Elevmagasinet 2018-2019

Page 1

Et af de eneste gymnasier med Mediefag A

H V I D OV R E GY M N AS I U M . D K


V E L KO M M E N T I L

H V I D OV R E G Y M N A S I U M & H F ! Rektors velkomst

Elevrådets velkomst

Her på Hvidovre Gymnasium & HF brænder vi for, at DU brænder for at gå her. Vores lærere er dybt engagerede, de underviser på højt fagligt niveau og tager sig tid til at undervise dig en-til-en og giver dig personlig feedback. Vi møder dig med krav om, at du skal møde op, tage personligt ansvar og deltage i undervisningen – men vi møder dig med lige så stor nærhed og interesse for netop dig. Vores nære forhold mellem lærere og elever er dét, vi gør allerbedst, og som både elever og forældre roser os for. De forhold værner vi om, og det giver os et godt fællesskab med de bedste forudsætninger for faglig læring på højt niveau. Det fællesskab vil vi byde dig varmt velkommen i – og jeg glæder mig til selv at møde dig.

Du har måske en forestilling om gymnasiet som noget stort, uoverskueligt og uhyggeligt svært. Bare rolig, det er det ikke! Hvis du har lyst til at udvikle dig fagligt, blive bedre til at stå på egne ben og deltage i det sociale liv, så skal du nok få nogle uforglemmelige år på Hvidovre Gymnasium & HF. Vi er et lille, intimt gymnasium, hvor alle kender alle, og det er let at blive hørt. Her er plads til forskelligheder! Du får nogle dygtige og engagerede lærere, der respekterer dig for det, du kan, og bygger videre på din viden. Og du får nogle medstuderende, der accepterer dig for den, du er, og vil gøre alt for, at du bliver en del af det helt fantastiske fællesskab, som i vores øjne gør Hvidovre Gymnasium & HF til noget helt særligt. Vi ses på HvG!

Kirsten Jensen, rektor

Elevrådet


Jacqueline „Her er et virkelig godt sammenhold. Der ikke er noget hierarki på skolen, så der er ingen, der er „vigtigere“ end andre, og alle er lige.“

Mira „Lærerne er rigtig dygtige. De er også meget opmærksomme og hjælper gerne, hvis der er noget, man ikke forstår. Og så er de bare sjove! For eksempel skulle min klasse have ny dansklærer, Anne. I den allerførste time kom hun ind i klassen og sagde: „Analysér mig. Fortæl alt, hvad I tror om mig“. Det var mega sjovt, og der blev sagt en masse sjove ting.“

Emilie „Det sociale liv er fantastisk, fordi vi er et lille gymnasium, hvor man hurtigt lærer hinanden at kende og kan tale sammen på tværs af klasser og årgange. Det er også et gymnasium, hvor jeg kan være mig selv og ikke tænker på andres meninger. Jeg føler mig tryg her.“

Frederik „Det bedste ved lærerne på HvG er den positive energi, de alle sammen udstråler. For eksempel havde jeg en dag nogle fjollede briller på i skole og spurgte min engelsklærer Mikkel, om han ville prøve dem. Han tog dem på og så vildt fjollet ud. Det lyder måske som en lille ting, men det er sådan noget, der gør, at man holder af lærerne.“


STX STUDIERETNINGER På Hvidovre Gymnasium & HF er der studieretninger for enhver smag – hvad enten du er særligt interesseret i sprog, naturvidenskab, medier, musik eller samfundsfag.

VÆRD AT VIDE • Du starter med et grundforløb på tre måneder. Her bliver du klogere på, hvilken studieretning, der er den rigtige for dig • Sidst i grundforløbet vælger du den studieretning, du gerne vil fortsætte på resten af din gymnasietid

Medier

Samfund

Mediefag A – Samfundsfag A

Samfundsfag A – Matematik A

Er du fascineret af filmens magiske verden? Har du lyst til at blive klogere på den rolle, medierne spiller i vores samfund? Som et af de eneste gymnasier i landet kan du hos os få Mediefag på A-niveau. Du bliver knivskarp til at forholde dig kritisk til det moderne, globale mediebombardement og kommer til at rapportere om dine oplevelser på både sociale medier og i trykte medier. Du får et digitalkamera stillet til rådighed og lærer at producere film, tv-spots, videoessays og lave dine egne mediekampagner i samarbejde med Station Next i Filmbyen og TV2 Lorry.

Har du tænkt over, hvordan Europa skal håndtere flygtninge? Hvordan fungerer et skattely? Og hvad er social dumping? Vi lever i et samfund, der i høj grad er bygget på tal og beregninger, og mange aktuelle emner kan derfor bedst belyses i et samspil mellem samfundsfag og matematik – tænk bare på statistiske undersøgelser og meningsmålinger. På denne studieretning vil du få en dybtgående indsigt i økonomiske modeller og den politiske og samfundsmæssige udvikling – et solidt udgangspunkt for måske selv at præge udviklingen som kommende finansminister?

