Uitkrant september 2021

Page 50

50

krant KRANT

terugblik

TOT SLOT

Terugblik

SCHINKELBAD, CA. 1928

SHARON HANSMA

tekst Erik Schmitz foto Stadsarchief Amsterdam

06 UK TOT SLOT SEPT 2021_RD_SF.indd 50

Anno 2021 ligt het Schinkelbad er heel anders bij. Check de recente foto (en meer toen-en-nubeelden van Amsterdam) op Instagramaccount @thenandnowamsterdam.

D

rie vriendinnen aan de rand van het Schinkelbad, aan het begin van een eindeloze zomerdag. Het is ergens eind jaren twintig, zoals ook valt te zien aan de zwemmutsen en de badpakken, waarvan één met modieus blokjesmotief. De foto verraadt iets van hun karakters. Vol zelfvertrouwen kijkt de jonge vrouw rechts lachend in de

camera, haar vriendin ernaast is wat afstandelijker, de derde blikt verlegen opzij. Half nonchalant leunend tegen het zwembadhek, de armen in elkaar gehaakt, is hun vriendschap voor altijd verankerd in de tijd. Het Schinkelbad opende in 1918 en was een van de baden in open buitenwater, zoals het vermaarde badhuis van Obelt in het IJ en het zwembad in de Amstel. Het bevond zich aan het einde van het huidige IJsbaanpad, destijds nog buiten de stad, nu een complete woonbootwijk in de Schinkel. Het bad was van begin af aan populair. In 1926 waren er bijna 200.000 bezoekers. Volgens de mores van de tijd was gemengd zwemmen ongepast: er was een strikt gescheiden heren- en damesafdeling, elk met een eigen oefenbassin, ondiep bad en zwemgedeelte. Door de aanleg van de Nieuwe Meersluis kwam het Schinkelbad in minder zindelijk stadwater te liggen en in 1946 werd het afgebroken. De foto van de vriendinnen is ingeplakt in een vooroorlogs familiealbum dat in 1995 bij toeval werd gevonden en waarvan de herkomst onbekend is. Bladerend door de vol beplakte pagina’s passeren beelden van een winters Vondelpark, uitstapjes langs de Amstel en naar Zandvoort, de vriendinnen op kantoor en later tijdens wandeltochten in Nederland. Vermoedelijk woonde de familie in Amsterdam-Zuid. De interieurs die terugkomen op de foto’s getuigen van een zekere welstand, en vader is nog eens gefotografeerd op zijn werk: een kantoor op Prinsengracht 148a. Het album eindigt rond 1929 en de laatste pagina’s zijn leeg gebleven. Betekende de economische crisis van de jaren dertig ook het einde van het opgewekte meisjesleven? Vooralsnog kunnen we daar alleen naar gissen. Niet alles van vroeger laat zich gemakkelijk achterhalen. En soms is het verleden ook een gewoon een snapshot van een onbezorgde zomerdag.

13-08-2021 13:47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.