Page 1

PRODUKTOVÉ

NOVINKY

2014

Nový vietor

UVÁDZAME NOVÝ PRODUKTOVÝ RAD HUSQVARNA PRIME™

ČISTÉ, RÝCHLE A ÚČINNÉ

NOVÉ REZAČKY ŠKÁR PRE RÝCHLU PRÁCE

KOMPLEXNÝ PRÍSTUP

POSÚVAME MOŽNOSTI VÁŠHO PRACOVNÉHO DŇA


Spoločnosť Husqvarna Construction Products je svetovým lídrom v oblasti výroby strojov a diamantových nástrojov pre stavebný a kamenársky priemysel. Používateľom na celom svete dodávame najvýkonnejšie a najspoľahlivejšie technické vybavenie, čím sa staráme o to, aby boli naši profesionálni používatelia hrdí na dobre vykonanú prácu. A hrdí profesionáli sú pre nás najlepšou odmenou. LOKÁLNY KONTAKT

Ing. Branislav Bošiak Sales Construction Manager telefón + 421 903 722 789 branislav.bosiak @husqvarnagroup.com www.husqvarnacp.sk VÁŠ AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:


Prinášame nový vietor. V Husqvarne je naším hnacím motorom túžba po neustálom zlepšovaní a zmene. Byť svetovým lídrom vo svojej oblasti znamená pozerať sa na neustále sa meniaci svet s vysokou dávkou zvedavosti. Pre nás je zmena nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a v snahe zmeniť veci k lepšiemu transformujeme naše nápady do produktov, ktoré vám môžu výrazne uľahčiť prácu. Zdá sa, že rok 2014 bude rokom veľkých zmien. Mnohé spoločnosti pôsobiace v našej oblasti objavili obrovský potenciál vysokofrekvenčného elektrického náradia pre rezanie a vŕtanie. Dôvod: Tento rok sme uviedli nový produktový rad Husqvarna PRIME™, ktorý je výsledkom najrozsiahlejšieho vývojovéhoprojektu spoločnosti Husqvarna Construction Products. Produkty PRIME™ prinášajú výkon a účinnosť elektrických strojov na úplne novú úroveň pohľadu a vytvárajú nový fyzikálny vzťah medzi výkonom a hmotnosťou. Samozrejme, nie všetky produkty sú od základov nové. Niekedy je lepšie optimalizovať osvedčené technické riešenia a vytvoriť niečo, čo je pre používateľa a životné prostredie ešte o niečo lepšie. Dve nové rezačky škár od spoločnosti Husqvarna – FS 5000 D a FS 7000 D – uvedené na trh tento rok, sú toho učebnicovým príkladom. Viac o tejto téme, a aj o iných témach, si môžete prečítať v tomto vydaní Produktových noviniek.

Anders Ströby

Head of Construction Husqvarna Group

STRANA 4 N OV Ý V I E TOR V O BL AS TI R E Z A N I A BE TÓ NU

STRANA 6 – 8 P RO D U K TOVÝ RAD H U S Q VA R N A PRIME™

STREDOVÁ DVOJSTRÁNKA N OV Ý KO M P L EX NÝ PRÍS TU P K VÁŠMU PRACOVNÉMU D ŇU S O RT I M E N T D I A M A N TOVÝC H N Á S T RO J OV HU S Q VARNA P R E RO K 2 0 14 S O RT I M E N T STRO JOV H U S Q VA R N A PRE RO K 2014

STRANA 17 Z O S TA Ň T E V O BRAZE

STRANA 18 N OV É R E Z A Č KY Š KÁR PRE R Ý C H L E P R ÁC E

STRANA 20 BE Z P E Č N É A ERG O NO MIC KÉ R E Z A N I E S K 760

STRANA 22 A KO S I Z VO L IŤ S PRÁVNY D I A M A N TOVÝ NÁS TRO J


PRODUKTOVÝ RAD HUSQVARNA PRIME ™

Nový vietor v rezaní betónu.

Husqvarna PRIME™ je nový produktový rad elektrických strojov pre rezanie s mimoriadnym výkonom. Inovatívnym využitím vysokofrekvenčného prúdu a digitálneho spracovania posúvame hranice účinnosti a použiteľnosti, zvyšujeme výkon, produktivitu a mobilitu našich zákazníkov. Produktivita. Revolučné riešenie. Inteligencia. Modularita. Elektrická energia – to je rad PRIME™.

PRODUKTIVITA  ýrazne prekonáva V bežné elektrické náradie ■ A lternatíva hydraulického náradia ■ M imoriadny pomer výkonu a hmotnosti

ELEKTRICKÁ ENERGIA

REVOLUČNÉ RIEŠENIE  revratná produktivita P ■ N ové hranice použiteľnosti a ergonómie ■ N ajnovšia generácia vysokofrekvenčnej technológie ■

4

M  ožnosť pripojiť na 1 aj 3 fázové napájanie ■ L en dve prípojky MODULARITA – elektrické napájanie ■ Stroje s nízkou hmotnosťou a voda ■ Jeden agregát pre všetky ■ Ž iadne úniky oleja, stroje. žiadne tuhé hadice ■ E lektronické komponenty sú oddelené od vibrujúcich častí ■

INTELIGENCIA Z ariadenie vyberá optimálny výkon a otáčky pre každú rezaciu úlohu ■ N astavenie zdroja napájania a pripojených jednotiek Plug and play (Pripoj a pracuj) ■ M inimálne nároky na servis ■


Pozrite si video našich produktov v akcii! Nasnímajte QR kód alebo navštívte www.husqvarnacp.com

“  Husqvarna K 6500 je dokonalým príkladom výhod vyplývajúcich

z kombinácie technológií. Naše tradičné prevedenie vysokovýkonných rozbrusovacích píl v kombinácii s novou vysokofrekvenčnou technológiou prináša produkt, ktorý je oveľa efektívnejší a šetrí používateľovi čas ako ešte nikdy predtým. Johan Simonsson, Produktový Manažér, Rozbrusovacie Píly

5


PRODUKTOVÝ RAD HUSQVARNA PRIME ™

NOVINKA

NOVINKA HUSQVARNA PP 220 – vodou chladená napájacia chladený napájací agregát výkonom 7 kW a diaľkovým bezdrôtovým ovládaním pre stenovú pílu Husqvarna WS 220. Dokáže pracovať s 1-fázovým napájaním 220 – 240 V a 3-fázovým napájaním 200 – 480 V. Zariadenie PP 220 je tiež kompatibilné s elektrickou rozbrusovacou pílou Husqvarna K 6500, prstencovou rozbrusovacou pílou K6500 a jadrovou vŕtačkou DM650.

