Page 1

INF O

NR 1 2010

NYHET! Huddig järnvägsutrustning Sid 3 Visning av underhåll av vintervägar vid PEAB arbetsledarträff i Rättvik Sid 4

Mattssons 1260B – ett naturligt nav i Vattenfalls linjedragningar. Sid 6 Huddig 1060B perfekt i byggsvängen Sid 7


02

VD har ordet

Nu har det vänt! Konjunkturen har nu vänt uppåt igen! Efter två år med kraftigt vikande marknad och investeringsvilja ser vi nu en ökad efterfrågan och ökad orderingång. 2008 och 2009 har för Huddig till stor del präglats av anpassning till en lägre produktionskapacitet. Glädjande är dock att vi redan nu i början av 2010 har vi börjat återanställa personal, öka inköp av material och öka kapaciteten. Sedan ett knappt år tillbaka har vi påbörjat ett projekt, eller snarare ett nytt arbetssätt, för att utveckla vår verksamhet ytterligare. Det nya arbetssättet som vi kallar ”Huddiglyftet” syftar till ökad kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft. Alla anställda är engagerade i arbetet och vi har enats kring fem viktiga hörnstenar som utgör de värderingar och arbetssätt som är viktiga för oss på Huddig. De fem hörnstenarna är: • Kundfokus • Standardiserat arbetssätt • Medarbetare • Leverantörer och partners • Miljö och samhälle.

Trots svåra tider så har vi fortsatt satsningarna på produktutveckling. Framför allt har det varit mycket fokus på vår Huddig 1260B med bandställ, ”Muddy Mary”. För att bland annat möta kraven i det nya Maskindirektivet och kraven på CE-märkning har vi tagit fram en förbättrad lösning på järnvägshjulsutrustning till maskinerna. Lösningen ger även andra kundfördelar som ni kan läsa mer om i detta nummer av Huddig Info. Efter en lång, kall och snöig vinter står nu äntligen våren för dörren. Det innebär som vanligt också att det drar igång på allvar med mässor och maskinvisningar. För Huddig’s del gör vi årets stora satsning på Bauma 2010, den 19-25 april i München, Tyskland. Detta är vår kanske största enskilda marknadssatsning någonsin. Jag hoppas att så många som möjligt av er har möjlighet att besöka oss i vår monter på Bauma 2010, eller i samband med någon maskinvisning hos någon återförsäljare, eller kanske rent av hos oss på fabriken i Hudiksvall. Avslutningsvis vill jag önska er en trevlig vår och sommar! Lars Norin, VD

NYHETER FRÅN

HUDDIG SERVICE Underhåll av batterierna i maskinen är en viktig del som ofta glöms bort. Ingen vill komma ut till maskinen en tidig morgon och konstatera att batterierna är tomma. Undersökningar visar att om batterierna underhållsladdas med jämna mellanrum skulle upp till 70 % av de startproblem som finns idag helt försvinna. Så vill du vara säker på att batterierna mår bra, ta då för vana att alltid toppladda dina batterier minst två gånger per år, det kommer att spara både på humöret och miljön. Med vårt ladduttag 49129 monterat på maskinen, blir det dessutom väldigt enkelt att ansluta din batteriladdare. Uttaget passar alla maskiner från serienummer 3629.

Du vet väl att du kan teckna serviceavtal med din servicelämnare? Med dagens höga krav på tillgänglighet är det a och o med en väl fungerande maskin och en viktig del i detta är att maskinen servas regelbundet. Tecknar du serviceavtal får du inte bara en god kontroll på servicekostnaderna för maskinen, utan du får också tryggheten och ett mervärde med väl servad maskin. Kontakta din auktoriserade servicelämnare så hjälper de dig gärna med tecknande av serviceavtal. Vi vill passa på att tacka Olle Lönnberg för alla de år vi har haft tillsammans nu när han valt att dra sig tillbaka för att njuta av livet.

Servicetipset Olle har sedan 1992 funnits på servicemarknad där han varit en stor tillgång för oss. Samtidigt vill vi passa på att hälsa Olles efterträdare, Leif Westling, välkommen in i servicemarknadsteamet. Leif har många år inom företaget och har tidigare bl a jobbat med kvalitetsfrågor. För att öka tillgängligheten av serviceverkstäder utökar vi nu med ytterligare en servicelämnare i Skåne. Agroma i Staffanstorp är den senaste servicelämnaren att ingå i Huddig`s servicenät. Vi hälsar Agroma välkomna in i ”Huddiggänget”. Lars Sverin

Huddig Info produceras av Huddig Marknadsavdelning i samarbete med A L Reklam, Hudiksvall. Tryck: Print One, Halmstad. Tidningen distribueras gratis till Huddigägare och andra intresserade. Hör av er med ev förfrågningar, tips etc till Huddig AB, Marknadsavdelningen, Box 1054, SE - 824 12 Hudiksvall. Tel: +46 (0)650 375 00. Fax +46 (0)650 375 76. Omslagsbild: Huddig 1260B med HEVO-hyvel. Foto:AL Reklam.


