Memòria d'activitat 2022

Page 1

Memòria d’activitat 2022


Memòria d’activitat 2022

Equip directiu (a 31 de desembre de 2022) Germà Joan Carbó Representant de la Cúria al Comitè de Direcció Manel del Castillo Rey Director gerent

Una mirada al 2022

Fites de l’any

Miquel Pons Serra Director mèdic Antoni Arias Enrich Director d'Atenció Privada Internacional Albert Bota Arqué Director d'Infraestructures i Serveis Generals Domènec Cardona Morales Director de Sistemes d'Informació

Altres projectes destacables

Resultats

Mercè Jabalera Contreras Directora de Qualitat i Experiència del Pacient María José Tojo Grandio Directora infermera Natalia Pérez Neira Directora d'Economia i Finances

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Joan Comella Carnicé Director d'Innovació, Recerca i Gestió del Coneixement Francesc Ricart Juan Director de Persones i Valors Josep Serrat Tarrés Director de Planificació i de Suport a la Gestió

Reconeixement a la professionalitat

#2

2022 en xifres

Eva Villamayor Puliol Directora de Màrqueting i Comunicació Francesc Garcia Cuyàs Director d'Estratègia Digital i Dades

Una mirada al 2021


Una mirada al 2022

L'activitat del 2022 s'ha vist condicionada, durant el primer semestre, pel final de la pandèmia de COVID-19 i, en els darrers mesos de l'any, pel patró irregular de l'activitat estacional respiratòria. Com a conseqüència, les xifres d'hospitalització han estat una mica inferiors a les esperades, mentre que s'ha registrat una activitat ambulatòria i d'urgències molt elevada. Destaca també la consolidació de l'activitat digital, amb un 40% de visites ambulatòries no presencials, i de l'activitat internacional, amb més de 4.100 peticions de pacients durant l'any. L'hospital ha esdevingut un centre expert en l'atenció de les malalties minoritàries i ha centrat la seva estratègia a consolidar el seu posicionament com a centre de referència nacional i internacional en aquest àmbit. Aquesta alta especialització en pediatria ha continuat avançant, amb la creació de centres monogràfics d'atenció com el Pediatric Cancer Center, les obres del qual han finalitzat aquest any, i La Casa de Sofia, així com l'ampliació de la cartera de serveis d'alta complexitat, entre els quals destaquen la incorporació de la cirurgia amb realitat augmentada, la certificació de la planificació quirúrgica 3D o els nous programes d'atenció domiciliària en oncologia i salut mental d'alta complexitat. En l'àmbit internacional, la política contra la COVID-19 a la Xina ha provocat una reducció del flux de pacients que venien a tractar-se. Malgrat això, s'ha seguit treballant per incrementar el posicionament del nostre hospital en aquell país a través de 14 webinars. D'altra banda, el conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia ha comportat una reducció molt rellevant del flux de pacients de l'àrea russòfona i la suspensió del projecte que s'estava gestionant al Clúster Mèdic Internacional de Moscou. Tot i això, s'han implementat accions per contrarestar aquests efectes amb més presència en altres regions geogràfiques, com l'Orient Mitjà, països de l'est d'Europa (especialment Polònia) i Llatinoamèrica. Les iniciatives de cooperació han mantingut el nivell elevat de l'any anterior, amb múltiples actuacions a diversos països. Així, s'ha mantingut l'impuls al programa Cuida'm, s'ha incorporat una rotació dels residents de pediatria per l'hospital de Sierra Leone i s'ha avançat en la contribució del centre a l'estratègia dels ODS. Tota la feina feta s'ha vist recompensada per una bona valoració dels serveis rebuts per part de pacients i famílies, i amb l'obtenció de nombrosos reconeixements externs, cosa que reforça la visió estratègica de l'HSJD: ser un centre de referència maternoinfantil, d'alta especialització, amb una sostenibilitat econòmica adequada i alineat amb els valors de l'organització.

Manel del Castillo Rey. Director gerent

#3


Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

Fites de l’any


Impuls a la xarxa Únicas

La Casa de Sofia consolida la seva activitat En marxa el Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) El 4 de juliol de 2022 va entrar en funcionament aquest nou dispositiu assistencial, especialment dissenyat per oferir una atenció integral del pacient oncològic en edat pediàtrica de l'HSJD, que té com a reptes continuar millorant la supervivència en els casos amb mal pronòstic, disminuir les seqüeles i restablir l'afectació emocional del pacient i de la família. Aquesta nova infraestructura, conjuntament amb un equip professional de primer nivell, proporciona l'anomenada oncologia de precisió, que consisteix en l'aplicació d'un diagnòstic 4P (precís, personalitzat, precoç i predictiu) i l'administració de teràpies avançades, tot això sota un model d'atenció centrat en el pacient.

Al desembre de 2021 va finalitzar la construcció de la primera fase de La Casa de Sofia, un centre d'atenció intermèdia, dirigit a l'alta complexitat pediàtrica derivada dels processos crònics, i que arriba fins a la prestació de cures pal·liatives i el suport a la situació de darrers dies de vida.

Aquest projecte és una realitat gràcies a la implicació de la societat civil, grans donants i micromecenatge, que ha finançat la construcció, les noves instal·lacions i el nou equipament.

Ha estat el 2022 quan aquest centre ha iniciat la seva activitat i ha consolidat les estructures de gestió, amb la participació del CatSalut i referents dels tres serveis d'atenció pal·liativa acreditats a Catalunya: HSJD, Hospital Parc Taulí i Hospital Vall d'Hebron.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO

---------------------------------+INFO

Únicas és un projecte d'àmbit nacional, que pretén pal·liar els actuals dèficits del Sistema de Salut davant del repte que suposa l'atenció integral a pacients i famílies amb una malaltia minoritària. Únicas promou la creació d'una xarxa nacional de centres, liderada per l'HSJD, participada pels hospitals amb més activitat pediàtrica de l'Estat espanyol. Durant el 2022 s'han dirigit els esforços a difondre el projecte, constituir aliances i cercar fonts de finançament per dur-lo a terme. També l'any 2022 s'ha iniciat una fase pilot amb 6 dels 25 centres participants, centrada en malalties mitocondrials, neuromusculars, epilèpsia amb afectació cognitiva i trastorns de la conducta, per poder desenvolupar la plataforma de compartició de dades.

---------------------------------+INFO

#5


Memòria d’activitat 2022

Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

#6

Cirurgia amb realitat augmentada

Planificació quirúrgica amb el programa 3D

El 2022 s'ha incorporat la realitat augmentada en diferents àmbits assistencials. Aquesta nova tecnologia aporta millores quant a la qualitat i seguretat dels procediments prestats, ja que permet una major precisió tècnica i la reducció de la taxa de reintervencions.

