکار دارند راه حل دارد‪.‬‬ ‫همه بس��یار شنیده ایم که قوانین هستی برای‬ ‫کشاورز‪،‬چوپان‪ ،‬مدیر‪ ،‬پزشک و رییس جمهور‬ ‫یکس��ا نند‪.‬‬ ‫مه��ارت ‪ +‬ت�لاش‪ +‬ش��کیبایی= نتیجه ما‬ ‫اش��تباه نمیکنیم می آموزیم‪.‬‬

‫مفهوم خسارت ‪،‬به زعم عرف و دانش حقوق مفهومی عام و اعم از خسارات مادی و معنوی می باشد‪.‬‬ ‫در پذیرش و جبران خس��ارت مادی که مقوله ای عینی وادراکی اس��ت تردیدی وجود ند ا ر د ‪.‬‬ ‫اما جبران خسارت معنوی به دلیل ماهیت این نوع خسارت و ابهامی که در موجودیت ‪،‬پذیرش‬ ‫نحوه تخمین وجبران آن متصور اس��ت از مباحث نو ظهور و چالش بر انگیز در حقوق مس��ئولیت‬ ‫مدنی ما به ش��مار می آید‪ .‬از جمله خس��ارت های معنوی خسارت معنوی ناشی از قرارداد است‪.‬‬


‫مقاله اجتماعی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬

‫ایمان ارجمندی‬

‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫دزدی دریایی در هزاره سوم‬

‫دزدی دریایی که س��ال های سال از واقعیت‬ ‫زندگ��ی وحم��ل ونقل دریای��ی در جهان مدرن‬ ‫رخت بر بس��ته و امکان یافتن جای پای آن تنها‬ ‫در فیل��م های س��ینمایی و قصه ه��ای کودکان‬ ‫ام��کان پذیرمی نمود‪ ،‬بار دیگر تبدیل به ش��بهی‬ ‫واقعی ش��ده که ب��ر روی بازرگان��ی‪ ،‬ماهیگیری‬ ‫صنعتی و س��فرهای تفریحی در س��واحل غربی‬ ‫اقیانوس هند‪ ،‬خلیج عدن ودریای س��رخ تا کانال‬ ‫سوئز سایه افکنده اس��ت‪ .‬بطور تقریبی هفته ای‬ ‫نیس��ت که دزدان دریایی ساحل عدن و سومالی‬ ‫در تیترخبره��ا ق��رار نگیرن��د و بازرگانان منطقه‬ ‫‪ – MENA‬ه��رروز بیش ازپی��ش ناگزیر از چاره‬ ‫اندیش��ی در این زمینه نباش��ند‪ .‬تجار منطقه با‬ ‫پذیرش واقعیت حمله دزدان دریایی به کش��تی‬ ‫های ترابری‪ ،‬ضرر و زیان ناشی از افزایش قیمت‬ ‫حم��ل ونقل دریایی را پذیرفته ان��د و هزینه های‬ ‫بیمۀ کاال به س��واحل شرقی آفریقا هر روزه بیش‬ ‫از پی��ش در قیم��ت تمام ش��دۀ کاال ایفای نقش‬ ‫م��ی نمای��د‪.‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫ماهیگی��ران تهی دس��ت س��ومالیایی که تنها‬ ‫ب��رای دف��اع از حق��وق و منافع ماهیگیریش��ان‬ ‫در اوایل هزاره س��وم به کش��تی های ماهیگیری‬ ‫اروپایی درس��واحل این کش��ور حمله کردند و به‬ ‫ناچارخدم��ۀ کش��تی ها را به گ��روگان گرفتند‪،‬‬ ‫ام��روز در بخش موثری از ش��بکه مالی چند ده‬ ‫میلی��ون دالری دزدی دریای��ی قراردارن��د‪ .‬تنها‬ ‫غرام��ت پرداخت ش��ده به این دزدان در س��ال‬ ‫‪ 2010‬میالدی معادل ‪ 79.8‬میلیون دالر برآورد‬ ‫می ش��ود که این رقم با رش��د فزاینده در س��ال‬ ‫‪ 2011‬ب��ه رق��م ‪ 146.2‬میلیون دالر می رس��د‪.‬‬ ‫آمارها نش��ان می دهد که غرامت پرداخت شده‬ ‫به دزدان دریایی در س��ال ‪ 2012‬بسیار بیشتر از‬ ‫س��الگذش��تهخواهدبود‪.‬‬

‫مس��تقیم یا غیر مس��تقیم می نماین��د ‪ .‬با این‬ ‫نگاه قایقرانان تهی دس��ت تنه��ا به عنوان واحد‬ ‫عملیاتی این ش��بکه ایف��ای نقش می کنند که با‬ ‫پذیرش بیشترین خطر و اتهام‪ ،‬تنها سهم اندکی‬ ‫از منافع حاصل ش��ده نصیبش��ان می گردد‪.‬‬ ‫اگر چه نحوه عملکرد دزدان دریایی با شیوه های‬ ‫نخس��تین آنها در حمله به قایق های ماهیگیری و‬ ‫تفریحی اروپایی تفاوت چندانی نکرده وهنوز نیز‬ ‫دهها وصدها قایق کوچک ماهیگیری یک کشتی‬ ‫ب��زرگ را محاص��ره م��ی کنن��د و دزدان از بدنه‬ ‫چندین متری کش��تی باال می روند تا خود را به‬ ‫عرشۀ کشتی رسانده و پس از اسیر نمودن خدمه‬ ‫کش��تی از صاحب کاال و کش��تی مطالبه غرامت‬ ‫وپ��ول نمایند‪ ،‬اما مجهز ش��دن به کش��تی های‬ ‫مجهزت��ر که اغلب بص��ورت غرامت به تملک آنها‬ ‫درآمده‪ ،‬همراه با برخورداری از وس��ایل ارتباطی‬ ‫و مخابرات��ی پیچی��ده ت��ر باعث افزای��ش حوزه‬ ‫عملکردی ایش��ان ش��ده اس��ت ‪ .‬تا سال ‪2009‬‬ ‫می�لادی هیچ حمله ای از س��وی دزدان دریایی‬ ‫در فاصل��ه ای دورت��ر از چند ده مایلی س��واحل‬

‫س��ومالی گ��زارش نگردید‪ .‬در س��ال ‪ 2010‬این‬ ‫حوزه عملکردی با گس��ترش از شمال تا سواحل‬ ‫جیبوت��ی و خلیج عدن و از جنوب تا کنیا را در‬ ‫برگرفت و در س��ال ‪ 2011‬طول جغرافیای ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 50‬و عرض جغرافیایی ‪ 0‬تا ‪ 12‬به تصرف دزدان‬ ‫دریای��ی در آم��د‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ 7‬کشتی بزرگ و‪ 196‬خدمه در‬ ‫اختیار دزدان قراردارند و ‪ 51‬کش��تی درسواحل‬ ‫متعل��ق به ای��ن دزدان پهل��و گرفت��ه و مذاکره‬ ‫کنن��دگان و وکالی دزدان دریایی س��ومالیایی‬ ‫در ح��ال مذاک��ره باصاحبان کش��تی و دریافت‬ ‫غرامت برای آزادی کاال‪ ،‬خدمه و یا کشتی می باشند!‬ ‫در هرحال��ی که بیش از هزار و صدنفر از دزدان‬ ‫دریایی دربازداشتگاه های ‪ 22‬کشور دنیا زندانی‬ ‫هس��تند و اماعملی��ات ای��ن دزدان روزانه رو به‬ ‫افزایش می باش��د‪.‬‬ ‫تصویر زیر نمای گویایی از واقعیت عملکردی‬ ‫وق��درت فرمانروای��ی دزدان دریایی در س��واحل‬ ‫س��ومالی‪ ،‬اتیوپی و کنیا می باش��د‪.‬‬

‫نکت��ۀ مهم و قاب��ل توجه در ای��ن زمینه آن‬ ‫اس��ت که دزدی دریایی را نباید عملی منفرد و‬ ‫مجزا ازس��وی ماهیگیران سومالی و شرق آفریقا‬ ‫ارزیابی نمود‪ .‬در این ش��بکه از جرمهای سازمان‬ ‫یافته‪ ،‬بنگاههای اقتصادی رس��می و غیر رسمی‬ ‫فراوان��ی ش��رکت دارند و کس��ب درآمد و س��ود‬