HUSQVARNA WS 220 Kompaktný a zároveň výkonný systém na rezanie stien pre stenové kotúče s Ø 600 – 900 mm, schopný rezania stien s hrúbkou až 390 mm. Motor poskytuje výkon až neuveriteľných 6 kW na vretene, pričom jeho hmotnosť je len 19 kg.

NOVINKA HUSQVARNA PP 65 – vzduchom chladený napájací agregát s výkonom 7 kW pre rozbrusovacie píly Husqvarna K 6500, prstencové píly K 6500 a jadrové vŕtačky DM 650. Systém sa vyznačuje mimoriadne nízkou hmotnosťou, kompaktným dizajnom a priateľským používateľským rozhraním. Dokáže pracovať s 1-fázovým napájaním 220 – 240 V a 3-fázovým napájaním 200 – 480 V.

NOVINKA

Nový rad Husqvarna D 1400 obsahuje jadrové vrtáky Diagrip2™ s prémiovou kvalitou, vyvinuté pre profesionálnych používateľov, ktorí vyžadujú výkon najvyššej triedy pri akomkoľvek vŕtaní. 6


Kombinuje systém presne podľa vašich potrieb.

NOVINKA HUSQVARNA DM 650 Výkonná a univerzálna elektrická jadrová vŕtačka. Je vybavená 2 mechanickými a 9 elektronickými prevodmi, ktoré sú schopné upraviť ideálnu rýchlosť vŕtania aj počas prevádzky. Vysoký výstupný výkon, nízka hmotnosť a inteligentný dizajn – ideálny systém na akékoľvek vŕtacie práce. Odporúčané jadrové vrtáky Ø 100 – 600 mm. Je možné napájať jednotkou PP 65 alebo PP 220.

“  Zaznamenali sme obrovský rozdiel v objeme prác dokončených za

jeden pracovný deň. S DM 650 zaznamenáte aj výrazný nárast efektivity. Okrem toho, kompaktná napájacia jednotka pre vysokofrekvenčné stroje s hmotnosťou 10 kg je flexibilnejšie použiteľná v porovnaní s ťahaním hydraulickej napájacej jednotky s hmotnosťou 150 kg. Conny Lundqvist, Näsum Betonghåltagning, Švédsko

7


PRODUKTOVÝ RAD HUSQVARNA PRIME ™

“  Jednoduchší prístup do tesných priestorov a rýchlejšie

nastavenie zariadenia na mieste použitia s jednotkou K 6500 znamená, že práce odovzdáte svojmu zákazníkovi skôr. John Simpson, A1 Concrete Services, Austrália

NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA K 6500 Výkonná elektrická rozbrusovacia píla, ktorej výkon patrí k najvyšším spomedzi všetkých dostupných ručných rezačiek – porovnateľný s výkonom hydraulickej rezačky! Tento stroj je mimoriadne efektívny a ľahko použiteľný. Vyznačuje sa vysokým výstupným výkonom, nízkou hmotnosťou, dokonale vyváženým telom a nízkymi úrovňami vibrácií. Stroj je možné napájať jednotkou PP 65 alebo PP 220.

NOVINKA HUSQVARNA AS 12 S + Nová verzia diaman­ tového kotúča AS 12 so špeciálnym oceľovým jadrom, ktoré výrazne znižuje hladinu hluku. AS 12 S+ s priemerom 400 mm je vyvinutý pre optimalizované rezanie rozbrusovačkou K 6500. Táto kombinácia zaisťuje tichú prevádzku, ponúka vylepšené používateľské prostredie a použitie kotúča je mimoriadne vhodné v prostredí, kde je dôležité potlačiť hladinu hluku.

8

HUSQVARNA K 6500 RING Prvá elektrická prstencová rezačka od spoločnosti Husqvarna a jedna z najvýkonnejších ručných prstencových píl – jej výkon je porovnateľný s výkonom hydraulickej rozbrusovačky! Tento stroj sa vyznačuje vysokým výstupným výkonom, nízkou hmotnosťou, dokonale vyváženým telom a nízkymi úrovňami vibrácií. Stroj je schopný rezať do hĺbky 270 mm. Stroj je možné napájať jednotkou PP 65 alebo PP 220.

NOVINKA SÉRIA HUSQVARNA S 1400 DIAGRIP2™ S 1400 Diagrip2™ je produktový rad diamantových kotúčov kotúčov s prémiovou kvalitou určený pre profesionálnych používateľov, ktorí očakávajú výsledky rezania najvyššej kvality. Okrem toho sú vhodné aj pre rezačky škár. Vyznačujú sa inovatívnym dizajnom segmentov pre najúčinnejšie rezanie, chladenie a odvádzanie kalu, ktoré zvyšuje rýchlosť rezania a prevádzkovú životnosť.

NOVINKA SÉRIA HUSQVARNA R1400 Technológia Diagrip v tejto produktovej rade zaisťuje vysokú rezaciu kapacitu, dlhšiu životnosť a hladký a rýchly rez. Samoostriace segmenty sú navrhnuté tak, aby umožnili prstencu voľné rezanie, bez ohľadu na smer jeho otáčania. Všetky prstence pre rozbrusovacie píly sú dodávané s hnacím kolieskom.


SORTIMENT ZNAČKY HUSQVARNA

Komplexným prístupom k vášmu pracovnému dňu vytvárame pre vás pridanú hodnotu. Potrebujete vybavenie, ktoré zjednoduší vašu prácu. Malo by sa dať ľahko nakladať a vykladať, byť odolné proti drsnému zaobchádzaniu, dať sa jednoducho zmontovať a demontovať, a samozrejme sa hladko a efektívne používať. Diamantové nástroje, stroje a príslušenstvo by sa k sebe mali hodiť a pomáhať vám splniť vašu úlohu rýchlo, efektívne a výhodne. Preto sa v spoločnosti Husqvarna pri vývoji našich výrobkov nezameriavame len na hrubú silu. Na používateľa, stroj aj diamantový nástroj hľadíme ako na jeden celok, pričom hľadáme optimálne vyváženie sily a využiteľnosti. Minimalizácia času na začatie práce vždy znamená maximalizáciu produktívneho času. Porovnajte si to a uvidíte rozdiel.


DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE PÍLY NA MURIVO

DIAMANTOVÉ JADROVÉ VRTÁKY NOVINKA

SÉRIA HUSQVARNA D 1400 DIAGRIP™ Jadrové vrtáky najvyššej kvality vyvinuté pre profesionálnych používateľov, ktorí chcú špičkový výkon v celej škále vŕtania. Vyrábajú sa od priemeru 52, v troch rôznych špecifikáciách, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie.

TENKOSTENNÁ SÉRIA HUSQVARNA D 1200 Špeciálne navrhnutá pre malé priemery a ručné vŕtanie. Dodáva sa štandardne s tenkostenným telom vrtáku. Vyrábajú sa od priemeru 8 mm, v dvoch rôznych špecifikáciách, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie.