L'HSJD és el primer hospital de Catalunya autoritzat a crear reproduccions 3D per planificar cirurgies complexes. El 2022 s'han incorporat noves indicacions quirúrgiques al programa, com la cirurgia de base de crani, els tumors renals o l'avenç fronto-orbitari unilateral. Al cap de l'any s'han fet unes 200 cirurgies complexes planificades en 3D.

La primera pacient intervinguda amb aquesta nova tècnica de cirurgia mitjançant realitat augmentada ha estat una jove de 17 anys, procedent de Bilbao, amb una greu deformitat de la columna vertebral.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO Atenció domiciliària a Oncologia L'HSJD ha iniciat el 2022 l'hospitalització domiciliària per a pacients pediàtrics amb càncer. El programa, pioner a Catalunya, busca millorar la qualitat de vida dels pacients, reduir els efectes psicològics d'una hospitalització perllongada, millorar la conciliació familiar i promoure la socialització del menor. L'equip d'atenció domiciliària està format per personal mèdic i d'infermeria amb experiència en oncologia pediàtrica. La missió és prestar atenció alhora que capacitar les famílies per empoderar-les en la gestió del procés de cures, per aconseguir el màxim nivell possible d'autonomia complint les garanties de seguretat. Per això es disposa d'eines de telemonitorització, que asseguren la comunicació amb l'Hospital durant les 24 hores del dia.

---------------------------------+INFO

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO


-------------------------------------------------------------------------------------+INFO Atenció domiciliària en salut mental d’alta complexitat Arran de la pandèmia de la COVID-19 s'ha incrementat exponencialment la prevalença de situacions de crisi i de diversos trastorns complexos de salut mental en població adolescent. Sota el patrocini del CatSalut, un equip multidisciplinari ofereix atenció terapèutica d'alta intensitat, en el domicili familiar mateix, a joves en situació d'elevada inestabilitat i amb diversos factors socials i familiars que requereixen un abordatge integral que cobreixi totes les seves necessitats: clíniques, socials i familiars. Aquesta iniciativa permet que el pacient no es desvinculi del seu entorn i es pugui reincorporar com més aviat millor a la seva vida habitual. També cerca implicar i capacitar les famílies, resolent amb elles els problemes que van sorgint en el dia a dia.

Avançant en el model d’Hospital sense dolor El 2022 el programa Hospital sense dolor ha consolidat la figura de la infermera del dolor, que actua de gestora de casos en pacients amb dolor crònic, fa el seguiment diari dels pacients amb dolor postquirúrgic intens i ofereix suport directe als procediments de sedoanalgèsia. Durant el 2022 s'han desplegat diverses accions davant del dolor crònic com la creació del portal específic del pacient de dolor crònic; l'avaluació multidimensional inicial dels pacients, o la prova pilot amb medicina integrativa per al dolor crònic. També s'ha dut a terme, amb gran èxit, una prova pilot del mapa electrònic del dolor en algunes plantes d'hospitalització infantil i maternal.

Nous rols professionals per fomentar el desenvolupament professional És un projecte que engloba diverses iniciatives que promouen el desenvolupament professional, la primera de les quals va ser la instauració de la figura d'assistent clínic. Durant el 2022 s'ha consolidat aquesta figura i s'han posat en marxa dos nous rols: la infermera referent i la infermera de pràctica avançada. Així mateix, la Unitat de Treball Social ha assumit nous rols professionals, més enllà de l'assistencial bàsic, com la incorporació d'una professional al programa de simulació en habilitats comunicatives; la coordinació del nou Consell de Joves de l'Hospital, o el lideratge de la gestió de cas en la transició dels pacients cap a l'hospital d'adults i també a la Unitat d'Identitat de Gènere.

#7


Memòria d’activitat 2022

La participació, clau en l’experiència del pacient

Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

#8

Més de 300 pacients i famílies han participat de manera presencial en diferents projectes d'experiència del pacient. A través del Consell de Famílies, 19 mares i pares de pacients de l'HSJD treballen qüestions de millora transversals i estratègiques, constituint-se d'aquesta manera en un òrgan assessor de l'organització.

L’HSJD organitza el congrés de la SIOP L'HSJD ha liderat l'equip organitzador del 54è Congrés Mundial de la Societat Internacional d'Oncologia Pediàtrica (SIOP), celebrat al setembre del 2022 i que va reunir a Barcelona més de 3.000 oncòlegs pediàtrics d'arreu del món. El principal objectiu del congrés és posar en contacte professionals d'aquest àmbit, per compartir experiències i avançar en el coneixement compartit.

D'altra banda, al setembre de 2022 es va posar en marxa un renovat Consell de Joves, integrat per 17 pacients de l'HSJD, que també ajuda a avançar en processos clau com la unitat de l'adolescent i en l'estratègia per una comunicació centrada en les seves necessitats.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO


Increment de la producció científica La producció científica de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) ha seguit una tendència positiva l'any 2022. Així, l'índex de factor d'impacte s'ha incrementat un any més i ha assolit 4.685 punts, el nivell més alt en la història de l'HSJD. Destaquen els més de 100 articles publicats en primer decil, entre els quals hi ha publicacions al Journal of the American Medical Association (JAMA), al New England Journal of Medicine i a Lancet Microbe. La captació de fons recupera els nivells prepandèmia La captació de fons ja ha recuperat nivells similars als anteriors a la pandèmia. El 2022 s'han celebrat 278 esdeveniments solidaris, la recaptació dels quals es xifra en 1,5 M€. En l'àmbit de grans donants, s'han recaptat 2,17 M€. S'han organitzat també esdeveniments propis com la Nit Solidària Festival Jardins de Pedralbes, en què van participar 35 empreses. En tot el conjunt, la recaptació de l'Obra Social Infància va superar els 9,5 M€.

Es manté el bon nivell de satisfacció de pacients i famílies Durant el 2022 s'ha mesurat per primera vegada de manera específica la satisfacció del pacient internacional, amb resultats de 8,9 sobre un total de 10 en el procés de gestió de la petició, i de 9,4 pel que fa a l’assistència dels professionals a l'hospital. Destaca també la bona valoració general respecte de l'atenció rebuda per part de pacients i famílies, de manera que es manté un NPS global superior a 70, i s'han recollit més de 400 agraïments que, un any més, superen àmpliament el nombre de reclamacions.

#9


Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

Altres projectes destacables


ACTIVITAT ASSISTENCIAL CONVENCIONAL L'activitat del primer semestre del 2022 es va veure notablement afectada per la incidència de nous casos de COVID-19 en població pediàtrica, que va mantenir per sota del que s'esperava el volum d'activitat convencional. D'altra banda, durant el segon semestre de l'any, una vegada superada l'onada pandèmica amb afectació pediàtrica, van aparèixer –fora de temporada– un nombre significatiu de casos respiratoris produïts per altres patògens. L'efecte conjunt d'aquests factors va ser una xifra d'hospitalització una mica menor a la prevista, i una activitat ambulatòria i del servei d'urgències superior a l'esperada. De qualsevol manera, s'ha mantingut l'alta complexitat dels processos atesos. Destaca també la consolidació del programa de telemedicina, amb un 40% d’activitat ambulatòria en format no presencial, i el manteniment de l’activitat internacional, malgrat la pandèmia, amb més de 4.100 peticions de pacients durant el 2022.