‫‪26‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫نکت��ه مهم وقابل توجه در زمینه ریش��ه های‬ ‫ش��کل گیری این پدیده است‪ .‬فقر‪ ،‬تنگدستی و‬ ‫اس��تضعاف مضاعف مردمان این منطقه از عمده‬ ‫دالیل ش��کل گی��ری عارضه ارزیاب��ی می گردد‪.‬‬ ‫مردمانی مس��تضعف که حاضر به انجام هر خطر‬ ‫و از خود گذش��تگی ب��رای نجات زندگی و بهبود‬ ‫حداقل وضعیت معاش در زندگیش��ان می باشند‪.‬‬ ‫درکنار ماهیگیری و کش��اورزی به صورتهای‬ ‫سنتی و کم بازده عمده ترین کسب و کار مردم‬ ‫این منطقه قاچاق انس��ان‪ ،‬مواد مخدر و اس��لحه‬ ‫بوده اس��ت که جایگزینی این قبیل کس��ب وکار‬ ‫با دزدی دریای��ی که چهره توس��عه یافته تر و‬ ‫م��درن تر این حلقه می باش��د‪ ،‬چن��دان دور از‬ ‫ذه��ننم��ینم��ا ی��د‪.‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫در این هنگام اس��ت که مذاک��ره کنندگانی‬ ‫از س��وی دزدان با صاحب کش��تی که دیگرقادر‬ ‫به ردیابی کش��تی در سیستم ناوبری ماهواره ای‬ ‫کش��تی ها نمی باشند ومانیتور نمی شود تماس‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬طلب غرامت می نمایند‪ .‬بطور متوس��ط‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪27‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫در گزارش��ی که چن��دی پیش ‪Royal Navy‬‬ ‫انگلس��تان منتش��رنمود از عم��ده دالی��ل عدم‬ ‫موفقیت گاردهای ساحلی درکنترل و پیشگیری‬ ‫یا برخ��ورد با دزدان را عالقمندی این دزدان به‬ ‫بازداش��ت و زندانی ش��دن ذکر نمود ‪ .‬بسیاری‬ ‫ازماهیگیران تهی دس��ت می دانند که در صورت‬ ‫دس��تگیری و انتقال به زندان از حداقل امکانات‬ ‫معیشتی مثل خوراک و سر پناهی برای خوابیدن‬ ‫بهره مند خواهند ش��د که در هرشرایطی بهتر از‬ ‫وضعی��ت حال حاض��ر زندگی آنها در س��ومالی‬

‫اس��ت‪ .‬نبود دولت متمرکز‪ ،‬مقت��در و با ثبات در‬ ‫س��ومالی از دیگر دالیل رشد جرمهای سازمان‬ ‫یافته و ش��بکه های مافیایی و دزدی در سواحل‬ ‫این کش��ور بوده اس��ت ‪ .‬اما آنچه ذکر شد تمام‬ ‫داس��تان نیس��ت ‪.‬‬ ‫درچرخ��ه ش��کل گی��ری دزدی دریایی باید‬ ‫به نق��ش موثرگروه ه��ای تبه��کاری و جرمهای‬ ‫س��ازمان یافته نیز اش��اره نمود‪ .‬س��ازمانهایی که‬ ‫ج��رم و جنایت راب��ه عن��وان روش درآمد خود‬ ‫انتخ��اب نموده اند ‪ ،‬با س��رمایه گ��ذاری در این‬ ‫زمینه وتجهی��ز ماهیگیران فقیر گروه های چند‬ ‫ص��د نف��ری دزدی دریایی را ایج��اد و پرورش‬ ‫می دهند و ش��رایط عملک��رد موفقتر حمله های‬ ‫دریایی را فراهم می آورند‪ .‬آنچه مس��لم است در‬ ‫چرخ��ه دزدی دریایی تنها بخ��ش از فرآیند در‬ ‫درون دریا و درمیان تعقیب و گریز کش��تی های‬ ‫بازرگان��ی و صدها قایق کوچ��ک محاصره کننده‬ ‫ص��ورت می پذی��رد و دیگر قس��مت های چرخه‬ ‫هنگام��ی فعال م��ی گردند ک��ه دزدان موفق به‬ ‫ربودن کش��تی می ش��وند ‪.‬‬

‫ط��ول م��دت مذاک��ره از زمان توقیف ت��ا آزادی‬ ‫گروگانها ‪ 6‬ماه در نظر گرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫البته کس��ان دیگ��ر نیز در این میانه کس��ب‬ ‫درآمد م��ی نمایند و از وج��ود چنین چرخه ای‬ ‫متمتع می ش��وند ‪ .‬چه بس��ا اجناس ربوده شده‬ ‫وارد بازار س��یاه گشته و معامله شوند و یا درآمد‬ ‫حاصله ب��ه طرق گوناگون و س��ازمان یافته وارد‬ ‫ش��بکه بانک��ی و یا دیگر ش��بکه ه��ای جرمهای‬ ‫سازمان یافته ش��وند‪ .‬به همین دلیل حلقه های‬ ‫این زنجیره دس��ت به دست هم به دزدی دریایی‬ ‫به عنوان یک کس��ب وکار غیر مشروع اما موفق‬ ‫ن��گاه م��ی کنن��د‪.‬‬ ‫کش��تی ه��ای باری فرس��وده تر که س��رعت‬ ‫حرکت کمت��ری دارند و به تجهی��زات غیرفعال‬ ‫مدرن مثل سیم های خاردار الکتریکی یا خدمه‬ ‫آموزش دیده کمتری مجهز هس��تند از نخستین‬ ‫طعمه های دزدان به حساب می آیند‪ .‬هرچند که‬ ‫تجهیز کش��تی های باری به رادارهای پیشرفته و‬ ‫مجهز نمودن خدمه به لباسهای مجهز وتجهیزات‬ ‫نظامی سبک نیز تاکنون نتوانسته توسعه فعالیت‬ ‫دزدان را چندان تحت ش��عاع قراردهد‪.‬چه اینکه‬ ‫دزدان نیز روز به روز به وسایل و جنگ افزارهای‬ ‫پیش��رفته و مدرن مجهز می گردند‪.‬‬ ‫تصویر صفحه بعد منطقه عملیات دزدان دریایی‬ ‫را در حال حاضر نش��ان میدهد که نشانگر افزایش‬ ‫عملکرد ایشان طی سالهای اخیر بوده است ‪.‬‬


‫مقاله اجتماعی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫اگ��ر دراخب��ار پیگیری نموده باش��ید یک‬ ‫کش��تی چینی به تاری��خ ‪ 7‬آوریل در نزدیک‬ ‫بندر چابهار و در دری��ای عمان در منطقه ای‬ ‫بی��ن آبهای بی��ن المللی م��ورد هجوم ‪ 9‬دزد‬ ‫دریای��ی مجهز ق��رار گرفت که با درخواس��ت‬ ‫س��فارت چین‪ ،‬ارتش ایران وارد عمل گش��ته‬ ‫و کش��تی از دس��ت دزدان ره��ا م��ی ش��ود‪.‬‬ ‫دیگ��ر کش��تی ایرانی نی��ز درتاریخ ‪ 25‬مارس‬ ‫س��ال ج��اری در مح��دوده خلیج ع��دن‪35 ،‬‬ ‫مایل��ی ش��رق جزی��ره میس��ره م��ورد تهاجم‬ ‫دزدان دریای��ی قرارگرفت��ه و پس از س��اعتها‬ ‫درگی��ری از چن��گ دزدان آزاد م��ی گ��ردد‪.‬‬ ‫جانش��ین فرمانده نی��روی دریایی ارتش ایران‬ ‫در مصاحب��ه خود دزدان دریای��ی را مجهز به‬ ‫پیش��رفته ترین س�لاح های گرم ب��رای انجام‬ ‫ای��ن عملیات توصیف کرد ‪ .‬امری که تا س��ال‬ ‫‪ 2009‬برای ماهیگیران فقیر س��ومالی که زیر‬ ‫فش��ار وگرس��نگی دس��ت به دزدی می زدند‬ ‫ام��ری بعی��د و دور از ذه��ن م��ی نم��ود‪.‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫در حال حاضر اتحاد بی��ن المللی میان ارتش‬ ‫های ‪ 45‬کش��ور دنیا جهت مقابله با پدیده دزدی‬ ‫دریای��ی ش��کل گرفت��ه و ارزیابی ه��ای دقیق و‬ ‫گس��ترده ای از گروه های س��ازمان یافته دراین‬ ‫زمینه جمع آوری گردی��ده و یگان های دریایی‬ ‫فراوانی درجغرافیای مورد خطر مستقر شده اند‪.‬‬ ‫‪ NATO‬و‪ CMF‬و‪ EU‬نی��ز ب��ا ارس��ال نیرو‪،‬‬ ‫تجهیزات و دانش مدیریتی خود س��عی درکنترل‬ ‫بح��ران این آبراه اس��تراتژیک نموده اند‪.‬چه آنکه‬ ‫ای��ن بحران نه تنها تاثیر مس��تقیمی در امنیت و‬ ‫بازرگانی منطقه گذارده بلک��ه ارتباط قاره اروپا‪،‬‬ ‫آفریقا وآس��یا را که عموما" از کانال سوئز صورت‬ ‫می پذیرد تحت تاثیر قرارداده اس��ت‪.‬‬ ‫گرچه تاثیر این چنین همکاریهای بین المللی‬

