Page 1

HM2014_05_texty.indd 1

02/05/2014 21:37:26


www .h www ostivicer u .h www ostivicer n.cz www. u .h h www ostivicer n.cz www. ostiviceru u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .h h n www ostivicer n.cz www. ostiviceru .cz u .host h ivicer n.cz www ostivicer n.cz u .h un.cz www ostivicer n.cz u .host ivicer n.cz un.cz Hostivický půlmaraton

Hostivice RUN 17. 5.

SPONZOŘI

2014

Každá běžecká legenda jednou začíná

kategorie 1 – do 39 let včetně (muži, ženy) kategorie 2 – 40 let a více (muži, ženy)

Hostivická „desítka“ kategorie 1 – do 39 let včetně (muži, ženy) kategorie 2 – 40 let a více (muži, ženy)

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Tatínkovský ultra běh Běh otců s dětmi (cca 500m)

přihla

šujte se na

www.hostivicerun.cz HM2014_05_texty.indd 2

02/05/2014 21:37:30


HM2014_05_texty.indd 3

02/05/2014 21:37:59


HM2014_05_texty.indd 4

02/05/2014 21:38:33


HM2014_05_texty.indd 5

02/05/2014 21:38:35


FOTO: K. ČERNÁ

rozhovor

hostivická opera se vrací Po téměř 85 letech se Hostivičtí mohou opět těšit na operu. 30. května se v sokolovně odehraje minioperní představení Trpaslíkův dar. Tentokrát v podání hostivických dětí pod taktovkou Terezy Špetíkové ze ZUŠ Kladno, která má ve městě svou pobočku. Interview HM se slečnou Špetíkovou je tedy tentokrát především o zpěvu a jeho roli v jejím životě, nicméně nahlédneme i do poměrně náročné přípravy zcela neuvěřitelného návratu jedné části městské historie. Jakému typu zpěvu se věnujete především? Na hostivické pobočce ZUŠ Kladno vyučuji předměty pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv a komorní zpěv. Při studiu s žáky vycházím z techniky italské pěvecké školy zvané bel canto, kterou jsem po celou dobu, kdy se zpěvu věnuji, pokládala za důležitou pro rozvoj vokální techniky. Bylo pro mě obrovskou výzvou a inspirací, že jsem zpěv v Itálii několik let studovala. Zkušenosti, které jsem zde získala, pro mě budou vždy nedílnou součástí mého profesního života. Co bylo rozhodujícím momentem ve Vašem životě, který určil, že se zpěv stane jeho součástí? Začínající umělec by se měl při rozhodování o své budoucnosti opřít o stanovisko zkušených pedagogů v daném oboru. U mě tomu bylo nejinak. První podnět vzešel od mé paní učitelky zpěvu na ZUŠ, když mi bylo 14 let. Doporučila mi připravit se na příjimací zkoušku na konzervatoř, kde přijímací komise rozhodla o tom, že mám talent převyšující běžný průměr. Od té chvíle však přestal být moment určení mé pěvecké budoucnosti pouze záležitostí názorů pedagogů, i já jsem musela převzít zodpovědnost za rozhodnutí, že ke studiu nastoupím. Přijímací zkoušce na konzervatoř ale předcházely mnohé další významné momenty, které dost pravděpodobně poukazovaly na moji

6

budoucnost. Od mých 10 let jsem s obrovským potěšením pravidelně sólově vystupovala na veřejných koncertech a soutěžích ve Znojmě, odkud pocházím. Hrála jsem také na zobcovou flétnu a klavír, zpívala jsem ve sboru. Hudba byla přirozenou součástí mého každodenního života. Coby profesionál, myslíte si, že Česko má opravdu tak obrovské množství pěveckých talentů, jak nám předkládají média? Je nutné rozlišit, že jedna věc je talent a druhá, jak bude zúročen. Obecně vzato má Česko se svými deseti miliony obyvatel určitě vysokou koncentraci talentovaných lidí. Ne všichni dosáhnou na vrchol, ale máme mnoho takových, na které můžeme být právem hrdí, a to jak ve světě klasické tak i populární hudby. Podle mého názoru mohou média vytvářet iluzi, ale to, že čeští umělci zpívají výborně na našich i světových prestižních scénách, vydávají CD, mají vyprodané sály, to jsou fakta a nemyslím si, že by je mohla média tak výrazně zkreslit. Naopak si myslím, že se o našich talentech působících doma i za hranicemi Česka mluví příliš málo a je to škoda, ubližujeme tím sami sobě. Hodláte uvést v život hostivickou minioperu Trpaslíkův dar. Jak vás to vlastně napadlo? Ovlivnilo mě několik faktorů a to především tvůrčí atmosféra na ZUŠ

Kladno, kde žáci úspěšně nastudovali dětské miniopery Karkulka a Budulínek včetně všeho, co je běžnou součástí operní produkce: kostýmů, scény, režie. Pro děti je tato zkušenost nesmírně obohacující, škola se stává hrou, ale zároveň se děti učí zodpovědnosti vůdči výslednému společnému dílu. Neméně důležité bylo pro zrození nápadu o dětské miniopeře nadšení hostivických žáků pěveckého oboru. Nebojí se ničeho nového, naopak rádi diskutujeme o jejich nápadech a o tom, co je na zpěvu nejvíce baví. Myšlenka o produkci hudebně - scénického díla byla tedy na světě, zbývalo vybrat nejvhodnější z dostupného repertoáru. Dětská hra se zpěvy Trpaslíkův dar zvítězila z několika důvodů. Rok 2014 je významnou oslavou výročí mnoha českých skladatelů sjednocenou oficiálně pod názvem Rok české hudby. Tato událost se opakuje pouze v roce zakončeném číslem 4, které se pro historii české hudby zdá být až magické. Autor Trpaslíkova daru František Forst byl žákem a následovníkem skladatelských škol Vítězslava Nováka (18. 7. 2014 si připomínáme 65. výročí úmrtí) a Leoše Janáčka (3. 7. 2014 slavíme 160. výročí narození). Nastudování tohoto díla je poctou oslavě Roku české hudby, ale také připomínkou někdejší významné kulturní historie Hostivice. V městské kronice se dočteme, že dne 8. prosince 1931 bylo ve 2 hodiny odpoledne

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_texty.indd 6

02/05/2014 21:38:38


rozhovor

v místní sokolovně sehráno žákovské představení Trpaslíkův dar. Významná historie divadelní scény v Hostivici by neměla být zapomenuta, naopak by podle mého názoru mohla být místní divadelní činnost obnovena a žákovské představení by mohlo být první vlaštovkou. Hostivická renovovaná Sokolovna k tomu přímo vybízí. Bez toho, aniž bych našla oporu v pracovním týmu naší ZUŠ by to však nešlo. Jsem velmi vděčná za záštitu nad nastudováním a provedením hostivické miniopery paní ředitelce Michaele Bernáškové, bez níž bych neměla odvahu na realizaci projektu tohoto rozměru. Když jsem se jí svěřila s tím, že nás v láká provést v Hostivici minioperu, vůbec nebyla skeptická, naopak mě inspirovala mnoha nápady, koho oslovit, čemu se naopak vyvarovat, jak postupovat. Jsem ráda, že na projektu spolupracují kolegyně Anička Císařovská (režijní spolupráce), Hristina Yordánová (klavírní spolupráce), Milice Gedeónová (kostýmy a scéna) a pan kolega Vladimír Kirikov (housle). Každý z nich přispívá svým zkušeným a profesionálním přístupem. Můžete prozradit čtenářům něco více o formě zpracování tohoto díla? Formální určení díla je v přesném znění Dětská hra se zpěvy ve 3 dějstvích, což mi také při výběru vhodné miniopery imponovalo. Je to dílo určené přímo pro děti, obtížností i délkou ideální. Jedná se o kouzelnou pohádku z prostředí lesa s dobrým koncem, což je pro žákovské představení také velmi šťastnou volbou. Skladatel napsal Trpaslíkův dar dětskému souboru přímo na tělo, je tu

spousta rolí, a proto se mohlo zapojit všech 19 žáků najednou. Rozčlenění celku na 3 dějství pomáhá uzavřít jednotlivé dějové kapitoly, v čemž se také skladatel neminul. Děti potřebují věci pochopit jednoduše, schématicky, k tomu pak přidají díky své obrovské fantazii individuální pojetí role a pohádková zpěvohra je na světě. Propojení dějství vyřešil autor předehrami pro housle a klavír, v nichž zazní prokomponované motivy pěveckých čísel. Tím je hudebně předjímáno každé dějství, což má silný dramatický účinek a prozrazuje, že byl František Forst více než dobrým žákem Leoše Janáčka. Nechci však vážené čtenáře ochudit o překvapení a prozradit v tuto chvíli více. Všechny, v nichž náš projekt hostivického Trpaslíkova daru vzbudil zájem, si dovolím srdečně pozvat na obnovenou premiéru po 83 letech, která se koná dne 30. května 2014 v 17:00 hodin v sokolovně v rámci koncertu ke Dni dětí, na němž se také představí taneční a literárně dramatické oddělení školy.

PROGRAM NA KONCERT KE DNI DĚTÍ 30. 5. 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

Mimochodem, pokud by chtěl dát některý z rodičů svou ratolest, aby prošlo vaší výukou, může ještě letos, či musí počkat na příští školní rok? Pro rodiče, kteří by chtěli své dítko přihlásit na hostivickou pobočku ZUŠ Kladno, 5. Května 1870, mám informaci, že nové žáky pro školní rok 2014/ 2015 přijímáme na základě přijímacích zkoušek. Ty probíhají poslední týden v květnu 2014 v sídle pobočky Hostivice na adrese U Zámecké zdi 1704, Hostivice. Den a hodina jsou určeny pro každý obor zvlášť viz tabulka:

Hudební zahrada - Přípravná hudební výchova (chlapci a děvčata od 5 let): 27. 5. 2014 a 29. 5. 2014 od 14:00 do 19:00 hod. Hudební obor: (chlapci a děvčata od 7 let): 27. 5. 2014 a 29. 5. 2014 od 14:00 do 19:00 hod. Taneční obor: (chlapci a děvčata od 5 let): 26. 5. 2014 a 27. 5. 2014 od 15:00 do 18:00 hod. Výtvarný obor: (chlapci a děvčata od 7 let): 27. 5. 2014, 29. 5. 2014 a 30. 5. 2014 od 14:00 do 19:00 hod. Veselá hra - přípravný literárně dramatický obor: (chlapci a děvčata od 7 let): 27. 5. 2014 od 14:00 do 16:30 hod., 29. 5. 2014 od 14:00 hod 19:00 hod. Literárně dramatický obor: (chlapci a děvčata od 8 let): 27. 5. 2014 od 14:00 do 16:30 hod., 29. 5. 2014 od 14:00 do 19:00 hod. Podrobné informace o tom, co naše škola nabízí, naleznou zájemci na našich webových stránkách: www.zuskladno.cz.

Taneční oddělení Petr Eben: cyklus Elce pelce: Vláček Taneční oddělení František Ringo Čech: Parní stroj Lidově dramatické oddělení Anna Císařovská: Vesmírná óda, příběh vzniklý na základě improvizace žáků Taneční oddělení Petr Eben: cyklus Elce pelce: Čáp, Bolístka Taneční oddělení Česká lidová Pojďte holky do vinice, tanec Plácavá Taneční oddělení Petr Eben: cyklus Elce pelce: Motory Emil Hradecký: Jede jede myška Taneční oddělení Petr Eben: Kočičí jazz Lidově dramatické oddělení Anna Císařovská: Sherlockův případ, příběh vzniklý na základě improvizace žáků Taneční oddělení Tanec z muzikálu Pomáda Pěvecké oddělení František Forst: Trpaslíkův dar, op. 13

Režijní spolupráce: Anna Císařovská Klavírní spolupráce: Hristina Yordánová Housle: Vladimír Kirikov Kostýmy a scéna: Milice Gedeónová Choreografie tanečních vystoupení: Mgr. Šárka Kuželová Změna v programu vyhrazena.

