Deltagarmaterial gympakidz on tour 2014

Page 1

Deltagarmaterial

on tour

Foto: Mats NydesjĂś, MĂĽrten Neiman och www.thomasdanielson.se


Inledning Lekar Klappramsuppvärmning Alla delas in i par. Varje par får sedan några minuter på sig att hitta på en klappramsa på 2 stycken 8:or. Sedan får paren springa runt fritt i rummet till musiken. När musiken pausas räknar ledaren högt till 8, 2 gånger och alla par gör sina olika klappramsor i takt till räkningen. Påbyggnad: Den här gången när musiken pausas, så räknar ledaren till 8, 3 gånger. Under första 8:an ska en i paret lägga sig på mage och den andra rulla över, sedan hinna ställa sig upp och börja med klappramsan på andra 8:an.

Hoppa in hoppa ut Hela gruppen står i en ring. Ledaren kommer sedan ropa olika kommandon, hoppa in eller hoppa ut. - Första omgången följer man de kommandon som ledaren ropar ut. Ex. Ledaren ropar "hoppa in" alla hoppar in i ringen - Andra omgången gör man tvärtemot vad ledaren ropar. Ex. om ledaren ropar "hoppa in", så hoppar alla ut -Tredje omgången, den här gången ska man säga som ledaren säger men göra tvärtemot. Ex. Ledaren ropar "hoppa in", upprepa och säg "hoppa in" men hoppa samtidigt ut. - Fjärde omgången säger man tvärtom vad ledaren säger, men gör ändå som ledaren sa. Ex. Ledaren ropar "hoppa in", säg "hoppa ut" och hoppa in.

Ho, Ha, Hi Alla står i en ring. Den om ska starta sträcker båda armarna rakt upp, med hadflatorna ihop över huvudet och börjar sedan med att skicka i väg ett "Ho" till någon på andra sidan ringen. Detta gör man genom att dra armarna uppifrån och ner och peka på den man skickar impulsen till och samtidigt ropa "Ho". Den som tar emot impulsen, sträcker snabbt upp armarna över huvudet och ropar "Ha" De två som står till höger och vänster om personen som ropat "Ha", svingar nu samtidigt med sina armar och pekar med båda armarna (handflatorna ihop) på "Ha-personen" och ropar samtidigt "Hi" Nu är det dags för "Ha-personen" att skicka vidare, genom att dra ner armarna, ropa "Ho" och peka på en ny person på andra sidan ringen. Leken fortsätter sedan runt. Utmana genom att försöka öka tempot.


Inledning Kycklingskratt Hela gruppen står i en ring och håller båda händerna som kikare för ögonen. Den som ska starta, börjar leken genom att skicka iväg ett, två eller tre "beep" antingen åt höger eller vänster. Detta gör man genom att föra ner och tillbaka antingen höger eller vänster hand och samtidigt säga "beep". Gör man t.ex. tre stycken "beep" med höger hand hoppar turen till den som står tre steg åt höger om den som skickat. Men skickar man 2 "beep" med vänster hand, så hoppar det istället 2 steg åt vänster osv. Det gäller även att hålla masken genom hela leken. Skulle man börja skratta så förvandlas man till en kyckling och får springa ett varv som en pipande kyckling, innan man åter får hoppa in i ringen.

Mjölk-ramsa mjölk kaffe, fil och mjölk kaffegrädde, vispgrädde, yoghurt, naturell, kefir nananananana lättmjölk bara, bara, bara, bara, bara, bara standard mjölk...