‫‪28‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫درکوتاه مدت می تواند در کاهش تعداد حمله های‬ ‫موف��ق به کش��تی های باری مؤث��ر واقع گردد و‬ ‫ی��ا تجهیر کش��تی ها به گارد مس��لح تا حدودی‬ ‫امنیت کش��ت ها را افزایش دهد‪ ،‬اما در واقع این‬ ‫گونه راه ح��ل ها و درمان های کوتاه مدت تأثیر‬ ‫پایدار و ریش��ه ای در حل معضل نخواهد داشت‪.‬‬ ‫آنچ��ه در ای��ن میانه مهج��ور مان��ده دالیل‬ ‫اجتماعی بحران است که ریشه در فقر وتنگدستی‬ ‫مردمان این کش��ور دارد ‪ .‬بنا به تخمین سازمان‬ ‫‪ D.P WROLD‬تنها در س��ال گذش��ته از سوی‬ ‫صاحب��ان کاال بی��ش ‪ 6.900.000‬دالر آمریکا‬ ‫به شرکتهای بیمه و یا گاردهای نظامی پرداخت‬ ‫ش��ده تا امنیت حمل و نقل ت��ا حدودی تضمین‬ ‫گردد‪ .‬بن��ا به تخمین های ص��ورت پذیرفته این‬ ‫هزینه در س��ال ‪ 2012‬نزدیک به دو برابر خواهد‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫بود و در س��الهای پیش رو باید افزایش صعودی‬ ‫ای��ن هزینه را در کنار افزای��ش رقم غرامت های‬ ‫پرداخت ش��ده انتظار کش��ید ‪.‬‬ ‫در ی��ک نگاه پایدار و در ص��ورت عزم جهانی‬ ‫ب��رای حل و ریش��ه کنی موضوع‪ ،‬اگر س��رمایه‬ ‫گ��ذاری مؤثری در کش��ورهای محروم ش��رق‬ ‫آفریق��ا صورت پذی��رد و مردمان ای��ن ممالک‬ ‫ام��کان برخ��ورداری از حداقل های بهداش��تی‬ ‫و آموزش��ی و معیش��تی را بیابن��د‪ ،‬امکان نفوذ‬ ‫بانده��ای جرم و جنایت و ش��کل گیری مراکز‬ ‫جرمهای س��ازمان یافته کاه��ش خواهد یافت‪.‬‬ ‫فق��ر‪ ،‬بیکاری‪ ،‬بی س��وادی و تبعی��ض در کنار‬ ‫س��ودجویی و منفعت طلبی بنگاهای سوداگری‬ ‫از عمده ترین ریشه های دزدی دریای در آغاز‬ ‫هزارۀ س��وم می باش��د ‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


2012 June Issue 03 14th Year

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

29

ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

IBC DIRECTORY

THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

COMING SOON


‫مقاله اجتماعی‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬

‫یک زمین برای همه‬

‫‪14th Year‬‬

‫‪ 20‬سال پیش در چنین روزی‪:‬‬ ‫درس��ت بیست س��ال پیش‪ ،‬در روزهای ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬ژوئ��ن ‪ ،۱۹۹۲‬نخس��تین «کنفرانس س��ران‬ ‫درباره زمی��ن» و آین��ده آن (‪)Earth Summit‬‬ ‫به عنوان بخش��ی از نشستهای «محیط زیست و‬ ‫رش��د» سازمان ملل متحد در ش��هر ریودوژانیرو‬ ‫در برزیل برگزار ش��د که آن را «کنفرانس سران‬ ‫در ریو» نیز نام نهادند‪ .‬دس��تور کار این کنفرانس‬ ‫بررسی و یافتن راهبردهایی برای مسائل مبرمی‬ ‫مثل حفاظت از محیط زیس��ت بش��ر بهویژه در‬ ‫ارتباط با رش��د اقتصادی و اجتماعی کش��ورهای‬ ‫دنی��ا ب��ود‪ .‬نماین��دگان ‪ ۱۷۸‬کش��ور جهان در‬ ‫نشس��تهای گوناگون‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫این کنفرانس بین المللی شرکت کردند‪ ،‬از جمله‬ ‫‪ ۱۱۸‬تن از س��ران دولتهای کش��ورهای مختلف‬ ‫و ‪ ۲۴۰۰‬ت��ن از نماین��دگان نهاده��ای مردمی و‬ ‫غیردولتی (‪ NGO‬یا مردمنهاد)‪.‬‬ ‫س��می (مثل سرب و جیوه و دیگر‬ ‫تولید مواد‬ ‫ّ‬ ‫س��می صنعتی)‪ ،‬منابع انرژی جایگزین‬ ‫ضایعات‬ ‫ّ‬ ‫سوختهای فسیلی (نفت و گاز) و مسئله تغییرات‬ ‫آبوهوایی ک��ره زمین (گرمای��ش زمین)‪ ،‬کاهش‬ ‫آلودگی هوای ناشی از استفاده گسترده و بیرویه‬ ‫از اتوموبی��ل ه��ای بنزین��ی و گازوئیلی و تقویت‬ ‫ش��بکه های حمل و نقل عموم��ی‪ ،‬و حفاظت از‬ ‫منابع آب‪ ،‬از جمل��ه موضوعهای مورد گفتگو در‬ ‫جریان برگزاری این کنفرانس بزرگ و پراهمیت‬ ‫بودند‪ ،‬که هنوز هم پس از بیس��ت سال‬ ‫در دس��تور کار نشستهای‬ ‫مش��ابهی ق��رار‬ ‫دارن��د‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫ک��ه در زمینه حفاظت از محیط زیس��ت بش��ر و‬ ‫متوق��ف ک��ردن «گرمای��ش زمین» و اس��تفاده‬ ‫معق��ول و عادالن��ه از منابع طبیع��ی کره زمین‬ ‫برگ��زار میش��ود‪ .‬متأس��فانه‪ ،‬آزمن��دان ثروت و‬ ‫دولتهای حامی آنها‪ ،‬به طمع کسب سود بیشتر و‬ ‫در پیش گرفتن سیاستهای زیانبار به حال محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬از صرف هزینه در ام��ر حفاظت محیط‬ ‫زیست پرهیز و در پیش��برد اهداف کنفرانسهای‬ ‫مربوطه کارشکنی میکنند‪ .‬خروج کانادا از پیمان‬ ‫کیوتو نمونه ای از این سیاست ها بود‪.‬‬ ‫برگردیم به ‪ ۲۰‬سال پیش‪ .‬در یکی از روزهای‬ ‫آن نخس��تین «کنفرانس زمین» در سال ‪،۱۹۹۲‬‬ ‫دختر دوازده ساله یی که از ونکوور به برزیل رفته‬ ‫بود‪ ،‬به مدت نزدیک به ‪ ۷‬دقیقه درباره سرنوشت‬ ‫زمین و مسئولیت بزرگترها در حفظ زمین برای‬ ‫نس��لهای بعدی سخنرانی کرد‪ ،‬که «بزرگترها» را‬ ‫در بهت و حیرت و ش��گفتی ف��رو برد‪ .‬این دختر‬ ‫دوازده ساله آن روز‪ -‬که امروز نیز همچنان تالش‬ ‫انسانی خود را بی وقفه ادامه می دهد‪ -‬کسی‬ ‫نبود جز «سِ �� ِورن س��وزوکی» دختر‬ ‫«دیوید سوزوکی» معروف که‬ ‫خود از فعاالن برجسته‬ ‫تأمی��ن محی��ط‬ ‫زیست قابل‬ ‫ز ند گی‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫من خش��م کور ندارم‪ ،‬و در نگرانی و هراس��ی‬ ‫که دارم‪ ،‬ترسی هم از این ندارم که به دنیا بگویم‬ ‫چه احساس��ی دارم‪ .‬در کش��ور من [کان��ادا]‪ ،‬ما‬ ‫زبال��ه خیلی زیادی تولید میکنیم؛ میخریم و دور‬ ‫میریزی��م‪ ،‬میخریم و دور میریزی��م‪ ،‬و تازه با این‬ ‫وجود‪ ،‬کشورهای «ش��مال» آنچه را دارند با آنها‬ ‫که محتاجند‪ ،‬تقس��یم نمیکنن��د‪ .‬حتی وقتی که‬ ‫ما بیش حد نیازمان داریم‪ ،‬میترس��یم به دیگران‬ ‫بدهیم؛ میترسیم بخشی از ثروتی را که داریم به‬ ‫دیگران بدهیم‪.‬‬ ‫در کانادا‪ ،‬ما زندگی ممتازی داریم؛ خوراک و‬ ‫آب و سرپناه داریم‪ ،‬ساعت و دوچرخه و کامپیوتر‬ ‫و تلویزیون داریم… و این فهرس��ت را میتوان تا‬ ‫دو روز ادامه داد‪.‬‬ ‫دو روز پیش اینج��ا در برزیل‪ ،‬وقتی بچه هایی‬ ‫را دیدیم که در خیاب��ان ها زندگی می کنند‪ّ ،‬‬ ‫یکه‬ ‫خوردیم‪ .‬یکی از بچه ها به ما گفت‪« :‬ای کاش من‬ ‫ه��م پول��دار ب��ودم‪ ،‬و اگر بودم‪ ،‬ب��ه همه‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫من فقط یک بچه ام‪ ،‬اما میدانم که همه ما در‬ ‫این وضع ش��ریکیم‪ ،‬و باید به شیوه دنیایی واحد‬ ‫برای رسیدن به هدفی واحد عمل کنیم‪.‬‬

