PARK APART ZWEVEGEM - KANTOREN

Page 1

PA R K A PA R T

DE NIEUWE THUIS VOOR UW KANTOOR ZWEVEGEM


P R OJ E C T

Reconversie & duurzaam ontwikkelen Op deze site van 1,5 hectare floreerde Sobelcard jarenlang. Toen het bedrijf een groot deel van zijn productie verhuisde, werd het tijd om nieuw leven door de site te blazen. Hexagon, specialist in het herontwikkelen van verlaten bedrijfsterreinen neemt deze uitdaging aan. Voor de reconversie van deze site werd een brownfieldconvenant in het leven geroepen. Zo ondersteunt ook de Vlaamse Regering het project.


Alle ondernemers uit de Businessparken van

Ook wordt er voldoende aandacht besteed

Hexagon worden opgenomen in de Hexaclub,

aan het duurzame aspect in de parken.

een online en offline community die een

Dit uit zich in een bewuste keuze van:

dynamiek

• verstandig ruimtegebruik

creëert

waarin

ondernemers

spontaan kunnen netwerken. Zo wordt de

• duurzame bouwmethoden

onderlinge

• mogelijkheid tot zonnepanelen

kruisbestuiving

gestimuleerd,

leren ze elkaar kennen en kunnen ze gebruik

• aandacht voor biodiversiteit

maken van elkaars diensten. Op die manier

• maximale buffering van regenwater voor

kunnen ze samen verder groeien.

hergebruik en infiltratie

Creatieve hub met aandacht voor design In Park Apart brengen we vooruitstrevende

Creatieve geesten ontmoeten en versterken

bedrijven samen met een gezonde interesse

elkaar in Park Apart. Respectvol ruimte

in architectuur. Bedrijven die belang hechten

bieden voor innovatie stimuleert de groei

aan hedendaags design.

van ieder bedrijf.

Deze dynamiek creëert een ‘aparte’ site

Trendsetters vinden hier hun uitdaging.

waar elke individu elkaar versterkt. Inspiratie

Innovatievelingen voelen zich

en stimulatie zijn de sleutel tot succes.

onmiddellijk thuis.


K A N TO R E N

Instapklare kantoren Alle kantoren worden afgewerkt en zijn bij Bij

oplevering

onmiddellijk

projectaanvang

instapklaar.

kunnen

ruimtes

nog samengevoegd worden om zo een volledige kantoorlaag in te nemen.

• afgewerkte ruimtes vanaf 142 m2 • diverse (afwerk)mogelijkheden • kantoren samenvoegbaar • voldoende parkeerplaatsen • groene energie door Hexapower

K ANTO R E N

M2

Kantoor Kantoor Kantoor Kantoor Kantoor Kantoor

142 150 142 150 142 150

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2


Samen slim ondernemen Samenvoegbaar 1 tot 6 kantoren Gedreven parkmanagement Instapklaar

UNIEKE LIGGING

Bloeiende buurt, vlot bereikbaar Langs

de

Bekaertstraat

in

Zwevegem, wordt binnenkort een nieuw bedrijvenpark ontwikkeld. Park Apart brengt enthousiaste ondernemers samen midden in de bedrijvigheid van Zwevegem. Vlakbij de E17, is deze site vlot bereikbaar

voor

alle

verkeer.

Bekaertstraat 8, 8550 Zwevegem


H E X AG O N

Doordachte visie op inno­vatieve projectontwikkeling Hexagon

creëert

ruimte

om

te

ondernemen. Meer dan ooit vraagt de

ontwikkeling

van

projecten

een

doordachte en duurzame aanpak. Dit betekent niet lukraak bouwen waar het kan of mag, maar wel slim omgaan met bestaande sites en de vrijgekomen ruimte zo optimaal mogelijk invullen. Hexagon

is

als

projectontwikkelaar

actief in West- en Oost-Vlaanderen en

focust

zich

hoofdzakelijk

op

bedrijfsvastgoed, maar kijkt ook uit naar reconversie van residentieel vastgoed.

UW ONDERNEMING IN ZWEVEGEM? A L L E I N FO O P W W W. PA R K A PA R T. B E

Ondernemerscentrum Spanjestraat 141 — 8800 Roeselare +32 (0)51 79 77 18 — info@hxgn.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.