INFORMACE O MOŽNOSTI ZAKOUPENÍ VSTUPENEK NA KONCERT KE DNI DĚTÍ Vstupenky v ceně 50 Kč je možno zakoupit osobně na hostivické pobočce ZUŠ Kladno 5. Května 1870 u slečny Terezy Špetíkové v sídle pobočky U Zámecké zdi 1704. Rezervace vstupenek je možná na tel. č.: 774 462 188 nebo prostřednictvím emailu: hostivice_zus@volny.cz. JAN ČERNÝ

7 HM2014_05_texty.indd 7

02/05/2014 21:38:40


volný čas, kultura, sport

volný čas, kultura, sport

zpráva JSDH Hostivice

D

ne 25. 3. 2014 se zástupce naší jednotky zúčastnil slavnostního předání Pamětního listu a poděkování za zatím nejnáročnější a nejrozsáhlejší požár letošního roku, ke kterému došlo v areálu bývalých mrazíren v Kladně – Kročehlavech. Dnes v areálu sídlí pobočka belgické pekárenské skupiny La Lorraine. Z rukou ředitele HZS Středočeského kraje pana plk. Ing. Miloslava Svatoše a ředitele firmy La Lorriane pana Dirk Veryser z Belgie obdržela naše jednotka

Pamětní list s poděkováním za spolupráci při zdolání požáru ve zvláštním stupni požárního poplachu v době od 31. 1. 2014 do 3. 2. 2014. Kromě toho bylo i předáno DVD s prezentací o zásahu, fotodokumentace i letecké videozáběry, které je možné shlédnout na stránkách SDH Hostivice (www.sdhhostivice.cz). Slavnostního aktu se zúčastnil i Mgr. Miroslav Bulín, náměstek primátora města Kladna, Ing. Miroslav Bernášek, ředitel HZS hl. m. Prahy plk. Mgr. Jaromír Pešek a čtyři

aktivity DĚTSKÝ KLUB KLUBÍČKO – PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Klub pro 10 dětí od 2 let věku a starší. Děti si v Klubíčku budou hrát s hračkami podle své fantazie a učit se je sdílet s druhými, společně si číst, vyprávět, zpívat, malovat, cvičit, chodit ven, hrát hry a svačit. Celým programem provází paní učitelka, která se k dětem chová s respektem a totéž učí i je. Podporuje jejich samostatnost. KDY: PONDĚLÍ – ČTVRTEK 9.00 – 12.00 CENA: PŘI PRAVIDELNÉ DOCHÁZCE 170 KČ/ DEN, JINAK 200KČ/DEN

NEDĚLNÍ TANČÍRNA PRO VEŘEJNOST Rytmy standardních a latinskoamerických tanců, posezení s přáteli a příjemně strávený nedělní večer. Pravidelná aktivita zhruba 1x měsíčně. KDY: NEDĚLE 18. 5. 2014 19.00 – 21.00 CENA: 100 KČ/PÁR VÝTVARNÉ HRÁTKY PRO DĚTI Pro děti od 2 do 4 let, které se zde budou seznamovat se základními výtvarnými technikami (malování, lepení, modelování, tisk). Hlavním cílem je děti zaujmout a dopřát jim co největší prostor pro vlastní sebevyjádření. Každá lekce zahrnuje výtvarnou činnosti a krátkou relaxační hru. KDY: PÁTEK 10.00 – 11.00 CENA: 100KČ ZA LEKCI (PŘI PŘEDPLATNÉM)

CHI- TONING – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ Dynamické cvičení, které spojuje Pilates, jógu, tanec za příjemné energické i relaxační hudby. Pod vedením lektorky, vystudované fyzioterapeutky, která je zároveň dlouholetou lektorkou nejen Chi-toningu, ale i Pilates a dalších druhů Body and Mind. KDY: STŘEDA - POZOR ZMĚNA ČASU OD 18.30 – 19.30 CENA: 120 KČ/LEKCE

8

desítky středočeských i pražských hasičů. JSDH HOSTIVICE

v sokolovně

DÁMSKÝ KLUB - PRO ŽENY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ Posezení žen se zájmem o společenský život, skupinové aktivity všeho druhu, výtvarné vyžití, ale i pečení, vaření, háčkování, děti a další otázky každodenního života. Prostě všechno možné co kdo navrhne k povídání a dělání. KDY: KAŽDOU STŘEDU 10.00 - 11.00 CENA: 50 KČ (KÁVA V CENĚ)

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ Lekce jógy plné pohody a radosti z pohybu. V kurzu se naučíte plný jógový dech, základní i složitější ásany (pozice). Osvojíte si nejen jak uvolnit tělo, ale také jak zpevnit svaly. Na konci každé lekce je zařazena krátká relaxace. Rezervace na tel.: 724 648 545, pokud si nestačíte zarezervovat místo, vždy se 2 místa najdou. KDY: PONDĚLÍ 17.00 – 18.00 A 18.00 – 19.00 (JOGA PRO SENIORY A ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY) CENA: DO KONCE ČERVENCE VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

SEMINÁŘ O ZVUKU A NAHRÁVÁNÍ – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ Nahrávání nástrojů a zpěvu, smíchání písničky, hraní na hudební nástroje, tvůrčí činnost při vytváření skladeb. KDY: KAŽDÉ ÚTERÝ 20.00 – 22.00 CENA: 140 KČ/2 HOD.

BOX - PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ OD 12 LET Hodiny boxu pod vedením akreditovaného trenéra. Součástí tréninku je rozcvička, zahřátí těla, protažení hl. svalových partií, nácvik boxérských technik, stínový box, cvičení na aparátech, nácviky dalších koordinačních schopností. Možnost sparingu.

KDY: ÚTERÝ 18.30 – 20.00, PÁTEK 18.00 – 19.30 CENA: 100 KČ/LEKCE (KAŽDÁ 10 LEKCE ZDARMA)

SEBEOBRANA PRO ŽENY – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ (OD 13 LET) Kurz pod vedením italského trenéra. Hlavní zaměření kurzu je získat větší sebevědomí a základní fyzickou a psychickou sílu při zvládání nebezpečných a konfliktních situací. Zájemkyně o kurz nemusí mít žádné předchozí znalosti nebo zkušenosti se sebeobranou. KDY: KAŽDÉ PONDĚLÍ 19.00 – 20.00 CENA: 550 KČ/MĚSÍC NEBO 150 KČ/ LEKCE

ASHTANGA VINYASA JOGA – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ Dynamické ucelené série na sebe navazujících pozic (asán). Cvičení je zaměřeno na zkrácenou první sérii a mělo by vést k posílení, udržování dobrého zdraví a mobility. Jógové pozice (asány) plynule navazují jedna na druhou, hodně pozornosti se věnuje dýchání během cvičení. Série je ukončena závěrečnou hlubokou relaxací. Hodina může být návodem a inspirací k vlastní domácí praxi. KDY: KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI 18.00 – 19.00 CENA: DOBROVOLNÁ (DLE SPOKOJENOSTI A VLASTNÍHO UVÁŽENÍ) KONTAKT: MARCEL FLEMR ASHTANGAVINYASACZ@GMAIL.COM NEBO 773 649 822, WWW.ASHTANGAVINYASA.CZ

Na kurzy se můžete hlásit přímo na uvedených kontaktech nebo u koordinátorky aktivit Barbory Chmelíkové na tel: 774 44 22 14 nebo na emailu: barbora@mksh.cz ve všední den od 8.00 do 17.00. Na těchto kontaktech také rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. Těšíme se na Vás!

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_texty.indd 8

02/05/2014 21:38:40


volný čas, kultura, sport

sebeobrana pro ženy FOTO: ARCHIVP. MAZZOTTY

cvičíme s italem aneb

V

dnešním světě plném násilí, které na nás útočí nejen z televizních obrazovek není od věci, aby se každá žena naučila jak předcházet nebezpečným situacím a jak zvládat svůj strach. Nejen o tom jsme si povídali s Pasqualem Mazzottou, italským trenérem, který v sokolovně otevřel kurz sebeobrany pro ženy. Proč by vlastně ženy měly přijít na kurz sebeobrany a co se tam mohou naučit? To je dobrá otázka. Z tréninku se mohou naučit bránit se v riskantních a nebezpečných situacích. Nejde jen o zvládnutí různých technik, ale hlavně, a to je důležitější, začnou jinak a lépe přistupovat k vlastnímu tělu a mohou v sobě najít nečekané schopnosti, které jsou často chybně přiřazovány pouze mužům. Kromě toho se naučí být více aktivní, sebejisté a pozitivní. Je tento kurz primárně brán jako návod, jak se bránit útočníkovi nebo je to spíše o cvičení? Kurz je zaměřený hlavně na cvičení. Samozřejmě, že lekce doprovází i instrukce jak předcházet nebezpečným situacím a nutnost, stát si pevně za svým. Pomocí tréninku se ženy naučí ovládnout svůj strach, díky tomu mohou učinit v dané situaci správná rozhodnutí. Jen zřídkakdy se totiž správně rozhodnete, když převládne strach. Jsou lekce kurzu fyzicky náročné? Můžeme si zde zlepšit kondici? Je to velmi individuální. Většinou čím více úsilí člověk do cvičení vloží, tím je

fyzicky náročnější. Také záleží na tom, jak člověk ke cvičení přistupuje. Cvičení samozřejmě zlepšuje krevní oběh a dýchání. Namáhání těla je velmi důležité, protože tělo je v Holistickém učení a v mnoha dalších východních učeních považované za celek, takže trénink není zaměřen pouze na svaly. Jako v józe, necítíte se po cvičení vyčerpaní, ale cítíte se lépe. Nezáleží tedy na tom, jak unavený a vycvičený člověk na konci lekce je, ale jak je šťastný a pozitivně naladěný. Od kolika let věku ženy je cvičení vhodné? Samozřejmě, že i 13-ti letá dívka si může přijít zacvičit, ale musí být opravdu dobře motivována, což je většinou dost těžké. Dívky v tomto věku se raději baví než cvičí. Celý trénink není jen o hře, i když se odehrává v přátelském prostředí.

Z vlastní zkušenosti vím, že kurz navštěvují spíše starší dívky nebo ženy. Jaké vybavení ženy pro cvičení potřebují? Na začátku je nejdůležitější, aby měli cvičící ve své výbavě zejména dostatek koncentrace. Začíná se výukou techniky cviků, není tedy potřeba žádné speciální vybavení. To bych doporučil až pro pokročilé tréninky.

KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY KDY: každé pondělí 19.00 – 20.00 VSTUPNÉ: 150 Kč/lekce nebo

550 Kč/měsíc

BARBORA CHMELÍKOVÁ KOORDINÁTORKA AKTIVIT V SOKOLOVNĚ

jóga Hostivice stojíme a pouze dýcháme a pozorujeme dech. Pak následuje zahřívací část. Po zahřátí je zařazena sestava z ásán. Těsně před závěrečnou relaxací zařazuji ásány proti bolesti hlavy, na uvolnění a ozdravení páteře a nakonec relaxace vleže na podložce pod dekou. Jóga je jak pro ženy, tak pro muže. Zároveň pro všechny věkové kategorii. Lekce hatha jógy se v Hostivici konají 3x týdně a to v pondělí v sokolovně od 17.00 do 18.00 a od 18.00 do 19.00 a v Základní škole ve středu od 16:30 do 17:30. Také přemýšlím nad otevřením lekcí pro rodiče s dětmi (děti od 5 let).

FOTO: ARCHIV B. JANÍČKOVÉ

H

atha Jóga je na rozdíl od dynamických stylů jógy v pomalejším tempu, jógové pozice (ásány) sestavuji do krátkých sekvencí. Lekce jsou vedeny s cílem posílit zdraví a pohodu klientů. Jsou zařazeny sestavy na formování postavy (s hubnoucím efektem), pro posílením kardiovaskulárního systému, pozice na prevenci, případně léčbu křečových žil, proti stresu, pro „snadné“ trávení, pro posílení pánevního dna, proti bolestem hlavy, ozdravení páteře, atd. Podrobné výklady zdravotní prospěšnosti k jednotlivým ásánám přináším na svém facebook Yoga hostivice a na webových stránkách www.reikimistr.cz každý pátek a jednou za 14 dní připojuji video s krátkou sestavou. Každá lekce začíná kratičkým zastavením po náročném pracovním dni. Několik minutek sedíme nebo

Pokud byste měli zájem o takové lekce, určitě mi zavolejte na telefon 724 648 545. BLANKA JANÍČKOVÁ

JÓGA PRO SENIORY A ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Každé pondělí od 18.00 – 19.00 jóga pro seniory a úplné začátečníky. Přijďte si s námi zacvičit. Je to opravdu snadné. V pomalém tempu i pro ty, kteří leta letoucí nedělali žádný sport. Těšíme se na Vás v Sokolovně! Rezervace nutná! Na tel.: 724 648 545

9 HM2014_05_texty.indd 9

02/05/2014 21:38:41


HM2014_05_texty.indd 10

02/05/2014 21:38:42


volný čas, kultura, sport

pozvánka na

otvírání studánek FOTO: Z. KOVAŘÍKOVÁ

EnviKlub Hurá ven zve děti a rodiče na slavnost otvírání studánek v úterý 20. května. Na otvírání studánek navazuje informační schůzka pro rodiče, kteří zvažují zápis do lesní mateřské školy.