SÉRIA HUSQVARNA D 800 Vysokovýkonné jadrové vrtáky pre stavebných profesionálov. Ideálne na použitie vo všetkých hlavných aplikáciách. Vyrábajú sa v priemeroch 10 až 334 mm, v piatich špecifikáciách, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie.

HUSQVARNA D 825 Hmotnostne ľahké, prevažne laserom zvárané vrtáky pre profesionálov špecialistov. Pre suché, interiérové vŕtanie napr. do betónu, tehiel a cementových kvádrov. S priemermi 62 – 150 mm.

HUSQVARNA D 605 Hmotnostne ľahké, prevažne laserom zvárané vrtáky pre profesionálov špecialistov. Pre suché, interiérové vŕtanie napr. do dlaždíc a prírodného kameňa. S priemermi 5 – 85 mm.

SÉRIA HUSQVARNA D 400 Navrhnutá pre menej časté profesionálne vŕtanie so širokými možnosťami použitia. Prevŕta sa cez hrúbku väčšiny štandardných stien. Vyrábajú sa od priemeru 32 do 250 mm, v dvoch špecifikáciách, ktoré sú vhodné pre rôzne použitie.

KOTÚČE PRE RUČNÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY

SÉRIA HUSQVARNA GS Vysokokvalitné kotúče na rýchle a hladké rezanie väčšiny stavebných materiálov pri najnižších nákladoch na rezanie na štvorcový meter. V štandardnej alebo tichej verzii s priemermi 300 –1000 mm v závislosti od modelu a použitia.

DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE PÍLY NA DLAŽDICE

SÉRIA HUSQVARNA GS Vysokokvalitné kotúče s celoobvodovým segmentom pre rýchle a presné rezanie bez vylamovania, ktoré sú vhodné do tvrdých materiálov ako napr. keramické dlaždice, sklo, gress, žula a iné kamenné materiály. V štandardnej alebo tichej verzii s priemermi 180 – 350 mm v závislosti od modelu a použitia.

DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE UHLOVÉ BRÚSKY

NOVINKA

SÉRIA HUSQVARNA S 1400 DIAGRIP2™ Prémiové kotúče s vylepšenou 3D distribúciou diamantov Diagrip2™ majú vyššiu reznú rýchlosť a rovné, stabilné rezanie. Vyrábané v priemeroch 300 – 400 mm, v štyroch špecifikáciách pre rôzne použitie.

SÉRIA HUSQVARNA AS Vysokovýkonný kotúč s turbo segmentmi kombinuje vysokú rýchlosť s presným zakončením rezu. AS 12S+ je navrhnutý pre Husqvarna K 6500.

SÉRIA HUSQVARNA VN Kotúče pre profesionálnych používateľov, ktorí chcú za svoje peniaze protihodnotu, ako aj dobrý výkon. Vyrábané v priemeroch 300 – 400 mm, v štyroch špecifikáciách pre rôzne použitie.

SÉRIA HUSQVARNA AS Vysokokvalitné kotúče ,ktoré ponúkajú vysokú rezaciu rýchlosť a dlhú životnosť na porcelánové dlaždice, žulu, betón alebo stavebné materiály. V piatich verziách s priemermi 115 – 230 mm v závislosti od použitia.

SÉRIA HUSQVARNA S 1200 H DIAGRIP™ Prémiový sortiment kotúčov vyvinutý hlavne pre ručné hydraulické rozbrusy ako K 2500. Dodávané v priemeroch 400 – 415mm, v troch špecifikáciách, ktoré sú vhodné pre rôzne použitie.

ZÁCHRANÁRSKE KOTÚČE HUSQVARNA FR-3 RESCUE Kotúče s navarenými segmentami pre univerzálne voľné rezanie do materiálov ako je betón, guma, tehla, kov, oceľ atď. Vhodné pre záchranárske práce. Dodávané s priemermi 300 – 400 mm.

ABRAZÍVNE KOTÚČE HUSQVARNA Prvotriedne abrazívne kotúče, ktoré dokážu rezať prakticky akýkoľvek materiál, ako napr. kameň, oceľ alebo železničné koľajnice. S priemermi 300 – 400 mm.

SÉRIA HUSQVARNA VN Kotúče pre profesionálnych používateľov, ktorí chcú za svoje peniaze protihodnotu, ako aj dobrý výkon. V siedmich verziách s priemermi 115 – 230 mm v závislosti od použitia.

NOVINKA

SÉRIA HUSQVARNA R 1400 DIAGRIP™ Nové prémiové prstence s technológiou Diagrip™. Vyrábané v priemere 372 mm v dvoch špecifikáciách pre rôzne použitie.

DIAMANTOVÉ REŤAZE

SÉRIA HUSQVARNA R 800 Vysokokvalitné prstence s dobrou rýchlosťou rezania. Skvelý doplnok k sérii R 1400. Vyrábané v priemere 365 mm v troch špecifikáciách pre rôzne použitie.

KOTÚČ CUT-N-BREAK Pre K 760 / K 3000 Cut-n-Break. Tvar segmentov vytvára vynikajúce rezné vlastnosti a výkon.

Pre našu reťazovú pílu Husqvarna K970 ponúkame široký rad reťazí pre použitie v rôznych materiáloch.


DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE STENOVÉ PÍLY

DIAMANTOVÉ LANÁ

SÉRIA HUSQVARNA W1400 DIAGRIP2™ Kotúče pre stenové píly s revolučnou technológiou Diagrip2™. Vyrábané v priemeroch 600 – 1600 mm v štyroch špecifikáciách pre rôzne aplikácie.

SÉRIA HUSQVARNA W 1100 S ideálnym dizajnom pre hydraulické a elektrické stenové píly Husqvarna. Hodí sa však aj do iných strojov. Vyrábané v priemeroch 600 – 1200 mm pre rôzne aplikácie.

DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE REZAČKY ŠKÁR

DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE PÍLY NA SKORÉ REZANIE ČERSTVÉHO BETÓNU

NOVINKA

SÉRIA HUSQVARNA F 1400 DIAGRIP2™ Kotúče pre vysoko výkonné rezačky škár s revolučnou technológiou Diagrip2™. Vyrábané v priemeroch 500 – 1200 mm a v dvoch špecifikáciách pre rôzne použitie.

SÉRIA HUSQVARNA F 1100 Asfaltové kotúče pre stroje s motormi 50 kW a silnejšími. Vyrábané v priemeroch 500 – 900 mm a v dvoch špecifikáciách pre rôzne použitie.

