Onze toekomst herdenken. Met welke filosofie kunnen we verder?

Page 1

ONZE T OE KOM S T H E RDE N K EN

REDACTIE & bereikbaarheid

DENKERS VAN DE RADICALE OMMEKEER

Het zoekend her t ° The searc hi ng d eer is het tri m estri eel tij dsc hrif t va n het gelij kna mig e fil os ofi ehuis | Al ge m en e r edac ti e + v era n tw o ord eli j ke u itg e ver : E ddy S tr au v en , G em e e nt es traa t 237, B-3 010 K ess el- Lo | Tel ef o o n: + 32 ( 0)4 73 68 66 65 | Ma ilad re s: h et z o e ke nd h er t@ gm ail .c om | We bsi te : www . h et z o e ke nd h er t.b e |

P910603

MET WELKE FILOSOFIE KUNNEN WE VERDER?

BC 31257

0 2 | Filosofisch sfeerbeeld 0 3 | Welkomwoord 0 4 | Filosofieproject Denkers van de radicale ommekeer 0 5 | Ineke Sluiter - Frank Albers 0 6 | Erik Oger - Jan-Hendrik Bakker 0 7 | Ludo Abicht - Paul Van Tongeren 0 8 | Gert-Jan van der Heiden - Pieter Lemmens 0 9 | Hans Achterhuis - Johan Braeckman 1 0 | Focus op de Phoenix 1 1 | Pijn en plezier van het politieke dier 1 2 - 1 3 | Ronald Tinnevelt over Martha Nussbaum 1 4 - 1 6 | Synthese: Bleri Lleshi en Manu Claeys 1 7 | Boekpresentatie Macht en onmacht van Tinneke Beeckman 1 8 | Face-to-face Philosophy. Filosofische contactdag voor de Lage Landen 1 9 | De Spoorzoekers met Midas Dekkers (foto) en Bernard Dewulf

HET Z!EKEND HERT

THE SEARCHING DEER


ORGANISATIE & ZO ‘Onze toekomst herdenken. Met welke filosofie kunnen we verder?’ is een project van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer in samenwerking met Humanistisch Verbond en andere culturele en mediapartners. Alle afleveringen van het project worden op video opgenomen en wereldwijd verspreid via www. hetzoekendhert.be. Voor meer informatie: hetzoekendhert@gmail.com. ALGEMENE LEIDING EN CONCEPT

Verantwoordelijke uitgever: Eddy Strauven, Gemeentestraat 237, B-3010 Kessel-Lo

Eddy Strauven (Het zoekend hert ° The searching deer)

SELECTIECOMMISSIE

Wouter Hillaert - Sam De Wilde - Patrick Everard - Agnès Van Emelen - Hilde Keteleer

ADVIES

Katrien Schaubroeck - Gert De Nutte - Sanne Huysmans - Christel Kersemans - Daniel Coninckx - Frans W. Saris - Walter Van Dam Mario Van Essche - Patrick Everard

EINDREDACTIE ESSAYS

Hilde Keteleer - Peter Venmans

REDACTIE PROMOTIETEKSTEN

Eddy Strauven - Agnès Van Emelen - Hilde Keteleer - Sanne Huysmans

VIDEOPRODUCTIES EN GENERIEK

Bert Lezy en Katja Stonewood - Stonewood Filmhouse

MUZIKALE BEWERKING

Niels Van Heertum

DIGITALE EN TALIGE ONDERSTEUNING

Steven Leysen - Miriam van Gilse

THEATRALE INTERVENTIE

Benjamin Abel Meirhaeghe en Dolly Bing Bing

KUNSTPROJECT

Carlijn Kingma i.s.m. Rutger Bregman e.a.

SCENOGRAFIE

Katja Stonewood - Bert Lezy

ZAKELIJKE LEIDING

Christel Kersemans

VORMGEVING

Charlotte Boeyden

PLAATSEN

Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, Middelheimsite en Arenberg

PARTNERS

Humanistisch Verbond – Knack - Stichting Sanegeest - Masereelfonds – Literatuur Vlaanderen - Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE – Historische Uitgeverij – ASP – Stad Antwerpen – Boom Amsterdam – De Bezige Bij

DE KAMER ALS KOSMOS Harold Polis De legendarische uitgever Harold Polis schreef speciaal voor dit toekomstproject een essay over het essentiële belang van filosofie, in het bijzonder van filosofische ontmoetingen en reflecties in intieme kamers of filosofiehuizen. “Hoe chaotisch de wereld ook mag worden (...) De epidemie die de deur naar dat universum ooit kan sluiten moet nog worden uitgevonden.” Dit essay werd in boekvorm uitgegeven ter gelegenheid van World Philosophy Day 2021. Zie: www.hetzoekendhert.be. Harold Polis (1970) is essayist en uitgever. Hij was medesamensteller van de Wereldgeschiedenis van Vlaanderen en de Brieven van Gerard Walschap en bezorgde edities van onder andere Marnix Gijsen, Louis Paul Boon en Jef Geeraerts.


ONZE TOEKOMST OPNIEUW HERDENKEN… VOORWOORD

Het totaalprogramma bestaat uit drie thematische clusters, met telkens drie deelprogramma’s, afgesloten door een publieke synthese-manifestatie. In totaal gaat het dus om minstens 10 programmadelen, en dat op evenveel zondagen, van 20-09-2020 tot en met 30-05-2021. Elke thematische cluster wordt mee gecoördineerd door een literair bekwame denker die de essayisten zal inleiden en bevragen.