J

aro je pro hostivickou lesní školku čas příprav na zahájení provozu v září 2014. Připravujeme vše k otevření školky – budujeme zázemí pro děti, tvoříme program, obstaráváme hlídání dětí, chystáme příměstský tábor a snažíme se veškeré informace aktualizovat na webových stránkách www.hura-ven.cz. Mezi úkoly, které jsou ještě před námi, je vybrat pro školku jméno – pokud máte chuť, poraďte nám rozhodnout se v hlasování na našem webu. Přály bychom si, aby se s námi lidé v Hostivici lépe seznámili – v dubnu jste se s námi mohli potkat při jarním úklidu pořádaném Českým svazem ochránců přírody, kdy jsme jednak pomohly uklízet oblast okolo bývalého lomu nad Jenečkem, jednak sázely lípu v ulici Za Mlýnem. „Lípa vážila okolo 70 kg a měřila 4 m – nikdo z nás tak velký strom ještě nesázel, ale pan zahradník Zelenka nám podrobně popsal, jak máme postupovat, takže jsme věděli, co děláme. Navíc jsme měly dost pomocníků – od nejmenšího Jiříka, přes pana místostarostu Kučeru po pana Srbu z domu vedle,“ říká Bára Kompanová z EnviKlubu. U místa, kde se sázel strom, jsme vytvořily zázemí

pro pohodový den – natažená slacklina umožnila malým i velkým vyzkoušet si chůzi po la(j)ně, houpací síť zase odpočinek. Hostivická solná jeskyně udělala pro děti výtvarnou dílnu. Podařilo se nám vytvořit tak příjemné prostředí, že jsme ani nemusely nabízet další z palety aktivit, které jsme pro děti připravily. Na 20. květen jsme naplánovaly další akci pro malé i velké – slavnost otvírání studánek. „Otvírání studánek je jednou ze starodávných tradic, která svým kouzlem a atmosférou častokrát nadchne nejen děti, ale i dospělé. Jedná se o rituál čištění studánek po zimě, jakožto připomenutí důležitosti vody pro život člověka. V průběhu výpravy za studánkou se trhají voňavé květiny, pletou věnečky z kvítí, pozorují

se krásy probuzené přírody a zpívají se písničky a básničky spojené s tématem vody, potůčků a studánek.“ popisuje květnovou akci Patricie Jägerová, hlavní lektorka vznikající školky. Akce začne v 17:30, kdy se s dětmi a rodiči sejdeme na hrázi Litovického rybníka poblíž tenisových kurtů. Odtud vyrazíme k nedalekému prameni, který vyčistíme a ozdobíme. Poté se vrátíme zpět k hrázi, kde budeme odpovídat na dotazy týkající se provozu dětského klubu Hurá ven inspirovaného lesní mateřskou školou. Přímo na informační schůzce bude možné provést do školky zápis. Těšíme se na setkání s vámi! ZA ENVIKLUB HURÁ VEN ZDEŇKA KOVÁŘÍKOVÁ

DEN DđTÍ A POHYBU SOBOTA 31.5.2014 OD 13:30 DO 21:00 AREÁL SOKOLOVNY HOSTIVICE ÿ(.É9É6 ƒ 012å679Ì6287đåÌ ƒ ATRAKCÍ ƒ TANCE

ƒ POHYBU

VE VŠECH PODOBÁCH

TĒšíme se na kupu dĒtí i dospĒlých Podrobnosti o programu na plakátech a www.hostivice.cz

11 HM2014_05_texty.indd 11

02/05/2014 21:38:48


volný čas, kultura, sport

Český svaz chovatelů základní organizace Hostivice uspořádá v chovatelském areálu „U Litovické tvrze“ U Sádek 1135 – Hostivice

ve dnech 13. a 14. června 2014

ČERVNOVOU VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA králíků – holubů – drůbeže – okrasného ptactva

Český zahrádkářský svaz Loděnice u Berouna „PELARGONIE“ vystaví v prodejní expozici několika stovek rozkvetlých květin „MUŠKÁTŮ“

18. PSÍ KORZO

“. Volná soutěž i příchozích chovatelů V sobotu 14. června bude od 13 hod. populární předvádění psů – „ psů, startovné zdarma, podmínkou platný očkovací průkaz psa, základní ovladatelnost psa při předvádění v soutěžním kruhu. Nejlepší obdrží poháry a diplomy, všichni účastníci krmnou pochoutku pro pejsky. Na výstavě budou prodejní stánky drobných podnikatelů, chovatelských potřeb, prodej živých zvířat, krmiv, krmných doplňků aj. Výstava bude otevřena: pro žáky škol – zdarma:

pátek 13. června 2014 14 – 18 hod. sobota 14. června 2014 8 – 16 hod. pátek 13. června 2014 8:30 – 11 hod. srdečně Vás zvou CHOVATELÉ HOSTIVICE

projekt – Inkluzivní Církevní mateřská škola

C

o znamená inkluzivní škola? To, čemu se složitě říká inkluze, je v podstatě to, že v jedné třídě jsou děti různých národností, děti pocházející z odlišných prostředí a sociálních poměrů i děti se specifickými potřebami vzhledem k jejich zdraví. Je to podobné jako na zahradě. Rostou tu různé květiny, některé vyžadují sucho a jiné zase vlhko. Nebo různé stromky, některé potřebují prořezávat a tvarovat, jiné naopak takhle upravovat nesmíte, aby plodily. Přesně takové je to v inkluzivní

HM2014_05_texty.indd 12

směrovka

třídě. Každé dítě potřebuje něco jiného, aby se vyvíjelo a rozvíjelo. V příjemném takřka rodinném prostředí malé mateřské školy děti se specifickými potřebami snáze vrůstají do společnosti a v tomto důležitém raném období získávají důležité sociální kompetence. A zároveň všechny děti i jejich rodiče jsou v setkání s touto různorodostí obohaceni o toleranci i sebepřijetí. A vrátíme-li se k obrazu zahrady plné různorodých rostlin harmonicky vyrůstajících pospolu, našemu oku je

rozhodně víc libé, než lán monokultury. Pěstují-li se plodiny v lánech, dosahuje se vyššího zisku právě z rozsahu. S výchovou dětí to však nefunguje. Když jde o malé děti, nedá se uvažovat ekonomicky, racionálně. Proto pořádá Náboženská obec Církve československé husitské v Hostivici, která je zřizovatelem Církevní mateřské školy Směrovka, benefiční koncert na podporu inkluze, jehož výtěžek bude použit na pořízení kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek pro děti se specifickými potřebami.

02/05/2014 21:38:49


4. Noc kostelĹŻ v Hostivici

23. kvÄ›tna 2014 v modlitebnÄ› CĂ­rkve Ä?eskoslovenskĂŠ husitskĂŠ v ulici K nĂĄdraŞí 104

Noc pro děti od 18 do 20 hodin

Kterak Honza vyrazil do svÄ›ta a doĹĄel do Hostivice DudĂĄckĂĄ pohĂĄdka ve staroÄ?eskĂŠm stylu. PĹ™edstavenĂ­ pro rodiÄ?e s dÄ›tmi od 3-10 let protkanĂŠ lidovĂ˝mi pĂ­sniÄ?kami. DÄ›ti jsou aktivnÄ› vtaĹženy do dÄ›je a seznĂĄmĂ­ se s pĹŻvodnĂ­ Ä?eskou tradicĂ­ a naĹĄimi svĂŠbytnĂ˝mi lidovĂ˝mi hodnotami, krĂĄsou a Ä?istotou Ä?eskĂŠho folklĂłru. ProfesionĂĄlnĂ­ herec RadomĂ­r Ĺ vec a souÄ?asnÄ› talentovanĂ˝ Ä?eskĂ˝ folklorista hraje na Ä?eskĂŠ dudy a zpĂ­vĂĄ v tradiÄ?nĂ­m jihoÄ?eskĂŠm kroji.

NĂĄsledujĂ­ vĂ˝tvarnĂŠ dĂ­lny pro dÄ›ti a pro rodiÄ?e pĹ™edstavenĂ­ projektu: CĂ­rkevnĂ­ mateĹ™skĂĄ ĹĄkola SMÄšROVKA.

Noc pro dospělÊ od 20 hodin

TradiÄ?nĂ­ vystoupenĂ­ HostivickĂŠho

pěveckÊho sboru

pod vedenĂ­m sbormistrynÄ› MgA. Hany KrejÄ?ovĂŠ FairtradovĂŠ pohoĹĄtÄ›nĂ­

   

  

     

   !"#   $ %& ! $ #  & ' )#%* )) &&+ &!+ ', *") " % -# ,

! " #$%&'&$(%%)*)(+%'*)(* $,&'&$(%%+%'&-&$(%%+%' ..,(*+/0#/! " 1# 2 %  ) %) %-& 3 .&0!,& , ,1231242/5     !#$ %   & ' ( ) )   )& %*! + #

& 6 777,!,&89:$ ;4/3#<&

HM2014_05_texty.indd 13

02/05/2014 21:38:54


volný čas, kultura, sport

CO SE U NÁS UDÁLO

Velikonoční koncert pro děti i dospělé V neděli 13. dubna Erika Kulhavá s Evou Hrubou zorganizovaly v zaHRÁTce tradiční Velikonoční koncert pro děti i dospělé s tvůrčími dílničkami. Příchozí si mohli poslechnout vážnou hudbu v podání violoncellisty Jana Skleničky i oblíbené jarní písně, děti si zahrály a zatancovaly. Po hudebním pásmu následovalo zdobení perníčků, tvorba pana Bramboráčka a jarního zápichu. DĚTSKÝ BAZÁREK

Již potřetí u nás proběhl oblíbený bazárek dětských oblečků a potřeb, tentokrát se zaměřením na jaro a léto. Velké díky patří Kateřině Schlegelové a dalším maminkám dobrovolnicím, které celou akci zajistily. Prodat či koupit přišlo mnoho rodičů. Z výnosu jsme také koupili pár nových hraček do herny pro děti. A již plánujeme další bazárek, na začátek října.

zahrátka FOTO: MH. BUZKOVÁ

rodinné centrum

CO PRO VÁS CHYSTÁME TRA D I ČNÍ P O CH O D pro celou rodinu

z Hostivice do Sobína, k příležitosti Mezinárodního dne rodiny, s názvem Veselé putování již v sobotu 17. května. Start u autobusové zastávky Na Pískách. Letos nebudou na startu pořadatelé, trasa bude vyznačena od 9h fáborky. Cesta povede ulicí Sadovou a dále po stezce pro cyklisty do Sobína na hřiště, kde budou od 9,30 do 11,30 k dispozici soutěžní stanoviště pro děti. PŘ E D NÁŠ K U H U B NĚ T E zdravě 22. 5. od 17 hod s výživovou poradkyní KUR Z MASÁ Ž Í miminek a základů aromaterapie od 21. 5. PŘ E D NÁŠ K U O KO J E NÍ 2. 6. v 17:15 Maminky s miminky do 1 roku zveme na pravidelná setkávání maminek s miminky Klub mami-mimi s prostorem ke sdílení starostí i radostí a také cvičení s miminky v úterky dopoledne od 10:30 hod.

Přijďte si pohrát s novým kočárkem, jeřábem, zatloukačkou třeba na Volnou hernu ve středu 11-12 hod či v pátek 10-12 hod.

plynové autobusy v Hostivici

FOTO: M. BABICKÝ

aneb mám pod čepicí, jezdím na zemní plyn

V

úterý 11. 2. 2014 zařadil dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. (dále jen ČSAD Kladno) na linku 306 dlouho očekávané nové autobusy. Jde o 2 nízkopodlažní dvoudveřové vozy typu Iveco Citelis 12M ve verzi CNG (stlačený zemní plyn), s bílým nátěrem vozové skříně. Autobusy obdržely registrační značky 2SX 2475, 2SX 2476 a evidenční čísla 1408,1391 v uvedeném pořadí. Citelis ev.č. 1408 dojezdil až do konce směny na zmíněné lince 306, poté ještě završil své putování hbitým přejezdem na noční linku 607. Jakýmsi předskokanem, jenž na lince 306 zahájil éru plynobusů, se stal zapůjčený zkušební vůz SOR NBG12 evidenčního čísla 1392 s registrací 4E8 8965, který na linku 306 vyjel již 22. 11. 2013. Po dodávce autobusů Citelis předal pomyslné žezlo nově příchozím a následně byl převeden na dejvické linky 316, 350 a 356 systému Pražské integrované dopravy (PID). Dopravce ČSAD Kladno zařadil další nový plynový Citelis přesně o týden později, nežli první dva, a sice 18. 2. 2014 na expresní linku 336, kterou bude vůz evidenčního čísla 1385 standardně obsluhovat. Autobus byl již od počátku vybaven červenými polepy vozové skříně. Konečná vnější podoba vozů je tedy červenobílá, na střeše a na krytu tlakových nádob je nalepen text zdůrazňující plynový pohon - “Mám pod

14

čepicí, jezdím na zemní plyn”. Dle dostupných informací tak získala hostivická oblast prvenství v podobě nasazení ekologických autobusů na CNG v rámci běžného provozu příměstských linek PID. Během prvních dnů provozu se Citelisy “promenádovaly” v bílém nátěru. Od 21. 2. 2014 obdržel červený polep vůz ev.č. 1391, následován 26. 2. 2014 vozem ev.č. 1408. Všechny tři Citelisy mají tedy nyní shodné barevné provedení. Cestující upoutá i fakt, že jsou vybaveny novějším typem odbavovacího a informačního systému. Plynové autobusy s charakteristickým dunivým zvukem si oblíbily zejména malé děti, které novým plyňákům přezdívají “Autobus s čepicí” nebo “Autobus s kloboukem”.

