(SE) 2019 Packningsmaskiner - Husqvarna Construction

Page 1

MARKKOMPRIMERING PÅ EN HELT NY NIVÅ

PACKNINGSMASKINER FRÅN HUSQVARNA FÖR ETT BÄTTRE ARBETSSÄTT


PRODUKTIVITET I SÄRKLASS Alla konstruktioner som ska hålla länge måste byggas på fast underlag. På samma sätt måste din verksamhet byggas på en fast grund för att hålla, och Husqvarna är rätt partner för att hjälpa dig att bygga den. Vi tillhandahåller maskiner och lösningar som hjälper dig att leverera. Vårt koncept bygger på tre grundprinciper: högpresterande och välkonstruerad kvalitetsutrustning, tydligt fokus på effektivitet samt ett service- och supportnätverk som hjälper dig vad som än sker. Det är så vi ger dig stöd – med ett bättre arbetssätt.

HÖGPRESTERANDE PRODUKTER

FOKUS PÅ OPERATÖRENS EFFEKTIVITET

Husqvarnas packningsmaskiner har utarbetats för maximal produktivitet, prestanda och hållbarhet. Varje detalj i din maskin – från de ergonomiska, avvibrerade handtagen till den hårda, slitstarka stålytan som bearbetar jorden – är utformad för att få jobbet gjort med maximal drifttid och minimalt servicebehov.

Operatörens effektivitet är nyckeln till hög produktions­takt och högkvalitativa arbetsresultat. Genom att utforma produkterna för enkel hantering och minskade vibrationer i händer och armar hjälper vi dig att vara fokuserad och skärpt hela arbetsdagen.


SUPPORT OCH SERVICE SOM DU KAN LITA PÅ Våra maskiner är skapade för att tillhandahålla maximal drifttid, och detsamma gäller vårt omfattande service­ nätverk. Vi är aldrig långt borta när du behöver rådfråga en Husqvarna-utbildad tekniker eller vill beställa reservdelar.

Besök vår webbplats www.husqvarnacp.se för att hitta närmaste Husqvarna-serviceverkstad eller en auktoriserad serviceverkstad för Husqvarna ­Construction Products.


KLARA DE TUFFASTE JOBBEN Lera och silt är de mest svårbearbetade jordarterna som naturen har att erbjuda. För att packa dessa behövs hög slag­ kraft och hastighet – och det är vad packnings­stamparna Husqvarna LT 5005 och LT 6005 levererar. De är utrustade med den specialbyggda bensinmotorn Honda GXR120 som är specifikt konstruerad för stampar och de ger dig all kraft du behöver med enastående kontroll, låg ljudnivå och låga utsläpp. Det är alltid enkelt att starta, även om du inte använder stampen så ofta.   Husqvarna LT-stampar passar perfekt för dikes- och kloak­system, trädgårdsarbete och -anläggning, packning av motfyllning, fundament bättrings-och reparationsjobb. Och trots deras låga vikt levererar de djup packning tack 4

vare en kombination av hög centrifugalkraft och hastighet. Det är enkelt att transportera dem med valsar på styr­stången och ett lyfthandtag på foten. Transporthjulen som finns som tillval underlättar transporten än mer och förhindrar onödigt slitage på stötdämparna. HÅLL STAMPEN I GOTT SKICK Med service sparar du tid och pengar. Tack vare smart design och högkvalitativa komponenter är underhållet enkelt. Alla servicepunkter är lätta att nå och mycket av servicearbetet kan göras på arbetsplatsen. Använd originaldelar och utför service regelbundet för att säker­ ställa färre driftstopp och längre livslängd.


VIBRATORSTAMPAR GASREGLAGE Tre fasta lägen för gasreglaget – stopp (bensinledning helt stängd), tomgång och fullt varvtal.

KOM NÄRMARE De slimmade handtagen på LT 5005 och LT 6005 gör det enklare att arbeta i trånga utrymmen eller nära hinder.

MINDRE SLITAGE En inbyggd låsfunktion förhindrar onödigt slitage på stötdämparna vid lyft och transport.

SERVICEVÄNLIG Enkel åtkomst till alla servicepunkter. Luftfiltret kan bytas ut utan verktyg.

ENKEL TRANSPORT Lyftpunkten och valsen på den främre handtagsramen underlättar transport.

BRA DRAGKRAFT

HUSQVARNA LT 6005

Balanserad design ger utmärk dragkraft och manövrerbarhet.

TA TAG OCH LASTA Lyfthandtag bak på foten underlättar lastning och transport.

PACKNINGSPRESTANDA Hög islagskraft och hastighet ger enastående packningseffektivitet.

HUSQVARNA LT-SERIEN Hela sortimentet och tekniska specifikationer finns på sidorna 20–23

LT 8005

LT 6005

LT 5005

5


GÖR JOBBET SNABBT OCH ENKELT Alla våra framåtgående vibroplattor har en sak gemensamt – de ger avbrottsfri drift. Den del av sortimentet som är avsedd för granulerade jordarter har utformats för packning av tunna till medeltjocka lager. Silt och grus kräver god klättrings­förmåga, hög centrifugalkraft och hög hastighet. Husqvarna LF 80 är snabb och tillhör en av de mest kraftfulla maskinerna på marknaden, men väger mindre än 100 kg.