‘MET WELK DENKEN HOUDEN WE STAND IN DEZE TIJD – EN DURVEN WE DE TOEKOMST AAN?’ Deze filosofische hamvraag werd geformuleerd door filosofiehuis Het zoekend hert, cultuurmagazine rekto:verso en Historische Uitgeverij bij het 10-jarige jubileum van het filosofiehuis, in september 2019. Niet minder dan 108 auteurs stuurden hun even creatieve als diepzinnige antwoord in, in de vorm van essays van telkens circa 2000 woorden. De meesten werden in hun standpunt bepaald door de toenemende klimaatcrisis en andere zware uitdagingen. Minder dan een jaar later werden miljoenen wereldburgers geschokt en bedreigd door een even onverwachte als onvoorspelbare pandemie. Aan de auteurs van de meest toepasselijke essays werd daarom gevraagd opnieuw te reflecteren. Zij vertolken hun kwaliteitsvolle antwoorden van eertijds en ook nieuwe inzichten, twijfels en zorg om mens en wereld, tijdens het filosofisch-literaire project ‘Onze toekomst herdenken’.

Elke zondagse lezing kan online worden gevolgd en nadien onbeperkt worden herbekeken via www.hetzoekendhert.be – gratis, met de optie van een vrije bijdrage. De slotmanifestatie, die een orgelpunt vormt van de symfonische ontwikkeling met 18 diverse stemmen, vindt uiteindelijk live en corona-proof plaats in de Arenberg in Antwerpen. De getuigenissen van de drie denkers die de clusters hebben ingeleid, worden daar gecombineerd met lezingen door internationale auteurs die nog extra reflecteren over de toekomst van de filosofie. Meer dan ooit weerklinkt dan de cruciale vraag: ‘Met welke filosofie kunnen we verder?’ Eddy Strauven, Stichter en coördinator Het zoekend hert ° The searching deer 3


OPENINGSLEZING OUD, GRIJS EN MISSCHIEN NOG WIJZER? ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 – 11:00-12:30 ONLINE VIA WWW.HETZOEKENDHERT.BE

MET WELKE FILOSOFIE KAN DE OUDERE DENKER DE TOEKOMST IN? Prof. Jean Paul Van Bendegem, hoofdspreker Hoe ziet de toekomst van de individuele denker eruit naarmate hij ouder wordt, misschien ook vereenzaamt, minder in de aandacht staat of in de mode is? Zelfs een bekende filosoof en auteur, als professor en rebelse denker zowel geëerd aan de universiteit als in de media, kan het gevoel krijgen dat zijn rol stilaan raakt uitgespeeld. Dat curieuze gevoel dat je als ‘oudere’ er niet meer toe doet, dat je omzeggens overbodig bent, dat je maar liever kan gaan. Als jong gepensioneerde roept prof. Jean Paul Van Bendegem op tot verzet, tot

burgerlijke ongehoorzaamheid van de verworpen senior. Maar dat verzet moet goed gefundeerd zijn, vindt hij. Daarom schreef hij er zopas een nieuw boek over dat hij tijdens de openingslezing van het combinatieproject ‘Onze toekomst herdenken’ officieel zal presenteren. Op de eerste plaats heeft hij onderzocht waar het beeld van de oudere vandaan komt. Zijn antwoord vertaalt zich in een onvermijdelijk lange reis die start met de wetenschappen, daarna het contrast laat zien tussen wijsheid, inzicht en kunde tegenover ziekte, verval en het eeuwige leven. Uiteindelijk presenteert hij de senior die een tweede puberteit wil beleven: ambetant en een ‘pijn in ’t gat’. Met zijn nieuwe boek wil prof. Jean Paul Van Bendegem elkeen benaderen die ouderdom als discriminerend ervaart. In zijn lezing beschouwt hij de thematiek/ problematiek van het ouder worden vanuit 4

een actueel en toekomstgericht perspectief. Meer bepaald: wat worden de specifieke mogelijkheden van oudere denkers, rebellen en activisten in de volgende decennia? Bijvoorbeeld met behulp van digitale kennisbronnen, spraak- en schrijftechnologie, artificiële intelligentie…? Zo komt hij tot een persoonlijk antwoord op deze cruciale vraag: met welke filosofie kan en moet de oudere denker/rebel (best) verder? Jean Paul Van Bendegem (1953) is em. hoogleraar aan de VUB. Als wiskundige en filosoof probeert hij de wereld te begrijpen. Hij is auteur van onder meer Hamlet en entropie (2009), De vrolijke atheïst (2012), Verdwaalde stad (2017) en Wonderlust (2019). In september 2020 verschijnt Wijs, grijs en puber. Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior (ASP Editions)


WAAROM BEHELST VEROUDERING MEER TOEKOMST, NIET MINDER?

