Page 1

KONFERENCE 28. & 29. maj 2013 København

fødevarelovgivning 2013 • Fødevareinformation / mærkningsforordning • Case: Hvordan kan Forordning 1169/2011 implementeres? • Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger • Nyt om aromaer, tilsætningsstoffer og allergener • “Natural claims” / ”indeholder ikke-claims” • Krydsfeltet mellem fødevareregler, forvaltningslov og offentlighedsloven Hør blandt andre: Scientific & Regulatory Affairs Manager Vibeke Fentz, Coca-Cola Nordic Services Director Lone Iven, Global Regulatory & External Affairs, Chr. Hansen A/S Cand. brom. Dagny Løvoll Warming og cand. techn. al. Anne Scott, Fødevarestyrelsen Regulatory Affairs Manager Charlotte Nexmann Larsen, DuPont Nutrition & Health QA Specialist Dorte Halkier, Novozymes Regulatory Affairs Consultant Tania Porsgaard Bayer, Arla Foods Lead Auditor Ole Knudsen, Bureau Veritas Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/rif FOR ADVOKATER: Konference = 12 lektioner I samarbejde med:

Sponsor:


talerliste ordstyrer: Advokat Kristine Lilholt Nilsson, Horten Chefkonsulent

Regulatory Affairs Manager

Veterinær, Dyrevelfærds- og fødevarepolitik, Landbrug & Fødevarer

DuPont Nutrition & Health

Souschef

Tania Porsgaard Bayer

Morten Damkjær

Pernille Lundquist Madsen

Kemi og Fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring, Fødevarestyrelsen Scientific & Regulatory Affairs Manager

Vibeke Fentz

Coca-Cola Nordic Services Direktør, cand. pharm.

Gunna Würtzen

GB Würtzen Consulting Director

Lone Iven

Global Regulatory & External Affairs, Chr. Hansen A/S

Charlotte Nexmann Larsen

Regulatory Affairs Consultant Arla Foods

QA specialist

Dorte Halkier Novozymes

Lead Auditor

Ole Knudsen

Bureau Veritas Advokat

Kristine Lilholt Nilsson

Horten

Juniorpartner

Jacob Møller Dirksen

Horten

Advokatfuldmægtig

Seniorpartner

MAQS Law Firm

Geelmuyden.Kiese

Tanja Buch-Weeke

Jeppe Veddinge

Cand.brom.

PA Kontor/Juniorpartner

Fødevarestyrelsen

Horten

Dagny Løvoll Warming

Martin Dræbye Gantzhorn

Cand. techn. al.

Anne Scott

Fødevarestyrelsen

Sponsor: A-consult leverer professionel regulatorisk rådgivning til fødevarevirksomheder. A-consult’s fødevareafdeling er bemandet af erfarne levnedsmiddelkandidater og mejeriingeniører, der stiller deres viden og kompetencer til rådighed indenfor et bredt udsnit af Fødevarelovgivningen. Kom og besøg os i pausen på konferencen, måske vi kan gøre noget for dig og din virksomhed – Vi kan hjælpe med mere end du tror. For mere information: www.a-consult.com

2

Snup også en brochure på vores stand.


10 års jubilæum

Fødevarelovgivning 2013

For 10. år i træk inviterer IBC Euroforum til konferencen Fødevarelovgivning. Vi er glade for endnu engang at kunne invitere til denne begivenhed, som giver en faglig opdatering omkring fødevarelovgivning samtidig med, at der bliver skabt gode rammer for værdifuld erfaringsudveksling med kolleger i branchen. Fødevareområdet er et af de mest regulerede i EU, så der er nok at sætte fokus på. Du kan se frem til to spændende dage med oplæg og debat omkring nye regler, aktuelle problemstillinger og praktisk håndtering af lovgivningsmæssige krav. Emnerne på dette års konference er: • Fødevarelovgivning anno 2013 • Fødevareinformation/mærkningsforordning - Generel mærkning • Case: Mærkning • Case: Aromaer • EU tilsætningsstofforordning med Fødevarefarver som fokus • Allergener • Ernæringsanprisninger og Sundhedsanprisninger • Case: Anprisning • Case: ”Natural claims” / ”indeholder ikke-claims” • Case: Fødevarekontaktmaterialer • Dokumentation • Krydsfeltet mellem fødevareregler, forvaltningslov og offentlighedsloven • Erstatning og forsikring når uheldet er ude • Myndighedshåndtering og krisestyring Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til nogle spændende og udbytterige dage. Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