6

Alla LF-kompaktorer är fabriksförberedda för montering av en stenläggningssats för att skydda stenläggning från sprickor. Det patenterade lågvibrationshandtaget är standard, och det är utformat för att minimera påfrestningen för dina händer och underarmar samt att bidra till en säkrare, mer produktiv och behagligare arbetsdag.


FRAMÅTGÅENDE VIBROPLATTOR › JORD DÄMPAR VIBRATIONER Utöver standardhandtaget är alla framåtgående plattor utrustade med ett patenterat avvibreringshandtag som sänker vibrationsnivåerna under 2 m/s², så att du kan arbeta hela dagen.

SPARAR UTRYMME Handtaget kan fällas över helt för att underlätta transport och förvaring.

ENKEL ATT LYFTA

HUSQVARNA LF 80 L

Maskinen har en standardlyftögla för lyft med kran. Den är placerad så att maskinen hålls i balans under lyft.

SNABB OCH KRAFTFULL Enligt feedback från kunder är Husqvarna LF 80 bland de snabbaste och mest kraftfulla maskinerna i sin viktklass.

LÅNG REMLIVSLÄNGD Kilremmens livslängd har förlängts tack vare en kylfläkt och en ventilerad kåpa.

JÄMNA RESULTAT Bottenplattorna har avrundade kanter för att undvika märken på ytan.

HUSQVARNA LF/LX-SERIEN Hela sortimentet och tekniska specifikationer finns på sidorna 20–23

LF 130 LT

LF 100 L

LF 80 L

LF 75 L

LF 50 L

LX 90

7


SER TILL ATT ASFALTEN KLARAR TRYCKET Asfalt tål extrema temperaturvariationer från –30°C till +60°C. Med noggrann komprimering säkerställs att asfalten klarar de tuffa förhållandena. Om hålvolymen är alltför stor kan asfaltens deformeras genom trafikens packningseffekt. En alltför låg hålvolym gör asfalten instabil så att ytan lätt blir spårig.   Vatten är särskilt viktigt vid asfaltsläggning. Husqvarnas LF-sortiment har en avtagbar vattentank med ett över­dimen­ sionerat, säkert lock som gör påfyllningen snabb, och enkel.

8

Vattenförbrukningen optimeras med en lättillgänglig ventil för flödesreglering. Vattnet flödar utan rörledningar som kan täppas igen eller gå sönder.   Det här specifika sortimentet av framåtgående plattor är perfekt för reparations- och underhållsarbete, bland annat på garageuppfarter, gångbanor och parkeringsplatser. Maskinerna är lätta att rengöra, lämnar inga märken i asfalten och kan använda det vatten som finns på byggarbetsplatsen.


FRAMÅTGÅENDE VIBROPLATTOR › ASFALT OCH JORD DÄMPAR VIBRATIONER Utöver standardhandtaget är alla framåtgående plattor utrustade med ett patenterat avvibrerings­ handtag som sänker vibrationsnivåerna under 2 m/s², så att du kan arbeta hela dagen.

SPARAR UTRYMME Spara lagringsutrymme genom att vika ihop handtaget.

ENKEL ATT LYFTA Maskinen har en standardlyftögla för lyft med kran. Den är placerad så att maskinen hålls i balans under lyft. Gaffeltrucksremmar finns tillgängliga som tillbehör.

ENKEL TRANSPORT

HUSQVARNA LF 75 LAT

LAT-versionen har smarta, inbyggda transporthjul.

FÄRRE AVBROTT Den korrosionsfria vattentanken på 13 liter är väldigt enkel att haka på och av för snabba stopp.

OPTIMERAT VATTENFLÖDE Vattenflödet är lätt att justera och ger optimal smörjning mellan botten­ plattan och asfalten.

KLIBBSKYDDAD BOTTENPLATTA Bottenplattan är särskilt utformad för asfaltsarbete – den fastnar inte på varm asfalt och lämnar inte vändmärken.

SLANGLÖS VATTENDISTRIBUTION Det i stort sett underhållsfria, patenterade vattendistributionssystemet förhindrar att det fastnar asfalt på plattan.

HUSQVARNA LF-SERIEN Hela sortimentet och tekniska specifikationer finns på sidorna 20–23

LF 100 LAT

LF 80 LAT

LF 75 LAT

LF 60 LAT

9


MAXIMAL DRIFTTID OCH EFFEKTIVITET Vår familj av framåt- och backgående vibroplattor av mellan­ storlek har imponerande dragkraft, särskilt på våt mark, tack vare hög frekvens, hög centrifugalkraft och hög amplitud. De här modellerna har även en ergonomisk design och enkel åtkomst för service och underhåll. Packningsindikatorn hjälper dig att göra rätt på en gång.   Det här sortimentet av vibroplattor kan hantera både djup och medeldjup packning av granulerade jordarter, och precis som alla våra framåt- och backgående vibroplattor, är de ett

10

effektivt alternativ och komplement till vältar vid packning av jord i trånga utrymmen.   Hög hastighet och maskinbalans bidrar till enkel manövrering, även på ojämna ytor. Även det vibrations­ dämpande handtaget bidrar till enkel hantering. Detta kombinerat med bättre ergonomi gör det möjligt för användaren att arbeta effektivare under längre perioder och koncentrera sig på uppgiften.


FRAMÅT- OCH BACKGÅENDE VIBROPLATTOR › MEDELSTORA

ENKLARE SERVICE

ERGONOMI ÖKAR EFFEKTIVITETEN

Alla servicepunkter är lättåtkomliga.

Tack vare det vibrations­ dämpande handtaget kan du arbeta effektivt i timmar.

