__MAIN_TEXT__

Page 1

Grup d’investigació del càncer del desenvolupament (càncer infantil) Dades més rellevants de l’exercici 2016 Informació per a donants i famílies de pacients

Presentació

Des de l’any 2003 la Fundació Sant Joan de Déu integra el grup d’investigació del càncer del desenvolupament – més conegut com càncer infantil-, amb l’objectiu d’estudiar el càncer que afecta a nens i adults joves. Els projectes d’investigació que es duen a terme tenen com a objectiu donar resposta a les preguntes que es plantegen els oncòlegs quan tracten als nens que pateixen aquestes malalties. És el que es coneix com a investigació traslacional, centrada en traslladar els avenços científics al pacient el més aviat possible. Gràcies a aquest grup d’investigació, al nostre centre podem oferir totes les tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia pels nostres pacients al temps que treballem en el desenvolupament de noves teràpies, més efectives i menys agressives pels nens i nenes que pateixen càncer.

L’equip

A l’inici de l’any 2017 l’equip d’investigació del laboratori està integrat per un total de 32 professionals, entre investigadors principals, post doctorals, predoctorals, tècnics i estadística. Addicionalment, l’equip assistencial del servei d’onco-hematologia de l’Hospital Sant Joan de Déu, també desenvolupa projectes d’investigació clínica.

“Avui en dia només de la mà de la investigació podem oferir la millor assistència. Tenir un laboratori al servei dels nostres pacients és clau per a poder oferir els tractaments més avançats” Dr. Jaume Mora Director Científic d’Onco-hematologia de l’Hospital Sant Joan de Déu

vídeo

Investigadors Principals

Dra. Carmen de Torres

Dra. Cinzia Lavarino

Dra. Mireia Camós

Dr. Ángel Montero Carcaboso

Dr. Guillermo Chantada

Investigadors Postdoctorals Dr. Carlos Rodríguez Dra. Silvia Mateo Dra. Marta García Dra. Sara Sánchez Dra. Sonia Paco Dra. Immaculada Hernández Investigadors Predoctorals Soledad Gómez Laura García Nerea Vega Nagoré Gené Guillem Pascual Elisabeth Figuerola Anna Alonso Montse Mesegué Eliana Gonçalves Alicia Garrido Estela Prada Roberta Malatesta Carlos Monterrubio Estadística Sara Pérez

Investigadors clínics Dra. Ofelia Cruz Dr. Andreu Parareda Dra. Susana Rives Dr. Rubén Berrueco Dr. Albert Català Dr. Andrés Morales Dr. Héctor Salvador Dra. Montserrat Torrebadell Dra. Verónica Celis Dra. Moira Garraus Dr. Ignacio Muñoz Dr. Lucas Krauel Dra. Alicia Castañeda Dr. Vicente Santa-María Dra. Isabel Badell Dra. Julia Marsal Dra. Susanna Gassot Dra. Anna Ruiz Dra. Maria Trabazo Dra. Catalina Montoya Dra. Maria Prieto Tècnics Noelia Salvador Isadora Lemos Camino Estella Mónica Vilà Sandra Pont MªJesús Nagel


Principals projectes en curs Neuroblastoma

És el tumor sòlid més freqüent durant els primers 2 anys de vida. S’origina en el sistema nerviós perifèric i el seu pronòstic és molt variable, en funció de las característiques de cada cas. • Anàlisis de marcadors de pronòstic i predicció de resposta terapèutica en neuroblastoma. Mecanismes involucrats a la quimioresistència. (FIS 2014-2016) • Estudi geno/fenotípic dels subtips cel·lulars d’aquest tumor. • Assaig clínic amb immunoteràpia anti-GD2 (EudraCT 2013004864-69/hu3F8 Ymabs). • Avaluació del receptor sensor del calci com a nou gen supressor de tumors i diana terapèutica (Marie SkłodowskaCurie Innovative Training Networks MSC-ITN-MULTI) • L’epigenètica a la patogènesis del neuroblastoma: noves perspectives moleculars pel desenvolupament d’estratègies terapèutiques. (FIS 2014-2017) • Model de Neuroblastoma en mosca Drosophila melanogaster per cribat de fàrmacs en viu i estudi de processos biològics associats a la patogènesis d’aquest tumor.

