Page 1

Dinsdag 15 maart 2011 // 134e JAARGANG // week 11

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Friesland // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk

Informatiepagina

Fenna Hofstra door naar het FK turnen

Pagina 2

De St. Ludgerusschool viert carnaval

Pagina 4

Pagina 6

Baldadige jeugd zorgt voor overlast

Fijne avond wacht bij Jimmer Omheech

In Hemelum klaagt men over baldadige jeugd uit Bakhuizen die het ‘behaagt’ om op maandagen vuilcontainers in dit dorp om te trappen. De jeugd fietst naar het Bogerman in Koudum. In deze school heeft men de verantwoordelijke jeugd er op aangesproken. Zal de overlast aanhouden, dan gaat de politie actie ondernemen.

‘Mearderjierrich en Folwoeksen’

Oplichting via datingsites

bij ons

Hylpen wil op lijst Unesco van erfgoed De stad Hindeloopen wil zich kandidaat stellen voor een plaats op de lijst van immaterieel erfgoed van de Unesco. De Stichting Levend Houden Hindelooper Cultuur presenteert op 19 maart in het Nederlands Centrum Volkscultuur in voor Utrecht – samen met andere erfgoedorganisaties – haar plannen.

iedere dinsdag van 10.30-12.30 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nlDe crew van Jimmer Omheech klaar voor ‘generale’.

Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

Cor Hunia

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

Noard 119 WORKUM Tel. 0515 542240 / 541852

.nl

De fijnste KOGELBIEFSTUK

Kantoortijden Klameare

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

www.

Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com

powered by:

di. wo. do. vrij. za.

Kijk ook op:

Jopie’s Húskeamer

Metty Graafsma

Openingstijden:

Pagina 7

Voor al uw feesten en partijen

Oplichting via datingsites is een bekend fenomeen helaas. Ook dit jaar was er iemand uit de gemeente slachtoffer van oplichting via dit soort sites. De manier waarop dit gebeurt is vaak hetzelfde. Er worden zielige verhalen opgehangen uit met name Afrikaanse landen. Nadat er geld wordt overgemaakt hoort de betreffende persoon vervolgens niets meer van zijn of haar afspraakje. Ergo: wees voorzichtig met deze internetfraudeurs.

VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU!

Kunstzinnige maand op De Pipegaal

Het is de laatste tijd hard werken geweest voor de toneelspelers van Jimmer Omheech, Toen de keuze eenmaal was gevallen werd er vrijwel elke avond gerepeteerd om het gekozen toneelstuk er in te stampen. Het toneelstuk in niet minder dan vier bedrijven ‘Mearderjierrich en Folwoeksen’, geschreven door Theo Akkerman en in het Fries vertaald door Lammert Dijkstra, werd tenslotte uitgezocht. In de voorbereidingen werd veel tijd gestoken. Hoe dichter bij het doel het stuk op de planken te zetten, hoe meer enthousiasme om op het toneel los te kunnen. Dat doel is nu bereikt en Jimmer Omheech zal binnenkort op de planken staan om het blijspel naar voren te brengen. De repetities vonden plaats in

Sociëteit Noardeinde (Paul Andela). Heel wat uren werden in deze sociëteit volgemaakt om de rollen er goed in te krijgen en dat is dan ook wonderwel gelukt. ,,Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat er aan het Noard te Workum een gebouw werd geopend waarin de katholieke schooljeugd werd opgevangen. Een echte school was voor de jeugdigen nog niet realiseerbaar. Daarom werd gekozen voor het gebouw aan het Noard”, zo meldt Paul Andela als hij rondgaat met voor alle medewerkers aan het toneel een kop koffie. Dat betekent tevens dat de repetities voor een korte tijd worden onderbroken. Even op adem komen en even bijpraten. ,,In latere jaren werd het gebouw gebruikt door de parochianen. Het werd een echt verenigings-

gebouw dat in een grote behoefte voorzag. Weer later werd aan het gebouw een geheel andere richting gegeven. Nu werd Sint Jozef (de naam die vele jaren aan het gebouw werd toegekend) veranderd in Sociëteit Noardeinde”. Jaarlijks komen de spelers van Jimmer Omheech een tijdlang naar Sociëteit Noardeinde voor besprekingen over de vraag welk toneelstuk er dit jaar op de planken zal worden gezet. Het kostte dit jaar maar weinig tijd om een keus te maken. ‘Mearderjierrich en Folwoeksen’ viel bij allen bijzonder in de smaak en dat maakte dat aangaande het kiezen van het nieuwe stuk voor dit seizoen al heel snel overeenstemming kon worden bereikt. De rollen werden verdeeld en voor Jimmer Omheech zullen dit seizoen op de planken staan: Lysbeth van der Schoot, gespeeld door

Marian van der Wal, Betty door Manuela Efdée, Ans door Petra Tjerkstra, pake Harry door Feike Heins, Jacob Molenaar door Auke de Ringh, boer Harmsen door Jappie Feenstra, Willemien door Linda Heins en Bertha Soethout door Geartsje Weitenberg. De regie is in handen van Douwe Bokma en als ‘ynstekster’ zal Astrid de Boer fungeren. In het toneelstuk komt de humor meerdere malen om de hoek kijken. Het stuk boeit, vooral ook door de vreemde situaties waarin de spelers worden betrokken. Heel veel humor waarin trouwens ook de ernstige noot aan bod komt. Alles bij elkaar een heerlijk avondje uit en daarbij volop genieten van datgene wat de spelers van Jimmer Omheech het publiek zullen aanbieden. Er wordt gerekend op een volle zaal!

Hindeloopen presenteert zich in Utrecht met een film over de eigen cultuur, waarin de schilderkunst, bouwkunst, klederdracht, de eigen taal, geschiedenis, het priksleeën en het volksdansen onder de aandacht worden gebracht. Onder immaterieel erfgoed verstaat de Unesco mondelinge verhalen, tradities en rituelen uit het dagelijks leven en bijbehorend toneel, muziek en dans. Zo komt – om een voorbeeld te noemen – de Franse keuken op de lijst. Gauke Bootsma, bekend van het Schaatsmuseum, en Rob Busquet zijn de ‘motoren’ achter de pogingen om Hindeloopen op de genoemde lijst te krijgen. De laatste werkt al een tijd aan de film die een overzicht moet bieden van de huidige stand van zaken met betrekking tot de Hindelooper cultuur.

€ 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

Ontbijtservice bij uw bakker Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Marktstraat 4 Workum:

0515 0515 0514 0514 0515

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

Nieuwe douchekop of raindouche?

Sanitiem Visser

Het adres voor: Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

Concerten Nijefurd Sjongt vol verrassingen Het afgelopen jaar heeft Nijefurd Sjongt een prachtig concert gegeven in een overvolle St. Gertrudiskerk te Workum. Doordat de kerk momenteel wordt gerestaureerd, is het niet mogelijk om in april een uitvoering in deze kerk te geven. De Gertrudiskerk heeft een capaciteit van 550 personen en een geschikt alternatief is in onze regio niet voorhanden. Daarom wordt nu gebruik gemaakt van twee locaties: op 10 april zingt Nijefurd Sjongt in de Werenfriduskerk aan het Noard in Workum en op 17 april in de Martinikerk te Koudum. Aanvang beide concerten: half drie (De kerken zijn open vanaf half twee). Veel leden van Nijefurd Sjongt komen uit Koudum en omgeving. Nu deze gelegenheid zich voor-

doet, is het een prachtig moment om ook eens op te treden in Koudum. Het worden lustrumconcerten, want het koor bestaat inmiddels vijf jaar. Het is in deze jaren uitgegroeid van een beginnende groep van twaalf enthousiaste mensen tot een gemengd koor van 64 leden. De dirigente Fia Zweers heeft in de afgelopen jaren een repertoire opgebouwd van klassieke tot lichte eigentijdse muziek, waarbij ook ruimte is vrijgemaakt voor het Friese lied. Dit jaar mochten de leden twaalf werken kiezen uit het repertoire dat de afgelopen vijf jaar is gezongen. Samen met de nieuw ingestudeerde werken is het resultaat een verrassend gevarieerd programma waaraan het

publiek veel plezier zal beleven. Echt voor elck wat wils! Als soliste is de sopraan Angelique Wardenier aangetrokken. Voor de trouwe bezoekers van de Nijefurd Sjongt-concerten geen onbekende. Zij heeft enige jaren geleden ook al eens bij Nijefurd Sjongt gezongen en heeft toen op vele bezoekers een diepe indruk gemaakt. Als professioneel zangeres treedt zij op in binnen- en buitenland. Zij is een absolute aanwinst voor dit concert. Bij toeval ontdekte Nijefurd Sjongt een tweede soliste: de saxofoniste Carla Katstra uit Workum. Zij gaat enkele werken begeleiden die door Joop Groesz - de vaste pianist van Nijefurd Sjongt - zijn gearrangeerd. Voor het concert in de Werenfri-

duskerk zijn bewust minder kaarten in de verkoop genomen om te voorkomen dat het publiek geen of onvoldoende zicht op het koor heeft. Natuurlijk gaat het om de zang, maar het oog wil toch ook wat. De kaartverkoop is bijzonder vlot verlopen. Voor beide concerten zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. De laatste kaarten kunnen alleen telefonisch besteld worden: 0515-541233. Reageer snel, want het is jammer als u dit concert mist! In het koor is thans ruimte voor twee tenoren. Heeft u een mooie tenorstem, meldt u zich dan op bovenstaand telefoonnummer en zing volgend jaar in dit gezellige koor mee. De repetities zijn overdag in de Klameare te Workum.

Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt. Naam: .............................................................................................................................................................. Straat: ............................................................................................................................................................. Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

Neem nu een abonnement en ontvang een

GRATIS ORANJEKOEK* van

Bakkerij Van der Werf Dwarsnoard 21 - Workum Tel. (0515) 54 15 17

O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart. Mijn abonnementsprijs is € 28,00 per jaar, postabonnement € 42,00 per jaar. Datum: ............................................ Handtekening:...................................................................... Stuur deze bon naar:

Súd 128 - Workum Tel (0515) 54 25 07

of bezorg deze bon op:

*Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 MAART 2011 // PAGINA 2

Openingstijden diverse instellingen en diensten

‘Friso’s ferline’

Weekenddiensten HUISARTS Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:

BIBLIOTHEEK WORKUM Begine 52, telefoon 0515 541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl BIBLIOTHEEK KOUDUM Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515 532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267 8600 AG Sneek Tel. (0515) 461 100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: (0515) 461 100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. (0515) 461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06 51 101 399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. (0514) 604 101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Jaarvergadering Afdeling Workum C.H.U.: Voorzitter R. H. Jonkman sprak na gebed en schriftlezing een welkomstwoord, waarin hij de nadruk legt om ook in het politieke leven de bijbel als uitgangspunt te gebruiken. Het ledental was iets gestegen. Herkozen werden de aftredende bestuursleden S. Smits en G. Bakker. In zijn slotwoord wekte de voorzitter op om ook in Workum actief deel te nemen voor het winnen van leden. Daar zijn best nog wel mogelijkheden voor. ********************************************************************* De Anti Revolutionaire Jongerenorganisatie ARJOS Groen van Prinsterer kwam in vergadering bijeen en S. Dijkstra behandelde het onderwerp ‘Automatisering’, tijdens een interessant en breedvoerig betoog. Uiteindelijk gaat automatisering betekenen: meer productie en minder arbeidskrachten! Een kortere werkweek zal waarschijnlijk worden ingevoerd, voor werkloosheid behoeft geen vrees te zijn. ********************************************************************* SVW feestavonden: De eerste programmapunten waren: Het optreden van twee groepen accordeonisten, die nu voor het eerst in het openbaar zouden optreden. Na het optreden van de jongste groep volgde een solo optreden van de zeven jarige Grietje Dooper, moederziel alleen en vrijwel zonder haperen bracht zij haar muzikale bijdrage. De ouderen blonken vooral uit in het spelen van een potpourri. Voorzitter Jan Stam memoreerde het tienjarig bestaan van de vereniging, de contributieverhogingen en bracht dank aan de muzikanten. Daarna werd een blijspel opgevoerd, nadat er nog wat prijsjes onder de aanwezigen waren uitgedeeld, was er nog gelegenheid voor een dansje. ********************************************************************* Lenteboden: De vorige week werd in het Heidenschap het lied van de leeuwerik gehoord en maandagmorgen werd door H. Stellingwerf reeds een zestal kieviten waargenomen, die op de zogenaamde ‘reidpĂ´lle’ bij de boerderij van E. van der Gaast neerstreken. ********************************************************************* Gevraagd een flink meisje, voor hele of halve dagen of voor dag en nacht. P. J. Noordenbos, Heidenschap. – Te koop ledikantje met bedje en een autoped. – Te koop 1 accordeon 90 bas, 6 registers, Frontalini, als nieuw. – Verloren zwarte dames glacĂŠ handschoen. Terug bij F. Robijns, Merk. – Dokter Magendans is zaterdag a.s. afwezig. – De opkomst voor het bevolkingsonderzoek in Workum was zeer bevredigend. Het bestuur van Het Groene Kruis zegt degenen die hebben meegewerkt aan de goede opkomst en verder allen die voor het overige werk hun medewerking verleenden hiervoor hartelijk dank. – Dansclub Workum houdt zaterdag slotbal in Hotel De Wijnberg. De leiding berust bij dansleraar Henk de Vries. ********************************************************************* Ingezonden. Een vraag aan alle inwoners van Workum. Als we in Workum nu eens? Een klein comitĂŠ heeft besproken: Als we nu eens in Workum een flink modern gebouw konden neerzetten, dat eigendom zou zijn van alle Workumers samen. Een gebouw met een grote zaal, met vergader- en recreatieruimte, met mogelijkheid voor toneel, film, concert, verenigingsfeesten. Dit is een oproep voor het krijgen van betuigingen van instemming. Laat weten hoe u hier over denkt. Worden geen reacties ontvangen dan gaan de plannen in de prullenbak. Reacties bij W. T. Beetstra, apotheker, Noard, inleveren. Het comitĂŠ: W. T. Beetstra, Pater L. J. Brouwer, F. van Duinen, J. de Groot, J. D. de Jager, P. Niemantsverdriet, Ds. H. H. Tulp. *********************************************************************

PALLIE SPORT NOARD 53 TEL. 542222

WORKUM

voor sport en vrije tijd en sportprijzen EMMAUS KOUDUM Emmaus meer dan een kringloop winkel. Onderweg 6, Koudum Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 10-15 uur en elke 1ste za. van de maand van 10-15 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343 Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900 8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Buurtagent: - Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland.politie.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK VAN WAARD TOT KLIF Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLĂ‚N-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur. SERVICE-BUREAU TE PLAK Zoekt u hulp voor in de huishouding, dan kunt u bij ons terecht! Omdat onze vrouwen in loondienst zijn, is het uurtarief 16,- euro per uur incl. BTW. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met Trudi 06-20278801 of u komt eens een keer langs in de Klameare waar het kantoor van te Plak gevestigd is.