‫‪June‬‬

‫همه اینها درس��ت پیش چشم ما رخ‬ ‫میدهد و با وجود این‪ ،‬ما طوری رفتار‬ ‫میکنیم که ان��گار هر چقدر وقت‬ ‫در دنی��ا بخواهی��م‪ ،‬داریم‪ ،‬و‬ ‫همه راه حلها را هم داریم‪.‬‬ ‫م��ن فق��ط ی��ک بچه‬

‫اینجا شما ممکن است نماینده دولت خودتان‪،‬‬ ‫نماینده صاحبان مشاغل‪ ،‬سازمانها‪ ،‬خبرنگاران یا‬ ‫سیاستمداران باش��ید‪ ،‬ولی واقعیت این است که‬ ‫شما همگی مادر‪ ،‬پدر‪ ،‬خواهر‪ ،‬برادر‪ ،‬عمه و خاله‬ ‫و دایی و عمو هستید‪ ،‬و همه شما بچه یک کسی‬ ‫هس��تید‪ .‬من فقط یک بچ��ه ام‪ ،‬اما میدانم که ما‬ ‫همه جزو یک خانواده پنج میلیاردی هستیم؛ در‬ ‫واق��ع‪ ،‬خانواده ایی متش��کل از ‪ ۳۰‬میلیون گونه‬ ‫زنده؛ و مرزها و دولتها هرگز این واقعیت را عوض‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬

‫من فقط یک بچه ام‪ ،‬اما این را میدانم که اگر‬ ‫تم��ام پولی که خرج جنگ میش��د اگر برای پیدا‬ ‫کردن راه حلهایی برای مس��ائل محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫ب��رای پایان دادن به فقر‪ ،‬و برای یافتن راه درمان‬ ‫بیماریها خرج می شد‪ ،‬این کره زمین ما چه جای‬ ‫خوبی می شد!‬ ‫در مدرس��ه‪ ،‬حتی در کودکس��تان‪ ،‬شما به ما‬ ‫می آموزید که چه رفتاری در دنیا داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫به ما می آموزید‪:‬‬ ‫با هم جنگ و دعوا نکنیم‬ ‫مسائل را با هم حل و فصل کنیم‬ ‫به یکدیگر احترام بگذاریم‬ ‫آشغالهایی را که میریزیم‪ ،‬جمع کنیم‬ ‫موجودات دیگر را آزار ندهیم‬ ‫حرص نزنیم و با دیگران شریک شویم‬ ‫پس شما چرا خودتان میروید کارهایی را‬ ‫میکنید که به ما میگویید نکنیم؟‬ ‫یادت��ان ن��رود ک��ه چرا ب��ه ای��ن کنفرانس‬ ‫آم��ده اید؛ به خاطر چه کس��انی دارید این کار‬ ‫را میکنی��د‪ :‬ما بچه های خود ش��ماییم‪ .‬ش��ما‬ ‫میخواهی��د تصمیم بگیرید ک��ه ما در چه جور‬ ‫دنیایی بزرگ ش��ویم‪ .‬پدر و مادرها باید بتوانند‬ ‫ب��ه بچه ها دلداری و اطمینان بدهند و بگویند‪:‬‬ ‫«هم��ه چیز خ��وب خواهد ب��ود»‪« ،‬دنیا که به‬ ‫آخر نرسیده است»‪ ،‬و «ما هر کاری از دستمان‬ ‫برمی آید میکنیم»‪ .‬اما من گمان نمیکنم ش��ما‬ ‫دیگ��ر بتوانی��د این حرفه��ا را به م��ا بزنید‪ .‬آیا‬ ‫ما حتی در فهرس��ت اولویتهای ش��ما هستیم؟‬ ‫پدر من همیش��ه میگوید‪« :‬ت��و آنچه که انجام‬ ‫میدهی هس��تی‪ ،‬نه آنچه میگویی‪ ».‬باید بگویم‬ ‫کاری که شما بزرگس��الها میکنید‪ ،‬شبها مرا به‬ ‫گریه میاندازد‪ .‬ش��ما بزرگسال ها میگویید ما را‬ ‫دوس��ت دارید‪ .‬اما من از شما میخواهم که لطفاً‬ ‫عملت��ان را ب��ا حرفت��ان یک��ی کنی��د‪.‬‬ ‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪31‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫من در زندگی ام آرزوی دیدن گله های بزرگ‬ ‫جانوران وحشی‪ ،‬جنگلهای پر از پرنده و پروانه را‬ ‫داشته ام‪ ،‬اما حاال نمیدانم که آیا اینها حتی آنقدر‬ ‫باقی خواهند ماند که بچه های من آنها را ببینند‪.‬‬ ‫آیا شما وقتی به سن من بودید‪ ،‬هرگز نگران این‬ ‫چیزهای کوچک بودید؟‬

‫پس اگر نمیدانید چطور اینها را درست کنید‪،‬‬ ‫لطفاً دست از خراب کردن آنها بردارید!‬

‫‪Issue 03‬‬

‫مت�ن س�خنرانی متهورانه و ت�کان دهنده‬ ‫سِ ِورن سوزوکی‬ ‫سالم‪ .‬من «سِ �� ِورن سوزوکی» هستم که از‬ ‫طرف ‪« ،.E.C.O‬س��ازمان کودکان هوادار محیط‬ ‫زیس��ت» صحبت میکنم‪ .‬ما ی��ک گروه ‪۱۲-۱۳‬‬ ‫ساله [کانادایی] هس��تیم که میخواهیم تغییری‬ ‫در اوضاع به وجود آوریم‪ :‬ون ِس��ا س��اتی‪ ،‬مورگان‬ ‫گایسلر‪ ،‬میش��ل کوییگ و من‪ .‬ما خودمان پولی‬ ‫را که برای این س��فر ‪ ۶۰۰۰‬مایلی الزم بود جمع‬ ‫کردیم تا به ش��ما بزرگترها بگوییم که شما باید‬ ‫راه و روش خودت��ان را عوض کنید‪ .‬من که امروز‬ ‫اینجا آمده ام‪ ،‬هیچ نقشه پنهانی ندارم‪ .‬من برای‬ ‫آین��ده ام مبارزه میکنم‪ .‬از دس��ت دادن آینده ام‬ ‫مث��ل باختن در یک انتخابات ی��ا ضرر کردن در‬ ‫بورس سهام نیست‪ .‬من اینجا آمده ام تا از جانب‬ ‫همه نسلهای آینده صحبت کنم‪ .‬من اینجا آمده ام‬ ‫تا از جانب کودکان گرسنه سراسر جهان صحبت‬ ‫کن��م که هیچک��س صدای فریاد و گری��ه آنها را‬ ‫نمیشنود‪ .‬من اینجا آمده ام تا از جانب حیوانهای‬ ‫بیش��ماری صحبت کنم که در سراس��ر این کره‬ ‫خاکی میمیرند چرا که دیگر برای آنها جایی برای‬ ‫رفتن نمانده است‪ .‬اآلن به خاطر سوراخهای الیه‬ ‫اوزون‪ ،‬من میترسم بروم بیرون زیر آفتاب‪ .‬چون‬ ‫نمیدانم چه مواد ش��یمیایی در هواست‪ ،‬میترسم‬ ‫نفس بکشم‪ .‬من و پدرم همیشه در ونکوور با هم‬ ‫به ماهیگیری می رفتیم‪ ،‬تا اینکه چند سال پیش‬ ‫متوجه ش��دیم که بدن ماهی ه��ا پر از غده های‬ ‫سرطان است‪ .‬و حاال هم هر روز در مورد گیاهان‬ ‫و جانورانی می ش��نویم که در حال انقراض اند‪ ،‬و‬ ‫برای همیشه از روی کره زمین محو می شوند‪.‬‬

‫ش��ما نمیدانید چطور ماهی آزاد (سالمون) را‬ ‫از یک رودخانه خشک شده بگذرانید‬ ‫شما نمیدانید چطور حیوانی را که منقرض و‬ ‫نابود شده است‪ ،‬دوباره به زندگی بازگردانید‬ ‫و شما نمیتوانید جنگلهایی را که روزگاری در‬ ‫محل بیابانهای کنونی بودند‪ ،‬دوباره احیا کنید‬

