Page 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

XAΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

ACTION ANTIQUE MODERN ANTIQUE AQUA BONITA BYZANTIUM CORDOBA ESTET EVEREST HERITAGE MEGA MEXICO PRIMAVERA ZIEGLER

MOKETEΣ ΥΦΑΝΤΕΣ

ANTIQUE ΑΤLΑΝΤΑ COLUMBIA ESTET EVEREST FANTASY LORD PICASSO PRIMAVERA IBIZA DROP VALENCIA VELVET

2-5 6-13 14-15 16-19 20-25 26-29 30-35 36-37 38-41 42-45 46-49 50-51 52-53 54-61 62-65 66-67 68-71 72-73 74-75 76-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-92


collection 2019 - 2020

ACTION

Frieze 10 mm 2000gr/m2 2


ACTION

159 L. BEIGE - D. BEIGE 133x190 ◆ 160x230

142 BLACK - GREY

159 RED - GREY

70x200 ◆ 133x190 ◆ 165x230

636 CREAM - L. BEIGE

70x200 ◆ 133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 70x140 ◆ 133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x290

3


collection 2019 - 2020 154 L. BEIGE - D. BEIGE

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x290

248 CREAM - CREAM

154 RED - D. GREY

70x140 ◆133x190 ◆ 200x290

70x140 ◆ 133x190 ◆ 160x230

4


ACTION

007 BEIGE - BROWN

70x140 ◆ 70x200 ◆133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 80

007 L. GREY - BLACK

70x140 ◆ 70x200 ◆ 133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 80

6953 L. BEIGE- D. BEIGE

70x140 ◆ 133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x240 ◆200x290

5


collection 2019 - 2020

ANTIQUE

Heatset 2200gr/m2

6


ANTIQUE

3035 BERBER - BERBER

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80 / 100

3035 CHERRY - CHERRY

1177 CREAM - CHERRY

3032 CHERRY

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80 / 100

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

200x290 ∆ιάδρομος: 67 / 80

7


collection 2019 - 2020 8

1332 CHERRY - CREAM

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80 / 100

1332 CREAM - RED

5597 CHERRY

5597 CREAM

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80


ANTIQUE

9129 CHERRY

6012 BERBER - CHERRY

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 67 / 80

133x190 ◆160x230◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 67 / 80

038 CREAM - BERBER

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 80

9


collection 2019 - 2020 6025 BERBER - BERBER

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 67 / 80

6021 CREAM - CHERRY

039 CREAM - BROWN

039 L. GREY - D. GREY

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 80

10

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290

133x190 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80


ANTIQUE

219 WHITE - BROWN

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 240x300 ∆ιάδρομος: 67 / 80

943 D.GREY - BLACK

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 67 / 80

219 WHITE - BLACK

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

943 L.BEIGE - BROWN

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 67

11


collection 2019 - 2020 8727 BEIGE - BROWN

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

8727 WHITE - L. GREY

282 WHITE - BROWN

282 D. GREY - VIOLET

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

12

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

160x230 ◆ 200x290

282 WHITE - BLACK

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290


ANTIQUE

3441 CHERRY - BERBER ∆ιάδρομος: 67 / 80 / 100

13


collection 2019 - 2020

MODERN ANTIQUE Heatset 2200gr/m2

14


MODERN ANTIQUE

9036 MUSIC

70x140 ◆133x190 ◆160x230

582 UK JEANS

730 GUITAR

726 HOLMES

70x140 ◆133x190 ◆160x230

70x140 ◆160x230

133x190 ◆160x230

15


collection 2019 - 2020

AQUA

Heatset PP 6mm 500.000 points 16


AQUA

2203 D. GREEN

133x190 ◆ 165x235 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

2215 BLUE - BLUE

1835 RED - RED

2105 DARK GREEN

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)

160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)

133x190 ◆ 165x235 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

17


collection 2019 - 2020 843 D. BLUE

2102 D. BEIGE - CREAM

1832 DARK GREEN - DARK GREEN

1836 TILE - TILE

133x190 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)