VET NÄR DU ÄR KLAR Den valfria packningsindikatorn anger när marken har nått rätt packningsnivå och när det är dags att gå vidare till nästa uppgift.

ÖKAD DRIFTTID Den robusta skyddsramen med stöttåliga kåpor skyddar både motor och transmission.

HUSQVARNA LG 504

ENKEL MANÖVRERING Fram-/backspaken och fasta handtag gör hanteringen enklare på alla ytor. Du behöver inte trycka/ dra hela tiden under drift.

SLITSTARK Bottenplattorna på LG-serien är tillverkade av en extremt robust och slitstark stålkvalitet som kallas Hardox 400.

FÅ JOBBET GJORT RÄTT – PÅ EN GÅNG Packningsindikatorn som finns tillgänglig som tillval för Husqvarna LG 400 och LG 504 bidrar till att spara både tid och pengar. Ett tydligt system med indikatorlampor visar när tillräcklig packning har uppnåtts. Den minskar också risken för överpackning, vilket kan leda till bristfälliga resultat och onödigt slitage på maskinen. Tillsammans bemästrar du med din kunskap och packningsindikatorn alla jordarter och stenfyllningar.

HUSQVARNA LG-SERIEN Hela sortimentet och tekniska specifikationer finns på sidorna 20–23

LG 504

LG 400

11


LÅG VIKT, HÖG PRODUKTIVITET Det här sortimentet av framåt- och backgående vibroplattor med lägre arbetsvikt har utvecklats för mindre jobb och lättare material, som garageuppfarter och gångbanor, privata husprojekt och smala diken. De lämpar sig väl för tunnare makadambäddar och när du behöver en vibroplatta som snabbt kan ta sig runt hörn. Lägre arbetsvikt och smalare bottenplattor gör dem smidiga och följsamma. Den låga vibrationsnivån i handtagen gör att du arbetar effektivt.

12

Husqvarna LG 204 är utrustad med en dieselmotor som ger en arm- och handvibrationsnivå på bara 3,4 m/s². Det innebär att du kan arbeta effektivare eftersom du kan arbeta längre utan att utsättas för skadliga vibrationsnivåer. Både bensin- och dieselmotorer har låg bränsleför­brukning och låga utsläpp. Den robusta stålramen skyddar motorn och transmissionen.


FRAMÅT- OCH BACKGÅENDE VIBROPLATTOR › SMÅ ENKELT DRIFT Fram- och backspak och fast handtag ger enkel hantering.

ENKLARE LYFT Den kraftiga stålramen är utrustad med en fällbar lyftögla. (LG 164 och LG 204)

STÅ UPP Höj handtaget för att ta dig runt snäva hörn.

SKYDDAR MOTORN Stålramen skyddar motorn och transmissionen.

HUSQVARNA LG 204

LÅGA VIBRATIONSNIVÅER I HANDTAGET Utmärkt konstruktion och kvalitetskomponenter minskar vibrationsnivåerna i handtaget.

PLATTOR TILLVERKADE FÖR ATT HÅLLA Bottenplattorna är tillverkade av Hardox 400-stål.

VÄLJ MOTOR

HASTIGHET INNEBÄR PRODUKTIVITET

Alla modeller finns med både bensin- och dieselmotorer.

LG 204 har en packningshastighet på 25 m/min.

HUSQVARNA LG-SERIEN Hela sortimentet och tekniska specifikationer finns på sidorna 20–23

LG 300

LG 204

LG 164

13


››››

VET DU VAD DU SKA KOMPRIMERA Jord har funnits i miljontals år och skapas av naturkrafter. Så här kan du tämja moder jords översta skorpa.


‹‹‹‹

KAN DU ENKELT HITTA RÄTT MASKIN


LYCKAS MED PACKNING AV JORD En bra packning är grunden för alla byggprojekt eftersom det ökar bärkapaciteten, ökar hållbarheten och förhindrar att marken sjunker eller skadas genom att den sväller eller fryser eller på grund av vatten. För att kunna utföra arbetet på rätt sätt och välja rätt utrustning och rätt teknik måste du veta vilken typ av material och hur många lager du har att göra med.

Olika jordtyper och -material. LERA – KLETAR IHOP Lerpartiklar sitter ihop och du behöver hög islagskraft för att få ut luften. Det är viktigt med rätt fukthalt vid packning. Våt lera kan formas, medan torr lera blir väldigt hård och kan spricka vid tryck. Husqvarnas LT-stampar kan överföra tillräckligt höga tryck och skjuvkrafter för att packa lera till eller under optimal vattenhalt.

SILT – KRÄVER KRAFT Silt är inte lika sammanhängande som lera, men det behövs ändå rätt vattenhalt för god packning. Kohesionsjord har de minsta partiklarna av alla jordarter. Siltpartiklar är större än i lera men de är ändå tillräckligt små för att det ska krävas hög energi för djup packning. En vibratorstamp är det bästa valet för att packa silt.

STENFYLLNING – ÖKA TRYCKET För stenar och stenblock krävs hög packnings­energi för att uppnå den densitet och stabilitet som behövs. Det är särskilt viktigt om materialet är inbäddat i lera eller silt som kan omvandlas till vätska när de blir våta. Lagrets tjocklek bör vara minst tre gånger tjockare än den maximala partikelstorleken. Husqvarnas framåt- och backgående vibroplattor LH 700 och LH 804 passar perfekt för större konstruktionsprojekt. Den lättare Husqvarna LG 504 fungerar bra för mindre projekt.

