Page 1

NABO

Fastelavn i Humleby s. 4-5 Containersvineri s. 2 Flere træer mister livet s. 3 Skal vi være bange for radon? s. 7 Brugersjusk i Beboerhuset s. 10

Humlebys beboerblad - marts 2018

HUSK HUSEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. MARTS


Indpakningen til fladskærmen efter at den var blevet hjulpet ud af papircontaineren i slutningen af januar - og husholdningsaffaldet, som blev spottet 22. februar. Foto: Louise Haslund-Christensen/Facebook og Steen, VF 30

Tåber og svin... Tåbelig, tankeløs og svinsk adfærd alle tre kategorier er taget i anvendelse over nogle få uger på kanten til Humleby, hvor papircontainerne har deres misbrugte plads. I slutningen af januar var pap-emballagen fra en kæmpefladskærm proppet i en af containerne, selvom der står et tydeligt skilt med, at det ikke er til pap. Da den blev pillet op og stod til beskuelse ved containerne, viste det sig at synderne havde glemt at fjerne adressemærkaterne og således afslørede sig selv som værende fra Humleby. Louise Haslund-Christensen fra Küchlersgade valgte efterfølgende at lægge et foto på Humlebys Facebookside og skrev bl.a.: ’Containerne ved indgangen til Humleby er ikke til papkasser. Stiller man dem der, er det ikke Københavns Kommune, der afhenter dem, men et barn fra Humleby, der har en tjans med at gøre rent ved

papircontainerne. Nu står de så og venter på, at andre gør det, du ikke gad’. Men nogle uger efter var der for alvor ballade, da nogle svin - mindre kan næppe gøre det - havde fyldt en af aviscontainerne med en ordentlig bunke husholdningsaffald. Og blot et par dage efter var den gal igen, da endnu en, der ikke gad, havde stillet en stor papkasse foran containerne. Som bekendt er glascontaineren sammesteds ofte omgivet af glasskår eller poser med flasker, der ikke kunne komme i containeren, mens plastposer også efterlades på stedet efter endt tømning. Det vides selvfølgelig ikke altid, hvem der er synderne, men man kan godt frygte for, hvad den generelle adfærd vil betyde for Humlebys ønsker om at gøre pladsen til et mini genbrugsområde med containere til plast og metal m.v. -

og undgå endnu flere individuelle affaldsbeholdere i privat regi. Det kan meget vel være, at det er folk udenfor Humleby, der er de værste syndere, men et par handlekraftige lokale kvinder har under løfte om anonymitet fortalt, hvordan de har fundet papkasser og affald med glemte navneskilte ved containerne - og så har slæbt det tilbage i de skyldiges forhaver i Humleby - og skyndt sig væk for ikke at blive opdaget... Nu er denne form for selvtægt næppe altid gangbar, og det er opfordringen til samtlige Humlebys borgere om, at undlade misbrug af containerne sikkert heller ikke. Men lad os alligevel prøve... / Carsten

Humlebys beboerblad

NABO

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 6. april. Deadline for indlevering af indlæg er den 27. marts. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Side 2

Ansvarshavende redaktør for dette nummer: Carsten Jensen, Carstensgade 58 -28 56 76 79 I redaktionen er desuden: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70 Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87 Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 60 67 29 04 Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 23 26 42 Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Josefine Zimmer Carstensgade 15 – 61 68 46 94 beboerhuset@humleby.dk


Træerne falder... Carlsberg Byen får atter kommunal dispensation til at fælde bevaringsværdige træer. ’De gamle, sørgmodige kastanjetræer forsvandt i morges. De nye små træer er pæretræer, sagde manden med kranen. Det lyder jo appetitligt’. Sådan skriver Henriette Wiberg Danielsen i teksten til vedstående billede fra Jerichausgades udløb i Ny Carlsberg Vej. Vi kan meddele, at de nye træer er af arten Kinapære (Pyrus Calleryana ”Chanticleer” - og det har vi fra hestens egen mund, nemlig Poul Plettinx, byrumsforvalter i Københavns Kommune, som Husejerforeningen har et glimrende samarbejde med. De gamle, kastanjetræer ved Jerichausgades udmunding var syge og blev fjernet 22.

februar, men der blev fluks plantet to nye, omend små, træer. Carlsberg Byen har det

