Page 1

4e jaargang nr. 30 | 26 april – 2 mei 2012 | 56 pagina’s

Uitgave: Harmony Reclame Wordt maandelijks huis aan huis verspreid in de gehele Hoeksche Waard

Pag. 9

Strien….. Graag Gezien!!!!!!

Pag. 21

Pag. 28-29

MaatGarant Tuinmeubelen en Gevelbekleding

Pag. 34

Kwakernaat Slaapboulevard

Pag. 38-39

Fotoshop Oud-Beijerland g biedt ook bed & aan Tweede Kruiswe Plattelandscamping

Makor Makelaars

mogelijkheden breakfast en vergader

kenboogerd

peren op De Krie

kam Luxe en stijlvol

over het een geweldig uitzicht ter breed en heeft nog twee ze en ap. Er komen ook Pasen verhuisden wijdse polderlandsch camper bij. In de week vóór druk een plaats voor een hielden ze een trekkershutten en is moin het paasweekend belangtussen de druivenranken met zeker 500 Zelfs kamperen de beplanting. bezocht open huis, daarna ontdie staan tussen in het weekend gelijk, want ook met stellenden. En Kortom, het er een klein speeltuintje, eerste gasten. Voor kinderen is jeu-devingen ze hun en Joost de ouderen is een dagen voor Willeke hoort trampoline, en voor waren drukke dagen, “Want jeu-de-boulen wel fijne drukke boulebaan aangelegd. van der Pligt. Maar mping Willeke en Joost. er hun plattelandsca bij kamperen,” vinden zijn camping want ze zetten Kruishun nu waar ze erd, aan de Tweede Omdat de grond De Kriekenboog kaart. De bood aan een kersenboomnd, mee op de gestart vroeger plaats ook nog acht weg in Oud-Beijerla belangstelze aan de voorkant hebben zijn lovend. De gaard, ‘droom’ reacties d. Ze eerste En ze hebben hun land, is overweldigen d, kersenbomen geplant. en ling, uit het hele gegeven: De Kriekenbooger dan 150 overnachting een passende naam ard. hebben al meer en vrijwel kersenboomga juni, en voor ds mei voor Hoekschewaar geboekt, ook al nieuwe de telefoon voor dagelijks rinkelt want En da’s geen wonder, Bed & breakfast je het in redt reserveringen. en camping luxe een kleine erd kan men Maar met alleen en hun op De Kriekenboog en Willeke en Joost, deze tijd niet, beseft stijlvol kamperen.

In deze krant o.a.:

Ambassadeur van het Nationale Willeke is ook ambassadeur andere ondernemet twintig landschap, samen elkaar de Ze proberen met mers op het eiland. op de kaart als recreatiegebied Hoeksche Waard niet alleen om samen te zetten. “We proberen maar ook om elkaar initiatieven te ontwikkelen, te steunen. Mensen te helpen en in zoveel mogelijk komen of een kamer die hier op de camping bijvoorhuren, wijs ik er de bed and breakfast eiland ook boerengolf het op hier ze beeld op dat d kano’s kunin Zuid-Beijerlan kunnen spelen en door de kreken een tochtje mee nen huren om er ze. te maken,” vertelt zijn misschien meer Willeke verder: “Anderen Tiengemeten voor een dagje geïnteresseerd in de musea, een lekkere bezoek aan een van maken van ruige natuur of het trektocht door de van de En wil een hele groep al in; er een huifkartocht. maken, dan ze zes jaar geleden tocht per huifkar Als er smaakteste Het terrein richtten camping hier een n worden geen er werd randbeplanting te regelen.” houden, scoren werd gras ingezaaid een beschutprobeer ik dat ook ze bijna altijd het plaatsen van het best. wingepoot. Maar zelfs niet. de vele Doordat ze afkomeen die er liepen, mocht gasten ook over stig zijn van op de camping, in ting voor de schapen tiseerd proces grasmaaier Willeke vertelt haar d zijnde beste aardaptueel met overnachtingen 5 B&B kamers. produceren ze bijvoorbeeld de die er in Oud-Beijerlan het begin pelen in de Hoeksche Een schuur, om de ene een van de helemaal dag naturel chips kelmogelijkheden en Louisa (11), van verwijst ze de chips een verrassend trekkershut of in in te plaatsen, al Waard met zeezout, zelfs over daguit eten willen, dochters Laura (14) ebouw, en met schil de en ander materiaal bouween lekkere smaak." volgende dag en als campinggasten in het voorzieningeng overlegt met Zorgwaard “Hoeksche chips Zuidzijde of in zuivere zoneen verplaatsbare chips met peper, En: af aan. Dus werden zit, ook Willeke Linden aan denebloemol en/of dementerende bevatten vooral niet. Daartoe diende dan leiding weer chips met hun eigen woning mahen naar De Drie worden gebakonverzadigde vetzuren, maar d. “Op dieie opvang voor mindervalide die de dagelijkse aan de voorzijde knoflook of paprika. die ook een liggen waarin Ze Oud-Beijerlan ken, vier procent verzadigde in , keet. Willeke (44), krijgen vergaderzaal, heeft Allemaal gebakken ze een verrassend vele restaurants kamers gerealiseerd. . en geen transvetten. en profiteren ouderen in de grote vetzuren en bed and breakfast in honderd procent vijf bed & breakfast er ‘s aan twee kanten lekkere smaak. over de camping Zonnebloemolie heeft en een invalidentoilet nog bij de zodat bezoekers zonnebloemolie. nier snijdt het mes Waar we het Omega 6. Hoeksche wij hier midden is rijk aan keukenvoorziening Joost (42) overdag of dagdeel Eén dag per week allemaal aan de oostkant, van het feit dat over hebben?d, terwijl echtgenoot chips behoren ouderen een dag opkomen. Ze zijn ‘s avonds is ingeruimd ook anderen mee Hoeksche chips! de gezondste daardoor tot zouden 15 tot 18 blijft werken en Er de zon kunnen zien Oud-Beijerlan voor een grote met vlakbij Rotterdam morgens chips." wel loggia Gebakken op gemeente schooneen echt maak. in de polder, maar de Hoeksche sanitair en een privé kunnen doorbrengen. bijspringt: “We zijn de recepvoorzien van privé boven, Hoeve aan de en in de weekenden in het gebouw, naast der jaren Vier kamers liggen zitten.” Boendersweg Op het land van En natuurlijk zijn hebben in de loop uitzicht over de polder. in voor de camping 's-Gravendeel. de drie boeren kampeergezin en grond is tevens gevoorzieningen bezocht. Schiphol gs Kriebegane worden de aardde De sanitaire op appelen vanaf de met tie, boerencampin de B&B kamer en bed & breakfast juli tot en met gezin. heel wat kleine en En we zijn sfeervol en verwarmd De chips zijn oktober wekelijks Plattelandscamping validen en voor een gerooid en daarna ondergebracht. Ze we het over hebben. Kruisweg 1A in inmiddels in meer het voor- en schikt voor minder de Tweede Op maar over twee tot chips verwerkt. We weten dus waar waardoor het in dan liefst duizend de Hoeksche duizend winkels op verkoopkenboogerd zit aan d beschikt verder oktober gaan te bereiken Vanaf vloerverwarming, ons over dat er in in Nederland De Kriekenbooger campinggasten ze is telefonisch ruimte punten De de en is. een d bewaring verwonderden er te gewanwarm grond in koop. en het hele naar In de Spar-superm in, waar ze op Oud-Beijerlan de begane land zijn de een constante als naseizoen heerlijk veel wordt gefietst en mailen kan arkten bijvoorbeeld vergaderzalen: op over temperatuur ambachtelijk 06-57343089 De akkerbouwe Zowel bij het damesWaard, waar toch waar ze bij de worden gehouden. e Hoeksche chips 0186-615732 of , personen met uitzicht rs Henk Scheele, De smaak van kampeerfaciliteiten kunnen gratis douchen. streekproducten voor maximaal 45 de aardappel, René de Zeeuw al vormen de directie een ruimte deld, amper toeristische liggen is een ruime familiedouche als 'Spar uit en dus ook info@kriekenboogerd.nl te krijgen. Wekelijks worden en Gerrit Rozendaal eerste verdieping chips, verandert we best opvullen.” van de Hoekse het herensanitair met de polder. Op de er midden in (v.l.n.r.) permarkten de streek' en in de Plus-sudient als naarmate de aardappel van de Hoeve, die de waren. Dat gat wilden is er een afwasruimte de polder, aan Hoeksche chips personen, die ook wordt. “Hoe ouder aanwezig. Verder , die ze onder ouder met washet doodlopend produceert. voor maximaal 12 stukje Boenderswe de naam Gijs Deze ruimtes de en een wasruimte e verkopen. Zelfs www.kriekenboogerd.nl de B&B-gasten. najaar 2004 in g dat eindigt bij en voller de smaak. aardappel, hoe meer suiker warm en koud water op Schiphol worden , ontbijtzaaltje voor hun eerste chips heidslijn waarop de hogesnelDat merk je ook Wijds uitzicht een kleine zakjes, te produceren. regelmatig snelle Natasja Kranendonk gehuurd voor vergaderingen die ervan worden aan de chips machine en droger. de Tweede Kruisweg van 40 gram, kunnen worden treinen voorbij razen, duizenden Dutch Farm Crisps. enz. Evengemaakt," vertelt verkocht als , bedrijfsleids Ze hebben nu aan plaatsen voor ter in de Hoekzakken chips sche chipsfabriek besloten gezelschap, De boeren van Natasja. De tekst op de met 27 toeristische geproduceerd. workshops, een de Hoeksche Chips, waaraan , was Engels en zijn zakjes is in het kampeerterrein is twaalf meHoeve proberen er typisch Nederlandse alleen natuurlijke Ze kan een glimlach er van het begin af aan bij. zo duurzaam tenten. Elke plaats ook mogelijk te produceren. ingrediënten als zeezout, peper, pen gebruikt landschapniet onderdrukk toercaravans en als afbeelding aan die beginperiod knoflook of paprika uitstoot wordt en als ze De CO2op het zakje. bij de productie toegevoegd en e terugdenkt. die geen e-nummers, worden zoveel mogelijk “We waren in het begin maar beperkt. En op met z'n tweeën. het dak of conserverin Wat het geheim gsmiddelen bevatten. allergenen We moesten elk is van de Hoeksche zakje van 150 ring, in de boerderij van de aardappelbewagram met de sja: “Allereerst chips? Natavan Scheele, zijn hand afwegen de duurzaam de hand dicht nelen geïnstalleerd zonnepaen met geteelde aardappel sealen. De één De basis voor natuurlijk, die die vrijwel volledit bakte en de ander die Hoekschewa wij voor de chips pakte in. Een energie voor voor de ardse chipsfabriek hele dag hard de bewaring zorgen. gebruiken: een werd tien jaar speciaal ras. Welke werken leverde geleden al gelegd dozen keurig dat is? acht Dat zeg ik niet. ingepakte zakjes toen de akkerbouwers René het geheim van Dat is chips op," vertelt de Zeeuw, Henk de smid. Zo zeggen ze. Die in een Vanaf dit jaar Scheele en doorzichtige zijn de Hoeksche Rozendaal besloten Bij ons worden ze dat toch? zak verpakte Chips ook een de aardappelen werden aanvankelijk kend streekprodu om van individuele Gerrit chips erniet geschild. pelteelt over te worden keurig ct alleen en aardapmag in Ze de 's-Gravende gaan naar gezamenlijk Hoeksche Hoeve gewassen en daarna en vervolgens het daarbij behorende el in speciaalzake afzet van aardappelen en dan bakken gesneden e teelt logo voeren. n in de Hoeksche wij de chips met Waard verkocht. . Hiervoor richtten en schil combinatie op en al. Die schil ze een onder de naam is de smaakmake Hoeksche Hoeve. r van Die was niet alleen onze chips, die louter en alleen De eerste reacties bedoeld om kostenbespa zeezout gen te bereiken, waren heel positief, als toevoeging rinkrijgen. maar ook om drie initiatiefnem zodat de meerwaarde te aliseren voor ers vol vertrouwen knoflook of paprika En als we peper, rede aardappelen aan een verdere doorwerkten toevoegen, dan die ze teelden. ontwikkeling andere woorden: dat geen kunstmatige zijn Met van de zelf een product afzet van hun , maar natuurlijke Hoeksche ambachtelijk productie en smaakstoff op te brengen dat en. " van de aardappelen de markt heeft ertoe geleid e chips. Dit Chips dus. afkomstig is. dat ze in november handgebakken 2005 hun chips op Verrassend lekker den gaan produceren. wat grotere schaal konMet de hand Boer Henk Scheele, In een romneylood de boerderij van tevens commerciee s achter René de Zeeuw Na een jaar van directeur van l de Hoekse Hoeve, aan intensief experimente dersweg werd een hele productielijn de Boenvoegt tuurtechnieken, daar aan toe: ren met fri“De kwaliteit testen Daar worden van de aardapnu zoveel Hoeksche opgezet. beren van aardappelra van oliesoorten en uitpropelen in de Hoeksche chips geproduceerd dat vijf ssen slaagden Waard is sowieso mensen er de een stuk beter ze er vanaf al hele week fulltime dan die mee bezig zijn. In een grotendeels aardappel. Doordat van de gemiddelde geautomawe onze beste aardappelen kiezen en ze met schil Puike Hoekschewa bakken, krijgen ardse aardappelen keurig gesorteerd worden op grootte aangevoerd.

er over Willeke en Joost Bijna acht jaar hebben te krijgen: droom verwezenlijkt gedaan om hun die Wileen deel van de akkers een camping op Waard bewerkte. De Hoeksche lekes vader ooit eiten (er geen kampeerfacilit heeft immers vrijwel hoofdzakemaar die hebben zijn wel campings, passanten) weinig ruimte voor lijk stacaravans en toeristische reden om op de die en dat is een mooie Willeke en Joost, toer te gaan, redeneerden De geachtergrond hebben. beide een agrarische plan met open armen, het meente verwelkomde Er kwam daar anders over. maar de buurt dacht die ongewenste drukte verzet van omwonenden, lang voor heel het duurde vreesden en zodoende konden gaan bouwen. de Van der Pligten

• Ondernemer van de maand: Numan Transport • Themapagina Moederdag • Herberg Tiengemeten gaat weer open • Luxe en stijlvol kamperen op ‘De Kriekenboogerd’

Wüst Familie

Henk Scheele: ‘Doorda t we onze beste

Hoeksche chaardappelen kiezen en ze met schil bakken, krijgen de chips een verrassend lekkere smaak’ begrip in he ips zijn een el Nederland !

auto’s collectie wil unieke

che uurhistoris met cult

t en in he

om Wegdr

• JOYce Mammacare, nieuwe speciaalzaak aan de Boonsweg

Wüst, een

blauwe

ige op 57-jar in 1999, het idee overlijden streep door n te vroege pig een Zijn veel kig hebbe zette voorlo useum. Geluk ware tussen leeftijd, als het eigen autom (‘Wij zijn die tegenwoordig van een l, George voor zijn zoons n’) en Marce Wüst, de passie gebore de auto’s voeren van Auto die doorgegaan e en zijn auto’s. de directi overgenomen bijzondere techniek elen van verzam met het

• Hoeksche Chips een begrip in het hele land • Shoeby Fashion / Lake Side nieuw in de Veilingpassage • Theo en Monique Remmers openen de Inrichterij van Toen • Evenementenpagina’s

Als de aardappelen eenmaal zijn gesneden, gaan de flinterdunne schijfjes de zonnebloemolie in.

De Hoeksche Chips zitten in doorzichtige zakjes.

is er Uiteraard

in het Carel

m veel Wüst museu

voor aandacht

Het proces mag dan grotendeels geautomatiseerd zijn, altijd worden de chips in de gaten gehouden.

Chipszakjes komen van de lopende band.

Als de chips eenmaal zijn gebakken, nog met de hand worden ze gecontroleerd en worden donkere stukjes en niet goed gebakken chips verwijderd.

Uiteindelijk worden de zakjes chips in grote Hoeksche Chips-dozen ingepakt.

Mercedes.

De gebakken chips worden automatisch wogen; meestal afge150 gram per zakje, soms 200 en ook wel in kleine verpakking van 40 gram.

En tenslotte vervoerd naar ruim duizend verkooppunten in het hele land.

compacte de eerste uit 1950, des 170SD De Merce enauto. ‘Traditie diesel person d, getiteld Wüst, gepresenteer Wüst. Corrie mboek Auto exemluxe museu het motto van het eerste Marcel. e en Carel, kreeg met passie’, note van haar zoons Georg s van de echtge van en relatie handen , kregen des-rijders plaar uit che Waard ie d Merce Zo’n duizen velen uit de Hoeks an van de collect een ontsta staan er Auto Wüst, waarin het d. Verder edenis boek, getoon ook het even en de geschi is beschr wordt innig en zo in wordt kken even, die obiel. aantal topstu Wüst beschr van de autom st familie opkom van de met de Auto Wüst verstrengeld pand van Hoekgd in het t de m is gevesti echt (vanui afslag naar Het museu g 81 in Dordr eerste 77000. Mijlwe Kiltunnel, aan de op 078-61 d door de bereiken g geopen sche Waard telefonisch te is met zaterda links) en ag tot en is gratis. maand toegang Het is van 17.00 uur. De l tot stmuseum.n van 9.30 arelwu atie: www.c inform Voor meer

Ook ruime sorteri ng lingerie en

JOYce Mamm ding in nieuwe speciaalzaak aan de Boonsweg aanmeten va aCare: voor het n borstprot heses badkle

vorige eeuw. van de twintig de jaren ers uit fraaie oldtim van de der, 984cc, 1-cylin emotor uit 1885, ich Benz met benzin JOYce MammaCa reed. Carl Friedr is het allereerste de wereld rond re is nog maar weken open een paar zijn Het ig da op en toch hebben useum 0,9 pk. wen de weg al veel vroureven voertu in het autom b uit 1905, naar aanged r Mono elke icoon de Boonswegdeze nieuwe speciaalza aan wel de Oudak En zo heeft staan er de Brasieuit 1926, ook in Heinenoo ngen in n aan vinden. vestigi rd weten te let l. Zo Bouto Dat komt filiaal naast de verhaa M Cabrio en een Dion omdat er geen om toen ze zaak ot 177 is een derde George andere reven,is in de omgeving de Peuge genoemd, Vorig jaar, en Hellevoetslu uit 1925. omschtheses , zagen waar borstproe-auto badkuip’ kregen worden aangemet , de Dion Bouton en de ruim als Kuifj ‘Franse Beijerland in Dordrecht n. tien en waar Ze beslot ook wel g ruime noeme sorteringDelingerie Kuifje-auto een en young Carel Wüst, schoon. uit 1925, paar te tevoorschijn de Mijlwe oldtimersis te vinden en badkledin gsauto van Brillkever, m eens een l hun kans loodsen van 50 voor vrouwen ekt de lieveling er maar agen als museu en Marce diverse opslag d collectie die een borst-Volksw operatie achter uit vader, ontbre n verlief verdieping unieke de hun blauwe ste auto’s mers In 50 een aan de er gewoo . rd, niet: Datruit. JOYce MammaCa rug hebben. en de boven als eerbetoon Hij was blijkt maakt gekend uiteraa te halen n. Het re achter uniek inlehaar en het, goed heeft note Hoeksche Waard met dubbe soort in de m te noeme rse echtge de in te richten en die Carel Museu en het gebied kersve iedere Wüst daarvan, met ten1964, zuiden mee naar waar ook veel op, zegt het Carel m Wüst: e er, inwonenhuwelijksreis vrouwen cingtea een borstoper Autora agse die atie Hij maakt tienda ra. to van EVO2 DTM. Holenrivie zijn ondergaa nu lekker dichtbij hebben De raceau 190E 2.5-16 Corrie en die uit 1973, senBloem terecht des taliaan ls DAF 33 kunnen ge fijne bh of een voor de Merce zonnin eende r pookje. Evena n van leuk badpak. het te denke En wat een piente dit model ijglorie met Daffodil, had Het is de huiselijke laandr lands de jarrete sfeer, waarin per, met tiopersoonlijke privacy zijn voorlo en nschudder er is het revolu aandacht aat ‘trutte gegarandee de klanten aanspreekt wordtpredic rd, die culaird de Jaguar E-type en , vertelt JoyceHeel wat specta van de echtgenote te verget ving’. Kwakernaa van Piet agent,designstaat. En niet sportw boulevard Kwakernaa Kwakernaa op agen van nairet van Slaapt. Achter in hetdie even verder DTM-racew wordt de Slaapboule van vard, maar met V12, pandde bloedsnellesteeds door Wüst zal lijk ie een eigen heeft ze sinds nog kort haar erkende natuur ingang, nz die s. De collect uld. klanten komen speciaalzaa Mercedes-Be k. De ese circuiteld en aangev er terecht in t op Europ een leuke, lige winkel, waarin ingeze gezel- worden gewiss een atig tankini’s en badpakken mooie collectie regelm bikini’s, uis te vinden, Autom sportief, eventueel modieus en ek het met bijpassende Carel Wüst Zelfs Marlies accessoires g van het april, werd ook Museumbo Dekkers blijkt de. openin ond 12 een voor dames Tijdens met een borstprothe bh te hebben donderdagav Om de privacy se. seum, op en persoonlijk e aandacht te garanderen, kunnen klanten er alleen terecht op afspraak. Benz. “Een borstprothese Friedrich is nu eenmaal van Carl een gevoelig iets. wagen Daar zien dat ze met wil je niet over Motor overleggen waar een borstprothe praten of , de Patent anderen bij zijn. se vol zelfvertrou wen weer kunnen ik een ruime Daarom heb ter wereld - “Hierbij gaan zwemmen paskamer waar wordt gestreefd rste ‘auto’ baden.” Daarom en zonnede klant eerlijk vakkundig advies naar een zo De alleree zijn er bij JOYce mogelijk beeld en natuurlijk krijgt,” vertelt ook hele leuke MammaCare en naar wat allemaal, vergoeden plomeerd en Joyce. Ze is gedizonnetopjes goed voelt voor klant. Zo help erkend MammaCa in allerlei kleurtjes ook bh’s en badpak vinden, waar de ik bij het passen en sommigen re adviseur. een prothese te of bikini en bij het maken van de beste ook de zwemproth in kan. keuze voor de Tegenwoordig Ruime ervaring ese. borstprothese, rie en eventuele worden praktisch lingeWerkwijze badmode,”aldus theses gemaakt De 42-jarige alle borstproJoyce. Heinenoordse van Onder het genot heeft ruime huid- en lichaamsvr siliconen, een veelzijdig, in de lingerie van een kopje ervaring De kosten van in Brabant opgedaan. iendelijk materiaal koffie of thee worden bij Joyce een borstprothe vrouwelijk borstweefse haar moeder Samen met persoonlijke dat se worden vergoed via de basisverzek had ze er twee wensen en de dische achtergron l natuurlijk nabootst.het lingeriespeciaalzavoelt heel zacht ken. De zaak meering. Daarvoor d doorgenom de Heinenoor Het van haar moeder, aan, heeft en. Aan de hand daarvan worden dse contracten snel de lichaamstem is vochtregulerend en neemt waar ook veel borstprotheses de met vrijwel alle mogelijkhe zorgverzek werden aangemeten peratuur aan. den getoond. eraars. Joyce bestand tegen jaar in Rosmalen Ook is het verzorgt ook , zat dertig ties. Sommige crèmes, chloor de declaraen zorgverzekeraars, en zeewater, er makkelijk jaar in het centrum haar eigen zaak runde ze zodat maar lang niet mee kan worden elf van ’s-Hertogen gezwomme Voor reed ze ook bosch. Daar vrouwen die n. jaren nog dagelijks een borstsparen of een borstrecon naar toe, nadat elf jaar geleden de operatie ze haar structie hebben deelprotheses. kennen. Vervolgens man Piet Kwakernaat leerde gehad, zijn er JOYce MammaCa werkte ze ook daarvan veel re heeft ook bij Konijnendi nog zes jaar soorten jk Mode in Zuid-Beijer gebruik is ongecompl en maten op voorraad. Joyce: “Ik wil land. “Het vrouwen, die iceerd en er een zware tijd balans,” aldus de rug hebben, is weer prima achter Joyce. blij maken. Voor In principe werkt afspraak, maar nieuwe periode hen breekt een ze dus op bij mensen die aan, waarin ik voor echt niet in staat zijn om aan kan betekenen. de Boonsweg Het is heel belangrijkhen iets langs te komen, ook op huisbezoek borstprothese gaat ze ook goede, bijpassende om bij een . dragen. Dat lingerie te bevordert het genezingsproces JOYce MammaCa geeft de klant en zekerheid. Ik re laat hen bovendien weg 7 in Heinenoor is gevestigd aan de Boonsd en is telefonisch op 06-4812202 bereikbaar 5, per fax op 0186-604078 email op info en per @ joycemamm acare.nl www.joycemammacar e.nl Enkele

• Opening Automuseum Carel Wüst

t Autom

rel Wüs

drie die door cht ie te zijn le aanda dere collect eld. Specia en bij Mereen bijzon Wüst is verzam keling ties de ontwik t, maakt als het genera , een ander rd, voor bezoek . Carel postzegels en. is er, uiteraahet museum naar verled zijn met verzamelt een ander auto’s één. Hij Wie heden cedes. De één d’ en er zo ie , reis van En weer al ‘geleef nd was Willem allema ware een d. De collect l munten. eijerla hebben zijn vader en Oud-B gerestaureer e, stelt Marce ers d door De auto’s Wüst uit oldtim pireer uvoor details ische waard n. We wilaandacht rhistor koos, geïns en verzamelde van onze vooro met andere cultuu die heeft een willen we delen voor auto’s s uit de jeugd de ervan nieten”. oom riDat timer n meege rhisto lf. Hij droom de showr Wüst:” young n kunne boven van onsze andere en, met cultuu door ze en dat desiedere len en, auto’s ders Merce kan nu uit het collectie met ander en. uit een Zodoende unieke collectie te breng de auto’s e te delen dige huidige omen bij met de sche waard useum onder De veelzij wegdr en. mma, autom keling verled progra atie en in een recenter in de ontwike-auto tot uit een zijn fascin dere auto’s inzicht ver en en Kuifj wilde hij ie geeft al ek en bijzon elde manier privé-collect obiel: van T-Ford Ze zijn allema verzam Op die voor techni ossa. autom leven lang bijzondere er inenheid i Testar van de bezoek n. Zijn gedrev vader, en Ferrar en bieden de sinds andere Cees als zijn Corvette delen met hij, net automobiel zijn broers tieke staat reerde van de aan door en verzain authen ontwikkeling en restau n, bijgest . de zelfde passie en wagen zicht in automobiele een vrijwel die van paard de tijd en Chris, koesterden. fde van het mellie komst van erste binnen Allere nger bij Motorwagen Patent te blikva Absolu driewielige de is m museu

van Carel gsauto De lievelin Brillkever. agen Volksw

useum

eren n met and

dele waarde

Ca fraaie

• Voetbalteam van de maand • Autonieuws

‘De Kriekenboogerd’: nieuwe plattelandscamping aan de 2e Kruisweg in Oud-Beijerland (foto: Cees van der Giesen)

Commercials:

Verzilver uw goud!

• D E S I G N R A D I A T O R E N

Inkoop van goud, zilver en munten

CV-HAL KETELS LAAGSTE PRIJS

DESIGN RADIATOREN

• S C H O U W E N

van nederland •Grootste H A A R sorterinG D E N

systeembeheer en meer www.goudwisselkantoor.nl

T 0186-571366

www.aiv-automatisering.nl

DOOR HEEL NEDERLAND!

www.cvhal.nl

Auto | Caravan | Camper Schadeherstel Zernikeweg 10 / 3241 MG Middelharnis T (0187) 48 72 19 / Fax (0187) 48 24 88

F-S Sportcentrum www.f-sportcentrum.nl 078-6737775

Handelstraat 20 / 3291 CB Strijen T (078) 674 1200 / Fax (078) 674 1971 www.bosmanenkalis.nl


2

26 april - 2 mei 2012

2 april opening Veranda Village! er 1 in numm De

veranda's en tuinkamers Vier met ons mee en profiteer van EXTRA KORTING!

2e PAASDAG VAN 13:00 van TOT 19:00 UUR Kom langs in onzeGEOPEND showroom en profiteer onze kortingen! Deze sactie opening EEN L L A t d l ge andNu in de ma AKTIE VERANDA pril! y 998,300 x 250 cm.a GRATIS betonpoeren

Greenline gratis Spotset 3 stuks LED

10% korting Van y 2645,-

de Profiline LUXE ALUMINIUM op TUINKAMER y 2375,VERANDA 400 x 250 cm. 600 x 300 cm.

Van y 1649,-

Nu

voor

y 6370,- AKTIE LOUNGESET CANNES

10% korting

voor

y 1299,-

op de Highline

10% combikorting bij aanschaf van een tuinkamer met onderdak zonnewering Deze actie is niet geldig is in combinatie met andere acties

Antonie van CRCR Strijen Antonie van Leeuwenhoekstraat Leeuwenhoekstraat14, 14,3291 3291 Strijen T: +31 +31(078) (0)186-655990 info@verandavillage.nl T: 6745736 || info@verandavillage.nl

WWW.VERANDAVILLAGE.NL

Van € 1149,-

voor Blokhut Nunspeet € 899,28 mm vurenhout, 296 x 296 cm. GRATIS dakshingles

Van € 1999,-

voor

Hoekblokhut 2555Z 28 mm,

€ 1599,-

250 x 250 cm, Luifel 250 cm GRATIS dakshingles

LOUNGESET SAINT-TROPEZ Incl. kussens rood/ecru/zwart

Van y 1750,-

voor

y 1149,-

Van € 1999,-

Van € 2499,-

Blokhut Texel

44 mm, 380 x 380 cm GRATIS dakshingles

Blokhut Violet 19 mm, 300 x 245 cm Luifel 300 cm Incl. dakleer

voor

€ 1695,-

Van € 1695,-

voor

€ 1395,-

voor

Blokhut Alteveer € 1599,28 mm, 515 x 305 cm GRATIS dakshingles

KAPSCHUUR 605 x 432 cm Blank GRATIS dakshingles

Van € 1499,-

voor

Blokhut Prieel € 1049,Classico 430 x 430 cm GRATIS dakshingles

nu voor € 3.750,-

Van € 1575,-

voor MEGA ACTIE € 1149,DINNERSET WICKER FREJUS

Spectaculaire Speedcarving show te Numansdorp Op 2de Paasdag tussen 13.00 en 19.00 uur Einsteinstraat 12, 3281 NJ Numansdorp T: +31 (0)186-655990 | F: +31 (0)186-652112 info@vankootentuinmaterialen.nl

WWW.VANKOOTENTUINMATERIALEN.NL


26 april - 2 mei 2012

3

Strijen is een lingeriezaak rijker De Voorjaarsmarkt Strijen op 31 maart jl. was voor veel inwoners van de Hoeksche Waard de eerste aanleiding om kennis te maken met Lingerie@Kerkstraat39. Ondanks negatieve berichtgeving over de economische crisis, valt er juist in het centrum van Strijen veel reuring te bespeuren. Stichting Strien……., graag gezien!!!! zorgt voor extra publiciteit over het historische centrum van Strijen en is druk bezig het winkelklimaat verder te verbeteren. Ondernemers zélf breiden uit, verhuizen naar een groter pand en nieuwe collega’s worden welkom geheten. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe lingeriespeciaalzaak op Kerkstraat 39. Eigenaresse Annemieke Boer is al bijna 20 jaar werkzaam in een soortgelijke winkel aan de Spinozaweg in Rotterdam. Naast de verkoop van lingerie, bad- en nachtmode is de winkel in Rotterdam gespecialiseerd in het aanmeten van borstprotheses. Hiervoor houdt Annemieke ook al geruime tijd spreekuur in het Medisch Centrum van Strijen. Regelmatig kreeg ze bij huisbezoeken van cliënten in Strijen, maar ook bij het van school ophalen van haar kinderen te horen dat het jammer is dat er niet een lingeriezaak in Strijen was. “Genoeg bovenmodezaken, maar geen normale bh of onderbroek te krijgen hier”. “Natuurlijk was het voor mij geen probleem om dagelijks met een tasje spullen voor andere moeders het schoolplein op te komen, maar praktisch was anders. Ruilen, betalen of het kiezen voor een ander kleurtje of dessin, ging toch niet zo handig op deze manier,” aldus Annemieke. Samen met naaister Saskia - ook afkomstig uit Strijen - besloot Annemieke dat het tijd was voor een nieuw lingeriewinkeltje in Strijen, met de of-

Opruimwoede

ficiële opening van deze winkel tijdens de Voorjaarsmarkt als gevolg. “Ik ben heel erg blij met de leuke reacties van alle dames die onze winkel al hebben bezocht. De winkel staat vol bloemen en planten van enthousiaste medewinkeliers en van de vrouwen die nog niets hebben gekocht, waren de meesten tijdens de Voorjaarsmarkt samen met hun man en dan horen we steevast dat ze zeker terugkomen als manlief er niet bij is en ze dus meer tijd hebben”. Ook Saskia is erg blij met haar nieuwe naaiatelier. “Hier heb ik alles bijdehand

en kan ik in de winkel doorwerken, zodat de klant sneller over een vermaakte of aangepaste bh of pantylette kan beschikken.” Lingerie@Kerkstraat39 heeft naast lingerie ook nachtmode en tweewekelijks hangt de winkel bomvol frisse bad- en strandmode. Veel is direct uit voorraad leverbaar en hangt je maat er niet bij, dan haalt de koerier, Annemieke’s man Robert, het dezelfde dag nog op zijn motor op uit de andere winkel!

