Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt (december 2018)

Page 1

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt

December 2018

• Flere investeringer gavner industriejendomme • Kontorlejen stiger • Nye BNP-tal understreger den gode form • Boliglejen steg med 0,3 procentpoint

WEBRAPPORT OVERSIGT

Stigende produktion giver højere lejeniveauer Lejen på industrilejemål steg med 1,4 procent efter, at den i forrige kvartal steg med 1,7 procent. Den gennemsnitlige vækstrate for perioden 2014 til andet kvartal 2018 var -0,1 procentpoint, og der er således kommet gang i efterspørgslen efter industrilejemål. Væksten i lejen har primært foregået i København, hvor den er steget med 2,6 procent i sidste kvartal, mens udviklingen i resten af landet har været mere moderat. Lejeniveauet i Hovedstadsområdet er generelt lidt højere end landsgennemsnittet på 463 kr. per kvadratmeter. Tomgangen for sektoren har været faldende gennem de seneste kvartaler og er på 9,1 procent, hvilket er det laveste niveau i ti år. Desuden er udsigterne for sektoren gode og ifølge Ejendomsforeningen Danmarks seneste forventningsundersøgelse, forventer ejendomsbranchen faldende tomgang og stigende lejeniveauer de kommende år. Investeringer i industrien driver væksten Den stigende efterspørgsel efter industrilejemål skyldes, at der igen er kommet gang i investeringerne i produktionssektoren. Industriproduktionen i Danmark har siden finanskrisen været stigende og er siden udgangen af 2009 steget med over 40 procent, hvilket er mere end i Sverige og Tyskland. Investeringer i maskiner og transportmidler steg kraftigt i andet kvartal og de bidrog med 1,6 procentpoint til væksten i bruttonationalproduktet. Dermed var de den klart største vækstfaktor i dansk økonomi. Den stigende industriproduktion har også ført til mere import, hvilket trækker væksten ned, men da overskuddet på betalingsbalancen forsat er over 100 mia. kr., er denne udvikling mere et sundhedstegn for industrien, end en bekymring for økonomien.

Industrilejen er steget med 3,1 procent det sidste halvår.

Investeringer bidrog med 1,6 procentpoint til væksten i BNP.

Kontorlejen stiger med 2,2 procent Kontorlejen steg med 2,2 procent i tredje kvartal og er steget med 3,6 procent siden sidste år. Kontor er dermed den sektor, hvor lejen er steget mest, og det afspejler den positive udvikling, som sektoren er i. Stigningen i lejen er i høj grad drevet af en stigende efterspørgsel på kontorlejemål, hvor den økonomiske tomgang faldt med 0,6 procentpoint og 2,2 procentpoint målt i forhold til sidste år. Den stigende efterspørgsel skyldes den solide danske økonomi og den stigende kontorbeskæftigelse, som siden sidste år er steget med 2,6 procent, hvilket svarer til næsten 4.000 flere beskæftigede. Den gennemsnitlige kontorleje for hele landet er 1.270 kr. per kvadratmeter, men dækker over regionale forskelle. I Københavns kommune er kvadratmeterlejen omkring 1.600 kr., mens den i Aarhus er ca. 1.100 kr. Uden for de store byer ligger prisen på et kontorlejemål mellem 600 og 950 kr. pr. kvadratmeter. Det er også de store byer, der har stået for væksten i kontorlejen i sidste kvartal. I København og Aarhus steg lejen med henholdsvis 2,8 og 1,8 procent, mens lejeudviklingen i resten af landet har været mere moderat. Boliglejen stiger igen Efter et lille fald i boliglejen i forrige kvartal er der igen fremgang at spore i lejeniveauet. I sidste kvartal steg boliglejen med 0,3 procent og er på årsplan steget med 1,9 procent. Det var primært lejemål med markedsleje, der stod for væksten, hvor den steg med 0,7 procent,