Så langt, så godt. Værre står det på til gengæld med at søge - og få - dispensation til at fælde allehånde sunde og bevaCarlsberg Byens byggearealer, hvor ringsværdige træer overalt. Foto: Henriette Wiberg Danielsen kommunen giver den ene dispenefter krydset ved Ny Carlsberg Vej Det store smukke træ foran adminisation efter den anden til at fælde skal udvides, så de store lastbiler strationsbygningen på Ny Carlsberg gamle, bevaringsværdige træer. kan dreje ind på området. Vej kommer også til at lade livet. Det har ellers også status af bevaDen seneste dispensation er fra 5. Og hvordan får man lov til det? For- ringsværdigt. februar og handler om fire træer, di der i lokalplanen, der har numsom efter Carlsberg Byens mening mer 432, står, at bevaringsværdige Er du forvirret, vred, rasende? Så må væk for at gøre plads til nybygtræer må fældes, ”når det er påsøg hjælp i foreningen Red Byens geriet. krævet i forbindelse med nybyggeTræer, der findes på Facebook. Desuden skal der fældes to træer ri”. Der skal plantes nye træer, men på Vesterfælledvej, fordi vejen lige de vokser som bekendt langsomt. / Edel

Kom og hjælp os med at lave Hvis du har lyst til at skrive, fotografere eller layoute hver gang eller af og til - skal du være meget velkommen i NABO-redaktionen. Skriv til os på: nabo@humleby.dk

NABO Side 3


Kulde og kølleslag /Tekst og foto: Camilla

Søndag den 11. februar netop som klokken slog 13 og Humlebys fastelavnsfest skulle begynde, gav de hvide snefnug sig til at dale fra himlen. Måske fordi fastelavn i år faldt sammen med skolernes vinterferie, var køerne ikke helt så lange, som vi nogle år har set. Og det var måske meget godt, for den, der svinger med armene lidt oftere, dør nok lidt mindre af kulde.

Da de større og mindre børn for længst havde udnævnt kattekonger og fået slikposer, var der stadig langt igen for de 3-6 årige. Tønden her var et genstridigt bæst og sidste bræt måtte op til flere gange hjælpes på vej, før en konge langt om længe kunne krones, og alle kunne indkassere deres velfortjente slikpose. De seje børn holdt stand trods bidende kulde og tiltagende fygesne. Side 4


Kan du gætte hvem jeg er? Som altid var der skruet op for de flotte og kreative udklædninger blandt store og små!

Varm kakao og fastelavnsboller med lyserød glasur.

Først den ene vej og så den anden vej... Erfaringen siger, at de plus 9-årige slår en proper tønde. Sidste år fik en nabo smadret forruden på sin bil, da sidste bræt gav op og tog flugten, men når køen vender den anden vej, er det altså de mindre børn og de voksne i kakao-køen, der er i skudlinjen. Så hvilken vej skal køen vende?

Side 5


Nyt fra Julekonkurrencen:

En hundesaga For 14 dage siden, helt nøjagtigt den 15. februar, døde Annes og Deborahs hund, Nika, efter et langt og lykkeligt liv i Jerichausgade 43. Det ville ikke have været så bemærkelsesværdigt, hvis det ikke var fordi Nika var sidste led i en kæde af Humleby-hunde. Og Nika fik ingen hvalpe. Vi begynder med stammoderen: Liva fra Jerichausgade 37, som levede fra 1994 og til 2004. Hun blev mor til Tilde, der boede hos Bo Sørensen og Bente i Bissensgade og fik et sørgeligt og dramatisk endeligt. Hun åd en halv plade mørk

Side 6

Fra venstre Liva, Nika og Tilde, som mødtes jævnligt til generationstræf. Foto fra NABO december 2001

chokolade, som husets søn Esben havde lagt på trappen. Det døde hun af. Men inden havde hun nået at blive mor til Nika, som blev født 8. januar 2001 og fik sit hjem hos Anne og Deborah. »Det var dejlige hunde. Liva og Tilde var korthårede foxterriere, Nika var sin egen race,« siger Anne. Som allerede flere år før Nikas død havde fået en afløser ved navn Jenna,der er en gadehund, hentet i Slovakiet. / Edel

Thomas fra Beboerforeningens bestyrelse melder, at han nu har fået afleveret de lovede præmier fra juleudsmykningskonkurrencen. ’Alle huse i Bissensgade (som vandt mest julede gade) har fået en gave foran døren eller i postkassen og C 22 har fået deres præmie for deres fine Jule-forhave’, skriver han på Humlebys Facebook-univers. Og de glade vindere har da også sendt deres tak via NABO’s mail: ’Tusind tak til Beboerforeningen for den store ære og glæde, det var at modtage hyldesten som vinder af “Humlebys hyggeligste Juleforhave” smukt suppleret med dejlig Summerbird-chokolade. Vi lover også at anstrenge os igen til december’. Kærlig hilsen fra Vivi og Povl, C 22.