TIMPAAN WELZIJN Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl Spreekuur maandag t/m vrijdag Van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl WMO ADVIESRAAD NIJEFURD Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail.com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098 WMO-LOKET Voor al uw vragen op gebied van dienstverlening, aanvragen voor aanpassingen, tegemoetkomingen of advies op gebied van welzijn, etc. kunt u contact met met WMO-loket, telefoon 0515-534999. WMO-loket in Bolsward De Wymerts 7 (begane grond) 8701 WT Bolsward Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor informatie en advies over zorg, welzijn en wonen. Website: www.isdzwf.nl. Het kantoor is in het gebouw van het Intergemeentelijke Sociale Dienst. AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts. TANDARTS Zaterdag 19 maart en zondag 20 maart 2011 Tandartspraktijk Dentwork Hammole 13, 8711 BZ Workum, tel: 0515-541345

Workum van vroeger en nu

Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. - Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

Kerkdiensten Zondag 20 maart 2011 WORKUM Rooms Katholieke Kerk: - 9.30 uur pastor T. de Wolff Baptisten Kerk: - 9.30 uur D. Tamminga Protestantse Gemeente: - 9.30 uur ds. L. Marchand, dienst in de Klameare - 11.00 uur kerkdienst Nij MariĂŤnacker, ds. L. Marchand Doopsgezinde Kerk: - 10.00 uur zr. F. Visser-van Enkhuizen, dienst in Workum IT HEIDENSKIP - 9.30 uur ds. J. van Olffen

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

W

E

E

K

Dinsdag 15 maart 08.45 uur Vergadering Oeps 09.15 uur Schilderles o.l.v. Henk Jorritsma 10.30 uur Yoga lessen o.l.v. Saskia van Gerven 14.00 uur Schilderles o.l.v. Henk Jorritsma 14.30 uur Nijefurd sjongt o.l.v. Fia Zweers 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 19.00 uur Wedstrijdbiljart libere

A

G

E

N

D

A

20.00 uur Biljart driebanden klameare 3 19.30 uur OEPS + WORKSHOP VOOR JEUGD VANAF 12 JAAR

Zaterdag 19 maart 09.30 uur Zangles o.l.v. Jannie Brandsma 20.00 uur LEZING en expositie over slachtoffers Volendam 20.00 uur Reunie uitwisseling

Woensdag 16 maart 10.00 uur Belevingsdagen Talant 14.00 uur AMV–lessen o.l.v. Jeanette (centrum van kunsten) 19.30 uur Schilderlessen o.l.v. Henk Jorritsma 19.30 uur Wedstrijdbiljart Driebanden 19.30 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven 20.00 uur Gondelcommissie en buurten

Zondag 20 maart 09.30 uur Kerkdienst met na afloop koffiedrinken

Donderdag 17 maart Praktijk osteopathie Marc Wouda 10.00 uur Belevingsdagen Talant 10.30 uur Yogalessen o.l.v. Saskia v. Gerven 17.45 uur Muzieklessen Willem Alkema, Jan Calf 18.00 uur Jeugdkoor o.l.v. Jitske Draijer 19.45 uur Bijeenkomst CPB 20.00 uur Oefen-avond Crescendo 20.00 uur Biljartclub Klameare 2 20.30 uur Popkoor XXXL 30 + o.l.v. Jitske Draijer

Vrijdag 18 maart 14.00 uur Muzieklessen o.l.v. Marten Miedema 14.00 uur Manueel Therapeut Clemens Schuurs

Maandag 21 maart 09.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 13.30 uur Beter Bewegen o.l.v. Jettie de Jong 19.00 uur Dwarsfluitlessen o.l.v. Jeanette Valkena 19.00 uur Pianolessen o.l.v. Cees Noltrop 19.00 uur Club Biljart Klameare 1l 19.00 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven 20.00 uur Schaken 20.00 uur Jongerenpopkoor o.l.v. Anne de Vries 20.15 uur Yoga-lessen

Dinsdag 22 maart 10.30-12.30 Face2face Travel Metty Graafsma 14.30 uur Nijefurd sjongt o.l.v. Fia Zweers 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 20.00 uur Jaarvergadering Promotie Workum met o.a. Presentatie Welkom in Workum weekend

Voor onze serie ‘Workum van vroeger en nu’ heeft Henk Gorter deze week een foto geleverd van de timmerwerkplaats van Gielstra aan de Begine 59. De foto is genomen in 1925. De door Gorter zelf gemaakte foto stelt de situatie van vandaag de dag voor. In het pand is nu Schoonheidssalon Anneke gevestigd.

Schapen mogelijk niet goed behandeld Ter redactie van deze krant kwam een ingezonden stuk binnen dat is ondertekend door een ‘geschokte burger van Workum’. Omdat de naam van de inzender niet bij ons bekend is kunnen wij de hartenkreet van deze burger niet als ‘ingezonden’ plaatsen, maar toch willen wij onze lezers niet onkundig laten van het schrijven. Het hoeft intussen geen betoog dat de redactie van de Friso op geen enkele manier verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud. Een veehandelaar heeft in de Workumerwaard schapen lopen die hij vreselijk verwaarloost, zo is de kern van het schrijven. Een paar jaar geleden lag er een schaap in het land van de veehandelaar dat nog wel leefde maar niet kon lopen. Het dier lag daar een week lang op dezelfde plek. Vorig jaar in het najaar liepen er schapen met schurft, hier en daar was de hele vacht weg. De boeren die aangrenzende

weilanden hebben waren daar – zacht gezegd – niet blij mee omdat schurft besmettelijk is. Volgens velen heeft de handelaar al veel waarschuwingen gehad maar gaat hij gewoon door met zijn praktijken. Hij koopt de schapen goedkoop in en al verliest hij er een aantal, hij verdient er toch nog wat mee. De inzender vervolgt: “Afgelopen week was ik er weer eens en ja hoor: er liepen weer wat ‘suterige skiep’. Ze hadden nu geen water omdat de sloten bevroren waren. Er stond een emmer met bix die een harde klont was. Ik heb met de hak van mijn laars het ijs langs de kant ingetrapt en ze begonnen gelijk te drinken. Ik snap niet dat na al die jaren zo’n man gewoon door kan gaan met zijn handel. Ook al verwaarloost hij de schapen, het vreemde is dat hij er telkens mee weg komt. Triest dat dit gebeurt. Ik heb een foto bijgevoegd.�

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers) Woensdag 16-03 Donderdag 17-03 Vrijdag 18-03

10.00 13.30 09.30 09.30 12.00

uur uur uur uur uur

Gezellige koffie leute Spelmiddag Gymnastiek Nifel Oerke Gastendag

Maandag 21-03

10.00 13.30 14.00 10.00

uur uur uur uur

Volksdansen Koersbal Bingo Gezellig koffie leute

Dinsdag 22-03 Woensdag 23-03

EXPOSITIE

Momenteel hangt er in Waldrikhiem een mooie fotoreportage over Workum “reis dor de tijdâ€?. Bent u benieuwd, dan bent u welkom tijdens onze openingstijden om deze expositie te bekijken! Wist u dat iedere 50 plusser welkom is in Waldrikhiem? Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. CoĂśrdinator: Tjitske Visser. Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709. Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij MariĂŤnacker: MariĂŤnacker 1. Telefoonnummer 0515-436820.

5ÂŹZIETÂŹOBSTAKELSÂŹ 7IJÂŹZIENÂŹ MOGELIJKHEDENÂŹ

Blinde en slechtziende mensen kunnen veel. Spelen. Leren. Werken. De Vereniging BartimĂŠus Sonneheerdt helpt. Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40. Kijk ook op steunbartimeus.nl.

WWWSTEUNBARTIMEUSNL


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 MAART 2011 // PAGINA 3

FAMILIEBERICHTEN

Rolgordijnen

P SCHER

KENNISGEVING

Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft een melding ontvangen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA te Groningen voor het lozen van grondwater afkomstig van een tijdelijke grondwaterstandverlaging ten behoeve van het droog houden van werkputten. De lozing is afkomstig van het reduceerstation van de Gasunie aan de Lange Leane 8A te Workum. In de reactie op de melding zijn maatwerkvoorschriften gesteld.

Plissé / Lamellen GEPRIJSD Rolhordeuren / Rolhorgordijnen Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 15 maart 2011 tot en met 26 april 2011 ter inzage op de volgende plaatsen: 1. de stukken liggen ter inzage in het kantoor aan de Marktstraat 15 te Sneek, tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en na telefonische afspraak (0515) 489000; 2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30-17.00 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslan.nl.

VER1696

JARIG

Glasbedrijf Zuidwesthoek • Glasservice voor ZW-Friesland • Dubbelglas 0515 540111 • Interieurglas

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten: - Uw naam en adres - De dagtekening - Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - De gronden van bezwaar.

www.glasbedrijfzwh.nl

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw J. Blaauw, Cluster Vergunningverlening, telefoon 058 2922814.

Donderdag

Telefoon 058-2922222 www.wetterskipfryslan.nl

17/03/11 Vonne van der Meer

OVERLIJDEN

20.15 uur

Tapijthuis Vrij onverwacht ging van ons heen onze geliefde schoonzuster en tante

Jitske Haanstra-Eekma Workum: Sneek: Heeg: Workum:

A. Haanstra-Leenstra M. Tjerkstra-Haanstra A. Haanstra-Kuipers H. en F. van Dam-Haanstra Neven en nichten

Doopsgezinde kerk te Workum Noard 102

Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956 Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

Toegang

€ 10,00 Donateurs/bibliotheekleden € 9,00

Voorverkoop

www.nutworkum.nl / Het Boekhuis

Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

Een groot assortiment in:

voor meer info kijk op:

www.nutworkum.nl

• Tapijt en vinyl • Gordijnen en vitrages • Tafelkleden en karpetten • Deurmatten • Parket en laminaat • Zonwering

Koudum, 11 maart 2011

i.s.m.

Hoofdsponsor: Hunia’s Drukkerij Workum Subsponsor: De Boer en De Groot

Een huis vol woonideeën

Van der Wal Grafmonumenten Balkfinne 1b 8711 AW Workum Tel./Fax 0515-543173 Mobiel 06-22449234 info@grafmonumentenvanderwal.nl www.grafmonumentenvanderwal.nl

Voor al uw DRUKWERK

eetcafé Hunia’s Drukkerij 0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt met

Thuiszorg Zuidwest Friesland team Workum is op zoek naar:

circa 1600 professionele en betrokken medewerkers diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Dat doen we aan ruim 140.000 mensen in onze regio. Onze werkzaamheden zijn zo ingericht dat cliënten zo lang mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Thuiszorg Zuidwest Friesland is een organisatie waar mensen zich thuis voelen en graag werken.

Personeel gevraagd m/v

Verzorgende thuiszorg 20 uur – 24 uur per week

voor in de Tot ziens bij Nico & Janet!

bediening/keuken ersterken! K om ons team v

Variant eerstverantwoordelijke. Het betreft in eerste instantie een functie voor een jaar. Het cluster Verzorging en Verpleging biedt cliënten hulp aan bij persoonlijke verzorging en verpleging. Verzorgenden en verpleegkundigen assisteren cliënten bij hun dagelijkse verzorging,

Súd 15 • 8711 CR Workum • Telefoon. 0515 54 32 57 www.dewitteherbergh.nl

zoals wassen, aankleden, eten en drinken. Verder kunnen zij cliënten ondersteunen bij verpleegkundige taken zoals wondbehandeling en medicijntoediening. Ook geven zij advies en begeleiding over bijvoorbeeld ziekenverzorging door familie. Je werk bestaat uit het verzorgen en verplegen van en het bieden van (psycho-)sociale begeleiding aan cliënten en/of mantelzorg in de thuissituatie, waarbij zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt wordt gestimuleerd. Binnen het kader van de gestelde indicatie wordt in overleg met de cliënt bepaald welke taken worden verricht. Daarnaast verricht je coördinerende taken ten behoeve van de dagelijkse zorgverlening. Het afstemmen van zorg met de cliënt gebeurd met behulp van het zorgleefplan.

BANDSTRA BOUWMARKT

Ter versterking van ons team is HavenRestaurant It Soal op zoek naar:

Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

een enthousiaste, representatieve

Wij hebben voor u de volgende arrangementen in de aanbieding Zaterdag 16 april 2011 (Alleen vervoer)

André Rieu in Thialf

eigen beroepshouding bewaren. Voor de coördinerende taken is ervaring met computer vereist.

Donderdag 19 mei 2011

Libelle Zomerweek

Wij bieden afwisselend en zelfstandig werk in een eigentijdse organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. Je salaris is overeenkomstig salarisschaal FWG 35, minimaal € 1.526,40 tot maximaal € 2.216,16 bruto per periode van 4 weken bij een 36-urige werkweek.

€ 15,00 p.p.

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Informatie over de functie kun je inwinnen bij mevrouw L. Folkerts, wijkverpleegkundige, tel. (0515) 543 116. De volledige functiebeschrijving kun je opvragen bij afdeling P&O,

€ 35,00 p.p.

Entree, vervoer en reserveringskosten inbegrepen

tel. (0515) 461 106. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijkblijkende geschiktheid, gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat.

Opstapplaatsen: Makkum, Bolsward, Workum, Koudum, Hemelum ‘t Finkeboskje, Balk en Lemmer.

Zaterdag 19 maart

BAND ZONDER BANAAN DISCO SILVER Aanvang: 21.00 uur

Wij vragen: een vriendelijke, gastvrije instelling enige kennis van de Duitse en Engelse taal werkervaring in de horeca Ben jij diegene (25-45 jr.) die wij zoeken, stuur dan je sollicitatie naar info@itsoal.com

over het totale zorgproces. Daarnaast heb je overredingskracht, kun je stimuleren en motiveren en je

Je beschikt over een rijbewijs en auto en bent inzetbaar in zowel de dag-, avond- als weekenddienst.

