Page 1

VARGA NELLI

A fogyasztói pénzügyi lízing


VARGA NELLI

A fogyasztói pénzügyi lízing

Lap- és Könyvkiadó Kft.


© Dr. Varga Nelli, 2013 © HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013 Kézirat lezárva: 2013. július 31. A szerző a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa. A mű kiadása a Debreceni Egyetem Államés Jogtudományi Karának tudományos előmeneteli támogatásával történt.

A HVG-ORAC a LexisNexis csoport partnere

A kiadó számára minden jog fenntartva. Jelen könyvet, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy módon – a kiadó engedélye nélkül közölni. ISBN 978-963-258-231-3 Budapest, 2013 A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadása Internet: www.hvgorac.hu E-mail: info@hvgorac.hu Felelős kiadó: dr. Frank Ádám, a kft. ügyvezetője Felelős szerkesztő: dr. Gábor Zsolt Tipográfia és műszaki szerkesztés: Harkai Éva Szedés: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.


TARTALOM Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I.

Bevezető gondolatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

II. A lízing történeti fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. A lízing kialakulása és fejlődése az USA-ban és Európában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.1. A lízing gyökerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2. A lízing első generációja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. A lízing második generációja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4. A lízing harmadik generációja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2. A lízing kialakulása és jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.1. A lízing kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2. A lízing elterjedése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 III.

A lízing fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1. A lízing alaptípusai: a pénzügyi lízing és az operatív lízing . . 32 2. Visszlízing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3. Közvetlen és közvetett lízing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4. A lízing alanyainak székhelye szerinti csoportosítás . . . . . 35 5. A lízing tárgya szerinti csoportosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6. Egyéb lízingtípusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7. A lízing sokszínűsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

IV. A pénzügyi lízing a szerződések rendszerében . . . . . . . . . . 41 1. A pénzügyi lízing tágabb és szűkebb értelemben . . . . . . . . 41 2. A pénzügyi lízing a szerződések rendszerében . . . . . . . . . . 44 2.1. A pénzügyi lízing a jogirodalomban . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.2. A pénzügyi lízing a bírói gyakorlatban . . . . . . . . . . . . . 48 3. A pénzügyi lízing elhatárolása más szerződéstípusoktól . . . 51 3.1. A pénzügyi lízing elhatárolása az adásvételi szerződéstől és annak különös nemeitől . . . . . . . . . . . 51


6 3.2. A pénzügyi lízing és a dologbérlet, valamint a haszonbérlet és a bérletvétel elhatárolása . . . . . . . . . 3.3. A pénzügyi lízing elhatárolása a kölcsönszerződéstől és a fogyasztónak nyújtott hiteltől . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A pénzügyi lízing mint „háromszög” alakú jogügylet . . . . V.

A pénzügyi lízing fogalmi meghatározására tett kísérletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A pénzügyi lízing fogalmi meghatározása a jogirodalomban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A pénzügyi lízing fogalma a jogalkotásban. . . . . . . . . . . . . . 3. A pénzügyi lízing fogalmi ismérvei a jogalkalmazásban . . . 3.1. Az operatív és a pénzügyi lízing elhatárolása . . . . . . . 3.2. A minimális fogalmi elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. A fogyasztói pénzügyi lízing a magyar jogban. . . . . . . . . . . . . 1. A fogyasztói pénzügyi lízing alanyai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. A lízingbeadó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. A lízingbevevő mint fogyasztó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. A lízingügylet létrejöttéhez kapcsolódó további jogalanyok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A fogyasztói pénzügyi lízing tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A fogyasztói pénzügyi lízing megkötése . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. A fogyasztói döntések befolyásolása . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás. . . . . . . . . . . 3.3. A szerződés megkötése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Általános szerződési feltételek és egyedileg meg nem tárgyalt kikötések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A fogyasztói pénzügyi lízingszerződés jellemző tartalmi elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. A lízingbeadó jogait és kötelezettségeit meghatározó tartalmi elemek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. A lízingbevevő jogait és kötelezettségeit meghatározó tartalmi elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Egyéb tipikus tartalmi elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 58 62 66 66 70 75 75 76 80 80 80 81 85 92 93 93 99 104 108 117 118 125 137