WIJS, GRIJS EN PUBER Auteur

Jean Paul Van Bendegem

Dr. Griet Vandermassen, reflector Als doctor in de wijsbegeerte ontwikkelde Griet Vandermassen een biologisch gefundeerde kijk op de seksen. Openlijk en vermetel verdedigt zij zowel in haar boeken als in columns de overweldigende bewijzen dat veel sekseverschillen niet alleen aan opvoeding en cultuur liggen. Integendeel zijn de verschillen een voorspelbaar en bewijsbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Dr. Griet Vandermassen zet haar grondige kennis in om de standpunten tegen het licht te houden die prof. Jean Paul Van Bendegem in zijn nieuwste boek

ISBN

9789057189487

formuleert. Speciaal richt zij de focus op het thema van de oudere man, de oudere denker en/of puberale rebellen op leeftijd. Zij belicht waarom professor Van Bendegem, anders dan een zoetwaterpoliep, sterfelijk is. Uiteindelijk formuleert zij een antwoord op deze vraag: waarom behelst veroudering meer toekomst, niet minder? Griet Vandermassen (1970) is germaniste en doctor in de wijsbegeerte. Auteur van Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie (2005) en Dames voor Darwin (2019), coauteur van In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (2009). Columnist voor De Standaard. 5

Formaat

14 x 21

Aantal pagina’s

200

KIJKEN EN HERBEKIJKEN – MET EEN VRIJE BIJDRAGE De openingslezing en alle andere programma’s van dit project kunnen vanaf het aangegeven tijdstip worden bekeken en herbekeken via www.hetzoekendhert.be. Zonder toegangscode. Het zoekend hert waardeert uw vrije bijdrage via het rekeningnummer BE32 0015 8917 0602 (BIC/SWIFT: GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Onze toekomst herdenken, ik doe mee’.


DEEL 1 - EEN ONTTOVERDE, BEDREIGENDE WERELD

OPENINGSREFLECTIES: Dr. Tinneke Beeckman, filosoof en auteur

2. WAT EEN WERELD

1. WAT EEN GESCHIEDENIS ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 – 11:00-12:30

2000 WOORDEN VOOR ONZE GESCHIEDENIS

ZONDAG 18 OKTOBER 2020 – 11:00-12:30

GROENE SNEEUW IN DE ZOMER Bart Loos

Barbara Claes “Denken is een woord. Woorden zijn gemaakt. Ze komen plots of van ver van de mensen. Met de gedachten uit de geschiedenis is alles uitgevonden. Zonder gedachten zit nergens een bedoeling achter.” Barbara Claes (1983) is meester in de dramatische kunsten, theatermaker, schrijver, performer. In 2016 genomineerd voor de toneelschrijfprijs met Akaaremoertoe Bahikoeroe. Ander uitgegeven toneelwerk: Euthanasie met Barbara en Stefanie, Avonturen op en rond de vensterbank.

“Denken in deze tijd is in de eerste plaats denken over deze tijd, beschrijven wat het betekent om mens te zijn in de altijd weer overweldigende, verwarrende en onvoorspelbare wereld waarin we leven en overleven.” Bart Loos (1976) studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Ontving in 2014 de Geert Grote Pen voor beste filosofische scriptie in het Nederlands. Zijn eerste boek, Eros. Een handleiding voor wie leeft en liefheeft, verscheen recent bij Polis. 6

GRENZEN IN DE EVOLUTIE Dr. Ward Kusters “Grenzen zijn noodzakelijk om de toegevoegde waarde die binnen de grenzen wordt gevormd te behouden. Indien er geen grens bestaat, wordt de gevormde toegevoegde waarde onmiddellijk verdund door de enorme ruimte buiten de grenzen.” Ward Kusters (1939) studeerde geneeskunde, arbeidsgeneeskunde en industriële toxicologie. Werkte in de chemische sector en als docent aan de VUB. Schreef voor een tijdschrift van de vredesbeweging. Als Esperantist publiceerde hij in die taal over de klimaatproblematiek.


WEGWIJS IN EEN WIRWARWERELD Jesse Havinga “Het is een open vraag of het lukt om de energie die (nog steeds) achter het vooruitgangsidee zit om te buigen naar de wirwarwereld. Maar het is interessanter om de toekomst tegemoet te treden met een open vraag dan met een uitgekauwd narratief.” Jesse Havinga (1991). Studeerde filosofie in Groningen en raakte daar sterk geboeid door een vak over Bruno Latour. Van de Franse filosoof leerde hij dat proberen belangrijker is dan slagen, wat zich uit in liefdes voor koken, schrijfsels en het organiseren van een filosofische talkshow.

3. WAT EEN PARADOXEN

ZONDAG 15 NOVEMBER 2020 – 11:00-12:30

DE WIL TOT REFLECTIE Egon Vlerick “De reflectie bij het schone herinnert ons eraan dat we een lichaam hebben. We kennen onszelf niet, en wie niet af en toe door de reflexiviteit zichzelf voelt, krijgt al snel een akelig ontlichaamd denken. Is mijn leven de vruchtbare grond voor mijn idealen?” Egon Vlerick (1989) studeerde wijsbegeerte aan de UGent. Schreef een masterthesis over Beperking en begrenzing in de voorkritische en kritische filosofie van Immanuel Kant. Is nu boekverkoper. Schrijft kortverhalen, alsook kritische en zelfkritische essays. 7

DE PARADOXEN VAN HET DENKEN Ilan De Keersmaecker “Elke theorie die getoetst wordt aan het grondbeginsel van Aristoteles, zal nooit vrij zijn van paradoxen. Het correcte denken, dat in ons dagelijkse leven enorm nuttig is, bevat mankementen als we een compleet wereldbeeld willen theoretiseren.” Ilan De Keersmaecker (1989) studeerde enkele jaren Lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en daarna, op eigen initiatief, filosofie en wetenschap. Schreef vele essays en andere teksten die nog niet gepubliceerd werden. Sinds 2016 is hij zaakvoerder van een schrijnwerkerij.