18

133x190 ◆ 165x235

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)


AQUA

2202 D. BLUE - CREAM

133x190 ◆ 165x235 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 80

478 D. GREEN

133x190 ◆ 165x235 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

2091 SILVER - SILVER

2200 BEIGE

160x235 133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x290 133x190 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200) Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200) ∆ιάδρομος: 80 ∆ιάδρομος: 80

2106 D. GREEN

19


collection 2019 - 2020

BONITA

Frieze 12 mm 2750gr/m2

20


BONITA

857 RED - VIOLET

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

006 WHITE - WHITE

073 WHITE - WHITE

5353 WHITE - YELLOW

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

133x190 ◆ 160x230 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

21


collection 2019 - 2020 007 WHITE - WHITE

133x190 ◆ 160x230 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

005 WHITE - WHITE

097 WHITE - WHITE

197 WHITE - BLACK

70x140 ◆ 160x230

22

133x190 ◆ 160x230 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230


BONITA

474 WHITE - WHITE

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200X290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

884 BLACK - RED

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230 ◆ 200X290 ∆ιάδρομος: 67 / 80

074 WHITE - YELLOW 70x140 ◆133x190

23


collection 2019 - 2020 883 BLUE - GREEN

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230

273 WHITE - BLACK

196 WHITE - RED

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

70x140 ◆133x190 ◆ 200X290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

24


BONITA

581 WHITE - GREY

70x140 ◆133x190 ◆ 160x230 ◆ 200X290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67

483 BLUE - GREEN

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140), 1x (70x200)

25


collection 2019 - 2020

BYZANTIUM

Frieze 12 mm 2750gr/m2

26


BYZANTIUM

104 CHERRY

098 red

105 RED

105 NAVY

200x300 ∆ιάδρομος: 67x25, 80x25, 100x25

200x300 ∆ιάδρομος: 67x25, 80x25, 100x25

200x300 ∆ιάδρομος: 67x25, 80x25, 100x25, 120x25

200x300 ∆ιάδρομος: 67x25, 80x25, 100x25

27


collection 2019 - 2020

8242 CHERRY

483 CHERRY

483 NAVY

485 CHERRY

680 CHERRY

4848 RED

100x130, 100x320, 200x300

100x130, 100x320, 200x300

100x130, 100x320 ∆ιάδρομος: 80x25, 100x25, 120x25

28

100x130, 100x320, 200x300

100x130, 100x320, 200x300

200x300


BYZANTIUM

483 CHERRY 200x200

8242 CHERRY 200x200

483 NAVY 200x200

485 CHERRY 200x200

29


collection 2019 - 2020

CORDOBA

Heatset 12mm 3000gr/m2

30


CORDOBA

432 CREAM

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290

432 RED

1189 NAVY

1189 CHERRY

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80 / 100

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 67 / 80

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80 / 100

31


collection 2019 - 2020 1193 CREAM

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x150), 1x (80x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

393 RED

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x150), 1x (80x200)

32

1193 RED

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 80

393 CREAM

133x190 ◆ 160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290


CORDOBA

1649 CHERRY

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80 / 100

1649 BERBER CHERRY

5648 CHERRY

7247 CHERRY

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 80 / 100

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 80

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80 33


collection 2019 - 2020 7092 CHERRY

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80 / 100

834 CHERRY - BLACK

34

7093 CHERRY

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 80 / 100

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80


CORDOBA

3716 RED

160x230 ◆ 200x290

2649 BONE

160x230 ◆ 200x290 ∆ιάδρομος: 80

2649 RED 160x230 ◆ 200x290

35


collection 2019 - 2020

ESTET

Polyester 60 mm 2500gr/m2 36


ESTET - BEIGE

160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

ESTET - BONE

160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

Τα σετ κρεβ/ρας διατίθενται σε επιπλέον χρώματα, Light Grey & Lila

37


collection 2019 - 2020

EVEREST

Polyester 10mm, 1850gr/m2, 281.000 points

38


EVEREST

85 L. GREY - L. GREY

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290

NEW

39


collection 2019 - 2020 563 CREAM - L. BEIGE

NEW

882 CREAM - L. BEIGE

NEW

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 ∆ιάδρομος: 67 / 80 ∆ιάδρομος: 67 / 80