Voor 21e keer truckersrit voor gehandicapten Het is traditie geworden op Koninginnedag: de truckersrit door de Hoeksche Waard voor gehandicapten. Voor de 21e keer wordt de rit op maandag 30 april gehouden. In een lange colonne - met 125 vrachtwagens, touringcars en busjes - worden die middag zo’n 200 gehandicapten over het hele eiland rond gereden. De politie gaat voorop en zo’n veertig motorrijders zullen het verkeer voor de lange, altijd vrolijk toeterende en veel bekijks trekkende stoet regelen. Het Rode Kruis en een ambulance rijden mee om hulp te verlenen als dat nodig mocht zijn. De Stichting Hoeksche Waardse Truckers voor Gehandicapten laat de altijd vrolijk uitgedoste vracht-

auto’s en bussen om twaalf uur starten bij Van der Mark Transport aan de James Wattstraat op het bedrijventerrein De Bosschen in OudBeijerland. Burgemeester Klaas Tigelaar lost het startschot voor de 85 kilometer lange rit. Tegen zes uur moet de colonne, met vrachtwagens van vrijwel alle Hoekschewaardse transportbedrijven die pro deo hun medewerking verlenen, terug zijn. In die zes uur wordt eerst van OudBeijerland over Goidschalxoord naar Heinenoord gereden (doorkomst 12.20 uur) en vandaar over de Blaakschendijk naar Puttershoek (12.45 uur) en ‘s-Gravendeel (13.10 uur). Over de Mookhoek (13.25 uur) gaat het daarna naar Strijen (13.35 uur) en vervolgens over de Trambaan terug naar Maasdam (14.00 uur), waar een korte pauze

grote hörmann s-

Voor jaar aanbiedingen:

wordt gehouden op het sportcomplex van FC Binnenmaas. Rond drie uur gaat de altijd langzaam rijdende colonne verder naar Mijnsheerenland (15.30 uur) en Westmaas (15.40 uur). Daar mogen de brede voertuigen geen gebruik meer maken van de Maasdijk en dus gaan ze over de provinciale weg langs Westmaas richting Klaaswaal (15.55 uur) en Numansdorp (16.15 uur).

Vervolgens wordt Zuid-Beijerland (16.30 uur) aangedaan en gaat het over het Zwartsluisje via Piershil naar Goudswaard (17.00 uur), vervolgens weer terug naar Piershil (17.15 uur) en over de Rondweg langs NieuwBeijerland (17.30 uur) en tenslotte dwars door Oud-Beijerland terug naar het vertrekpunt. Daar krijgen alle deelnemers aan de truckersrit nog broodjes, frisdrank en ijs.

Zin in een feestje?

Attractieschuur Hoeksche Waard Verhuur van springkussens, survivalbanen, sumo worstelen, zeskampspelen, oud hollandse spelen, partytenten, statafels, bierbanken en nog veel meer...

Soms heb ik van die momenten dat het erg vol is in m’n hoofd. Druk, druk, druk hoor ik overal om ons heen. Geen tijd om te sporten, geen tijd om af te spreken met vrienden, geen tijd voor… alles eigenlijk. Niet vergeten om straks nog even dat ene mailtje te beantwoorden, niet vergeten een verjaardagscadeautje te kopen, niet vergeten dat dochterlief zaterdag een schoon gewassen sporttenue nodig heeft. Natuurlijk gaat het gewone werk ook door, kortom, tijd tekort! Vroeger pakten onze moeders dat toch beter aan, kwam ik vannacht na het maken van een steeds langer wordend to-do-lijstje in mijn hoofd tot de conclusie. Zij grepen het voorjaar aan om eens even lekker door het huis heen te jagen. Alle kamers op z’n kop, alles even goed in het sop. Te kleine kleding werd doorgeschoven naar jongere telg, buurkind of neefje; kapotte spullen werden weggegooid, administratie weer overzichtelijk in een map, alle stapeltjes in de kast weer netjes in het gelid en en passant werd de stenen straat geboend en de tuin gesnoeid. Nou, ben ik volgens mijn gezin al best een Miep Kraak en zeur ik - naar hun maatstaven - altijd al dat ze hun spullen mee naar hun eigen kamer moeten nemen, niet met vieze schoenen naar binnen mogen komen, dat ze hun kleding netjes in de kast moeten leggen, maar… een opruimronde kan vast geen kwaad. Dus ga ik aan de slag: de winterkleding uitzoeken, wat te klein is gaat naar goerde doelen, wat nog past schoon gewassen op de hoogste plank. Zomerkleding verhuist naar lagere regionen in de kast en ik maak een inventarisatie van wat bijgekocht moet worden. De voorraadkast wordt kritisch bekeken, waar de houdbaarheidsdatum van nadert komt op het menu van komende week. Ingrediënten die ik toch nooit gebruik,belanden in de prullenbak. Op zolder neem ik afscheid van dingen die daar al 10 jaar staan en nu echt naar de vuilstort gaan of via marktplaats.nl een nieuwe eigenaar krijgen. Tot slot gaat de garage leeg; de sneeuwschep kan nu écht naar achteren, die lekke ballen mogen weg, de indeling met kratten kan best wat efficiënter, de motor wordt verkocht en al het rondslingerende gereedschap en bijbehorende schroeven prop ik in de gereedschapskist (waarom kopen mannen steeds nieuwe spullen bij de bouwmarkt, terwijl we zulke schroeven, boren of weet ik veel wat allang hebben??) Hoe voller de vuilcontainer, des te korter wordt mijn lijstje en des te leger mijn hoofd. Want wat blijkt: als je opruimt met je handen, dan wordt het ook overzichtelijker tussen die grijze hersencellen. Kijk, dat hadden onze moeders toch goed bekeken! En weet u wat zo fijn is ? Nu alles weer zo strak georganiseerd is, kan ik eens even op mijn gemak gaan winkelen, want na zo´n zware klus mag je je zelf best verwennen!

Om uw feest compleet te maken bent u bij ons aan het juiste adres.

WWW.ATTRACTIESCHUUR.NL Attractieschuur - Mijlweg 100 - ‘s-Gravendeel - 078-6733286 - 06-16815320

DEZE KRANT NU OOK ONLINE OP:

garageDeUren aCtIe

·nU Knikarm zonneschermen 50% KortIng · Screens · Hordeuren ·oP Binnenzonwering DIVerSe eXtra’S · Somfy elek. bediening

Column

Dé zonweringspecialist van de Hoeksche Waard!

STRIJEN (078) 674 44 39

Christiaan Huygensstraat 15

WWW.HOEKSCHEWAARDEXCLUSIEF.NL

www.zonweringhoeksewaard.nl

COLOFON

HOEKSCHE WAARD Exclusief

Henriëtte

verschijnt maandelijks in een oplage van ca. 40.000 exemplaren, huis aan huis in de gehele Hoeksche Waard. Uitgave: Harmony Reclame - Klaaswaal • Tel. 0186 - 573372 E-mail: info@harmonyreclame.nl • Advertenties: Voor informatie en tarieven Cees van der Giesen Tel. 0186-573372 of 06-22834250 Henriette Werndlij-Pille Tel. 010-7851910 of 06-28234867 • Redactie: E-mail: hoekschewaardexclusief@gmail.com Technische realisatie: Telstar Uitgeverij - Pijnacker • Druk: Rodi Rotatiedruk bv - Broek op Langedijk • Bezorging/bezorgklachten Garant Verspreidingen - Hellevoetsluis Tel. 0181-318666 www.garantreklame.nl • www.hoekschewaardexclusief.nl


4

26 april - 2 mei 2012

30 april zijn wij op de

BRADERIE IN ‘S- GRAVENDEEL met produkten van Xplorys en het meest kleurrijke en praktische babymerk Béaba.

Wegens uitbreiding van onze klantenkring zijn wij per direct op zoek naar een flexibel ingestelde

NAGELSTYLISTE

met ervaring in het aanbrengen van gel-nagels. Werktijden en -dagen in onderling overleg. Heb je interesse? Mail dan je gegevens naar info@shirleysbeautycare.nl

10% van de braderieomzet doneren wij aan KIKA

Wil je meer over ons weten, kijk dan eens op www.shirleysbeautycare.nl

www.babyshopathome.nl | info@babyshopathome.nl | 06-23309048

DE

Mijlweg 61/B 3295 KG ‘s-Gravendeel Telefoon 078 673 6358 Telefax 078 673 6360 info@vantwistadvocaten.nl www.vantwistadvocaten.nl

mr. B.G. van Twist mr. S. Schrauwen mr. A.C. Turner mr. W.W.H. de With mr. P. Schrauwen mr. B.F.H.L. van Campfort

Sportlaan 3b

T

078 - 676 1265

3299 XG Maasdam

E

info@vandamendejong.nl

w w w.va n da m e n d e j o n g . n l

Onderhoud Reserveer tijdig voor een onderhoudsbeurt voor uw caravan.

• Meer dan 20 jaar ervaring in het herstellen en onderhoud van alle merken caravans

Onderhoud en schadeherstel aan alle merken

• Erkend door alle verzekeringen.

zachte vloerbedekking

Ondernemingsrecht Personen- en familierecht Contractenrecht Arbeidsrecht Incassozaken Huurrecht

2012

VAN HOBBY EN WILK STAAN NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM!

AdvocAten

MODELLEN

Beneden Oostdijk 66 • Oud-Beijerland Tel: 0186-613454 info@vanderhoekcaravans.nl

raamdecoratie

Kerkstraat 71 • 3291 AK Strijen • 078-6746808

Bekijk ons assortiment!

harde vloerbedekking

www.shirleysbeautycare.nl


26 april - 2 mei 2012

5

Plattelandscamping aan Tweede Kruisweg biedt ook bed & breakfast en vergadermogelijkheden

Luxe en stijlvol kamperen op De Kriekenboogerd In de week vóór Pasen verhuisden ze en in het paasweekend hielden ze een druk bezocht open huis, met zeker 500 belangstellenden. En in het weekend daarna ontvingen ze hun eerste gasten. Kortom, het waren drukke dagen voor Willeke en Joost van der Pligt. Maar wel fijne drukke dagen, want ze zetten er hun plattelandscamping De Kriekenboogerd, aan de Tweede Kruisweg in Oud-Beijerland, mee op de kaart. De eerste reacties zijn lovend. De belangstelling, uit het hele land, is overweldigend. Ze hebben al meer dan 150 overnachtingen geboekt, ook al voor mei en juni, en vrijwel dagelijks rinkelt de telefoon voor nieuwe reserveringen. En da’s geen wonder, want op De Kriekenboogerd kan men luxe en stijlvol kamperen. Bijna acht jaar hebben Willeke en Joost er over gedaan om hun droom verwezenlijkt te krijgen: een camping op een deel van de akkers die Willekes vader ooit bewerkte. De Hoeksche Waard heeft immers vrijwel geen kampeerfaciliteiten (er zijn wel campings, maar die hebben hoofdzakelijk stacaravans en weinig ruimte voor passanten) en dat is een mooie reden om op de toeristische toer te gaan, redeneerden Willeke en Joost, die beide een agrarische achtergrond hebben. De gemeente verwelkomde het plan met open armen, maar de buurt dacht daar anders over. Er kwam verzet van omwonenden, die ongewenste drukte vreesden en zodoende duurde het heel lang voor de Van der Pligten konden gaan bouwen. Het terrein richtten ze zes jaar geleden al in; er werd gras ingezaaid en er werd randbeplanting gepoot. Maar zelfs het plaatsen van een beschutting voor de schapen die er liepen, mocht niet. Een schuur, om bijvoorbeeld de grasmaaier en ander materiaal in te plaatsen, al helemaal niet. Daartoe diende een verplaatsbare bouwkeet. Willeke (44), die de dagelijkse leiding over de camping en bed and breakfast heeft, terwijl echtgenoot Joost (42) overdag nog bij de gemeente Rotterdam blijft werken en ‘s avonds en in de weekenden bijspringt: “We zijn een echt kampeergezin en hebben in de loop der jaren heel wat kleine en boerencampings bezocht. We weten dus waar we het over hebben. En we verwonderden er ons over dat er in de Hoeksche Waard, waar toch veel wordt gefietst en gewandeld, amper toeristische kampeerfaciliteiten waren. Dat gat wilden we best opvullen.” Wijds uitzicht Ze hebben nu aan de Tweede Kruisweg een kampeerterrein met 27 toeristische plaatsen voor toercaravans en tenten. Elke plaats is twaalf me-

ter breed en heeft een geweldig uitzicht over het wijdse polderlandschap. Er komen ook nog twee trekkershutten en een plaats voor een camper bij. Zelfs kamperen tussen de druivenranken is mogelijk, want ook die staan tussen de beplanting. Voor kinderen is er een klein speeltuintje, met trampoline, en voor de ouderen is een jeu-deboulebaan aangelegd. “Want jeu-de-boulen hoort bij kamperen,” vinden Willeke en Joost. Omdat de grond waar ze nu hun camping zijn gestart vroeger plaats bood aan een kersenboomgaard, hebben ze aan de voorkant ook nog acht kersenbomen geplant. En ze hebben hun ‘droom’ een passende naam gegeven: De Kriekenboogerd, Hoekschewaards voor kersenboomgaard. Bed & breakfast Maar met alleen een kleine camping redt je het in deze tijd niet, beseften Willeke en Joost, en hun

dochters Laura (14) en Louisa (11), van het begin af aan. Dus werden in het voorzieningengebouw, waarin aan de voorzijde hun eigen woning zit, ook vijf bed & breakfast kamers gerealiseerd. Ze liggen allemaal aan de oostkant, zodat bezoekers er ‘s morgens de zon kunnen zien opkomen. Ze zijn voorzien van privé sanitair en een privé loggia met uitzicht over de polder. Vier kamers liggen boven, de B&B kamer op de begane grond is tevens geschikt voor minder validen en voor een gezin. De Kriekenboogerd beschikt verder over twee vergaderzalen: op de begane grond een ruimte voor maximaal 45 personen met uitzicht over de polder. Op de eerste verdieping een ruimte voor maximaal 12 personen, die ook dient als ontbijtzaaltje voor de B&B-gasten. Deze ruimtes kunnen worden gehuurd voor vergaderingen, workshops, een besloten gezelschap, enz. Even-

tueel met overnachtingen op de camping, in een trekkershut of in een van de 5 B&B kamers. Willeke overlegt met Zorgwaard zelfs over dagopvang voor mindervalide en/of dementerende ouderen in de grote vergaderzaal, die ook een keukenvoorziening heeft en een invalidentoilet. Er zouden 15 tot 18 ouderen een dag of dagdeel kunnen doorbrengen. En natuurlijk zijn in het gebouw, naast de receptie, de sanitaire voorzieningen voor de camping ondergebracht. Ze zijn sfeervol en verwarmd met vloerverwarming, waardoor het in het voor- en naseizoen heerlijk warm is. De campinggasten kunnen gratis douchen. Zowel bij het dames- als het herensanitair is een ruime familiedouche aanwezig. Verder is er een afwasruimte met warm en koud water en een wasruimte met wasmachine en droger.

Ambassadeur Willeke is ook ambassadeur van het Nationale landschap, samen met twintig andere ondernemers op het eiland. Ze proberen met elkaar de Hoeksche Waard als recreatiegebied op de kaart te zetten. “We proberen niet alleen om samen initiatieven te ontwikkelen, maar ook om elkaar zoveel mogelijk te helpen en te steunen. Mensen die hier op de camping komen of een kamer in de bed and breakfast huren, wijs ik er bijvoorbeeld op dat ze hier op het eiland ook boerengolf kunnen spelen en in Zuid-Beijerland kano’s kunnen huren om er een tochtje mee door de kreken te maken,” vertelt ze. Willeke verder: “Anderen zijn misschien meer geïnteresseerd in een dagje Tiengemeten voor bezoek aan een van de musea, een lekkere trektocht door de ruige natuur of het maken van een huifkartocht. En wil een hele groep van de camping hier een tocht per huifkar maken, dan probeer ik dat ook te regelen.” Willeke vertelt haar gasten ook over de vele winkelmogelijkheden die er in Oud-Beijerland zijn en als campinggasten uit eten willen, verwijst ze hen naar De Drie Linden aan de Zuidzijde of de vele restaurants in Oud-Beijerland. “Op die manier snijdt het mes aan twee kanten en profiteren ook anderen mee van het feit dat wij hier midden in de polder, maar wel vlakbij Oud-Beijerland, zitten.” Plattelandscamping en bed & breakfast De Kriekenboogerd zit aan de Tweede Kruisweg 1A in Oud-Beijerland en is telefonisch te bereiken op 0186-615732 of 06-57343089 en mailen kan naar info@kriekenboogerd.nl www.kriekenboogerd.nl


6

26 april - 2 mei 2012

Nemesys ICT & TeleCom

mobIel werkeN begINT bIj Nemesys

ict-Beheer

teLfort ZakeLijk opmaat voor de sLimme oNderNemer: Voordelig bellen en internetten via het

moBiele communicatie

betrouwbare netwerk van KPN •

Collega’s delen belminuten uit voordelige bedrijfsbundels

Meer bedrijfsbundels per medewerker betekent

Nu vanaf

€ 0,-

een lagere prijs voor het hele bedrijf •

Inzicht in uw factuur via Zakelijk Beheer

Nu de volledige looptijd 35% korting op het basisabonnement! Alexander Bellstraat 16 3261 LX Oud-Beijerland

Informeer naar de voorwaarden. Actie is geldig t/m 28 april 2012. Wijziging voorbehouden.

Nokia Lumia 800 smartphoNe

Tel. (0186) 633 333 www.nemesys.nl info@nemesys.nl Openingstijden: Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur

Wij mak maken het verschil

n i t s i l a i c e p Dé s n e t a m p u c e grot n e e d o m d a in b lingerie.

Kerkstraat 13b - Oud-Beijerland Tel. 0186 - 649634 [ook voor grote maten]

Alle prijzen zijn excl. btw | Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2012 of zolang de voorraad strekt. | Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

vaste communicatie


26 april - 2 mei 2012

7

Ondernemer van de maand: Numan Transport

Elke dag is anders bij Numan Transport

April Werk bij Numansdorps transportbedrijf enorm veranderd na komst van moderne kraanwagen kapellen. En moet de hottub uit de achtertuin worden gehaald en elders geplaatst: wij hijsen ‘m zo over het dak op de laadbak en hijsen ‘m elders weer in de tuin. We hebben zelfs een vliegtuigje, dat iemand hier in Numansdorp zelf had gebouwd, naar het keuringsstation in Drachten gebracht en weer terug en op het Hollandsch Diep is eens een zeiljacht ernstig in de problemen gekomen. Die had urenlang in een wilde storm tegen de kant liggen beuken en was lek geslagen. Met onze kraan hebben we ‘m vanaf een veerpont zo op de kant op onze aanhanger gezet. “Je kan het zo gek niet verzinnen en we doen het.” Verhuizingen Wouter: “En wat te denken van een verhuizing, die iemand zelf wil regelen. We hijsen zo een grote container voor de deur. Die kan dan vol worden gezet en we brengen ‘m na de gewenste tijd voor de deur van de nieuwe woning. En moet die container een paar weken in opslag? Nou, dat kan ook, want we hebben ook opslagfaciliteiten.” Waar voorheen de aardappelopslag was is nu tijdelijke opslag van machines ed. Ook wordt er een gedeelte van het pand verhuurt aan de firma Numatec.

Numan Transport BV uit Numansdorp is een klein bedrijf, met grote mogelijkheden. Want sinds de komst van een moderne en zware kraanwagen worden niet langer alleen maar agrarische producten en bulk- en geconditioneerde transporten van A naar B vervoerd, maar doen de broers Freek en Wouter Numan ook hele bijzondere transporten. Daarbij gaat het vooral om speciale klussen zoals de demontage en montage van productielijnen, het transport en plaatsen van machines, boottransport en het transport en plaatsen van onder andere complete dakkapellen. “In deze branche is geen enkele dag hetzelfde. Je komt voor de gekste klussen te staan. Elke dag is anders,” vertelt Freek, met zijn 44 jaar de oudste van de twee. Numan Transport is anders dan andere transportbedrijven en daarom door Hoeksche Waard Exclusief in april uitgekozen tot Ondernemer van de Maand. Geschiedenis Het Numansdorpse transportbedrijf is zo’n twintig jaar geleden ontstaan uit het eigen ver-

voer in de aardappelhandel van vader Numan. In 1991 richtte Freek Numan na het behalen van zijn diploma beroepsgoederenvervoer Numan Transport op. Na het hebben van een eigen transportbedrijf en ervaring te hebben opgedaan bij een collega transporteur is Wouter Numan (39) in 2010 het bedrijf van zijn broer komen versterken. Tegenwoordig verzorgen zij samen met hun twee vaste chauffeurs niet alleen het transport van het ene naar het andere punt, maar specialiseren zij zich op het speciale transport en zijn dan ook in het bezit van het TCVT-certificaat. Fly-jib Vier jaar geleden werd er dan ook een kraanwagen met fly-jib aangeschaft. De kraan met jib heeft een bereik van ongeveer 30 meter De laadbak van de kraanwagen is normaal 6.30 meter, maar is uitschuifbaar tot 8.30 meter en er kan nog een aanhanger achter die uitschuifbaar is tot 10 meter. Deze combinatie zorgde ervoor dat Numan Transport ingezet kan worden voor speciaal transport, machinetransport en

industriële bedrijfsverhuizingen, om maar eens een paar zaken te noemen. De speciale constructie van de kraan met jib maakt het mogelijk om de materialen probleemloos omhoog te brengen. Maar we kunnen er ook diep mee in een pand komen. De kraanwagen is uitgerust met een compleet pakket aan hijsmaterialen zodat de meest inventieve hijscombinaties kunnen worden gerealiseerd. Met de kraan pakken we bv. direct de machine van de wagen die op een verdieping in een pand moet worden gezet, overpakken is dus niet nodig. Het in de juiste positie brengen van de machine gebeurt heel nauwkeurig. De man die de kraan bedient staat namelijk niet bij de vrachtwagen, maar op de plek waar de machine moet komen. Hij ziet dus precies wat hij doet. Wat we nog meer doen? Freek geeft een paar voorbeelden: “We halen bijvoorbeeld hier in de Hoeksche Waard een boot uit het water, vervoeren die op onze eigen speciale botenbok naar Friesland en laten ‘m daar weer te water. Het vervoeren en plaatsen van complete dak-

Wouter en Freek in koor: “We hebben een gevarieerd dienstenpakket. In combinatie met een ‘no-nonsense’- mentaliteit en aanpak hebben wij al veel klanten naar tevredenheid kunnen bedienen.” Ze staan dan ook graag klaar om regionale, nationale en internationale transporten naar tevredenheid uit te voeren. Numan Transport BV is gevestigd aan de Industriestraat 21 in Numansdorp en is telefonisch te bereiken op 0186-653522.


8

26 april - 2 mei 2012

WAT KREDIET CRISIS? Wij helpen U de kredietcrisis door! Daarom hebben wij leuke aanbiedingen voor U:

• Leuke zomerstofjes voor slechts 5 euro per meter • Diverse denimstoffen HALVE PRIJS

• Fleurige zomertricots voor 20% korting Tegen inlevering van deze advertentie:

ELKE 2e LAP

HALVE PRIJS (goedkoopste halve prijs)

Beauty Modestoffen

&

Elektro Strijen

op sh

Foto

Modestoffen – Strijen Kerkstraat 1 a – 3291 AJ Strijen Tel. 078 - 6744531

Verras je moeder of oma met een leuk zelfgemaakt Moederdagcadeau!

Kom op zaterdag 28 april, woensdag 2 mei of zaterdag 5 mei naar Foto & Elektroshop Strijen voor de workshop Foto-album versieren. Samen gaan we je fotoalbum versieren met stift, plakkers, glitters etc. Daarna doen we er je mooiste foto’s in. In het album passen 15 foto’s. Deze kan je laten afdrukken in onze winkel, maar je kan ook zelf je foto’s meenemen. Kom je ook? Het kost € 12,50 inclusief iets lekkers te drinken en te snoepen. Opgeven in de winkel of via 078 - 8440842. Heb je geen tijd? Kom dan kijken in onze winkel, we hebben een heleboel leuke cadeautjes in verschillende prijsklasses.

Kerkstraat 11, 3291 AJ STRIJEN, 078-8440842

 

  

   

 

SoyaConcept

    

 

   





 DAMES- EN HERENMODE    

* zo lang de voorraad strekt


26 april - 2 mei 2012

9

Eetcafé ‘t Tramhuys

De Kaas-Sensatie

Achterstraat 4

Kerkstraat 43

Boompjesstraat 2A

Kerkstraat 45

Tingelijntje

van Eikeren assurantie Boompjesstraat 3

Tandarts Korver

Mo

13 mei a.s. is het Moederdag.

De ondernemers van Strijen helpen je graag om hiervan een stralende dag te maken. Mooie bloemen, een leuke sjaal, heerlijke geurkaarsjes of ingrediënten voor een lekker ontbijtje op bed, in de winkels van Strijen kan je het allemaal vinden. We adviseren je graag en hebben cadeautjes voor elk budget.

M aa k Mo ede rdag ext ra spe cia al en wi n een FOTO SH OOT voo r ha ar samen me t jou ! Schrijf vóór vrijdag 11 mei a.s. een briefje waarom jouw mama de allerliefste, mooiste, grappigste moeder van Strijen is. Lever je briefje in bij de bekende inlevertonnen in het centrum. Word jouw moeder uitgekozen, dan krijg je op zaterdag 12 mei van ons bericht. Kijk voor alle spelregels op de affiches bij de winkeliers.

Rentmeesterskantoor Overwater BV

Boompjesstraat 5A

Kerkstraat 54

Boompjesstraat 6

Kerkstraat 59

Boompjesstraat 8

Kerkstraat 62

Boompjesstraat 10

Kerkstraat 67B

Boompjesstraat 11

Kerkstraat 67

Boompjesstraat 15

Kerkstraat 71

Boompjesstraat 18

Kerkstraat 73

Boompjesstraat 20

Kerkstraat 75A

Boompjesstraat 21

Molenstraat 1

Boompjesstraat 24

Molenstraat 2

Boompjesstraat 27

Molenstraat 3

Boompjesstraat 29

Molenstraat 7

Boompjesstraat 30

Molenstraat 9

Boompjesstraat 35

Molenstraat 14

Boskade 5

Molenstraat 15

Bosweg 15A

Molenstraat 16

Keurslagerij de Jong Puk & Poppedijn Zisa Schoenen

La Moda Grande Chinees Shang Hai Bakkerij Bas Boender Firma Reedijk & Zn. b.v. Drogisterij G. Versteeg Spiritual Balance E. v. Elderen Wonen Kapsalon Hip

Turbo Tweewielers Bloemsierkunst Gert v. d. Steeg

Kapsalon Rinke Mol Kerkstraat 1

Beauty Modestoffen

Kerkstraat 7

Retel Van der Linden Accountants BV Kerkstraat 8 A

Natural Beauty

Bij aankoop van een SUNWAY rolgordijn of een SUNWAY Eclips duo-rolgordijn krijgt u een gratis product uit devan cassette uitvoering of de Silversphere de mooie Normaal betaalt u een toeslag respectievelijk € 75,en € 50,- uitvoering, voor deze met uitvoeringen. pearlchrome steunen en aluminium onderlat. Normaal betaalt u respectievelijk € 50,- per meter en € 75,- per product voor deze uitvoeringen.

Boompjesstraat 29 Bij aankoop van een SUNWAY rolgordijn of een SUNWAY Eclips duo-rolgordijn krijgt u een gratis product Deze actie is geldig t/m 30 juni 2012 Normaal betaalt u een toeslag van respectievelijk € 75,- en € 50,- voor deze uitvoeringen. upgrade. U kunt kiezen uit de cassette uitvoering of de Silversphere uitvoering, met de mooie 3291 AA Strijen pearlchrome steunen en aluminium onderlat. Tel. 078-6744778 Normaal betaalt u respectievelijk € 50,- per meter en € 75,- per product voor deze uitvoeringen. Fax. 078-6744944

Deze actie is geldig t/m 30 juni 2012

Normaal betaalt u een toeslag van respectievelijk € 75,- en € 50,- voor deze uitvoeringen.

Kapsalon Kallewaard Café ReuSe gezellig LLoyds apotheek Naald en Draad Praktijk voor fysiotherapie & acpunctuur Strijen Molenstraat 17

Logopodie praktijk J.G.H. de Visser-Mazijk Molenstraat 19B

Orthopedagogische Mts Molenstraat 19C

Samenwerkende Tandartspraktijk Strijen Molenstraat 19

Rabobank Hoeksche Waard Molenstraat 21

Molenstraat 23A

Kerkstraat 11

Molenstraat 28

Kerkstraat 12

Nieuwestraat 7

Kerkstraat 14

Oranjestraat 28

Kerkstraat 18

Oranjestraat 28

Kerkstraat 19

Oranjestraat 28

Kerkstraat 24

Oranjestraat 38

Kerkstraat 26

Oude Havenweg 3

Kerkstraat 27

Oude Havenweg 6

Kerkstraat 29

Gruttostraat 9

Kerkstraat 32

Schoolstraat 1

Kerkstraat 33

Sportlaan 4

Kerkstraat 37

Spui 2A

Kerkstraat 38

Stockholmplein 1

Kerkstraat 39

Stockholmplein 3

Kerkstraat 40

Stockholmplein 6

Kerkstraat 41

Trambaan 4

Barbara Mode

Deze actie is geldig U t/mkunt 30 junikiezen 2012 upgrade.

