Page 1

INHOUD

VERWIJSNUMMER

Algemene informatie

12 00 . . . .

Regelwerk: afstanden

12 10 . . . .

Gevelaanzicht: hor. toepassing + details

12 11 . . . .

Gevelaanzicht: vert. toepassing + details

12 12 . . . .

Details Bevelsiding

12 13 . . . .

Hoekdetails

12 15 . . . .

Details stuiknaden

12 16 . . . .

Profielen

12 18 . . . .

Bestekomschrijving

12 19 . . . .

Technische gegevens

12 20 . . . .


Algemene informatie - technische voorschriften Colorpan actueel, eigentijds materiaal uit het huis WERZALIT

Colorpanom wat mooi is mooi te houden

COLORPAN is een materiaal op de natuurlijke basis van hout.

COLORPAN - geeft uitdrukking aan harmonische vormen, structuren en kleuren bij het individueel vorm geven van buitengevels. Zij verdelen vlakken, vrolijken ze op, verlevendigen, corrigeren bouwgebreken en voorkomen monotonie.

Voor de kern wordt geselecteerd en uitsluitend gezond vezelhout gebruikt. Hoogwaardige, duroplastische kunstharsen, als middelen tot impregneren en binden, vormen tesamen met het zeer fijn vermalen hout, de nieuwe uiterst harde houtkern van COLORPAN. Andere toevoegingen en schimmelvorming werende substanties beschermen het kernmateriaal tegen het inwerken van vocht en aantasten door zwammen. Hoge druk en hitte verbinden de basismaterialen tot een homogeen en robuust gevormde eenheid. De kern is volkomen gelijk aan die van alle WERZALIT-producten voor het gebruik in de buitenlucht.

De vervolgens aangebrachte acrylaatlagen van het COLORPAN-oppervlak verbinden zich volledig met de ondergrond. Zij verwerken de klimaatschommelingen en voorkomen scheuren en afbladderen.

De COLORPAN- kleurenkaart bestaande uit 72 natuurlijke toontinten, vervult ook nog niet gerealiseerde wensen voor uiteenlopende types van gebouwen en complexen. Nuanceringen ontstaan precies zolals in de natuur - in heel kleine stappen. Uit de fijnporige oppervlaktestructuren komen, zelfs binnen dezelfde kleurtoon wisselende impressies voort. Alle kleurtonen zijn met elkaar te integreren en te combineren.

Colorpanaanbrengen is zeer gemakkelijk

COLORPAN-gevelplaten en -profielen zijn gemakkelijk toe te passen en groot van formaat. Praktische messingen groef-verbindingen, evenals schroefsleuven, voor het bevestigen met schroeven en dergelijke, worden door de fabriek tijdens de serie-productie al aangebracht. COLORPAN laat zich gemakkelijk bewerken, precies als hout. Met het gebruikelijke timmergereedschap, zonder bijzondere veiligheidsmaatregelen en apparatuur. COLORPAN is vrij van asbest!

Speciale kleuren: Bij navraag onder voorbehoud mogelijk. Leveringen van maximaal10% tot een maximuum van 20 m2 extra per kleur toegestaan. Maatwerk: Op aanvraag mogelijk tegen meerprijs.

Colorpanovertuigend voor bescherming over lange termijn De Keuze van de gebruikte grondstoffen staat borg voor producten van de hoogste kwaliteit. De goede technische waarden (zie tabel) tonen de grote bouwfysische geschiktheid van de COLORPAN-producten. Goede licht-, temperatuur-, vocht- en weersbestendigheid, alsmede hoge stootvastheid bieden zekerheid bij buitengevels, een kritisch probleemgebied.

Technische voorschriften Werzalit: Zie Werzalit algemene behandelingsen verwerkingsvoorschriften.