SÉRIA HUSQVARNA F 600 Diamantové kotúče pre stroje s motormi 25 – 50 kW. Vyrábané v priemeroch 300 – 1200 mm v dvoch špecifikáciách pre rôzne použitie. KOTÚČE HUSQVARNA SOFF-CUT Farebne odlíšené patentované diamantové kotúče, dodávané s klznou doskou. Sú konštruované a testované na všetky typy podmienok. Kotúče radu Soff-Cut sú najvyššej kvality a sú navrhnuté špeciálne na systém Soff-Cut.

NOVINKA

SÉRIA HUSQVARNA L 600 Široké kotúče pre stroje s motormi 35 kW a silnejšími. Dodávané v priemeroch 350 – 450 mm a šírkach 6, 8 alebo 10 mm v závislosti od použitia.

SÉRIA HUSQVARNA F 400 DIAGRIP2™ Diamantové kotúče pre elektrické, benzínové a naftové rezačky škár do 18 kW. Vyrábané v priemeroch 300 – 800 mm a v štyroch špecifikáciách pre rôzne použitie.

Sortiment spoločnosti Husqvarna obsahuje päť rôznych špecifikácií diamantových lán vhodných pre rôzne oblasti použitia.

SÉRIA HUSQVARNA S 1400 DIAGRIP2™ Prémiové kotúče s vylepšenou 3D distribúciou diamantov Diagrip2™ majú vyššiu reznú rýchlosť a rovné, stabilné rezanie. Vyrábané v priemeroch 300 – 600 mm, v troch špecifikáciách pre rôzne použitie.

SÉRIA HUSQVARNA VN Kotúče pre profesionálnych používateľov, ktorí chcú za svoje peniaze protihodnotu, ako aj dobrý výkon. Vyrábané v prie meroch 300-500 mm, v štyroch špecifikáciách pre rôzne použitie.

Pre viac informácií navštívte naše webové stránky alebo kontaktujte obchodného zástupcu alebo autorizovaného predajcu Husqvarna!

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE PRÍPRAVU A ÚPRAVU POVRCHOV

PCD NÁSTROJE PIRANHA™ Navrhnuté pre rýchle a agresívne odstránenie mnohých ťažko odstrániteľných náterov a poterov.

HUSQVARNA REDI LOCK – SÉRIA G 1100 Určená na poskytovanie optimálneho výkonu pri každom druhu použitia. Šesť verzií.

HUSQVARNA REDI LOCK – SÉRIA G 600 Ponúka vybraný rozsah na uľahčenie výberu nástroja. Tri verzie ponúkajú rozdielne diamantové veľkosti na dokončenie prípravy podlahy.

SÉRIA HUSQVARNA CP 1200 Keramické nástroje s podložkou na suchý zips pre suché brúsenie a leštenie betónu. Rozsah veľkosti diamantového zrna od 30 do 400.

LEŠTIACE PODLOŽKY SO ŽIVICOVÝM SPOJIVOM – SÉRIA P 1200, P 1100 A P 600 Pre vysokokvalitné leštenie sa dajú zvoliť leštiace podložky so živicovým spojivom prvotriednej kvality. Rozsah veľkosti zrna od 50 do 3000.

BRÚSNE TANIERE Husqvarna vyvíja a vyrába široký sortiment brúsnych tanierov určených na ručné brúsenie.


LANOVÁ PÍLA

STENOVÉ PÍLY

HUSQVARNA CS 10 Rýchlosť lana 24 m /s, kapacita zásobníka 10 m, 138 / 135 kg.

HUSQVARNA CS 2512 Rýchlosť lana 20 alebo 25 m /s, kapacita zásobníka 12 m (pripravené na použitie 15 m), 150 kg.

HNACIE AGREGÁTY HUSQVARNA WS 482 HF Vysoká frekvencia, bezdrôtové diaľkové ovládanie, diamantový kotúč 600 – 1600 mm, 28,0 kg, hĺbka rezania 730 mm.

HUSQVARNA WS 440 HF Vysoká frekvencia, bezdrôtové diaľkové ovládanie, diamantový kotúč 600 – 1200 mm, 25,0 kg, hĺbka rezania 530 mm.

HUSQVARNA PP 440 HF 15 kW, 18,0 kg.

HUSQVARNA PP 480 HF 20 kW, 23,4 kg.

NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA PP 220 7 kW, 10,0 kg.

HUSQVARNA PP 65 Trojfázový / jednofázový model 7 / 4 kW, 9,5 kg.

NOVINKA

HUSQVARNA WS 220 Vysoká frekvencia, bezdrôtové diaľkové ovládanie, diamantový kotúč 500 – 900 mm, 19,0 kg, hĺbka rezania 390 mm.

HUSQVARNA WS 463 Hydraulické napájanie, ovládané na diaľku, diamantový kotúč čepeľ 600 – 1600 mm, 22,0 kg, hĺbka rezania 730 mm.

HUSQVARNA PP 455 E 65 l /min., 230 bar, 25 kW, 139 kg.

HUSQVARNA PP 325 E 40 l /min., 140 bar, 9,3 kW, 95 kg.

HUSQVARNA PP 518 20, 30, 40 l /min., 140 bar, 10,4 kW, 145 kg.

DEMOLAČNÉ ROBOTY

HUSQVARNA DXR 310 22 kW, 2020 kg, dosah 5,5 / 5,2 m nahor / dopredu vrát. nástroja. Ovládací systém: modulárny, digitálny PLC na báze CAN.

HUSQVARNA DXR 300 22 kW, 1960 kg, dosah 5,2 /4,9 m nahor / dopredu vrát. nástroja. Ovládací systém: modulárny, digitálny PLC na báze CAN.

HUSQVARNA DXR 270 19 kW, 1750 kg, dosah 4,8 / 4,5 m nahor / dopredu vrát. nástroja. Ovládací systém: modulárny, digitálny PLC na báze CAN.

HUSQVARNA DXR 250 19 kW, 1620 kg, dosah 4,8 / 4,5 m nahor / dopredu vrát. nástroja. Ovládací systém: modulárny, digitálny PLC na báze CAN.

HUSQVARNA DXR 140 15 kW, 985 kg, dosah 4,4 / 3,7 m nahor / dopredu vrát. nástroja. Ovládací systém: modulárny, digitálny PLC na báze CAN.

NOVINKA

HUSQVARNA DSS 200 Pre demolačné roboty značky Husqvarna série DXR. Oceľové nožnice na demoláciu stavieb, potrubí, spracovateľských nádob a nádrží. Ideálne do citlivých oblastí, ako je napr. spracovateľský priemysel.

HUSQVARNA DCR 300 A DCR 100 Pre demolačné roboty značky Husqvarna série DXR. Pomocou týchto silných drvičov môžete poľahky rozdrviť viac ako 400 mm hrubé betónové steny, schodiská, stĺpy a pod.


REZAČKY ŠKÁR

NOVINKA

HUSQVARNA FS 8400 D Diamantový kotúč max. 1500 mm, 955 kg, hĺbka rezania 635 mm, 62 kW *.