Havenrestaurant It Soal is een gezellig restaurant gelegen direct aan het water bij de gelijknamige jachthaven te Workum. Onze gasten zijn niet alleen bezoekers van onze jachthaven en camping, maar komen ook uit de regio en ver daarbuiten..

Wij bieden: een full time baan (38 uur per week) een passend salaris een leuke werkomgeving

werkervaring als Verzorgende. Je kunt zelfstandig werken en handelend optreden en houdt overzicht

Tevens vaardigheid in het formuleren van doelen en het voeren van een intake/evaluatie gesprek.

Gastvrouw

Als gastvrouw ben je de spil van het restaurant. Enerzijds ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de bediening waar je zelf deel van uit maakt, anderzijds ben je een belangrijke schakel tussen keuken en restaurant.

Wij vragen een afgeronde opleiding Verzorgende. Je beschikt daarnaast over enkele jaren

Toegang vanaf 15 jaar

16 april 14 mei

Fragment Vangrail

Info: 0515-232222 / 0514-523074 info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nl www.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

A-merktegels bodemprijzen! Tegeloutlet

Super goedkoop

Wand & Vloer afhaalprijsjes

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

DE GOEDKOOPSTE IN DE REGIO

Je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk 27 maart 2011 in ons bezit te zijn. Je kunt deze sturen naar: Thuiszorg Zuidwest Friesland t.a.v. afdeling P&O o.v.v. VerzorgendeEVV/Workum Postbus 267 8600 AG SNEEK of mailen naar solliciteren@thuiszorgzwf.nl

www.thuiszorgzwf.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 MAART 2011 // PAGINA 4

Bijzondere lezing over de kracht van Volendam Een schitterend fotoboek dat ook in de landelijke pers zeer terecht veel aandacht heeft gekregen verscheen eind vorig jaar: ‘De kracht van Volendam’. De aangrijpende en toch schitterende foto’s – en wonderlijk dat zoiets kan samengaan – zijn van de hand van Suzan van de Roemer. De teksten bij de foto’s zijn geschreven door Eddy Veerman. Het ontroerende boek is verschenen bij Schilt Publishing in Amsterdam. Het mooie is nu dat Suzan van de Roemer zaterdagavond (aanvang 20.00 uur, vrij entree) een lezing houdt in de Klameare in Workum. Tevens zal er in de Klameare vanaf zaterdag een expositie te zien zijn van foto’s van deze fotografe en dan met name de foto’s van de slachtoffers van de ramp die ook in het boek te vinden zijn. In het woord vooraf bij het fotoboek schrijft Suzan van de Roemer: “Een boek dat gaat over vijfentwintig jongeren die slachtoffers zijn van een verschrikkelijke ramp in Volendam, een dorp in Nederland. Dit boek gaat over kracht, positiviteit en doorzettingsvermogen. Over hoe je weer vrienden kunt worden met het leven.” Suzan van de Roemer schrijft verder dat ze nog nooit in Volendam was geweest en dat ze de Nieuwjaarsramp van precies tien jaar geleden alleen maar kende via de kranten en het tvjournaal. “Maar plotseling stond ik een hele week tussen jongeren die iets gigantisch hadden meegemaakt. Het werd de week van mijn leven. Ik zag jonge mensen tussen de zestien en eenentwintig jaar die met een open blik de wereld in keken. Na enkele dagen begonnen sommigen mij vanuit het niets te vertellen over wat er allemaal gebeurd was, verhalen over die ene nacht, hun angsten, broers of zusjes die er ook bij waren geweest, hun familie en nog veel meer. Ik werd overrompeld door emoties, medeleven, mededogen en bewondering. Hoe kunnen zulke jonge mensen met zo’n heftige ervaring omgaan? Ik werd geraakt door hun doorzettingsvermogen en hoe zij leerden omgaan met hun lichamelijke en emotionele beschadigingen.” De fotografe maakte een expositie met foto’s over ‘haar’ groep van vijfentwintig die in januari 2004 te zien was in de Melkweg Galerie in Amsterdam. Op deze

expositie heeft ze een vervolg gemaakt en dat vervolg resulteerde in het boek, uitgegeven bij gelegenheid van het gegeven dat de ramp alweer tien jaar geleden is. Suzan van de Roemer voelde zich eerst beschaamd over het idee om ‘haar’ groep te gaan portretteren. “In eerste instantie reageerden zij wat afwachtend maar al gauw sloeg de stemming om. Martin, een van hen, stond op en zei: ‘We gaan het doen. Laat Nederland maar naar ons kijken!’ Uiteindelijk stemden ze er allen mee in.” Het is – als gezegd – een prachtig en ontroerend boek. Eddy Veerman heeft aangrijpende teksten bij de foto’s geschreven. Marga Smit (17) vertelt: “Als ik volleybal, moet ik opgooien en serveren met één en dezelfde hand. Maar ik kom er wel overeen. Er ontbreekt niets aan mijn leven. Ik heb de littekens en handicaps nog niet volledig geaccepteerd, dat zal wel nooit helemaal lukken. Nee, chagrijnig ben ik eigenlijk nooit. De zon? Die schijnt altijd. En als er wolken zijn, drijven ze vanzelf weer voorbij.” Dit vertelde ze in 2004. Nu is ze 24 en getrouwd met Peter Veerman. De foto van nu toont Marga in haar trouwjurk, die van 2004 in het weiland aan een sloot. Zo zijn van alle geportretteerden foto’s uit 2004 en 2010 te zien. De ene van de vijfentwintig heeft meer littekens dan de andere. Geestelijke littekens hebben ze natuurlijk allemaal. Maar je kunt er – letterlijk en vooral figuurlijk – bovenuit groeien, je er bovenuit knokken. Het zal duidelijk zijn dat zaterdagavond niemand in de Klameare mag ontbreken die belangstelling heeft voor fotografie op het raakvlak van kunst en reportage. Het belooft een geweldig inspirerende avond te worden, zeker nu iedereen stil staat bij de vreselijke ramp in Japan. Suzan van de Roemer studeerde in 1994 af aan de Academie voor Fotografie in Haarlem Ze fotografeert voor diverse tijdschriften en maakt reclame- en theaterposters. Haar vrije werk bestaat met name uit portretfotografie. In 1998 was in Amsterdam haar eerste grote solotentoonstelling te zien: Grrls in Portrait. Wie het boek van Suzan van de Roemer over Volendam heeft gelezen en bekeken, zoals schrijver dezes, heeft maar één advies en raad: zaterdagavond massaal naar de Klameare!

Hinke Lise wint halve finale voorleeswedstrijd Workum

Tevredenheidsonderzoek voetbal In navolging van de IK-sportscan wordt er binnen de vv Workum op dit moment hard gewerkt aan het opstellen van het beleidsplan 2011-2015. In de ledenvergadering van november 2010 zijn de leden hiervan op de hoogte gesteld. Tijdens deze ledenvergadering zijn een tiental op te lossen punten vanuit de IK-sportscan geprioriteerd, die door de besturen snel opgepakt zullen worden. Concrete voorbeelden hiervan zijn de Gedragscode vv Workum, via www.vvworkum.nl reeds op te vragen, en het tevredenheidsonderzoek. Alle leden van de vv Workum, hebben van hun leiders en trai-

Drie prijswinnaars met de jury. In het midden staat winnares Hinke Lise Hoekstra. Hinke Lise Hoekstra uit Oudega (W) en Neda Selak hebben dezer dagen tijdens de halve finale van de voorleeswedstrijd in Workum de eerste en tweede prijs gewonnen. Zij komen op dinsdagmiddag 12 april uit in de provinciale finale in Theater de Skâns in Gorredijk. Hinke Lise is een leerlinge van groep 7 van CBS ‘Klaver Trije’. Eerder al was ze winnaar van de kwartfinale in Sneek en ze las een fragment uit het boek ‘Tien torens diep’ van Jacques Vriens. De tweede prijs ging naar Neda Selak van de RK Daltonschool Sint Martinus uit

Makkum. De troostprijs was voor Marrit Nijboer uit groep 8 van CBS de Ark uit Makkum. Hinke Lise en Neda kregen een oorkonde en een boekenbon. De jury bestond uit Riemkje Hoogstra, kinderboekenschrijfster, Wigle Sinnema, wethouder cultuur gemeente Súdwest Fryslân en Hilde Bosma, voorzitter Cultureel Nut Workum. De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân op de landelijke finale op 25 mei in Muziekcentrum Vredenburg, locatie De Leidsche Rijn in Utrecht.

Klink: Band zonder Banaan Op 19 maart aanstaande zal Band zonder Banaan in de Klink komen spelen. 14 jaren geleden begon BZB toen een kerstviering moest worden opgeluisterd. Inmiddels heeft deze zevenkoppige dwaze band afkomstig uit Volkel en Uden al vele mensen versteld doen staan. Met een mix van allerlei muziekstijlen wordt elke zaal, feesttent, club of festival omgetoverd in een groot feest. Wat je ziet is volop theater en absurditeiten. Wat je hoort is een stuwend lekker in het gehoorliggend eigen BZB-geluid.

BZB wist veel aandacht op zich te vestigen met een ludieke actie ter promotie van zijn cd getiteld De Muur. Plaats van handeling was het benzinestation De Lucht langs de A2, hier waren de cd’s uit de snackmuur te trekken. Het nieuwste album Kroonjuweel zag het daglicht in een bomvolle concertzaal 013 te Tilburg. Thans trekt BZB door het ganse land met een wervellende show waarbij men op koninklijke wijze de nieuwe nummers ten uitvoering brengt. Komt dat zien en wel op 19 maart in de Klink te Koudum!

ús website. Wat is goed, mar foaral: wat kin der better en wat is dêrfoar nedich”. Er zijn al goede concrete ideeën aangekaart door de respondenten, vervolgt Jelger. “It brechje tusken de fjilden wurdt troch âlders as gefaarlik sjoen en in feest as dat fan it 70-jierrich jubileum soene somlike leden wol elts jier wolle. Dernêst binne de leden kritysk oer it trainingsfjild en oer de webside”. De respons is tot nu toe redelijk te noemen volgens Westendorp, maar kan zeker nog beter. “We misse noch in soad mieningen fan âlders fan ús jeugdleden. Ús jeugd is de takomst fan de club en dêrom kinne de opfettings fan

de âlders de club op dat flak miskien fierder helpe yn de beliedsfiering. We freegje dêrom noch ris oan de âlders om in pear menuten frij te meitsjen en de enquête mei help fan de bern yn te foljen. De club is fan ús allegear, dus tink mei ús mei!” De deadline voor het invullen van de enquête is 20 maart. De enquête is te vinden op www.vvworkum.nl en kan na invulling verstuurd worden naar info@vvworkum.nl. Eventuele vragen en opmerkingen over de enquête kunnen hier ook naar toegestuurd worden. De resultaten van de enquête zullen via de website gecommuniceerd worden.

Fenna Hofstra door naar het FK turnen

In de A-lijn probeerden Alie en Koos de matige score van vorige week weer goed te maken. Maar gemiddeld staan ze nog eem beetje onder Wim en Koos. Het wordt nog een leuk slotgevecht om het clubkampioenschap. A-lijn Alie de Boer-Postma & Koos Woudstra Wim Botter & Koos Leurs Jacob de Boer & Gerben Dijkstra Geertje Folkerts & Tine Venema Rigt Varwijk & Ype Wijma Kees Varwijk & Tine. Wijma Gerard Zweers & Fia Zweers Tjitte Agricola & Meindert Deenen Annie Bijlsma & Coby Lammers Bert de Boer & Minnie de Boer-Genee Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts Dorrie Benschop & Ettje Hunia

67,50 60,00 58,33 57,08 49,17 47,50 46,25 45,00 44,17 42,92 41,25 40,83

B-lijn Kitty Bruno & Emma Veldkamp Bep Vinkx & Gerry Woudstra Annebel Heijn & Jac. v. Santen Gerben Dooper & Anja van Wigcheren Ellemieke Schramp & Jan Schramp Hillie Bruggink & Greetje Meindersma Hinke Agricola & Janny Deenen Hielke Sietsma & Wietske Smit Feikje Kemker & Han Visser Corrie de Bode & Hans de Bode Froukje Steegenga & Kees Verweij

54,69 54,69 52,60 52,50 51,25 51,04 50,63 48,44 48,13 43,75 40,00

C-lijn John Winkel & Netty Winkel Thera Verweij & Wies v. Hennik Rob Führhop & Thora Führhop Tonneke Boer & Kitty Postma Pe v.d. Werf & Ida v.d. Werf Annie de Boer & Tine Nijenhuis Liesbeth van Oudvorst & Eelkje Galema Diet Hoekstra & Marijke Kuipers Bob Vreeling & Annemarie Vreeling Henk v. Krugten & Froukje Wiersma Lucy Vogelzang & J. Yntema Willem Broer & Andries Groen

60,83 55,00 55,00 52,50 51,67 50,42 50,42 47,50 47,08 47,08 41,67 40,83

Hierbij de uitslag van woensdag 9 maart. Ep. Botter werd met overmacht 1e in de A-lijn. De gelegenheidparen Führhop/ Deenen en Sietsma/Zweers kwamen niet uit de verf. De dames Folkerts/Wijma hadden een offday en die mogen de volgende keer optreden in de B-lijn. Het ep. Folkerts die de vorige keer onder in de A-lijn waren hebben zich prima hersteld.Fenna Hofstra (midden) toont samen met haar ‘collega’s’ vol trots de behaalde medailles.