SAND OCH GRUS – TA DET LUGNT För sand och grus kan du uppnå högdensitets­packning oavsett om materialet är torrt eller genom­dränkt. Packnings­nivån beror mer på granulering än fukt. För hög komprimering av sand och grus är som att slå en slägga i en betongvägg. Det kan krossa materialet och minska belastningskapaciteten. Beroende på lagrets tjocklek rekommenderas en lättare framåtgående platta eller en tyngre framåt- och backgående vibroplatta.

ASFALT – LÄMNA INGA SPÅR Komprimeringen har en betydande inverkan på asfaltens beskaffenhet. Komprimering omvandlar asfaltsblandningen från ett löst tillstånd till en kompakt yta som kan bära tunga laster. Kompri­ meringens effektivitet beror till stor del på asfaltens inre motstånd. Maskinen måste kunna komprimera utan att efterlämna märken, och vatten bidrar till att skapa en jämn yta. Här är en asfaltsvibroplatta eller en duplexvält ett tryggt val.


Vilka packningstekniker finns det?

SLAGPACKNING Vid slagpackning ger den stora slaghöjden på vibratorstampen en kraftfull nedåtriktad kraft vilket ger ett bra packningsdjup.

VIBRERANDE PACKNING Med vibrerande packning får du både statiskt tryck och dynamisk kraft.

STATISK PACKNING Vid statisk packning utsätts den underliggande ytan endast för tryck.

Vilken packningsteknik och vilken utrustning passar för olika jordtyper/material? Fraktioner med partikelstorlek < 0,075 mm

Fraktioner med partikelstorlek > 0,075 mm

Fraktioner med partikelstorlek < 0,075 mm

Använd SLAGPACKNING på sammanhängande material.

Använd VIBRERANDE PACKNING på granulerade material och asfalt.

Använd STATISK PACKNING på sammanhängande material och asfalt.

Lera

Silt

Sand/grus

Stenfyllning

Asfalt

Lera

Silt

Asfalt

Några tips som hjälper dig att lyckas. Kontrollera det område du ska packa och välj utrustning som passar. Tänk även på höjden, till exempel under broar. Packa bara ett jordlager i taget. Alla lager bidrar till jordens totala bärkapacitet.

Packa inte för mycket. När det kommer upp vatten till ytan är det vanligtvis ett tecken på att du måste avbryta. Du kan använda Husqvarnas packningsindikator för att identifiera när jorden är färdigpackad (finns som tillval på Husqvarna LG 400 och LG 504).


LT 8005, LT 6005, LT 5005

LF 130

LF 100

LF 80

LF 50

LX 90

LP 9505

eller statisk packning

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 Djup, m

Maxdjup vid 4 överfarter/LP duplexvältar vid 8 överfarter. Stenfyllning

Sand/grus

Silt

Lera

Förstärkningslager

Angivna värden ska betraktas som vägledande eftersom marken kan variera och påverka komprimeringsresultatet.

Bär


LH 804, LH 700

rlager

LG 504

LG 400

LG 300

LG 204

LG 164

LP 6505

eller statisk packning


UTNYTTJA KRAFTEN I DIESELDRIVNA HYDRAULSYSTEM När kraven på kvalitet och effektivitet är höga i stora infrastrukturprojekt erbjuder Husqvarna ett sortiment av helt hydrauliska framåt- och backgående vibroplattor. De hydrauliska modellerna gör dig effektiv på tre sätt.   Det första är råstyrkan och kapaciteten att packa tjocka lager. Husqvarna LH 700 och LH 804 är våra mest kraftfulla framåt- och backgående vibroplattor, och de kan hantera packning av medeldjupa till tjocka lager av granulerade jordarter – från sand till bergkross. Förhållandet mellan storlek och packningskapacitet gör även dessa maskiner till ett flexibelt och ekonomiskt alternativ till en vält på mer svåråtkomliga platser eller i trånga utrymmen.

FJÄRRSTYRNING Med Bluetooth-fjärrkontrollen kan du hålla dig på säkert avstånd. Tack vare individuellt parkopplade enheter är det ingen risk för elektromagnetisk störning mellan fjärrkontroll och mottagare. Bluetooth kräver ingen direkt siktlinje mellan kommunicerande enheter, vilket innebär att kommunikationen alltid fungerar, även mellan föremål.

14

Det andra sättet är användarvänligheten. Du kan styra en maskin med samma kraft som en 10-tons vält med en fingerspets. Med Bluetooth-fjärrkontrollen får du än mer hjälp av Husqvarna LH 804 när arbetet blir tufft. Med Bluetooth-fjärrkontrollen kan du arbeta på upp till 30 meters avstånd, långt ifrån hinder, ångor och risk för jordras. Eftersom Bluetooth-tekniken använder radiovågor behöver du ingen direkt siktlinje mellan fjärrkontrollen och maskinen.   Det tredje sättet är genom att skapa drifttid. Hydraulisk transmission ökar tillförlitligheten. Effektiva motorer från välkända tillverkare håller nere livscykelkostnader, och robust konstruktion med kraftiga komponenter minimerar servicebehovet.


FRAMÅT- OCH BACKGÅENDE VIBROPLATTOR INGA VIBRATIONER I HÄNDER/ARMAR

ENKEL SERVICE

Husqvarna LH 804 är fjärrstyrd, vilket betyder att du slipper avgaser och vibrationer och får bättre översikt över arbetsplatsen.