‫من نمیتوانم ای��ن فکر را از ذهنم بیرون کنم‬ ‫که این بچه ها همس��ن من ان��د؛ و اینکه خیلی‬ ‫ف��رق میکند که کجا به دنیا بیایی‪ :‬اینکه من هم‬ ‫ممک��ن بود یک��ی از آن بچه هایی باش��م که در‬ ‫بیغوله های ریودوژانیرو زندگی می کنند‪ ،‬من هم‬ ‫ممکن بود یکی از بچه های گرس��نه سومالیایی‬ ‫باشم‪ ،‬یا یک قربانی جنگ در خاورمیانه یا گدایی‬ ‫در هندوستان باشم‪.‬‬

‫شما نمیدانید چطور سوراخهای الیه اوزون را‬ ‫برطرف کنید‬

‫‪14th Year‬‬

‫برای انس��انهای ساکن کره زمین اس��ت‪ .‬سِ ِورن‬ ‫در ‪ ۹‬س��الگی «س��ازمان کودکان هوادار محیط‬ ‫زیس��ت» را بنیاد گذاشته بود و در این کنفرانس‬ ‫هم از جانب همان س��ازمان و اعضای آن س��خن‬ ‫میگف��ت که بهح��ق نگران محل س��کونت آینده‬ ‫نسل خود بودند‪ .‬ترجمه سخنان سِ ِورن را در زیر‬ ‫بخوانید‪.‬‬

‫هستم و همه راه حلها را بلد نیستم‪ ،‬اما میخواهم‬ ‫ش��ما هم بدانید که شما هم راه حل همه مسائل‬ ‫را نمیدانید!‬

‫بچ��ه های خیابان��ی غذا‪ ،‬لباس‪ ،‬دارو‪ ،‬س��رپناه و‬ ‫عشق و محبت میدادم‪ ».‬در حالی که کودکی که‬ ‫در خیابان زندگ��ی میکند و چیزی ندارد‪ ،‬حاضر‬ ‫است دیگران را شریک خود کند‪ ،‬چرا ما که همه‬ ‫طماع و حریص هستیم‬ ‫چیز داریم هنوز این قدر ّ‬ ‫؟‬


‫دیدگاه‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪Issue 03‬‬

‫شبکه های اجتماعی و تاثیر‬ ‫آنه�ا ب�ر کس�ب و کارهای‬

‫‪14th Year‬‬

‫متوسط و کوچک‬

‫محمود بشاش‬

‫در همی��ن زمان که ش��ما در ح��ال خواندن این‬ ‫مطلب هستید‪ ،‬مشتری های شما در حال صحبت از‬ ‫شرکت شما‪ ،‬محصوالت و خدمات شما در شبکه های‬ ‫اجتماعی هستند و اگر شما برای شنیدن حرف های‬ ‫آنها‪ ،‬برنامه ریزی نکرده باشید‪ ،‬مطمئن باشید آنها‬ ‫توسط رقبای شما شکار خواهند شد‪.‬‬ ‫ش��اید اگر روزی به ش��ما می گفتم که نداشتن‬ ‫آدرس پست الکترونیک برای تجارت شما خطرناک‬ ‫هس��ت‪ ،‬با خود می گفتید که "م��ن همین دیروز‬ ‫بهترین دس��تگاه نمابر (فکس) را خریده ام و نیازی‬ ‫به آدرس ایمیل ندارم"!‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫مدت ها از آن زمان می گذرد و ش��ما امروزه به‬ ‫ندرت از دس��تگاه نمابر ب��رای برقراری و پیگیری و‬ ‫به نتیجه رساندن ارتباط های تجاری خود استفاده‬ ‫می کنید‪.‬‬ ‫در همان زمان ها یادم هست که وقتی به کسی‬ ‫می گفتیم اینترنت‪ ،‬فکر می کرد که منظورمان وب‬ ‫س��ایت ‪ yahoo.com‬است و تقریبا وب سایت یاهو‬ ‫معادل بود با اینترنت!‬ ‫امروزه‪ ،‬همین موضوع دوباره تکرار ش��ده است‪.‬‬ ‫برای خیلی ها‪ ،‬اینترنت یعنی فیس��بوک یا تویتر و‬ ‫وقتی نرم اف��زار مرورگر(‪ )Browser‬خود را اجرا‬ ‫می کنند‪ ،‬به طور خودکار وارد یکی از این شبکه های‬

‫‪32‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫اجتماعی می شوند‪ .‬این موضوع نشان دهنده عمق‬ ‫تاثیر گذاری و نفوذ شبکه های اجتماعی در زندگی‬ ‫و تجارت در قرن حاضر است‪.‬‬ ‫برای وارد شدن به موضوع شبکه های اجتماعی‬ ‫و تاثی��ر آنه��ا در موفقی��ت تجارت های متوس��ط‬ ‫و کوچ��ک‪ ،‬از مس��یرهای مختلف و دی��دگاه های‬ ‫متفاوتی می توان وارد موضوع شد‪.‬‬ ‫یکی از مه��م ترین چالش های همه کس��ب و‬ ‫کارها‪ ،‬مخصوصا کسب و کارهای متوسط و کوچک‪،‬‬ ‫جذب اعتماد و پس از آن‪ ،‬حفظ وفاداری (‪)Loyalty‬‬ ‫مشتری است‪ .‬یکی از آمارهایی که همیشه در بحث‬ ‫بازاریابی مطرح است‪ ،‬این بوده که فروش محصوالت‬ ‫و خدمات به مش��تری ه��ای موجود ت��ا پنج برابر‬ ‫سودآورتر است تا جذب مشتری های جدید‪ .‬نتیجه‬ ‫یک تحقیق که توسط هاروارد رویو انجام شده نشان‬ ‫می دهد که حتی اگر ‪ 5‬درصد از مشتری های قبلی‬ ‫ش��رکت که ما را ترک کرده ان��د‪ ،‬مجددا به چرخه‬ ‫فروش بازگردند‪ ،‬بین ‪ 30‬تا ‪ 85‬درصد سود بیشتری‬ ‫حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫حفظ وفاداری مشتری‪ ،‬موض‬ ‫نوعی جدید در بحث بازاریابی نیس��ت ولی باید‬ ‫ببینی��م که این موضع در ق��رن فناوری اطالعات و‬ ‫به کمک ابزارهای موجود‪ ،‬چگونه قابل پیاده سازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫امروزه شما به عنوان صاحب یک کسب و کار باید‬ ‫بدانید که مش��تری ها به سرعت بسیار زیادی قادر‬ ‫به تعویض ش��ما با رقیب شما در چرخه خرید خود‬ ‫هس��تند و نه تنها این "قدرت در تغییر"‪ ،‬به راحتی‬ ‫از "جهت حرکت بازار" به "مش��تری" منتقل شده‬ ‫بلکه شبکه های اجتماعی این قدرت را به مشتری‬ ‫های شما داده اند که عادات خرید خود را به سرعت‬ ‫به تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫کنند‪ .‬و این تازه بخش��ی از این قدرتی است که در‬ ‫دستان مشتری های شما قرار گرفته‪ .‬آنها می توانند‬ ‫ب��ه راحتی پا را از این هم فراتر گذاش��ته و رضایت‬ ‫یا تنفر خود از محصوالت و خدمات ش��ما را هم به‬ ‫سرعت‪ ،‬به اطالع صدها و هزاران نفر در شبکه های‬ ‫اجتماعی برسانند‪.‬‬ ‫اگر تصور می کنید که با پنهان شدن پشت دیوار‬ ‫مقاوت در ورود به شبکه های اجتماعی می توانید از‬ ‫این موج در امان باشید‪ ،‬باید حتما در این طرز فکر‬ ‫خود‪ ،‬تجدید نظر جدی کنید‪.‬‬ ‫یعنی فکر می کنید که مش��تری ناراضی شما‪،‬‬ ‫چون شما در ش��بکه های اجتماعی فعال نیستید‬ ‫حاضر اس��ت عدم رضایت خود را به اطالع دیگران‬ ‫نرس��اند؟ خیر! او حتما این کار را خواهد کرد و این‬ ‫جا است که رقبای شما به راحتی از جای خالی شما‬ ‫استفاده خواهند نمود‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