Man kan selv måle radon-niveauet eller få professionel hjælp og rådgivning, og priserne svinger følgelig en del - fra nogle få hundrede kroner til mange tusinde. Og det er så før eventuelle løsninger skal iværksættes. Foto fra RadonHuset.dk

Hvad er det med det der Radon? Københavns Kommune kører for tiden en kampagne for at få boligejere til at få foretaget en måling af Radon. Årsagen til kampagnen er, at Radon er en sundhedsskadelig radioaktiv gas, som stiger op fra jorden og kan trænge ind i boligen. Men det er meget forskelligt, hvor stort et problem Radon udgør. Er Humleby særligt udsat? Det korte svar er nej. Radon kommer primært fra grundfjeldet, så det er et større problem på f.eks. Bornholm eller på Grønland end på vores lerede undergrund. Omvendt kan det svinge meget fra grund til grund, så nogen garanti vil undertegnede ikke stille. I Humlebys Facebookgruppe er spørgsmålet også blevet stillet, og Xenia fra Lundbyesgade 5 svarede

”Ja det har vi. For 3-4 år siden. Vi havde målere hængende i huset i længere tid. Vi brugte et anerkendt firma. Alt så fint ud. Ingen grund til alarm hos os.” Jeg undersøgte kun spørgsmålet på nettet, hvor beskeden var: ”Københavns Kommune er i klasse 2. Det betyder, at der er et højt niveau af radon i 1-3 procent af alle enfamiliehuse.” Derfor har vi valgt ikke at få foretaget en måling.

det risikoen væsentligt. Omvendt bruger man kælderen til ophold – måske til børneværelser, og er der utætheder – så er det et andet spørgsmål. Anbefaling Jeg er hverken geolog eller kemiker, så jeg vil nødig råde til hverken det ene eller det andet. Her må den enkelte husejer overveje med sig selv, hvad man vil gøre.

Læs mere om Radon her: https:/boHvad bruger du din kælder til? Et andet vigtigt spørgsmål, før man ligejer.dk/guide-radon/0/26 beslutter sig for at undersøge for / Øystein, C74 Radon er, hvad man bruger sin kælder til, og hvordan den er indrettet. Radon stiger som sagt op fra under- PS: Husejerforeningen diskuterede sagen på et møde 5. februar og grunden, så har man et tæt gulv, vedtog, at man ikke foretager sig god udluftning og ikke bruger den noget for nærværende. (red.) til beboelse/ophold, så nedsætter

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard 104 1720 København V

Telefon. 33 24 77 58 Hele døgnet: 30 31 32 95 Side 7


Mad og vin fra alle verdenshjørner italienske, franske, spanske og japanske køkken var tydelig: ’Udsøgte retter fra alle verdenshjørner’, som man skriver på hjemmeside. Således opmuntret kunne vi gå i gang med de kulinariske oplevelser, NABO kunne i decembernummeret der udover udmærket hjemmelbagt berette om Restaurant G, der var brød startede med en velsmagende lige på nippet til at åbne på hjørnet appetizer, hvis konkrete indhold af Vesterfælledvej og Ny Carlsberg ortaber sig desværre i de slidte Vej, hvor Cafe Vand & Brød havde hjernevindinger. haft lokaler. De efterfølgende valg var vores Nu har restauranten så været åben egne, og vi fik begge som forret tre måneder og budt velkommen letstegte kammuslinger med et tag med en noget anderledes stil: af frisee-salat, garneret med citrusSmukt indrettet med pæne borde frugten yuzu og vanilje m.v. og stole, smukke glas og bestik og Hovedretterne var stegt andebryst stofservietter m.v., der er med til med græskarpuré, figner, appelat indikere, at her er tale om en re- sinsaft, salat og portvin til kæresten staurant, der vil lidt mere. og kalvefilet med pommes anna, Et besøg midt i januar skulle være selleri og madagascarsauce m.v. til lakmusprøven: Kan de osse lave undertegnede. Begge komponeret god og spændende mad?! og tillavet med professionel omhu. Anledningen var den behagelige, Desserterne delte vi også ud, så at min kæreste ved den årlige Jule- medspiseren fik sin yndlingsdesbanko havde vundet et gavekort til sert, creme brulee - som dog havde en middag for to - venligst udloddet opholdt sig vel længe i kolde omgiaf restauranten. velser - mens Deres medspisende Restaurantchef Sergio Loguercio fik ’The Red’, der bestod af en rød tog overstrømmende venligt imod sandkage af mazarinagtigt tilsnit, og erklærede, at man var særlig suppleret med sorbet og lidt bær – glad for gæster fra Humleby, hvordog uden at sætte varigt indtryk. fra der allerede havde været mange Rimeligt prisniveau forbi. Menukortet rummede ganske få En tre-retters menu for- og hovedretter og blot tre I løbet af besøget blev alt omkring desserter, men det er også med til restauranten og menuen grundigt at fremhæve eksklusiviteten af et forklaret og prist. Vi fik at vide om, gourmet-sted med kokkekunsten i hvor ingredienserne og drikkevarer- centrum. ne og inspirationen stammede fra - Også derfor er prisen på 275 kr. for den eklektiske betoning fra bl.a. det en tre-retters menu nærmest rø-

