Page 1

Filó Erika – Katonáné Pehr Erika

Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem


Új magánjog sorozat

Filó Erika Katonáné Pehr Erika

Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem Szerkesztette:

Sáriné Simkó Ágnes

Lap- és Könyvkiadó Kft.


© Filó Erika, 2015 © Katonáné Pehr Erika, 2015 © HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015 A kézirat lezárva: 2014. december 31. Szerzők: Filó Erika I–V. fejezet, VIII. fejezet Katonáné Pehr Erika VI–VII. fejezet, IX–XI. fejezet Szerkesztő: Sáriné Simkó Ágnes

A kiadó számára minden jog fenntartva. Jelen könyvet, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni. ISSN 2064-7514 ISBN 978 963 258 270 2 Budapest, 2015 A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadása Felelős kiadó: dr. Frank Ádám, a kft. ügyvezetője Internet: www.hvgorac.hu E-mail: info@hvgorac.hu Felelős szerkesztő: dr. Gábor Zsolt Tipográfia és műszaki szerkesztés: Harkai Éva Szedés: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.


5

Tartalom Rövidítések jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rövidítve hivatkozott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I. FEJEZET: A gyermeki jogokról általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. A gyermeki jogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2. A New York-i Egyezmény előzményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3. A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4. Az Egyezmény hatása a hazai jogalkotásra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.1. Az Egyezmény hatása a Csjt.-re, a Gyvt. megalkotására és az új Ptk. Családjog Könyvére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.2. Jelentési kötelezettség az ENSZ Gyermekjogi Bizottságához . . . . . . 30 4.3. A gyermek érdeke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.4. A gyermek eljárásban való részvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5. Egyes gyermeki jogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5.1. A gyermek anyakönyvezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5.2. A gyermek-szülő kapcsolattartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5.3 A gyermek külföldre távozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5.4. A Gyermekjogi Egyezmény értékelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 II. FEJEZET: A gyermeki jogok védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1. A gyermekvédelem törvényi szintű szabályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2. A gyermekvédelmi törvény jellemzői . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3. Gyermeki jogok a gyermekvédelmi törvényben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.1. A családban nevelkedés joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.2. A fogyatékos gyermek fokozott védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.3. A gyermek védelme a bántalmazás és elhanyagolás ellen . . . . . . . . . 58 3.4. Médiumok és a gyermek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.5. A gyermekeket megillető helyettesítő védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.6. A gyermek véleménynyilvánítási joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4. A szülő joga és kötelessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 5. A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek jogai, kötelességei . 69 6. Gyermeki jogok védelmének garanciái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.1. A gyermekjogi képviselet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.2. Ki lehet gyermekjogi képviselő? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.3. Kell-e gyermekjogi ombudsman? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74


