Nowoczesna Stacja Paliw 3'2021 (lipiec-wrzesień)

Page 1

Nowoczesna

stacja paliw

nr

3/2021

Magazyn branży paliwowej

Coraz więcej

„elektryków” w Polsce

Wywiad

Moya

chce grać w pierwszej lidze Przybywa stacji benzynowych • Woda w myjniach drogo kosztuje • Stacje przy hipermarketach


spis treści nr

li w ja pa stac sna

ocze

Now

1 3/202

nży

yn bra

Magaz

wej

paliwo

W NUMERZE

ięCej a z w óW” Cor k tryk e „ele lsC w Po

Wyw

iad

oya

M lidze szej ierw wp grać e c ch

ch • zynowy ji ben a stac byw Przy

w Woda

go ch dro myjnia

je prz e • Stac kosztuj

ch arketa erm y hip

3/2021

fot. na okładce: moya

Szanowni Czytelnicy! Ceny paliw w Polsce idą w górę, a Orlen i Lotos osiągnęły rekordowe przychody. Także Unimot zwiększył swoje przychody o połowę. Trzeba jednak być przygotowanym na nowe wyzwania. Być może za dziesięć, piętnaście lat w Unii Europejskiej nie będzie można już zarejestrować samochodów napędzanych silnikami spalinowymi. Dlatego Toyota chce do końca 2030 r. zainwestować 13,5 mld dolarów w nowe baterie, co ma doprowadzić do wydłużenia zasięgów aut oraz zmniejszenia kosztów akumulatorów o połowę. A w Polsce DHL Express dekarbonizuje swoją flotę. Do 2025 r. 60 proc. pojazdów kurierskich będzie elektrycznych. Nasza gospodarka ma też nową specjalizację eksportową – baterie do elektrycznych samochodów. Polska pokrywa już ok. 1/3 zapotrzebowania na baterie w Unii. Idzie nowe. Zapraszam do lektury Mirosław Mikulski, redaktor naczelny

Nowoczesna

stacja paliw Redakcja redaktor naczelny Mirosław Mikulski m.mikulski@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 30 www.e-stacjapaliw.pl Korekta Dorota Ciepielewska, Andrzej Szaciłło Redakcja internetowa Wiktor Kołakowski w.kolakowski@pws-promedia.pl Współpracownicy Marcel Hanus, Michał Tunia, Andrzej Jarczewski, Weronika Szabelewska Studio graficzne Elżbieta Grudzień

WIEŚCI Z BRANŻY

4-21 m.in. Orlen i Lotos chwalą się dobrymi wynikami, a spółka z Gdańska kupuje nowe lokomotywy. Orlen inwestuje w paczkomaty. Elektryczne vany DHL Express wyruszają na polskie drogi. PERN buduje nowe zbiorniki. Iryda, niespełniona nadzieja polskiego lotnictwa, znów wzniesie się w powietrze. Shell wprowadza do swojej oferty nowe kawy. Auchan i BP rozszerzają współpracę

WYWIAD

22 Niewiele nam brakuje do pierwszej ligi Poszerzenie sieci stacji Moya do ponad 500 obiektów już pod koniec 2024 r. to główny cel Anwimu. Z Pawłem Grzywaczewskim, członkiem zarządu spółki, rozmawiamy o planach rozwoju grupy 28 Jesteśmy na dobrej drodze O perspektywach rozwoju elektromobilności rozmawiamy z Rafałem Czyżewskim, prezesem zarządu CEO Greenway Polska, największego dostawcy ładowarek do samochodów elektrycznych w Polsce

RAPORT

26 Boom na elektromobilność Pod koniec lipca w Polsce było zarejestrowanych ponad 28 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. To o ponad 130 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przybywa też ładowarek

NARZĘDZIA

30 Stacja benzynowa przy supermarkecie Stacje benzynowe przy marketach cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród klientów szukających paliwa w atrakcyjnej cenie. Jak obecnie wygląda ten sektor w Polsce?

35 Przybywa stacji benzynowych Liczba stacji benzynowych w Polsce wciąż rośnie. Po dwóch kwartałach 2021 r. jest ich o 33 więcej niż na koniec ubiegłego roku. Tak wynika z raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 37 Dezynfekcja dla kierowców Temat dezynfekcji to istotna sprawa dla osób podróżujących samochodami. O czym należy pamiętać, żeby przeprowadzać ją skutecznie i bezpiecznie?

GASTRONOMIA

38 Dobór oferty gastronomicznej na stacjach benzynowych Firmy paliwowe prześcigają się w rozbudowywaniu menu i inwestują w kąciki gastronomiczne. Już niemal jedna trzecia ich przychodów ze sprzedaży pochodzi nie z paliw, ale z pozostałego asortymentu

MYJNIA

40 Stawiam na myjnie automatyczne Koszt wody to jeden z istotnych czynników, które wpływają na opłacalność prowadzenia myjni samochodowych. Czasami rachunki mogą sięgać nawet 25 tys. zł rocznie za podwójne stanowisko. Jak to zmienić?

STACJA PO GODZINACH

42 Z wizytą u Latających Byków W futurystycznym Hangarze-7 na lotnisku w Salzburgu można podziwiać flotę historycznych samolotów, śmigłowców oraz samochodów wyścigowych i motocykli. To siedziba latającego zespołu Red Bulla

40

Druk Drukarnia Jantar

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa biuro@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 00 Zarząd prezes – Małgorzata Windorbska członek zarządu – Helena Głuc członek zarządu – Krzysztof Gonciarek Reklama Małgorzata Grenda (kierownik) m.grenda@pws-promedia.pl tel. +48 22  333 88 02 Wioleta Wiater (z-ca kierownika) w.wiater@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 10 Anna Sienkiewicz a.sienkiewicz@pws-promedia.pl +48 22 333 88 06 Faktury/kadry Marzena Michalik kadry@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 14 Prenumerata i kolportaż Monika Sadowska-Kłakus prenumerata@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 26

32 Jakość paliw w Polsce W efekcie monitorowania rynku paliw ciekłych poprawia się ich jakość. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informacje o wynikach kontroli na stacjach paliw

Pu­bli­ka­cja jest chro­nio­na prze­pi­sa­mi pra­wa au­tor­skie­go. Wy­ko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii lub po­wie­la­nie in­ną me­to­dą oraz roz­po­wszech­nia­nie bez zgo­dy Wy­daw­cy w ca­łości lub części jest za­bro­nio­ne i pod­le­ga od­po­ wie­dzial­no­ści kar­nej. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo skra­ca­nia i ad­iu­sta­cji tek­stów oraz zwro­tu ma­te­ria­łów za­mó­wio­nych, a nieza­twier­dzo­nych do dru­ku. Ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych nie zwra­ca­my. Nie po­no­si­my od­po­wie­ dzial­no­ści za treść za­miesz­cza­nych re­klam.

e-stacjapaliw.pl

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

3


wieści z branży

wieści z branży

Orlen stawia na wodór

„elektryków”

Grupa Orlen planuje budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Projekt obejmuje również ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo.

R

ealizacja programu Hydrogen Eagle, obejmującego Polskę, Czechy i Słowację, pozwoli Grupie Orlen osiągnąć do 2030 r. moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. Program zakłada budowę sześciu nowych hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji, zasilanych przez odnawialne źródła energii, m.in. z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która dostarczy energię elektryczną dla instalacji elektrolizy. Łącznie

FlixBus jeździ na biogaz

Punkty ładowania na znakach drogowych

docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie ok. 250 MW. Program obejmie także trzy instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach, jak również międzynarodową sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru. 54 stacje tankowania wodoru obsługujące transport indywidualny, publiczny i towarowy powstaną w Polsce, 22 obiekty zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na Słowacji.

Niedługo przy polskich drogach pojawią się znaki drogowe wskazujące stacje paliw z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Dwa pierwsze autobusy na biogaz w barwach FlixBusa rozpoczęły w lipcu kursy na trasach Amsterdam – Bruksela oraz Sztokholm – Oslo. Wykorzystanie nowej technologii ma zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 75 proc.

Paliwa popłyną rurociągiem na Śląsk Ruszyła budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia. Rurociąg umożliwi tańszy transport paliw z płockiej rafinerii na południe kraju. Odcinek będzie liczył 97 km długości.

P

rzez wiele lat w systemie przesyłowym kraju brakowało niespełna stukilometrowej długości rurociągu łączącego bazę paliwową numer 3 Boronów

z rafinerią w Trzebini. Inwes­torem tej inwestycji jest PERN. Inwestycja pozwoli na zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN Orlen w Płocku. Obecnie węglowodory docierają rurociągiem najdalej na południe do Boronowa, ok. 10 km na południe od Częstochowy. Dzięki inwestycji, poprzez wykorzystanie istniejącego już rurociągu Płock – Koluszki – Boronów, rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw. Obecnie aglo-

meracja górnośląska zaopatrywana jest transportem łączonym (rurociąg, kolej, transport kołowy) bądź koleją. Ilość paliwa dostarczana przez tę magistralę odpowiada 90 cysternom kolejowym i ponad 150 autocysternom dziennie. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń mechanicznych, budowane przez spółkę rurociągi znajdują się pod ziemią. Każda rura, której średnica wynosi jedynie 25 cm, zanim trafi na plac budowy, jest poddawana ponad 40 różnym testom.

P

Elektryczne auta

z nowoczesnymi bateriami

4

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

Jednocześnie Volvo Car Group planuje pozyskiwać 15 GWh ogniw akumulatorowych rocznie z istniejącej fabryki akumulatorów Northvolt Ett w Skellefteå w Szwecji, począwszy od 2024 r. Oprócz wcześniej ogłoszonych umów na dostawę baterii, partnerstwo z Northvolt zaspokoi zapotrzebowanie europejskich fabryk Volvo na baterie, które zgodnie z planami elektryfikacji marki, mają znacząco rosnąć. Volvo chce, by w 2025 r. samochody elektryczne stanowiły połowę globalnej sprzedaży, a pięć lat później – już 100 proc.

e-stacjapaliw.pl

fot: materiały prasowe

S

trony zamierzają założyć centrum badawczo-rozwojowe w Szwecji już w 2022 r. W planach jest też budowa dużej fabryki w Europie o wydajności do 50 GWh rocznie. Produkcja ma ruszyć w 2026 r. Nowa fabryka ma być zasilana w 100 proc. czystą energią i zatrudniać około 3 tys. osób. Lokalizacja tego zakładu nie została jeszcze ustalona. Wiadomo jednak, że pierwszym samochodem wyposażonym w ogniwa akumulatorowe opracowane przez spółkę będzie elektryczny następca najlepiej sprzedającego się modelu Volvo Cars, czyli XC60.

fot: materiały prasowe

Volvo Car Group i czołowa firma wytwarzająca akumulatory, Notrhvolt, stworzą spółkę, która będzie produkowała nowoczesne baterie do zasilania nowej generacji elektrycznych samochodów Volvo i Polestar.

ropozycja rządu zakłada m.in. wprowadzenie znaku oznaczającego punkt ładowania pojazdów elektrycznych oraz stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych. Projektowane przepisy przewidują również możliwość stosowania informacji o stacji lub punkcie ładowania na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze. Informacja wskaże kierunek i odległość do ładowarki znajdującej się na danej drodze lub innej drodze w bliższej lokalizacji. Możliwe będzie oznakowanie dojazdu do stacji zlokalizowanych w pobliżu zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej. Inicjatorem zmian było Polskie Stowarzyszenie Paliw Alterna­ t­ywnych (PSPA). Propozycję nowych znaków drogowych dla elektromobilności PSPA po raz pierwszy przedstawiło we wrześniu 2019 r. W katalogu znalazły się propozycje wielu znaków i symboli, wraz ze specyfikacją projektową. Do tej pory skorzystało z nich kilkadziesiąt podmiotów prywatnych do oznaczeń swoich stacji ładowania. – System identyfikacji elektromobilności w Polsce opracowaliśmy ze względu na brak kompleksowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Kiedy projektowane przepisy wejdą w życie, kierowcy poruszający się po Polsce zobaczą informacje o najbliższej stacji ładowania już nie tylko na ekranie nawigacji lub w aplikacji mobilnej, ale także na znaku pionowym przy drodze, na zbiorczych tablicach informacyjnych, na oznaczeniach parkingów czy Miejscach Obsługi Podróżnych. To istotny krok w upowszechnianiu elektromobilności w Polsce – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

e-stacjapaliw.pl

P

roducentami wozów są Iveco i Scania. Wprowadzając dwa autobusy na biogaz, firma zadbała o wybór tras, na których dostępne jest to paliwo. Poprosiła też organizację pozarządową Atmosfair o weryfikację jego pochodzenia, by upewnić się, że otrzymuje jak najbardziej ekologiczne paliwo gazowe. Wstępne obliczenia wskazują, że na dwóch wybranych trasach nastąpi redukcja CO2 o około 75 proc. w porównaniu z eksploatacją wozów na olej napędowy. FlixBus zakłada, że dostępność technologii będzie w najbliższym czasie znacznie wzrastać w całej Europie, zwłaszcza że UE podjęła decyzję o udostępnieniu punktów tankowania drogowego paliwa gazowego wzdłuż głównych europejskich sieci drogowych (TEN-T). Spółka testowała już kilka rodzajów paliw alternatywnych w różnych projektach, a teraz prowadzi działania na rzecz zintegrowania wizji ekologicznej mobilności z możliwościami partnerów dysponujących odpowiednimi autobusami. Bada także możliwe ograniczenia, zalety i potencjalny wpływ na koszty operacyjne.

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

5


wieści z branży

wieści z branży

Orlen Lietuva

kontroluje terminal w Mockavie Orlen Lietuva, spółka z Grupy Orlen, nabyła 100 proc. udziałów w litewskiej spółce Mockavos Terminalas, przejmując tym samym kontrolę nad jedynym kolejowym terminalem przeładunkowym przy granicy polsko-litewskiej. Jest on wykorzystywany do przeładunku produktów ropopochodnych z rafinerii Możejki przeznaczonych na rynki polski i ukraiński.

T

erminal w Mockavie został wybudowany w 2017 r. Jego powierzchnia wynosi ok. 40 ha, a łączna pojemność zbiorników to 19 tys. m sześc. Zdolności przeładunkowe szacuje się na 1,2 mln ton paliw płynnych rocznie. – Z sukcesem sfinalizowaliśmy strategiczny dla przyszłości Orlen Lietuva projekt. Dotąd korzystaliśmy z terminala w Mockavie na podstawie umowy o współpracy z zarządzającą nim spółką. Przejęcie terminala oznacza dla nas konkretne oszczędności i wzrost niezależności, a w dalszej perspektywie także możliwość realizacji kolejnych ambitnych planów rozwojowych na terenie, na którym znajduje się terminal – mówi Michał Rudnicki, prezes zarządu Orlen Lietuva. W pierwszym kwartale tego roku Orlen Lietuva osiągnął przychody na poziomie 752,7 mln dolarów. Zyski wyniosły 23,6 mln dolarów netto, a EBITDA LIFO 17,9 mln dolarów. Rafineria pod względem wielkości przerobu ropy naftowej, który wynosi ok. 10 mln ton rocznie, jest drugą w grupie kapitałowej Orlenu, a także jedyną w krajach bałtyckich. Produkty naftowe z Możejek dostarczane są nie tylko na rynek litewski, ale także m.in. na Łotwę, Estonię i do Polski. Zakład w Możejkach to największa firma na Litwie, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników. To także jeden z największych w kraju eksporterów i podatników, który generuje 15 proc. wpływów do krajowego budżetu.

Do aktywów PGNiG

Orlen chwali się wynikami Grupa Orlen zakończyła drugi kwartał 2021 roku z rekordowym wynikiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł. To o 1,2 mld zł więcej w stosunku do ubiegłego roku. Zysk netto był najwyższy w historii i wyniósł 2,2 mld zł, a wzrost przychodów ze sprzedaży wzrósł o 73 proc. do 29,4 mld zł. Największy wpływ na wyniki grupy miały segmenty energetyki i petrochemii. Ponad połowa przychodów ze sprzedaży Orlenu pochodzi z rynków zagranicznych.

dochodzi norweskie złoże PGNiG Upstream Norway, razem z partnerami koncesyjnymi, uruchomiło produkcję ze złoża Grasel na Morzu Norweskim.

W

obszarze energetyki EBITDA LIFO wyniosła ponad 1,2 mld zł, a segment petrochemiczny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza czterokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. – Rekordowy wynik Grupy Orlen udowadnia, że nasza wizja silnego multienergetycznego koncernu, opartego na kilku obszarach działalności, jest spójna, skutecznie realizowana i w pełni odpowiada na współczesne wyzwania branży oil & gas. W trudnym otoczeniu wypracowaliśmy lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2015-2018, kiedy na rynku rafineryjnym panowało makroekonomiczne eldorado. Dzięki temu mamy solidne podstawy finansowe do realizacji biznesowych celów. PKN Orlen, jako lider transformacji energetycznej, prowadzi obecnie największy w historii koncernu program inwestycyjny, wzmacniając wszystkie obszary działalności – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Grupa Orlen w drugim kwartale 2021 r. wygenerowała rekordowe przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 5,1 mld zł, w efekcie czego dług netto koncernu obniżył się o 2 mld zł pomimo bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych w wysokości 2,4 mld zł. Po sukcesie krajowych obligacji w drugim kwartale 2021 r. grupa podjęła działania, żeby skorzystać również ze środków zagranicznych. PKN Orlen utworzył program emisji średnioterminowych euroobligacji o łącznej wartości do 5 mld euro. Przeprowadził już pierwszą emisję zielonych siedmioletnich obligacji o wartości 500 mln euro. Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów i popyt na nie aż sześciokrotnie przewyższył zakładaną wielkość.

D

zięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, inwestycja została zrealizowana w rekordowo krótkim czasie – poinformowała spółka. Grasel to złoże ropno-gazowe o zasobach 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Położone jest na obszarze wydobywczym Skarv, eksploatowanym od 2013 r. Jak podała spółka, dzięki temu Grasel mogło być podłączone do już działających instalacji wydobywczych, których kluczowym elementem jest jednostka produkcyjno-magazynująca FPSO Skarv – jedna z największych tego typu na świecie. – Projekt Grasel dowodzi, że nawet stosunkowo niewielkie złoża mogą być cennym aktywem, gwarantującym bardzo atrakcyjny zwrot z inwestycji oraz redukcję śladu węglowego – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG, które jest właścicielem PGNiG Upstream Norway. Szef PGNiG podkreślił, że lokalizacja Grasel na obszarze, na którym już istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura, pozwoliła obniżyć koszt zagospodarowania złoża oraz zdecydowanie skróciła czas realizacji inwestycji. Produkcja ze złoża została uruchomiona w zaledwie sześć miesięcy od momentu ostatecznej decyzji inwestycyjnej i cztery miesiące przed pierwotnie planowanym terminem.

