Page 1

Presentation av Huiskulas verksamhetsställen Huiskulas tolv verksamhetsställen är placerade runt om i Finland, allt från Helsingfors till Uleåborg. Vårt täckande partinätverk betjänar återförsäljarna av blommor med allt som behövs i blomsterväg. Hos våra partiaffärer för avhämtning kan man bekanta sig med det omfattande blomsterurvalet och göra inköp - blommorna levereras, om så önskas, på ort och ställe. I detta nummer av Terälehti presenteras sex av Huiskulas verksamhetsställen, om de andra kan du läsa i nästa nummer av tidningen. Välkommen att köpa hos Huiskula! ESBO Våren 2007 inledde Huiskula Esbo sin verksamhet, välplacerad invid goda trafikförbindelser, i närheten av Ikea vid Åboleden. Teamet med 12 personer i Esbo betjänar kunderna såväl med avhämtning som leverans. I lokaliteterna finns också betjäningspartiaffären för SHT-Tukku. Alltså får man blommor och tillbehör bekvämt under samma tak. Esbo har öppet: må-fre 7.00-15.00, lö 7.0012.00 och sö 8.00-11.00 Klockringarvägen 6, 02770 Esbo, tfn 020 790 7115, telefax (09) 413 34151, espoo@huiskula.fi

I Helsingfors betjänar Sinikka Vastamäki, Jaana Vastamäki, under våren som hjälp Laila Kotilainen, Katja Vastamäki, Katrina Dromberg, Tarja Hyyryläinen och inom transporten avbyter Kamer Peci.

LAHTIS Den tredje nya Huiskulaorten är Lahtis. Det glada teamet på fyra personer betjänar kunderna i avhämtningspartiaffären, som befinner sig i utveckling, och de befordrar också beställningarna till kunderna. Vägg i vägg med Huiskula betjänar SHT-Tukku. Lahtis har öppet: må-fre 7.00-15.00

I Esbo betjänar Chris Sundelin, Pekka Valkonen, Kirsi Rintamäki, Anne Perheentupa, Peter Ölander, Pia Itävuori-Kääriäinen och Linda Michelsson (i förgrunden). Hos SHT-Tukku betjänar Pekka Liukkonen. Inom transporten Jussi Lilja, Mika Kervinen, Lars Åberg och Jari Sykäri (saknas på bilden).

HELSINGFORS Huiskula Helsingfors är också ett verksamhetsställe, som startat på våren 2007. Affären, som finns på partitorget i Sörnäs, betjänar i huvudsak avhämtningskunder samt även leveranskunderna i de närliggande områdena med 6-7 huiskulaanställda. Priserna är konkurrenskraftiga och produkturvalet omfattande. I samma byggnad finns också SHT-Tukku. Helsingfors har öppet: må-fre 6.00-15.00, lö 6.00-10.00 och sö 8.00-14.00

Huiskula-affären i Helsingfors ligger på synlig plats i ändan av partitorgsbyggnaden.

Tammerfors har öppet: må-to 7.00-17.00, fre 7-19, lö-sö stängt Nuutisarankatu 1, 33900 Tammerfors, tfn 020 790 7100, telefax (03) 273 2500, tampere@huiskula.fi

I Lahtis betjänar Salla Meriläinen (till vänster), Helga Askolin, Eija Ekberg samt inom transporten Sari Ahvenainen.

I Tammerfors betjänar Susanna Palomäki, MarjaLiisa Harala, Jarmo Kaurahalme, Tarja Qvist, Outi Joseph och Anu Mäkelä, som saknas på bilden. Inom transporten Miika Koivunen och Eero Nikkanen samt i försäljningsbilarna Markku Stenman, Timo Laaksonen och Mikko Rantanen.

TAVASTEHUS

ULEÅBORG

De två ambulerande försäljningsbilarna för Tavastehusaffären betjänar ett vidsträckt försäljningsområde, som sträcker sig ända till Tammerfors, Lahtis och Hyvinge. Vår erfarna personal känner kunderna och deras mångahanda behov av blommor.