Ă„nnu Mera Bamsegympa


Ă„nnu Mera Bamsegympa


Ă„nnu Mera Bamsegympa


Ă„nnu Mera Bamsegympa


Ă„nnu Mera Bamsegympa


GympaKidz on tour Actiongympa Uppvärmning: 13 med uppdrag Mål: Pulshöjande & rolig lek Genomförande: Ledaren blundar och räknar ner från 13 medans deltagarna gömmer sig. När ledaren kommit till 0 så får ledaren öppna ögonen och försöka hitta deltagarna med max 3 steg. Om inga hittas börjar nästa omgång med att ledaren räkna från 13. Under tiden ledaren räknar ska deltagarna komma fram från sina gömställen och checka av så många "förutbestämda" uppdrag som möjligt, och innan ledaren kommit till 0 hunnit gömma sig igen. Ex på uppdrag: * Klättra upp i en ribbstol och ta i väggen ovan, ner och nudda golvet 10 gånger. * Springa runt en tjockmatta 5 varv * Kasta en boll över ett räck/hinder och fånga den på andra sidan 3gånger * Ta 30 steg på händer på en orange blå matta. Tips: Tänk på att fokus egentligen inte ligger på att hitta deltagarna, utan att ha ett högt tempo så att deltagarna blir varma. Leken fungerar oftast mycket bättre om en ledare är "tagare” än om en deltagare är det. Kör tills ca 4 st. är klar med alla uppdrag och bestäm en plats där dom ska sitta för att visa att dom är klar, och börja sedan om så att inte deltagarna måste sitta och vänta så länge, någon form av belöning för att dom var först är också bra så inte folk slutar göra uppdragen/ att dom som inte är klar får en extra övning att genomföra. Krabb-brottning Man går i krabb gång och ska försöka få ner de andra på rumpan. Man kan börja 1 mot 1 och sedan köra alla mot alla. Tips: MAN FÅR INTE SPARKA UNDAN ARMBÅGARNA utan händerna. Begränsa området Virvelvind Välj ut två par som är virvelvindar. Paren ska sedan i armkrok försöka kulla resten av gruppen. Lyckas man kulla någon krokar dom tag och är med i virvelvinden och ska hjälpa till att fånga andra. Virvelvinden med flest personer i när alla är fångade vinner. Tips: begränsa området eller gör det större beroende på nivå. Vid små ytor kan man styra så att armkrokarna alltid sker så varannan står med magen framåt och varannan bakåt.


Redskapsbana: Plint-Trampett-trampett-landningsmatta Salto-rull L hjulning ”Storm” bänkar+ribbstol+bomsystem

Avslutning: Magnus mage Undermannen står på fyrfota enligt instruktionerna i början. Nu ska övermannen ställa sig på sidan om undermannen, ta tag med båda armarna under magen så underarmarna är i magen på undermannen. Övermannen sträcker sitt huvud över undermannens rygg, så att huvudet är på samma sida som fingrarna. Övermannen ska nu hoppa upp i ett handstående/axelstående och balansera med hjälp av armarna som är runt undermannens mage. Vägvisaren Deltagarna ställer sig mitt emot varandra och kopplar handledsgrep, undermannen står axelbrett men med knäna ihop, nu ska han huka sig så det blir en vinkel vid låren som övermannen kan ställa sig på. Det är viktigt att övermannen ställer sig rakt upp. Nu ska båda luta sig bakåt tills båda har raka armar. Varianter för att utveckla denna övning är att: A, Släppa ena handen B, Övermannen tar ena sin fot bakom undermannens nacke och sedan släpper han båda händerna.

Tips:


Magnus mage Detta kan göras mot en tjockmatta så att övermannen inte behöver vara orolig för att slå över. Vägvisaren Detta kan göras mot en tjockmatta så att övermannen vågar luta sig bakåt. Hindret I denna övning skall gymnasterna utföra styrkeövningar i syfte att bli starkare. Som en bonus får gruppen ett redskap för varje genomförd övning som de efter styrkan kan använda för att ta sig över ett hinder. Ett exempel: Hindret är en höjdhoppsribba som ligger på 2m. övningar • 15 fällknivar • 15 armhävningar • 5 Pull-ups (uppdragningar) • 30 steg på händer • 100 hopp med hopprep • 20st tåhävningar per fot Tips: Hindret (styrka och mod) Man kan säga att alla ska göra visst många repetitioner av en övning eller man kan också säga att gruppen ska sammanlagt göra ett visst antal repetitioner. Tex: gruppen består av 10st, gruppen ska göra sammanlagt 200 armhävningar. För att göra det svårare: Rivs hindret måste de börja om från början. Gruppen får en plintdel x4 En tjockmatta att landa på x 1 En pallplint x1


Dans för barn 5-7 år (kan även användas för äldre) Under danslekarna kommer barnen få prova på övningar som stimulerar både fantasin och utvecklar motoriken men även självkänslan hos barnen. Man brukar prata om fem byggstenar i dansen, kropp, tid, rum, energi och samspel. Att kombinera dessa områden med varandra genom danslekar gör att det kinetiska sinnet hos barnen kommer att utvecklas. Det viktiga är att leka fram rörelser, låta fantasin flöda, det ska vara roligt att dansa!