Den vikbara huven ger enkel åtkomst till alla viktiga delar.

EXTRA KRAFTIG Väldimensionerad skyddsram och stöttåliga kåpor skyddar motorn, transmissionen och radiomottagaren.

HÅLLBAR

HUSQVARNA LH 804

Systemet ger låg bränsleförbrukning och låga utsläpp.

DJUP PACKNING LH 700- och LH 804-serierna kan hantera stenfyllning och möjliggör djup packning.

UTÖKAD KAPACITET LH-sortimentet finns även med sido­förlängningar på 75 mm och 150 mm, vilket utökar kapaciteten med upp till 45 %.

HYDRAULDRIFT Helt hydrauliska fram- och backgående vibroplattor är tillverkade för att klara av de mest krävande jobben.

TILLFÖRLITLIG Robust konstruktion i kombination med ett förseglat hydrauliskt transmissionssystem. Det betyder tillförlitlighet.

HUSQVARNA LH-SERIEN Hela sortimentet och tekniska specifikationer finns på sidorna 20–23

LH 804

LH 700

15


GÖR TUNGA JOBB SNABBARE Vårt sortiment av duplexvältar – Husqvarna LP 6505 och LP 7505 – är perfekt för packning av tunna lager på granulerade material och asfalt. Med LP-sortimentets höga centrifugalkraft och hastighet får du mer gjort snabbare. De här maskinerna är helt hydrauliska, både för vibration och körning.   Den kompakta konstruktionen med hög markfrigång utan överhäng och plana sidor gör att du kan röra dig nära väggar, stolpar och kanter – i princip överallt dit ditt arbete kan ta dig. Det är lätt att slå på och av vibrationen på båda våra duplex­ vältar, och tack vare de vibrationsdämpade handtagen kan du arbeta längre.

16

Både LP 6505 och LP 7505 är utrustade med skrapor som håller trummorna rena, och hydraulbromsar med automatisk bromsfunktion för enkel drift och ökad säkerhet. Andra standardfunktioner är timmätare och oljevarning. Två upp­ fällbara kåpor underlättar service och batteriladdning. En inbyggd hydrauloljekylare minskar slitaget på komponenter och förlänger serviceintervallen. Den ökar även hydraul­ slangars, tätningars och anslutningars livslängd.


DUPLEXVÄLTAR LÅGA VIBRATIONSNIVÅER Avvibreringshandtag. Lättanvänd. Tryckstopp är standard.

TUNGA LYFT ENKLARE

HUSQVARNA LP 6505

Den kraftiga skyddsramen är utrustad med en lyftögla med en fästpunkt för enkel transport.

EFFEKTIV MOTOR Kraftfull motor med låg bränsle­ förbrukning och låga utsläpp. Timmätare och oljevakt för optimal kontroll.

LÅNG LIVSLÄNGD En inbyggd hydrauloljekylare förlänger komponenternas livslängd och ökar drift­ säkerheten i tuffa förhållanden vid höga temperaturer.

ENKEL SERVICE Uppfällbara kåpor ger enkel åtkomst till servicepunkter och batteri.

ENKEL HANTERING Automatiska hydraulbromsar förenklar hanteringen och ökar säkerheten.

HUSQVARNAS LP-SERIE Hela sortimentet och tekniska specifikationer finns på sidorna 20–23

LP 7505

LP 6505

17


ÖKA PRODUKTIVITETEN I UTMANANDE DIKEN Husqvarna LP 9505 är en kraftfull och lättanvänd tvåvalsvält med utmärkt produktivitet vid krävande dikesgrävningsarbeten. Oavsett om diket är brant eller smalt eller innehåller löst material blir jobbet gjort i tid med LP 9505. Den höga arbetsvikten innebär att du kan packa effektivt även utan vibrationer, från de inledande statiska körningarna hela vägen till slutfasen.   Den pålitliga och bränsleeffektiva Kubota-dieselmotorn uppfyller Tier 4 Final och ger klassledande kraft medan den ledade styrningen innebär att du kan svänga runt hörn utan att gräva upp jorden. De extra höga och breda optimalt utformade valsdynorna gör att du har det grepp som krävs för att arbeta med vått eller torrt sammanhängande material.

18

Husqvarna LP 9505 har ett stort antal smarta lösningar för uppnå bästa resultat. Den tåliga fjärrkontrollen är lätt och utformad för smidig och säker manövrering med en tydlig körkänsla, även när du har arbetshandskar på dig. Displayen på reglaget varnar dig när du behöver kontrollera något.   Dessutom används radiofjärrstyrningsteknik, så att du kan välja den bästa platsen att stå på för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Det ger bättre ergonomi och säkrare arbets­ förhållanden. De breda valsarna och den låga tyngdpunkten ger utmärkt stabilitet vilket ytterligare ökar säkerheten. Det går snabbt och enkelt att utföra service eftersom alla service­ punkter är tydligt markerade, och det är enkelt att komma åt dem under skyddshuvarna.


TVÅVALSVÄLTAR ENKEL ATT LASTA OCH TRANSPORTERA LP 9505 har en enda lyftpunkt med en stor lyftögla. Leden säkras med ett vikbart transportlås. Det finns ytterligare öglor fram och bak som du kan använda vid transport.

FULLTANKAD FÖR PRODUKTIVITET SNABB OCH ENKEL SERVICE

Bränsletanken på 30 liter innebär att du kan arbeta oavbrutet i 8,6 timmar, vilket är det bästa i klassen.