12-00-00-06


Montage: De montage van de Werzalit en Colorpan profielen kan zowel horizontaal als verticaal of diagonaal geschieden. Bij de montage moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid tot uitzetting in de lengte als gevolg van temperatuur- of vochtverandering. Bij stootvoegen, aansluitingen inwendige en uitwendige hoeken moet voldoende ruimte worden gelaten voor expansie. De uitzetting kan 1 tot 3 mm/m bedragen. Bovendien moet de constructie van het grondhout zodanig zijn, dat achter de gevelbekleding voldoende ventilatie in verticale richting mogelijk is, dat wil zeggen een doorgaande spouw van minimaal 20 mm diepte, ongeacht of de ruimte achter de profielen wel of niet is geïsoleerd. Zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van de gevelbekleding moeten ventilatiesleuven aanwezig zijn van minimaal 20 x 450 mm hart-op-hart 600 mm of bij voorkeur een doorgaande sleuf van 20 mm diep. Bij het vaststellen van de toe te passen onderconstructie verwijzen wij u naar de eisen die gesteld worden in de NEN 3850 en NEN 3852 “ Technische grondslagen voor de berekening van bouwconstructies” (TGB 1972). Het Hout van de onderconstructie moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in NEN 3180 “ Kwaliteitseisen voor hout en bouwkundige doeleinden” (KVH 1970).

geschaafd. Ter plaatse van stootvoegen en beëindigingen, moet men een rachel toepassen van minimaal dubbele breedte (20 x 100 mm). Voor bevestiging van de onderconstructie aan de bestaande gevel moeten R.V.S. schroeven met deugdelijke pluggen worden toegepast. Wat de profielen betreft, moet bij laagbouw een regelafstand van maximaal 600 mm aangehouden worden, terwijl bij hoogbouw deze afstand niet meer dan 400 mm maximaal mag bedragen. Zowel bij inwendige als bij uitwendige hoeken mogen de drie eerstvolgende rachels vanuit de hoek gerekend, niet verder dan 200 mm hart-op-hart uit elkaar worden gemonteerd. De maximale regelafstand bij de Colorpan Selekta profielen, Bevelsiding en Colorboeiboorden bedraagt 600 mm bij ten minste 3 bevestigingspunten en maximaal 300 mm bij 2 bevestigingspunten, zie schets regelafstanden. Bij de montage van de boeiboorden geldt: één van de bevestigingpunten ongeveer in het midden van de lengte van het Colorboeiboord als vast punt (schroefgat voorboren ø 5,5 mm bij toepassing van de door Wezalit voorgeschreven schroeven), terwijl de overige punten de eventuele uitzetting of krimp moeten kunnen opvangen (schroefgaten voorboren ø 8 mm).

Het verdient aanbeveling het hout van de onderconstructie te verduurzamen volgens de richtlijnen genoemd in NEN 3251 “ Verduurzaming van hout voor woning- en utiliteitsbouw”. De rachels van de onderconstructie dienen minimaal 20 x 50 mm te zijn en alle gelijk van dikte

12-00-02-06


Algemene behandelings- en verwerkingsvoorschriften Transport en opslag: De materialen moeten vlak en met voldoende ondersteuningen worden opgeslagen, waarbij niet meer dan twee pallets op elkaar gestapeld mogen worden. Er dient op gelet te worden dat de ondersteuningen recht boven elkaar liggen. De opslagruimte moet droog en goed geventileerd zijn

met een normale luchtvochtigheid en temperatuur. De materialen moeten zowel tijdens het transport als tijdens de opslag en de verwerking worden beschermd tegen verontreiniging en mechanische beschadiging. De zichtkanten mogen niet over elkaar schuren of over elkaar geschoven worden.

Bewerking: De materialen kunnen met eenvoudige houtbewerkinggereedschappen worden bewerkt. Zagen: machinaal zagen dient te gebeuren met hardmetalen zaagbladen  300 mm, 4000 toeren per minuut, vertanding 10, 13 of 15 mm, tandvorm recht of 10 scherp gezet. Met de hand kan een goede, scherpe en weinig gezette zaag met kleine tanden gebruikt worden. Zaagkanten afwerken: gezaagde kanten waarbij gevaar bestaat dat door toetreding van hemelwater druppelvorming op de kopse kanten blijft bestaan, bijvoorbeeld bij verticale of diagonale verwerking, dienen 2 x met Werzalit-plamuur afgedicht te worden en kunnen daarna eventueel in kleur worden afgewerkt. Overige zaagkanten die in het zicht blijven, moeten zonder meer in kleur geschilderd worden.