NOVINKA

HUSQVARNA FS 7000 D Diamantový kotúč max. 1000 mm, 1032 kg, hĺbka rezania 411 mm, 55,4 kW *.

SÉRIA HUSQVARNA FS 400 Diamantový kotúč max. 500 mm, hĺbka rezania 189 mm, 163 / 145 kg, FS 413, benzín, 8,7 kW *. FS 410, benzín, 6,6 kW *.

SÉRIA HUSQVARNA FS 500 Diamantový kotúč max. 600 / 500 mm, hĺbka rezania 241 / 179 mm, 231 / 197 kg. FS 524, benzín, 15,5 kW *. FS 513, benzín, 8,7 kW *.

HUSQVARNA FS 5000 D Diamantový kotúč max. 900 mm, 771 kg, hĺbka rezania 374 mm, 35,5 kW *.

HUSQVARNA FS 400 LV Diamantový kotúč max. 450 mm, hĺbka rezania 162 mm, 99 kg, 8,7 kW *.

HUSQVARNA FS 4800 D Diamantový kotúč max. 900 mm, 680 kg, hĺbka rezania 381 mm, 35 kW *.

SÉRIA HUSQVARNA FS 300 Diamantový kotúč max. 350 mm, hĺbka rezania 122 mm, 64 / 54 kg, FS 309, benzín, 6,6 kW *. FS 305, benzín, 4,2 kW *.

REZAČKY ŠKÁR PRE REZANIE ČERSTVÉHO BETÓNU HUSQVARNA SOFF-CUT 4200 Diamantový kotúč max. 350 mm, hĺbka rezania max. 76 mm, 221 kg, 17,2 kW *.

HUSQVARNA SOFF-CUT 4000 Diamantový kotúč max. 350 mm, hĺbka rezania max. 70 mm, 191 kg, 14,9 kW *.

HUSQVARNA SOFF-CUT 2000 E Diamantový kotúč max. 250 mm, hĺbka rezania max. 38 mm, 144 kg, 6,5 kW *. HUSQVARNA SOFF-CUT 150 Diamantový kotúč max. 150 mm, hĺbka rezania max. 30 mm, 39 kg, 3,3 kW *.

BRÚSKY PRE PRÍPRAVU POVRCHU

HUSQVARNA PG 820 12,5 kW, 400 V, trojfázový model, brúsna šírka 820 mm, brúsny disk 3 × 270 mm, 440 kg.

HUSQVARNA PG 680 12,5 kW, 400 V, trojfázový model, brúsna šírka 680 mm, brúsny disk 3 × 230 mm, 385 kg.

HUSQVARNA DC 5500 5,5 kW, 400 V, 16 A, 300 mbar, 215 kg. HUSQVARNA PG 400 4 kW, 400 V, trojfázový model, 115 kg.

HUSQVARNA PG 530 3,75 / 4,75 kW, 230 / 400 V, jedno alebo trojfázový model, brúsna šírka 530 mm, brúsny disk 3 × 230 mm, 200 / 216 kg.

HUSQVARNA DC 3300 3,3 kW, 230 V, 16 A, 300 mbar, 97 kg.

HUSQVARNA PG 280 2.2 / 3 kW, 230 / 400 V, jedno alebo trojfázový model, 70 kg.

HUSQVARNA DC 1400 1,2 kW, 230 V, 16 A, 230 mbar, 55 l, 16 kg.


JADROVÉ VŔTAČKY HUSQVARNA DM 406 H 120 / 230 / 340 / 580 / 980 / 1400 ot./min., max. Ø 650 mm, 16,0 kg.

NOVINKA

HUSQVARNA DM 650 3000 / 6000 W, možné pripojiť k 1 alebo 3 fázam. max. Ø 600 mm, 14,0 kg.

HUSQVARNA DM 230 1850 W, jednofázový model, max. Ø 150 / 80 mm, 7,0 kg.

HUSQVARNA DM 340 3300 W, jednofázový model, max. Ø 400 mm, 14,0 kg.

HUSQVARNA DM 280 2700 W, jednofázový model, max. Ø 250 / 350 mm, 13,0 kg.

STOJANY PRE JADROVÉ VŔTAČKY

HUSQVARNA DM 220 1850 W, jednofázový model, max. Ø 150 / 80 mm, 7,5 kg.

AUTOMATICKÝ VŔTACÍ SYSTÉM

HUSQVARNA DS 50 GYRO Ø 350, dĺžka posunu 670 mm, 56 kg.

HUSQVARNA DS 70 GYRO Ø 650, dĺžka posunu 710 / 1190 mm, 83 kg.

HUSQVARNA AD 10 3,6 kg, rýchlosť 0 – 3,2 m /min. v oboch smeroch.

VÁKUOVÉ ČERPADLO

HUSQVARNA DS 450 Ø 450, dĺžka posunu 700 mm, 24,0 kg.

HUSQVARNA DS 250 / DS 250 DVOJITÁ RÝCHLOSŤ Ø 250, dĺžka posunu 685 mm, 16,0 kg.

HUSQVARNA VP 200 0,55 kW, 200 l /min., 19,0 kg.

HUSQVARNA DS 70 ATS Ø 650, dĺžka posunu 680 mm, 37 kg.

HUSQVARNA DS 150 Ø 150, dĺžka posunu 495 mm, 15,5 kg.

JADROVÉ VŔTAČKY SO STOJANOM

DLAŽDICOVÉ PÍLY

HUSQVARNA DMS 240 2400 W, jednofázový model, max. Ø 250 mm, 25,0 kg.

HUSQVARNA DMS 160 AT / A 1550 W, jednofázový model, max. Ø 120 mm, 12,0 / 10,5 kg.

HUSQVARNA TS 230 F 800 W, max Ø 230 mm, max. hĺbka rezania 46 mm, 16,5 kg.

HUSQVARNA TS 73 R HUSQVARNA TS 66 R 1000 W, 230 V, max Ø 230 mm, 800 W, max Ø 200 mm, max. max. hĺbka rezania 50 / 100 mm, hĺbka rezania 40 mm, 41 kg. 47 kg.

STOLOVÉ PÍLY NA MURIVO

HUSQVARNA TS 400 F 230 V – 2,2 kW, 400V – 2,7 kW, max. Ø 400 mm, max. hĺbka rezania 125 / 230 mm, 96 kg.

HUSQVARNA TS 350 E 230 V – 2,2 kW, 400V – 2,7 kW, max. Ø 350 (300) mm, max. hĺbka rezania 100 (80) mm, 92 kg.

HUSQVARNA TS 300 E 230 V – 2,2 kW, 400 V – 2,7 kW, max. Ø 300 (350) mm, max. hĺbka rezania 80 (100) mm, 82 kg.