System eHighway dla pojazdów hybrydowych

6

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

fot: materiały prasowe

echnologia elektrycznej autostrady tzw. eHighway to projekt przewidujący budowę infrastruktury przewodów elektrycznych ponad istniejącymi obecnie autostradami. Specjalnie przystosowane ciężarówki z napędem hybrydowym wykorzystują na bieżąco zasilanie elektryczne w trakcie jazdy po tak zmodyfikowanych drogach – tłumaczy Hasso Grünjes, szef eHighway w Siemens Mobility. System autostrad w dolinie Murg, znany jako eWayBW, umożliwia przetestowanie po raz pierwszy technologii napowietrznej linii jezdnej na autostradzie federalnej z ciasnymi krzywiznami i mostkami. Pięć ciężarówek będzie wykorzystywanych w regularnych testach w obu kierunkach na 3,4-kilometrowej trasie. Technologia eHighway firmy Siemens Mobility jest obecnie testowana w trzech drogach w Niemczech. Oprócz trasy B462, elektryczna autostrada działa także na odcinku A5 między Zeppelinheim/Cargo City South na lotnisku we Frankfurcie a węzłem Darmstadt/Weiterstadt i na autostradzie A1 między Reinfeld a węzłem Lubeka. Testy terenowe eWayBW, tak jak dwa pozostałe programy pilotażowe, są finansowane przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Krajowa Platforma na rzecz Przyszłości Mobilności zaleca wyposażenie 300 km niemieckich autostrad w napowietrzne linie jezdne do 2023 r. i zelektryfikowanie łącznie 4 tys. km do 2030 r., aby osiągnąć cel klimatyczny polegający na redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 40 proc.

Energetyka

fot: materiały prasowe

T

W Niemczech otwarto kolejny odcinek elektrycznej autostrady na trasie B462 między Kuppenheim i Gaggenau.

Segment energetyki w drugim kwartale 2021 r. osiągnął ponownie bardzo dobry wynik EBITDA na poziomie ponad 1,2 mld zł. W dużej mierze w efekcie wzrostu wyniku grupy Energa, którą Orlen przejął w ubiegłym roku. Energa w drugim kwartale wypracowała wynik EBITDA w wysokości 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł w stosunku do ubiegłego roku. W drugim kwartale kontynuowano strategiczne projekty związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy farmy wiatrowej na Bałtyku. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie na 25 lat. Daje on inwestorowi prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę między rynkową ceną sprzedaży energii a kosztem jej wytworzenia.

e-stacjapaliw.pl

W minionym kwartale segment petrochemiczny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza czterokrotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Jest to efekt rekordowych marż petrochemicznych, wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 oraz osłabienia złotówki względem euro. Orlen odnotował w tym czasie wzrost marży na wszystkich produktach petrochemicznych. Ze względu na realizację planowanego postoju remontowego instalacji Olefin w Płocku, odnotowano spadek wolumenów sprzedaży w Polsce o 27 proc., przy wyższej sprzedaży w Czechach o 58 proc. i na Litwie o 367 proc. Łącznie sprzedaż w drugim kwartale 2021 r. była niższa o 4 proc.

Segment detaliczny Segment detaliczny wypracował w drugim kwartale wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

7


wieści z branży

wieści z branży

Inwestycje i akwizycje W pierwszym półroczu Grupa Orlen przeznaczyła aż 4,2 mld zł na inwestycje. Zakończono m.in. budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ułatwi efektywniejsze opracowywanie nowych technologii i produktów, a także uzyskanie patentów dla nowatorskich rozwiązań. W tym czasie Orlen rozpoczął inwestycję objętą Programem Rozwoju Petrochemii – Kompleksu Olefin III, której finalizacja umożliwi wzrost zysku operacyjnego EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie. Koncern na podpisane też porozumienie zakładające współpracę dotyczącą rozwoju technologii jądrowych.

8

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

Grupa Lotos z sukcesem zamknęła drugi kwartał 2021 roku. Koncern wypracował 1,06 mld zł zysku netto, a rafineria w Gdańsku w stu procentach wykorzystała swoje zdolności produkcyjne.

się chwali Unimot SA opublikował wyniki za pierwsze półrocze. Grupa zwiększyła przychody o połowę. Wzrosła też sprzedaż. Wyższe koszty materiałów spowodowały jednak spadek dochodów.

O

czyszczony wynik EBITDA LIFO Grupy Kapitałowej Lotos za drugi kwartał 2021 r. wyniósł 0,98 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,4 mld zł, co oznacza wzrost o 75 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

S

konsolidowany przychód wyniósł 3303 mld zł, a EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 45,5 mln zł. Przychody są o 50 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Skonsolidowana EBITDA spadła natomiast o 5,9 proc. i ukształtowała się na poziomie 45,5 mln zł. W samym drugim kwartale przychody wyniosły 1731,2 mld zł (wzrost o 75,6 proc. w stosunku do ubiegłego roku), a EBITDA skorygowana wyniosła 17,2 mln zł (wzrost o 10,9 proc. w stosunku do ubiegłego roku). – W drugim kwartale 2021 r. mieliśmy do czynienia ze sprzyjającym otoczeniem zewnętrznym w segmencie paliw płynnych, co wykorzystaliśmy do osiągnięcia wyższych wolumenów sprzedaży i marż. Niestety w dalszym ciągu rosną ceny rynkowe wszystkich produktów, którymi handlujemy. Szczególnie widoczne było to w segmencie energii elektrycznej i gazu ziemnego, w którym musieliśmy znacząco ograniczyć handel hurtowy. Poza energią i gazem, negatywny wpływ na wyniki miały także: segment fotowoltaiki obciążony kosztami związanymi z rozwojem, biznes produktów asfaltowych, gdzie obserwowaliśmy agresywną politykę cenową dostawców, oraz biznes olejów, przede wszystkim ze względu na rosnące ceny frachtów do Azji – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot SA. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy przyłączono do sieci stacji Avia kolejne dziewięć obiektów. Łącznie we wszystkich stacjach sprzedano 73,2 mln litrów paliwa, o 63,4 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku. W obszarze OZE Grupa zaangażowała się w klaster Żywiecka Energia Przyszłości i otworzyła pierwszy showroom Avia Solar. W lipcu uruchomiła natomiast zapowiadaną wcześniej produkcję paneli fotowoltaicznych w hali PZL Sędziszów. Rozpoczęła także import benzyny i zintensyfikowała sprzedaż oleju napędowego w rejonie północno-zachodniej Polski. – Obserwując sytuację rynkową i bieżącą kondycję naszych biznesów, na kolejne miesiące roku patrzymy z optymizmem. Spodziewamy się dalszych dobrych efektów w biznesie oleju napędowego, kolejnych rekordów sprzedaży na stacjach Avia, a także poprawy sytuacji w biopaliwach oraz biznesie fotowoltaicznym. Liczymy także na to, że mimo poważnych wyzwań rynkowych biznes LPG, energii elektrycznej i gazu będzie funkcjonował najlepiej jak to możliwe. Jednocześnie wciąż dbamy o koszty i płynność finansową – mówi Adam Sikorski.

e-stacjapaliw.pl

Otoczenie rynkowe Wyniki spółki i sektora są w dużym stopniu odzwierciedleniem warunków rynkowych w skali globalnej. W przypadku segmentu wydobywczego w pierwszym półroczu należy odnotować wyraźny wzrost notowań ropy naftowej. W drugim kwartale średnia cena ropy Brent była wyższa o 132 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Ceny gazu ziemnego osiągnęły wieloletnie maksima, zwyżkując o 463 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wynik segmentu produkcji i handlu wsparły natomiast m.in. rekordowo wysokie notowania olejów bazowych. Charakteryzowały się one znacząco wyższą marżowością w związku z ich ograniczoną dostępnością na rynku. Było to spowodowane niskim wykorzystaniem mocy rafineryjnych na świecie. W drugim kwartale utrzymała się opłacalność morskiego eksportu benzyny surowej, dlatego Lotos, dzięki położeniu rafinerii nad Morzem Bałtyckim, szybko i elastycznie reagował na zwiększony popyt. Ponadto drugi kwartał był okresem ożywienia w branży budownictwa drogowego, związanego z rozpoczęciem sezonu prac infrastrukturalnych. Jednocześnie poziom konsumpcji na krajowym rynku paliw systematycznie się odbudowywał po ograniczeniach związanych z pandemią. Wzrost zapotrzebowania na benzynę po sześciu miesiącach wzrósł o 10 proc., a na olej napędowy o 8 proc. fot: materiały prasowe

Segment rafineryjny Segment rafineryjny w drugim kwartale 2021 r. osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 298 mln zł. W tym czasie odnotowano wzrost sprzedaży benzyny o 15 proc., oleju napędowego o 12 proc. oraz Jet o 119 proc. przy niższej sprzedaży LPG o 6 proc. i ciężkiego oleju opałowego o 5 proc. Wynik był skutkiem niekorzystnych warunków makroekonomicznych, na które składały się m.in.: spadek marż na oleju napędowym i ciężkich frakcjach rafineryjnych, umocnienie złotówki względem dolara i wpływem transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne. Ujemne efekty zostały częściowo zniwelowane dodatnim wpływem wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na benzynie i paliwie Jet oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. W drugim kwartale 2021 r. przerób ropy wzrósł o 10 proc. W drugim kwartale 2021 r. segment wydobycia osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 60 mln zł, głównie w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło 17,9 tys. boe/d, w tym: 1,1 tys. boe/d w Polsce i 16,8 tys. boe/d w Kanadzie. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem lokalizacji pod kolejne odwierty. Zakończono również proces pozyskania nowych praw koncesyjnych.

Dobre wyniki Lotosu

fot: materiały prasowe

o 14 proc. W tym czasie odnotowano spadek marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim oraz wzrost marży pozapaliwowej na wszystkich rynkach. Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły o 13 proc., w tym: benzyny o 19 proc., oleju napędowego o 11 proc. i LPG o 13 proc. Na koniec drugiego kwartału 2021 r. w sieci detalicznej Orlenu działały 2854 stacje paliw, co oznacza wzrost o 22 obiekty. Już 2239 stacji paliw, czyli około 80 proc., wyposażonych jest w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1730 w Polsce, 315 w Czechach, 151 w Niemczech, 29 na Litwie i 14 na Słowacji. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 104 punkty. Obecnie do dyspozycji klientów pozostaje 278 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 232 punkty ładowania samochodów elektrycznych, dwie stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Segment wydobywczy Wzrost przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniósł 79 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Jest to przede wszystkim efektem wyższych

e-stacjapaliw.pl

notowań gazu ziemnego oraz ropy. Oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego wyniósł 214,7 mln zł. To aż o 362 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W drugim kwartale roku spółka realizowała fazę rozruchów platformy wydobywczej na morzu na projekcie YME. Rozpoczęcie wydobycia z tego złoża spodziewane jest pod koniec roku.

Segment produkcji i handlu Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wyniósł 761,9 mln zł. Grupa zgodnie z harmonogramem zakończyła w kwietniu remont rafinerii. Spółka płynnie znormalizowała przerób ropy naftowej na poziomie 2,7 mln ton (wzrost o 3 proc. w stosunku do ubiegłego roku), co przełożyło się na pełne wykorzystanie mocy wytwórczych rafinerii. Spółka odbudowała też zapasy produktów sprzedanych w okresie remontu postojowego oraz korzystała z wysokiej opłacalności sprzedaży benzyny. Na koniec ubiegłego kwartału Lotos posiadał w swojej sieci 515 stacji paliw, o osiem więcej niż na koniec czerwca 2020 r. Obszar detaliczny wygenerował zysk

EBITDA na poziomie 73,5 mln zł. Wzrost zysku w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz porównywalnym kwartałem 2020 r. spowodowany jest zwiększeniem wolumenu sprzedaży detalicznej benzyny motorowej, oleju napędowego oraz sprzedaży produktów pozapaliwowych i stopniową odbudową popytu na krajowym rynku, a także wzrostem marż detalicznych dla głównych produktów. Grupa finalizowała też wiele projektów rozwojowych. Jednym z nich jest Węzeł Odzysku Wodoru, którego celem jest zwiększenie produkcji wodoru, LPG oraz benzyny surowej. Obiekt został ukończony w maju. Kolejną instalacją, oddaną do użytkowania również w maju, był czwarty nalewak bramowy. Infrastruktura ta zwiększa możliwości ekspedycyjne paliw o 2,2 mln ton diesla i benzyny rocznie. Trwały też prace projektowe związane z instalacją doczyszczania wodoru oraz stacją sprężania i dystrybucji wodoru. W czerwcu nastąpiła też przedterminowa spłata kredytu związanego z projektem EFRA. Celem podjętych działań było obniżenie kosztu finansowania oraz realizacja działań reorganizacyjnych niezbędnych w procesie połączenia z PKN Orlen.

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

9


wieści z branży

Będzie paliwo z odpadów

nowe zbiorniki

Trzeci etap rozbudowy pojemności paliwowych wchodzi w decydującą fazę.

W

przyszłym roku powstanie aż siedem nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 224 tys. m sześc. Ma to wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zadanie ma zrealizować konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa SA jako lider i Mostostal Płock SA. Trzeci etap rozbudowy baz paliw PERN zakłada w pierwszej fazie budowę zbiorników w trzech bazach paliw: w Koluszkach, w Nowej Wsi Wielkiej oraz Dębogórzu. – PERN skutecznie realizuje ambitny plan, mimo niesprzyjających warunków i obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Jeśli popatrzymy na łączną pojemność zbiorników, którą udostępni spółka w przyszłym roku, to praktycznie powstaje dodatkowa baza paliw w naszym kraju, co ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Pierwszy etap obejmował budowę czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m sześc. w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – niedawno zakończony – to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m sześc. w Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

P

olska firma opracowała technologię, która umożliwia recykling zmieszanych polimerów. Produkt końcowy może być stosowany jako surowiec do produkcji czystego plastiku lub jako komponent paliwowy, który można zmieszać z tradycyjnymi paliwami: olejem napędowym, benzyną i paliwem do silników odrzutowych. Dzięki nowej technologii z kilograma odpadów tworzyw sztucznych można będzie wytworzyć litr płynnego paliwa. Technologia polskiej firmy przetwarza odpady z tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu, jak np. zabrudzone folie, opakowania konsumenckie, a także odpady przemysłowe. Końcowy produkt jest komponentem paliwa o jakości zgodnej z normami UE. Wydajność tej formy recyklingu szacuje się na 83-90 proc. w zależności od mieszanki tworzyw sztucznych. Produktem ubocznym jest zaś suchy koks węglowy, który może być sprzedany. Technologią zainteresowane są wielkie światowe koncerny. Firma zapowiada w najbliższym czasie budowę sześciu zakładów produkcyjnych, które mogłyby zabezpieczyć ok. 20 proc. polskiego rynku. Z szacunków PlasticsEurope wynika, że w 2020 r. wyprodukowano 367 mln ton plastiku. Biodegradacji ulega zaś tylko ok. 1 proc. Nawet 75 proc. z nich jest składowanych na wysypiskach. Tylko w UE co roku przybywa 19 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu.

Iryda znowu poleci PZL I-22 Iryda to nowy nabytek Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. Samolot po kilkunastoletniej przerwie i remoncie znów ma szansę wznieść się w powietrze. To kolejna maszyna, którą zaopiekuje się fundacja przy wsparciu spółki Lotos-Air BP Polska.

I

ryda to odrzutowy samolot szkolno-bojowy zbudowany w Mielcu. Jej budowa była największym projektem w powojennej historii lotnictwa. Na początku lat 90. przez krótki czas samolot był na wyposażeniu Wojska Polskiego. – Zaprezentowanie Irydy na niebie będzie hołdem dla polskich inżynierów, którzy pracowali przy tym projekcie – mówi Izabela Brzeska, kierownik sprzedaży ds. general aviation w Lotos-Air BP Polska. Lotos-Air BP Polska to spółka joint venture Grupy Lotos, czołowego polskiego producenta paliwa lotniczego Jet A-1, oraz spółki Air BP, jednego z największych globalnych dostawców paliw lotniczych w ponad 700 miejscach na świecie.