6

TARTALOM

III. FEJEZET: A szülői felügyelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1. A szülői felügyelet tartalma, részjogosítványai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1.1. A szülői felügyeletről általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1.2. A gyermek névviselése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1.3. A gyermek bevonása a döntésekbe, a gyermek meghallgatása . . . . . 83 2. A gyermek gondozása, nevelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2.1. A gyermek tartózkodási helye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2.2. A szülői ház elhagyása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2.3. A gyermek külföldre távozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.4. A gyermek kiadása; a jogellenesen külföldre vitt gyermek helyzete 90 2.5. Az életpálya megválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3. A szülők vagyonkezelési joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.1. A gyermek vagyonának kezelői . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.2. A gyermek vagyonának és jövedelmének felhasználása . . . . . . . . . . 98 3.3. A szülők felelőssége a vagyonkezelésért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.4. A szülők vagyonkezelői jogának korlátozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.5. A gyermek vagyonának kiadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4. A szülő törvényes képviseleti joga és kötelessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 5. A szülői törvényes képviselet kizártsága érdekellentét miatt . . . . . . . . . . 106 6. A házasságon kívül született és az ismeretlen szülőktől származó gyermek törvényes képviselete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 7. Gyámnevezés, gyámságból való kizárás joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 IV. FEJEZET: A szülői felügyelet szünetelése és megszűnése . . . . . . . . . . . . . . 113 1. A szülői felügyelet szünetelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1.1. A cselekvőképtelen és a cselekvőképességében korlátozott szülő . . . 116 1.2. Ismeretlen helyen távollévő vagy akadályozott szülő . . . . . . . . . . . . 116 1.3. A harmadik személynél történő elhelyezés és a szülői felügyelet . . . 117 1.4. A családbafogadás fennállása alatti szülői felügyelet . . . . . . . . . . . . . 118 1.5. A távoltartott szülő felügyeleti jogának szünetelése . . . . . . . . . . . . . . 120 2. A szülői felügyelet feléledése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3. A szülői felügyeleti jog megszűnése, megszüntetése . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.1. A szülői felügyelet megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.2. A szülői felügyelet bírósági megszüntetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.2.1. A gyermek súlyos sérelme vagy veszélyeztetése . . . . . . . . . . . . 129 3.2.2. A más személy vagy intézmény általi gondozás, nevelés akadályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3.2.3. A szülői felügyelet megszüntetése bűncselekmény elkövetése esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3.2.4. A szülői felügyeletet megszüntető ítélet hatálya . . . . . . . . . . . . 131


TARTALOM

7

V. FEJEZET: A kapcsolattartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. A kapcsolattartás tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2. A kapcsolattartás szabályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3. A kapcsolattartási jogviszony változásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 4. A kapcsolattartási jogviszony alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5. A szülők megállapodása, döntés a kapcsolattartásról . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.1. A kapcsolattartás rendezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.2. A közvetítői eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.3. Döntés a kapcsolattartásról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6. A kapcsolattartás tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 6.1. A folyamatos és az időszakos kapcsolattartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 6.2. A kapcsolattartás időtartama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.3. A kapcsolattartás helye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6.4. Felügyelt kapcsolattartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 7. Kapcsolattartási hatáskör és eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 7.1. A gyámhivatali hatáskör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 7.2. Bírósági hatáskör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 7.3. A kapcsolattartás elutasítása, megvonása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 7.4. A kapcsolattartás korlátozása és szünetelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 8. A kapcsolattartás végrehajtása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 VI. FEJEZET: Örökbefogadás, örökbefogadási eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 1. Az örökbefogadás intézménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2. Az örökbefogadás célja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3. Az örökbefogadás feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4. Az örökbefogadás formái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 5. Az örökbefogadás előtti eljárás, az örökbe fogadni szándékozók alkalmassága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 6. Örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7. Az örökbefogadás joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 7.1. Az örökbefogadott családi jogállása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 7.2. Az örökbefogadás és a szülői felügyelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 7.3. Az örökbefogadás és a rokoni kapcsolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 7.4. Az örökbefogadás és a névviselés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 7.5. Az örökbefogadás és a tartási kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 7.6. Az örökbefogadás és az öröklés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 7.7. Az örökbefogadás és a házasságkötés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 7.8. Az örökbefogadás anyakönyvi bejegyzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 7.9. Az örökbefogadás utánkövetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 7.10. A vérségi származás megismerése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205