‫‪2012‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫فرض کنید ش��ما در مغازه نشس��ته اید و به فروش محصوالت خود مشغول هستید‪ .‬هر‬ ‫چند ش��ما ویترین جالب و تمی��زی برای مغازه تدارک دیده اید و کااله��ای باکیفیتی نیز‬ ‫می فروش��ید‪ ،‬ولی اکثر قریب به اتفاق افرادی که از جلو مغازه رد می ش��وند‪ ،‬پس از مکثی‬ ‫کوتاه‪ ،‬با بی اعتنایی به س��راغ کار خود می روند و حتی زحمت ورود به مغازه را به خو د‬ ‫نم��ی دهن��د!‬ ‫احتماالً شما هم مانند هر فروشنده دیگری‪ ،‬از این تراژدی فراری هستید و مایلید تعداد‬ ‫بیش��تری از این رهگذران بی اعتنا را به «مش��تری» تبدیل کنید‪ .‬ناگفته پیداس��ت که این‬ ‫آرزوی بس��یاری از فروش��ندگان اس��ت که تعداد مش��تریان خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫حال بپردازیم به سوال مهمی که پاسخ آن برای هر فروشنده ای خوشحال کننده است‪:‬‬ ‫بهترین راهکارهای ش��ما برای باال بردن میزان فروش‪ ،‬به هنگامی که مش��تری ها از دست‬ ‫بهجیبش��دنمیترس��ند‪،‬چیس��ت؟‬ ‫از میان صدها پاس��خی که برای این س��وال می توان یافت‪ ،‬س��ه مورد زیر را در تجارت‬ ‫خود به کار ببرید و نتایج اعجاب آور آن را از فردا به چش��م خود ببینید!‬ ‫‪ .1‬مش�تری ها را خوش�حال کنید‪.‬‬ ‫بس��یاری از فروش��ندگان‪ ،‬از فضای حاکم بر کس��ب و کارهای آنالین گله دارند‪.‬‬ ‫در این فضا معموالً نوعی جو بی اعتمادی حکم فرماست‪ .‬بنابراین سعی نکنید در همان‬ ‫اول و با ش��تاب‪ ،‬یک کاال را به مش��تری غریب خود بفروش��ید‪.‬‬ ‫به جای این کار‪ ،‬ایمیل آنها را بگیرید‪ ،‬س��پس آنها را به ثبت نام (‪ )register‬در س��ایت‬ ‫خود یا برقراری ارتباط با ش��ما در ش��بکه های اجتماعی ترغیب نمایید‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬م��ی توانید با صرف زمان و با اس��تفاده از تکنیک های موجود‪ ،‬آنها را به یک‬ ‫مش��تری خوش��حال و پول بده تبدیل کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬س�رویس رایگان ارائه بدهید‪.‬‬ ‫اگر اوضاع به گونه ای نیس��ت که بازدیدکنندگان بخواهند با آغوش باز سرویس شما را‬ ‫بپذیرند‪ ،‬قدری به عقب بیایید و به آنها اجازه دهید اندکی کاالی ارائه ش��ده را با انگش��تان‬ ‫خ��ود لم��س کنن��د‪.‬‬ ‫ارائه دوره های آزمایش��ی رایگان (‪ )free trial‬ممکن اس��ت دید یک ش��خص نسبت به‬ ‫س��رویس یا محصول ش��ما را کام ً‬ ‫ال دگرگون کند‪.‬‬ ‫زمان این دوره های اس��تفاده را به حد کافی طوالنی کنید تا مزایای تولید ش��ما‪ ،‬چشم‬ ‫اس��تفاده کننده را بگیرد‪.‬‬ ‫البته از س��وی دیگر‪ ،‬این زمان باید به حد کافی کوتاه باش��د تا فرد را به خریداری کاال‬ ‫عالقه مند س��ازد (یعنی دوره آزمایش��ی رایگان‪ ،‬نباید آن قدر طوالنی باشد که جای خرید‬ ‫رابگی��رد)‪.‬‬ ‫‪ .3‬قیم�ت بدهی�د‪.‬‬ ‫گاه��یاوق��اتتعل��لبی��شازح��د‪،‬کاره��اراخ��راب م��یکن��د‪.‬‬ ‫رک و راس��ت‪ ،‬به مش��تری قیمت بدهید و س��پس از او بپرس��ید‪ :‬با توجه به هزینه ای که‬ ‫س��رویس ما دارد‪ ،‬آیا مایل به خرید آن هس��تید؟‬ ‫اگر زیر بار نرفت‪ ،‬بگویید در حال حاضر ما نمی توانیم کاالهای خود را به رایگان عرضه‬ ‫کنیم اما ش��ما در ماه اول‪ ،‬مبلغ اندکی پرداخ��ت خواهید کرد و در صورت تمایل طرفین‪،‬‬ ‫داد و س��تدمان را ادامه می دهیم‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫‪33‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫اگ��ر فکر می کنید که با خوان��دن این مطلب‪ ،‬کمی در‬ ‫ش��روع این حرکت مصمم شده اید‪ ،‬پیشنهاد می کنم تا در‬ ‫اولین قدم‪ ،‬شناس��ه شرکت خود را در شبکه های اجتماعی‬ ‫‪ Facebook، Twitter‬و ‪ LinkedIN‬بس��ازید‪ .‬این اولین قدم‬ ‫را باید بس��یار با وسواس و دقت بردارید‪ .‬شناسه شما در این‬ ‫شبکه ها باید با دقت و کامل باشد‪ .‬درست مثل این است که‬ ‫شما تصمیم گرفته باشید تا تبلیغ محصوالت خود را در یک‬ ‫بیلبورد تبلیغاتی در خیابان ش��یخ زاید نصب کنید‪ .‬اگر این‬ ‫بیلبورد قرار است چند صد هزار بار دیده شود‪ ،‬شناسه شما‬ ‫در ش��بکه های اجتماعی چند میلیون بار دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫پس با دقت عمل کنید‪.‬‬

‫‪June‬‬

‫حتم��ا به این نکته توجه کنید ک��ه فعالیت و حضور در‬ ‫ش��بکه های اجتماع��ی‪ ،‬به تنهایی‪ ،‬راه نج��ات و برون رفت‬ ‫ش��رکت ها از مش��کل بازاریابی و ارتباط بهتر با مشتری ها‬ ‫نیس��ت‪ .‬شبکه های اجتماعی بخشی از مجموعه فعالیت ها‬ ‫و استراتژی هایی هستند که وقتی بهترین نتیجه را خواهد‬ ‫داش��ت که به طور مناسب و هدفمند و بر اساس یک برنامه‬ ‫بلند مدت‪ ،‬استفاده شوند‪.‬‬ ‫هیچوقت توقع نداش��ته باش��ید که با س��اختن شناسه‬ ‫شرکت خود در شبکه های اجتماعی و ارسال چند مطلب بر‬ ‫روی صفحه خود یا مشتری های خود‪ ،‬به موفقیت خواهید‬ ‫رسید‪ .‬این یک فرایند بلند مدت است که نیاز به تخصصهایی‬ ‫دارد که یا باید انها را فرا بگیرید یا از کسانی که در این زمینه‬ ‫تجربه و تخصص دارند‪ ،‬اس��تفاده کنی��د‪ .‬در غیر اینصورت‪،‬‬ ‫ش��بکه های اجتماعی ه��م‪ ،‬مانند همه ان��واع فناوری های‬ ‫ساخته ش��ده دیگر‪ ،‬می توانند موجب ضرر و زیان استفاده‬ ‫کنندگان خود باشند‪ ،‬اگر درست به کار گرفته نشوند‪.‬‬

‫‪Issue 03‬‬

‫سازمان های شنوا (‪ )Listening Organizations‬آنهایی‬ ‫هستند که از هر روش ممکن منجمله شبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫س��عی می کنند تا از گفتگوهای حول محصوالت و خدمات‬ ‫خود‪ ،‬آگاه شوند و نسبت به آنها عکس العمل نشان دهند‪.‬‬ ‫نتیجه تمام این مشارکت ها در گفتگو ها و شنیدن حرف‬ ‫مشتری‪ ،‬از هر طرح تجاری دیگری‪ ،‬در موفقیت تجارت شما‪،‬‬ ‫موثر تر خواهد بود و گزارش های تولید ش��ده از نتیجه این‬ ‫فرایند‪ ،‬بسیار ارزان تر از هر نوع روش دیگر تجزیه و تحلیل‬ ‫بازار خواهد بود‪.‬‬

‫بازاریابی جذبی (‪)Inbound Marketing‬‬

‫‪14th Year‬‬

‫بیایی��د از جنبه دیگ��ری این موضوع را بررس��ی کنیم‪.‬‬ ‫اگر مش��تری های ش��ما بخواهند رضایت خود را به گوش‬ ‫ش��ما برس��انند چه؟ اگر فکر می کنید که مشتری شما که‬ ‫از خدمات ش��ما خرید کرده و از آن رضایت داش��ته‪ ،‬ش��ب‬ ‫که به اینترنت متصل می ش��ود‪ ،‬به وب سایت شما مراجعه‬ ‫خواهد کرد و برای ش��ما یک ایمیل تش��کر خواهد فرستاد‪،‬‬ ‫باز هم س��خت در اشتباه هستید‪ .‬این مشتری راضی‪ ،‬وقتی‬ ‫در صفحه فیس��بوک در حال گپ و گفتگو با دوستان خود‬ ‫اس��ت‪ ،‬به صورت خیلی غیر رس��می و حتی نا خودآگاه‪ ،‬از‬ ‫محصوالت شما تعریف خواهد کرد و خرید آنها را به دوستان‬ ‫خود پیشنهاد خواهد داد‪ .‬آیا فکر نمی کنید در این مکالمات‬ ‫و گپ های دوستانه‪ ،‬جای شما نباید خالی باشد و حتما باید‬ ‫نس��بت به همه این بازخورها‪ ،‬چه مثبت و چه منفی‪ ،‬عکس‬ ‫العمل مناسبی از خود نشان دهید؟‬