7 5. Szerződésszegés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Hibás teljesítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Késedelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Lehetetlenülés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. A fogyasztói pénzügyi lízingszerződés megszűnése. . . . . . 6.1. Teljesítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Előtörlesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. A lízingbeadó azonnali hatályú felmondása vagy elállása? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Elszámolás a szerződés idő előtti megszűnése esetén. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. A megszűnés egyéb esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. A fogyasztói pénzügyi lízing és a fogyasztói hitelről szóló irányelv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A 87/102/EGK irányelv és a fogyasztói pénzügyi lízing kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A 2008/48/EK irányelv és a fogyasztói pénzügyi lízing . . . 3. A 2008/48/EK irányelv implementációja . . . . . . . . . . . . . . . VIII. A fogyasztói pénzügyi lízing a pénzügyi lízingszerződés új Ptk.-ban történő kodifikációjának tükrében . . . . . . . . . 1. Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójától a Törvényjavaslatig, avagy út a lízingszerződés kodifikálása felé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója . . . . . . . . . . 1.2. A szerkesztőbizottság 2006. évi Javaslata. . . . . . . . . . . 1.3. A minisztériumi tervezetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. A Szakértői Javaslat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A lízingszerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvényben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. A lízingszerződés fogalma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Alakiság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Hasznok, terhek, kárveszélyviselés . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. A dolog használata, használatának átengedése harmadik személy részére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 148 161 166 168 168 169 171 176 185 188 188 193 196 200 200 201 201 205 210 212 213 214 214 214


8 2.5. A hibás teljesítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. A lízingdíj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. A lízingszerződés megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Szerkesztőbizottsági Javaslat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. A lízingszerződés fogalma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Nyilvántartási kötelezettség. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Szavatosság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Felek egyéb jogai és kötelezettségei . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A pénzügyi lízingszerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. A pénzügyi lízingszerződés fogalma – új Ptk. 6:409. § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Nyilvántartásba-vételi kötelezettség – új Ptk. 6:410. §. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Szavatossági igények – új Ptk. 6:411. § . . . . . . . . . . . . . 4.4. Hasznok, terhek, költségek, kárveszély, használat – új Ptk. 6:412–413. § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Lízingdíj – új Ptk. 6:414. §. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. A szerződés felmondása – új Ptk. 6:415. § . . . . . . . . . . 5. Összegzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215 216 217 218 219 220 220 221

IX. Összefoglaló gondolatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234

X.

242

Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222 223 225 227 229 229 229 231


ELŐSZÓ Nagyon remélem, hogy sokan fogják forgatni Varga Nelli könyvét, mert sokféle célra felhasználható, és minden területen tudományosan megalapozott, a problémákat sok szempontból megközelítő, gyakorlati ismereteket nyújtó, jól összefoglalt mű. A cím alapján jogos a várakozás, hogy a fogyasztóvédelem iránt érdeklődők lapoznak bele elsőként a könyvbe, ahol egy új fogyasztói szerződéstípus nagyon friss magyarországi szabályozásáról olvashatnak. Az egyes szerződések iránt érdeklődők számára a tanulmány betekintést enged – a fogyasztói lízingen túl – a vállalkozások által kötött lízing hazai működésének rejtelmeibe, bemutatva annak két fő fajtáját, nevezetesen az operatív lízinget és a pénzügyi lízinget. A szerző helyesen rangsorol, amikor a pénzügyi lízing elemzésére fekteti a hangsúlyt. A könyv mellőzhetetlen olvasmány azok számára, akik a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. megalkotási folyamatára és végeredményére kíváncsiak, hiszen terjedelmes fejezet foglalkozik a kodifikáció folyamatával, a jogszabály előkészítésének egyes állomásain a lízing szabályozása kapcsán kialakult elképzelésekkel, szövegtervezetekkel. A szerző a vargabetűket sem hallgatja el. Varga Nelli részletesen elemzi a Ptk. pénzügyi lízingszerződésre vonatkozó 6:409–6:415. szakaszait, mely nélkülözhetetlen segítséget jelent lízingcégek, lízinggel foglalkozó ügyvédek és bírák munkájához. Egy új kódex rendelkezéseinek a megértése még a régi szerződéstípusok kapcsán is sok időt és energiát igényel, mennyivel nehezebb a jogalkalmazó dolga olyan szerződések esetén, amelyek első ízben kerülnek szabályozásra. A pénzügyi lízing egyike a kódexben szereplő új szerződéseknek. A hét szakasz tartalmának pontos megértéséhez a törvény visszafogott terjedelmű indokolása kevés kapaszkodóval szolgál. Varga Nelli könyve nemcsak megvilágítja az új rendelkezéseket, de informál a háttérről, betekintést enged a joganyag formálódásának folyamatába és feltárja az Olvasó számára a jogalkotói szándékot. A könyv nagy értékének tartom azt, hogy a szerző nem izoláltan vizsgálja a fogyasztói lízinget és a pénzügyi lízingszerződést, hanem összefüggé-