8

TARTALOM

8. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és megszűnése . . . . . . . . . . . . . . 206 8.1. Az örökbefogadás hatálytalanná válása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.2. Az örökbefogadás felbontása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.2.1. Kölcsönös kérelmen alapuló felbontás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.2.2. Az örökbefogadás felbontása egyoldalú kérelemre . . . . . . . . . . 209 8.2.3. Az örökbefogadás megszűnésének joghatásai . . . . . . . . . . . . . . 210 VII. FEJEZET: Nemzetközi örökbefogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 1. A Hágai Örökbefogadási Egyezmény célja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 2. A Hágai Örökbefogadási Egyezményen alapuló nemzetközi örökbefogadással kapcsolatos követelmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 3. Központi Hatóságok és meghatalmazott testületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 4. A nemzetközi örökbefogadás eljárásjogi követelményei . . . . . . . . . . . . . . 219 5. Elismerés és az örökbefogadás követelményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6. Egyéb rendelkezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 VIII. FEJEZET: A gyámság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 1. A gyámság és a szülői felügyelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 2. A gyámrendelés feltételei, a gyámrendelést megelőző eljárás . . . . . . . . . . 229 3. A nevezett gyám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 4. A gyámhivatal által rendelt gyám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5. Gyámság a szülői felügyelet átmeneti szünetelése esetén . . . . . . . . . . . . . 234 6. A gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók gyámsága . . . . . . . . . . . . . . . 235 6.1. Az egységes gyámság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 6.2. A gyermekvédelmi gyámság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 6.3 Többes gyámrendelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 6.4. A gyámság viselésének feltétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 7. A gyámság gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 7.1. A gyámság és a szülői felügyelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 7.2. A gyám jogai és kötelezettségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 8. A gyám működésének felügyelete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 9. A gyám költségeinek megtérítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 10. A gyámságnak és a gyám tisztségének megszűnése. Számadás . . . . . . . 245 10.1. A gyámság megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 10.2. Számadási kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 IX. FEJEZET: A gyermekvédelmi rendszer főbb jellemzői . . . . . . . . . . . . . . . 249 1. A gyermekvédelem kialakulása és korszakai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 1.1. A gyermekek védelmének új rendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254


TARTALOM

9

1.2. A gyermekvédelmi rendszert érintő eddigi főbb törvényi változások 259 2. A Gyermekvédelmi törvény célja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 3. A Gyermekvédelmi törvény alapelvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 4. A Gyermekvédelmi törvény alapvető fogalmi rendszere . . . . . . . . . . . . . . 271 X. FEJEZET: A gyermekvédelmi ellátások és intézkedések rendszere . . . . . . . 275 1. A gyermekek védelmét biztosító feladatokról általában . . . . . . . . . . . . . . 277 2. Pénzbeli és természetbeni ellátások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 2.2. Óvodáztatási támogatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 2.3. A gyermektartásdíj megelőlegezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 2.4. Otthonteremtési támogatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 3.1. Általános szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 3.2. A gyermekjóléti alapellátások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 3.2.1. Biztos Kezdet Gyerekház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 3.2.2. Gyermekjóléti szolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 3.2.3. Gyermekek napközbeni ellátása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 3.2.3.1. Bölcsőde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 3.2.3.2. Családi napközi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 3.2.3.3. Családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet . . . . 307 3.2.3.4. Alternatív napközbeni ellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 3.2.4. Gyermekek átmeneti gondozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 3.2.4.1. Helyettes szülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 3.2.4.2. Gyermekek, családok átmeneti otthona . . . . . . . . . . . . . 310 3.3. A gyermekvédelmi szakellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 3.3.1. Otthont nyújtó ellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 3.3.2. Utógondozói ellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 3.3.3. Nevelőszülők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 3.3.4. Gyermekotthon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 3.3.5. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 4. A gyermekvédelmi gondoskodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 4.1. Általános szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 4.2. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 4.3. Védelembe vétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 4.3.1. Védelembe vétel és a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 4.3.2. Az iskolai hiányzásokkal összefüggő eljárás . . . . . . . . . . . . . . . 332 4.3.3. A megelőző pártfogás elrendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 4.4. Családbafogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335