Sarcoma d’Ewing

Tumor maligne del desenvolupament d’ossos i teixits tous, que sol presentar-se entre els 10 i 20 anys. Quan no hi ha metàstasi, la supervivència és del 70%. Amb metàstasi, el pronòstic és molt dolent. • Cerca de validació i traslació clínica de noves dianes terapèutiques: estudi del paper dels complexos Polycomb a la tumorogènesis del sarcoma d’Ewing. (FIS 2016 PI16/00245) • RING1b com a nou biomarcador de l’origen del sarcoma d’Ewing. • Avaluació de nous fàrmacs en models de sarcoma d’Ewing.

Leucèmia

És el càncer infantil més freqüent. Apareix quan els glòbuls blancs de la sang es transformen en cèl·lules malignes o canceroses. • Estudi de vies moleculars de cèl·lules progenitores hematopoiètiques a determinades leucèmies d’alt risc. • Noves tècniques de major sensibilitat pel diagnòstic i seguiment de la malaltia residual mínima a la leucèmia aguda. • Protocol d’immunoteràpia antitumoral (CART-19). • Estudis clínics i biològics de la toxicitat associada al tractament de la leucèmia. • Estudi de nous marcadors pronòstics en la leucèmia mieloblàstica aguda. • Personalització de la profilaxis de trombosis en la leucèmia linfoblàstica aguda.

Histiocitosi

Grup de malalties provocat per l’activació molt intensa d’un determinat tipus de glòbuls blancs. Els seus símptomes poden aparèixer a qualsevol òrgan. • Estudi de la via de BRAF al desenvolupament de la histiocitosi: estudis d’extensió en medul·la òssia i plasma així com tractaments inhibidors específics de la mateixa.

Tumor difús de tronc (DIPG) Un dels pocs tumors pediàtrics pel qual no existeix tractament curatiu avui en dia. La seva localització i caràcter difús fa impossible qualsevol cirurgia i més del 90% dels pacients moren als dos anys posteriors al diagnòstic. • Projecte pre-clínic d’immunoteràpia (Instituto de salud Carlos III. FEDER. CP 13/00189) • Nanotecnologia per creuar la barrera hematoencefàlica (Cure2DIPG. EuroNanoMed II JTC2015) • Avaluació preclínica de tractaments anti-ACVR1 i antiSTAT3 (Instituto de Salud Carlos III – Feder CP13/00189) • Assaig clínic: immunoteràpia amb cèl·lules dendrítiques autòlogues polsades amb línies de DIPG heteròlogues (EudraCT: 2015-003362-84).

Retinoblastoma

És el tumor ocular més freqüent en nens. S’origina a partir de la retina en desenvolupament i habitualment es presenta en pacients menors de 3 anys. • Assaig clínic amb quimioteràpia intraarterial. Aquest tractament permet preservar l’ull afectat per la malaltia. • Assaig pre-clínic i clínic amb virus oncolític VCN-01 per pacients amb malaltia refractària (EudraCT: 2016001060-11). Cure4RB/Convocatoria RETOS-2015

Rabdomiosarcoma

Tumor propi del desenvolupament del múscul esquelètic que es presenta a les dues primeres dècades de vida. Quan es produeix metàstasi no té cura amb les teràpies convencionals actuals. • Desenvolupament pre-clínic del tractament amb inhibidor dual d’ IGF1/2. • Alliberament de fàrmacs en rabdomiosarcoma.

Meduloblastoma

És el tumor cerebral maligne més comú a l’edat pediàtrica i representa aproximadament el 20% dels tumors pediàtrics del sistema nerviós central. • Mètode de classificació en subgrups moleculars de pacients amb medul·loblastoma. Marcadors epigenètics.

Projectes transversals

Projectes d’investigació comuns per a diversos tipus de tumors. • Teràpia de precisió. Estudi d’anomalies cromosòmiques mitjançant tecnologia de microarrays (Cytoscan) i seqüenciació de l’exoma per panells específics (Imegen) o exoma clínic sencer (CNAG) . • Generació de models animals a partir de biòpsies de tumors sòlids. Consorci europeu “ITCC pediatric Preclinical POC Platform (ITCC-P4)”, del programa IMI2. • Desenvolupament i avaluació de sistemes d’alliberament controlat i dirigit de fàrmacs. • Tractament de pacients amb tumors refractaris o recaiguda a partir de l’estudi pre-clínic de farmacologia en models animals.


Principals xifres econòmiques de l’exercici • Finançament competitiu aconseguit durant l’any Projecte

Investigador pral.