Het Wapen van Strijen

Kerkstraat 10

Brilmode Rob Boon

Bij aankoop van een SUNWAY rolgordijn of een SUNWAY Eclips duo-rolgordijn krijgt u een gratis product

Groente en Fruit Breevaart

Molenstraat 23

AH de Jong

Bij aankoop van een SUNWAY rolgordijn / SUNWAY Eclips duo-rolgordijn upgrade. U kunt kiezen uit de cassette uitvoering of de Silversphere uitvoering, met de mooie krijgt u eensteunen gratisenproduct upgrade. U kunt kiezen uit de cassette uitvoering pearlchrome aluminium onderlat. ofNormaal de Silversphere uitvoering, vraag de per voorwaarden in uitvoeringen. de winkel. betaalt u respectievelijk € 50,- per meternaar en € 75,product voor deze

Van der Vinden Makelaars BV

Kerkstraat 9

Izerloo Haarmode

Schepnet telescopisch 2 delig 8,95

Globe Reisbureau

Huisartsenpraktijk bij de Molen

Cyprus eetcafé

Schepnet telescopisch 1 delig 6,95

Pizzeria Fransesco

DB Mode

Foto-Elektroshop Strijen

Gratis Silversphere uitvoering of cassette bij rolgordijnen en Eclips duo-rolgordijnen

Quest Advies

Kerkstraat 8

Haarlokaal

Lente actie Lente actie

Shirely’s Beauty Care

Molenstraat 19A

Schilderbedrijf v.’t Hof

Gratis Silversphere uitvoering of cassette bij rolgordijnen en Eclips duo-rolgordijnen

Damesmode Inmocasa

Kerkstraat 2

Kerkstraat 5

Gratis Silversphere uitvoering of cassette bij rolgordijnen en Eclips duo-rolgordijnen

Wereldwinkel

Podotherapeutische centrum Hallux

DecoHome v.d. Meijden

Slijterij, wijnhandel & party service “d’Ouwe Have” Oude Havenweg 6, Strijen

de Heul

Pietertje Daatje Kerkstraat 4

Lente actie

Italiaans Service

Kerkstraat 1A

Schep Registergoed

Diverse kleuren. Maat 18 t/m 46.

Kerkstraat 47

Pannekoekenhuis Pinokkio

Timmerbedrijf v.d. Helden

Psst... Niet tegen mama zeggen hoor!

Oudheidkundigever. Het Land v. Strijen

Boompjesstraat 4

Inrichterij van Toen

GEZIEN, IN STRIEN! G A A R G n rde o w s eder

Simone’s Goed-Goed

Quick Shoes Bloem & Zo Sport Point Dierenwinkel Vos Boekhandel Schouten Kapsalon Villevoije Gemivaria

Lingerie@kerkstraat39 Antali Mode Bakkerij de Koning

Albert Schweizer ziekenhuis Diezijn Studio De Theeheks Blokker Etos

Bruna

A. Versendaal Salavatori

Slijterij d’Ouwe Have The Butterfly Shapecontrole Nina’s Fitness Laco sportcentrum Apollo Strijen Café Mijn Dochter & Ik Bibliotheek Hoeksche Waard Cafe-Restaurant Het Plein Dorpshuis Strijen ABN Amro Bank


10

26 april - 2 mei 2012

Soccer

sport

NIEUW: nu ook de

Verkrijgbaar bij:

Nieuw-Beijerland - Zuid-Beijerland

ALPE d’HuZes bol

EIGENSCHAPPEN zachte hielspot perfecte pasvorm goede ondersteuning afwasbaar stabiel geleng comfortabel geen branderige voeten aangenaam dunne zool

Damesmode van maat 44 t/m 60

De nieuwe voorjaarscollectie is binnen. Tot ziens bij: La Moda Grande Boompjesstraat 15 3291 AA Strijen tel.: 078 - 6747270

Onze openingstijden: wo t/m vrij: 09.30 - 12.15 uur 13.30 - 17.00 uur zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Prijs

€ 19,95

EIGENSCHAPPEN EIGENSCHAPPEN Past in alle merken voetbalschoenen Samsonite, Delsey, Eastpak, Björn Borg, Converse, Mexx, Kipling, Castelijn & Beerens, de Rooij, My Lady, zachte hielspot stabiel geleng Verkrijgbaar in de maten 36s’Oliver, t/m 47 Vilenca, Tommy Hilfiger, Le CoqSportif, Titan, Knirps en Senz parapluis, Plevier, Partridge, Agrodolce en Jump.

BAS V.D. REE perfecte pasvorm goede ondersteuning afwasbaar

www.lamodagrande.nl

DONKERSLOOT WOONDECORATIE GROOT IN VERF, LAAG IN PRIJS

Bij ons vindt u alle bekende verfmerken: Sikkens, Sigma, Wijzonol, Flexa, Histor, Cetabever, Hermadix en ons huismerk Niveau. Deze verven worden op kleur gemaakt door onze computergestuurde mengmachines. * Verf * Behang * Gordijnen * Zonwering * Vloerbedekking * IJzerwaren Molendijk 38 Oud-Beijerland tel:0186-612031 * Gereedschappen www.donkersloot-woondecoratie.nl * Schuifwanden

comfortabel geen branderige voeten Koffers & Lederwaren - Schoenenreparaties - Sleutelservice aangenaam dunne zool NUMANSDORP, Burg. de Zeeuwstraat 9, Tel. 0186-654039

Past in alle merken voetbalschoenen Verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47

www.basvanderree.nl

Voorstraat 10, Numansdorp • t. (0186) 65 33 49 www.delangeoptiek.nl • Maandag gesloten


26 april - 2 mei 2012

11

VOETBAL in de Hoeksche Waard Team van de maand April

Klas Wed. Gew. Gel. Verl 1C

4

3

1

0

10

14

3

SSS

3D

4

3

0

1

9

13

9

FC Binnenmaas

3D

4

3

0

1

9

6

6

SHO

2D

4

2

2

0

8

7

1

Strijen

2D

4

2

1

1

7

5

3

NSVV

2D

4

2

1

1

7

8

7

‘s-Gravendeel

2D

4

2

1

1

7

6

5

NBSVV

3D

4

2

0

2

6

16

8

Piershil

3D

5

1

3

1

6

5

4

OSV Oud Beijerland

3D

5

2

0

3

6

10

11

ZBVH

4F

2

1

0

1

3

3

1

Goudswaardse Boys

4F

1

1

0

0

3

1

0

GOZ

4F

1

0

0

1

0

2

4

Zinkwegse Boys

3D

4

0

0

4

0

2

16

Wedstrijddagen

Proficiat vv Heinenoord FC Binnenmaas

Team v/d maand April - 31/03 07/04 14/04 21/04

NSVV

Datum

Thuis

Uit

28 april

Geen competitie

5 mei

FC Binnenmaas 1

ZWB 1

12 mei

vv Brielle 1

FC Binnenmaas 1

Tijd

SSS

Datum

Thuis

28 april

Geen competitie

14.30 uur

5 mei

VDL 1

NSVV 1

14.30 uur

12 mei

NSVV 1

vv Pernis 1

Goudswaardse Boys

Pnt. dp.V dp.T

Heinenoord

Uit

Tijd

Datum

Thuis

28 april

Geen competitie

14.30 uur

5 mei

14.30 uur

12 mei

OSV Oud Beijerland

Uit

Tijd

SSS 1

Bernisse 1

14.30 uur

Bolnes 1

SSS 1

14.30 uur

Datum

Thuis

Uit

Tijd

28 april

Geen competitie

Strijen

Datum

Thuis

Uit

Tijd

Datum

Thuis

28 april

DBGC 1

GWB 1

14.30 uur

28 april

Geen competitie

5 mei

GWB 1

OFB 1

14.30 uur

5 mei

OSV 1

Bolnes 1

15.00 uur

5 mei

den Bommel 1

Strijen 1

14.30 uur

12 mei

WFB 1

OSV 1

14.30 uur

12 mei

Strijen 1

CWO 1

14.30 uur

Datum

Thuis

Uit

Tijd

28 april

Herkingen 1

ZBVH 1

14.30 uur

5 mei

ZBVH 1

DBGC 1

14.30 uur

Laatste competitie ronde 05-05-12

GOZ

Uit

Tijd

Piershil

ZBVH

Datum

Thuis

Uit

Tijd

Datum

Thuis

28 april

OFB 1

GOZ 1

14.30 uur

28 april

Geen competitie

5 mei

GOZ 1

DVV '09 1

14.30 uur

5 mei

Hellevoetsluis 1

Piershil 1

14.30 uur

12 mei

Piershil 1

SC Botlek 1

14.30 uur

Laatste competitie ronde 05-05-12

`s Gravendeel Thuis

28 april

Geen competitie

5 mei

`s Gravendeel 1

Rozenburg 1

12 mei

PPSC 1

`s Gravendeel 1

Uit

Tijd

28 april

Geen competitie

5 mei 12 mei

Laatste competitie ronde 05-05-12

Zinkwegse Boys

Datum

Thuis

28 april

Geen competitie

14.30 uur

5 mei

CWO 1

SHO 1

14.30 uur

12 mei

SHO 1

TOGR 1

Uit

Tijd

Datum

Thuis

Uit

Tijd

28 april

Geen competitie

14.30 uur

5 mei

FC Binnenmaas 1

ZWB 1

14.30 uur

14.30 uur

12 mei

ZWB 1

Rockanje 1

14.30 uur

HW Derby’s Mei 2012

Heinenoord Thuis

Tijd

SHO

Datum

Datum

Uit

Uit

Tijd

Sliedrecht 1

Heinenoord 1

14.30 uur

Heinenoord 1

Oranje Wit 1

14.30 uur

Datum

Thuis

Uit

Tijd

28 april

Geen competitie

5 mei

Rockanje 1

NBSVV 1

14.30 uur

12 mei

NBSVV 1

Hellevoetsluis 1

14.30 uur

NBSVV

05 mei

FC Binnenmaas 1

ZWB 1

14.30 uur


12

26 april - 2 mei 2012

www.reedijkwonen.nl

SuperSale Super voordeel van 599,- voor

€ 499,-

Super voordelig

st nieuwe

i.v.m. kom

le!

u woonform

OP=OP Hoekbank Vleuten Uitgevoerd in stof Sunrise grijs of zwart, ook verkrijgbaar in spiegelbeeld. Keuze uit 101 andere stof- en lederkleuren. Direct uit voorraad leverbaar in stof grijs of zwart. H78 x B273 x D195 cm.

Superprijs

van 1199,- voor

€ 999,-

van 999,- voor

€ 499,-

Winkelkast Norwich H220 x B180 x D50 cm.

Relaxfauteuil Bilbao

Super aanbieding van 349,- voor

€ 279,-

Super voordeel van 1299,- voor

€ 999,-

Salontafel Norwich

3+2-Zitsbank Ermelo

Inclusief 2 manden. L120 x B70 cm.

Eigentijds vormgegeven bank uitgevoerd in een uitstekende kwaliteit leder. Om de zithoek compleet te maken is een bijpassende fauteuil verkrijgbaar. H77 x B200/170 x D82 cm.

Super aanbieding

Superprijs van 799,- voor

€ 499,-

Boekenkast Kingston 1 deur, 3 vakken. H200 x B88 x D40 cm.

vanaf

Wijntafel Hoogte 54 cm, Ø 38 cm.

Diverse karpetten

Superprijs Dressoir Kingston 2 deuren, 3 lades. H86 x B200 x D45 cm.

van 1099,- voor

€ 699,-

Superprijs Fauteuil Barda In stof.

van 379,- voor

€ 279,-

KOM VOOR TOTAALWONEN NAAR ONZE WOONWINKEL IN STRIJEN • Wonen: INhouse, Levanto, Pode, Bert Plantagie, Stressless • Koken: Superkeukens • Slapen: DroomDomein, Auping, Silvana, Tempur, Eastborn, Beddinghouse

Edisonweg 2, 3291 CK Strijen, tel. 078 674 84 85, info@reedijkwonen.nl, www.reedijkwonen.nl 7667 AW REEDIJK ADV.VERB.SUPERSALE 264x385mm.indd 1

Super aanbieding vanaf

€ 179,-

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig tot 2 weken na plaatsing. Niet alle afgebeelde modellen staan in de showroom. 17/12/RW/03

€ 69,-

23-04-2012 15:15:59


26 april - 2 mei 2012

13

Ook ruime sortering lingerie en badkleding in nieuwe speciaalzaak aan de Boonsweg

JOYce MammaCare: voor het aanmeten van borstprotheses JOYce MammaCare is nog maar een paar weken open en toch hebben al veel vrouwen de weg naar deze nieuwe speciaalzaak aan de Boonsweg in Heinenoord weten te vinden. Dat komt omdat er geen andere zaak is in de omgeving waar borstprotheses worden aangemeten en waar een ruime sortering lingerie en badkleding is te vinden voor vrouwen die een borstoperatie achter de rug hebben. Dat maakt JOYce MammaCare uniek in haar soort in de Hoeksche Waard en het gebied ten zuiden daarvan, waar ook veel vrouwen wonen die een borstoperatie hebben ondergaan en die nu lekker dichtbij terecht kunnen voor een fijne bh of een leuk badpak. Het is de huiselijke sfeer, waarin privacy en persoonlijke aandacht wordt gegarandeerd, die de klanten aanspreekt, vertelt Joyce Kwakernaat, de echtgenote van Piet Kwakernaat van Slaapboulevard Kwakernaat. Achter in het pand van de Slaapboulevard, maar met een eigen ingang, heeft ze sinds kort haar erkende speciaalzaak. De klanten komen er terecht in een leuke, gezellige winkel, waarin een mooie collectie bikini’s, tankini’s en badpakken is te vinden, modieus en sportief, eventueel met bijpassende accessoires. Zelfs Marlies Dekkers blijkt een bh te hebben voor dames met een borstprothese. Om de privacy en persoonlijke aandacht te garanderen, kunnen klanten er alleen terecht op afspraak. “Een borstprothese is nu eenmaal een gevoelig iets. Daar wil je niet over praten of overleggen waar anderen bij zijn. Daarom heb ik een ruime paskamer waar de klant eerlijk en vakkundig advies krijgt,” vertelt Joyce. Ze is gediplomeerd en erkend MammaCare adviseur. Ruime ervaring De 42-jarige Heinenoordse heeft ruime ervaring in de lingerie in Brabant opgedaan. Samen met haar moeder had ze er twee lingeriespeciaalzaken. De zaak van haar moeder, waar ook veel borstprotheses werden aangemeten, zat dertig jaar in Rosmalen en haar eigen zaak runde ze elf jaar in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Daar reed ze ook jaren nog dagelijks naar toe, nadat ze elf jaar geleden haar man Piet Kwakernaat leerde kennen. Vervolgens werkte ze ook nog zes jaar bij Konijnendijk Mode in Zuid-Beijerland. Joyce: “Ik wil vrouwen, die een zware tijd achter de rug hebben, blij maken. Voor hen breekt een nieuwe periode aan, waarin ik voor hen iets kan betekenen. Het is heel belangrijk om bij een borstprothese ook goede, bijpassende lingerie te dragen. Dat bevordert het genezingsproces en geeft de klant zekerheid. Ik laat hen bovendien

zien dat ze met een borstprothese vol zelfvertrouwen weer kunnen gaan zwemmen en zonnebaden.” Daarom zijn er bij JOYce MammaCare ook hele leuke zonnetopjes in allerlei kleurtjes te vinden, waar een prothese in kan.

“Hierbij wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk beeld en naar wat goed voelt voor de klant. Zo help ik bij het passen en bij het maken van de beste keuze voor de borstprothese, lingerie en eventuele badmode,”aldus Joyce.

Werkwijze Onder het genot van een kopje koffie of thee worden bij Joyce persoonlijke wensen en de medische achtergrond doorgenomen. Aan de hand daarvan worden de mogelijkheden getoond.

De kosten van een borstprothese worden vergoed via de basisverzekering. Daarvoor heeft de Heinenoordse contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Joyce verzorgt ook de declaraties. Sommige zorgverzekeraars, maar lang niet

allemaal, vergoeden ook bh’s en badpak of bikini en sommigen ook de zwemprothese. Tegenwoordig worden praktisch alle borstprotheses gemaakt van siliconen, een veelzijdig, huid- en lichaamsvriendelijk materiaal dat het vrouwelijk borstweefsel natuurlijk nabootst. Het voelt heel zacht aan, is vochtregulerend en neemt snel de lichaamstemperatuur aan. Ook is het bestand tegen crèmes, chloor en zeewater, zodat er makkelijk mee kan worden gezwommen. Voor vrouwen die een borstsparende operatie of een borstreconstructie hebben gehad, zijn er deelprotheses. JOYce MammaCare heeft ook daarvan veel soorten en maten op voorraad. “Het gebruik is ongecompliceerd en er is weer prima balans,” aldus Joyce. In principe werkt ze dus op afspraak, maar bij mensen die echt niet in staat zijn om aan de Boonsweg langs te komen, gaat ze ook op huisbezoek. JOYce MammaCare is gevestigd aan de Boonsweg 7 in Heinenoord en is telefonisch bereikbaar op 06-48122025, per fax op 0186-604078 en per email op info @ joycemammacare.nl www.joycemammacare.nl


14

26 april - 2 mei 2012

Industrieweg 13 3286 BW Klaaswaal T 0186-571366 F 0186-571890 klaaswaal@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.00 uur Za. van 10.00 - 16.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen.

Leeuwarden

Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Haarlem

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor de deur • gratis parkeren voor rland stigingen in heel Nede • inmiddels dertien ve

Groningen

Utrecht Rotterdam Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Eindhoven

Enschede


26 april - 2 mei 2012

15

n e r u e l k e t n e l e k ij Vrole Geus Tapijt en Gordijnen bij D

Behaaglijke luxe in de t huiskamer mre tapijt, daa e geniet het hel gezin van…

Je huis is een speciale plek om jezelf te zijn en je op te laden voor de volgende dag. te Vloerbedekking helpt je lichaam schoenen. ontspannen na een lange dag op een harde Het houdt meer warmte vast dan je voeten. vloer en is dus lekker warm aan het prachtige Geniet bij ons in de winkel van ng in vele assortiment zachte vloerbedekki kleuren en structuren.

Laat u door ons adviseren voor een tapijt naar uw smaak! iek in de Hoeksche Waard. un k, oe rsh tte Pu in t pij Ta us Ge De

binnen, Loop vrijblijvend elkom! w te r a h n a v t n e ub k Arent van Lierstraat 16, Puttershoe Tel. 078 - 676 1359 Bezoek ook eens onze website: www.degeustapijt.nl

Openingstijden: 9.00 tot 17.30 uur • Dinsdag gesloten • Vrijdag koopavond Wij eten van 12.30 tot 13.30 uur • Zaterdag geopend tot 16.00 uur


16

26 april - 2 mei 2012

Wij Stappen Op! U ook ?

ELECTRISCHE INRUIL-/DEMOFIETSEN

Mei maand iedere vrijdag en zaterdag OPSTAP DAGEN! Dus proberen, testen, proefrijden, voelen en vragen. Alles mag!! Alle modellen elektrische fietsen van Gazelle, Koga Miyata, Batavus, Sparta, Gazelle-Goldline en Cannondale onder één dak te bewonderen en te testen. Dus makkelijk te vergelijken en een eerlijk advies!

TIP! MAAK EENS EEN PROEFRIT

: OOK TE BEWONDEREN

DE CANNONDALE E-SERIES MET BOSCH MOTOR

Door consument en vakjury s verkozen tot electrische fiet ! 12 20 r van het jaa

Verende voorvork, 8 versn Van 1649,- nu 1499,-

Sparta RX ion 7 vern blauw zilver dames Gazelle orange innergy 8 versn dames demo/nieuw Sparta RX ion 7 versn blauw/zilv dames Sparta m-gear ion 7 versn zwart/zilv dames Batavus easy ion terugtrap dames grijs/gr Batavus easy ion 7 versn dames zilv/bl Gazelle orange innergy 7 versn dames blauw/zilver

Promo / aktie model

Gratis EXTRA accu twv 199,00

Batavus Jakima Easy

2399,-

Sparta e-motion Limited Edition

19,4 kg Licht

2999,-

500,600,700,800,850,500,650,-

Van 1999,- voor 1499,-

Gazelle Pure Innergy

1699,-

1600,1599,1450,1050,1050,1250,1250,-

Op alle elektrische fietsen 6 maanden garantie!

Sparta ion icd

Van 1699,- nu 1399,-

Gazelle Goldline Agile

Sparta ion zonder versn dames oranje Sparta ion zonder versn dames blauw Sparta ion m-gear 7 versn dames blauw Sparta ion m-gear 7 versn dames blauw Cortina elec. S3 7 versn dames blauw Cortina elec. S3 7 versn dames blauw Gepida elec. 7 versn. dames aubergine

Van 1000-1600 euro

Sparta-aktie:

Sparta E-motion C2

Van 500 - 850 euro

Koga E-Advance

2899,-

Vraag ook naar de aantrekkelijke akties zoals: • extra hoge inruil • en/of gratis fiets drager • en/of gratis extra accu

NÚ OP ONZE SPORTAFDELING 012 NIEUW IN 2

Ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe afdeling krijgt u nu bij aankoop van een sportfiets, 15% van de waarde als accessoires kado! Bijvoorbeeld: U koopt een fiets van € 1.000,-, dan krijgt u voor € 150,- aan accessoires kado.

012 NIEUW IN 2

012 NIEUW IN 2

Ook gratis advies en body scanning voor de juiste frame-maat t.w.v. € 50,- bij aankoop van een fiets. Daarnaast zijn bij ons de complete BBB Accessoireslijn en wielsets van Fulcrum en Mavic te bewonderen. Voor de veeleisende fietser hebben wij de Shimano wand in de werkplaats voor en snelle en vakkundige reparatie.

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN! Bike Totaal van der Koog Hoekstraat 6, Numansdorp | T. 0186 - 651 689 | www.vanderkoog.nl Nu ook op

: Bas Van Der Koog 2Wielers


26 april - 2 mei 2012

17

Binnen een jaar na grote brand klaar voor een nieuw seizoen

Herberg Tiengemeten gaat weer open Wie de reis naar het eiland maakt, raakt onherroepelijk onder de indruk van de rust, de ruimte en de weidsheid. Steeds meer mensen ontdekken Tiengemeten en vertellen er over aan anderen. Zo is het eilandje ten zuiden van de Hoeksche Waard één van de meest besproken natuurprojecten van ons land geworden. Verrassend uitgestrekt is het, ongeveer 8 kilometer lang en 3,5 km breed. Op de meest oostelijke punt, zo’n drie kilometer van het haventje waar bezoekers het eiland betreden, ligt de Susannehoeve, beter bekend als Herberg Tiengemeten. Op 30 juni vorig jaar werd de herberg van Maya Penning en Hans Oosterhof door brand verwoest. De plek waar zoveel bezoekers van Tiengemeten, vaak na een lange wandeling door het uitgestrekte natuurgebied, de benen strekten en er iets op het terras nuttigden of er een maaltijd gebruikten of er zelfs overnachtten, is dus al bijna een jaar buiten gebruik. Maar er gloort hoopt, want op dinsdag 15 mei, vlak voor Hemelvaartsdag, opent de herbouwde, maar toch zo vertrouwde Herberg weer de poorten. De voormalige boerderij is in oude luister hersteld, compleet met rieten dak. Er kan weer volop worden gelogeerd, gegeten en gedronken en gefeest. Maya en Hans glimmen van trots als ze een rondleiding geven door de herbouwde herberg met zijn zes hotelkamers. Ze hebben zelf, na de brand, maar een paar weken elders vertoefd en zijn zo snel als dat kon weer gaan wonen in het gespaarde woonhuis van de boerderij. Zodat ze van dichtbij de hele herbouw konden begeleiden en de bij de herberg horende camping een beetje draaiend houden. Ook zorgden ze ervoor dat het Tiengemeten - wintertheater gewoon doorging. Hans: “We hebben er afgelopen winter een reizend circus vn gemaakt met voorstellingen in de dorpshuizen van Nieuw- en Zuid-Beijerland en Goudswaard en in de Lauretta Hoeve hier op het eiland. De artiesten waren geboekt en dus moest dat gewoon doorgaan, vonden we. Komende winter plannen we weer vijf of zes zondagmiddagen in de Herberg.” Hard gewerkt “Er is verder ongelooflijk hard gewerkt, nadat half oktober de planning voor de herbouw was gemaakt,” vertelt Maya. “Ook op de zaterdagen werd doorgewerkt en het is spannend geweest of we het wel vóór het nieuwe seizoen zouden halen. Aanvankelijk zag het er met het zachte weer in de winter prima uit, maar in februari, toen het zo hard vroor en het eiland bijna met de pont niet te bereiken was, lukte het maar moeizaam. Gelukkig lag de rieten kap er toen net op, zodat er binnen, met kachels, kon worden doorgewerkt.”

een restaurant. Het staat vlakbij het Landbouwmuseum en Speelnatuur Tiengemeten, een 4,5 hectare groot speelnatuurterrein voor kinderen dat eind juni open gaat. Als dit tweede restaurant eenmaal open is, gaat de kiosk in het vlakbij gelegen Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, in de Marguerita Hoeve, dicht.

De nieuwe Herberg ziet er net zo uit als de oude, dankzij het feit dat de muren zijn blijven staan. Er is opnieuw een rieten kap op gekomen, nu met een brandwerend, geïsoleerd dak onder het riet. Binnen moet nog het nodige gebeuren om op 15 mei te kunnen heropenen. Hans aanvullend: “Er waren dagen dat de pont maar twee keer per dag voer, ‘s morgens om zeven uur en ‘s middags om vijf uur. Normaal is hij in vijf minuten over, maar toen deed hij er een uur over en soms nog wel langer. De bouwvakkers maakten noodgedwongen lange dagen en moesten heel goed plannen welk materiaal ze nodig hadden. Even schroeven op de vaste wal halen, was er niet bij.” De herberg blijkt zoveel mogelijk in oude staat hersteld. De buitenmuren zijn bij de brand blijven staan en konden behouden blijven. Het doel van de herbouw was in elk geval om veel duurzamer te bouwen, met gebruik van aardwarmte en zonnecollectoren. Het grootste verschil is dat er nu een brandwerend, geïsoleerd dak onder de rieten kap is gekomen. De binnenkant is wel een beetje gewijzigd. De zaal van de herberg, sinds juni vorig jaar ook officiële trouwlocatie van de gemeente Korendijk, is groter geworden. Er zijn opnieuw zes stijlvolle en natuurlijk ingerichte tweepersoons hotelkamers onder de rieten kap gekomen, waarvan er een ook als familiekamer kan worden ingericht. Het zijn themakamers geworden, ieder met een eigen kleur. Zo kan er gelogeerd worden in de blauwe veerpontkamer, de gele landbouwkamer of de rode kamer, om er maar een paar te noemen. Ze moeten zorgen voor een onvergetelijk verblijf, want ze kijken allemaal uit over het natuurgebied Tiengemeten of over het Haringvliet. En op Tiengemeten is het ’s nachts nog echt donker en ongelooflijk stil. “Gezonder kan nachtrust eigenlijk niet zijn,” zegt herbergier Hans Oosterhof. Trouwlocatie Sinds 1 juni vorig jaar is Herberg Tiengemeten ook de officiële trouwlocatie op het eiland Tiengemeten. Maar daar heeft tot nu tot maar één

trouwlustig stel gebruik van kunnen maken. Dat gebeurde enkele dagen voor de hoeve grotendeels afbrandde. Maya: “De gemeentebode die bij dat eerste huwelijk aanwezig was, was dus enkele dagen later opnieuw op bezoek. Maar toen als brandweerman.” Sindsdien hebben nog wel enkele stellen in het Landbouwmuseum elkaar het jawoord gegeven. Maar wie na 15 mei op het stilte-eiland wil trouwen, moet dus weer in de Herberg zijn. Waar uiteraard ook het trouwfeest kan worden gegeven. Bezoekers kunnen eventueel met een huifkar heen en weer worden gebracht. Volgend jaar hopen Maya en Hans op Tiengemeten ook nog een tweede horecagelegenheid te kunnen openen in samenwerking met Natuurmonumenten. Het historische boerenwoonhuis van de Hélène Hoeve wordt deze zomer door Natuurmonumenten gerestaureerd en wordt

En natuurlijk alle andere gereedschappen voor uw tuin.

Laning 7 • Tel. 078 - 676 42 17 • www.jonasputtershoek.nl

Wij verkopen niet alleen, maar doen ook reparaties.

Op Tiengemeten mag alleen in tenten worden gekampeerd, vouwwagens en caravans zijn niet toegestaan. De camping, die open is tot 1november, heeft ook geen vaste standplaatsen of seizoenplaatsen. Er kan in de herberg gebruik gemaakt worden van een modern sanitairgedeelte met douches, toiletten en wastafels en een afwaskeuken met warm water en een kookgelegenheid. De herberg biedt ook voor campinggasten ontbijt- en dinerservice. De kampeerder kan er ook versgebakken broodjes voor de volgende morgen bestellen. Honden zijn (mits aangelijnd) toegestaan. Reserveren is doordeweeks niet nodig, maar tijdens Pinksteren en in het weekend wel. Informeren naar beschikbaarheid kan via telefoon 0186-660238 of 06-5125 8746.

Maya Penning en Hans Oosterhof hebben er weer zin in: de Herberg is in oude luister hersteld en zij kunnen, na tien maanden met de herbouw bezig te zijn geweest, weer met het herbergierswerk aan de slag.

DE GROOTSTE COLLECTIE GRASMAAIERS VINDT U BIJ JONAS IN PUTTERSHOEK Zeer ruime keuze in onze winkel Motormaaiers - zitmaaiers - tuintractoren - elektrische maaiers enz.

Camping Bij Herberg Tiengemeten hoort ook een kampeerterrein. Dat bestaat uit twee delen: het natuurkampeerterrein en de kampeerweide, beide overigens zonder elektriciteit of water. Het natuurkampeerterrein ligt in een oude hoogstamboomgaard vlakbij de herberg en biedt plaats aan maximaal tien tenten. Om in de boomgaard te mogen kamperen, is het lidmaatschap van de Natuurkampeerterreinen verplicht. Er zijn lidmaatschapskaarten te koop op de camping. Zonder deze kaart kunnen kampeerders terecht op de iets verderop gelegen kampeerweide, waar ook compleet ingerichte gezinstenten kunnen worden gehuurd.

VANAF

DAIKIN Wandunit met buitenunit • • • •

995,= INCL. BTW .

Fluisterstil, slechts 22 dbA 5 jaar garantie Energiezuinig, klasse A Koelen en verwarmen

Eurokoel Airconditioning Industriestraat 12 3281 LB Numansdorp Tel. 0186 - 575147 info@eurokoel.nl

www.eurokoel.nl


18

26 april - 2 mei 2012

Moed er zondadag 13 me g geope i nd! Restaurant ‘t Raadhuis

Hofweg 1 3274 BK Heinenoord T: 0186-601745 E: info@raadhuisheinenoord.nl W: www.raadhuisheinenoord.nl

10%

Tijdens de Stalen basis armband € 59,- / Ponymarkt KORTING Aluminium kleur armbanden € 35,- per stuk. van 29 mei a.s. Moederdag tip! Bij inlevering van deze advertentie en m.u.v. reparaties. Dealer van o.a.



Seiko, Pulsar, Lorus, Breil, Dolce & Gabbana, Moshino, Fossil, Vendoux, Rodania, Michel Herbelin, Monté, Pandora, Silver Radokids, Charlot design, one jewel clamori italy.



Bij ons batterij wisselen  5,- klaar terwijl u wacht. Bij aankoop van ieder horloge levenslang gratis batterijen. Ook voor al uw reparaties van sieraden, horloges en

klokken.