10

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

fot: materiały prasowe

PERN buduje

Polska firma Handerek Technologies stworzyła przełomową technologię, która przetwarza odpady z tworzyw sztucznych w niskoemisyjne paliwa alternatywne. Być może już za dwa lata na stacjach benzynowych pojawi się paliwo częściowo wyprodukowane z recyklingu plastiku.


wieści z branży

wieści z branży

Nowe stacje Lokalizacja: Konstantynów Łódzki Stacja mieści się przy drodze wojewódzkiej nr 710 relacji Lutomiersk – Konstantynów Łódzki. Oferuje wszystkie rodzaje paliwa – benzynę 95, 98, olej napędowy standardowy i wzbogacony – ON Moya Power oraz LPG. Kierowcy mogą ponadto skorzystać z kompresora, odkurzacza i myjni ręcznej. Obiekt dostosowany jest także do obsługi pojazdów ciężarowych – truckerzy mogą skorzystać z szybkiego wlewu diesla oraz płynu AdBlue. W ofercie gastronomicznej Caffe Moya znajdują się m.in. hot dogi, zapiekanki, kanapki, zestawy obiadowe i aromatyczna kawa z ekspresu w wielu wariantach. Dobrze zaopatrzony sklep oferuje artykuły spożywcze i motoryzacyjne, w tym wiele produktów marki własnej Moya. Stacja czynna jest całą dobę. Otwarcie: lipiec Lokalizacja: Bydgoszcz Przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 25 do użytku została oddana hybrydowa stacja paliw będąca własnością Anwim SA. Obiekt dysponuje stanowiskami pozwalającymi na tradycyjne tankowanie – dla klientów detalicznych oraz bezobsłu-

Stacja Moya

gowe, za pomocą automatycznych dystrybutorów – dla flot. Przystacyjny sklep i koncept gastronomiczno-kawiarniany Caffe Moya mają bogatą ofertę produktów pozapaliwowych. Stacja czynna jest całą dobę i ma charakter tranzytowo-miejski. Ze względu na możliwość skorzystania z automatów tankujących oraz korzystnej lokalizacji w pobliżu obwodnicy DK10 jest to atrakcyjny punkt dla kierowców pojazdów ciężarowych. Można

12

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

tam zatankować benzynę 95 i olej napędowy standardowy – zarówno z tradycyjnego dystrybutora, jak i automatycznego – bezobsługowego, z szybkim wlewem – wzbogacony ON Moya Power oraz LPG. Płyn AdBlue dostępny jest zarówno z dystrybutorów, jak i w pojemnikach. Na terenie stacji można skorzystać również z kompresora. Jest też sieć Wi-Fi. W sklepie dostępne są artykuły motoryzacyjne oraz spożywcze. Otwarcie: czerwiec Lokalizacja: Rzeszów Nowa stacja paliw w Rzeszowie jest setną stacją własną Anwim SA,właściciela marki Moya. Nowy obiekt położony jest przy ul. Armii Krajowej 7A (DK94), będącej obwodnicą miasta. Stacja oferuje każdy rodzaj paliwa, czyli benzynę 95, 98, olej napędowy standardowy, uszlachetniony ON Moya Power oraz LPG. Kierowcy mogą ponadto skorzystać z kompresora, odkurzacza i dwustanowiskowej myjni samoobsługowej. Dla pojazdów ciężarowych przygotowano szybki wlew diesla oraz płyn AdBlue z dystrybutora. Caffe Moya oferuje rozbudowane menu – oprócz hot dogów i zapiekanek dostępne są tam także burgery, pizze czy dania obiadowe. Otwarcie: czerwiec Lokalizacja: Łódź Stacja przy ul. Drewnowskiej to obiekt własny należący do Anwim SA, właściciela sieci. To już siódmy obiekt tej sieci w Łodzi. Stacja jest typowym obiektem miejskim. Jest atrakcyjna nie tylko dla kierowców, ale również dla klientów niezmotoryzowanych ze względu na szeroką ofertę gastronomiczną i całodobowy sklep, który czynny jest także w niedziele. Dostępne są tutaj następujące rodzaje paliwa: benzyna 95, olej napędowy standardowy, ON Moya Power oraz LPG. Oprócz tego kierowcy mogą skorzystać z kompresora. Caffe Moya oferuje aromatyczną kawę w wielu wariantach, a także hot dogi, zapiekanki, kanapki, gofry, pizze, dania

obiadowe (stripsy z kurczaka z frytkami), pierogi i wiele innych smacznych pozycji. Stacja czynna jest całą dobę. Otwarcie: czerwiec Lokalizacja: Wielichów Stacja w Wielichowie koncentruje się na obsłudze klientów lokalnych. Oferuje benzynę 95, olej napędowy standardowy oraz ON Moya Power, a także LPG. Oprócz tego kierowcy mogą skorzystać z kompresora oraz zlokalizowanej nieopodal myjni dla samochodów osobowych. W Caffe Moya dostępne jest standardowe menu, czyli przede wszystkim kawa w wielu wariantach, hot dogi, zapiekanki i wiele innych. Ponadto na terenie stacji znajduje się paczkomat, w którym można zarówno nadać, jak i odebrać przesyłki. Otwarcie: czerwiec Lokalizacja: Zelowo Stacja paliw w Zelowie mieści się przy drodze powiatowej nr 484, relacji Zelów

Stacja Moya

– Łask. Obiekt jest bardzo atrakcyjny ze względu na ciekawą i szeroką ofertę paliwową i pozapaliwową. Można zatankować tu benzynę 95, 98 olej napędowy oraz LPG. Oprócz tego kierowcy mogą skorzystać z kompresora i ręcznej myjni samochodowej. Ponadto na terenie stacji znajduje się wypożyczalnia przyczep towarowych oraz punkt wymiany butli LPG. Koncept gastronomiczny Caffe Moya oferuje rozbudowane menu, na które oprócz hot dogów czy zapiekanek składają się także pizze w kilku wariantach smakowych oraz zestaw amerykański (stripsy z kurczaka z frytkami). Na stacji dostępny jest paczkomat. Otwarcie: czerwiec

e-stacjapaliw.pl

Lotos

FOT. materiały prasowe

Moya

Lokalizacja: Reducki Folwark Stacja znajduje się przy drodze krajowej 74 w woj. łódzkim. Jest świetnie przystosowana do obsługi tranzytu, jednak z powodzeniem mogą z niej korzystać także kierowcy samochodów osobowych oraz klienci niezmotoryzowani. Jest dogodnym miejscem odpoczynku dla podróżnych na trasie Wrocław – Warszawa oraz punktem zaopatrzenia dla lokalnej społeczności. Klienci mogą tam zatankować wszystkie rodzaje paliwa, czyli benzynę 95, 98, olej napędowy standardowy oraz ON Moya Power, a także LPG. Stacja skupia się przede wszystkim na obsłudze samochodów ciężarowych. Oprócz szybkiego wlewu diesla i płynu AdBlue, który dostępny jest z dystrybutora, truckerzy mają do dyspozycji 40 miejsc parkingowych dla TIR-ów i komfortowe prysznice. Na terenie stacji znajduje się także motel, z którego mogą skorzystać podróżni. Wszyscy kierowcy mogą dodatkowo zadbać o swoje samochody za pomocą kompresora i odkurzacza. Stacja wyposażona jest w koncept gastronomiczny Caffe Moya, który oferuje rozbudowane menu. Oprócz kaw, hot dogów czy zapiekanek można zjeść tutaj m.in. jeden z kilku wariantów pizzy, zestaw amerykański, czyli stripsy z kurczaka z frytkami i wiele innych. W sklepie można zaopatrzyć się na dalszą podróż lub zrobić domowe zakupy. Na terenie obiektu znajduje się także siłownia zewnętrzna, plac zabaw i zewnętrzny ogródek gastronomiczny, a w toalecie na stacji jest specjalne pomieszczenie dla mamy z dzieckiem. Stacja czynna jest całą dobę. Otwarcie: czerwiec

Lokalizacja: Rudniki Podróżujący między Suwałkami a Augu­ stowem mogą już korzystać z nowego Miejsca Obsługi Podróżnych w Rudnikach. Kierowcy mają tam możliwość uzupełnienia paliwa, ale także skorzystania z oferty gastronomicznej oraz wypoczynkowej. MOP Rudniki został zlokalizowany przy jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych w Polsce – drodze ekspresowej S61. Znajduje się on w woj. podlaskim, przy oddanym do użytku odcinku drogi Via Baltica między Suwałkami a Augu­stowem. Z oferty i udogodnień MOP Rudniki będą mogli więc m.in. skorzystać podróżni

e-stacjapaliw.pl

jadący z Litwy i Suwałk w kierunku Augustowa. Podróżni zatrzymujący się na MOP Rudniki mogą korzystać z szerokiej oferty sklepowej oraz gastronomicznej w wydzielonej strefie restauracyjnej. Poza tym obiekt wyposażony jest w węzeł sanitarny oraz specjalne pomieszczenie dla rodzin z małymi dziećmi z dostępem do kuchenki mikrofalowej. Dla najmłodszych przewidziano również plac zabaw oraz kącik wyposażony w gry komputerowe. Bezpłatne Wi-Fi oraz zewnętrzne strefy wypoczynkowe uzupełniają atrakcyjne wyposażenie MOP-u. Klienci nowego obiektu Lotosu mają także dostęp do obszernej bazy parkingowej z miejscami na 37 samochodów osobowych, 22 samochody ciężarowe, dwa autobusy oraz dwa miejsca przeznaczone dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 Otwarcie: czerwiec

Slovnaft Lokalizacja: Rojów Otwarcie nowej stacji Slovnaft Partner nastąpiło w miejscowości Rojów przy drodze wojewódzkiej relacji Syców – Blaszki w woj. wielkopolskim. To już druga stacja paliw z szyldem Slovnaft Partner w powiecie ostrzeszowskim. Pierwsza

Stacja Slovnaft

została otwarta w marcu bieżącego roku w miejscowości Grabów nad Prosną. Nowa stacja oferuje benzynę 95, olej napędowy (w tym również paliwo uszlachetnione ON Drive), LPG, gaz w butlach oraz AdBlue. Na stacji znajduje się tankomat, dzięki czemu zakup paliwa możliwy jest przez całą dobę. W obiekcie znajduje się również sklep, kącik kawowy Coffee Corner oraz oferta Bistro Corner. Obecnie w polskiej sieci Slovnaftu działa ponad 80 stacji benzynowych. Otwarcie: maj

Shell Lokalizacja: Świecko Shell otworzył drugą komercyjną stację LNG w Polsce. Znajduje się ona w Świecku, tuż przy przejściu granicznym z Niemcami.

Stacja jest jednym z 39 punktów LNG, które Shell buduje w całej Europie w konsorcjum Bio-LNG EuroNet. Docelowo dzięki tej inicjatywie powstanie w Polsce osiem stacji, a kolejna po Świecku będzie otwarta w Piotrkowie Trybunalskim. Stacja, tak jak wcześniejszy punkt Shell LNG w Bielanach Wrocławskich, mieści 70 m sześc. LNG, czyli 31,5 ton gazu, co oznacza możliwość zatankowania nawet 160 ciężarówek. Jest wyposażona w wiele udogodnień dla kierowców, m.in. parking, prysznice i strefę gastronomiczną, w której każdy może napić się kawy, posilić i odpocząć. Punkt jest czynny całą dobę. Otwarcie: lipiec

BP Lokalizacja: Gostynin Stacja BP Gostynin w woj. mazowieckim mieście się przy ul. Płockiej i posiada dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności

Stacja BP

prawie 80 m sześc. W obiekcie znajdują się dwa dystrybutory wieloproduktowe, AdBlue, LPG, kawiarenka Wild Bean Cafe, sklep typu convenience oraz bezdotykowa myjnia trzystanowiskowa. Obecnie sieć BP liczy w Polsce 563 stacje, w tym 227 stacji partnerskich. Otwarcie: lipiec

Watkem Lokalizacja: Rzeszów Firma Watkem uruchamia kolejną stację paliw w Rzeszowie. Nowy obiekt powstał przy ul. Sikorskiego 280. To już 10. stacja tej marki, która będzie dostępna dla kierowców na Podkarpaciu. Poza dystrybutorami paliwa klienci mają do dyspozycji trzystanowiskową samoobsługową myjnię, a prowadzący pojazdy ciężarowe mogą korzystać z punktu szybkiego tankowania oraz płynu AdBlue z dystrybutora. Stacja paliw Watkem przy ul. Sikorskiego działa całodobowo, a z zapowiedzi firmy wynika, że w niedalekiej przyszłości powstanie przy niej stacja kontroli pojazdów. Otwarcie: sierpień

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

13


wieści z branży

wieści z branży

Toyota

Czas

na nowe ekologiczne asfalty

inwestuje w baterie

Lotos pracuje nad nowymi rodzajami asfaltów. Wyprodukował już mieszankę o zapachu kwiatów oraz taką, która redukuje hałas.

Koncern zapowiedział, że do 2030 r. zainwestuje 13,5 mld dolarów w rozwój baterii, co ma doprowadzić do wydłużenia zasięgów aut oraz zmniejszenia kosztów akumulatorów o połowę.

K

14

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

S

zef technologii Toyoty Masahiko Maeda zapowiedział, że wraz z wprowadzeniem na rynek swojego pierwszego w pełni elektrycznego samochodu japońska firma poprawi zużycie energii, by ilość prądu potrzebnego na pokonanie kilometra spadła o 30 proc. Koszt akumulatorów umieszczanych w samochodach w drugiej poło-

wie dekady ma spaść o połowę w porównaniu z bateriami, jakie zostaną zastosowanie w nowym aucie nazwanym bZ4X. Redukcja kosztów baterii ma być osiągnięta m.in. przez rezygnację z kobaltu i niklu oraz wprowadzenie nowych materiałów do produkcji elektrod. Maeda zapowiedział stworzenie nowego łańcucha dostaw, co pozwoli zwiększyć pro-

Dotacje dla stacji ładowania elektryków

800 mln zł ma trafić do firm, które zainwestują w budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych. To założenia nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FOT. materiały prasowe, Solaris

J

FOT. materiały prasowe

omfort pracy jest jednym z elementów, które zwiększają efektywność i zaangażowanie pracowników. Dla osób, które pracują przy robotach bitumicznych, ważny jest m.in. zapach wylewanej mieszanki. Grupa Lotos wyprodukowała więc pachnący asfalt, który stanowi mieszaninę naturalnych oraz syntetycznych olejków eterycznych i ma kwiatowy aromat. Badania potwierdziły zgodność wyrobu z normą PN-EN 12591. – Jest to obiecujący produkt wpisujący się także w zielony i ekologiczny trend w budownictwie. Obecnie trwają badania i analizy laboratoryjne mieszanki mineralno-asfaltowej, która zawierała ten specjalny asfalt – mówi Łukasz Bargenda, dyrektor zespołu laboratoriów Budimex, który jako pierwszy w Polsce przeprowadził testy nowej mieszanki. Lotos wraz Politechniką Gdańską pracuje też nad projektem „Ekologiczne asfalty”, którego celem jest stworzenie nawierzchni asfaltowej redukującej zanieczyszczenia atmosferyczne w obszarze pasa drogowego. Ma to w szczególności dotyczyć ograniczenia stężenia toksycznych i szkodliwych substancji zawartych w spalinach pojazdów, m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu i lotnych związków organicznych, których emisja wynika z dużego natężenia ruchu pojazdów w obszarach miejskich. To nie koniec nowości z Lotosu. W miejscowości Kisielnica niedaleko Łomży oddano latem do użytku odcinek cichej nawierzchni z asfaltami modyfikowanymi z dodatkiem gumy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i ekologicznego materiału zredukowano hałas o ok. 5 dB. Zadanie wykonała firma Strabag. Głównym powodem obniżenia hałasu w tym miejscu była bliskość szkoły oraz domów jednorodzinnych i stadniny koni. Do budowy odcinka, oprócz nowoczesnego i ekologicznego surowca z Lotos Asfalt (MODBIT 45/80-55 CR), wykorzystano drobnoziarnistą mieszankę mineralno-asfaltową typu SMA 5. – Spółka Lotos Asfalt już w 2013 r., jako pierwszy producent asfaltów w Polsce, opracowała i wdrożyła technologię produkcji asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy bezpośrednio w rafinerii. Umożliwia to lepsze rozpuszczenie gumy w asfalcie niż w technologiach stosowanych bezpośrednio w wytwórniach mas bitumicznych. Jednocześnie pozwala uzyskać produkt o wyższych parametrach – podkreśla Krzysztof Rodzik, członek zarządu Lotos Asfalt. – Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy doskonale sprawdzają się przy budowie cichych i ekologicznych nawierzchni drogowych. Są odpowiedzią na wzrastające natężenie ruchu pojazdów i rosnące wymagania dotyczące redukcji hałasu stawiane przez użytkowników dróg oraz mieszkańców przylegających posesji – dodaje. Wykorzystanie rozdrobnionej gumy z recyklingu opon samochodowych jako materiału służącego do poprawy jakości nawierzchni asfaltowych jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów zagospodarowania odpadów gumowych.

ak podkreślił Artur Lorkowski, zastępca prezesa NFOŚiGW, preferowane będą stacje szybkiego ładowania poza terenami wielkomiejskimi. Ma to być kolejna, po dotacjach na zakup samochodów elektrycznych dla osób fizycznych, forma wsparcia elektromobilności w Polsce. Program zostanie uruchomiony po zakończeniu uzgodnień z Komisją Europejską. Szansę na uzyskanie dotacji będą mieli m.in. inwestorzy indywidualni, którzy stację ładowania zamontują wraz z panelami fotowoltaicznymi we własnym domu. Jak wynika z najnowszego Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, pod koniec sierpnia było u nas zarejestrowanych blisko 30 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze osiem miesięcy roku liczba zwiększyła się o ponad 11 tys., czyli o 130 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Pod koniec sierpnia w Polsce działało już 1631 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 31 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym, a 69 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego. Wsparcie dla budowy infrastruktury będzie kolejnym programem funduszu, który promuje elektromobilność. W lipcu rozpoczął

e-stacjapaliw.pl

dukcję baterii do pojemności ponad 200 GWh rocznie. Wcześniej planowano wytwarzanie 180 GWh rocznie. Toyota w ostatnich latach skupiła się przede wszystkim na napędach hybrydowych. Nowy model bZ4X, pierwszy w pełni elektryczny samochód tej marki, ma zostać zaprezentowany w połowie przyszłego roku.

się nabór wniosków w programie „Mój elektryk”, który przewiduje dopłaty dla osób fizycznych do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych, których koszt nie przekracza 225 tys. zł. Budżet programu to 500 mln zł, a jego realizację przewidziano na lata 2021-2026. Nabór wniosków będzie prowadzony do 2025 r. lub do wyczerpania środków. Trzecim programem wspierającym elektromobilność w Polsce jest „Zielony transport publiczny”, w którym to samorządy mogą się starać o dotacje na zakup autobusów zeroemisyjnych, elektrycznych i wodorowych. We wrześniu ruszył nowy nabór, na który przeznaczono ponad miliard złotych. Samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie od 20 do 80 proc. na zakup lub leasing pojazdów i szkolenie kierowców oraz do 25 proc. wsparcia na rozwój infrastruktury ładowania. NFOŚiGW zakłada, że do 2030 r. wszystkie autobusy jeżdżące w miastach będą zeroemisyjne. To oznacza, że co roku trzeba wymieniać 10 proc. pojazdów.