DEEL 2 - DENKEN IN DE KANTELING

OPENINGSREFLECTIES: Prof. dr. Katrien Schaubroeck, filosoof en hoofddocent

4. DENKEN EN TEGENDENKEN

5. HET BELANG VAN EEN PRODUCTIEVE VERBEELDING

ZONDAG 13 DECEMBER 2020 – 11:00-12:30

VANUIT DE MARGE VAN HET DENKEN

VOORBIJ HET DESINTEGRATIEDENKEN Dr. Ben Overlaet

“We zouden onze tijd niet mogen verdoen met het zoeken naar – en het geloof in – het ‘juiste’ denken en er ons bewust van zijn dat dit het denken immers zal commodificeren. Het uitsnijden van een ‘soort’ denken is een insnijden in het denken en doet het geweld aan.” Ben Overlaet (1976) is doctor in de filosofie en moraalwetenschappen, master in de visuele kunsten en muzikant. Frontman van rockband Tithonus, solomuzikant als Benedict. Geeft filosofische lezingen. Realiseerde de Nederlandse editie van Parergon van Jacques Derrida.

Linde De Vroey “Onverschilligheid, radicale verinnerlijking en decontextualisering veroorzaken de degeneratie van het postmoderne denken in een desintegratiedenken. Een denken waarmee we willen standhouden in deze tijd moet bestand zijn tegen de krachten van de desintegratie.” Linde De Vroey (1990) studeerde geschiedenis en filosofie in Gent en Antwerpen. Werkte als onderzoeker en schrijver voor musea en instellingen. Doceerde cultuurfilosofie. Publiceerde o.a. in Streven. Verricht filosofisch onderzoek dat focust op de tragische en de betoverde wereld. 8

ZONDAG 17 JANUARI 2021 – 11:00-12:30

WAAROM ONS DENKEN FICTIE NODIG HEEFT Dr. Leen Verheyen “Het zijn niet alleen de concrete producten van de verbeelding die we nodig hebben, ons denken moet tout court meer getraind worden om alternatieven en nieuwe mogelijkheden te zien. En daar blijkt fictie lezen uitermate geschikt voor.” Leen Verheyen (1984) studeerde drama en doctoreerde in wijsbegeerte met een onderzoek naar de cognitieve waarde van literaire fictie. Schreef theaterteksten, poëzie en kort proza. Publiceerde in 2019 Wat de lezer leert: filosofen over het nut van literatuur.


HET UTOPISCHE DENKEN ALS LOGICA Simon J. Bellens “Het utopisme is zowel virtueel als reëel; bestaat uit wensdromen en paden daarheen. Het is zwanger van tijd; verenigt heden en toekomst, realiteit en mogelijkheid, draagt de wensdromen van de utopisten voor ons in zich, die in ons handelen tot uiting kunnen komen.” Simon J. Bellens (1994) is redacteur en cultuurwerker. Master in de wijsbegeerte met een proefschrift over utopie van de passiviteit. Schreef onder meer voor Filosofie Magazine, Standaard der Letteren, G. en De Reactor. Werkt nu aan een kleine filosofie van de middelmatigheid.

6. STREVEN NAAR ZINNIGE VERBINDINGEN

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021 – 11:00-12:30

AD ABSURDUM DENKEN A.K. van Veen “Misschien wel meer dan ooit zijn we Don Quichottes en Sancho Panza’s, levend tussen droom en werkelijkheid. Maar laat ons onze bordpapieren helm oppoetsen! Het mag dwaasheid zijn, maar laten we iets goeds doen!” Annika van Veen (1990) studeerde wijsbegeerte en geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Is nu werkzaam als adviseur natuur- en duurzaamheidseducatie en ontwikkelaar van lesmaterialen rond burgerschap. Laureaat van de Editio Debutantenschrijfwedstrijd 2020. 9

DE BETOVERENDE FLINTERDUNHEID VAN HET BESTAAN Tom Hannes “De flinterdunheid van het bestaan is vaak huiveringwekkend. Maar in de ecologie van ons leven telt alles mee. Wat we ook doen, zeggen of denken, wat onze toon of lichaamshouding ook is, alles komt terecht in de zinderende zee van interacties.” Tom Hannes (1970) studeerde Engelse literatuur. Was lange tijd zenboeddhistisch monnik. Verdeelt nu zijn tijd tussen gezin, therapiepraktijk, meditatieretraites en het muziekpodium. Publiceerde o.a. Zen of het konijn in ons brein en Leven in het nu. Columns in De Standaard en Knack.


DEEL 3 - NAAR EEN NIEUWE MENS IN EEN NIEUWE WERELD?

OPENINGSREFLECTIES: Prof. dr. Marlies De Munck, filosoof, docent en essayist

7. EEN ZORGZAAM DENKEN ZO 21 MAART 2021 – 11:00-12:30

IK-EN-JIJ-DENKEN Prof. Katrien Schaubroeck “In de ik-jij-relatie, die voorafgaat aan elk individueel bewustzijn, staan ik en jij in direct contact, via een wijde weg die onze zielen zo dicht bij elkaar brengt dat de ene niet meer van de andere te scheiden is.” Katrien Schaubroeck (1980) is filosoof en hoofddocent aan de UAntwerpen. Onderzoekt existentiële en ethische vragen, met focus op liefde, autisme, impliciete bias. Publiceert in 2020 Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde en een bundel over de Before-films van Richard Linklater.