Ook inname oud-goud; bij ons de hoogste prijs alléén bij besteding of waardebon

 

Oranjeplein 6 Puttershoek 078 - 6764022

uws?

iets nie

e n met d e k a m s i e n kenn rshoev Kom daieuwde Weve vern Toe aan

Gastronomische verwennerij Bij Que Pasa? kunt u genieten van heerlijke warme en koude gerechten van vlees, vis en vegetarisch De warme en sfeervolle inrichting plus de ontspannen, vriendelijke bediening staan garant voor een culinair feest! U bent van harte welkom!

OPENINGSTIJDEN

1950

Biefstukmenu

1950

Brunch

soep | biefstuk met verse groenten en aardappelgarnituur | dessert

Maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 00.00 uur Zondag van 16.00 tot 00.00 uur

Vierwiekenplein 2 3262 AN Oud-Beijerland Tel. 0186-614373 www.quepasatapas.nl

Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

RESTAURANT DE HOOGT: AL 30 JAAR UW RUSTPUNT AAN DE BINNENMAAS Koninginnedag – menu Koninginnen - Cocktail. Met o.a. kip, mandarijn, selderij en walnoot

Partyservice

[] Asperges met Boerenham Traditioneel. Geserveerd met gekookte kriel, ei en boterjus

[]

27.50

Verhuur

Of wat dacht U van een portie heerlijke Spare ribs? Met verse frieten en sausjes j 16,= Koninginnedag geopend vanaf 16.00 uur.

30 jaar De Hoogt

www.time-out.nl

KONINGINNEDAG! Raadhuisstraat 3, 3299 AP Maasdam Tel. 078 - 676 1811 • www.dehoogt.nl

Time~Out Catering & Verhuur

e-out

.nl

-Out Time lt rege het!

Catering

Verse Aardbeien met vanille-ijs en slagroom of Irish Coffee Menuprijs j

Fees organ tje iseren ? www.t im

Catering voor bedrijf en particulier!

Boonsweg 43 Tel. 0900-2020791 3274 LH Heinenoord (10 cent per minuut)

www.timeout.nl info@Timeout.nl


26 april - 2 mei 2012

19

2012

MOEDERDAG Moederdag wordt dit jaar gehouden op zondag 13 mei

Een dikke zoen voor alle moeders Bloemen, cadeautjes en gedichten. Op Moederdag halen we alles uit de kast om onze moeders te verwennen. Dit jaar mogen we zondag 13 mei op de kalender onderstrepen.

M

oederdag vieren we ter ere van het moederschap. In Nederland staat deze bijzondere dag altijd op de tweede zondag van mei op de kalender. Dat is niet in alle landen zo. Moeder wordt bijvoor-

beeld in Spanje op de eerste zondag in mei verrast en in Engeland drie weken voor Pasen. Maar sommige dingen verschillen niet. Een gemene deler in alle landen is het verwennen van moeder. Ze krijgt ontbijt op bed, cadeaus

en ze hoeft geen klusjes te doen. Alle huishoudelijke taken komen voor rekening van vader of de kinderen. Scholen en kinderdagverblijven maken als vanouds een heel festijn van Moederdag. Er wordt volop geknutseld om cadeautjes te maken en kinderen mogen wensjes schrijven die ze op zondagmorgen trots kunnen voorlezen. Het vereren van moeders is niet iets van de laatste jaren. Het is een traditie die teruggaat tot in het klassieke Griekenland. En ook

De dag begint met een dikke kus voor moeder.

de katholieke kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus. Tegenwoordig is het vooral een gezinsdag die je gezellig samen doorbrengt.

De beste

Een moeder kun je zelf niet kiezen, maar als dat zo zou gaan, dan had jij op mijn lijstje helemaal bovenaan gestaan! (auteur: Pieter Feller)

Met een gemengd boeket kun je voor de dag komen

Moederdag vier je met bloemen Op Moederdag zijn vooral gemengde boeketten populair. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Valentijnsdag, waarop veel ‘mono-boeketten’ met uitsluitend tulpen of rozen worden gegeven.

M Je moeder is altijd blij met een mooi boeket. Foto: Alpha Communications

oederdag is het ultieme moment om moeder in de bloemen te zetten. Elk boeket - mono of gemengd - is uniek en heeft zijn eigen uitstraling. Bloemen als ro-

Kies voor een origineel tripje

Trek er met moeder op uit De pretparken zijn inmiddels geopend en ook de restaurants draaien op Moederdag overuren. Toch kun je er ook op een goedkope en verrassende manier met moeder op uittrekken.

© Persbelangen

S

tap bijvoorbeeld op de fiets. Niets is gezelliger dan een stevige fietstocht, onderweg te picknicken en te genieten van de natuur. In alle regio’s in Nederland vind je uitgebreide fietskaarten, die je verrassende plekjes laten zien. Of maak een boswandeling. In het voorjaar laat het bos zich van zijn mooiste kant zien. In een bos kun je doorgaans kiezen voor wandel-

routes, die met een kleur worden aangegeven en verschillen in lengte. Dus voor iedereen is er wel een geschikte route. In veel steden is het op 13 mei koopzondag. Informeer daar eens naar. Want koopzondag betekent lekker slenteren door de stad, samen genieten van een ijsje op een terras en genieten van de gezelligheid die een stad met zich meebrengt.

En al naar gelang het weer, is een bezoek aan het strand ook altijd de moeite waard. Om te wandelen, te sporten of lekker uit te waaien. De kust zorgt als vanzelf voor een stuk ontspanning. Hoe dan ook, als het weer het toelaat is het absoluut een aanrader om er op uit te trekken. Niets is gezelliger dan een stevige fietstocht.

zen en ranonkels in pastelkleuren geven het boeket een ‘warm’ gevoel. Pure vrolijkheid krijg je door felgekleurde gerbera’s, ranonkels of zantedeschia’s met elkaar te combineren. Ook kun je kiezen voor seizoensbloemen als pioenrozen of hortensia’s. Kom je er niet uit… kies dan simpelweg de lievelingsbloemen van moeder. Succes verzekerd.

Welke bloemen je geeft of hoe het boeket er ook uit komt te zien, er is altijd sprake van het ‘bloemeneffect’. Bloemen brengen een stuk gezelligheid en sfeer. Helemaal leuk is het om met een zelfgemaakte tekening, samen met papa, naar de bloemist te gaan. Die maakt dan, in de kleuren van de tekening, een bijzonder boeket voor moeder!


20

26 april - 2 mei 2012

Uw specialist voor kunst&klik gebit

Osteopathie

Klinisch Prothese Technicus Jerry van Aalst nodigt u vrijblijvend uit voor een informatieve of oriĂŤnterende afspraak over een KLIK- of KUNSTGEBIT.

Westmaas

t CFIBOEFMJOHBMUJKEJOEFQSBLUJKLPQIFUMBCPSBUPSJVNJO  /VNBOTEPSQBMMFTPOEFSĂ?Ă?OEBL t EPPSTBNFOXFSLJOHNFUUBOEBSUTFOPGJNQMBOUPMPHFOPPLJOEF)PFLTDIF 8BBSEWFS[PSHFOXJKWFSHPFEJOHFOEFDMBSBUJFCJKVX[PSHWFS[FLFSJOH t SVJNKBBSVXWFSUSPVXEBESFTWPPSQSPUIFUJTDIFLXBMJUFJU FSWBSJOHĂ?OTFSWJDF t WJBPOTIFFGUVPQ[FFSLPSUFUFSNJKOFFOBGTQSBBLCJKEFJNQMBOUPMPPH t SFQBSBUJFTWJBBGTQSBBLLMBBSUFSXJKMVXBDIU t WPPSBMMFJOGPSNBUJFCF[PFLUVPO[FXFCTJUF

Rootweide 1A 3273 AX Westmaas

0186-576493 www.osteopathie-westmaas.nl

Voltastraat 4 - Numansdorp - Tel.: 0186-653100 www.vanaalsttandtechniek.nl

M. Eikelenboom

Tandartsenpraktijk Maseratilaan, afdeling Implantologie is vanaf heden:

Osteopaat D.O. - M.R.O

Praktijk voor Fysiotherapie P.J. van Dijk - Fysiotherapie - Medische training - Manuele therapie

! apie r e h t NIEUW e wav Shock

Ă“Ăłk voor Fitness! 0186-576493 www.fysiofit-westmaas.nl

Voor behandeling van verkalkingen in gewrichten, spieren en pezen: zoals hielspoor, achillespees of hardnekkige schouderklachten

Goudsbloemstraat 2 |´s Gravendeel | 078-6733233 | www.vandijkfysio.nl

Aangesloten bij de N.V.O. en het N.R.O.

Doordat binnen de praktijk het aantal implantologiebehandelingen de laatste jaren sterk is toegenomen en verder is gespecialiseerd, is er in hetzelfde pand waar de mondzorgkliniek Oud-Beijerland is geves-

Op de nieuwe website hopen wij u beter te informeren over de verschillende facetten van behandelingen met implantaten en de vergoedingen hiervan. Ook vindt u op deze website uitgebreid informatie over het KLIKGEBIT, zodat u zelf kunt bepalen of een prothese op implantaten wellicht iets voor u is. Uiteraard kunt u altijd door geheelalle vrijblijvend een afspraak maken voor een informatief gesprek! Implantologiekliniek Oud-Beijerland werkt samen met alle zorgverzekeraars.

tigd (voorheen Tandartsenpraktijk Gespecialiseerd in tandheelkundige

implantologie en Maseratilaan), een aparte implanprothetische oplossingen van gebitsproblemen. tologiekliniek opgezet. Het specia-

lisme Samenwerking implantologie wordt metvoortaan èn vergoeding

zorgverzekeraars gepresenteerd onder de naam

Tandartsenpraktijk Maseratilaan, afdeling Implantologie is vanaf heden:

w

www.ikobl.nl

t

0186 - 623499

Implantologiekliniek Oud-Beijerland Maseratilaan 7 M.C. Pfeil, of bel voor een vrijblijvende afspraak tandarts-implantoloog, 0186 - 62 34 99 www.ikobl.nl lid van KRT, NVOI, NMT.


26 april - 2 mei 2012

21

Super-Loungeset Lissabon

Ruime stoelen en een bank van 2.40m! Voorzien van zeer goede kussens € 2395,elders € 1750,nu bij ons

1450,-

Brighton Diningset

Van € 2495,- voor

1950,-

Madras

Oud teaktafel 2.40m + 6 luxe stoelen v.v. 2 kussens

1950,-

Lounge-set Parijs

Compleet voor het kleine terras Incl. stevige kussens Van € 599,- voor

499,Cornerset Nice

MaatGarant Tuin- en Loungemeubelen Langeweg 5E • Oud-Beijerland • T: 0186 - 616 633 www.maatgarant.nl

Handig, degelijk en compact Incl. stevige kussens Van € 599,- voor

499,-

. e k r e k e d u o fK o d n a l r e j i e B ud O n i m o ! o d r r e w v o e l h s e g e s z i n t o a gr n e l e Bezoek n s s u d , d a a r r o o v t i u s t Alle se

Uw Keralit-specialist

NIEUW Keralit Potdeksel 177 mm. Nu in de showroom!

- Onderhoudsarme gevelbekleding - Klassieke en eigentijdse kleuren - Eenvoudige en solide montage - Klassieke en eigentijdse dessins - Kleurvast en weerbestendig - Milieuvriendelijk - Minimaal onderhoud - Nooit meer schilderen - Bijzonder lange levensduur - 10 jaar garantie - Uit voorraad leverbaar


22

26 april - 2 mei 2012

create

design

Zo wordt het altijd lente... bij u thuis! inspired by spring

Wilt u helemaal in de lentestemming komen? Ga dan lekker met uw interieur aan de slag! Want niets is leuker dan uw eigen, gezellige thuis te creëren. Een omgeving waar u helemaal uzelf kunt zijn. Waar genieten centraal staat. Waar het altijd lente is. De interieurstylist van Konijnendijk Woontrends helpt u daar graag bij. Maak snel een afspraak!

Dorpsstraat 119 3284 AE Zuid-Beijerland T. 0186 66 21 99 info@konijnendijkwoontrends.nl

Johan Konijnendijk

WWW.KONIJNENDIJKWOONTRENDS.NL

Vormgever

Foto-aktie

LCD-aktie PHILIPS 32pfl4037

• 200hrtz • LED • wifi voorbereid • full HD • opname functie Van  699,00

Nu

e d t e m n e t c u d o r Topkwaliteit p n a v e i t n a r a g e d n service e ! t s i l a i c e p S o e d i V de Audio-

Canon A2200

499,-

• 14,1 megapixels • 4x optische zoom • 2.7 inch LCD Van  119,00

Nu

69,-

Telefoon-aktie Computer-aktie SIEMENS AL110 DUO huistelefoon • Verlicht display • 40 telefoonboek geheugens Van  59,95

Nu

35,-

Integral 8GB usb-stick • uitschuif model • top kwaliteit Van  16,95

Nu

7,

50

Total Vision is erkend dealer van KPN Digitenne en UPC diensten, zoals Digitale TV, alles-in-één pakketten en HD-TV! Zuid-Voorstraat 32 Telefoon: 078 - 673 1343 3295 BW ‘s-Gravendeel E-mail: info@total-vision.nl www.total-vision.nl Geopend op: Maandag, woensdag, donderdag van 09.00-12.30 en 13.30 tot 18.00 uur Vrijdag (koopavond) van 09.00-12.30 en 13.30 tot 21.00 uur Zaterdag van 09.00-17.00 uur


gemaakte tafels en wandrekken verkopen.”

Boven de winkel zit ook een woning. Daar is

is niet zo gek. Hij komt uit een timmermansfa-

com/InrichterijVanToen

26 april - 2 mei 2012

23

Nieuwe modezaken in Veilingpassage in trek

Shoeby/Lake Side trekt 5500 bezoekers in 4 dagen Ze kunnen het nog nauwelijks geloven, zoveel bezoekers in een paar dagen! In de eerste vier dagen na de opening op woensdag 11 april kwamen er maar liefst 5500 belangstellenden naar Shoeby/Lake Side, de combi van modezaken in de Veilingpassage in Oud-Beijerland die zit in het pand waar tot eind vorig jaar Boekhandel Edel een filiaal had. Patty Letterman en haar vriend Marcel Vinjé, die samen de combi van eigentijdse modezaken runnen, zijn dan ook dik tevreden over die flitsende start. Shoeby Fashion is een eigentijdse winkelformule voor dames- en heren- en vooral niet te vergeten kindermode, legt Patty uit. De collectie

bestaat uit vrijetijdskleding en trendy items. “Shoeby brengt de nieuwste modetrends voor iedereen dichtbij,” vertelt Patty. De winkels van Shoeby Fashion zijn bekend om de typerende sfeer en sterke uitstraling en ook dat is in de Veiligpassage duidelijk te merken. Lake Side is dé autoriteit in Nederland op jeansgebied. Een ijzersterke formule die duidelijk en onderscheidend is en daarom zo succesvol, vult Marcel aan. Lake Side is ‘denim & fashion’ en dat merk je aan alle onderdelen van het merk. De collectie is, zo is ook duidelijk in Oud-Beijerland, vernieuwend, wisselend en onderscheidend en aantrekkelijk geprijsd. Lake Side verkoopt de eigen

merken Refill en Construction voor heren en Sensation en Winck voor dames. Maar ook merken als Twinlife, Il Dolce en LTB zijn er te vinden. Uitdaging Patty (25, telg uit de Lettermanfamilie die bekendheid verwierf met de verhuur en het opzetten van marktkramen) runde vijf jaar de Shoeby in Numansdorp en hoefde niet lang na te denken toen ze werd gevraagd voor de nieuwe zaak in de Veilingpassage, naast de Etos en recht voor de in- en uitgang van de onder gelegen parkeergarage. “Dit is echt een enorme, nieuwe uitdaging. De winkel is ruim en overzichtelijk. De vloeroppervlakte hier is veel groter dan in Numansdorp. Shoeby en Lake Side zijn twee losstaande concepten. Het enige wat we delen zijn de voordeur en de kassa,” vertelt ze. De reacties van de klanten tot nu toe zijn louter positief: “We hebben de eerste dagen meteen 500 klantenpassen uitgeschreven. Daarmee kan je in alle Shoeby- en Lake Side-filialen terecht. Shoeby-winkels zijn er al een kwart eeuw in ons land. Er komen er tegenwoordig zo’n tien per jaar bij en er zijn nu 200 winkels door het hele land. Shoeby is uitgegroeid tot een toonaangevende retail- en franchiseorganisatie, een speler van formaat met een serieus aandeel in de Nederlandse fashionmarkt. “Onze kracht is de persoonlijke benadering. De klant kan een kopje koffie krijgen. We gaan voor het ons-kent-ons gevoel. En voor de kinderen is er een speelhoek, met WiFi en televisie. Samen maken we het verschil,” menen Patty en Marcel. Ze beschikken over vakkundig personeel, opgeleid binnen de Shoeby Academie. Die biedt een breed pakket opleidingen, trainingen en scholing voor iedereen die

binnen de Shoeby-organisatie werkt. Patty: “We zijn allemaal stylistes.” VIP-avonden Shoeby en Lake Side houden ook speciale VIPavonden voor groepen van tien tot twintig personen. Dat kunnen vrienden en vriendinnen zijn, families, enz. Het zijn party’s, zoals er ook wel kledingparty’s bij mensen thuis worden gegeven. Een gastvrouw nodigt daarvoor familieleden, vrienden en bekenden uit, met dit verschil dat de party niet thuis, maar in de winkel in de Veilingpassage wordt gegeven. Patty: “We leggen de rode loper uit, iedereen krijgt een glaasje Prosecco, de gastvrouw krijgt B O Nprocent B O Nkorting, A T EdeL gasten I E R tien procent. twintig De gasten kunnen, in een rustige omgeving, naar hartenlust passen en een van de bezoekers krijgt ook nog een metamorfose.” Vaste-klantenavonden en openstelling op Koninginnedag (11.0015.00 uur) zijn andere acties, waarmee Shoeby/ Lake Side klanten hoopt te plezieren. Shoeby/Lake Side zit aan de Veilingpassage 16 in Bonbon Atelier Schepers Oud-Beijerland. Dagelijks geopend van 08:00 hr tot 17:00 hr Zaterdags geopend van 08:00 hr tot 16:00 hr

BON

BON

Voor ons complete aanbod zien we U graag in de winkel of op de markt !

HAZENBROEK

BON

BON

ATELIER

ATELIER

ambachtelijke

PATÉ ‘S

Sinds 1895

KWALITEIT, WINT ALTIJD! Bonbon Atelier Schepers Mijlweg 92 3295 KH ‘s-Gravendeel T 078 - 6731339 F 078 - 6734960 E schepers@bonbonatelier.nl W www.debestechocolade.nl

Alle smaken

100 gr 0,99

Bonbon Atelier Schepers

De chocoladewinkel waar U altijd slaagt !!!

Bonbon Atelier Schepers

BOEREKIP-CARBONADES 2 kilo 12,50 Kilo 6,95

BOEREGRILL

BOEREKIPDRUMSTICKS kilo 5,95

HAANTJES 2 voor * 9,90 *

2 kilo 8,90 * * *

Toch altijd wéér het vertrouwde adres !

Héérlijk ouderwetse

KIPPENSOEP Pot 5,95 2 potten 9,90

2e kilo 7,95

* De beste rassen * 100 % natuurvoeding * Superieure smaak

Dé KIP “ vrij buitenleven “ “ MARENSIN “’ Héél kilo 9,95 Ook filets, poten enz verkrijgbaar ! Ook alle andere gevogelte ! Dit betrekken wij van Marie Hot dit is nog écht kleinschalig en in Nederland dus uitsluitend bij ons verkrijgbaar !

Marie Hot is dé pioneer van het Red Label (label Rouge). Het befaamde 001-65 nummer !

de allerbeste &

lekkerste

* EIEREN !!! *

Van het échte vrij buitenleven !

Boerenkip* SLAATJE VAN ’T HUIS * elke 4e kado

Onze eigengemaakte BOEREKIPSCHNITZELS Naturel – Elsje - Kaatje Paulus & Pieternella

BOEREKIP-FILETS kilo 10,95

Door Moeders gemaakt !

5 halen = 4 betalen !!! & ook de Willempies ! * Onze eigengemaakte* Ze zijn er weer ! BOEREKIP-DRUMSTICKS & CARBONADES Speciaal voorgegaard ! BOERE & PIRI

WINKEL & POELIERDERIJ -Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 -Zaterdag 9.00 - 17.00

0186-601368

Nijverheidsweg 11 Heinenoord www.poeliersbedrijfhazenbroek.nl

Aanbiedingen geldig tot moederdag !

BoerenkipSATÉ-STOKJES * 4 portie KADO ! * e

Onze héérlijke

BOEREKIP-STEAKS Dorus , Daanje & Dirk ! Héél pond 5,95

DE MARKT

* Dinsdag Numansdorp Iedere week 10.00 – 17.00 * Woensdag Oud-Beijerland Iedere week 10.00 - 17.00 *Vrijdag Mijnsheerenland Iedere week 8.00 – 14.00

Dagelijks geopend van 08:00 hr tot 17:00 hr Dagelijks geopend van 08:00 hr tot 17:00 hr Zaterdags geopend van hr08:00 hr hr tot 16:00 hr Zaterdags geopend van 08:00 tot 16:00 KWALITEIT, WINT ALTIJD!

KWALITEIT, WINT ALTIJD! Bonbon Atelier Schepers Mijlweg 92 Bonbon Atelier Schepers 3295 KH ‘s-Gravendeel

Mijlweg 92 T 078 -KH 6731339 3295 ‘s-Gravendeel

F 078 - 6734960 E schepers@bonbonatelier.nl TW www.debestechocolade.nl 078 - 6731339

F 078 - 6734960 chocoladewinkel waar U altijd slaagt !!! EDeschepers@bonbonatelier.nl De volgende Hoeksche Waard Exclusief wordt gedrukt op W www.debestechocolade.nl

maandag 21 mei (verspreiding tussen 22 mei en 24 mei), dus ideaal moment voor het!!! Pinksterweekend. De chocoladewinkel waar U altijd slaagt Kijk voor de aantrekkelijke advertentietarieven op www.hoekschewaardexclusief.nl Of bel voor meer informatie naar: Cees van der Giesen, tel 0186 - 57 3372 of Henriëtte Werndlij, tel. 010 - 785 1910


24

26 april - 2 mei 2012

Trouwen 2012

Wie wordt bruidspaar van het jaar 2012?

E

lke maand brengt Hoeksche Waard Exclusief nieuws omtrent ‘de mooiste dag in ons leven’. Met telkens een nieuw ‘bruidspaar van de maand’. Het is de bedoeling dat we begin 2013 dan een overzicht kunnen plaatsen met daarop 12 foto’s van gelukkige stellen, die in 2012 zijn getrouwd. Onze lezers mogen dan kiezen wie hun favoriete bruidspaar van de maand was. Het stel dat de meeste stemmen krijgt wordt dan ‘Bruidspaar

van het jaar 2012’ en zal een fraai prijzenpakket in ontvangst mogen nemen. Gaan jullie dit jaar trouwen en wil je ook in aanmerking komen om met je huwelijksfoto deze pagina te sieren? Stuur dan een leuk verhaaltje en je huwelijksfoto naar hoekschewaardexclusief@ gmail.com Jullie zijn daarmee dan tevens genomineerd voor de titel ‘Bruidspaar van het jaar 2012’. Vanaf deze plaats alvast een mooie trouwdag toegewenst!

NIEUW: bezoek onze webshop via: www.juwelierbijland.nl Oost-Voorstraat 33 3262 JE Oud-Beijerland t 0186-612471 f 0186-620526 e info@juwelierbijland.nl i www.juwelierbijland.nl

KENNISMAKINGSKORTING Bij inlevering van deze advertentie krijgt u bij uw eerste afspraak 10% korting!

Standaardbehandeling € 27,50 Cosmetische behandeling € 32,50

Pedicuresalon Liesbeth Breestraat 10 3273 AC Westmaas (bij haarmode Aphrodite) 06-31242806

Trouwen in een Oldtimer

Ad Pegels Coiffures Ad Pegels Coiffures is al tientallen jaren de kapper van ‘s-Gravendeel en omstreken. Samen met zijn kappers team worden dagelijks kinderen, heren en dames voorzien van een nieuw kapsel.

Keuze uit 25 modellen vanaf € 250.-

Bij Ad Pegels Coiffures kunt u terecht voor de maandelijkse knipbeurt of haarstyling, inclusief kleuren. Het enthousiaste kappers team wordt regelmatig bijgeschoold zodat zij u kunnen helpen met de laatste trends in haarmode. Speciaal voor mannen is de herenknipavond, iedere donderdagavond op afspraak.

Openingstijden

dinsdag - vrijdag: 8:30 - 12:30 13:30 - 17:30 donderdag avond: 18:00 - 20:30 alleen heren op afspraak zaterdag: 8:00 - 15:30

Tevens 2 Amerikaanse Schoolbussen

Wij zijn gespecialiseerd in bruidsbloemen

U kunt een afspraak maken voor bezichtiging en / of offerte

Auperlé Classic Tours Ad Pegels Coiffures

Langestraat 3a 3295 BJ ‘s-Gravendeel 078 - 673 1867

www.zadelmakerijzantman.nl Adres Stougjesdijk 135 (vlakbij Phoenix) Mijnsheerenland 0186 - 610228

telefoon 0187-61 13 06 • fax 0187-64 13 06 mobiel 06-51 42 00 44 - www.auperle.nl Nieuwstraat 1 - 3255 AR Oude-Tonge


26 april - 2 mei 2012

25

DEAL a LENTE etset Savann 7-delige E

met massief Eettafel Savanna 100xL200cm eiken blad H78xB mmer incl. 6 stoelen Su

1399,-

e g i n n o z

Vitrinekast Romantic

H220xB176xD46cm

1299,-

1099,-

LENTEDEALS!

LENTEDEAL LENTE Hoekbank Sunrise H79xB265xD96/215cm

1099,Koninginnedag

Verstelbare hoofdsteunen!

Koninklijke aanbiedingen!

LET OP! ALLEEN GELDIG OP 30 APRIL 2012!

Relaxfauteuil Marly H106xB87xD65-130cm inclusief voetenbank. Leverbaar in zwart, bruin en crème.

AN OPEN V t

499,-

11:00 tour 17:00 u Strijen

Chr. Huygensstraat 3 3291 CN Strijen T 078 674 3000

De Lier

Leehove 54 2678 MC De Lier T 0174 540091

Breda

Woonboulevard Kruisvoort 22 4814 RZ Breda T 076 524 6080

Utrecht

Woonboulevard Vrieslantlaan 20a 3526 AA Utrecht T 030 284 4160

ALLE SIERKUSSENS

* ! IS T A 2+1 GR n gratis!

*U krijgt het goedkoopste kusse

Bezoek ook de website: www.debommel.com


26

26 april - 2 mei 2012

Kijk ook eens opp WWW.PHOENIX onze websho .phoenix w w w WOONWARENHUIS.NL webshop.nl Herenoverhemden

Penn polo’s

- Lange en korte mouw - Zeer ruime keuze - Mooie kwaliteit

2 stuks voor

19.99 Van 69.99 voor

Cetabever tuinbeits & olie

- Voor dames en heren - Zeer ruime keuze

12.

2 stuks voor

99

10.00 Van 9.99 voor

- 2.5ltr bankirai olie van 19.99 voor 11.99 - 4 ltr bankirai olie van 34.99 voor 19.99 - 5 ltr tuinbeits in diverse kleuren van 34.99 voor 19.99

5.

99

Vanaf

Fiets Reflection

11.

99

Diningset Wicker

- 24 inch - Oer degelijk - Incl. slot

- 5 delig set - 4 dining stoelen en tafel 90x160cm - Verkrijgbaar in 3 kleuren - Degelijke kwaliteit

449.

149.

Van 599.00 voor

00

Van 259.00 voor

99

Loungeset Valencia

- 4 delige set - Inclusief kussens - Aluminium frame

for t! m o c t i z k j i l r Hee

599.

00

Van 799,00 voor

Loungeset Alice - Verkrijgbaar in 3 kleuren: Off White, Antraciet of Beige - 4 delige set - Inclusief olifin kussens - Aluminium frame

1249. 1 249.

r! a a b r e v e l n e r In 3 kleu

00

Van 1999,00 voor

Stougjesdijk 137a - Mijnsheerenland Telefoon 0186 - 615166 www.phoenixwoonwarenhuis.nl info@phoenix-groep.nl

Maandag:13.00 - 17.30 uur Dinsdag t/m donderdag:09.00 - 17.30 uur Vrijdag:09.00 - 21.00 uur Zaterdag:09.00 - 17.00 uur

Oud-Beijerland Uit Spijkenisse pont Nieuw-Beijerland

Rotterdam Heinenoordtunnel ‘s-Gravendeel Dordrecht

Texaco

PHOENIX Klaaswaal Numansdorp

A29

Zierikzee Roosendaal


26 april - 2 mei 2012

27

Van Dam & de Jong Interieurstoffering in Maasdam Op 8 maart 2012 openden Peter van Dam en Arno de Jong hun bedrijf in interieurstoffering in “De Stal’’ in Maasdam. Eind 2011 sloot hun voormalig werkgever Wols Wonen in Puttershoek de deuren. Van Dam & De Jong zetten nu in hun eigen bedrijf de tak van interieurstoffering voort. Alles voor uw vloer en raam De heren van Van Dam & De Jong leveren elke vorm van interieurstoffering. Peter vertelt: “We leveren écht alles op het gebied van woningtextiel, van de laatste trends, tot de traditionele mogelijkheden.” Zo kunt u terecht voor tapijt en vinyl, maar ook voor de nieuwste trend: pvc stroken.

persoonlijke benadering en een vakkundige stoffering van uw woning maken het verschil. Komt u een kopje koffie drinken? Kom gerust kijken in de stijlvolle showroom aan de Sportlaan 3b in Maasdam. Bekijk de openingstijden op www.vandamendejong.nl. Wilt u liever op een ander moment langskomen, zoals op een avond? Daarvoor maakt u gewoon een afspraak, geen probleem! De koffie staat altijd klaar.

“In raamdecoratie zijn er tegenwoordig zoveel mogelijkheden” legt Arno uit, “Van (vouw)

Arno de Jong (links) en Peter van Dam (rechts) bij hun pand in Maasdam gordijnen, inbetweens en vitrages tot (duo) rolgordijnen. Maar ook voor zonwering en horren hebben we mooie oplossingen” besluit hij zijn verhaal. Daarnaast vindt u in “De Stal” ook nog een passende collectie behang en lampen. De

gepassioneerde eigenaars denken met u mee en helpen u om de juiste keuze te maken. U het werk uit handen nemen Service gericht werken is heel belangrijk legt Peter uit “Als een klant zelf z’n meubels niet wil of kan verplaatsen, dan doen wij dat gewoon!”. Zij verwerken de producten zelf en komen bij u thuis meten. Uitsluitend kwaliteitsproducten, een

Enkele merken bij Van Dam & De Jong: Tapijt: Interfloor, Parade, Desso, Bonaparte Harde vloeren: Meister, TFD, mFLOR, Quickstep, Novilon Raamdecoratie: Luxaflex, B&C, Copa, HR Design Gordijnen/vitrages: Stoffengilde, Holland Haag, Egger, Goudstikker

Bezuijen bemiddeling bemiddeling bij al uw aan- en verkopen Nog slechts 3 beschikbaar!