Kroppsdelar leder rörelsen Valfri musik. Den här dansövningen syftar till att öva att koppla in rätt kroppsdel och fokusera på att den ska leda rörelserna. Man sätter på en låt, kan vara vilken låt som helst. Sedan väljer ledaren en kroppsdel som ska leda rörelsen, då dansar man som man vill med den kroppsdelen. T.ex. Rörelserna ska ledas med händerna, då menas alltså att rörelsen ska i huvudsak utgå från att händerna styr vad resten av kroppen gör. Man kan även byta så att barnen får i tur och ordning välja vilken kroppsdel som ska leda. Att göra på det här sättet kan vara lättare för barnen att improvisera rörelser då man begränsar rörelseomfånget till endast en kroppsdel som ska ”leda”. Det kan annars bli svårt att bara improvisera en dans till en musik med hela kroppen, då blir det ofta att många står helt stilla istället.

Inte nudda golv Valfri musik Barnen springer runt till musiken, ledaren pausar musiken och säger då olika kroppsdelar som endast får vidröra golvet, alla andra kroppsdelar måste alltså hålla sig i luften utan att nudda golvet. Det kan t.ex. vara två händer och en fot. Vilket då betyder att barnen får tänka ut en position de kan stå i då endast två händer och en fot vidrör marken. När alla klarat eller försökt sätts musiken på igen och man får springa fritt till musiken igen. Utmana gärna genom att ge en svår uppgift, kanske säga att två händer endast får nudda golvet. Kan man inte stå på händer kanske man kan använda väggen och klättra upp med fötterna eller ta hjälp av varandra. Var inte rädd för att ge utmaningar, barnen har en otrolig kreativ förmåga och tycker oftast att det är väldigt roligt. Man kan även utveckla leken för äldre barn och att då istället låta barnen gå ihop två och två men då tillsammans jobba med problemlösning. Man kommer behöva ta hjälp av varandra att hålla balansen för att lyckas med uppgiften.

Härma bokstav Valfri musik


Barnen springer runt till musiken tills ledaren stoppar musiken och säger en bokstav som då barnen ska försöka efterlikna med sin kropp. Kan vara liggande, stående, upp och ner osv. Kan även göras i par eller fler då man samarbetar och tillsammans formar en bokstav.

Följa John i ring Alla står i en stor ring. Till musiken får en i taget leda de andra. Man gör sin rörelse och alla andra härmar. När man känner sig klar pekar man på nästa och skickar vidare så får nästa leda. Man måste kunna få passa om man inte känner sig bekväm med att leda. Det kanske kommer senare. Det viktigaste är att alla känner att de kan delta.

Välkommen till leksaksaffären Utse en ”affärsinnehavare” och bestäm en plats som ni ska springa till. T.ex. från ena väggen till den andra mittemot. Deltagarna ställer sig mot ena väggen och han/hon i mitten ropar ”Välkommen till leksaksaffären!” Deltagarna ropar då ”Som vadå?” Affärsinnehavaren svarar med att säga en leksak, t.ex. som racerbilar, som studsbollar, som dinosaurier med mera. Då ska man ta sig över till andra sidan genom att se ut och låta som t.ex. en racerbil. Om affärsinnehavaren svarar att det är stängt ska man springa över till andra sidan utan att bli tagen av affärsinnehavaren. De som blir tagna hjälper affärsinnehavaren att ta.

Välkommen till Dansoteket Ledaren förbereder en spellista med olika genrer som är lätta att dansa till. Därefter bestäms en plats som man ska springa till. T.ex. från ena väggen till den andra mittemot. Deltagarna ställer sig vid ena väggen och han/hon som är i mitten ropar ”Välkommen till Dansoteket!” Deltagarna ropar då ”Som vadå?” Ledaren svarar med att säga en något inom en viss genre, t.ex. som rockare, som ballerinor eller som cowboys (så matchar man musiken till rollen). Då ska man ta sig över till andra sidan genom att se ut och låta som t.ex. en cowboy samtidigt som någon country låt spelas. Om ledaren svarar att det är stängt ska man springa över till andra sidan utan att bli tagen av ledaren. De som blir tagna hjälper ledaren att ta.