Boren: voor zover er geboord moet worden dient een HSS-boor met een hoek van maximaal 120 en een grote spoed toegepast te worden met een hoog toerental. Vanzelfsprekend moet vanaf de zichtkant worden geboord, waarbij een stuk hardhout als onderlaag toegepast, het splinteren van de achterkant voorkomt. Om eventueel uitzetten of krimpen van het materiaal mogelijk te maken, dienen schroefgaten een grotere diameter te hebben dan de toegepaste schroef. Frezen: zowel met een tafelfrees als met een bovenfrees kan het materiaal worden bewerkt. De frees moet van hardmetaal zijn met een spanhoek van 10 tot 20, terwijl de omtreksnelheid 30 m1/sec. moet bedragen.

12-00-01-06


ALUMINIUM Z PROFIEL (22084...)

KUNSTSTOF BUITENHOEK PROFIEL 1 (25009...)

ALUMINIUM KANTENAFSLUIT PROFIEL NO 2 (23052...)

*= LEVERBAAR VANUIT WERZALIT NEDERLAND PROFIEL AFMETINGEN ZIE PROGRAMMA-/ PRIJSBOEK

ALUMINIUM BUITENHOEK PROFIEL * (33009740)

ALUMINIUM BUITENHOEK PROFIEL C (23175...) MET AFDEKKAP C (25199...)

KUNSTSTOF BINNENHOEK PROFIEL 2 (25016...)

ALUMINIUM WERZALIT WATERSLAG* (30038000)

* = zonder groef /1 = 1 zijde groef /2 = 2 zijden groef

COLOR BEVELSIDING 152/1 12050...

COLORPAN SELEKTA 115/1 12016... 155/1 12015...

600/1 11048...

COLOR BOEIBOORD 250* 11064... 600* 11047...

600/2 11049...

152

600 250*

WERZALIT M + G 115/1 14015... 155/1 14031...

PROFIELOVERZICHT

115 155

KUNSTSTOF VENTILATIE PROFIEL F* (30033663)

KUNSTSTOF U PROFIEL* 42X27X15X1.5 (30083527)

ALUMINIUM AFDEK PROFIEL (23082...)

ALUMINIUM L PROFIEL 20X30X2 (21085...)

ALUMINIUM BEGIN PROFIEL M+G (23081...)

12-18-00-06

KUNSTSTOF VENTILATIE PROFIEL 30 X 30 MM (25045...) 90 X 30 MM (21016...)

R.V.S. SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) 5,5 X 45 MM (24290000)

ALUMINIUM AANSLUIT PROFIEL F (22083...)

ALUMINIUM OPZET PROFIEL (23090...)

ALUMINIUM BEGIN PROFIEL P (25014024)


kopse kanten conserveren

groef naar

plamuren

MERIDIANA-WERZALIT B.V.

12-00-04-06


1

HORIZONTAAL TOEPASSEN PROFIELEN

GEVELAANZICHT

6

2

4 5

3

7

12-11-01-06


WERZALIT VENSTERBANK (16001...)

ALU. WERZALIT WATERSLAG (30038000) VENTILATIE MIN.20 MM VULKLOS 9 MM DIK VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... 155/1 - 12015...)

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR DET. 2

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM

R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... 155/1 - 12015...) VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG

ALU. BEGINPROFIEL P (25014024)

VENTILATIE PROFIEL (25045...) VENTILATIE MIN.20 MM

DET. 1

HORIZONTAAL

12-11-02-06


VENT. F PROFIEL 3663 (30033663) DAKGOOT BEUGEL

VENTILATIE MIN.20 MM VULKLOS 9 MM DIK VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... 155/1 - 12015...) VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR DET. 4 (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016...- 155/1 - 12015...) VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG

ALU. BEGINPROFIEL P (25014024)

VENTILATIE PROFIEL (25045...) VENTILATIE MIN.20 MM PUR

DET. 3

HORIZONTAAL

12-11-03-06


HORIZONTAAL

DET. 6

ALU. L PROFIEL 20*30*2 (21085...)