8. EEN REBELLEREND DENKEN DOLENDE PELGRIMS. PLEIDOOI VOOR EEN HERWAARDERING VAN HET LICHAAM Dr. Greg Houwer “Als we via het ritme van ons wandelen of fietsen een nauwe relatie kunnen laten ontstaan tussen onze uiterlijke en onze innerlijke omgeving dan betekent dat dat reizen nieuwe paden in onszelf ontsluit, dat wil zeggen: onvermoede manieren om onszelf te ervaren.” Greg Houwer (1980) is handelsingenieur, filosoof en muzikant. Doctoreerde over persoonsidentiteit en zelfbewustzijn. Doceert filosofie aan hogescholen. Publiceerde over identiteit (Ik, mezelf en wij), over Franz Kafka (Into the white: Kafka and his metamorphoses) en enkele romans. 10

ZO 18 APRIL 2021 – 11:00-12:30

VERZET ALS HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING Mia Vaerman “Er bestaan een resem reflecterende en activistische vormen van weerwerk. Sommige pessimistisch, andere meer optimistisch of in elk geval opbeurend weerbarstig. Verzet is overal, maar belangrijker nog: het rebellerende denken reikt over de generaties heen.” Mia Vaerman (1957) studeerde Woord aan Conservatorium Brussel en filosofie aan KU Leuven. Recenseert theater en dans, soms ook filosofie. Gastdocente Media en Maatschappij, Cultuurtheorie, aan het RITCS School of Arts in Brussel. Vertaalt soms (filosofische) teksten uit het Frans.


HET DENKEN EN DOEN VAN ZENO Prof. em. Frans W. Saris “Marguerite Yourcenar moeten we dankbaar zijn om het gewetensvolle karakter van Zeno, de hoofdpersoon in Het hermetisch zwart, die het Verlichtingsdenken via zijn emoties ten dienste stelt van het leven van alleman.” Frans W. Saris (1942) is natuurkundige en schrijver. Voorzitter van Sanegeest, stichting ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Publiceerde Darwin Meets Einstein: On the Meaning of Science (2010), Trots en twijfel (2012), Darwins cijferslot, onze eigen draai aan de evolutie (2018).

9. EEN KUNSTZINNIG DENKEN ZO 16 MEI 2021 – 11:00-12:30

KUNST EN DESIGN VOOR EEN TOEKOMST NA DE APOCALYPS Carmen van Bruggen “De multidisciplinaire aanpak waarbij het denken over een betere wereld gecombineerd wordt met wetenschap en design is veelbelovend. Daarbij hoort ook de verbeelding van de verontwaardiging over onze tijd vol wijdvertakte rampen.” Carmen van Bruggen (1992) studeerde Kunsten, Cultuur en Media, Filosofie en Literatuur, alsook Cultuurwetenschappen aan de RU Groningen. Docent filosofie, kunst- en designtheorie aan de IE University in Madrid. Publiceerde Academische vrijheid. Geschiedenis en actualiteit (2020). 11

LANGE LEVE DE KUNSTENAAR Helena Cazaerck “Wie erin slaagt het leven waarachtig te affirmeren, ziet elke ervaring als een geschenk van het universum, een doos vol vrijheid die de mogelijkheid geeft om te creëren, om te worden wie je bent.” Helena Cazaerck (1995) studeerde journalistiek en recent wijsbegeerte. Heeft nu het gevoel dat ze minder weet dan ooit. Ervaart sterk dat het leven uit zijn kader aan het groeien is “zoals het dat steeds doet”. Ze blijft zoekende. Intussen zit ze graag in de zon en maakt ze liedjes.


EXTRA VIDEOLEZINGEN POGINGEN TOT VERBINDEND DENKEN ZONDAG 13 JUNI 2021 – 11:00-12:15 ONLINE VIA WWW.HETZOEKENDHERT.BE

DE VORMING VAN EEN MENSELIJKE GEMEENSCHAP Prof. Paul van Tongeren, auteur en Denker des Vaderlands In Nederland Filosoof Paul van Tongeren, professor emeritus en huidige Denker des Vaderlands in Nederland, is de hoofdspreker van deze extra editie. Hij schreef een boek over de ervaring van vriendschap: Doodgewone vrienden. Vanuit zijn kennis en inzichten houdt hij een scherpzinnige uiteenzetting over de mogelijke inbreng van filosofie bij de vorming van een menselijke gemeenschap. In zijn bespiegelingen komt deze academische en toch publieksgerichte denker ook toe aan de kernvraag van onze toekomstgerichte cyclus: ‘Met welke filosofie kunnen we verder?’

Paul van Tongeren: “In menselijk leven draait alles om betekenis; vanwege de onvermijdelijke onzekerheid van alle betekenis-verstaan, zoeken mensen naar (h)erkenning, gemeenschap en consensus; de filosofie voorkomt dat die consensus versteent en de mens verstart. Vriendschap verbindt consensus en dissensus.” Paul van Tongeren (1950) is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek van de Radboud Universiteit in Nijmegen (1988-2015). Hij was daarnaast bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboud Stichting aan de Universiteit Leiden (1985-1991) en buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven (2002-2016) en geassocieerd onderzoeker aan de Universiteit van Pretoria. Naast zijn academische 12

werk publiceert Paul van Tongeren toegankelijke boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. Hij is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van dagblad Trouw en samen met Tinneke Beeckman covoorzitter van het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. In 2021 publiceerde hij achtereenvolgens Het wonder van betekenis. Zoeken naar geluk en wijsheid en Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap (uitgeverij Boom).