Op zaterdag 22 januari en zaterdag 5 maart heeft een groot aantal turnsters van de turngroep SVW Workum deelgenomen aan de plaatsingswedstrijden niveau 9,10 en 11. Deze vonden plaats en sporthal De Hege Fonnen te Lemmer. Tijdens deze wedstrijden zijn er prima prestaties geleverd door alle turnsters. Er werden meerdere medailles in de wacht gesleept. Voor Antsje Draaijer was er tijdens de eerste plaatsingswedstrijd een 1e plek en tijdens de tweede een 2e plek. Dit was beide keren goed voor een mooie medaille. De meiden van niveau 11 (leeftijdscategorie instap) turnden in een zeer grote groep en ondervonden dus veel concurrentie. Fenna Hofstra behaalde in dit niveau tijdens de eerste plaatsingswedstrijd de 3e plek en tijdens de tweede de 4e plek. Zijners via de mail een enquête toegestuurd gekregen. Daarnaast is de enquête voor overige betrokkenen via de site opvraagbaar. Volgens secretaris Jelger Westendorp is het tevredenheidsonderzoek een belangrijke input voor het beleidsplan. “Wy wolle graach witte wat der spilet by ús leden, by de âlders fan ús leden en alle oaren dy’t belutsen binne by de club. Saken út dizze enquête kinne wy brûke foar ús beliedsplan. Mieningen fan de leden en âlders oer ús akkommedaasje, de trainers/lieders en ús noarmen en wearden, binne tige wichtich foar de bestjoeren. Boppedat freegje wy ús leden wat se fine fan de kommunikaasje fanút de bestjoeren mar ek oer

Bridgescores

kreeg voor deze prestaties beide keren een medaille. Toen alle uitslagen uit de gehele provincie bekend waren bleek dat Fenna Hofstra zich heeft geplaatst voor de friese kampioenschappen op 23 april te Sint Annaparochie. Een superprestatie waar de gymnastiekvereniging SVW Workum enorm trots op is! Op zaterdag 11 december en zaterdag 5 februari vonden de plaatsingswedstrijden voor niveau 12 plaats in de sporthallen van respectievelijk Makkum en IJlst. Hier namen 4 turnster van de vereniging aan deel. Baukje Bosje behaalde tijdens de eerste plaatsingswedstrijd een mooie 5e plek. Zij kreeg hiervoor een medaille en deze was dik verdient. De onderdelen die alle turnsters verplicht moeten laten zien zijn: sprong, brug, balk en vloer. De meiden trainen 2 keer per week in de sporthal van Workum o.l.v.

trainster Jettie de Jong en met hulp van Simone Folkertsma. Hier alle uitslagen op een rij: Instap niveau 12: Renee Haanstra, 17e plaats en 22e plaats Pupil 1 niveau 12: Baukje Bosje, 5e plaats (medaille) en 11e plaats. Sigrid Bokma, 12e plaats en 12e plaats. Sabina Majhi, 26e plaats en 23 plaats Instap niveau 11: Fenna Hofstra, 3e plaats (medaille) en 4e plaats (medaille). Elbrich Haijtema, 13e plaats en 10e plaats. Natasja Dijkstra, 17e plaats en 18e plaats. Sanne Ketelaar, 12e plaats en afwezig. Joke Mulder, 8e plaats en 21e plek. Pupil 1 niveau 11: Inge Wesselius, 8e plaats en 18 plaats. Rianne de Wolff, 17e plaats en afwezig. Pupil 2 niveau 10: Kirsty Fekkes, 8e plaats en 7e

plaats. Ivana Blom, 16 plaats en 11e plaats. Jeugd 1 niveau 10: Sanne Miedema, 9e plaats en 6e plaats. Femke Groen, afwezig en 12e plaats. Pupil 2 niveau 9: Marleen Bootsma, 10e plaats en 10e plaats. Jeugd 1 niveau 9: Antsje Draaijer, 1e plaats (medaille) en 2e plaats (medaille). 3e divisie: Pupil 1 niveau 8: Hieke Venema, 15e plaats en 15e plaats. Ilse Sijbring, 19e plaats en afwezig. Senior Niveau 4: Suzanne van der Poel, 10e plaats en afwezig. Wij wensen Fenna Hofstra heel veel succes toe op 23 april in Sint Annaparochie tijdens de friese kampioenschappen turnen! We zullen zeker nog veel van deze turnster horen.

Workum in slechte wedstrijd naar winst Afgelopen zaterdag speelde Workum haar 19e wedstrijd in en tegen Heeg. Kijkende naar de stand op de ranglijst en het puntenaantal was Workum verplicht om met 3 punten huiswaarts te keren. Heeg had in de voorgaande 17 wedstrijden 6 punten verzameld. 3 punten daarvan werden vorig jaar 9 oktober behaald in Workum. Destijds een veel beter Workum, legio kansen, één vrije trap voor Heeg en 0-1 verliezen. Een gestolen winst voor Heeg. Maar goed, dat was toen. Vandaag een andere wedstrijd met groot belang. Workum zou bij winst goede zaken kunnen doen omdat mede titelkandidaten Ens en AVC tegen elkaar spelen. Hier zullen punten verspeeld worden. Workum begon vandaag in een ietwat andere opstelling dan gewend. Zonder de geschorste Gooitzen Stellingwerff en geblesseerden Stephan Wijnia en Jurgen Buma werd er gestart met de volgende elf. Op de goal Jelmer Dijkstra. Spelend in de verdediging van links naar rechts: Michel Nijboer, centraal Pieter van der Valk en Danny Bouman. Rechtsback Sjerp-Jan. Het middenveld werd ingevuld door Marcel Aardenburg, Jelmer Jellesma en Klaas de Vries. Hangend links en rechtsbuiten speelden Dennis Hoekstra en

Klaas de Groot. Als diepste spits Gjerryt Hoekstra. Wisselspelers Kamil Dybala en Arie Hiemstra. Workum startte voortvarend en zette Heeg op eigen helft vast. Geprobeerd werd de bal in een hoog tempo rond te spelen. Dit werd bemoeilijkt door het hobbelige veld maar Workum kon het 1e halfuur redelijk haar spel spelen. Heeg kwam er een aantal keren in de counter gevaarlijk uit. Deze counters werden ingeleid door Workum zelf vanwege veelvuldig onnodig balverlies. De speldenprikken die Heeg uitdeelde zorgen niet voor veel gevaar. Daarentegen bleef Workum druk zetten op Heeg en na een halfuur gespeeld te hebben resulteerde dit in een voorsprong voor Workum. Klaas de Groot werkte met de buitenkant van zijn voet de bal achter de keeper van Heeg, nadat de bal door de verdediging van Heeg niet goed verwerkt wordt. Een 01 voorsprong geen vlekje aan de lucht. Niets bleek minder waar. Wederom werd er door Workum simpel balverlies geleden, aansluitend niet correct uitverdedigd waardoor één van de spitsen van Heeg de bal in de verre hoek achter goalie Dijkstra kon schieten. 1-1. Deze stand was tevens de ruststand. Voor aanvang tweede helft werd de licht geblesseerde Michel Nijboer vervangen door Arie Hiemstra.

Het veldspel van Workum is niet goed. De ruimtes te groot en veel balverlies. Heeg ruikt bloed en zoekt via de grote en balvaste spits naar de opening. Wederom door balverlies in de Workumer verdediging wordt de bal door een speler van Heeg opgepikt en voor de goal gebracht. De grote spits controleert de bal, in buitenspel positie, en schuift deze simpel binnen. Protesten van Workummer kant helpen niet. Een 2-1 voorsprong voor Heeg. Na deze tegenslag herpakt Workum zich goed en scoort binnen 5 minuten de gelijkmaker. Marcel Aardenburg tikt een afvallende bal binnen. 2-2. Met dit lekkere gevoel begint het bij Workum iets beter te lopen. Een vrije trap genomen door Danny Bouman wordt scherp voorgegeven en Gjerryt Hoekstra tikt deze knap in de korte hoek achter de Hegemer keeper. Binnen 10 minuten wordt een 2-1 achterstand omgedraaid naar een 2-3 voorsprong. Zo snel kan het lopen. Met nog een dikke 20 minuten op de klok is het voor Heeg alles of niets. Met lange ballen probeert Heeg te spitsen te bereiken. Na enkele spannende momenten voor Workummer goal, vele spannende minuten in de dug-out voor trainer, leider en wisselspelers wordt er door beide ploegen niet meer gescoord. Het eindsignaal klinkt

en de spanningen vloeien weg. Workum mag blij zijn dat het 3 punten pakt maar zal voor de resterende wedstrijden zeker uit een ander vaatje moeten tappen. Zaterdag komt De Walde op bezoek op sportcomplex de Rolpeal. Voor de winterstop werd er met 1-0 verloren van deze ploeg. Workum heeft wat dat betreft het één en ander goed te maken. Wederom een finale, zoals de laatste 7 wedstrijden betiteld mogen worden.

A-lijn 1 Albertje Botter & Wim Botter 2 Hillie Bruggink & Emma Veldkamp 3 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 4 Jacob Wiersma & Ype Wijma 5 Tine Nijenhuis & Froukje Wiersma 6 Annie Bijlsma & Annebel Heijn -7 Hielke Sietsma & Janny Deenen -7 Thora Führhop & Fia Zweers -7 Geertje Folkerts & Tine. Wijma

63,33 56,67 54,17 53,47 53,33 46,67 41,67 41,67 41,67

B-lijn 1 Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 2 Hanna Doting & Gretha Wesselius 3 Marijke Kuipers & J. Yntema 4 Bep Vinkx & Gerry Woudstra 5 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 6 Annie de Boer & Lucy Vogelzang 7 Carrie van Straten & Stien de Vries 8 Kitty Postma & Rens Postma

62,50 61,81 54,86 50,69 47,92 45,83 39,58 36,81

Amivedi Zuidwest Friesland Gevonden Bakhuizen - Witte volw. kater met roodcyperse staart, vlekjes op de rug. Rood tussen oog en oor, aan beide kanten. Foto’s www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 0880064692.

Dartuitslagen Dinsdag 8 maart September 1 - Vloot 180 Darteritus 666 - September 2 Makkum 2 - September 3 Spearders - Smidte

7-3 6-4 5-5 6-4

Handboogschutterij Maandag 7 maart Compound: Luc Leereveld 253 ptn. Hout: Jan van der Veen 150 ptn.; Paul van Keimpema 136 ptn.; Tamara Magomadeva 82 ptn. Bare Bow: Niels Pelle 197 ptn.; Douwe Weerstra 178 ptn.; Henk Venema 173 ptn.; Jaap de Jong 158 ptn.; Otto Onderwater 157 ptn.; Lothar Laube 156 ptn.; Fokke de Vries 122 ptn.; Tonko Hofman 71 ptn.; Kees Salverda 49 ptn.

Automobiliste zwaar gewond De politie heeft vrijdag rond 14.30 uur geassisteerd bij de afhandeling van een eenzijdig verkeersongeval op de Wymerts onder Molkwerum. Een 21-jarige inwoonster van Joure was hier met de wielen van haar auto in de berm terechtgekomen en was de macht over het stuur verloren. De auto kwam in een sloot terecht en de Jouster raakte bekneld en gewond. Ter plaatse gekomen hulpdiensten hebben de vrouw uit de auto bevrijd. Met de trauma helikopter is het slachtoffer overgebracht naar het UMCL in Groningen.

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 MAART 2011 // PAGINA 5

DORPSBELANGENVERGADERINGEN Er zijn van die plaatsen en voorwerpen die je alleen op het voetbalveld aantreft. Zo heb je de helft van de tegenstander en je eigen helft. Die van de tegenstander bevindt zich aan de ene kant van de middellijn en je eigen helft aan de andere kant. Dat is in elk geval in de eerste helft zo. In de tweede helft is dat weer net andersom. Wie om de derde helft zoekt op het voetbalveld moet lang zoeken, want de derde helft is in negenennegentig van de honderd gevallen in de kantine. De strafschopstip vind je wel op het voetbalveld. Twee zelfs. Ook zijn er vier hoekvlaggen en twee doelen. Elk doel heeft een lat en die ligt weer op twee palen waar het net om de ballen in te schieten aan vast zit. En naar een van die doelpalen was de tegenstander van zaterdag genoemd. DWP…De Wite Peal. Workum Drie is gewoon naar Workum genoemd. Voor wie het ontgaan is, daar wonen wij. Het begon zaterdag in elk geval voortvarend. Jeffrey of Wesley schoot de 1-0 binnen en

Henk de Boer

alles leek erop dat het een eitje ging worden tot de mannen van DWP de gelijkmaker binnen tikten. Na de rust gingen de Mannen van Ons Aller Derde onverdroten verder en kogelde Jelle de 2-1 tegen de touwen. Kat in het bakje dacht iedereen. En terwijl iedereen van Workum Drie om zich heen keek om de kat in het bakje te zoeken , vielen er zo maar uit het niets drie doelpunten van DWP uit de lucht. Dat had dus niemand van tevoren gezien dat er in plaats van maar één, vier doelpunten van DWP in de lucht hingen. Dat kan gebeuren, dat heb je soms en dat is jammer. Gelukkig stond er niemand onder toen ze naar beneden vielen. Kon iedereen toch mooi aan de wederom zeer geslaagde en vruchtbare nazit deelnemen. Mensen die net als Workum Drie ook belangrijk werk doen maar niet voetballen moeten voor wat gezelligheid soms wel tachtig dorpsbelangenvergaderingen bijwonen. Mooi, maar ook zwaar werk. En omdat het eerste bakje altijd gratis is, is het financieel ook redelijk vol te houden.

Fries diner voor scholen in Zambia en India Op 18 en 19 maart staat een bijzondere tafel voor u gedekt. Een aantal jongeren van World Servants Makkum verzorgt een Fries benefietdiner in Herberg Greate Pier in Kimswerd. Ze gebruiken daarbij zoveel mogelijk producten uit de regio. Tijdens de avond geven de jongeren informatie over hun project en houden een veiling. De opbrengst van de veiling en het diner gaat naar de bouw van scholen in ontwikkelingslanden. In de voormalige dorpscafé van Kimswerd is sinds een paar jaar een klein hotel met terras gevestigd. De nieuwe eigenaresse kookt graag met ‘eerlijke producten’ die zoveel mogelijk uit de eigen regio komen. Onder haar wakend oog maken de jongeren zelf een aantal geurige en smakelijk stoofschotels klaar in de ovens van het gietijzeren fornuis dat midden in de grote open keuken staat. De jongens en meisjes zorgen ook zelf voor de bediening en presenteren hun project tussen de gangen door. Met een ludieke veiling wordt de avond afgesloten. De jongeren doen deze actie om bouwprojecten van World Servants te steunen. Deze zomer reizen de jongeren zelf naar Zambia en India, waar ze helpen bij de bouw van lerarenwoningen en klaslokalen. De groep van Makkum hoopt dit jaar minimaal 12.000 euro op te halen voor dit doel. Dit geld wordt rechtstreeks gebruikt voor de aanschaf van bouwmaterialen en bijvoorbeeld

om locale bouwhulp te kunnen betalen. Zo komen alle donaties op de goede plek terecht. World Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt met hulp van groepen van jongeren en volwassenen uit Nederland. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. De toekomst van veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit. World Servants wil hier verandering in brengen door deelnemers te activeren en fondsen te werven voor de World Servants projecten. Steun ons en eet mee op vrijdag 18 of zaterdag 19 maart of lever een bijzonder veilingartikel in! Het diner kost € 35,- per persoon inclusief drankjes. Uw bijdrage gaat naar een zeer goed doel. U kunt zich opgeven bij World Servants Makkum (Dieuwke Boonstra) 06-23182885/ (0515) 232439 of bij Herberg Greate Pier (0517) 642488.