SPELING MIN. 10 MM

KOPSE KANTEN CONSERVEREN

COMPRIMEREND CELBAND (OPTIE)

VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS MIN. 20 X 70 MM MAX. H.O.H. 600 MM

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...)

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

DET. 5

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS MIN. 20 X 70 MM H.O.H. MAX. 600 MM COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...) COMPRIMEREND CELBAND (OPTIE) KOPSE KANTEN CONSERVEREN SPELING MIN. 10 MM

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

12-11-04-06


1

VERTICAAL TOEPASSEN PROFIELEN

GEVELAANZICHT

6

2

5

4

3

12-12-01-06


WERZALIT VENSTERBANK (16000...)

ALU. WATERSLAG (NIET IN PROGRAMMA)

VENTILATIE MIN.20 MM R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000)

20

VERDUURZAAMDE HORIZONTALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016...- 155/1 - 12015...) VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 625 MM MIN. 20 X 50 MM VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR DET. 2

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 625 MM MIN. 20 X 50 MM VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... 155/1 - 12015...) R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) VERDUURZAAMDE HORIZONTALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM KOPSE KANTEN 2X PORIENVRIJ PLAMUREN !! (21066...) ALU. OPZETPROFIEL (23090...) VENTILATIE PROFIEL (21016...) VENTILATIE MIN.20 MM

DET. 1

VERTICAAL

12-12-02-06


VENT. F PROFIEL 3663 (30033663) DAKGOOT BEUGEL

R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) VENTILATIE MIN.20 MM VERDUURZAAMDE HORIZONTALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM

VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 625 MM MIN. 20 X 50 MM

COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...)

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

DET. 4 (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 625 MM MIN. 20 X 50 MM VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... 155/1 - 12015...) R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) VERDUURZAAMDE HORIZONTALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM KOPSE KANTEN 2X PORIENVRIJ PLAMUREN !! (21066...) ALU. OPZETPROFIEL (23090...) VENTILATIE PROFIEL (21016...) VENTILATIE MIN.20 MM

PUR

DET. 3

VERTICAAL

12-12-03-06


VERTICAAL

DET. 6

COMPRIMEREND CELBAND (OPTIE) DET. 5

KANTEN AFSLUITPROFIEL NO 2 (23052...)

COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...)

VERDUURZAAMDE RACHELS MIN. 20 X 70 MM

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

{

12-12-04-06


HOEK AANSLUITING

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...)

MET 2 BORGSCHROEVEN 4 * 40 EXTRA GEBORGD

ALU. BUITENHOEKPROFIEL C (23175...) MET AFDEKKAP C (25199...)

SPELING MIN. 10 MM.

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG

COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...)

VERDUURZAAMD VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 70 MM

R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000)

KUNSTSTOF BINNENHOEKPROFIEL NO 2 (25016... / 25516...)

VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 70 MM

R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000)

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

SPELING MIN. 10 MM. KOPSE KANTEN CONSERVEREN

12-15-01-06


STUIKVERBINDING

DET. HORIZONTALE AANSLUITING

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG

VERDUURZAAMDE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM, MIN. 20 X 50 MM

COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...)

KOPSE KANTEN AFWERKEN (25002...)

KUNSTSTOF M + G KOPVERBINDING (23083...)

MAX.2700 MM

MAX.2700 MM

GROEF VERWIJDEREN T.B.V. MONTAGE M + G KOPVERBINDING

12-16-01-06

NB. BIJ WILDVERBAND HORIZONTALE MONTAGE LANGER DAN 5400 MM MOETEN ALLE SELEKTA-PROFIELEN MET EEN MAX. LENGTE VAN 2700 MM GEMONTEERD TE WORDEN.

35

35


STUIKVERBINDING

NB. BIJ WILDVERBAND HORIZONTALE MONTAGE LANGER DAN 5400 MM MOETEN ALLE SELEKTA-PROFIELEN MET EEN MAX. LENGTE VAN 2700 MM GEMONTEERD TE WORDEN.

DET. HORIZONTALE AANSLUITING

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG

VERDUURZAAMDE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM, MIN. 20 X 100 MM

R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000)

COMPRIMEREND CELBAND (OPTIE)

COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...)