10 seikben. A fogyasztói lízinget a fogyasztói szerződések sajátosságainak tükrében szemléli és láttatja. A pénzügyi lízingszerződés mellett felsorakoztatja a hasonló célú, vagy hasonló elemeket tartalmazó magánjogi szerződéseket, és sorra elhatárolja tőlük a lízinget. Ennek során felhívja a figyelmünket arra, hogy a lízing – ahogy fogalmaz – „ezerarcú” intézmény, talán nincs még egy szerződés, amely ennyire változatos lenne, amelynek ennyire sok alakzata, egymástól is eltérő fajtája lenne. A korábban a témában tizenöt cikket publikáló szerző sikeresen birkózik meg az elhatárolás feladatával. A könyvnek a fogyasztói hitel irányelvvel kapcsolatos része az Európai Unió jogával foglalkozók számára lesz megkerülhetetlen olvasmány. A szerző nem csupán pillanatnyi állapotában, hanem fejlődésében mutatja be az uniós fogyasztóvédelmi jogalkotás témához kapcsolódó részeit. A mű azon ritka magyar publikációk egyike, amely megalapozott kritikát fogalmaz meg az uniós joganyag bizonyos elemei kapcsán. Ebben a részben örömmel olvashatjuk, hogy időnként a magyar jogalkotó képes megalkotni azt a csodát, hogy egy irányelv átültetése során túllép a mintán és jobb eredményt ér el, szélesebb körben alkalmazható jogot alkot, mint, ami az elvárás volt. Komoly értéket hordoz Varga Nelli könyve a jogtudomány számára. Az eddig említetteken túl nagyon kritikus jogszabályelemzést tartalmaz és – hasonló tárgykörben sikerrel megvédett PhD dolgozatán alapulva – számos javaslatot is megfogalmaz a Ptk. esetleges későbbi módosítása számára. A mű sikeresen egyesíti magában a sokféle szempontot. Érthetően, sőt olvasmányosan kalauzol bennünket az általa választott területen, s kezünkbe adja Ariadné fonalát, amelynek segítségével magunk is eligazodunk a fogyasztói lízing és a pénzügyi lízing jogi útvesztőiben. Prof. dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető egyetemi tanár


I.

BEVEZETŐ GONDOLATOK

A római jogból áthagyományozódott és az újkori nagy magánjogi kódexekbe foglalt szerződéstípusok a gyors gazdasági és technikai fejlődés következtében egy idő után már nem tudták kielégíteni a gazdasági élet igényeit, az életviszonyok bonyolultabbá válása szükségszerűen együtt járt a tradicionális szerződéstípusok határainak átlépésével, új szerződéstípusok születésével. Ennek dogmatikai alapját a szerződési szabadság, azon belül is a típusszabadság adta, mely alapelvből kiindulva a szerződő felek szakíthatnak a formai és tartalmi kötöttségekkel, és saját érdekeiknek alárendelve állapíthatnak meg szerződésükben jogosultságokat és kötelezettségeket. Az atipikus szerződések megjelenését a legerőteljesebb eltávolodásnak tekinthetjük a római jogi szerződéstipológiai és dogmatikai hagyományoktól. Ezek a szerződések rést ütöttek a szerződési jog addig tradicionálisan hermeneutikus falán, és a figyelmet a gazdasági életben megjelenő új kontraktusok felé terelték.1 A lízing, mint eredendően a common law jogrendszerű Amerikai Egyesült Államokból kontinensünkre „érkező” atipikus jogintézmény európai térhódításra a XX. század második felében került sor. A kontinentális jogi alapokon nyugvó országok jogrendszerei sokáig mint furcsa jelenségre tekintettek a klasszikus szerződéstipológia kereteit kikezdő lízingszerződésre. Kezdetben a jogintézmény jellegadó ismérveinek és típusainak kontinentális jogi keretek között i kidolgozása és a lízing hagyományos szerződéstipológia körébe történő besorolása, illetve a pénzügyi lízingügylet hárompólusú jogviszonyrendszerének elemzése foglalkoztatta a jogtudomány képviselőit. Az Európai Közösségek fogyasztóvédelmi színezetű magánjog-egységesítési törekvései azonban az utóbbi évtizedekben egyre erőteljesebben éreztetik hatásukat a szerződések jogában, és szükségképpen érintik a belső piac hatékony működése szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró fi nanszírozási szerződéseket, köztük a pénzügyi lízingszerződést is. 1

