Page 1

Nummer 6 / Jaargang 4 / Voorjaar 2011 H y d r o V i s i e v e r s c h i jn t 2 k e e r p e r j a a r

Legionellapreventie is nu onderdeel van onze dagelijkse routine En verder:

Beheer van drinkwaterinstallaties HydroScope viert 10-jarig bestaan Snelle detectiemethode legionella


Inhoud

v o o r w o o r d HydroVisie: editie 6

Voorwoord Dankzij uw vertrouwen en steun heeft HydroScope met het 2e lustrum een mijlpaal bereikt. Waar we 10 jaar geleden begonnen zijn als

Innosieve

een soort productiebedrijf op het gebied van monstername, hebben we ons de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een vooraanstaand

GGZ

onafhankelijk adviesbureau op het gebied van waterkwaliteit en veiligheid. Dankzij het feit dat u met ons meegegroeid bent, hebben we, nu 10 jaar later, een feestje te vieren.

HydroScope 10 jaar

Voor onze klanten, die net als ons gezondheid erg belangrijk vinden, hebben we gemeend het 10-jarig bestaan in het teken van ’fietsen’ te laten staan.

Beheer van drinkwaterinstallaties

Gedurende het jaar zullen we evenementen organiseren met dit thema. In deze editie van HydroVisie vindt u hier meer informatie over.

Aankondiging recreatieve fietsmiddag

Maar houd ook onze internetsite goed in de gaten als u zich ergens voor aan wilt melden. Uiteraard vindt u in deze editie de ook voor u zo

Wist u dat?

bekende items, zoals productinformatie, een verhaal van een klant, nieuwsberichten etc.

Nieuwsfeiten en colofon

Ik wens u veel leesplezier en hoop u tijdens één van onze sportieve evenementen persoonlijk te mogen ontmoeten.

Lars Kuipéri, Directeur HydroScope

2 - HydroVisie

23 4 6 8 1011 12


d Legionella door de microscoop gefotografeerd

Legionella binnen een half uur en op locatie aan te tonen HydroScope en Innosieve hebben een revolutionaire analysetechniek in ontwikkeling waarmee binnen een half uur een watermonster op legionella geanalyseerd kan worden. De techniek

Stand van zaken

De techniek is simpel en bestaat uit drie stappen: filteren,

De analysetechniek is op laboratoriumniveau getest. Momenteel

zichtbaar maken en tellen. Met een speciale zeef wordt het

wordt er getest met praktijkmonsters. Halverwege 2012

water gefilterd. Op het filter blijven de legionellabacteriën achter.

verwachten we de techniek aan klanten aan te kunnen bieden.

Op het filter worden stoffen toegevoegd die een verbinding aangaan met de legionellacellen. De legionella’s kleuren vervolgens op. Een geautomatiseerde microscoop fotografeert het filter met de bacteriën en laat vervolgens op de foto’s een telling los. Het gehele proces neemt zo’n 25 minuten in beslag en is op locatie bij de klant uit te voeren. Bereik en betrouwbaarheid De analysemethode is in te zetten om legionella generiek,

Over Innosieve Innosieve Diagnostics BV ontwikkelt en verkoopt diagnostische testkits en bijbehorende apparatuur. Onze missie is om vooral eenvoudig en op locatie uit te voeren testen te ontwikkelen ten behoeve van snelle en betrouwbare microbiële diagnostiek, zonder noodzaak van bacteriële groei of laboratorium-omgeving. De testen van Innosieve Diagnostics BV zijn toepasbaar in elke sector waar bacteriële diagnostiek een rol speelt in kwaliteits- en procesbeheersing, monitoring of detectie.

legionella non-pneumophila, legionella pneumophila en de diverse serotyperingen aan te tonen. Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen levende en dode bacteriën. Op de foto’s zijn zowel losse als klompjes bacteriën waar te nemen en te kwantificeren.

HydroVisie - 3


GGZ Oost Brabant, Willem Smits, Teamleider Techniek en Onderhoud “Legionellapreventie is nu onderdeel van onze dagelijkse routine� GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. De twee grootste locaties van GGZ Oost Brabant zijn Huize Padua (Boekel) en Coudewater (Rosmalen). Binnen de afdeling techniek en onderhoud van GGZ Oost Brabant is een team van acht mensen fulltime bezig met veiligheid in de ruimste zin van het woord. Brandpreventie, veilige elektra en veilig water (waaronder legionellapreventie) zijn de speerpunten binnen dit team.