Restaurant G. byder på spændende gastronomi til rimelige priser - og en overstrømmende betjening.

Side 8

rende billigt - ligeså en fem-retters til 425 kr. Og så er der for en sikkerheds og den hurtige omsætnings skyld også lige Husets Burger til 125 kr. samt en børnemenu (burger, pølse med pommes frites, pasta og is med chokoladesauce), der afgjort mangler restaurantens øvrige ambitionsniveau. Vin og øl er i øvrigt også udvalgt med omhu, fik vi at vide med mange ord - og et generøst opskænket glas hvidvin til 65 kr. og en lille flaske IPA-øl fra en desværre nu glemt udenlandsk leverandør til 38 kr. var bestemt ok. Store planer Et besøg på Restaurant G kan anbefales - og det skader ikke at fortælle, at man kommer fra Humleby....! Restaurationschefen kunne i øvrigt fortælle, at man havde store planer: Køkkenet skulle udvides, toiletforholdene forbedres (de stammer fra den gamle cafe) - og så ville man også hakke hul til de gamle bagerovne fra stedets fortid, som man p.t. kan se dekorativt halvt udgravet på gangen ud mod toilettet. Der er angiveligt også mulighed for at åbne ned til en kælder, og stedet er i det hele taget større, end man lige skulle tro, når man kigger ind i restauranten på hjørnet. / Carsten Restaurant G, Ny Carlsberg Vej 38. Åbningstider: Tirsdag til lørdag kl. 16-23. Tlf. 50 10 23 18 (ml. 12-17). Hj.side: https://restaurant-g.dk


Marts

– den første forårsmåned Nu bliver det lysere og forhåbentlig mildere. Det kan godt blive minusgrader og sne i marts, men vi kan håbe på dage med sol og høj himmel. Der er ikke meget at gøre i haverne, men har man forårsblomster kan man tage en pottefuld ind i stuen. Det giver forårsstemning at have blomsterne tæt på. Det hærger dem lidt, men efter blomstring kan man sætte dem ud i bedet igen. Så kommer de næste år. Gåtur Vi har mange anlæg i gåafstand, hvor man kan nyde de mange fine forårsblomster. Går man i Akademihaven kan man gennem trådhegnet til Æresboligen se en skråning med mange krokus. Fra Akademihaven kan man gå gennem Elefantporten og gennem Søndermarken ad Norske Allé. Her er der mange egern.

og vintergækker. Sidst på måneden bliver det blåt i bunden af Scilla. Drivning af grene Det er tid at drive grene til udspring klar til påske sidst på måneden. Birk kommer meget villigt, men ahorn og kastanje er også egnede. Eg og bøg duer ikke, i hvert fald ikke endnu. Man sætter grenene dybt i vand i en spand nede i kælderen. Efter en uge dræner man dem og sætter den i en vase oppe i stuen. Til påske kan man hænge æg på grenene med spæde forårsblade. Drevne grene af kirsebær eller Forsythia kan vise smukke blomster. Det er også tid at samle løgskaller til farvning af solæg og påskemorgenæg. / Tekst og tegning:

Lone C54

Man fortsætter forbi Frederiksberg Slot ind i Frederiksberg Have. Når man når ned kan man gå til højre og se den fine løgplæne i vistaen mod Det Kinesiske Tehus. Så kan man gå til højre ad stien bagom Josty til Haveselskabets Have, hvor der er et fint krokusmaleri i to cirkler i plænen mod søen. Man kan fortsætte forbi og gå ud af lågen til højre ind i de små medlemshaver. Hvis der er låst, kan man vente til nogen går ind eller ud og spørge, om man må gå ind og kigge. I de år, hvor vi var på venteliste, har jeg aldrig fået nej. Jeg har have nr. 43 og I må gerne gå ind og kigge på mine vintergækker. I de andre haver står krokus, anemoner, dorthealilje og mange flere. Stierne kan være meget plørede af vandet fra Valby Bakke, så tag gummistøvler på. Langs stierne står den sarte botaniske krokus Crocus thomasii. Den er lyslilla med en stærkt orange trut og meget køn. I Enghaveparken (det er tilbage af den) står nu erantis Side 9


Til gengæld løb vandhanen … Overskriften på dette lille opstød skulle egentlig have været: Hvor fanden er øloplukkeren? - den har vi længe savnet og ledt efter i Torsdagsbaren. Men da jeg tirsdag morgen d. 27. februar gik hen i Beboerhuset for at tjekke – man vil jo nødig lyve – lå den nok så nydeligt fuldt synlig og uskyldig i den øverste bestikskuffe, som om intet var hændt. Men den har været ude at føjte, har den! Et glædeligt gensyn, for det er en ganske glimrende øloplukker, som altså hører til i Beboerhuset. Det gør også fem af de otte beigefarvede bambusskåle, som jeg i sin tid indkøbte, hvoraf der i et års tid kun har været tre i huset. Måske skulle Farinelli-folk og andet godtfolk lige se efter i skabet, om de i tidernes morgen skulle have fået en rest med hjem af et eller andet og glemt at levere skålen tilbage. Der er frit lejde året rundt. Men ting forsvinder ikke kun. De kan også finde på at formere sig. Der bliver med mellemrum tappert indkøbt ens bestik, ens tallerkner, ens vinglas, fade, skåle osv – efter højst et par måneder er det på mirakuløs vis forvandlet til et miskmask af stilarter og rod. Vi har

Formand

Frederik Mørkeberg, B13 2142 9666 fnma@hotmail.com

Kasserer

Jørgen Fenhann, Kü19 2295 5113 j.fenhann@humleby.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Jesper Dybdal, Je20 2064 6769 jesper.dybdal@mail.dk Side 10

Det er ok at tage bestik af situationen, men ikke at tage bestik med hjem fra Beboerhuset, hvor ubetænksomhed og sjusk betyder, at der hele tiden forsvinder ting og sager - samtidig kan man se, at det, der engang var stabler af ens tallerkner, nu har taget karakter af det skæve tårn i Pisa... Foto: Carsten

en syndflod af gafler af forskellig tarvelig herkomst. De ens vinglas er blevet til fem forskellige modeller, og tallerknerne er et kapitel for sig. Men denne tirsdag morgen var øloplukkeren altså dukket op igen – til gengæld løb vandhanen. Med en fast lydløs stråle. Det kræver lidt kræfter at lukke hanerne helt, og det bliver værre: Der skal skiftes pakninger!

Tine Damsgaard-Sørensen, Bi8 2244 6908 tds@copenhagenphil.dk Anna Begga Madsen, Lu19 6178 5402 annabeggamadsen@gmail.com Ida Aistrup, VF22 2671 2282 idai@mastifftv.dk Thomas Kirk Sørensen, Lu20 2514 2551 tksorensen@hotmail.com

I køleskabet lå en sandwich fra Lagkagehuset, på køkkenbordet stod en halvfuld dåseøl, og vindueskarmene var pyntet med visne potteplanter. Alt på sin rette plads, som Alfons Åbergs far siger! / Kina Vf 30

Viceværter

Josefine Zimmer, Ca15 1. sal 6168 4694 beboerhuset@humleby.dk Rune Preuthein, Ca15 2. sal 5388 1981 fofw@fofw.dk


TORSDAGSBAREN mød din nabo hver torsdag kl. 20

i Beboerhuset

Nu synger Torsdagsbaren på sidste vers for denne gang. Det har været en fin og jævnt hen velbesøgt sæson. Vi har været værter ved nogle virkelig dejlige (og meget forskellige) musikaftener, ved to musikarrangementer specielt for børn, et par interessante foredrag af nogle af vores egne homegrown notabiliteter, det årlige og meget traditionelle julebingo og ved nogle ganske almindelige, hyggelige torsdagaftener hvor enhver, der dukker op, bidrager til underholdningen. Vi har som sædvanlig sørget for passende mængder af øl, vin, vand og saltstænger. I år har vi ydermere introduceret Torsdagsbarens hjemmelavede gin & tonic – og den må siges, at være faldet i god og tør jord. Den 22. marts takker vi - Kina, Steen, Christian og Henriette - af for denne gang. Hvem ved – måske dukker vi op igen, når det bliver efterår ...