Ny järnvägsutrustning gör Huddig 1260B TPM till ett än mer mångsidigt arbetsredskap

Med vår nya järnvägsutrustning är Huddig 1260B TPM (Triple-Purpose-Machine) ett optimalt redskap. Tack vare den pendlande midjan, i kombination med hydrostatdrift, tar sig Huddig 1260B TPM med lätthet på och av spåret - oavsett terräng och oberoende av övergångar. Den utför otaliga arbetsuppgifter både snabbt och effektivt. Det innebär stora tidsvinster!

Huddig 1260B TPM ger dig de rätta förutsättningarna att driva ditt entreprenörsskap året runt. Tack vare den mångsidighet som Huddig 1260B TPM erbjuder kommer du att ständigt hitta nya användningsområden för din grävlastare. Maskinen är oöverträfflig avseende följsamhet, dragkraft, styrka och stabilitet.

Rälsutrusta din maskin i vår fabrik! Vi utför montering av: • Främre rälshjul (framaxelmonterade vilket innebär att lastaren är fri)

• Bakre rälshjul (bukplåt går att

demontera)

• Styrsystem / programvara för reglering

av lastare, grävarm samt tryck på rälshjul

Produkterna har:

• Patentsökts

• CE-intyg enligt maskindirektiv 2010.

EU´s maskindirektiv och CE-märkning av Huddig

EU:s maskindirektiv anger vilka hälso- och säkerhetskrav som man bör ställa på en maskin. Syftet med maskindirektivet är bl a att undanröja de tekniska handelshindren genom harmoniserade tekniska regler inom Europa samt att höja maskinernas säkerhetsnivå. Den svenska tillämpningen av maskindirektivet finns i arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2008:3). Som bevis på att maskinen uppfyller dessa säkerhetsregler följer en ”EU-försäkran om överensstämmelse” med varje Huddigmaskin. Denna anger vilka krav maskinen uppfyller. Dokumentationen är en värdehandling

som skall bevaras väl och alltid medfölja maskinen. ce - märkning

Som ytterligare bevis på att maskinen uppfyller direktivets viktigaste hälso- och säkerhetskrav, har den försetts med en CE-märkning. Därmed åtnjuter maskinen fri rörlighet mellan samtliga EU- och Efta-länder. Huddig AB svarar för att CE-märkta Huddigmaskiner uppfyller maskindirektivets krav. Om det efter leverans görs någon förändring som påverkar maskinens säkerhet sva-

rar den som utfört förändringen för att maskinen fortfarande uppfyller fastställda säkerhetskrav.

eg - direktiv EU har utgivit ett antal direktiv på arbetsmiljöområdet, vilka riktar sig till såväl Huddig AB i egenskap av maskintillverkare, som till de ansvariga på en arbetsplats. Exempel på direktiv som riktar sig till maskintillverkaren är bl a maskin-, EMC-, bulleroch vibrationsdirektiven.

03


Huddig ”in winteraction” på arbetsledarträff hos PEAB i Rättvik

Jörgen Persson från Staffare AB och Per Frestadius, platschef på PEAB i Hudiksvall var initiativtagare till arbetsledar-träffen. Här informerar Jörgen om dagens visning. 04

Många arbetsledare inom PEAB Dalarna, Västmanland och Hälsingland samlades till en visning av Huddig 1260B med vinterredskap för att se vilka nya möjligheter till effektiv vinterväghållning som finns. Håkan Gustavar, platschef på PEAB i Rättvik, hälsade välkommen till visningen som samlat många intresserade. Syftet med visningen var att visa effektiva metoder för underhåll av vintervägar. Schaktbolagets Huddig 1260B och föraren Lars Nilsson från Hudiksvall visade upp olika redskap med olika möjligheter.