4 - HydroVisie


Betrouwbare partner met kennis van zaken

daarnaast maandelijks per locatie de temperatuur opnemen

Nadat de wet- en regelgeving omtrent legionellapreventie in 2004

van o.a. warmwaterbereiders, deelringen en de hoofdcirculatie.

is aangescherpt, heeft de afdeling van Willem Smits (teamleider

Ze halen dan ook meteen de spoellijsten van de facilitaire dienst

techniek en onderhoud) contact opgenomen met HydroScope.

op. Het is een waterdicht plan en het loopt inmiddels op rolletjes”.

Aangezien het om een complex project met in totaal zo’n

Dat het samenspel van de afdelingen succesvol is, blijkt uit het

180 panden ging, was het belangrijk om met een betrouwbare

feit dat er, ondanks de complexiteit van de locaties, geen

partner met veel kennis in zee te gaan. Een partner die niet alleen

noemenswaardige overschrijdingen meer zijn geweest.

het advies, maar ook het beheer kon verzorgen. Vastlegging in Watertotaalbeheer Risicoanalyse/beheersplan

Om het beheer eenvoudig en snel vast te leggen heeft GGZ Oost

“HydroScope is gestart met een risicoanalyse en beheersplan van

Brabant gekozen voor het digitale programma ‘Watertotaalbeheer’.

alle complexen. Daarin werd o.a. beschreven welke aanpassingen

Binnen dit beheersprogramma zijn alarmen ingesteld zodat

nodig waren om de installatie zo veilig mogelijk volgens de wet- en

de diensten een melding krijgen ter herinnering van beheer

regelgeving aan te passen. Ze hebben een advies en beheersplan

wat uitgevoerd dient te worden. Daarnaast geeft het een handig

geschreven waarna we in 2005 op de belangrijkste locaties zijn

overzicht en geeft het een besparing op de administratieve kosten.

gestart met de uitvoering van de eenmalige aanpassingen. Coudewater is nagenoeg klaar, net als de grote complexen in de

Langdurige relatie

regio. Dit jaar zijn we nog met de laatste aanpassingen bij Huize

Complexe organisaties als GGZ Oost Brabant gaan een langdurige

Padua bezig en gaan de buitenhuizen in de regio nog aangepakt

relatie aan met een partner als HydroScope. Tweemaal per jaar

worden”, aldus Willem Smits.

controleert HydroScope de watermonsters en eenmaal per jaar is dit gekoppeld aan een periodieke controle waarbij het beheer,

Technische aanpassingen en werkinstructie

de verbeterpunten en de risicoanalyse worden doorgenomen

Rob Hol, adviseur bij HydroScope vult aan: “Als je het zo hoort,

en indien nodig geactualiseerd.

lijkt het eenvoudig maar er zijn behoorlijk wat aanpassingen nodig geweest om de locaties technisch zo veilig mogelijk te

Willem licht verder toe: “Door de vele veranderingen binnen onze

krijgen. Zodra de aanpassingen technisch in orde waren, hebben

organisatie (bijvoorbeeld wijzigingen van de bestemming van

we een presentatie en werkinstructie gegeven aan de technische

panden of kamers) is het noodzakelijk om deze regelmatig te

dienst en de facilitaire dienst. Het is namelijk essentieel dat zij de

ijken. Het is de taak van onze mensen om constant alert te zijn

noodzaak van legionellapreventie ook begrijpen en de instructies

op legionellapreventie wanneer er verbouwingen plaatsvinden

goed uitvoeren. In overleg is gekeken hoe het wekelijks bijhouden

of veranderingen zijn. Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren

van de spoellijsten en het vastleggen van de temperaturen zo

een stevige band met HydroScope opgebouwd en weet ik dat ik

effectief mogelijk binnen de dagelijkse routine kon worden ingepast.

altijd op een goed advies kan rekenen. Het gebeurt regelmatig dat ik een bestek even doorstuur naar Rob zodat hij mij advies