V souvislosti s dodávkou nových vozů bude vyřazeno několik nejstarších vysokopodlažních vozů Karosa typové řady 930 z let 1998 – 2001, již velmi provozně opotřebených. Stávající naftové nízkopodlažní vozy Iveco (Irisbus) Crossway LE 12M evidenčních čísel 1396 a 1399 byly z linky 306 předisponovány na linku 307 v trase Zličín – Unhošť,náměstí. Posléze došlo se změnou jízdních řádů od 2.3.2014 ke garantovanému vypravení nízkopodlažních spojů na zmíněné lince 307. Cestující, kteří využívají Středočeskou integrovanou dopravu (SID), se s novými plynovými Citelisy budou setkávat také, dopravce je mj. bude nasazovat i na linky A32 Unhošť - Malé Kyšice – Hostivice Praha a B82 Řevničov – Hostivice – Praha. Vzhledem k zásadnímu nárustu

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_texty.indd 14

02/05/2014 21:38:59


volný čas, kultura, sport

počtu vozidel na zemní plyn, musel dopravce rozšírit plnící stanici na CNG, kterou má přímo ve svém areálu na Kladně. Další rozšiřování vozového parku předpokládá dopravce ČSAD Kladno výhradně s pohonem na CNG. V pondělí 31. 3. 2014 došlo v areálu dopravce ČSAD Kladno ke slavnostnímu předání nových plynových autobusů.

Z celkem 12 autobusů pořízených za spoluúčasti ROP Střední Čechy (6 vozů SOR a 3 vozy Citelis budou jezdit v rámci SID), budou právě 3 zmiňované Citelisy obsluhovat Hostivici a okolí v rámci PID. Slavnostního přestřižení pásky a uvedení do provozu se zúčastnili zástupci ĆSAD Kladno (Bc. Ludomír Landa a Ing. Vladimír Hráský), ROP Střední Čechy (Ing. Kamil Munia)

a Krajského úřadu Středočeského kraje (Ing. Jaroslav Růžička). Nezbývá tedy než popřát novým autobusům, aby nepadly za oběť technicky nevyhovujícím retardérům v Sobíně, a cestující veřejnosti sloužily ke spokojenosti co nejdéle. MICHAL BABICKÝ (S VYUŽITÍM PODKLADŮ ĆSAD KLADNO)

doprava v Hostivici mezi nelehkými roky 1938 – 1948 pokračování z dubnového čísla

N

a počátku května 1945 se nejenom hostivičtí železničáři hrdinně zasloužili o zdržení plně ozbrojeného německého pancéřového vlaku, který se ze Středokluk po oficiálně nezprovozněné severní železniční spojce v Jenečku valil na Prahu, aby zasáhl do probíhajícího Pražského povstání. Vlak se dostal pouze na Palouky, kde byla trať na Prahu záměrně poškozena. Poté pendloval na čáře Středokluky – Litovice a mohl tak zasahovat maximálně do bojů o letiště Ruzyně. Následkem bojů utrpěly mj. i železniční budovy v Hostivici. V archivech se vyskytuje odkaz na žádost ze dne 30. 7. 1945 o znovuzavedení autobusové linky v trase Praha – Sobín – Břve – Chýně – Unhošť – Kladno, která v té době nejezdila. Velmi smělá, ale nerealizovatelná žádost pochází z 15.9.1945, která požaduje zavedení trolejbusové linky od konečné stanice elektrické dráhy na Bílé Hoře do Hostivice (později uvažovaná

až do Jenečku event. do Jenče). Téměř dva roky od osvobození trvalo, než se dala do pohybu mašinerie, směřující k definitivnímu otevření 1,7 km dlouhých železničních spojek v Jenečku. Tímto úkonem se započalo na nápravě několik desetiletí trvajícího konkurenčního boje mezi železničními společnostmi BEB a PDE. Ač se Němci velmi snažili, konec války byl rychlejší a ke skutečnému spuštění provozu došlo až 24. 4. 1947, kdy proběhlo slavnostní otevření. Provoz s cestujícími začal až od 4. 5. 1947. Slavnostní zahájení provozu, spojené s jízdou zvláštním motorovým vlakem čís. 4307/4308 v trase Praha, Wilsonovo nádraží – Praha, Smíchov – Hostivice – Litovice – Dušníky (dnes Rudná u Prahy) – Praha, Wilsonovo nádraží, se neobešlo bez účasti zástupců Ministerstva dopravy, Ředitelství státních drah, novinářské obce, ÚNS (Ústavodárného Národního shromáždění), ONV Kladno, MNV Hostivice a dalších organizací. Z hlediska dnešní doby je úsměvné, že pohoštění pro pozvané přišlo státní pokladnu na 5.386,50 korun československých. Dobové dokumenty

uvádějí, že pro hosty bylo připraveno 250 obložených chlebíčků, na které bylo spotřebováno 2,5 kg masa, 0,5 kg másla a 10 kg pečiva kategorie A. Do zmíněné sumy byl zahrnut i příděl 350 ks cigaret, z nichž bylo 200 ks partyzánek a 150 ks „Morava“ domácí výroby. Počátkem roku 1948 rozhodlo Ředitelství státních drah o opravě fasády výtopenské a vodárenské budovy v Hostivici. Nabídku s datováním 14. 2. 1948 však předložila pouze stavební firma Josef Picek se sídlem v Kladně. Traťová a stavební správa ČSD ji vzala na vědomí až 10. 3. 1948, tedy téměř po měsíci. Další čtvrtrok uběhl, než bylo 28. 6. 1948 odsouhlaseno Ředitelstvím státních drah. Dne 2. 7. 1948 byla oprava zadána, nyní už stavební firmě Josef Picek pod národní správou firmy Konstruktiva. Oprava musela být provedena nejpozději do 10. 7. 1948, aby bylo vše hotovo do XI. Všesokolského sletu o několik dní později, to ještě nikdo netušil, že na dlouhá desetiletí posledním. MICHAL BABICKÝ

Vršovicegym open FOTO: PAVLOVSKÝ, PELIKÁNOVÁ

V neděli 30. 3. jsme se zúčastnili závodu Memoriálu V. Straky Vršovicegym Open v Malém TeamGymu v TJ Sokol Vršovice, který se skládá ze dvou nářadí – akrobacie a malé trampolíny.

M

áme radost, že se nám podařilo sestavit 3 týmy. Celkem tak závodilo 28 dětí z Hostivice ve věku od 4 do 12 let. Obsadili jsme první, třetí a páté místo v kategorii MIX týmů. Závod probíhal od 8 do 18 hodin a byl tedy velmi náročný, ale dětem se moc povedl a předvedly krásné výkony. V nejmladším družstvu závodili: Josef Potužník, Denis Babulenka, Jolana Potužníková, Filip Novák, Linda Babulenková, Karolína Klocová, Radek Novotný, Sofie Mašatová a Anita Štaidlová.

V prostředním družstvu závodili: Jan Dolák, Martin Ovčiak, Filip Oříšek, Tereza Šimáčková, Klára Nováková, Tereza Čermáková, Adéla Nedbalová, Gabriela Doláková, Veronika Doláková a Filip Šafář. V nejstarším družstvu závodili: Anna Rosenkranzová, Josef Beneš, Daniel Holler, Dalibor Pavlovský, Natalie

Dvořáková, Julie Peterová, Lucie Fidrichová, Sára Šimáčková a Michal Hlinovský. Více informací o našem oddíle naleznete na našich stránkách http:// hostivice.teamgym.cz. DAVID A ZUZKA POTUŽNÍKOVI, MARIKA MLINARIKOVÁ

15 HM2014_05_texty.indd 15

02/05/2014 21:39:00


volný čas, kultura, sport

Hostivice RUN

běžecká legenda začíná už za pár dní

Z hráze Litoveckého rybníka odstartuje 17. května první ročník hostivických závodů Hostivice RUN.

500 metrů po hrázi), o který jeví ovšem zájem i maminky.

Z

Na startu čeká samozřejmě všechny běžce standardní občerstvovací stanice a následně trasa, která dá označit za „dobrodružnou a plnou terénních překvapení“. Hostivice RUN podporuje Občanské

veme proto všechny nadšené běžce z Hostivice a blízkého okolí k účasti. Na výběr jsou tři závody: hostivický půlmaraton, hostivická „desítka“ a tatínkovský ultra běh (cca

DOBROVOLNÍCI Děkujume za zájem všem dobrovolníkům, kteří se přihlásili jako podpůrná síla pro organizaci závodů. V případě, že byste rádi rovněž zúčastnili realizace této akce, neváhejte kontaktovat Ing. Michaelu Waldhauserovou na e-mailu michaela@mksh.cz nebo na telefonním čísle +420 774 44 22 15. Všichni dobrovolníci obdrží volnou vstupenku na letní filmový minifest dne 21. června, který se uskuteční v areálu sokolovny.

Těšíme se na vás, skvělý závod a hlavně každou rodící se běžeckou legendu. ZA TÝM MKSH JAN ČERNÝ

DOPRAVNÍ OMEZENÍ Dne 17. 5. bude omezen provoz v ulici Litovická (od Litovického rybníka směrem k Litovecké tvrzi) a dále spojovací silnici ke Břvům a komunikace ve Břvích. Doprava pro residenty přilehlých ulic bude koordinována pořadatelskou službou s přispěním městské policie. Linka autobusu 347 bude nedotčena.

do poslanecké sněmovny FOTO: ARCHIV M. ČERNOCHA

od letadel

sdružení ANO, ANO, které pomáhá sociálně handicapovaným dětem. Z každého zaplaceného startovného toto sdružení obdrží 10 Kč.

Marek Černoch není sice hostivický rodák, ale v Hostivici žije již pěknou řádku let. Původní profesí je pilotem dopravních letadel, od října 2013 působí jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je synem zpěváka Karla Černocha a on sám se hudbě také aktivně věnuje. Kdy jste se do Hostivice přistěhoval ? Jak se Vám tady žije? Když se nám v roce 2002 narodila dvojčátka Denisa a Dominik, bavili jsme se s manželkou o tom, že bychom chtěli dům. Měli jsme několik nabídek, ale nakonec jsme se rozhodli právě pro Hostivici. Jediná, tehdy nepříjemná věc, bylo velké množství kamiónů projíždějících Hostivicí, ale i tak se nám tady líbilo. V roce 2004 jsme se přistěhovali a po deseti letech, kdy tady žijeme, musím říct, že to bylo dobré rozhodnutí. Všude občas něco skřípne, ale tady je obrovská snaha, aby to fungovalo. Ať už ve službách, přístupu lidí, tak i v akcích, které se tady pořádají. Příkladem je „Školní akademie“ výborný nápad, na který se všichni těšíme celý rok. Máme Hostivici opravdu velmi rádi. Od října loňského roku jste poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Byl to pro Vás velký pracovní skok? Byl to obrovský zlom. Pracoval jsem

16

do té doby jako dopravní pilot, ale v posledních letech mě čím dál více vytáčely všemožné skandály, chování některých politiků a hlavně tvrzení, že se s tím nedá nic dělat. Nemám rád frázi, že něco „nejde“ a naopak věřím, že když člověk něčemu věří a udělá pro to vše, tak taky dokáže téměř vše. Poslanecká sněmovna žije svůj vlastní život a je na každém, jestli se na tento systém přistoupí nebo ne. Já neberu poslaneckou a celkově politickou práci jako nějakou snadnou cestu k penězům, ale jako možnost pomáhat lidem a udělat maximum pro změny, které tahle země potřebuje. I když to zní jako klišé, beru tuto práci jako poslání, baví mě to a jsem rád za každý krok, který se povede. V Poslanecké sněmovně i Středočeském kraji, za který jsem byl zvolen. Je to pro mě otázka cti, a i když se to možná někomu bude zdát jako maličkost, věří mi mé děti. A ty já nikdy nezklamu. Věříte tomu, že z pozice poslance opravdu dokážete dosáhnout nějakých významných změn?