Dispositiu cardíac innovador per al diagnòstic de les arrítmies Des del gener del 2022 l'HSJD compta amb una nova generació de dispositius cardíacs que permeten monitorar a distància i de manera prolongada –fins i tot un període de quatre anys i mig– el cor dels pacients que presenten risc d'arrítmia. Es tracta d'un dispositiu sense fil inserible, el primer d'aquest tipus a Europa, que ofereix l'opció de programació remota, per ajustar la configuració sense necessitat de desplaçar el pacient.

El dispositiu, de mida molt reduïda, permet ser col·locat a l'espai subcutani mitjançant un procediment mínimament invasiu. La Unitat d'Arrítmies de l'HSJD és l'únic centre de referència nacional per al tractament de les arrítmies pediàtriques i arriba anualment a més de 2.500 nens i nenes afectats de patologies cardíaques molt diverses.

ASSISTÈNCIA D’ALTA ESPECIALITZACIÓ L'estratègia d'alta especialització en pediatria ha continuat donant fruits, i en destaca la creació de centres monogràfics d'atenció integral com el Pediatric Cancer Center Barcelona i La Casa de Sofia. La cartera de procediments d'alta complexitat s'ha ampliat amb la incorporació de la realitat augmentada en processos quirúrgics, la certificació de la planificació quirúrgica 3D o nous programes d'atenció domiciliària en oncologia i salut mental d'alta complexitat.

---------------------------------+INFO

#11


Memòria d’activitat 2022

Nova unitat per a l’estudi de marcadors de risc cardiovascular en pacients amb càncer

Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

Els nens i nenes que pateixen càncer tenen un risc cinc vegades més gran que la resta de la població de desenvolupar una malaltia cardiovascular que, de vegades, pot manifestar-se en forma d’insuficiència cardíaca severa.

Per fer front a aquest problema, l'Àrea d'Oncologia i l'Àrea del Cor de l'HSJD han creat la Unitat Integral de Cardiooncologia Pediàtrica, que avalua l'estat de salut cardiovascular des del mateix moment del diagnòstic, i fa un seguiment fins a l’edat adulta. Aquesta unitat desenvolupa una línia de recerca per avançar en el coneixement dels factors desencadenants i en la detecció precoç del dany cardíac mitjançant nous marcadors i tècniques d'imatge.

---------------------------------+INFO #12

Trasplantament de ronyó d'un mateix donant a dos germans bessons L’HSJD, conjuntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona, ha dut a terme amb èxit el trasplantament simultani dels ronyons d'un donant mort a dos pacients pediàtrics bessons idèntics. És el primer trasplantament d'aquestes característiques que es duu a terme a Espanya. Després de descartar l'opció de donant viu –només un dels progenitors era compatible– va sorgir l'oportunitat d'un donant mort d'una família que va donar un ronyó a cadascun dels bessons. Durant l'hospitalització, els germans van romandre ingressats junts en tot moment, van superar algunes complicacions i tots dos han evolucionat de manera favorable. Actualment només requereixen control ambulatori.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO


Intervenció de tumor de base de crani per via endonasal El 2022 els equips d'Otorrinolaringologia i Neurocirurgia de l'HSJD han dut a terme conjuntament la intervenció a un nen de 7 anys amb un tumor complex allotjat a la base del crani. Gràcies a la planificació 3D es va poder dissenyar una via d'abordatge endonasal innovadora per evitar la intervenció habitual, que comporta una resecció de la segona vèrtebra cervical i, en conseqüència, la necessitat d'una fixació posterior cervicocranial. Al marge de la complexitat tècnica, aquest cas té un significatiu component humanitari i social, ja que es tractava d'una família desplaçada de procedència ucraïnesa.

Doble cirurgia fetal i posterior intervenció per hèrnia diafragmàtica congènita L'HSJD ha practicat amb èxit una doble cirurgia fetal a una pacient embarassada a qui havien detectat una variant greu d'hèrnia diafragmàtica congènita (HDC). Al seu país d'origen es va descartar qualsevol opció terapèutica, motiu pel qual la família va recórrer a l'HSJD. L'equip de BCNatal (Hospital Sant Joan de Déu – Hospital Clínic) és el descobridor de l'actual tècnica quirúrgica de l'HDC, ha estat el primer equip a emprar-la i actualment és el que acumula més expe-

riència a escala mundial en aquests casos en què la intervenció quirúrgica resulta imprescindible. Durant les setmanes 28 i 32 de l'embaràs es van fer dues fetoscòpies i després del naixement, a les 48 hores de vida, es va realitzar una nova intervenció per a la reparació completa de l'hèrnia diafragmàtica congènita. La recent nascuda ha evolucionat correctament i actualment només requereix el seguiment dels controls ambulatoris.

Intervinguda amb èxit una pacient amb un neuroblastoma de grans dimensions Al febrer de 2022 l'equip de cirurgia pediàtrica de l'HSJD va dur a terme una intervenció de molt alta complexitat a una nena de 3 anys, que presentava un tumor abdominal de grans dimensions i que no havia respost al tractament amb quimioteràpia al seu país, Polònia, on s'havia contraindicat el tractament quirúrgic. La intervenció va requerir planificació quirúrgica prèvia amb el programa 3D, va tenir una durada de 7 hores i va aconseguir ressecar pràcticament tot el tumor. Passat un mes de la intervenció i després d'un postoperatori sense complicacions la nena va tornar a Polònia, on fa vida normal.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO #13


Memòria d’activitat 2022

Sistema d’estimulació magnètica transcranial

Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

La Unitat de Neuromodulació Pediàtrica de l'HSJD ha incorporat el sistema d'estimulació magnètica transcranial, una nova tecnologia –diagnòstica i terapèutica alhora– que permet generar un model 3D de les estructures internes del cervell i fer un mapatge funcional de les àrees eloqüents motores i del llenguatge que, posteriorment, es pot transportar a l'estació de planificació quirúrgica i, si escau, al neuronavegador quirúrgic. Des de la perspectiva terapèutica, el seu ús es dirigeix al tractament de símptomes neuropsiquiàtrics, del neurodesenvolupament i provocats per danys neurovasculars.

