Page 1

Ren och snygg kapning Husqvarna K 3000 Vac / K 3000 Wet


Ett stort problem vid kapning av betong har fĂĽtt en smart lĂśsning.


Ren, snygg och effektiv kapning med Husqvarnas elektriska kapmaskiner.

Torrkapning med oslagbar dammkontroll.

En eldriven kapmaskin är idealisk när man vill slippa avgaser, till exempel vid arbete inomhus. Ännu bättre blir det när man slipper dammet. Därför är K 3000 Vac och K 3000 Wet utrustade med var sin variant av vårt effektiva dammkontrollsystem för kapning av betong, sten och tegel inom- och utomhus.

Framåtroterande klinga underlättar arbetet.

På Husqvarnas elkapar roterar klingan framåt vilket gör kapningen effektivare, arbetet enklare och risken för kast minimal.

1.

1. Skjut på Vac-­enheten på spåren i sprängskyddet. 2. Lås fast. 3. A  nslut dammsugarslangen. Klart! Maskinen sedd uppifrån. Sikten ­hindras varken av Vac-enheten eller damm­ sugarslangen.

2.

Husqvarna K 3000 Vac. 3.

Effektiv ­Vac-enhet med snabbkoppling.

Vac-enheten monteras baktill på sprängskyddet och ansluts till en dammsugare. Placeringen ger användaren full kontroll över kapningen utan att skymma sikten.

Optimalt effektuttag och mjukare start.

K 3000 Vac och K 3000 Wet har den senaste versionen av Elgard™ som ger optimalt effekt­uttag i alla situationer och varnar vid risk för överbelastning. Maskinerna kan användas med vanliga (tröga) säkringar tack vare SoftStart™.

Idealisk för torrkapning inomhus i känsliga miljöer när man inte kan använda våtkapning, eller utomhus när man vill undvika att damma ner omgivningen. Den effektiva Vac-enheten tar hand om dammet utan att vara i vägen för användaren.

Använd QR-koden för att se K 3000 Vac i full aktion.


Våtkapning med minimal uppkomst av slam.

Smarta lösningar för effektiva verktyg. Dammutsug.

Finns som tillbehör för K 3000 Wet.

Husqvarna WT 15.

Husqvarna DC 1400.

En kompakt, lättanvänd enhet som möjliggör våtkapning även utan tillgång till rinnande vatten. Vattentanken rymmer 15 liter vilket räcker till cirka 45 minuters kapning. Vattenpumpen drivs av en batteridriven elmotor med 18,5 Volts ackumulator.

En effektiv och kompakt dammuppsamlingsenhet för 1-fasspänning. K 3000 Vac och DC 1400 är den perfekta kombinationen för torrkapningsuppgifter som kräver utrustning som är enkel att bära. Levereras med två adaptrar för montering på Husqvarnas maskiner.

Rekommenderade diamantklingor. MATERIAL

AS 12

H ÅRDA PLAT TOR, PORCELLAN ATO

S 1285

VN 30 +

VN 45

VN 65

VN 85

– – – –

– – l l l l l l

– – – –

– – – –

l l l l l l l

– – – – – – – –

l l l l

– – – –

– – – –

l l l l l l l

– – – – – – – –

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l l

J ÄRN

– – –

F LEX I B ELT J ÄRN

l

– – – –

– – – –

MARMOR H ÄRDAD B ETON G ARMERAD B ETONG T EG EL TAK PAN N OR AB RAS I VA MAT ERIAL AS FALT

l = Optimal  l = Bra  l = Acceptabel 

l l

– –

– = Rekommenderas ej

Tekniska data. K 3000 Vac

K 3000 WET

Elmotor,V

230 / 120 / 110

230 / 120 / 110

Effekt, W

2700 / 1800 / 2200

2700 / 1800 / 2200

Märkström, A

12 / 15 / 20

12 / 15 / 20

Vikt, inkl. kabel, utan skärutrustning, kg

8,9 (inkl. dammutsugsenhet)

8,5

Klinga, mm

350

350

Kapdjup, mm

119 (inkl. dammutsugsenhet)

125

Elgard, överbelastningsskydd

DEX

• • • • – •

• • • • • •

Ljudeffektsnivå Lwa, dB (A)

105

105

Ljudtrycksnivå, dB (A)

95

95

Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag, m /s²

3,5

3,5

Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag, m /s²

3,5

3,5

Dragande rotation Enkelt klingbyte Utbytbar skivlagring Våtkapsats

Använd QR-koden för att se K 3000 Wet i full aktion.

S 1265

– – – –

l

G RAN I T

Perfekt för våtkapning i känsliga miljöer när man vill minimera mängden slam. De integrerade munstyckena ger ett minimalt vattenflöde, precis tillräckligt för att binda dammet effektivt. Maskinen kan enkelt konverteras för torrkapning genom att man stänger av vattenflödet och monterar på en Vac-enhet (finns som tillbehör till K 3000 Wet).

S 1245

l

K ERAMI S K A PLATTOR

Husqvarna K 3000 Wet.

S 1235

l l

– –


www.husqvarnacp.com

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ).  All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com

Stendahls. 580 33 40-01 SE.

CONSTRUCTION PRODUCTS

HCP_K3000_SV_1-1  
HCP_K3000_SV_1-1