Viskleken med dans


Alla står i en ring, man ser ut en som börjar skicka en rörelse. Rörelsen skickas då till vänster där personen som tar emot rörelsen härmar och skickar vidare. Rörelsen ska härmas så exakt som möjligt, men det kommer troligtvis förändras på vägen.

Danskull härma kullaren Kullaren bestämmer en dansrörelse som alla andra också härmar. Alla rör sig framåt med denna rörelse. Blir man kullad får man byta rörelse och alla andra måste då följa efter.

Danskull – spegelkull Man utser en kullare som ska försöka kulla de andra. Blir man kullad står man stilla och gör en dansrörelse. För att bli fri igen måste en kompis komma och härma dansrörelsen.

Macarena Går runt på led och gör macarena rörelserna. Blir lite som följa John, byt gärna av den som leder så att alla som vill leda får göra det. Förutsätter förstås att man kan rörelserna.


Matta & Airtrack! Introduktion Airtrack, vad är det? I gympakidz on tour matta & airtrack känner vi oss på detta mångsidiga redskap, och testar oss på lite olika användningsområden som är unika för just airtracken. Ni som går den fullständiga kursen på en dag kommer även känna på utlärning av flickisar, handvolter och salto, på olika underlag! Om redskapet och kursen (5 min) En snabb introduktion på vad en airtrack är, hur den skiljer sig från andra underlag, samt info om kommande pass. Uppvärmning/Hur känns underlaget? (10 min) -Jogga -Springa -Hoppa i sidled -Hoppa högt i sidled -”Åka motorcyckel” -Springa med höga steg -Så får steg som möjligt över airtracken! -Jämfota hopp Traditionella tillämpningar (15 min) -Hjula, alt. på ”fel” sida -Hjula på armbågar -Hjula i rockringar -kullerbytta -Kullerbytta över saltoplint, alt. med skruv -Sittstuds alt. med skruv. Kreativa tillämpningar (20 min) -Kullerbytta över kortsidan -Trampetthopp upp på kortsida, jämfota hopp ner i tjockmatta -Hjulning alt. handvolt ner i tjockmatta -Kullerbytta eller frivolt till tjockmatta -Hopp upp till saltoplint, långsida + kortsida -Hopp mellan två saltoplintar


Familjegympa

Lek:

Färguppdrag Föräldrarna står i en ring och barnen står framför dem, alla vända in mot mitten där en massa ärtpåsar i olika färger ligger huller om buller. Ledaren ger instruktioner om vilken påse barnet ska hämta och hur den ska hämtas, ex ”Hämta en gul påse på huvudet”. Man kan även utveckla genom att ”lämna tillbaka” påsar.


Familjegympa


Familjegympa


Familjegympa


Parkour&Tricking! Introduktion Sporter med så mycke fart och fläkt som Parkour & tricking måste ju vara svårt att utöva och att lära ut? Eller? I Gympakidz tricking och Gympakidz parkour går vi igenom såväl enkla som avancerade rörelser på ett pedagogiskt och enkelt sätt som gör dem tillgängliga för alla! I dagens Gympakidz parkour&Tricking in tour blickar vi in på båda sporterna, och du får inte bara information om vad det rör sig om, utan du får också med dig ett par riktigt spännande rörelser som dessutom har mycke utrymme att utvecklas i oändlighet! Vi lär dig hur! Om Parkour &Tricking (5 min) Vi förklarar om sporterna och deras uppkomst Uppvärmning (5 min) En klassisk uppvärmning står på schemat där vi testar på att springa som olika djur! Parkour 20 min Hur tar du dig över en mur? Eller ännu värre, två murar? I årets gympakidz on tour testar vi grunderna för de otroligt coola rörelserna kong och dash! Tricking (20 min) Visst ser det spännande ut med alla volter, skruvar och sparkar! Men, var börjar man egentligen? I trickingen kommer vi gå igenom ett par bra grundläggande rörelser som hjälper dig in i tänket, döpta Butterfly kick och tornado kick


Dans för barn 8-10 år Badadampampam Valfritt att stå eller sitta. Alla klappar i takt med händerna samtidigt. Därefter börjar en person säga ett ord t.ex. blå, då nästa person till vänster därefter säger t.ex. bär. Då upprepar hela gruppen tillsammans ”blå-bär badadampampam”. Därefter får personen som sa bär välja ett nytt ord och processen börjar om. Tanken med leken är att öva på taktkänslan, man ska alltså sträva efter att säga orden och klappa i takt.