8. marts – Blue Hour

Endnu engang byder vi velkommen til de fynske forårsbebudere i Blue Hour. Duoen består af to garvede musikanter, den britisk-fynske Rupert Dale, som med sin charmerende og livskloge tilgang til livet, fører os gennem en række smukke sange med tilhørende historier, og københavnsk-fynske Tomas Engelbrechtsen der på virtuos vis akkompagnerer. To mænd, to guitarer, en dejlig aften.

15. marts – Torsdagsbar

Der er ikke noget arrangement til denne Torsdagsbar – men kom glad og lad os se, hvad aftenen bringer.

22. marts – Sæsonens sidste Torsdagsbar

Sidste mulighed for indendørs vinterhygge i Torsdagsbaren. Nu kommer foråret og vi begynder at møde hinanden på gaderne og i forhaverne igen. Der er ikke arrangeret noget til denne aften, men kom endelig - det bliver garanteret hyggeligt!

Side 11


Helt til rotterne... Brev til NABO om rotteplage: Vi havde for tre og fem år siden i forbindelse med strømpeforing rotteangreb, som vi dengang betalte for at få fjernet. Nu har vi igen fået konstateret rotter i forhaven samme sted, som blev fjernet af ABC, som tidligere havde ordnet ovennævnte, men dagen efter var der igen tegn på rotter. Vort spørgsmål er, om andre beboere  i Humleby har/har haft rotter? Hvis ja - hvordan I har taklet problemet? Husejerforsikringen dækker IKKE Københavns Kommune heller ikke, selv om de skriver på hjemmesiden, at de hjælper gratis?! Da det er ret dyrt at bede et autoriseret kloakfirma om assistance, vil vi gerne høre andres eventuelle erfaring / rådgivning - direkte 33228049 - eller via Nabo, respektiv generalforsamlingen ?

Svar fra Husejerforeningens formand: Selvom vi har fået strømpeforet alle hovedrør, så er der af og til rotteangreb alligevel. Man er forpligtiget til at anmelde rotter til kommunen, som gerne kommer ud og med røgprøver og forsøger at finde årsagen. Hvis der konstateres fejl på stikledningen fra vej til huset, udbedres den af Husejerforeningen. Det samme gælder, hvis der er fejl ved brønden foran huset. Her er der et par steder været rotter, der

har gnavet sig igennem. Udbedres af Husejerforeningen. Fejl bag huset og gennem huset er husejernes eget. Regnvandsledninger foran og bagved er også husejernes eget. Endelig kan rotter løbe ovenpå Jorden, gemme sig bag brændestabler og lignende steder. Men det kan rottefangeren finde. Jeg kan ikke se andet, end I er nødt til at finde ud af, hvor problemet et f.eks. ved hjælp af røgprøver. Så må vi tage den derfra. / Per Skovgaard Andersen

PS: Rotterne er sikkert ikke kun i vores have, men løber til naboer etc. /Ib og Alicja Nielsen, KÜ 7

NO G

VARME OG VVS TEKNIK

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00 Side 12


Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: 21 95 04 74 l@uritsen.dk

Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: 40 25 02 18 psa@humleby.dk Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder

Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: 29649301 Christian@maegaard.dk

Peter Holst Küchlersgade 55 Tlf.: 22580689 ph@howpl.dk

Regnskab Forsikring Forsyning (vandrørsprojektet) Carlsberg Byen Generalforsamling Lokalplan Trafikudvalget Vesterbro Lokaludvalg Gader, gartner og legeplads Affald Gaderepræsentanter Beboerforening Andre byggeforeninger Hjemmeside Nabo *Udvalgsformand

Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf.: 26278329 Ellen@Humleby.dk

Christoffer Jensen Ernst Meyers Gade 6 Tlf.: 30460783 christoffer@jensen.net

Inger*, Per Christian*, Peter Brian*, Christian, Christoffer Peter*, Jens, Ellen Per, Alle Peter*, Brian Jens*, Peter, Ellen Per*, Morten Inger*, Peter Inger*, Peter, Ellen Christian*, Christoffer Per*, Christian Inger*, Brian Jens*, Christian Jens*, Alle

Side 13


Præmier for 4.000 kr. ved Julebanko Listen over gavegiverne nåede ikke med i februar-nummeret. Her er den. Der kom så mange til Julebanko 14. december i Beboerhuset, at nogle vendte om i døren fordi, det så håbløst ud at tilkæmpe sig bordplads til en spilleplade. Der var usædvanligt meget at spille om. De lokale forretninger gav præmier til en samlet værdi af mere end 4.000 kroner.