Finançador

Import €

Període

Impacte pronòstic de mutacions genètiques en pacients amb leucèmia aguda linfoblàstica infantil tractats segons el protocol SEHOP-PETHEMA 2013: projecte col·laboratiu del comitè d’estudis biològics del grup de leucèmies de la Societat Espanyola d’hematologia i oncologia pediàtrica (SEHOP)

Dra. Mireia Camós Guijosa

Fundación Unoentrecienmil

100.000

2016-2018

Reguladors epigenètics en pacients amb leucèmia pediàtrica d’alt riesc: paper de la família HDAC i microRNAs com biomarcadors de risc pronòstic i dianes terapèutiques

Dra. Mireia Camós Guijosa

Instituto de Salud Carlos III

79.255

2017 -2019

Caracterització i rellevància de l’entorno epigenètic en el desenvolupament del Sarcoma de Ewing

Dr. Jaume Mora Graupera

Instituto de Salud Carlos III

69.575

2017 -2019

NACANCELL_Development of a Nanodiagnostic platform for monitoring of Cancer cell secreted proteins

Dra. Carmen de Torres Gómez Pallete

Instituto de Salud Carlos III

91.839

2017 -2019

ITCC Pediatric Preclinical POC Platform (ITCC-P4)

Dr. Ángel Montero Carcaboso

European Commission

125.000

2017 -2021

• Finançament privat no competitiu Donacions totals: : 1.651.704 € Empreses Associacions i altres Particulars i events

Despeses: 1.562.646 € * Personal Fungible i altres Fons públics compe..us subministres Inventariable Fons privats compe..us Assajos clínics Congressos i Donacions privades no compe..ves publicacions Altres

8% 32% 60%

Import € 572.115

18%

Pesonal

3%

345.682 18.480 297.827

37%

fungible equipos

ensayos clin

19%

congresos otros

40.932 287.610

1%

22%

* S’indiquen les despeses finançades exclusivament amb les donacions privades no competitives.

Evolució de donacions privades no competitives 2000 milers 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

(darrers 5 anys) 1.775

€ 2000 1600

1296

1200 800

1.651

675

Serie1

838

400 1

0

2012 2

2013 3

2014 4

2015 5

2016 6

• Pressupost global del laboratori 2017 Fonts de finançament Fons públics competitius Fons privats competitius Donacions privades no competitives

Despeses: 1.863.782 € 30%

63%

7%

Concepte Personal Fons públics compe..us Fungible Assajos clínics Fons privats compe..us Congressos i Donacions privades no publicacions compe..ves Altres

Pressupost € 1.145.028 350.000 110.000 30.000 228.754

2%

12% Pesonal

6%

fungible equipos

19%

61%

ensayos c

congresos otros


Altres aspectes rellevants • S’ha finalitzat en dos anys la inclusió de 24 pacients amb neuroblastoma d’alt risc per l‘assaig clínic d’immunoteràpia amb Dinutuximab, liderat pel Dr. Jaume Mora. • Presentació oral en el congrés americà d’oncologia clínica (ASCO) dels resultats de l’estudi GEIS 21 de sarcoma d’Ewing dirigit des del nostre centre. • El grup d’investigació en sarcomes, liderat pel Dr. Jaume Mora, ha publicat el primer treball sobre l’origen del sarcoma d’Ewing demostrant el rol de RING1b, independent del gen de fusió. Aquest mateix grup ha posat en marxa la línia d’investigació en rabdomiosarcoma. • El grup liderat per la Dra. Carmen de Torres ha publicat un nou estudi sobre la línia Car on es demostra el potencial valor del tractament amb Cinacalcet pels neuroblastoma refractaris. També han iniciat el programa de formació europeu en xarxa “CaSR Biomedicine” amb la contractació d’una investigadora • Consolidació del software original d’interpretació de la seqüenciació dels tumors que realitzem a tots els pacients en recaiguda per buscar dianes de tractament. • Integració en el grup Europeu de medicina de precisió del càncer como a experts en càncer pediàtric. • Posada en marxa del primer programa de formació internacional sobre el diagnòstic molecular en càncer pediàtric. • L’equip liderat per la Dra. Cinzia Lavarino ha ampliat els nostres estudis epigenètics a un grup important de tumors pediàtrics del sistema nerviós central, especialment el medul·loblastoma. Per aquest tumor, s’ha desenvolupat una estratègia que permet la classificació dels tumors de forma precisa, ràpida i reproduïble, i per un baix cost econòmic. Aquest mateix equip ha desenvolupat un panell de marcadors epigenètics que permet la determinació del risc clínic del neuroblastoma a través de la biòpsia líquida. També han identificat un grup de gens amb patrons d’expressió associats amb processos de quimioresistència en neuroblastoma. Aquests gens representen marcadors potencials de predicció de resposta a tractaments aplicables al moment del diagnòstic. • Desenvolupament d’un model animal en mosca de la fruita / vinagre, per investigar els tumors pediàtrics i identificar noves estratègies terapèutiques (en col·laboració amb el Dr. Andreu Casali – Institut d’Investigació Biomèdica (IRB) Barcelona). El seu objectiu és poder testar panells de fàrmacs de