HUSQVARNA LP 9505

Det är enkelt att komma åt alla servicepunkter under skyddshuvarna. Filtren, hydraulslangarna och andra komponenter är tydligt märkta med artikelnummer för att underlätta reservdels­ beställning och för att du ska slippa leta rätt på dem i handboken.

OPTIMALT GREPP OCH OPTIMAL PACKNING Valsdynorna är utformade och dimensionerade för bästa möjliga grepp. Valsändarna är täckta som extra skydd för navtätningarna och glider mot dikesväggarna i stället för att skrapa mot dem. Det finns valsbreddsförlängningar (tillval) som är enkla att montera.

BATTERISTATION OCH FÖRVARINGSUTRYMME Det finns ett låsbart utrymme i huven där du kan förvara fjärrkontrollen och ladda det andra batteriet. Dessutom kan du ansluta eller ladda tillbehör (t.ex. arbetsbelysning) med hjälp av 12 V-uttaget.

ENKEL ATT ANVÄNDA Den moderna fjärrkontrollen har utformats med förstklassig ergonomi och funktionalitet. Du kan använda displayen till att kontinuerligt övervaka status och varningar för maskinen.

Hela sortimentet och tekniska specifikationer finns på sidorna 20–23

19


ÖVERSIKT ÖVER SORTIMENTET OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER FRAMÅTGÅENDE VIBROPLATTOR – JORD OCH ASFALT

JORD LF 130 LT1

LF 100 L

LF 80 L

LF 75 L

LF 50 L

Motor

Honda GX160

Hatz 1B20

Honda GX160

Hatz 1B20

Honda GX160

Honda GX160

Honda GX160

Honda GX100

Effekt, kW

3,6

2,5

3,6

2,5

3,6

3,6

3,6

2,1

Bränsle

Bensin

Diesel

Bensin

Diesel

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Tjänstevikt, kg

135

142

97

106

84

85

82

53

Frekvens, Hz

95

95

95

95

95

95

95

95

Centrifugalkraft, kN

20

20

17

17

19

15

15

8

Varvtal, m/min

22

22

25

25

33

24

27

24

H/A-vibrationer, standardhandtag, m/s²

5,4

6,8

6

9,3

6,7

6,0

6,0

6,9

H/A-vibrationer, avvibreringshandtag, m/s²

1,1

1,1

1,3

1,9

1,2

1,2

1,2

1,8

Ljudeffekt, garanterad, dB(A)

104

104

104

105

103

104

104

100

Ljudtryck vid användarens öra, dB(A)

95

93

93

93

91

91

91

89

Plattans bredd, mm

500

500

500

500

420

500

420

320

595

Plattans längd, mm

580

580

595

570

570

570

505

L×B×H, mm

960×500×995

960×500×1122 960×500×995

960×500×995

960×420×995

960×500×995

960×420×995

940×320×965

967 89 66-01

967 89 69-01

967 85 51-03

967 85 50-01

967 89 67-02

967 89 67-01

967 85 47-01

ARTIKELNUMMER 967 85 51-01

1) Med transporthjul.

TILLBEHÖR/VALFRITT

LF 130 LT1

LF 100 L

LF 80 L

LF 75 L

LF 50 L

Stenläggningssats

594 86 82-01

594 86 82-01

594 86 82-01

594 86 82-01

594 86 81-01

594 86 82-01

594 86 81-01

594 75 72-01

Vattentank

596 39 29-02

596 39 29-02

596 39 29-02

596 39 29-02

596 39 29-02

Transporthjulssats

594 20 49-01

594 20 49-01

594 20 49-01

594 20 49-01

594 20 49-01

594 20 49-01

594 20 49-01

595 12 07-01

Gaffeltrucksenhet

595 50 31-01

595 50 31-01

595 50 31-01

595 50 31-01

595 50 31-01

595 50 31-01

595 50 31-01

VIBRATORSTAMPAR

LT 8005

LT 6005

LT 5005

Motor

Hatz 1B20

Hatz 1B20

Honda GXR120

Honda GXR120

Honda GXR120

Honda GXR120

Effekt, kW

3,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,7

Bränsle

Diesel

Diesel

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Tjänstevikt, kg

99

98

70

69

62

61

Frekvens, Hz

12

12

12

12

12

12

Varvtal, m/min

12

12

15–18

15–18

15–18

15–18

H/A, handtagsvibrationer m/s²

11,9

11,9

6,4

6,4

6,4

6,4

Ljudeffekt, garanterad, dB(A)

107

107

106

106

106

106

Ljudtryck vid användarens öra, dB(A)

95

95

92

92

92

92

Plattans bredd, mm

330

280

280

230

230

150

Plattans längd, mm

332

332

332

332

332

332

L×B×H, mm

796×444×1088

796×444×1088

726×345×1084

726×345×1084

726×345×1025

726×345×1025

967 93 39-02

967 93 39-01

967 85 45-02

967 85 45-01

967 85 46-01

967 85 46-02

ARTIKELNUMMER

TILLBEHÖR/VALFRITT Transporthjulssats

20

LT 8005 596 02 38-01

596 02 38-01

LT 6005 596 02 38-01

596 02 38-01

LT 5005 596 02 38-01

596 02 38-01


RUND VIBROPLATTA

ASFALT OCH JORD LF 100 LAT1

LF 80 LAT1

LF 75 LAT1

LF 60 LAT1

LX 90

Honda GX160

Hatz 1B20

Honda GX160

Honda GX160

Honda GX160

Honda GX100

Motor

Honda GX160

3,6

2,5

3,6

3,6

3,6

2,1

Effekt, kW

3,6

Bensin

Diesel

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bränsle

Bensin

109

118

95

97

95

67

Tjänstevikt, kg

96

95

95

95

95

95

95

Frekvens, Hz

75

17

17

19

15

15

10

Centrifugalkraft, kN

16

25

25

33

24

27

25

Varvtal, m/min

22

6

9,3

6,7

6,0

6,0

7,9

H/A, handtagsvibrationer m/s²

6,1

1,3

1,9

1,2

1,2

1,2

1,9

Ljudeffekt, garanterad, dB(A)