We hebben geadviseerd om spoellijsten bij ieder tappunt te

kan geven en meedenkt hoe we het ontwerp zo effectief mogelijk

plaatsen. Verder houdt de leidinggevende van iedere locatie bij

kunnen maken. Beter vooraf goed geregeld dan dat je achteraf

welke tappunten gebruikt worden. De facilitaire dienst spoelt de

moet gaan aanpassen”.

tappunten en vraagt bij het ophalen van de handthermometer per locatie welke tappunten die week niet zijn gebruikt. Ook die tappunten worden door de facilitaire dienst gespoeld en op de bijbehorende spoellijsten ingevuld. De technische dienst gaat

HydroVisie - 5 3


HydroScope sponsort nieuw spectaculair mountainbike-evenement ‘Gulbergen24’

“In 24 uur net zoveel klimmen als drie keer de Alpe d’Huez.” In het weekend van 1 en 2 oktober 2011 organiseert De Stichting Mountainbike Promotie Nuenen voor het eerst een spectaculaire 24-uurs mountainbikemarathon op het Landgoed Gulbergen. De fietsroute loopt over het hoogste punt van Brabant, waardoor de deelnemers in 24 uur net zoveel klimmen als drie keer de Alpe d’Huez. Dat maakt dit evenement, met de naam Gulbergen24, uniek in Nederland. HydroScope ondersteunt het evenement als hoofdsponsor en natuurlijk willen we er daarom iets meer over weten. We spraken met Frans van Dommelen, de secretaris van de organiserende stichting. “Ergens halverwege 2010 sprak ik Eric van de Sande bij de lokale

(voorzitter), Frans van Dommelen (secretaris), Maarten Klomp

fietsenspeciaalzaak Cycletrend Nuenen. Hij vertelde me over een

(penningmeester) en de leden Ralf van Heugten en Eric van de

24-uurs mountainbikemarathon in Assen. Volgens hem zou het

Sande. Binnen het bestuur is veel kennis, ervaring en affiniteit met

geweldig zijn als we een dergelijk evenement naar Nuenen zouden

fietsen, besturen en organiseren aanwezig. Ralf was bijvoorbeeld

kunnen halen en de ‘Razob-bult’(Landgoed Gulbergen) in de route

manager van een professioneel mountainbiketeam met Olympisch

zouden kunnen opnemen. Zijn werkgever, Ralf van Heugten,

kampioen Bart Brentjens. En Eric loopt al jaren mee in de

eigenaar van Cycletrend, zag het ook wel zitten. Met de woorden

mountainbikesport. Eerst als succesvolle wedstrijdrijder en

van Eric nog in mijn hoofd sprak ik daarna met Benni Schrurs,

daarna als mecanicien van diverse professionele en nationale

adviseur bij HydroScope en actief mountainbiker. Ik wist natuurlijk

mountainbike- en wielerploegen.

dat hij daar ook niet afwijzend tegenover zou staan”, aldus Frans. Le Mans start Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Frans: “De route van 8 kilometer gaat over het hoogste punt van

“Een maand later spraken Eric, Ralf, Benni en ik verder over het

Brabant op 60 meter NAP oftewel “het Dak van Brabant”. In 24 uur

evenement en wat er voor nodig zou zijn om het te organiseren.

worden er circa 3600 hoogtemeters gemaakt, wat gelijk staat aan

Omdat we vanuit Toerclub Nuenen, waar Benni en ik lid van zijn,

driemaal de Alpe D’Huez. Naast de 24-uurs marathon is er ook

het onderhoud doen van de vaste mountainbikeroute in Nuenen,

een 6-uurs variant. Men kan inschrijven met teams van drie tot

hebben we regelmatig contact met het SRE, dat staat voor

vijf personen voor de 6-uurs variant en van zes tot twaalf

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Na overleg bleek ook

personen voor de 24-uurs variant. Daarnaast hebben we nog

het SRE enthousiast en men zag deze activiteit als een verrijking

ruimte voor individuele bikers. In totaal verwachten we 105 teams

voor de regio. Sterker nog, Laura van de Kreeke, beleidsmedewer-

en 55 individuele rijders die op 1 oktober klokslag 13.00 uur klaar

ker Toerisme en Recreatie van het SRE, krijgt nu de ruimte om

staan om via een `Le Mans start` op hun bike te springen en te

ons te ondersteunen. Laura zorgt met name voor de contacten

beginnen aan hun marathon.”

met Attero, eigenaar van Landgoed Gulbergen, de omliggende gemeenten en met brandweer, politie en ambulancediensten.”