HUSQVARNA TS 300 D 2200 W, max. Ø 300 mm, max. hĺbka rezania 75 mm, 23,0 kg.

HUSQVARNA TS 100 R 2200 / 2700 W, max. Ø 350 mm, max. hĺbka rezania 105 mm, 106 kg.


ZÁCHRANÁRSKE ROZBRUSOVACIE PÍLY

BENZÍNOVÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY

HUSQVARNA K 1260 119 cc, 5,8 kW, 13,7 / 14,4 kg, veľkosť kotúča 350 / 400 mm, hĺbka rezania 125 / 145 mm.

HUSQVARNA K 970 94 cc, 4,8 kW, 10,6 / 11,0 / 11,8 kg, veľkosť kotúča 300 / 350 / 400 mm, hĺbka rezania 100 / 125 / 145 mm.

HUSQVARNA K 760 / K 760 S OCHRANOU OILGUARD 74 cc, 3,7 kW, 9,6 / 9,8 kg, veľkosť kotúča 300 / 350 mm, hĺbka rezania 100 /125 mm.

HUSQVARNA K 970 RESCUE 94 cc, 4,8 kW, 11,0 kg, veľkosť kotúča 350 mm, hĺbka rezania 125 mm.

HUSQVARNA K 970 RING 94 cc, 4,8 kW, 13,6 kg, veľkosť prstenca 370 mm, hĺbka rezania 270 mm.

HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK 74 cc, 3,7 kW, 11,1 kg, veľkosť kotúča 230 mm, hĺbka rezania 400 mm.

HUSQVARNA K 970 CHAIN (REŤAZ) 94 cc, 4,8 kW, 9,5 kg, dĺžka lišty 350 mm, hĺbka rezania 390 mm.

HUSQVARNA K 760 RESCUE 74 cc, 3,7 kW, 9,6 kg, veľkosť kotúča 300 mm, hĺbka rezania 100 mm.

ROZBRUSOVACIE PÍLY NA KOĽAJNICE

HYDRAULICKÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY

HUSQVARNA K 1260 RAIL 119 cc, 5,8 kW, 20,5 / 21,1 kg (vrát. RA10), veľkosť kotúča 350 / 400 mm, hĺbka rezania 125 / 145 mm.

HUSQVARNA K 3600 MK II 140 bar / 40 l min., 4,3 kW, 8,3 kg, veľkosť prstenca 370 mm, hĺbka rezania 270 mm.

HUSQVARNA K 2500 140 bar / 40 l min., 5,2 kW, 8,3 kg, veľkosť kotúča 400 mm, hĺbka rezania 145 mm.

PNEUMATICKÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY

HUSQVARNA K 40 7 kp / cm², 3,2 kW, 9,9 kg, veľkosť kotúča 350 mm, hĺbka rezania 125 mm.

HUSQVARNA K 30 7 kp / cm², 2,3 kW, 8,7 kg, veľkosť kotúča 300 mm, hĺbka rezania 100 mm.

ELEKTRICKÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY

NOVINKA

HUSQVARNA K 3000 CUT-N-BREAK 230 V, 2700 W, 10,4 kg, veľkosť kotúča 230 mm, hĺbka rezania 400 mm.

NOVINKA

HUSQVARNA K6500 230 / 240 V, 5500 W (pri 3 fázach) / 3000 W (pri 1 fáze) W, 10,0 kg, veľkosť kotúča 400 – 415 mm, hĺbka rezania 145 mm.

HUSQVARNA K 6500 RING 230 / 240 V, 5500 W (pri 3 fázach) / 3000 W (pri 1 fáze) W, 13,1 kg, veľkosť kotúča 370 mm, hĺbka rezania 270 mm.

HUSQVARNA K 3000 VAC 230V, 2700 W, 8,9 kg (vrát. príslušenstva Vac, 1 kg), veľkosť kotúča 350 mm, hĺbka rezania 119 mm.

PRÍSLUŠENSTVO K ROZBRUSOVACÍM PÍLAM

HUSQVARNA RA 10 Rezací adaptér pre K 1260 Rail, 5,3 kg.

HUSQVARNA FC 40 Ovládač prietoku a tlaku 40, 30 alebo 20 l /min., 140 bar, 4,2 kg.

HUSQVARNA WA 20 Sada s koľajnicovým vozíkom, príslušenstvom k montáži a dvomi koľajnicami s dĺžkou 1 meter. Hodí sa pre K 3600 MK II a K 2500.

HUSQVARNA K 3000 WET 230 V, 2700 W, 8,5 kg, veľkosť kotúča 350 mm, hĺbka rezania 125 mm.

K 3000 PRÍSLUŠENSTVO VAC Ideálny zber prachu vám umožňuje rezať bez vody. Hodí sa pre K3000 WET a K3000 VAC.

HUSQVARNA WT 15 Nádrž na vodu s objemom 15 litrov a elektrickým čerpadlom 230V. Napájené akumulátorovými batériami Gardena Li-Ion 18,5 V.

TLAKOVÁ NÁDRŽ NA VODU + HADICA Objem 13,3 litra, dodávaná s 3 metrovou hadicou.

REZACIE VOZÍKY

HUSQVARNA KV 970 / 1260 Rezací vozík navrhnutý pre K 970 a K 1260. Nádrž na vodu s objemom 15 l. Hodí sa aj pre K 960. HUSQVARNA KV 760 Rezací vozík navrhnutý pre K 760. Nádrž na vodu s objemom 15 l. Hodí sa aj pre K 750.

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ).Všetky práva vyhradené. Husqvarna a iné značky výrobkov a funkcií sú obchodné známky spoločnosti Husqvarna Group tak, ako sú zobrazené na stránke www.international.husqvarna.com. Vyhradzujeme si právo na zmeny technológie a technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia. * Podľa hodnotenia výrobcu motora.


PRIEMYSELNÉ DOKONČENIE

KOMERČNÉ DOKONČENIE

Kompletný systém leštiaceho vybavenia, diamantových nástrojov a chemických produktov na tvorbu vysokokvalitných betónových podláh s rozdielnymi typmi dokončenia.

Husqvarna HiPERFLOOR ®. Trvácny leštený betón.

PRVOTRIEDNE DOKONČENIE

Betón je jedným z najodolnejších povrchov, aké človek pozná. No mechanickým zdokonaľovaním povrchu brúsením, leštením a chemickým ošetrovaním, dokážeme povrch posunúť na úplne novú úroveň krásy, funkčnosti a pevnosti. Pomocou rôznych špecifických procesov možno vytvoriť podlahové riešenie vyhovujúce akýmkoľvek požiadavkám – na estetiku, rovnosť, lesk a cenu. Len vďaka používaniu príslušenstva, diamantových nástrojov a konkrétnych chemických produktov značky Husqvarna možno vyleštenú betónovú podlahu skutočne nazývať HiPERFLOOR®.