Consolidació de la figura del pediatre hospitalista El pediatre hospitalista assumeix la competència de les decisions mèdiques de pacients assignats a un servei quirúrgic. L'any 2022 s'ha avaluat la prova de concepte realitzada a les àrees d'hospitalització de neurocirurgia, cirurgia i COT, i el resultat obtingut dona suport a la idoneïtat i la proposta de consolidació d'aquest nou programa assistencial, que aporta una atenció integral del pacient quirúrgic i focalitza bona part dels esforços en el control del dolor i l'ansietat. Seu del Rare Diseases Hub Ukraine Durant la fase inicial del conflicte bèl·lic, l'HSJD es va constituir com a seu del centre europeu de referència per donar resposta a pacients ucraïnesos diagnosticats d'una malaltia minoritària. Es calcula que a Ucraïna hi ha uns dos milions de pacients, la majoria pediàtrics, amb patologies rares. El Rare Diseases Hub Ukraine és una iniciativa impulsada per la Comunitat Europea, l'Organització Europea d'Hospitals Infantils (ECHO), la Generalitat de Catalunya i EURORDIS. A nivell operatiu, des del Còrtex SJD s'han seleccionat les peticions rebudes i definit l’estratègia adequada per a cada cas per, finalment, posar en contacte els pacients amb organitzacions i hospitals membres de les ERN, per tal de brindar-los el suport mèdic especialitzat que puguin necessitar durant aquesta emergència.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO #14


TEAlimento: un programa pioner per millorar l’alimentació de pacients amb autisme

La medicina de l’esport com a element terapèutic

Posada en marxa de la nova ressonància

Més de la meitat dels infants amb trastorn de l'espectre autista (TEA) pateixen disfuncions alimentàries. Alguns, per un volum d'ingesta reduït que ocasionalment fa que requereixin sondes nasogàstriques per alimentar-se. Altres només accepten aliments d’un determinat color o forma, per exemple rebutjant els sòlids i limitant la seva dieta a triturats fins a edats molt avançades. Aquestes conductes alimentàries poden respondre a alteracions sensorials o a comportaments rituals propis dels tras- torns de l'espectre autista.

La Unitat de Medicina de l'Esport de l'HSJD, creada el 2014, ofereix serveis especialitzats, tant a la població general com a esportistes amateurs, i treballa en la incorporació de l'activitat física i l'esport com a eina preventiva i terapèutica en l'àmbit sanitari. Des d'aquesta perspectiva, la visió d'un metge de l'esport a l'HSJD és un valor afegit per a pacients i professionals. Durant el 2022 aquesta unitat dona suport a diferents serveis clínics amb els quals ja s'ha començat a treballar, tant a nivell de prevenció com a nivell terapèutic: Endocrinologia, Àrea de la Dona, Cardiologia, Salut Mental, Oncologia i Escola de Salut.

El 2022 s'ha posat en marxa el nou equip de RM adquirit a final de 2021. La nova infraestructura, d'1,5 Tesla i d'alt nivell tecnològic, substitueix l'equipament anterior i permet la realització de casos de més complexitat amb una reducció del temps d'estudi de fins al 40%. Es redueix, per tant, el temps d'exposició a l'anestèsia i millora l'experiència. El nou model minimitza l'impacte ambiental ja que, a diferència de les ressonàncies clàssiques, tan sols utilitza 7 litres d'heli (un gas criogènic que manté un camp magnètic estable i uniforme) en lloc dels 1.500 litres dels models convencionals.

Per donar suport a aquest problema, la Unitat d'Autisme de l'HSJD disposa d'un programa pioner, “TEAlimento”, que inclou dos tipus d'intervencions: una de caràcter grupal, per a nens i nenes d'entre tres i vuit anys sense discapacitat intel·lectual severa que mengen menys de 20 aliments o que només accepten triturats, i una intervenció individual amb els progenitors, adreçada a pacients que accepten menys de tres aliments, que tenen discapacitat severa o alteracions conductuals que desaconsellen la seva participació en sessions grupals.

---------------------------------+INFO

Aquesta infraestructura ha estat finançada en un 70% gràcies al Programa Específic de suport per a la Renovació Tecnològica (PERT) de la Generalitat, orientat a la substitució de tecnologia obsoleta.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO ---------------------------------+INFO #15


Memòria d’activitat 2022

ATENCIÓ INTEGRAL L'Hospital dona resposta als pacients més enllà de les seves necessitats biomèdiques amb iniciatives com aquestes: Guia de l’adolescent per a la transició a l’hospital d’adults

Una mirada al 2022

Altres projectes destacables

Fites de l’any

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

#16

L’HSJD ha publicat la Guia Digital de Transició A10!, una eina per ajudar els pacients pediàtrics i les seves famílies en la transició a l'hospital d’adults. Fins a l'octubre del 2022 s'han realitzat 1.497 transferències, de les quals el 50% corresponen a pacients amb malalties minoritàries. Els principals centres receptors han estat els hospitals Clínic de Barcelona, Bellvitge, Vall d'Hebron i Sant Pau. Durant l'any 2022 s'han formalitzat noves aliances amb hospitals d’adults (Parc Taulí, Mataró, Granollers...) i altres institucions (Aspace). Entre altres accions destacades, s'han elaborat protocols específics i s'han dut a terme visites conjuntes hospital pediàtric - hospital d'adults pacient i família. També s'ha fet una avaluació del programa des de tres perspectives complementàries: experiència del pacient, experiència del professional i visió institucional, cosa que ha permès establir un pla d'acció de millora.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO Atenció espiritual (SAER) El Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) ha seguit desplegant la tasca assistencial i de difusió del coneixement durant l'any 2022. En l'àmbit assistencial, ha incrementant l'activitat a les àrees de major complexitat de l’HSJD, com ara nounats, La Casa de Sofia, Crònics i Pal·liatius (C2P2) i també al PCCB. És destacable el gran avenç que ha experimentat la integració de l'atenció espiritual com una dimensió bàsica a la pràctica assistencial. Així mateix, el SAER coordina dos programes presencials de meditació a l'HSJD i el podcast Sonidos del Silencio SJD, desenvolupat amb la col·laboració del Departament de Màrqueting i Comunicació. Finalment, el SAER de l'HSJD desplega una gran tasca docent i de recerca.

-------------------------------+INFO


Treball social

Voluntaris

El Servei de Treball Social ha atès un total de 3.545 famílies (11.763 visites). A través de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, ha prestat suport econòmic a 983 famílies mitjançant ajudes de cafeteria, transport, intèrprets, tractaments d'ortodòncia o altres necessitats derivades de la salut i no cobertes per l'Administració pública.

L'equip de voluntaris i voluntàries ha incrementat la seva dotació fins arribar a 300 persones i ha consolidat la seva tasca a La Casa de Sofia i al PCCB. El 2022 ha posat en marxa algunes noves accions i programes com: "Hospitality”, per detectar necessitats i participar en l'acollida dels pacients; "Joves voluntaris d’estiu", dirigit a joves entre 16 i 18 anys per donar servei al PCCB; "Música al vestíbul", en què estudiants de música, pacients, famílies i professionals amenitzen setmanalment amb música l'entrada a l'hospital, o la celebració de la 1a edició d’editors de llibres inspirats en experiències vitals viscudes a l'Hospital.