DE ZIJKANT VAN VRIENDSCHAP Aline D’Haese, auteur en classica Filosofe en classica Aline D’Haese, verbonden aan de KU Leuven, houdt voorafgaand, als ‘tegenspreekster’, een kritische beschouwing over de jongste publicaties van Paul van Tongeren: Het wonder van betekenis en vooral Doodgewone vrienden (beide uitgegeven bij Boom, 2021). In De zijkant van de filosofie ging deze Vlaamse academica met de Nederlandse denker Frank Meester een zinderende dialoog aan over de negatie van vrouwelijke filosofen doorheen de geschiedenis van de wijsbegeerte. Hoe beoordeelt zij de inzichten, denkwijze en suggesties van de nieuwe ‘Denker des Vaderlands’? En in welke kritieken en standpunten, denkt zij, zou prof. Paul Van Tongeren haar kunnen en moeten tegemoet treden? Uiteindelijk houdt zij een indringend pleidooi voor drie fijnzinnige vrouwelijke denkers die ook over vriendschap uitmuntend hebben gedacht en geschreven.

Aline D’Haese: “Omdat ik mijn vrienden bewonder in hun uniek zijn, heb ik aandacht voor hun overwegingen en respecteer ik de manier waarop zij in de wereld staan. Dankzij mijn vriendschap, die altijd betrokken is op de wereld en vandaar bij uitstek publiek is, kan ik anders denken dan mijn vrienden, zonder dat dat een bedreiging vormt voor de wereld die we delen.” Aline D’Haese (1976) studeerde klassieke talen aan de KU Leuven. Daarna studeerde ze summa cum laude af in de wijsbegeerte. Ze is docent Latijn, Grieks en filosofie en is verbonden aan de Universiteit van Leuven. Ze leverde een bijdrage aan het filosofische fotoboek Diner pensant (2015) van Valerie Granberg en aan het werkboek van Het goede leven en de vrije markt (2019). In De zijkant van de filosofie (Boom, 2021) voert ze met filosoof Frank Meester een dialoog over vrouwelijk denken. 13

DOODGEWONE VRIENDEN Auteur

Paul Van Tongeren

ISBN

9789024438198

Aantal pagina’s

194

DE ZIJKANT VAN DE FILOSOFIE Auteurs

Aline D’Haese en Frank Meester

ISBN

9789024435227

Aantal pagina’s

208


SLOTMANIFESTATIE HOE NU VERDER? HET GROTE LIVE-GEBEUREN

ZONDAG 03 OKTOBER 2021 – 15:00-18:00 ARENBERG, ANTWERPEN – DE GROTE ZAAL MET SYNTHESE-REFLECTIES DOOR DE DRIE COÖRDINATOREN-VERSLAGGEVERS: Tinneke Beeckman Katrien Schaubroeck Marlies De Munck HOOFDSPREKERS: Stefan Buijsman

Philipp Blom (via video-call)

MUZIKALE OMKADERING: Chantal Acda & Niels Van Heertum

PRESENTATIE: Eddy Strauven & Sanne Huysmans

LAATSTE WOORDEN: Bert Bultinck

Met welke filosofie kunnen we daadwerkelijk verder… naar een hoopvolle toekomst? De angst voor de dood en de angst voor de ander behoren tot de ergste gevoelsproblemen in het bestaan van de hedendaagse enkeling. Door de heersende verspreiding van COVID-19 worden beide angsten meer dan ooit gecombineerd aangezwengeld. Als antidotum kunnen een nauwgezet onderzoeken en doordacht reflecteren ten zeerste bijdragen om verder tot een gericht ontwikkelen te komen, bij uitstek in deze cruciale fase in de geschiedenis van de moderne samenleving. Tijdens de slotmanifestatie van ons filosofische combinatieproject brengen drie academische verslaggevers met literair schrijftalent – Tinneke Beeckman, Katrien Schaubroeck en Marlies De Munck – al dan niet gestroomlijnde synthesen van het essayistische onderzoek door telkens zes 14

auteurs, die eerder de revue passeerden. Om een pensée unique te ondermijnen en zelfs fundamenteel in vraag te stellen, presenteren we nog twee unieke auteurs die onderzoek verrichten naar de toekomst van mensheid en filosofie: dr. Stefan Buijsman en Philipp Blom.

HOE KAN FILOSOFIE HELPEN OM ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (AI) VERSTANDIGER IN TE ZETTEN? Dr. Stefan Buijsman De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) is een wedloop geworden, op wereldschaal. Hoe kunnen we ons daar tegenover positioneren, als individu en/of als samenleving? Wat is de ‘intelligentie’ die deze hoogtechnologische computers hebben en krijgt deze op korte of langere termijn een menselijk niveau, waardoor ze zichzelf kan verbeteren? Zo snel lijkt het vooralsnog niet te gaan, maar we krijgen zeker een toekomst waar-


in computers een hoogst essentiële rol spelen. Daar moeten we alvast mee leren omgaan – mede vanuit de vraag welke verantwoordelijkheden we uit handen willen geven. Kunnen computers aan opdrachtgevers uitleggen waarom ze een bepaalde beslissing nemen, bijvoorbeeld over de geschiktheid van een cv en een bepaalde persoon voor een specifieke functie? Zijn deze systemen betrouwbaar genoeg voor de wijze waarop we ze willen benutten? Welke mogelijkheden en beperkingen hebben computers vandaag en in de komende tijd? Alleen door naar zulke, deels filosofische aspecten te kijken, kunnen we complexe computers en robots een deugdzame plaats in de toekomstige samenleving geven. Kan de filosofie er mee voor zorgen dat we dat doel bereiken? Of zijn er nog bijzondere veranderingen in ons denken nodig? Dr. Stefan Buijsman (1995) wordt beschreven als een eigentijds genie. Hij behaalde zijn doctorstitel op zijn twintigste, waarmee hij in Zweden de jongste doctor ooit werd. Nu werkt