– Vi köper underhållet av våra vintervägar av PEAB och naturligtvis är vi intresserade av att veta vilka effektiva metoder som finns. Allt handlar i slutändan om att det ska vara så ekonomiskt som möligt, menar Per-Olof Sjölander, driftledare på Vägverket region Mitt.

smälta undan och man känner våren i luften, men det kommer en ny vinter - ingenting är säkrare. Och då gäller det att ha de mest effektiva redskapen beredda. en kraftfull maskin

Visningen inleddes med demonstration av vallskärning och städning med sidvingen i ett. Detta är en prototyp som tagits fram av PEAB och Schaktbolaget i Hudiksvall.

– Med Huddig 1260B blir effekten av dessa redskap för vinterväghållning ännu bättre, menar Jörgen Persson, Staffare AB. Huddigmaskinen är så kraftfull med sina hydrauliska styrsystem så att hanteringen av såväl snö som is blir både enkel och ekonomisk. Dagen avrundades med gemensam lunch och trevligt småprat kring dagens visning, som förhoppningsvis sådde ett frö inför kommande vintersäsong.

PEAB´s vintergrupp har jobbat en längre tid med att hitta nya möjligheter till effektivare underhåll av vintervägar. Med en specialplog och en HEVO-hyveln i kombination med en Huddig 1260B har man hittat det ultimata sättet. Denna visningsdag börjar snön dock Intresserade arbetsledare från PEAB´s driftområde Älvdalen var fr v Mats Verpers, Bo Eriksson, Anna Gustafzon samt Anders Rytter.

HEVO-hyveln har uppfunnits av Hudiksvallsbon Ove Hammarstrand. Den finns idag i ett trettiotal exemplar och kan även användas vid grushyvlig och asfaltjustering, då med en laser påmonterad.


Huddig 1060 bra i teamarbete

Lennart Nilsson trivs bra i sin Huddig 1060 och är alltid öppen för synpunkter från ”grabbarna i gropen”.

Två lojala bröder i ett företag som har 43 år på nacken är som en trygg inventarie i entreprenadbranschen i Hudiksvall och Nordanstigs kommuner. I fjol köpte företaget tre nya Huddigmaskiner för att stärka upp och modernisera sin maskinpark. Nilssons Entreprenadmaskiner AB grundades redan1967 av bröderna Lennart och Christer Nilssons far, så man kan säga att båda bröderna är fostrade in i företaget. Fem anställda jobbar idag i företaget som förra året förstärktes med två 1060 och en 1260B (2008 års modell). Dessutom har de en 1160 med lift och korg samt två lastbilar. mest lokala uppdragsgivare

– Vi kör mest åt lokala företag inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, berättar Lennart Nilsson när jag träffar honom under pågående jobb med dragning av nya vattenledningar mellan Strömsbruk och Stocka. Uppdragsgivare här är MittSverige Vatten och Nordanstigs Vatten. Detta uppdrag har pågått sedan november i fjol. – Arbetet består mest av att skyddsfylla ledningarna med sand, som vi köper från Råsjö Kross, samt att ta bort alla stora stenar. Vår lastbil står redo för att köra bort överflödiga stenar och massor. gmt fördelar ut jobb

– Många av våra uppdrag handlar om vatten och avlopp, konstaterar Lennart. Då är Huddig 1060 perfekt storlek. Vi har även en 1060 som jobbar nästan året runt med asfaltjusteringar

Huddig 1060 har perfekt storlek för jobb med vatten- och avlopp, konstaterar Lennart Nilsson.

åt NCC. Med vår Huddig 1160 har vi kört mycket åt Fiberstaden i Hudiksvalls kommun när de grävde för bredband. Vår nya 1260B går på olika anläggningsuppdrag inom Hudiksvall och Nordanstig. Vi har många olika tillbehör som gör att vi kan ta åt oss olika uppdrag, t ex padda, hammare, sop och buskröjare.

Lennart. I år har det naturligtvis också handlat otroligt mycket om snö och snöröjning – Det viktigaste för att vi ska få många och bra uppdrag är att vi är lyhörda och lyssnar på våra kundernas önskemål och att vi förare kan fungera bra i ett team, avslutar Lennart som trivs bra i sin nya Huddig1060.

lyhördhet är viktigt

www.nilssonsentreprenad.se

– Uppdragsgivare som vi haft länge ringer oss direkt. Andra jobb får vi via GMT, berättar

05


Bengt Mattssons Huddig

1260B på linjearbete i norr

Bengt Mattsson AB i Bjuråker har vad som krävs för att bygga kraftledningar och dra ut linorna. Det flesta jobben görs åt Vattenfall i olika delar av mellersta Norrland. Två nya blå 1260B som inköptes i fjol utgör spetsen i företagets maskinflotta.