Així mateix, s'ha establert un conveni de col·laboració entre l'HSJD, l'Hospital Universitari de Bellvitge i diferents associacions dedicades a pacients amb distròfia hereditària de retina per tal de prestar atenció social a les famílies amb fills afectats per aquesta malaltia. D'altra banda, s'ha fet la I edició del curs de formació Infància i salut: atenció social i sanitària en el context hospitalari (Aula de Pediatria SJD).

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO Hospital Amic Child Life

Destaca especialment el projecte “La Fàbrica de Màgia”, que sorgeix amb el propòsit de garantir el dret al joc dels pacients. Per això, voluntaris i col·laboradors destinen el seu temps i habilitats per impulsar activitats lúdiques. Entre febrer i octubre de 2022 han dut a terme 88 tallers, amb la participació de 598 pacients i 615 pares i mares.

Durant l'any 2022, el Servei de Child Life ha atès 2.333 pacients i famílies a l'hospital i 111 pacients i famílies a La Casa de Sofia. L'equip ha iniciat també l'atenció al PCCB, on s'ha integrat la figura Child Life a l'equip, participant en els huddles d'hospitalització, i en el pas d'Hospital de Dia. S'han desplegat accions de l'Hospital Amic (art, música i pallassos) i, com a novetat, s'ha introduït la teràpia assistida amb gossos en l'àmbit de la Consulta Externa. També s'han iniciat activitats grupals de música i art, complementàries al programa “La Fàbrica de Màgia” de Voluntaris. A més de la incorporació de la màgia com a recurs terapèutic, tant a les plantes d'Hospitalització infantil com al PCCB, s'ha iniciat la pràctica de ioga amb nens amb retinoblastoma a la UCA. A La Casa de Sofia, també s'hi ha desenvolupat el programa amb música (destaquem el pediatre violinista), art i pallassos, a més de tallers de joc desenvolupats per voluntaris.

#17


Memòria d’activitat 2022

ORGANITZACIÓ PARTICIPATIVA I EFICIENT Gestió basada en el Flat Management

Una mirada al 2022

Altres projectes destacables

Indicadors de qualitat

Reconeixement a la professionalitat

#18

Fites de l’any

La participació dels professionals en l'organització dels serveis i en la presa de decisions és un requisit necessari. En aquest sentit, el 2022 l'HSJD ha avançat en diverses estratègies:

Resultats

• Estratègia “Huddles”, un sistema de reunions breus per compartir de manera interdisciplinària l'estat de situació d'un àmbit, amb un total de 23 a tot l'Hospital.

Responsabilitat Social Corporativa

2022 en xifres

• Grup Operacions Assistencials (GOA), com a àmbit de coordinació en el qual participen els referents de les diferents àrees assistencials i es debaten, acorden i segueixen els processos, tant des de la perspectiva de nivell d'activitat com de qualitat. Aquest model s'ha replicat a grans àmbits com Salut Mental i el PCCB. • Nucli assistencial, amb reunions setmanals amb la participació dels directors i adjunts de les direccions mèdica, infermera, de Planificació, de Qualitat i Experiència del Pacient i Internacional.

Seguretat clínica L'activitat desenvolupada en matèria de seguretat clínica se centra en quatre àmbits: • Promoció de pràctiques segures (que contempla tant aspectes relacionats amb la identificació inequívoca del pacient com amb la seguretat del medicament). • Prevenció i control d’infeccions (amb la pràctica de la higiene de mans com a element destacat). • Cirurgia segura (que preveu la realització i seguiment de check-list a les intervencions quirúrgiques planificades). • Gestió de la notificació d’incidents de seguretat (amb un model de gestió descentralitzat, anàlisi multidisciplinària i feedback als professionals). Per tal de reforçar la cultura en seguretat clínica, l'any 2022 s'han dut a terme actuacions com l’observació de pràctiques segures i feedback en temps real al personal sanitari; sessions de formació i sensibilització al personal assistencial i no assistencial; campa- nyes mensuals de sensibilització, i desenvolupament d'una càpsula formativa en seguretat clínica que estimuli la participació dels assistents.


EMC2

Diversificació del finançament

NOU CONEIXEMENT

El model de millora EMC2 ha mantingut la seva activitat i el 2022 s'han incorporat a l'equip de treball nous referents de les direccions d'Innovació i de Persones i Valors, per tal d'introduir noves perspectives en les accions empreses. Una de les innovacions adoptades ha estat la incorporació d'una metodologia més àgil per desenvolupar projectes de menor dimensió.

L'estratègia de diversificació de les fonts de finançament contribueix a l'equilibri econòmic, a l'impuls del programa Hospital Amic, a la renovació del parc tecnològic, al manteniment d’una elevada activitat d’investigació i a la implementació de projectes solidaris.

Nova teràpia gènica contra la síndrome de Duchenne

S'han treballat 59 projectes de millora sota la metodologia EMC2, que abasten des de la definició del programa Respir per a les famílies fins a l'atenció a Urgències. Altres accions destacades han estat: • La informació i capacitació a pa- cients amb malalties minoritàries, desenvolupat conjuntament amb l'Escola de Salut. • Suport a la plataforma SOM Salut Mental i col·laboració amb Salut Mental en la definició del model d'atenció dels hospitals de dia comunitaris, experiència del pacient al projecte TEA-Care i avaluació del projecte TCA Home treatment. • Projectes específics amb diversos serveis clínics de l’HSJD per a la transició interna de pacients. • Projectes d'avaluació a partir d'enquestes amb la plataforma Qualtrics, el curs d'habilitats comunicatives per a personal administratiu, la guia de transició a hospitals d'adults i diferents grups de qualitat interns.

D'una banda, destaca l'activitat de captació de fons, a través de les aportacions de grans donants, l'organització de campanyes i esdeveniments propis i de campanyes i iniciatives de tercers. D’altra banda, l'Institut Pediàtric ofereix serveis de cobertura privada, dirigits fonamentalment a pacients internacionals, facilitant d'una banda un suport a la sostenibilitat global de l'HSJD i, de l'altra, la massa crítica necessària de pacients amb processos d'alta complexitat per mantenir la competència.

L'HSJD ha estat el primer centre europeu participant en un assaig clínic d'una teràpia gènica contra la distròfia muscular de Duchenne, una greu malaltia degenerativa, que actualment no té curació i que causa una debilitat progressiva de la musculatura que acaba prostrant els menors afectats a una cadira de rodes, a més de provocar nombroses complicacions. Els resultats preliminars de l'assaig clínic als Estats Units són molt esperançadors. Els pacients que han rebut la teràpia no han patit una pèrdua de les capacitats en tres anys. A l'assaig clínic participaran 120 pacients de més de 10 països. Són infants entre quatre i set anys, capaços de caminar de forma independent i que es troben en una primera fase de la malaltia.