hij vanuit Leiden als onderzoeker in de filosofie van de wiskunde bij het Institute for Futures Studies. Na Plussen en Minnen, waarvan de vertaalrechten aan meer dan twintig landen werden verkocht, realiseerde Stefan Buijsman zopas AI: Alsmaar Intelligenter, een kijkje achter de beeldschermen van kunstmatige intelligentie, met aandacht voor nieuwe fenomenen zoals gezichtsherkenning, zelfrijdende auto’s, deepfakes en sollicitatiegesprekken, maar ook voor Tinder-matches en algoritmisch nepnieuws. De basisvraag in zijn nieuwste boek is ook relevant voor dit schrijf- en denkproject van Het zoekend hert ° The searching deer: “Moeten we ons zorgen maken over een toekomst vol computers die slimmer zijn dan wij?”.

15

DE STRIJD VOOR EEN NIEUW GROOT VERHAAL – EN HET BELANG DAARVAN Dr. Philipp Blom In Het grote wereldtoneel. Over de kracht van verbeelding in crisistijd, dat in 2020 in vertaling verschijnt, neemt de buitengewone denker Philipp Blom de lezer mee op een zoektocht naar een nieuw groot verhaal, naar de ideeën en denkbeelden die ook in deze uiterst hachelijke tijd kunnen inspireren. In dit filosofische essay laat Philipp Blom zien hoe het mogelijk is dat het Westen niet ondanks, maar juist vanwege vrede en welvaart in een crisis verkeert. De strijd voor de toekomst wordt ook een strijd om een nieuw groot verhaal, voor eenieders ogen, op het podium van het wereldtoneel, zo betoogt deze denker. Tijdens de slotlezing van dit combinatieproject maakt Philipp Blom een round-up van de actuele situatie om vervolgens verder de toekomst in te kijken vanuit nieuwe inzichten en met diverse perspectieven.


Philipp Blom (1970) is een veelgeroemde filosoof, historicus en romanschrijver, bovendien ook een journalist en vertaler die voluit in de realiteit opereert. Hij studeerde in Wenen en Oxford en schrijft voor tal van Britse en Duitse kranten en tijdschriften, zoals Times Literary Supplement, The Independent, Frankfurter Allgemeine, Die Zeit en Vrij Nederland. Naast historische onderzoeken in topwerken als De duizelingwekkende jaren (2009), Het verdorven genootschap (2010), Alleen de wolken. Cultuur en crisis in het Westen, 1918-1938 (2014), De opstand van de natuur (2017) en Een Italiaanse reis (2019) presenteert deze geniale denker onderbouwde filosofische analyses van onze tijd, zowel op cultureel en politiek, economisch en ecologisch vlak. In Wat op het spel staat (2018) liet Philipp Blom recent nog zien voor welke immense uitdagingen onze samenleving staat. Prof. Paul Verhaeghe: “Zonder twijfel het belangrijkste boek dat ik de afgelopen jaren gelezen heb.”

DE LAATSTE WOORDEN HET VRIJE DENKEN IN DE MEDIA Dr. Bert Bultinck

Dr. Bert Bultinck

Intelligente, toekomstgerichte denkers dus, die nog meer zullen kunnen inspireren als weldra de zenuwen minder gespannen staan, maar de honger naar unieke, kalmerende en werkbare inzichten nog zal toegenomen zijn. In de nieuwe wereld die zich zal ontwikkelen, terwijl zovele culturele en andere instituten wankelen of zullen imploderen, zijn alleszins gecombineerde antwoorden gewenst, en zelfs hoogst noodzakelijk, al is het maar om onze ergste angsten, zoals ook alle uiterlijke en innerlijke demonen, te temperen. Zodat we toch nog verder zullen kunnen… ondanks alles. 16

Bert Bultinck, hoofdredacteur van Knack, kwam in de journalistiek terecht via zijn liefde voor taal en literatuur. Nadat hij doctoreerde in de taal- en letterkunde was hij jarenlang actief als chef van opiniepagina’s en nieuwsmanager. Vrije meningsuiting was en is voor hem een even essentieel als ruim begrip. Spitante teksten moeten mogelijk zijn, kritische benaderingen zijn belangrijk, zelfs noodzakelijk. Wel trekt hij een grens als journalisten of anderen in opiniestukken en columns op personen gaan schelden of iemand gaan beledigen. In de huidige tijdsgeest reflecteert hij over de macht en onmacht van traditionele en nieuwe media. In deze lezing focust hij op de impact van journalistiek en media op een filosofische levenshouding, voornamelijk vanuit een toekomstgericht perspectief. Bert Bultinck (1974) is doctor in de taal- en letterkunde. Hij werkte achtereenvolgens voor de kranten De Morgen en De Standaard. Sinds 2016 is hij hoofdredacteur van Knack.