Aan de haven van Goedereede gaat Woningbouwvereniging Beter Wonen het project “Havenzicht” realiseren. Het project omvat de bouw van 9 herenhuizen met uitzicht op de historische handelskade. De huizen zijn een voortzetting van de bestaande lintbebouwing. Voor het ontwerp van de woningen is het historische “hart” van Goedereede als referentie gebruikt. Zo is een spectaculair plan ontstaan met de allure van de naastgelegen historische panden. Voor 3 woningen (kavel 2, 4 en 5) wordt nog een koper gezocht. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Woningbouwvereniging Beter Wonen of met Bezuijen bemiddeling te Ouddorp.

9 S TAT I G E H E R E N H U I Z E N Woningbouwvereniging

‘ H AV E N Z I C H T ’

Beter Wonen

Goedereede

www.wbvbeterwonen.nl

www.bezuijenbemiddeling.nl

Koolweg 32 | Ouddorp | telefoon 0187 - 68 48 68 | e-mail info@bezuijenbemiddeling.nl


28

26 april - 2 mei 2012


26 april - 2 mei 2012

29


30

26 april - 2 mei 2012

r i a F n e d r a G ! n e e r e d ie r o o v r ie n e v o H e D Garden Fair maakt samen met u de mooiste voortuin die bij u past. De voortuin zegt veel over wie er achter de voordeur woont. Voortuin groot of klein, bij Garden Fair moet u zijn!

Waarom Garden Fair: Persoonlijk, creatief, kwalitatief, vakkundig en betaalbaar. Altijd op zoek naar de juiste verhouding tussen groen en verharding, hoog en laag en rust en privacy. Dus vraag vandaag nog vrijblijvend een offerte aan via onze website of email.

www.gardenfair.nl Ook kunt u via onze website rechtstreeks natuursteen online bestellen bij de grootste natuursteen leverancier; Michel Oprey & Beisterveld.

Mijlweg 10 3295 KH ‘s-Gravendeel Tel. 078-6745484 E-mail: info@gardenfair.nl


26 april - 2 mei 2012

31

Theo en Monique Remmers beginnen winkel en timmerbedrijf in Strijen

Inrichterij Van Toen is toch van deze tijd Dertien jaar runden ze, aan de Boonsweg in Heinenoord, bouwmarkt Formido. Zeven jaar geleden verkochten ze de zaak en pakte Theo zijn oorspronkelijke vak, timmerman, weer op. Maar het ondernemersbloed bleef stromen en daarom openen Theo en Monique Remmers binnenkort in Strijen naast het timmerbedrijf een woonwinkel: Inrichterij Van Toen. Het oude pand van Van Rennes, aan de Boompjesstraat, wordt daarvoor grondig verbouwd. Aan de buitenkant zijn de veranderingen al duidelijk zichtbaar. De strakke voorgevel heeft een nostalgisch tintje gekregen. Het interieur volgt nog. Daar wordt momenteel druk aan gewerkt. Met een week of zes moet de zaak open. Heel wat passanten hebben zich de afgelopen maanden afgevraagd wat er toch gaat komen in dit oude pand in hartje Strijen. ‘Hier komt Inrichterij Van Toen’ prijkte er immers in de etalage vanaf het moment dat Theo en Monique Remmers eigenaar werden van het historische pand, dat, als zoveel panden in het oude winkelhart van Strijen, nog over nostalgische gewelven beschikt. Nu duidelijk is dat Inrichterij Van Toen over zo’n zes weken open gaat (Monique: “We kunnen het nog niet precies zeggen. We verbouwen en richten de winkel helemaal zelf in. We willen nu nog geen datum noemen”) willen ze wel kwijt wat hen voor ogen staat. Theo: “Het wordt niet alleen een winkel waarin we leuke eigentijdse spulletjes en bijzondere artikelen verkopen, maar ook een plek waar klanten een meubel of lambrisering op maat kunnen bestellen. We gaan ook zelf gemaakte tafels en wandrekken verkopen.”

Veel stijlen Van Toen staat straks voor verschillende stijlen, zoals vintage, retro en design. In het assortiment komen zaken te zitten als Farrow&Ball verf en behang uit Engeland en Castello handgemaakte Portugese tegels. Van beide producten wordt Inrichterij Van Toen dealer. Verder zullen er veel woonaccessoires te krijgen zijn, (klein)meubels en verlichting uit Denemarken, maar ook Hollandse producten van o.a. TierlanTijn Verlichting de Frezoli industrielijn en decoratief design van Pols Potten. En niet te vergeten meubel-, interieur-, raam- en deurbeslag in diverse stijlen en trends, kwalitatief mooie binnendeuren, sierlijsten en rozetten. Boven de winkel zit ook een woning. Daar is

intussen ook het grove verbouwingswerk al in verricht en is een dakterras gemaakt. Na de opening van de winkel willen Theo en Monique, die zelf aan de Blaaksedijk blijven wonen, daar een recreatiewoning gaan realiseren: Boven Van Toen. Timmermansfamilie Dat Theo, die onder meer de gigantische picknicktafel heeft gemaakt bij de gerestaureerde molen van Goidschalxoord, zoveel zelf kan maken, is niet zo gek. Hij komt uit een timmermansfa-

milie, zijn vader Rem en opa Theo waren allebei timmerman in Heinenoord. Hij blijft ook na de opening van Van Toen toch vooral timmerwerkzaamheden bij de mensen thuis verrichten. Op de recent gehouden Voorjaarsmarkt in Strijen werd vast een tipje van de sluier opgelicht en konden de bezoekers al kennis maken met een deel van het toekomstige assortiment. Die introductie maakte eigenlijk meteen duidelijk dat Inrichterij Van Toen een aanwinst voor Strijen gaat worden.

Inrichterij Van Toen komt aan de Boompjesstraat 6 in Strijen en is telefonisch bereikbaar op 078-6745714 en via de mail op info@inrichterijvantoen.nl Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen bij Inrichterij Van Toen: http://facebook. com/InrichterijVanToen

Nieuwe modezaken in Veilingpassage in trek

‘profiffiiteer

Shoeby/Lake Side trekt 5500 bezoekers in 4 dagen Tot 1 juli Ze kunnen het nog nauwelijks geloven, zoveel bezoekers in een paar dagen! In de eerste vier dagen na de opening op woensdag 11 april kwamen er maar liefst 5500 belangstellenden naar Shoeby/Lake Side, de combi van modezaken in de Veilingpassage in Oud-Beijerland die zit in het pand waar tot eind vorig jaar Boekhandel Edel een filiaal had. Patty Letterman en haar vriend Marcel Vinjé, die samen de combi van eigentijdse modezaken runnen, zijn dan ook dik tevreden over die flitsende start.

je bij mij van tien duizenden euro’s korting

Shoeby Fashion is een eigentijdse winkelformule voor dames- en heren- en vooral niet te vergeten kindermode, legt Patty uit. De collectie

www.hetmooistemeisje.nu

bestaat uit vrijetijdskleding en trendy items. “Shoeby brengt de nieuwste modetrends voor iedereen dichtbij,” vertelt Patty. De winkels van Shoeby Fashion zijn bekend om de typerende sfeer en sterke uitstraling en ook dat is in de Veiligpassage duidelijk te merken. Lake Side is dé autoriteit in Nederland op jeansgebied. Een ijzersterke formule die duidelijk en onderscheidend is en daarom zo succesvol, vult Marcel aan. Lake Side is ‘denim & fashion’ en dat merk je aan alle onderdelen van het merk. De collectie is, zo is ook duidelijk in Oud-Beijerland, vernieuwend, wisselend en onderscheidend en aantrekkelijk geprijsd. Lake Side verkoopt de eigen

merken Refill en Construction voor heren en Sensation en Winck voor dames. Maar ook merken als Twinlife, Il Dolce en LTB zijn er te vinden. Uitdaging Patty (25, telg uit de Lettermanfamilie die bekendheid verwierf met de verhuur en het opzetten van marktkramen) runde vijf jaar de Shoeby in Numansdorp en hoefde niet lang na te denken toen ze werd gevraagd voor de nieuwe zaak in de Veilingpassage, naast de Etos en recht voor de in- en uitgang van de onder gelegen parkeergarage. “Dit is echt een enorme, nieuwe uitdaging. De winkel is ruim en overzichtelijk. De vloeroppervlakte hier is veel groter dan in Numansdorp. Shoeby en Lake Side zijn twee losstaande concepten. Het enige wat we delen zijn de voordeur en de kassa,” vertelt ze. De reacties van de klanten tot nu toe zijn louter positief: “We hebben de eerste dagen meteen 500 klantenpassen uitgeschreven. Daarmee kan je in alle Shoeby- en Lake Side-filialen terecht.

binnen de Shoeby-organisatie werkt. Patty: “We zijn allemaal stylistes.” VIP-avonden Shoeby en Lake Side houden ook speciale VIPavonden voor groepen van tien tot twintig personen. Dat kunnen vrienden en vriendinnen zijn, families, enz. Het zijn party’s, zoals er ook wel kledingparty’s bij mensen thuis worden gegeven. Een gastvrouw nodigt daarvoor familieleden, vrienden en bekenden uit, met dit verschil dat de party niet thuis, maar in de winkel in de Veilingpassage wordt gegeven.

Shoeby-winkels zijn er al een kwart eeuw in ons land. Er komen er tegenwoordig zo’n tien per jaar bij en er zijn nu 200 winkels door het hele land. Shoeby is uitgegroeid tot een toonaangevende Patty: “We leggen de rode loper uit, iedereen retail- en franchiseorganisatie, een speler van for- krijgt een glaasje Prosecco, de gastvrouw krijgt maat met een serieus aandeel in de Nederlandse twintig procent korting, de gasten tien procent. fashionmarkt. “Onze kracht is de persoongasten kunnen, in een rustige omgeving, naar wonen in deDe romantiek van de jaren '30 lijke benadering. De klant kan een kopje koffie hartenlust passen en een van de bezoekers krijgt krijgen. We gaan voor het ons-kent-ons gevoel. ook nog een metamorfose.” Vaste-klantenavonEn voor de kinderen is er een speelhoek, met den en openstelling op Koninginnedag (11.00WiFi en televisie. Samen maken we het verschil,” 15.00 uur) zijn andere acties, waarmee Shoeby/ menen Patty en Marcel. Ze beschikken over Lake Side klanten hoopt te plezieren. vakkundig personeel, opgeleid binnen de Shoeby Academie. Die biedt een breed pakket opleidinShoeby/Lake Side zit aan de Veilingpassage 16 in gen, trainingen en scholing voor iedereen die Oud-Beijerland.

heinenoord

Oosteinde


32

26 april - 2 mei 2012

voor slechts

30 rijlessen € 1125,1x slipcursus n e m a x e k j i t k a r 1x p Tussentijdse toets voor € 159,-

Betaling in 2 termijnen mogelijk. Let op: je moet nog wel je theoriecertificaat behalen voordat je praktijkexamen kunt doen

Wil je jouw vrachtwagenrijbewijs halen? Bij NXXT ben je aan het juiste adres. NXXT Basis C Prijs: € 1.399,-

NXXT Basis CE Prijs: € 1.699,-

Deze bestaat uit: 1. 18 rijlessen 2. CBR praktijkexamen

Deze bestaat uit: 1. 18 rijlessen 2. CBR praktijkexamen

Altijd al in een cabriolet willen rijden?

! s n a k Dit is je

Voor meer informatie zie

www.nxxt.nl

Wil je jouw aanhangwagenrijbewijs halen?

Bij NXXT haal jij jouw BE-rijbewijs binnen één dag. Je krijgt dan vijf rijlessen en een praktijexamen. Liever gespreid lessen? Ook dat is uiteraard mogelijk.

Dagopleiding Totaalprijs: € 499,Deze bestaat uit: • 5 rijlessen • Praktijkexamen • Prijs losse rijles € 49,00

Haal nu je rijbewijs bij NXXT en maak kans op een weekend lang de NXXT Cabriolet helemaal voor jezelf. Schrijf je in voor 1 juli en maak automatisch kans.

Boezemweg 13 te Oude-Tonge. www.nxxt.nl Bel 0187-843337 of mail naar info@nxxt.nl


26 april - 2 mei 2012

33

KUNSTSTOF RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN Wij bieden u: • Unieke vormgeving en combinatiemogelijkheden • Kunststof ramen die er niet als kunststof ramen uitzien! • Diverse kleurmogelijkheden! • Met houtnerfstructuur of in een gladde crèmekleur • Verdiepte profielen of het vlakke profielsysteem • En nog veel meer!

Informeer naar de mogelijkheden en vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de specialist in de Hoeksche Waard

Kerklaan Kunststof B.V. Mijlweg 55 - ‘s-Gravendeel Tel.: 078 - 6733777 E-mail: info@kerklaantotaal.nl Website: www.kerklaantotaal.nl

Een NVOB initiatief

Badkamermontage George van Dijke en Zoon

✓ ✓ ✓

BADKAMER- EN KEUKENMONTAGE SINDS 1983 CBW ERKEND HOGE KORTING BADKAMER VIA RECHTSTREEKSE LEVERING VAN ONZE GROOTHANDEL (als u de badkamer elders heeft gekocht plaatsen wij de badkamer ook graag voor u)

✓ ✓ ✓

OOK LEVERING NIEUWE BADKAMERS TEGEN SCHERPE PRIJZEN VOOR ZELFMONTAGE GRATIS INMETEN EN VRIJBLIJVEND ADVIES BIJ U THUIS WILT U EEN INLOOPDOUCHE I.P.V. UW BESTAANDE BAD? OOK DAT REALISEREN WIJ GRAAG VOOR U!

Vraag vrijblijvend een prijsopgave: 0186-662123

f Badkamer o cht? keuken geko

n. hoop moeilijkhede Bespaar uzelf een sen at pla en uk ke of Laat uw badkamer . door een specialist

Zie de uitgebreide fotoserie van gerealiseerde projecten op onze website:

www.georgevandijkemontage.nl

De opbrengst gaat geheel naar het dagactiviteitencentrum! Kaarten kosten € 19,95 per stuk (inclusief consumpties) en zijn te reserveren bij info@depassiewaard.nl Wat wil je nog meer dan een knalfeest, terwijl je meteen een fantastisch initiatief ondersteunt! Tuinweg 3 | 3284 XR | Zuid-Beijerland Tel.: 0186-661368


34

26 april - 2 mei 2012

VOOR de leuKsTe fOTO-IdeeëN

50% KORTING OP alle fOTOlIJsTeN BIJ aaNKOOP VaN eeN lIJsT MaaT 40/50 Of MaaT 40/60 eeN POsTeR VOOR sleChTs

*NIET GELDIG OP HENZO LIJSTEN

Digitale pasfoto’s

KlaaR TeRWIJl u WaChT! gesCHiKt VooR alle offiCiËle ReisDoCUMeNteN

MOleNdIJK IJK 30 Oud-BeIJeRlaNd WWW.defOTOshOP.Nl Tel. 088 - 355 33 12

OPeNINGsTIJdeN: MaaNdaG 13.00 T/M 17.30 uuR dINsdaG 09.00 T/M 17.30 uuR WOeNsdaG 09.00 T/M 17.30 uuR dONdeRdaG 09.00 T/M 17.30 uuR VRIJdaG 09.00 T/M 21.00 uuR ZaTeRdaG 09.00 T/M 17.00 uuR


26 april - 2 mei 2012

35

Henk Scheele: ‘Doordat we onze beste aardappelen kiezen en ze met schil bakken, krijgen de chips een verrassend lekkere smaak’

Hoeksche chips zijn een begrip in heel Nederland! Als er smaaktesten worden gehouden, scoren ze bijna altijd het best. Doordat ze afkomstig zijn van de beste aardappelen in de Hoeksche Waard en met schil in zuivere zonnebloemolie worden gebakken, krijgen ze een verrassend lekkere smaak. Waar we het over hebben? Hoeksche chips! Gebakken op de Hoeksche Hoeve aan de Boendersweg in 's-Gravendeel.

tiseerd proces produceren ze de ene dag naturel chips met zeezout, een volgende dag chips met peper, dan weer chips met knoflook of paprika. Allemaal gebakken in honderd procent zonnebloemolie. Eén dag per week is ingeruimd voor een grote schoonmaak.

Schiphol De chips zijn inmiddels in meer dan duizend winkels in Nederland te koop. In de Spar-supermarkten bijvoorbeeld, waar ze bij de streekproducten liggen als 'Spar uit de streek' en in de Plus-suOp maar liefst duizend verkooppunten in het hele land zijn de De akkerbouwers Henk Scheele, René de Zeeuw en Gerrit Rozendaal (v.l.n.r.) permarkten, die ze onder de naam Gijs verkopen. Zelfs op Schiphol worden ambachtelijke Hoeksche chips vormen de directie van de Hoekse Hoeve, die de Hoeksche chips produceert. kleine zakjes, van 40 gram, verkocht als al te krijgen. Wekelijks worden Dutch Farm Crisps. De tekst op de zakjes is in het er midden in de polder, aan het doodlopende najaar 2004 in hun eerste chips te produceren. stukje Boendersweg dat eindigt bij de hogesnelNatasja Kranendonk, bedrijfsleidster in de Hoek- Engels en zijn er typisch Nederlandse landschappen gebruikt als afbeelding op het zakje. heidslijn waarop regelmatig snelle treinen voorbij sche chipsfabriek, was er van het begin af aan bij. razen, duizenden zakken chips geproduceerd. Ze kan een glimlach niet onderdrukken als ze Wat het geheim is van de Hoeksche chips? NataChips, waaraan alleen natuurlijke ingrediënten aan die beginperiode terugdenkt. “We waren in sja: “Allereerst de duurzaam geteelde aardappel als zeezout, peper, knoflook of paprika worden het begin maar met z'n tweeën. We moesten elk natuurlijk, die wij voor de chips gebruiken: een toegevoegd en die geen e-nummers, allergenen zakje van 150 gram met de hand afwegen en met speciaal ras. Welke dat is? Dat zeg ik niet. Dat is of conserveringsmiddelen bevatten. de hand dicht sealen. De één bakte en de ander het geheim van de smid. Zo zeggen ze dat toch? pakte in. Een hele dag hard werken leverde acht Bij ons worden de aardappelen niet geschild. Ze dozen keurig ingepakte zakjes chips op," vertelt De basis voor die Hoekschewaardse chipsfabriek ze. Die in een doorzichtige zak verpakte chips werd tien jaar geleden al gelegd toen de akkerworden keurig gewassen en daarna gesneden en dan bakken wij de chips met schil werden aanvankelijk alleen in 's-Gravendeel bouwers René de Zeeuw, Henk Scheele en Gerrit en al. Die schil is de smaakmaker van en vervolgens in speciaalzaken in de Hoeksche Rozendaal besloten om van individuele aardaponze chips, die louter en alleen zeezout Waard verkocht. pelteelt over te gaan naar gezamenlijke teelt en als toevoeging krijgen. En als we peper, afzet van aardappelen. Hiervoor richtten ze een knoflook of paprika toevoegen, dan zijn combinatie op onder de naam Hoeksche Hoeve. De eerste reacties waren heel positief, zodat de Die was niet alleen bedoeld om kostenbesparindrie initiatiefnemers vol vertrouwen doorwerkten dat geen kunstmatige, maar natuurlijke gen te bereiken, maar ook om meerwaarde te reaan een verdere ontwikkeling van de productie en smaakstoffen. " aliseren voor de aardappelen die ze teelden. Met afzet van hun Hoeksche ambachtelijke chips. Dit andere woorden: zelf een product op de markt heeft ertoe geleid dat ze in november 2005 hun Verrassend lekker te brengen dat van de aardappelen afkomstig is. handgebakken chips op wat grotere schaal konBoer Henk Scheele, tevens commercieel Chips dus. den gaan produceren. In een romneyloods achter directeur van de Hoekse Hoeve, voegt de boerderij van René de Zeeuw aan de Boendaar aan toe: “De kwaliteit van de aardapdersweg werd een hele productielijn opgezet. pelen in de Hoeksche Waard is sowieso al Met de hand een stuk beter dan die van de gemiddelde Na een jaar van intensief experimenteren met fri- Daar worden nu zoveel Hoeksche chips geproaardappel. Doordat we onze beste aardaptuurtechnieken, testen van oliesoorten en uitpro- duceerd dat vijf mensen er de hele week fulltime mee bezig zijn. In een grotendeels geautomapelen kiezen en ze met schil bakken, krijgen beren van aardappelrassen slaagden ze er vanaf

Als de aardappelen eenmaal zijn gesneden, gaan de flinterdunne schijfjes de zonnebloemolie in.

De Hoeksche Chips zitten in doorzichtige zakjes.

Het proces mag dan grotendeels geautomatiseerd zijn, altijd worden de chips in de gaten gehouden.

Chipszakjes komen van de lopende band.

Als de chips eenmaal zijn gebakken, worden ze nog met de hand gecontroleerd en worden donkere stukjes en niet goed gebakken chips verwijderd.

Uiteindelijk worden de zakjes chips in grote Hoeksche Chips-dozen ingepakt.

de chips een verrassend lekkere smaak." En: “Hoeksche chips bevatten vooral onverzadigde vetzuren, maar vier procent verzadigde vetzuren en geen transvetten. Zonnebloemolie is rijk aan Omega 6. Hoeksche chips behoren daardoor tot de gezondste chips." Op het land van de drie boeren worden de aardappelen vanaf juli tot en met oktober wekelijks gerooid en daarna tot chips verwerkt. Vanaf oktober gaan ze de bewaring in, waar ze op een constante temperatuur worden gehouden. De smaak van de aardappel, en dus ook van de chips, verandert naarmate de aardappel ouder wordt. “Hoe ouder de aardappel, hoe meer suiker en voller de smaak. Dat merk je ook aan de chips die ervan worden gemaakt," vertelt Natasja. De boeren van de Hoeksche Hoeve proberen ook zo duurzaam mogelijk te produceren. De CO2uitstoot wordt bij de productie zoveel mogelijk beperkt. En op het dak van de aardappelbewaring, in de boerderij van Scheele, zijn zonnepanelen geïnstalleerd die vrijwel volledit voor de energie voor de bewaring zorgen. Vanaf dit jaar zijn de Hoeksche Chips ook een erkend streekproduct en mag de Hoeksche Hoeve het daarbij behorende logo voeren.

Puike Hoekschewaardse aardappelen worden keurig gesorteerd op grootte aangevoerd.

De gebakken chips worden automatisch afgewogen; meestal 150 gram per zakje, soms 200 en ook wel in kleine verpakking van 40 gram.

En tenslotte vervoerd naar ruim duizend verkooppunten in het hele land.


36

26 april - 2 mei 2012

www.reedijkwonen.nl

6

88

1 ds

n Si

+punten van

Superkeukens

Altijd direct de beste prijs Prijs transparantie 10 jaar garantie + CBW erkend Duitse topkwaliteit Snelle levertijd

Gatis 3D keukenontwerp Maatwerk Deskundig advies Vakkundige montage A-merk apparatuur

Direct de BESTE PRIJS

€ 3599,Inclusief apparatuur

Nardini truffelbruin / magnolia Keuken 310 x 218cm. Compleet met koelkast, oven, afzuigkap, gaskookplaat, vaatwasser, spoelbak en werkblad.

NIEUW

in onze COLLECTIE

NIEUW

Nu Combi-oven met magnetron

€ 699,-

Profiteer nu

Inhoud 47 liter • 4 insteekniveaus • Aqua Clean • Bovenwarmte/onderwarmte en grill • 900 W magnetron vermogen • Elektronische timer • Temperatuur per 5 gr. • Regelbaar (40/250gr.)

Nu

Direct de BESTE PRIJS

Livorno magnolia

€ 3699,Inclusief apparatuur

Keuken 295 x 200cm. Compleet met koelkast, oven, afzuigkap, gaskook- plaat, spoelbak en werkblad.

€ 1199,-

Pelgrim solitair fornuis

Profiteer nu

90 cm vrijstaand fornuis • Opberglade onder de oven • 6 gasbranders, incl. wokbrander • Elektrische vonkontsteking • 3 gietijzeren pannendragers

KOM VOOR TOTAALWONEN NAAR ONZE WOONWINKEL IN STRIJEN • Wonen: INhouse, Levanto, Pode, Bert Plantagie, Stressless • Koken: Superkeukens • Slapen: DroomDomein, Auping, Silvana, Tempur, Eastborn, Beddinghouse

Edisonweg 2, 3291 CK Strijen, tel. 078 674 84 85, info@reedijkwonen.nl, www.reedijkwonen.nl

86

ds

n Si

18

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig tot 2 weken na plaatsing. Niet alle afgebeelde modellen staan in de showroom. 17/12/SK/03

in onze COLLECTIE


26 april - 2 mei 2012

37

Baljuwerf 23 te Nieuw-Beijerland

Doelweijk 14 te Nieuw-Beijerland

Dorpsstraat 41 te Maasdam

Havenstraat 69 te Numansdorp

• Aan de rand van Nieuw-Beijerland gelegen goed onderhouden hoekwoning • Met slaapkamer en badkamer op de begane grond, garage, eigen parkeerplaats en tuin (zuidoost) • 272m² eigen grond

• Op rustige locatie, nabij het centrum gelegen, vrijstaande bungalow met een schitterend aangelegde tuin • Inpandige garage en ruime oprit met meerdere parkeerplaatsen • 670m² eigen grond

• Rustig onder aan de dijk, aan een erf gelegen halfvrijstaande dijkwoning met garage en 20 meter diepe achtertuin • Mogelijkheid om naastgelegen ruime carport met 125m² grond bij te kopen • Ca. 300m² eigen grond

• Op fraaie locatie in het centrum van Numansdorp gelegen tussenwoning • Achtertuin (westen) met houten en stenen berging • 99m² eigen grond

5 275.000,-- k.k.

5 409.000,-- k.k.

5 198.000,-- k.k.

5 179.500,-- k.k.

Middeldoel 5 te Nieuw-Beijerland

Molendijk 81 te Zuid-Beijerland

Oranjelaan Oostzijde 6 te Puttershoek

Schenkeldijk 12 te ‘s-Gravendeel

• Op rustige locatie gelegen, recent geheel gemoderniseerde en verbouwde vrijstaande 7/8 kamerwoning met garage • Schitterend onder architectuur aangelegde tuin van ca. 30m. diep!! • 810m² eigen grond

• Op een schitterende landelijke locatie gelegen luxueus ingericht boerderijachtig woonhuis • Perfect onderhouden met diverse authentieke details • 231m² eigen grond

• Nabij het centrum gelegen goed onderhouden én uitgebouwde 5-kamer tussenwoning • Met garage en tuin op zuidwesten • 138m² eigen grond

• Op een prachtige (natuur) locatie met jaarlijks veranderend weids uitzicht gelegen • Vrijstaande woning met houten berging • Ca. 1000m² eigen grond

Vaste prijs 5 498.000,-- k.k.

5 375.000,-- k.k.

5 189.000,-- k.k.

5 250.000,-- k.k.

Sluisendijk 21A te Heinenoord

Stadhoudersweg 12 te Nieuw-Beijerland • Vrijstaande woning met garage en tuin rondom gelegen in een fraaie woonwijk • Goed onderhouden en zeer ruim met vier slaapkamers • 615m² eigen grond

5 349.500,-- k.k.

5 495.000,-- k.k.

Strijensedijk 15 te Mookhoek

Dokter Kroesenring 64 te Oud-Beijerland

• Ruime vrijstaande 5-kamerdijkwoning met vrijstaande garage • Schitterend uitzicht over het Hoeksche Waardse landschap • 460m² eigen grond

5 298.000,-- k.k.

Pieter Repelaerstraat 61B 3297 BL Puttershoek tel. 078 - 6736255

Creatief verkopen

• Luxe royaal appartement met garage op de eerste verdieping • Uitzicht over water en natuurgebied ‘’de Boezem’’ • Woonoppervlakte ca. 140m²

5 439.000,-- k.k.

West-Voorstraat 29 3262 JP Oud-Beijerland tel. 0186-617555

Uitgerekend op vrijdag 13 april verscheen er een artikel in een landelijk dagblad waarin wordt vermeld dat makelaars vrezen voor meer ellende als de overdrachtsbelasting over een paar maanden omhoog gaat. De situatie op de woningmarkt is u allemaal bekend, immers daar is genoeg papier mee gevuld. De vraag is echter hoe men omgaat met zo’n (huidige) marktsituatie. De basis is een verzorgde folder met goede (hoogte) foto’s en een reële vraagprijs. Zodra potentiële kopers door het grote aanbod heen geworsteld zijn, blijft er over het algemeen nog een hand vol woningen over om te bezichtigen. De bezichtiging vindt vervolgens plaats met de desbetreffende makelaar(s) of met een open huis. Recentelijk heeft Makelaardij de Jong deelgenomen aan het landelijk NVM open huis met als resultaat 100 klantcontacten, oftewel: potentiële kopers. Al deze kopers zijn persoonlijk door de makelaars benaderd en hebben hun woonwensen kenbaar gemaakt. Dit heeft geresulteerd in bezichtigingen bij andere woningen binnen onze portefeuille, diverse onderhandelingen, verkopen en aankoopopdrachten. Mede dankzij de creativiteit van Makelaardij de Jong en haar verkopers met betrekking tot de overdrachtsbelasting (0% voor bezoekers op het open huis) verwachten wij de komende tijd nog meer verkopen te realiseren. Een uitdaging voor de makelaar naast de “reguliere” verkoopmethode is de overdrachtsbelasting.

Column

• Vrijstaande semibungalow met garage • Schitterend uitzicht over de achtergelegen landerijen • 890m² eigen grond

De overheid heeft vorig jaar voor veel rumoer gezorgd door de overdrachtsbelasting te verlagen naar 2% met de duur van 1 jaar. Deze termijn loopt over ca. 2 maanden af waardoor de koper een extra druk op de verkoper legt de woning voor deze datum te transporteren. Echter kan Makelaardij de Jong haar klanten exclusief garanderen de woning te verkopen met de verlaagde overdrachtsbelasting zonder deze ook daadwerkelijk te moeten verlaten. Interessante anekdotes voor koper en verkoper Recentelijk mocht ik een woning van € 200.000,-- k.k. aan een jong stel verkopen waarbij de woning transporteert met voor hen het meest gunstigste belastingtarief. Dit scheelt hen in ieder geval € 4.000,--. Daarnaast verkopen wij diverse woningen van mensen die vanwege verschillende redenen (bijv. nieuwbouw) in tijdnood komen om de woning voor 1 juli aanstaande op te leveren. Ook voor deze kopers hebben wij een regeling getroffen dat de oplevering met het meest gunstige belastingtarief plaats vindt. Door creatief te verkopen, met onder andere dergelijke constructies, kunnen de 200 woningzoekers die wij per e-mail bedienen, beamen dat wij de afgelopen 6 weken 13 woningen definitief verkocht hebben en dat er tevens een aantal woningen verkocht onder voorbehoud van financiering zijn. Bent u nieuwsgierig geraakt naar onze werkwijze, wilt u een vrijblijvend gesprek en of wilt u zich inschrijven in ons zoekersysteem zodat u als een van de eerste op de hoogte bent van onze laatste nieuwtjes? Neem dan contact met mij of een van mijn collega’s bij Makelaardij de Jong om ook voor u de mogelijkheden te bespreken.

A.J. (Jens) de Jong NVM Assistent Register Makelaar-Taxateur (ARMT)


38

26 april - 2 mei 2012

ing

won eigen Inruil ijk! l moge

NUMANSDORP - Groeneweg 53 Vraagprijs € 459.000, = k.k. Vrijstaand karakteristiek woonhuis met c.v.(combi ketel 2012), berging/bijkeuken, thans een geheel met voormalige garage, houten tuinhuis met prieel en fraai aangelegde tuin met diverse zitjes en fruitbomen (appels, peren en pruimen). Totaal 655 m² eigen grond. Nabij het centrum aantrekkelijk gelegen woning die na de aankoop in 1996 rigoureus is verbouwd met behoud van de oorspronkelijke stijl daterend omstreeks 1920. De woning is aantrekkelijk gelegen nabij alle voorzieningen aan statige weg met gevarieerde bebouwing .