06

En imponerande syn med maximalt och effektivt nyttjande av Huddig 1260B´s alla fördelar.

Här är hela ekipaget som jobbar med kraftledningsdragning åt Vattenfall i Obbola utanför Umeå. Lägg märke till att den egenhändigt utvecklade vagnen med kran är monterad i fronten, en speciallösning som passar jobbet som handen i handsken.

– Jag startade mitt företag 1975 som enskild firma, berättar Bengt Mattsson vid en telefonintervju, mitt under pågående arbete i Lycksele. Det var Anders Staffare som ”lurade på mig” min första maskin – en Hymas, minns Bengt och skrattar. Min första Huddig köpte jag 1985 och två år senare ombildade jag företaget till aktiebolag.

1260B -09, berättar Bengt. Visst kostar det lite extra att få den färg man vill ha, men det är det värt, menar Bengt som gillar snygga maskiner.

familjeföretag med åtta anställda

I företaget ingår också sonen Tobias som kör samt en dotter som jobbar en dag i veckan på kontoret. Totalt är de åtta anställda och när de inte räcker till så hyr de ibland in andra entreprenörer. metallicblå huddig 1260 b – I dag har vi fyra Huddig-maskiner i vårt ”stall”, en -98, en -06 samt två stycken metallicblå

erfarenhet och kunskap om hur allt fungerar i verkligheten, menar Bengt. mycket bra service

testkört muddy mary

– Naturligtvis var jag en av dem som testkörde Muddy Mary, säger Bengt. Jag om någon vet hur det är att arbeta och ta sig fram på mark med dålig bärighet eftersom jag byggt kraftledningar i hela 35 år! Muddy Mary blir nog intressant i framtiden när den uppdaterats något, funderar Bengt.

– Huddig har en enormt bra service konstaterar Bengt. Men det är också ett måste, för varje minut maskinen står stilla ute på ett jobb kostar stora pengar. Huddig har bra backup, både via telematiken och genom personlig service, avslutar Bengt som på helgerna alltid styr kosan hemåt till Bjuråker.

något av en uppfinnare

– Jag har varit med och utvecklat olika tillbehör till Huddig, berättar Bengt. Bland annat har jag klurat till det så Grab Johnskopan fick bättre gripklor. Jag brukar ofta fundera på utveckling/förbättringar på olika tillbehör. Har man varit med i branschen så många år som jag så har man ju en enorm

Johan Nyman är den anställda som har jobbat längst åt Bengt Mattsson. Den här dagen jobbade han med ledningsdragning åt Vattenfall i Obbola utanför Umeå.


Flodins Huddig 1060B

perfekt för byggsvängen

Kjell Flodin kör sin Huddig 1060B, 2009 års modell, i det egna familjeföretaget Flodins Byggkranar AB i Ilsbo. Grävlastaren är helt perfekt för jobb i stadsmiljö och i byggsvängen, enligt Kjell, som har ”Top of class” på maskinen men skriver fakturorna på en skrivmaskin! ut fakturorna på en skrivmaskin! Men vi ska försöka få in allt på en dator så småningom, säger Kjell med glimten i ögat. jobbar ofta åt peab

– Huddig ger alltid bästa backup och service, tycker egenföretagaren Kjell Flodin.

– Vi köpte vår Huddig 1060B mitt under värsta lågkonjunkturen, berättar Kjell. Men vi var i behov av en ny effektiv maskin sedan vi rensat ut de äldre maskinerna, som vi främst haft i jordbruket. 2004 kom Huddigen för första gången in i Flodins värld, då en begagnad 760, sedan blev det en 860 och i fjol blev det alltså en ny 1060B. administrativ modernisering

– Jag lämnar in mina körjournaler till min mor som sköter det administrativa. Sen skriver hon

– Jag är ofta inhyrd av PEAB via deras dotterbolag HälsingeBygg. I vissa perioder när det är mindre med jobb för grävlastaren tar jag grovjobb, är snickare eller kör lastbil, berättar Kjell. Men sedan jag köpte min nya 1060B så har det var ”jämt skägg” och jag har varit här på ICA Maxi under hela byggnationen, sedan december 2008.

eu - anpassade lekplatser

– Genom PEAB har jag den senaste tiden jobbat åt Hudiksvalls kommun med att anpassa gungplatser enligt nya EU-mått, berättar Kjell Flodin. PEAB jobbar även åt Hudiksvallsbostäder så det har blivit många jobb även åt dem, bl a grävning av nya uteplatser, jobb med elstolpar mm – jobb som passar min smidiga 1060B perfekt.