Verksamhetsstället i Uleåborg flyttade i början av januari in i nya lokaliteter inom området Limingantulli. De erbjuder utrymme för ett rikt urval för avhämtningspartiaffären. "Vi har nu större kylrum och mera hallutrymme samt ett bra logistiskt läge", konstaterar föreståndaren för Uleåborgsaffären Jukka Volotinen. Utgående från Uleåborg betjänar också en ambulerande försäljningsbil i riktning mot Kemi, Torneå och Brahestad. SHT-Tukku, som verkar vägg i vägg, har en gemensam entré med Huiskula.

Särmääjänkatu 3, 15520 Lahtis, tfn 020 790 7175, telefax (03) 752 1167,

Vanajantie 4, 13110 Tavastehus, tfn 020 790 7120, telefax (03) 675 9443, Inom Tavastehus försäljningsområde betjänar Petri Kaunonen, avbytare och hjälpkarl Hannu Jokela, Juha Koivukoski samt Petri Hirvihuhta, som saknas på bilden.

TAMMERFORS

Gamla Vintervägen 10, 00580 Helsingfors, tfn 020 790 7165, telefax (09) 711 002, helsinki@huiskula.fi

betjänar dessutom tre försäljningsbilar så de täcker de närliggande kommunerna och ett rätt vidsträckt område i det omgivande landskapet. De mest avlägsna turerna sträcker sig i söder till Hyvinge och Riihimäki, i norr ända till Kankaanpää och Jämsä. Blommorna kan levereras till kunderna i stadsområdet även med distributionsbilen. SHTTukku verkar i samma byggnad.

Kunderna gillar det omfattande urvalet blommor hos verksamhetsstället i Tammerfors. Tammerforsborna tar bland de första djärvt nyheterna i växtvärlden med i sina sortiment. Från Tammerfors

Uleåborg har öppet: må-fre 7.00-16.00 Temmeksentie 3, 90400 Uleåborg, tfn 020 790 7155, telefax (08) 540 2907, oulu@huiskula.fi I Uleåborg betjänar Päivi Kamula, Tiina Stefanius, som säsonghjälp Mirva Nikula, Kirsi Jäälinoja, Heli Manninen och Jukka Volotinen.

Huiskula Oy:s kundtidning 1/2008

Aktuellt Vårens Trädgårdsmässor Huiskula deltar i de trädgårdsmässor som denna vår arrangeras både i Åbo och Tammerfors. Trädgårdens Vår 2008 ordnas 4.-6.4. i Åbo och Puutarha 2008 (Trädgård 2008) 18.20.4. i Tammerfors. Kom och plocka tips för inredningen i hemmet och krukträdgården!

Huiskula Oy

100 %

Blompartiet Åbo årlig omsättning c. 34 milj. e

Huiskula-koncernen sysselsätter 200 professionella inom blomsterhandeln och -produktionen. Till sin ägarbas är Huiskula ett familjeföretag.

Huiskulan Puutarha Oy Blom- och plantproduktion Åbo årlig omsättning c. 7 milj. e

Esbo

Idensalmi

Uleåborg

Tammerfors

Helsingfors

Jyväskylä

Nyslott

Vasa

Tavastehus

Lahtis

Seinäjoki

Plantpartiet

HELSINGFORS Gamla Vintervägen 10 00580 Helsingfors tfn 020 790 7165 telefax (09) 711 002 helsinki@huiskula.fi

IDENSALMI Yrittäjäntie 11 74130 Idensalmi tfn 020 790 7130 telefax (017) 826 811 iisalmi@huiskula.fi

LAHTIS Särmääjänkatu 3 15520 Lahtis tfn 020 790 7175 telefax (03) 752 1167 lahti@huiskula.fi

NYSLOTT Simasalonkatu 4 57200 Nyslott tfn 020 790 7160 telefax (015) 531 856 savonlinna@huiskula.fi