40


EVEREST

524 CREAM - L. GREY

NEW

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290

525 CREAM - L. BEIGE

NEW

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290

41


collection 2019 - 2020

HERITAGE

PP. Shrinked 12mm, 2600gr/m2, 450.000 points

42


HERITAGE

1865 VIZON

160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)

1865 GREY

1876 BEIGE

1876 GREY

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200) ∆ιάδρομος: 66

160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200) ∆ιάδρομος: 66

43


collection 2019 - 2020 1214 GREY

160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)

44

1214 VIZON

160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)


HERITAGE

1871 BEIGE

200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (80x140) ◆ 1x (80x200)

1871 GREY

160x230 ◆ 200x290

45


collection 2019 - 2020

MEGA

Frieze 10 mm 2000gr/m2

46


MEGA

6391 CREAM

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (67x140) ◆ 1x 67x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

1885 RED

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (67x140) ◆ 1x 67x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

6299 BEIGE

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (67x140) ◆ 1x 67x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

1579 BONE

1579 RED

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (67x140) ◆ 1x 67x200) ∆ιάδρομος: 67 (RED) / 80

47


collection 2019 - 2020 5752 L. BEIGE

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (67x140) ◆ 1x (67x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

5752 BONE

5752 GREY

160x230 ∆ιάδρομος: 67 / 80

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (67x140) ◆ 1x (67x200)

48


MEGA

2292 L. BEIGE

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (67x140) ◆ 1x (67x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

3998 D. BEIGE

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (67x140) ◆ 1x (67x200)

49


collection 2019 - 2020

MEXICO

Polyester Soft Frize 20mm, 2400gr/m2

50


MEXICO

250 BEIGE - BEIGE

NEW

133x190 ◆160x230◆ 200x240 ◆ 200x290

570 WHITE - WHITE

91 CREAM - BEIGE

NEW

133x190 ◆160x230◆ 200x240 ◆ 200x290

NEW

133x190 ◆160x230◆ 200x240 ◆ 200x290

51


collection 2019 - 2020

PRIMAVERA

Heatset Polyester shrink, 10mm, 2350gr/m2, 768.000 points

52


PRIMAVERA

380

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

433

462

826

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

53


collection 2019 - 2020

ZIEGLER

Heatset 10 mm 2500gr/m2

54


ZIEGLER

725 RED - BROWN

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

454 RED - TILE RED

699 RED - YELLOW

723 BLUE - BROWN

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300

55


collection 2019 - 2020 697 BLUE - YELLOW

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

697 RED - YELLOW

425 BONE - BONE

433 CREAM - L. BLUE

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

56

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)


ZIEGLER

443 CREAM - TILE RED

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

443 YELLOW - L. BEIGE

443 YELLOW - RED

722 YELLOW - RED

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

57


collection 2019 - 2020 428 BONE - CREAM

133x190 ◆160x230 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

376 L. BLUE - L. BROWN

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

58

726 BLUE - BROWN

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

374 BONE - L. BLUE

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80


ZIEGLER

7709 TILE RED - CREAM

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

7709 L. BROWN - CREAM

8457 BLACK - CREAM

8457 CREAM - BLACK

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

160x230 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

200x240 ◆ 200x290 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 80

59


collection 2019 - 2020 7706 TILE RED - CREAM

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

7706 CREAM - BROWN

7706 CREAM - TILE RED

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

133x190 ◆160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 67 / 80

60


ZIEGLER

1977 RED - CREAM

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200) ∆ιάδρομος: 80

1977 BROWN - CREAM

160x230 ◆ 200x240 ◆ 200x290 ◆ 240x300 Σετ Κρεβ/ρας: 2x (70x140) ◆ 1x (70x200)