Om 19.00 uur valt de finishvlag voor de 6-uurs rijders en rond die tijd beginnen de 24-uurs rijders met het in gereedheid brengen van

In november 2010 werd Stichting Mountainbike Promotie Nuenen

de nachtvoorzieningen. De route is beperkt verlicht en dus moeten

vervolgens een feit. Het bestuur bestaat uit Benni Schrurs

de rijders zorgen voor verlichting op de mountainbike, maar vaak

6 - HydroVisie


ook op de helm. Dit is niet vrijblijvend. Deugdelijke verlichting is

Veiligheid

in het reglement opgenomen evenals het dragen van een helm.

Naast het Plan van Aanpak is voor het evenement een gedegen veiligheidsplan opgesteld, want veiligheid staat hoog in het

Promodorp en verder vertier

vaandel. Er wordt een aparte veiligheidscoördinator aangesteld,

“Tijdens de Gulbergen24 marathon komt er dichtbij Start en Finish

die onafhankelijk van de organisatie gemachtigd is om de

nog een Promodorp. Tal van bedrijven rondom de fietsenbranche

marathon stil te leggen of te stoppen. Op basis van de plannen

zullen zich hier presenteren. Zij zullen hier onder meer de laatste

hebben Landgoed Gulbergen en eigenaar Attero groen licht

snufjes van de mountainbikesport in de breedste zin van het

gegeven. Inmiddels hebben ook de gemeenten Geldrop-Mierlo

woord laten zien. Natuurlijk worden de kinderen niet vergeten.

en Nuenen enthousiast gereageerd op de plannen. Frans: “We zijn

Wij houden de activiteiten nog even geheim, maar het wordt

enorm geholpen door de 24-uurs marathon in Assen, die inmiddels

ook voor de toeschouwers een dolle boel”, vertelt Frans. Kortom,

al vijf keer met veel succes georganiseerd is. We hebben ze

ook voor familie en vrienden is er rondom het evenement

bezocht en de organisatie was graag bereid om antwoorden te

voldoende vertier. Binnenkort wordt hierover via de website

geven op de vele vragen die we hadden.”

www.Gulbergen24.nl meer informatie verschaft. Voor de Gulbergen24 staat nu al veel in de steigers, zoals de Het evenement vindt plaats in een prachtige omgeving met veel

fietsroute, het programma, het promodorp, de website, de horeca

ruimte voor natuur en recreatie. Frans: “De voormalige ‘Razob-

en de werving van vrijwilligers. “Natuurlijk is het belangrijk om

bult’ vormt het decor van de openbare golfbaan Golf de Gulbergen

voldoende sponsors te vinden. We hebben als stichting geen

en het park Dierenrijk ligt in het zuidelijke deel van Landgoed

winstoogmerk, maar de noodzakelijke diensten voor het evene-

Gulbergen. In het park worden verschillende leefgebieden

ment moeten wel gefinancierd kunnen worden. Het is daarom

onderscheiden: cultuurlandschap, oerbos, Alpen, hoge noorden,

geweldig dat we in HydroScope, naast Cycletrend Nuenen, een

strand en zee, moerasgebieden en het mediterrane zuiden.

tweede hoofdsponsor hebben gevonden. Wellicht dat Hydro-

Nabij de entree van Dierenrijk ligt het dorpsplein met een binnen-

Scope ook met een bedrijfsteam gaat deelnemen. De sponsoring

en buitenspeeltuin en een kinderboerderij. Ten slotte ligt `Bospark

door HydroScope geeft ons een stevig fundament om een

´t Wolfsven` dicht bij het evenement. Dit park van `Roompot

evenement neer te zetten op een voor Nederland unieke locatie.

vakanties` is omgeven door een van de grootste natuurreservaten

Een evenement waar Brabant trots op gaat zijn!”

van ons land: de Strabrechtse Heide.”