Michel Makor Makor Makelaars

Register makelaar Taxateur Middelsluissedijk Oostzijde 42 M 3281 06 45977553 LD Numansdorp

Indeling; Entree, gang met vloertegels en toegang tot de diverse vertrekken zoals kantoorkamer (280x260), garderoberuimte, voorraadkast, woonkamer (830x400) met deels balken plafond 3.13m hoog! Kleine sfeervolle serre (320x220) met tuindeur naar terras. Keuken (515x250) met inbouwkeuken, bijkeuken (465x240) met deur naar terras/tuin en doorloop naar voormalige garage (490x275) thans in gebruik als hobbyruimte.

M 06 - 45977553

Makor Makelaars T 0186 - 615612 Middelsluissedijk Oostzijde 42 E michelmakor@live.nl 3281 LD Numansdorp I www.makormakelaars.nl T 0186- 615612 E info@makormakelaars.nl I www.makormakelaars.nl

1e verdieping; Vaste stijlvolle trap naar verdieping met overloop, separaat toilet, werkruimte, thans 2 slaapkamers (505x350 en385x300). Eventueel een extra kamer te realiseren. Luxe badkamer (335x170) met ligbad, douchecabine en 2 wastafels. 2e verdieping; Via losse trap is bevloerde bergzolder (1.15 m nokhoogte) te bereiken. Een uitstekend onderhouden statig woonhuis met een geheel eigen sfeer, tijdens een vrijblijvende bezichtiging informeren wij u graag tot in detail.

STRIJEN - De Tienhond 10 Vraagprijs € 485.000,= k.k. Semivrijstaande woning met inpandig bereikbare ruime garage, zeer grote tuin met berging en sfeervol prieel. Totaal 742 m² eigen grond. In 1994 traditioneel gebouwde woning, aantrekkelijk gelegen aan het einde van verkeersarme straat in voltooide nieuwbouwwijk Land van Essche, met fraai zicht op groenstrook en vijver. Indeling; Entree, hal met toilet, toegangsdeur naar grote garage (845x295) met kastenwanden, aansluiting wasmachine/droger en loopdeur naar de tuin. Boven de garage vindt u een beloopbare grote bergzolder te bereiken via vlizotrap. Living, bestaande uit woonkamer (693x540/438) met hardhouten schuifpui naar terras, open keuken (343x240) met inbouwkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. Woonkamer is voorzien van parket en de keuken is afgewerkt met plavuizen. 1e verdieping; 3 ruime slaapkamers (449x304, 479x304 en 372x225), grote luxe badkamer (337x225) met ligbad en douchecabine, 2e toilet, 2 wastafels in meubel en bidet.

Kijk voor ons totale woningaanbod op www.makor makelaars.nl Ook uw woning verkopen wij graag! Bel voor een vrijblijvend gesprek en een gratis waardebepaling.

2e verdieping; Via vaste trap naar verblijfsruimten onder schuine kap thans open ruimte met logeerbed aan een zijde en werkruimte aan andere zijde. Een royale woning, uiteraard optimaal geïsoleerd en goed onderhouden, bovendien prachtig gelegen op een zeer royale kavel. Parkeergelegenheid op eigen erf! Bel voor een vrijblijvende bezichtiging de makelaar, u bent van harte welkom!

NUMANSDORP - Blankenheymstraat 1 Vraagprijs € 388.000,= k.k.

Fraaie twee onder een kapwoning met garage en aangelegde tuin met houten tuinhuis. Totaal 275 m² eigen grond. Aantrekkelijk op hoek gelegen 2/1 kapwoning met zeer ruime living (ca. 70 m²) die direct bij de bouw in 1997 is vergroot met aanbouw over gehele breedte! Indeling: Ruime entree/hal met toilet, woonkamer met open haard voorzien van marmeren schouw, open keuken met sfeervol extra zitgedeelte, luxe en ruime inbouwkeuken met natuurstenen aanrechtbladen. Tuindeuren naar terras, voorts is vanuit living de garage te bereiken. Begane grond is v.v. plavuizen met vloerverwarming. 1e verdieping: Overloop en 3 prima slaapkamers en luxe badkamer. 2e verdieping: Vaste trap naar 2e verdieping met open zolderkamer en bergruimte. Een luxe afgewerkte en optimaal geïsoleerde woning op een rustig plekje in de ruim opgezette nieuwbouwwijk ‘Philipsburg’. Parkeergelegenheid voor meerdere auto’s op eigen erf!

PUTTERSHOEK – Magnoliastraat 5 Vraagprijs € 285.000,= k.k.

ing n won e g i e l Inrui ijk! l moge

Rustig gelegen royale 2/1-kapwoning met cv, eigen oprit voor 2 auto’s, vergrote voormalige garage (opp. ca 40 m²),aangelegde zonnige tuin (west) op 262 m² eigen grond. Goed onderhouden degelijk woonhuis nabij de basisscholen, bushalte en het fraaie winkelcentrum. Indeling: hal, toilet, ruime woonkamer, open keuken v.v. hoekinbouwkeuken (2005) 1e verdieping: 3 ruime slaapkamers en badkamer met ligbad, 2e toilet en douchecabine. 2e verdieping: vaste trap naar voorzolder en ruime 4e slaapkamer met dakkapel. Door de vergrote- en tot kantoor verbouwde vrijstaande garage zijn er thans ideale mogelijkheden voor werken/praktijkruimte aan huis. Een comfortabele 2/1-kapwoning met aantrekkelijke extra’s en legio gebruiksmogelijkheden op een prima plek. Inruil eigen woning mogelijk!


26 april - 2 mei 2012

39

OUD-BEIJERLAND - Klipper 116 Vraagprijs € 238.000, = k.k. In gewilde woonwijk gelegen eengezinswoning met stenen berging aan de voorzijde en een bijzonder fraai gelegen achtertuin met vrij zicht op park/vijver. Totaal 126 m² eigen grond. In Zoomwijck, rustig gelegen woning welke is vergroot met een aanbouw aan de woonkamer, zodat een royale living is gecreëerd met vanaf uw bank een prachtig uitzicht op het achtergelegen park.

Makor Makelaars

Michel Makor

Register makelaar Taxateur M 06 45977553

Indeling: hal,toilet, grote woonkamer (863x483) met open haard en hardhouten schuifpui naar terras keuken (278x218/178) met inbouwkeuken welke is v.v. diverse inbouwapparatuur. De begane grond is voorzien van een beige marmeren vloer met vloerverwarming.

Middelsluissedijk Oostzijde 42 3281 LD Numansdorp M 06 - 45977553 T 0186 - 615612 E michelmakor@live.nl I www.makormakelaars.nl

Makor Makelaars Middelsluissedijk Oostzijde 42 3281 LD Numansdorp T 0186- 615612 E info@makormakelaars.nl I www.makormakelaars.nl

Op 1e verdieping: 3 slaapkamers (472x270, 374x209 en 291x268) en badkamer (195x172) met ligbad en 2e toilet. Op 2e verdieping: Vaste trap naar 2e verdieping met overloop en 4e slaapkamer (437x380) met dakkapel. Een goed onderhouden woning op een bijzonder plekje. Bel voor een vrijblijvende bezichtiging!

STRIJEN – Roerdompstraat 35 Vraagprijs € 315.000,= k.k. Aantrekkelijk gesitueerde twee onder een kapwoning met garage en gunstig op de zon gelegen grote achtertuin. Totaal 257 m² eigen grond. Degelijke woning op mooie en rustige plek, met veel leefruimte in en om de woning met parkeergelegenheid op eigen oprit. Indeling; Hal, toilet, L-vorm woonkamer (945x587/345) met open haard en tuindeuren naar terras, halfopen keuken (280x240) met inbouwkeuken en diverse apparatuur. 1e verdieping; 3 prima slaapkamers, waarbij de hoofdslaapkamer is vergroot doordat het oorspronkelijke balkon bij deze kamer is getrokken (500x354/427 met grote inloopkast, 435x258 en 324x284) en luxe badkamer(220x195). 2e verdieping; Vaste trap naar 2e verdieping met voorzolder, bergruimte en grote 4e slaapkamer (ca 370x 350) met voor en achter een dakkapel, uitgevoerd in onderhoudsvrij kunststof.

Kijk voor ons totale woningaanbod op www.makor makelaars.nl

Ook aan isolatie is zorg besteed, zo zijn dak en gevels geïsoleerd en is dubbele beglazing aangebracht.

OUD-BEIJERLAND - Botter 4 Vraagprijs € 219.500,= k.k.

Een royaal woonhuis in een prettige woonomgeving. Bel voor een vrijblijvende bezichtiging ons kantoor.

GRATIS TAXATIE / WAARDEBEPALING

Ook uw woning verkopen wij graag! Bel voor een vrijblijvend gesprek en een gratis waardebepaling.

Wilt u nu of wellicht in de toekomst uw woning verkopen? Dan is het nu al goed om te weten wat uw woning waard is! Makor Makelaars voert op uw verzoek een geheel vrijblijvende, mondelinge waardebepaling voor u uit. Stuur onderstaande bon naar ons op en wij nemen snel contact met u op!

O Dhr / O Mevrouw: ............................................................... Adres: ......................................................................................... Postcode / Woonplaats: ............................................................ Telefoon: .................................................................................... Mobiel: ....................................................................................... Makor Makelaars Middelsluissedijk Oostzijde 42, 3281 LD Numansdorp M 06 45977553

Aantrekkelijke hoekwoning met tuinberging en gunstig op de zon gelegen tuin(Zuid). Totaal 111 m2 eigen grond. Rustig gelegen 5 kamer hoekwoning aan watergang en wandelpad met fietspad in de wijk Zoomwijck. Degelijke woning bovendien optimaal geïsoleerd en voorzien van hardhouten kozijnen met dubbele beglazing. Indeling; Hal, toilet, woonkamer, open keuken met moderne inbouwkeuken met o.a. vaatwasmachine, koel-/vriescombinatie en keramische kookplaat. Begane grond is voorzien van plavuizen. 1e verdieping; 3 slaapkamers en luxe badkamer met ligbad en 2e toilet. 2e verdieping; Vaste trap naar 2e verdieping met overloop en 4e slaapkamer met tuimelraam. Een goed onderhouden woning op een prima plek nabij alle voorzieningen.


40

26 april - 2 mei 2012

Nieuwbouw

Het beste van bestaand en nieuw

Poortugaal, Duivenvoorde 1 Vrijstaande villa van 225 m² Koopsom € 699.000,- v.o.n.

Poortugaal, Muiderslot 6, 24 en 26 Appartementen van 118 m² tot 218 m² Koopsom vanaf € 349.000,- v.o.n.

Rhoon, Breitnerlaan 33 Vrijstaande villa van 207 m² Koopsom € 695.000,- v.o.n.

Rhoon, Kees van Dongenlaan 3 en 5 Eengezinswoningen van 116 m² tot 122 m² Koopsom vanaf € 250.455,- v.o.n.

(incl. uitbouw woonkamer van 1,5 meter, complete keuken, sanitair, tegelwerk en een alarmsysteem)

r

chikbaa

s Direct be

e

015 276 04 00

0180 62 65 00

010 501 33 22

010 820 09 42

www.nieuwbouwdirect.nl

€ €239499

MB 248 T € 399 € 449

an al 65 jaar uw vakm

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

NAAM VAKHANDELAAR STRAATNAAM 55 1234 WOONPLAATS

Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Acties geldig van maart tot einde juni 2012.

uinig

Energiez

Holland Warmte BV is een installatiebedrijf wat zich in hoofdzaak bezighoud met het installeren van CV ketels en airconditioning, alsmede het onderhouden hiervan.

GEMAAIDE PRIJZEN Voor de professionele tuinier MB 248 S RIJ ACTIEP

z naar keu w u o b f A

Wil jij 1 dag in de week naar school en opgeleid worden tot service- of installatiemonteur solliciteer dan nu naar de functie van:

T MB 448 IJS R ACTIEP

€ €459899

LEERLING HULPMONTEUR Uw sollicitatie kunt u richten aan dhr. T. van Triet

Functieomschrijving: de functie is erop gericht te assisteren bij het uitvoeren van service, montage- en installatiewerkzaamheden. De hulpmonteur valt onder de functionele leiding van een leidinggevend monteur. Functie met diverse doorgroei mogelijkheden. WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: • Een jong enthousiast persoon die weet van aanpakken • Representatief voorkomt • Bereid is tot studie

WIJ BIEDEN: • Een afwisselende baan in een jong enthousiast team • Salaris overeenkomstig CAO • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

J. van der Heijdenstraat 1 • 3281 NE Numansdorp • T 0186-652599 • E info@hollandwarmte.nl • www.hollandwarmte.nl


26 april - 2 mei 2012

41

ShelterBox Games in de Hoeksche Waard

Volksspelen voor goed doel Rotary Club Hoeksche Waard organiseert op zaterdag 12 mei 2012 teamspelen in Mijnsheerenland om geld in te zamelen voor ShelterBoxen. Deze Games bestaan uit vijf verschillende (in)spannende volksspelen, waarbij de ShelterBox centraal zal staan. Aan de spelen kunnen 20 tot 25 teams van elk 7 personen deelnemen. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen teams voor de wedstrijden opgeven. Voorwaarde voor deelname is dat elk team voor € 750,-- wordt gesponsord. Eén ShelterBox kost namelijk € 750,--, inclusief opslag en vervoer naar een rampgebied waar ook ter wereld. Organisator Dick Schot: “Deelnemende teams bezorgen niet alleen zichzelf en het publiek een gezellige en spannende middag, maar zij spannen zich ook in voor een geweldig nuttig doel. Rotary Club Hoeksche Waard wil met sponsorhulp van de deelnemers namelijk graag twintig ShelterBoxen doneren. We nodigen daarom iedereen die sportief en geinteresseerd is uit om mee te doen.”

lozen ShelterBoxen af te leveren. Een ShelterBox is een duurzame plastic box met daarin een speciaal voor dit doel ontworpen familietent en ander materiaal waarmee tien mensen minstens een half jaar in een

rampgebied kunnen overleven. Mede dankzij de internationale Rotaryorganisatie konden sinds 2001 na ruim 200 rampen in meer dan 75 landen op een snelle en doeltreffende manier 117.000 ShelterBoxen daadwerkelijk worden bezorgd en benut. Via www.shelterbox.nl is te zien waar de noodboxen zijn terechtgekomen.

Doe mee ei D 12 m renlan

mijnshee

0 uur aan beginnen om 13.0 nd. ShelterBox Games tijd en plaats: De van Moerkerken 27 in Mijnsheerenla 11.30 uur Laan om nt begi ers deelnem en 117 in De briefing van de , Laan van Westmol in De Vijf Schelpen Mijnsheerenland ewaard .rotary.nl/hoeksch hrijving: Kijk op www 2013 2696 of mail naar informatie en insc of bel naar 06 l.com tmai @ho ot02 dsch

Rotaryclub Hoeksche Waard

ox shelterb games se

1e HoekscHe WaaRd

Wat is ShelterBox? ShelterBox is een internationale noodhulporganisatie die binnen 48 uur na een ramp onderdak en hulpgoederen biedt door bij de dak-

Clubs, scholen en bedrijven Teams van zeven personen kunnen als deelnemer worden opgegeven met een aanmeldingsformulier via de website www.rotary.nl/hoekschewaard of met een e-mail aan dschot02@hotmail.com. De zeven teamleden zoeken samen sponsors onder hun familieleden, vrienden, werkgevers, collega’s en andere bekenden tot de vereiste € 750,-bijeengebracht zijn. De hele opbrengst van de Games komt ten goede aan zoveel mogelijk ShelterBoxen. Voor de deelnemers, hun sponsors en supporters leveren de wedstrijden een sportieve en gezellige middag op. Diverse bedrijven hebben al toegezegd een team af te vaardigen. Rotaractleden doen mee en de RSG in Oud-Beijerland zal met een team scholieren deelnemen. Meer teams, ook groepjes particulieren, zijn van harte welkom om in te schrijven. Bel voor meer informatie over de Games Dick Schot 06 2013 2696.

De ShelterBox Games beginnen op 12 mei om 11.30 uur in De Vijf Schelpen, Laan van Westmolen 117 in Mijnsheerenland met een briefing van de deelnemers en vrijwilligers. De teamspelen worden aansluitend ’s-middags gehouden op ‘het Oranjeplein’ (het park bij de tennis-, scouting- en watersportverenigingen), Laan van Moerkerken 27 in Mijnsheerenland. Supporters zijn uiteraard welkom. Na de prijsuitreiking is er afsluitend een sportieve borrel in De Vijf Schelpen. Voor meer informatie en inschrijving: www.rotary.nl/hoekschewaard of bel wedstrijdleider Dick Schot 06 2013 2696. ShelterBox biedt onderdak, waardigheid en warmte aan mensen die door oorlog, terreur of een natuurramp alles zijn kwijtgeraakt. Een ShelterBox bevat: een familietent en voor 10 personen fleece dekens, grondzeiltjes, kooktoestel, kookgerei, basisservies, bestek, gereedschap, Jerrycans, waterzuiveringskit, papier, schrijfgerei en een kinderpakket. In de box zitten geen bederfelijke waren, zoals voedsel en medicijnen. Op centrale plaatsen in de wereld zijn ShelterBox depots ingericht, vanwaar de distributie rechtstreeks plaatsvindt, veelal met hulp van het internationale netwerk van Rotaryclubs.

Succesvolle actie fitnessapparatuur voor Zuid Afrika vorkheftruck van de Technische Unie. “Vele handen maken licht werk” ging hier goed op. De container werd

Ruim een jaar geleden werd een oproep gedaan voor het doneren van fitnessapparatuur voor “Victory4All Projects” van Johan en Astrid Vos in Jeffrey’s Bay in Zuid-Afrika. In de zomer van 2012 wordt gestart met de bouw van nieuw Victory4All schoolgebouw. “Het zou voor de wat oudere jeugd heel erg fijn zijn als er in het oude schoolgebouw een fitnessclub zou kunnen komen”, zei Johan Vos destijds tegen Jack Heijnen, sportschoolhouder van Fitnessclub FITSCORE in Strijen. FITSCORE organiseerde meteen een Benefit Day, met de opbrengst ervan werd een overname bekostigd van de apparatuur van Fitness Blijdorp (Rotterdam). Deze apparatuur werd beschikbaar gesteld door fitnessondernemer Karl v. Egmond die in 2011 stopte met zijn fitnessclub, gevestigd bij het Sportfondsenbad van Maanenstraat in Rotterdam. Voordat de apparatuur naar Zuid Afrika verscheept zou worden moest deze eerst opgeslagen worden. Het verhuizen van de zware apparatuur was een enorme uitdaging. Dit werd gedaan door een geweldig team van vrijwilligers van FITSCORE. Daarna werden de apparaten en losse gewichten van Rotterdam naar Strijen vervoerd door de Technische Unie uit Strijen. Karl van Egmond had niet alleen zijn apparaten gedoneerd maar ook een inrichting van kleedkamers, een complete rubberen vloer en zelfs een geluidsinstallatie. “Het hele spul mag naar Zuid Afrika, daar hebben ze er in ieder geval nog iets aan, het is allemaal nog erg goed”, zei de gestopte fitnessman Karl van Egmond uit Rotterdam. Het deed hem goed dat “zijn apparatuur” waar hij meer dan 27 jaar mee gewerkt had voor een goed doel in Zuid Afrika bestemd zouden worden. Op een hele warme dag,

zaterdag 7 mei 2011, vond deze verhuizing plaats waarna de apparatuur bijna een jaar opgeslagen is geweest in de magazijnen van de Technische Unie. Deze verhuizing was een enorme uitdaging: zware apparaten moesten van twee hoog, via trappen handmatig gesjouwd worden naar een vrachtwagen. Hulde aan de sjouwers, een team krachtpatsers van FITSCORE. Het landelijke distributiebedrijf de Technische Unie (vestiging Strijen) heeft bijzonder veel gedaan voor ‘Victory4All’ projects. De samenwerking met FITSCORE verliep zeer goed, de hele actie werd goed gecoördineerd en vele mankracht werd beschikbaar gesteld. Op 27 maart j.l. werd de apparatuur geladen in een container. Ook dit was een enorme uitdaging, want meer dan veertig apparaten, losse gewichten en vele andere onderdelen moesten in een en dezelfde container geladen worden zonder schade aan te brengen. Deze actie lukte door een goed team van’Victory4All’ vrijwilligers en door vakkundig personeel en de beschikbaar gestelde

uit Zuid Afrika, eerst moeten er vele administratieve hobbels genomen worden voordat de container per schip naar Victory4All kan gaan. Daarna komt de laatste fase in zicht, het weer opbouwen van de gedemonteerde apparaten en de inrichting van de fitnessruimte. De verwachting is na de zomer van dit jaar. Als allerlaatste stap moeten er ook nog “Zuid Afrikaanse fitness instructeurs opgeleid gaan worden….maar dat is van later zorg!

vakkundig geladen aan “Dok 21” van de TU. Na veel overleg en handig manoeuvreren van vorkheftruckchauffeur Frank, kwam alles in orde. Het is nu wachten op groen licht Dankzij de hulp van vele vrijwilligers en sponsors is dit project mogelijk gemaakt. Sponsors voor deze apparatuur voor het Victory4All project zijn: Healthclub FITSCORE (Strijen), Jacht Interieurbouw Struijk & Hamerslag BV (Strijen), Aannemers Gebr. Hooghwerff BV (Strijen) , Technische Unie BV (Strijen), Transportbedrijf Numan (Numansdorp). De container werd beschikbaar gesteld door Petrogas uit Eindhoven! Met dank aan iedereen die aan dit geweldige project hebben meegewerkt en ondersteund hebben!


26 april - 2 mei 2012

VOORJAARS AANBIEDINGEN Topklasse knikarm zonnescherm

€ 1.195,-

Met cassetteaanslag. 500 cm breed x 250 cm uitval, elektrisch bediend. Normaal € 1.619,= Nu als Voorjaaraanbieding voor slechts € 1.195,= Deze aanbieding is inclusief: ies bij • Gratis technisch inmeten en adv u thuis bedrijf • Gratis montage, afwerking en in stellen omwit) • Vrij keuze framekleur 9001 (=ro rijs) ietg trac (=an of 7016

• Buismotor en schakelmateriaal • Vrije keuze qua doekkleur uit vele streepdessins • BTW • 5 jaar garantie op alle buitenzonweringen

Nieuw: ZIP-SCREEN Limited

10% korting

edition by Rainbow

Tijdens de VOORJAARSACTIE als optie verkrijgbaar op alle elektrische prodcuten:

SOMFY draadloze afstandbediening inclusief handzender voor slechts totaal geïnstalleerd en geprogrammeerd.

€ 125,-

Dit is dé ideale oplossing als u geen stroomkabels en schakelaars over uw muren wilt hebben, maar heel simpel vanuit uw stoel al uw zonweringen kunt bedienen met één handzender.

2

Zeer windvast, tot windkracht 10! Een screen uit de serie vlakhangende zonweringen. Uitgevoerd in een zeer speciale antracietgrijze structuurlak en exclusief voor deze serie geselecteerde doeken. De design afdekkappen zorgen voor de perfecte finishing touch! Incl. gratis technisch inmeten en gratis montage. (Ook leverbaar in de kleur RAL 9001 / crème-wit)

Op de geheel vernieuwde collectie binnenzonwering van het topmerk ABZ

15% Voorjaarskorting! O.a.: • Rolgordijnen • Rolgordijnen Prestige • Alle typen vouwgordijnen • Jaloezieën • Lamellen • Plissés Extra aanbieding:

bovenstaande Bij aankoop van één of meer van t 20% korting! me UR artikelen een plissé HORDE

STRIJEN (078) 674 44 39

Christiaan Huygensstraat 15, Strijen info@zonweringhoeksewaard.nl www.zonweringhoeksewaard.nl

Niet voor niets de grootste van de Hoeksche Waard

Voorjaarsaanbiedingen zijn geldig t/m 31 mei 2012

H O G E K O R T I N G E N - D E B E S T E K WA L I T E I T - P E R F E C T E S E R V I C E

42


26 april - 2 mei 2012

43

r i a F n e d r a G De Hovenier voor iedereen! leef samen met evenement en be ië al It t he ar Kom allemaal na aak en Stijl van Italië’! Sm Garden Fair ‘de leving… ht een unieke be ord geweldig, ec wo n éé in is t en Dit evenem niet missen! ls, dit mag u echt wi t wa er ied or En er is vo wijnen, koffie, Voor de heren: auto’s, Italiaanse ect. se an ia al It ve tie e, or pasta, tapend • zijn er de sp rlog es, pizza’s, tuinen, reizen, ho k, glas en aardewer Voor de dames: sieraden, reizen, en vele andere g, in ed kl , ws ho s • Zijn er modes orgt door topkoks, live optreden workshops verz mooie spullen.

www.gardenfair.nl Mijlweg 10 3295 KH ‘s-Gravendeel Tel. 078-6745484 E-mail: info@gardenfair.nl

n zijn er tal van Voor de kids: bambini’s, voor he en natuurlijk Italiaans op k ge n zij n ne gkussens • Italia activiteiten, sprin georganiseerde ijs. n er extra (Moederdag) zij ei m 13 ag nd zo iaal op En heren…, spec de dames. or vo n ge sin as rr ve l de tuinen van Kastee 13 mei 2012, in de en 12 , 11 op g We zien u graa Haar (Utr.) U bent van harte

welkom

iste en nieuwste

or de moo kunt u terecht vo Bij Garden Fair planten!!

soorten

Ondernemen in de RIOTECH levert hoogwaardige producten voor zowel afscheidings- als afwateringstechniek. Wij zijn op zoek naar een:

Commercieel Medewerker Binnendienst

Edisonstraat 82 b.g. te Numansdorp

Huurprijs: € 550,-- per maand exclusief 19% b.t.w. Op gunstige zichtlocatie aan de provinciale weg richting Strijen gelegen, onlangs gerealiseerde kantoorruimte gesitueerd op de begane grond met daarbij 2 parkeerplaatsen. De bruto vloeroppervlakte bedraagt circa 60 m². Deze kantoorruimte is voorzien van een keurig systeemplafond met luxe lichtarmaturen en halogeenspotjes, alsmede een c.v. installatie, mechanische ventilatie en een professioneel alarmsysteem. Tevens is er een moderne kitchenette met koelkast, vaatwasmachine en magnetron aanwezig. De unit is toegankelijk van zowel de voorzijde, als van de achterzijde. Middels grote raampartijen aan beide zijden van de unit is er een goede lichtinval. Dit nieuwe Business Centrum is gelegen aan de rand van het dorp en op slechts enkele autominuten van de afslag Numansdorp aan de A29 in de richtingen Rotterdam, Zierikzee en BredaAntwerpen. Oplevering: Per direct.

Werkzaamheden: • Het uitbrengen van offertes • Het vervolgen van offertes • Telefonische verkoop • Aansturen van de buitendienst • Het plegen van acquisitie • Het verwerken van orders • Klaarzetten van verzendingen. Wij zoeken iemand voor 38 uur per week. MBO niveau, goede communicatieve vaardigheden en kunnen werken in een klein teamverband. Enige werkervaring & rijbewijs B is een pré. Sollicitaties (uitsluitend schriftelijk) kunt u richten aan: Riotech BV T.a.v. Dhr. M. Schram Postbus 373, 2990 AJ Barendrecht

www.afscheiders.nl


44

26 april - 2 mei 2012

Wij bieden de oplossing voor de verkoop van uw huidige woning • Géén dubbele

Luxe appartementen in Rotterdam IJsselmonde

maandlasten!* • Verkoopstyling voor uw huidige woning* • Appartementen van 70 m2

Risicovrij kopen: wij bieden de oplossing voor de verkoop van uw huidige woning.

tot 261 m2 inclusief balkon • Alle appartementen voorzien van vloerverwarming én

Dus geen dubbele maandlasten!* • Verkoopstyling voor uw huidige woning*

-koeling • Eigen parkeerplek • Waterbus stopt voor de deur • Eigen buitenruimte

• 2-, 3- en 4-kamerappartementen in 10 typen • Weids, vrij uitzicht vanaf uw balkon

• Prachtige ligging aan het water • Al vanaf € 157.000,- v.o.n.

of terras • Voorzieningen en winkels in de directe omgeving (Keizerswaard) • Eigen parkeerplaats op afgesloten terrein mogelijk • Servicediensten als zorgteam,

WWW.TOURMALIJN.NL

fysiotherapie, restaurant en kapsalon van Stichting Humanitas Koopprijzen van € 173.000,- tot € 299.500,- v.o.n.

*Vraag naar de voorwaarden bij de makelaar

www.wonenindereigers.nl

BEZOEK NU HET VERKOOPCENTRUM AAN DE BACKERSHAGEN MAANDAG - VRIJDAG 9.00 TOT 12.00 UUR

ZATERDAG 10.00 TOT 12.00 UUR

Verkoopinformatie

Bezoek zonder afspraak de modelwoning aan de Drierivierenlaan te Ridderkerk Ma - Di - Wo - Vr

Donderdag

Zaterdag

13.00 tot 18.00 uur

13.00 tot 20.00 uur

10.00 tot 13.00 uur

Verkoopinformatie

010 - 424 88 88

010 - 820 82 82

Tourmalijn en De Reigers worden ontwikkeld door

0180 - 333 170

010 - 820 82 82

en gebouwd door

Stuur jij ook onze techniek aan? VMB Besturingstechniek heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van machine- en procesbesturingen. Onze organisatie groeit. Voor onze vestigingen in Hendrik Ido Ambacht en Barneveld hebben wij behoefte aan:

Vragen over zakendoen?

PLC/Scada Programmeur Systeembeheerder Engineer/Calculator Projectleider/Engineer Meer uitgebreide informatie over deze functies en VMB Besturingstechniek is te vinden op:

www.vmb-nl.eu

of bel

088-6810000

Heb je interesse, schrijf dan een bondige brief met CV en mail dit naar:

Borsboom & Hamm advocaten Henry Dunantlaan 1 2990 AD Barendrecht, 0180 - 642 000 Weena 614 3012 CN Rotterdam, 010 - 201 29 39 info@borsboomhamm.nl www.borsboomhamm.nl

vacatures@vmb-nl.eu VMB Besturingstechniek BV Noordeinde 170 - 3341 LW Hendrik Ido Ambacht Hanzeweg 35m - 3771 NG Barneveld T +31 (0)88 681 00 00 F +31 (0)88 681 00 59 E info@vmb-nl.eu I www.vmb-nl.eu


26 april - 2 mei 2012

45

Bij Heritage vindt u een zeer ruime en diverse collectie antiek & brocante, van klassiek Engels tot doorleefde brocante, van meubelen tot woondecoratie, voor iedere ruimte in huis. Er is net weer allerlei moois binnen, en wij nodigen u dan ook uit om snel te komen kijken! Voor meer informatie en een indruk van ons aanbod gaat u naar onze website

www.heritage-antiek.nl Ook vindt u bij ons de artikelen en magazines van het prachtige woonmerk

Jeanne d’Arc Living

Blaaksedijk oost 19, Heinenoord | 0186-603590 | www.heritage-antiek.nl

Volledig op de hoogte blijven wat er in uw omgeving gebeurt?

Maatwerk in: schuifdeuren, boekenkasten en inloopkasten

Op Hoekschewaard.nl vindt u dagelijks het laatste regionieuws, de nieuwste koopwoningen, aanbiedingen, vacatures, occasions, uittips en nog veel meer.