OCHRANNÉ POMÔCKY Náš široký sortiment ochranných pomôcok zahŕňa výrobky, ktoré vám umožnia pracovať bezpečnejšie, jednoduchšie a oveľa efektívnejšie, a ktoré vám pomôžu vykonávať vašu prácu čo najlepšie. K dispozícii je viac ochranných pomôcok, pozri katalóg s celým sortimentom.

KANISTER NA OLEJ A PALIVO Náš sortiment príslušenstva tiež zahŕňa olej pre dvojtaktné motory prispôsobený celej rade pracovných podmienok a olej pre vzduchový filter, ktorý je biologicky odbúrateľný. Kanister na benzín vyvinutý v našej spoločnosti je vybavený účinnou kontrolou hladiny, max. 6 l.


S nami zostanete v obraze! NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU Na našej stránke môžete nájsť aktualizované informácie o našich strojoch a diamantových nástrojoch, vrátane kompletných technických údajov, servisnej literatúry, používateľských návodov, interaktívnych pomôcok pre výber nástrojov, noviniek a podobne. Okrem toho si môžete prečítať novinky a informácie z prostredia spoločnosti Husqvarna Construction Products,referencie spokojných zákazníkov, informácie o špeciálnych projektoch a prácach kde boli použité naše produkty.

PRIHLÁSTE SA K ODBERU Z NÁŠHO KANÁLA YOUTUBE Sledujte naše videá vo vysokej kvalite, je to jeden z najlepších spôsobov spoznania vlastností a výhod našich produktov, pričom môžete získať aj užitočné tipy pre používanie, údržbu a opravy vašich zariadení Husqvarna. Zostaňte v obraze. Prihláste sa k odberu nášho kanála YouTube a získajte najnovšie aktualizácie videí. www.youtube.com /  HusqvarnaCP

www.husqvarnacp.sk

ZISTITE VIAC POMOCOU QR KÓDOV Na viacerých stranách tohto katalógu sa nachádzajú QR kódy. Ide o prepojenia na podrobnejší obsah na našich mobilných stránkach. Naskenujte kód pomocou vášho mobilného telefónu a prejdite priamo na mobilnú stránku, kde nájdete podrobnejšie informácie o aktuálnych produktoch, produktové videá a podobne. Ak chcete naskenovať QR kód pomocou vášho mobilného telefónu, musíte mať nainštalovanú aplikáciu QR Reader. Aplikáciu môžete prevziať zdarma z App Store, Google Play alebo podobnej stránky s aplikáciami pre mobilné telefóny.

UCHOPTE SVOJ SMARTFÓN Naša mobilná webová stránka poskytuje neustály prístup k aktualizovaným produktovým informáciám a užitočnú podporu pre váš stroj, vrátane interaktívneho sprievodcu diamantovými nástrojmi, ktorý vám pomôže nájsť ten správny nástroj pre vašu prácu. Obsahuje tiež knižnicu inštruktážnych videí a archív pre vyhľadávanie operačných manuálov pre jednotlivé stroje v PDF formáte.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU Už nič si nenechajte ujsť! Na našej facebookovej stránke môžete zostať v kontakte s firmou Husqvarna a spoznať používateľov strojov Husqvarna po celom svete. Povedzte nám, čo si myslíte o našich produktoch a službách, zdieľajte vaše príbehy a sledujte fotografie a videá z našich výstav a iných udalostí Husqvarna. www. facebook.com /  HusqvarnaConstruction

m.husqvarnacp.com

Servis a poradenstvo zamerané na používateľa. Pre skutočných profesionálov je vysoká dostupnosť a rýchla dodávka kritickým faktorom úspechu. Neváhajte nás kontaktovať ak potrebujete diamantový nástroj alebo nový stroj, kvalifikované poradenstvo alebo informáciu o najbližšom servisnom centre. Zavolajte a budete hovoriť so skúseným a zaškoleným personálom, ktorý sa vo vašej oblasti podnikania vyzná a rozumie vašim potrebám. 17


REZAČKY ŠKÁR HUSQVARNA

NOVINKA HUSQVARNA FS 5000 D 35 kW, naftový motor Yanmar, ktorý spĺňa požiadavky normy Tier 4 / Stupeň IIIB. Kapacita kotúča 900 mm. Hmotnosť 771 kg.

Digitálny displej na prevádzkovom paneli umožňuje ľahko kontrolovať všetky dôležité údaje počas rezania.

Spoľahnite sa na produktivitu. Znížte emisie na minimum. Rezačky škár Husqvarna sú známe obrovským výkonom a spoľahlivosťou. Naše nové zariadenia FS 7000 D a FS 5000 D sú vybavené naftovým motorom s nízkymi emisiami a filtrom pevných častíc, ktorý zodpovedá norme upravujúcej emisie Triedy 4 / Stupeň IIIB. Okrem toho sme zariadenia doplnili novými funkciami, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu práce.  Prevádzkový panel s digitálnym displejom so všetkými dôležitými funkciami uľahčuje monitorovanie práce a ergonomické rozloženie ovládačov umožňuje veľmi jednoduché intuitívne ovládanie. 18


NOVINKA HUSQVARNA FS 7000 D 55 kW, naftový motor Deutz s vysokotlakovým vstrekovaním, ktorý spĺňa požiadavky normy Tier 4 / Stupeň IIIB. Kapacita kotúča 1000 mm. Hmotnosť 1032 kg.

Diagrip2™ je najrýchlejší diamantový nástroj s najvyššou životnosťou aký sme kedy vyrobili. S pomocou optimalizovanej distribúcie diamantov a špeciálne navrhnutých segmentov reže Diagrip2™ oveľa rýchlejšie a plynulejšie tvrdý armovaný betón ako iné diamantové kotúče dostupné na trhu – je až o 30 percent rýchlejší ako iné profesionálne kotúče.

NOVINKA HUSQVARNA F 1410 / F 1440 DIAGRIP2™ – KOTÚČE NA REZANIE VEĽMI TVRDÉHO BETÓNU Diagrip2™ je nová technológia výroby segmentov, ktorá zaisťuje najvyššiu kapacitu rezania, predĺženú životnosť, plynulé a rýchle rezanie. Keďže stroj má mimoriadne vysoký výkon, v oceľovom jadre kotúča sa nachádzajú úzke kanály pre chladiacu vodu, ktorá účinne predlžuje jeho životnosť. Tvar segmentov zaisťuje hladké a plynulé rezanie už od prvého použitia kotúča.

19


ERGONÓMIA HUSQVARNA K760

Naskenujte QR kód a zistite viac o K 760 !

Predná rukoväť je umiestnená nad stredom kotúča. Tým umožňuje používateľovi vyvíjať maximálnu silu s minimálnym úsilím.