HydroVisie - 7


Beheer van drinkwaterinstallaties

8 - HydroVisie

Kevin Oppenbrouwer, technisch logistiek medewerker


Het is een hele kunst om een drinkwaterinstallatie aan alle ontwerpeisen te laten voldoen. Als een installatie eenmaal gerealiseerd is, komt er nog heel wat bij kijken om deze installatie goed te beheren.

meetprogramma uitgevoerd te worden. Ook de waterbehandeling moet jaarlijks op een goede werking gecontroleerd worden. Beheer warmwaterbereiding Warmtapwatertoestellen, zoals boilers, zonneboilers, direct gestookte doorstroomtoestellen en warmtepompen dienen

De veiligheid van uw werknemers of gasten moet gewaarborgd

jaarlijks gecontroleerd te worden. Hierbij wordt onder andere

blijven. Zo wordt het risico op verontreiniging, legionellaontwikkeling

gelet op de keerkleppen, afsluiters, circulatiepomp thermometers

en andere bacteriologische groei tot een minimum beperkt.

en de opofferingsanode. Vanuit het oogpunt van legionellapreven-

Tevens moet de waterkwaliteit gewaarborgd blijven. Hiervoor

tie kan bijvoorbeeld wekelijkse controle van de temperaturen

moet de installatie continu beheerd worden, onder andere

vereist worden.

door het nemen van watermonsters, het uitvoeren van temperatuurmetingen en het controleren van waterbehandelings-

Beheer warmwaterleidingnet

apparatuur op goed functioneren.

Bij het warmwaterleidingnet moet jaarlijks de isolatie gecontroleerd worden. Om legionellagroei vroegtijdig te signaleren dienen

Al deze taken zijn wettelijk verankerd in Waterwerkblad 1.4G

de aanvoer en retourtemperaturen bij warmwatercirculatie

’beheer van leidingwaterinstallaties’. VROM Inspectie ziet

maandelijks gecontroleerd te worden.

steekproefsgewijs toe op een adequate naleving van het beheer. Waterwerkblad 1.4G is uitgewerkt in handige praktijkrichtlijnen

Beheer toestellen

(ISSO 55.5). Buiten deze taken, kunnen er ook vanuit de

Bij toestellen moet de beveiliging jaarlijks op een goede werking

legionellarisicoanalyse beheerstaken voorgeschreven worden.

gecontroleerd worden. Verder moet er gecontroleerd worden op

Hieronder staat in grote lijnen beschreven wat het beheer inhoudt.

lekkage en voldoende doorstroming.

Beheer van grondstof Indien het water door het waterleidingbedrijf geleverd wordt, moet de watermeter(ruimte) jaarlijks gecontroleerd worden. Denk hierbij aan de controle op de vorstbeveiliging, verzegeling en bereikbaarheid van de afsluiter. Bij een eigen waterwinning moeten er meerdere zaken gecontroleerd worden, zoals de schakelpompen, het drukvat, manometers en keerkleppen.

HydroScope krijgt steeds vaker de vraag van klanten om het beheer (deels) over te nemen. Hiervoor hebben we mensen opgeleid en beschikken we over de benodigde gereedschappen en meetapparatuur. De uitgevoerde werkzaamheden worden conform de eisen in het logboek vastgelegd. Zo kunt u tijdens een inspectie van VROM aantonen dat u adequaat het beheer uitvoert.

Beheer drinkwaterinstallatie De drinkwaterinstallatie is opgebouwd uit het koudwaterleidingnet, appendages en eventuele reservoirs, drukverhogers, en waterbehandeling. Het beheer loopt uiteen van het wekelijks spoelen van kranen teneinde voldoende doorstroming te waarborgen tot het jaarlijks reinigen van filters. Een drukverhogingsinstallatie moet bijvoorbeeld jaarlijks gecontroleerd worden op een goede werking en een reservoir moet jaarlijks gereinigd worden. Bij waterbehandeling, zoals ontharding of omgekeerde osmose dient een

HydroVisie - 9


Verloting fiets In het kader van het thema fietsen dat we gekoppeld hebben aan ons 10-jarig bestaan, verloten we onder onze klanten een fiets naar keuze. Al onze klanten hebben een klantnummer. Onze directeur zal

Recreatieve fietstocht Vrijdag 27 mei a.s. ’s middags gaan we samen met relaties een fietstocht maken in de omgeving van ons kantoor in Breda. Als relatie willen we u daarvoor uitnodigen. Wilt u meedoen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via onze site. Uiteraard zijn gezinsleden bij deze fietstocht ook van harte welkom.

tijdens een recreatieve fietstocht uit al deze klantnummers één gelukkige winnaar kiezen. In de volgende editie van HydroVisie

Hoe weet u nu of u de gelukkige winnaar bent van een fiets?

kunt u lezen wie de gelukkige winnaar is.