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

15


nowości

Nałęczowianka – litr z gazem

Nałęczowianka poszerzyła swoje portfolio o nowe warianty. Niegazowana naturalna woda mineralna Nałęczowianka w butelce o pojemności 1 litra to jeden z najczęściej wybieranych produktów w ofercie tej marki. Woda w butelkach o tej pojemności od pewnego czasu corocznie notuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. W odpowiedzi na potrzeby konsumentów firma wprowadziła dwa nowe warianty tego formatu: gazowany oraz delikatnie gazowany. Wcześniej w butelce o tej pojemności dostępna była tylko Nałęczowianka niegazowana. www.naleczowianka.pl

Mleczko Malinowe z Wawelu

Moya Energia to jeden z najpopularniejszych produktów marki własnej, który można zakupić wyłącznie na stacjach paliw Moya. Na półki trafił nowy format tego produktu, dostępny w puszkach o nowym designie i objętości 500 ml. Moya Energia to bezalkoholowy napój energetyzujący, którego skład został opracowany z myślą o osobach, które w chwilach wzmożonego wysiłku fizycznego i psychicznego potrzebują szybkiego zastrzyku energii. Dzięki zawartości kofeiny i tauryny produkt zwiększa czujność i szybkość reakcji, poprawia koncentrację i wydajność organizmu. www.moyastacja.pl

Nowy Ketchup VII Premium Fanex

Nowa butelka Perrier

Fanex – lider w produkcji Francuska marka gazowanej naturalnej sosów dla sektora hotelarskiewody mineralnej Perrier go oraz gastronomicznego, zaprezentowała swoją pierwszą wprowadza na rynek ulepszobutelkę wykonaną w 100 proc. ny Ketchup VII Premium z przetworzonego tworzywa PET. w szklanej butelce. Nowa Została ona uzyskana dzięki odsłona sosu bez konserwanprzełomowej metodzie recyklingu, tów charakteryzuje się usuktóra rozkłada PET na części składowe. nięciem gumy guar i gumy Ten proces umożliwia wielokrotne ksantanowej ze składu proprzetwarzanie każdego tworzywa PET duktu oraz zastosowaniem niezależnie od jego barwy, w tym większej ilości naturalnych tworzyw, które z różnych względów składników. Dzięki dojrzanie mogą być poddane recyklingowi łym i naturalnie słodkim mechanicznemu. pomidorom nowa recepwww.nestle.pl/brands/wody/perrier tura zachowała ten sam smak klasycznego ketchupu Fanex. Do produkcji 100 g ketchupu Fanex od lat używa aż 200 g pomidorów, które charakteryzują się naturalnie słodkim smakiem oraz aromatem. Ponadto w recepturze znajdziemy kukurydzianą skrobię natywną, koncentrat cytryny oraz naturalny aromat. Główną zaletą użycia tych składników jest ich pozytywny wpływ na smak i teksturę produktu. Dzięki temu Ketchup VII Premium uzyskał lepszą i zarazem lżejszą konsystencję. Rebrandingu doczekała się także sama butelka, w której oferowany jest sos. Ketchup VII Premium produkowany jest nieprzerwanie od 1992 r. i cieszy się wielką popularnością zarówno wśród klientów gastronomicznych, jak i detalicznych. www.fanex.pl

16

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Energia w puszce

Do królewskiej rodziny z Wawelu – Królewskiego Mleczka Waniliowego i Śmietankowego – dołączył nowy smak. Królewskie Mleczko Malinowe to aromatyczna, owocowa propozycja dla wszystkich miłośników pianek w czekoladzie. Królewskie Mleczko Malinowe łączy w sobie mocno owocowy aromat puszystego wnętrza z wyrazistym smakiem oryginalnej ciemnej czekolady Wawel, która oblewa każdą piankę. To produkt idealny dla tych, którzy w słodyczach poszukują lekkości, a równocześnie cenią sobie intensywne, charakterystyczne nuty smakowe. Wawel po raz kolejny postawił na oryginalny, okrągły kształt pianek i indywidualne pakowanie. Królewskie Mleczko Malinowe, tak jak wszystkie słodycze z Wawelu, powstaje bez zbędnych dodatków, substancji konserwujących, barwników i sztucznych aromatów. www.wawel.com.pl


wieści z branży

wieści z branży

na polskie drogi DHL Express dekarbonizuje flotę w Polsce. Do 2025 r. 60 proc. pojazdów kurierskich będzie elektrycznych. Firma już rozpoczęła wymianę swoich samochodów dostawczych. Do końca tego roku na polskie drogi wyjedzie 13 e-vanów DHL Express. Pierwszy z nich zaczął już obsługiwać trasę we Wrocławiu.

G

rupa do 2050 r. planuje zredukować emisję CO2 do zera. Samochody elektryczne pojawią się w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wro­cławiu, Lublinie i Rzeszowie. Do 2025 r. będzie ich ponad 200 w całej Polsce. Pierwszy e-samochód kurierski to Volkswagen e-Crafter, który ma zasięg 120 km, ładowność 837 kg i moc 80 kW. Inne modele, które dołączą do floty DHL Express, to Mercedes e-Sprinter z zasięgiem 130 km, ładownością 821 kg i mocą 85 kW, a także e-MAN z zasięgiem 110 km, ładownością 809 kg i mocą 77 kW. Do 2030 r. grupa DPDHL zainwestuje łącznie 7 mld euro w ekologiczne rozwiązania. W związku z tym będzie wykorzystywała nie tylko e-vany, ale także elektryczne rowery dostawcze. Trwają ponadto prace nad pierwszym elektrycznym samolotem cargo. Oprócz wymiany pojazdów we współpracy z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami, DHL działa też nad planem znacznego zwiększenia liczby punktów ładowania w Europie.

18

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

BP i Auchan Retail Polska poinformowały o rozszerzeniu współpracy o kolejne lokalizacje sklepów Easy Auchan. Do końca roku pojawią się one na sześciu stacjach BP w Warszawie i trzech w Krakowie. Pierwszy sklep otwarto 20 września na stacji przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Druga ze stołecznych lokalizacji to stacja przy ul. Jana Rosoła.

Castrol rozpoczął jesienią kampanię marketingową „Trzymaj poziom”. Ma ona zachęcić właścicieli samochodów do oddawania pojazdu do serwisu celem kontroli poziomu oleju w silniku.

P

od koniec 2020 r. firma BP oraz Auchan Retail Polska rozpoczęły strategiczną współpracę na polskim rynku, w wyniku której na stacjach BP uruchomione zostały trzy sklepy w formacie convenience pod szyldem Easy Auchan. Nowy format sklepów oferuje szybkie i wygodne zakupy. Sklepy, tak jak stacje benzynowe BP, są otwarte przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Można w nich zrobić zakupy, kupić przekąski na drogę i wypić kawę. W placówkach dostępnych jest od 1,7 tys. do 1,9 tys. produktów, w tym świeże i szybkie do przygotowania artykuły spożywcze, środki chemiczne, produkty bio i wegańskie. Od 250 do 300 z nich to produkty marek własnych Auchan, w tym gama produktów sprzedawanych pod marką Pewni Dobrego. – Z naszym partnerem, firmą BP, działamy w perspektywie długofalowej. Z pierwszych testów jesteśmy bardzo zadowoleni. Nasze win-win się sprawdza i chcemy kontynuować rozwój sklepów Easy Auchan w roku 2022 – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska. Zgodnie z przeprowadzoną wśród uczestników programu lojalnościowego ankie-

F

irma stworzyła pakiet marketingowy dla warsztatów, który ma motywować obecnych oraz potencjalnych klientów do regularnej kontroli pojazdu. Aby wesprzeć tę kampanię, firma Castrol zleciła badania mające sprawdzić, czy klienci wiedzą, jak ważne jest regularne sprawdzanie poziomu oleju. Okazało się, że 29 proc. właścicieli samochodów w badanej grupie polskich kierowców woli, aby poziom oleju sprawdzał mechanik. Osoby te uważają, że profesjonalista lepiej wykonałby to zadanie. W dodatku blisko połowa respondentów (48 proc.) nie czułaby się pewnie, mając ocenić, ile oleju należy wlać do silnika w przypadku jego niskiego poziomu. Spośród tych kierowców, którzy zazwyczaj nie sprawdzają poziomu oleju samodzielnie, 23 proc. nigdy nie sprawdzało poziomu oleju w silniku swojego samochodu, a 12 proc. nie wie, jak to się robi. 17 proc. respondentów nigdy nie uzupełniało oleju silnikowego w swoim obecnym lub poprzednim samochodzie. Castrol zaleca kontrolę poziomu oleju raz w miesiącu. Wyniki ankiety wskazują jednak, że 56 proc. właścicieli samochodów robi to rzadziej. 28 proc. osób z tej grupy sprawdza stan oleju dopiero, gdy zaświeci kontrolka. Castrol szacuje, że 21 proc. pojazdów na europejskich drogach ma obecnie niski stan oleju silnikowego, a w 8 proc. z nich może z tego powodu w każdej chwili dojść do uszkodzenia silnika, gdyż ilość oleju utrzymuje się poniżej zalecanego poziomu minimalnego. Ponad połowa respondentów w Polsce (51 proc. ) nie ma świadomości, że tak niski poziom oleju może skutkować uszkodzeniami.

tą, aż 85 proc. klientów Easy Auchan stwierdziło, że nowy koncept sklepów bardzo dobrze się sprawdza, a jego wprowadzenie pozytywnie wpłynęło na ich postrzeganie stacji. Doceniony został przede wszystkim znacznie szerszy wybór produktów. Pozytywnie oceniono m.in. dostępność świeżo wypiekanego pieczywa czy oferty produktów vege i bio, a także szerszy wybór owoców i warzyw oraz przekąsek. Z uznaniem klientów

spotkał się też nowy wygląd stacji i duża wygoda zakupów. Na jednej z pilotażowych stacji BP wprowadziło również nową, innowacyjną ofertę Wild Bean Cafe z poszerzoną propozycją śniadaniową i lunchową, z daniami na miejscu i na wynos, m.in. kanapki przygotowywane na życzenie klienta ze świeżych produktów, ciepłe przygotowane na miejscu przekąski, świeżo wyciskane soki oraz wypiekane na miejscu pieczywo.

Nowy hit eksportowy z Polski Polska gospodarka ma nową specjalizację eksportową – baterie do elektrycznych samochodów. Według branżowej firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl w 2020 r. wartość wysłanych za granicę baterii litowo-jonowych sięgnęła blisko 4 mld euro. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2019 r.

e-stacjapaliw.pl

fot: materiały prasowe

wyruszają

Auchan wchodzi do BP

Nowa kampania Castrola

fot: materiały prasowe

Elektryczne vany DHL Express

B

aterie okazały się najważniejszą pozycją w ubiegłorocznym eksporcie z Polski do Niemiec, Francji, Belgii, Austrii i Szwecji. W pierwszym kwartale 2021 r. polski eksport baterii wart był 1,52 mld euro, o 112 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Jeszcze w 2017 r. Polska zajmowała 10. pozycję w rankingu największych pro-

e-stacjapaliw.pl

ducentów baterii, a dziś jesteśmy największym eksporterem w Unii Europejskiej i trzecim producentem na świecie. Przed nami są tylko Chiny i Korea Południowa. Polska pokrywa ok. 1/3 zapotrzebowania na baterie w Unii. W naszym kraju swoje zakłady ulokowały takie firmy jak: BMZ, Johnson Matthey czy LG Chem. Najdynamiczniej rozwija się

inwestycja koreańskiego koncernu. W 2017 r. uruchomił on produkcję baterii litowo-jonowych pod Wrocławiem i wciąż zwiększa moce produkcyjne. Zatrudnia już ponad 4,3 tys. osób, a w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza utworzyć kolejnych 1,8 tys. miejsc pracy. Prognozy wskazują, że do 2025 r. zapotrzebowanie na baterie może wzrosnąć nawet trzykrotnie.

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

19


wieści z branży

wieści z branży

Nowe kawy na stacjach Shella

Lotos kupił nowe lokomotywy

Shell wprowadził na rynek markę Shell Café – nowy koncept kawiarniano-gastronomiczny oferujący kawę premium i obsługę baristów. Od połowy sierpnia jest dostępny na 237 stacjach w Polsce i na wybranych rynkach w Europie. Kolejne punkty Shell Café będą otwierane w najbliższych miesiącach.

Lotos Kolej zaprezentowała swój nowy pojazd – najnowocześniejszą w Europie wielosystemową lokomotywę Vectron MS firmy Siemens Mobility. Jednostkę zakupiono przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej.

Z

badania Shella, które objęło ponad 10 tys. klientów z pięciu krajów Europy, wynika, że na niektórych europejskich rynkach kawa jest jednym z głównych powodów zatrzymywania się

z obsługi baristycznej w Akademii Shell Café w Warszawie. Shell Café to nie tylko kawa premium. To również oferta spożywcza rozszerzona o croissanty czy kanapki marki własnej.

L

otos Kolej to drugi największy kolejowy przewoźnik w Polsce i lider na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Obecnie spółka eksploatuje ponad 120 lokomotyw i ponad 4 tys. wagonów. Kontrakt na zakup Vectrona spółka podpisała w listopadzie 2020 r. w ramach projektu „Zakup nowoczesnego taboru przez firmę Lotos Kolej”. Oficjalna prezentacja odbyła się pod koniec września podczas XIV Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021. Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim uniwersalne lokomotywy o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania oraz zróżnicowanych warunków eksploatacyjnych. Nowa lokomotywa dysponuje mocą 6,4 MW i rozwija maksymalną prędkość 160 km/h. Lokomotywa ma homologację m.in na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację i Węgry. W Polsce lokomotywy Vectron zostały zakupione także przez Cargouit, DB Cargo Polska, PKP Cargo oraz Laude Smart Intermodal. Obecnie w rękach polskich przewoźników jest blisko 60 lokomotyw Vectron. Do tej pory ponad 1,1 tys. tych lokomotyw trafiło do prawie 60 klientów w całej Europie. Także we wrześniu Lotos odebrał kolejną nowoczesną lokomotywę Vectron MS Siemens Mobility typu TRAXX, pierwszą z serii DC3. Jednostkę dostarczyła firma Akiem. Firma ta posiada w swojej flocie ponad 220 lokomotyw TRAXX, z których 60 może

rować klientom nowe i ulepszone udogodnienia: od produktów do pielęgnacji samochodu po świeże potrawy i napoje, możliwość odbioru przesyłek oraz gościnne wnętrza, w których można się zrelak-

być eksploatowanych w Polsce. Lokomotywa TRAXX DC3 może osiągnąć prędkość do 160 km/h, a jej maksymalna siła pociągowa wynosi 320 kN, co pozwala na zwiększenie maksymalnego obciążenia pociągu. Ulepszenie systemu napędowego ważącego 86 ton pojazdu wpływa na niższe zużycie energii. Obecnie po światowych torach jeździ już ponad 2 tys. lokomotyw TRAXX, które mają zezwolenie na jazdę w 20 krajach. Akiem to europejski lider usług na rzecz przewoźników kolejowych. Grupa dysponuje obecnie flotą ponad 600 lokomotyw oraz prawie 160 zespołami trakcyjnymi i jest obecna w 17 krajach Europy.

Orlen inwestuje w paczkomaty

20

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

sować przy okazji tankowania – mówi Oleksandr Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środ­ kowo-Wschodnią w Grupie Shell. Stacje Shell już stają się wielofunkcyjnymi punktami umożliwiającymi klientom załatwianie wielu spraw w jednym miejscu. Na ponad 250 z nich można odebrać paczkę DHL, a w 130 punktach skorzystać z paczkomatów InPost. W wybranych lokalizacjach znajdują się też prysznice i pralniomaty dla kierowców TIR-ów, a dla rodziców z dziećmi kąciki do zabawy i przewijaki. Marka Shell Café oprócz Polski została już wprowadzona w Czechach i Rosji oraz na Słowacji i Ukrainie.

e-stacjapaliw.pl

S fot: materiały prasowe

Zmienia się również wnętrze stacji, gdyż grupa chce, by stacje Shell były dogodnym punktem dla klientów, którzy chcą w jednym miejscu załatwić jak najwięcej spraw. – Shell Retail wyznaczył sobie ambitny cel, zgodnie z którym do 2025 r. 50 proc. marży będzie pochodzić z produktów i usług pozapaliwowych. Żeby osiągnąć ten ambitny cel, planujemy skupić się na trzech czynnikach. Po pierwsze – na rozwijaniu współpracy z naszymi kluczowymi partnerami. Po drugie – na inwestycjach w obecne i nowo powstające stacje. Trzecim kluczowym czynnikiem jest dla nas rozwój marek własnych, takich jak np. koncept Shell Café. Ponadto chcemy ofe-

fot: materiały prasowe

na stacjach benzynowych. To spowodowało, że firma postanowiła wykorzystać i rozwinąć swoje doświadczenia w sprzedaży kawy, wprowadzając markę Shell Café. Pierwszym wprowadzanym produktem są własne mieszanki kawy Shell Café. Dzięki współpracy z cenionymi na całym świecie ekspertami firma pozyskała dwie markowe mieszanki kawy palonej: espresso – 80 proc. arabica i 20 proc. robusta korzenna z Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Środkowej i Południowej, a także lungo/americano – 100 proc. arabica, średnio palona z Ameryki Południowej. Wszyscy pracownicy stacji serwujący kawę zostali przeszkoleni

Do roku 2030 Orlen chce zainwestować ok. 11 mld zł w rozwój handlu detalicznego. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację oraz budowę nowych stacji paliw w Polsce i za granicą oraz na nowoczesne kanały sprzedaży, w tym usługi e-commerce, takie jak „Orlen Paczka”. Przełoży się to na wzrost EBITDA tego segmentu do 5 mld zł rocznie.

ieć punktów nadań i odbiorów przesyłek pod marką „Orlen Paczka” obejmuje już ponad 6 tys. automatów zlokalizowanych w całej Polsce. – To ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii Orlen 2030 rozwój segmentu detalicznego. W ten sposób będziemy pozyskiwać nowych klientów, co przyniesie nam realne korzyści biznesowe. Wzmocni także naszą pozycję na rynku e-commerce, jednym z kluczowych dla polskiej gospodarki, którego wartość przekracza w Polsce już 100 mld zł – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Koncern postawił już automaty paczkowe m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i miastach aglomeracji śląskiej. Są one zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, dostępnych przez całą dobę. Klienci będą mieć trzy dni robocze na odebranie swoich paczek – to więcej, niż oferują inni operatorzy. Partnerem logistycznym usługi jest Ruch,

e-stacjapaliw.pl

który Orlen przejął pod koniec ubiegłego roku. Spółka zrealizowała w tym czasie wiele inwestycji w infrastrukturę, dzięki czemu już w 90 proc. punktów czas dostawy przesyłek „Orlen Paczka” skrócił się do 1-2 dni od nadania ich przez e-sklep. Partnerem Orlenu w rozwoju sieci automatów paczkowych jest szwajcarska firma Kern. Aplikacja mobilna „Orlen Paczka” jest dostępna na urządzenia z systemem IOS i Android. Umożliwia ona śledzenie statusu zamówionej przesyłki, odebranie jej w całej sieci punktów oraz bezdotykowe otwieranie skrytki w automatach, bez konieczności oczekiwania w kolejce. Aplikacja pozwala też znaleźć punkty „Orlen Paczka” na mapie wraz z nawigacją do nich. Sieć obejmuje ok. 1,1 tys. stacji Orlen, ponad tysiąc kiosków Ruchu, prawie 4 tys. punktów partnerskich i 200 automatów paczkowych. W kolejnych latach grupa planuje dalszą rozbudowę usługi „Orlen Paczka”.