‫خبر‬

‫‪2012‬‬ ‫‪June‬‬

‫خودداری شرکت اپل از فروش به مشتری ایرانی‬

‫‪Issue 03‬‬ ‫‪14th Year‬‬

‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره سه‪ ،‬خرداد ‪1391‬‬

‫یک زن اهل ش��هر آلفارت��ا در ایالت جورجیا‬ ‫آمریکا و دوس��تش به این خبرگ��زاری گفته اند‬ ‫ک��ه فروش��نده یک مغ��ازه اپل پس از ش��نیدن‬ ‫فارس��ی صحبت کردن آنها با یکدیگر‪ ،‬از فروش‬ ‫محصوالت اپل به آنها خودداری کرده است‪ .‬یکی‬ ‫از آنها میخواسته آیپد و دیگری میخواسته آیفون‬ ‫بخرد‪ .‬اپل میگوی��د تنها از قوانین آمریکا تبعیت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬سحر ثابت ‪ ۱۹‬ساله میگوید پس از‬ ‫دیدن این برخورد فروش��نده‪ ،‬بسیار خجالت زده‬ ‫شده اس��ت و با چشمانی اشک بار مغازه را ترک‬ ‫کرده است‪ .‬او ش��هروند آمریکاست و هم اکنون‬ ‫در دانش��گاه جورجیا تحصیل میکند‪ .‬او میگوید‬ ‫میخواس��ته آیپد را به عن��وان هدیه برای یکی از‬ ‫بس��تگان نزدیکش که در ای��ران زندگی میکند‪،‬‬ ‫خریداری کند‪ .‬س��حر میگوید وقت��ی در جواب‬ ‫سوال فروشنده گفته است که با دوستش فارسی‬ ‫صحبت میکرده و اهل ایران است‪ ،‬گفته است که‬ ‫کش��ورهای ما با یکدیگر روابط ب��دی دارند و ما‬ ‫نمیتوانیم محصولی به شما بفروشیم‪.‬‬ ‫در م��وردی دیگ��ر‪ ،‬زاک جعف��رزاده ک��ه در‬ ‫ویرجینی��ا آمریکا به دنیا آمده اس��ت اما پدرش‬ ‫از ایران به آمریکا مهاجرت کرده بوده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫ای��ن خبرگزاری میگوید به همراه دوس��تش که‬

‫‪34‬‬

‫‪ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae‬‬

‫اهل ایران بوده و با ویزای دانش��جویی به آمریکا‬ ‫آم��ده بوده‪ ،‬به یک مغازه ف��روش اپل رفته بوده‬ ‫اس��ت اما پس از اینکه فروش��نده متوجه میشود‬ ‫که آنها فارس��ی حرف میزنند از فروش محصول‬ ‫به آنها خودداری کرده است‪ .‬او میگوید هرگز به‬ ‫فروش��نده نگفته بوده که دوستش قصد برگشت‬ ‫به ایران داشته یا چیزی شبیه به این‪ ،‬و فروشنده‬ ‫تنها به دلیل فارسی حرف زدن از فروش محصول‬ ‫به آنها خودداری کرده است‪.‬‬ ‫هر دو این افراد این حرکت اپل را نژادپرستانه‬ ‫دانس��ته و ابراز تعجب و ناراحتی کرده اند‪ .‬سحر‬ ‫میگوی��د ای��ن کار نژادپرس��تانه ب��وده اس��ت و‬ ‫فروش��نده حق نداش��ته که از او بپرسد که اهل‬ ‫کجاس��ت‪ .‬زاک جعفرزاده میگوید فروشنده از او‬ ‫نپرس��ید که گوشی تلفن به کجا خواهد رفت‪ ،‬او‬ ‫تنها ملیت او را س��وال ک��رده و به همین خاطر‬ ‫مرتکب تبعیض نژادی شده است‪.‬‬ ‫خبرنگار ش��بکه دوم آتالنتا به مغازه اپل رفته‬ ‫و ب��ه صورت نامحس��وس از ماج��را فیلم گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این فیلم دیده میش��ود که فروش��نده‬ ‫هم��ان رفتار را انج��ام میده��د و در واکنش به‬ ‫اعتراض مش��تریها میگوید که طبق سیاستهای‬ ‫‪COMING SOON‬‬

‫اپل او نمیتواند به کس��انی که از ایران هس��تند‬ ‫محصول��ی را بفروش��د‪ .‬مدی��ر فروش��گاه به آنها‬ ‫دستور العملی را نش��ان داده است که طبق آن‪،‬‬ ‫فروش و ص��ادرات کلیه محصوالت اپل از آمریکا‬ ‫به ای��ران کامال ممنوع می باش��د و بدون اجازه‬ ‫دولت آمریکا نباید انجام شود‪.‬‬ ‫س��حر ثابت میگوید به نظر میرسد که قانون‬ ‫دوپهلو است [و سلیقه ای اعمال میشود] چرا که‬ ‫وقتی او به بخش امور مش��تریان زنگ زده است‪،‬‬ ‫کارمند بخش از او عذرخواهی کرده و به او گفته‬ ‫است که میتواند محصول اپل را آنالین خریداری‬ ‫کن��د‪ .‬اتحایه قدرتمند روابط روابط اس�لامی ‪--‬‬ ‫آمریکا پس از با خبر ش��دن از این حادثه از اپل‬ ‫خواس��ته است که سیاست خود در این زمینه را‬ ‫تغیی��ر دهد‪ .‬انجمن ایرانیان آمریکا هم بیانیه ای‬ ‫صادر و از اپل خواس��ته اس��ت که این سیاس��ت‬ ‫خ��ود درباره ایرانیان را بازنگ��ری نموده و آنها را‬ ‫ش��فاف نماید تا جای برخورد س��لیقه ای وجود‬ ‫نداشته با شد‪.‬‬ ‫ی��ک س��خنگوی وزارت خارج��ه آمری��کا به‬ ‫خبرنگار این ش��بکه گفته است که سفر به ایران‬ ‫به همراه لپ تاپ و یا تلفن ماهواره ای بدون اخذ‬ ‫مجوز از دولت آمریکا غیر قانونی است‪.‬‬

‫‪THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE‬‬

‫‪IBC DIRECTORY‬‬


2012 June Issue 03 14th Year

NIAC CALLS ON APPLE AND US GOVERNMENT TO TO END SANCTIONS DISCRIMINATION Washington, DC – The National Iranian American Council calls on Apple to take immediate steps to ensure its policies regarding the enforcement of Iran sanctions do not continue to discriminate against.

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

Iranian Americans and Iranians in the U.S. It was recently reported that a 19-year old Iranian American in Georgia was blocked from purchasing Apple products because of an Apple policy regarding Iran sanctions. There have been subsequent reports from other Iranian Americans of similar discrimination.“Nowhere in the sanctions laws does it say you can’t buy an iPad because you speak Persian," said NIAC Policy Director Jamal Abdi. “What does preventing an IranianAmerican teenager from buying an iPad have to do with preventing the Iranian government from getting a nuclear weapon?” NIAC also calls on the U.S. Government to take the necessary steps to ensure sanctions do not continue to be misapplied or over-enforced to the detriment of Iranian Americans and Iranians. “Unfortunately, this is part of an escalating pattern in which increasingly broad sanctions on Iran are hitting the wrong people,” said Abdi. “Some of it is by design of Congress and the Administration, some of it is a lack of clarity about what is permitted, and some of it is over-enforcement of sanctions by private companies worried about running afoul of the law.” This is just the latest case of companies, including tech companies, over-enforcing the sanctions on Iran. While Iranian Americans are now facing difficulty in buying Apple products, ordinary citizens inside of Iran are unable to access basic communication software--not just because of the repression from their own government, but due to U.S. sanctions and the overenforcement of those sanctions by private companies. NIAC is in contact with Apple to ensure the company clarifies what is its policy regarding the sale of Apple products to Iranian Americans and understands what is the law in this regard. NIAC is also in contact with the U.S. Government to press for better clarification of the sanctions requirements and proper education and outreach with the private sector. “These companies must stop over-enforcing the sanctions, but we also must recognize that this type of collateral damage is inevitable under broad sancitons,” said Abdi. “At the very least, there must be a corresponding effort by the U.S. government to clarify all ambiguities "intentional and unintentional " to ensure everyone understands what is permitted under the sanctions.”