Hoekschewaard.nl blijft altijd in de buurt

Exclusief

HOEKSCHE WAARD

Maak nu met uw mooiste foto’s een fotoboek bij Hoeksche Waard Exclusief

www.hwe.fotoboeken.nl Ga snel aan de slag!

1. Surf naar www.hwe.fotoboeken.nl en download de gratis software. 2. Maak met uw eigen foto’s een prachtig fotoboek of een ander fotoproduct. 3. Verzend & betaal uw fotoproduct. 4. In 3 tot 5 werkdagen heeft u het boek in huis.

Nu op alle fotoboeken gratis glanzende coating! Ga aan de slag! Kijk op www.hwe.fotoboeken.nl

U bent uniek, uw woning is uniek, waarom zou u genoegen nemen met standaardoplossingen? Noteborn Individuals is een nieuwe definitie van maatwerk. Kastwanden, dressings, inloopkasten en sideboards met een heel eigen karakter. Volledig aangepast aan uw voorkeuren, persoonlijke smaak en interieur.

Maatwerk gaat om veel meer dan de juiste afmetingen, het gaat om een oplossing die volledig bij u past. Noteborn Individuals zijn stuk voor stuk persoonlijkheden. Unieke oplossingen in opbergen en organiseren. De kasten worden onder eigen regie en door eigen monteurs geplaatst. Betrokkenheid en uitmuntende service gegarandeerd. Van den Berg Edisonstraat 12 Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.vandenbergkasten.nl

Cade het ka au: st insp iratie en bo van No tebor ek n

Kastenwanden op maat gemaakt


46

26 april - 2 mei 2012

HW Oranje Agenda Activiteiten op 30 april Gravendeel 08:30 - 09:15 Ballonnen ophalen (op = op) bij Cees de Heer, Zuid-Voorstraat 46. Speciaal voor de peuters en kleuters (t/m groep 4) 09:15 Optocht schoolkinderen met versierde fietsen o.l.v. fanfarekorps NL. Alle kinderen met een versierde fiets krijgen een verrassing 09:30 - 09:45 Opening op De Heul: Ballonnen oplaten, aankomst fietsoptocht, Toespraak door burgemeester mr. drs. A.J. Borgdorff, Vlaghijsen en aubade 09:45 - 17:00 Kindervrijmarkt rondom de Kreek. 10:00 - 18:00 Oranjemarkt aan de Kreekkant. 10:00 - 17:00 Seuterverkoop Organisatie: Christelijk Gereformeerde Kerk Locatie: Noord-Voorstraat 10:00 - 16:00 Openstelling kerktoren, Ned. Hervormde Kerk Locatie: Dokter van der Bijlplein 10:00 - 16:00 Cowboy en Indianen speelplein 10:30 - 10:45 Vocal Kidz 10:45 - 11:00 Studio Gwendolyn 11:00 - 11:30 Zanggroep AmuZing 11:30 - 11:45 Vocal Kidz 11:45 - 12:00 Studio Gwendolyn 12:00 Toast op de 90-jarige Oranjevereniging 12:00 - 13:00 Fanfarekorps Na Lang Streven en NewtaLentS jeugdorkest 13:00 - 13:30 Karin Maas knoopt ballonnen voor de kinderen 13:30 - 14:00 Slagwerkgroep 14:00 - 14:30 Gelegenheidskoor 16:00 - 18:00 Keep Them Rolling 11.30 - 12:30 Showkorps Juliana verzorgt een optreden op het Ichtusplein 11:00 - 15:00 Rommelmarkt Ned. Hervormde Kerk Locatie: Rijkestraat 43 12:00 - 18:00 58e Wielerronde ‘s-Gravendeel Parcours: Smidsweg (start) - Langestraat Rijkestraat - Beneden Strijensedijk - Dr. v/d Bijlplein - Molendijk - Leerambachtstraat Maasdamseweg - Smidsweg (finish) 13:00 Colonne Truckersclub De truckers rijden door de Smidsweg en de Langestraat Het Oranjefeestplein, parkeerterrein Voorwinden: 14:00 - 19:00 Feesten met DJ René 14:00 - 19:00 Het Oranje (kinder)feestplein 14:00 - 17:00 Schminken Heinenoord 08.15 uur: KINDEROPTOCHT, verzamelen in sporthal “De Tienvoet” . Thema CIRCUS. 08.30 - 09.00 uur: KINDEROPTOCHT De prijsuitreiking voor de meest origineel verklede kinderen gebeurt vóór het optreden van Clown Jopie. Zorg ervoor dat uw kinderen hun (circus) verkleedkleding dan ook nog aan hebben! 09.00 - 09.30 uur: AUBADE in sporthal “De Tienvoet 10.00 - 11.00 uur: CLOWN JOPIE verzorgt in “De Tienvoet” een fantastische show voor

kinderen tot 13 jaar.. 11.15 - 13.00 uur: CIRCUS- en CREAPLEIN voor kinderen t/m 8 jaar in “De Tienvoet”. De kinderen kunnen eenvoudige circusacts uitproberen en weer knutselen, tekenen, plakken, schilderen!!! Natuurlijk is er ook een springkussen en een schminkstand. Deelname kost € 3,00. 11.15 - 13.00 uur: VRIJMARKT voor alle leeftijden in “De Tienvoet”. 12.20 uur: Doortocht konvooi van de “HOEKSE WAARDSE TRUCKERS door onze gemeente via de Goidschalxoordsedijk, de Dorpsstraat en de Blaaksedijk. 13.00 - 15.00 uur: MEERKAMP voor kinderen van 8 t/m 15 jaar bij de voetbal. 15.00 - 17.00 uur: MEERKAMP vanaf 16 jaar bij de voetbal. 15.00 - 18.00 uur: BINGO voor de ouderen in “De Tienvoet”. 17.00 - 19.00 uur: STERKSTE MAN / VROUW van Heinenoord vanaf 18 jaar. Na de meerkamp vanaf 16 jaar vindt de verkiezing van de sterkste man / vrouw van Heinenoord plaats. 19.00 uur: HEINENOORD’S GOT TALENT en PLAYBACKSHOW alle leeftijden in “De Tienvoet”. De muzikale omlijsting is in handen van Dance Emotion. 21.00 - 01.00 uur: AFTERPARTY in de voetbalkantine. Dé afsluiting van Koninginnedag 2012! Deze avond wordt verzorgd door DJ Goof. De entree is gratis. Klaaswaal 09.15 uur: Vertrek kinderoptocht. Route: Kerkstraat, Claes Danckaertszstraat, Pinksterbloemstraat, Jaap Kosterstraat, Burg. Korstanjestraat, Fanfare, Orkert, Paukenslag, Harp, Dwarsfluit, Burg. Korstanjestraat, Paardebloemstraat, Lindenlaan, Berkenlaan, Vlietstraat, Kerkstraat en Voorstraat. 10.00 uur: Opening van de braderie op de Voorstraat. Dit zal dit jaar gebeuren door onze burgemeester Jan Luteijn. Waarna de kinderen oranje ballonnen oplaten. 10.15 uur: Spelen van het Wilhelmus. Aansluitend de prijsuitreiking van de kinderoptocht. 11.30 uur & 13.00: graffiti spuiten. De doeken zullen tegen de bouwhekken rond het bouwterrein van de oude Plus worden gespannen, waar de oudere jeugd ongeveer 2x 1 uur onder begeleiding maximaal 3 minuten per deelnemer graffiti kan spuiten. 12.00 uur: In de feesttent op het Oranjeplein staat een springkussen en kunnen de kinderen meezingen en dansen op de WII met de Tropical Birds. 13.00 uur: Start autotrek aan de Industrieweg vanaf 13.00 uur. 15.55 uur: Over de Molendijk/Schans rijdt de 21ste Truckersrit voor gehandicapten 16.00 uur: Einde braderie 17.00 uur 17.00 - 01.00 uur: In de feesttent aan het Oranjeplein organiseert TropicalBirds een feest avond.Er is eten en drinken verkrijgbaar dus hiervoor hoeft niet eerst naar huis gegaan te worden. De gehele avond wordt er in de tent een disco en karaoke georganiseerd. Tevens optreden van Björn. Maasdam 09.00-10.45 uur : Gezellig ontbijt voor alle inwoners van Maasdam. Tevens starten we de dag goed met ‘Maasdam in beweging’ 09.00-12.00 uur: Vrijmarkt voor alle kinderen 11.00 uur: Vlag hijsen op het schoolplein van de Pijler.

Vervolgens een toespraak van burgemeester Borgdorff en aubade 11.20 uur: Kinderoptocht. Dit jaar is het thema ‘Griezelen’. 11.45-12.30 uur: Gezellig samenzijn in Sporthal Duyvesteyn. Voor de kinderen is er iets te drinken met chips en voor de volwassenen een gratis oranjeborrel. 14:00 - 17.00 uur: Middagprogramma op het terrein van “Blue Hitters” met o.a. een kartbaan voor de kleintjes, ballonnen, bungeejump trampoline, en een springkussen. Tevens verzorgd Prince Helicopters weer rondvluchten. 20.00- 1.00 uur Oranjebal met de band ‘Full Flavor’ Numansdorp 9.30 uur: Optocht (verzamelen voor de tent) 11.00 uur: Start vrijmarkt voor de tent 11.00-16.00 uur: kinderspelletjes in de tent. O.a Brandweerspel/Grabbeltante/Eitje meppen, spelletjeskaart € 1.16.00 uur: Truckers bezoeken Numansdorp 17.00 uur: Zeepkistenrace opgeven bij www.stichtingnu.nl 19.00 uur: Kinderdisco 21.00 uur: Hollandse Avond . Entree € 2.Oud-Beijerland 9.45 - 10.05 uur: Aanmelden kinderoptocht voor alle kinderen t/m 12 jaar. Het thema voor dit jaar is: Oranje. Locatie: Kraam Oost-Voorstraat 10.00 uur: Ceremonie met vlaghijsen en aansluitend aubade o.l.v. muziekvereniging De Bazuin en Scouting Oud-Beijerland. Burgemeester K. Tigelaar houdt een toespraak. Locatie: Oude Raadhuis 10.25 uur: Kinderoptocht o.b.v. dweilorkest Kap Nâh . Na afloop prijsuitreiking en mogen alle kinderen tegen inlevering van hun deelnemersnummer gratis grabbelen Route: West-Voorstraat, Oost-Voorstraat, Adm. De Ruijterstraat, M.H. Trompstraat,Karel Doormanstraat, Nobelstraat, Beneden Molendijk, West-Voorstraat. 11.00 en 12.00 uur: Poppenkast Voor alle kleintjes is er weer een leuk avontuur te beleven in en bij de poppenkast. Locatie: Podium over de Vliet 11.20-11.50 uur: Optreden dansschool Balance’th. Deze dansschool verzorgt een spetterend dansoptreden. Locatie: Podium over de Vliet 12.00 uur: vertrek Tour Hoeksche Waardse Truckersclub. Route: Industrieterrein De Bosschen James Wattstraat, Alexander Flemingstraat, Jan van der Heijdenstraat, Goidschalxoordsedijk, richting Heinenoord. Vertrek: Van der Mark Transport, James Wattstraat 2, Industrieterrein De Bosschen. De hele dag: - tentoonstelling oude brandweerauto’s Locatie: West-Voorstraat - Lego incidentencity, een bijzondere mini rampenstad met de grootste brandweerincidenten verzameling van LEGO steentjes. Het oppervlak telt ruim 23m2 en er zijn meer dan 100.000 steentjes in verwerkt. Kinderen die alle 23 incidenten vinden en daarmee ook de slagzin, kunnen een prijs winnen. Locatie: West-Voorstraat - demonstratie brandwondenstichting . Locatie: West-Voorstraat - demonstratie EHBO Vereniging OudBeijerland Locatie: West-Voorstraat - Politie Zuid-Holland Zuid vertegenwoordigt door het Roparunteam 64 heeft allerlei

activiteiten. Locatie: West-Voorstraat Ponyrijden m.m.v. kunnen kinderen tegen een vergoeding pony rijden. Locatie: OostVoorstraat - Springkussen Dolfijn voor kinderen tot 6 jaar. Locatie: Oost-Voorstraat - Lopen in de waterballen voor jongeren o.b.l. vande scouting. Locatie: De Vliet - Bungey Ball Locatie: Oost-Voorstraat - DemonstratieTaekwondo vereniging Keumgang Locatie: Oost-Voorstraat naast het Oude Raadhuis - Keep them rollling Op een tourtocht door de regio doen 16 oude legervoertuigen ook ons dorp aan en zijn ze enkele uren te bewonderen in de Ooststraat. 13.15-16.45 uur: Diverse kinderspelen voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor 2 Euro is er een strippenkaart te koop. Locatie: Kraam Oost-Voorstraat - ’s middags vinden er op het Podium over de Vliet optredens plaats van Breakdance Dansorganisatie Flowin’Motion, rockgroep Lonely Boys en The Blue Voices Ca. 18.00 uur: Terugkomst tour Truckersrit. De 125 vrachtwagens komen met hun gasten luid toeterend Oud-Beijerland weer binnen. De chauffeurs en hun gasten vinden het leuk wanneer u hen met applaus ontvangt. Route: Langeweg, Rembrandtstraat, Mariniersweg, W. van Vlietstraat, Van Ghentstraat, Abel Tasmanstraat, Karel Doormanstraat, OostVoorstraat, Steenenstraat, Koninginneweg, Beneden Oostdijk, Jan van der Heijdenstraat, Alexander Flemingstraat. Puttershoek Op het Zomerplein (wijk van je leven): 08.00 uur: start kindermarkt, muzikaal omlijst 09.00 uur: vlag hijsen en aubade 09.15 uur: kinderoptocht door de wijk met mooi versierde fietsen 12.00 uur: uitbrengen van een toast uit op koningin Beatrix met wethouder Joosten en einde markt. Strijen 09.30 uur: Aubade op het plein bij gebouw Salvatori. 09.50 uur: Gekostumeerde optocht door het dorp; thema: “ Ik hou van Holland! ” route: vertrek bij gebouw Salvatori-Oude Havenweg-Oranjestraat-BernhardstraatIrenestraat-Julianastraat-Trambaan-Oude Havenweg. Er zijn mooie prijzen te winnen voor de mooiste creaties en na afloop is er traditiegetrouw een traktatie voor alle kinderen. 10.30 uur: Ballonnenwedstrijd. Op het plein bij gebouw Salvatori worden aan alle kinderen helium-ballonnen uitgedeeld. 10.30 uur :Vrijmarkt in de Kerkstraat, i.s.m. de winkeliersvereniging. 10.30 uur :Striense Oldtimers 11.45 uur: Goochelshow door de Kampioensgoochelaar “ JAN ” 14.00-15.00 uur: Optreden Striense slagwerkgroep BOING 15.15-16.00 uur Esmée Goudswaard en Johan Boelrijk: Striense stemmen brengen sfeer 16.15-17.15 uur Optreden Shantykoor Vlaardingen 17.30-19.00 uur Optreden Woodwind 22.00 uur Grootse vuurwerkshow op het evenemententerrein Molenschaar.


26 april - 2 mei 2012

47

HW Agenda 2 mei WALIBI WORLD Ook dit jaar organiseert het Jongerenwerk van de Stichting Welzijn Binnenmaas op woensdag 2 mei 2012 een uitje naar een pretpark. Dit jaar gaat het uitje naar Walibi World dat mogelijk gemaakt wordt door Milot. Het avontuur kan beginnen! Beleef een vrije val in de megacoaster “Goliath”, ga het watergevecht aan in de “Splash Battle”, vlieg over de kop in de “El Condor” of geniet van een prachtig uitzicht in het reuzenrad. Ga jij mee? Kijk voor meer informatie en het programma op www.jongbinnenmaas.nl De kosten zijn € 30,- euro p.p., vooraf betalen. Geef je nu op via info@jongbinnenmaas. nl onder vermelding van Walibi World, je naam, leeftijd en telefoonnummer. 6 mei POLDERRONDJE Onder deze naam hebben 7 kunstenaars verspreid over de Hoeksche Waard elke eerste zondag van de maand hun atelier opengesteld voor het publiek. De ateliers zijn zondag 6 mei a.s. open van 10.00 tot 17.00 uur. Deelnemende kunstenaars zijn Dis Groenhoff, Aris Roskam, Hetty Dalm,Jos Gielen, Eleonore de Vet, Eelse Bies, Annemieke Vonk en Marga Boogaard. Kijk voor meer informatie over de route, de kunstenaars en eventuele afwijkende openingstijden op www.polderrondje.nl 6 mei “TUSSEN HOOP EN VERLANGEN” IN DE OPKAMER Zondag 6 mei om 13.30 uur vindt de opening plaats van een bijzondere expositie in Galerie De Opkamer, Merwedestraat 21, Maasdam. Marieke Verkerke, schilderijen, en Henk Kuizenga, beelden van gebakken klei, kozen voor deze expositie de woorden “tussen hoop en verlangen”. Met deze woorden proberen ze hun eigen emoties en belevingen, hun innerlijke roerselen, over te brengen op de toeschouwer. De expositie wordt geopend door Maatje van Eck. Zij heeft hiervoor een fotografische impressie in de vorm van een clipje van het werk van beide kunstenaars gemaakt .Deze clip zal live worden begeleid door Marian Meeusen, blokfluit, en Mariët Kaasschieter, zang. 7 t/m 10 mei FIETSVIERDAAGSE Stichting Wielerpromotie Hoekse Waard organiseert van maandag 7 mei t/m donderdag 10 mei a.s. de Avond Fiets 4-Daagse. Het startpunt en finishpunt van elke avond is café “Reuse Gezellig” aan het Jaagpad bij de Kaai in Strijen. Elke avond wordt een route van rond de 25 km gereden. Alle routes blijven in de Hoeksche Waard. Op de laatste avond is er voor iedere deelnemer een herinneringsmedaille. Starten kan elke avond v.a. 18.00, met een normaal rijtempo is iedereen, ook de kinderen, dan weer ruim voor het donker thuis. Voorinschrijven kan bij diverse adressen; kijk op www.swhw.nl voor meer informatie.

8 mei PRESENTATIE OVER DE LEPRASTICHTING NVVH afd. Puttershoek organiseert 8 mei a.s. een lezing over de Leprastichting in het Verenigingsgebouw van de Gereformeerde kerk te Puttershoek. Aanvang 14.00 uur 8 mei THEMA-AVOND VIDEOBEWERKEN MET PINNACLE STUDIO U kent het vast wel, ooit een videocamera gekocht en al vele bandjes of geheugenkaartjes volgespeeld. Maar er ontbreekt iets aan al deze losse videofilmpjes. De filmpjes zijn te lang, niet alles is even mooi en u wilt er ook een muziekje bij en misschien zelfs titels toevoegen. Om dan het resultaat op een DVD te branden en dan in de huiskamer op het (platte) tv-scherm af te spelen, of aan vrienden te geven. U wilt dit wel maar hoe doe ik dat toch? Op deze thema-avond worden de beginselen uitgelegd van videobewerken op de computer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het videobewerkingsprogramma ‘Pinnacle Studio 14 en 15’, een al vele jaren bestaand programma dat zeker voor de beginnende videobewerker (of editor genaamd) goed te leren is met een goed resultaat. Dinsdag 08 mei vanaf 19.30 uur staat de deur van zalencentrum Maranatha, Kerkstraat 57 in Oud-Beijerland, voor u open. De presentatie begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij onze website www.hwccweb.nl of mail naar secretaris@hwccweb.nl. 9 mei LENTEKOST Woensdag 9 mei a.s. serveren de dames een heerlijk lunchbuffet in De Noord te Heinenoord. Lekkere lichte hapjes, heerlijke salades en broodjes. De Lentekost is iedere keer een verrassing. Komt u het een keer proeven? Kosten: € 8,50 Aanmelden: bij Arda Eijsvogel, tel. 0186 60 1838 of Bep Koppenol, tel. 0186 60 3469. Nieuwe aanmeldingen een week van tevoren doorgeven. 12 mei LOOP VAN MAASDAM Een initiatief vanuit de kerk van Maasdam om mensen in het algemeen en Maasdammers in het bijzonder dichter bij elkaar te brengen. Het thema is: “Een gezonde geest in een gezond lichaam“. Start v.a. 14.00 uur vanaf Raadhuisstraat 37, Maasdam. Diverse wandelingen mogelijk. Inschrijven kan tot 15 minuten voor de start. Kosten: kinderloop € 1,- ; 5 en 10km € 4,- De opbrengsten zullen gedoneerd worden aan een doel dat door de vrijwilligers gekozen zal worden. Kijk voor meer info: www.loopvanmaasdam.nl 12 mei EINDTOERNOOI NEDERLAAGSERIECOMPETITIE Zaterdag 12 mei is het eind-toernooi van de Nederlaagserie-competitie georganiseerd

Heeft u ook nieuws voor in de evenementenpagina? Mail dan uw informatie naar hoekschewaardexclusief@gmail.com

door zaalvoetbalvereniging Dissidenten. In totaal namen 15 teams deel om zich te plaatsen voor dit eind-toernooi, uiteindelijk gaan de beste 4, tezamen met organisator Dissidenten, strijden om het Kampioenschap. Dit vindt plaats in sporthal “De Tienvoet”. Aanvang 19.00 uur, met omstreeks 23.00 uur de prijsuitreiking met verloting, voor een Goed Doel in de Hoeksche Waard. 12 mei BENEFIETCONCERT MUZIEKVERENIGING WILHELMINA Ze kreeg het zomaar voor elkaar: Astrid de Kreek heeft de leden van ‘haar’ muziekvereniging Wilhelmina uit Numansdorp zo ver gekregen dat zij massaal de instrumenten oppakken voor een benefietconcert ten behoeve van de Roparun. Dat wordt gehouden in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht (locatie Dordwijk), op zaterdag 12 mei vanaf 16.00 uur. Het team dat hierbij met een collecte wordt gesteund, zijn de ASz Runners, waartoe Astrid zelf ook behoort. Astrid werkt in het dagelijks leven op de afdeling Oncologie in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Samen met haar collega’s doet zij voor het eerst mee aan de Roparun, eind mei. Team 308 hoopt u te mogen begroeten tijdens het benefietconcert in de grote hal van locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, Dordrecht. Aanvang 16.00 uur, entree gratis, collecte. 12 mei VOORJAARSMARKT HEINENOORD Zaterdag 12 mei 2012 van 9.00 - 15.00 uur Locatie: Oranjestraat 3, Heinenoord Gezellige Voorjaarsmarkt van 9.00-15.00 uur aan de Oranjestraat 3 te Heinenoord. Grote variëteit aan tuinplanten; daarnaast stands met o.a. zilveren sieraden, nieuw speelgoed, Israëlproducten, thee, modelbouw, Tupperware, HARA, Herbalife, Dierenambulance en stoelmassage. Er is een fotografe, die mooie portretfoto’s maakt (direct klaar), er zijn tweedehandsboeken, -CD’s en -DVD’s. Een gezellige hoek, waar u wat kunt eten en drinken, terwijl u de auto laat wassen. Voor de kinderen is er een springkussen, grabbelton, een knutselhoek en schminken. Er is een verloting met mooie prijzen. De opbrengst is geheel voor de christelijke school Kawukano in Oeganda, waar ca. 600 kinderen onderwijs, eten en kleding krijgen. De school krijgt geen overheidsbijdrage en is dus afhankelijk van giften. Info: www.kawukano.nl 15 mei WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN Op 15 mei 2012 organiseert SSO een workshop bloemschikken van 10.00-12.00 uur in De Beijerkorf, olv Julia Boekel. De kosten voor deze creatieve ochtend zijn € 13,50, incl. koffie of thee. Zelf meenemen: een snoeischaar, gewone schaar, mesje en plankje, blok oasis (circa 2 uur van tevoren thuis in het water leggen), groot bord of lage schaal Ø circa 30 cm (rond - niet te plat). De aanmelding is bindend.

Audi A3 op nieuwe leest geschoeid De nieuwe Audi A3 beleefde z’n publieksdebuut tijdens de Autosalon van Genève in maart. De Nederlandse marktintroductie van de hatchback staat gepland voor augustus. De derde generatie A3 is ongeveer even groot als zijn voorganger. De auto dankt z’n krachtiger uiterlijk vooral aan de grotere breedte en wielbasis en de korte carrosserieoverhangen. Maar ook aan vormgevingsdetails als de grote luchtinlaten, de vlakke koplampen, de coupé-

achtige daklijn met geïntegreerde spoiler en de stevig aangezette achterzijde. Audi benadrukt dat de A3 qua gewicht een aardig jasje heeft uitgedaan. De fabrikant heeft het gewicht met tachtig kilo weten te reduceren door gebruik te maken van lichtere staalsoorten en aluminium. In eerste instantie komt de A3 op de markt met keuze uit twee benzinemotoren en een turbodiesel. Alle motoren zijn nieuw ontwikkeld. Ze beschikken over directe inspuiting, een turbo, een start/stop-systeem en intelligent warmtemanagement.

19 en 20 mei O.B. DRESSUURDAGEN 2012 Jaarlijks dressuurevenement door Ruitervereniging en Ponyclub Oud-Beijerland . Paarden en pony’s alle klassen,paarden klasse ZZ-licht alleen op zaterdag, zaterdagavond Rabobank Kür op Muziek . Meer info www.rv-oud-beijerland.nl 19 mei NAUTISCHE DAG NUMANSDORP Braderie georganiseerd door winkeliersvereniging Numansdorp. Diverse demonstraties en activiteiten zoals Bungy Jump trampoline, draaimolen en walking balls. De scheepsmodelbouwvereniging is ook aanwezig en de Haven ligt de bruine vloot en kan men varen met supersnelle rib-boten. 19 mei BENEFIETAVOND VRIENDEN VAN DE PASSIEWAARD-LIVE Een spetterend feest met o.a. Nederpopformatie LOS en DJ Ad in “De Eendrachtshoeve” in Zuid-Beijerland. Aanvang 20.30-02.00 uur. De opbrengst gaat geheel naar dagactiviteitencentrum “De PassieWaard” Kaarten kosten € 20,- per stuk en zijn te reserveren bij info@depassiewaard.nl 21 t/m 24 mei AVONDVIERDAAGSE IN HEINENOORD. De Oranje-Garde organiseert voor de 32ste keer een avondvierdaagse op 21,22,23 en 24 mei. Start jeugdhuis de Erve Oranjestraat 3 te Heinenoord. Starttijd tussen 18.30 en 19.00 uur. De afstanden zijn 3,km,5 km en 10 km. Inlichtingen: B Oosterman, tel 0186 - 601189. 22 mei DAGTOCHT ANTWERPEN Het Activiteitenplatform 55+ van SSO organiseert een dagtocht met excursies naar Antwerpen op 22 mei 2012. We brengen een bezoek aan het MAS (museum aan de stroom) en bezoeken de Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal o.l.v.historische gids dhr. Aad Engelfriet. Na het museumbezoek brengt de bus u naar de Grote Markt waar volop gelegenheid is om te lunchen. Daarna wordt een bezoek gebracht aan de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal aan de Handschoenmarkt. In 1352 werd begonnen met de bouw van deze imposante gotische kruiskerk en in 1521 was dit werk voltooid. In de kathedraal bevinden zich twee drieluiken van Rubens, voorstellende: “de kruisoprichting” en de “kruisafneming”. Aad Engelfriet zal ons in de kathedraal rondleiden en uitleg geven over de meesterwerken van Rubens. Kosten € 38.00. Dit is inclusief de busreis, entree museum en kathedraal, rondleidingen en koffie met iets lekkers . Vertrek (en aankomst) is bij de parkeerplaats van de Open Hof, W. Van Vlietstraat te Oud-Beijerland. Voor meer informatie of opgave: SSO, Jan Tooropstraat 6 te Oud-Beijerland. Of via j.nunnikhoven@ ssobl.nl of telefoon: 628422.

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten

www.goudwisselkantoor.nl

T 0186-571366


48

26 april - 2 mei 2012

Het VBO magazine

Verschijnt in week 6, 24 en 42

Het VBO magazine is een glossy magazine dat drie maal per jaar verschijnt in opdracht van de Barendrechtse ondernemersvereniging. BAR Uitgeverij is uitsluitend belast met de acquisitie van dit magazine en kan geen redactieaanvragen in behandeling nemen. De verschijningsdata zijn in februari, juni en oktober. Het magazine wordt in een oplage van 1500 exemplaren per PostNL verzonden naar ondernemers in Barendrecht. Wilt u meer informatie over adverteren in dit magazine, dan kunt u contact opnemen met: BAR Uitgeverij 0180 641 022. BAR Uitgeverij | Singel 55, 2992 BN Barendrecht | T 0180 641 022 | www.baruitgeverij.nl


26 april - 2 mei 2012

49

Groot paardenevenement aan slot paardenmarktfeestweek De feestweek in Numansdorp (11 tot en met 16 juni), ter gelegenheid van het feit dat het precies 300 jaar geleden is dat de eerste Buitensluisse paardenmarkt werd gehouden, belooft in dubbel opzicht een grote paardenmanifestatie te worden. Hoogtepunt is uiteraard de paardenmarkt zelf, op woensdag de dertiende. Naar verwachting komen er dan 300 paarden. Maar ook de afsluitende dag van de feestweek, zaterdag 16 juni, staat ‘s middags helemaal in het teken van de edele viervoeters. Op een groot weiland langs de Wethouder van der Veldenweg, aan de oostrand van Numansdorp, wordt die dag vanaf 13.00 uur een grote paardenshow gegeven met een muzikale opening door de jachthoornblazersgroep Polderluid, ringsteken door het Zwingteam, vierspanrijden door Stal De Ronde, carrouselrijden door paarden van manage De Mustang, rodeorijden door de Future Guys en een demonstratie van de vereniging van aangespannen paarden en pony’s De Menners.

Het Zwingteam zet zich in om het Nederlandse trekpaard bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Er wordt gewerkt met paarden op het land en in het bos. Daarnaast worden de paarden vaak ingespannen voor een ritje met een oude boerenwagen of ander rijtuig. Ook doet het Zwingteam regelmatig mee aan aangespannen wedstrijden en ringsteken. Dankzij hun rustige karakter en verbazingwekkende snelheid zijn de paarden daar uitermate geschikt voor.

Manege De Mustang uit Zuid-Beijerland is een allround manegebedrijf, dat garant staat voor vakkundige instructie aan recreatieve en wedstrijd ruiters. De manege herbergt een rijvereniging en een carrouselvereniging. Rijvereniging de Mustang is een bloeiende vereniging met ruim 200 leden. Bij carrouselvereniging de Mustang houden zo’n 64 ruiters, verdeeld over vijf teams, zich bezig met carrouselwedstrijden en aanverwante activiteiten.

De passie binnen de paardensport ligt bij Stal De Ronde, van de gelijknamige familie De Ronde uit Zwartewaal, bij het mennen. Vierspanrijden wordt beoefend door Koos, zijn vader Piet en broer Peter. Zij bevinden zich in het nationale en internationale vierspancircuit, terwijl moeder Wieneke zich met een tweespan manifesteert op bonds- en KNF-niveau. Koos’ vrouw Marie is naast nationaal enkelspanrijdster en groom van Koos, chef d’équipe van de nationale tweespanselectie en jurylid.

The Future Guys hebben hun thuisbasis op manege L’Avenir in het Brabantse Vorstenbosch. Zij laten iedereen versteld staan van hun kunsten op paarden en pony’s, waarmee ze in western stijl een show uitvoeren. Durf is nodig om op speciaal daarvoor getrainde pony’s, in een wervelend en razendsnel tempo, stunts uit te laten halen. De vereniging aangespannen paarden en pony’s De Menners, opgericht in 1977 in Oud-Beijerland, heeft tot doel het bevorderen en in stand houden van het aangespannen rijden. Daarbij houdt de vereniging de kennis van het aangespannen paard en het gerij levendig.