TAMMERFORS Nuutisarankatu 1 33900 Tammerfors tfn 020 790 7100 telefax (03) 273 2500 tampere@huiskula.fi

PLANTPARTIET Huiskulavägen 52 20380 Åbo tfn 020 790 7017 telefax (02) 247 2902 kari.silokangas@huiskula.fi

ESBO Klockringarvägen 6 02770 Esbo tfn 020 790 7115 telefax (09) 413 34151 espoo@huiskula.fi

TAVASTEHUS Vanajantie 4 13110 Tavastehus tfn 020 790 7120 telefax (03) 675 9443 hameenlinna@huiskula.fi

JYVÄSKYLÄ Vasarakatu 22 40320 Jyväskylä tfn 020 790 7140 telefax (014) 675 076 jyvaskyla@huiskula.fi

ULEÅBORG Temmeksentie 3 90400 Uleåborg tfn 020 790 7155 telefax (08) 540 2907 oulu@huiskula.fi

SEINÄJOKI Väinölänkatu 11 60120 Seinäjoki tfn 020 790 7170 telefax (06) 423 3281 seinajoki@huiskula.fi

VASA Motorgatan 14 65170 Vasa tfn 020 790 7180 telefax (06) 356 9028 vaasa@huiskula.fi

PT-BLOMPARTIET Huiskulavägen 52 20380 Åbo tfn 020 790 7003 telefax (02) 247 1402 juho.murto@huiskula.fi

ORANGE är vårens effektfärg

Huiskulas webbsidor genomgår en förnyelse i mars. Detta för att sidorna bättre ska betjäna återförsäljarna av blommor, yrkesodlarna samt konsumenterna. Det blir redigare att navigera, lättare att använda dem och intrycket fräschas upp genom förnyelsen. Mer information om våra webbsidor finner du i denna tidning.

Vårens och sommarens blomtrender:

Huiskula i Uleåborg i nya lokaliteter Huiskula-affären i Uleåborg flyttade i januari in i nya lokaliteter på Temmeksentie 3. De andra kontaktuppgifterna är oförändrade. Även i fortsättningen får man blommorna och tillbehören på samma adress, för betjäningspartiaffären SHT-Tukku flyttade in som granne. Körorientering finner du på Huiskulas webbsidor. Välkommen på inköp!

Begonian håller åter på att bli en av de mest populära bland finländarnas krukblommor. Konsumenterna gillar att den finns året om, i många färgnyanser och användbar för mångt och mycket. Begonian brukas som inomhusväxt, men på sommaren blommar den också i krukträdgården.

Huiskula Oy • Huiskulavägen 52 • 20380 Åbo • 020 790 7000 • www.huiskula.fi ÅBO Huiskulavägen 52 20380 Åbo tfn 020 790 7010 telefax (02) 247 1402 myynti@huiskula.fi

INredning

Huiskulas webbsidor under en förnyelse

Pärmbilden

HUISKULA-KONCERNEN

Se bilderna i huvudtidningen!

Terälehti är Huiskula Oy:s kundtidning för yrkesfolket inom blomsterhandeln Redaktion: Kati Peltomaa och Karoliina Pinomäki Ombrytning: Mainostoimisto SST Oy. Redaktionens adress: Huiskula Oy, Huiskulavägen 52, 20380 Åbo, tfn 020 790 7000, telefax (02) 247 1402, www.huiskula.fi

