Page 54

RAT IONE L G L U G G A R G L U GG A R OG HURÐIR S EM ENDAS T! Að vel j a o g kau p a glu gga o g h u rð ir e r f já rf e s t in g til fr a mtíð a r. Þe s s v e gn a e r mik ilv ægt a ð v e lja þa ð se m e n d i s t g a gn v a rt v e ð ri o g v in d i. E in m itt þe s s v e gn a le ggu r R a tio n e l h ö fu ð á h e r s lu á end i n g u. Ra t i on e l p ró f a r a lla r s ý n a r v ö ru r m eð tilliti til e in a n gr u n a r gildis , h ljó ð k r a fn a o g s ty r k s . All i r g l u g g a r Ra tio n e l e ru v o tta ð ir o g s la gre g n s pr ó fa ð ir fy r ir ís le n s k a r a ð s tæð u r. G o tt o g v a n da ð gæ ð a h a n d ver k he f u r e in k e n n t R a tio n e l glu gga o g h u r ð ir s íð a n fy r s ta fr a mle ið s la n fó r ú r v e r ks mi ðj un n i í Sd r.F e ldin g á rið 1 9 5 4 . R a tio n e l e r by ggt á tr a u s tu m u n dir s tö ð u m o g e r í da g al þ j óðl eg t fr a ml e ið s lu f y rirtæ k i m e ð s ö lu s k rif s to fu r í mö r gu m lö n du m.

54

Sælureitur 2015  
Sælureitur 2015  

80 síður af heilræðum og hugmyndum fyrir pallinn, garðinn og heimilið.