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

21


wywiad

wywiad

Niewiele nam brakuje do pierwszej ligi Poszerzenie sieci stacji MOYA do ponad 500 obiektów już pod koniec 2024 roku to główny cel Anwimu. Z Pawłem Grzywaczewskim, członkiem zarządu Anwim SA, rozmawiamy o planach rozwoju spółki i przyszłości sektora paliwowego w Polsce. Sieć Moya to najbardziej dynamicznie rozwijająca się sieć stacji benzynowych Polsce. Co miesiąc przybywa kilka kolejnych punktów. Jak wam się to udaje? Kluczowym czynnikiem sukcesu zawsze są ludzie. Także w naszym przypadku decyduje kombinacja świetnych fachowców, których zatrudniamy, i głębokiej determinacji w realizacji celów. Są wielkie koncerny i sieci niezależne, jak my. Wiele lat temu nikt nie liczył, że nam się uda, a dziś niewiele brakuje nam do pierwszej ligi. W Anwimie kluczowe stanowiska zajmują osoby, które w naszej firmie pracują nie od dwóch czy trzech lat, ale od dziesięciu lub więcej. Są to osoby nie tylko niezwykle doświadczone, lecz także bardzo zaangażowane. Jak przekonujecie franczyzobiorców, żeby przystąpili do waszej sieci? Jednym z głównych założeń i priorytetów w sieci stacji paliw Moya jest zapewnienie klientom takiego poziomu usług i obsługi, by chętnie polecali nas innym. Tego typu podejście do działania jest receptą na sukces i praktykujemy je zarówno w stosunku do klientów końcowych, jak i do naszych franczyzobiorców. Wszystkie pomysły, koncepcje, nowe produkty czy usługi mają pomóc nam w polecaniu nas innym. Jeżeli jakiekolwiek działanie temu się nie przysłuży, to po prostu nie warto go wdrażać. Naszą firmę rozwijamy wspólnie z franczyzobiorcami. Ich sukcesy są naszymi i odwrotnie.

22

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

SP MOYA ŁÓDŹ ul. Jana Pawła II

Będziecie bardziej stawiali na franczyzę czy obiekty własne? Sądzę, że zachowamy istniejące proporcje. Obiekty własne powinny stanowić około trzydziestu procent naszych stacji. Dziś w sieci Moya znajduje się już blisko 340 punktów, z czego ponad sto należy do Anwimu. Niemniej, gdyby na rynku pojawiła się okazja do akwizycji i doszłaby ona do skutku – proporcje te mogłyby ulec zmianie.

SP MOYA IŁAWA

Jak długo trwa proces inwestycyjny? Sam proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych, od kupna nieruchomości, trwa od roku do dwóch lat, a czasami jeszcze dłużej. Takie są niestety polskie realia. Sama budowa obiektu trwa około pół roku. Ile nowych stacji będziecie mieli do końca roku? Na koniec roku będziemy mieć między 360 a 370 stacji. Niektóre obiekty przejęte z rynku wymagają uzyskania koncesji, a ten proces jest również dość czasochłonny. Co roku przyłączamy do sieci Moya ok. 50-60 obiektów i planujemy, że do końca 2024 r. będziemy ich mieli ponad 500. Ale nie porównujemy się do naszych konkurentów, jeśli chodzi o stan posiadania stacji. Nie jest ważne, czy będziemy na piątym czy szóstym miejscu. Ważniejsze jest pokrycie rynku krajowego i zapełnienie białych plam. Gdzie brakuje wam obiektów? Chcemy zagęścić naszą sieć głównie na Pomorzu, na Kujawach czy w Wielkopolsce. Co więcej, naszą ambicją jest stałe zwiększanie obsługi klienta flotowego. To dla nas bardzo ważne i dlatego szukając nowych lokalizacji, niejednokrotnie wsłuchujemy się w opinie naszych klientów biznesowych zwracających nam uwagę na obszary, w których chcieliby widzieć stacje Moya. Chcecie rozbudowywać stacje i powiększać sklepy oraz koncept gastronomiczny? Rozwijamy zarówno naszą sieć jako całość, jak i poszczególne obiekty. Jako jedyna marka na rynku paliwowym w Polsce mamy trzy typy stacji paliw. Zdecydowanie najwięcej jest tradycyjnych, obsługowych z przystacyjnym sklepem i konceptem gastrono-

e-stacjapaliw.pl

micznym Caffe Moya. Oprócz tego klientom flotowym oferujemy stacje automatyczne, na których transakcje można rozliczyć za pomocą kart paliwowych, a z kolei klientom indywidualnym i biznesowym polecamy samoobsługowe stacje Moya express. Niektóre z tych obiektów będą rozbudowywane o sprzedaż produktów pozapaliwowych. Już wkrótce światło dzienne ujrzy kilka takich projektów. Jak duży przychód stanowi sprzedaż produktów pozapaliwowych? Z roku na rok sprzedaż w kategorii non-fuel jest coraz wyższa, a jej udział coraz istotniejszy dla przychodów naszej grupy kapitałowej. Ciągle trzeba szukać sposobów, żeby zwiększać dochodowość każdej stacji. Dlatego chcemy rozwijać sprzedaż pozapaliwową, jednak nie w każdej lokalizacji jest to możliwe.

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

23


wywiad

wywiad

Inwestujecie też w fotowoltaikę na stacjach… Dopiero jesteśmy na początku. Widzimy w tym sens ekonomiczny i strategiczny. Należy szukać rozwiązań, które z jednej strony pozwolą optymalizować koszty, a z drugiej – zmniejszyć obciążenie dla środowiska. Na razie jednak jest za wcześnie, żeby oceniać efekty. Zdecydowanie więcej będziemy wiedzieć za rok-dwa, kiedy będziemy mogli ocenić efektywność tej technologii na większej próbie stacji w sieci Moya.

ale pytanie, czy w ogóle realne. Z drugiej strony, w Polsce średni wiek samochodów wynosi ponad dziesięć lat. Zatem nawet jak już nowe samochody spalinowe nie będą rejestrowane, to w dalszym ciągu będą one jeździły po naszych drogach. Nawet jeśli proces rejestracji samochodów elektrycznych znacząco przyspieszy na przestrzeni kilku najbliższych lat, to w roku 2035 łączny udział tych aut w kategorii pojazdów do 3,5 tony w Polsce nie powinien przekraczać 15 proc. Co roku przyłączamy do sieci Moya Dodatkowo pamiętajmy, że A ładowarki do samochodów PKB w Polsce rośnie w tempie ok. 50-60 obiektów. Planujemy, że elektrycznych? Zobaczymy je 3-4 proc. rocznie i będzie to do końca 2024 r. będziemy ich mieli powodować wzrost konna waszych stacjach? Tak, jak najbardziej – musimy sumpcji paliw. Dlatego nie ponad 500. Chcemy zagęścić brać pod uwagę założenia spodziewam się, aby auta naszą sieć głównie na Pomorzu, strategiczne związane ze elektryczne zdetronizowały na Kujawach czy w Wielkopolsce. tradycyjne paliwa w komustopniowym odchodzeniem od wykorzystania paliw nikacji osobowej przed Naszą ambicją jest stałe zwiększakopalnych, a także zmieniarokiem 2040. Jeśli chodzi nie obsługi klienta flotowego jącą się świadomość społeczo samochody ciężarowe ną w kwestii ekologii. Z drupowyżej 3,5 tony, w ogóle giej jednak strony musimy mieć świadomość, że proces rozniewiele mówi się o technologiach, które mogłyby realnie woju elektromobilności w Polsce będzie długotrwały i powolzastąpić silniki diesla, a Polska jest niekwestionowanym liderem, ny. Niemniej strategicznie chcemy inwestować w ładowarki jeżeli chodzi o transport ciężarowy. Reasumując, perspektywy samochodów elektrycznych, starannie dobierając lokalizacje. dla branży paliwowej nie są najgorsze. Z pewnością już wkrótce pojawią się pierwsze tego typu stanowiska na wybranych stacjach Moya. Pandemia bardzo utrudniła wam życie? Nie da się ukryć, że podobnie, jak większość branż, także my odczuliśmy skutki lockdownu z wiosny ubiegłego roku. Spadki Jak pan ocenia perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce? sprzedaży wynosiły wówczas ok. 30 proc. Dziś jednak wróciliśmy Wiele zależy od tego, jak wysokie będą dopłaty do zakupów do poziomu sprzed pandemii. Wiele się przez ten czas nauczysamochodów elektrycznych. Z jednej strony, mamy do czyliśmy. Zauważyliśmy na przykład, że wzrosła sprzedaż na stacjach SP MOYA Łódź ul. Drewnowska

SP MOYA Tarnów

Anwim zajmuje się także sprzedażą hurtową. Jak to teraz wygląda? Przyszłość grupy kapitałowej Anwim leży w sprzedaży detalicznej. W tym właśnie obszarze lokujemy nasze zasoby biznesowe i finansowe. Hurt jest uzupełnieniem działalności detalicznej.

Polskę przez najbliższe dwa, trzy lata czeka dobry czas. Pieniądze, które wpływają z Unii Europejskiej, napędzają gospodarkę Importujcie też od roku paliwa poprzez własną spółkę Esppol Trade. Jesteście zadowoleni z jej działalności? Decyzję o rozpoczęciu działalności importowej podjęliśmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw dla sieci stacji Moya. Nadwyżki pochodzące z importu oczywiście sprzedajemy na rynku hurtowym, kierując się racjonalnością biznesową, ale głównym celem importu jest zaopatrzenie naszej sieci. Po pierwszym roku funkcjonowania Esppol Trade możemy potwierdzić, że jesteśmy zadowoleni z efektów.

nienia z silnymi naciskami agend UE. Komisja Europejska zarekomendowała, aby po roku 2035 w ogóle nie rejestrować samochodów spalinowych. Jest to bardzo ambitne wyzwanie,

24

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

samoobsługowych, dlatego że ludzie unikali kontaktów. Teraz chcemy wykorzystać te doświadczenia i zautomatyzować pewne procesy. Zakładamy też budowę nowych stacji automatycznych.

e-stacjapaliw.pl

Jakie znaczenie będzie miała dla was fuzja Orlenu z Lotosem? Jak każdy w sektorze paliwowym, także my z dużym zainteresowaniem przyglądamy się całemu procesowi. Trudno krótko odpowiedzieć, jakie znaczenie dla rynku będzie miała ta transakcja, przede wszystkim z tego względu, że w dalszym ciągu nie możemy mieć pewności, czy dojdzie ona w ogóle do skutku.

e-stacjapaliw.pl

Teoretycznie powstanie monopol, jednak realizacja środków zaradczych zaordynowanych przez Komisję Europejską spowoduje, że do gry na polskim rynku wejdzie inny podmiot gospodarczy, który będzie przeciwwagą dla Orlenu. Czekamy na finał tej transakcji. Widzę, że ze spokojem patrzy pan w przyszłość sieci stacji Moya. Uważam, że Polskę przez najbliższe dwa, trzy lata czeka dobry czas. Pieniądze, które wpływają z Unii Europejskiej, napędzają gospodarkę. Widać chęć do inwestowania, a na rynku funkcjonuje naprawdę tani pieniądz. Jestem optymistą i uważam, że dla firm paliwowych nadchodzi dobry czas. Rozmawiał Mirosław Ryglicki

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

25


raport

raport

Boom na elektromobilność Pod koniec lipca w Polsce było zarejestrowanych ponad 28 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Od początku roku ich liczba zwiększyła się o ponad 9,5 tys. To o ponad 130 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przybywa też ładowarek, choć jest ich dużo mniej niż w bogatych krajach Unii Europejskiej.

ZZ

analizy Europejskiego Stowarzy­ szenia Producentów Samo­ chodów (ACEA) wynika, że aż 70 proc. wszystkich stacji ładowa­

nia w Unii Europejskiej znajduje się w trzech krajach Europy. Zajmują one zaledwie nieco ponad 20 proc. powierzch­ ni Unii.

Najwięcej punktów ładowania jest oczy­ wiście w krajach zamożnych. Liderami są Holandia (66,7 tys.), Francja (45,8 tys.) i Niemcy (44 538). Pierwsze trzy kraje

mocno wyprzedzają resztę. We Włoszech, które są czwarte z zestawieniu, było 13 073 ładowarki, a w Szwecji 10 370. W Polsce, choć jesteśmy piątym co do wielkości krajem we Wspólnocie, pod koniec lipca działało nieco ponad 1,5 tys. stacji łado­ wania pojazdów elektrycznych (ok. 3 tys. punktów). Stanowiło to ok. 0,8 proc. wszystkich ładowarek w UE. Na szczęście ich liczba dość szybko rośnie. Jak wynika z ostatniego raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w 2018 r. w całym kraju było ich tylko 646, więc wzrost jest więc ogromny. Tylko przez pierwszych sześć miesięcy 2021 r. przy­ było ich prawie 260. Blisko 70 proc. z nich to wolne ładowarki prądu przemiennego o napięciu 230 V (AC) i o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Każde auto elektrycz­ ne można bowiem ładować ze zwykłego

domowego gniazdka. Będzie to trwało jednak bardzo długo. Nawet powyżej 30 godzin. A tych ładowarek przybywa najszybciej. Trzy lata temu pojawiło się ich nieco ponad 400, a teraz funkcjonuje przeszło tysiąc tego typu urządzeń. Na stacjach benzynowych w połowie roku zainstalowanych było ich jednak tylko nieco ponad pięćdziesiąt. Zaledwie o sie­ dem więcej niż pod koniec 2021 r. W stosunku do 2018 r. ponad dwukrotnie wzrosła też liczba ładowarek szybkich prądu stałego (DC), z 213 do 504 (czas ładowania wynosi od 35 minut do godzi­ ny). W całym kraju w ciągu sześciu pierw­ szych miesięcy tego roku przybyło ich ponad pięćdziesiąt. Na stacjach paliw zainstalowanych było jednak tylko 121 takich urządzeń, wobec 105 pod koniec ubiegłego roku. Na szczęście nie jesteśmy na końcu listy. W Rumunii, która jest sześć razy większa od Holandii i o jedną czwartą mniejsza od Polski, stacji ładowania było jeszcze mniej, około pięciuset. Najmniej było ich w Grecji (275), Bułgarii (194), na Litwie (174), na Malcie (96) i na Cyprze (70), ale te kraje mają znacznie mniejszą powierzchnię.

fot: Greenway Polska

Coraz więcej „elektryków”

26

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

e-stacjapaliw.pl

Drugi kwartał był kolejnym, w którym w Europie odnotowano wzrost liczby pojazdów zeroemisyjnych. Według ACEA, w porównaniu z pierwszym kwartałem ich ilość wzrosła o 100 proc., a w porów­ naniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 130 proc. Najszybciej rozwijające się rynki to Grecja, gdzie wzrost wyniósł 665 proc. rok do roku, Chorwacja (290 proc.) i Austria (219 proc.) W Polsce też odnotowano spore wzrosty. Pod koniec lipca było zarejestrowanych ponad 28 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. To o ponad 130 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Co najważniejsze, ponad 72 proc. użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce nie zamierza wracać do motoryzacji konwencjonalnej – tak wynika z badań przeprowadzonych przez EV Klub Polska zrzeszający użyt­ kowników „elektryków”. Aż 86 proc. członków klubu uważa, że utrzymanie samochodu elektrycznego jest tańsze niż spalinowego.

I coraz więcej prądu… GreenWay, największy dostawca ładowa­ rek elektrycznych w Polsce, poinformował, że w ciągu siedmiu miesięcy 2021 r. odnotował trzy razy więcej ładowań energii w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W okresie od stycznia do lipca kierowcy pobrali z łado­ warek GreenWay’a ponad 1,2 GWh ener­ gii, co pozwoliło na przejechanie ponad 6 mln km. Pokonanie takiego dystansu zwykłym samochodem wymagałoby spalenia ok. 500 tys. litrów benzyny. Rekordowy pod tym względem był lipiec. Klienci firmy pobrali w tym miesiącu 320 MWh energii, o 250 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nic dziwnego, że wiele firm planuje roz­ wój sieci ładowarek, m.in. Tauron Polska Energia, największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce. Spółka, która jesz­ cze w pierwszym kwartale dysponowała ok. 90 stacjami zasilania, pod koniec roku chce ich mieć już ponad 130. Punkty ładowania znajdują się również na sta­ cjach Orlenu i Lotosu. Orlen do końca 2021 r. chce mieć ponad 80 stacji. Lotos pierwsze stacje udostępnił na trasie Warszawa – Gdańsk. Zostały one zapla­ nowane tak, aby najdłuższy odcinek między punktami nie przekraczał 150 km. Także Shell Polska zakłada, że pierwszych kilka ultraszybkich ładowarek uda się uruchomić jeszcze w 2021 r. Docelowo ma ich w Polsce powstać dziesięć. Na problemy z uzyskaniem warunków przy­ łączenia do sieci zwraca uwagę Oleksandr Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkową i Wschodnią w Grupie Shell. Nieco łatwiej będzie można też doładować auto na drogach ekspresowych i autostra­ dach. Do końca roku takich punktów zasi­ lających ma być ponad 40, a w przyszłym pojawią się kolejne. Umowy na ich posta­ wienie podpisała niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Nowe stacje pojawią się przy autostradach A1, A2, A4 oraz przy drogach ekspresowych S3, S7 i S9. Ich uruchomienie planowane jest na drugą połowę 2022 r. Staną na 28 Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). Każda z nich powinna posiadać co najmniej dwa punkty ładowania, każdy o mocy nie mniejszej niż 50 kW. Mirosław Ryglicki

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

27


wywiad

wywiad

Jesteśmy

na elektromobilne rozwią­ zania, ponieważ coraz częś­ ciej zgłaszają się oni do nas po informacje na temat możliwości współpracy. Wiemy, że wielu przedsię­ biorców wyczekuje progra­ mu dopłat, który rząd pla­ nuje wprowadzić jeszcze w tym roku. Zakłada on dofinansowanie zakupu sta­ cji ładowania ładowania z mocą powyżej 22 kW, kosztu ich instalacji, monta­ żu, testów, a nawet odbio­ rów technicznych. Moment wprowadzenia dopłat może okazać się kluczowym w roz­ woju elektromiblności w Polsce.

na dobrej drodze

Na stacjach benzynowych w Polsce wciąż jest niewiele punktów ładowania samochodów elektrycznych. Dlaczego tak jest? O perspektywach rozwoju elektromobilności rozmawiamy z Rafałem Czyżewskim – prezesem zarządu CEO GreenWay Polska, największego dostawcy ładowarek w Polsce.