10

TARTALOM

4.5. Ideiglenes hatályú elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 4.6. Nevelésbe vétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 4.6.1. Általános szabályozási elvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 4.6.2. Részletes szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 4.7. A személyes szabadságának korlátozása és a nevelési felügyelet . . . . 348 4.7.1. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek személyes szabadságának korlátozása . . . . . . . . . . . . 349 4.7.2. Nevelési felügyelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 4.8. Térítési díj és a nevelésbe vett gyermek gondozási díja . . . . . . . . . . . 350 4.8.1. A térítési díj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 4.8.2. A gondozási díj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 4.9. Utógondozás és utógondozói ellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 4.9.1. Utógondozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 4.9.2. Utógondozói ellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 XI. FEJEZET: A gyámügyi igazgatás szervezete, feladata és főbb eljárási szabályai 359 1. A gyámügyi igazgatás rövid története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 2. A gyámügyi igazgatás megváltozott szervezete és feladata . . . . . . . . . . . 366 3. A gyámügyi eljárás sajátosságai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 3.1. Az ügyfél, az eljárás megindítása, illetékesség, képviselet, ügyintézési határidő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 3.2. Környezettanulmány, meghallgatás, szakértő kirendelése, iratbetekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 3.3. A gyámhivatal döntése és annak közlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 3.4. Jogorvoslati eljárások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 3.5. Végrehajtás, eljárási költség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389


11

Rövidítések jegyzéke AB Alkotmánybíróság Alaptörvény Magyarország Alaptörvénye Ar. a gyámhivatalok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet At. 2010. évi. I. törvény az anyakönyvi eljárásról BH Bírósági Határozatok BM belügyminiszter Br. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Brüsszel-II.A. Rendelet a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendelet Btk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Csjk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve (Családjogi Könyv) Csjt. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény Csjtr. a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet Cst. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma ET Európa Tanács Gyár. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhivatal szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet Gyer. a gyámhivatalokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet


12

Rövidítések jegyzéke

Gyermek Jogairól szóló Egyezmény a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény (kihirdette: az 1991. évi LXIV. törvény) Gyt. a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló 1877. évi XX. törvénycikk Gyvt. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Hágai Örökbefogadási Egyezmény Gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette: 2005. évi LXXX. törvény) IM igazságügy-miniszter i. m. idézett mű JK Jogtudományi Közlöny Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény KJK Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Képzr. a helyettes szülők, nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet KSH Központi Statisztikai Hivatal LB Legfelsőbb Bíróság MJ Magyar Jog Mötv. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Nktv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Nmjt. a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet Nszr. a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet Nyr. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24) Korm. rendelet


Rövidítések jegyzéke

13

OBDKr. az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet Öfr. az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet Pf. polgári fellebbezési ügyben hozott határozat betűjele Pfv. polgári felülvizsgálati ügyben hozott határozat betűjele Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptké. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény Pp. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény Smtv. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény Szjr. az Országos Gyermekvédelmi Szakértő Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet Szr. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet Sztv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tc. törvénycikk tvr. törvényerejű rendelet Vht. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény


15

Rövidítve hivatkozott irodalom A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve. Szerk.: Kőrös András, HVGORAC, Budapest, 2007. Az új Ptk. magyarázata Az új Ptk. magyarázata III/VI. könyv. Szerk.: Kőrös András, Budapest, HVG-ORAC 2014. Bizottsági javaslat Az új Ptk. Bizottsági javaslata magyarázatokkal. Szerk.: Vékás Lajos Complex Budapest, 2012. Csjt. Kommentár I. A családjogi törvény magyarázata. Szerk.: Bacsó Jenő és Szigligeti Viktor, KJK, Budapest, 1971. Csjt. Kommentár II. A családjogi törvény magyarázata, Szerk.: Petrik Ferenc, KJK, Budapest, 1988. Csjt. magyarázat Csűri–Filó–Katonáné–Somfai–Mécsné–Sári–Sebestyén: A családjogi törvény magyarázata, KJK, Budapest, 2002. Gyermeki jogok Filó Erika–Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Budapest 2009. Gyermekjogi jogszabályok Somfai Balázs: Családjogi és gyermekjogi jogszabálygyűjtemény, Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2005. Gyermekvédelem A gyermekvédelem nagy kézikönyve. Szerk.: Pehr Erika–Herczog Mária, Complex Kiadó, Budapest 2011. Gyermekvédelem, gyámügy Filó Erika–Katonáné Pehr Erika: Gyermekvédelem, gyámügy, HVG-ORAC, Budapest, 1998. Kapcsolattartás Somfai Balázs: Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga HVG-ORAC, Budapest 2009. Magyar magánjog Magyar magánjog II. kötet. Családi jog, Főszerk.: Szladits Károly, Grill Károly Könyvkiadó, Budapest, 1940. Ptk. Kommentár II. A polgári törvénykönyv magyarázata I–II. köt., Szerk.: Gellért György, KJK-Kerszöv, Budapest, 2001. Pap–Filó Pap Tibor–Filó Erika: Magyar családjog, Tankönyv Kiadó, Budapest, 1981. Tankönyv Csiky–Filó: A magyar családjog. HVG-ORAC, Budapest, 2003.


17

Előszó Az új kézikönyv figyelemmel van arra, hogy a gyermekekkel, családokkal foglalkozó szakterület nem sorolható egy tudományág kizárólagos területére sem, interdiszciplináris, ágazatközi kérdésről van szó, amit jól fémjelez a könyv címe is. A gyermekek védelmének alapját a gyermekjogi megközelítés adja. A gyermeki jogok biztosítása előfeltétele a gyermekek megfelelő védelmének. A gyermekek védelmét közvetlenül vagy közvetetten számos jogszabály szabályozza. A kézikönyv ezért nemcsak egy jogszabály, a gyermekvédelmi rendszert alapvetően meghatározó Gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) feldolgozását adja, hanem a jogszabályi határokat átlépve komplex módon közelíti meg a kérdéskört, érintve elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyvét, azaz a Családjogi Könyvet, valamint az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményt (1991. évi LXIV. törvény). A kézikönyv is elsődlegesen a szülő felelősségéből indul ki, majd ezt követően bontja ki az állam (önkormányzat) támogató szerepét, hangsúlyozva annak kötelezettségét is. A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyve (Ptk. Családjogi Könyv) többek között a gyermeki jogoknak, a szülői felügyeleti jognak, a szülői felelősségnek és az örökbefogadásnak tulajdonít nagy jelentőséget. A Ptk. Családjogi Könyvében a korábbi alapelvek mellett – mint pl. a gyermek érdekének fokozott védelme – számos új elv is megjelenik, így különösen a gyermek családban nevelkedéshez fűződő joga, a méltányosság és a gyengébb fél védelme. Fontos, hogy azok a szülők, akik a házasság felbontása, a gyermek elhelyezése, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás rendezése vagy más szülői felügyeletet érintő kérdésben nem tudnak megegyezni, értesüljenek a konfliktuskezelő szolgáltatás meglétéről a bírósági vagy a gyámhivatali eljárás során vagy azt megelőzően. A megújult családjogi szabályozás ezért előtérbe helyezi a családi jogviták megegyezésen, illetve kötelező közvetítésen alapuló mediációval történő rendezését. A kapcsolattartás ma is meglévő kereteit bővíti a Ptk. Családjogi Könyve, amikor lehetővé teszi annak időtartama alatt a gyermek külföldre vitelét is, ha a gyámhivatal, illetve a bíróság másként nem rendelkezik, illetve a szülők elmérgesedett viszonya esetére törvényi szinten rendelkezik az ún. felügyelt kapcsolattartás lehetőségéről. A hazai jogszabályok mellett a gyermekeket érintő ügyek szabályozásánál és elbírálásánál – hasonlóan a családok védelméhez – egyre jelentősebbek lesznek a nemzetközi normák, az ENSZ és az Európa Tanács többoldalú nemzetközi egyezményei, ajánlásai, valamint az Európai Unió elsődleges jogforrásai is. Az Európa Tanácshoz, az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően megnyílt a lehetőség a határon átnyúló együttműködésre, ezért elengedhetetlen, hogy figyelemmel legyünk mindezen szervezetek tevékenységére, dokumentumaira. Fontos és kihagyhatatlan a kézikönyvből az Új Brüsszel II. rendelet (Tanács 2201/2003/EK rendelet a házassági ügyek-