Jak už jsem psal výše, věřím a udělám pro to maximum. Pracuji 16 hodin denně, protože těch problémů je opravdu moc. Současná situace je opravdu strašidelná, a to ve všech oblastech. V sociální oblasti, oblasti rodin s dětmi, středním a malém podnikání, školství, přístupu k seniorům atd. atd. A to nemluvím o naší politice v EU. Mohl bych pokračovat dlouho, ale myslím, že každý ví, jak to v současnosti v ČR vypadá. Tady už nejde o nějaké nadstandardy, my už řešíme existenční problémy některých vrstev lidí. Někdo řekne, že se jinde mají daleko hůř a je to pravda, ale každý člověk se přeci chce mít líp a cílem každého politika by mělo být to, aby se lidé měli líp. A to nemluvím o Středočeském kraji, kde máme také spousty věcí, které se musí řešit. Ať už je to nedostatek školek, stav komunikací, plánovaná těžba zlata v Mokrsku, letiště Vodochody a spousty dalších věcí. Navíc se angažuji v Evropském programu boje proti násilí na ženách a dětech, což je další velmi

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_texty.indd 16

02/05/2014 21:39:04


HM2014_05_texty.indd 17

02/05/2014 21:39:05


HM2014_05_texty.indd 18

02/05/2014 21:39:08


zprávy ze škol

zprávy z gymnázia

Gymnázium Hostivice spolupracuje s ČVUT

G

ymnázium Hostivice se zapojilo do projektu “Popularizace vědy a výzkumu na ČVUT v Praze”, který pořádá České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická - katedra telekomunikační techniky. V rámci projektu probíhá řada zajímavých aktivit. Žáci gymnázia se například

zapojili do Elektrotechnické olympiády, při které si vyslechli prezentaci, ve dvou skupinách zpracovali test z fyziky, informatiky a dějin fyziky a registrovali se v Publikačním portálu webu http:// go2fel.cz. Další spoluprací s ČVUT byla přednáška Ing. Petra Ondráčka, CSc. “NON STOP PLAVBA” o jeho

plavbě oceány kolem světa na plachetnici “SINGA” a o způsobu spojení se světem - Satelitní komunikace a optimalizace přenosu dat (Satellite communication and data transfer optimisation). Přednáška byla spojena s autogramiádou nové knihy Petra Ondráčka „Sám čtyřmi oceány“.

školní přírodní zahrada

N

aše škola je zapojena do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, jehož cílem je podpora přírodovědných předmětů. V rámci projektu probíhá řada aktivit a zájmových kroužků, do kterých jsou zapojeni také žáci čtyř spolupracujících základních škol. Projektovým záměrem

je vybudování zázemí pro praktickou výuku přírodopisu a biologie, čímž zvýšíme kvalitu výuky a zájem žáků o přírodovědné obory. V současnosti je hotový architektonický návrh školní zahrady – přírodní učebny, která bude představovat velkou příležitost pro pozorování a sledování průběhu života živočichů a rostlin různých biotopů

žijících na zahradě. Školní zahrada bude využívána za vhodného počasí v povinné i mimoškolní výuce žáků gymnázia a ZŠ, do budoucna plánujeme využití i pro širokou veřejnost. MGR. PETRA PITELKOVÁ, KOORDINÁTORKA KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

novinky ve výuce angličtiny

V

letošním roce proběhlo při výuce angličtiny na našem gymnáziu několik akcí. V lednu se konal na našem gymnáziu seminář z anglického jazyka pro tercii. Seminář vedl pan Nathaniel Patton, který spolupracuje s nakladatelstvím Bridge Publishing House. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o hokeji, NHL a životě v USA a zároveň měli možnost si ověřit svoji schopnost komunikovat s rodilým mluvčím. V lednu též proběhlo na naší škole finálové kolo soutěže TEEN ACHIEVERS pořádané

britskou certifikační institucí “City & Guilds” . Celkem se finálového kola zúčastnilo 52 soutěžících ze 32 základních škol a nižších gymnázií z Prahy a Středočeského kraje. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Výsledky byly velmi těsné a úroveň soutěžících byla dle hodnotitelů vynikající. V březnu proběhlo na naší škole testování nanečisto, tzv. Pretesting, který pořádá Cambridge English Assessment. Studenti měli možnost zkusit si některé části cambridgeských zkoušek KET, PET a FCE. Tyto testy byly opraveny

úspěch studentek v celostátní soutěži

V

e čtvrtek 20. března 2014 proběhlo v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Dny Frankofonie. Jednalo se o výtvarnou soutěž spojenou s francouzskými slovy, které se zúčastnili žáci základních a středních škol z celé republiky. Vyhlášení proběhlo za účasti mnoha velvyslanců frankofonních zemí, včetně velvyslance

Francie v ČR. Studentky Adriana Strnišťová, Diana Klokanová, Rozálie a Amálie Švecovy se mezi desítkami prací umístily na 7. a 12. místě, převzaly z rukou velvyslance čestná uznání a ceny. Gratulujeme! Následoval bohatý raut, zakončení a pozvání k příštímu ročníku Dnů Frankofonie.

přímo v Cambridge a výsledky našich studentů byly velmi dobré. Letos se naše škola zapojila do programu ADVANTAGE, který je pořádaný Britskou Radou v Praze. V rámci tohoto programu proběhne na našem gymnáziu mezinárodní zkouška FLYERS, na kterou se přihlásili někteří studenti sekundy. Do budoucna se budeme snažit spolupráci s Britskou Radou nadále prohlubovat.

Zveme Vás na 3. ročník

Majálesu Gymnázia Hostivice 23.5. 2014 od 15:00 Husovo náměstí

IVETA BÍNOVÁ, UČITELKA FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

19 HM2014_05_texty.indd 19

02/05/2014 21:39:10


zprávy ze škol

zprávy ze ZŠ

V

letošním roce se naši žáci zúčastnili několika soutěží ve sportovních hrách. Potěšitelné je, že příprava probíhala především v ranních hodinách před vyučováním, tedy v jejich volném čase. Po několika 4. a 5. místech se konečně dočkali zaslouženého úspěchu. 20. března s přehledem vyhráli základní skupinu ve volejbale ve Štěchovicích a ve finálové skupině v Davli porazili oba soupeře Mníšek i Řevnice a stali se přeborníky okresu. Družstvo tvořili

FOTO: J. KALOUCH

dobrá práce se vyplácí žáci: M. Halama, D. Kadlec, T. Prokop, J. Votava, M. Dvořák, L. Kalousek, A. Sokol a O. Stříbrný. 3. dubna se výběr školy zúčastnil okresního kola v minifotbalu. I toto družstvo bylo velmi úspěšné. Podlehlo jen ve finále družstvu z Davle. ŠKOLU REPREZENTOVALI J. Málek, J. Votava, D. Janouch, V. Stemberk, V. Baláž, M. Dvořák, F. Míč, M. Halama, M. Jirka, T. Prokop, K. Feeudenfeld, J. Cír.

V. PENKOVÁ, J. KALOUCH, VEDOUCÍ DRUŽSTEV

návštěva IQ parku v Liberci

V

březnu navštívili žáci třetích tříd liberecký IQ park, plný zábavných a vzdělávacích atrakcí. Vyzkoušeli si zde různé

experimenty, labyrinty, vodní hrátky, hlavolamy, svoje smysly, rychlost, postřeh, logické uvažování, dovednost i spolupráci. Některé poznatky pak

následně využili v hodinách matematiky, tělesné výchovy a prvouky. UČITELKY TŘETÍCH TŘÍD

ochrana člověka

za běžných rizik a mimořádných událostí

K

aždý rok je pravidelně vyčleněn jeden den ze školní výuky na akci Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Letos připadla tato akce na čtvrtek 3. 4. Žáci obou stupňů si nejprve vyzkoušeli rychlé opuštění budov podle evakuačních plánů. Pak následovaly činnosti po jednotlivých ročnících. Učitelé se snažili danou problematiku přiblížit co nejzáživnějším způsobem. Na 1. stupni se opět aktivně zapojil SDH Hostivice, který předvedl ukázky ze své činnosti. Učitelé využili pro

seznamování s danou problematikou IAT-portál Záchranný kruh. Děti se seznámily s běžnými riziky i se situacemi za mimořádných událostí. Vyzkoušely si činnosti z dopravní výchovy a prvky 1. pomoci. Na 2. stupni se zapojili do programu místo požárníků pracovníci OS Helpík, kteří se žáky 5. tříd probrali základy 1. pomoci, žáci se pomocí testu zúčastnili soutěže o Helpíkův pohár, nejlepší postoupili do krajského kola soutěže. Pro 9. ročníky připravil program VÚ Břve. S problematikou

radiačního a chemického nebezpečí je seznámil kapitán Kytka. Učitelé pak ve skupinách procvičovali další činnosti související s problematikou evakuace. Stanovený cíl byl splněn, žáci dokázali, že se v dané problematice dobře orientují. Velké poděkování patří zástupcům SDH Hostivice, OS Helpík a VÚ Břve, kteří dokázali vhodným způsobem propojit teorii s praxí. V. PENKOVÁ

„Země je modrá a kulatá, žhavé Slunce vidíme jako žlutě svítící kotouč. V noci nad námi září množství nebeských těles. To vše je vesmír. Co se v něm všechno skrývá? A co můžeme sami kolem sebe pozorovat? Jsou hvězdy jen nedaleko nad námi, jak se zdá při pohledu na noční nebe? Proč nás Země k sobě přitahuje?“ Tak na tyto otázky a ještě na mnoho dalších se snažil odpovědět vzdělávací program v Planetáriu Praha, kterého se 15. 4. 2014 zúčastnili žáci třetích tříd. Sál Cosmorama byl sám o sobě pro děti fascinující svojí velikostí a což potom,

20

když se nad jejich hlavami začaly pohybovat hvězdy, planety a meteority. Nejvíce úžasu a výkřiků ale mezi dětmi vzbudilo Slunce, které se v jednu chvíli přibližovalo a zvětšovalo a doslova na ně padalo ze stropu planetária. Po zhlédnutí programu si děti prohlédly astronomickou výstavu „Let člověka do vesmíru – Gagarin“.

FOTO: R. TREFNÁ

vesmír kolem nás

Takto zajímavě strávený den si budou určitě dlouho pamatovat. ZA PANÍ UČITELKY TŘETÍCH TŘÍD RADKA TREFNÁ

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_texty.indd 20

02/05/2014 21:39:11


zprávy ze škol

velikonoční dílna

V

dubnu navštívili žáci 2. A, B a 3. D stanici přírodovědců při DDM hl.m.Prahy na Smíchově, kde pro ně byl připraven velikonoční program. Dozvěděli se zde něco o velikonočních zvycích, upletli si pomlázku a věneček z proutí, shlédli expozici českých

ZŠ HOSTIVICE, obojživelníků a plazů, prohlédli si tropické akvárium a skleníky. Děti si s sebou domů odnesly nejen krásné výrobky, ale i spoustu nových poznatků a vědomostí.

U Zámecké zdi 1704, Hostivice Přijme vedoucí kuchařku nebo kuchaře s praxí

TŘ. UČ. 3.D. KAMILA SOLAROVÁ

Nástup od 1. 9. 2014 Kontakt email: info@zs.hostivice.cz tel: 220 981 137

vybíjená

Ž

áci 4. a 5. tříd naší školy se 8. dubna 2014 tradičně zúčastnili turnaje ve vybíjené, který se konal v Davli. Naši sportovci nenašli v základní skupině přemožitele

(porazili i místní družstvo z Davle) a zcela suverénně vyhráli svoji skupinu. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a blahopřejeme! ING. IVANA UREŠOVÁ

peníze nebo život?