Stemningen var som sædvanlig intens. Der blev dog givet plads til hyggespredning og udveksling af morsomheder. Som tiltrængt pusterum i den koncentrerede atmosfære kom julemanden forbi og spillede og sang for på glade julesange. Der var gaver fra Brugsen i Matthæusgade - bl.a. en and i familiestørrelse, en del meget fornemme gaver fra Designer Zoo (dem vil vi savne), Frk.

Trepile, Forlaget Jensen og Dalgaard, Spar 2 Pizza, Cykelsmeden Thunderfist i Flensborggade 2, Restaurant G (den fine nye på hjørnet Vesterfælledvej-Ny Carlsberg Vej) og fra Føtex ved Carlsberg Station (bl.a. to gavekort á 400 kr.). Fra samme område, Tapperitorvet, fik vi skønne cremer fra Take a Break og udstyr fra Mega Gear - og fra Bastet & Bundet på Vesterbrogade en flot

juledekoration. Stor tak også til Gitte Blemings og Ulla Baarsgaard Hansen, begge Ernst Meyers Gade, for fine gaver fra henholdsvis Matas og Carlsberg. Og til biavler m.m. Inger Nielsen, Jerichausgade, for præmier af egen avl. / Gunni Se artiklen fra indløsning af en af de fine præmier side 8 (red.)

Næste feriemål: Den spanske højslette?! Hør mere om dette feriemål og få smagsprøver på den lokale vin, pølse og ost. Det sker ved et arrangement fredag den 9. marts kl. 20.00 – 21.30 i Beboerhuset I påsken 2017 var vi på ferie på den spanske højslette efter varm anbefaling fra en af vore venner. Vi havde forestillet os, at den spanske højslette var et meget stort og ret fladt område med marker, og at man i det fjerne så tyre, som ikke måtte få øje på én, vokse op for at blive klar til tyrefægtning. Men vi tog ganske fejl. Den spanske højslette var, der hvor vi var, kuperet med kastanjeskove, åer og bække og meget varieret, og nogle fantastiske byer. Vi har holdt flere ferier i Spanien, men altid langs med kysten, så for os var det helt nyt, at det centrale Spanien kunne være så spændende. Vores udgangspunkt var det dejlige hotel Hotelito – www.hotelito. es med den gode mad i landsbyen Navaluenga, 130 km sydvest for Madrid. Derfra var der skønne vandreture i umiddelbar nærhed. Vi besøgte også de fantastiske gamle byer Avila, Toledo og Salamanca, men nåede ikke, Segovia og det gamle kongeslot Escorial, og da vi ikke spiller golf, var vi heller ikke på golfbanerne. Specielt byerne, som er fra 1400-1500-tallet, blev vi meget betaget af, da de var det spanske centrum, inden Madrid blev den nye hovedstad i slutningen af 1500-tallet. Fredag den 9. marts kl. 20.00 – 21.30 kommer Christina og Candido til Humleby. De ejer hotel Hotelito og vil fortælle om deres lille hotel og de mange muligheder, der er for at se noget af det Spanien, som er ret ukendt for de fleste danskere. De medbringer en smagsprøve på den vin, man kan få på hotel Hotelito og lidt pølse og ost fra egnen. Så hvis det centrale Spanien kunne være et feriemål, er her muligheden for at få ekstra inspiration og ny viden om et ret ukendt område. Vi glæder os til at se jer. Kærlig hilsen Jørgen og Vibeke K 19 Side 14

Naturen i nærheden af Navuluenga (øv) og Bymuren rundt om Avila (th)