Schaakuitslagen Maandag 7 maart Sj. Haijtema - A. vd Kloet J.A. de Boer - P. de Boer K. Hoekstra - B. Geerligs D. Tjerkstra - M. de Haas J. Groesz - B. Grooters A. Wouda - G. de Vries Zie ook: www.sc-odi.nl

½-½ 0-1 1-0 0-1 0-1 0-1

Gjin lang damferhaal dizze kear Danny Ruiter wie freed by damklup Boalsert Warkum Kombinaasje hurd klear mei Fedde Piet Huitema. Se spilen in teoretyske iepening en Fedde Piet hie in daamslagje net sjoen. Doe’t him frege waard wat der fan syn partij yn’e krante skreaun wurde moast antwurde hij: “Dat wurdt gjin lang ferhaal!”. Klaas Herder hie in hiele moaie daamset tsjin Sjoerd Postma. Sjoerd hâlde noch in houtsje oer dy’t hy nei daam skowe koe sûnder dat Klaas him keare koe. It waard sadwaande kamp. Klaas hie dit wol sjoen mar koe it dochs net litte om de set der út te heljen, om’t der sa moai wie. Lolke Huitema hie gjin kâns tsjin Sjoerd Huitema. Dit die ek bliken by it neispyljen, elke set dy’t Lolke dwaan kinnen hie draaide út op ferlies. Auke Koopmans stie yn it begjin fan syn partij better tsjin Sybrand de Groes. Letter kearden de kânsen en moast Auke bliid wêze mei in punt. It earste team fan Boalsert Warkum Kombinaasje ferlear tongersdei yn de Provinsjale Haadklasse mei 4-12 fan Urk. It twadde team die it better, sy wûnen fan De Pein mei 5-7. It twadde is dêrmei twadde wurden yn de Provinsjale twadde klasse. It fjouwertal is nei in reglemintearre 8-0 oerwinning op De Oldehove troch nei de fjirde omloop. Urk aan Zet – BWK: J. Romkes – gjin tsjinstanner W. van der Wijk – J.M. Drent A. Boxum – S. Huitema IJ. Haven – D. de Vries J. Post – D. Kunst J. Snijder – F.P. Huitema

2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0

Morraruters huldigen clubkampioenen

K. Post – K. Herder T. Post – S. Postma

0-2 0-2

Opeinde – BWK: P. Meijer – L. Huitema R. Leeuwen – D. Ruiter E. Roosma – A. Koopmans H. Scholte – S. de Groes H. Kort – A. Hoekstra D. Bakker – A. Folkertsma

0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 2-0

Kompetysje: A. Koopmans – S. de Groes S. Postma – K. Herder F.P. Huitema – D. Ruiter S. Huitema – L. Huitema

1-1 1-1 0-2 2-0

Centrum voor jongeren dit weekend open We gaan dit weekend weer open met het jongerencentrum Jongeren en Sa Wat te Workum. Er is overleg geweest met een aantal jongeren en we gaan weer los met een keer in de maand een activiteit te organiseren. De eerste avond is op vrijdag 18 maart en we gaan met de jeugd een leuke sleutelversierder maken. Diegene die daar geen zin in hebben, kunnen achter de bar staan, muziek draaien of gewoon even lekker “zitten”. De leeftijden van de jongeren zijn 12 tot 15 jaar. Deze avonden hebben we gepland op vier vrijdagavonden, waarin we in het eerste uurtje iets met elkaar gaan doen en daarna vullen we de avond in met gezellig bij elkaar zitten, muziek luisteren, een spel doen, maar ook de drankjes verzorgen, opruimen, etc. Dus heb je zin om mee te organiseren en te komen, bel dan met Trudi 06-20278801 en doe mee!

Bezuinigingen treffen ook Merenproject Het uitvoeren van vijftien projecten in de gemeente Súdwest Fryslân zal te lijden hebben onder de voorgenomen versobering van het Friese Merenproject. Vooral ook zaken in de vroegere gemeente Nijefurd zullen door nieuwe collegevoorstellen aan het wankelen worden gebracht. De toenmalige gemeenteraad van Nijefurd, en ook de raden van Bolsward en Wûnseradiel, hebben voor de tweede fase van het project onvoldoende geld opzij gezet. Burgemeester en wethouders willen daarom opnieuw kijken naar gewenste investeringen in Workum, Makkum, Bolsward en Stavoren. In de laatstgenoemde stad komen bijvoorbeeld de verkeersplannen, de herinrichting van de Spoorhaven en de verbetering van het havenfront onder druk te staan. Ook het opknappen van de havenaanzichten van Makkum, Workum en Hindeloopen staat ter discussie. Ook krijgt de aanleg van een nieuwe vaarweg tussen Hindeloopen en Workum van het college een lage prioriteit.

 Van links naar rechts Fleur Steringa (springen pony’s), Kenna Bakker (dressuur paarden), Myrna Bouma (bixie), Tineke de Vries (springen paarden) en Marleine Stobbe (dressuur pony’s).

In de kantine van De Morraruters werd afgelopen vrijdag 11 maart j.l weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werden de Clubkampioenen van 2010 bekend gemaakt. Ieder jaar reikt Hynstesportforiening De Morraruters een clubbokaal uit in de verschillende disciplines. De combinatie met de meeste prijzen en winstpunten in zijn/haar discipline wint de prachtige wisselbokaal met daarin zijn/haar naam gegraveerd en mag de beker een jaar lang op een prominent plekje in de huiskamer zetten. Dit jaar ging de wisselbeker voor de Bixie’s naar Myrna Bouma met haar pony Geldau, zij behaalde 87 punten. Marleine Stobbe won met haar pony Milton H. de rubriek dressuur pony’s met 101 punten. Bij de dressuur paarden was de grote winnares Kenna Bakker met haar paard Binck, zij had een totaal van 182 punten. Fleur Steringa won de beker met haar pony Chanel bij het springen pony’s, zij had een totaal van 91

punten. De laatste beker voor het springen bij de paarden ging naar Tineke de Vries en haar paard Thunder met 55 punten. Tegelijkertijd werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om Fries Kampioen Klasse L2 paarden Miranda Venema en de reserve-kampioenen springen Fleur Steringa, klasse L cat B en Dian Snoek klasse L cat C te huldigen met een mooi stalplaatje en een bloemetje. Ook nam het bestuur afscheid van bestuurslid Tineke WesterBreemer, na een flink aantal jaren in het bestuur te hebben gezeten vond Tineke het tijd worden om haar tijd en aandacht op andere dingen te gaan richten. Ook zij kreeg een prachtig bloemstuk aangeboden en ze werd hartelijk bedankt voor al het werk dat ze de afgelopen jaren verzet heeft. Nog enkele uitslagen: Op zaterdag 12 Maart zijn Manon en Dian Snoek naar St. Johannesga afgereisd om daar te springen. Manon startte met haar

Mjoksje (ek mjuksje) : minge; dong út de stâl ride; ek grieme – earne raar yn om mjoksje; immen derút mjoksje – ien der út wurkje; mjokskroade - dongkroade

Colofon 

Van links naar rechts Dian Snoek (reservekampioen klasse L cat C), Fleur Steringa (reservekampioen klasse L cat B) en Miranda Venema (klasse L2 paarden). paard Buffalo Jump in de klasse B en had een balkje (=1wp). Dian sprong met haar pony Crisian in de klasse L cat C en had ook een balkje eraf (=1wp). De dag erna, op zondag 13 maart,

is Froukje de Groot in Vrouwenparochie gestart met haar paard Tettsje fan de Healwei in de dressuur klasse B en scoorde in de tweede proef een 5e prijs met 186 punten.

Filmtheater opent weer de deuren Morgen is het de derde woensdag in maart en dus is het ‘Filmtheaterdag’ in Workum. Om 16.00 uur wordt er een geweldige Walt Disney film voor alle leeftijden (VS, 2009) gedraaid. Een hilarisch avontuur, dat van het scherm springt met prachtige animaties, onweerstaanbare muziek (Randy Newman) en onvergetelijke personages. Kom kijken en treedt de wereld binnen van een prinses, van pratende kikkers, zingende krokodillen en smoorverliefde vuurvliegjes en zie hoe ze op een ongelooflijke reis gaan door de mystieke moerassen van Louisiana. Aangespoord door een beetje moed en een grote droom komen deze nieuwe vrienden erachter wat er echt belang-

rijk is in het leven... liefde, familie en vriendschap. Briljante versie van ’s werelds meest beroemde kus, een ongelofelijke filmbelevenis! Om 20.00 uur wordt een meeslepend liefdesverhaal vertoond over twee mensen die ondanks hun tegenstellingen er voor kiezen samen oud te worden (91 minuten, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld). Omdat de boekenweek 2011, die deze week begonnen is, in het teken staat van biografieën, is gekozen voor de verfilming van het leven van een bekende Engelse schrijfster en filosofe, die in 1954 in Oxford haar toekomstige, zes jaar jongere, man ontmoet. De schrijfster had een voor die tijd erg vrije moraal en

onderhield relaties met veel verschillende mannen, vaak met meerdere tegelijk. De man moest zijn vrouw dus delen met anderen. Er gingen geruchten dat ze ook relaties met vrouwen zou hebben, maar dat heeft de schrijfster altijd ontkend. In 1999 overlijdt ze aan Alzheimer. De film schetst een indringend portret van een ooit briljante vrouw die door de slepende dementie langzaam in een wrak verandert. Wie de ziekte Alzheimer ooit van dichtbij heeft meegemaakt zal de situaties waarin de hoofdpersoon terechtkomt zeker herkennen. In het begin valt ze af en toe in de herhaling zonder dat ze het door heeft, op het eind leeft ze volledig in haar eigen wereldje. Dat juist haar geest haar zo bijzonder

maakte, maakt de situatie pijnlijk ironisch - hoe de ‘meest briljante vrouw van Engeland’ eindigt bij de ‘Teletubbies’. Dat het verhaal verteld wordt vanuit het perspectief van haar man geeft een extra dimensie aan het verhaal. Hij ziet lijdzaam toe hoe zijn geliefde vrouw steeds meer in de greep raakt van de slopende dementie. Uit flashbacks leren we dat zijn liefde voor haar al die tijd op de proef is gesteld. De grootste uitdaging staat hem echter pas na veertig jaar huwelijk te wachten. Een film die je diep raakt en ademloos achterlaat. Voor meer informatie over het filmprogramma van Filmtheater Workum en voor het reserveren van zitplaatsen, ga naar www.filmtheaterworkum.nl

Camino der Lage Landen in de regio Friesland Van 5 maart tot 19 maart organiseert de regio Friesland van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een aantal wandelingen en fietstochten door de regio. De elf wandelingen en de vijf fietstochten zijn onderdeel van de viering van het 25-jarig bestaan van de landelijke organisatie van pelgrims naar het graf van de heilige Jacobus in het Spaanse Santiago de Compostela. De deelnemende pelgrims lopen en fietsen door heel Friesland, langs Jacobskerken, Jacobsbeelden en Jacobalia, waarin ook etappes van It Jabikspaad (pelgrimspad van St. Jacobiparochie naar Hasselt) opgenomen zijn. Ze dragen een speciale wandelstaf met Jacobsschelp (de Bourdon) bij zich, die aan het einde van de periode wordt overgedragen aan de regio Groningen/Drenthe. Zo wordt de Bourdon uiteindelijk het hele land door gedragen en komt de pelgrimsweg naar Santiago, de Camino, als een jubileumcadeau naar de pel-

grims toe, in plaats van dat ze ver weg moeten om de Camino op te zoeken. Afgelopen november is deze Camino der Lage Landen gestart in Galder in NoordBrabant. Woensdag 9 maart liepen ook een aantal Workumers mee aan het traject Wommels, Bolsward, Sneek. Om 10.00 uur vond de start plaats in Wommels. In de pleisterplaats Bolsward werden we door pastoor Jan Romkes van der Wal opgewacht bij de Martinikerk. Na uitleg en bezichtiging gingen we naar de St. Francisus kerk voor een rondleiding en een gelegenheid voor de meegebrachte lunch te nuttigen. Daarna werd er in een rap tempo koers gezet naar Sneek. Ook daar was de gelegenheid om de Martini- en de Sint Martinuskerk te bezichtigingen. In alle pleisterplaatsen was de gelegenheid om stempels in de speciale pelgrimspas te plaatsen. Voor de Workumer deelnemers was deze dagtocht bedoeld als onderdeel van de training voor de sponsoretappe(s) van de wan-

Taa lswyl sel

WORKUM IIIInderdaad: veel Workumers zijn te ontwaren op dit ‘statieportret’.

delelfstedentocht 2011. De opbrengst van de sponsoropbrengst is bedoeld voor nieuw beeld- en geluidsmateriaal voor de Protestantse gemeente te Workum. Meer deelnemers zijn welkom, men kan zelf sponsors

benaderen. Mocht u denken: wat sportief, maar dat kan ik niet, geen nood, u kunt ook financieel ondersteunen. De centrale rekening is: 2068345 t.n.v. J.P. Bremer. Voor opgave en inlichtingen: 0515-542038.