Equilibri pressupostari La facturació anual ha arribat el 2022 als 299 M€ i es manté el resultat econòmic equilibrat. Pel que fa a la retribució de la plantilla, s'ha incrementat en un 3,5%. Aquest augment de costos queda finançat per l’increment de tarifes del CatSalut (+3,49%).

#19


Memòria d’activitat 2022

Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

#20

Assaig clínic mundial sobre la síndrome d’ovari poliquístic

Descoberta una proteïna clau en la gravetat de la COVID-19 pediàtrica

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera SPIOMET4HEALTH, un assaig clínic internacional iniciat el 2022 per avaluar a gran escala els efectes del primer tractament específic per a la síndrome d'ovari poliquístic (SOP), una patologia que pateixen entre el 5 i el 10% de les dones en edat fèrtil. Aquesta alteració endocrina pot facilitar el desenvolupament d'altres malalties com la diabetis tipus 2, el càncer abans de la menopausa, ansietat o depressió.

Un estudi liderat per investigadores de l’HSJD assenyala l'interferó, una proteïna que segreguen les cèl·lules del sistema immunitari, com un element clau en la resposta de l'organisme davant la COVID-19, fet que explicaria també la presentació d'un quadre greu en alguns casos. Encara que els nens i nenes acostumen a superar la COVID-19 gairebé sense símptomes, un percentatge molt reduït de casos presenten durant el període postinfecciós, a les 4-6 setmanes de la infecció, una síndrome multisistèmica inflamatòria greu. Els resultats de l'estudi, publicats en accés obert a la revista iScience, indiquen que l'anàlisi del patró d'expressió d’algunes citocines i dels gens seleccionats podrien servir en el futur com a biomarcadors per identificar els pacients amb més risc de desenvolupar una COVID-19 greu, cosa que podria obrir la porta a noves opcions terapèutiques per a aquesta malaltia.

A més de Barcelona i Girona, l'assaig es durà a terme a Itàlia, Dinamarca, Turquia, Àustria i Noruega. SPIOMET4HEALTH està finançat per la Comissió Europea i reuneix un consorci de 17 organitzacions i grups de recerca clau que treballen en la síndrome d'ovari poliquístic a tot Europa.

---------------------------------+INFO

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO


Incorporació de l'IRSJD a la plataforma EBRAINS

Creació de l’Oficina de la Dada

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) s'ha incorporat a la plataforma europea EBRAINS i reforça la seva posició en l'àmbit de les neurociències i l'estudi del cervell humà. EBRAINS és una infraestructura de recerca digital, creada per l'Human Brain Project i cofinançada per la Unió Europea, que reuneix una àmplia oferta de dades i eines per a la investigació del cervell. Aques- ta incorporació obre l'oportunitat d'establir noves aliances de col·laboració i participació en el desenvolupament de nous projectes. Per la seva part, l'IRSJD aporta experiència i singularitat en medicina pediàtrica i fetal, i en el camp del diagnòstic per la imatge. A més, l'IRSJD posa a disposició de la plataforma una ressonància magnètica de 3 Tesla, un laboratori de processament d'imatge mèdica i un biobanc d'imatges.

L'HSJD ha creat l'Oficina de la Dada (DAM&GO), una estructura que posa la dada al servei de l’organització de manera eficient i governada, i neix per donar resposta a les necessitats assistencials, no assistencials i de recerca. L'objectiu és ser el garant de l'estratègia de les dades de l'organització i, especialment, de la integritat i fiabilitat d'aquestes, per poder-les oferir a qui pugui i necessiti utilitzar-les en projectes d'aportació de valor, maximitzant l’autonomia en la gestió de la informació.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO

Durant el 2022 s'ha iniciat el desenvolupament d'una plataforma al núvol per facilitar la gestió de la informació i la utilització d'algorismes complexos d'intel·ligència artificial (sèpsia, fracàs respiratori i descompensació cardíaca). En aquest context, l'HSJD i l'Hospital del Mar treballen en l'algorisme del tractament de la bronquiolitis. D'altra banda, l'HSJD està desenvolupant un altre algorisme per agilitzar la codificació d'altes i s'ha presentat un projecte per desenvolupar un model que valori l'èxit del tractament en pacients amb bronquiolitis.

i4KIDS arriba als 60 membres i associats L'i4KIDS és el hub d'innovació pediàtrica coordinat per l’HSJD que identifica i dona suport a projectes d'innovació pediàtrica i salut maternal. El 2022 s'hi han incorporat dues noves entitats: el Consorci Sanitari de Terrassa i l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, amb la qual cosa ha aconseguit la xifra de 60 membres i associats. L'octubre del 2022 el hub va organitzar la segona edició del Pediatric Innovation Day, amb la participació d'uns 500 assistents. Durant la jornada es van notificar els projectes guanyadors de la convocatòria Call for projects i4KIDS, que a l'edició de 2022 ha rebut més de 74 projectes nacionals i internacionals.

#21


Resultats 420

pacients nous atesos al PCCB

Acreditacions:

21 70,52

ERN, 30 CSUR i 9 XUEC

Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

de NPS (índex de fidelitat a la institució per part dels pacients)

309

pacients i famílies amb participació directa en projectes. 44.357 enquestes contestades

----------------------------------------------------------------------------------------------------

19.000

Més de pacients actius amb malaltia minoritària

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.542

peticions de pacients internacionals, amb un increment del 10%

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.272

pacients es beneficien del programa de transició a l’hospital d’adults

----------------------------------------------------------------------------------------------------

742

trasllats de pacients complexos per part del SEM pediàtric HSJD


Recerca, docència i innovació

617

58%

publicacions científiques, el de les quals en revistes de primer quartil

4.685 373

de factor d’impacte total

accions formatives i

269

16.232

alumnes

assaigs clínics actius

294

projectes competitius actius, dels quals

46 són internacionals

3

infermeres de pràctica avançada (IPA)

178

cursos presencials de formació amb simulació (inclou sessions curtes in situ)

152 5

cursos online

patents concedides

10,1

milions d’euros captats per projectes de l’HSJD i de recerca

#23


Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

Indicadors de qualitat


Àrea de la Dona

Infantil

Global

Norma Complexitat Pes mitjà

0,9970

Gestió d'estades* Estada mitjana observada Índex d'estades ajustat per risc

5,3 0,9919

Gestió del potencial ambulatori Taxa de substitució CMA

79,4%

Índex de cirurgia sense ingrés ajustat

0,8904

69,9%

Índex de readmissions ajustat per risc

6,7%

0,8523

Mortalitat Taxa bruta de mortalitat

0,5%

Índex de mortalitat ajustat per risc

0,338

0,5%

Complicacions Taxa bruta de complicacions Índex de complicacions ajustat per risc Font: Benchmark Iametrics APR36

6,6%

Pes mitjà

Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%)

28,4%

Gestió d'estades*

% pacients en espera fins a triatge <15 minuts

91,1%

Estada mitjana observada Índex d'estades ajustat per risc

Pacient 0,3482 0,3825 2,6

% pacients que esperen <30 minuts a ser visitats

85,2%

0,8396

% visites ambulatòries no presencials

41,8%

Gestió del potencial ambulatori Taxa de substitució CMA

74,0%

Índex de cirurgia sense ingrés ajustat

0,9438

61,9%

Readmissions

% suspensions quirúrgiques per motiu de l’hospital

1,2%

% ingressos el mateix dia de la intervenció programada

84,7%

% reintervencions urgents

0,2%

Taxa bruta de readmissions Índex de readmissions ajustat per risc

2,5%

NPS Infantil

85

NPS Àrea de la Dona

83

Seguretat

* Exclou episodis de menys de 24 hores d'estada.