104

104

105

103

104

104

100

Ljudtryck vid användarens öra, dB(A)

92

93

93

91

91

91

88

Plattans diameter, mm

450

500

500

420

500

420

350

L×B×H, mm

450×450×920

595

595

570

570

570

545

960×500×995

960×500×995

960×420×995

1037×500×995 960×420×995

986×350×968

967 85 51-02

967 89 68-01

967 85 50-02

967 85 49-02

967 85 48-01

967 85 49-01

ARTIKELNUMMER Manuell start

967 89 71-01

TILLBEHÖR

LF 100 LAT1

LF 80 LAT1

LF 75 LAT1

LF 60 LAT1

594 86 82-01

594 86 82-01

594 86 81-01

594 86 82-01

594 86 81-01

595 36 75-01

596 39 29-02

596 39 29-02

596 39 29-02

596 39 29-02

596 39 29-02

596 32 74-01

594 20 49-01

594 20 49-01

594 20 49-01

594 20 49-01

594 20 49-01

595 12 07-01

595 50 31-01

595 50 31-01

595 50 31-01

595 50 31-01

595 50 31-01

STEN­LÄGGNINGS­ SATS

TRANSPORT­ HJULSSATS

VATTENTANK

GAFFELTRUCKS­ ENHET

FRAMÅT- OCH BACKGÅENDE VIBROPLATTOR – LH-SERIEN, KRAFTIGA PLATTOR

LH 804

LH 700

Motor

Hatz 1D90V

Hatz 1D90V

Hatz 1D90V

Hatz 1D90V

Hatz 1D90V

Hatz 1D90V

Effekt, kW

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Bränsle

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Tjänstevikt, kg

873

856

820

841

824

788

Frekvens, Hz

53

53

53

53

53

53

Centrifugalkraft, kN

95

95

95

95

95

95

Varvtal, m/min

30

30

30

30

30

30

H/A, handtagsvibrationer m/s²

3,3

3,3

3,3

Ljudeffekt, garanterad, LWA, dB(A)

109

109

109

109

109

109

Ljudtryck vid användarens öra, LPA, dB(A)

98,4

98,4

98,4

Plattans bredd, mm

960 (660+2×150)

810 (660+2×75)

660

960 (660+2×150)

810 (660+2×75)

660

L×B×H, mm

1150×960×790

1150×810×790

1150×660×790

1880×960×1180

1880×810×1180

1880×660×1180

967 89 73-04

967 89 73-03

967 89 73-01

967 89 72-06

967 89 72-04

967 89 72-01

ARTIKELNUMMER Elstart

TILLBEHÖR/VALFRITT

LH 804

LH 700

Sats med förlängningsplatta 2×75 mm

594 82 60-01

594 82 60-01

594 82 60-01

594 82 60-01

594 82 60-01

594 82 60-01

Sats med förlängningsplatta 2×150 mm

594 82 61-01

594 82 61-01

594 82 61-01

594 82 61-01

594 82 61-01

594 82 61-01

21


FRAMÅT- OCH BACKGÅENDE VIBROPLATTOR – LG-SERIEN, SMÅ

LG 300 Motor

Honda GX270

Honda GX270

Hatz 1B30

Hatz 1B30

Hatz 1B30

Hatz 1B30

Effekt, kW

5,3

5,3

4,7

4,7

4,7

4,7

Bränsle

Bensin

Bensin

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Tjänstevikt, kg

270

265

287

282

307

302

Frekvens, Hz

68

68

68

68

68

68

Centrifugalkraft, kN

40

40

40

40

40

40

Varvtal, m/min

25

25

25

25

25

25

H/A, handtagsvibrationer m/s²

2,4

2,4

1,7

1,7

1,7

1,7

Ljudeffekt, garanterad, LWA, dB(A)

108

108

108

108

108

108

Ljudtryck vid användarens öra, LWA, dB(A)

92

92

92

95

95

95

Plattans bredd, mm

600

500

600

500

600

500

L×B×H, mm

1385×600× 1120

1385×500× 1120

1385×600× 1120

1385×500× 1120

1385×600× 1120

1385×500× 1120

967 85 53-02

967 85 53-01

967 85 53-05

967 85 53-04

967 85 53-06

967 85 53-07

Stenläggningssats

594 83 03-01

594 83 02-01

594 83 03-01

594 83 02-01

594 83 03-01

594 83 02-01

Transportenhet

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

ARTIKELNUMMER Manuell start Elstart

TILLBEHÖR/VALFRITT

LG 300

FRAMÅT- OCH BACKGÅENDE VIBROPLATTOR – LG-SERIEN, MEDELSTORA

LG 504 Motor

Hatz 1D81Z

Hatz 1D81Z

Hatz 1D81Z

Honda GX 390

Lombardini 15LD 440/S (Kohler)