Redactieadres: Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl Verspreidingsgebied: Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Friesland Tarieven: Abonnementen Per post Losse nummers

€ 28,00 per jaar € 42,00 per jaar € 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties: Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten: Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur. Ingezonden stukken Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst als ze door de inzender zijn ondertekend. In zeer bijzondere gevallen kan de redactie op dringend verzoek van de inzender besluiten de naam weg te laten, maar deze naam moet dan uiteraard wel bij de redactie bekend zijn. Algemeen: Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 MAART 2011 // PAGINA 6

Oproep aan verenigingen, stichtingen en commissies In november is er na een oproep in de Friso een eerste gezamenlijke bijeenkomst geweest en de opkomst was groot. Er is toen afgesproken om een vervolg te geven aan deze zinvolle avond. Daarom wil Plaatselijk Belang alle groepen graag uitnodigen voor donderdag 24 maart om 19.30 uur in de Klameare. Omdat er veel verenigingen (o.a. de buurten) verwacht worden, wordt er gevraagd om met maximaal twee afgevaardigden per instantie aanwezig te zijn. Op Workum.nl bij Plaatselijk Belang in het menu aan de linkerkant zijn de notulen van 17 november terug te lezen. Ook is daar een overzicht van de contactpersonen aan de hand van de aanwezigheidslijst gemaakt. Aanvullingen of wijzigingen kunnen gemaild worden naar pb@workum.nl. Hopelijk heeft iedereen inmiddels de data van de activiteiten aan workum.nl (het verzamelpunt) doorgegeven voor op de algemene agenda 2011. Een ander belangrijk punt wat in november voorbij is gekomen is

het gezamenlijke evenementenbord. Dit zal zeker een agendapunt voor 24 maart worden en hopelijk kan er dan groen licht gegeven worden. Wat ook op de agenda zal staan is het ‘Welkom in Workum weekend’. Door middel van een korte presentatie zullen de aanwezigen op de hoogte gebracht worden van de laatste ontwikkelingen.

Om een goed beeld te krijgen van het aantal mensen ontvangt Plaatselijk Belang graag voor 20 maart een bevestiging welke vereniging, stichting of commissie met welke personen aanwezig zal zijn. Tot 24 maart om 19.30 in de Klameare! Plaatselijk Belang Workum pb@workum.nl

de voedsel te verbouwen. Krijgen jonge vrouwen avondonderwijs om te leren over een betere gezondheid en leefomstandigheden. Worden schoolboeken gekocht en uit gereikt. Allemaal nuttige bestedingen van deze collecteopbrengst. Daarom: van harte bij u aanbevolen als de collectant bij u aanbelt voor een bijdrage.

Reumafonds heel blij met collectescore Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam van ruim 130 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening die niet te voorkomen of te genezen is. De ziekte heb je levenslang en kan jong en oud overkomen.

Natuurlijk zullen de voorzieningen e.d. ook besproken worden. De definitieve agenda zal een kleine week voorafgaande van de 24e per mail worden verspreid. Tot die tijd kunnen er nog agendapunten aangedragen worden. De bedoeling is om het een en ander weer in ongeveer anderhalf uur te bespreken.

Nationale collecte zorg ontheemden Van 20 tot en met 26 maart aanstaande is het nationale collecte week voor ZOA. De afkorting ZOA staat voor Zorg voor ontheemden in Zuid Oost Azië en Afrika. Met de opbrengst van deze collecte worden ontheemden geholpen om een nieuwe toekomst op te bouwen, kinderen krijgen onderwijs, worden ontheemden geholpen om voldoen-

De St. Ludgerusschool viert carnaval

In dit licht bezien is het nog beter te begrijpen hoe blij het Reumafonds is met de opbrengst van de collecte die van 27 februari tot en met 5 maart is gehouden – en dit in het kader van de landelijke collecteweek van het fonds – in Workum en Nijhuizum. Hier is in totaal maar liefst 2010,85 euro opgehaald en hiermee levert onze regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. Die bijdrage is wel nodig ook. Het Reumafonds namelijk is dé fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar zet het fonds al zijn middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met reuma. Daar is uiteraard veel geld voor nodig. Het Reumafonds is dan ook blij met iedere gift die bijdraagt aan zijn missie: reuma de wereld uit.De Ludgerus school vierde dinsdagmiddag traditoneel het carnaval. Onder prachtige weersomstandigheden verzamelden zich de meest uiteenlopende figuren op het schoolplein. De sleutel van de school werd symbolisch overhandigd aan de Prins van de Flipediedoedelschool. Groep acht vormde tezamen de raad van elf. Zij waren verder de middag baas van de school. Na verschillende plichtplegingen en opdrachten aan de carnavalvierders ging de optocht door een gedeelte van Workum. Terug op school werd het feest voortgezet.

SLOOPBEDRIJF DE JAGER & SIEMENSMA

loonbedrijf en transportbedrijf, zand- en grindhandel

E.B. van Kalsbeek

Voor al uw sloopwerk - containerverhuur diamantboren - zagen - enz., enz. Alles te leveren voor: • Tuin • Wegenbouw • Bouwmaterialen • Manege bakken Verhuur van: • Rupskranen van 7 tot 20 ton • Shovel • Kipauto’s 6x6 W.S. met kraan • Kipauto’s 8x8 W.S. • Kippertrailers

Arjen Bouwsma T. 06 30652445 E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

ka ns Je maakt op een

REISCHEQUE of een iPOD TOUCH 4G

Voor info: www.vankalsbeektransport.nl E-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nl Ook zaterdags zijn we open. Tel. 0515-541810 Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

Vindt u een mooi gazon belangrijk? Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezier uw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen € 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dealer voor een demonstratie.

Gebr. Gerlsma B.V. Lutswei 1-Workum Hottingawei 34 - Nijland

Afvalverwerking, transport en recycling bv

vakantie

werk

Wij hebben de perfecte

bestemming voor jou!

> Blauwhuis > Bolswar Bolsward d > Franeker > Heeg > IJlst > Makkum > Sneek > Oentsjerk > Tzum > W Workum Wommels Witmarsum Weidum eidum > W itmarsum > W ommels > W orkum

Totaal recycling voor al uw afval Inzameling en verwerking voor bedrijf en particulier. Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen. Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

> 0515-570 0 5 1 5 -5 7 0 8 870 70 > w www.zorggroeptellens.nl ww.zorggroeptellens.nl

Containers van 1 tot 40 kuub. Harlingen 0517-418 552 www.visserafvalverwerking.nl

ZATERDAG 19 MAART A.S. 14.30 UUR

WORKUM 1 - DE WALDE 1 Pupil van de Week zijn: Douwe en Obe Lycklama à Nijholt (E2/E3) Sponsor van de Pupil van de Week is: Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt

De balsponsors van de thuiswedstrijden van Workum 1 zijn:

- AuqaResort It Soal Camping & Jachthaven - Bakkerij Van der Werf - Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal - Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport - Fytsmakkerij J.F. Scheltema - Autobedrijf Yntema Workum - Zuid West Hoek Keukens - Slagerij Thijs van der Meer - Eethuis & Stadscafé De Smidte - Friesland Foods Cheese Workum - Hunia’s Drukkerij & Workumer Krant Friso - HJG verzekeringen & financiële diensten - ZWF Ontwerp - Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot - VHC ActiFood, Oosterwolde

- Sanitiem Visser - Taxi v.d. Bles - Eartiids Workum, ‘groot in eertijdse-spullen’ - Bergsma Groothandel Makkum - Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst - Eetcafé De Witte Herbergh - Lunchroom Súd - Administratiekantoor Westendorp - It Pottebakkershûs - Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland - Pallie Sport - Bakker Workum Konstruktiewerken - Woudasport.nl Teamkleding - Hotel-Café-Restaurant De Gulden Leeuw


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 MAART 2011 // PAGINA 7

Ondernemers in Zuidwest Fryslân Ambassadeurs van het Landschap Op 22 maart start de cursus Ambassadeur van het Landschap Zuidwest Fryslân. Het IVN Consulentschap Fryslân organiseert de cursussen in opdracht van het gebiedsplatform. Recreatieondernemers in het Nationaal Landschap kunnen zo hun gasten nog beter informeren over de bijzondere waarden van dit gebied. In de cursus maken de cursisten kennis met alle ins en outs van het Nationaal Landschap. Hoe is het gebied ontstaan in heel vroege tijden? Wat heeft de laatste ijstijd voor invloed gehad? De bewoningsgeschiedenis van de mensen in het gebied laat zien welke invloed de mens heeft gehad en nog steeds heeft op het

Kunstzinnige maand op De Pipegaal

huidige landschap. Ook de planten en dieren die de recreant kan tegenkomen passeren de revue. De cursisten krijgen een handreiking hoe ze al die kennis over kunnen dragen op hun eigen personeel, zodat ook zij de gasten beter kunnen informeren.

Wat een opkomst en wat een plezier! Een initiatief genomen door Antje van der Velde en Trudi werd van een ‘grapje’ aan de stamtafel een superavond met een modeshow door Carla’s lingerie en badmode, Anneke Douma, Jannie Brandsma, aan elkaar gepraat door Hilda Twijnstra.

Het IVN organiseert deze cursussen al een aantal jaren. In het hele land zijn nu ongeveer achthonderd ondernemers opgeleid tot Ambassadeur van het Landschap en het aantal groeit snel. Wie interesse heeft in de cursus in het mooie Nationaal Landschap vindt meer informatie over inhoud en opgave op: www.routezuidwestfriesland.nl.

Daarnaast waren er ook nog spontane acties, zoals een optreden van Gerrie Zwerver en een verhaal. Jel handmade hebbedingen van Jeltje van der Weide. Ook had iedereen lekkere hapjes meegenomen en kon er in de pauze lekker gesnoept worden. Al met al een avond om te genieten en om volgend jaar op 8 maart te herhalen en vrij te houden in de agenda!

Voetbaldames winnen en houden ook nog eens de nul Nummer 3, Harlingen Da1 kwam zaterdag 12 maart op bezoek in Workum. Een iets ander formaat dan vorige week MKV Da1 die laatste staan in de competitie. 25 September vorig jaar hebben we de uitwedstrijd gespeeld in Harlingen waar we met 5-3 hadden verloren (verslag 25-09). Workum begon fel aan de wedstrijd en dat leverde meteen grote kansen op. Na 20 minuten werd er een corner genomen door Judith, deze belandde in het vijf meter gebied. Door wat gerommel kwam de bal voor de voeten van Marrit. Deze zette de 1-0 op haar naam. Haar eerste doelpunt voor de dames van Workum. Workum ging goed door met voetballen en dat leverde nog meer kansen op. Door een goede pass op Judith kon zij gemakkelijk doorlopen tot aan de achterlijn. Ze zette de bal goed voor bij de eerste paal en deze werd goed binnen gelopen door onze topscoordster Tianne. Na 45 minuten blies de scheids-

rechter voor het rustsignaal, beide teams hadden dit wel even nodig. Na rust werden er wat wissels in het veld gezet, het doel was om zo door te voetballen net zoals de eerste helft. Dit ging moeizamer dan we gedacht hadden. Harlingen zette meer druk en ging met drie spitsen voetballen. Hierdoor werden we meer teruggedrukt op onze helft. Harlingen creërde daardoor wat kleine kansjes, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Workum kwam er zo nu en dan wel eens goed uit, maar de meiden konden het niet afronden. Toch bleef het nog wel even spannend, omdat Harlingen steeds beter in de wedstrijd kwam. Maar door 100 % inzet van alle Workumse speelsters konden we de nul houden. De scheidsrechter vloot na 94 minuten het eindsignaal en de drie punten bleven in Workum. Zaterdag moeten de dames van Workum naar Beetgum. Workum Dames 1

Diplomarijden op een heerlijke lentedag Op deze heerlijke lentedag, afgelopen zondag, ging om 11.00 de eerste combinatie van start. Er waren rond de 40 deelnemers die vol spanning zaten te wachten om hun proef te vertonen aan de FNRS jury. Volgens de jury werd er goed gereden en waren een aantal ruiters echt vooruit gegaan. Ondanks de goede prestaties heeft helaas niet iedereen zijn punten van min. 210 gehaald.

punten na ex-eqo.

Voor zes deelnemers was er een officieel FNRS diploma, dit diploma behaal je wanneer je de proef goed hebt gereden met min. 210 punten en max. 3 fouten hebt met de theorievragen. De diploma’s waren voor; Isa Smit, Nina de Boer, Geertsje Draaijer, Eshter Amsterdam, Miranda de Groot en Antsje van Rijs.

In de categorie eigen paard hadden we 2 prijzen te verdelen: 1e prijs: Yvonne Keegstra met 233 punten 2e prijs: Gezina Haga met 232 punten

In de categorie F1/F2/F3 hadden we 3 prijzen te verdelen: 1e prijs: Sieta Finnema met 228 punten => 1x deelname 2e prijs: Ronja Wieggers met 225 punten 3e prijs: Tjitske de Roos met 225

In de categorie F4/F5/F6 hadden we 1 prijs te verdelen: 1e prijs: Antsje Bergsma met 220 punten In de categorie F7/F9/F10/F12 hadden we ook 1 prijs te verdelen: 1e prijs: Liesbeth Siemensma met 220 punten

V.V. WorkumHenk de Boer vertelde inspirerend over zijn werk en liet veel zien.

Een maal per jaar heeft basisschool De Pipegaal een schoolproject waaraan alle groepen van de school meedoen. Daar waar de spelling-, taal- en rekenlessen gewoon doorgaan, worden de middagen besteed aan dit schoolproject. Dit schooljaar is er gekozen voor het thema “Kunst”. Omdat er in

Workum veel kunstenaars wonen, wordt ook van hun kennis gebruik gemaakt. Kunstenaar Henk de Boer opende vorige week het project door inspirerend over zijn werk te vertellen en veel te laten zien. Hij vertelde dat hij op de gekste momenten inspiratie opdoet voor een nieuw kunstwerk. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling door Workum, bij

het zien van een verdroogd kikkertje, een uit het nest gevallen vogeltje of een vissengeraamte. De gedachten die op die momenten bovenkomen kunnen uitgroeien tot een uiteindelijk kunstwerk. Voor de kinderen was het een mooi begin van een kunstzinnige maand maart. In de groepen zal

de komende tijd gewerkt worden aan verschillende kunstwerken. Aan het eind van het project wordt er een expositie gehouden in de school en in de de Klameare voor alle (groot)ouders van de school en andere belangstellenden. Het project wordt afgesloten met een heuse veiling van het tentoongestelde werk.

‘Echte’ aubade op Koninginnedag

Bij het middagprogramma deden de ‘senioren’ goed hun best, ook hier werd goed gereden. In deze catogorie waren er drie prijzen te verdelen: 1e prijs: Wimmie Baukema met 236 punten 2e prijs: Sandra Pietersma met 226 punten 3e prijs: Daniella Albada met 224 punten.