Bloc quirúrgic

Readmissions 8,7%

% readmissions a Urgències abans de 72 h

Consultes externes

* Exclou episodis de menys de 24 hores d'estada.

Taxa de readmissions

Complexitat

Urgències 1,0944

Norma

Norma

4,0%

Caigudes en pacients hospitalitzats per estada

0,01%

<2‰

Transfusió errònia per identificació inadequada del pacient

0%

≤0,1‰

Grau de cobertura identificació inequívoca de pacients

99,6%

>95%

Pneumònia associada a ventilació mecànica a les UCI

0,7%

0,6025

Mortalitat Taxa bruta de mortalitat

0,0%

Índex de mortalitat ajustat per risc

0,000

0,0%

Complicacions 0,8% 0,9587

0,7%

Taxa bruta de complicacions Índex de complicacions ajustat per risc

0,9%

1,2%

0,586884

Font: Benchmark Iametrics APR36

% embaràs de risc

66,9%

% cesàries

26,2%

Índex de cesàries ajustat per complexitat

19,9%

#25


Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

Responsabilitat Social Corporativa


CAPTACIÓ DE FONS La captació de fons de l'HSJD ha estat centrada en la cerca de donacions per fer possible tots els programes i projectes no concertats amb l'Administració pública i que es financen gràcies a la filantropia. En total, s'han pogut destinar més de 10 milions d'euros de donacions als programes d'humanització, la millora de les infraestructures, els projectes assistencials, la recerca i la cooperació internacional. Una dada que cal destacar és que la societat civil ha organitzat 278 iniciatives solidàries a benefici de l’Hospital, les quals han aconseguit recaptar 1,5 milions d'euros, destinats majoritàriament a investigar les malalties que afecten els nostres pacients.

-------------------------------------------------------------------------------------+INFO COOPERACIÓ INTERNACIONAL

• Programa de rehabilitació nutricional: El 2018 es va posar en marxa aquest programa per tractar la malnutrició severa d'infants menors de 5 anys, així com de les futures mares. El 2022 s'han pogut atendre 5.826 infants, així com 2.941 embarassades, amb l'objectiu de reduir la mortalitat i morbiditat associada al dèficit nutricional. • Projecte de recerca ICARIA: El propòsit d'ICARIA és reduir la mortalitat infantil a Sierra Leone, cosa que s'està duent a terme amb la col·laboració d'ISGlobal, la Fundació Melinda i Bill Gates i la Fundació "la Caixa".

Programa Cuida’m El 2022, 14 infants han pogut rebre tractament gràcies al programa Cuida'm, malgrat seguir patint serioses dificultats amb els trasllats a causa de negatives de visats. Els països de procedència dels petits pacients tractats han estat: Sierra Leone, Nicaragua, Algèria, Marroc, Mauritània, Tanzània, Senegal, Veneçuela i Perú. Des de l'inici del programa Cuida'm, l'any 2004, s'han realitzat 395 casos de nens i nenes procedents de més de 50 països diferents.

Programa d’agermanament amb l’Hospital Saint John of God a Sierra Leone Un any més, amb el suport d'entitats, donants particulars, així com el programa de teaming dels mateixos empleats de l'HSJD, s'han pogut dur a terme els programes següents: • “Apadrina el tractament d'un nen a Sierra Leone”: A través d'aquest programa s'ha pogut oferir tractament i assistència sanitària gratuïta a 1.557 nens i nenes menors de 5 anys a l'Hospital que té l'Orde a Sierra Leone, concretament a Lunsar. • Rotació externa de residents de pediatria a l'Hospital de Lunsar: Aquest programa, iniciat el setembre de 2022, permet que els residents de pediatria de l'HSJD facin una estada de formació al centre de Lunsar, en l'àmbit de la medicina tropical i salut internacional. • Programa "Àfrica Somriu": Al setembre de 2022 es van desplaçar dos odontòlegs a Lunsar per fer la quarta estada d'aquest programa. Gràcies a aquesta nova missió, 180 pacients van rebre tractaments dentals i centenars d'infants van ser revisats als centres escolars.

#27


Memòria d’activitat 2022

Una mirada al 2022

Altres projectes destacables

Fites de l’any

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

#28

Programa PCCB Charity Fund

Consolidació de la consulta d’odontologia solidària

A través del programa PCCB Charity Fund, l'HSJD tracta nens i nenes amb càncer, de famílies sense recursos, que viuen a països on els resulta impossible accedir al tractament que necessiten.

Durant 2022 la consulta odontològica solidària ha seguit prestant atenció a la població infantil i adulta en situació econòmica i social vulnerable. L'oferta de serveis és gratuïta i es compon de procediments no inclosos a la cartera de pública de salut, com l'atenció a problemes de dentició temporal, tractaments pulpars i col·locació de pròtesis en població adulta.

El programa cobreix les despeses de trasllat i manutenció del pacient, així com d'un acompanyant adult responsable del menor, que sempre ha de ser derivat pel seu oncòleg d'origen. El programa PCCB Charity Fund ha permès incorporar el 2022 tres nous pacients procedents del Camerun, Colòmbia i Ghana. A més, ha pogut tractar un nadó d'Indonèsia que patia un retinoblastoma bilateral, pel qual se li havia enucleat un ull, i no tenia opcions de tractament al seu país. A l'HSJD se li va poder estabilitzar el retinoblastoma amb quimioteràpia intraarterial, amb la qual cosa s'ha aconseguit conservar l'ull i una visió normal.

Els pacients són derivats pels serveis municipals d'atenció social i entitats de la xarxa d'atenció a persones sense llar (XAPSLL), de la qual forma part Sant Joan de Déu Serveis Socials, que també deriva usuaris amb necessitats de tractament. Altres iniciatives de cooperació • Col·laboració en el projecte de formació en salut infantil i utilització de l'oxigen al Marroc, en cooperació amb l'ONG Azimut, país al qual s'han pogut desplaçar dos professionals de l'HSJD. • Projecte de formació en salut maternoinfantil a Costa d'Ivori, on professionals de l'HSJD han impartit una formació d’una setmana de durada a metges del país. • Projecte Erasmus+ HITIHE, que té com a objectiu enfortir la capacitat de serveis específics de suport a les institucions d’educació superior, per estimular l'adopció de tècniques tecnopedagògiques innovadores per part del personal acadèmic en la seva docència al sud-est asiàtic.