Effekt, kW

9,2

9,2

9,2

8,3

6,2

Bränsle

Diesel

Diesel

Diesel

Bensin

Diesel

Tjänstevikt, kg

513

499

470

398

436

Frekvens, Hz

69

69

69

60

60

Centrifugalkraft, kN

65

65

65

52

52

Varvtal, m/min

30

30

30

25

25

H/A, handtagsvibrationer m/s²

2,5

2,5

2,5

2,5

2,1

Ljudeffekt, garanterad, LWA, dB(A)

109

108

108

Ljudtryck vid användarens öra, LPA, dB(A)

96

96

96

95

93

Plattans bredd, mm

850 (550+2×150)

700 (550+2×75)

550

650

650

L×B×H, mm

1670×850×1190

1670×750×1190

1670×550×1190

1690×650×1150

1690×650×1150

ARTIKELNUMMER Manuell start

967 85 55-10

967 85 55-09

967 85 55-08

967 85 54-01

Elstart

967 85 55-11

967 85 55-07

967 85 55-06

967 89 64-03

Elstart och packningsindikator

967 85 55-12

967 85 55-05

967 85 55-04

967 89 64-01

Sats med förlängningsplatta 2×75 mm

594 75 87-01

594 75 87-01

594 75 87-01

Sats med förlängningsplatta 2×150 mm

594 75 88-01

594 75 88-01

594 75 88-01

Stenläggningssats

595 12 89-01

594 44 79-02

594 44 79-02

TILLBEHÖR/VALFRITT

22

LG 400

LG 504

LG 400


LG 204

LG 164

Honda GX200

Hatz 1B20

Hatz 1B20

Hatz 1B20

Honda GX160

Honda GX160

Hatz 1B20

Hatz 1B20

Hatz 1B20

4,1

3,1

3,1

3,1

3,6

3,6

3,1

3,1

3,1

Bensin

Diesel

Diesel

Diesel

Bensin

Bensin

Diesel

Diesel

Diesel

211

228

251

244

157

148

185

170

166

65

65

65

65

80

80

80

80

80

36

36

36

36

28

28

28

28

28

23

22

22

22

22

22

22

22

22

3,5

2,8

2,8

3,4

2,3

2,3

2,8

3,5

3,2

106

108

108

108

108

108

108

108

108

84

93

93

85,1

82,4

81,9

93

84

84,1

500

500

600

500

450

350

600

450

350

1334×500× 1126

1334×500× 1126

1334×600× 1126

1334×500× 1126

119×450× 1069

119×350× 1069

119×600× 1069

119×450× 1069

119×350× 1069

967 85 52-01

967 85 52-05

967 85 56-01

967 85 56-02

967 89 76-04

967 89 76-02

967 89 76-01

967 85 52-03

967 85 52-06

594 82 58-01

594 82 58-01

594 75 96-01

594 82 58-01

594 83 01-01

595 36 85-01

594 75 95-01

594 83 01-01

595 36 85-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

594 83 05-01

LG 204

LG 164

DUPLEXVÄLTAR

LP 9505

LP 7505

LP 6505

Motor

Kubota D1105

Hatz 1D50S

Hatz 1D50S

Hatz 1D42S

Hatz 1D42S

Effekt, kW

18,1

7,9

7,9

7,2

7,2

Bränsle

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Tjänstevikt, kg

1675

981

1001

745

765

Frekvens, Hz

42

57

57

58

58

Centrifugalkraft, kN

72/36 (hög/låg)

27

27

22

22

Hastighet, framåt/bakåt, km/h

0 – 2,7

0 – 3,6

0 – 3,6

0 – 3,6

0 – 3,6

H/A, handtagsvibrationer m/s²

N/A

2,6

2,6

4,1

4,1

Ljudeffekt, garanterad, dB(A)

106

107

107

107

107

Ljudtryck vid användarens öra, dB(A)

N/A

88

88

88

88

Trummans diameter, mm

523

400

400

400

400

Trummans bredd, mm

850

750

750

650

650

L×B×H, mm

1856×850×1369

1110/2500×820×1260

1110/2500×820×1260

1110/2500×720×1215

1110/2500×720×1215

ARTIKELNUMMER Manuell start

967 89 74-01

967 85 57-02

Elstart

967 95 08-01

967 89 74-02

967 85 57-03

TILLBEHÖR/VALFRITT

LP 9505

Sats med säkerhetsvev

LP 7505 594 17 09-01

594 17 09-01

LP 6505 594 17 09-01

594 17 09-01

23


HUSQVARNAS SPECIALISTER TILL DIN TJÄNST Alla packningsmaskiner från Husqvarna ska vara enkla att använda, men även enkla att köpa, underhålla och reparera – det är huvudtanken bakom vårt servicekoncept. Personalen vid våra serviceverkstäder är både hängivna och kunniga – och de är experter på Husqvarnas packningsmaskiner. De vet att proffsanvändare är beroende av snabb och korrekt service och reparation av utrustningen. För att göra serviceprocessen så smidig som möjligt har alla ­auktori­serade leverantörer av Husqvarnas service och reservdelar tillgång till ett online­serviceverktyg, som stödjer alla typer av service- och reparationsarbeten och bidrar till kortare ledtider och ökad servicekvalitet.husqvarnacp.se Copyright Š 2019 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group. We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.