Global Culture

Musik

Samfundsfag A – Engelsk A

Musik A – Engelsk A

Har du tænkt over, hvordan Trump som præsident i USA påvirker Danmark, eller hvilken rolle stormagterne spiller i borgerkrigen i Syrien? Elsker du at diskutere og blive klogere på mennesket i en stadigt mere globaliseret verden? På Global Culture vil du gennem analyser af aktuelle emner udvikle sproglige og analytiske redskaber til at forstå kulturelle og samfundsmæssige aspekter af den engelsksprogede verden, f.eks. det amerikanske valgsystem og magtkampen mellem de store lande.

Hvorfor er nogle sange nemmere at huske end andre? Kan en sang ligefrem forandre samfundet? Hvis du elsker musik og følger med i alt nyt og spændende fra kulturlivet, er denne studieretning lige dig. Med musikken som omdrejningspunkt kommer du blandt andet til at analysere tendenser på sociale medier, musikhistoriske vingesus og audiovisuelle produktioner. Du får samtidig rig mulighed for at deltage i gymnasiets musiske og sociale aktiviteter som f.eks. bands, kor, musicals og fællessamlinger.


Supersproglig

Biologi

Engelsk A – Spansk A – Tysk B/Fransk B

Biologi A – Kemi B

Har du lyst til at tage pulsen på den store verden, tale sprog og lære mere om dig selv og andre mennesker? På Supersproglig får du lov til at udforske historiske og politiske forhold i andre lande samtidigt med, at du får styr på gloser og grammatik. På vores studierejser til f.eks. USA, Berlin, Madrid eller Paris kommer du i direkte berøring med det talte sprog og får skærpet dit internationale udsyn og din forståelse for andre kulturer. Du får matematik på C-niveau og kan løfte et fag til B-niveau, f.eks. psykologi.

Hvordan nedarves forskellige egenskaber, og hvordan udvikles levende organismer? Hvor sikker er politiets DNA-test? Kan vi redde truede dyrearter med genteknologi? På Biologi får du indgående kendskab til kroppens fysiologi: Både kroppens funktioner og cellens stofskifte. Du kommer til at arbejde med emner som forurening, forplantning og sygdomsudvikling – herunder de etiske spørgsmål i deres kølvand. Hvis du vil vide mere om, hvordan menneske og natur spiller sammen, så kom endelig ind i biologiens verden og bliv fascineret, forundret og fanget.

Science

Sprog og Kultur

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Spansk A – Engelsk A – Latin C

Undrer du dig over, hvad lys og lyd egentlig er? Er du fascineret af naturens sammenhænge, har du lyst til at lave matematiske beregninger, og vil du gerne have en dybere forståelse af alt det, vi tager for givet i hverdagen? Det kunne være mobiltelefoner, rutsjebaner i Tivoli, rent drikkevand, elektricitet og lægemidler, rumfart, men også global opvarmning og uønskede kemikalier i vores miljø og fødevarer. I vores moderne fysik- og kemilokaler kommer du til at lave eksperimentelle undersøgelser, der hænger tæt sammen med det teoretiske arbejde.

Er du nysgerrig på verden også uden for Europa, og vil du udfordre dig selv mere flere sprog? Både de skriftlige og mundtlige dimensioner af sprogene vil være i fokus på denne studieretning. Du kommer til at arbejde med tekst og film i forskellige emneforløb om f.eks. imperier: Fra Romerriget over Spaniens erobring af Latinamerika til Storbritanniens kolonier – eller emigration og blandingskulturer fra oldtiden til i dag. Forløbene byder på aktuelle nyheder, TV-serier og antikkens spændende myter – og selvfølgelig er der også grammatik.


HF FAG PAKKE R

Matematik

Medier

Matematik B – Informatik C

Samfundsfag B – Mediefag B

Matematik åbner rigtig mange døre for din videre uddannelse. Med Matematik B kombineret med Informatik C får du en fagpakke, som giver indblik i IT og den bagvedliggende teknologi. Emner som ’machine learning’, computeranimation og spildesign kan man også komme omkring. Matematik er for dig, der kunne tænke dig at arbejde som f.eks. multimediedesigner, e-designer eller IT-teknolog eller blot vil have et solidt fagligt udgangspunkt for videre studier. På Matematik får du ud over de obligatoriske HF-fag også matematik på B-niveau og informatik på Cniveau samt et valgfrit løft fra C-niveau til B-niveau.