SOSTENIBILITAT Alineament amb els ODS Durant l'any 2022 s'ha dut a terme la primera fase d'aquest projecte, centrada en dues accions: compilació de les iniciatives en marxa que puguin relacionar-se amb algun dels 17 ODS de l'Agenda 2030 i benchmarking de l'àmbit ODS d'altres entitats.

Avaluació de riscos psicosocials i renovació de certificacions ambientals El Servei de Prevenció de Riscos i Medi Ambient gestiona la prevenció de riscos laborals de l'Hospital i, de manera mancomunada, d'altres centres de l'Orde (Fundació SJD i SJD-Serveis Socials), i arriba a més de 3.300 treballadors/es. El 2022 s'han dirigit els esforços a reprendre la normalitat en les activitats pròpies de l'àmbit, després de dos anys dedicats principalment a fer front a l'impacte de la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta primera anàlisi ha permès evidenciar que l’HSJD està duent a terme moltes iniciatives alineades amb els ODS: 179 accions comptabilitzades, de les quals 143 estan implementades. A més de l'ODS més relacionat amb l'activitat de l'HSJD, l'ODS 3 (salut i benestar), s'ha proposat aprofundir en altres cinc ODS, en els quals es considera que la intervenció de l'hospital pugui ser més rellevant: • ODS 12 (producció i consum responsables): neutralitat de la petjada de carboni. • ODS 17 (aliances per assolir objectius): partners que generin impacte sobre ODS. • ODS 10 (reducció de desigualtats): cobertura universal, internacionalització i cooperació. • ODS 4 (educació de qualitat): construcció d'una societat capacitada i preparada. • ODS 8 (treball decent i creixement econòmic).

Entre altres accions, destaquen la realització de l'avaluació de riscos psicosocials de tot l'Hospital –amb un estudi específic del col·lectiu de Salut Mental, molt afectat per l'augment d'activitat com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19– i la superació de l'auditoria de seguiment de les certificacions ambientals ISO 14001 i EMAS.

#29


Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

Reconeixement a la professionalitat


TOP 20 en gestió hospitalària global

TOP Value, l’excel·lència basada en el valor de l'atenció al pacient

Premi AQ Awards a les millors pràctiques ESG

Un any més, i ja en són 19, l'Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu - Hospital Clínic ha estat distingida amb els premis TOP 20, a la categoria de grans hospitals de referència regionals i nacionals.

L'HSJD ha resultat guardonat per la seva excel·lència hospitalària en la segona edició dels premis TOP Value IQVIA 2022. Aquests premis aporten un nou model d'avaluació sanitària basat en el valor de l'assistència aportada al pacient com a eix principal per a les organitzacions i el sistema de salut (Value Based Healthcare).

El programa Apadrina el tractament d'un nen a Sierra Leone ha estat guardonat amb el premi Millor pràctica ESG (Environmental and Social Governance) dels premis AQ Awards, organitzats per AdQualis Human Results.

BSH 2022 en la categoria d'hospitals d'alta tecnologia L’HSJD ha rebut el BSH 2022 en la categoria "Hospitals d'Alta Tecnologia" dins dels "Millors hospitals en processos maternoinfantils". Els premis Best Spanish Hospitals Awards (BSH), que celebren la quarta edició, reconeixen la gestió clínica orientada a la millora contínua d'hospitals espanyols públics i privats.

Millor hospital missioner a Sierra Leone El Ministeri de Sanitat de Sierra Leone ha atorgat a l'hospital de Lunsar el premi al millor hospital del país per l'excel·lent tasca, esforç, gestió i servei realitzat durant més de 50 anys en favor de la prevenció de malalties i mortalitat de la població.

La Casa de Sofia i el projecte Únicas, reconeixement FEDER 2022 La Casa de Sofia i la xarxa Únicas han rebut el premi Reconeixements FEDER 2022 amb què la Federació Espanyola de Malalties Rares destaca les iniciatives innovadores que contribueixen a garantir l'accés equitatiu als recursos i impliquen la participació dels pacients afectats.

Susana Rives, entre els 100 millors metges segons Forbes La Dra. Susana Rives, cap de la Unitat de Leucèmies i Limfomes de l'Àrea d'Oncologia de l'HSJD, ha estat reconeguda com una dels 100 millors metges d'Espanya segons la llista que publica la revista Forbes. Rives ha estat també distingida amb el Premi a l'excel·lència professional que atorga el COMB.

#31


Una mirada al 2022

Fites de l’any

Altres projectes destacables

Resultats

Indicadors de qualitat

Responsabilitat Social Corporativa

Reconeixement a la professionalitat

2022 en xifres

2022 en xifres


Persones Professionals Voluntaris

2.823 284

Recursos econòmics Ingressos (M€) Despeses (M€) Fons dedicats a la recerca (M€)

300,17 300,13 14,5

Recerca i docència Articles Factor d'impacte total Tesis dirigides Cursos i jornades Màsters

Activitat

Equipaments

617 4.685 10 373 20

Llits Consultoris Sales d'exploracions complementàries Bloc quirúrgic Àrea de la dona Bloc quirúrgic central Bloc quirúrgic UCA Sales de procediments i tècniques especials Sales de part i dilatació Boxs d'urgències Sala d'hemodinàmica Llits d'hospital de dia Sales de diagnòstic per la imatge Sales de rehabilitació

333 182 19 3 9 3 3 6 41 1 65 11 15

Centres externs CAPIBE

Boxs d'urgències

6

Consultoris d'atenció ambulatòria especialitzada

10

Altes d'hospitalització Cirurgia major ambulatòria Consultes externes Intervencions quirúrgiques Urgències Hospital de dia (sessions) Parts Activitat diària Hospitalització Consultes externes Urgències Intervencions amb ingrés Cirurgia major ambulatòria Parts

Solidaritat 17.184 5.201 311.087 15.329 133.369 16.582 3.069

47 1.259 365 37 37 8

Cuida’m Casos atesos Països de procedència

14 10

Sierra Leone

Nens beneficiats del projecte malnutrició

5.826

Tractaments finançats pel programa Apadrina

1.557

Ajuts a les famílies Allotjament 325 famílies Transport 289 famílies Alimentació 13.711 ajudes a 292 famílies Intèrprets 260 Ortodòncies no estètiques 987

Salut mental comunitària

Centres d'Hospital de dia

4

Centres de salut mental infantil i juvenil

6

Salut mental de llarga estada

Unitat Terapèutica Acompanya'm

5 unitats de convivència amb 28 places

Centres d’urgències d’atenció primària CUAP Disset de setembre - El Prat de Llobregat

Boxs d'urgències

2

CUAP Pura Fernàndez - L'Hospitalet de Llobregat

Boxs d'urgències

2

La Casa de Sofia

15

#33Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.