Op uw brief, die bijgevoegd is bij deze HydroVisie, vindt u uw klantnummer. Dit klantnummer is tevens uw lotnummer. Eén

Als winnaar kunt u zelf een keuze maken uit een aantal modellen en soorten fietsen, waaronder de modellen die we u hier laten zien.

10 - HydroVisie

van deze nummers wordt uiteindelijk het winnende nummer.


Wist u dat … HydroScope ook een zusteronderneming heeft, genaamd HydroBusiness? HydroBusiness verzorgt zuiveringen op maat voor de aanlevering van water, het zuiveren van industrieel afvalwater en het hergebruik van water. HydroBusiness is ingericht op het leveren van 11 miljoen m³ water per jaar en heeft een groot aantal toonaangevende projecten gerealiseerd. HydroBusiness levert industriewater en zuivert afvalwater. Hiervoor ontwerpt, bouwt, exploiteert en financiert de organisatie zuiveringsinstallaties. HydroBusiness beschikt over een bewezen projectportfolio in de chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie en verwerkende industrie. HydroBusiness rekent gerenommeerde partijen als DAF, DMV International en Shell tot het klantenpakket. Daarnaast beschikt HydroBusiness over een uitgebreid netwerk van leveranciers, adviseurs en subsidieverleners. HydroBusiness heeft jarenlange ervaring in het ontwerpen van hoogwaardige zuiveringssystemen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het ontwerp gaat gepaard met een uitgebreide risicoanalyse. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bewezen technieken en waar nodig wordt het ontwerp redundant uitgevoerd of uitgerust met een back-upvoorziening. Systemen worden continu op afstand bewaakt. Indien nodig staat er een 24-uurs storingsdienst voor de klant paraat. Meer informatie kunt u vinden op www.hydrobusiness.nl

HydroVisie - 11


Nieuwsfeiten • HydroVisie op www.hydrovisie.nl Hier kunt u alle edities doorbladeren, downloaden als pdf en/of de voor u interessante artikelen nog eens nalezen. • Toezicht op natte koeltorens verder aangescherpt Gemeenten houden toezicht op legionellapreventie bij natte koeltorens. • Legionella, uw zorg?! VROM Inspectie heeft een nieuwe brochure uitgegeven • Proces-verbaal voor Woningcorporaties Drie woningcorporaties hebben een proces-verbaal gekregen van de VROM-inspectie omdat zij de legionellaregels overtreden. Bezoek onze website voor de volledige artikelen: www.hydroscope.nl.

Colofon

HydroScope

HydroVisie verschijnt 2x per jaar

HydroScope is Nederlands grootste adviesbureau op het gebied van waterkwaliteit en -veiligheid binnen gebouwen. Ons adviespakket is uitgegroeid van legionellapreventie tot breed advies over drink-, proces- en bluswater. We geven persoonlijk, onafhankelijk en resultaatgericht advies dat zich vertaalt in hoge klanttevredenheid en loyaliteit.

Wilt u reageren? U kunt uw reactie sturen naar: HydroScope, Postbus 3238, 4800 DE Breda Of mail naar info@hydroscope.nl Redactie: Kevin Kanters, Sylvia Kradolfer, Bianca van Meerten, Henk Peelen Nummer: nummer 6, voorjaar 2011 Oplage: 2500 stuks Fotografie: Wim Roefs Fotografie Ontwerp: Scheepens reclame adviseurs Drukwerk: Printadvise

HYDROSCOPE BV Minervum 7181, 4817 ZN Breda Postbus 3238, 4800 DE Breda Telefoon: +31 (0)76 572 77 87 Fax : +31 (0)76 572 77 77 Internet : www.hydroscope.nl e-mail : info@hydroscope.nl Volg ons op

8 - HydroVisie

en

HydroVisie Nummer 6 / Jaargang 4 / Voorjaar 2011  

Innosieve, GGZ, HydroScope 10 jaar, Beheer drinkwaterinstallaties, Aankondiging recreatieve fietsmiddag

Advertisement