Spisestuen på hotel Hotelito

Udsigten fra et af hotellets værelser


Cyklerne ind i forhaverne... - det er opfordringen fra Husejerforeningen, der føler sig noget magtesløs overfor de mange ulovligt parkerede cykler. I NABO’s septembernummer opfordrede Husejerforeningen endnu engang til - og atter forgæves - at cykler blev parkeret i forhaverne, fordi de opstillede stativer ved stort set alle gadehjørner rent faktisk er ulovlige. Man bad samtidig Københavns Kommune om hjælp til at få fjernet de mange cykel-lig i Humleby - som ikke mindst fylder op i de ulovlige stativer - fordi det ikke er noget, man selv må iværksætte. Husejerforeningens formand, Per Skovgaard Andersen, siger til NABO, at kommunen fik fjernet ’rigtig mange cykler’, men ét sted i Humleby kunne de ikke gøre noget, da stripsene på cyklerne blev fjernet. »Så er der tale om en politisag vedrørende ulovlig hensættelse på offentlig vej, kunne jeg forstå på den kommunale medarbejder - men vi vil nødigt anmelde enkelte beboere og vil fortsat forsøge med dialog,« siger formanden, der samtidig har det svært ved at skulle acceptere det dilemma, at der måske ikke bliver afhentet skrald, fordi skraldemændene ikke kan komme rundt pga. cykelkaos. Illustreret af vedstående foto, taget fra Küchlersgade og Freundsgade, efter at skraldemændene har været nødt til at flytte på cyklerne for at kunne komme ind og tømme skrald. Det sker som bekendt også ret tit, når de mange store lastbiler, der gæster Humleby, skal rundt om hjørnerne. Men henstillinger til cykelejere og -brugere hjælper ikke - og det bety-

Cykeltransporter på afveje på hjørnet af Küchlersgade og Freundsgade, efter at skraldemændene måtte flytte på cyklerne for at kunne komme til at hente affaldsbeholderne. Foto: Peter Holst

der, at både gadehjørner og fortove mange steder er ufremkommelige.

september: ’Der må ikke henstilles cykler og andre ting på hjørnerne inden for 10 meter. Og der må slet ikke opstilles cykelstativer. Hensynet til fremkommeligheden vejer tungt: Skraldebiler og udrykningskøretøjer skal kunne komme rundt. Reglen gælder overalt i Københavns Kommune og håndhæves af Politiet’.

Et forslag om at inddrage nogle af de alt for få parkeringspladser, vil næppe falde i god jord - men spørgsmålet er selvfølgelig også, hvornår myndighederne selv tager affære og fjerner de mange cykelstativer på hjørnerne. For kommunens udmelding til Husejerforeningen er klar og meddelt i indlægget i

/ Carsten

MURERMESTER

MICHAEL UDFØRER ALT I MURERARBEJDE

l Speciale

i brandkamme og skorstene samt hele tagrenoveringer

l Vi

bruger de gamle typer kalkmørtler og de rette blådæmpede tegl

l Vi

hjælper med udskiftninger af zinktagrender og nedløb

l Renoveringer

af facader

l Alt

i støbearbejde, pudsearbejde, badeværelsesrenoveringer og kælderrenovering

l Vi

gemmer de pæneste gamle mursten fra brandkamme til udskiftninger af dårlige sten andre steder i Humleby

GRATIS TILBUD GIVES Kontakt os for videre info på 23 31 85 44 eller mmm@murermand.dk eller besøg www.murermand.dk Side 15


HUMLEBY - KALENDER Mandage kl. 18,30 Madklubben Farinelli Onsdag 7.3 kl. 19.30 Sy & Strik i Beboerhuset Torsdag 8.3 kl. 20.00 Torsdagsbar: Blue Hour (se s.11) Fredag 9.3 kl. 20.00-21.30 Om ferie på den spanske højslette (se s. 14) Tirsdag 13.3 kl. 19.00 Generalforsamling i Husejerforeningen (se th) Torsdag 15.3 kl. 20.00 Torsdagsbar (se s. 11) Torsdag 22.3 kl. 20.00 Sæsonens sidste Torsdagsbar (se s. 11) Torsdag 22. 3 Afhentning af haveaffald Tirsdag 3.4 Afhentning af storskrald

HUSK!

Generalforsamling i Husejerforeningen tirsdag 13. marts kl. 19.00 hos UCC Vejviser til generalforsamling: Mødested: UCC Auditorium 1 (registrering og kaffe fra kl. 18.30) Gå op til Humletorvet (v. Carlsberg S-station) Tag dør til UCC overfor apotek (mellem Bagel-butikken og Nordea) Vælg trapper eller elevator – til Receptionen (1. sal; W1) eller Auditorium 1 (2. Sal; W2)

Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan lejes at Beboerforeningens medlemmer via www.humleby.dk/beboerhus, hvor du kan se ledige datoer og udfylde en bookingformular. Du kan også kontakte viceværten direkte:

tales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk.

Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for Josefine Zimmer, Carstensgade 15, 2. deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer Telefon: 61 68 46 94 og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset beboerhuset@humleby.dk ved arrangementer, hvortil der er adgang for Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles ar- alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk rangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen be- henvendelse til viceværten.

Nabo marts 2018  
Nabo marts 2018  
Advertisement