forma ràpida i econòmica, abans de procedir amb models in vivo més complexes. • La convocatòria europea aconseguida pel consorci internacional ITCC P4 suposarà un gran impuls pel desenvolupament de nous models pre-clínics de tumors sòlids pediàtrics. Participen grups de tota Europa i el Dr. Angel Montero Carcaboso coordinarà el treball del nostre centre en aquest projecte. • Un projecte en el que participa el grup del Dr. Angel Montero Carcaboso ha guanyat una beca del programa Brain tumour initiative – Drug delivery projects, convocada pel Children with Cancer UK, pels anys 2017-2019. El projecte liderat per investigadors de l’Imperal College London, té com a objectiu avaluar l’activitat pre-clínica d’un virus bacteriòfag en DIPG. • En marxa l’assaig clínic d’Immunoteràpia del DIPG en vacunes de cèl·lules dendrítiques autòlogues carregades de llisat tumoral. • Un estudi conjunt de la Universitat de Copenhage i l’HSJD amplia el coneixement del DIP i identifica la molècula EZH2 com a possible diana terapèutica en els gliomes pediàtrics amb la mutació H3K27M. Aquestes fites han estat publicades a la revista Nature Medicine al febrer del 2017. • A la ja existent línia d’investigació en leucèmia linfoblàstica aguda, s’han iniciat noves línies: estudi de la leucèmia mieloblàstica aguda pediàtrica, estudi de prevenció i tractament de la toxicitat associada al tractament de la leucèmia i estudi de les alteracions de la coagulació i risc de trombosi en el tractament de la leucèmia en nens. • La beca de la Fundació Unoentrecienmil permetrà estudiar mutacions genètiques amb valor de pronòstic a la leucèmia linfobàstica en nens. Aquest estudi, liderat per la Dra. Mireia Camós, reuneix a 30 investigadors de 15 laboratoris de tota Espanya. • Durant aquest any s’han inclòs 9 pacients a l’assaig clínic amb teràpia cel·lular amb CART19, que lidera la Dra. Susana Rives. Aquest és el primer i únic assaig a Espanya i un dels set a Europa que aplica aquesta teràpia, que permet oferir opcions curatives a pacients amb leucèmies molt resistents. • El Dr. Albert Català ha participat en un projecte cooperatiu que realitza un estudi genètic amb tecnologia NGS amb pacients amb insuficiències medul·lars, a les quals, moltes vegades és difícil arribar a un diagnòstic precís. Els resultats preliminars mostren la utilitat diagnòstica d’aquesta tècnica i s’han presentat en diversos congressos. • Publicació de l’estudi dels models quirúrgics 3D desenvolupats en col·laboració amb la UPC i el nostre equip de cirurgians i radiòlegs.

Activitats solidàries

El grup de recerca en càncer del desenvolupament es finança en gran part gràcies a iniciatives solidàries organitzades per particulars, empreses i altres entitats que ens donen suport. Agraïm el seu ajut a totes elles, molt especialment a les famílies i associacions de pacients que són les que impulsen moltes d’aquestes iniciatives.

Si ens voleu proposar alguna iniciativa solidària a favor de la investigació del càncer infantil, podeu trucar al 93 600 63 30 o enviar un correu electrònic a atenciodonant@sjdhospitalbarcelona.org o enviar la proposta a través del formulari que trobareu al web www.sjdhospitalbarcelona.org, apartat Col·labora - Organitza un esdeveniment Compte corrent solidari per a donacions: ES95 2100 3887 01 0200046321

Profile for Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Grup d'investigació del càncer del desenvolupament (càncer infantil) 2016  

Dades més rellevants per a donants i famílies de pacients.

Grup d'investigació del càncer del desenvolupament (càncer infantil) 2016  

Dades més rellevants per a donants i famílies de pacients.