KUNSTPROJECT WONDERE WERELDEN IN WANKELE TIJDEN Met werk van Carlijn Kingma Carlijn Kingma (1991), de even jonge als geniale kunstenares en architecte, bovenal ‘cartograaf van denkwerelden’, zal het filosofische toekomstproject van Het zoekend hert artistiek op hoger niveau tillen, gaandeweg. Zij presenteert in het filosofiehuis ingenieuze tekeningen achter glas, die doorgaans tijdens langdurige dialogen met denkers en schrijvers tot stand zijn gekomen. Tijdens een paar weekends zullen de werken live te bezichtigen zijn, met toepassing van fysical distancing. Tussentijds neemt de kunstenares beschouwingen op video op die via de website van Het zoekend hert online worden gepresenteerd. In een eerste fase presenteert Carlijn Kingma Het weefsel der mensheid (Amsterdam 2019/2020), een geniale kaart die tot stand kwam tijdens een innige samenwerking met nieuwswebsite De Correspondent van

filosoof Rob Wijnberg en heel persoonlijk met historicus Rutger Bregman, vermaarde journalist en auteur van het boek De meeste mensen deugen (2019). Het verhaal achter deze kunstenares en haar werk? Daar zal u extra aandacht en gevoel voor moeten opbrengen. Anders dan gangbaar in de moderne beeldcultuur zijn de indrukwekkende tekeningen van Carlijn Kingma geen eindbeeld met de pretentie van perfectie, maar een open suggestie naar een toekomst in wording. Deze cartografie van ideeën volgt paden uit de geschiedenis en extrapoleert ze naar mogelijke toekomstroutes.

In Het zoekend hert presenteert Carlijn Kingma een wisselend pad, doorheen het huis en de vier seizoenen. Een paar thematisch essentiële werken, zoals De Babylonische toren van de Moderniteit (2017), blijven wellicht aanwezig tijdens de hele duur van het toekomstproject, andere werken, zoals The Chronicle of Gaia (2019) worden afwisselend gepresenteerd, waarschijnlijk tot na Nieuwjaar 2022.

Voor meer informatie: www.carlijnkingma.com Kunstproject met steun van Stichting Sanegeest

17


Foto: Jurgen Augusteyns

CREATIEVE MUZIEK KAN HELPEN (DENKEN) Chantal Acda & Niels Van Heertum Tijdens de live-happening ‘HOE NU VERDER?’ presenteert Het zoekend hert voor, tussen en na de zes begenadigde sprekers ook een muzikaal duo met gevoel en klasse: Chantal Acda & Niels Van Heertum. Deze complementaire herten tonen zich die middag meer dan ooit van hun filosofische zijde. Zo wordt dit unieke evenement een dynamische happening met inhoud én zinderingen. Dat singer-songwriter Chantal Acda haar nieuwste album tijdens de coronacrisis ontwikkelde, mag u als een meerwaarde beschouwen. Zoals Knack Focus het over haar verwoordde: “De ene lockdownplaat is de andere niet”. Zoals het ene filosofieproject ook het andere niet is, inderdaad.

Chantal Acda (1978) is een even sensibele als creatieve solo-artieste met internationale reputatie, ook bekend als muzikante bij Isbells en schrijfster van een groot aantal eigen songs. Geboren in Helmond, woont zij intussen al vele jaren in Antwerpen, waar ze indertijd naartoe werd gelokt door wat ze omschrijft als “het Belgische muzieklandschap”. Intussen heeft Chantal Acda al vijf soloalbums op haar naam en maakte ze furore op tal van landelijke podia, van Dranouter tot Jazz Middelheim, en ook in het verre buitenland. 18

De pers over haar nieuwste album: HUMO ****½: “Voor Saturday Moon van Chantal Acda trekken we een vers blik superlatieven open.” De Morgen ****: “Saturday Moon is een godswonder vanaf de schoft over de rug naar de staart.” Focus Knack ****: “De ene lockdownplaat is de andere niet.” OOR: “Zij is het die met haar zuivere, zalvende stem de fraai verwoorde zoektocht naar connectie en innerlijke rust naar een zeldzaam hoog niveau tilt.”


Niels Van Heertum (1990) is België’s meest veelzijdige euphoniumspeler. Uit een instrument dat ‘welluidendheid’ betekent – eu-phonos – kunnen moeilijk anderedan aangename luisterervaringen voortkomen. Sinds zijn studietijd begeeft Niels Van Heertum zich in uiteenlopende muzikale werelden en op binnenlandse en buitenlandse podia. Hij werkte niet alleen graag voor en met Alain Platel, maar ook met avontuurlijke bands zoals Ifa y Xango, Linus, Book of Air: vvolk. Begin 2017 produceerde hij zijn eerste solo-cd: JK’s kamer +50.92509° +03.84800°. In oktober 2017 verscheen

een tweede cd onder zijn hoede: evergreen van Veder, bij zijn eigen platenlabel Aspen Edities. In 2018 werd hij Artist in Residence in de Warande in Turnhout. In dat jaar ontving hij de Sabam Jazz Award voor opkomend talent. In 2019 verscheen nieuw solowerk in de vorm van een splitalbum met de Pakistaans-Amerikaanse muzikant en componist Shahzad Ali Ismaily. Na meer dan een jaar de adem inhouden, herleeft hij deze zomer en dit najaar, onder meer aan de zijde van Naima Joris en Chantal Acda, met rechtuit-het-hert-klanken die de kleinste haartjes kunnen beroeren. VOOR MEER INFORMATIE OVER ‘HOE NU VERDER?’: WWW.HETZOEKENDHERT.BE VOOR RESERVERINGEN: WWW.ARENBERG.BE

19

SATURDAY MOON Performer

Chantal Acda

Label

Glitterhouse

JK’S KAMER +50.92509° +03.84800° Performer

Niels Van Heertum

Label

Granvat & Smeraldina-Rima


Het weefsel der mensheid (2020) – Carlijn Kingma, in samenspraak met Rutger Bregman