{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

ABC Inwestycji Hotelowych

Nowa edycja

USALI podstawowe kierunki zmian w systemie ewidencji i analizie informacji finansowej w hotelach i gastronomii

Każdy przedsiębiorca na bieżąco chciałby być informowany o wynikach działalności swojej firmy w różnych przekrojach jej funkcjonowania. Oczekiwania te już daleko wykraczają poza standardową informację o zysku netto oraz o wysokości podatku dochodowego do zapłaty. Dotyczy to również przedsiębiorstw hotelarskich. Hotelarze, aby sprostać konkurencji, chcieliby i powinni wiedzieć, czy hotel i jego poszczególne działy funkcjonują prawidłowo, czy też efektywność ich funkcjonowania jest zbyt niska. www.e-hotelarz.pl

22

ABC Inwestycji Hotelowych 2015/2016  

Raport ABC Inwestycji Hotelowych opracowany przez redakcję najpopularniejszego czasopisma branży hotelarskiej - miesięcznika Hotelarz. Przez...

ABC Inwestycji Hotelowych 2015/2016  

Raport ABC Inwestycji Hotelowych opracowany przez redakcję najpopularniejszego czasopisma branży hotelarskiej - miesięcznika Hotelarz. Przez...

Profile for hotelarz
Advertisement