COLOURFUL GREY och TALKING FLOWERS I lökblomstren blommar solenergin

Huiskulas webbsidor förnyas

Huiskula undersökte konsumenternas åsikter om blommor

Månne det är sommar – eller vinter? Det är inte lätt att driva upp lökblomster i dessa klimatförändringens tider. I januari ville handeln med tulpaner inte komma i gång, för marken var svart och också annars var det höstligt väder. Det måste nämligen kännas som vinter för att konsumenterna ska börja köpa tulpaner i affärerna. För mycket köld får det inte heller vara... Påsken infaller i år sällsynt tidigt och både vi och andra odlare funderar över om vintern då ännu fortsätter med köld, vilket är till förfång för försäljningen av tête-a-tête-narcisser för rabatterna och balkongerna. Om man bara kunde fördela produktionen av lökblomster jämnare för vårmånaderna, oberoende av påsktiderna. Eller om påsken åtminstone alltid vore vid samma tid. Den växlande tidpunkten för påsken medför extra huvudbry för odlarna. Det innebär att man måste på nytt ta sig en funderare över hela vårens produktionsprogram varje år. Den rörliga påsken gör det också svårare att förutse efterfrågan. Man vågar ännu inte riktigt lita på att visst går tulpanerna, kroknarcisserna och de andra lökblomstren åt även efter påsken, om de bara finns tillräckligt tillgängliga för affärerna och konsumenterna. Attityderna även inom vår bransch är ännu ofta sådana att efterfrågan stannar upp efter påsken och man måste få lagren tömda före det. För en stor del av konsumenterna är knappast ändå tiden för påsken den avgörande faktorn, då de skaffar lökblomster för balkongen och krukorna. Å andra sidan begränsar osäkerheten i fråga om avsättningen också ett mer planerat utbud och marknadsföringen senare på våren. Priserna för blomsterodlarna tål just inte i dag några extra risker eller osäkerhetsfaktorer. I april, givetvis beroende av vädret, frågar man redan efter violer för de inglasade balkongerna... Glad påsk med goda affärer och lämpligt väder!

Jaakko Rantanen, verkställande direktör, Huiskula Oy jaakko.rantanen@huiskula.fi


Färdigprodukterna för vårens säsonger

I lökblomstren blommar solenergin

Huiskulas färdigprodukter har blivit populära bland återförsäljarna för att komplettera blomster-sortimentet. Det blir inte alltid tid eller kostnadseffektivt att själv göra kommersiella basprodukter. Buketterna och planteringarna görs hos Huiskula som handarbete av hållbara råvaror. Produkt-kontrollen för produkten sträcker sig från valet av blommor till slutprodukten.

Huiskulan Puutarha koncenterar sig på våren på odlingen av lökblomster. Utöver drygt 8 miljoner tulpaner odlas kruknarcisser, krokus samt pärlhyacint. Odlingen av lökblomster är energivänlig, för största delen av odlingstiden får de rota sig i kallagret. Lökblomstrens utveckling i växthusen tar bara några veckor, så förbrukningen av värmeenergi är liten.

Vid planeringen av produkten fäster man uppmärksamhet på trenderna och det rådande konsumentbeteendet. Materialen och färgerna för korgarna och krukorna finns i trenderna för säsongen och i säsongerna. Som en nyhet levereras s.k. take away-produkter, såsom en bukett i en kasse. Hör dig för om dessa hos Huiskula-försäljaren.

bild 1. Varifrån får lökblomstrens färg-prakt sin energi? ”Den finns lagrad i lökarna som föregående sommar växt under solen i Holland", berättar trädgårdsmästaren Urpo Hämäläinen.

Huiskulas L-bukett förnyades Den sedan länge populära basbuketten Huiskula L har förnyats. Buketten binds nu som lägre och den passar på så sätt bättre i vasen. Huiskula L, som gjorts av varierande blommor för säsongen, nyanseras i säsongens färger, vilka framhävs av klar cellofan. Produkten är en lätt basbukett för många behov.

INredning

bild 2. Tulpanerna tillbringar endast 3-4 veckor i växthuset. Tulpanerna är planterade tätt; på en växthuskvadratmeter hinner man under våren odla nästan 2 000 tulpaner. För en tulpan går det åt en verkligt liten mängd energi för uppvärmningen. bild 3. Lökblomstren som kommer från kallagret pyser av energi. Ju längre våren lider, desto mer otåliga är de. Vårens sista produktionspartier kan hållas i styr endast genom att temperaturen sänks till noll. Maskinerna inom den nya tekniken spar mänsklig styrka och lyfter upp de tunga löklådorna på växthusborden.