Hämta danskompis Man står två och två i ring. En person är ensam, som tar sig tvärs över ringen med ett valfritt dans-move. Ställer sig därefter mitt emot en person, dansar tills personen man gått fram till börjar härma. Då ”hämtar” man den personen och dansar tillbaka till sin plats med sin nya partner. Då blev en annan person ensam och gör likadant med valfri annan person. Alla andra står och diggar/dansar.

Telefondansen Bestäm gemensamt tio rörelser, till siffrorna 0-9. Dela sedan in gymnasterna i grupper med ca: 3-4 i varje grupp. Varje grupp bestämmer sig för ett telefonnummer och ska sedan visa sitt telefonnummer/dans för de andra som gissar vilket telefonnummer det är. Be alla att visa (dansa) sina egna telefonnummer för varandra i den egna gruppen.

Koreografi med olika förutsättningar Ta en färdig koreografi som ni redan kan. Därefter är tanken att utmana gruppen att utföra dansen med lite olika utmaningar. T.ex. - Utför dansen på bänkar - liggandes, -håll i varandra - ha kontakt med en vägg hela tiden - på ett ben


Rörelse kvalitet Dans

B llll llll llll llll llll llll ll

Övning Flerledsövning Tempoväxling Koordination

Artist B.o.B

Titel Magic

Tak tart

BPM

4/4

165

Vinka till ”Hi my name is bob” Snabba småsteg på stället till ”Magic” kommer Härma orden i refrängen, 4 st. step touch emellan rörelserna till orden

A llll llll llll llll

Dubbla sidosteg med klapp på takt 4 (8 x 1-4)

llll llll

Snabba benböj åt sidan med dubbel-gung (12 x 1-2)

B llll llll llll llll llll llll

Snabba småsteg på stället till ”Magic” Härma orden i refrängen, 4 st. step touch emellan rörelserna

A llll llll llll llll

Dubbla sidosteg med klapp på 4 (8 x 1-4)

llll llll

Snabba benböj åt sidan med dubbel-gung (12 x 1-2)

B llll llll llll llll llll llll

Snabba småsteg på stället till ”Magic” Härma orden i refrängen, 4 st step touch emellan rörelserna

Outro llll llll

A: Vers B: Refräng

Dubbla sidosteg med klapp på 4 (4 x 1-4)

Tid 3:16


Exempel p책 formationer till koreografi

x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x x x x

x

x x x x

x

x

x x

x x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x


Hopp och Volt Introduktion Vill du lära dina gymnaster att slå en volt på trampett? Då skall du gå kursen Hopp & Volt. Under en dag får du ett stort utbud av övningar inom satsbräda, plint och trampett. Du får lära dig hur du kan stegra träningen från förövning till färdig volt. Förkunskaper som krävs är att du gått Baskurs Barn och Ungdom. 5 min- (Uppvärming) Hinderbana 2 grupper, med uppdrag Gör två identiska raka hinderbanor, ställer upp en grupp framför varje bana. På angiven signal ska första personen i varje grupp starta, försten över banan vinner. - Springa - Magen i alla redskap - Två och två - Tre och tre 15 min- (Redskapsbana) Trampett till mattberg Längdhopp från satsbräda till tjockmatta Kullebytta på/upp på kil i bomsystemet Saltorullen 30 min- Trampettövningar Trampett - Trampett (Trampettbasket) -Två och två, en passar hopparen i luften som sedan ska försöka kasta bollen i en plint utan lock. - Två och två, första hoppar på trampetten med bollen i handen, innan första hoppare landar ska bollen passas till hoppare nummer 2, (tajt ström krävs).


Avslutning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.