Jaki macie plany na rozwój? Przede wszystkim stawiamy na rozwój własnej sieci stacji łado­ wania. Ciągle uruchamiamy kolejne ładowarki zlokalizowane przede wszystkim przy głównych trasach. Dajemy tym samym kierowcom pojazdów elektrycznych możliwość swobodnej podróży. Oprócz tego rozwijamy również intensywnie elektro­ mobilne rozwiązania, które kierujemy do firm chcących wdrożyć takowe w swoich przedsiębiorstwach. W naszej ofercie mamy takie usługi jak sprzedaż, instalacja, zarządzanie i serwisowanie stacji ładowania. Wierzymy, że elektromobilność jest przyszłoś­ cią transportu, i dążymy do tego, by stała się realną opcją dla wszystkich. Jakie warunki techniczne trzeba spełnić, żeby otworzyć punkt ładowania samochodów elektrycznych np. na stacji benzynowej? Czy potrzebne są jakieś zgody? Jest wiele warunków technicznych zdefiniowanych prawnie, z jakimi należy się zapoznać przed budową. Najważniejszymi dokumentami są ustawa o elektromobilności i paliwach alter­ natywnych oraz rozporządzenie ministra energii z 2019 r. Podsumowanie tych informacji zawarliśmy w naszej bazie https:// kb.greenway.sk/pl/stacje-ladowania/stacje-ladowania-pojaz­

28

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

dow-elektrycznych/. Ponadto przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań warto wykonać audyt na lokalizacji, by ocenić dostępne możliwości. Z jakimi problemami najczęściej mają do czynienia firmy, które chcą je zainstalować u siebie? Najczęstszym problemem jest brak odpowiedniej mocy przy­ łączeniowej. Nie stanowi to oczywiście bariery do posiadania stacji, niemniej jednak wydłuża cały proces, ponieważ oczeki­ wanie na wydanie warunków przyłączeniowych może wynosić nawet 18 miesięcy. Jakie są koszty instalacji gniazda szybkiej ładowarki prądem stałym (DC), a ile kosztuje ładowarka prądu przemiennego (AC)? Ceny stacji ładowania są zależne od paru czynników. Mowa tu przede wszystkim o oczekiwanej mocy stacji, wybranej konfi­ guracji oraz modelu. Stację ładowania AC o mocy do 22 kW z jednym gniazdem można u nas zakupić już za niecałe 4300 zł. Jeżeli jednak przymierzamy się do szybkich stacji ładowania DC, które są preferowane przez kierowców z racji pozyskania większych zasięgów w znacząco krótszym czasie, to mówimy już o cenach rzędu 42 tys. zł i wyższych. Istnieje jednak kilka możliwości ich nabycia, bez konieczności obciążania swojego budżetu takimi kwotami. Oprócz zwykłego zakupu, stację ładowania można również wziąć na wynajem, w leasing, czy też zwyczajnie udostępnić miejsce na jej instalację operatorowi. Takie rozwiązania pozwalają na szybszy rozwój elektromobil­ ności w Polsce, a wszystkie potrzeby i preferencje potencjalne­ go nabywcy powinny zostać omówione z przedstawicielem handlowym celem doboru najlepszego rozwiązania.

e-stacjapaliw.pl

Ile kosztuje prąd potrzebny do przejechania stu kilometrów samochodem elektrycznym? Kwota, jaką zapłacimy za ładowanie, zależy od miejsca, w którym chcemy się ładować. Docelowo samochody elektryczne powin­ no się ładować w domu – wtedy jest to najbardziej opłacalne. Warto tu również zwrócić uwagę na porę dnia. Korzystając z nocnej taryfy G12 i przyjmując, że „elektryki” średnio zużywa­ ją 18 kWh na 100 km, to za przejechanie takiego dystansu zapłacimy około 7 zł. Ogólnodostępne stacje ładowania są idealnym rozwiązaniem na dalsze podróże, gdzie nie mamy możliwości doładowania auta w domu. Są to zazwyczaj szybkie ładowarki, oferujące moc ładowania 50 kW lub wyższą, co pozwala na relatywnie szybkie naładowanie baterii. W sieci GreenWay stawki za kWh różnią się w zależności od wybranego abonamentu, który dostosowujemy do przewidywanego mie­ sięcznego zapotrzebowania. Wybierając zatem przykładowo plan miesięczny Energia MAX za 89,99 zł miesięcznie, za łado­ wanie na stacjach z mocą 50 kW zapłacimy 1,29 zł za kWh, a więc za każde 100 km zapłacimy 23,22 zł.

fot: Greenway Polska

Ile punktów ładowania posiada GreenWay? Liczba ogólnodostępnych stacji ładowania sieci GreenWay Polska wynosi prawie 300. Są to stacje ładujące zarówno z mocą szyb­ ką, jak i normalną. Ciągle udostępniamy nowe lokalizacje, jednak doprecyzowanie liczby stacji, które zostaną udostępnione do końca roku, jest niemożliwe z powodu wielu czynników, jakie mają na to wpływ.

Obecnie tylko 10 proc. stacji ładowania e-aut znajduje się na stacjach paliw. Jak to zmienić? W marcu informowaliśmy, że około 11 proc. stacji ładowania znajdujących się w naszej sieci jest zlokalizowanych na stacjach paliw. Rzeczywiście nie jest to wciąż duża liczba, niemniej jednak widzimy rosnące zapotrzebowanie właścicieli stacji paliw

e-stacjapaliw.pl

Czy w tej chwili jest to opłacalny biznes? Podobno trzeba do tego dopłacać? Elektromobilność jest obec­ nie na poziomie intensyw­ nego rozwoju. Na drogach pojawia się coraz więcej pojazdów elektrycznych, a klienci oczekują coraz bardziej dogodnych dla nich rozwiązań. Niemniej jednak jeszcze przez jakiś czas ciężko będzie dopatrywać się wielkich zarobków. Dziś patrzenie na stacje ładowania przez pryzmat korzyści finansowych nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Inwestycja w elektromobilność jest inwestycją w przyszłość oferując stację ładowania kierowcom na swojej lokalizacji, poszerzamy pakiet korzyści, jaki mamy dla nich w swojej ofercie. Ponadto zyskujemy wizerunek eko oraz docieramy do nowej grupy klientów, jakimi są kierowcy samochodów elektrycznych. Jak widzicie przyszłość tego rynku w Polsce? Wierzymy, że samochody elektryczne są przyszłością trans­ portu. Potwierdzeniem tego są globalne dane na temat sprzedaży elektryków, które z roku na rok dynamicznie rosną, oraz otwarte deklaracje gigantów sektora motoryzacyjnego dotyczące wycofania z produkcji aut spalinowych już nawet do 2030 r. Patrząc na rynek Polski, tu również elektromobilność nie zwalnia tempa. Odwołując się do danych zaprezentowa­ nych przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w pierwszej połowie 2021 r. liczba zarejestrowanych samo­ chodów elektrycznych zwiększyła się o 134 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Już na ten moment możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do transformacji rynku motoryzacyjnego, niemniej jednak uważamy, że jeszcze dużo przed nami. Rozmawiał Mirosław Ryglicki

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

29


narzędzia

narzędzia

Stacja benzynowa

w naszej sieci – mówi Grzegorz Wazowicz, dyrektor Działu Usług Finansowych i Handlowych Carrefour Polska. Biuro prasowe Carrefour komentuje dodatkowo: – Na naszych stacjach paliw Carrefour jest to stosunkowo nowa usługa, która znalazła już swoich zwolenników wśród naszych klientów. Obserwujemy zainteresowanie taką formą sprzedaży, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych nabywców, staramy się udoskonalać i rozszerzać dostępność tej usługi.

przy supermarkecie Stacje benzynowe przy hipermarketach cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród klientów szukających paliwa w atrakcyjnej cenie. To dlatego, że dzięki niskiej marży mogą zapewnić niską cenę. Jak obecnie wygląda ten sektor w Polsce?

P P

od koniec czerwca paliwo można było tankować w 184 punktach przy supermarketach. Przy blisko 8 tys. stacji paliw w Polsce to niewiele, ale klienci chętnie z nich korzystają ze względu na cenę. Liczba stacji jednak ostatnio spada. Jeszcze dwa lat temu było ich 196, a w ubiegłym roku już tylko 187. Rynek stacji paliw przy hipermarketach jest podzielony między kilku głównych graczy, a niektórzy z nich walczą o klienta nie tylko niską ceną, ale i poprzez rozwój wygodnych form płatności czy dodatkowych usług. Część kierowców obawia się jednak, że za niską ceną kryje się równie niska jakość. Ta opinia ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Markety dbają bowiem o swój wizerunek. Niższa cena na stacjach w marketach to efekt polityki handlowej. Stacje nie są głównym źródłem dochodu sieci. Sprzedaż paliw to forma promocji, która ma na celu przyciągnięcie klientów do sklepów nawet z odległych miejscowości. Sieć nie musi na tym zarabiać. Drugi powód to ilość sprzedawanego paliwa. Stacje przy sklepach sprzedają rocznie nawet trzy razy więcej niż pozostałe. W 2018 r., kiedy stanowiły one 3 proc. wszystkich stacji Polsce, ich udział w rynku, jeśli chodzi o sprzedaż paliw, wynosił aż 6,5 proc. Przy dużym wolumenie można więc dodatkowo wynegocjować znacznie lepsze ceny paliw u hurtowników. Ci zaś zabiegają o współpracę z marketami. Warto tutaj dodać, że klienci przymarketowych stacji mogą kupić nie tylko paliwo. Przy niektórych znajdują się też minibary, gdzie można napić się kawy i zjeść przekąskę. Są też odkurzacze czy kompresory oraz myjnie.

Auchan wydziela stacje z działalności Hipermarkety Auchan w czerwcu 2021 r. miały 25 stacji, czyli tyle samo, co w roku 2020. Na rynku mówiło się jednak o zamia-

– Rok 2020 dla wolumenu sprzedawanego na stacjach paliw pozostanie rokiem trudnym, co nie odbiega od obserwowanego trendu na rynku paliw – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. Nadmienia też, że rok 2021 również nie jest łatwy, gdyż jeszcze przez wiele miesięcy będziemy odczuwać skutki trwającej pandemii koronawirusa. Szczególnie zauważalne jest niepewne otoczenie gospodarcze, spadający optymizm konsumentów oraz ich duża ostrożność w zakresie wydatków. Grupa chwali się, że paliwa oferowane na stacjach Muszkieterów mają najniższe ceny w miastach, w których funkcjonują. Większość stacji Intermarché udostępnia też kierowcom odkurzacz, kompresor oraz nalewak płynu do spryskiwaczy. Ponadto przy wybranych punktach działają myjnie samochodowe i funkcjonują sklepiki o średniej powierzchni 43 m kw. Sklepiki posiadają w ofercie zarówno artykuły spożywcze, jak i motoryzacyjne: oleje i kosmetyki samochodowe, żarówki czy bezpieczniki. Klienci stacji mogą napić się kawy oraz posilić w kącikach bistro.

rach wydzielenia stacji paliw Auchan w Polsce do innego podmiotu. W czerwcu spółka potwierdziła pogłoski, rejestrując spółkę Hyperoil z siedzibą w Piasecznie. Jak tłumaczono, działalność w zakresie stacji paliw jest specyficzna i komplementarna w stosunku do działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi. Wydzielenie stacji paliw z pozostałej działalności miało na celu uzyskanie większej czytelności w organizacji firmy, ale także polepszenie obsługi i większą skuteczność biznesową. Czas pokaże, w jakim stopniu ta zmiana będzie miała wpływ na wyniki.

Pozostałe sieci – przegrupowania na rynku Pozostałe sieci mają o wiele mniej stacji benzynowych niż liderzy. Macro miało pięć stacji (ich liczba nie zmienia się od lat), a pozostałe sieci – sześć. Z kolei hipermarkety Tesco miały 17 stacji (wcześniej 19). Po tym, jak właściciel sieci hipermarketów Tesco ogłosił, że rezygnuje z rozwoju biznesu w Polsce, by skupić się na innych rynkach, do przejęcia była cała infrastruktura sklepów. To właśnie z tymi przegrupowaniami wiąże się spadek liczby przymarketowych stacji paliw w stosunku do poprzednich lat. Na koniec 2019 r. Tesco dysponowało siecią 29 takich stacji. Mówi się, że Salling Group, właściciel sieci Netto, przejmie 13 stacji benzynowych, które należały do Tesco. Los ośmiu kolejnych był tematem rozmów – był nimi zainteresowany m.in. Unimot. Karolina Szafrańska R

E

K

L

A

M

A

Carrefour rozwija nową usługę Na rynku pod względem liczby stacji wyróżnia się też Carrefour – w czerwcu miał 40 obiektów, czyli o trzy mniej niż jeszcze pół roku wcześniej. Sieć Carrefour Polska konsekwentnie rozwija jednak pakiet usług finansowo-handlowych, w efekcie czego

Najwięcej punktów sprzedaży znajdowało się przy sklepach Intermarché – aż 71 stacji. Jest to jednocześnie jedyna sieć w Polsce, która może pochwalić się wzrostem liczby placówek w stosunku do ostatniego roku. W ostatnich trzech latach przybyło dziewięć stacji, z czego od ubiegłego roku aż dwie. Paliwa na stacje Intermarché dostarczane są przez spółki Orlen Paliwa oraz Gaspol. Sieć Intermarché wraz z przymarketowymi stacjami paliw w 2020 r. wypracowała obroty na poziomie ponad 4,91 mld zł. Co szczególnie istotne, w ubiegłym roku sieć zakończyła proces restrukturyzacji, a na wyniki wypracowane w 2020 r. wpływ miała także zmiana nawyków Polaków, którzy np. ograniczyli podróże prywatnymi samochodami, a tym samym rzadziej korzystali z usług stacji paliw.

30

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

udostępniła wszystkim użytkownikom aplikacji „Mój Carrefour” możliwość dokonywania mobilnych płatności za paliwo na stacjach benzynowych Carrefour bezpośrednio przy dystrybutorze, bez konieczności stania w kolejce do kas. – To kolejny element w procesie oferowania klientom nowych rozwiązań na rynku i zapewniania pozytywnych doświadczeń zakupowych

e-stacjapaliw.pl

fot: Carrefour

Intermarché z koszulką lidera

e-stacjapaliw.pl

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

31


narzędzia

narzędzia

jakościowych (11 próbek oleju napędowego oraz trzy próbki benzyny). Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,37 proc. Podczas pozostałych kontroli stacji, które zostały wybrane na podstawie informacji od kierowców, policji i negatywnych wyników poprzednich kontroli, stwierdzono, że 14 próbek (3,12 proc. zbadanych) nie spełniało wymagań jakościowych (12 próbek oleju napędowego i dwie benzyny). W roku 2019 wskaźnik ten wynosił 2,74 proc.

Jakość paliwa w Polsce W efekcie monitorowania polskiego rynku paliw ciekłych poprawia się ich jakość. W 2020 roku norm nie spełniało niespełna 2 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości częściej dotyczyły oleju napędowego niż benzyny.