NOCHTA Tibor: A lízingszerződés, Jura, 1995/1., 15. o.


12 A tanulmány a fogyasztói pénzügyi lízinget vonja vizsgálódása górcsöve alá figyelemmel arra, hogy nem hanyagolható el azoknak az eseteknek a száma, amikor fogyasztói pozícióban lévő jogalany köt fogyasztási, illetve magánszükségleteinek kielégítése céljából pénzügyi lízingszerződést. A kiadvány a lízing másik típusával, az operatív lízinggel nem kíván foglalkozni, egyrészről azért, mert a lízing dominánsabb altípusát a pénzügyi lízing képezi, másrészről pedig a pénzügyi lízingnél, mint fi nanszírozási szerződésnél a lízingbeadóval, mint kvázi hitelezővel szemben a lízingbevevő, mint fogyasztó többletvédelmi igényei határozottabban megragadhatók. A téma inspirációjául a pénzügyi lízinget jogi szempontból elemző monográfiák magyar jogirodalomban fellelhető meglehetősen csekély száma, a fogyasztóvédelmi szempontok utóbbi évtizedekben történő előtérbe kerülése, a hazánkat is sújtó gazdasági válság hatása, a fogyasztói szerződések megjelenése, az új Ptk. kodifi kációja során a lízingszerződés kodifi kálásának anomáliái szolgáltak. Személyes meggyőződés alapján mondhatom ugyanis, hogy a fogyasztói pozícióban lévő lízingbevevők sokszor azzal sincsenek tisztában, hogy milyen típusú fi nanszírozási szerződést kötöttek, nemhogy milyen különbségek vannak a kölcsön, a bérlet, az adásvétel vagy a pénzügyi lízing között, milyen jogkövetkezményei vannak az egyik vagy másik szerződésnek. Bár a pénzügyi lízing „fogyasztói” jelzővel ellátott változata a lízing hazai, rendszerváltozást követő kiteljesedésével nálunk is megjelent és elterjedt, a fogyasztói és nem fogyasztói pénzügyi lízing között i tudatos különbségtétel sokáig nem jellemezte sem a jogirodalmat, sem a joggyakorlatot. Annak ellenére nem jelent meg a pénzügyi lízing fogyasztói és nem fogyasztói változatának határozottabb elhatárolása, hogy a fogyasztói szerződésekre vonatkozó egyre bővülő eltérő normaanyag és a fogyasztói jogok érvényesülése ennek figyelembevételét tette volna indokolttá. Ebben hozott változást a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény hatálybalépése, melynek folytán a fogyasztóknak nyújtott hitelre vonatkozó többletvédelmi normarendszert a pénzügyi lízingre is megfelelően alkalmazni kell.2 Ezt követően a jogalkotásban3 és a joggya2 3

2009. évi CLXII. tv. a fogyasztónak nyújtott hitelről (továbbiakban: Fnyhtv.) 1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásról 200/A. §, 210. § (3) bek., 210/A. § (továbbiakban: Hptv.)