Nová rezačka K 760 má dokonale vyvážený dizajn a optimalizovanú vzdialenosť medzi rukoväťami. To sú základné faktory, ktoré prispievajú k vyššej úrovni bezpečnosti a ergonómii pri práci.

Dokonalý návod na bezpečnejšie a ergonomické rezanie. Bezpečnosť a ergonómia boli vo vývoji našich produktov vždy kľúčovými faktormi. V roku 2014 sa v tejto oblasti posunieme o ďalší krok vpred – prostredníctvom digitálneho výučbového materiálu o rezaní s rozbrusovacími pílami. Tento materiál je súčasťou produktových manuálov. Našim cieľom je naučiť profesionálnych používateľov našich zariadení pracovať efektívnejšie, bezpečnejšie a ergonomickejšie. Výučbové materiály obsahujú rozličné videoklipy s rôznymi podrobnosťami, ktoré je potrebné vziať do úvahy pred, počas a po rezaní. Nová rezačka K 760 zohráva hlavnú úlohu pri demonštrácii ako dizajn a technológia môže pomáhať používateľom správne používať zariadenie v akejkoľvek situácii. 20


NOVINKA HUSQVARNA AS 12 S + Nová verzia diamantového kotúča AS 12 so špeciálnym oceľovým jadrom, ktoré výrazne znižuje hladinu hluku. Tichá prevádzka ponúka lepšie pracovné prostredie a možnosť použitia na miestach, kde je potrebné maximálne potlačiť hladinu hluku.

NOVINKA SÉRIA HUSQVARNA S 1400 DIAGRIP2™ S 1400 Diagrip2™ je produktový rad kotúčov s prémiovou kvalitou, ktorý bol vyvinutý pre profesio­n álnych užívateľov rozbrusovacích píl, požadujúcichnajvyšší možný výkon pri rezaní. Okrem toho sú vhodné aj pre rezačky škár. Vyznačujú sa inovatívnym dizajnom segmentov pre najúčinnejšie rezanie, chladenie a odvádzanie kalu, ktoré zvyšuje rýchlosť rezania a prevádzkovú životnosť.

HUSQVARNA K 760 RESCUE Špeciálna verzia pre záchranné a čistiace práce. Navrhnuté a vyvinuté so zameraním na podmienky, v ktorých pracujú záchranné zložky.

HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK Unikátna rozbrusovacia píla, ktorá umožňuje rezať až do hĺbky 400 mm – postupne po častiach, s využitím dvoch 230mm kotúčov z jednej sady.

HUSQVARNA K 760 / K 760 OILGUARD Najobľúbenejšia univerzálna rozbrusovacia píla medzi pracovníkmi na stavbe a v záhradnej architektúre. Teraz má ešte vyšší výkon, účinnosť, spoľahlivosť a ergonómia. Dostupná aj vo verzii Oilguard, špeciálne vyvinutej na ochranu motora pred poškodením následkom použitia nesprávnej zmesi oleja a paliva alebo nesprávneho oleja. 21


TIPY NA NÁSTROJE OD SKÚSENÝCH EXPERTOV

Ako si zvoliť najvhodnejší diamantový nástroj pre konkrétnu úlohu. Čas sú peniaze a výber správneho diamantového nástroja vám môže ušetriť mnoho času. Diamantové nástroje je možné prispôsobiť výkonu stroja, aplikácii (typ úlohy) a materiálom, ktoré chcete rezať. Môžete sa rozhodnúť pre univerzálny nástroj, ktorý dokáže pracovať s viacerými materiálmi, alebo optimalizovaný nástroj vyvinutý pre konkrétny materiál.    Rozhodnite, ktoré vlastnosti nástroja sú pre vás najdôležitejšie – rýchlosť rezania alebo odolnosť voči opotrebovaniu.Vysoká rýchlosť rezania vám pomôže dokončiť úlohu rýchlejšie a s menšou námahou.Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu znamená dlhšiu životnosť a vyšší objem dokončených prác.

Ak je pre vás dôležitá rovnako rýchlosť rezania aj vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, vyberte si nástroje s prémiovým výkonom.   Pre uľahčenie vášho rozhodovania sme vypracovali jasný a jednoduchý systém označenia, ktorý uvádza vlastnosti všetkých diamantových nástrojov Husqvarna.

Dizajn nášho balenia.

Veľký farebný obrázok produktu pomáha zákazníkovi rýchlo identifikovať typ stroja v balení. QR kód a URL umožňuje prístup k podrobnejším informáciám o produkte, priamo na vašom smartfóne alebo počítači. Veľký a ľahko čitateľný názov produktu. Stručný popis produktu a kľúčové výhody produktu uvedené heslovite.

22

Na balení diamantových kotúčov je zobrazený obrázok popisujúci materiály, na rezanie ktorých je kotúč určený. Okrem toho má balenie na prednej strane výrez, cez ktorý môžete vidieť označenie na kotúči a časť samotného kotúča. Priemer kotúča je uvedený v pravej dolnej časti balenia.

Zadná strana balenia uvádza rozličné bezpečnostné symboly a materiálové návody so symbolmi a textom v niekoľkých jazykoch.


PRÉMIOVÝ VÝKON Diamantové nástroje Husqvarna s najvyšším výkonom. Vyvinuté pre profesionálnych používateľov, ktorí vyžadujú maximálnu rýchlosť rezania a prevádzkovú životnosť pri akomkoľvek použití. Na tejto úrovni nájdete nástroje radu Diagrip™ a Diagrip2™.

PROFESIONÁLNY VÝKON Diamantové nástroje vyvinuté pre intenzívne profesionálne použitie poskytujú vysoký výkon v oblasti rýchlosti rezania alebo prevádzkovej životnosti, v závislosti od použitia.

VYVÁŽENÝ VÝKON Diamantové nástroje vyvinuté pre menej intenzívne profesionálne použitie sa vyznačujú výhodným pomerom medzi výkonom a cenou.

On-line pomoc pri výbere nástroja. Potrebujete ďalšie rady? Pozrite si interaktívny návod pre výber správneho diamantového nástrojana našej webovej stránke.

Pre uľahčenie vášho rozhodovania je na balení diamantových kotúčov Husqvarna s menšími priemermi uvádzaná informácia o tom, pre ktorý materiál je kotúč optimalizovaný.

Asfalt

Betón

Žula

Mramor

Abrazívne materiály

Dlaždice

Univerzálny

Železobetón / Asfalt

23


Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené. Husqvarna a iné označenia produktov a vlastností sú obchodnými značkami Husqvarna Group tak, ako je uvedené na www.international.husqvarna.com. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v technológiách a špecifikáciách produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

Stendahls. 115 03 61-68 SK.

www.husqvarnacp.sk

Hcp productnews2014 sk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you