V

e středu 19. 3. jsme s dětmi ze školní družiny 6 navštívili výstavu v Muzeu hlavního města Prahy nazvanou Peníze nebo život?. Tato výstava seznamuje děti hravou a zábavnou formou se základními pojmy ze světa financí. Děti pomocí elektronické karty mohly plněním úkolů a správným zodpovězením kvízů peníze vydělávat, investovat na burze, spořit, avšak také utrácet nebo darovat na charitu, což byl jediný způsob, jak proměnit virtuální korunky v opravdové peníze. Všem se výstava opravdu líbila,

což dosvědčují postřehy některých účastníků: Líbily se mi automaty, kde jsme mohli vydělávat peníze a dávat je na charitu. Bylo to pro mne strašně zajímavé. Myslím, že to je nejhezčí výstava. Jan Červeňák, 2. D Mně se líbilo, jak jsme jezdili na kole. Kdo nemá peníze, půjčí si z banky, a potom musí hodně pracovat, aby je vrátil zpátky. Jan Franc, 2. C

ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 6 ILONA SUCHÁNKOVÁ

základní škola, Pionýrů 79, Hostivice OTEVŘENÍ TŘÍDY PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ V příštím školním roce 2014/2015 bude ve spolupráci se ZŠ, U Zámecké zdi otevřena třída pro žáky /3. ročník/ se specifickými poruchami učení /SPU/ na Základní škole, Pionýrů 79, Hostivice. Budeme zajišťovat základní vzdělávání žáků, u nichž je diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADD, ADHD , popřípadě logopedickou péči. Budova školy je umístěna v klidném prostředí s velkou zahradou, nedaleko ZŠ, U Zámecké zdi. Je plně vybavena interaktivními tabulemi a notebooky pro každého žáka. Škola disponuje plně zařízenou cvičnou kuchyní, dílnou a relaxačním koutem. Třídy jsou vybaveny moderním nastavitelným nábytkem. S ohledem na specifické potřeby a nutnost individuální péče o každé z těchto dětí se třídy naplňují

do maximálního počtu 12 žáků. Školní vzdělávací program školy je totožný se vzdělávacím programem ZŠ, U Zámecké zdi. Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte v malém třídním kolektivu, respektuje osobní tempo dítěte. Vyučující, speciální pedagogové, mají možnost přistupovat ke každému žákovi individuálně. Výuka bude směřovat k odstranění či zmírnění SPU tak, aby se dítě mohlo zpětně zařadit do jeho kmenové třídy na ZŠ, U Zámecké zdi, nejpozději po pátém ročníku. Stupeň potřebné speciální péče určí dítěti psycholog. Učivo základní školy bude naplňováno v plném rozsahu a časově paralelně se stejným ročníkem ZŠ, U Zámecké zdi. Do školy budou děti zapsány na základě svobodné volby svých rodičů a odborného psychologického vyšetření. Děti neztratí kontakt se svými vrstevníky

v kmenové škole, do ZŠ, U Zámecké zdi budou mít možnost docházet na obědy nebo se zapojit do zájmových kroužků, které jsou na této škole organizovány. Bližší informace na tel.: 774 19 57 68 / individuální návštěva po telefonické domluvě/. MGR. FRANTIŠEK FLEMR, ŘEDITEL ŠKOLY

21 HM2014_05_texty.indd 21

02/05/2014 21:39:16


zprávy ze škol/ polemika, názory

zprávy z MŠ

V+V

N

ikoliv známé V+W, čili Voskovec a Werich, jak by se na první pohled mohlo zdát. A hned na úvod s neodpustitelnou gramatickou chybou. Nýbrž Vítání jara a Velikonoce. Dvě události měsíce dubna, které se odehrály pod taktovkou samotného vedení naší mateřské školky, za neméně důležité účasti obrovského velikonočního zajíčka šedého. Ten byl velkým překvapením, když se 3. dubna objevil na zahradě MŠ, aby hned po dopolední svačině uvítal děti na své jarní louce, a oznámil jim, kolik toho je třeba udělat, aby bylo jaro skutečně přivítáno a přípravy na velikonoční radovánky kompletní. Spousta práce, která následovala, byla náležitě vyvážena radostí (snad až poťouchlostí) ve všech tvářích. A to, když hned na úvod došlo k barvení vajíček, což vždy značí jediné, barvy, barvy a zase barvy, kdekoliv, na čemkoliv, tvář, ruce, tričko i boty. Každé vyfouknuté vajíčko bylo

odborně umístěno na špejli, a pak, děj se co děj, barvy na něj. Nikdo nebyl zmalován k nepoznání, proto bylo možné po splnění barevného úkolu přistoupit k další jarní zkoušce a to poznávání květin a také zvířat spolu s jejich mláďaty. I přes tuto překážku se pod vedením nejpovolanějšího tvora na zahradě všichni více či méně úspěšně prolouskali, případně prohádali, i když občasný (a zcela vážně míněný) výkřik, že ono nebo ono zvířátko je dinosaurus, dávalo tušit, že ne všichni přítomní se již ve svém malém životě setkali třeba s krávou. Po namáhavém cvičení mozků přišla na řadu opět manuální činnost, konkrétně práce s hlínou, semínky a cibulkami květin. Každý dostal možnost vytvořit si v mističce vlastní zahrádku s osením, kam si velká většina kreativní mládeže poté zapíchla i své obarvené vejce na špejli. Někdo pojal práci s tímto materiálem opravdu s velkým nadšením a proto nebylo překvapením, pokud se při následném

převlékání v šatně sypala z kapes i bot hlína. Ještě před návratem do školky, dostaly děti velkou odměnu v podobě čokolády a účastnického diplomu. I pro tyto mlsoty však bylo důležité něco udělat, proto si každá třída již dopředu nacvičila krátkou báseň či píseň k hodování. Šedý zajíček si všechny poslechl, podaroval je a vesele se rozloučil, s přáním barevného jara a vypráskaných velikonočních svátků. A že je od začátku jara do velikonočního pondělí vždy jen krůček tak se děti hned po radovánkách s šedým zajíčkem začaly těšit na barvení vajíček s maminkami, výrobu pomlázek s tatínky a další várku dobrot, kterou si vykoledují, ať již ve školce, či u sousedů nebo babiček a dědečků na vesnici. Jaro i velikonoce jsou barevné a veselé stejně jako děti. A proto si tu barevnost kolem nás užívejme. ZA KOLEKTIV MŠ ZPRACOVALA ELIŠKA KODYMOVÁ

polemika, názory

ze života svazu postižených civilizačními chorobami v Hostivici

V

ážení čtenáři Hostivického měsíčníku, chtěl bych se s vámi podělit o radost, kterou jsem měl při přečtení dubnového vydání měsíčníku. Hned zkraje, po zprávách z radnice, jsem se dočetl o přidělení finančních prostředků, které vedení města odsouhlasilo pro různé organizace. Tímto svým příspěvkem bych chtěl poděkovat panu starostovi i celému vedení města za finanční příspěvek naší organizaci. Peníze budou účelně vynaloženy pro 252 našich členů na kulturní akce, návštěvu divadel, ozdravné pobyty v termálních koupelích, výlety atd. Dále na úhradu poplatků za užívání prostor v místní sokolovně. Zde pořádáme pro seniory dvakrát do měsíce v odpoledním čase posezení pro dříve narozené. Na těchto posezeních se naši

členové i hostivičtí občané dozvídají podrobnosti o všech připravovaných akcích, které výbor SPCCH organizuje. Dále pořádáme v sokolovně jednou v měsíci posezení s hudbou a tancem. Na zábavě 26. 4. jsme uvítali i seniorky z Velké Dobré, které nám předvedly krásně secvičené country tance. Děkujeme! Při všech příjemných a přátelských setkáních mnozí z nás zapomenou na svoje starosti ale i bolesti, které nás ve stáří provázejí. Vážení čtenáři, možná se někomu může zdát, že je příspěvek města pro naši organizaci dost vysoký – ale opravdu není! Víte, tito lidé – většinou přes 70 a 80 let - chtějí ještě něco pěkného v životě vidět a zažít. Ale nemají mnoho financí, ani zdraví a potřebnou sílu, aby si k důchodu mohli přivydělat a vylepšit svou finanční

situaci. A také bychom si měli uvědomit, že řada našich členů v produktivním věku věnovala hodně svého osobního volna pro rozvoj našeho města. Mám na mysli třeba práce na kanalizaci, vodovodu, veřejného osvětlení apod. Dnešní mladí lidé si možná ani neuvědomují, že co jsme si neudělali svépomocí, to jsme neměli. Ale dost vzpomínání, ještě jednou děkuji panu starostovi a vedení města za finanční příspěvek naší organizaci. Tímto svým rozhodnutím jste jen potvrdili, že Vám nejsou lhostejní starší a tělesně postižení spoluobčané a alespoň trochu jim zpříjemníte podzim jejich života. KAREL KLETEČKA, PŘEDSEDA SPCCH HOSTIVICE

Hostivice. A co dál…

N

a základě výzvy se někteří občané, kritizující v Hostivickém měsíčníku některá rozhodnutí vedení města, sešli s místostarostou k diskusi o současných problémech v Hostivici. Bylo konstatováno, že kritika v žádném případě nebyla vedena v osobní rovině a kritické poznámky jsou plně v souladu s demokratickými principy, uplatňované v naší společnosti.

22

Není to tedy kritika pro kritiku, ale jde o účast občanů na spoluvytváření podmínek pro trvalý ekonomický a faktický rozvoj města Hostivice. Skutečností je, že některá rozhodnutí, již schválená zastupitelstvem města jsou buď nevratná nebo by jejich následné změny či úpravy nyní znamenaly negativní efekty (např. revitalizace Litovického potoka). Další diskutované oblasti jako je

nadlimitní tvrdost vody, ČOV, cena stočného apod. budou předmětem navazujících vzájemných debat po zveřejnění výsledků kontroly v Technických službách Hostivice, kterou provede místní kontrolní výbor na základě úkolu ze Zastupitelstva města Hostivice. VOJTĚCH MUŽÍK, VLADIMÍR OSOBA

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_texty.indd 22

02/05/2014 21:39:21


polemika, názory / společenská kronika

zpomalovací prahy

S

překvapením jsem si v Hostivickém měsíčníku přečetl, že myšlenka zpomalovacích prahů v ulici Litovické opět povstala z mrtvých. Měl jsem za to, že po tom, co byly minulé prahy demontovány, již s tímto nesmyslem nikdo znovu nepřijde a že se po pár letech znovu neobjeví skupina spoluobčanů brojících za oprášení již jednou neúspěšného opatření. Měl jsem za to, že chybami se člověk učí. Možná by bylo dobré vědět, že mimo občany prosazující prahy existuje i někdo, považující toto opatření za vysloveně pošetilé. Pokusím se v pár bodech shrnout opodstatnění tohoto názoru: 1. Zpomalovací prahy na hlavní komunikaci jsou ze samé podstaty věci hloupé. Město by se mělo snažit, aby vozidla plynule opustila zastavěnou plochu, a uměle je nezadržovat v zástavbě. Zpomalovací prahy jsou odůvodnitelné při vjezdu do klidové zóny, ale na druhé nejdůležitější komunikaci města, která přímo odvádí provoz z města, je to slušně řečeno nemoudré. 2. Po komunikaci jezdí MHD. Stavět autobusům do cesty prahy také není právě logické. Dovedu si představit, že řidič, který po něm bude natřásat cestující každý den, ho bude mnohokrát denně proklínat. Stejně tak i cestující. I ubohý autobus, kdyby mohl. 3. Co je horší, komunikace je trasou záchranné služby. Jestli cestující v autobuse budou jen nespokojení, natřásaní pacienti už budou možná i ohroženi. 4. Mimo to je v ulici Litovická

5.

6.

7.

8.

i služebna Policie ČR. Zpomalovacími prahy brzdit urgentní výjezdy policistů mi také nepřipadá vhodné. Zpomalovací prahy něco stojí. Nemyslím jen náklady na jejich pořízení a údržbu, i když i ty jsou podstatné. K tomu je potřeba připočítat i palivo navíc, které se vypotřebuje na zbytečnou akceleraci, brzdové a spojkové obložení, případně i tlumiče a vymlácené čepy. Opotřebení aut a spotřeba paliva na první pohled není nijak zásadní, když se to ale roznásobí počtem projíždějících vozidel a 24 hodinami denně po 365 dní v roce, bude to znamenat velmi podstatné náklady. Zbytečně spálené palivo se bezprostředně přemění na zplodiny, spojkové a brzdové obložení na prach. Oboje zbůhdarma zamoří přilehlé okolí. Zvýšení hluku, zplodin a prachu bude nevyhnutelně obtěžovat majitele přilehlých pozemků. Upřímně lituji ty chudáky, kteří budou mít přímo před svým roztřeseným barákem zpomalovací práh. Možná, že si to zatím neuvědomují, ale myslím, že by si ho skutečně dosyta užili. Nechci být špatným prorokem, ale rozhodně nevylučuji, že do roka a do dne po instalaci prahů vznikne iniciativa občanů za jejich neprodlené odstranění. Tím se kruh uzavře a dostaneme se do výchozího stavu.