13 korlatban is megjelent a fogyasztói pénzügyi lízingszerződés elnevezés használata, és a nem fogyasztói pénzügyi lízingszerződéstől való eltérő kezelése. A mű célja, hogy rávilágítson a jogügylet kapcsán a fogyasztói jogok többletvédelmének szükségességére, anomáliára mind a jogalkotás, mind a bírói jogalkalmazás, mind pedig a mindennapi szerződéskötési gyakorlat területén, figyelembe véve az új Ptk. pénzügyi lízingszerződésre vonatkozó rendelkezéseit is. A cél elérése érdekében a monográfia segítségül hívja a történeti és a jog-összehasonlító módszert, valamint nagymértékben merít a bírói jogalkalmazás eredményeiből és a szerződéskötési gyakorlatból. A tanulmány megírása során számos bírósági döntés feldolgozására és lízingcég üzletszabályzatának, általános szerződési feltételeinek részletes összehasonlító elemzésére került sor. A monográfia a fogyasztói pénzügyi lízingszerződéseket magánjogi, polgári jogi megközelítésben taglalja, s nagyon szűk körben – kizárólag, ahol a szerző szükségesnek ítéli – enged teret a közjogi szemléletnek. Szintén nem tér ki a mű a határon átnyúló fogyasztói pénzügyi lízing problematikájára. A lízing, mint elsődlegesen a gazdasági élet ihlette jogintézmény jogi szempontú tárgyalása sok esetben nehezen határolható el a közgazdasági szempontú megközelítésektől, ennek következtében egyes fejezetekbe – a szerző által indokoltnak tartott mértékben – beszüremlenek közgazdasági aspektusok is. A fogyasztói pénzügyi lízing elemzését megelőzően a monográfia átfogó képet kíván adni a lízing jogintézményéről, különösen annak pénzügyi altípusáról a fogyasztói szerződésekről. A monográfia kiindulópontját a lízing nemzetközi és magyarországi fejlődési szakaszainak bemutatása képezi. A történeti fejlődés áttekintése során arra kívántam törekedni, hogy egyben kidomborítsam a lízing közgazdasági szemléletű aspektusait tekintettel arra, hogy a lízing történeti fejlődése jól nyomon követhetően összekapcsolódik gazdasági jellegű motivációkkal, megfontolásokkal. A lízingfajtákat felvonultató – szintén közgazdasági színezetű – fejezet adja meg a téma szempontjából szükséges operatív és a pénzügyi lízing elhatárolási ismérveit. 4

4

A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog tisztességtelenségéről szóló 2/2012. (XII. 10.) PK vélemény alkalmazandó a fogyasztói pénzügyi lízingszerződésre is.


14 A téma jogdogmatikai megalapozását szolgálja a pénzügyi lízing szerződések rendszerében elfoglalt helyének vizsgálata, más szerződéstípusoktól való elhatárolása, a jogügylet szerkezetének elemzése, valamint a pénzügyi lízing fogalmi meghatározására tett kísérletek párhuzamba állítása a jogtudomány, a jogalkotás és a jogalkalmazás síkján. A tanulmány immanens részét képező fogyasztói pénzügyi lízing elemzésének célja, hogy a hatályos szabályozás és a joggyakorlat tükrében feltárja és értékelje azokat a szituációkat és a pénzügyi lízingnek azokat az elemeit, területeit, ahol a fogyasztók érdekében beavatkozás indokolt. A kötet szándékosan nem foglalkozik a fogyasztói pénzügyi lízingszerződéseket is érintő devizalapú fogyasztói hitelszerződések anyagi és eljárásjogi kérdésköreivel, – így többek között az árfolyamrés problematikájával – tekintettel arra, hogy ennek részletes kifejtése önálló monográfia tárgya lehetne. A kötetben részletesen feldolgozásra kerülnek a pénzügyi lízinggel kapcsolatos bírósági döntések, állásfoglalások, valamint üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek, konkrét lízingszerződések. A monográfia külön fejezetben taglalja a fogyasztói hitel-megállapodásokról szóló 2008/48 EK számú irányelv és a fogyasztói pénzügyi lízing kapcsolatát figyelemmel arra, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény a 2008/48 EK irányelv implementációjaként született meg hazánkban. Az új Ptk. kodifi kációja menetében számos vita bontakozott ki a tekintetben, hogy kell-e, s ha igen milyen módon kodifi kálni a lízingszerződést az új Polgári Törvénykönyvben. A monográfia részletesen bemutatja a lízingszerződés szabályozására vonatkozó javaslatokat a kodifi káció menetében, érzékeltetve ezáltal a lízingszerződés kodifi kálásával kapcsolatos bizonytalanságokat, paradigmaváltásokat. Kiemelten foglalkozik a tanulmány a pénzügyi lízingszerződés elfogadott új Ptk.-beli szabályozásával, és annak lehetséges hatásaival a fogyasztói pénzügyi lízingszerződésre. A kézirat lezárásának időpontja: 2013. július 31.

A fogyasztói pénzügyi lízing  
A fogyasztói pénzügyi lízing  

A fogyasztói pénzügyi lízing

Advertisement