18

Előszó

ben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról) nemzetközi családjogi gyakorlatának ismertetése. A gyermekvédelemben zajló szakmai változások igénye is szükségessé tette a Gyermekvédelmi törvény módosítását, új és differenciáltabb ellátások és hatósági intézkedések bevezetését. Ezek a változások elsősorban az átmeneti nevelésbe vétel és a tartós nevelésbe vétel jogintézményének összevonását, a rövid időtartamú korlátozás és a nevelési felügyelet elrendelésének elhatárolását, a gyermekvédelmi gyámság, illetve az egységes örökbefogadás nyilvántartásának bevezetését, valamint a nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá történő átalakítását jelentik. A Gyermekvédelmi törvény szerint 2014. január 1-je után minden tizenkét évnél fiatalabb gyermeket befogadó szülőknél kell elhelyezni, és ezért szükségessé vált a nevelőszülői hálózat fejlesztése. A gyermekvédelmi gyámság bevezetése pedig a jogalkotó szándékai szerint a gyermekkel kapcsolatos feladatok ésszerű megosztását, a nevelőszülő terheinek csökkentését eredményezi. A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek törvényes képviseletét már nem a gyermek nevelőszülője, vagy a gyermekotthon vezetője látja el, hanem a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál foglalkoztatott gyermekvédelmi gyám. Szabályozásra kerül a gyermekek hazai és külföldi örökbefogadását segítő egységes, elektronikus örökbefogadási nyilvántartás, valamint a kötelező közvetítés. Eszerint nyílt örökbefogadás – rokonok és a szülő házastársa által történő örökbefogadás kivételével – csak a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vagy működési engedéllyel rendelkező örökbefogadást elősegítő szervezet közreműködésével jöhet létre. A Ptk. Családjogi Könyve bevezeti az örökbefogadás utánkövetését is, melynek következtében egyrészt jelentősen bővül a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, illetve a működési engedéllyel rendelkező civil szervezetek feladata, másrészt az egységes örökbefogadási nyilvántartás tartalmazza az utánkövetést végző közhasznú szervezet által kezelt adatokat is. A jogalkalmazók (hatóságok, gyermekvédelmi szakemberek, így különösen: gyámhivatalok, bíróságok, pártfogók, nevelőszülők, szociális munkások), valamint a felsőoktatási alapképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára nélkülözhetetlen kézikönyv igyekszik a szerteágazó – hazai, és nemzetközi – jogszabályokat összefoglalva, a gyermeki jogok elméletét és érvényesülésének gyakorlatát bemutatva segítséget adni az eligazodásban.