61


collection 2019 - 2020

ANTIQUE

MOKETA ΥΦΑΝΤΗ

62


ANTIQUE

ΜΟΚΕΤΑ YΦΑΝΤΗ

CHAMPION

PLAYROAD

EVOLUTION

63


collection 2019 - 2020 HEARTS NEW

64

STARS MULTI

∆ιατίθεται και σε χαλί 133 x 190


ANTIQUE

ΜΟΚΕΤΑ YΦΑΝΤΗ

MUSHROOMS

PUZZLE

65


collection 2019 - 2020

ΑΤLΑΝΤΑ

Ηeatset PE 12mm 2900gr/m2

66


ATLANTA

789 WHITE - L.BEIGE

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

788 WHITE - L.GREY

789 WHITE - LILA

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

67


collection 2019 - 2020

COLUMBIA

Frieze 10 mm 1750gr/m2

68


COLUMBIA

015 BONE - BROWN

015 BONE - L. TERRA

69


70

collection 2019 - 2020


COLUMBIA

63 BEIGE - BROWN

63 L. GREY - GREY

63 NAVY - L.BLUE

71


collection 2019 - 2020

ESTET

Polyester 60 mm 2500gr/m2

72


ESTET

L. GREY - D. GREY

L. GREY

LILA

BEIGE

BONE

73


collection 2019 - 2020

EVEREST

Polyester 10mm, 1850gr/m2, 281.000 points

74


EVEREST

35 D.BEIGE - CREAM

NEW

688 TERRA - D.BLUE

NEW

446 CREAM - D.GREY

NEW

36 D.BEIGE - CREAM

NEW 75


collection 2019 - 2020

FANTASY

Frieze 11 mm 2400gr/m2 76


FANTASY

47 WHITE - WHITE

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

13 L. GREY - GREEN

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

61 GREEN - BLUE 77


collection 2019 - 2020 10 VIOLET - VIOLET

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

46 WHITE - WHITE 78

07 WHITE - WHITE

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230


FANTASY

87 VIOLET - VIOLET

87 BLUE - BLUE

79


collection 2019 - 2020

LORD

Frieze 10 mm 2000gr/m2

80


LORD

253 NEW

006 CHERRY

382 CHERRY

526 CHERRY

81


collection 2019 - 2020

PICASSO

Ανάγλυφη Frieze 2700gr/m2

15323-953

82

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

15323-095

15323-952

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230


PICASSO

15069-953

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

15069-952

15069-095

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

∆ιατίθεται και σε χαλί 160 x 230

83


collection 2019 - 2020

PRIMAVERA

Heatset Polyester shrink, 10mm, 2350gr/m2, 768.000 points

84


PRIMAVERA

794

30

31

35

85


collection 2019 - 2020

IBIZA DROP

Ανάγλυφη, Heatset 12mm 2600gr/m2

86


IBIZA DROP

4548 A BONE

1857 BLACK

4548 B BONE

5671 CREAM

3565 GREY

87


collection 2019 - 2020

VALENCIA

PP Shrinked 12mm 2600gr/m2

88


VALENCIA

587 L. BEIGE - L. BEIGE

602 GREY - GREY

573 GREY - GREY

067 BEIGE

575 WHITE - WHITE

89


collection 2019 - 2020

VELVET

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ PE (0,67m)

90


VELVET

ETHNIQUE

OWL

BISTRO

POSTCARD

ARABESCO

SFUMATO

DESSOLVE

MOKA

GOLDEN 91


collection 2019 - 2020 92

LAVAGNA

STONE

ROUND GREY

BRICK

ESSENCE RED

ESSENCE BLUE

PLAID 2

BATIK

ENOTECA

Profile for HPGFP

f12240  

f12240  

Profile for hpgfp