Fråga mer om take away-produkterna hos Huiskulas försäljare! Färdiga planteringar är ett bra tillskott till påsksortimenten. Buketterna binds som handarbete. "Vi garanterar kvaliteten i varje arbetsskede både för råvarorna och floristarbetet", berättar Mari Savolainen hos Huiskulas vidareförädling.

Aktuella affischer som hjälp för dig Våra stamkunder kan dra nytta av aktuella Huiskula-affischer i din dekoration. Temat för affischerna i år är inredning med blommor. Vi vill inspirera konsumenten att inreda med vår och sommar i hemmet och med blommor. Hämta en våraffisch i Huiskula-affären eller hos försäljningsbilarna. Sommaraffischen finns tillgänglig vecka 19.

bild 4. De köldtåliga kruknarcisserna har snabbt blivit förvårens stora gunstling. Huiskulan Puutarha producerar sådana för drygt 200 000 krukor. Påminn kunden om att kruknarcisserna tål frost!

Vad nytt som krukdekor? Eila Pääskynkivi, marknadsföringsassistent, Kekkilä Oy Finländarna har tagit till sig krukdekorerna som lämpar sig bl.a. för krukytorna. Vårt krukdekorurval omfattar röd och svart träflis, naturvit och -brun dekorationssten, tegelkorn samt blå glaskorn. De mångsidiga materialerna och färgerna skapar otaliga möjligheter för användningen. Kekkilä Kolsvarta Träflis skapar en modern gröninteriör och vårens nyhet Kekkilä Naturbruna Sjösten för igen med sig en fläkt från havsstranden i vaserna med snittblommor. Med hjälp av sten- och korndekor skapar du anslående ljuskompositioner för att skingra vintermörkret. Krukdekorerna är både anslående och nyttiga; dekortäckningarna minskar behovet av att vattna växterna, för de förhindrar avdunstningen. Ungdomarna har hittat begonians prunkande färger året om. I dag uppfattas den mera som en del av inredningen i hemmet än som en utomhusblomma.

bild 5. Bridal Crown är en vit, dubbel blommande och doftande kruknarcissart.

Citrusträden i inredningen skapar medelhavsatmosfär. Frukternas trendfärger kommer till sin rätt mot den mörka krukan och kolsvarta krukdekoren.

Dekorera skyldfönstret

Mängden ersätter storleken! Många små grönväxter skapar tillsammans ett imponerande element i inredningen.

De nya stamkundsartiklarna är affischlisterna. Träd listerna på affischkanterna upptill och nertill och häng upp affischen på väggen eller i taket med de medföljande krokarna. Affischen hålls rak och väggarna rena utan tejp. Du kan använda listerna på nytt och på nytt! Förpackningen innehåller lister, listkrokar samt fyra fjäderkrokar.

En ny stamkundsprodukt!

Affischlisterna finns hos Huiskula-affärerna till priset 4 €/paket.

Pomerans är nyhetsfärgen för Iittalas ljuslyktor.

Lek med krukornas färger.

Kom också ihåg våra andra stamkundsprodukter såsom: • Förkläden 17/33 € • Färgsolfjäder 20 € • Ställning för utomhusreklam 85 € • Snittblomsnäring för professionellt bruk: 5 l 23 € samt 2,5 kg 14,60 € och för konsumentbruk 1000 påsar 28 €. Fråga efter mer hos våra försäljare! Ett tips: använd orange på våren som effektfärg för grått och svart.