32

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

Wyniki kontroli W 2020 r. do badań pobrano 1491 próbek paliw, w tym 779 próbek benzyn i 712 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszły pozytywnie 23 próbki oleju napędowego i pięć benzyny. Stanowi to 1,88 proc. zbadanego materiału. W trakcie kontroli stacji, które zostały wylosowane, stwierdzono, że 14 próbek (1,38 proc.) nie spełniało wymagań

fot: UOKIK

U U

rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informacje o wynikach kontroli Inspekcji Handlowej na stacjach paliw w 2020 r. Inspektorzy zakwestionowali jakość 1,88 proc. skontrolowanych próbek. To minimalnie więcej niż rok wcześniej (1,86 proc.). W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł aż 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości spadała i od 2016 r. utrzymuje się na poziomie poniżej 4 proc. W 2018 r. norm nie spełniło tylko 3,71 proc. badanego paliwa. Sprawdzanie jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Prezes UOKiK losowo wybiera stacje i wskazuje je Inspekcji Handlowej do kontroli oraz sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania albo u których inspekcja wcześniej wykryła nieprawidłowości. Kontrolą objęci są producenci paliw, hurtownicy, magazynujący oraz przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw.

e-stacjapaliw.pl

Kontrola jakości gazu skroplonego (LPG)

Podczas kontroli gazu skroplonego LPG do badań pobrano 356 próbek gazu. Inspektorzy zakwestionowali 0,84 proc. próbek pobieranych na stacjach paliw. W 2019 r. było to 0,76 proc., w 2018 r. – 1,45 proc., a w 2017 r. – 2,38 proc. Nie stwierdzono natomiast żadnych nieprawidłowości podczas kontroli hurtowni. W trakcie kontroli stacji oferujących gaz LPG, które zostały wylosowane, stwierdzono, że tylko jedna próbka gazu skroplonego nie spełniała obowiązujących wymagań (0,32 proc. zbadanych). Dla Przepisy przewidują surowe sankcje za obrót jakościowych porównania, w 2019 r. wskaźnik nieprawi­ paliwem złej jakości – grzywnę do 1 mln zł lub dłowości wyniósł 0,60 proc. karę pozbawienia wolności do pięciu lat. Podczas pozostałych kontroli na stacjach Inspekcja Handlowa przekazała w ubiegłym oferujących gaz skroplony (LPG), które zostały wybrane na podstawie informacji od kierowców, roku do prokuratury osiem zawiadomień z policji i negatywnych wyników poprzednich o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kontroli, stwierdzono, że dwie próbki gazu nie spełniały wymagań jakościowych (5,71 proc. zbadanych). W 2019 r. wskaźnik niepra­widłowości wyniósł 1,92 proc. Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był zróżnicowany. Podczas sprawdzania stacji W próbkach gazu LPG problemem jest przekraczanie dopuszwylosowanych do kontroli najwięcej nieprawidłowości stwierdzoczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, grożącego no w województwach: zachodniopomorskim (6,25 proc.), lubuskim korozją niektórych elementów silnika. (6,06 proc.) i pomorskim (3,45 proc.). Natomiast w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od kierowców najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwach opolskim (15,38 proc.), warmińsko-mazurskim (10 proc.) oraz pomorskim (9,09 proc.). W przypadku kontroli hurtowni paliw oraz producentów i magazynujących paliwa należy zauważyć, że w latach 2016-2020 nie stwierdzono próbek niespełniających wymagań jakościowych. Dla porównania, w latach 20132015 ten odsetek kształtował się w przedziale 4,5-5,5 proc. Kontrola jakości lekkiego oleju opałowego przebiegła pomyślnie – wszystkie próbki spełniały wymagania jakościowe, tak samo jak w latach 2013-2019. Od kilku lat na niskim poziomie utrzymuje się też liczba nieprawidłowości związanych z prze­ kroczoną zawartością siarki – zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny. W przypadku benzyny najczęściej kwestionowana jest zbyt niska liczba oktanowa. W badanym oleju napędowym zwykle nieprawidłowości dotyczą podawanej w godzinach odporności na utlenianie i zbyt niskiej temperatury zapłonu, która stwarza zagrożenie wybuchem oparów paliwa podczas napełniania baku.

e-stacjapaliw.pl

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

33


narzędzia

narzędzia

Przybyło stacji paliw

Efekty działań Inspekcji Handlowej

w Polsce

Inspekcja Handlowa wydała 10 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniają norm oraz przekazała do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 20 przypadków naruszenia warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi i przepisów prawa energetycznego. Prezes URE na podstawie posiadanych kompetencji może cofnąć koncesję, a w przypadku prowadzenia działalności z rażącym uchybieniem warunków ustalonych w koncesji nałożyć karę pieniężną. IH przekazała również 18 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia

Jak informuje UOKiK, pomimo ciągłości prowadzonych działań kontrolnych, odsetek prób niespełniających wymagań jakościowych corocznie kształtuje się na innych poziomach, na co wpływ mogą mieć różne czynniki, np. liczba skontrolowanych podmiotów i zmieniające się wymagania jakościowe. UOKiK przypominana, że każdy może sprawdzić jakość paliw na stacjach, które skontrolowali inspektorzy. Wystarczy zajrzeć na mapę dostępną na stronie internetowej urzędu.

34

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Inspektorzy przekazali również wyniki kontroli odpowiednim służbom – Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji. Prezes UOKiK wszczął też 27 postępowań administracyjnych (w tym sześć dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2019 r.) i wydał 31 decyzji (w tym 11 dotyczących kontroli z 2019 r.) zobowiązujących kontrolowanych do uiszczenia kwot stanowiących równowartość kosztów przeprowadzonych badań. Do budżetu państwa wpłynęła kwota ponad 60 tys. zł. Mirosław Ryglicki na podstawie komunikatu UOKIK. Infografika UOKIK

e-stacjapaliw.pl

L L

fot: PKN ORLEN

Najwięcej nieprawidłowości na stacjach wykryto w województwach opolskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim. W hurtowniach paliw oraz u producentów i magazynujących paliwa nie stwierdzono próbek niespełniających wymagań jakościowych

Po dwóch kwartałach 2021 roku zwiększyła się z Polsce liczba stacji benzynowych. Jest ich już 7772. To o 33 więcej niż na koniec ubiegłego roku. Tak wynika z ostatniego raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

iczba stacji benzynowych w Polsce systematycznie rośnie. Pod koniec roku 2014 było ich prawie 6,5 tys., a rok poźniej już 6,8 tys. W 2018 nastąpił największy przyrost. Ich liczba wzrosła o blisko tysiąc. Na rynku funkcjonowało wówczas 7765 obiektów. Potem ich liczba zaczęła się nieznacznie zmniejszać. Wzrost nastąpił w pierwszym półroczu tego roku. Pod sześciu miesiącach 2021 r. działały 7772 stacje, o siedem więcej niż trzy lata wcześniej. Według POPiHN najwięcej stacji (31,6 proc.) należy do operatorów niezależnych, 29,8 proc. do koncernów krajowych, 20,1 proc. do koncernów zagranicznych, a 16,1 proc. do operatorów nieza-

e-stacjapaliw.pl

leżnych działających w sieci. Tylko 2,4 proc. obiektów to stacje działające przy hipermarketach lub pod ich szyldem.

Orlen liderem Najwięcej stacji posiadał oczywiście Orlen. Według informacji z końca czerwca było ich 1803, o osiem mniej niż pod koniec 2020 r. Pod szyldem Bliska działały 22 stacje, o trzy mniej niż pół roku wcześniej. Lotos, drugi z państwowych gigantów, sprzedawał paliwo w 515 punktach. W ciągu sześciu miesięcy ich liczba wzrosła o dwa. Koncerny zagraniczne miały w naszym kraju 1568 stacji, o jedną mniej niż pod koniec 2020 r. Liderem w tej grupie było

BP, które posiadało 562 obiekty, o osiem mniej niż pół roku wcześniej i o trzynaście mniej niż 2019 r. Na drugim miejscu znalazł się Shell z 427 stacjami. Koncern w ciągu sześciu miesięcy wzbogacił się o cztery nowe obiekty. Ostatnie na podium było CircleK z 374 stacjami (w tym 80 stacji samoobsługowych CircleK Express). Wszystkich stacji było o sześć więcej niż pół roku temu, ale o cztery zmniejszyła się liczba stacji samoobsługowych. Koncern AMIC (dawniej Lukoil) posiada w Polsce 116 obiektów i ich liczba nie zmienia się praktycznie od lat. Francuski Total miał 40 obiektów, o trzy mniej niż pół roku wcześniej. Z kolei sieć AS24 obsługująca samochody ciężarowe

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

35


narzędzia

narzędzia

Dezynfekcja dla kierowców

– co warto wiedzieć?

P P

Operatorzy niezależni Najwięcej stacji, bo aż 3702, znajduje się jednak w rękach operatorów niezależnych. W porównaniu z ubiegłym rokiem ich liczba wzrosła o 43. Pod wspólnym logo działa 1241 stacji, co oznacza wzrost o 50 obiektów. Liderem w tej grupie jest koncern Anwin, który pod szyldem Moya zrzeszał 333 stacje. Drugim największym operatorem była Grupa Pieprzyk, która pod nazwą Moc Jakości posiadała 93 stacje, o dwie więcej niż w ubiegłym roku. Kolejni operatorzy to: Slovnaft – 79, Huzar i Avia – po 69 obiektów. Niedawno do sieci Avia International przystąpiła Grupa Pieprzyk, dzięki czemu na jej stacjach pojawi się wkrótce logo Avia. Z operatorów niezależnych POPiHN wymienia jeszcze takie firmy, jak Watis (54), Olkop (37), Oktan (26), Hawa (25), Wasbruk, Grosar i Hil-Gaz. Każda z tych ostatnich posiadała 22 stacje.

36

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

Najwięcej stacji, bo 31,6 proc., należy do operatorów niezależnych, blisko 30 proc. do koncernów krajowych, a 20,1 proc. do zagranicznych. Właścicielami około 16 proc. stacji są operatorzy niezależni działający w sieci Autorzy raportu uwzględnili 32 operatorów niezależnych, którzy mają co najmniej 10 stacji pod wspólnym szyldem. W zestawieniu warto też uwzględnić stacje należące do PKS (51) oraz SKR, czyli Spółdzielni Kółek Rolniczych (49).

Stacje paliw w sieciach sklepowych Pod koniec czerwca paliwo można było także tankować w 184 punktach przy supermarketach. Ich liczba jednak ostatnio spada. Jeszcze dwa lat temu było ich 196, a w ubiegłym roku 187. Najwięcej punktów sprzedaży znajdowało się przy sklepach Intermarché (71). To jedyna sieć, która może pochwalić się wzrostem.

W ostatnich trzech latach przybyło dziewięć stacji – z czego od ubiegłego roku aż dwie. Carrefour miał 40 obiektów, o trzy mniej niż pół roku wcześniej, Auchan – 25, tyle co w roku 2020, Tesco – 17 (wcześniej 19). Macro miało pięć stacji (ich liczba nie zmienia się od lat), a inne sieci sześć. I tu też nie było zmian.

Przy autostradach Stacji przy autostradach wciąż mamy bardzo mało. Było ich tylko 90 i od końca ubiegłego roku nie przybyło ani jednej. W ciągu ostatnich trzech lat wybudowano zaledwie siedem nowych obiektów. Nie rokuje to najlepiej na przyszłość.

e-stacjapaliw.pl

fot: Tenzi

(także działająca w firmie Total) miała 35 obiektów, tyle co wcześniej. Ich liczba nie zmienia się od lat.

ierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest przeznaczenie danego środka. Właściwości biobójcze różnych preparatów to bardzo szerokie pojęcie. Mogą obejmować zarówno – najbardziej pożądane obecnie – działanie wirusobójcze, jak i wyłącznie bakteriobójcze lub grzybobójcze. Skuteczność działania w każdym z tych obszarów wynika albo z odpowiednich certyfikatów, albo ze zgodności składu danego produktu z określonymi normami. Preparat może więc zostać przebadany przez niezależną instytucję wprost pod kątem skuteczności w likwidacji koronawirusa albo np. zawierać min. 60 proc. alkoholu i tylko na tej podstawie mieć przyznane pozwolenie na obrót jako preparat wirusobójczy. Drugą ważną cechą jest – wynikający wyłącznie z badań dodatkowych – czas działania. Wiele preparatów pozwala osiągnąć efekt wiruso- lub bakteriobójczy dopiero po pewnym czasie od nałożenia. Czas ten może być różny w zależności od rodzaju powierzchni, na którą jest aplikowany. Dla przykładu, efekt wirusobójczy preparatu do uniwersalnej dezynfekcji Alcovirex Tenzi dzięki badaniom został określony na 30 sekund w przypadku suchych dłoni i 60 sekund w przypadku powierzchni twardych. Trzecim istotnym elementem jest dobór właściwego środka do danej powierzchni. W przypadku płynów czy żelów do rąk nie ma problemu – przeznaczenie jest wyraźne. Jednak w przypadku pozostałych powierzchni warto już uważać. Większość preparatów opartych na wysokiej zawartości alkoholu uznaje się za skuteczniejsze, jednak może to być powiązane z niebez­pie­ czeństwem uszkodzenia powierzchni delikatnych, takich jak tkaniny o subtelnych kolorach czy powierzchnie skórzane. W takich przypadkach lepiej skorzystać z preparatu, w którego składzie jest mniej substancji agresywnych. Trzeba pamiętać, że dezynfekcja powinna być prowadzona regularnie, dlatego wpływ preparatu na daną powierzchnię należy oceniać w dłuższej perspektywie. Na przykład, uciążliwość alkoholowych płynów do rąk odczuwamy dopiero po kilku dniach używania, kiedy skóra robi się wyraźnie wysuszona. Jeśli prowadzimy działalność usługową, warto także poinformować swoich klientów o wykonywaniu regularnej dezynfekcji w miejscu działalności. Wybierając preparaty do

e-stacjapaliw.pl

Temat dezynfekcji to w dzisiejszych czasach istotna sprawa dla osób podróżujących samochodami. O czym należy pamiętać, żeby przeprowadzać ją skutecznie i bezpiecznie? Jak prawidłowo dobrać produkty do dezynfekcji? dezynfekcji od Tenzi, mamy to zapewnione. „Strefa wolna od wirusów” to niezależna kampania informacyjna, której celem jest promowanie miejsc, w których stosowane są sprawdzone preparaty dezynfekcyjne Tenzi. Akcja pozwala firmom połączyć atrakcyjne oznakowanie miejsca prowadzenia działalności z dostępem do skutecznych polskich preparatów o potwierdzonym działaniu wirusobójczym w dobrych cenach. Mariusz Szczepański, menedżer sprzedaży w spółce Tenzi R

E

K

L

A

M

A

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

37


gastronomia

gastronomia

Dobór oferty gastronomicznej na stacjach

Podobno najlepszy kierowca to głodny kierowca. A jeszcze lepiej, gdy podróżuje z dziećmi. Nawet jeśli nie musi zatankować, to i tak musi coś zjeść. Dlatego firmy paliwowe prześcigają się w rozbudowywaniu menu i inwestują w kolejne kąciki gastronomiczne. Bo na tym sporo zarabiają.

S S

padające marże z produktów paliwowych sprawiają, że duże koncerny skupiają się coraz bardziej na rozwoju sprzedaży produktów i usług pozapaliwowych, w tym produktów i usług gastronomicznych. Wartość tych ostatnich wzrosła w Polsce w latach 2014-2018 z 1,4 mld zł do ok. 2 mld. Już niemal jedna trzecia ich przychodów ze sprzedaży pochodzi nie z paliw, ale z pozostałego asortymentu. Orlen przyznał niedawno, że jego Stop Cafe poprawiają „ogólną ekonomikę” stacji paliw, a gastronomia czyni koncern bardziej konkurencyjnym graczem na rynku paliwowym. Anwim mówi wprost, że marże na kawie czy czekoladzie są nieporównywalne z paliwowymi.

kawy. Na trasach dłuższych niż 150 km aż 80 proc. kierowców kupuje kawę zawsze lub bardzo często. Również ze względu na szybkość podania. Ankietowani przyznali, że gotową kawę najczęściej kupują na stacji benzynowej.

Niewiele mniej osób zaznaczyło, że chciałoby się także napić dobrej kawy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Polacy lubią korzystać z oferty przystacyjnej nie tylko podczas podróży. Często hot dogi kupowanie są przez osoby, które specjalnie

Czas na przystanek

38

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

Jednocześnie kierowcy wskazywali na potrzebę większej różnorodności potraw, np. wzbogacenie oferty o większy wybór zup, pierogów czy sałatek. Najmniej istotnym aspektem jest możliwość zakupu posiłku w systemie drive-through. Z kolei Avia, aby jak najlepiej zaspokoić oczekiwania klientów, przeprowadziła w ubiegłym roku badanie wśród grupy docelowej składającej się z 300 kierowców. Jego analiza wskazała trzy kluczowe dla pytanych obszary dotyczące oferty gastronomicznej na stacjach paliw. Prawie wszyscy oczekiwali, aby produkty tam sprzedawane były świeże, smaczne i dobrej jakości.

przychodzą po nie na stacje i nie łączą tego tankowaniem. Z danych Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS wynika, że Polacy coraz częściej korzystają ze stacji nie tylko jako miejsca do tankowania paliwa. Odgrywają one także rolę kawiarni i restauracji oraz sklepów spożywczych.

Na początek kawa i hot dog Stacje benzynowe są największym kanałem sprzedaży produktów gastronomicznych w punktach niegastronomicznych. Największym sprzedawcą hot dogów w Polsce jest Orlen. Tak samo zresztą, jak kawy. Parzona jest ona z wyselekcjo-

e-stacjapaliw.pl

FOT. Shell

Niemal połowa kierowców przyznaje, że lubi się zatrzymywać podczas podróży, aby coś zjeść. Najczęściej wybierają kawę oraz hot dogi. Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że podróżujący, wybierając miejsce z gastronomią, kierują się przede wszystkim jego lokalizacją oraz szybkością otrzymania posiłku. Jedzenie w podróży nie musi mieć wyjątkowych wartości odżywczych, powinno być jednak świeże i szybko podane. Co czwarty kierowca przyznaje, że zwraca uwagę na wartości odżywcze i kaloryczność produktów. O wiele częściej respondenci pozwalają sobie na jedzenie hot dogów, zapiekanek i innych przekąsek typu fast food, głównie ze względu na szybkość podania. Niemal połowa przyznaje, że nie wyobraża sobie podróży samochodem bez

nowanych ziaren z plantacji w Ameryce Środkowej i Afryce. Uprawy te są objęte certyfikatem fairtrade, czyli największego globalnego systemu sprawiedliwego handlu. Koncern w 2018 r. sprzedał na swoich 1,7 tys. stacji aż 48 mln hot dogów! Są one dostępne w dwóch wersjach mięsnych – tradycyjnej oraz w stylu amerykańskim, w każdym przypadku w ofercie do wyboru są cztery warianty smakowe. Produkowane są wyłącznie dla Stop Cafe, z mięsa z polskich hodowli, bez dodatku glutaminianu monosodowego i fosforanów. W ofercie dostępna jest także opcja dla wegan i wegetarian. Chrupiące bułki, do wyboru pszenna lub graham, na zakwas, jak zaznacza Orlen, wypiekane są wyłącznie z polskich zbóż. W ofercie jest też bogaty wybór sosów z naturalnym składem – bez konserwantów i wzmacniaczy smaku. Z kolei od połowy 2019 r. na kierowców tankujących na niektórych stacjach Lotosu czekała kawa z mlekiem Bio z gospodarstw, które prowadzą tradycyjną, pastwiskową hodowlę krów. W wybranych lokalizacjach pojawiły się również pierwsze wegańskie hot dogi. Nowy wyrób dostępny w kawiarniach Cafe Punkt nie zawierał żadnych produktów odzwierzęcych. Składał się z kiełbaski wegańskiej, bułki z kiełkami żyta i ketchupu Bio pochodzącego z certyfikowanych upraw ekologicznych. Na kawę postawiła też Avia. Kącik kawowy ma być jednym z flagowych rozwiązań tej sieci. W połowie ubiegłego roku Avia rozpoczęła wprowadzanie nowego konceptu gastronomicznego Eat&Go i zupełnie zmieniła wystrój sklepu na swoich stacjach. Pojawiły się nowoczesne wnętrza, strefa restauracyjna i odświeżona oferta gastronomiczna. Główny przekaz dla kierowców brzmiał: zjedz dobrze i jedź dalej. Kawa na nowych stacjach Avia to mieszanka starannie dobranych ziaren 100 proc. arabiki o wyjątkowo bogatym aromacie i delikatnym, przyjemnym smaku. Serwowana jest z ekspresów szwajcarskiej marki Franke. Marka własna zastąpi dotychczasowy brand obecny na stacjach. Oferta podstawowa Eat&Go obejmować ma też standardowe przekąski, a wraz z rozwojem sieci zostanie poszerzana o kolejne pozycje gastronomiczne. Generalnie wszystkie sieci stacji paliw starają się zaproponować nowoczesne rozwiązania i często współpracują ze znanymi

e-stacjapaliw.pl

markami, takimi jak Costa czy Starbucks, jeśli chodzi o sprzedaż kawy. Shell poinformował, że najszybciej rosnącym segmentem sprzedaży pozapaliwowej na jego stacjach jest właśnie kawa. W Polsce jedna osoba wypija średnio ok. 78 kubków rocznie. I to właśnie w Polsce i na Węgrzech Shell odnotował najszybszy wzrost jej sprzedaży. Rocznie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Shell sprzedaje ok. 25 mln kubków kawy.