I. FEJEZET

A gyermeki jogokrรณl รกltalรกban


21

1. A gyermeki jogok A gyermek jogainak nemzetközi szerződésbe foglalása, életkörülményeinek nemzetközi szabályozása, az emberi jogok nemzetközi védelmének fejlődésével került előtérbe. A) Egy gyermek életkörülményeit mindenkor annak az országnak a társadalmi és gazdasági adottságai határozzák meg, ahol a gyermek él. A gyermekek védelmét érintő jogi szabályozás az adott állam gazdasági, társadalmi feltételeit, továbbá a nemzetközi környezet hatásait tükrözi vissza. Természetesen a gyermek helyzetét nem lehet kizárólag a jog eszközeivel befolyásolni. A Gyermekjogi Egyezménnyel kapcsolatos olaszországi nemzetközi tanácskozáson 1989 szeptemberében Pérez de Cuéllar, az ENSZ főtitkára beszédében többek között ezt mondta: „Az a mód, ahogyan egy társadalom a gyermekeket kezeli, nemcsak törődésének és együttműködésének fokát jelzi, hanem jól tükrözi az adott társadalom igazságérzetét, jövő iránti elkötelezettségét, valamint azt is, mennyire fontos számára az eljövendő generációk emberi feltételeinek javítása.” Az emberi jogok általános nemzetközi védelmének két legfontosabb, az ENSZ keretében kidolgozott dokumentuma: a polgári és politikai jogokról, valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmány. Ezek széles alapot nyújtanak a gyermek jogainak védelmére is, anélkül azonban, hogy részletes szabályokat tartalmaznának a gyermek speciális igényeinek érvényesítéséről. A gyermek is ember, akit a felnőtthöz hasonlóan megilletnek az emberi jogok. E jogok a gyermekkorban fokozott védelmet igényelnek. B) Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának általános nemzetközi normakénti elfogadása után került előtérbe a nők és a gyermekek speciális helyzetének, illetve védelmének kérdése. Az emberi jogok nemzetközi jogi védelme igen széles keretet adott a gyermekek jogainak védelméhez és az e téren kibontakozott nemzetközi együttműködéshez. A hagyományos polgári és politikai jogok kiegészültek az ún. második generációs gazdasági, szociális és kulturális jogokkal. Fontossá vált, a polgári és a politika jogok mellett a gazdasági, szociális és kulturális jogok gyermekek részére történő biztosítása is. A gyermeki jogok szempontjából rendkívül lényeges a diszkrimináció tilalma, mely szerint az emberi jogokat mindenki számára megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. Az ENSZ Alapokmánya az egyik legjelentősebb dokumentum e tárgyban. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (1966. december 16.) 26. cikke szerint: „A törvény előtt minden személy egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre. Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell, és minden személy számára egyenlő és hatékony vé-


22

I. FEJEZET: A gyermeki jogokról általában

delmet kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.” Jelentős az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló UNESCO Egyezmény (1960. december 14.), amely tilt minden kizárást és korlátozást az oktatás terén. A gyermeket fokozott védelemben kell részesíteni, hogy emberi jogaikat megkülönböztetés nélkül gyakorolhassák. Előtérbe került a gyermeki jogok védelme során a pozitív diszkrimináció szükségessége, amelyet az ENSZ közgyűlése fogalmazott meg: „A gyermekek képezik azt az egyedüli kiváltságos osztályt, amely túllép a társadalmakon és korszakokon, túlterjed a határokon és érvényesül minden civilizációban.” Magyarország 2012. január 1. napjától hatályba lépő Alaptörvénye Q) cikkének (2) és (3) bekezdése deklarálja, hogy Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját. A gyermekek védelmének jogszabályi alapját is az Alaptörvény teremti meg. XVI. cikkének (1) bekezdése külön nevesített rendelkezést tartalmaz a gyermekek védelmére vonatkozóan: „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” Az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” fejezetében felsorolt alapvető jogok és kötelezettségek körében több olyan jog is szerepel, melyeket az Egyezmény is nevesít. Többek között a 2. cikkben szerepel a diszkrimináció tilalma. Az 5. cikkben az élethez való jog, a 13. cikkben a véleménynyilvánítás szabadsága, a 14. cikkben a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság, a 15. cikkben az egyesülési és a békés gyülekezési jog, a 26. cikkben szociális biztonsághoz való jog, a 28. cikkben az oktatáshoz való jog. A 37. cikkben a kínzás tilalma, valamint a 40. cikkben a pártatlan, független bírósághoz, jogorvoslathoz való jog és a 40. cikk i. pontjában az ártatlanság vélelme.

Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem  
Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem  

Új magánjog sorozat 10.

Advertisement