3


Progr am

føde vare lovg ivn ing 2013 dag 1 • 28 . maj 2013

08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Advokat Kristine Lilholt Nilsson, Horten

09.10

Fødevarelovgivning anno 2013 I indlægget bliver der givet et helikopteroverblik over de væsentligste igangværende og kommende initiativer på fødevareområdet. I 2013 vil EU-Kommissionen især have fokus på forslaget om officiel kontrol, hygiejnepakke, og om konkretisering af en række af bestemmelserne i forordningen om forbrugerinformation. Dertil kommer gennemførelsen af den netop vedtagne lovgivningspakke om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer. Brugen af nye teknologier udfordrer fortsat fællesskabets forhold til sine handelspartnere. Indlægget fortæller blandt andet om ”krigen” i Codex Alimentarius, om vækstfremmere, Kommissionens overvejelser om tærskelværdier for ikke-godkendt GMO i fødevarer og om et ”GM-frit” mærke, samt om forslag vedrørende anvendelse af kloningsteknikker til fødevareproduktion. Endeligt nævnes en række initiativer i EU og Norden om sundhed og fødevarer samt om bæredygtighedsmærkning af fødevarer. Chefkonsulent Morten Damkjær, Veterinær, Dyrevelfærds- og Fødevarepolitik, Landbrug & Fødevarer

10.00

Pause med kaffe/te

10.10

Fødevareinformation / mærkningsforordning – generel mærkning • Opdatering på Forordning 1169/2011 • Hvad er nyt? • Fortolkningen i Danmark af den nye mærkningsforordning • Implementering Souschef Pernille Lundquist Madsen, Kemi og Fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring, Fødevarestyrelsen

11.00

4

Pause med kaffe/te


føde vare lovg ivn ing 2013 dag 1 • 28 . maj 2013 11.15

Progr am

Case: Mærkning • Et praktisk eksempel på, hvordan Forordning 1169/2011 kan implementeres • Hvornår skal man gå i gang – og hvordan? • Hvilke udfordringer skal tackles undervejs? Scientific & Regulatory Affairs Manager Vibeke Fentz, Coca-Cola Nordic Services

12.00

Frokost

13.00

Aromaer Forordningen er i kraft, nu med listen over aromastoffer • Hvad omfatter listen? • Hvordan ser overgangsreglerne ud • Er der uklare områder i forordningen? • Kommer der nye aromastoffer – og hvordan? Direktør, cand. pharm. Gunna Würtzen, GB Würtzen Consulting

13.30

CASE: EU tilsætningsstofforordning med Fødevarefarver som fokus • Case story på, hvordan Chr. Hansen arbejder med forordningen Director Lone Iven, Global Regulatory & External Affairs, Chr. Hansen A/S

14.00

Pause med kaffe/te

14.10

Allergener • Hvad skal mærkes? • Utilsigtet indhold; mærkning med ”spor af” • Risikovurdering og tilbagetrækning Advokat Tanja Buch-Weeke, MAQS Law Firm

14.35

Pause med kaffe/te

5


Progr am 14.45

føde vare lovg ivn ing 2013 dag 1 • 28 . maj 2013

Ernæringsanprisninger og sundhedsanprisninger • Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger • Artikel 13-listen • Hvor langt er man for anprisninger vedrørende planter? Cand. brom Dagny Løvoll Warming & cand. techn. al. Anne Scott, Fødevarestyrelsen

15.30

Pause med kaffe/te

15.40

Case: Anprisning DuPont Nutrition & Health – Producent af Lactobacillus acidophilus NCFM til EU, men probiotika til USA, Indien, Kina, Australien.... • Status • Global kommunikation • Dokumentation af effekt • Fremtid Regulatory Affairs Manager Charlotte Nexmann Larsen, DuPont Nutrition & Health