Huiskulas webbsidor förnyas Huiskulas webbsidor har varit i bruk sedan 2001. På sju år har tekniken och hela användningen av internet avsevärt förändrats, alltså är det dags att ta ett steg vidare. Målet för förnyelsen är att göra dem lättare att använda, dvs. att man lätt och bekvämt finner det man söker på sidorna. Också webbsidornas utseende förnyas och det kommer till synes i ett fräschare intryck samt redigare menyer. I fortsättningen betjänar sidorna bättre även återförsäljarna av blommor med hjälp av avdelningen Köpmännen. Huiskula har gjort det lätt och bekvämt att använda blommor för konsumenterna via avdelningen Blomstervännen. Den har också blivit populär bland de blomsterintresserade, för de lätta idéerna, tipsen, trenderna, anvisningarna för skötseln och verserna inspirerar nya Blomstervänner. Förnyelsen ger också sidorna ett nytt innehåll, såsom e-kort, bakgrundsbilder,

aktuella tävlingar samt flera blomsterrecept. Den nya avdelningen Köpmännen betjänar återförsäljarna av blommor. Där finns information om evenemang som ordnas, erbjudanden och bl.a. bilder av arbetet med att binda blomsteruppsättningar för evenemangen. Avdelningen kompletteras under året. Information om Huiskula ger för sin del rikligt med basinformation om vårt företag. Där finns såväl företags-, produktions- som kontaktinformation samt en bildbank. Avdelningen Yrkesodlare betjänar alltjämt kunderna hos Huiskulas Plantparti, endast namnet förändras. Våra nya webbsidor öppnas i mars. Vårt mål är att avsevärt öka antalen besökare och vår strävan är att även i framtiden vara de ledande sidorna i blomsterbranschen i Finland. Språkversionerna uppdateras under detta år. 1. Huiskulas webbsidor har i fortsättningen fyra delområden, då återförsäljarna av blomster får sin egen avdelning Köpmännen.

2. Länkarna till de mest populära sidorna, "Skötselråd" och "Blomsterrecept", finns genast på framsidan i avdelningen Blomstervännen. "Aktuellt" berättar för sin del de nyaste nyheterna på sidorna. 3. Undermenyerna finns alltid till vänster. Den ljusgröna bakgrundsfärgen anger på vilken sida du är. 4. Responsen, kontaktinformationen, bildbanken samt språkversionerna finns alltid nertill på sidan. 5. Information om Huiskula är en företagsavdelning, där du finner företagsinformation, information om produktionen, kontaktuppgifter samt bildbank. Finns det redan en länk från Huiskulas webbsidor till sidorna för din affär? Meddela adressen till Karoliina vid Huiskula: karoliina.pinomaki@huiskula.fi eller ring tfn 020 790 7041.

Snittblommor kan köpas på nätet Elektronisk beställning är en möjlighet värd att pröva på för blomsterhandlarna. Du kan kommunicera, komma med idéer och studera urvalet på nätet då det passar dig bäst. Via Huiskulas webbhandel kan du beställa snittblommor direkt från vår varuleverantör i Holland, som hör till de mest betydande exportaffärerna i landet. Också urvalet är av toppklass. Mer information om webbhandeln fås av Outi Joseph tfn 050 380 8618 eller outi.joseph@huiskula.fi

Vårens blomstertrend

Källa: Flower Council of Holland, det holländska blomsterrådet

Colourful Grey På våren skapas en harmoniernas miljö med olika nyanser i grått. Inredningen är klar, arkitektonisk och enkel. Klara färger som gult, orange, rött och pink, skapar lyster i det grå. Tack vare dem blir det gråa aldrig tråkigt! Uppsättningarna och buketterna görs av blommor i samma färger, inte i flera nyanser. Detta skapar ett rofyllt intryck, fastän färgerna i själva verket är kraftiga. Vårens trendblommor: gerbera, narciss, ranunkel, kalla, hyacint, gullris Vårens trendväxter: begonia, hyacint, primula, krukgerbera, ranunkel, kalanchoe Gerbera i olika variationer är huvudblomman i vårens trend.