Náklady a nevýhody tohoto řešení jsou prokazatelné a rozhodně ne nulové. Byly by tedy odůvodnitelné jen tehdy,

kdyby znamenaly významný přínos pro občany města. Přiznám se, že přínosy prahů nevidím vůbec žádné. Dle článku má opatření přinést umravnění bezohledných řidičů řítících se ulicí Litovickou, rozsévajících strach a ohrožujících chodce. Ulicí jezdím i chodím velmi často. Nikdo se po ní neřítí. Ani to prakticky nejde. Nejdříve je totiž v cestě přechod se světly reagujícími na rychlost, která bezohledného řidiče spolehlivě zpomalí. Mimochodem toto je na rozdíl od prahů naprosto správné a zcela přiměřené opatření. Hned po pár metrech je sídlo Policie ČR se zaparkovanými služebními vozidly. I otrlejší řidiči mimovolně sundají nohu z plynu. Potom přijde kličkovaná mezi kanály a množstvím zaparkovaných aut. Řidiči se věnují vyhýbání a nikoliv zrychlování. Nakonec již jen dvě zcela nepřehledné zatáčky u tvrze, které se ani nedají projet rychle. A jste z města venku. Když se k tomu připočtou rodiče s dětmi zajíždějící ke školce a škole, zastavující, stojící a rozjíždějící se autobusy, i soutěžní jezdec v časovém presu by těžko jel víc než povolených 50. Můžete si to ověřit radarem. Vsázím se, že hříšníků bude minimum. Druhým argumentem je snížení hluku. Garantuji, že plynule jedoucí vozidlo vydává menší hluk než vozidlo brzdící a posléze řadící a rozjíždějící se. I to lze snadno dokázat měřením. Prahy hluk nesníží, ale naopak zvýší. Jestli je potřeba udělat nějaké smysluplné protihlukové opatření, doporučuji místo toho zabavit motorku tomu trotlovi, co tu jezdí po okolí s vykuchaným výfukem a je ho slyšet až do Hájku. TOMÁŠ SOUDEK

společenská kronika BLAHOPŘÁNÍ

DÍKY ZA SKVĚLÉ TRÉNINKY BOXU

Dne 15. května se dožívá krásných 80. let v plné síle naše drahá maminka a babička paní Dagmar Barešová z Hostivice. Vše nejlepší, mnoho zdraví a elánu do dalších let jí přejí Jirka s Alenou, Lukáš s Jitkou, Tomáš s Eliškou a Jana s Martinem.

Velmi rád bych touto cestou poděkoval trenéru Petru Stejspalovi za výborné, vyčerpávající a nabíjející tréninky boxu v sokolovně pro širokou veřejnost. Při každé lekci vládne vynikající sportovní a přátelská atmosféra. Děkuji! Jan Černý

PODĚKOVÁNÍ ZA VÍDEŃ

VZPOMÍNKA

Děkuji Městskému kulturnímu středisku v Hostivici za zorganizování výletu do Vídně. By to naprosto bezchybně provedený jednodenní zájezd. Pohodlný a plný dobré nálady. Během celého dne bylo znát, že byl předem dobře promyšlený. Dobré pohodě přispěl trpělivý a ohleduplný průvodcovský výkon pana J. Černého. Již teď se těšíme na další, kulturním střediskem plánované akce (Drážďany, Berlín …?). Čeněk Macháček

Dne 8. května 2014 to bylo 10 let, kdy zemřela moje maminka, paní Antonie Pasáková. Za vzpomínku děkuje syn Václav s rodinou.

Dne 21. května 2014 uplynou 2 roky ode dne, kdy nás opustila naše maminka a babička paní Marie Rajtorová. Neuplyne den, kdy bychom na ni nevzpomněli. Markéta a Marek s rodinami. Dne 26. května to budou 2 roky, co zemřel můj manžel, tatínek a dědeček pan Vladimír Mach. Stále vzpomíná manželka, dcera a vnučky.

Dne 16. května 2014 uplyne 23 smutných let, kdy cizí vinou zemřel náš syn, Ing. Martin Pasák. Bylo mu pouhých 24 let. Všem, kteří znali jeho veselou, kamarádskou povahu a vzpomenou si na něj s námi, děkují rodiče a bratr.

23 HM2014_05_texty.indd 23

02/05/2014 21:39:21


inzerce

.$'(ÄĄ1,&79Ă&#x152;

TOPEN� t VODA t PLYN MONTà ŽE PROJEKTY REVIZE

1$+8629Ä&#x17D;1Ă&#x2030;0Ä&#x17D;67Ă&#x152; (bĂ˝valĂĄ poĹĄta u kostela)

1DEt]tPHNDGHĢQLFNpVOXçE\GiPVNpLSiQVNp SURGHMYODVRYpNRVPHWLN\ 3UDFXMHPHVSURGXNW\UÄŞ]QĂŹFKNDGHĢ]QDÄ&#x20AC;HN QDSĢ (/*21&+,%(660$75,;DWG

6WĢtKiQtYODVÄŞIRXNDQiQHERYRGRYiRQGXODFH YÄ&#x20AC;HWQÄ?VW\OLQJX².Ä&#x20AC; %DUYHQtWUYDOiRQGXODFHPHOtURYiQtUÄŞ]QpWHFKQLN\RG.Ä&#x20AC;

tel.: 608 277 324 email: info@bzminstalace.cz

7Ä?ĂĽtPHVHQD9DĂĽLQiYĂĽWÄ?YX SURNDçGpKR]iND]QtNDNiYDQHERÄ&#x20AC;DM]GDUPD

BŽM-INSTALACE s.r.o.

0RçQRVWREMHGQiQtQDWHO32Dç3Ă&#x2030; QHERLQGLYLGXiOQÄ?QDPREWHO 9ODÄ&#x160;ND/HQND'iĂĽD

Ĺ&#x2DC;Ă DKOVĂ INZERCE VYKLĂ? Z EN Ă? - StÄ&#x203A;hovĂĄnĂ­ !!! VyklĂ­zenĂ­ bytĹŻ, sklepĹŻ, pozĹŻstalostĂ­. Odvoz starĂŠho nĂĄbytku k likvidaci.

StÄ&#x203A;hovĂĄnĂ­ vĹĄeho druhu. Odvoz nepotĹ&#x2122;ebnĂ˝ch vÄ&#x203A;cĂ­ k likvidaci. Tel.: 773 484 056

POZVĂ NKA

.50,9$&+29$7(/6.§ 327œ(%<$=9œ$7$ maloobchod, velkoobchod 9¿FODY$=ODWXxH'RQ¿WRYL

ÂŚVODUPÂżG\+RVWLYLFH WHO HPDLODUD]DN#VH]QDPF]

ZZZDNYDULXP]]QFRP

RC SPV PRAHA â&#x20AC;&#x201C; ZĂ PAD a TJ HOSTIVICE VĂ S ZVOU DNE

3R3Âż6R

24.5.2013

YĂ&#x203A;GHMQĂ&#x2039;PĂ&#x2039;VWRĂŠVODUPÂżG\+RVWLYLFH

na akci

â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x161;TI V POHYBUâ&#x20AC;&#x153; od 3 do 15 let

akce se konĂĄ u ZĹ RudnĂĄ prezence: 8.30 â&#x20AC;&#x201C; 9.00 hod zahĂĄjenĂ­: 9.00 hod startovnĂŠ: 50,- KÄ? za zĂĄvodnĂ­ka stravovĂĄnĂ­: zabezpeÄ?uje kaĹždĂ˝ sĂĄm, pitnĂ˝ reĹžim zajiĹĄtÄ&#x203A;n doprava: individuĂĄlnĂ­ soutÄ&#x203A;ĹžnĂ­ kategorie: bÄ&#x203A;hy, hody, skok dĂĄlka

HVKRSZZZNUPLYDKRVWLYLFHF]

'292=1Â&#x;.838$ĂĽ'2'208 REMHGQÂżYN\QDWHO KRMIVA - AKVARISTIKA ÂŚVODUPÂżG\+RVWLYLFH

n

3R3Âż6R 1$%ÂŤ=ÂŤ0( QDSĂ&#x2013;JUDQXORYDQĂ&#x2021;NUPLYRSURSV\DNRĂ&#x2020;N\NRQ]HUY\ PUDĂŚHQĂ&#x2021;PDVRWĂ&#x160;VWRYLQ\D]UQLQ\SURKORGDYFH DSWÂżN\]YĂ&#x2039;Ă&#x2013;DWDEĂ&#x160;ĂŚQĂ&#x2021;GUXK\YREFKRGĂ&#x160;RVWDWQĂ&#x2039;QDREMHG QÂżYNX9Ă&#x203A;UREDDNYÂżULĂ&#x2039;DWHUÂżULĂ&#x2039;(OHNWURQLFNĂ&#x2021;YĂ&#x203A;FYLNRYĂ&#x2021; RERMN\HOHNWURQLFNĂ&#x2021;SORW\ YĂŞHWQøPRQW¿ÌH 

STĹ&#x2DC;ECHY

TESAĹ&#x2DC;I, KLEMPĂ?Ĺ&#x2DC;I, POKRĂ?VAÄ&#x152;I MONTĂ Ĺ˝E STĹ&#x2DC;EĹ NĂ?CH OKEN VELUX, ROTO, FENESTRA, FAKRO PĹŽDNĂ? IZOLACE A VESTAVBY SĂ DROKARTONY STAVEBNĂ? PRĂ CE FASĂ DY REKONSTRUKCE DOMĹŽ A BYTĹŽ, STAVBY NA KLĂ?Ä&#x152; DODĂ NĂ? MATERIĂ LĹŽ VĹ ECH PĹ&#x2DC;EDNĂ?CH VĂ?ROBCĹŽ DOVOZ VELMI KVALITNĂ?CH A LEVNĂ?CH KRYTIN Z NÄ&#x161;MECKA

NZT

S.R.O.

KAMIL CHARVĂ T

nzt.strechy@seznam.cz

Tel: 603 851 105

24

hostivickĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­k / kvÄ&#x203A;ten 2014

HM2014_05_inzerce.indd 24

02/05/2014 21:56:19


inzerce

0$7(ÄĄ6.Ă&#x2030; ĂŁ.2/$

K9,ĂŁÄ&#x203A;29&(

=Ă&#x2030;3,6 SURäNROQtURN zveme dÄ&#x203A;ti i rodiÄ?e dne 22. 5. 2014 od 14.00 -18.00 hod. na den otevĹ&#x2122;enĂ˝ch dveĹ&#x2122;Ă­ spojenĂ˝ se zĂĄpisem do naĹĄĂ­ novÄ&#x203A; otevĹ&#x2122;enĂŠ mateĹ&#x2122;skĂŠ ĹĄkoly. NabĂ­zĂ­me mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­, tĂ˝dennĂ­ popĹ&#x2122;. dennĂ­ pĂŠÄ?i pro vaĹĄe dÄ&#x203A;ti jiĹž od 2 let. TÄ&#x203A;ĹĄĂ­me se na vaĹĄi nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vu.

0ĂŁ.9LäÄ&#x153;RYFH+RVWLYLFH

25 HM2014_05_inzerce.indd 25

02/05/2014 21:56:19
 

  

   ! "#$ %#& "'' ()* +,%"- &

 !..///0 1 2  -  

 2 

 2 31       !"#$"% ! ''()*+! #' " ',-"

www.SolnaJeskyneHostivice.cz rezervace: 723 666 156 klasickĂĄ relaxace, programy pro dÄ&#x203A;ti (miminka, 1-2.2-3 roky...), kouzelnĂŠ ruÄ?iÄ?ky, jĂłga, narozeninovĂŠ oslavy... k dispozici u recepce dÄ&#x203A;tskĂĄ herna (mikrovlnka, pĹ&#x2122;ebalovacĂ­ pulty....)

ozdravnĂŠ ĂşÄ?inky HornĂ­ a dolnĂ­ cesty dĂ˝chacĂ­ / KoĹžnĂ­ onemocnÄ&#x203A;nĂ­ / SrdeÄ?nÄ&#x203A;cĂŠvnĂ­ onemocnÄ&#x203A;nĂ­ / Hypofunkci ĹĄtĂ­tnĂŠ ĹžlĂĄzy / Choroby zaŞívacĂ­ho traktu / Poruchy imunity u dÄ&#x203A;tĂ­ i dospÄ&#x203A;lĂ˝ch / Dysfunkci nervovĂŠho systĂŠmu / Posiluje obranyschopnost org. PoÄ?Ă­najĂ­cĂ­ nemoci z nachlazenĂ­ / OdbourĂĄvĂĄnĂ­ tuku pĹ&#x2122;i celulitidÄ&#x203A; / RevmatologickĂŠ nemoci

GERMICIDNĂ? LAMPA = ProÄ? se v jeskyni po kaĹždĂŠ seanci pouĹĄtĂ­? GermicidnĂ­ lampy jsou speciĂĄlnĂ­ lampy vyuŞívajĂ­cĂ­ zĂĄĹ&#x2122;iÄ?e vyzaĹ&#x2122;ujĂ­ krĂĄtkovlnnĂŠ ultrafialovĂŠ zĂĄĹ&#x2122;enĂ­, kterĂŠ zpĹŻsobĂ­ naruĹĄenĂ­ bunÄ&#x203A;Ä?nĂ˝ch struktur pĹ&#x2122;i vlnovĂŠ dĂŠlce 253,7nm (UV-C). Toto zĂĄĹ&#x2122;enĂ­ hubĂ­ bakterie a jejich spory, plĂ­snÄ&#x203A;, kvasnice a mikroorganismy. SvĂŠ pouĹžitĂ­ nachĂĄzĂ­ zejmĂŠna pĹ&#x2122;i dezinfekci vzduchu a povrchĹŻ. GermicidnĂ­ lampy slouŞí ke sterilizaci pomocĂ­ UV-C zĂĄĹ&#x2122;enĂ­ a pouŞívajĂ­ se vĹĄude tam, kde sterilizace klasickĂ˝mi metodami nenĂ­ ĂşÄ?innĂĄ nebo vzhledem k prostĹ&#x2122;edĂ­ nenĂ­ moĹžnĂĄ.