Tænker du i billeder, og har du lyst til at undersøge din omverden gennem et kamera og videreformidle den til andre? Vil du gerne forstå, hvordan man opbygger et succesfuldt reality-program eller en god dokumentar? Medier er for dig, der interesserer dig for medier og deres betydning for samfundet, og som kunne tænke dig at arbejde inden for f.eks. journalistik, kommunikation eller film. På Medier har du ud over alle de obligatoriske HFfag også mediefag på B-niveau og samfundsfag på B-niveau samt et valgfag på C-niveau.

Idræt

Samfund

Idræt B – Psykologi C

Samfundsfag B – Psykologi C

På hvilke måder spiller menneskets krop og psyke sammen? Hvorfor er der både kropslige og psykiske symptomer, når vi er stressede, bange eller forelskede? Idræt er for dig, der interesserer dig for mental og fysisk sundhed, og som kunne forestille dig at arbejde som f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, lærer eller terapeut. På Idræt får du ud over de obligatoriske HF-fag også idræt på B-niveau og psykologi på C-niveau samt et valgfrit løft fra C-niveau til

Hvad former vores identitet, og hvorfor opfører vi os anderledes i grupper, end når vi er alene? Hvordan er samspillet mellem den enkelte borger og velfærdsstatens institutioner? Samfund er for dig, der kan forestille dig et job, hvor du arbejder med mennesker, som f.eks. socialrådgiver, pædagog eller lærer. På Samfund får du ud over de obligatoriske HF-fag også psykologi på C-niveau og samfundsfag på B-niveau samt et valg-

B-niveau.

frit løft fra C-niveau til B-niveau.


VÆRD AT VIDE • Du kan søge om at komme på HF direkte efter 9. klasse • En HF-eksamen giver kun adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser, men du kan supplere med en udvidet HF undervejs eller et halvt års overbygning senere • Du kommer igennem tværfaglige projekt- og praktikforløb • Du skal til én eller flere eksamener efter hvert semester – på den måde undgår du en meget stor eksamensbelastning tilsidst


W W W. FA C E B O O K . C O M / H V I D O V R E G Y M N A S I U M H V I D OV R E GY M N AS I U M H V I D OV R E GY MER DU KLAR TIL

H V I D OV R E GY M N A S I U M & H F ? Du har garanteret en masse forventninger til dit liv som gymnasieelev. På Hvidovre Gymnasium & HF har vi naturligvis også nogle forventninger til dig.

Studievejleder Annike Kjær Hansen opridser her kvaliteter, der er gode at have som gymnasieelev: • Du er nysgerrig og videbegærlig • Du kan lide at læse bøger og artikler • Du ser nyheds- og debatprogrammer i fjernsynet • Du kan slet ikke lade være med at undre dig og tænke over det, du læser og ser • Du kan lide at fordybe dig i et fagligt område • Du kan lide at arbejde selvstændigt og tage ansvar • Du kan lide at gå i skole og lave lektier • Du møder altid op – til tiden – klar til at lære og dele ud af din viden

Kan du sætte kryds ved flere af disse punkter, så er Hvidovre Gymnasium & HF noget for dig – og så glæder jeg mig til at se dig som elev til sommer. Annike Kjær Hansen, studievejleder

Du kan læse mere om vores studieregler og forventninger til dig som gymnasieelev på hvidovregymnasium.dk


P L A D S T I L D I T TA L E N T Vi vil gerne motivere vores elever til at udnytte deres fulde potentiale. Den opgave arbejder vores engagerede lærere med hver dag, men vi tilbyder også nogle ekstraordinære muligheder, der ligger uden for den almindelige undervisning. Filmtalenter Vi har en lang tradition for at udvikle nye talenter til film- og mediebranchen. Eleverne på studieretningen Medier samarbejder bl.a. med Station Next i Filmbyen, hvor de får undervisning af professionelle filmfolk.

Musical Kan du spille skuespil, synge, danse eller spille musik? Eller har du lyst til at prøve det af? De seneste tre år har vi med stor succes opsat elevmusical, og der er planer om at fortsætte succesen de kommende år.

Udvalg og organisering Har du en projektleder eller politiker i maven, så har vi masser af muligheder for, at du kan udvikle dit organisatoriske talent. Du kan for eksempel involvere dig i Elevrådet, Operation Dagsværk-gruppen, Fest- eller Cafeudvalget – eller starte dit helt eget projekt op. Hos os er der altid opbakning til græsrødder og gode initiativer. Talentfulde Skrivere Hvert år tilbyder vi en gruppe elever at blive en del af vores udviklingsprogram for talentfulde skrivere. Eleverne får undervisning af professionelle journalister og forfattere og får mulighed for at udgive artikler i Hvidovre Avis.

Sprogtalenter Vi sender hvert år en gruppe udvalgte engelsk-talenter på 10 dages udvekslingsrejse til Hayesville High School i North Carolina, USA, hvor eleverne indkvarteres hos lokale værtsfamilier.