bästa service och hög komfort

– Varför valde jag en Huddig framför andra grävlastare? funderar Kjell. Ja, först och främst för att den är producerad i Hudiksvall, och då är det alltid nära till den bästa backup och service man kan få, menar Kjell. Sen har ju själva maskinen en massa fördelar, t ex som att den är så smidig. Dessutom är det högsta komfort i hytten, den dämpade fjädringen gör att den är härlig att köra. Med OilQuick´s snabbfäste och en rototilt som extrautrustning är den snabb, stark och otroligt flexibel, man kan snabbt skifta mellan olika arbetsuppgifter.

maximalt nyttjande

– Jag trivs bra med mitt jobb och med min nya Huddig 1060B, men som egenföretagare gäller det att komma in på rätt ställe och hitta rätt kontakter för att få ett maximalt nyttjande på maskinen, avslutar Kjell med ett smittande leende - en dag i solen i början av mars vid ICA Maxi i Hudiksvall.

07


Muddy Mary nedmonterad för uppdatering En uppdaterad version av Muddy Mary kan bli verklighet i slutet av året. Intresset är stort, så detta kan bli en storsäljare där det krävs stor dragkraft på mark med dålig bärighet.

08

– En förfrågan från en kund i Skottland som behövde stor dragkraft och förmåga att ta sig fram på mark med dålig bärighet blev upptakten till Huddigs Muddy Mary, berättar Kjell-Åke Bodell som är projektledare för Muddy Mary. 2009 Muddy Mary visades allra första gången på Maskinexpo i Barkarby i våren 2009. – Här har vi fått fram en helt suverän maskin för t ex linjebyggnad, menar Andreas Jonsson som är ansvarig konstruktör till såväl 1260B som Muddy Mary. Den klarar av att gå i extremt besvärliga förhållanden samtidigt som den har 1260B´s alla fördelar. – Den här prototypen har testats hos olika kunder, berättar Kjell-Åke. Den har gått 868 timmar totalt, bland annat i Dalarna, Skåne, Mariestad och Lycksele och testats i olika typer av jobb och terräng. – Nu plockar vi ned den för att se hur den klarat alla utmaningar, förklarar Kjell-Åke.

visades upp första gången våren

soucy är leverantör

– Det är företaget Soucy (tidigare SKEGA) i Skellefteå som hjälpt till med utvecklingen, och Andreas Jonsson (namne till Huddig´s konstruktör) från Soucy är i Hudiksvall för att hjälpa till med demonteringen.

"

Andreas Jonsson X 2, fr v konstruktören från Huddig samt tekniker från Soucy tillsammans med projektledare KjellÅke Bodell.

– Delarna tillverkas i Kanada, berättar Andreas. Som det ser ut just nu vid nedmonteringen är att de skador som blivit, är mer efter arbete på stenig mark än rent slitage, menar Andreas på Huddig. utvärdering

– Efter några dagars utvärdering kan vi konstatera att det behövs göras några modifieringar av lagringar i boggi-ställen, berättar Kjell-Åke Bodell. Bandmönstret skall förmodligen ersättas med ett nytt som går lättare och ökar dragkraften på maskinen. Uppdateringarna ligger redan på konstruktionsbordet. Så alla som vill beställa en Muddy Mary borde kunna få sitt exemplar i slutet av året, om allt fungerar som det ska.

Alf Persson är Huddigs ”mästermekaniker” som jobbar med utvärderingen av Muddy Mary´s testkörning.

succé i skidbacke

– Ett test där Muddy Mary blev en stor succé var buskröjning i en skidbacke, berättar KjellÅke. Det fungerade otroligt bra. Men för all linjebyggnad och kabelplöjning är maskinen helt perfekt. Marktrycket hos Muddy Mary ger fyra gånger så hög bärighet som med standardhjulen. ”Larvfötterna” kommer att kunna beställas monterade på Huddig 1260B men även beställas för eftermontering hos våra serviceverkstäder. stort intresse

– Vi har märkt att intresset för Muddy Mary är stort. Responsen är väldigt positiv och vi har fått in många förfrågningar som lovar gott inför framtiden, avslutar Kjell-Åke Bodell.

Försäkra Dig om ett eget exemplar av Huddig Info! Namn ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Adress .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Postadress ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... q Adressändring

q Fritt abonnemang

Kupongen insändes till Huddig AB Marknadsavdelningen, Box 1054 SE- 824 12 Hudiksvall

2010 - Nr.1 - HUDDIG INFO  

Huddig Info is Huddig’s magazine. The first issue was published 1989.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you