Czym zaskoczyć klienta? W menu przystacyjnych konceptów gastronomicznych coraz bardziej wzrasta kategoria świeżych dań i przekąsek przygotowywanych na miejscu, gdyż jest ona gwarancją świeżości. Wzrasta też znaczenie formy podania, opakowania i jakości. Preferencje Polaków zmieniają się w kierunku kanapek w bułkach wydłużonych, okrągłych, kwadratowych i prostokątnych. Pieczywo krojone w trójkąty kojarzy się z żywnością bardziej przetworzoną, zawierającą większą ilość konserwantów i polepszaczy. Eksperci z branży twierdzą też, że zmniejszać się będzie oferta produktów z przedłużonym terminem gotowości do spożycia, pakowanych próżniowo i w gazach, ponieważ są one odbierane jako niezdrowe. Każda sieć chce się wyróżnić. Na stacjach BP dostępna jest oferta kanapek Selekcja Makłowicz, promowana w spotach reklamowych hasłem „Podróżuj dookoła smaku”. W skład nowej oferty wchodzą takie kanapki, jak: nowojorska – z pastrami i kiszonym ogórkiem; krakowska – z kiełbasą krakowską oraz konserwowym ogórkiem; tunezyjska – z tuńczy-

kiem, jajkiem i pastą harrisa; londyńska, czyli bekon i smażone jajko, oraz praska – kombinacja szynki z chrzanowym dressingiem. Także oferta Caffe Moya nieustannie jest poszerzana. Oprócz szybkich dań na ciepło, pożywnych i sycących (pizze, burgery, zupy) czy kanapek, sieć testuje świeże i lekkie sałatki. Występują one w dwóch wariantach – z kurczakiem lub serem mozzarella. Jeżeli testy sprzedaży przejdą pomyślnie, sałatki pojawią się w pozostałych lokalizacjach Moya w całej Polsce. Sałatki przyrządzone są z naturalnych składników. Wariant z kurczakiem zawiera, oprócz mięsa, rukolę, sałatę lollo bionda, pomidory, parmezan i sos sałatkowy. Z kolei wersja z mozzarellą, oprócz sera oferuje również rukolę, sałatę, pomidor, a także czarne oliwki, czerwoną cebulę oraz sos sałatkowy i przyprawy. Na wybranych stacjach dostępne są słynne lody „Ekipa” produkowane przez PPL Koral, które powstały we współpracy z popularnym youtuberem – Frizem. Podobno to prawdziwy fenomen na polskim rynku – lody ponoć wyprzedają się natychmiast po dostawach do sklepów i są dostępne w dwóch wersjach smakowych: truskawkowej i cytrynowej, w polewie o smaku gumy balonowej ze strzelającym cukrem. Z badań wynika, że konsumenci oczekują, iż w konceptach gastronomicznych na stacjach paliw zakres menu oraz jego jakość będą stawać się coraz bardziej konkurencyjne wobec standardu znanego dotychczas z kawiarni. Dlatego właśnie wszystkie sieci inwestują w rozwój oferty w tym segmencie. Mirosław Ryglicki

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

39


narzędzia

narzędzia

Stawiam na myjnie

wiązanie powoduje, że cała inwestycja może być zupełnie nieopłacalna. Dwustanowiskowa myjnia samoobsługowa produkuje ok. 6-6,5 m sześc. ścieków na dobę. To bardzo dużo, bo jeśli zbiorniki na nieczystości mieszczą ok. 12 m sześc., to raz na dwa dni trzeba je opróżniać. To znaczne obniża rentowność inwestycji. A myjni, dwu-, trzy- i pięciostanowiskowych jest w Polsce mnóstwo. Moim zdaniem takie myjnie mają sens tylko wtedy, kiedy są podłączone do kanalizacji. Stawianie ich daleko poza miastem jest nieekonomiczne. Kiedy jest kanalizacja, to teoretycznie nie powinno być kłopotów z uzyskaniem pozwolenia. Trzeba też patrzeć w przyszłość. W Polsce od lat zmagamy się z niedoborem wody i coraz większy nacisk kładzie się na zmniejszenie jej zużycia. W myjni samoobsługowej woda pracuje w obiegu otwartym i nie można jej ponownie użyć. Wszystko, co zostanie wykorzystane, to są już ścieki. Prędzej czy później ten problem da o sobie znać i coś trzeba będzie z tym zrobić. Być może zostaną wprowadzone miesięczne limity w zużyciu wody. A koszt wody i odprowadzania ścieków to jeden z istotniejszych kosztów prowadzenia myjni samoobsługowych.

automatyczne

Działanie obiegu wtórnego w myjniach automatycznych W myjniach automatycznych stosuje się obiegi zamknięte wody. Oszczędności są bardzo duże i sięgają 80 proc. Tyle wody po oczyszczeniu wraca do obiegu wtórnego, gdyż tylko 20 proc. to woda świeża. W obiegu zamkniętym wszystkie ścieki spływają do odstojnika, w którym osadza się piasek, potem przepływają przez separator, który oddziela substancje ropopochodne, a następnie woda gromadzi się w zbiorniku retencyjnym. Nie ma już tam piachów i substancji ropopochodnych, ale wciąż są resztki substancji chemicznych i różne cząsteczki stałe. Taką wodę pompuje się do maszynowni, gdzie znajduje się specjalny filtr piaskowy. Jest on bardzo duży, ma pojemność ok. metra sześciennego i przez ten filtr zatrzymywane są wszystkie większe cząsteczki. Następnie woda jest magazynowana w zbiorniku obok filtra i znowu jest podawana do myjni.

Nie każda woda jest tej samej jakości

K K

ażda myjnia samochodowa jeszcze przed rozpoczęciem budowy powinna posiadać odpowiednie zezwolenie wodnoprawne. Jeśli go nie mamy, nie możemy rozpocząć eksploatacji. Ten obowiązek istnieje od dawna, ale kiedyś nikt nie zwracał na to uwagi. Od czasu powstania Wód Polskich to się zmieniło i teraz przepisów przestrzega się bardzo rygorystycznie. Na pozwolenie czeka się od trzech do sześciu miesięcy. W skrajnych wypadkach zajmuje to nawet dwa lata. Najdłużej – kiedy myjnia nie ma podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a klient nie chce zadeklarować, że nieczystości będzie wywoził za pomocą wozu asenizacyj-

40

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

nego. Chce natomiast wybudować zbiornik, z którego będzie ona odparowywała, lub zastosować dreny, dzięki którym ścieki rozpuszczą się w ziemi. Teoretycznie jest to dopuszczalne, ponieważ ścieki są już oczyszczone i po separacji substancji ropopochodnych. Oczywiście pod warunkiem, że myjnia nie jest wyposażona w mikroproszek, który zawiera fosforany, gdyż generalnie środki chemiczne stosowane podczas mycia są w pełnie biodegradowalne. Na takie rozwiązania Wody Polskie nie chcą się jednak zgodzić. Wymagają od właścicieli myjni podłączenia do kanalizacji sanitarnej lub wywożenia nieczystości wozem asenizacyjnym. To drugie roz-

e-stacjapaliw.pl

fot: Corrimex

Koszt wody to jeden z istotnych czynników, które wpływają na opłacalność prowadzenia myjni samochodowych. Czasami rachunki mogą sięgać nawet 25 tys. zł rocznie za podwójne stanowisko.

Dlaczego więc rozwiązania stosowanego w myjniach automatycznych nie można zastosować w myjniach samoobsługowych? Techno­ logicznie jest to możliwe, ale niesie to ze sobą sporo zagrożeń. W myjni automatycznej mycie polega głównie na użyciu wody, szczotek, substancji chemicznych i osuszaniu powietrzem. Inaczej jest w myjniach samoobsługowych, gdzie nie używa się szczotek. Woda podawana jest tam pod wysokim ciśnieniem razem z mikroproszkiem. Niestety ta pochodząca z wtórnego obiegu jest takiej jakości, że nie rozpuści się w niej proszek i nie będzie można umyć nią samochodu. Drugie zagrożenie to konstrukcja pomp wysokociśnieniowych. Mają one wąską gardziel i gdyby pracowały z wodą z wtórnego obiegu, to po 400-500 godzinach pracy zaczęłaby działać wadliwie i nadawałaby się do wymiany. Po prostu pompa wysokociśnieniowa nie może pracować z wodą z wtórnego obiegu. Poza tym środki chemiczne stosowane na myjniach samoobsługowych, mam tu na myśli głównie wosk, mają taką konsystencję, że

e-stacjapaliw.pl

słabo się rozpuszczają w zimnej wodzie. Z tego powodu wosk może zapchać filtry stosowane w instalacji do zamkniętego obiegu. Najistotniejszą sprawą jest jednak bezpieczeństwo ludzi. W myjniach samoobsługowych w niektórych programach używa się ciepłej wody, a w automatycznych zimnej. Gdyby ciepła woda po umyciu znalazła się w odstojniku i musiałaby tam dłużej stać, a na zewnątrz byłaby wysoka temperatura, to mogłaby się w niej rozwinąć bardzo groźna bakteria zwana legionellą. Jeśli ktoś użyłby takiej skażonej wody, to byłby narażony na utratę zdrowia. Przy myciu ciśnieniowym tworzy się bowiem mgiełka, w której klient stacji musi przebywać przez dłuższy czas. Wdychanie bakterii zawartych w skażonej wodzie mogłyby się dla niego skończyć tragicznie. W związku z tym obiegów zamkniętych w myjniach samoobsługowych nie możemy stosować. Jedyne myjnie samoobsługowe, w których moglibyśmy używać wody z drugiego obiegu, to myjnie biologiczne. Cena oczyszczalni biologicznej wielokrotnie przewyższa jednak koszt samej myjni. W związku z tym nikt tego rozwiązania nie stosuje. Czy w związku z tym myjnie samoobsługowe są dochodowe? Tak, a to dlatego, że klienci płacą tam za czas, który spędzają na myciu samochodów, a nie, tak jak w myjniach automatycznych, za konkretny program, który kupują. Ceny wody w Polsce różnią się w zależności od miasta, ale można przyjąć, że jest to ok. 12 zł za m sześc., czyli 1 tys. litrów. A w myjniach samoobsługowych woda leje się z prędkością 11 litrów na minutę. Opłaty za ścieki, prąd i amortyzacja stanowią 40 proc. kosztów. Reszta, czyli 60 proc., to zysk właściciela. Ale tylko do momentu, kiedy wejdzie obowiązek fiskalizacji (do tej pory właściciele myjni nie mają obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych, ale Ministerstwo Finansów dostrzegło tę lukę i już pracuje nad zmianami w prawie) i nastąpią ograniczenia w zużyciu świeżej wody. A pewnie to niebem nastąpi. Wtedy rentowność myjni ręcznych może gwałtownie spaść. Poza tym są one bardzo energochłonne, a koszty energii ciągle rosną.

Obieg zamknięty wciąż nieobowiązkowy! Wydawałoby się, że obieg zamknięty w oczyszczalniach automatycznych jest obowiązkowy. Ale tak wcale nie jest! Klienci, którzy się na to decydują, robią to wyłącznie z potrzeby oszczędności. Jestem jednak pewien, że w najbliższym czasie to się zmieni ze względu na ekologię. A to dlatego, że – jak przypomnę – dzięki wtórnemu obiegowi oszczędzamy 80 proc. wody. To są ogromne pieniądze. Do umycia jednego samochodu osobowego w myjni automatycznej potrzeba ok. 210-220 litrów wody. Z tego ok. 170 litrów to woda z wtórnego obiegu. Jak pisałem, 1 m sześc. wody kosztuje ok. 12 zł. Zakładając, że dziennie z myjni korzysta 30 osób, musimy zużyć ok. 6-6,5 m sześc. To znaczy, że dziennie płacimy za wodę ok. 70 zł, a miesięcznie ponad 2 tys. Gdyby nie wtórny obieg, to przez rok same rachunki za wodę sięgnęłyby ok. 25 tys. zł! To ogromna kwota. Po zastosowaniu wtórnego obiegu rachunki spadają do ok. 5 tys. Urządzenie do odzysku wody kosztuje ok. 5 tys. euro, więc po roku koszty jego zakupu się zwracają. Klienci o tym wiedzą i dlatego ok. 80 proc. z nich decyduje się instalację obiegu zamkniętego. A koncerny kupują tylko instalacje wyposażone w obieg zamknięty, bo przy sieci 200-300 myjni są to dla nich ogromne oszczędności. Michał Dobrański, sales and production manager, Corrimex

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

41


stacja po godzinach

W Hangarze-7 Red

Bulla

Energy

FULL OPCJA

W futurystycznym Hangarze-7, który znajduje się na lotnisku w Salzburgu, można podziwiać bolidy Formuły 1, motocykle oraz flotę historycznych samolotów i śmigłowców należących do zespołu Red Bull.

Latające eksponaty W Hangarze-7 w zasadzie nie ma stałej kolekcji i prawie codziennie coś się zmienia. Wszystko dlatego, że piloci często biorą udział w pokazach, a inne samoloty przechodzą przeglądy. Jednym z najciekawszych eksponatów jest słynna kapsuła kosmiczna Felixa Baumgartnera, w której austriacki skoczek wzbił się w październiku 2012 r. na wysokość blisko 39 km, a następnie skoczył ze spadochronem. Jest też manekin ubrany w kombinezon i wyposażony w specjalnie skonstruowane skrzydła z włókna węglowego, na których Baumgartner w roku 2003 przeleciał nad kanałem La Manche. Białymi krukami w kolekcji są słynny amerykański myśliwiec Lockheed P-38 Lightning z czasów II wojny światowej oraz bombowiec North American B-25J Mitchell z 1945 r. Z cenniejszych eksponatów w hangarze można zobaczyć też Chance Vought F4U-4 Corsair. Były myśliwiec US Navy pochodzi z roku 1945. Po zakończeniu służby w marynarce trafił do Hondurasu, a stamtąd w ręce pewnego milionera z Teksasu.

42

NR 3 (34) 2021 nowoczesna stacja paliw

Najszybszy bolid na świecie Oprócz samolotów w hangarze znajduje się także duża kolekcja bolidów F1 używanych przez grupę Red Bull Racing, a wśród nich m.in. ten, na którym Sebastian Vettel zdobył w roku 2011 tytuł mistrza świata Formuły 1. Ale najciekawszy jest chyba koncepcyjny bolid Red Bull X2010 Prototype, najszybsza maszyna wyścigowa na świecie. Został zaprojektowany w 2010 r. do gry komputerowej. Konstruktorzy Red Bulla mieli za zadanie stworzenie samochodu, który nie jest skrępowany żadnymi przepisami wyścigowymi. Do projektu dołączył światowej klasy ekspert w dziedzinie aerodynamiki i projektant samochodów wyścigowych Adrian Newey. Stworzył samochód o osiągach na granicy tego, co ludzkie ciało może wytrzymać. Red Bull X2010 Prototype do setki rozpędza się w 1,4 sekundy i osiąga prędkość ponad 450 km/h, a jego maksymalne przeciążenie wynosi 8,25 G. Kierowcą, który przeprowadził test szybkości samochodu, był mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel. Podczas swojego pierwszego przejazdu pobił rekord toru Suzuka Circuit ustanowiony przez bolidy F1 o ponad 20 sekund.

PROFESJONALNA STACJA DO WYPIEKU SKLEPOWEGO! Minimum zapotrzebowania przestrzennego i maksimum możliwości. Wypróbu j piece piekarniczo-cukiernicze Minimat oraz piec hybrydowy Atollspeed od Wiesheu Polska

Coś dla smakoszy Hangar-7 ma dla zwiedzających coś jeszcze. Na jego terenie znajduje się także kilka kawiarni, barów i restauracji. Najbardziej znana z nich jest restauracja Ikarus, jeden z najlepszych lokali w Salzburgu. Swój kunszt prezentują tam najlepsi kucharze zapraszani z całego świata, którzy przyjeżdżają tam tylko na miesiąc. Jest też bar o nazwie Mayday Bar. Wbrew pozorom jego klienci nie wpadają tam nad ranem, szukając ratunkowego drinka. Serwuje się tam tzw. smart food, czyli inteligentną żywność, która nie pozwala, by gość się przejadał. Ale drinka też warto zamówić. Mirosław Ryglicki

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

S S

alzburg to miasto, w którym mieszka i pracuje Dietrich Mateschitz, jeden z założycieli firmy Red Bull. Nic więc dziwnego, że to właśnie tu ma swoją siedzibę zespół The Flying Bulls. Jest nią futurystyczny hangar zbudowany ze stali i szkła, oddany do użytku w 2003 r. Składa się z 1754 szklanych paneli, z których każdy jest inny. Ma około 100 m długości, 67 m szerokości i 14,5 m wysokości. Początki zespołu The Flying Bulls sięgają lat 80., kiedy Sigi Angerer, pilot linii Tyrolian Airways, zaczął kolekcjonować stare samoloty. Wkrótce wokół niego zaczęli się skupiać inni entuzjaści lotnictwa i kolekcja zaczęła się rozrastać. Początkowo samoloty były przechowywane w Innsbrucku, ale wkrótce zaczęło brakować dla nich miejsca. Wtedy pojawił się pomysł przeprowadzki do Salzburga i budowy nowego hangaru.

NA SMAKOWITY POSTÓJ