SPELING MIN. 10 MM

STROOK DPC FOLIE KOPSE KANTEN AFWERKEN (25002...)

MAX.2700 MM

MAX.2700 MM

KOZIJNAANSLUITING

KUNSTSTOF ONGELIJKZIJDIGE HOEKPROFIEL (30.083.527)

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS MIN. 20 X 70 MM H.O.H. MAX. 600 MM COLORPAN SELEKTA (115/1 - 12016... - 155/1 - 12015...) COMPRIMEREND CELBAND (OPTIE) KOPSE KANTEN CONSERVEREN SPELING MIN. 10 MM

(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR

12-16-02-06


600

REGEL AFSTANDEN

Max. h.o.h. afstand regelwerk t.b.v. horizontaal Colorpan en Bevelsiding bij 2 bevestigingspunten. Min. rachel zwaarte 20 x 50 mm.

300

Max. h.o.h. afstand regelwerk t.b.v. horizontaal Colorpan en Bevelsiding bij meer dan 3 bevestigingspunten. Min. rachel zwaarte 20 x 50 mm.

600

20

60

0

625

600 Max. h.o.h. afstand ventilatie sleuven. Min. 20 x 450 mm

450

450

Max. h.o.h. afstand regelwerk t.b.v. verticaal / diagonaal Colorpan. Min. rachel zwaarte 20 x 50 mm

625

600 600

12-00-03-06


WERZALIT VENSTERBANK (16001...)

ALU. WERZALIT WATERSLAG (30038000) VENTILATIE MIN.20 MM

20

VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) COLOR BEVELSIDING (152/1 - 12050...) VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR DET. BEVELSIDING (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS H.O.H. MAX. 600 MM MIN. 20 X 50 MM COLOR BEVELSIDING 152/1 (12050...) VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG ALU. BEGINPROFIEL P (25014024)

VENTILATIE PROFIEL (25045...) VENTILATIE MIN.20 MM

DET. BEVELSIDING

HORIZONTAAL

12-13-01-06


(BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS MIN. 20 X 70 MM, H.O.H. MAX. 600 MM R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) COLOR BEVELSIDING 152/1 (12050...) KOPSE KANTEN CONSERVEREN SPELING MIN. 10 MM DET. BEVELSIDING KOZIJN AANSLUITING

Stuiknaden in wild verband. De afstand tussen twee boven elkaar liggende stuiknaden moeten horizotaal gemeten tenminste 650 mm bedragen. Profielen korter dan 500 mm moeten tot aan de stuiknaad op twee rachels steunen.

VERDUURZAAMDE VERTICALE RACHELS MIN. 20 X 70 MM H.O.H. MAX. 600 MM R.V.S.SCHROEVEN 3,5 X 30 MM (22359000) COLOR BEVELSIDING 152/1 (12050...) STANDAARD LIPLASVERBINDING AFGEWERKT MET PLAMUUR SPELING MIN. 6 MM

VOCHTKERENDE-/ DAMPDOORLATENDE LAAG (BESTAAND) ONDERCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE ARCHITECT / CONSTRUCTEUR DET. BEVELSIDING STUIKVERBINDING

HORIZONTAAL

12-13-02-06


BESTEK OMSCHRIJVING WERZALIT GEVELBEKLEDING Colorpan Selekta en Dekopan plus Werzalit Colorpan Selecta en Werzalit Dekopan plus geschikt als geventileerde gevelbekleding voor zowel nieuwbouw als renovatie. Zowel horizontaal, verticaal als diagonaal te monteren. Omschrijving Gevelbekledingsprofiel Colorpan Selekta 115/1 of 155/1, houtvezel/kunsthars messing en groef delen; kern samengeperste verduurzaamde houtvezels met duroplastische kunstharsen; toplaag melaminefolie voorzien van waterverdunbare acrylaat afwerklaag in diverse kleuren; oppervlakte structuur “houtnerf “. Gevelbekledingsprofiel Werzalit M+G 115/1 of 155/1; houtvezel/kunsthars messing en groef delen; kern samengeperste verduurzaamde houtvezels met duroplastische kunstharsen; toplaag melaminefolies in een viertal houtdecoren en een unidecor; Oppervlakte structuur “houtnerf “. Afmetingen Dikte (mm) Breedte (werkende) (mm)