Husovo nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 14, 25301 Hostivice e-mail: solnajeskynehostivice@seznam.cz

HM2014_05_inzerce.indd 26

02/05/2014 21:56:20


.JNPĂ&#x2018;ÂşEOÂş 30-&5:;"5&.ÂŹ07"$§ PLBNxJUĂ&#x2026;LPECĂ&#x2026;SV TMFWB JOBEPCĂ&#x2020;SLV XXXHBUPD[ YDN ,Ă [DFOZxBMV[JĂ&#x2021;OB +JIMBWTLÂť YDN ,Ă QMBTUPWÂťBFVSPPLOB 1SBIB YDN ,ĂVOSTĂ&#x2DC;Ă K TOMĂ Ĺ Tel. 776 730 052

E-mail: Vostrak.Tomas@seznam.cz www.strechy-vostrak.cz Provådíme O TesaøskÊ, pokrývaèskÊ pråce O Vťechny druhy krytin a materiålu Bramac, Tondach, Lindab O PlochÊ støechy O KlempíøskÊ pråce vťeho druhu - Şlaby, svody, komíny atd. O MontåŞe støeťních oken Velux O Podbití palubkami - støechy, podkroví O Sådrokartony O Izolace støech O MontåŞe hromosvodu

KY K Y MANUĂ L Ă T E LEND e L A K K Ă? S ĂĄjek, Hostivic N ITKY E H ĹĄ L ĂĄ D m O o Ă? T L T N Ä&#x152; KA ES EZENTAĂ&#x2030; KALENDĂ Ĺ&#x2DC; PISNĂ? PAPĂ?RY LOG VĂ?STAVBA RODINNĂ?CH A N Ă STÄ&#x161;N NĂ? OBĂ LKY DO LETĂ KY KAT ANU DOMĹŽĂĄnNĂ­A KLĂ?Ä&#x152; ov OĹ TOV Ă VKA VIZITKY Ä&#x152;NĂ? DESKY MSTOL mNĂ alTÄ&#x161;RY A ZATEPLOVĂ NĂ? FASĂ D sĂĄdrokartony BJEDN CE PREZENTAKALENDĂ Ĺ&#x2DC;E OMĹŽ A K KCE BYTĹŽ A D U R Y ST N A O R K Ă&#x2030; Ă? E K R UBLI Y NĂ STÄ&#x161;NN OPISNĂ? PAP ALO obklady a dlaĹžby RĂ CE LAKĂ T NĂ? OBĂ LKY D LETĂ KY KATEZE ZEDNICKĂ&#x2030; AberSTecAVEBNĂ? P mennĂ˝ ko Ĺ˝BY OĹ TOV Ă VKA VIZITKYUBLIKACE PR LEN ka ZĂ MKOVĂ&#x2030; DLA A Y T LO P A prĂĄce N P OBJED KATALOGY Ă Ĺ&#x2DC;E STOLNĂ? KRY K instalatĂŠrskĂŠ VaĂ&#x2030;toPpOenDĂĄĹ&#x2122;LAskHĂŠY DRITO Ă­ prĂĄce LETĂ KYNNĂ&#x2030; KALEND DOPISNĂ? PAPĂ? TAL ApĹ&#x2122;Ă­NpHraYvn ĂŠ a dokonÄ?ovac A Ä&#x161; ky jĂ­m pro bazĂŠny a

E-shop tisku

mobil: 608 728 719 tomashajek.cz@seznam.cz

HM2014_05_inzerce.indd 27

02/05/2014 21:56:22


inzerce

28

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_inzerce.indd 28

02/05/2014 21:56:25


inzerce

Sídlo společnosti: Husovo náměstí 14 Hostivice 253 01

internetová stálice vždy nablízku

StarNetCz Volejte a porovnejte: 734 238 418 734 238 419

připojení, internet až 100 Mbps telefonní linka ZDARMA nejvýhodnější mobilní tarif servisní práce, opravy PC,HW,SW

HOSTIVICE- INTERNET - HOSTIVICE- MOBILNÍ INTERNET- HOSTIVICE- připojení k internetu a volání

www.starnetcz.com

info@starnetcz.com Spojte svou kariéru s

Jednička na trhu realit

RE/MAX Dynasty Husovo nám. 14 253 01 Hostivice Praha Západ

T: +420 222 353 800 M: +420 734 238 420 E: ales.vecera@re-max.cz www.re-max.cz/dynasty

Ing. Aleš Večeřa, ředitel RE/MAX Dynasty

Prodám - pronajmu Vaši nemovitost nejrychleji a za tu nejlepší cenu.

29 HM2014_05_inzerce.indd 29

02/05/2014 21:56:26


FOTO: ARCHIV P. SVOBODY

zprávy ze škol

O evropské integraci s Pavlem Svobodou Doc. JUDr. Pavel Svoboda Ph.D., D.E.A. je vysokoškolský pedagog, bývalý ministr a velvyslanec, autor mnoha odborných publikací o evropské legislativě, lídr kandidátky KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu, ale také aktivní muzikant a již 17 let občan města Hostivice.

30

Působíte jako vysokoškolský pedagog (docent práva Evropské unie na PF UK Praha), ale dlouhodobě se angažujete v české politice. Jste lídrem kandidátky KDU–ČSL do Evropského parlamentu. Co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat? Evropská integrace se stala mým životním posláním. V letech 1991-92 jsem absolvoval ve francouzském Toulouse postgraduální studium práva Evropské unie a už jsem tomuto oboru zůstal věrný. Nadchlo mě to, že po II.

světové válce se našlo dost vrcholných politiků, kteří měli odvahu jít proti veřejnému mínění a namísto pokoření poraženého Německa se dát cestou kontrolované spolupráce, která zajistila na území členských států EU mír po dobu delší než šedesát let, což je mírové období, jaké tento kontinent ve své historii dosud nepoznal. Od těch studií právo EU učím na Právnické fakultě UK. No a protože s přibývajícím věkem člověk cítí stále větší potřebu neplýtvat časem na věci méně významné, chci se i já více

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_inzerce.indd 30

02/05/2014 21:56:28


inzerce

soustředit na podporu evropské spolupráce. Práce v Evropském parlamentu mi k tomu bude dobrou příležitostí. Dnešní situace na Ukrajině nám totiž jasně ukazuje, že mír a spolupráce mezi státy nejsou takovou samozřejmostí, jak se nám to zdá.

Jaké jsou hlavní body programu, se kterým jdete do eurovoleb? Jdeme do voleb pod heslem „Hájíme české zájmy“. Evropská unie je a musí zůstat užitečným nástrojem pro prosazování zájmů normálních lidí. Proto je českým zájmem, aby evropské fondy byly použity ke tvorbě pracovních míst: chceme víc zaměstnanosti, ne víc sociálních dávek. Je českým zájmem, abychom na stůl dostávali kvalitní potraviny, ne aby se z východní Evropy stávala potravní popelnice. Je nejen českým, ale celoevropským zájmem, abychom nevymřeli: proto symbolicky chceme osvobodit dětské věci od DPH

Dnešní situace na Ukrajině nám jasně ukazuje, že mír a spolupráce mezi státy nejsou takovou samozřejmostí, jak se nám to zdá.

změnou příslušné směrnice. Náš program ale zahrnuje i bezpečnost v Evropě, což do ukrajinské krize byla oblast značně podceňovaná.

Jaké možnosti mají europoslanci při prosazování zájmů České republiku v Evropské unii? Začnu tím, co europoslanci nemohou: na rozdíl od poslanců českého parlamentu nemají právo navrhovat právní předpisy; to souvisí s tím, že Evropská unie vznikla jako klasická mezinárodní organizace, ovládaná svými členskými státy. Europoslanci

Evropská unie je a musí zůstat užitečným nástrojem pro prosazování zájmů normálních lidí.

mají ale právo navržené předpisy schvalovat a navrhovat jejich změny. Mají právo interpelovat písemně i ústně členy Evropské komise – evropské kvazivlády, která ty předpisy navrhuje. Mají právo politické kontroly – mohou připravovat zprávy k nejrůznějším aspektům evropské integrace. A hlavně spolurozhodují o evropském rozpočtu, což je významná páka k ovlivňování celého evropského dění. Neformálně má europoslanec ovšem i další možnosti: pokud se zajímá o to, co za právní předpisy Evropská komise chystá, a sděluje příslušným úředníkům dopředu svoje postoje k jejich návrhům, může už v zárodku obsah těch návrhů ovlivnit. To je velmi významné a často důležitější než reaktivně negovat návrhy, které jsou již na stole.

31 HM2014_05_inzerce.indd 31

02/05/2014 21:56:31


inzerce

Není dvacet jeden český europoslanec z celkového počtu 751 málo na prosazování českých zájmů? Nemusí být, pokud český europoslanec prosazuje rozumné věci. V Evropském parlamentu se totiž europoslanci sdružují ne podle svého občanství, ale podle politické orientace. Já proto v případě zvolení budu součástí Evropské lidové strany, tradičně nejsilnější politické frakce v Evropském parlamentu – ta dnes má přibližně 275 europoslanců, tedy jednu třetinu, o zbytek se dělí dalších šest frakcí. Proto rozumné návrhy budu přes tuto frakci mít možnost i reálně prosadit. Přesvědčování kolegů europoslanců ovšem předpokládá, že se s nimi domluvíte. Jak jste na tom s jazyky? Angličtinu a francouzštinu mám na úrovni státnice, ale hlavně mám oba jazyky vyzkoušené ze své předchozí diplomatické kariéry. K tomu mám němčinu a ruštinu na úrovni maturity, před lety jsem se zabýval i polštinou a latinou. Snad to bude stačit.

32

Je českým zájmem, abychom na stůl dostávali kvalitní potraviny, ne aby se z východní Evropy stávala potravní popelnice.

Co bude Vaše případné zvolení znamenat pro Hostivici? Věřím, že každý Hostivičák to cítí tak, že je důstojné a spravedlivé, aby Hostivice měla zastoupení v Evropském parlamentu . Ale vážně: každý poslanec nasává pro své konání inspiraci z voličů, s nimiž se potkává. V tomto ohledu tedy bude – doufejme – mít Hostivice výhodu, stejně jako z mých politických konexí. Europoslanec ovšem řeší problémy související se spoluprací mezi evropskými státy, takže jeho možnosti ovlivnit komunální politiku jsou spíše jen neformální.

Vaším velkým koníčkem je hudba. Čemu konkrétně se v oblasti hudby věnujete? Hudba je opravdu mým velkým

koníčkem. I Hostivice se o tom mohla přesvědčit: každoročně diriguji o vánocích hudbu při půlnoční mši svaté, v létě také při pouti. Ještě za totality jsem totiž při práci vystudoval tzv. lidovou konzervatoř v oboru dirigování sboru. Kromě toho hraji na kontrabas v souboru Ztracená kapela, o čemž se hostivičtí také měli několikrát možnost přesvědčit. V minulosti jsem řídil festival Svatováclavské slavnosti, organizoval hudební kurzy, publikoval sbírky českých a evropských koled či hudebních kánonů. V poslední době hudbu ale vytlačuje politika, která je časově nesmírně náročná. No a pokud budu zvolen do Evropského parlamentu, tak to pro moje muzicírování bude ještě horší. Ale vím, že hudba mě tak jako tak neopustí, to je láska na celý život.

hostivický měsíčník / květen 2014

HM2014_05_inzerce.indd 32

02/05/2014 21:56:34

Hostivický měsíčník  

Květnové číslo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you