UD I DEN

S TOR E V E R D E N

I løbet af dine år på Hvidovre Gymnasium & HF får du også masser af muligheder for at komme på studieture i Danmark, Europa og resten af verden.

Studietur til Berlin

Sprogrejse til Paris Masterclass i naturgeografi på Island


F E D E FA C I L I T E T E R Nyrenoverede naturfagslokaler

Vi har vores egen biograf

Underholdning i pauserne

Hanne serverer sund og lĂŚkker mad i kantinen

SE FLERE BILLEDER PĂ… W W W. H V I D O V R E G Y M N A S I U M . D K

Brug vores musiklokaler eller fitnessrum efter skoletid


MERE END BARE UNDERVISNING Foto: Mathias Bach Andersen

Dit gymnasieliv er ikke kun dét, der foregår på skolebænken. Det er også de ting, der sker, når du rejser dig fra den - for eksempel vores fester, cafeer, studieture, Idrætsdag, musikindslag, galla og meget mere.

God stemning til skurke- og heltefest

Dominobrikker til Idrætsdag

Rektor Kirsten Jensen og afgangselever til den årlige gallafest

Julehygge – ét af Elevrådets mange sociale initiativer

Elevmusicalen ’Kig op’ handlede om unge hjemløse


DET SIGER DE TIDLIGERE ELEVER Stine Pindbo Andersen, student fra 2017 Grafisk medarbejder i fotograffirma og freelance fotograf Jeg var ikke en af dem med topkarakterer i alle fag, men jeg er tilfreds med min afsluttende præstation og ikke mindst min personlige udvikling fra en mere tilbageholdende pige til én, der var formand for Cafeudvalget og faktisk til dimission fik en hæderspris for alt det, jeg har gjort og stået for på skolen gennem årene. Sådan en „lille“ pris er jeg evig taknemlig for, og jeg smiler stadig ved tanken. Et højt snit er godt, men HvG sætter også pris på meget andet.

Mathias Hector, student fra 2015 Studerer statskundskab på Århus Universitet Mine tre år på HvG betød en mulighed for virkelig aktivt at påvirke min egen udvikling ved at have en finger med i spillet nærmest alle steder, det var muligt: Medvirken til Filmfestivalen, arbejde som elevambassadør og de mange gange, jeg har kunnet skeje ud på kantinens scene som vært til forskellige arrangementer. Gymnasietiden har kort sagt været en mulighed for at søge og afprøve mine egne grænser, og det er noget, der vil hænge ved resten af livet!

Mikkel Nordfang, student fra 2017 Teaterinstruktør og lærer Det første, jeg tænker, er fællesskab og muligheder. Hvis man har en god ide, får man også lov. Jeg fik selv lov til at skrive og instruere et teaterstykke. Sammen med 30 andre elever og to lærere brugte vi et år på det. Resultatet blev supergodt!

Yama Fakhri, student fra 2006 Læge på Kardiologisk afdeling Herlev Hospital For mig var det bedste ved gymnasietiden, at der var så meget tid til det sociale både på skolen og i fritiden. Frikvartererne var blandt andet en vigtig del af den sociale sammenkomst, hvor vi mødtes på tværs af klasserne.

Sultan Coban, student fra 2007 Cand.mag i Tværkulturelle Studier og freelancejournalist med speciale i mellemøstlige anliggender På Hvidovre Gymnasium & HF blev grunden lagt til den, jeg er i dag. Det var ikke altid nemt at vokse op i Avedøre Stationsby, og det var ikke altid nemt at uddanne sig der. Det var det heller ikke for mig. Men i dag forstår jeg, at HvG ikke bare uddannede mig fagligt, men også lærte mig at forstå og begå mig i det danske samfund i samspil med de mange, forskellige unge, jeg mødt på gymnasiet.

Lasse Volfing, student fra 2009 Uddannet i Film & Medie fra KU, arbejdet for DR, Oscarvindende M&M Productions og som presserådgiver i Folketinget Lærer-elevforholdet betyder alt, når man går i gymnasiet – og på Hvidovre Gymnasium har I bare verdens bedste lærere. Når jeg stod op om morgenen og skulle hive mig selv ud ad døren, gjorde det ikke kun en forskel, at mine gode venner ventede bag de røde mure. Lærerne trak også, og det gjorde alverden, at vi udover undervisningen kunne joke med hinanden, og at vi havde nogle fælles interesser.


V I G L Æ D E R O S T I L AT M Ø D E D I G P Å

ET AF DE E NESTE GYMNASIE R I L ANDET ME D

ME DIE FAG PÅ A- NIVEAU

Trykt i september 2018

H V I D OV R E GY M N AS I U M . D K B LY TÆ K K E R P O R T E N 2 | 2 6 5 0 H V I D O V R E | + 4 5 3 6 3 4 3 4 3 4 | I N F O @ H V G A D M . D K