35

ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

IBC DIRECTORY

THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

COMING SOON


Managment

14th Year

Issue 03

June

2012

WHY BOSSES NO LONGER CARE IF YOU’RE LATE FOR WORK

According to survey by dataprotection company Mozy, 73% of bosses have a relaxed attitude to time keeping because staffers are working flexible hours beyond 9:00 a.m. to 5:00 p.m. In fact, one in five employees has already checked their work email by 7:00 a.m. and the average employee has already spent up to 46 minutes working before they arrive at the office.

late arrivals, about half of employees believe they will mind if they are late. “Employers are giving employees better tools and more flexibility around work time and work place, but in turn they are asking that they be more available throughout the day,” Gytis Barzdukas, senior director of product management at Mozy, told Mashable.

The study also showed that the average person starts checking work email at 7:42 a.m. and arrives at the office around 8:18 a.m. Although they leave around 5:48 p.m., they don’t stop fully working until about 7:19 p.m. This means, thanks to technology, employees are typically working in one form or another for nearly 12 The study "which was conducted hours a day. among 1,000 American, British, U.S. employers said they will tolerate, German, French and Irish employees on average, someone showing up and employers "found that, even about 37 minutes late to work, while though bosses understand about British bosses are stricter by wanting IBC DIRECTORY

THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

COMING SOON

employees no later than 24 minutes into the working day. Meanwhile, many employers are now allowing staffers to work remotely from home about a quarter of the week. While most employers don’t mind when workers start their days later, they do expect flexibility to work outside of normal business hours. About 15% of U.S. bosses said they feel comfortable contacting and calling employees up to 9:00 p.m., while 42% of French bosses don’t like to do so after 7:00 p.m. About 16% of U.K. bosses think it’s acceptable to call workers late into the night, such as between 10:00 p.m. and midnight. American bosses are also more lenient with taking longer lunches (48%) and carrying out personal tasks at work such as online banking, paying bills (22%) and online shopping (21%). British bosses (8%) are least tolerant with employers doing personal tasks. ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

36

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

Bosses in the U.S. and parts of Europe are less strict about employees showing up at the office on time, trusting that they are working long before they actually get to the office thanks to the growth of smartphones, the cloud and other ways to access work remotely, a new study suggests.


2012 June Issue 03 14th Year

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

37

ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

IBC DIRECTORY

THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

COMING SOON


Mofid Securities Co

Iran Market

Issue 03

Member of TSE ( Tehran Stock Exchang Member of IME ( Iran Mercantile Excha Member of Farabourse

Reporter

ADDRESSING THE NEEDS OF INVESTORS

VOLUME 2 ISSUE 5 MAY 2012

14th Year

13

IRAN MARKET REPORTER Is produced by Mofid Securities Co. Distributed electronically via email.

ments, the market seems to be in a correction mode at least in the short term. The First Ranked Broker in 2007, 2008, 2009, 2010 Top Mutual Fund Manager in 2009

2012 June

Overview

Top Ranked 2010

The First Ranked Brok in 2007, 2008, 2 Top Mutual Fund Man

of companies like INC Industries [MSMI], a main copper producer, fell along with global prices (see the chart below).

TCI Fell Even After Announcing Huge Dividends Top Ranked 2010

Another factor was the recent weakness of USD against the Rials which tends to reduce profitablity for export-oriented companies. Treat of falling Based on market capitalization, Telecommunication demand was probably the latest thing needed to Company of Iran (TCI) is the largest company in the keep the selling presure. In this case, a reports from TEDPIX. TCI held its annual meeting on April 30, a main Ethylene producer showed the revenue rose when it distributed more than 90 percent of earnings 50 percent in value while it is almost 10 percent between investors. However, there are some open lower in volume. cases against TCI which have potential to negatively affect calculations of liabilities and revenue. TCI shares fell almost 6 percent in May, so it contributed Banks Advance for the Second Month in a Row in pushing TEDPIX into negative territory. Investors continued to put money in banking sector for the second month in a row. Valuation probBasic Metals, Chemicals Follow the Trend in ably played a role as the Index is still 15 percent Global Markets lower than its all time high in September last year. Optimism about non-economic factors was anSell off in global markets accelerated in May as other reason. Furthermore, new laws announced to socialists won French presidnetal elections and pro- reduce possibility of bad loans in future and, as it bailout parties in Greece failed to secure majority in was mentioned, monetary authorities showed their parliment. Prices of crude oil and industrial metwillingness toward lowering interest rates which als also fell as US employment report fell short of could reduce pressures from competitions. expectations. Member of TSE ( Tehran Stock Exchange ) Member of IME ( Iran Mercantile Exchange ) Member of Farabourse

Contact Person: Mr. Seifollahi t 009821 8190 1165 f 009821 8190 1022 e seifollahi@emofid.com w www.emofid.com w www.mofidkala.com

Negative impacts eventually felt here, especially in in Basic Metals and Chemical sectors, where shares

Other sectors With 14.6 percent increase, the Cement industry was the best main sector in TEDPIX. In previous report, it was noted that a draft is discussed in parliament in order to limit the increase in energy prices. The draft finally signed into law by the speaker of parliament which probably helped reducing concerns over this energy-intensive sector. In addition, lower rates of USD reduce costs of imported parts so it positively affects earnings estimates. Vehicles fell for the second month as the horizon for the industry remains unclear. An official said this month that production fell as much as 28 percent in April from the same period last year.

IBC4DIRECTORY

Market Reporter No. May 2012 THE MOSTIran COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC13 MEMBERS IN UAE

( Issue 5, Vol. 2) COMING SOON

en.emofid.com ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

38

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

Mofid Securities Co.


2012

Overview

June

TEHRAN STOCK EXCHANGE

14th Year

Issue 03

OVERVIEW

The TSE All Share Index (TEDPIX) fell 0.8 percent in May to limit its 2012 growth to 10.5 percent. Many companies held annual meetings to decide on dividends, the parliament finalized the budget of this year, and as always the developments in foreign relations played its role in shaping market sentiment. Some sectors also faced with headwinds from the ongoing crisis in the euro area and consequently the falling prices of crude oil and commodities.

Long-awaited Budget Finally Announced On May 26, the president officially announced the budget while the final version clearly reflects the changes made by the parliament. The Second phase of subsidies reform is probably the most challenging part of the budget. Lawmakers reduced the amount of payouts to almost 54 billion dollars to limit the inflationary consequences. The increase in fuel prices, the main source of revenue, is also limited. So the government might feel some difficulty in balancing revenue with spending.

“Declining CPI” a Precondition for Monetary Loosening

everyone believe that the current level of interest rates are too high to support the growth while there is no doubts that it cooled speculations and restored stability to the markets. This is why even “Mahmoud Bahmani”, chairman of the Central Bank of Iran (CBI), publicly shows his willingness toward lower levels of interest rates. However, in a latest meeting with reporters, he pointed that a declining trend in consumer prices is a precondition for any loosening in monetary policy. From that point, it is not easy to find supportive data. As the chart below shows, growth in consumer price index (CPI) accelerated again in April (0.5 percent for May is not final).

TEDPIX Goes Through Correction in May As it was mentioned, market sentiment was affected by the ongoing discussions between Iran and the world major powers. Optimisms sent TEDPIX above 27000 level on May 21, the day IAEA Chief Yukiya Amano arrived in Tehran and two days before Baghdad negotiations. Investors also had one eye on companies’ reports and outcomes from annual meetings. Considering all these develop-

From the monetary policy perspective, almost

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

d.com

Economy

39

en.emofid.com ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

( Issue 5, Vol. 2) Iran 13 May 2012 IBCMarket DIRECTORYReporter THE MOSTNo. COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

3 COMING SOON


2012 June Issue 03

THE MOST COMPREHENSIVE DIRECTORY OF IBC MEMBERS IN UAE

COMING SOON

ibc@emirates.net.ae www.ibc.ae

40

1391 ‫ خرداد‬،‫ شماره سه‬،‫سال چهاردهم‬

14th Year

IBC DIRECTORY


The Ultimate in Design & Manufacture of Fine Art Jewellery WIN a 1.5ct Brilliant Cut Diamond Ring Worth ÂŁ15,000 For details on how to enter our Prize Draw visit:

www.mozafarian.com

LONDON Tel: +44 207 589 0777 | Fax: +44 207 589 0666 | Email: london@mozafarian.com DUBAI Tel: +971 4 229 3555 | Fax: +971 4 229 3666 | Email: dubai@mozafarian.com Shop No. 8 Emirates Concorde Hotel, Dubai UAE


IBC June 2012  

IBC June 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you