1


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt, december 2018

101

18

100

16

100

14

99

12

99

10

98

8

98

6

97

Tomgang i %

LejeIndex 2014 = 100

Figur 1. Faldende tomgang og stigende leje for industri

4 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

mens den omkostningsbestemte leje steg med 0,1 procent. Tomgangen for udlejningsboliger har været svagt stigende de seneste år, men har fundet et stabilt leje omkring fire procent. Butikslejen faldt i sidste kvartal med 0,1 procent efter tre kvartaler med vækst. Overordnet set har lejen på butikslejemål haft det svært i seneste år og er siden 2014 kun steget med 1,3 procent. Den ”manglende vækst” kom tilbage BNP voksede med 0,7 procent i tredje kvartal ifølge BNP-indikatoren fra DST, hvilket svarer til en årlig vækstrate på 2,8 procent. Nationalregnskabet er blevet revideret således, at væksten i 2015 og 2016 er blevet opjusteret ganske betragteligt. Dette skyldes i overvejende grad øgede investeringer. De nye tal hænger fint sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsløsheden og beskæftigelsen er på niveau med perioden før finanskrisen. Dansk økonomi har derfor været i en højkonjunktur længere end hidtil antaget, og der begynder så småt at vise sig tegn på en lille afmatning.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks underdirektør

Morten Marott Larsen mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51

2

Dansk økonomi

Niveau Ændring

BNP-indikator (3. kvartal 2018) BNP, mia. (2. kvartal 2018)

0,7 % * 503

0,2 % *

Betalingsbalancen, mia. (august 2018)

128,1

-4,1 mia. kr. *

Ledighed (september 2018)

3,9 %

-0,7 % *

Beskæftigelse, mio. (2. kvartal 2018)

2.962

0,4 % *

Lønudvikling, indeks (2. kvartal 2018)

135,2

2,3 % **

Forbrugertilliden, nettotal (oktober 2018)

5,1

-4,6 *

Inflation, årsvækst, procent (august 2018)

0,6 %

-0,5 %-point **

108,7

0,09 % *

Enfamilieshuse, indeks (august 2018) * Kvartalsændring ** Årsændring


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt, december 2018

Ejendomsarealer

Niveau

Ændring

Kontorbeskæftigelse, mio. (3. kvartal 2018)

1.229

0,8%

*

Detailomsætning, indeks (september 2018)

104,7

0,6%

*

Industriproduktion, indeks (september 2018)

112,3

1,0%

*

160

-11,6%

**

Kontor

1.270

2,2%

*

Butik

1.758

-0,1%

*

463

1,4%

*

1.096

0,3%

*

Kontor

8,9

-0,6 %-point

*

Butik

6,3

0,2 %-point

*

Industri

9,1

-0,8 %-point

*

4

-0,1 %-point

*

Totalt afkast, ejendomme, historisk (2017)

7,2 %

0,7 %-point

**

Totalt afkast, ejendomme, forventninger (2018)

5,5 %

-0,1 %-point

**

10-årig statsobligation (september 2018)

0,39

7 basispoint

*

CIBOR-3 mdr. (november 2018)

-0,30

0 basispoint

*

Aktieindeks, OMXC25 (6. november 2018)

1.040

-8,96%

*

8.070

3,6%

**

0,80

-0,18 point

*

Byggeomkostninger, indeks 2015=100 (2. kvartal 2018)

104,4

2,1%

**

Arbejdsomkostninger, indeks 2015=100 (2. kvartal 2018)

108,6

2,5%

**

Markedet for udlejningsarealer

Konkurser, antal (oktober 2018) Aktuel leje, kr. pr. kvm.: (oktober 2018)

Industri Bolig Tomgang, pct. (oktober 2018)

Bolig

Markedet for ejendomsinvestering

Markedet for ejendomsudvikling Påbegyndt byggeri, 1.000 kvm. (2018) Konjunkturbarometer, Byggeri og anlæg, indeks (oktober 2018)

* Kvartalsændring ** Årsændring Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og Ejendomsforeningen Danmark.

3