Sommarens blomstertrend

Källa: Flower Council of Holland, det holländska blomsterrådet

Talking Flowers Sommarens trend är ungdomligt romantisk. Känslorna visas med blommor och i uppsättningarna tillfogas något litet personligt element eller någon detalj - de görs till smycken, såsom corsage och armsmycken. Annorlunda än i vårens trender är det tillåtet att kombinera färger. Sommarens trendblommor: ros, liljekonvalj, triteleia, klänglilja, blåklint, solboll Sommarens trendväxter: krukros, klänglilja, mor och barn, balsamin, gardenia, passionsblomma, hemtrevnad Rosen är huvudblomman i sommarens trend.

Huiskula undersökte konsumenternas åsikter om blommor Huiskula genomförde vecka 3 en konsumentundersökning på MTV3:s webbsidor med hjälp av en reklambanner. Över 3000 konsumenter runt om i Finland svarade på förfrågan. Enkäten gav oss rikligt med idéer för att utveckla vår verksamhet och vår kunskap om konsumenternas tankar om blommor. Huiskulas produktmärke och reklam har uppmärksammats Vårt kändskap på riksnivå var bra. Många konsumenter kände till Huiskula och våra blommor från förut, för en del var namnet bekant på något sätt. Hos sådana för vilka namnet var främmande väckte undersökningen intresse och en del besökte våra hemsidor efter att ha svarat. Från undersökningen fanns det en länk till Huiskulas sidor och detta märktes i antalet

besökare under undersökningen. Huiskulablommorna uppfattades som kvalitetsblommor och hållbara bland dem som kände till produktmärket.

Att köpa blommor En stor del av dem som svarade sade att de köper sina blommor i blomsteraffären och nästan lika många i marketarna. Andelen för trädgårdsbutikerna var också betydande. Detta återspeglar det faktum att olika inköpsaffärer stöder och kompletterar varandra. Ju oftare konsumenten möter blommorna, desto mer sannolikt är det att hon eller han skaffar sådana. Man ansåg att det var lätt att köpa blommor. En bättre tillgänglighet och lockande exponering såväl i skyltfönstren som i butikerna skulle få konsumenterna att köpa mera. Man ansåg också att en faktor, som medverkar till köpbeslutet, är att blommorna fogas till inredningen som en del av denna. Många som svarade sade att de köper blommor regelbundet huvudsakligen för sin egen skull. Konsumenten efterlyser idéer, tips samt att bli påmind om blommorna. De som längtar efter betjäning och råd svarade att de besöker blomsteraffären, i matbutiken blir det att köpa blommor som ett impulsköp för att glädja sig själv.

Nyheter och produktidéer från världen Campanula 'Spring Bell' är en imponerande sortnyhet, som är ypperlig för vårens säsonger, såsom morsdagen. Den håller sig bättre än många andra campanula-sorter och dess stora klockor blommar länge. 'Anthura Gold', en solgul sort av Phalaenopsisorkidén, levereras till påskförsäljningen. Reservera din egen hos Huiskula-försäljarna! De trendiga taklökarna blir nu också påskens idoler. Den klart limegröna taklöken Echeveria 'Miranda' GEEL finns hos Huiskula-affärerna. Lägg märke till den trendfärgade grå skyddskrukan! En liten krukblomma fungerar även i buketten

med snittblommor, då du placerar en blompinne som skaft i krukan. Huiskula har campanula i 6 cm kruka samt andra minikrukblomster för vårens säsonger! Blompinnarna i SHT-Tukkus sortiment. Pinnarna på 30, 40 och 50 cm säljs i knippen om 100 st. (pris 1,10-3,10 €/knippe). Kollektionen av vårliga blommor är ett säkert blickfång i skyltfönstret. Hortensior i fantastiska färger gör planeringen anslående. Inred med våren i din affär! Ett imponerande blommande fruktträd väcker kundernas uppmärksamhet och ger effekt med sin doft. Murgröna vid roten täcker krukan och växten behöver ej planteras.

http://www.huiskula.fi/upload%5Cdocuments%5Clo_res%5Cteralehti_ruotsi_kevat085dql  

http://www.huiskula.fi/upload%5Cdocuments%5Clo_res%5Cteralehti_ruotsi_kevat085dql.pdf