: ca. 18 : 115 of 155 ±½

lengte (mm) gewicht kg/m2

: 5500 of 5400 ruw : ca. 10

Onderkonstruktie De gevelkonstruktie dient te voldoen aan de eisen en voorschriften als vermeld in het Bouwbesluit en in de betreffende NEN-normen (T.G.B. 1990). Stijl - en regelwerk verduurzaamd volgens NEN 5461, h.o.h. max. 600 mm; afmetingen minimaal 20 x 50 mm; t.p.v. stootvoegen min. 20 x 100 mm; t.p.v. beëindiging min. 20 x 70 mm. Bij buitenhoeken extra regelwerk ca. 200 mm vanaf hoek. Achter het regelwerk een vochtkerende-/ dampdoorlatende laag. Ventilatie Tussen gevelbekleding en vochtkerende-/ dampdoorlatende laag een ventilatiespouw van minimaal 20 mm. Vrije verticale ventilatie achter de gevelbekleding; ventilatieopeningen minimaal 20 x 450 mm. h.o.h. 600mm. Montage Bij gevellengten langer dan 5400 mm dient men bij horizontale montage lengten toe te passen van maximaal 2700 mm met een tussennaad van minimaal 5-7 mm. Speling t.p.v. de zijkanten min. 10 mm. Bij boren schroefgaten diameter gat groter dan diameter schroef. Bij de montage moet rekening gehouden worden met lineaire uitzetting van 2-3 mm/m1. Voor start, eind en kant aansluitingen zie accessoires. Bevestiging Door middel van corrosievaste staalschroeven 3,5 x 30 mm in het midden van de al aanwezige slobgaten. Bewerking Machinaal zagen met hardmetalen zaagblad diameter. 300 mm, 4000 RPM, vertanding kleiner dan 15 mm, Tandvorm recht of 10o recht gezet. Hand zagen met degelijke, scherpe, weinig gezette zaag met kleine tanden. Boren vanuit zichtkant met hoog toerental en HSS boor met grote spoed; hoek max. 120o . Frezen met tafel- en bovenfrees; frees van hardmetaal; spanhoek 10o tot 20o ; 0mtreksnelheid 30 m/s. Afwerking Verticale, diagonale montage en geschulpte delen; drup-/druipkanten poriënvrij afwerken met Werzalit 2 componenten plamuur 2 maal dekkend. Horizontale montage kopse kanten afwerken met Werzalit acrylaat lak; zijwanden dakkapellen t.p.v. dakhelling poriënvrij afwerken met Werzalit 2 componenten plamuur 2 maal dekkend. Opslag Droog- en vlak opslaan met voldoende ondersteuning. Maximaal 2 pallets met standaard lengten op elkaar stapelen. Garantie Indien volgens montagevoorschriften gemonteerd: 10 jaar op de kern en 5 jaar op de toplaag. Tekeningen De door Werzalit gecontroleerde en/of vervaardigde detailvoorstellen hebben uitsluitend betrekking op de montage van de gevelbekledingsprofielen. De geschreven montagevoorschriften zijn echter ten allertijde bepalend. Toebehoren - aluminium afdekprofiel t.b.v. dilataties - aluminium beginprofiel P of N+F bij horizontale montage - aluminium opzetprofiel bij verticale/diagonale montage - aluminium buitenhoekprofiel - aluminium waterslag - corrosievaste staalschroeven 3,5x30 mm - afdichtingsmateriaal comprimerend band, waar nodig.