Dinsdag 15 maart 2011 De Middelzee te Bolsward RES 1 – Workum 1 20.30 uur Dinsdag 15 maart 2011 De Rolpeal te Workum Workum 4 – Blauw Wit’34 17 19.00 uur Workum 3– Oeverzwaluwen 1 20.00 uur Woensdag 16 maart 2011 Doniahal te St. Nicolaasga Renado da1 – Workum da1 20.00 uur Woensdag 16 maart 2011 Evert van Benthemhal te Ens Ens 3 - Workum 2 20.00 uur

Peter Broekhof.

Uitslagen week 10 Oosterstreek 1 - Workum 2 Workum da1 - Ont/chz da2

9-1 9-0

Programma volleybal

u zelf lid geweest van Schaatstraining Bolsward of kent u oud leden, geef dan naam en (email)adres voor 15 april a.s. door aan secretaris Jan Rijpkema (secretariaat@schaatstrainingbolsward.nl). Meer informatie over het jubileumfeest staat ook op www. schaatstrainingbolsward.nl.

3 1 4 1 0 2 3 2 2 2 4 6 3 1 2 7 3 1 1 5 4 0

Futsal week 11

genot van een drankje en hapje. Dan de prijsuitreiking, er waren acht prijzen te verdelen: vier voor de beste en vier voor de wat ongelukkige spelers, met het punt ongelukkig als: de anderen waren te sterk of dat net zat in de weg. De vier winnende laatste spelers waren: Brenda Bijlsma / Monique Zijlstra / Rein van de Werf en Annete Speijers. De winnende winnaars waren: Hielke de Jong / Hjalmar Zwaga / Annie Hooghiemstra en Jelmer Zwaga. Na nog even nagenieten gingen al de spelers moe maar voldaan weer naar huis, en maar hopen dat de spieren de volgende dag hun werk nog willen doen en niet al te zeer doen.

Reünie Schaatstraining Bolsward is op 2 juli Het is vijftig jaar geleden dat Schaatstraining Bolsward is opgericht, tijd voor een jubileumfeest met reünie voor leden en oud leden. Het jubileumfeest wordt gehouden in Bolsward en wel op zaterdag 2 juli 2011. Het wordt een sportieve en gezellige dag met activiteiten voor jong en oud. De jubileumcommissie is nog op zoek naar oud leden. Bent

Programma 19 Maart - Workum 1 – De Walde 1 Aanvang 14.30 - Workum 2 – DWP 2 Aanvang 12.45 - Balk 3 – Workum 3 Aanvang 14.30 - Beetgum DA1 – Workum DA1 Aanvang 14.30 - St. Annap. A1 – Workum A1 Aanvang 14.30 - Leeuwarden B1 – Workum B1 Aanvang 14.00 - Workum MC1 – MKV ’29 MC1 Aanvang 14.30 - Workum C1 – JV Bolsward C1 Aanvang 09.00 - Jubbega C2 – Workum C2 Aanvang 10.00 - Workum C3 – Balk C3 Aanvang 10.30 - Workum D1 – Minnertsga D1 Aanvang 09.00 - SDS D3 – Workum D3 Aanvang 11.00 - Blauwhuis E1 – Workum E1 Aanvang 09.00 - Workum E3 – ONS E5 Aanvang 09.00 - JV Bolsward F1 – Workum F1 Aanvang 09.00 - Blauwhuis F1 – Workum F2 Aanvang 09.00 - Workum F3 – Heeg F2 Aanvang 09.00 - Delfstrah. F3 – Workum F4 Aanvang 10.00 - Workum F5 – Balk F4 Aanvang 10.00 - Workum F6 – Blauwhuis F3 Aanvang 10.00 - Heeg F4 – Workum F7 Aanvang 09.00 Uitslagen 12 Maart Heeg 1 – Workum 1 2ONS 3 – Workum 2 3Workum 3 – DWP 3 2Workum 4 – Arum 2 4Workum DA1 – Harlingen 2Workum A1 – SC Stiens A1 0 Workum B1 – HRC B1 0Workum MC1 – Franeker 12Makkum C1 – Workum C1 Workum C2 – LSC 1890 C3 3ONS ’63 C3 – Workum C3 1Workum D1 – Dronrijp D1 0 Mulier D3 – Workum D2 3Workum E1 – SC Joure E5 1Sleat E2 – Workum E2 4CVVO E5 – Workum E3 3Workum F1 – Akkrum F1 0Workum F2 – Bolsward F2 4 Workum F4 – SWZ F5 1Delstrah. F3 – Workum F5 5 Akkrum F6 – Workum F6 2Workum F7 – Blauwh. F3 11 –

Badmintonpartnertoernooi kent een leuke bezetting Afgelopen zaterdagavond werd het partnertoernooi gespeeld. Met een opkomst van 26 spelers, was dit een leuke bezetting voor de zaterdagavond. Even voor 20.00 uur werden de spieren wat opgewarmd met het inspelen. Met een korte uitleg kon het spel beginnen, er werd gelijk al gespeeld op het uiterste. In de tweede en derde en vierde ronden werden er aanpassingen gedaan, de spelers kregen een andere medespeler toegewezen. Er kan gerust gezegd worden dat de vonken er afspatten, want de parijen werden steeds feller. Na dat een ieder vijf keer 15 minuten in het veld had staan te zweten, was daar eindelijk het sein, even lekker afspoelen en dan in de kantine bij praten onder het

Groot succes vrouwenavond in Klameare

 Volgende maand is het alweer Koninginnedag. Vroeger was het nog de gewoonte dat het onderwijzend personeel met de kinderen naar de Merk ging voor de aubade. Deze foto’s zijn gemaakt tijdens Koninginnedag in 1975.

Vrijdag 18 maart 2011 19.15 uur D 4e kl. Staveren DS 2 - T en T DS 3 19.15 uur Jeugd A SVW MA 1 - Wisky MA 1 19.15 uur Jeugd A Punt Ut 1 - Heecherop MA 1 20.30 uur D 1e kl. SVW DS 1 - Wez Handich DS 1 20.30 uur D 4e kl. HVV It Heidenskip DS 1 Oeverzwaluwen DS 3


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 MAART 2011 // PAGINA 8

Ta jo tsjinst

Súdwest Fryslân

BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, Berkenburg 5 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een schuifpui. (07-03-2011) Bolsward, Broerestraat 15 - Vergunning aanvraag voor het renoveren van het dak. (03-03-2011) Bolsward, Workumertrekweg 5 - Vergunning aanvraag voor het kappen van 3 populieren. (07-03-2011) Burgwerd, Kloosterweg 7 - Vergunning aanvraag voor het verbouwen van de woning. (07-03-2011) Cornwerd, Dorpsweg 13a - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een plantenkas. (01-03-2011) Ferwoude, Buren 29 - Vergunning aanvraag voor het verbouwen van de woning. (07-03-2011) Folsgare, Garastrjitte 18 - Vergunning aanvraag voor het slopen van een vakantiehuisje. (12-01-2011) Gaastmeer, Munkedyk 44 - Vergunning aanvraag voor het vergroten van de kap op de woning. (07-03-2011) Hindeloopen, Oude Weide 19 - Vergunning aanvraag voor het vervangen van de houten berging door een stenen berging. (05-03-2011) IJlst, De Jagersherne 2 - Vergun-ning aanvraag voor het vervangen van de oude berging door nieuw. (04-03-2011) IJlst, Frisiaplein 2 - Vergunning aanvraag voor het uitbreiden van een bedrijfspand. (04-03-2011) IJsbrechtum, Schoonoord 2 - Vergunning aanvraag voor het starten van een bed en breakfast in strijd met het bestemmingsplan. (16-02-2011) Koudum, Nieuweweg 42 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van 2 dakkapellen en het wijzigen van de gevel. (04-03-2011) Koudum, Swanneblom 12 - Vergunning aanvraag voor het verwijderen van de schoorsteen. (02-03-2011) Makkum, Klipperstraat 25 - Vergunning aanvraag om de bestaande erfafscheiding te vervangen door een ijzeren hek. (24-02-2011) Oudega, Hagenadyk 11 - Vergunning aanvraag voor het verlengen van het dak op het bestaande platte dak. (02-03-2011) Pingjum, Bootland 3 - Vergunning aanvraag voor het vervangen van de bestaande stal. (05-03-2011) Sneek, Bredyk 4 - Vergunning aanvraag voor de uitbreiding en renovatie van de school en het maken van een in/uitrit. (04-03-2011) Sneek, Burg. Rasterhofflaan 1 - Vergunning aanvraag voor de uitbreiding van het restaurantgedeelte. (03-03-2011) Sneek, Dames Masselinkstrjitte 1 - Vergunning aanvraag voor de realisatie van een erker. (04-03-2011) Sneek, Fiem 40 - Vergunning aanvraag voor het vergroten van de woning door een uitbouw en dakopbouw. (04-03-2011) Sneek, Jan Kuipersweg 15 - Vergunning aanvraag voor het wijzigen van de konzijnen en reclame aan de gevel. (24-02-2011) Sneek, Kleinzand 169 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een gevelreclame. (21-02-2011) Sneek, Molenkrite 132 - Vergunning aanvraag voor het kappen van bomen t.b.v. de herinrichting van sportpark Tinga. (03-03-2011) Sneek, Zuidend 10 - Vergunning aanvraag voor het wijzigen van de bestemming. (02-03-2011) Stavoren, Sint Odulphusstraat 4 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een tuinhuisje/ berging. (02-03-2011) Warns, ‘t Noard 22 - Vergunning aanvraag voor de verbouw van de woning tot garage/berging. (07-03-2011) Witmarsum, Oosterstraat 63 - Vergunning aanvraag voor het slopen van het vloerzeil uit de keuken de de doorvoerbuis uit de achtergevel. (03-03-2011) Workum, Kaeidyk 6 - Vergunning aanvraag voor het kappen van diverse bomen. (07-03-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

ONTWERPVERGUNNINGEN

Bolsward, Stoombootkade 22 - Ontwerp vergunning (ter inzage) voor het verbouwen van de woning in strijd met het bestemmingsplan. Sneek, Strikel 45 in groenstrook - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een huiszwaluwtil. Sneek, groenstrook tussen Oosterom en de Lauwers - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een huiszwaluwtil. Sneek, Burg. Rasterfhoffpark - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een huiszwaluwtil. Sneek, Offingawiersterleane 1 - Vergunning aanvraag voor het uitbreiden van de woning. TER INZAGE Deze aanvragen liggen gedurende 17 t/m 31 maart voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren brengen bij de burgemeester van de gemeente Súdwest Fryslân. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiek/team Omgeving (0515) 48 90 00

Workum, it Noard 37, hotel aan de Wymerts - Vergunning aanvraag, activiteit brandveilig gebruiken van een logiesverblijf. (10-02-2011) Sneek, Napjusstraat 114 - Vergunning aanvraag, activiteit brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum, zorggebouw Noorderhoek. (09-12-2010) TER INZAGE De ontwerpbesluiten liggen gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren brengen bij de burgemeester van de gemeente Súdwest Fryslân. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiek/team Omgeving (0515) 48 90 00. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbend is.

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Exmorra, Bolswarderweg 3 - Verlenging beslistermijn voor het splitsen van 1 woning in 2 woningen. (04-04-2011) Goënga, Aldfeartsdyk 13 - Verlenging beslistermijn voor het slopen van een vakantiehuisje. (09-03-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Allingawier, Bonjeterperweg 3 - Verleende omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw. (04-03-2011) Exmorra, Bolswarderweg 11 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten en het slopen van een deel van de stal. (04-03-2011) Makkum, De Holle Poarte 2 - Verleende reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een dienstwoning. (09-03-2011) Makkum, Grote Zijlroede - Verleende reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van een veranda en berging. (09-03-2011) Makkum, Kalkovens 11a - Verleende vergunning voor het slopen van een woning. (09-03-2011) Sneek, Koperslagerstraat 5 - Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand. (08-03-2011) Sneek, Prof. Zernikestraat 18 - Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke units. (08-03-2011) Sneek, Prof. Zernikestraat, tweede industriehaven - Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een damwandconstructie en het verlengen van een kade. (28-02-2011) Sneek, spoorwegemplacement, kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie A, nummer 6100 - Verleende omgevingsvergunning, activiteit kappen, voor het kappen van 2 wilgen en 2 kersenbomen. (09-03-2011) Uitwellingerga, Greate Sudein 35 - Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen en slopen van een woning. (08-03-2011) Woudsend, Lytse Finne 10 - Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. (09-03-2011) Woudsend, Lytse Finne 10 - Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage. (09-03-2011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

APV VERGUNNING AANVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN

Vereniging Oranje Sneek voor het organiseren van Koninginnenacht op 29-04-2011 van 20.00 tot 24.00 uur in de Stadhuistuin te Sneek en Koninginnedag op 30-04-2011 van 08.00 tot 20.00 uur in de binnenstad van Sneek. Stichting Concours Hippique Sneek voor een sportevenement voor paarden en pony’s van 08-06-2011 t/m 11-06-2011 aan de Kleasterwei te IJsbrechtum Op grond van artikel 2.3.1.2. van de APV van

de voormalige gemeente Sneek is een aanvraag ontvangen voor de exploitatie van een horecabedrijf voor de inrichting Marktstraat 26 te Sneek. Pannekoekenjungle te Dronten voor het plaatsen van een mobiel pannenkoekenrestaurant tijdens de Sneekweek (07-02-2011) Sing King Ling, Leeuwenburg 17 Sneek voor het plaatsen van een snackwagen, nabij Leeuwenburg 17 (tussen 23.00 en 03.00 uur) en het plaatsen van een buitentap aan de voorzijde van de gevel (tussen 22.00 en 03.00 uur) 05-08-2011 t/m 09-08-2011 (21-02-2011) Witte Kat/Mootz BV, Kruizebroederstraat, Sneek voor het plaatsen van een buitentap van 05-08-2011 t/m 10-08-2011-2011 tussen 22.00 en 03.00 uur, het ten gehore brengen van muziek, via geluidsinstallatie Witte Kat/Mootz en het overkappen van de straat (07-03-2011) De Walrus BV, Leeuwenburg 11, Sneek voor het plaatsen van een podium om live- en mechanische muziek ten gehore te brengen en het plaatsen van een buitentap 05-08-2011 t/m 1008-2011 tussen 18.00 en 01.00 uur (01-02-2011) De Bommel, Marktstraat 28, Sneek voor het plaatsen van een buitentap op eigen terras en het ten gehore brengen van muziek op het terras tijdens de Sneekweek van 05-08-2011 t/m 10-08-2011 (30-11-2010) Restaurant ‘t Rood Hert & Hotel Nieuw Hanenburg, Wijde Noorderhorne 2 Sneek vergunning aanvraag voor het plaatsen van een podium om live- en mechanische muziek ten gehore te brengen en het plaatsen van een buitentap op het terras van 05-08-2011 t/m 10-082011 tussen 22.00 en 03.00 uur (07-03-2011) Alcatraz/Neighbours, Kleine Kerkstraat 4 Sneek Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een podium, ten gehore brengen van liveof mechanische muziek en plaatsen tappunten buiten van 05-08-2011 t/m 10-08-2011 tussen 20.00 en 02.00 uur en het ten gehore brengen van muziek (Dj) 30-04-2011 tussen 12.00 en 20.00 uur. INZAGE EN INFORMATIE Deze aanvragen liggen gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren brengen bij de burgemeester van de gemeente Súdwest Fryslân. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiek/team Omgeving tel. (0515) 48 90 00.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN

Vergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan: De heer H.L. Quarré voor het innemen van een standplaats aan de Lieuwkemastraat te Makkum op de vrijdagochtenden in de periode van 1006-2011 t/m 30-12-2011. (03-03-2011) Feestcommissie Gaast voor het organiseren van een dorpsfeest in Gaast op 08-07-2011 t/m 10-07-2011. (07-03-2011) Friese Autocross Club voor het organiseren van een aantal autocrossen in Wolsum op 25-04-2011, 30-04-2011, 02-06-2011, 07-082011 en 25-09-2011. (07-03-2011) Stichting Rock by Rein voor het organiseren van het evenement Rock by Rein te Wolsum op 19-03-2011. (07-03-2011) Avond4daagse Bolsward voor het organiseren van een rondgang door Bolsward onder begeleiding van twee muziekkorpsen ten behoeve van de binnenkomst van de deelnemers van de avondvierdaagse op 26-05-2011. (07-03-2011) R.J. Huisman voor het innemen van een standplaats voor de ABN Amro bank te Bolsward tijdens de rijwielelfstedentocht op pinkstermaandag 13-06-2011. (08-03-2011) Bloemisterij De Waterlelie (De Swanneblom) voor het innemen van een standplaats op de G. Japicxlaan te Bolsward tijdens de rijwielelfstedentocht op pinkstermaandag 13-06-2011. (08-03-2011) Protestantse gemeente Sneek voor het organiseren van de jaarlijkse bazar/veiling/rommelmarkt in de Veemarkthal te Sneek op 01-04-2011 van 13.30 uur en 21.30 uur en 02-04-2011 van 08.30 uur tot 15.30 uur. (08-03-2011) Oranjevereniging Parrega voor het organiseren van een dorpsfeest in Parrega-Hieslum op 01-07-2011 en 02-07-2011. (08-03-2011) Voor het organiseren van theatervoorstellingen Tomke en Macbeth “It Bryst” Locatie: Bolsward (Plein 1455) op 12-04-2011 van 20.00 uur tot 24.00 uur en op 13-04-2011 van 20.00 uur tot 24.00 uur; Locatie: Sneek (Veemarktplein) 28-04-2011 van 20.00 uur tot 24.00 uur en 29-04-2011 van 20.00 uur tot 24.00 uur; Locatie Heeg (Foekema’s Watersportbedrijf) 06-05-2011 van 20.00 uur tot 24.00 uur en 07-05-2011 van 10.30 uur tot 24.00 uur. Voor het organiseren van een Paasconcert in de Sneeker Sporthal op 24-04-2011. BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

1ste Jaargang | Week 11 2011

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT

Op grond van artikel 4.1.3. van de APV is kennisgeving van een incidentele festiviteit ontvangen van: Cafe Vellinga, Korte Veemartkstraat 11 te Sneek: datum festiviteit 09-04-2011 van 19.00 tot 01.00 uur; Huis van Hommerts, Jeltewei 144 te Hommerts: datum festiviteit (opening) 26-03-2011 van 20.00 tot 11.00 uur.

BESTEMMINGSPLAN VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN HOLLE POARTE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken op grond van artikel 34 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Wûnseradiel bij besluit van 29 november 2010 het bestemmingsplan Holle Poarte gewijzigd heeft vastgesteld. INHOUD Gebied Het gebied de Holle Poarte is gesitueerd aan de zuidwestzijde van Makkum. Het gebied is gelegen op een voormalige zandplaat voor de IJsselmeerkust. Ten noorden van het plangebied ligt het Makkumer Djip die de twee delen van de zandplaat, de Noordwaard en de Zuidwaard, van elkaar scheidt. De Holle Poarte is gelegen in het noordelijke deel van de Zuidwaard. Wijzigingen Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. TER INZAGE Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 18 maart 2011 t/m 28 april 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het bestemmingsplan Holle Poarte zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf. nl/swf/ro-online/upload/8153691B-42AB-4897BE51-1F6CB4687CAB/ REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht. INWERKINGTREDING Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN GROTE DIJLAKKER 22 TE BOLSWARD

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het wijzigingsplan Grote Dijlakker 22 te Bolsward hebben voorbereid. INHOUD Het wijzigingsplan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming ‘Detailhandel’ in de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Grote Dijlakker 22 te Bolsward. TER INZAGE Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt met ingang van 18 maart 2011 t/m 28 april 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het ontwerp is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/ontwerp en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het wijzigingsplan Grote Dijlakker 22 te Bolsward zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http:// diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/08B3A3C14693-4EE6-9DA2-009235A9BC0F/ REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw E.L. Dekkinga van de afdeling Backoffice Ruimtelijke Ordening, tel. (0515) 48 90 00.

VOORBEREIDINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân maken op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 maart 2011 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het gebouwencomplex Sint Antoniusplein te Sneek. Dit voorbereidingsbesluit is bedoeld om ongewenste ontwikkelingen in het gebied tegen te gaan, in dit geval het vestigingen van een nieuwe supermarkt. Op de bij het besluit behorende tekening is het gebied aangegeven waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft. TER INZAGE Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 16 maart 2011. Het raadsbesluit ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 16 maart voor iedereen ter inzage bij de gemeenteloketten. Het besluit is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/voorbereidingsbesluit en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het (naam bestemmingsplan) zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ ro-online/upload/6A183949-C97C-4C13-840F060D79F5EA4F/ REAGEREN Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Voor meer informatie omtrent het besluit kunt u contact opnemen met mevr. L. van der Bijl van de afdeling Backoffice Ruimtelijke Ordening, tel. (0515) 48 90 00.

• eventuele toewijsbare aanspraken op vergoeding van planschade op grond van artikel 6.1. van de wet ruimtelijke ordening, zijn volledig voor rekening en risico van de ontwikkelaar; • bepalingen omtrent ontbinding van de overeenkomst, overmacht, gewijzigde omstandigheden, wanprestatie, geschillenregeling, overdracht van rechten, en bijlagen;Burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân, Sneek

GRATIS COMPOST

Om een ieder te overtuigen van het prachtige resultaat van gescheiden ingezameld grof tuinafval biedt de gemeente Súdwest Fryslân in samenwerking met Donker B.V. uit Sneek u de mogelijkheid om zelf maximaal 140 liter compost op te scheppen en gratis mee te nemen. U dient zelf een schep, zakken of emmers mee te nemen. De compost is aanstaande zaterdag 26 maart verkrijgbaar ‘s morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur, aan Oude Oppenhuizerweg 67 te Sneek en bij wijkpost Bolsward aan de Exmorraweg 3 Bolsward en bij de milieustraat Spoarleane 2 Koudum. OP=OP

MILIEU MELDINGEN MILIEU

Ysbrechtum, Thaborwei 10 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het oprichten van een minicamping. (22-02-2011)

VERKEER ONTHEFFING OGV WEGENVERKEERSWET

DRANK- EN HORECAVERGUNNING VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is een aanvraag voor vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting Marktstraat 26 te Sneek ingediend. TER INZAGE Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na bekendmaking bezwaar maken tegen de verlening van deze vergunningen. De besluiten liggen ter inzage op de gemeenteloketten.

MEDEDELINGEN ANTERIEURE OVEREENKOMST ONTWIKKELING AQUARESORT IT SOAL IN WORKUM

De gemeente heeft op 16 december 2010 een anterieure overeenkomst gesloten met GJ Mondeel Recreatie BV voor de ontwikkeling van aquaresort It Soal in Workum, waarin in hoofdzaak het navolgende is geregeld: • De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend Gemeente Workum, sectie F, nummers 270 en 293 (gedeeltelijk), tezamen groot 1.62,68 ha groot; • uitgangspunt is dat op de locatie een centrumgebouw met elk-weer-voorzieningen, een hotel met circa 35 kamers en in totaal circa 150 strand- en havenappartementen rondom en nabij een nieuw aan te leggen havenkom worden ontwikkeld en gerealiseerd; • de gemeente verplicht zich tot het voeren van de benodigde planologische procedures; • de ontwikkelaar verplicht zich zorg te dragen voor een adequate landschappelijke inpassing; • de gemeente verplicht zich de openbare ruimte (openbare parkeerplaats en Suderséleane) her in te richten; • de ontwikkelaar draagt bij aan de gemeentelijke projectkosten via een vergoeding, waarin zijn opgenomen de kosten voor de stedenbouwkundige visie, projectleiding, planologie en toezicht; • eventuele toewijsbare aanspraken op vergoeding van planschade op grond van artikel 6.1. van de wet ruimtelijke ordening, zijn volledig voor rekening en risico van de ontwikkelaar; • bepalingen omtrent ontbinding van de overeenkomst, overmacht, gewijzigde omstandigheden, wanprestatie, geschillenregeling, overdracht van rechten, en bijlagen;burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân, Sneek

ANTERIEURE OVEREENKOMST ONTWIKKELING CAMPING SCHUILENBURT IN HINDELOOPEN

De gemeente heeft op 16 december 2010 een anterieure overeenkomst gesloten met de besloten vennoot-schap Bad Hindeloopen BV voor de (her)ontwikkeling van camping Schuilenburg in Hindeloopen, waarin in hoofdzaak het navolgende is geregeld: • de overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend Gemeente Hindeloopen, sectie C, nummers 459 en 462, tezamen groot 8.05,94 ha groot; • uitgangspunt is dat op de locatie maximaal 191 recreatiewoningen en een centrumvoorziening worden ontwikkeld en gerealiseerd; • de gemeente verplicht zich tot het voeren van de benodigde planologische procedures; • de ontwikkelaar verplicht zich zorg te dragen voor een adequate landschappelijke inpassing; • de gemeente verplicht zich de openbare ruimte (openbare parkeerplaats en Suderséleane) her in te richten; • de ontwikkelaar draagt bij aan de gemeentelijke projectkosten via een vergoeding, waarin zijn opgenomen de kosten voor de stedenbouwkundige visie, projectleiding, planologie en toezicht;

Ontheffing (datum tussen haakjes is datum bekendmaking) is verleend aan: De Ronde van Bolsward voor het organiseren van een wielerwedstrijd in Bolsward op 15 augustus 2011 van 18.00 tot 21.30 uur. (08-032011)

STREMMING OSINGAHUIZEN

In de nacht van dinsdag 22 maart op woensdag 23 maart 2011 tussen 20.00 en 06.00 uur is de doorgaande route door Osingahuizen volledig gestremd. Tijdens deze periode wordt de rijbaan van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Het aanbrengen van het asfalt is al vaker aangekondigd, maar het is vanwege de lage nacht temperaturen meerdere malen uitgesteld. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden nu wel worden uitgevoerd. Met de grotere transportondernemingen in de omgeving is afgesproken om hiervoor het meest geschikte tijdstip te kiezen. De stremming wordt ter plaatse aangekondigd.

VERORDENINGEN EN REGLEMENTEN BELEIDSREGELS BELASTINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maakt bekend dat zij op 1 maart 2011 de “beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie” heeft vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en ligt ter inzage op de gemeenteloketten.

DIVERSE VERORDENINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat de raad van de gemeente Súdwest Fryslân in zijn vergadering van 3 maart 2011 de volgende verordeningen heeft vastgesteld. 1 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2 Verordening rechtspositie wethouder, raadsen commissieleden 3 Verordening Bijdrageregeling minima 4 Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 5 Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ 6 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 7 Fraudeverordening 8 Wij-verordeningen a. Toeslagenverordening b. Verordening werkleeraanbod c. Afstemmingsverordening 9 Premieverordening Wet werk en bijstand 10 Afstemmingsverordening WWB 11 Verordening VROM starterslening 12 Ligplaatsenverordening 13 Algemene Subsidieverordening 14 Klachtenregeling 15 Verordening Kinderopvang 16 Controleverordening 17 Financiële verordening 18 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Súdwest Fryslân 19 Procedureverordening Planschade 20 WMO-verordening 21 Verordening op de heffing en de invordering van leges Súdwest Fryslân 2011 (legesverordening 2011) 22 Verordening op de heffing en invordering van liggelden Súdwest Fryslân 2011 (Verordening liggelden Súdwest Fryslân 2011) TER INZAGE De verordeningen liggen ter inzage op de gemeenteloketten. Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift krijgen van genoemde verordeningen.

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest Fryslân | Postbus 10.000 | 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SÚDWEST FRYSLÂN Bij het gemeenteloket kunt u terecht voor gemeentelijke producten en diensten | T. 0515 48 90 00 | F. 0515 48 99 99 | E. info@gemeenteswf.nl LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur | Vrijdag 9.00 – 12.30 uur | Maandagavond 18.00 – 20.00 uur LOKET SNEEK Marktstraat 15 | Maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur | Vrijdag 9.00 – 12.30 uur | Donderdagavond 18.00 – 20.00 uur LOKET WORKUM Merk 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur | Vrijdag 9.00 - 12.30 uur | Dinsdagavond 18.00 - 20.00 uur De gemeente Súdwest Fryslân is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Súdwest Fryslân. Het gemeenteloket vindt u in Bolsward, Sneek (Marktstraat 12) en Workum. MILIEUSTRAAT Veel afval kunt u kwijt in uw container, maar niet alles. Het overige afval kunt u naar de Milieustraat brengen. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

friso 2011 week 11  

friso 2011 week 11

friso 2011 week 11  

friso 2011 week 11

Advertisement