16.20

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.25

Konferencens første dag slutter

6


føde vare lovg ivn ing 2013 dag 2 • 29. maj 2013

Progr am

08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05

CASE: ”Natural claims” / ”indeholder ikke-claims” • Hvornår er et produkt ’naturligt’ • Hvordan bruger Arla Foods ’naturligt’ i markedsføringen? • Hvad mener forbrugerne er ’naturligt’? • Grænsen mellem naturlig og grøn markedsføring • Eksempler på, hvornår noget bliver vildledning • Er der forskel i EU på, hvad der opfattes og kan anprises som ’naturligt’? Regulatory Affairs Consultant Tania Porsgaard Bayer, Arla Foods

09.50

Pause med kaffe/te

10.05

CASE: Fødevarekontaktmaterialer Hvilke udfordringer har industrien mødt fra hhv. leverandører og myndighederne i forbindelse med implementeringen og efterlevelsen af EU forordningen 1935/2004 angående materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer? QA specialist Dorte Halkier, Novozymes

10.50

Pause med kaffe/te

11.05

Dokumentation • Analysecertifikater som dokumentation • Leverandørdokumentation eller egen? • Hvor meget skal der til? • Hvornår analyser – og hvornår er beregninger nok? Lead Auditor Ole Knudsen, Bureau Veritas

11.50

Frokost

12.50

Krydsfeltet mellem fødevareregler, forvaltningslov og offentlighedsloven • Hvad er Fødevarestyrelsens rammer i forhold til sanktionering? • Hvornår kan myndighederne kræve tilbagetrækning, og hvornår bør en mildere sanktion anvendes? • Hvad har virksomheden af rettigheder og muligheder? Og hvad har virksomheden af pligter? Advokat Kristine Lilholt Nilsson, Horten

7


Progr am

føde vare lovg ivn ing 2013 dag 2 • 29. maj 2012

13.50

Pause med kaffe/te

14.05

Erstatning og forsikring når uheldet er ude • Produktansvar og erstatning ved farlige fødevarer • Forsikringsforhold – produktansvar og tilbagekaldelse Juniorpartner Jacob Møller Dirksen, Horten

14.50

Pause med kaffe/te

15.05

Myndighedshåndtering og krisestyring Hvordan håndteres leverandører, kunder og presse i forbindelse med tilbagetrækning? Seniorpartner Jeppe Veddinge, Geelmuyden.Kiese Juniorpartner Martin Dræbye Gantzhorn, Horten

15.50

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.55

Konferencen slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, telefon 41 95 14 24, e-mail mg@ibceuroforum.dk.

8


Andre spændende arr angementer Økonomi for ikke-økonomer Kurser 17. & 18. april & 18. & 19. september 2013 læs mere på www.ibceuroforum.dk/oio

Jurisdiske kurser 2013 Obligatorisk efteruddannelse for advokater Læs mere på www.ibceuroforum.dk/adv

Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE = 12 LEKTIONER Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder Fødevarelovgivning 2013, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer efter endt konference deltagerbeviser med alle fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation.

9


Pr aktiske oplysninger

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen Fødevarelovgivning 2013 afholdes den 28. og 29. maj 2013 på: Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C Telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35,-, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

EARLY BIRD Tilmelding senest 12. april Konference

10.995,-

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 8. maj

Tilmelding efter 8. maj

11.995,-

12.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

10


Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Ti lm e ld i n g ti l i bc e u ro fo r u m ko n f e r e n c e

Fødevarelovgivning 2013 Konference 28 & 29. maj 2013 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD Tilmelding senest 12. april

X Konference

10.995,-

sådan kan du tilmelde dig:

Tilmelding senest 8. maj

Tilmelding efter 8. maj

11.995,-

12.995,-

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/rif

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

13rif

Sæt

Fødevarelovgivning 2013  

For 10. år i træk inviterer IBC Euroforum til konferencen Fødevarelovgivning. Vi er glade for endnu engang at kunne invitere til denne begi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you