- kunststof buitenhoekprofiel - kunststof stootverbinder t.b.v. dilataties - kunststof binnenhoekprofiel - kunststof ventilatieprofiel 30x30 of 30x90mm - 2 componenten plamuur - Acrylaat lak

Informatie Voor nadere informatie: MERIDIANA-WERZALIT B.V. – Hoogeveenenweg 19a – 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel – Tel. 0180-313005 – Fax 0180-313109 01/06

12-19-01-06


BESTEK OMSCHRIJVING WERZALIT GEVELBEKLEDING Color Bevelsiding Werzalit Color Bevelsiding geschikt als geventileerde gevelbekleding voor zowel nieuwbouw als renovatie. Voor horizontale montage. Omschrijving Gevelbekledingsprofiel Color Bevelsiding 152/1, houtvezel/kunsthars messing en groef delen; kern samengeperste verduurzaamde houtvezels met duroplastische kunstharsen; toplaag melaminefolie voorzien van waterverdunbare acrylaat (afwerklaag) in diverse kleuren; oppervlakte structuur “ Parel”. Afmetingen Dikte (mm) Breedte (werkende) (mm)

: 10-18 : 152±½

lengte (mm) gewicht kg/m2

: 3660 ruw : ca. 12

Onderkonstruktie De gevelkonstruktie dient te voldoen aan de eisen en voorschriften als vermeld in het Bouwbesluit en in de betreffende NEN-normen (T.G.B 1990). Stijl- en regelwerk verduurzaamd volgens NEN 5461, h.o.h. max. 600 mm; afmetingen minimaal 20 x 50 mm; t.p.v. stootvoegen min. 20 x 100 mm; t.p.v. beëindiging min. 20 x 70 mm. Bij buitenhoeken extra regelwerk ca. 200 mm vanaf hoek. Achter het regelwerk een vochtkerende -/ dampdoorlatende laag. Ventilatie Tussen gevelbekleding en vochtkerende-/ dampdoorlatende laag een ventilatiespouw van minimaal 20 mm. Vrije verticale ventilatie achter de gevelbekleding; ventilatieopeningen minimaal 20 x 450 mm h.o.h. 600mm. Montage Uitsluitend horizontale montage; dilatatie liplas-verbinding minimaal 5-6 mm open naad; Speling t.p.v. de zijkanten min. 10 mm; Bij boren schroefgaten diameter gat groter dan diameter schroef; Bij de montage moet rekening gehouden worden met lineaire uitzetting van 2-3 mm/m1. Voor start, eind en kant aansluitingen zie accessoires. Bevestiging Door middel van corrosievaste staalschroeven 3,5 x 30 mm in het midden van de al aanwezige slobgaten. Bewerking Machinaal zagen met hardmetalen zaagblad diameter. 300 mm, 4000 RPM, vertanding kleiner dan 15 mm, tandvorm recht of 10o recht gezet. Hand zagen met degelijke, scherpe, weinig gezette zaag met kleine tanden. Boren vanuit zichtkant met hoog toerental en HSS boor met grote spoed; hoek max. 120o . Frezen met tafel- en bovenfrees; frees van hardmetaal; spanhoek 10o tot 20o ; 0mtreksnelheid 30 m1/s. Afwerking Kopse kanten afwerken met Werzalit acrylaat lak; zijwanden dakkapellen t.p.v. dakhelling de kanten poriënvrij afwerken met Werzalit 2 componenten plamuur 2 maal dekkend; Geschulpte delen, drup-/druipkanten poriënvrij afwerken met Werzalit 2 componenten plamuur 2 maal dekkend. Opslag Droog- en vlak opslaan met voldoende ondersteuning. Maximaal 2 pallets met standaard lengten op elkaar stapelen. Garantie Indien volgens montagevoorschriften gemonteerd: 10 jaar op de kern en 5 jaar op de toplaag. Tekeningen De door Werzalit gecontroleerde en/of vervaardigde detailvoorstellen hebben uitsluitend betrekking op de montage van de gevelbekledingsprofielen. De geschreven montagevoorschriften zijn echter ten allertijde bepalend. Toebehoren - aluminium beginprofiel P - aluminium buitenhoekprofiel - aluminium waterslag - corrosievast staal-schroeven 3,5x30 mm - Acrylaat lak .

- kunststof buitenhoekprofiel - kunststof binnenhoekprofiel - kunststof ventilatieprofiel 30x30 of 30x90 mm - 2 componenten plamuur

Informatie Voor nadere informatie: MERIDIANA-WERZALIT B.V. – Hoogeveenenweg 19a – 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel – Tel. 0180-313005 – Fax 0180-313109 01/06

12-19-02-06

Werzalit Gevelbekleding Montageboek  

Werzalit Gevelbekleding Montageboek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you