Polderluid is een actieve groep jachthoornblazers met zo’n 25 leden, die wekelijks repeteren in verenigingsgebouw Concordia in Westmaas. Zij geven optredens bij jachthondenproeven, allerlei fairs, kerstmarkten en jachtpartijen. Gezelligheid staat hoog in het vaandel, dus regelmatig klinkt bij optredens het ‘zum trinken’. De vereniging bestaat sinds 1991 en is een begrip in de Hoeksche Waard en ver daarbuiten.

Rondrit Op dinsdag 12 juni, de dag vóór de paardenmarkt, zijn er in de tent aan de Torenstraat ‘s middags vanaf twee uur activiteiten voor 55-plussers met optredens van dansgroep Nuvodah en het koor De Eilanders. En ook dan zijn er al paarden, want er kan een rondrit gemaakt worden in overdekte wagens over de landerijen van de Ambachtsheerlijkheid (ABH).

Die ritten worden verzorgd door Zuid-Beijerlander Piet Holster die op zijn boerderij De Hitsaert vier trekpaarden heeft: Chantal, Githa, Brownie en Granaat. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van deze krachtige paarden, kan een rit gemaakt worden door de Hoeksche Waard met een boerenwagen, Mechelse groentenwagen of de huifkar, al naar gelang het weer. Onderweg kan dan gepicknickt worden of even een wandeling gemaakt. Om te laten zien hoe er vroeger met paard en wagen gewerkt werd, geeft Holster, die ook op het eiland Tiengemeten actief is, op evenementen, dorpsfeesten en jaarmarkten paardendemonstraties. En in Numansdorp verzorgt hij dus rondritten. Zendamateurs hebben het organiserende comité al laten weten dat zij alle activiteiten in het kader van de paardenmarkt-feestweek wereldwijd bekend zullen gaan maken. Hoeksche Waard Exclusief zal in het mei-nummer het volledig programma van de feestweek brengen.

HW

Bouwbedrijf Bonteman

Bouwen op kwaliteit en zekerheid Een bedrijf waar u met al uw vragen terecht kan. Wij verzorgen kleine maar ook grote verbouwingen. Alle voorkomende werkzaamheden in en rondom een woning kunnen wij u aanbieden. Hierbij kunt u denken aan: VANAF NU K • Aanbouw UNT U BIJ ON S OOK TERECH T VOOR ALLE • Kozijnen STUKADOOR SWERKZAAM HEDEN • Badkamer • Dakopbouw • Dakwerkzaamheden • Renovatiewerken Bouwbedrijf Bonteman, een bedrijf waar de klant centraal staat. Voor een vrijblijvende offerte kunt u ons bellen of een e-mail sturen. Bouwbedrijf Bonteman Tel : 0186-603652 Fax : 0186-604978 Email : info@bonteman.nl Web : www.bonteman.nl

SOLAR

zonne-energie voor consument en bedrijf

www.hwsolar.nl OUD–BEIJERLAND  

losse componenten  complete systemen  advies  montage  installatie


50

26 april - 2 mei 2012

G N I T R O K

* % 0 4 e i t t o a t r o 5 c 2 e u d n raam

e l l a op

j i b , 5 6 3 * â‚Ź . v . w . m t r r e o h t c o s m m r s a i t k i n Gra k n e e n a v f a h c s n aa en d r a a w oor v e d r naa g a a r v *

Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33 Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56 info@fegalux.nl | www.fegalux.nl


26 april - 2 mei 2012

51

KRUISWOORDRAADSEL 1

2

3

4 6 11 15

5 7

8

9

12 16

20 25 30

23

26

27

31

39

32

41

46

47

29

33 37

42

43

48 52

55

56

59

45

53 57

60

62

44

49

51

54

28

36

40

50

19

22

35 38

14

18 21

34

10

13 17

24

58 61

53

Verticaal: 1. Landstreek; 2. Van de wind afgekeerde zijde van een schip; 3. Als; 4. Tegenvaller; 5. Ieder; 7. Echtgenoot; 8. Hier of daar; 9. Niet tegen; 10. Telwoord; 11. Vrucht; 14. Dondergod; 16. Evenzo; 19. Europese hoofdstad; 22. Pers. vnw.; 24. Lengtemaat van zes voet; 25. Muziekinstrument; 27. Houten gebouwtje voor kranten, e.d.; 29. Kleur; 31. Lof; 33. Plaats op de Veluwe; 38. Inhoudsopgave; 39. Ontkenning; 40. Golfterm; 41. Eén van de seizoenen; 42. Met welke reden?; 43. Hoeveelheid; 44. Maaltijd; 45. Uitvinder dynamiet; 48. Dwarsmast; 51. Kleine opening; 52. Lesruimte; 55. Tevens; 57. Tennisterm; 59. Rolkraag; 61. Gebogen deel van de wervel; 64. Klaar. De oplossing van de vorige puzzel was:

GOEDE VRIJDAG / STILLE ZATERDAG / PASEN

65

3

Horizontaal: 1. Lang en smal vaartuig; 6. Praalgraf; 9. Persoon van adel; 12. Sportief; 13. Mestvork; 15. Wiel; 17. Zelfkant; 18. Klein meer; 19. Bedorven; 20. Gedekte tafel; 21. Duivel; 23. Kloosterlinge; 24. Lichaamsdeel; 26. Nieuw; 28. Inwendig orgaan; 30. Nachtverblijf; 32. Vogel; 34. Muzieknoot; 35. Voorzetsel; 36. Rivier in Italië; 37. Omroep; 38. Innerlijk; 42. Windrichting; 46. Wijze van handelen; 47. Papegaai; 49. Weefsel; 50. Rivier in Schotland; 51. Omslagdoek; 53. Stremsel; 54. Hoofddeksel; 55. Grootvader; 56. Paard; 58. Namaak; 59. Drank; 60. Aardsoort; 62. Speelkaart; 63. Sober; 65. Meubelstuk.

63 64

42

De letters in de vakjes met het in de balk genoemde nummer naar de balk overzetten. Daar leest u de naam van een instelling in de Hoeksche Waard waar de jeugd vele jaren veelal op de fiets maar soms met de bus (afhankelijk van het weer) naar toe gaat en is gegaan. Als u die naam inzendt, maakt u kans op de prijs.

2

5

22

24

47

58

55

32

64

41

62

Puzzel mee met de Hoeksche Waard Exclusief puzzel En maak kans op € 50,= aan VVV Cadeaubonnen Stuur uw oplossing vóór zaterdag 12 mei 2012 naar: Hoeksche Waard Exclusief, Onder vermelding van: PUZZEL, Harmonie 13, 3286 TB Klaaswaal.

Jonas Puttershoek, uw Gazelle specialist voor de regio! Wij hebben de nieuwste modellen voor jong en oud. Electrische fietsen! Maak bij ons een vrijblijvende proefrit en ontdek het gemak van trapbekrachtiging. Wij zijn dealer van o.a.:

Laning 7 • Tel. 078 - 676 42 17 www.jonasputtershoek.nl

9

Uit de honderden juiste inzendingen is Leonie Korbijn, Mendelssohnstraat 10 te Numansdorp de gelukkige winnares geworden. Proficiat met uw prijs!

Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoon: De oplossing is:

KUNSTSTOF KOZIJNEN*

*van binnen rondom volledig verstevigd door staal!

DUURZAAM SLIJTVAST KRASBESTENDIG

Wij verkopen niet alleen, maar doen ook reparaties.

“Het uiterlijk van hout, de voordelen van kunststof” KOMO keurmerk - CE markering W2 BOUW • Nieuw-Beijerland • 0186-694397 • www.w2bouw.nl


52

26 april - 2 mei 2012

AUTOBEDRIJF STATZ UW ADRES VOOR EEN NIEUWE TOYOTA

OCCASIONS Keuze uit tientallen occasions in diverse prijsklassen. Toyota Aygo 1.0 Plus 5-Drs Airco

’07 55.000 Km

Licht Blauw € 6.250,-

Toyota Aygo 1.0 Sport 5-Drs Airco

’08 68.000 Km

Zwart € 8.350,-

Toyota Aygo 1.0 Plus 5-Drs

’08 13.000 Km

Zilver € 7.500,-

Toyota Aygo 1.0 Base 3-Drs Airco

’07 66.000 Km

Zilver € 5.950,-

Toyota Aygo 1.0 Plus 5-Drs

’08 30.000 Km

Rood € 7.750,-

Toyota Starlet 1.3 Sport 3-Drs

’97 180.000 Km

Paars € 1.950,-

Toyota Yaris 1.0 Yorin 5-Drs

’01 116.000 Km

Blauw € 3.250,-

Toyota Yaris 1.3 Sol automaat 3-Drs

’02 69.000 Km

Zilver € 5.650,-

Toyota Yaris 1.3 Linea Sol 5-Drs met Airco

’06 80.000 Km

Lunar Silver € 7.650,-

Toyota Yaris 1.3 Linea Terra 3-Drs

’06 20.000 Km

Lunar Silver € 6.950,-

Toyota Yaris 1.3 Linea Terra Comfort 3-Drs ac ’08 19.000 Km

Rood € 9.150,-

’98 174.000 Km

Blauw € 2.250,-

Toyota Corolla 1.6 16V 3-Drs HB trekhaak Toyota Corolla 1.6 VVT- I Sol 3-Drs HB c.c.

’03 86.000 Km

Grijs € 7.250,-

Toyota Corolla Verso 1.6 Linea Sol c.c.

’02 126.000 Km

Quick Silver € 6.950,-

Toyota Corolla Verso 1.6 Linea Sol Airco

’04 83.000 Km

Blauw € 9.650,-

Toyota Corolla Verso 1.8 Linea Sol 5-pers. c.c. ’08 24.500 Km Platinum silver € 18.950,Toyota Corolla Verso 1.8 Linea Sol 5 pers Airco ’05 126.000 Km Platinum silver € 12.950,Toyota Corolla Verso 1.8 Dynamic 5 pers. c.c.

’07 49.000 Km Platinum silver € 17.650,-

Toyota RAV 4 Fun Cruiser 2.0 16V 5-Drs Airco ’99 167.000 Km

Nieuwe Toyota? Wij bieden u het complete programma, o.a.: € 8.250,• Toyota Aygo vanaf • Toyota Yaris vanaf € 10.990,• Toyota Verso-s vanaf € 15.990,€ 16.990,• Toyota Auris vanaf • Toyota Avensis vanaf € 25.315,-

Blauw € 5.950,-

Toyota RAV 4 Linea Sol 5Drs Airco en trekhaak ’01 150.000 Km

Zilver € 8.250,-

Toyota RAV 4 Linea Sol 5Drs. Climate controle ’07 120.000 Km

Blauw € 15.950,-

Toyota Landcruiser 70 VX 4.2DAirco,sperV+A ’98 303.000 Km excl. BTW

Groen € 9.000,-

’03 134.000 Km

Groen € 14.750,-

Toyota Landcruiser 90 3.0 D 4 D 5-Drs grijs kent. excl.BTW Mitsubishi Carisma 1.6 5Drs. Hb Airco

’04 35.000 Km

Zilver € 4.950,-

Volkswagen Fox 1.2 3-Drs

’06 77.000 Km

Zilver € 4.950,-

Volkswagen Fox 1.4 16V 3-Drs

’06 96.000 Km

Geel € 4.950,-

Auto van de week Toyota RAV 4 2.0 VVT-I 5-Drs Linea Sol

Autobedrijf Statz

Bouwjaar 2007. Km stand: 83.000 Km. Kleur: zilver metallic. Extra’s: Climate control, L.M. Velgen, radio/cd. enz. Incl. beurt en APK keuring. Prijs € 16.950,00

Schenkeldijk 61 – ’s-Gravendeel Tel. 078 – 6731932 • Fax 078 – 6734026 E-mail: info@autobedrijfstatz.nl www.autobedrijfstatz.nl

UW LEREN BANKSTEL WEER ALS NIEUW Bent u de kleur van uw bankstel helemaal zat of is het dermate verkleurd, steek dan uw licht eens op bij de specialisten van MARCO LEER. Daar geven ze weer kleur aan uw bankstel waardoor u er weer voor vele jaren met veel zitplezier van kan genieten.

EEN GREEP UIT ONS OCCASIONAANBOD: HYUNDAI GETZ 1.3 COOL

OPEL MERIVA 1.7 CDTI COSMO

€ 4.999,00

€ 7.750,00

PEUGEOT 206 1.6 XS 16V

PEUGEOT 307 1.6 16V GENTRY

Marco Leer werkt volgens het in eigen huis ontwikkelde applicatiesysteem FACELIFT FOR LEATHER®. Een volkomen uniek procédé wat het leer de kleur geeft die u wenst maar die bovenal zorgt dat het leer soepel en “natuurlijk” blijft. Na een inschatting van de te verwachten rest-levensduur van uw bankstel (minimaal 3 jaar) wordt een duidelijke en heldere oerte op tafel gelegd. Hierna kan uw bankstel (eventueel) worden gerepareerd en gereinigd. Een grondlaag en een nieuwe veraag en een nishlaag complementeren het geheel waarna het weer als nieuw bij u in de woonkamer staat voor een prijs die beduidend lager is dan de nieuwprijs.

VOOR

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW STOFFEERWERKZAAMHEDEN

Marco Leer geeft drie jaar onverbiddelijke garantie dus wat let u om vandaag nog te bellen met 0186-603268 om een afspraak te maken voor zo’n ‘make-over’. Niet alleen uw leren bankstel is in goede handen bij Marco Leer maar ook (leren) kantoormeubilair, autointerieurs etc. krijgen bij Marco Leer weer hun glans en vitaliteit terug.

NA

MARCO LEER 0186-603268

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl

€ 3.999,00

€ 3.999,00

RENAULT GRAND SCENIC 1.6 16V

SUZUKI GSR STREET EXTREME 600 ABS

€ 4.950,00

€ 6.950,00

Wij zijn ook lid van www.mijngarage.nl daarmee kunt u eenvoudig online een reparatieofferte aanvragen, die wij u dan per e-mail doen toekomen.

Rembrandtstraat 5-B • 3262 HN Oud-Beijerland tel. 0186 - 619657 • fax 0186 - 615451 e-mail info@autobedrijfruudmulder.nl • website www.autobedrijfruudmulder.nl

Wij hebben de aanleg, u de tuin! Al uw ideeën voor uw tuin maken wij werkelijkheid. Van vijvers tot pergola's en van bestrating tot de meest bijzondere beplantingen. En heeft u zelf geen ideeën dan leveren wij die ook! Ontwerpen, aanleggen, renoveren, of onderhouden, daar kunt u ons altijd voor bellen:


26 april - 2 mei 2012

53

Familie Wüst wil unieke collectie auto’s met cultuurhistorische waarde delen met anderen

Wegdromen in het fraaie Carel Wüst Automuseum De één verzamelt postzegels, een ander munten. En weer een ander auto’s. Carel Wüst uit Oud-Beijerland was er zo één. Hij koos, geïnspireerd door zijn vader Willem, voor auto’s en verzamelde oldtimers en youngtimers uit de jeugd van onze voorouders en van onszelf. Hij droomde ervan die unieke collectie auto’s met cultuurhistorische waarde te delen met anderen, door ze in een automuseum onder te brengen. Op die manier wilde hij zijn fascinatie en gedrevenheid voor techniek en bijzondere auto’s delen met anderen. Zijn leven lang verzamelde en restaureerde hij, net als zijn vader, bijzondere automobielen, bijgestaan door zijn broers Cees en Chris, die een vrijwel zelfde passie en verzamelliefde koesterden.

een bijzondere collectie te zijn die door drie generaties Wüst is verzameld. Speciale aandacht is er, uiteraard, voor de ontwikkelingen bij Mercedes. Wie het museum bezoekt, maakt als het ware een reis van heden naar verleden. De auto’s hebben allemaal ‘geleefd’ en zijn met aandacht voor details gerestaureerd. De collectie heeft een cultuurhistorische waarde, stelt Marcel Wüst:”Dat willen we delen met anderen. We willen dat anderen kunnen meegenieten”. Zodoende kan nu iedereen, boven de showroom met de huidige collectie uit het Mercedesprogramma, wegdromen bij de auto’s uit een ver en uit een recenter verleden. De veelzijdige privé-collectie geeft inzicht in de ontwikkeling van de automobiel: van T-Ford en Kuifje-auto tot Corvette en Ferrari Testarossa. Ze zijn allemaal in authentieke staat en bieden de bezoeker inzicht in de ontwikkeling van de automobiel sinds de tijd van paard en wagen. Allereerste Absolute blikvanger bij binnenkomst van het museum is de driewielige Patent Motorwagen van

Uiteraard is er in het Carel Wüst museum veel aandacht voor Mercedes.

De lievelingsauto van Carel Wüst, een blauwe Volkswagen Brillkever. Zijn veel te vroege overlijden in 1999, op 57-jarige leeftijd, zette voorlopig een streep door het idee van een eigen automuseum. Gelukkig hebben zijn zoons George (‘Wij zijn als het ware tussen de auto’s geboren’) en Marcel, die tegenwoordig de directie voeren van Auto Wüst, de passie voor techniek overgenomen en zijn die doorgegaan met het verzamelen van bijzondere auto’s.

De Mercedes 170SD uit 1950, de eerste compacte diesel personenauto.

Enkele van de fraaie oldtimers uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Vorig jaar, toen ze naast de vestigingen in OudBeijerland en Hellevoetsluis een derde filiaal aan de Mijlweg in Dordrecht kregen, zagen George en Marcel hun kans schoon. Ze besloten de ruim 50 auto’s uit diverse opslagloodsen tevoorschijn te halen en de bovenste verdieping als museum in te richten en het, als eerbetoon aan hun vader, het Carel Wüst Museum te noemen. Het blijkt

Carl Friedrich Benz uit 1885, 1-cylinder, 984cc, 0,9 pk. Het is het allereerste met benzinemotor aangedreven voertuig da op de wereld rond reed. En zo heeft elke icoon in het automuseum zijn verhaal. Zo staan er de Brasier Monob uit 1905, de Peugeot 177 M Cabriolet uit 1926, ook wel de ‘Franse badkuip’ genoemd, en een Dion Bouton uit 1925, ook wel als Kuifje-auto omschreven, om er maar eens een paar te noemen. In de unieke collectie van 50 oldtimers en youngti-

Het museum is gevestigd in het pand van Auto Wüst aan de Mijlweg 81 in Dordrecht (vanuit de Hoeksche Waard door de Kiltunnel, eerste afslag naar links) en is telefonisch te bereiken op 078-6177000. Het is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.carelwustmuseum.nl De Kuifje-auto, de Dion Bouton uit 1925. mers ontbreekt de lievelingsauto van Carel Wüst, uiteraard, niet: een blauwe Volkswagen Brillkever, met dubbele achterruit. Hij was er gewoon verliefd op, zegt iedereen die Carel goed heeft gekend. Hij maakte er, in 1964, met kersverse echtgenote Corrie zijn tiendaagse huwelijksreis mee naar de zonninge taliaanse Bloemenriviera. En wat te denken van de DAF 33 uit 1973, Hollands glorie met een pienter pookje. Evenals zijn voorloper, de Daffodil, had dit model het predicaat ‘truttenschudder met jarretelaandrijving’. Heel wat spectaculairder is het revolutionaire sportwagen design van de Jaguar E-type V12, die even verderop staat. En niet te vergeten natuurlijk de bloedsnelle DTM-racewagen van Mercedes-Benz die nog steeds door Wüst wordt ingezet op Europese circuits. De collectie zal regelmatig worden gewisseld en aangevuld.

De allereerste ‘auto’ ter wereld, de Patent Motorwagen van Carl Friedrich Benz.

luxe museumboek gepresenteerd, getiteld ‘Traditie met passie’, het motto van Auto Wüst. Corrie Wüst, de echtgenote van Carel, kreeg het eerste exemplaar uit handen van haar zoons George en Marcel. Zo’n duizend Mercedes-rijders en relaties van Auto Wüst, velen uit de Hoeksche Waard, kregen ook het boek, waarin het ontstaan van de collectie wordt beschreven en getoond. Verder staan er een aantal topstukken in en wordt de geschiedenis van de familie Wüst beschreven, die zo innig is verstrengeld met de opkomst van de automobiel.

Museumboek Tijdens de opening van het Carel Wüst Automuseum, op donderdagavond 12 april, werd ook het

De raceauto van Autoracingteam Wüst: de Mercedes 190E 2.5-16 EVO2 DTM.


54

26 april - 2 mei 2012

De nieuwe BMW 6 Serie Cabrio

www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

HET VERMOGEN OM TE GENIETEN. Wat is de definitie van rijkdom? Volgens mensen die het kunnen weten, is dat het vermogen om te genieten. Voor hen is de nieuwe BMW 6 Serie Cabrio gemaakt. Ultieme rijeigenschappen en kracht werden nooit eerder zo harmonieus gecombineerd met esthetisch design en geraffineerde details. De BMW 6 Serie Cabrio is volledig in balans. Natuurlijk, genieten op dit niveau vraagt wel om een investering. Maar wat is geld zonder genieten?

DE BMW NIEUWE BMWCABRIO. 6 SERIE CABRIO. DE 6 SERIE BIJ JER.JER. DE FONKERT IN DE SHOWROOM. NU BIJ DE FONKERT

Jer. De Fonkert Burg. de Zeeuwstraat 130, 3281 AL Numansdorp, tel. 0186 - 65 81 11, www.jerdefonkert.nl Gemiddeld brandstofverbruik van 7,9 tot 10,7 liter/100 km (van 12,7 tot 9,3 km/liter). CO2-emissie van 185 tot 249 gram/km.

001051256 Dealeradvertentie BMW 264x198.indd 2

17-03-11 16:57

DE NIEUWE SEAT IBIZA

MEMBER OF T HE VOLK SWAGEN GROUP

Eyecatcher met pit!

14%

BIJTELLING

A

LABEL

GEEN WEGENBELASTING OOK OP BENZINEMOTOREN

GEEN BPM OP DE 1.2 TDI E-ECOMOTIVE

GEDURFD LIJNENSPEL De nieuwe succesvolle Ibiza staat nu bij van Dorp in de showroom! Naast zijn nieuwe vloeiende lijnen en strak ontworpen koplampen & grille heeft de Ibiza 5-deurs nog meer in petto. Er valt dit voorjaar vooral veel te kiezen. Van Bi-xenon koplampen met LED-dagrijverlichting tot lederen bekleding, een gestroomlijnd interieur, strak vormgegeven sportstoelen en een keuze uit nieuwe lichtmetalen velgen en kleuren. Voor elke keuze heeft de nieuwe Ibiza een perfecte oplossing. Laat het voorjaar maar beginnen! KIJK VOOR ALLE SPORTIEVE EN ZUINIGE MOTOREN OP SEAT.NL ER IS AL EEN SEAT IBIZA 5-DEURS VANAF � 12.815,-

SEAT.NL

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 3.4 - 6.4L/100 km (1:29,4 - 1:15,6) CO2-emissie 89 - 148 g/km. Er is al een SEAT Ibiza vanaf € 12.415,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Tijdelijke introductie-aanbieding zolang de voorraad strekt, de wegenbelastingvrijstelling geldt tot 1-1-2014 en wordt verrekend in de aankoopprijs. Vraag uw dealer naar de voorwaarden. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af-importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.

Autobedrijf A . van Dorp Handelstraat 15 • Nieuw-Beijerland 0186 - 69 19 87 • www.seatvandorp.nl

Openingstijden: ma t/m vr 08.30 tot 17.30 uur za 9.30 tot 15.30 uur


26 april - 2 mei 2012

55

De nieuwe BMW M6 Coupé en M6 Cabrio

Atletisch design met volbloedprestaties BMW presenteert de nieuwe M6 Coupé en M6 Cabriolet. Op topprestaties afgestemde technologie vindt daarmee zijn weg in het atletische design van de eerder gelanceerde nieuwe BMW 6 Serie. Motor, aandrijving en het op het circuit gerijpte onderstel zijn gelijk aan die van de dynamische BMW M5. De BMW M6 is bovendien leverbaar met een nieuw ontwikkeld lichtgewicht remsysteem met carbon-keramische remschijven. Een andere noviteit is het lichte, met koolstofvezel, fibrereinforced plastic (CFRP), versterkte kunststoffen dak voor de M6 Coupé. Tot de innovaties in de standaarduitrusting behoren tevens adaptieve Led-koplampen De BMW M6 wordt aangedreven door dezelfde krachtige - grotendeels aluminium - V8-motor met een hoogtoerig karakter als de BMW M5. Deze krachtbron is voorzien van BMW’s efficiënte M TwinPower Turbo-techniek. Dat zorgt niet alleen voor een hoog vermogen van 412 kW (560 pk) tussen 6.000 en 7.000

toeren per minuut en veel trekkracht (680 Nm) maar ook voor een 25 procent lager verbruik (gemiddeld 9,9 l/100 km voor de BMW M6 Coupé). Aan de efficiencyslag draagt ook de toepassing van een M-DCT zevenversnellingsbak met dubbele koppeling bij. Om de stabiliteit te optimaliseren is de aandrijflijn voorzien van een actief M-differentieel. Dit zorgt voor een welhaast perfecte handling doordat het de aandrijfkrachten verdeelt tussen de beide achterwielen. De BMW M6 Coupé accelereert in 4,2 seconden van 0 naar 100 km/uur, de BMW M6 Cabrio doet dat in 4,3 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/uur. Het elegante en tegelijk dynamische uiterlijk van de BMW 6 Serie wint aan kracht door talrijke M Design-features die voor de BMW M6modellen tevens de aerodynamica optimaliseren. Het complete interieur van de BMW 6 Serie

krijgt in de M6 exclusieve allure door onder meer het bijzondere M Design-stuurwiel,

de M-sportstoelen, het M-instrumentarium en speciaal Merino-lederen bekleding. Het interieur is verder te personaliseren met de opties die voor de BMW 6 Serie beschikbaar zijn. De BMW M6 Coupé staat naar verwachting half september 2012 bij de dealer en de BMW M6 Cabrio naar verwachting in juli 2012.

Vernieuwde Ibiza nu te koop Op de Autosalon van Genève kon het publiek kennismaken met de vernieuwde Seat Ibiza. En nu al staat de auto bij de Nederlandse dealers. Dankzij een gulle gift van de fabrikant zijn alle benzineversies tot 2014 wegenbelastingvrij. De vernieuwde Ibiza is herkenbaar aan een aangepast front. De honingraatstructuur van

de grille en de onderste luchtinlaat moeten de breedte van de auto benadrukken. Verder is de styling van de voor- en achterbumper en de verlichtingsunits is gewijzigd. Het interieur heeft ook geprofiteerd van de opfrisbeurt. Dat is onder meer terug te zien in het strak gestileerde en overzichtelijke instrumentarium. Gelijktijdig zijn de uitrustingsniveaus van de Ibiza aangepast.

Extra luxe Mazda’s voor een habbekrats Mazda brengt in Nederland twee specials uit op basis van de Mazda2 en Mazda5. Ze beschikken over een extra complete uitrusting, zonder dat daar veel voor betaald hoeft te worden. Zo heeft de Mazda2 Navigator GT onder meer een sportinterieur, stoelverwarming, met leder bekleed stuurwiel, met leder beklede pookknop, geïntegreerd navigatiesysteem en 16 inch lichtmetalen wielen. Voor dit alles wordt 200 euro extra berekend bovenop de prijs van de TS+ met 1.3 liter motor waarop deze is gebaseerd. Het model is tevens beschikbaar als BiFuel, die tot 2014 nog wegenbelastingvrij te rijden is. De Mazda5 Executive GT is gebaseerd op de meest luxe versie, de GT-M. De uitrus-

ting van deze versie omvat 17 inch lichtmetalen velgen, een dakspoiler, sideskirts, sportgrille, privacy glass en Xenon koplampen. Dit alles wordt gecombineerd met lederen bekleding, stoelverwarming, climate control, bluetooth, cruise control, Mazda-audio met 6-CD wisselaar en parkeersensoren achter. Hiervoor wordt een meerprijs van 430 euro berekend.

De Ibiza is er als vanouds met een keuze uit een groot aantal motoren. Benzine en diesel, met vermogens van 44 kW (60 pk) tot 110 kW (150 pk). De laatste, een 1.4 liter benzinemotor, stelt de auto in staat tot mooie prestaties: een sprint van 0 tot 100 kilometer per uur in 7,6 seconden en een topsnelheid van 212 kilometer per uur behoren tot de mogelijkheden. Zuinigheidswonder blijft als vanouds de 1.2 TDI E-Ecomotive, met een gemiddeld verbruik van 3,4 liter op 100 kilometer. In aanvulling op de E-Ecomotive, die dankzij z’n schone technologie door de mazen van de aanscherpte BPMwetgeving slipt, vergoedt Seat tot 1 januari 2014 de motorrijtuigenbelasting voor alle benzineuitvoeringen van de nieuwe Ibiza.

Speciaal voor de kopers van de 55 kW (75 pk) sterke 1.2 TDI E-Ecomotive dieselversie heeft Seat een introductie-aanbod in petto. Dit Businesspakket omvat zaken als bluetooth-voorbereiding, donker getinte ruiten achter, handbediende airco, parkeersensoren, opbergpakket en een Technic pakket met onder meer automatisch dimmende binnenspiegel, cruise control, dagrijverlichting, elektrisch inklapbare spiegels, lichtsensor, mistlampen en een regensensor. De nieuwe Seat Ibiza is er vanaf 12.415 euro (SC 1.2 Reference). Het Business-pakket is leverbaar op de hatchback en stationwagon, in combinatie met het Style-uitrustingsniveau. Voor dit pakket ter waarde van 2.105 euro wordt tijdelijk 795 euro in rekening gebracht.


56

26 april - 2 mei 2012

Keukens in topdesign...

Bij Van den Berg in Numansdorp zijn deze te bewonderen.

SieMatic BeauxArts.02 brengt glamour in uw keuken Met SieMatic BeauxArts.02 kunt u alles combineren wat u mooi vindt tot een keuken die u de mooiste vindt. Bijvoorbeeld mat RVS fronten met glanzende facetranden die net zo fonkelen als de omlijsting van de glasdeuren. En een groot SieMatic StoneDesign eilandwerkblad met elegant geronde randen. SieMatic BeauxArts.02 laat u spelen met ogenschijnlijk tegengestelde stijlen, materialen en tinten, die met elkaar een ruimtelijk design concept en een harmonieus geheel vormen. Zoals de BeauxArt architectuurstijl destijds alle conventies doorbrak, creĂŤert SieMatic met BeauxArts.02 vernieuwende mogelijkheden voor esthetische keukenoplossingen, zowel klassiek als eigentijds. Ook SieMatic BeauxArts.02 werd ontworpen in nauwe samenwerking met de befaamde keukendesigner Mick De Giulio in Chicago.

Een echt familiebedrijf, waar u voldoende aandacht krijgt om tot de juiste keuze te komen. Alle voordelen van individueel design en eerlijk persoonlijk advies, goed naar u luisteren en u beter begrijpen resulteren in een keuken die 100% bij u past. Daar zult u meer en veel langer tevreden over zijn.

Nu bij

k ast n SieMa

tic

aar ke

De keukens worden onder eigen regie en door eigen monteurs geplaatst.

cade uze au Wij verte llen

fijne van

Betrokkenheid en uitmuntende service gegarandeerd.

Van den Berg Edisonstraat 12 • Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.siematicnumansdorp.nl

u er gra in onze s ag het howroom

Hoeksche Waard Exclusief  

Hoeksche Waard Exclusief, uitgave april 2012

Hoeksche Waard Exclusief  

Hoeksche Waard Exclusief, uitgave april 2012

Advertisement